Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1698 Katlijk (Schoterland)
Stem nr. 29, aantal stemmen: 1
 
Zakelijk gerechtigden:
Uylke (UILKE) Heeres (HERES), eigenaar voor 1/4
Jelle Roelofs, eigenaar voor 1/4
Jeip (JEEP) Annis (ANNES), eigenaar voor 1/2
Jouke Joukes, gebruiker
 
Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van
Friesland

 

 

Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1698 Katlijk (Schoterland)
Stem nr. 30, aantal stemmen: 1
 
Zakelijk gerechtigden:
Rievert (RUURD) Roelofs, eigenaar
Gerke Roelofs, eigenaar
Roeltie (ROELOFKE) Roelofs, eigenaar
Jelle Roelofs, eigenaar
Uilke Heeres (HERES), eigenaar en gebruiker
 
Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van
Friesland
 
 

Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1728 Katlijk (Schoterland)
Stem nr. 30, aantal stemmen: 1
 
Zakelijk gerechtigden:
Uilke Heeres (HERES), eigenaar voor 1/2, en gebruiker voor
     't geheel
Rieuwert (RUURD) Roelofs, eigenaar voor 1/4
Roel (ROELOF) Uilkes, eigenaar voor 1/4
 
Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3519

 

 

Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1698 Ouwsterhaule (Doniawerstal)
Stem nr. 28, aantal stemmen: 1
 
Zakelijk gerechtigden:
Hylcke (HIELKE) Jans in de Horne, eigenaar voor 1/2
Antie (ANTJE) Gerrits, weduwe van Tjeerd Heres, eigenaar
     voor 1/4
Tjeerd Heres nagelaten wezen, eigenaar voor 1/4
Opm. Curator: Uilke / Ulcke Heres
Sytse (SIETSE) Jacobs (JAKOBS), gebruiker
 
Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van
Friesland

 

 

Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1728 Katlijk (Schoterland)
Stem nr. 29, aantal stemmen: 1
 
Zakelijk gerechtigden:
Uilke Heeres (HERES), eigenaar en gebruiker
 
Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3519