Genoemd in de P.Q. 1749 van Zalk en Veecaten

Alof Gerrits

 

 

 

Oud Rechterlijk Archief [ORA] Zwollerkerspel

f141 - Actum Zwolle, 21 nov 1744

     Keurnoten Gerrit Stuirman en Willem Bouhuijs.

     In het Gericht zijn verschenen Aaltjen Everts, weduwe van wijlen Jan Arents, in dezen met Evert Jans als momber geassisteerd, verder Evert Jans met zijn vrouw Grietjen Gerrits, Alof Gerrits en zijn vrouw Arendina Jans, Derk Teunis en zijn vrouw Henderina Jans, Jan van Sloten en zijn vrouw Lamberta Jans, Remmelt Jans en zijn vrouw Jen­nigjen Gerrits, tuto­ribus maritis, en dan tenslotte Evert Jans voornoemd in de kwaliteit als momber van Janna Knaeps, dochter van Wibbigjen Jans en Willem Knaepe (volgens speciaal consent en re­so­lu­tie van de stad Zwolle de dato 12 ok­tober 1744). Zij verklaar­den tesamen om een welvoldane somma van pennin­gen te hebben ver­kocht, gecedeerd en getransporteerd aan de Heer advo­caat Eilard Adriaen van Duren, zijn eheliefste en hun erfgenamen hun kampje hooiland, ten wederzijden tussen het land van de Heer koper bij de Moriaan onder dit kerspel van Zwolle boerschap Spoolde gelegen, en zulks met zijn recht en gerechtigheid, vanouds daar­toe behorende, en vrij van uitgaande rente of enige bezwaar van dijken of dammen.