Auteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

Genealogie Dijkstra

I Watze Rinzes is geboren omstreeks 1700. Watze is overleden in 1768 in Huizum (Gem. Leeuwarderadeel), ongeveer 68 jaar oud. Watze trouwde met Pietje Pieters. Pietje is overleden in 1759 in Huizum (Gem. Leeuwarderadeel).
Kinderen van Watze en Pietje:
1 Pyttje Watzes, geboren in Leeuwarden. Pyttje is overleden op 16-11-1788 in Leeuwarden.
Notitie bij Pyttje: Getrouwd in de Galileeër kerk.
Begraven op het Oldehoofsterkerkhof
Pyttje ging in ondertrouw op 20-04-1748 in Leeuwarden met Jan Gerryts. Jan is geboren in Leeuwarden. Jan is overleden vóór 1788.
2 Rinze Watzes, geboren omstreeks 1730 in Leeuwarden. Volgt II.
II Rinze Watzes is geboren omstreeks 1730 in Leeuwarden, zoon van Watze Rinzes (zie I) en Pietje Pieters. Hij is gedoopt op 28-04-1765 in Kornjum (Frl). Rinze is overleden omstreeks 1785 in Leeuwarderadeel (Frl), ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Rinze: Getrouwd in de Galileeër kerk.
Rinse Watses; boer te Hempens (1760) en Cornjum (1769)
Beroep:
Gardenier
Rinze trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 04-12-1757 in Leeuwarden met Minke Romkes, 23 of 24 jaar oud. Minke is geboren in 1733 in Lekkum (Frl), dochter van Romke Meinderts en Rientje Fokkes. Zij is gedoopt op 19-04-1733 in Lekkum (Frl). Minke is overleden.
Kinderen van Rinze en Minke:
1 Watze Dijkstra (Rinzes), geboren in 1758 in Huizum (Gem. Leeuwarderadeel). Hij is gedoopt op 08-10-1758 in Huizum (Gem. Leeuwarderadeel). Watze is overleden.
2 Rientje Dijkstra (Rinzes), geboren in 1759 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Zij is gedoopt op 25-11-1759 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Rientje is overleden op 13-05-1761 in Hempens, 1 of 2 jaar oud.
3 Romke Dijkstra (Rinzes), geboren in 1761 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Zij is gedoopt op 21-06-1761 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Romke is overleden in 09-1762, 0 of 1 jaar oud.
4 Pieter Dijkstra (Rinzes), geboren omstreeks 1762 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Volgt III-a.
5 Romke Dijkstra (Rinzes), geboren op 03-10-1763 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Volgt III-b.
6 Rinse Dijkstra (Rinzes), geboren in 1765 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Hij is gedoopt op 28-04-1765 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Rinse is overleden.
7 Rintje Dijkstra (Rinzes), geboren op 13-07-1767 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Volgt III-c.
8 Bokke Dijkstra (Rinzes), geboren in 1768 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Volgt III-d.
9 Meindert Dijkstra (Rinzes), geboren op 17-04-1770 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Hij is gedoopt op 06-05-1770 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Meindert is overleden.
III-a Pieter Dijkstra (Rinzes) is geboren omstreeks 1762 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel), zoon van Rinze Watzes (zie II) en Minke Romkes. Pieter is overleden op 22-06-1804 in Stiens (Frl), ongeveer 42 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Pieter trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 13-11-1791 in Stiens (Frl) met Aaltje Vlas (Johannes), 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 19-05-1769 in Stiens (Frl), dochter van Johannes Vlas (Symens) en Marijke Gerrets. Zij is gedoopt op 28-05-1769 in Stiens (Frl). Aaltje is overleden op 09-05-1825 om 10:00 in Stiens (Frl), 55 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Jetze van Husen (Sybes) en Sytze van der Weij. Aaltje trouwde later na 1804 met Jacobus Goitsma (Goitzend) (1760-1826).
Kinderen van Pieter en Aaltje:
1 Minke Dijkstra (Pieters), geboren op 14-11-1792 in Stiens (Frl). Hij is gedoopt op 09-12-1792 in Stiens (Frl). Minke is overleden vóór 1798, ten hoogste 6 jaar oud.
2 Rinse Dijkstra (Pieters), geboren op 09-11-1793 in Stiens (Frl). Volgt IV-a.
3 Minke Dijkstra (Pieters), geboren in 1799 in Stiens (Frl). Minke is overleden op 14-08-1869 om 00:30 in Lekkum (Frl), 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij Minke: Overleden in een huis nummer 63
Minke trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 17-07-1833 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 33] met Sjoerd Kramer (Jans), 32 of 33 jaar oud. Sjoerd is geboren in 1800 in Britsum (Frl), zoon van Jan Kramer (Jans) en Epkje Stienstra (Sjoerds). Sjoerd is overleden op 12-10-1880 om 16:30 in Lekkum (Frl), 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr 164].
Notitie bij Sjoerd: Overleden in een huis nummer 40
4 Johanna Dijkstra (Pieters), geboren in 1802 in Stiens (Frl). Johanna is overleden op 02-06-1860 om 11:30 in Lekkum (Frl), 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Overleden in een huis met nummer 35
Johanna trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 09-04-1840 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 7] met Jan Gerners (Hendriks), 42 jaar oud. Jan is geboren op 25-01-1798 in Burg Steinfurt (Dld), zoon van Johan Gerners (Hinderich) en Enne Dreckman. Jan is overleden op 15-10-1865 om 21:00 in Lekkum (Frl), 67 jaar oud.
III-b Romke Dijkstra (Rinzes) is geboren op 03-10-1763 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel), zoon van Rinze Watzes (zie II) en Minke Romkes. Hij is gedoopt op 23-10-1763 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Romke is overleden op 19-06-1813 om 01:00 in Achtkarspelen (Frl), 49 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Romke was de volgende getuige aanwezig: Alle Feyes van der Wal en zijn zoon Edsger Romkes Dijkstra.
Beroep:
Stokersknecht
Romke trouwde, 20 jaar oud, op 28-03-1784 met Teetske Zijlstra (Edsges), 23 jaar oud. Teetske is geboren op 31-03-1760 in Menaldumadeel (Frl), dochter van Edsger Zijlstra en Grietje. Zij is gedoopt op 13-04-1760 in Menaldumadeel (Frl). Teetske is overleden op 04-04-1842 om 11:00 in Kooten (Gem. Achtkarspelen), 82 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Teetske was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Smids (Paulus) en Klaas Smids (Ebes).
Kinderen van Romke en Teetske:
1 Jan Dijkstra (Romkes), geboren op 25-02-1784. Volgt IV-b.
2 Edsger Dijkstra (Romkes), geboren op 03-02-1787 in Lekkum (Frl). Hij is gedoopt op 25-02-1787 in Lekkum (Frl). Edsger is overleden vóór 1789, ten hoogste 2 jaar oud.
3 Edsger Dijkstra (Romkes), geboren op 13-09-1789 in Lekkum (Frl). Volgt IV-c.
4 Minne Dijkstra (Romkes), geboren op 02-03-1794 in Leeuwarden. Volgt IV-d.
5 Grietje Dijkstra (Romkes), geboren in 1796 in Kollum (Frl). Zij is gedoopt op 11-09-1796 in Kollum (Frl). Grietje is overleden op 04-09-1856 om 08:00 in Achtkarspelen (Frl), 59 of 60 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Roel Hoekstra (Meints) en haar man Hendrik Smits. Grietje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 22-05-1824 in Achtkarspelen (Frl) [bron: Aktenr 13] met Hendrik Smids (Paulus), 24 of 25 jaar oud. Hendrik is geboren in 1799 in Buitenpost (Frl), zoon van Paulus Smids (Wybrens) en Klaaske Hendriks. Hendrik is overleden op 29-01-1861 om 21:00 in Buitenpost (Frl), 61 of 62 jaar oud.
III-c Rintje Dijkstra (Rinzes) is geboren op 13-07-1767 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel), zoon van Rinze Watzes (zie II) en Minke Romkes. Hij is gedoopt op 26-07-1767 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel). Rintje is overleden op 14-01-1829 om 15:00 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel), 61 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Rintje was de volgende getuige aanwezig: Jan Cornelis Ritsma (veldwachter) en Brand Doedes de Jong (landbouwer).
Notitie bij Rintje: In 1811 neemt hij de naam Dijkstra aan.
Overleden in huize met nummer 22 te Cornjum.
Beroep:
Journalier
Rintje trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1793 in Genum (Gem. Ferwerderadeel) met Berendje Beerns, 27 of 28 jaar oud. Berendje is geboren in 1765 in Damwoude (Gem. Dantumadeel), dochter van Berend Johannes en Sjoukje Deddes. Berendje is overleden op 11-08-1822 om 05:00 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel), 56 of 57 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Berendje was de volgende getuige aanwezig: Zwager Bokke Rinses Dijkstra en Jan Cornelis Ritsma.
Notitie bij Berendje: Overleden in de behuizing nummer 22
III-d Bokke Dijkstra (Rinzes) is geboren in 1768 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel), zoon van Rinze Watzes (zie II) en Minke Romkes. Bokke is overleden op 17-12-1846 om 03:00 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel), 77 of 78 jaar oud.
Notitie bij Bokke: Op 11 september 1803 zij ingekomen van Goutum
Op 4 mei 1809 vertrokken naar Cornjum
Man: Bokke Rinses
Vrouw: Antje Klaazes
Naamsaaneming 1811 Bokke Rinses Dijkstra wonende te Kornjum
Beroep:
Winkelier
Bokke:
(1) trouwde met Antje Klazes. Antje is overleden vóór 1823.
(2) trouwde, 54 of 55 jaar oud, op 20-02-1823 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 3] met Aafke Venstra (Sjoerds), 46 of 47 jaar oud. Aafke is geboren in 1776 in Stiens (Frl), dochter van Sjoerd Jacobs en Bauke Sjoerds. Aafke is overleden op 05-09-1859 om 01:00 in Cornjum (Gem. Leeuwarderdeel), 82 of 83 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Aafke was de volgende getuige aanwezig: Jan Ritskerse (kuiper) en Cornelis Sybes de Jong (onderwijzer). Aafke is weduwe van Ypke Venstra (ovl. vóór 1823).
Notitie bij Aafke: Overleden in een huis nummer 21 te Cornjum
IV-a Rinse Dijkstra (Pieters) is geboren op 09-11-1793 in Stiens (Frl), zoon van Pieter Dijkstra (Rinzes) (zie III-a) en Aaltje Vlas (Johannes). Hij is gedoopt op 08-12-1793 in Stiens (Frl). Rinse is overleden op 09-03-1871 om 04:00 in Leeuwarderadeel (Frl), 77 jaar oud.
Notitie bij Rinse: Overleden in een huis nummer 53
Rinse:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 10-05-1823 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 9] met Ankje Kroodsma (Jans), 33 jaar oud. Ankje is geboren op 17-11-1789 in Stiens (Frl), dochter van Jan Lieuwes en Maaike Ynes. Zij is gedoopt op 22-11-1789 in Stiens (Frl). Ankje is overleden op 04-05-1827 in Stiens (Frl), 37 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 12-09-1833 in Huizum (Gem. Leeuwarderadeel) met Froukje Nicolai (Klazes), 35 jaar oud. Froukje is geboren op 22-12-1797 in Rijperkerk (Fr), dochter van Klaas Nicolai (Lieuwes) en Grietje van der Meulen (Gerbens). Zij is gedoopt op 11-02-1797 in Rijperkerk (Fr). Froukje is overleden op 11-11-1875 in Stiens (Frl), 77 jaar oud.
Notitie bij Froukje: Weduwe van Klaas Wytzes Straatsma
Kinderen van Rinse en Ankje:
1 Aaltje Dijkstra (Rinzes), geboren op 09-05-1824 in Leeuwarderadeel (Frl). Aaltje is overleden op 23-06-1824 in Leeuwarderadeel (Frl), 1 maand oud.
2 Pieter Dijkstra (Rinzes), geboren op 06-07-1825 in Stiens (Frl). Volgt V-a.
Kinderen van Rinse en Froukje:
3 Aaltje Dijkstra (Rinzes), geboren op 07-09-1834 in Stiens (Frl). Aaltje is overleden op 26-09-1834 in Stiens (Frl), 19 dagen oud.
4 NN Dijkstra (Rinzes), levenloos geboren dochter, geboren op 25-01-1836 in Leeuwarderadeel (Frl).
5 Aaltje Dijkstra (Rinzes), geboren op 10-04-1838 in Stiens (Frl). Aaltje is overleden op 03-05-1838 in Stiens (Frl), 23 dagen oud.
6 Klaaske Dijkstra (Rinzes), geboren op 05-03-1840 in Stiens (Frl). Klaaske is overleden op 08-08-1930 om 02:00 in Finkum (Frl), 90 jaar oud [bron: Aktenr 83]. Klaaske trouwde, 24 jaar oud, op 29-09-1864 in Dantumadeel [bron: Aktenr 56] met Wyberen van der Schaaf, 27 jaar oud. Wyberen is geboren op 03-02-1837 om 10:00 in Burdaard (Frl) [bron: Aktenr 37], zoon van Hendrikje van der Schaaf (Wybrens). Wyberen is overleden op 12-12-1923 om 20:00 in Stiens (Frl), 86 jaar oud [bron: Aktenr 130].
IV-b Jan Dijkstra (Romkes) is geboren op 25-02-1784, zoon van Romke Dijkstra (Rinzes) (zie III-b) en Teetske Zijlstra (Edsges). Hij is gedoopt op 07-04-1784 in Leeuwarden. Jan is overleden op 04-07-1849 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Jan trouwde, 33 jaar oud, op 01-02-1818 in Leeuwarden [bron: Aktenr 7] met Froukje Nauta (Lucas), 24 of 25 jaar oud. Froukje is geboren in 1793 in St Jacobi Parochie, dochter van Lucas Nauta (Everts) en Grietje Gjalts. Froukje is overleden op 23-03-1880 om 03:00 in Huizum (Gem. Leeuwarderadeel), 86 of 87 jaar oud [bron: Aktenr 54]. Bij de overlijdensaangifte van Froukje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Daniel van Dijk en Martinus Johannes Koopman.
Kinderen van Jan en Froukje:
1 Romke Dijkstra (Jans), geboren op 06-10-1819 in Leeuwarden. Volgt V-b.
2 Lucas Dijkstra, geboren op 26-09-1822 in Leeuwarden [bron: Aktenr 256]. Lucas is overleden op 31-10-1842 om 04:00 in Leeuwarden, 20 jaar oud [bron: Aktenr 663]. Bij de overlijdensaangifte van Lucas was de volgende getuige aanwezig: Jan Dijkstra (Romkes) de vader en Jan Gerrit Zijlstra (slager).
3 Johannes Dijkstra, geboren op 01-10-1827 in Leeuwarden. Johannes is overleden op 01-09-1859 om 10:00 in Leeuwarden, 31 jaar oud [bron: Aktenr 735]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Harmanus Harmenzon en Wiebe van Nus. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep:
Voerman
IV-c Edsger Dijkstra (Romkes) is geboren op 13-09-1789 in Lekkum (Frl), zoon van Romke Dijkstra (Rinzes) (zie III-b) en Teetske Zijlstra (Edsges). Hij is gedoopt op 04-10-1789 in Lekkum (Frl). Edsger is overleden op 02-08-1851 in Achtkarspelen (Frl), 61 jaar oud.
Beroep:
Brandersknecht
Edsger trouwde, 32 jaar oud, op 25-05-1822 in Achtkarspelen (Frl) [bron: Aktenr 24] met Antje Postma (Wiebes), 21 jaar oud. Antje is geboren op 12-09-1800 in Oudega (Gem. Smallingerland), dochter van Wiebe Posthuma (Harmens) en Antje Tjeerds. Zij is gedoopt op 19-10-1800 in Oudega (Gem. Smallingerland). Antje is overleden op 31-03-1873 in Oostermeer (Frl), 72 jaar oud.
Kinderen van Edsger en Antje:
1 Romke Dijkstra (Edsges), geboren op 24-07-1823 in Kooten (Gem. Achtkarspelen). Volgt V-c.
2 Wybe Dijkstra (Edsges), geboren op 16-03-1825 in Kooten (Gem. Achtkarspelen). Volgt V-d.
3 Minne Dijkstra (Edsges), geboren op 08-07-1827 in Kooten (Gem. Achtkarspelen). Volgt V-e.
4 Folkert Dijkstra (Edsges), geboren op 09-04-1830 in Kooten (Gem. Achtkarspelen). Volgt V-f.
5 Teetske Dijkstra (Edsges), geboren op 09-03-1833 in Kooten (Gem. Achtkarspelen). Teetske is overleden op 11-12-1917 in Oostermeer (Frl), 84 jaar oud [bron: Aktenr 214]. Teetske trouwde, 25 jaar oud, op 05-03-1859 in Achtkarspelen (Frl) [bron: Aktenr 3] met Jouke Boorsma (Pieters), 30 jaar oud. Jouke is geboren op 22-07-1828 in Oostermeer (Gem. Tietjerksteradeel) [bron: Aktenr 118], zoon van Pieter Boorsma (Willems) en Iemkje Kloosterman (Sapes). Jouke is overleden op 29-04-1864 in Tietjerksteradeel, 35 jaar oud.
6 Harm Dijkstra (Edsges), geboren op 20-08-1835 in Kooten (Gem. Achtkarspelen). Harm is overleden op 31-05-1857 in Kooten (Gem. Achtkarspelen), 21 jaar oud.
Notitie bij Harm: Overleden in Marine Hospitaat in Den Helder
7 Jan Dijkstra (Edsges), geboren op 10-11-1838 in Kooten (Gem. Achtkarspelen). Jan is overleden op 25-12-1842 in Kooten (Gem. Achtkarspelen), 4 jaar oud.
IV-d Minne Dijkstra (Romkes) is geboren op 02-03-1794 in Leeuwarden, zoon van Romke Dijkstra (Rinzes) (zie III-b) en Teetske Zijlstra (Edsges). Hij is gedoopt op 22-03-1794 in Leeuwarden. Minne is overleden op 08-01-1827 in Leeuwarden, 32 jaar oud [bron: Aktenr 12]. Minne trouwde, 29 jaar oud, op 18-05-1823 in Leeuwarden [bron: Aktenr 45] met Antje Snijder (Jans), 35 of 36 jaar oud. Antje is geboren in 1787 in Dokkum, dochter van Paulus Snijder (Jans) en Renske Jans. Antje is overleden na 1859, minstens 72 jaar oud. Antje trouwde later op 15-05-1831 in Leeuwarden met Jean Isaac Pinguele (1783-1859).
Kinderen van Minne en Antje:
1 Romke Dijkstra, geboren op 28-07-1823 in Leeuwarden. Romke is overleden op 14-08-1823 in Leeuwarden, 17 dagen oud [bron: Aktenr 337].
2 Taetske Dijkstra, geboren op 06-09-1824 in Leeuwarden. Taetske is overleden op 26-10-1871 in Utingeradeel (Frl), 47 jaar oud [bron: Aktenr 99]. Taetske trouwde, 31 jaar oud, op 14-09-1855 in Utingeradeel (Frl) [bron: Aktenr 20] met Marten van Kalsbeek (Gatzes), 58 of 59 jaar oud. Marten is geboren in 1796 in Oldeboorn (Frl), zoon van Gatze van Kalsbeek (Martens) en Ytje de Groot (Klazes). Marten is overleden op 15-03-1870 om 22:00 in Utingeradeel (Frl), 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenr 26]. Marten is weduwnaar van Jitske Johannes Talman (ovl. vóór 1855), met wie hij trouwde op 14-05-1825 in Utingeradeel (Frl).
Beroep:
Kuiper
V-a Pieter Dijkstra (Rinzes) is geboren op 06-07-1825 in Stiens (Frl), zoon van Rinse Dijkstra (Pieters) (zie IV-a) en Ankje Kroodsma (Jans). Pieter is overleden op 16-05-1876 om 06:00 in Leeuwarderadeel (Frl), 50 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Derk Boekholt (Gerrits) en Martinus Johannes Koopmans (veldwachter).
Notitie bij Pieter: Hij is dood gevonden in de buurt van Jelsum
Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 24-05-1855 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 43] met Klaaske van Calsbeek (Hotzes), 21 jaar oud. Klaaske is geboren op 10-09-1833 in Stiens (Frl), dochter van Hotze van Calsbeek (Johannes0 en Eppe Bakker (Jans). Klaaske is overleden op 04-03-1899 in Leeuwarderadeel (Frl), 65 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Klaaske:
1 Hotze Dijkstra (Pieters), geboren op 21-07-1856 in Stiens (Frl). Volgt VI-a.
2 Rinse Dijkstra (Pieters), geboren op 15-08-1860 in Leeuwarderadeel (Frl). Volgt VI-b.
3 Ankje Dijkstra (Pieters), geboren op 03-03-1869 in Leeuwarderadeel (Frl). Ankje is overleden op 16-12-1900 om 00:30 in Mirns en Bakhuizen (Friese Meren), 31 jaar oud [bron: Aktenr 88]. Ankje trouwde, 22 jaar oud, op 23-05-1891 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 45] met Thijs Iedema, 23 jaar oud. Thijs is geboren op 11-11-1867 in Berlikum (Gem. Menalumdeel) [bron: Aktenr 289], zoon van Auke Iedema (Thijsses) en Sjoerdtje Visser (Sikkes). Thijs is overleden op 13-05-1954 om 22:35 in Bolsward, 86 jaar oud [bron: Aktenr 36]. Bij de overlijdensaangifte van Thijs was de volgende getuige aanwezig: Molle Eisma (aanspreker). Thijs trouwde later op 21-11-1903 met Sjoukje Wietsma.
V-b Romke Dijkstra (Jans) is geboren op 06-10-1819 in Leeuwarden [bron: Aktenr 226], zoon van Jan Dijkstra (Romkes) (zie IV-b) en Froukje Nauta (Lucas). Romke is overleden op 24-08-1892 om 04:00 in Leeuwarden, 72 jaar oud [bron: Aktenr 444].
Beroep:
Kastelein
Romke trouwde, 32 jaar oud, op 12-05-1852 in Leeuwarden [bron: Aktenr 47] met Eelkje de Vries, 30 jaar oud. Eelkje is geboren op 13-03-1822 in Leeuwarden [bron: Aktenr 72], dochter van Godefriedus Eelcp de Vries en Tietje de Vries. Eelkje is overleden op 14-04-1896 in Leeuwarden, 74 jaar oud [bron: Aktenr 177].
Kinderen van Romke en Eelkje:
1 Froukje Dijkstra, geboren op 06-02-1853 in Leeuwarden [bron: Aktenr 90]. Froukje is overleden op 23-06-1916 om 02:00 in Huizum (Gem. Leeuwarderadeel), 63 jaar oud [bron: Aktenr 79]. Bij de overlijdensaangifte van Froukje was de volgende getuige aanwezig: Johannes de Haan (aanspreker) en Lammert Oosting (veldwachter). Froukje trouwde, 32 jaar oud, op 20-06-1885 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 62] met Sjerp Kaastra (Watzes), 32 jaar oud. Sjerp is geboren op 23-04-1853 in Huizum (Gem. Leeuwarderadeel), zoon van Watze Kaastra (Sjerps) en Bregtje Wijga. Sjerp is overleden op 05-05-1929 in Leeuwarden, 76 jaar oud [bron: Aktenr 325].
2 NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op 02-03-1854 in Leeuwarden [bron: Aktenr 113].
3 Lucas Dijkstra, geboren op 26-06-1855 in Leeuwarden. Volgt VI-c.
4 Godefridus Dijkstra, geboren op 27-11-1857 in Leeuwarden [bron: Aktenr 714]. Godefridus is overleden op 29-05-1858 in Leeuwarden, 6 maanden oud [bron: Aktenr 293].
5 Tietje Dijkstra, geboren op 10-09-1859 in Leeuwarden [bron: Aktenr 545]. Tietje is overleden op 30-03-1861 in Leeuwarden, 1 jaar oud.
6 Jan Dijkstra, geboren op 29-01-1867 in Leeuwarden [bron: Aktenr 68]. Jan is overleden op 19-07-1886 in Leeuwarden, 19 jaar oud [bron: Aktenr 427].
V-c Romke Dijkstra (Edsges) is geboren op 24-07-1823 in Kooten (Gem. Achtkarspelen), zoon van Edsger Dijkstra (Romkes) (zie IV-c) en Antje Postma (Wiebes). Romke is overleden op 29-10-1890 in Zevenhuizen (Gem. Leek), 67 jaar oud. Romke trouwde, 28 jaar oud, op 14-09-1851 in Achtkarspelen (Frl) [bron: Aktenr 47] met Willemke Bijleveld (Lieuwes), 17 jaar oud. Willemke is geboren op 23-10-1833 in Stroobos (Gem. Achtkarspelen), dochter van Lieuwe Bijleveld (Willems) en Grietje Hamstra (Ides). Willemke is overleden op 11-03-1877 in Leek (Frl)), 43 jaar oud.
Kinderen van Romke en Willemke:
1 Edsge Dijkstra, geboren op 11-06-1852 in Stroobos (Gem. Achtkarspelen). Volgt VI-d.
2 Grietje Dijkstra, geboren op 07-02-1854 in Stroobos (Gem. Achtkarspelen). Grietje is overleden op 11-07-1859 in Groningen, 5 jaar oud.
3 Antje Dijkstra, geboren op 22-05-1855 in Stroobos (Gem. Achtkarspelen). Antje is overleden.
4 Lieuwke Dijkstra, geboren op 20-02-1857 in Stroobos (Gem. Achtkarspelen). Lieuwke is overleden op 01-12-1859 in Groningen, 2 jaar oud.
5 Grietje Dijkstra, geboren op 03-02-1860 in Groningen. Grietje is overleden op 13-07-1927 om 03:00 in Groningen, 67 jaar oud [bron: Aktenr 888]. Bij de overlijdensaangifte van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Hilbert Matheus Porringa (leedaanzegger). Grietje trouwde, 5 jaar oud, op 14-01-1866 in Groningen [bron: Aktenr 15] met Frederikus Hermannus Kooi, 4 jaar oud. Frederikus is geboren op 15-08-1861 in Groningen [bron: Aktenr 773], zoon van Jan Kooi en Catharina Stokhorst. Frederikus is overleden op 05-12-1922 om 22:00 in Groningen, 61 jaar oud [bron: Aktenr 1426]. Bij de overlijdensaangifte van Frederikus was de volgende getuige aanwezig: Harm Schuil (leedaanzegger) en Taeke Henstra (klerk).
6 Lieuwe Dijkstra, geboren op 26-02-1864 in Groningen. Lieuwe is overleden op 10-04-1864 in Groningen, 1 maand oud.
7 Lieuwkje Dijkstra, geboren op 04-04-1865 in Leek (Gr). Lieuwkje is overleden op 12-01-1886 in Groningen, 20 jaar oud.
8 Lieuwe Dijkstra, geboren op 01-01-1868 in Leek (Gr). Volgt VI-e.
9 Teerkske Dijkstra, geboren op 29-03-1870 in Leek (Gr). Teerkske is overleden op 26-03-1955 in Groningen, 84 jaar oud. Teerkske trouwde, 26 jaar oud, op 14-06-1896 in Groningen [bron: Aktenr 234] met Wietse Huberts, 25 jaar oud. Wietse is geboren op 09-03-1871 in Enumatil (Gem. Zuidhorn) [bron: Aktenr 20], zoon van Broeërius Huberts en Auktje Smallenbroek. Wietse is overleden op 24-11-1944 in Groningen, 73 jaar oud [bron: Aktenr 1868].
10 Jan Dijkstra, geboren op 14-12-1872 in Leek (Gr). Jan is overleden op 12-06-1873 in Leek (Gr), 5 maanden oud.
11 Willem Dijkstra, geboren op 29-03-1874 in Leek (Gr). Willem is overleden op 26-08-1875 in Leek (Gr), 1 jaar oud.
V-d Wybe Dijkstra (Edsges) is geboren op 16-03-1825 in Kooten (Gem. Achtkarspelen), zoon van Edsger Dijkstra (Romkes) (zie IV-c) en Antje Postma (Wiebes). Wybe is overleden op 20-07-1864 in Stiens (Frl), 39 jaar oud.
Beroep:
Wagenmaker
Wybe trouwde, 33 jaar oud, op 15-05-1858 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 32] met Dieuwke Reitsma (Harmens), 29 jaar oud. Dieuwke is geboren op 17-09-1828 in Stiens (Frl), dochter van Harmen Reitsma (Thomas) en Aaltje Ritsma (Pieters). Dieuwke is overleden op 06-11-1890 in Stiens (Frl), 62 jaar oud.
Kinderen van Wybe en Dieuwke:
1 Aaltje Dijkstra, geboren op 07-02-1859 in Leeuwarderadeel (Frl). Aaltje is overleden op 29-06-1895 om 10:30 in Leeuwarderadeel (Frl), 36 jaar oud [bron: Aktenr 106]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Hessel bij de Leij (besteller) en Gaeke de Vries (besteller). Aaltje bleef ongehuwd.
2 Edsger Dijkstra, geboren op 22-07-1860 in Finkum (Frl). Volgt VI-f.
V-e Minne Dijkstra (Edsges) is geboren op 08-07-1827 in Kooten (Gem. Achtkarspelen), zoon van Edsger Dijkstra (Romkes) (zie IV-c) en Antje Postma (Wiebes). Minne is overleden op 19-03-1903 in Grijpskerk (Gr), 75 jaar oud [bron: Aktenr 17]. Minne trouwde, 31 jaar oud, op 12-05-1859 in Achtkarspelen (Frl) [bron: Aktenr 16] met Froukje Hoekstra (Hendriks), 29 jaar oud. Froukje is geboren op 12-08-1829 in Buitenpost (Frl), dochter van Hendrik Hoekstra (Pieters) en Geeske Smits (Martens). Froukje is overleden op 01-09-1908 in Grijpskerk (Gr), 79 jaar oud.
Kinderen van Minne en Froukje:
1 NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op 13-01-1861 in Grijpskerk (Gr) [bron: Aktenr 5].
2 Geeske Dijkstra, geboren op 13-01-1861 in Grijpskerk (Gr) [bron: Aktenr 2]. Geeske is overleden op 14-01-1861 in Grijpskerk (Gr), 1 dag oud.
3 Esger Dijkstra, geboren op 08-02-1862 in Grijpskerk (Gr). Volgt VI-g.
4 Hendrik Dijkstra, geboren op 17-05-1863 in Grijpskerk (Gr) [bron: Aktenr 39]. Hendrik is overleden op 29-10-1865 in Grijpskerk (Gr), 2 jaar oud [bron: Aktenr 81].
5 Wiebe Dijkstra, geboren op 24-11-1864 in Grijpskerk (Gr). Volgt VI-h.
6 Geeske Dijkstra, geboren op 12-04-1866 in Grijpskerk (Gr) [bron: Aktenr 48]. Geeske is overleden op 15-08-1930 in Groningen, 64 jaar oud [bron: Aktenr 1014]. Geeske trouwde, 32 jaar oud, op 30-11-1898 in Grijpskerk (Gr) [bron: Aktenr 24] met Rinze van der Laan, 22 jaar oud. Rinze is geboren op 22-01-1876 in Burum (Gem. Kollumerland) [bron: Aktenr 12], zoon van Jacobus van der Laan en Grietje Kloostra. Rinze is overleden op 17-12-1940 in Oldehove (Gr), 64 jaar oud [bron: Aktenr 31].
7 Sjoukje Dijkstra, geboren op 17-04-1868 in Grijpskerk (Gr) [bron: Aktenr 45]. Sjoukje is overleden op 31-08-1869 in Grijpskerk (Gr), 1 jaar oud [bron: Aktenr 64].
V-f Folkert Dijkstra (Edsges) is geboren op 09-04-1830 in Kooten (Gem. Achtkarspelen), zoon van Edsger Dijkstra (Romkes) (zie IV-c) en Antje Postma (Wiebes). Folkert is overleden op 23-03-1907 in Koostertille (Gem. Achtkarspelen), 76 jaar oud. Folkert trouwde, 33 jaar oud, op 06-06-1863 in Achtkarspelen (Frl) [bron: Aktenr 36] met Bieuwkje Postma (Jacobus), 22 jaar oud. Bieuwkje is geboren op 07-06-1840 in Kooten (Gem. Achtkarspelen), dochter van Jacobus Postma (Eelkes) en Hendrikje Zijlstra (Romkes). Bieuwkje is overleden op 27-11-1927 in Gerkesklooster (Gem. Achtkarspelen), 87 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Bieuwkje:
1 Hendrikje Dijkstra, geboren op 09-05-1864 in Kooten (Gem. Achtkarspelen). Hendrikje is overleden op 02-05-1955 om 09:00 in Gerkesklooster (Gem. Achtkarspelen), 90 jaar oud [bron: Aktenr 60]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Douwe de Boer (winkelier). Hendrikje trouwde, 28 jaar oud, op 28-05-1892 in Achtkarspelen (Frl) [bron: Aktenr 44] met Klaas Boonstra, 28 jaar oud. Klaas is geboren op 29-10-1863 in Achtkarspelen (Frl) [bron: Aktenr 224], zoon van Anne Boonstra (Harrits) en Lolkje Nieuwenhuis (Klazes). Klaas is overleden op 27-07-1942 om 13:30 in Achtkarspelen (Frl), 78 jaar oud [bron: Aktenr 111]. Bij de overlijdensaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Jan Oostra.
2 Antje Dijkstra, geboren op 08-03-1867 in Achtkarspelen (Frl) [bron: Aktenr 88]. Antje is overleden. Antje trouwde, 30 jaar oud, op 03-07-1897 in Achtkarspelen (Frl) [bron: Aktenr 53] met Wybren Bos (Harms), 52 jaar oud. Wybren is geboren op 20-09-1844 in Kooten (Gem. Achtkarspelen), zoon van Harm Bos (Pieters) en Jitske Boersma (Wybrens). Wybren is overleden op 12-11-1899 om 06:00 in Kooten (Gem. Achtkarspelen), 55 jaar oud [bron: Aktenr 150].
3 Jakobus Dijkstra, geboren op 28-02-1870 in Kooten (Gem. Achtkarspelen). Volgt VI-i.
4 Teetske Dijkstra, geboren op 07-03-1873 in Kooten (Gem. Achtkarspelen) [bron: Aktenr 65]. Teetske is overleden. Teetske trouwde, 28 jaar oud, op 06-07-1901 in Sneek [bron: Aktenr 70] met Sybe van der Wal (Uilkes), 33 jaar oud. Sybe is geboren op 11-03-1868 in Bergum (Gem. Tietjerksteradeel) [bron: Aktenr 91], zoon van Uilke van der Wal (Aukes) en Grietje Meetsma (Sybes). Sybe is overleden op 26-06-1925 in Sneek, 57 jaar oud [bron: Aktenr 88]. Sybe is weduwnaar van Aaltje Elzinga (Pieters) (ovl. vóór 1901).
Beroep:
Landbouwer
5 Edsger Dijkstra, geboren op 28-11-1875 in Achtkarspelen (Frl). Volgt VI-j.
6 Romke Dijkstra, geboren op 27-06-1879 in Kooten (Gem. Achtkarspelen). Volgt VI-k.
7 Willemke Dijkstra, geboren op 05-01-1883 in Kooten (Gem. Achtkarspelen). Willemke is overleden op 22-08-1939 in Boornbergum (Gem.Smallingerland) (Fr), 56 jaar oud.
VI-a Hotze Dijkstra (Pieters) is geboren op 21-07-1856 in Stiens (Frl), zoon van Pieter Dijkstra (Rinzes) (zie V-a) en Klaaske van Calsbeek (Hotzes). Hotze is overleden op 27-11-1925 om 08:30 in Stiens (Frl), 69 jaar oud [bron: Aktenr 125]. Bij de overlijdensaangifte van Hotze was de volgende getuige aanwezig: Jan de Jager en Tijs Tijsma (ambtenaar ter secretarie).
Beroep:
Visser
Hotze trouwde, 29 jaar oud, op 22-05-1886 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 38] met Saapke Dokter (Ydes), 21 jaar oud. Saapke is geboren op 20-09-1864 in Burdaard (Frl), dochter van Yde Dokter (Franses) en Uiltje van Teyen (Teyes). Saapke is overleden op 04-07-1936 in Wagenborgen (Gem. Termunten), 71 jaar oud [bron: Aktenr 37].
Kinderen van Hotze en Saapke:
1 Yde Dijkstra, geboren op 26-03-1887 in Burdaard (Frl). Volgt VII-a.
2 Klaaske Dijkstra, geboren op 17-12-1888 in Stiens (Frl). Klaaske is overleden op 06-05-1975, 86 jaar oud. Klaaske trouwde, 25 jaar oud, op 11-07-1914 [bron: Aktenr 65] met Jelmer Miedema, 25 jaar oud. Jelmer is geboren op 05-01-1889 in Stiens (Frl), zoon van Andries Miedema en Aafke Kuipers. Jelmer is overleden.
VI-b Rinse Dijkstra (Pieters) is geboren op 15-08-1860 in Leeuwarderadeel (Frl), zoon van Pieter Dijkstra (Rinzes) (zie V-a) en Klaaske van Calsbeek (Hotzes). Rinse is overleden op 10-11-1919 om 20:00 in Stiens (Frl), 59 jaar oud [bron: Aktenr 135]. Rinse trouwde, 24 jaar oud, op 06-06-1885 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 59] met Jetske Algra, 20 jaar oud. Jetske is geboren op 04-02-1865 in Vrouwenparochie, dochter van Theunis Algra en Trijntje Kingma. Jetske is overleden op 14-07-1916 om 22:30 in Stiens (Frl), 51 jaar oud [bron: Aktenr 89].
Kinderen van Rinse en Jetske:
1 Pieter Dijkstra (Rinzes), geboren op 15-08-1885 in Stiens (Frl). Volgt VII-b.
2 Trijntje Dijkstra (Rinzes), geboren op 27-03-1888 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 94]. Trijntje is overleden op 06-03-1968 in Zwartsluis, 79 jaar oud. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 29-05-1909 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Bruidegom] met Anne Iedema (Berends), 26 jaar oud. Anne is geboren op 08-03-1883 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel), zoon van Berend Iedema (Johannes) en Trijntje van der Veen (Annes). Anne is overleden op 26-07-1959 in Zwolle, 76 jaar oud. Hij is begraven in Zwartsluis.
3 Teunis Dijkstra (Rinzes), geboren op 30-04-1890 in Stiens (Frl). Volgt VII-c.
4 Hotze Dijkstra (Rinzes), geboren op 08-06-1892 in Stiens (Frl). Volgt VII-d.
VI-c Lucas Dijkstra is geboren op 26-06-1855 in Leeuwarden [bron: Aktenr 383], zoon van Romke Dijkstra (Jans) (zie V-b) en Eelkje de Vries. Lucas is overleden.
Beroep:
Stalhouder
Lucas trouwde, 31 jaar oud, op 11-05-1887 in Amsterdam [bron: Aktenr Reg.10 fol. 18v] met Sophia Maria Catharina Korenhof, 26 jaar oud. Sophia is geboren op 25-05-1860 in Amsterdam, dochter van Johannes Korenhof en Catharina Worst. Sophia is overleden op 22-02-1938 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Kind van Lucas en Sophia:
1 Romke Dijkstra, geboren op 17-05-1889 in Leeuwarderadeel (Frl). Volgt VII-e.
VI-d Edsge Dijkstra is geboren op 11-06-1852 in Stroobos (Gem. Achtkarspelen), zoon van Romke Dijkstra (Edsges) (zie V-c) en Willemke Bijleveld (Lieuwes). Edsge is overleden op 01-03-1929 in Tolbert (Gem. Leek), 76 jaar oud [bron: Aktenr 26].
Beroep:
Kuiper
Edsge trouwde, 46 jaar oud, op 16-07-1898 in Leek (Frl)) [bron: Aktenr 39] met Hiltje Huberts, 24 jaar oud. Hiltje is geboren op 09-02-1874 in Roden [bron: Aktenr 6], dochter van Broeërins Huberts en Auktje Smallenbroek. Hiltje is overleden op 30-08-1933 in Tolbert (Gem. Leek), 59 jaar oud [bron: Aktenr 51].
Kinderen van Edsge en Hiltje:
1 Romke Dijkstra, geboren op 29-03-1899 in Terheijl (Gem. Roden). Volgt VII-f.
2 Auktje Dijkstra, geboren op 20-08-1901 in Terheijl (Gem. Roden) [bron: Aktenr 77]. Auktje is overleden op 19-08-1921 in Leek (Frl)), 19 jaar oud [bron: Aktenr 40].
3 Willem Dijkstra, geboren op 16-05-1903 in Tolbert (Gem. Leek) [bron: Aktenr 74]. Willem is overleden.
4 Kornelis Dijkstra, geboren op 06-11-1905 in Terheijl (Gem. Roden) [bron: Aktenr 100]. Kornelis is overleden.
VI-e Lieuwe Dijkstra is geboren op 01-01-1868 in Leek (Gr), zoon van Romke Dijkstra (Edsges) (zie V-c) en Willemke Bijleveld (Lieuwes). Lieuwe is overleden op 23-09-1944 in Veendam, 76 jaar oud.
Beroep:
Werkman
Lieuwe trouwde, 29 jaar oud, op 23-06-1897 in Amsterdam [bron: Aktenr Reg.17 fol. 42v] met Tietje Das, 29 jaar oud. Tietje is geboren op 14-07-1867 in Oude Pekela [bron: Aktenr 82], dochter van Berend Das en Anna Hoving. Tietje is overleden op 24-11-1947 in Veendam, 80 jaar oud [bron: Aktenr 139].
VI-f Edsger Dijkstra is geboren op 22-07-1860 in Finkum (Frl), zoon van Wybe Dijkstra (Edsges) (zie V-d) en Dieuwke Reitsma (Harmens). Edsger is overleden op 09-11-1910 om 01:00 in Holwerd, 50 jaar oud [bron: Aktenr 130].
Beroep:
Hoofd van ener school
Edsger trouwde, 23 jaar oud, op 30-11-1883 in Utingeradeel (Frl) [bron: Aktenr 27] met Antje Kooistra (Johannes), 19 jaar oud. Antje is geboren op 13-08-1864 in Nes (Gem. Utingeradeel) [bron: Aktenr 97], dochter van Johannes Kooistra (Johannes) en Jantje Buitenveld (Jacobs). Antje is overleden op 06-05-1906 om 09:00 in Holwerd (Gem. Westdongeradeel), 41 jaar oud [bron: Aktenr 49]. Bij de overlijdensaangifte van Antje was de volgende getuige aanwezig: Klaas Posthumus en Jan Boonstra.
Kinderen van Edsger en Antje:
1 Jansje Alida Dijkstra, geboren op 25-04-1884 in Schouwerzijl (Gr). Jansje is overleden op 20-03-1944 in Zeist, 59 jaar oud [bron: Aktenr 189]. Jansje trouwde, 25 jaar oud, op 14-12-1909 in Westdongeradeel [bron: Aktenr 61] met Hermannus Jan Engelkes, 30 jaar oud. Hermannus is geboren op 07-07-1879 in Groningen [bron: Aktenr 845], zoon van Willem Hendrik Engelkes en Derkiena Harmanna Bosch. Hermannus is overleden op 12-01-1949 in Amersfoort, 69 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: Wonende te Soest
2 Dieuwke Dijkstra, geboren op 11-06-1885 om 02:00 in Brantgum (Frl) [bron: Aktenr 101]. Bij de geboorteaangifte van Dieuwke was de volgende getuige aanwezig: Wopke Sywerts (veldwachter) en Gerben Bierma (klerk ter secretarie). Dieuwke is overleden op 20-02-1938 om 08:30 in Leeuwarden, 52 jaar oud [bron: Aktenr 122]. Bij de overlijdensaangifte van Dieuwke was de volgende getuige aanwezig: Jacob Persijn (aanspreker). Dieuwke bleef ongehuwd.
3 Anna Martje Dijkstra, geboren op 12-11-1890 in Brantgum (Frl). Anna is overleden omstreeks 1984, ongeveer 94 jaar oud.
Beroep:
Onderwijzeres
Anna trouwde, 21 jaar oud, op 22-12-1911 in Opsterland (Frl) [bron: Aktenr 125] met Willem van Dijk, 30 jaar oud. Willem is geboren op 24-04-1881 in Breukelen, zoon van Willem van Dijk en Cornelia Alida Bunschoten. Willem is overleden op 06-04-1959 in Zeist, 77 jaar oud.
Beroep:
Hoofdonderwijzer
4 Douwe Wybe Dijkstra, geboren op 18-02-1898 in Westdongeradeel (Frl). Volgt VII-g.
VI-g Esger Dijkstra is geboren op 08-02-1862 in Grijpskerk (Gr) [bron: Aktenr 11], zoon van Minne Dijkstra (Edsges) (zie V-e) en Froukje Hoekstra (Hendriks). Esger is overleden op 06-01-1930 in Grijpskerk (Gr), 67 jaar oud [bron: Aktenr 2].
Beroep:
Grofsmid
Esger trouwde, 45 jaar oud, op 16-11-1907 in Aduard (Frl) [bron: Aktenr 21] met Francina Louwina Wieringa, 36 jaar oud. Francina is geboren op 29-10-1871 in Burum (Gem. Kollumerland) [bron: Aktenr 188], dochter van Jan Wieringa en Zwaantje ter Veer. Francina is overleden op 28-12-1920 in Grijpskerk (Gr), 49 jaar oud [bron: Aktenr 45].
Kinderen van Esger en Francina:
1 Frouktje Dijkstra, geboren op 01-06-1908 in Grijpskerk (Gr) [bron: Aktenr 51]. Frouktje is overleden. Frouktje trouwde, 21 jaar oud, op 18-04-1930 in Grijpskerk (Gr) [bron: Aktenr 2] met Henderik Kuipers, 22 jaar oud. Henderik is geboren op 11-06-1907 in Aduard (Frl) [bron: Aktenr 27], zoon van Jakob Kuipers en Hendrikje Wiersema. Henderik is overleden.
Beroep:
Kantoorbediende
2 Jan Klaas Dijkstra, geboren op 29-08-1909 in Grijpskerk (Gr) [bron: Aktenr 78]. Jan is overleden.
VI-h Wiebe Dijkstra is geboren op 24-11-1864 in Grijpskerk (Gr) [bron: Aktenr 105], zoon van Minne Dijkstra (Edsges) (zie V-e) en Froukje Hoekstra (Hendriks). Wiebe is overleden op 15-05-1937 in Groningen, 72 jaar oud [bron: Aktenr 729]. Wiebe trouwde, 40 jaar oud, op 14-12-1904 in Oldehove (Gr) [bron: Aktenr 15] met Aaltje Guikema, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 09-10-1884 in Oldehove (Gr) [bron: Aktenr 64], dochter van Anne Guikema en Hiltje Siegers. Aaltje is overleden op 05-05-1957 in Groningen, 72 jaar oud [bron: Aktenr 650].
Beroep:
Smid
Kinderen van Wiebe en Aaltje:
1 Menne Anne Dijkstra, geboren op 25-12-1904 in Oldehove (Gr). Volgt VII-h.
2 Hiltje Frouktje Dijkstra, geboren op 19-11-1906 in Woltewrsum (Gem. Ten Boer) [bron: Aktenr 112]. Hiltje is overleden op 15-04-2002, 95 jaar oud. Zij is begraven in Groningen. Hiltje trouwde met Albert Raven. Albert is geboren op 24-10-1903 in Hoogkerk [bron: Aktenr 61], zoon van Rudolf Raven en Grietje van der Heide. Albert is overleden op 25-07-1996, 92 jaar oud. Hij is begraven in Groningen.
3 Anne Dijkstra, geboren op 21-02-1911 in Kostverloren (Gem. Hoogkerk). Volgt VII-i.
4 Edsger Dijkstra, geboren op 11-10-1918 in Groningen [bron: Aktenr 1472]. Edsger is overleden.
VI-i Jakobus Dijkstra is geboren op 28-02-1870 in Kooten (Gem. Achtkarspelen) [bron: Aktenr 61], zoon van Folkert Dijkstra (Edsges) (zie V-f) en Bieuwkje Postma (Jacobus). Jakobus is overleden.
Notitie bij Jakobus: Wonende in de Wijk 16 nummer 63
Beroep:
Smid
Jakobus trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1896 in Sneek [bron: Aktenr 33] met Trijntje Gilhuis, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op 07-09-1873 in Sneek [bron: Aktenr 226], dochter van Jan Gilhuis en Tietje Posthumus. Trijntje is overleden.
Kinderen van Jakobus en Trijntje:
1 Jan Dijkstra, geboren op 24-09-1899 in Sneek [bron: Aktenr 258]. Jan is overleden op 17-06-1900 om 05:30 in Sneek, 8 maanden oud [bron: Aktenr 143].
2 Jan Dijkstra, geboren op 11-09-1901 in Sneek [bron: Aktenr 255]. Jan is overleden.
VI-j Edsger Dijkstra is geboren op 28-11-1875 in Achtkarspelen (Frl) [bron: Aktenr 262], zoon van Folkert Dijkstra (Edsges) (zie V-f) en Bieuwkje Postma (Jacobus). Edsger is overleden op 22-11-1941 om 06:00 in Smalingerland (Frl), 65 jaar oud [bron: Aktenr 178]. Hij is begraven in Drachten. Edsger trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1899 in Sneek [bron: Aktenr 17] met Jeltje Schat, 28 jaar oud. Jeltje is geboren op 06-09-1870 in Lutkewierum (Gem. Hennaarderadeel), dochter van Reinder Schat en Johanna Kleefstra (Sybrens). Jeltje is overleden op 13-04-1958 in Drachten, 87 jaar oud [bron: Aktenr 82]. Zij is begraven in Drachten.
Kinderen van Edsger en Jeltje:
1 Folkert Dijkstra, geboren op 19-06-1900 in Sneek. Volgt VII-j.
2 Johanna Dijkstra, geboren op 20-05-1904 in Sneek [bron: Aktenr 144]. Johanna is overleden op 17-08-1986, 82 jaar oud. Zij is begraven in Drachten.
Notitie bij Johanna: Ligt bij haar ouders in het graf
Johanna bleef ongehuwd.
VI-k Romke Dijkstra is geboren op 27-06-1879 om 18:00 in Kooten (Gem. Achtkarspelen) [bron: Aktenr 205], zoon van Folkert Dijkstra (Edsges) (zie V-f) en Bieuwkje Postma (Jacobus). Bij de geboorteaangifte van Romke was de volgende getuige aanwezig: Pieter Arnoldus Boeijenk en Anne Boersma (klerk). Romke is overleden op 20-12-1965, 86 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Romke: Op 27-4-1914 in Heerde komen wonen, hij heeft gewerkt als chef op de Coöperatie in Hoorn, later depothouder van veevoeder in Sneek.
Romke trouwde, 23 jaar oud, op 01-11-1902 in Sneek [bron: Aktenr 79] met Kornelia Noordenbos, 20 jaar oud. Kornelia is geboren op 25-05-1882 om 09:30 in Sneek [bron: Aktenr 166], dochter van Ulbe Noordenbos en Hittje Fleur. Bij de geboorteaangifte van Kornelia was de volgende getuige aanwezig: Bernardus de Jongh (commies) en Johannes van Akkeren (stadsbode en klerk). Kornelia is overleden op 11-10-1938, 56 jaar oud [bron: Aktenr 80]. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Romke en Kornelia:
1 Hiltje Dijkstra, geboren op 01-11-1903 in Sneek. Hiltje is overleden op 16-12-1967 in Heerde, 64 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward. Hiltje trouwde, 21 jaar oud, op 26-05-1925 in Bolsward [bron: Aktenr 23] met Sjoerd Ypma, 24 jaar oud. Sjoerd is geboren op 29-04-1901 in Tzum (Franekerdeel) [bron: Aktenr 63], zoon van Simon Ypma en Uilkje Piersma. Sjoerd is overleden op 01-02-1947 om 02:00 in Groningen, 45 jaar oud [bron: Aktenr 17 en 195]. Bij de overlijdensaangifte van Sjoerd was de volgende getuige aanwezig: Albertus Joannes Kubbenga (leedaanzegger). Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
Handelaar
2 Folkert Dijkstra, geboren op 12-10-1905 in Sneek. Volgt VII-k.
3 Ulbe Dijkstra, geboren op 14-07-1908 in Nije Haske (Gem.Heerenveen). Volgt VII-l.
4 Bjoekje Dijkstra, geboren op 28-11-1910 in Haskerland (Gem. Joure). Bjoekje is overleden op 27-12-1983, 73 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Bjoekje trouwde, 21 jaar oud, op 12-05-1932 in Heerde [bron: Aktenr 26] met Wolter Kamphuis, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bjoekje en Wolter was de volgende getuige aanwezig: Folkert Dijkstra (rijwielhandelaar en broer van de bruid) en Arend Jan van de Put (zwager van de bruidegom). Wolter is geboren op 20-02-1910 om 04:00 in Heerde [bron: Aktenr 32], zoon van Arend Marinus Kamphuis en Antonia Wagenaar. Bij de geboorteaangifte van Wolter was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Visser (vrachtrijder) en Arend van den Beld (groenteboer). Wolter is overleden op 14-07-1975, 65 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Wolter: Had een groentenzaak midden op het dorp in Heerde Dorpstraat 30
Beroep:
Groentenman
5 Kornelia Dijkstra, geboren op 29-07-1918 in Heerde. Kornelia is overleden. Kornelia trouwde met Harm Groenewold. Harm is geboren in Wezep (Bovenheigraaf). Harm is overleden.
VII-a Yde Dijkstra is geboren op 26-03-1887 in Burdaard (Frl), zoon van Hotze Dijkstra (Pieters) (zie VI-a) en Saapke Dokter (Ydes). Yde is overleden op 22-04-1959 in Burdaard (Frl), 72 jaar oud. Yde trouwde, 25 jaar oud, op 16-11-1912 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 86] met Aaltje Draaisma, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op 12-01-1889 in Winsum (Gem. Baarderadeel) [bron: Aktenr 8], dochter van Wytze Draaisma (Thomas) en Minke Ytje Hulshof. Aaltje is overleden op 11-02-1964 om 05:00 in Leeuwarden, 75 jaar oud [bron: Aktenr 70]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Abe Douma (begrafenisondernemer).
VII-b Pieter Dijkstra (Rinzes) is geboren op 15-08-1885 in Stiens (Frl), zoon van Rinse Dijkstra (Pieters) (zie VI-b) en Jetske Algra. Pieter is overleden op 28-09-1962 in Bolsward, 77 jaar oud [bron: Aktenr 62]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Molle Eisma (aanspreker). Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1912 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 36] met Jannigje Stienstra, 20 jaar oud. Jannigje is geboren op 06-09-1891 in Hallum (Frl), dochter van Dirk Stienstra (Aeges) en Ykje Homsma (Tjeerds). Jannigje is overleden op 03-10-1934 om 23:00 in Hallum (Frl), 43 jaar oud [bron: Aktenr 92]. Bij de overlijdensaangifte van Jannigje was de volgende getuige aanwezig: Gabe van Dijk (aanspreker).
Kind van Pieter en Jannigje:
1 Ykje Dijkstra, geboren in 12-1915. Ykje is overleden.
VII-c Teunis Dijkstra (Rinzes) is geboren op 30-04-1890 in Stiens (Frl) [bron: Aktenr 89], zoon van Rinse Dijkstra (Pieters) (zie VI-b) en Jetske Algra. Teunis is overleden op 25-05-1984 in Bolsward, 94 jaar oud. Teunis trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1914 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 39] met Aaltje Feenstra, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 15-05-1892 in Oudkerk (Frl) [bron: Aktenr 161], dochter van Tamme Feenstra en Antje van der Velde. Aaltje is overleden op 27-11-1984 in Bolsward, 92 jaar oud.
VII-d Hotze Dijkstra (Rinzes) is geboren op 08-06-1892 in Stiens (Frl), zoon van Rinse Dijkstra (Pieters) (zie VI-b) en Jetske Algra. Hotze is overleden op 05-04-1982, 89 jaar oud. Hij is begraven in Bedum (Gr).
Beroep:
Machinist
Hotze trouwde, 25 jaar oud, op 11-08-1917 in Middelstum (Gr) [bron: Aktenr 22] met Anje Koning, 26 jaar oud. Anje is geboren op 21-05-1891 in Middelstum (Gr), dochter van Laurens Koning en Hindrikje Ridder. Anje is overleden op 03-05-1967 om 14:00 in Bedum (Gr), 75 jaar oud [bron: Aktenr 21]. Bij de overlijdensaangifte van Anje was de volgende getuige aanwezig: Auke Korthuis (bouwvakarbeider).
Kind van Hotze en Anje:
1 Rinse Dijkstra, geboren op 08-09-1918 in Middelstum (Gr). Rinse is overleden.
VII-e Romke Dijkstra is geboren op 17-05-1889 in Leeuwarderadeel (Frl) [bron: Aktenr 116], zoon van Lucas Dijkstra (zie VI-c) en Sophia Maria Catharina Korenhof. Romke is overleden.
Beroep:
Kantoorbediende
Romke trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1916 in Amsterdam [bron: Aktenr Reg.6C fol. 6v] met Janke Visser, 23 of 24 jaar oud. Janke is geboren in 1892 in Amsterdam, dochter van Wieger Visser en Willemina Loois. Janke is overleden.
VII-f Romke Dijkstra is geboren op 29-03-1899 in Terheijl (Gem. Roden) [bron: Aktenr 32], zoon van Edsge Dijkstra (zie VI-d) en Hiltje Huberts. Romke is overleden. Romke trouwde, 29 jaar oud, op 04-01-1929 in Leek (Frl)) met Anna van der Veen, 26 jaar oud. Anna is geboren op 24-04-1902 in Noordbroek (Gr) [bron: Aktenr 18], dochter van Jan Albert van der Veen en Johanna Slotema. Anna is overleden.
VII-g Douwe Wybe Dijkstra is geboren op 18-02-1898 in Westdongeradeel (Frl) [bron: Aktenr 25], zoon van Edsger Dijkstra (zie VI-f) en Antje Kooistra (Johannes). Douwe is overleden op 24-03-1970 in Rotterdam, 72 jaar oud.
Beroep:
Directeur van een HBS
Douwe trouwde, 26 jaar oud, op 22-12-1924 in Groningen met Brechtje Conelia Kluijver, 24 jaar oud. Brechtje is geboren op 20-12-1900 in Leiden, dochter van Albert Kluijver en Helena Aletta Fockema (Andreæ). Brechtje is overleden op 22-01-1994 in Zutphen, 93 jaar oud.
Kinderen van Douwe en Brechtje:
1 Helena Aletta Dijkstra, geboren op 28-10-1925 in Rotterdam. Helena is overleden op 24-09-1975 in Eindhoven, 49 jaar oud. Helena trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1950 in Rotterdam met Jan van IJzeren, 35 of 36 jaar oud. Jan is geboren op 04-07-1914 in ’s Gravenhage. Jan is overleden op 10-04-1998 in Eindhoven, 83 jaar oud.
2 Anna Elizabeth Dijkstra, geboren op 05-10-1927 in Rotterdam. Anna is overleden op 03-01-2016 in Zutphen, 88 jaar oud. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 03-01-1950 in Rotterdam met Sjoerd Swierstra, 25 jaar oud. Sjoerd is geboren op 28-04-1924 in Offingawier (Gem. Wymbritseradeel), zoon van Sjoerd Swierstra en Pietje Hornstra. Sjoerd is overleden op 07-02-1977 in Eefde (Gem. Gorssel), 52 jaar oud.
3 Edsger Wybe Dijkstra, geboren op 11-05-1930 in Rotterdam. Volgt VIII-a.
4 Niet openbaar. Volgt VIII-b.
VII-h Menne Anne Dijkstra is geboren op 25-12-1904 in Oldehove (Gr) [bron: Aktenr 70], zoon van Wiebe Dijkstra (zie VI-h) en Aaltje Guikema. Menne is overleden op 11-12-1988 in Groningen, 83 jaar oud. Menne trouwde met Hillechien Koning (Jacobs). Hillechien is geboren op 26-08-1906 in Stadskanaal (Gem. Wildervank) [bron: Aktenr 174], dochter van Jacob Koning (Harms) en Catharina Annechina Bouwman. Hillechien is overleden op 11-01-1990, 83 jaar oud. Zij is begraven in Groningen.
VII-i Anne Dijkstra is geboren op 21-02-1911 in Kostverloren (Gem. Hoogkerk) [bron: Aktenr 18], zoon van Wiebe Dijkstra (zie VI-h) en Aaltje Guikema. Anne is overleden op 28-07-1942 in Groningen, 31 jaar oud [bron: Aktenr 1112].
Beroep:
Monteur
Anne trouwde, 25 jaar oud, op 06-04-1936 in Groningen [bron: Aktenr 158] met Elizabeth Hindriks, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op 07-04-1912 in Groningen [bron: Aktenr 560], dochter van Harmannus Hindriks en Auktje Vledder. Elizabeth is overleden.
Kind van Anne en Elizabeth:
1 Niet openbaar.
VII-j Folkert Dijkstra is geboren op 19-06-1900 in Sneek [bron: Aktenr 164], zoon van Edsger Dijkstra (zie VI-j) en Jeltje Schat. Folkert is overleden. Folkert trouwde, 26 jaar oud, op 09-09-1926 in Smalingerland (Frl) [bron: Aktenr 100] met Rinske Martina Bergsma, 24 jaar oud. Rinske is geboren op 06-12-1901 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) [bron: Aktenr 415], dochter van Ate Bergsma (Sakes) en Tjitske Sluiter (Egberts). Rinske is overleden.
VII-k Folkert Dijkstra is geboren op 12-10-1905 in Sneek, zoon van Romke Dijkstra (zie VI-k) en Kornelia Noordenbos. Folkert is overleden op 10-02-1976, 70 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Folkert: Folkert is in 1921 vertrokken naar Bolsward als smidsknecht, terug in Heerde op 25-9-1925 en op 11-2-1926 vertrokken naar Losser als fietsenmaker, en op 15-6-1926 weer terug in Heerde.
Beroep:
Rijwielhandelaar en later Autohandelaar
Folkert trouwde, 26 jaar oud, op 02-06-1932 in Heerde [bron: Aktenr 34] met Antonia Hendrika Kamphuis, 25 jaar oud. Antonia is geboren op 05-04-1907 in Heerde [bron: Aktenr 56], dochter van Arend Marinus Kamphuis en Antonia Wagenaar. Antonia is overleden op 11-12-1981, 74 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Folkert en Antonia:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Romkje Dijkstra, geboren op 13-04-1936. Romkje is overleden op 09-04-2010, 73 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster). Romkje begon een relatie met Teije Evert Veenstra. Teije is geboren op 11-09-1930. Teije is overleden op 08-06-1988, 57 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
VII-l Ulbe Dijkstra is geboren op 14-07-1908 in Nije Haske (Gem.Heerenveen), zoon van Romke Dijkstra (zie VI-k) en Kornelia Noordenbos. Ulbe is overleden op 28-07-1976 in Heerde, 68 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Ulbe: Hadden een kruidenierszaak in de Bonenburgerlaan in Heerde
Beroep:
Kruideniersbediende
Ulbe trouwde, 23 jaar oud, op 14-04-1932 in Heerde [bron: Aktenr 16] met Janna Pleiter, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ulbe en Janna was de volgende getuige aanwezig: Sjoerd Ypma (zwager van de bruidegom) en Evert Jan Marskamp (Rijks-Veldwachter). Janna is geboren op 26-06-1910 in Heerde [bron: Aktenr 97], dochter van Steven Pleiter en Willemina Gelderman. Janna is overleden op 27-01-2002 in Heerde, 91 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Ulbe en Janna:
1 Romke Dijkstra, geboren op 03-04-1934 in Heerde. Romke is overleden.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
VIII-a Edsger Wybe Dijkstra is geboren op 11-05-1930 in Rotterdam, zoon van Douwe Wybe Dijkstra (zie VII-g) en Brechtje Conelia Kluijver. Edsger is overleden op 06-08-2002 in Nuenen, 72 jaar oud.
Notitie bij Edsger: Edsger was een Nederlandse wiskundige en informaticus. Zijn werk was van groot belang voor de ontwikkeling van de informatica, met name op het gebied van gestructureerd programmeren. In 1972 werd hij onderscheiden met de A.M. Turing Award en in 2002 met de daarna naar hem vernoemde Dijkstraprijs.
Beroep:
Hoogleraar in de wiskunde
Edsger trouwde, 26 jaar oud, op 23-04-1957 in Amsterdam met Maria Cornelia (Ria) Debets, 25 jaar oud. Ria is geboren op 25-09-1931 in Amsterdam. Ria is overleden op 02-10-2012 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Kinderen van Edsger en Ria:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
VIII-b Niet openbaar, zoon van Douwe Wybe Dijkstra (zie VII-g) en Brechtje Conelia Kluijver. Hij trouwde met Niet openbaar. Zij is een dochter van William Bernard Tucker en Kathleen Louise Morse.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.0 op 10-09-2021 15:27:42 door Piet Heres