uteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

Genealogie Eilander

Uit het archivalia blijkt dat men in Hattem in de 17e eeuw een gebied aanduidde als ,,het Eiland" hoogstwaarschijnlijk heeft de familie op zo'n eiland gewoond. Volgens de kaart van 1630 stonden er aan de zuidoost kant, buiten de stadsmuur van Hattem, wat huizen. Het verste huis in zuid oostelijke richting lag aan de rand van Het Veen. Langs die plek is later de Nieuwe weg aangelegd. Op de tegenwoordige kaarten is de plaats van die huizen te lokaliseren tussen de hoek, gevormd door de Nieuwe weg en de Veenrand en de Parklaan, het is het meest aannemelijk dat hier het eiland lag, waarvan Henrick Evers Eijlander afkomstig was.
In het Heerder archief wordt de naam Eijlander voor het eerst vermeld in 1648

 

I Evert den Eijlander is geboren omstreeks 1585. Evert is overleden. Evert trouwde met NN. Zij is overleden.
Kind van Evert uit onbekende relatie:
1 Henrik den Eijlander (Evers), geboren in 1610 in Hattem. Volgt II.
II Henrik den Eijlander (Evers) is geboren in 1610 in Hattem, zoon van Evert den Eijlander (zie I). Henrik is overleden.
Notitie bij Henrik: Klapper op de nieuwe burgers van Hattem tussen 1581 en 1798 uit de rekeningen van de gemeenschappelijke weide de Hoenwaard, Oud Archief Hattem inv. nr. 64.
Eijlander, Hendrick, 1639

Erschenen Gerrit henricks, Jan hoppen, henrick hendricks ende Broenis henricks ende hebben beclaegd Steventjen Everts huysvrouwe van Henrick Eijlander die welcke sich onderstaen......

Actum ceram bi heerde op den 2 februarij 1644 Beclachte ghene burge hebbende konnen krijgen is op den gildekamer verseekert. Also Steventjen Everts huijsvrouwe van henrick Everts Eijlander sonder enighe redenen ende tegen behoren......

Actm coram Brmr Cruiner, heerde
Galen vessen Haelboom en op Gelder
Op den 9 en feb, 1644 ( bron: Rechterlijk Archief Hattem no 29 (1640-1648)

uit deze bron blijkt dat, in 1644 althans, Henrick en Steventje een echtpaar vormden. Hun kinderen Theunisjen, Margjen en Jacob zijn in Hattem geboren en gedoopt. In 1644 werd Steventje uit Hattem verbannen (volgens aangehaalde bron) en verhuisde de familie via de weg naar Hulsbergen naar het ten zuiden van het Scholtambt Hattem gelegen Wapenveld onder Heerde. In 1648 blijkt Henrick daar een huisje en hofje gepacht te hebben voor 10 gulden (Bron: Statenarchief Veluwe no 270, fol.45). In Wapenveld, in het buurtschap Veessen, wordt dochter Aeltien geboren en later gedoopt. Kort daarna, ergens tussen 1650 maar voor 1659 moet Steventje overleden zijn. Op 13 october 1651 wordt Henrick aangesproken door de onderschout Arien Peters om een schuld te betalen (Bron: Gerichtssignaten Scholtambt Hattem 1632-1661). Het een en ander wijst op armoedige omstandigheden. Misschien was er veel ziekte in het gezin.

Waarschijnlijk is in de Grote Kerk te Heerde in 1658 of 1659 het huwelijk gesloten tussen Henrick en Harmtien Lubberts, want het eerste kind uit dit huwelijk, Steven, wordt in december 1659 gedoopt in Heerde, en het tweede kind, Gerrit, in december 1661 in Heerde. Op 21 januari 1664 heeft de onderschout van Hattem, dezelfde Arien Peters, Henrick nog aangesproken over betaling van pacht over vier jaren (Bron: Oud rechterlijk Archief Hattem, folder 14). De naam Eijlander is in het doopboek van Heerde bij de inschrijving van Steven en Gerrit niet aan de vadersnaam, Henrick Everts, toegevoegd. Dit gebeurde waarschijnlijk uit Heerder gewoonte.
Henrik:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1636 met Steventje Everts. Steventje is geboren in Hattem. Steventje is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 49 jaar oud, omstreeks 1659 met Harmtien Lubberts. Harmtien is overleden vóór 1664.
(3) trouwde, 53 of 54 jaar oud, op 08-06-1664 in Heerde met Marrigien Gerberts, nadat zij op 01-05-1664 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Marrigien is geboren in Wezep (Gem. Oldebroek).
Kinderen van Henrik en Steventje:
1 Theunisjen den Eijlander (Henrix), geboren in 1636 in Hattem. Zij is gedoopt op 31-01-1636. Theunisjen is overleden.
2 Margjen den Eijlander (Henrix), geboren in 1638 in Hattem. Zij is gedoopt op 05-08-1638 in Hattem. Margjen is overleden.
3 Jacob den Eijlander (Henrix), geboren in 1641 in Hattem. Volgt III-a.
4 Aeltien den Eijlander (Henrix), geboren in 1650 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 01-09-1650 in Veessen (Gem. Heerde). Aeltien is overleden.
Kinderen van Henrik en Harmtien:
5 Steven Eijlander (Henrix), geboren in 1659 in Heerde. Volgt III-b.
6 Gerrit Eijlander (Henrix), geboren in 1661 in Heerde. Volgt III-c.
III-a Jacob den Eijlander (Henrix) is geboren in 1641 in Hattem, zoon van Henrik den Eijlander (Evers) (zie II) en Steventje Everts. Hij is gedoopt op 29-08-1641 in Hattem. Jacob is overleden.
Notitie bij Jacob: Waarschijnlijk gewoond hebbende bij het klooster Hulsbergen in Wapenveld
Jacob trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 25-10-1663 in Heerde met Janneken Brummelkamp (Jansen), ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op 04-10-1663 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Janneken is geboren omstreeks 1640 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Jan Lubberts. Janneken is overleden.
Notitie bij Janneken: Jongedochter.van zaliger Jan Lubberts ,Wapenveld
Kinderen van Jacob en Janneken:
1 Steven Eijlander (Jacobs), geboren in 1665 in Heerde. Hij is gedoopt op 03-04-1665 in Heerde. Steven is overleden.
2 Steventien Eijlander (Jacobs), geboren in 1668 in Heerde. Zij is gedoopt op 12-01-1668 in Heerde. Steventien is overleden.
3 Hendrick Eijlander (Jacobs), geboren in 1669 in Heerde. Hij is gedoopt op 01-08-1669 in Heerde. Hendrick is overleden.
4 Teunisjen Eijlander (Jacobs), geboren in 1671 in Heerde. Zij is gedoopt op 28-02-1671 in Heerde. Teunisjen is overleden.
5 Steventje Eijlander (Jacobs), geboren in 1672 in Heerde. Zij is gedoopt op 25-08-1672 in Heerde. Steventje is overleden.
6 Anneken Eijlander (Jacobs), geboren in 1674 in Heerde. Zij is gedoopt op 28-06-1674 in Heerde. Anneken is overleden.
7 Gerrit Eijlander (Jacobs), geboren in 1675 in Heerde. Volgt IV-a.
8 Claes Eijlander (Jacobs), geboren in 1676 in Heerde. Volgt IV-b.
9 Grietje Eijlander (Jacobs), geboren in 1677 in Heerde. Zij is gedoopt op 06-12-1677 in Heerde. Grietje is overleden.
10 Lubbert Eijlander (Jacobs), geboren in 1683 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IV-c.
11 Janna Eijlander (Jacobs), geboren in 1694 in Heerde. Zij is gedoopt in 01-1694 in Heerde. Janna is overleden.
III-b Steven Eijlander (Henrix) is geboren in 1659 in Heerde, zoon van Henrik den Eijlander (Evers) (zie II) en Harmtien Lubberts. Hij is gedoopt op 27-12-1659 in Heerde. Steven is overleden.
Notitie bij Steven: Steven had een boerderij op het Hulsbergen in Wapenveld, waar zo’n 155 jaar Eijlanders woonden.
Na hem woonden er achtereenvolgens: zijn zoon Lubbert Stevens Eijlander, en diens zoon Theunis Lubberts Eijlander, en zijn zoon Lubbert Eilander
Beroep:
Landbouwer
Steven trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1694 in Heerde met Harmpje Lubbers, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 30-06-1694 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Harmpje is geboren omstreeks 1670 in Wapenveld (Gem. Heerde). Harmpje is overleden.
Kinderen van Steven en Harmpje:
1 Derkje Eijlander (Stevens), geboren in 1690 in Heerde. Zij is gedoopt op 18-05-1690 in Heerde. Derkje is overleden. Derkje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 01-03-1711 in Epe met Ariaan Hendriks, 26 jaar oud. Ariaan is geboren op 27-07-1684 in Emster Enk (Gem.Epe), zoon van Hendrik Aerijaans en Gerrigje Gijsberts. Hij is gedoopt op 10-08-1684 in Epe. Ariaan is overleden.
2 Hendrikje Eijlander (Stevens), geboren in 1692 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 21-02-1692. Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 04-08-1720 in Hattem met Jan Vos, nadat zij op 06-07-1720 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren in Hattem. Jan is overleden.
3 Jacob Eijlander, geboren in 1695 in Heerde. Hij is gedoopt op 01-12-1695 in Heerde. Jacob is overleden vóór 1698, ten hoogste 3 jaar oud.
4 Jacob Eijlander, geboren in 1698 in Heerde. Hij is gedoopt op 29-05-1698 in Heerde. Jacob is overleden.
5 Lubbert Eijlander (Stevens), geboren in 1700 in Heerde. Volgt IV-d.
III-c Gerrit Eijlander (Henrix) is geboren in 1661 in Heerde, zoon van Henrik den Eijlander (Evers) (zie II) en Harmtien Lubberts. Hij is gedoopt op 01-12-1661. Gerrit is overleden. Gerrit:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1684 in Heerde met Albertje Stevens, nadat zij op 31-03-1684 in ondertrouw zijn gegaan. Albertje is overleden vóór 1715.
(2) trouwde, 53 of 54 jaar oud, op 03-03-1715 in Heerde met Jennigjen Jans, nadat zij op 12-02-1715 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Jennigjen is geboren in Veessen (Gem. Heerde). Jennigjen is overleden.
Notitie bij Jennigjen: Jongedochter van Veesen, wonend in de""vrijheit"" te Hattem"
Kinderen van Gerrit en Albertje:
1 Henrick Eijlander, geboren in 1685 in Heerde. Volgt IV-e.
2 Jacob Eijlander, geboren in 1689 in Heerde. Hij is gedoopt op 06-01-1689. Jacob is overleden vóór 1696, ten hoogste 7 jaar oud.
3 Elsje den Eijlander (Gerrits), geboren in 1690 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 09-03-1690 in Heerde. Elsje is overleden vóór 1731, ten hoogste 41 jaar oud.
Notitie bij Elsje: Elsje Eijlander, "jongedochter ""op `t Oever"" in Wapenveld"
Elsje trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 24-03-1724 in Heerde met Dries Visscher (Claassen), 43 of 44 jaar oud, nadat zij op 04-03-1724 in ondertrouw zijn gegaan. Dries is geboren in 1680 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Claes Visscher (Driessen) en Aeltjen Teunis. Hij is gedoopt op 26-12-1680 in Heerde. Dries is overleden. Dries trouwde later op 15-04-1731 met Aaltje Lubbers.
Notitie bij Dries: Visscher, Dries, "jongeman ""op `t Oever"" in Wapenveld"
4 Harmpje Eijlander, geboren in 1692 in Heerde. Zij is gedoopt op 03-08-1692. Harmpje is overleden.
5 Gerritje Eijlander, geboren in 1695 in Heerde. Zij is gedoopt op 31-03-1695. Gerritje is overleden. Gerritje trouwde met Lambert Saggies (Jans). Lambert is overleden.
6 Jacob Eijlander, geboren in 1696 in Heerde. Hij is gedoopt op 07-11-1696 in Heerde. Jacob is overleden.
7 Steventje Eijlander, geboren in 1698 in Heerde. Zij is gedoopt op 25-09-1698 in Heerde. Steventje is overleden.
IV-a Gerrit Eijlander (Jacobs) is geboren in 1675 in Heerde, zoon van Jacob den Eijlander (Henrix) (zie III-a) en Janneken Brummelkamp (Jansen). Hij is gedoopt op 06-06-1675 in Heerde. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Jongeman ""in `t Hulsberger Clooster"
Gerrit trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1697 in Heerde met Gerritje Peters, 30 of 31 jaar oud, nadat zij op 16-10-1697 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Gerritje is geboren in 1666 in Hattem, dochter van Peter Peters en NN NN. Zij is gedoopt op 07-05-1666 in Hattem. Gerritje is overleden.
Kinderen van Gerrit en Gerritje:
1 Jacob Eijlander (Gerrits), geboren in 1699 in Heerde. Hij is gedoopt op 08-10-1699 in Heerde. Jacob is overleden.
2 Peter Eilander (Gerrits), geboren in 1701 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt V-a.
3 Steven Eijlander (Gerrits), geboren in 1703 in Heerde. Volgt V-b.
4 Klaas Eilander (Gerrits), geboren in 1707 in Hattem. Volgt V-c.
IV-b Claes Eijlander (Jacobs) is geboren in 1676 in Heerde, zoon van Jacob den Eijlander (Henrix) (zie III-a) en Janneken Brummelkamp (Jansen). Hij is gedoopt op 02-04-1676 in Heerde. Claes is overleden op 31-10-1750 in Heerde, 73 of 74 jaar oud.
Notitie bij Claes: Woonde op het Hulsbergen te Wapenveld
Claes:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1703 in Heerde met Luitje Heijmerigs, 27 of 28 jaar oud, nadat zij op 29-03-1703 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Luitje is geboren in 1675 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 03-10-1675. Luitje is overleden op 09-01-1737 in Heerde, 61 of 62 jaar oud.
(2) trouwde, 62 of 63 jaar oud, op 25-10-1739 in Heerde met Fennigje Aarts, 30 of 31 jaar oud, nadat zij op 10-10-1739 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Fennigje is geboren in 1708 in Heerde. Zij is gedoopt op 10-06-1708. Fennigje is overleden.
IV-c Lubbert Eijlander (Jacobs) is geboren in 1683 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jacob den Eijlander (Henrix) (zie III-a) en Janneken Brummelkamp (Jansen). Hij is gedoopt op 04-02-1683 in Heerde. Lubbert is overleden op 02-04-1760 in Heerde, 76 of 77 jaar oud.
Beroep:
Rietdekker
Lubbert trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1712 in Heerde met Marretje van Olst (Jans), 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 27-02-1712 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Marretje is geboren in 1688 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Jan van Olst (Jans) en Janneken Gerrits. Zij is gedoopt op 26-05-1688 in Heerde. Marretje is overleden op 30-12-1758 in Heerde, 69 of 70 jaar oud.
Kinderen van Lubbert en Marretje:
1 Jacob Eijlander (Lubbers), geboren in 1713 in Heerde. Volgt V-d.
2 Janna Eilander (Lubberts), geboren in 1717 in Heerde. Hij is gedoopt op 06-05-1717 in Heerde. Janna is overleden.
3 Jan Eijlander, geboren in 1719 in Heerde. Hij is gedoopt op 19-02-1719 in Heerde. Jan is overleden.
IV-d Lubbert Eijlander (Stevens) is geboren in 1700 in Heerde, zoon van Steven Eijlander (Henrix) (zie III-b) en Harmpje Lubbers. Hij is gedoopt op 16-06-1700 in Heerde. Lubbert is overleden op 31-10-1779 in Heerde, 78 of 79 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Lubbert trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 31-05-1722 in Heerde met Aaltje Boeve (Hendrix), 31 of 32 jaar oud, nadat zij op 16-05-1722 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Aaltje is geboren in 1690 in Vorchten (Gem. Heerde), dochter van Hendrik Boeve (Theunissen) en Magtelt van Vaassen (Lubberts). Zij is gedoopt op 07-06-1690 in Vorchten (Gem. Heerde). Aaltje is overleden op 20-06-1761 in Heerde, 70 of 71 jaar oud.
Kinderen van Lubbert en Aaltje:
1 Harmpje Eilander (Lubbers). Harmpje is overleden op 08-01-1784 in Hattem. Harmpje trouwde met Carel Beekman. Carel is overleden op 11-08-1790 in Hattem.
Beroep:
Karreman
2 Magteld Eilander (Lubbers), geboren in 1724 in Heerde. Zij is gedoopt op 12-03-1724 in Heerde. Magteld is overleden vóór 1772, ten hoogste 48 jaar oud. Magteld:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 17-05-1744 in Vorchten (Gem. Heerde) met Hermannus van Tongeren (Gerrits), nadat zij op 03-05-1744 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Hermannus is geboren in Tongeren, zoon van Gerrit van Tongeren (Derks) en Zwaantjen Egberts. Hermannus is overleden vóór 1763. Hermannus is weduwnaar van Swaantie van Marle (Egberts) (1711-vóór 1744), met wie hij trouwde op 21-06-1739 in Hattem.
(2) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 09-11-1763 in Hattem met Lambert Horst (Lamberts), nadat zij op 05-11-1763 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Lambert is overleden vóór 1792. Lambert trouwde later op 30-09-1772 in Hattem met Megteltje Pleiter (Jans) (geb. 1734).
3 Hendrikje Eilander (Lubbers), geboren in 1725 in Heerde. Zij is gedoopt op 02-09-1725 in Heerde. Hendrikje is overleden op 11-04-1796 in Heerde, 70 of 71 jaar oud. Hendrikje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 11-08-1748 in Heerde met Willem Koers, ongeveer 28 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1720. Willem is overleden op 03-04-1782 in Heerde, ongeveer 62 jaar oud.
4 Steven Eilander (Lubbers), geboren in 1727 in Heerde. Volgt V-e.
5 Teunis Eilander (Lubberts), geboren in 1732 in Heerde. Volgt V-f.
IV-e Henrick Eijlander is geboren in 1685 in Heerde, zoon van Gerrit Eijlander (Henrix) (zie III-c) en Albertje Stevens. Hij is gedoopt op 06-09-1685 in Heerde. Henrick is overleden. Henrick trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1714 met Gerberech Brummelkamp (Jansen), nadat zij op 13-11-1714 in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Gerberech is overleden.
V-a Peter Eilander (Gerrits) is geboren in 1701 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Eijlander (Jacobs) (zie IV-a) en Gerritje Peters. Hij is gedoopt op 10-04-1701 in Heerde. Peter is overleden op 08-07-1746 in Heerde (buurtschap Hoorn), 44 of 45 jaar oud.
Notitie bij Peter: Peter bewoont er een ,,Kaeterstede" in de buurtschap Hoorn
Een katerstede is een benaming voor een kleine hutachtige boerderij met land.
Beroep:
Keuterboer
Peter trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 04-04-1728 in Heerde met Geertje Schereweert (Jans), 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 28-03-1728 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Geertje is geboren in 1705 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Jan Egberts en Niesje Jacobs. Zij is gedoopt op 08-02-1705 in Heerde. Geertje is overleden op 07-12-1772 in Heerde (buurtschap Hoorn), 66 of 67 jaar oud.
Kinderen van Peter en Geertje:
1 Gergjen Eilander (Peters), geboren in 1728 in Heerde. Zij is gedoopt op 11-09-1728 in Heerde. Gergjen is overleden op 21-01-1804 in Heerde, 75 of 76 jaar oud. Zij is begraven op 28-01-1804 in Heerde. Gergjen trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 11-11-1753 in Heerde met Gerrit van Rijssen (Jansen), 25 jaar oud, nadat zij op 26-10-1753 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is geboren op 25-01-1728 in Rijssen, zoon van Jan Gerritsen op de Maat en Luchert Hulshorst (Dircks). Gerrit is overleden op 04-10-1808 in Heerde, 80 jaar oud. Hij is begraven op 08-10-1808 in Heerde. Gerrit is weduwnaar van Willemtje van Marle (Gerrits) (ovl. 1753), met wie hij trouwde op 26-01-1750 in Heerde.
Notitie bij Gerrit: Ook genoemd als: van de Maat
Gerrit is zeer waarschijnlijk op jonge leeftijd uit Rijssen naar Heerde gekomen.
Beroep:
Landbouwer in buurschap Hoorn onder Heerde
2 Geertje Eilander, geboren in 1729 in Heerde. Zij is gedoopt op 21-01-1729. Geertje is overleden op 21-04-1804 in Heerde, 74 of 75 jaar oud. Geertje trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1753 in Hattem met Gerrit van Rijssen (Janssen), nadat zij op 25-11-1753 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is overleden.
3 Jan Eilander, geboren in 1731 in Heerde. Volgt VI-a.
4 Gerrit Eilander (Peters), geboren in 1733 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-b.
5 Jacob Eilander, geboren in 1735 in Heerde. Hij is gedoopt op 30-01-1735. Jacob is overleden.
6 Egbert Eilander (Peters), geboren in 1736 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-c.
7 Hendrik Eilander, geboren in 1738 in Heerde. Volgt VI-d.
8 Evert Eilander (Peters), geboren in 1740 in Heerde. Volgt VI-e.
9 Neesjen Eilander, geboren in 1746 in Heerde. Zij is gedoopt op 09-01-1746 in Heerde. Neesjen is overleden.
V-b Steven Eijlander (Gerrits) is geboren in 1703 in Heerde, zoon van Gerrit Eijlander (Jacobs) (zie IV-a) en Gerritje Peters. Hij is gedoopt op 01-01-1703 in Heerde. Steven is overleden op 03-04-1773 in Heerde, 69 of 70 jaar oud. Steven bleef kinderloos.
Beroep:
Rietdekker
Steven trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 26-10-1730 in Heerde met Geesje Meijers (Evers), nadat zij op 11-02-1730 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Geesje is overleden op 26-12-1784 in Heerde.
V-c Klaas Eilander (Gerrits) is geboren in 1707 in Hattem, zoon van Gerrit Eijlander (Jacobs) (zie IV-a) en Gerritje Peters. Hij is gedoopt op 04-05-1707 in Hattem. Klaas is overleden. Klaas:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 23-05-1734 in Heerde met Willempje Herms, 20 of 21 jaar oud, nadat zij op 23-05-1734 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Willempje is geboren in 1713 in Wijhe. Zij is gedoopt op 03-04-1713 in Wijhe. Willempje is overleden op 14-07-1746 in Heerde, 32 of 33 jaar oud.
(2) trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 29-03-1747 in Heerde met Hendrikje Henrix, nadat zij op 29-03-1747 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Hendrikje is geboren in Heerde (buurtschap Hoorn). Hendrikje is overleden.
Kinderen van Klaas en Willempje:
1 Herman Eilander, geboren in 1737 in Heerde. Hij is gedoopt op 20-06-1737 in Heerde. Herman is overleden.
2 Gerrit Eilander, geboren in 1740 in Hattem. Volgt VI-f.
3 Fennigje Eilander, geboren in 1742 in Heerde. Zij is gedoopt op 28-10-1742 in Heerde. Fennigje is overleden.
4 Garrigje Eilander, geboren in 1744 in Heerde. Zij is gedoopt op 27-12-1744 in Heerde. Garrigje is overleden op 27-09-1807 in Heerde, 62 of 63 jaar oud.
5 Jacob Eilander, geboren omstreeks 1746 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-g.
Kinderen van Klaas en Hendrikje:
6 Willemtje Eilander (Klaassen), geboren in 1748 in Heerde. Zij is gedoopt op 16-06-1748. Willemtje is overleden op 16-02-1810 in Heerde, 61 of 62 jaar oud. Willemtje trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 15-04-1781 in Heerde met Berend Teunissen, ongeveer 31 jaar oud, nadat zij op 30-03-1781 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Berend is geboren omstreeks 1750. Berend is overleden.
7 Klaas Eilander (Klaassen), geboren in 1750 in Heerde. Volgt VI-h.
8 Hendrik Eilander, geboren in 1752 in Heerde. Volgt VI-i.
9 Jan Eilander, geboren in 1755 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 13-01-1755. Jan is overleden.
10 Jennigje Eilander, geboren in 1756 in Heerde. Zij is gedoopt op 11-01-1756 in Vorchten (Gem. Heerde). Jennigje is overleden.
11 Peter Eilander, geboren in 1759 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 12-08-1759. Peter is overleden.
12 Steven Eilander, geboren in 1763 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt VI-j.
13 Janna Eilander, geboren in 1766 in Heerde. Zij is gedoopt op 06-04-1766 in Vorchten (Gem. Heerde). Janna is overleden.
V-d Jacob Eijlander (Lubbers) is geboren in 1713 in Heerde, zoon van Lubbert Eijlander (Jacobs) (zie IV-c) en Marretje van Olst (Jans). Hij is gedoopt op 21-05-1713. Jacob is overleden op 24-09-1784 in Heerde, 70 of 71 jaar oud.
Beroep:
Rietdekker
Jacob trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 23-10-1735 in Heerde met Jennigje Crol (Hendriks), 16 of 17 jaar oud, nadat zij op 23-01-1735 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Jennigje is geboren in 1718 in Heerde. Zij is gedoopt op 06-02-1718. Jennigje is overleden op 12-07-1788 in Heerde, 69 of 70 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Jennigje:
1 Jantje Eijlander, geboren in 1737 in Heerde. Zij is gedoopt op 05-04-1737. Jantje is overleden.
2 Jennigje Eijlander (Jacobs), geboren in 1738 in Heerde. Zij is gedoopt op 22-06-1738. Jennigje is overleden op 01-08-1813 in Wapenveld (Gem. Heerde), 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 14]. Jennigje trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 27-11-1757 in Heerde met Rutger Bredewout (Asjens), 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 27-11-1757 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Rutger is geboren in 1734 in Hattem. Hij is gedoopt op 21-07-1734 in Hattem. Rutger is overleden op 05-03-1804 in Heerde, 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Oorsrong van de familienaam Bredewoud, in 1793 bestond het erve Bredwold in Berkum, in 1684 en in het jaar 1268 onder de naam Bredevelt, en in 1364 als het erve Bredenvaelt (vaelt=veld). een vaelt was een omheinde ruimte.
3 Maria Eijlander, geboren in 1739 in Heerde. Zij is gedoopt op 02-07-1739. Maria is overleden vóór 1749, ten hoogste 10 jaar oud.
4 Hendrik Eijlander, geboren in 1741 in Heerde. Hij is gedoopt op 02-07-1741. Hendrik is overleden vóór 1749, ten hoogste 8 jaar oud.
5 Elsje Eijlander, geboren in 1743 in Heerde. Zij is gedoopt op 10-01-1743. Elsje is overleden.
6 Lubbert Eijlander, geboren in 1746 in Heerde. Hij is gedoopt op 23-01-1746 in Heerde. Lubbert is overleden op 15-12-1775 in Heerde, 28 of 29 jaar oud. Lubbert bleef ongehuwd.
7 Janna Eijlander, geboren in 1747 in Heerde. Zij is gedoopt op 15-10-1747. Janna is overleden.
8 Hendrik Eijlander (Jacobs), geboren in 1749 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-k.
9 Jan Eilander, geboren in 1750 in Heerde. Hij is gedoopt op 27-02-1750 in Heerde. Jan is overleden op 23-12-1836 om 20:00 in Heerde, 85 of 86 jaar oud [bron: Aktenr 93]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Lammert Meijer en Hendrik van Munster (beiden buren van de overledene). Jan bleef ongehuwd.
10 Willem Eijlander (Jacobs), geboren in 1753 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-l.
V-e Steven Eilander (Lubbers) is geboren in 1727 in Heerde, zoon van Lubbert Eijlander (Stevens) (zie IV-d) en Aaltje Boeve (Hendrix). Hij is gedoopt op 26-12-1727 in Heerde. Steven is overleden op 05-01-1801 in Heerde, 73 of 74 jaar oud. Steven trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 27-06-1761 in Heerde met Stijntje Vijge (Stevens), 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 06-06-1761 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Stijntje is geboren in 1734 in Heerde, dochter van Steven Dries en Lutgert Egbers. Zij is gedoopt op 16-05-1734 in Heerde. Stijntje is overleden.
Kinderen van Steven en Stijntje:
1 Lubbert Eilander, geboren in 1762 in Heerde. Hij is gedoopt op 16-05-1762 in Heerde. Lubbert is overleden vóór 1768, ten hoogste 6 jaar oud.
2 Steven Eilander, geboren in 1763 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-m.
3 Aaltjen Eilander (Stevens), geboren in 1764 in Heerde. Zij is gedoopt op 25-11-1764 in Heerde. Aaltjen is overleden op 01-11-1821 in Hattem, 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 41]. Aaltjen:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 04-05-1794 in Heerde met Jan Roseboom, 40 of 41 jaar oud, nadat zij op 11-04-1794 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren in 1753 in Hattem, zoon van Jacobus Roseboom en Janna Everts. Hij is gedoopt op 29-06-1753 in Hattem. Jan is overleden vóór 1796, ten hoogste 43 jaar oud.
(2) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 07-02-1796 in Hattem met Jan van Raalte, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 23-01-1796 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren in 1772 in Hattem, zoon van Jannes van Raalte en Aaltjen Serris. Hij is gedoopt op 31-05-1772 in Hattem. Jan is overleden op 04-10-1856 in Hattem, 83 of 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 41].
Beroep:
Karreman en Landbouwer
4 Lutgertjen Eilander, geboren in 1765 in Heerde. Zij is gedoopt op 27-11-1765. Lutgertjen is overleden vóór 1770, ten hoogste 5 jaar oud.
5 Hermpjen Eilander, geboren in 1767 in Heerde. Hij is gedoopt op 08-03-1767 in Heerde. Hermpjen is overleden vóór 1773, ten hoogste 6 jaar oud.
6 Lubbert Eilander, geboren in 1768 in Heerde. Hij is gedoopt op 04-12-1768. Lubbert is overleden vóór 1771, ten hoogste 3 jaar oud.
7 Lutgertjen Eilander, geboren in 1770 in Heerde. Zij is gedoopt op 25-02-1770. Lutgertjen is overleden.
8 Lubbert Eilander, geboren in 1771 in Heerde. Hij is gedoopt op 15-12-1771. Lubbert is overleden vóór 1775, ten hoogste 4 jaar oud.
9 Hermpjen Eilander, geboren op 14-08-1773 in Heerde. Zij is gedoopt op 22-08-1773. Hermpjen is overleden.
10 Lubbert Eilander, geboren in 1775 in Heerde. Hij is gedoopt op 02-05-1775 in Heerde. Lubbert is overleden.
V-f Teunis Eilander (Lubberts) is geboren in 1732 in Heerde, zoon van Lubbert Eijlander (Stevens) (zie IV-d) en Aaltje Boeve (Hendrix). Hij is gedoopt op 18-05-1732 in Heerde. Teunis is overleden op 10-01-1815 in Wapenveld (Gem. Heerde), 82 of 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 3].
Notitie bij Teunis: Op den 10 van Grasmaand 1810 vermaakt Teunis Eilander aan zijn drie kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Hendrikje Daniels, met namen Daniel, Geertjen en Harmpje ieder f100,
Terwijl zijn overige goederen worden vermaakt aan zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk met Janna Willems.
Beroep:
Landbouwer
Teunis:
(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 22-02-1761 in Heerde met Hendrikje Boers (Daniels), 23 of 24 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1737 in Heerde, dochter van Daniël Gijsbers (Eindhoven) en Geertje Herms. Zij is gedoopt op 15-12-1737. Hendrikje is overleden op 04-08-1769 in Heerde, 31 of 32 jaar oud. Zij is begraven op 10-08-1769.
(2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 04-02-1770 in Heerde met Aaltje Reijers, nadat zij op 19-01-1770 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Aaltje is overleden vóór 1782 in Heerde. Aaltje bleef kinderloos.
(3) trouwde, 49 of 50 jaar oud, op 01-03-1782 in Heerde met Janna Willems, 23 of 24 jaar oud. Janna is geboren in 1758 in Oldebroek, dochter van Willem Kers (Gerrits) en Jacobje Reijers. Zij is gedoopt op 19-11-1758 in Oldebroek. Janna is overleden op 10-11-1835 in Heerde, 76 of 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 47].
Kinderen van Teunis en Hendrikje:
1 Lubbert Eilander, geboren in 1761 in Hattem. Hij is gedoopt op 26-08-1761 in Hattem. Lubbert is overleden vóór 1790, ten hoogste 29 jaar oud.
2 Aaltje Eilander, geboren in 1763 in Heerde. Zij is gedoopt op 08-05-1763. Aaltje is overleden vóór 1802, ten hoogste 39 jaar oud.
3 Daniël Eilander (Theunissen), geboren in 1765 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-n.
4 Geertjen Eilander, geboren in 1767 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 29-03-1767 in Heerde. Geertjen is overleden op 23-12-1839 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenr: 91]. Bij de overlijdensaangifte van Geertjen was de volgende getuige aanwezig: Bessel van Dijk (Egberts) en Aart van de Broek (beiden buren van de overledene). Geertjen trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 04-05-1794 in Heerde met Jan Boeve (Evers), 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 11-04-1794 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren in 1768 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Evert Boeve (Gerrits) en Jennigjen Jans. Hij is gedoopt op 19-06-1768 in Heerde. Jan is overleden op 18-12-1840 in Wapenveld (Gem. Heerde), 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenr: 103].
5 Hermpjen Eilander (Theunis), geboren in 1769 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 22-01-1769 in Heerde. Hermpjen is overleden op 27-09-1814 in Wapenveld (Gem. Heerde), 44 of 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 45]. Hermpjen trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 17-04-1791 in Heerde met Aart Wegge (Gerrits), nadat zij op 25-03-1791 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Aart is geboren in Wapenveld (Gem. Heerde). Aart is overleden.
Kinderen van Teunis en Janna:
6 Willem Eilander, geboren op 27-02-1783 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-o.
7 Lubbert Eilander, geboren op 07-07-1790 in Heerde. Volgt VI-p.
8 Hendrik Eilander, geboren op 16-02-1792 in Heerde. Hij is gedoopt op 19-02-1792. Hendrik is overleden in 1806 in Heerde, 13 of 14 jaar oud.
9 Jacob Eilander, geboren op 02-03-1794 in Heerde. Volgt VI-q.
10 Arent Eilander, geboren op 17-06-1796 in Heerde. Volgt VI-r.
11 Steven Eilander, geboren op 05-09-1799 in Heerde. Volgt VI-s.
12 Aaltjen Eilander, geboren op 18-11-1802 in Heerde. Zij is gedoopt op 28-11-1802 in Heerde. Aaltjen is overleden.
Notitie bij Aaltjen: Dit gezin is in 1846/1847 vertrokken naar Amerika
Aaltjen trouwde, 29 jaar oud, op 01-12-1831 in Heerde [bron: Aktenr: 22] met Jan van Dijk (Herms), 22 of 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltjen en Jan was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dikkeschei en Andries Berends (geregtsdienaar) en Jan van Ark (bakker) en Willem van Zomeren. Jan is geboren in 1808 in Heerde, zoon van Jacob van Dijk (Herms) en NN. Jan is overleden.
Beroep:
Schaapherder
VI-a Jan Eilander is geboren in 1731 in Heerde, zoon van Peter Eilander (Gerrits) (zie V-a) en Geertje Schereweert (Jans). Hij is gedoopt op 04-04-1731 in Heerde. Jan is overleden. Jan trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 17-04-1757 in Rotterdam met Ingeltje Bloot. Ingeltje is geboren in Moordrecht. Ingeltje is overleden.
Kind van Jan en Ingeltje:
1 Geertje Eilander. Geertje is overleden.
VI-b Gerrit Eilander (Peters) is geboren in 1733 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Peter Eilander (Gerrits) (zie V-a) en Geertje Schereweert (Jans). Hij is gedoopt op 08-02-1733 in Heerde. Gerrit is overleden op 27-09-1795 in Heerde, 61 of 62 jaar oud. Gerrit trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 05-02-1769 in Heerde met Willempje van Apeldoorn, 37 of 38 jaar oud, nadat zij op 13-01-1769 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Willempje is geboren in 1731 in Heerde, dochter van Lammert van Apeldoorn (Andries) en Geertje Meijrink (Willems). Zij is gedoopt op 12-08-1731 in Heerde. Willempje is overleden op 05-09-1795 in Heerde, 63 of 64 jaar oud. Willempje is weduwe van Gerrit Eilander (geb. ±1745).
Kinderen van Gerrit en Willempje:
1 Peter Eilander, geboren in 1769 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-a.
2 Lambert Eilander, geboren in 1771 in Heerde. Hij is gedoopt op 13-03-1771 in Heerde. Lambert is overleden op 12-09-1795 in Heerde, 23 of 24 jaar oud.
3 Geertje Eilander (Gerrits), geboren op 04-06-1773 in Heerde. Zij is gedoopt op 06-06-1773 in Heerde. Geertje is overleden op 07-09-1833 om 12:00 in Heerde, 60 jaar oud [bron: Aktenr: 48]. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Brinkhuis en Willem de Jong (beiden buren van de overledene). Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 07-07-1799 in Heerde met Klaas van Olst (Lubbers), 37 of 38 jaar oud, nadat zij op 15-06-1799 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Klaas is geboren in 1761 in Heerde, zoon van Lubbert van Olst (Claas) en Janna Hendriks. Hij is gedoopt op 05-04-1761 in Heerde. Klaas is overleden op 03-03-1813 in Wapenveld (Gem. Heerde), 51 of 52 jaar oud [bron: Aktenr 7].
VI-c Egbert Eilander (Peters) is geboren in 1736 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Peter Eilander (Gerrits) (zie V-a) en Geertje Schereweert (Jans). Hij is gedoopt op 16-07-1736 in Heerde. Egbert is overleden op 02-03-1810 in Heerde, 73 of 74 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Rechterlijk archief Veluwe no. 542 nurmmer 29:
Inventaris van Egbert Peters Eilander, wiens vrouw Janna Egberts dan al twee jaar dood is en worden de twee nagelaten kinderen met naamen Geertjen en Peter Egberts Eilander genoemd
De inventaris bestaat uit een boerderijtje met kalf, paard, kar, ploeg, eg, slee enz.
30 jan. 1781
Beroep:
Keuterboer
Egbert:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 21-09-1766 in Heerde met Janna Egberts, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 06-09-1766 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren omstreeks 1740 in Wapenveld (Gem. Heerde). Janna is overleden in 1779, ongeveer 39 jaar oud. Janna is weduwe van Goossen Jans (geb. 1735), met wie zij trouwde op 03-07-1757 in Heerde.
Notitie bij Janna: 13 Aug, 1766 heeft Janne Egberts, vrouw van Egbert Eijlander bij juffer Aaltje van Apeldoorn f200, geleend. Dit wordt 5 febr, 1768 beschreven en onderpand was 3 scheepel saeijland de krukke gent: te Waepenveld. 31 Dec. 1784 afgelost.
(2) trouwde, 44 of 45 jaar oud, op 04-03-1781 in Heerde met Evertje Peters, nadat zij op 10-02-1781 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Evertje is geboren in Epe. Evertje is overleden.
Kinderen van Egbert en Janna:
1 Geertjen Eilander (Egberts), geboren in 1767 in Heerde. Zij is gedoopt op 25-01-1767 in Heerde. Geertjen is overleden op 14-09-1836 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenr: 65]. Bij de overlijdensaangifte van Geertjen was de volgende getuige aanwezig: Sarris Boeve en Georg Deur (beiden buren van de overledene).
Notitie bij Geertjen: Eilander wordt ook wel geschreven als Eijlander
Geertjen trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 20-01-1793 in Heerde met Harmen van Olst (Arents), 29 of 30 jaar oud, nadat zij op 28-12-1792 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Harmen is geboren in 1763 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Arent van Olst (Claas) en Grietjen Jans. Hij is gedoopt op 09-10-1763 in Heerde. Harmen is overleden op 29-07-1843 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr 50]. Bij de overlijdensaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Klaas Piet en Jan Viege.
Beroep:
Landbouwer
2 Peter Eijlander (Egberts), geboren in 1769 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-b.
3 Bessel Eijlander, geboren op 24-01-1773 in Heerde. Hij is gedoopt op 31-01-1773 in Heerde. Bessel is overleden.
VI-d Hendrik Eilander is geboren in 1738 in Heerde, zoon van Peter Eilander (Gerrits) (zie V-a) en Geertje Schereweert (Jans). Hij is gedoopt op 30-11-1738. Hendrik is overleden op 30-05-1813 in Ede, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 14]. Hendrik bleef kinderloos.
Beroep:
Gerichtsbode/Timmerman
Hendrik:
(1) trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 17-10-1773 in Ede met Jannetje van Sante. Jannetje is overleden vóór 1787.
(2) trouwde, 48 of 49 jaar oud, op 29-09-1787 in Bennekom met Beertje van de Grampel (Evers), 44 of 45 jaar oud. Beertje is geboren in 1742 in Ede, dochter van Evert van de Grampel (Jacobs) en Grietje Gerritsen. Zij is gedoopt op 05-08-1742 in Ede. Beertje is overleden op 14-03-1817 in Ede, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 11].
VI-e Evert Eilander (Peters) is geboren in 1740 in Heerde, zoon van Peter Eilander (Gerrits) (zie V-a) en Geertje Schereweert (Jans). Hij is gedoopt op 04-12-1740. Evert is overleden op 08-05-1807 in Wapenveld (Gem. Heerde), 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij Evert: Rechterlijk archief Veluwe no. 905 fol. 277:
Evert Eijlander en Tryntjen Gerrits lenen geld op onderpand van Huys hoff met on-geveer 4 schepel zaayland met zyn houtgewas en een campje zaayland groot on-geveer vijff Schepel op de Meen
bezegeld 11 maij 1802
geregistreerdt 17 Maij 1802
Beroep:
Timmerman
Evert trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 18-05-1760 in Heerde met Trijntje van Olst (Gerrits), 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 27-04-1760 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Trijntje is geboren in 1737 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerrit van Olst en Willempje Jans. Trijntje is overleden op 07-03-1812 in Wapenveld (Gem. Heerde), 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenr: 12 in B.S: Heerde].
Kinderen van Evert en Trijntje:
1 Geertjen Eilander, geboren in 1760 in Heerde. Zij is gedoopt op 16-11-1760. Geertjen is overleden.
2 Willempje Eilander (Everts), geboren in 1762 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 03-10-1762. Willempje is overleden op 29-11-1811 in Hattem, 48 of 49 jaar oud [bron: Aktenummer: 53]. Willempje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 29-10-1786 in Hattem met Karel Blom, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 22-09-1786 in ondertrouw zijn gegaan. Karel is geboren in 1762 in Hattem. Hij is gedoopt op 07-03-1762. Karel is overleden op 24-02-1832 in Hattem, 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenr 5].
3 Niesje Eilander, geboren in 1764 in Heerde. Zij is gedoopt op 02-12-1764 in Heerde. Niesje is overleden.
4 Janna Eilander (Everts), geboren in 1767 in Heerde. Zij is gedoopt op 04-01-1767 in Heerde. Janna is overleden op 01-10-1837 in Heerde, 69 of 70 jaar oud. Janna trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 17-07-1791 in Heerde met Harmen van Laar, 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 24-06-1791 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Harmen is geboren in 1764 in Heerde, zoon van Jan van Laar (Hannes) en Aaltje Tijmens. Hij is gedoopt op 26-03-1764 in Heerde. Harmen is overleden op 12-12-1842 in Heerde, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 105].
Beroep:
Landbouwer
5 Peter Eijlander, geboren in 1769 in Heerde. Volgt VII-c.
6 Gerrit Eijlander, geboren op 13-02-1772 in Heerde. Volgt VII-d.
7 Barta Eilander, geboren op 31-01-1774 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 06-02-1774 in Heerde. Barta is overleden op 24-10-1854 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud [bron: Aktenr: 94]. Bij de overlijdensaangifte van Barta was de volgende getuige aanwezig: Dries Brouwer en Jacobus Pleiter (veldwachter). Barta:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 15-03-1809 in Heerde met Peter Eijlander (Egberts), 39 of 40 jaar oud, nadat zij op 25-02-1809 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Zie VII-b voor persoonsgegevens van Peter.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 17-05-1811 in Heerde [bron: Aktenr: 6] met Harmen Spijkerboer (Hendriks), 33 of 34 jaar oud. Harmen is geboren in 1777 in Heerde, zoon van Hendrik Jacobs en Lubbergjen Hermens. Hij is gedoopt op 16-11-1777. Harmen is overleden op 13-04-1817 in Wapenveld (Gem. Heerde), 39 of 40 jaar oud [bron: Aktenr 14].
(3) trouwde, 44 jaar oud, op 14-02-1818 in Heerde [bron: Aktenr: 2] met Lubbert Heideveld, 22 jaar oud. Lubbert is geboren op 24-10-1795 in Heerde, zoon van Gerrit Heideveld (Willems) en Magteld van Olst (Lubbers). Hij is gedoopt op 08-11-1795 in Heerde. Lubbert is overleden op 10-06-1859 om 15:00 in Heerde (buurtschap op de Vosse), 63 jaar oud [bron: Aktenr: 81]. Bij de overlijdensaangifte van Lubbert was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert van Essen en Jacob Bijsterbosch. Lubbert trouwde later op 09-12-1854 in Heerde [bron: Aktenr: 18] met Hendrina de Graaf (geb. 1823).
Beroep:
Landbouwer
8 Jacob Eijlander, geboren op 17-01-1777 in Heerde. Volgt VII-e.
9 Gergjen Eijlander, geboren in 1779 in Heerde. Zij is gedoopt op 20-01-1779 in Heerde. Gergjen is overleden.
10 Jan Eilander (Everts), geboren op 16-01-1781 in Heerde. Volgt VII-f.
VI-f Gerrit Eilander is geboren in 1740 in Hattem, zoon van Klaas Eilander (Gerrits) (zie V-c) en Willempje Herms. Hij is gedoopt op 20-01-1740 in Hattem. Gerrit is overleden op 27-04-1782 in Heerde, 41 of 42 jaar oud. Gerrit trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 20-12-1767 in Heerde met Maria Fiks (Willems), 19 of 20 jaar oud, nadat zij op 20-12-1767 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in 1747 in Heerde, dochter van Willem Fiks (Jans) en Willemtjen Jans. Zij is gedoopt op 05-04-1747 in Heerde. Maria is overleden. Maria trouwde later op 19-12-1784 in Vorchten (Gem. Heerde) met Hendrik Eijlander (Jacobs) (1749-1818), zie VI-k.
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Willempje Eijlander, geboren in 1768 in Heerde. Zij is gedoopt op 10-04-1768 in Heerde. Willempje is overleden.
2 Jannigje Eijlander, geboren in 1770 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 25-03-1770 in Vorchten (Gem. Heerde). Jannigje is overleden.
3 Claas Eijlander, geboren in 1772 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 01-01-1772 in Vorchten (Gem. Heerde). Claas is overleden.
4 Willem Eijlander, geboren in 1775 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 27-02-1775 in Vorchten (Gem. Heerde). Willem is overleden.
5 Gergjen Eijlander, geboren in 1777 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 16-08-1777 in Vorchten (Gem. Heerde). Gergjen is overleden.
6 Willem Eijlander, geboren in 1780 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 14-02-1780 in Vorchten (Gem. Heerde). Willem is overleden.
7 Janna Eilander (Gerrits), geboren in 1782 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 16-09-1782 in Vorchten (Gem. Heerde). Janna is overleden op 30-08-1834 om 05:00 in Heerde (buurtschap de Werven), 51 of 52 jaar oud [bron: Aktenr 71]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan van Dijk en Lulof Riphagen (beiden buren van de overledene).
Notitie bij Janna: Eilander, Janna Gerrits, is overleden 1834, boedel wordt geïnventariseerd in 1835, nr: 865 / 2088
Janna trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 26-08-1804 met Gerrit IJzerman (Peters), 23 jaar oud, nadat zij op 27-07-1804 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-08-1804 in Heerde. Gerrit is geboren op 14-01-1781 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Peter IJzerman (Gerrits) en Seeltje van Sitteren (Herms). Hij is gedoopt op 21-01-1781. Gerrit is overleden op 08-12-1840 om 02:00 in Heerde (buurtschap de Werven), 59 jaar oud [bron: Aktenr 98]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Evert Dekker en Kobus Pleiter.
Beroep:
Landbouwer
VI-g Jacob Eilander is geboren omstreeks 1746 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Klaas Eilander (Gerrits) (zie V-c) en Willempje Herms. Jacob is overleden op 19-01-1785 in Heerde, ongeveer 39 jaar oud. Jacob trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 30-07-1769 in Heerde met Elsjen Hermens, 19 of 20 jaar oud, nadat zij op 08-07-1769 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Elsjen is geboren in 1749 in Heerde (buurtschap Horsthoek), dochter van Herman Berends en Willemtje Kerst. Zij is gedoopt op 02-03-1749 in Heerde. Elsjen is overleden op 23-08-1839 in Heerde, 89 of 90 jaar oud [bron: Aktenr: 67 in B.S: Heerd].
Kinderen van Jacob en Elsjen:
1 Berend Eilander (Jacobs), geboren in 1770 in Heerde. Volgt VII-g.
2 Willempje Eilander, geboren op 03-01-1774 in Heerde. Zij is gedoopt op 09-01-1774 in Heerde. Willempje is overleden.
3 Gargjen Eilander, geboren op 05-07-1783 in Heerde. Zij is gedoopt op 06-07-1783 in Heerde. Gargjen is overleden.
VI-h Klaas Eilander (Klaassen) is geboren in 1750 in Heerde, zoon van Klaas Eilander (Gerrits) (zie V-c) en Hendrikje Henrix. Hij is gedoopt op 05-04-1750 in Heerde. Klaas is overleden op 30-11-1801 in Heerde, 50 of 51 jaar oud. Klaas trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1782 in Heerde met Garrigje Doornincks (Berents), ongeveer 35 jaar oud, nadat zij op 28-04-1782 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Garrigje is geboren omstreeks 1747. Garrigje is overleden op 27-09-1807 in Veessen (Gem. Heerde), ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Garrigje:
1 Aaltje Eilander, geboren in 1782 in Heerde. Zij is gedoopt op 26-06-1782. Aaltje is overleden op 28-08-1861 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr: 83]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Mulder (molenaar) en Gerrit Borreman. Aaltje trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1808 in Heerde met Hendrik Veneman (Reinders), 27 of 28 jaar oud, nadat zij op 16-04-1808 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren in 1780 in Heerde, zoon van Reinder Jans en Aaltje Hendriks. Hendrik is overleden op 20-08-1846 in Wapenveld (Gem. Heerde), 65 of 66 jaar oud [bron: Aktenr: 72].
Beroep:
Winkelier
2 Klaas Eilander, geboren op 08-10-1783 in Heerde. Volgt VII-h.
3 Hendrikje Eilander, geboren in 1786 in Heerde. Zij is gedoopt op 11-11-1786. Hendrikje is overleden.
4 Evert Eilander, geboren in 1789 in Heerde. Hij is gedoopt op 03-12-1789. Evert is overleden op 02-03-1815 in Heerde, 25 of 26 jaar oud.
5 Jan Eilander, geboren in 1796 in Heerde. Volgt VII-i.
VI-i Hendrik Eilander is geboren in 1752 in Heerde, zoon van Klaas Eilander (Gerrits) (zie V-c) en Hendrikje Henrix. Hij is gedoopt op 22-10-1752 in Heerde. Hendrik is overleden op 28-02-1810 in Vorchten (Gem. Heerde), 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook wel genoemd Hendrik Klaassen Bosman.
Van de kinderen is verder niets te vinden, maar zoek je op BOSMAN dan vindt je 4 huwelijken van de 7 kinderen, zelfs soms nog als vader genoemd met Bosman.
Zie voor verdere gegevens bij overige familienamen op mijn site bij Genealogie Bosman
Hendrik trouwde in Heerde met Ida Hermens, nadat zij op 07-04-1786 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-04-1786 in Vorchten (Gem. Heerde). Ida is geboren in 1762 in Vorchten (Gem. Heerde), dochter van Harmen Gerrits en Janna Alberts. Zij is gedoopt op 26-12-1762 in Vorchten (Gem. Heerde). Ida is overleden op 13-06-1830 in Vorchten (Gem. Heerde), 67 of 68 jaar oud [bron: Aktenr 51].
Kinderen van Hendrik en Ida:
1 Hendrikjen Eilander, geboren in 1786 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 01-10-1786 in Vorchten (Gem. Heerde). Hendrikjen is overleden op 28-04-1844 in Heerde (buurtschap Hoorn), 57 of 58 jaar oud [bron: Aktenr 47]. Hendrikjen trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 31-12-1807 in Heerde met Gerrit van Dijk, 24 of 25 jaar oud, nadat zij op 11-12-1807 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is geboren in 1782 in Wijhe, zoon van Berend van Dijk en Gesiena Brinkhuis. Gerrit is overleden op 20-12-1863 in Heerde, 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenr 97].
2 Gerrit Eilander (Bosman), geboren in 1788 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt VII-j.
3 Janna Bosman, geboren in 1791 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 11-12-1791 in Vorchten (Gem. Heerde). Janna is overleden op 28-02-1864 in Westenholte (Gem.Zwolle), 72 of 73 jaar oud. Janna trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 01-08-1813 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 23] met Rijndert van Dijk (Willems), 27 jaar oud. Rijndert is geboren op 30-01-1786 in Windesheim (Zwollerkerspel), zoon van Willem van Gerrits en Peter Reinders. Rijndert is overleden op 02-05-1837 in Westenholte (Gem.Zwolle), 51 jaar oud [bron: Aktenr 17].
4 Klaas Eilander (Bosman), geboren in 1794 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt VII-k.
5 Harmen Bosman, geboren op 20-10-1798 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt VII-l.
6 Albert Bosman, geboren op 16-12-1801 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt VII-m.
7 Jan Bosman, geboren in 1805 in Vorchten (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 27-10-1805 in Vorchten (Gem. Heerde). Jan is overleden op 23-08-1824 in Vorchten (Gem. Heerde), 18 of 19 jaar oud [bron: Aktenr 28].
8 Hermina Bosman, geboren in 1807 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 06-04-1807 in Vorchten (Gem. Heerde). Hermina is overleden.
VI-j Steven Eilander is geboren in 1763 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Klaas Eilander (Gerrits) (zie V-c) en Hendrikje Henrix. Hij is gedoopt op 17-04-1763 in Vorchten (Gem. Heerde). Steven is overleden op 27-04-1836 om 17:00 in Enkhuizen, 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenr 59]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Pieter Schokker en Rieuwert Blok (Ruurdsen).
Beroep:
Huisknecht van de luitenant
Steven trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 26-01-1783 in Wijhe met Jennigje Andebrink (Derks), 20 of 21 jaar oud, nadat zij op 26-01-1783 in Wijhe in ondertrouw zijn gegaan. Jennigje is geboren in 1762 in Marle (Gem. Wijhe). Jennigje is overleden op 06-11-1831 om 03:00 in Enkhuizen, 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenr 170]. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Jan Krul en Jacob de Zeeuw.
VI-k Hendrik Eijlander (Jacobs) is geboren in 1749 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jacob Eijlander (Lubbers) (zie V-d) en Jennigje Crol (Hendriks). Hij is gedoopt op 26-01-1749. Hendrik is overleden op 08-09-1818 in Hattem, 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 37].
Beroep:
Rietdekker
Hendrik:
(1) trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 11-05-1777 in Heerde met Janna Jansen, nadat zij op 18-04-1777 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren in Wapenveld (Gem. Heerde). Janna is overleden op 07-09-1781 in Heerde.
(2) trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 19-12-1784 in Vorchten (Gem. Heerde) met Maria Fiks (Willems), 36 of 37 jaar oud, nadat zij op 19-11-1784 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in 1747 in Heerde, dochter van Willem Fiks (Jans) en Willemtjen Jans. Zij is gedoopt op 05-04-1747 in Heerde. Maria is overleden. Maria is weduwe van Gerrit Eilander (1740-1782), met wie zij trouwde op 20-12-1767 in Heerde, zie VI-f.
Kinderen van Hendrik en Janna:
1 Elsje Eijlander (Hendriks), geboren in 1778 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 17-03-1778. Elsje is overleden op 03-10-1834 in Hattem, 55 of 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 26]. Elsje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 25-04-1802 in Hattem met Hendrik van Olst, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 09-04-1802 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren in 1778 in Hattem, zoon van Jan van Olst (Hendriks) en Alberdina Arends. Hij is gedoopt op 14-06-1778 in Hattem. Hendrik is overleden op 26-03-1823 in Hattem, 44 of 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 10].
Beroep:
Dagloner
2 Jan Eilander (Hendriks), geboren in 1779 in Heerde. Volgt VII-n.
3 Janna Eijlander, geboren in 1781 in Heerde. Zij is gedoopt op 07-09-1781. Janna is overleden op 10-09-1781 in Heerde, geen jaar oud.
Kind van Hendrik en Maria:
4 Jennigje Eijlander, geboren in 1787 in Vorchten (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 09-12-1787 in Vorchten (Gem. Heerde). Jennigje is overleden op 13-01-1790 in Heerde, 2 of 3 jaar oud.
VI-l Willem Eijlander (Jacobs) is geboren in 1753 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jacob Eijlander (Lubbers) (zie V-d) en Jennigje Crol (Hendriks). Hij is gedoopt op 13-04-1753 in Heerde. Willem is overleden op 01-01-1802 in Heerde, 48 of 49 jaar oud.
Beroep:
Bakker/Kruidenier
Willem:
(1) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 14-02-1790 in Windesheim (Zwollerkerspel) met Berentje Reinders, 30 of 31 jaar oud, nadat zij op 22-01-1790 in Windesheim (Zwollerkerspel) in ondertrouw zijn gegaan. Berentje is geboren in 1759 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 25-03-1759 in Heerde. Berentje is overleden op 16-06-1790 in Heerde, 30 of 31 jaar oud.
(2) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 28-10-1792 in Heerde met Janna Hendriks, nadat zij op 05-10-1792 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren in Heino (Ov). Janna is overleden op 22-02-1810 in Heino (Ov).
Kind van Willem en Berentje:
1 NN Eijlander, levenloos geboren zoon, geboren op 04-06-1790 in Heerde.
Kinderen van Willem en Janna:
2 Jacob Eilander, geboren in 1794 in Heerde. Volgt VII-o.
3 Hendrik Eijlander, geboren in 1796 in Heerde. Hij is gedoopt op 26-02-1796 in Heerde. Hendrik is overleden op 29-03-1797 in Heerde, 0 of 1 jaar oud.
4 Elsje Eilander, geboren in 1797 in Heerde. Zij is gedoopt op 25-12-1797 in Heerde. Elsje is overleden op 01-05-1866 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenr: 48]. Bij de overlijdensaangifte van Elsje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) en Jan Hendriks (veldwachter).
Notitie bij Elsje: Elsje kreeg op 13-8-1822 een zoon, Willem, geboren bij Klaas Heideveld thuis. Deze Willem werd bij haar huwelijk met Hendrik Hengelveld als hun zoon erkend.
Elsje trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 13-11-1827 in Heerde [bron: Aktenr: 21] met Hendrik Hengeveld, 32 of 33 jaar oud. Hendrik is geboren in 1794 in Heerde, zoon van Jan Tijs Hengeveld en Willemtjen Hendriks. Hij is gedoopt op 11-04-1794 in Heerde. Hendrik is overleden op 25-07-1850 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 55 of 56 jaar oud [bron: Aktenr: 62]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Sarris Brinkhuis en Jacobus Pleiter (veldwachter).
Notitie bij Hendrik: In de overlijdensakte staat geboorteplaats Heerde, en de huwelijksakte staat geboorteplaats Amsterdam
Beroep:
Dagloner
VI-m Steven Eilander is geboren in 1763 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Steven Eilander (Lubbers) (zie V-e) en Stijntje Vijge (Stevens). Hij is gedoopt op 19-06-1763 in Heerde. Steven is overleden op 06-02-1840 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 of 77 jaar oud [bron: Aktenr: 9]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Blok en Jan Olthuis.
Beroep:
Landbouwer
Steven trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 27-04-1794 in Heerde met Teuntjen Kolkert (Teunissen), 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 04-04-1794 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Teuntjen is geboren in 1767 in Vorchten (Gem. Heerde), dochter van Teunis Kolkert (Jansz) en Aaltje Colchert (Gerrits). Zij is gedoopt op 19-03-1767 in Vorchten (Gem. Heerde). Teuntjen is overleden op 12-06-1839 in Wapenveld (Gem. Heerde), 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenr: 52].
Kinderen van Steven en Teuntjen:
1 Stijna Eilander, geboren op 18-03-1795 in Heerde. Zij is gedoopt op 22-03-1795 in Heerde. Stijna is overleden.
2 Steven Eilander, geboren in 1796 in Heerde. Volgt VII-p.
3 Teunis Eilander, geboren in 1798 in Heerde. Volgt VII-q.
4 Lubbert Eilander, geboren in 1799 in Heerde. Hij is gedoopt op 21-12-1799 in Heerde. Lubbert is overleden op 09-07-1867 in Heino (Ov), 67 of 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 29].
Beroep:
Landbouwer
5 Aaltjen Eilander, geboren in 1803 in Heerde. Zij is gedoopt op 12-08-1803 in Heerde. Aaltjen is overleden op 20-12-1862 in Wijhe, 58 of 59 jaar oud [bron: Aktenr 110]. Aaltjen trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 20-01-1827 in Heerde [bron: Aktenummer: 2] met Hendrik Boers (Gerrits), 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 19-04-1801 in Hattem, zoon van Roelof Boers (Hendriks) en Aaltje Scholten. Hendrik is overleden op 08-05-1867 in Wijhe, 66 jaar oud [bron: Aktenr 34].
6 Gerrit Eilander, geboren op 18-08-1806 in Heerde. Volgt VII-r.
VI-n Daniël Eilander (Theunissen) is geboren in 1765 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Eilander (Lubberts) (zie V-f) en Hendrikje Boers (Daniels). Hij is gedoopt op 07-07-1765 in Heerde. Daniël is overleden op 15-08-1834 om 23:00 in Heerde, 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenr: 67]. Bij de overlijdensaangifte van Daniël was de volgende getuige aanwezig: Jan van de Wetering (Toons) en Gerrit Dekker (Jurriens) (beiden buren van de overledene).
Beroep:
Landbouwer
Daniël trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 28-04-1793 in Heerde met Aaltje Visser (Jans), 24 of 25 jaar oud, nadat zij op 05-04-1793 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Aaltje is geboren in 1768 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Jan Visser (Stevens) en Anna Alberts. Zij is gedoopt op 04-12-1768 in Heerde. Aaltje is overleden op 08-06-1851 om 08:00 in Heerde, 82 of 83 jaar oud [bron: Aktenr: 57]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Egbert Keijzer en Egbert van de Wetering.
Kinderen van Daniël en Aaltje:
1 Hendrikjen Eilander, geboren op 29-01-1794 in Heerde. Zij is gedoopt op 02-02-1794 in Heerde. Hendrikjen is overleden op 13-09-1854 in Zwolle, 60 jaar oud [bron: Aktenr 320]. Hendrikjen trouwde, 25 jaar oud, op 31-05-1819 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 23] met Derk Meulenbelt, 35 of 36 jaar oud. Derk is geboren in 1783 in Zwolle, zoon van Jan Meulenbelt (Derks) en Willemina Schutte. Hij is gedoopt op 26-09-1783 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Derk is overleden op 02-01-1862 in Zwolle, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr 7 en 2].
Beroep:
Landbouwer
2 Anna Eilander, geboren op 22-09-1795 in Heerde. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Hendrikjen Visser. Zij is gedoopt op 27-09-1795. Anna is overleden op 13-07-1852 om 04:00 in Heerde (buurtschap Vosbergen), 56 jaar oud [bron: Aktenr: 61]. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Jan Albert Platenkamp (koetsier) en Derk Jan van Zomeren (tuinman). Anna trouwde, 28 jaar oud, op 13-03-1824 in Heerde [bron: Aktenr: 5] met Gerrit voor de Poorte (Gerrits), 29 jaar oud. Gerrit is geboren op 07-12-1794 in Heerde, zoon van Gerrit voor de Poorte (Gerrits) en Jennigje Rouwendal. Gerrit is overleden.
Beroep:
Landbouwer
3 Janna Eilander, geboren op 23-07-1797 in Heerde. Janna is overleden op 16-01-1852 in Berkum (Gem. Zwolle), 54 jaar oud [bron: Aktenr 10]. Janna trouwde, 32 jaar oud, op 12-05-1830 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 22] met Egbert Westerhof (Derks), 47 of 48 jaar oud. Egbert is geboren in 1782 in Ankum (Gem. Dalfsen), zoon van Dirk Everts en Roelofje Rutgers. Hij is gedoopt op 27-01-1782 in Dalfsen. Egbert is overleden op 22-10-1857 in Berkum (Zwollerkerspel), 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenr 69].
Notitie bij Egbert: Weduwnaar van Aleida Hazelhorst
Beroep:
Herbergier
4 Teuntje Eilander, geboren in 1800 in Heerde. Zij is gedoopt op 18-01-1800 in Heerde. Teuntje is overleden op 29-03-1861 om 18:00 in Heerde, 60 of 61 jaar oud [bron: Aktenr: 30]. Bij de overlijdensaangifte van Teuntje was de volgende getuige aanwezig: Egbert van de Wetering en Willem Vels. Teuntje bleef ongehuwd.
VI-o Willem Eilander is geboren op 27-02-1783 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Eilander (Lubberts) (zie V-f) en Janna Willems. Willem is overleden op 24-11-1841 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 58 jaar oud [bron: Aktenr: 79]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Lambert Kluiver en Derk Augustinus.
Notitie bij Willem: Willem geb. 27-2-1783 in onecht geboren te Heerde van Janna Willems. Door de moeder zelfs ten Doop gehouden.
Beroep:
Dagloner
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 12-04-1807 in Heerde met Elsjen van der Scheer (Berends), 25 jaar oud, nadat zij op 21-03-1807 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Elsjen is geboren op 30-06-1781 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Berend van der Scheer (Derks) en Gergjen Lamberts. Zij is gedoopt op 01-07-1781 in Heerde. Elsjen is overleden op 23-10-1859 in Hattem, 78 jaar oud [bron: Aktenr: 134].
Kinderen van Willem en Elsjen:
1 Janna Eilander, geboren op 22-06-1807 in Heerde. Janna is overleden op 12-11-1874 in Hattem, 67 jaar oud [bron: Aktenr: 64]. Janna trouwde, 32 jaar oud, op 09-05-1840 in Heerde [bron: Aktenr: 10] met Albert van den Berg, 35 of 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Albert was de volgende getuige aanwezig: Willem van Zomeren en Hendrik Lubberts en Jan van Straaten (beiden veldwachter) en Johannes Dikkeschei. Albert is geboren in 1804 in Hattem, zoon van Harmen van den Berg en Aleida Schultink. Hij is gedoopt op 22-01-1804 in Hattem. Albert is overleden op 20-10-1884 in Kampen, 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr: 67].
Beroep:
Landbouwer
2 Gargjen Eilander, geboren op 18-11-1808 in Heerde. Gargjen is overleden op 09-04-1810 in Heerde, 1 jaar oud.
3 Teunis Eilander, geboren op 26-02-1810 in Wapenveld (Gem. Heerde). Teunis is overleden op 18-02-1821 in Wapenveld (Gem. Heerde), 10 jaar oud [bron: Aktenummer: 13].
4 Gerrigjen Eilander, geboren op 03-08-1811 in Heerde [bron: Aktenr 22]. Gerrigjen is overleden op 19-03-1883 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 71 jaar oud (oorzaak: ascites, waterzucht in buikholte) [bron: Aktenr: 46]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrigjen was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Leeuwen (polderopzichter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Gerrigjen trouwde, 29 jaar oud, op 08-02-1841 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr: 1] met Jan Berend van den Bosch, 32 of 33 jaar oud. Jan is geboren in 1808 in Hattem, zoon van Jan van den Bosch (Harmens) en Egbertjen Jans. Jan is overleden op 10-05-1873 in Heerde, 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenr: 48].
Beroep:
Boerenknecht
5 Berent Eilander, geboren op 14-05-1814 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 25]. Berent is overleden op 30-07-1818 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 34].
6 Hendrik Eilander, geboren op 11-04-1816 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 32]. Hendrik is overleden op 03-06-1818 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 24].
7 Lambertjen Eilander, geboren op 02-03-1818 in Heerde [bron: Aktenr 13]. Lambertjen is overleden op 20-08-1893 in Windesheim (Zwollerkerspel), 75 jaar oud [bron: Aktenr 81]. Lambertjen trouwde, 25 jaar oud, op 10-11-1843 in Hattem [bron: Aktenummer: 13] met Elbertus Duering, 26 jaar oud. Elbertus is geboren op 09-01-1817 in Hattem [bron: Aktenr 4], zoon van Hendrik Duering en Eva Futselaar. Elbertus is overleden op 31-12-1894 in Windesheim (Zwollerkerspel), 77 jaar oud [bron: Aktenr 137].
Beroep:
Arbeider
8 Bartha Eilander, geboren op 02-04-1820 in Heerde [bron: Aktenr 20]. Bartha is overleden op 29-10-1898 om 01:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 78 jaar oud (oorzaak: marasmus senilis, afnemen van krachten) [bron: Aktenr 95]. Bij de overlijdensaangifte van Bartha was de volgende getuige aanwezig: Hermannus Hofmeijer (arbeider) en Harmen Klomp (arbeider). Bartha trouwde, 29 jaar oud, op 05-01-1850 in Heer [bron: Aktenr: 2] met Teunis Rorije, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bartha en Teunis was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) en Tiemen van Ark (bakker) en Harmen Prins en Harmen van Ark (timmerman). Teunis is geboren op 11-03-1826 in Heerde [bron: Aktenr 28], zoon van Albert Rorije en Aaltje Waterkamp. Teunis is overleden op 01-03-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde), 45 jaar oud [bron: Aktenr: 24].
Beroep:
Arbeider
9 Teunis Eilander, geboren op 06-03-1822 in Heerde. Volgt VII-s.
10 Hendrikje Eilander, geboren op 19-02-1824 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 15]. Hendrikje is overleden op 14-04-1856 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 32 jaar oud [bron: Aktenr: 29]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jan van ’t Veld en Gerrit Willem Post. Hendrikje trouwde, 28 jaar oud, op 06-03-1852 in Heerde [bron: Aktenr: 5] met Peter IJzerman, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Peter was de volgende getuige aanwezig: Teunis Eilander (broer van de bruid) en Reinder Boere en Coenraad Hulscher (onderwijzer) en David Josephus van der Wal (koperslager). Peter is geboren op 04-06-1821 in Heerde [bron: Aktenr 39], zoon van Evert IJzerman (Peters) en Aaltjen van Munster. Peter is overleden op 05-10-1871 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 50 jaar oud [bron: Aktenr: 107]. Bij de overlijdensaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Rietberg en Jacob Klomp. Peter trouwde later op 24-04-1858 in Heerde [bron: Aktenr: 14] met Janna Brinkhuis (1821-1861). Peter trouwde later op 17-11-1862 in Heerde [bron: Aktenr: 38] met Aletta Klomp (1816-1879).
Beroep:
Landbouwer
11 Willempje Eilander, geboren op 02-10-1826 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 105]. Willempje is overleden op 02-09-1901 in Oldebroek, 74 jaar oud [bron: Aktenr: 99]. Zij is begraven in Wezep (Oude Wapenveldseweg). Willempje trouwde, 27 jaar oud, op 31-12-1853 in Heerde [bron: Aktenr: 41] met Gerrit Bastiani, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willempje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Teunis Eilander (broer van de bruid) en Reinder Boeve en Harmen Bomhof en Gerrit van Leeuwen. Gerrit is geboren op 07-02-1824 in Oldebroek [bron: Aktenr 15], zoon van Jannigje Boschman, pleegzoon van Gerrit Bastiani. Gerrit is overleden op 05-03-1894 in Oldebroek, 70 jaar oud [bron: Aktenr: 46]. Hij is begraven in Wezep (Oude Wapenveldseweg).
Notitie bij Gerrit: Bij huwelijk ouders erkend
Beroep:
Boerenknecht
VI-p Lubbert Eilander is geboren op 07-07-1790 in Heerde, zoon van Teunis Eilander (Lubberts) (zie V-f) en Janna Willems. Hij is gedoopt op 18-07-1790. Lubbert is overleden op 11-02-1866 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 75 jaar oud [bron: Aktenr: 19]. Bij de overlijdensaangifte van Lubbert was de volgende getuige aanwezig: Harmen van Munster en Jan van ’t Veld.
Beroep:
Landbouwer
Lubbert:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 05-11-1824 in Heerde [bron: Aktenr: 22] met Aaltje Kolkers, 33 jaar oud. Aaltje is geboren op 01-07-1791 in Vorchten (Gem. Heerde), dochter van Teunis Kolkert (Jansz) en Willemina Hendriks. Zij is gedoopt op 01-07-1791 in Vorchten (Gem. Heerde). Aaltje is overleden op 07-01-1830 in Heerde, 38 jaar oud [bron: Aktenr: 6].
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 02-06-1832 in Heerde [bron: Aktenr: 9] met Lutgertjen Immeker (Willems), 27 of 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lubbert en Lutgertjen was de volgende getuige aanwezig: Jan van Noorel (grondeigenaar)en Jan van Ark (bakker) en Johannes Dikkeschei en Willem van Zomeren. Lutgertjen is geboren in 1804 in Hattem, dochter van Willem Immeker (Jans) en Trijntje Spijkerboer (Jans). Zij is gedoopt op 26-08-1804 in Hattem. Lutgertjen is overleden op 29-02-1852 in Wapenveld (Gem. Heerde), 47 of 48 jaar oud [bron: Aktenr: 20].
Kinderen van Lubbert en Aaltje:
1 Teuntje Eilander, geboren op 06-07-1826 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 63]. Teuntje is overleden op 14-11-1866 in Wapenveld (Gem. Heerde), 40 jaar oud [bron: Aktenr: 138]. Teuntje trouwde, 25 jaar oud, op 31-10-1851 in Heerde [bron: Aktenr: 30] met Gerrit Jan Mulder, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teuntje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Mulder (broer van de bruidegom) en Johan Hendrik van Meurs (notaris) en Tiemen van Ark (bakker) en Lulof van Zoomeren. Gerrit is geboren op 12-05-1822 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 49], zoon van Steven Mulder (Jans) en Elisabeth Westerink. Gerrit is overleden op 26-03-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde), 49 jaar oud [bron: Aktenr: 32]. Gerrit trouwde later op 25-08-1870 in Heerde [bron: Aktenr: 30] met Willemina Steenbergen (1841-1916).
Notitie bij Gerrit: Gerrit Jan verkoopt de molen in 1867, nadat hij in 1856 eigenaar was geworden, en het verdere bezit aan Adriaan Pieter Maria van Oordt uit Hattem.
Gerrit Jan blijft wel molenaar op de Vlijt want in 1872 wordt er een erfhuis gehouden bij de molen.
Op dat erfhuis komt het tot een rechtreeks contact tussen de fam. Mulder en en de fam. Vrieze de hedendaagse eigenaar (2010)
Willemina Steenbergen koopt huishoudelijke zaken en etenswaren, zelfs een potje zout voor 0.10 cent.
Jacob Mulder koopt verschillende goederen uit het erfhuis van zijn broer, ook aanwezig is de oude molenaar Steven Jans Mulder. Hij koopt nog een aantal dingen uit de boedel van zijn overleden zoon: een tabakskistje voor 0,10 cent, en een bed voor 5 gulden, een peluw voor 1 gulden, lakens voor 0,90 cent, gordijnen voor 0,10 cent, en een broek voor 0,25 cent en een vest voor 1,80 gulden.
Maar ook aanwezig is de dan 34-jarige Gerhardus Vrieze, afkomstig uit Wisch, net gehuwd met Elsje Berkhof uit Epe. Dat Gerhardus de nieuwe pachter is, blijkt uit zijn aankopen. Gerhardus koopt de bascule voor 1,50 gulden, de gewichten voor 1,50 gulden, een balans en schaaltjes voor 1 gulden, de bilhamer voor 2,50 gulden en de zeilen voor 5 gulden.
Beroep:
Molenaar
2 Janna Eilander, geboren op 10-04-1828 in Heerde [bron: Aktenr 31]. Janna is overleden op 09-03-1829 in Heerde, 10 maanden oud [bron: Aktenummer: 16].
3 Willem Arend Eilander, geboren op 28-12-1829 in Heerde. Volgt VII-t.
Kinderen van Lubbert en Lutgertjen:
4 Jan Eilander, geboren op 19-08-1833 in Heerde. Volgt VII-u.
5 Willem Eilander, geboren op 19-08-1833 in Heerde. Volgt VII-v.
6 Teunis Eilander, geboren op 03-01-1836 om 06:00 in Heerde [bron: Aktenr 4]. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dikkeschei en Jan van Ark (broodbakker). Teunis is overleden op 29-01-1929 om 21:30 in Heerde, 93 jaar oud [bron: Aktenr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Harmen Jan van Lohuizen (fabrieksarbeider) en Gerrit van Lohuizen (fabrieksarbeider).
Notitie bij Teunis: Was woonachtig in buurtschap het Veen
Teunis bleef ongehuwd.
7 Trijntje Eilander, geboren op 29-04-1838 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 56]. Trijntje is overleden op 19-07-1898 in Oldebroek, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 81]. Trijntje trouwde, 31 jaar oud, op 11-12-1869 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 28] met Geurt Pleiter, 44 jaar oud. Geurt is geboren op 03-09-1825 in Heerde [bron: Aktenr 79], zoon van Steven Pleiter en Berendina (Dina) Eikelboom. Geurt is overleden op 30-01-1900 in Oldebroek, 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
Beroep:
Boerenknecht
8 NN Eilander, levenloos geboren zoon, geboren op 13-04-1840 in Heerde [bron: Aktenummer: 32].
9 Hendrikje Eilander, geboren op 29-04-1841 in Heerde [bron: Aktenr 48]. Hendrikje is overleden op 02-07-1869 in Oldebroek, 28 jaar oud [bron: Aktenr: 66]. Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op 04-03-1864 in Heerde [bron: Aktenr: 5] met Hendrik Zielhuis, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Teunis Eilander (broer van de bruid) en Gerrit Jan Mulder (windkoornmolenaar) en Aart van de Put (veldwachter) en Willem Jan Keijzer (grutter). Hendrik is geboren op 11-01-1834 in Oldebroek [bron: Aktenr 6], zoon van Hendrik Zielhuis en Heijltjen Boer. Hendrik is overleden op 08-04-1876 in Oldebroek, 42 jaar oud [bron: Aktenr: 37].
Beroep:
Landbouwer
10 Jacob Eilander, geboren op 12-04-1844 in Heerde [bron: Aktenr 45]. Jacob is overleden op 13-05-1844 om 23:00 in Heerde, 1 maand oud [bron: Aktenr: 49]. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Hendrik IJzerman en Gerrit Brinkhuis.
11 Lubbert Eilander, geboren op 12-04-1844 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 46]. Lubbert is overleden op 07-05-1844 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 25 dagen oud [bron: Aktenr: 51]. Bij de overlijdensaangifte van Lubbert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Klapperdijk (Stevens) en Hendrik IJzerman.
12 Janna Eilander, geboren op 10-07-1845 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 84]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Oene (schoenmaker) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Janna is overleden op 11-10-1879 in Oldebroek, 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 113]. Janna trouwde, 22 jaar oud, op 25-04-1868 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 17] met Gerrit Zielhuis, 41 jaar oud. Gerrit is geboren op 06-06-1826 in Oldebroek [bron: Aktenr 57], zoon van Hendrik Zielhuis en Heiltje Broekhuis. Gerrit is overleden op 27-09-1890 in Oldebroek, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 91].
Beroep:
Landbouwer
VI-q Jacob Eilander is geboren op 02-03-1794 in Heerde, zoon van Teunis Eilander (Lubberts) (zie V-f) en Janna Willems. Hij is gedoopt op 09-03-1794. Jacob is overleden op 18-10-1840 in Wapenveld (Gem. Heerde), 46 jaar oud [bron: Aktenr: 82].
Beroep:
Arbeider
Jacob trouwde, 40 jaar oud, op 14-06-1834 in Heerde [bron: Aktenr: 16] met Hermina Krebbers, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Hermina was de volgende getuige aanwezig: Jan van Ark (bakker) en Willem van Zomeren en Jan van Straaten (veldwachter) en Johannes Dikkeschei. Hermina is geboren in 01-1805 in Goor (Ov), dochter van Hendrik Krebbers en Gerritdina ten Donkelaar. Hermina is overleden op 12-02-1870 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 65 jaar oud [bron: Aktenr: 20]. Bij de overlijdensaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Frederik Jungerman en Frederik Regterschot.
Kinderen van Jacob en Hermina:
1 Teunis Eilander, geboren op 21-08-1835 in Hattem. Volgt VII-w.
2 Gerritdina Eilander, geboren op 30-06-1840 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 63]. Gerritdina is overleden op 11-03-1856 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 15 jaar oud [bron: Aktenr: 16]. Bij de overlijdensaangifte van Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Andries van ’t Veld en Gerrit van ’t Veld.
VI-r Arent Eilander is geboren op 17-06-1796 in Heerde, zoon van Teunis Eilander (Lubberts) (zie V-f) en Janna Willems. Hij is gedoopt op 19-06-1796 in Heerde. Arent is overleden op 21-01-1857 in Deventer, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 37].
Beroep:
Dagloner en gepensioneerd militair
Arent trouwde, 25 jaar oud, op 19-04-1822 in Deventer [bron: Aktenummer: 67] met Jantjen Memelink, 20 jaar oud. Jantjen is geboren op 13-06-1801 in Zutphen, dochter van Jan Hendrik Memelink en Lamberdina Reebergen. Jantjen is overleden op 22-10-1855 in Deventer, 54 jaar oud [bron: Aktenummer: 463].
Kinderen van Arent en Jantjen:
1 Teunis Eilander, geboren op 03-08-1821 in Deventer. Volgt VII-x.
2 Johanna Eilander, geboren op 20-11-1823 in Deventer [bron: Aktenr 409]. Johanna is overleden op 22-11-1850 in Deventer, 27 jaar oud [bron: Aktenummer: 384]. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 30-03-1848 in Deventer [bron: Aktenummer: 15] met Engelbertus Jacobus Vroom, 22 of 23 jaar oud. Engelbertus is geboren in 1825 in Deventer, zoon van Gieles Vroom en Harmina Evertjen Kamerling. Engelbertus is overleden op 20-05-1852, 26 of 27 jaar oud [bron: Aktenummer: 178]. Engelbertus trouwde later op 05-06-1851 in Deventer [bron: Aktenummer: 70] met Klasina Roelofina van Raalte (geb. 1832).
Beroep:
Kleermaker
3 Aaltjen Eilander, geboren op 08-09-1826 in Deventer [bron: Aktenr 328]. Aaltjen is overleden op 04-04-1854 in Deventer, 27 jaar oud [bron: Aktenummer: 111]. Aaltjen trouwde, 23 jaar oud, op 13-12-1849 in Deventer [bron: Aktenummer: 149] met Jan Hendrik Vos, 30 jaar oud. Jan is geboren op 16-06-1819 in Zwolle [bron: Aktenr 222], zoon van Barend Vos en Femia Jansen. Jan is overleden op 15-07-1866 in Zwolle, 47 jaar oud [bron: Aktenr 376]. Jan trouwde later na 1854 met Johanna Elisabeth Voordenhout.
Beroep:
Voermansknecht
4 Jentje Eilander, geboren op 23-04-1830 in Deventer [bron: Aktenr 174]. Jentje is overleden op 15-06-1830 in Deventer, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 184].
5 Arend Eilander, geboren op 11-06-1831 in Deventer [bron: Aktenr 219]. Arend is overleden op 03-07-1831 in Deventer, 22 dagen oud [bron: Aktenummer: 206].
6 Lammerdina Wilhelmina Eilander, geboren op 31-05-1833 in Deventer. Lammerdina is overleden op 07-05-1887 in Deventer, 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 284]. Lammerdina trouwde, 27 jaar oud, op 02-05-1861 in Deventer [bron: Aktenummer: 31] met Albartus Boon, 22 of 23 jaar oud. Albartus is geboren in 1838 in Deventer, zoon van Jacob Boon en Catharina van Reisbergen. Albartus is overleden op 04-01-1912 in Deventer, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 9].
Beroep:
Olieslagersknecht
7 Hendrika Eilander, geboren op 02-11-1836 in Deventer [bron: Aktenr 472]. Hendrika is overleden op 29-05-1907 in Deventer, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 214]. Hendrika:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 08-08-1861 in Deventer [bron: Aktenummer: 79] met Daniël Dinius, 23 jaar oud. Daniël is geboren op 17-04-1838 in Deventer [bron: Aktenr 159], zoon van Reinier Dinius en Hendrika Hendriks. Daniël is overleden op 25-08-1884 in Deventer, 46 jaar oud [bron: Aktenummer: 409].
Beroep:
Mandenmaker
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 12-05-1887 in Deventer [bron: Aktenummer: 53] met Coenraad van den Enden, 41 of 42 jaar oud. Coenraad is geboren in 1845 in Deventer, zoon van Willem van den Enden en Margrieta van Beek. Coenraad is overleden op 02-10-1919 in Deventer, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 396].
Notitie bij Coenraad: Eerder weduwnaar van Gerdiena Nijdeken en Hendrika Johanna van Duren
8 Jentje Eilander, geboren op 05-09-1841 in Deventer [bron: Aktenr 313]. Jentje is overleden op 12-02-1856 in Deventer, 14 jaar oud [bron: Aktenummer: 77].
VI-s Steven Eilander is geboren op 05-09-1799 in Heerde, zoon van Teunis Eilander (Lubberts) (zie V-f) en Janna Willems. Hij is gedoopt op 08-09-1799. Steven is overleden op 26-03-1850 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 50 jaar oud [bron: Aktenr: 26]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Leeuwen en Jan de Jong.
Beroep:
Arbeider
Steven trouwde, 23 jaar oud, op 18-04-1823 in Heerde [bron: Aktenr: 8] met Jenneken Krebbers, 24 jaar oud. Jenneken is geboren op 30-09-1798 in Goor (Ov), dochter van Hendrik Krebbers en Gerritdina ten Donkelaar. Jenneken is overleden op 04-03-1862 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 63 jaar oud [bron: Aktenr: 21]. Bij de overlijdensaangifte van Jenneken was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van ’t Veld en Willem Visser.
Notitie bij Jenneken: Jenneken wordt ook wel is benoemd als: Berendina Hendriks
Kinderen van Steven en Jenneken:
1 Teunis Eilander, geboren op 26-06-1823 in Heerde. Volgt VII-y.
2 Johanna Eilander, geboren op 03-05-1825 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47]. Johanna is overleden.
3 Hendrik Eilander, geboren op 19-02-1827 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-z.
4 Gerrit Eilander, geboren op 20-10-1829 in Heerde. Volgt VII-aa.
5 Jan Eilander, geboren op 04-06-1832 in Heerde. Volgt VII-ab.
6 Gerrigje Eilander, geboren op 17-09-1834 om 22:00 in Heerde [bron: Aktenr 75]. Bij de geboorteaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Roelof Maas Bentink en Gerrit van Dijk. Gerrigje is overleden op 14-12-1834 in Heerde, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 94].
7 Willem Eilander, geboren op 24-05-1836 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-ac.
8 Lubbert Eilander, geboren op 29-08-1838 in Heerde. Volgt VII-ad.
9 Jennigje Eilander, geboren op 26-09-1839 in Heerde. Jennigje is overleden op 09-10-1839 om 16:00 in Heerde, 13 dagen oud [bron: Aktenr: 74]. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Harm IJzerman en Jan Meijer (beiden buren van de overledene).
10 Steven Eilander, geboren op 06-12-1840 in Heerde [bron: Aktenr 128]. Steven is overleden op 15-12-1842 in Heerde, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 106].
11 Jennigje Eilander, geboren op 01-09-1842 in Heerde [bron: Aktenr 89]. Jennigje is overleden op 04-10-1842 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 81].
12 Jennigje Eilander, geboren op 01-01-1845 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 1]. Jennigje is overleden op 14-09-1846 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 81]. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Geerlig Boerdam en Hendrikus van Ommen.
VII-a Peter Eilander is geboren in 1769 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Eilander (Peters) (zie VI-b) en Willempje van Apeldoorn. Hij is gedoopt op 10-12-1769 in Heerde. Bij de doop van Peter was de volgende getuige aanwezig: Willempje van Apeldoorn. Peter is overleden op 13-02-1852 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 82 of 83 jaar oud [bron: Aktenr: 15]. Bij de overlijdensaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Harmen IJzerman en Klaas van Munster.
Beroep:
Arbeider
Peter trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 11-05-1800 in Heerde met Petronella Ekkenhuis, 39 of 40 jaar oud, nadat zij op 19-04-1800 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Petronella is geboren in 1760 in Apeldoorn, dochter van Hendrik Ekkenhuis en Evertje Schoonhoven. Zij is gedoopt op 12-10-1760 in Apeldoorn. Petronella is overleden op 25-10-1837 in Heerde, 76 of 77 jaar oud [bron: Aktenr: 72].
Kind van Peter en Petronella:
1 Gerrit Eilander, geboren op 09-09-1803 in Heerde. Volgt VIII-a.
VII-b Peter Eijlander (Egberts) is geboren in 1769 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Egbert Eilander (Peters) (zie VI-c) en Janna Egberts. Hij is gedoopt op 10-09-1769 in Heerde. Peter is overleden op 22-05-1810 in Heerde, 40 of 41 jaar oud.
Notitie bij Peter: Peter en Barta zijn neef en nicht van elkaar
Peter trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 15-03-1809 in Heerde met Barta Eilander, 35 jaar oud, nadat zij op 25-02-1809 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Zie VI-e,7 voor persoonsgegevens van Barta.
Kind van Peter en Barta:
1 Petertje Eilander, geboren op 02-11-1810 in Heerde. Zij is gedoopt op 25-11-1810 in Heerde. Petertje is overleden op 17-05-1881 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 jaar oud [bron: Aktenr: 60]. Bij de overlijdensaangifte van Petertje was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Eilander en Gerrit van Kolthoorn. Petertje trouwde, 21 jaar oud, op 09-12-1831 in Heerde [bron: Aktenr: 23] met Gerrit Klomp, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Petertje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Willem van Zomeren en Andries Berends (geregtsdienaar) en Johannes Dikkeschei en Jan van Noorel. Gerrit is geboren op 10-02-1807 in Heerde, zoon van Jacob Klomp (Peters) en Aleida van Rijssen (Gerrits). Hij is gedoopt op 15-02-1807. Gerrit is overleden op 02-01-1859 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 51 jaar oud [bron: Aktenr: 2]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Eilander en Jacob Gelderman (bakker).
Beroep:
Arbeider
VII-c Peter Eijlander is geboren in 1769 in Heerde, zoon van Evert Eilander (Peters) (zie VI-e) en Trijntje van Olst (Gerrits). Hij is gedoopt op 26-02-1769 in Heerde. Peter is overleden op 31-10-1846 in Hattem, 76 of 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 66].
Beroep:
Smid
Peter trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 11-07-1796 in Hattem met Aartjen Dalhuis, 29 jaar oud. Aartjen is geboren op 07-06-1767 in Hattem, dochter van Ariën Dalhuis en Gerharda van Piekeren. Aartjen is overleden op 01-05-1844 in Hattem, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 34].
Kinderen van Peter en Aartjen:
1 Gerhardus Eijlander, geboren in 1797 in Hattem. Volgt VIII-b.
2 Trijntjen Eijlander, geboren op 07-07-1799 in Hattem. Trijntjen is overleden op 16-06-1871 in Elburg, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 51]. Trijntjen trouwde, 22 jaar oud, op 16-11-1821 in Hattem [bron: Aktenummer: 21] met Jan Westerik, 25 of 26 jaar oud. Jan is geboren in 1795 in Oldebroek, zoon van Jan Westerik en Janna Telgen. Jan is overleden op 04-02-1877 in Elburg, 81 of 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 9].
Beroep:
Smid
3 Ariën Eilander, geboren op 21-10-1801 in Hattem. Volgt VIII-c.
4 Geertjen Eijlander, geboren op 04-12-1803 in Hattem. Geertjen is overleden op 07-05-1806 in Hattem, 2 jaar oud.
5 Evert Eijlander, geboren op 18-08-1806 in Hattem. Volgt VIII-d.
6 Geertjen Eijlander, geboren op 10-07-1808 in Hattem. Geertjen is overleden op 07-07-1866 in Hattem, 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 44]. Geertjen trouwde, 26 jaar oud, op 03-04-1835 in Hattem [bron: Aktenummer: 5] met Jan Fidder, 36 of 37 jaar oud. Jan is geboren in 1798 in Doornspijk, zoon van Hendrik Egbertsen en Gijsbetje Jans. Jan is overleden op 27-02-1855 in Hattem, 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 21].
Notitie bij Jan: Weduwnaar van Willempje van den Berg
Beroep:
Dagloner
7 Derkjen Eijlander, geboren op 26-08-1810 in Hattem. Derkjen is overleden op 31-07-1811 in Hattem, 11 maanden oud [bron: Aktenummer: 35].
VII-d Gerrit Eijlander is geboren op 13-02-1772 in Heerde, zoon van Evert Eilander (Peters) (zie VI-e) en Trijntje van Olst (Gerrits). Hij is gedoopt op 16-02-1772 in Heerde. Gerrit is overleden op 25-10-1821 in Epe, 49 jaar oud [bron: Aktenummer: 65].
Beroep:
Timmerman
Gerrit:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 26-02-1804 in Epe met Geertruid van Wijngaarden, 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 04-02-1804 in Epe in ondertrouw zijn gegaan. Geertruid is geboren in 1777 in Epe, dochter van Reinder van Wijngaarden en Maria Drost. Geertruid is overleden op 14-12-1804 in Epe, 26 of 27 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 01-12-1805 in Oene (Gem. Epe) met Aaltje Wensink, 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 07-11-1805 in Epe in ondertrouw zijn gegaan. Aaltje is geboren in 1778 in Epe, dochter van Hendrik Wensink en Lucretia Bibo. Aaltje is overleden op 07-03-1853 in Ede, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 53].
Kind van Gerrit en Geertruid:
1 Geertruida Eijlander, geboren op 14-12-1804 in Epe. Geertruida is overleden op 16-02-1808 in Epe, 3 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
2 Evert Eijlander, geboren op 01-01-1808 in Epe. Evert is overleden vóór 1814, ten hoogste 6 jaar oud.
3 Lucretia Eijlander, geboren op 16-04-1809 in Epe. Lucretia is overleden op 01-04-1885 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Notitie bij Lucretia: Dit echtpaar kreeg 4 kinderen
Lucretia trouwde, 29 jaar oud, op 25-04-1838 in Amsterdam [bron: Aktenr Reg.2 fol. 100] met Hendrik de Vries, 29 of 30 jaar oud. Hendrik is geboren in 1808 in Amsterdam, zoon van Jacob de Vries en Petronella Vermeer. Hendrik is overleden.
Beroep:
Schoenmaker
4 Everdina Geertruida Eijlander, geboren op 24-02-1811 in Epe. Everdina is overleden op 26-03-1888 in Apeldoorn, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 103]. Everdina trouwde, 24 jaar oud, op 14-03-1835 in Epe [bron: Aktenummer: 14] met Peter Kroon, 22 jaar oud. Peter is geboren op 25-11-1812 in Apeldoorn. Peter is overleden op 25-12-1888 in Apeldoorn, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 384].
Beroep:
Timmerman
5 Hendrik Eijlander, geboren op 08-01-1813 in Epe [bron: Aktenr 4]. Hendrik is overleden op 25-05-1821 in Amsterdam, 8 jaar oud.
6 Evert Eijlander, geboren op 14-12-1814 in Epe. Volgt VIII-e.
7 Jan Eijlander, geboren op 15-10-1816 in Epe. Volgt VIII-f.
8 Trijntje Eijlander, geboren op 04-03-1819 in Epe [bron: Aktenr 36]. Trijntje is overleden op 25-08-1820 in Epe, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 62].
VII-e Jacob Eijlander is geboren op 17-01-1777 in Heerde, zoon van Evert Eilander (Peters) (zie VI-e) en Trijntje van Olst (Gerrits). Hij is gedoopt op 19-01-1777 in Heerde. Jacob is overleden op 13-05-1844 in Ede, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 87].
Beroep:
Timmerman
Jacob:
(1) trouwde, 43 jaar oud, op 22-07-1820 in Ede [bron: Aktenummer: 29] met Evertje van de Grampel, 26 jaar oud. Evertje is geboren op 03-01-1794 in Bennekom, dochter van Cornelis van de Grampel (Everts) en Willemina Heijnoord. Zij is gedoopt op 18-01-1794 in Bennekom. Evertje is overleden op 27-03-1830 in Ede, 36 jaar oud [bron: Aktenummer: 59].
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 26-02-1831 in Ede [bron: Aktenummer: 2] met Jenneke van den Brink, 24 of 25 jaar oud. Jenneke is geboren in 1806 in Ede, dochter van Teunis van den Brink en Gerritje Wouters. Jenneke is overleden op 15-02-1833 in Ede, 26 of 27 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
Kinderen van Jacob en Evertje:
1 Evert Eilander, geboren op 26-04-1821 in Ede. Evert is overleden op 19-11-1836 in Ede, 15 jaar oud [bron: Aktenummer: 145].
2 Wilhelmina Eijlander, geboren op 23-03-1823 in Ede. Wilhelmina is overleden op 03-09-1883 in Ede, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 155]. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 21-12-1844 in Ede [bron: Aktenummer: 57] met Willem Bussink, 24 jaar oud. Willem is geboren op 10-03-1820 in Ede. Willem is overleden op 15-10-1898 in Ede, 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 194].
Beroep:
Landbouwer
3 Catharina Eilander, geboren op 09-06-1825 in Ede. Catharina is overleden op 23-02-1860 in Ede, 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 33]. Catharina bleef ongehuwd.
4 Cornelia Eijlander, geboren op 20-05-1828 in Ede [bron: Aktenr 150]. Cornelia is overleden op 28-12-1874 in Ede, 46 jaar oud [bron: Aktenummer: 201]. Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op 08-12-1848 in Ede [bron: Aktenr: 47] met Hendrik Mol, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 01-06-1826 in Velp (Gem. Rheden), zoon van Gerrit Mol en Cornelia Brouwer. Hendrik is overleden op 22-05-1886 in Ede, 59 jaar oud [bron: Aktenr: 99].
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Jacob en Jenneke:
5 Gerritje Eilander, geboren op 29-08-1831 om 03:00 in Ede [bron: Aktenr 152]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Jan Willem Goethart en Anthonij van de Kraats. Gerritje is overleden op 29-09-1846 in Ede, 15 jaar oud [bron: Aktenummer: 153].
6 Jannus Eilander, geboren op 31-01-1833 in Ede. Jannus is overleden op 27-01-1841 in Ede, 7 jaar oud [bron: Aktenummer: 19].
VII-f Jan Eilander (Everts) is geboren op 16-01-1781 in Heerde, zoon van Evert Eilander (Peters) (zie VI-e) en Trijntje van Olst (Gerrits). Hij is gedoopt op 21-01-1781 in Heerde. Jan is overleden op 30-01-1857 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 jaar oud [bron: Aktenr: 9]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Steven Zwanepol en Hendrikus Ridderbroek.
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 26-03-1809 in Heerde met Marrigje Bijsterbosch (Abels), 27 jaar oud, nadat zij op 04-03-1809 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Marrigje is geboren op 24-09-1781 in Heerde, dochter van Abel Bijsterbosch (Roelofs) en Bartjen van Putten (Teunis). Zij is gedoopt op 30-09-1781 in Heerde. Marrigje is overleden op 23-05-1852 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 jaar oud [bron: Aktenr: 50].
Kinderen van Jan en Marrigje:
1 Evert Eijlander, geboren op 26-01-1810 in Heerde. Volgt VIII-g.
2 Abel Eilander, geboren op 22-03-1811 in Heerde. Abel is overleden op 03-04-1862 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 51 jaar oud [bron: Aktenr: 20]. Bij de overlijdensaangifte van Abel was de volgende getuige aanwezig: Jacob IJzerman en Willem Eilander. Abel bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
3 Gerrit Eilander, geboren op 10-12-1813 in Heerde [bron: Aktenr 80]. Gerrit is overleden op 25-09-1815 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 46].
4 Bartha Eilander (Jans), geboren op 08-07-1815 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 34]. Bartha is overleden op 05-02-1877 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 61 jaar oud [bron: Aktenr: 16]. Bij de overlijdensaangifte van Bartha was de volgende getuige aanwezig: Jan Loman en Lubbert Roest (rijksveldwachter). Bartha trouwde, 32 jaar oud, op 11-03-1848 in Heerde [bron: Aktenr: 6] met Gerrit Fiks, 37 of 38 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bartha en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jan Wonink en Johannes Dikkeschei en Reinder Boeve en Jan Koetsier. Gerrit is geboren in 1810 in Heerde, zoon van Willem Fiks (Jans) en Janna Dinkers (Hendriks). Gerrit is overleden op 21-06-1857 in Arnhem, 46 of 47 jaar oud [bron: Aktenr: 61]. Gerrit is weduwnaar van Hendrikjen Boeve (1796-vóór 1848), met wie hij trouwde op 11-10-1834 in Heerde [bron: Aktenr: 25].
Beroep:
Arbeider
5 Gerrit Eilander, geboren op 11-07-1819 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 52]. Gerrit is overleden op 25-02-1821 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 19].
6 Trijntje Eilander, geboren op 29-12-1821 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 106]. Trijntje is overleden op 07-03-1823 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 19]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Visser (Jans) en Tijs Hengeveld.
VII-g Berend Eilander (Jacobs) is geboren in 1770 in Heerde, zoon van Jacob Eilander (zie VI-g) en Elsjen Hermens. Hij is gedoopt op 24-06-1770 in Heerde. Berend is overleden op 18-04-1830 in Heerde, 59 of 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 32].
Beroep:
Dagloner
Berend trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 02-05-1802 in Heerde met Gerredina Kamp (Hendriks), 20 jaar oud, nadat zij op 10-04-1802 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Gerredina is geboren op 19-02-1782 in Heerde, dochter van Hendrik Stevens en Annigjen Jans. Zij is gedoopt op 24-02-1782 in Heerde. Gerredina is overleden op 19-01-1834 in Wapenveld (Gem. Heerde), 51 jaar oud [bron: Aktenummer: 4]. Gerredina trouwde later op 03-04-1831 in Heerde [bron: Aktenummer: 8] met Jacob (Van) Dijk (Herms) (1779-1850).
Kinderen van Berend en Gerredina:
1 Antjen Eilander, geboren op 14-07-1803 in Heerde. Zij is gedoopt op 17-07-1803 in Heerde. Antjen is overleden op 02-03-1879 om 04:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 75 jaar oud [bron: Aktenr: 34]. Bij de overlijdensaangifte van Antjen was de volgende getuige aanwezig: Willem Dezijn en Willem van de Beek. Antjen:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 12-11-1830 in Heerde [bron: Aktenr: 22] met Hendrik Docter, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antjen en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan van Noorel (grondeigenaar) en Willem van Zomeren en Berend Boeve en Johannes Dikkeschei. Hendrik is geboren op 19-09-1804 in Heerde, zoon van Gerrit Docter en Berendina Berends. Hij is gedoopt op 23-09-1804 in Heerde. Hendrik is overleden op 09-12-1831 in Heerde, 27 jaar oud [bron: Aktenr: 74].
Beroep:
Dagloner
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 20-02-1846 in Heerde [bron: Aktenr: 3] met Jan van den Brink, 55 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antjen en Jan was de volgende getuige aanwezig: Berend Dokter (bakker) en Jan van Zalk (bakker) en Jan van der Vegt (kuiper) en Johannes Dikkeschei. Jan is geboren op 02-04-1790 in Heerde, zoon van Teunis Jans en Stijna Arents. Hij is gedoopt op 05-04-1790 in Heerde. Jan is overleden op 06-06-1866 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenr: 70].
Beroep:
Arbeider later Militair
2 Jacobje Eilander, geboren op 02-02-1805 in Heerde. Zij is gedoopt op 10-02-1805 in Heerde. Jacobje is overleden op 16-08-1884 in Epe, 79 jaar oud [bron: Aktenr: 116]. Jacobje trouwde, 25 jaar oud, op 28-05-1830 in Heerde [bron: Aktenr: 12] met Gerrit van Rijssen (Jans), 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Berend Meijer (geregtsdienaar) en Willem van Zomeren en Johannes Dikkeschei en Andries Berends (geregtsdienaar). Gerrit is geboren op 28-08-1811 in Heerde [bron: Aktenr 28], zoon van Jan van Rijssen (Gerrits) en Janna van Tellegen. Hij is gedoopt op 30-08-1811 in Heerde. Gerrit is overleden op 26-12-1859 om 08:00 in Veenhuizen (Gem. Norg), 48 jaar oud [bron: Aktenr: 227]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Laman.
Notitie bij Gerrit: Overleden in het gesticht te Veenhuizen
Beroep:
Kolonist
3 Harmpjen Eilander (Jacobs), geboren op 18-01-1807 in Heerde. Zij is gedoopt op 25-01-1807 in Heerde. Harmpjen is overleden op 16-03-1864 in Wijhe, 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 23]. Harmpjen trouwde, 27 jaar oud, op 24-04-1834 in Wijhe [bron: Aktenummer: 4] met Jan Soomer (Jansen), 31 jaar oud. Jan is geboren op 23-09-1802 in Amsterdam, zoon van Hermanus Somer en Johanna Oudenhof. Hij is gedoopt op 17-10-1802 in Amsterdam. Jan is overleden in 1868, 65 of 66 jaar oud [bron: Aktenr 68].
4 Hendrik Eilander, geboren op 27-04-1811 in Heerde. Hij is gedoopt op 12-05-1811 in Heerde. Hendrik is overleden op 02-01-1812 in Heerde, 8 maanden oud.
5 Elsjen Eilander, geboren op 10-08-1813 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 51]. Elsjen is overleden op 21-11-1884 om 02:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 71 jaar oud (oorzaak: hydrops, vochtophoping) [bron: Aktenr: 106]. Bij de overlijdensaangifte van Elsjen was de volgende getuige aanwezig: Willem Houtjes en Jan van den Bosch. Elsjen trouwde, 20 jaar oud, op 06-12-1833 in Heerde [bron: Aktenr: 21] met Reinder Rorije, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elsjen en Reinder was de volgende getuige aanwezig: Jan van Ark (bakker) en Evert Vierhout (geregtsdienaar) en Johannes Dikkeschei en Willem van Zomeren. Reinder is geboren op 20-11-1809 in Heerde, zoon van Teunis Rorije (Jans) en Hendrikjen Alberts. Hij is gedoopt op 26-11-1809 in Heerde. Reinder is overleden op 19-12-1886 in Heerde, 77 jaar oud [bron: Aktenr: 117].
Beroep:
Arbeider
6 Hendrikjen Eilander, geboren op 11-01-1816 in Heerde. Hendrikjen is overleden in 1893 in Wijhe, 76 of 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 47]. Hendrikjen trouwde, 22 jaar oud, op 21-07-1838 in Wijhe [bron: Aktenummer: 26] met Johannes Elbers, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 08-01-1814 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 1], zoon van Hendrik Elbers en Jennigje van Werven (Willems). Johannes is overleden op 26-12-1867 in Wijhe, 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 97].
Beroep:
Daghuurder
7 Gerrit Eilander, geboren op 24-11-1819 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-h.
8 Willempje Berends, geboren op 19-05-1822 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 50]. Willempje is overleden op 18-06-1822 in Wapenveld (Gem. Heerde), 30 dagen oud [bron: Aktenummer: 32].
9 Berendina Eilander, geboren op 02-03-1825 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 23]. Berendina is overleden op 25-09-1859 in Wijhe, 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 107]. Berendina trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1852 in Zwolle [bron: Aktenummer: 41] met Jacob Boeve, 37 jaar oud. Jacob is geboren op 20-09-1814 in Zwolle, zoon van Timen Boeve en Aaltje van Balcum. Jacob is overleden. Jacob is weduwnaar van Derkjen Bakker (1811-1849), met wie hij trouwde op 02-05-1844 in Zwolle [bron: Aktenummer: 45].
Beroep:
Metselaar
VII-h Klaas Eilander is geboren op 08-10-1783 in Heerde, zoon van Klaas Eilander (Klaassen) (zie VI-h) en Garrigje Doornincks (Berents). Hij is gedoopt op 12-10-1783 in Heerde. Klaas is overleden op 13-11-1836 om 19:00 in Heerde, 53 jaar oud [bron: Aktenr 77]. Bij de overlijdensaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Schipper en Remmert Emmerts (beide buren van de overledene).
Notitie bij Klaas: Ook wel is genoemd Klaas Klaassen
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 25-09-1809 in Hattem met Johanna Spijker (Cornelis), 28 of 29 jaar oud. Johanna is geboren in 1780 in Welsum (Gem. Olst). Johanna is overleden op 03-05-1850 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenr 40]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Frederik Sander Sleen en Derk Eenschoten.
Notitie bij Johanna: Wordt ook wel benoemd als :Hanna Knelij
Kinderen van Klaas en Johanna:
1 Klaas Eilander, geboren op 30-10-1809 in Heerde. Volgt VIII-i.
2 Henderika Eilander, geboren op 13-09-1811 in Heerde [bron: Aktenr 33]. Henderika is overleden op 19-11-1852 in Apeldoorn, 41 jaar oud [bron: Aktenr: 183]. Henderika trouwde, 20 jaar oud, op 14-06-1832 in Heerde [bron: Aktenr 10] met Wouter de Wilde, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Henderika en Wouter was de volgende getuige aanwezig: Jan van Noorel (grondeigenaar)en Jan van Ark (bakker) en Johannes Dikkeschei en Willem van Zomeren. Wouter is geboren op 25-07-1809 in Garderen, zoon van Mijnt de Wilde (Driessen) en Geertje Wouters. Wouter is overleden op 21-10-1877 in Apeldoorn, 68 jaar oud [bron: Aktenr: 243].
Notitie bij Wouter: Wedn.v. Hendrika Goedkoop en Wedn.v. Willempje van Gent;
Beroep:
Arbeider
3 Gergjen Eilander, geboren op 08-08-1813 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 50]. Gergjen is overleden op 25-04-1902 in Olst, 88 jaar oud [bron: Aktenummer: 52]. Gergjen trouwde, 23 jaar oud, op 08-09-1836 in Olst [bron: Aktenummer: 16] met Teunis Rensink (Klaassen), 27 jaar oud. Teunis is geboren op 11-12-1808 in Olst, zoon van Gerrit Klaassen en Hendrika Goossens. Teunis is overleden op 03-05-1870 in Olst, 61 jaar oud [bron: Aktenummer : 40].
Beroep:
Daghuurder
4 Fennigjen Eilander, geboren op 04-09-1818 in Heerde [bron: Aktenr 50]. Fennigjen is overleden op 11-12-1870 in Welsum (Gem. Olst), 52 jaar oud [bron: Aktenummer: 107]. Fennigjen trouwde, 25 jaar oud, op 13-09-1843 in Olst [bron: Aktenummer: 17] met Albert Kloezeman, 26 of 27 jaar oud. Albert is geboren in 1816 in Olst, zoon van Egbert Kloezeman en Grietje Kamphuis. Albert is overleden op 05-10-1884 in Welsum (Gem. Olst), 67 of 68 jaar oud [bron: Aktenummer : 67].
Beroep:
Boerenknecht
5 Kornelis Eilander, geboren op 05-07-1820 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-j.
6 Hendrikje Eilander, geboren op 23-03-1822 in Heerde [bron: Aktenr 35]. Hendrikje is overleden op 13-10-1858 om 09:00 in Heerde, 36 jaar oud [bron: Aktenr: 110]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jan Heideveld en Jan Meijer. Hendrikje trouwde, 24 jaar oud, op 12-09-1846 in Heerde [bron: Aktenr: 16] met Willem Hengeveld, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Willem was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dikkeschei en Jan Eijlander en Aart van de Put (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Willem is geboren op 13-08-1822 in Heerde [bron: Aktenr 74 (erkend op 13.10.1827)], zoon van Hendrik Hengeveld en Elsje Eilander (zie VI-l,4). Willem is overleden op 06-01-1862 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 39 jaar oud [bron: Aktenr 2]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jan Meijer en Jan van ’t Veld. Willem trouwde later op 02-02-1861 in Heerde [bron: Aktenr: 4] met Elisabeth Roeke (1830-1905).
Beroep:
Arbeider
7 Johanna Eilander, geboren op 04-05-1826 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47]. Johanna is overleden op 08-12-1890 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 64 jaar oud (oorzaak: bronchitis) [bron: Aktenr 115]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Sarris van der Scheer en Jannes Rietberg.
Notitie bij Johanna: Kreeg ten huize van haar moeder in Wapenveld op 21-12-1847 een kind, Janna, dat is erkend door Bessel Regterschot.
Weer een andere akte uit Zwollerkerspel staat dat Johanna getrouwd is met Jan Bokking, daar staan dezelfde ouders van Johanna bij.
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 03-03-1849 in Heerde [bron: Aktenr: 2] met Bessel Regterschot, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Bessel was de volgende getuige aanwezig: Reinder Boeve en Jan van Zalk (bakker) en Aart van Leeuwen en Hermanus Arens. Bessel is geboren op 21-08-1825 om 16:00 in Heerde [bron: Aktenr 72], zoon van Lammert Jan Regterschot en Janna van Putten. Bessel is overleden op 21-11-1901 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 jaar oud [bron: Aktenr 103]. Bij de overlijdensaangifte van Bessel was de volgende getuige aanwezig: Jannes Rietberg (arbeider) en Hendrik van Dijk (arbeider).
Beroep:
Arbeider
VII-i Jan Eilander is geboren in 1796 in Heerde, zoon van Klaas Eilander (Klaassen) (zie VI-h) en Garrigje Doornincks (Berents). Hij is gedoopt op 02-06-1796 in Heerde. Jan is overleden.
Beroep:
Boerenknecht/Schipper
Jan trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 21-12-1821 in Wijhe [bron: Aktenummer: 28] met Hendrika Kolk, 20 of 21 jaar oud. Hendrika is geboren in 1800 in Wijhe, dochter van Jan Kolk en Teuntje van Denter. Hendrika is overleden op 17-09-1857 in Lenthe (Gem. Dalfsen), 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 82].
Kinderen van Jan en Hendrika:
1 Gerrigjen Eilander, geboren op 01-02-1822 om 05:00 in Wijhe [bron: Aktenr 13]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1822. Bij de geboorteaangifte van Gerrigjen was de volgende getuige aanwezig: Hermannus van der Wal en Hendrik Hulsegge. Zij is gedoopt op 08-02-1822 in Wijhe. Gerrigjen is overleden op 08-02-1888 in Herxen (Gem. Wijhe), 66 jaar oud. Gerrigjen trouwde, 38 jaar oud, op 02-08-1860 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 44] met Hermannus Wessels, 35 of 36 jaar oud. Hermannus is geboren in 1824 in Ittersum (Zwollerkerspel), zoon van Wessel Wessels en Maria Slotman. Hermannus is overleden op 19-03-1885 in Herxen (Gem. Wijhe), 60 of 61 jaar oud [bron: Aktenr 22].
Notitie bij Hermannus: Weduwnaar van Grietjen Horst
Beroep:
Arbeider
2 Jan Eilander, geboren op 22-05-1830 in Wijhe. Volgt VIII-k.
3 Toon Eilander, geboren op 10-02-1838 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt VIII-l.
4 Klaas Eilander, geboren op 08-10-1839 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt VIII-m.
5 Johanna Hendrika Eilander, geboren op 19-03-1845 in Dalfsen. Johanna is overleden op 19-01-1910 in Zwolle, 64 jaar oud [bron: Aktenr 31]. Johanna:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20-02-1868 in Zwolle [bron: Aktenummer: 18] met Jan Mooij, 37 jaar oud. Jan is geboren op 01-07-1830 in Zwolle [bron: Aktenr 284], zoon van Arent Mooij en Derkje Kolk. Jan is overleden op 11-09-1872 in Zwolle, 42 jaar oud [bron: Aktenr 400].
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 02-04-1874 in Zwolle [bron: Aktenummer: 32] met Jochem Kroon, 29 jaar oud. Jochem is geboren op 06-10-1844 in Zwolle [bron: Aktenr 427], zoon van Kleis Kroon en Jacomina Oosterbroek. Jochem is overleden op 13-04-1914 in Zwolle, 69 jaar oud [bron: Aktenr 167].
Beroep:
Schipper
VII-j Gerrit Eilander (Bosman) is geboren in 1788 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Eilander (zie VI-i) en Ida Hermens. Hij is gedoopt op 26-12-1788 in Vorchten (Gem. Heerde). Gerrit is overleden op 20-07-1839 in Wijhe, 50 of 51 jaar oud [bron: Aktenr 48].
Notitie bij Gerrit: Zie genealogie Bosman
Gerrit:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 28-09-1811 in Heerde [bron: Aktenr 10] met Willemken Nalis (Gerrits), 22 jaar oud. Willemken is geboren op 12-02-1789 in Twello (Gem. Voorst), dochter van Gerrit Jan Hendriks en Johanna Willems. Willemken is overleden op 05-02-1812 in Wilp (Gem. Voorst), 22 jaar oud [bron: Aktenr 3].
(2) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 27-04-1814 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 6] met Aberdina Bouwhuis, 18 of 19 jaar oud. Aberdina is geboren in 1795, dochter van Hendrik Bouwhuis en Catriena (Kaatje) Hoogeveen (Janssen). Aberdina is overleden op 29-12-1845 in Wijhe, 49 of 50 jaar oud [bron: Aktenr 73].
VII-k Klaas Eilander (Bosman) is geboren in 1794 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Eilander (zie VI-i) en Ida Hermens. Hij is gedoopt op 02-03-1794 in Vorchten (Gem. Heerde). Klaas is overleden op 27-02-1852 in Zwolle, 57 of 58 jaar oud [bron: Aktenr 74]. Klaas trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 05-05-1824 in Wijhe [bron: Aktenr 11] met Johanna Burgers (Hendriks), 29 of 30 jaar oud. Johanna is geboren in 1794 in Wijhe, dochter van Gerrit Burgers (Hendriks) en Lutgertje Jansen. Johanna is overleden op 08-01-1875 in Zwolle, 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenr 19].
Kinderen van Klaas en Johanna:
1 Hendrik Bosman, geboren op 13-06-1825 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt VIII-n.
2 Lena Jansje Bosman, geboren op 08-07-1836 in Zwolle [bron: Aktenr 275]. Lena is overleden op 07-10-1860 in Zwolle, 24 jaar oud [bron: Aktenr 362].
VII-l Harmen Bosman is geboren op 20-10-1798 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Eilander (zie VI-i) en Ida Hermens. Hij is gedoopt op 28-10-1798 in Vorchten (Gem. Heerde). Harmen is overleden op 27-03-1875 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenr 34]. Harmen trouwde, 26 jaar oud, op 17-12-1824 in Heerde [bron: Aktenr 28] met Annigje Bomhof, 22 jaar oud. Annigje is geboren op 06-12-1802 in Harculo (Zwollerkerspel), dochter van Reinder Bomhof en Janna Dries. Annigje is overleden op 17-06-1860 in Vorchten (Gem. Heerde), 57 jaar oud [bron: Aktenr 80].
Kinderen van Harmen en Annigje:
1 Ida Bosman, geboren op 20-05-1825 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 48]. Ida is overleden op 27-10-1857 in Marle (Gem. Wijhe), 32 jaar oud [bron: Aktenr 89]. Ida trouwde, 26 jaar oud, op 06-08-1851 in Wijhe [bron: Aktenr 20] met Jan Westhoff, 29 jaar oud. Jan is geboren op 13-10-1821 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 85], zoon van Jan Westhoff en Janna Vrijhoff. Jan is overleden op 05-11-1892 in Marle (Gem. Wijhe), 71 jaar oud [bron: Aktenr 86]. Jan trouwde later op 08-11-1858 in Wijhe [bron: Aktenr 34] met Willemina van Hittersum (1830-1897).
Beroep:
Landbouwer
2 Janna Bosman, geboren op 04-08-1827 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 79]. Janna is overleden op 08-01-1891 om 22:00 in Veessen (Gem. Heerde), 63 jaar oud [bron: Aktenr 7]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jan Joseph Puper (rijksveldwachter). Janna trouwde, 28 jaar oud, op 18-08-1855 in Heerde [bron: Aktenr 18] met Gerrit Jan Arends, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 17-01-1830 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 10], zoon van Derk Willem Arends en Maria van Heerde (Jansen). Gerrit is overleden op 06-07-1890 in Veessen (Gem. Heerde), 60 jaar oud [bron: Aktenr 68].
Beroep:
Schoenmaker
3 Hendrik Bosman, geboren op 27-04-1830 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt VIII-o.
4 Reinder Bosman, geboren op 02-04-1833 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 24]. Reinder is overleden op 19-12-1835 in Vorchten (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenr 55].
5 Jan Bosman, geboren op 29-09-1835 in Heerde. Volgt VIII-p.
6 Reintje Bosman, geboren op 12-07-1838 in Heerde [bron: Aktenr 88]. Reintje is overleden op 05-01-1873 in Vorchten (Gem. Heerde), 34 jaar oud [bron: Aktenr 2]. Reintje bleef ongehuwd.
7 Klasina Bosman, geboren op 07-03-1843 in Heerde [bron: Aktenr 27]. Klasina is overleden op 17-03-1916 in Wijhe, 73 jaar oud [bron: Aktenr 21]. Klasina trouwde, 22 jaar oud, op 22-02-1866 in Heerde [bron: Aktenr 3] met Jan Gerrit Hillebrand, 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klasina en Jan was de volgende getuige aanwezig: Lubbert Roest (rijksveldwachter) en Gerrit Roskam en Jan Willem Kemper en Johannes Docter (gemeentebode). Jan is geboren op 21-12-1830 in Heerde, zoon van Derk Hillebrand en Hendrikjen Achterbroek (Gerrits). Jan is overleden op 15-10-1899 in Wijhe, 68 jaar oud [bron: Aktenr 76].
VII-m Albert Bosman is geboren op 16-12-1801 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Eilander (zie VI-i) en Ida Hermens. Hij is gedoopt op 20-12-1801 in Vorchten (Gem. Heerde). Albert is overleden op 06-05-1848 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 46 jaar oud [bron: Aktenr 44]. Bij de overlijdensaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Klaas van Olst en Albert van Duren.
Beroep:
Fuselier
Albert:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 09-10-1824 in Heerde [bron: Aktenr 20] met Stijntje Rorije (Teunissen), 23 jaar oud. Stijntje is geboren op 14-02-1801 in Heerde, dochter van Teunis Rorije (Jans) en Hendrikjen Alberts. Stijntje is overleden op 19-09-1830 in Heerde, 29 jaar oud [bron: Aktenr 74].
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 16-02-1833 in Heerde [bron: Aktenr 4] met Hendrika Brouwer (Jans), 26 jaar oud. Hendrika is geboren op 04-02-1807 in Heerde, dochter van Jan Dries Brouwer en Trijntje Jans. Zij is gedoopt op 15-02-1807 in Heerde. Hendrika is overleden op 29-12-1846 in Wapenveld (Gem. Heerde), 39 jaar oud [bron: Aktenr 106].
(3) trouwde, 45 jaar oud, op 03-04-1847 in Heerde [bron: Aktenr 12] met Gargje van ’t Veld (Jacobs), 37 jaar oud. Gargje is geboren op 15-03-1810 in Heerde, dochter van Egbert Jacobs en Eesjen Jans. Zij is gedoopt op 01-04-1810 in Heerde. Gargje is overleden op 11-07-1888 in Heerde, 78 jaar oud [bron: Aktenr 83].
Kinderen van Albert en Stijntje:
1 Hendrik Bosman, geboren op 20-02-1825 in Heerde. Volgt VIII-q.
2 Teunis Bosman, geboren op 16-08-1826 in Heerde. Volgt VIII-r.
3 Hendrikje Bosman, geboren op 01-08-1829 in Heerde [bron: Aktenr 74]. Hendrikje is overleden op 25-02-1830 in Heerde, 6 maanden oud [bron: Aktenr 20].
Kinderen van Albert en Hendrika:
4 Ida Bosman, geboren op 19-07-1833 in Heerde [bron: Aktenr 72]. Ida is overleden op 27-11-1834 in Heerde, 1 jaar oud [bron: Aktenr 89].
5 Jantje Bosman, geboren op 20-03-1836 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 45]. Jantje is overleden op 20-06-1886 in Wapenveld (Gem. Heerde), 50 jaar oud [bron: Aktenummer: 58]. Jantje trouwde, 23 jaar oud, op 13-08-1859 in Heerde [bron: Aktenummer: 25] met Hendrik Schuurman, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 03-02-1834 in Wijhe, zoon van Frederikus Schuurman en Catharina (Trijntje) Deur. Hendrik is overleden op 24-11-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde), 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 105].
Beroep:
Boerenknecht
6 Jan Bosman, geboren op 24-02-1838 in Heerde. Volgt VIII-s.
7 Evert Bosman, geboren op 31-08-1841 in Heerde [bron: Aktenr 103]. Evert is overleden op 19-09-1843 om 11:00 in Heerde, 2 jaar oud [bron: Aktenr 57]. Bij de overlijdensaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Georg Deur en Roelof Meijer.
8 Gerrit Bosman, geboren op 21-12-1843 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 162]. Gerrit is overleden op 04-02-1844 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenr 13].
9 Hendrikje Bosman, geboren op 09-07-1845 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 83]. Hendrikje is overleden op 23-07-1845 in Wapenveld (Gem. Heerde), 14 dagen oud [bron: Aktenr 50].
VII-n Jan Eilander (Hendriks) is geboren in 1779 in Heerde, zoon van Hendrik Eijlander (Jacobs) (zie VI-k) en Janna Jansen. Hij is gedoopt op 03-12-1779 in Heerde. Jan is overleden op 20-06-1803 in Heerde, 23 of 24 jaar oud. Jan trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 01-01-1801 in Vorchten (Gem. Heerde) met Antje Kruisdijk (Lamberts), 18 jaar oud, nadat zij op 01-01-1801 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Antje is geboren op 10-01-1782 in Wijhe, dochter van Lammert Kruisdijk en Catharina van Gelder (Gerrits). Zij is gedoopt op 13-01-1782 in Wijhe. Antje is overleden op 05-05-1855 in Olst, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 45].
Kinderen van Jan en Antje:
1 Lambert Eilander, geboren op 12-07-1801 in Heerde. Volgt VIII-t.
2 Jan Eilander (Hendriks), geboren op 10-08-1803 in Heerde. Volgt VIII-u.
VII-o Jacob Eilander is geboren in 1794 in Heerde, zoon van Willem Eijlander (Jacobs) (zie VI-l) en Janna Hendriks. Hij is gedoopt op 20-01-1794 in Heerde. Jacob is overleden op 05-07-1872 in Deventer, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 262].
Beroep:
Dagloner en Boekdrukker
Jacob trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 25-11-1824 in Deventer [bron: Aktenummer: 85] met Gerritdina Kolthof, 34 of 35 jaar oud. Gerritdina is geboren in 1789 in Vriezenveen, dochter van Harmen Kolthof en Kunnigje Hendriks. Zij is gedoopt op 25-01-1789 in Vriezenveen. Gerritdina is overleden op 03-09-1868 in Deventer, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 358].
Kind van Jacob en Gerritdina:
1 Johanna Christina Eilander, geboren op 23-01-1828 in Deventer [bron: Aktenr 30]. Johanna is overleden op 11-11-1828 in Deventer, 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 265].
VII-p Steven Eilander is geboren in 1796 in Heerde, zoon van Steven Eilander (zie VI-m) en Teuntjen Kolkert (Teunissen). Hij is gedoopt op 06-04-1796 in Heerde. Steven is overleden op 10-06-1864 in Wijhe, 67 of 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 48].
Beroep:
Landbouwer
Steven trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 24-10-1819 in Heerde [bron: Aktenummer: 15] met Gergjen Eikelboom, 26 jaar oud. Gergjen is geboren op 23-06-1793 in Heerde, dochter van Coendert Eijkelboom (Geurts) en Jantje Brummel (Cornelis). Zij is gedoopt op 30-06-1793 in Heerde. Bij de doop van Gergjen was de volgende getuige aanwezig: Willempje Brummels. Gergjen is overleden op 16-06-1864 in Wijhe, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 48].
Kinderen van Steven en Gergjen:
1 Jantjen Eilander, geboren op 30-03-1820 in Heerde [bron: Aktenr 19]. Jantjen is overleden op 25-01-1881 in Wijhe, 60 jaar oud [bron: Aktenr 6]. Jantjen trouwde, 41 jaar oud, op 10-10-1861 in Wijhe [bron: Aktenr: 32] met Gerrit Jan Treep, 36 jaar oud. Gerrit is geboren op 14-10-1824 om 09:00 in Wijhe [bron: Aktenr 78], zoon van Jurrien Hendrik Treep en Barta Johanna Drosten (Teunissen). Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Jansen en Jannes Ottenkamp. Gerrit is overleden op 17-10-1892 in Nijverdal (Gem. Hellendoorn), 68 jaar oud [bron: Aktenr 158]. Gerrit is weduwnaar van Alberdina van der Sluis (1819-1861), met wie hij trouwde op 03-02-1847 in Heino (Ov) [bron: Aktenr 1].
Beroep:
Arbeider later Schipper
2 Steven Eilander, geboren op 24-11-1822 in Heerde. Volgt VIII-v.
3 Koendert Eilander, geboren op 14-01-1826 in Heerde. Volgt VIII-w.
VII-q Teunis Eilander is geboren in 1798 in Heerde, zoon van Steven Eilander (zie VI-m) en Teuntjen Kolkert (Teunissen). Hij is gedoopt op 23-01-1798 in Heerde. Teunis is overleden op 17-05-1876 in Heino (Ov), 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 27]. Teunis trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 04-02-1836 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 2] met Oetjen Boers, 30 jaar oud. Oetjen is geboren op 23-01-1806 in Hattem, dochter van Roelof Boers (Hendriks) en Aaltje Scholten. Zij is gedoopt op 26-01-1806 in Hattem. Oetjen is overleden in 1876 in Heino (Ov), 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 6].
Kinderen van Teunis en Oetjen:
1 Steven Eilander, geboren op 24-05-1836 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 74]. Steven is overleden op 19-05-1853 in Heino (Ov), 16 jaar oud [bron: Aktenummer: 18]. Steven bleef ongehuwd.
Beroep:
Boerenknecht
2 Roelof Eilander, geboren op 07-04-1838 in Wijhe. Volgt VIII-x.
3 Tonia Eilander, geboren op 09-10-1839 om 18:00 in Wijhe [bron: Aktenr 87]. Bij de geboorteaangifte van Tonia was de volgende getuige aanwezig: Derk van Laar (schoenmaker) en Lambertus Pol. Tonia is overleden op 16-06-1904 in Wijhe, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 71]. Tonia trouwde, 34 jaar oud, op 18-06-1874 in Heino (Ov) [bron: Aktenummer: 11] met Johannes Cornelius Grootenhuis, 34 of 35 jaar oud. Johannes is geboren in 1839 in Olst, zoon van Jannes Grootenhuis en Louiza Drosten. Johannes is overleden op 24-03-1927 in Wijhe, 87 of 88 jaar oud [bron: Aktenummer: 28]. Johannes is weduwnaar van Gerrigje Dorgelo (1838-vóór 1874), met wie hij trouwde op 02-05-1868 in Wijhe [bron: Aktenummer: 8].
4 Aaltje Eilander, geboren op 25-08-1842 om 06:00 in Wijhe [bron: Aktenr 59]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1842. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Roelof Ruiterkamp en Lammert Halfwerk (winkelier). Aaltje is overleden op 04-06-1882 in Dalfsen, 39 jaar oud. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 18-02-1869 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 4] met Gerrit Hendrik Marsman, 31 jaar oud. Gerrit is geboren op 25-07-1837 in Rechteren (Gem. Dalfsen), zoon van Albert Marsman en Hendrina Lantink. Gerrit is overleden op 21-12-1896 in Rechteren (Gem. Dalfsen), 59 jaar oud [bron: Aktenr 116].
5 Gerrigje Eilander, geboren op 05-12-1843 in Heino (Ov). Gerrigje is overleden op 20-08-1928 in Heino (Ov), 84 jaar oud [bron: Aktenr 22]. Zij is begraven in Heino (Algemene Begraafplaats). Gerrigje trouwde, 27 jaar oud, op 09-02-1871 in Heino (Ov) [bron: Aktenummer: 3] met Jan Slotman, 38 of 39 jaar oud. Jan is geboren in 1832 in Heino (Ov), zoon van Gerrit Slotman en Woltien Hartkamp. Jan is overleden op 05-01-1898 in Heino (Ov), 65 of 66 jaar oud [bron: Aktenr 2]. Hij is begraven in Heino (Algemene Begraafplaats).
Beroep:
Schoenmaker
6 Gezina Eilander, geboren op 14-03-1846 in Heino (Ov). Gezina is overleden op 04-08-1893 in Diepenveen (Ov), 47 jaar oud [bron: Aktenummer: 42]. Gezina trouwde, 30 jaar oud, op 14-09-1876 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 37] met Jacob Gelderman, 37 jaar oud. Jacob is geboren op 14-08-1839 in Hoog Zuthem (Zwollerkerspel) [bron: Aktenr 74], zoon van Eimbert Gelderman (Jacobs) en Hendrika Westerkamp. Jacob is overleden op 14-12-1912 in Diepenveen (Ov), 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 59].
Beroep:
Landbouwer
7 Teunis Eilander, geboren op 13-08-1848 in Heino (Ov). Volgt VIII-y.
VII-r Gerrit Eilander is geboren op 18-08-1806 in Heerde, zoon van Steven Eilander (zie VI-m) en Teuntjen Kolkert (Teunissen). Hij is gedoopt op 24-08-1806 in Heerde. Gerrit is overleden op 20-07-1843 om 11:00 in Heerde (buurtschap Markluiden), 36 jaar oud [bron: Aktenr: 49]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Albert Tellegen en Jan Tellegen.
Beroep:
Landbouwer
Gerrit:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 22-03-1838 in Heerde [bron: Aktenr: 1] met Margjen Bijsterbosch, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Margjen was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dikkeschei en Willem van Zomeren en Hendrik van Essen (Lubberts) (veldwachter) en Jan van Straaten (veldwachter). Margjen is geboren op 09-08-1807 in Epe, dochter van Jan Bijsterbosch (Jacobs) en Berendina Bredenoort (Gerrits). Margjen is overleden op 04-07-1841 om 12:00 in Heerde, 33 jaar oud [bron: Aktenr: 53]. Bij de overlijdensaangifte van Margjen was de volgende getuige aanwezig: Aart Roelofs van de Hoeve en Gerrit Herms.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 11-02-1843 in Heerde [bron: Aktenr: 2] met Janna van de Worp, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan van Ark (bakker) en Hendrik Maten en Warner Veenhuijsen en Willem van Zomeren. Janna is geboren op 19-01-1812 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 3], dochter van Klaas van de Worp (Jurriens) en Jennigje Pluim. Janna is overleden op 21-06-1892 in Heerde, 80 jaar oud [bron: Aktenr: 121]. Janna trouwde later op 14-06-1856 in Heerde [bron: Aktenummer: 13] met Gijsbert van Essen (1809-1860).
Kinderen van Gerrit en Margjen:
1 Teuntje Eilander, geboren op 27-05-1839 in Heerde. Teuntje is overleden op 26-09-1841 om 03:00 in Heerde, 2 jaar oud [bron: Aktenr: 69]. Bij de overlijdensaangifte van Teuntje was de volgende getuige aanwezig: Aart Roelofs van de Hoeve en Hendrik Reinders Venema.
2 Berendina Eilander, geboren op 28-02-1841 in Heerde. Berendina is overleden op 20-12-1841 in Epe, 9 maanden oud.
Notitie bij Berendina: De ouders woonden toen " op de Horst "
Kind van Gerrit en Janna:
3 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 28-10-1843 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenummer: 66].
VII-s Teunis Eilander is geboren op 06-03-1822 in Heerde [bron: Aktenr 29], zoon van Willem Eilander (zie VI-o) en Elsjen van der Scheer (Berends). Teunis is overleden op 29-01-1910 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 87 jaar oud [bron: Aktenr 14]. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Flip Schoenman (arbeider) en Hendrikus ten Hoven (arbeider).
Beroep:
Dagloner
Teunis trouwde, 21 jaar oud, op 30-12-1843 in Heerde [bron: Aktenr: 34] met Geertjen van de Hoeve, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Geertjen was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Veenhuijsen en Jan van der Vegt (timmerman) en Andries Windt (timmerman) en Johannes Dikkeschei. Geertjen is geboren op 16-08-1819 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 67], dochter van Jan van de Hoeve (Roelofs) en Janna Gerrits. Geertjen is overleden op 05-04-1879 in Wapenveld (Gem. Heerde), 59 jaar oud [bron: Aktenr: 64].
Kinderen van Teunis en Geertjen:
1 Willem Eilander, geboren op 29-01-1844 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-z.
2 Janna Eilander, geboren op 13-10-1846 om 00:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 111]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Richard Willem Boom en Hendrik Ridderbroek. Janna is overleden op 14-07-1932 om 18:00 in Heerde, 85 jaar oud [bron: Aktenr 56]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van ’t Veld (aanspreker) en Gerrit Lubbertus van Huffelen (rijksveldwachter). Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Janna trouwde, 24 jaar oud, op 25-10-1870 in Heerde [bron: Aktenr: 34] met Lubbertus Brugman, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Lubbertus was de volgende getuige aanwezig: Steven Brugman (broer van de bruidegom) en Marten Brouwer en Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Lubbertus is geboren op 08-02-1841 in Hattem [bron: Aktenr 009], zoon van Hermanus Brugman en Jannigjen Schut. Lubbertus is overleden op 04-08-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde), 71 jaar oud [bron: Aktenr: 61]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Arbeider
3 Egbert Eilander, geboren op 18-07-1849 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 82]. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Reinder Boeve en Joan Joachim Vahl. Egbert is overleden op 15-02-1867 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 17 jaar oud [bron: Aktenr: 22]. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Dries Brouwer en Jan van Dijk.
4 NN Eilander, levenloos geboren zoon, geboren op 02-07-1853 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 50]. NN bleef ongehuwd.
5 Jan Eilander, geboren op 02-05-1856 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-aa.
6 Derk Eilander, geboren op 25-12-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ab.
7 Teunis Eilander, geboren op 09-08-1863 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ac.
VII-t Willem Arend Eilander is geboren op 28-12-1829 in Heerde [bron: Aktenr 128], zoon van Lubbert Eilander (zie VI-p) en Aaltje Kolkers. Willem is overleden op 02-09-1908 om 20:00 in Heerde, 78 jaar oud [bron: Aktenr 85]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Lambert van der Wal (schilder) en Franciscus Klosters (gemeente veldwachter).
Beroep:
Landbouwer
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 24-12-1853 in Heerde [bron: Aktenummer: 38] met Janna Boeve, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Janna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Oene en Johan Hendrik van Meurs (notaris) en Jacobus Pleiter (veldwachter) en Timen van Oene (schoenmaker). Janna is geboren op 01-01-1830 in Heerde [bron: Aktenr 1], dochter van Hendrikus Boeve en Geertje van Essen. Janna is overleden op 26-05-1892 in Heerde, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 108].
Kinderen van Willem en Janna:
1 Aaltje Eilander, geboren op 07-06-1854 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 75]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan (klompenmaker) en Tiemen van Oene (schoenmaker). Aaltje is overleden op 07-04-1938 in Epe, 83 jaar oud [bron: Aktenr: 43]. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 30-11-1878 in Heerde [bron: Aktenr: 44] met Evert Jan Evers, 27 of 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Evert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Boom en Wicher ten Have (herbergier) en Dirk Willem Leertouwer (schoenmaker) en Willem Fiks (wegwerker). Evert is geboren in 1850 in Hummelo, zoon van Fredrik Gerhard Evers en Wendelina Maria Nijenhuis. Evert is overleden op 03-03-1920 in Epe, 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenr 29].
Beroep:
Jachtopziener
2 Hendrikus Eilander, geboren op 03-07-1855 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 55]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Timen van Oene. Hendrikus is overleden op 19-06-1872 om 12:00 in Heerde (buurtschap Kolthoorn), 16 jaar oud [bron: Aktenr: 64]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Willem Dezijn en Steven Wijnhout.
3 Lubbertje Eilander, geboren op 09-09-1856 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 118]. Bij de geboorteaangifte van Lubbertje was de volgende getuige aanwezig: Peter Futselaar en Johan Joachim Vahl. Lubbertje is overleden op 26-06-1872 om 17:00 in Heerde (buurtschap Kolthoorn), 15 jaar oud [bron: Aktenr: 67]. Bij de overlijdensaangifte van Lubbertje was de volgende getuige aanwezig: Willem Dezijn en Steven Wijnhout.
4 Geertje Eilander, geboren op 10-11-1857 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 140]. Geertje is overleden op 02-06-1914 in Hilversum, 56 jaar oud [bron: Aktenr: 182]. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 01-03-1884 in Heerde [bron: Aktenr: 8] met Aalt Klaver, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Aalt was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have Derk Willem Leertouwer (schoenmaker) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Aalt is geboren op 13-08-1857 in Harderwijk [bron: Aktenr 117], zoon van Willem Klaver en Jacoba van Ede. Aalt is overleden op 13-02-1909 in Hilversum, 51 jaar oud [bron: Aktenr: 54].
Beroep:
Tuinman
5 Willem Jan Eilander, geboren op 27-12-1859 in Heerde (buurtschap de Werven). Volgt VIII-ad.
6 Hendrik Jan Eilander, geboren op 28-12-1860 in Epe. Volgt VIII-ae.
7 Bartus Eilander, geboren op 31-05-1862 in Epe [bron: Aktenr 108]. Bartus is overleden op 23-05-1889 om 05:00 in Heerde (buurtschap het Veen), 26 jaar oud (oorzaak: phthisis, tering) [bron: Aktenr: 51]. Bij de overlijdensaangifte van Bartus was de volgende getuige aanwezig: Tiemen Brummel en Klaas Draaijer. Bartus bleef ongehuwd.
Beroep:
Schoenmaker
8 Lubbert Eilander, geboren op 01-08-1863 in Epe [bron: Aktenr 165]. Lubbert is overleden op 24-05-1940 om 03:00 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenr 54]. Bij de overlijdensaangifte van Lubbert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Lohuizen (fabrieksarbeider). Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Lubbert bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
9 Johanna Eilander, geboren op 14-10-1864 om 11:00 in Epe [bron: Aktenr 209]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Wensink (veldwachter) en Cornelis Johannes Bunte (veldwachter). Johanna is overleden op 14-04-1936 om 05:30 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenr: 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1936. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johan Borg (aanspreker). Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Johanna trouwde, 31 jaar oud, op 16-05-1896 in Heerde [bron: Aktenr: 25] met Berent Veldkamp, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Berent was de volgende getuige aanwezig: Willem Arend Eilander (vader van de bruid) en Lubbert Eilander (broer van de bruid) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jan Boeve (logementhouder). Berent is geboren op 30-08-1872 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 111], zoon van Berent Veldkamp en Johanna Stijf. Bij de geboorteaangifte van Berent was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp (oom van aangever) en Jan van lohuizen. Berent is overleden op 14-05-1954 om 03:15 in Heerde, 81 jaar oud [bron: Aktenr 37]. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Koetsier
10 NN Eilander, levenloos geboren zoon, geboren op 01-12-1865 in Epe [bron: Aktenummer: 180].
11 Teuntje Eilander, geboren op 24-01-1867 om 16:00 in Heerde (buurtschap Kolthoorn) [bron: Aktenr 17]. Bij de geboorteaangifte van Teuntje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Post en Johannes Docter (gemeentebode). Teuntje is overleden op 12-08-1947 in Oldebroek, 80 jaar oud [bron: Aktenr: 68]. Teuntje trouwde, 36 jaar oud, op 07-11-1903 in Heerde [bron: Aktenr: 45] met Gerard Kolkman, 33 of 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teuntje en Gerard was de volgende getuige aanwezig: Marinus Kolkman (broer van de bruidegom) en Evert Jan Evers (zwager van de bruid) en Wolter van Pijkeren (vrachtrijder) en Gerrit Disselhof (schoenmaker). Gerard is geboren in 1869 in Raalte, zoon van Albert Kolkman en Gerritje van der Snel. Gerard is overleden op 24-04-1958 in Oldebroek, 88 of 89 jaar oud [bron: Aktenr 24].
Beroep:
Kleermaker
12 Janna Eilander, geboren op 12-08-1868 om 08:00 in Heerde [bron: Aktenr 114]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Janna is overleden op 05-03-1948 om 20:00 in Heerde, 79 jaar oud [bron: Aktenr: 21]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Lohuizen (landarbeider). Janna trouwde, 41 jaar oud, op 19-03-1910 in Heerde [bron: Aktenr: 11] met Wolter van der Maten, 36 jaar oud. Wolter is geboren op 17-07-1873 om 05:00 in Heerde [bron: Aktenr 108], zoon van Gerrit van der Maten en Mechtelt van de Beek. Bij de geboorteaangifte van Wolter was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen (smid) en Jan van Triest. Wolter is overleden op 14-05-1918 om 01:00 in Heerde, 44 jaar oud [bron: Aktenr 39]. Bij de overlijdensaangifte van Wolter was de volgende getuige aanwezig: Jan Horst (arbeider) en Jan Blaauwenoord (arbeider).
Beroep:
Landbouwer
13 Arend Eilander, geboren op 20-10-1869 om 19:00 in Heerde (buurtschap Kolthoorn) [bron: Aktenr 152]. Bij de geboorteaangifte van Arend was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Arend is overleden op 03-05-1870 om 11:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 6 maanden oud [bron: Aktenr: 53]. Bij de overlijdensaangifte van Arend was de volgende getuige aanwezig: Jan Ruiter en Willem Dezijn.
14 Hendrikje Eilander, geboren op 12-04-1871 om 18:00 in Heerde (buurtschap Kolthoorn) [bron: Aktenr 55]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Hendrikje is overleden op 17-12-1871 om 19:00 in Heerde (buurtschap Kolthoorn), 8 maanden oud [bron: Aktenr: 136]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jan Ruiter en Willem Dezijn.
VII-u Jan Eilander is geboren op 19-08-1833 in Heerde [bron: Aktenr A83], zoon van Lubbert Eilander (zie VI-p) en Lutgertjen Immeker (Willems). Jan is overleden op 10-12-1888 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 55 jaar oud [bron: Aktenr: 139]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Schuurman en Albert Bosman.
Beroep:
Arbeider
Jan trouwde, 39 jaar oud, op 09-11-1872 in Heerde [bron: Aktenr: 32] met Hermina Bredenhoff, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Hermina was de volgende getuige aanwezig: Willem Eilander (broer van de bruidegom) en Wicher ten Have en Marten Brouwer en Lubbert Klomp. Hermina is geboren op 31-01-1848 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 13], dochter van Jacob Bredenhoff en Trijntje Koers. Bij de geboorteaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Timen Koers (timmerman) en Timen van Ark (bakker). Hermina is overleden op 17-07-1922 om 11:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 74 jaar oud [bron: Aktenr 71]. Bij de overlijdensaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Brugman (fabrieksarbeider) en Sarris Langenberg (fabrieksarbeider). Hermina trouwde later op 24-03-1894 in Heerde [bron: Aktenr: 10] met Harmen Jan IJzerman (1863-1919).
Kinderen van Jan en Hermina:
1 Lubbert Eilander, geboren op 03-07-1873 om 20:00 in Heerde (buurtschap ’t Zuppelt) [bron: Aktenr 101]. Bij de geboorteaangifte van Lubbert was de volgende getuige aanwezig: Jan de Boer en Hendrikus Wijnhoud. Lubbert is overleden op 26-03-1940 om 07:15 in Gevelsberg (D), 66 jaar oud [bron: Aktenr 82/1940]. Lubbert bleef ongehuwd.
2 Jacob Eilander, geboren op 09-01-1876 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-af.
3 NN Eilander, geboren op 02-02-1878 in Wapenveld (Gem. Heerde). NN is overleden op 02-02-1878 in Wapenveld (Gem. Heerde), geen dag oud [bron: Aktenummer: 22].
4 Trijntje Eilander, geboren op 29-12-1879 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 193]. Bij de geboorteaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Maas Jacob Roskam. Trijntje is overleden op 20-01-1936 om 22:30 in Heerde, 56 jaar oud [bron: Aktenr 8]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Vinke (fabrieksarbeider). Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 10-09-1904 in Heerde [bron: Aktenr: 37] met Hendrik van der Meulen, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Trijntje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Peter Buitenkamp en Steven Buitenkamp (beiden ooms van de bruidegom) en Harmen Jan IJzerman en Koendert Schakelaar. Hendrik is geboren op 03-01-1875 in Kampen [bron: Aktenr 5], zoon van Johannes van der Meulen en Hendrika Buitenkamp. Hendrik is overleden op 01-03-1942 in Heerde, 67 jaar oud [bron: Aktenr: 33].
Beroep:
Arbeider
VII-v Willem Eilander is geboren op 19-08-1833 om 05:00 in Heerde [bron: Aktenr 83], zoon van Lubbert Eilander (zie VI-p) en Lutgertjen Immeker (Willems). Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jan van Ark (broodbakker) en Gerrit van Essen (timmerman). Willem is overleden op 09-09-1904 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 71 jaar oud [bron: Aktenr 86]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Hulleman (arbeider) en Marten Liefers (arbeider).
Notitie bij Willem: Gewoond hebbende in wijk F279
Beroep:
Landbouwer
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 13-06-1857 in Heerde [bron: Aktenr: 23] met Gerritje IJzerman, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Jan Eilander (broer van de bruidegom) en Hendrik IJzerman (broer van de bruid) en Jacobus Pleiter (neef van de bruid) en Jan Hendriks (veldwachter). Gerritje is geboren op 26-05-1829 in Heerde [bron: Aktenr 55], dochter van Lambert IJzerman (Hendriks) en Stijntje Pleiter. Gerritje is overleden op 07-12-1894 in Heerde, 65 jaar oud (oorzaak: paralysis cordis, hartverlamming) [bron: Aktenr: 120].
Kinderen van Willem en Gerritje:
1 Lutje Eilander, geboren op 24-01-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 13]. Lutje is overleden op 29-07-1937 in Heino (Ov), 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 18]. Zij is begraven in Heino (Ov). Lutje:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 17-12-1891 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 40] met Lammert Hulsbergen, 47 jaar oud. Lammert is geboren op 27-03-1844 in Heerde [bron: Aktenr 40], zoon van Willem Hulsbergen en Geertjen IJzerman. Lammert is overleden op 26-05-1897 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 53 jaar oud [bron: Aktenr 62].
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 26-04-1900 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 25] met Derk van Berkum, 31 jaar oud. Derk is geboren op 07-09-1868 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 124], zoon van Derk van Berkum en Berendiena Hendriksen. Derk is overleden op 03-10-1946 in Heino (Ov), 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 32].
Beroep:
Landbouwer
2 Stijntje Eilander, geboren op 11-02-1860 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 25]. Bij de geboorteaangifte van Stijntje was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Joachim Montizaan (horlogemaker). Stijntje is overleden op 09-10-1947 in Heino (Ov), 87 jaar oud [bron: Aktenr: 33]. Stijntje trouwde, 22 jaar oud, op 12-06-1882 in Heerde [bron: Aktenr: 20] met Hendrikus Hulsebosch, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Stijntje en Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Jan Holterman en Gerrit Borreman en Lambert Doornink en Gerrit Bijsterbosch. Hendrikus is geboren op 06-11-1856 in Heino (Ov), zoon van Hermannus Hulsebosch en Hermiena Jacobs. Hendrikus is overleden op 09-01-1926 in Raalte, 69 jaar oud [bron: Aktenr 4].
Beroep:
Boerenknecht
3 Lubbartje Eilander, geboren op 24-11-1862 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 147]. Lubbartje is overleden op 26-03-1925 in Zwolle, 62 jaar oud [bron: Aktenr 118]. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster). Lubbartje trouwde, 25 jaar oud, op 01-12-1887 in Zwolle [bron: Aktenummer: 161] met Johannes Jansen, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 17-07-1857 in Zwolle [bron: Aktenr 337], zoon van Willem Jansen en Reintje Buijsman. Johannes is overleden op 28-09-1935 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 56]. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Beroep:
Landbouwer
4 Lammerdina Eilander, geboren op 20-10-1865 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 137]. Lammerdina is overleden op 02-01-1934 in Deventer, 68 jaar oud [bron: Aktenr: 2]. Lammerdina trouwde, 25 jaar oud, op 21-02-1891 in Heerde [bron: Aktenr: 3] met Albert Jan van Dijk, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lammerdina en Albert was de volgende getuige aanwezig: Jacob Wullink (molenaar) en Derk Verweij (timmerman) en Jan van Laar en Jan Boeve (logementhouder). Albert is geboren op 13-11-1868 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 161], zoon van Jan van Dijk en Aleida IJzerman. Albert is overleden op 20-11-1950 in Deventer, 82 jaar oud [bron: Aktenr: 565].
Beroep:
Arbeider
5 Gerrit Willem Eilander, geboren op 14-11-1868 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ag.
6 Lubbert Eilander, geboren op 11-01-1871 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 7]. Bij de geboorteaangifte van Lubbert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Lubbert is overleden op 21-10-1871 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 maanden oud [bron: Aktenr: 116]. Bij de overlijdensaangifte van Lubbert was de volgende getuige aanwezig: Jan de Jong en Hendrik Schuurman.
VII-w Teunis Eilander is geboren op 21-08-1835 om 05:00 in Hattem [bron: Aktenr 050], zoon van Jacob Eilander (zie VI-q) en Hermina Krebbers. Bij de doop van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Johannes Joostema en Lubertus de Haan. Teunis is overleden op 15-03-1870 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 34 jaar oud [bron: Aktenr: 40]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1870. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Willem Visser en Willem Veldkamp.
Notitie bij Teunis: Wonende in Wapenveld Wijk B No. 5
Dienstplicht:
Teunis is ingeschreven voor de Nationale Militie voor het jaar 1854, en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No 59, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.

Onvermogen:
De gemeente Heerde verklaart, mede op de getuigenis van twee ondegeteekende, hem, bekende, geloofwaardige en meerderjarige mannelijke ingezetenen van voornoemde gemeente dat Teunis Eilander en Elsje Heideveld onvermogend zijn, om de kosten te dragen, welke,
zonder dit attest, zouden vallen op de stukken, benoodigd voor hun voorgenomen huwelijk.
Beroep:
Arbeider
Teunis trouwde, 31 jaar oud, op 26-10-1866 in Heerde [bron: Aktenr: 30] met Elsje Heideveld, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Elsje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwachter) en Lubbertus Maten en Johannes Docter (gemeentebode) en Berend Jan Maten. Elsje is geboren op 29-11-1841 om 12:00 in Heerde [bron: Aktenr 140], dochter van Stoffer Heideveld en Hendrikje Bredewolt. Bij de doop van Elsje was de volgende getuige aanwezig: Willem Visser en Gerrit v Zalk. Elsje is overleden op 17-07-1909 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud (oorzaak: degeneratio cordis, klepgebrek aan het hart) [bron: Aktenr: 69]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1909. Bij de overlijdensaangifte van Elsje was de volgende getuige aanwezig: Frederik Jongerman en Jan v d Vrugt (gemeentebode). Elsje trouwde later op 23-03-1872 in Heerde [bron: Aktenr: 12] met Hendrik Langenberg (1848-1919).
Kinderen van Teunis en Elsje:
1 Hendrikje Eilander, geboren op 09-03-1867 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 48]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1867. Bij de doop van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Hendrikje is overleden op 30-05-1867 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 maanden oud [bron: Aktenr: 64]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1867. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Johan Justus Mens (smid) en Klaas v Werven.
2 Hermina Gerritdina Eilander, geboren op 27-10-1869 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 158]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1869. Bij de doop van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie). Hermina is overleden op 20-02-1871 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 19]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1871. Bij de overlijdensaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Horst en Arend Boeve.
VII-x Teunis Eilander is geboren op 03-08-1821 in Deventer [bron: Aktenr 280], zoon van Arent Eilander (zie VI-r) en Jantjen Memelink. Teunis is overleden op 13-10-1902 in Deventer, 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 383].
Beroep:
Boekbinder
Teunis trouwde, 21 jaar oud, op 24-05-1843 in Deventer [bron: Aktenummer: 38] met Hendrika Hakeboom, 18 of 19 jaar oud. Hendrika is geboren in 1824 in Bathmen (OV), dochter van Jan Hakeboom en Garritjen Smits. Hendrika is overleden op 10-01-1900 in Deventer, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 20].
Kinderen van Teunis en Hendrika:
1 Arend Jan Eilander, geboren op 18-07-1843 in Deventer [bron: Aktenr 279]. Arend is overleden op 02-09-1843 in Deventer, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 306].
2 Gerrit Jan Eilander, geboren op 15-10-1844 in Deventer. Volgt VIII-ah.
3 Arendina Johanna Eilander, geboren op 07-10-1846 in Deventer [bron: Aktenr 357]. Arendina is overleden op 03-11-1846 in Deventer, 27 dagen oud [bron: Aktenummer: 412].
4 Arendina Johanna Eilander, geboren op 23-11-1847 in Deventer [bron: Aktenr 393]. Arendina is overleden op 26-10-1873 in Deventer, 25 jaar oud [bron: Aktenummer: 556]. Arendina bleef ongehuwd.
5 Jantje Engelberta Eilander, geboren op 15-08-1849 in Deventer [bron: Aktenr 321]. Jantje is overleden op 19-07-1850 in Deventer, 11 maanden oud [bron: Aktenummer : 233].
6 Jantje Eilander, geboren op 18-02-1851 in Deventer [bron: Aktenr 93]. Jantje is overleden op 13-02-1928 in Diepenveen (Ov), 76 jaar oud [bron: Aktenr: 207]. Jantje trouwde, 20 jaar oud, op 28-09-1871 in Deventer [bron: Aktenr: 101] met Arend Jan (Jan) Broekers, 20 of 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 12-06-1895 in Almelo (Echtscheiding). Jan is geboren in 1850 in Deventer, zoon van Gerrit Broekers en Anneke Derks. Jan is overleden op 13-12-1905 in Enschede, 54 of 55 jaar oud [bron: Aktenr 414].
Beroep:
Smid
7 Arend Jan Eilander, geboren op 22-01-1853 in Deventer. Volgt VIII-ai.
8 Theodorus Eilander, geboren op 19-02-1855 in Deventer [bron: Aktenr 91]. Theodorus is overleden op 01-05-1855 in Deventer, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 192].
9 Gerritje Eilander, geboren op 03-03-1856 in Deventer [bron: Aktenr 97]. Gerritje is overleden op 08-10-1856 in Deventer, 7 maanden oud [bron: Aktenummer: 336].
10 Theodorus Eilander, geboren op 26-09-1857 in Deventer. Volgt VIII-aj.
11 Gerritje Eilander, geboren op 02-09-1859 in Deventer [bron: Aktenr 395]. Gerritje is overleden op 31-05-1862 in Deventer, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 240].
12 Hendrika Eilander, geboren op 11-01-1862 in Deventer [bron: Aktenr 19]. Hendrika is overleden op 18-10-1862 in Deventer, 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 396].
13 Hendrika Eilander, geboren op 24-08-1863 in Deventer [bron: Aktenr 393]. Hendrika is overleden op 14-06-1954 in Deventer, 90 jaar oud [bron: Aktenr 294]. Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op 07-07-1887 in Deventer [bron: Aktenummer: 81] met Friedrich Tobias Zick, 24 of 25 jaar oud. Friedrich is geboren in 1862 in Furth (Dld), zoon van Johann Friedrich Thomas Zick en Eva Barbara Leibner. Friedrich is overleden op 01-10-1934 in Amsterdam, 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 346].
Beroep:
Onder-directeur
14 Albert Hendrik Eilander, geboren op 18-02-1866 in Deventer [bron: Aktenr 90]. Albert is overleden op 19-09-1867 in Deventer, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 340].
15 Alberta Eilander, geboren op 17-12-1867 in Deventer [bron: Aktenr 565]. Alberta is overleden op 25-06-1868 in Deventer, 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 214].
VII-y Teunis Eilander is geboren op 26-06-1823 in Heerde [bron: Aktenr 66], zoon van Steven Eilander (zie VI-s) en Jenneken Krebbers. Teunis is overleden op 20-03-1905 in Olive Center Ottowa, Michigan, 81 jaar oud.
Notitie bij Teunis: 11-8-1883 vertrokken naar Amerika (Michigan)
Beroep:
Arbeider
Teunis trouwde, 26 jaar oud, op 20-04-1850 in Heerde [bron: Aktenr: 13] met Gerritjen Wendt, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Gerritjen was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Keulen (veldwachter) en Derk Boeve en Lulof van Zomeren en David Josephus van der Wal (koperslager). Gerritjen is geboren op 07-05-1825 in Hattem [bron: Aktenr 029], dochter van Teunis Wendt en Teuntje van Olst. Gerritjen is overleden op 09-10-1860 in Michigan (USA), 35 jaar oud.
Kinderen van Teunis en Gerritjen:
1 Steven Eilander, geboren op 02-03-1851 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 32]. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Reinder Boeve en Tiemen van Ark (bakker). Steven is overleden op 04-01-1933, 81 jaar oud.
Notitie bij Steven: 11-8-1883 als ongehuwd vertrokken naar Amerika (Michigan)
Steven bleef ongehuwd.
2 Teunis Eilander, geboren op 25-10-1852 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 149]. Teunis is overleden op 11-02-1933 in Olive Center Ottowa, Michigan, 80 jaar oud.
Notitie bij Teunis: 1-4-1882 vertrokken naar Amerika (Michigan)
Teunis bleef ongehuwd.
3 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 09-10-1860 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 108].
VII-z Hendrik Eilander is geboren op 19-02-1827 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 22], zoon van Steven Eilander (zie VI-s) en Jenneken Krebbers. Hendrik is overleden op 14-07-1875 om 23:00 in Heerde (buurtschap de Werven), 48 jaar oud [bron: Aktenr: 87]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Meijer en Jan Westhoff.
Beroep:
Boerenknecht
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1852 in Heerde [bron: Aktenr: 12] met Maria van Bessen, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Maria was de volgende getuige aanwezig: Evert van den Brink en Gerrit van Keulen (veldwachter) en Lodewijk Montizaan (horlogemaker) en Jacob Post. Maria is geboren op 27-08-1828 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenrr 73], dochter van Harm van Bessen en Maria Beltman. Maria is overleden op 20-03-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde), 77 jaar oud [bron: Aktenr: 33].
Kinderen van Hendrik en Maria:
1 Maria Eilander, geboren op 02-06-1853 om 18:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 81]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Joachim Montizaan (horlogemaker) en Lodewijk Montizaan (horlogemaker). Maria is overleden op 19-07-1901 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 48 jaar oud [bron: Aktenr 63]. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 27-01-1876 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr: 1] met Antoon Vriend, 26 jaar oud. Antoon is geboren op 01-03-1849 in Apeldoorn [bron: Aktenr 64], zoon van Frederik Vriend en Maria Koldenhof. Antoon is overleden op 27-02-1902 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 52 jaar oud [bron: Aktenr 90].
Beroep:
Arbeider
2 Steven Eilander, geboren op 09-08-1855 in Heerde (buurtschap de Werven). Volgt VIII-ak.
3 Harmen Eilander, geboren op 20-12-1857 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-al.
4 Hendrikje Eilander, geboren op 12-05-1861 om 07:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 59]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Joachim Montizaan (horlogemaker) en Kornelis Schoep. Hendrikje is overleden op 28-10-1862 om 23:00 in Heerde (buurtschap de Werven), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 80]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Teunis van Kolthoorn en Gerrit Jan Zwerus.
5 Hendrikje Eilander, geboren op 19-12-1863 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 198]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) en Aart van de Put (veldwachter). Hendrikje is overleden op 01-02-1865 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 13]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Zwerus en Jan Jacob Berends.
6 Gerritdina Eilander, geboren op 07-04-1867 om 10:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 63]. Bij de geboorteaangifte van Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Peter Winterink (gemeenteontvanger) en Johannes Docter (gemeentebode). Gerritdina is overleden op 08-12-1953 om 11:55 in Hattem, 86 jaar oud [bron: Aktenr 41]. Bij de overlijdensaangifte van Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Carl Diederich Israël (begrafenisondernemer). Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Gerritdina:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 24-12-1891 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr: 41] met Arend Visscher, 32 jaar oud. Arend is geboren op 23-06-1859 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 73], zoon van Asjen Visscher en Femmigje Dijkslag. Arend is overleden in 01-1909 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 49 jaar oud [bron: Aktenr 6].
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 23-03-1911 in Hattem [bron: Aktenummer: 7] met Derk Frelink, 52 jaar oud. Derk is geboren op 07-06-1858 in Hattem [bron: Aktenr 41], zoon van Hendrik Frelink en Arnolda Willemina Breunis. Derk is overleden op 24-06-1955 in Hattem, 97 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Derk is weduwnaar van Jansje Feijth (1863-1901), met wie hij trouwde op 13-01-1883 in Hattem [bron: Aktenummer: 1]. Derk is weduwnaar van Anna Schultink (1853-1909), met wie hij trouwde op 06-04-1904 in Hattem [bron: Aktenummer: 6].
Beroep:
Arbeider
VII-aa Gerrit Eilander is geboren op 20-10-1829 in Heerde [bron: Aktenr 104], zoon van Steven Eilander (zie VI-s) en Jenneken Krebbers. Gerrit is overleden op 11-09-1904 in Kamperveen (Gem. Kampen), 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 5].
Beroep:
Dienstknecht
Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op 22-10-1859 in Wijhe [bron: Aktenummer: 27] met Hendrikje Peters, 24 jaar oud. Hendrikje is geboren op 25-04-1835 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 56], dochter van Peter Peters en Berendina Klomp. Hendrikje is overleden op 04-09-1888 in Kamperveen (Gem. Kampen), 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 17].
Notitie bij Hendrikje: Ook wel Hendrikje Klomp genoemd
Kinderen van Gerrit en Hendrikje:
1 Jennigje Eilander, geboren op 18-04-1860 in Wijhe. Jennigje is overleden op 05-07-1903 in Windesheim (Zwollerkerspel), 43 jaar oud [bron: Aktenr 70]. Jennigje trouwde, 17 jaar oud, op 07-02-1878 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 4] met Evert Mulder, 21 jaar oud. Evert is geboren op 05-08-1856 in Windesheim (Zwollerkerspel) [bron: Aktenr 71], zoon van Egbert Mulder en Willempje van Straten. Evert is overleden vóór 1904 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), ten hoogste 48 jaar oud.
2 Berendina Eilander, geboren op 19-04-1863 om 11:30 in Wijhe [bron: Aktenr 47]. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Gombert en Bernard Hendrik Elfrink. Berendina is overleden op 08-05-1935 in Kampen, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 70]. Berendina trouwde, 22 jaar oud, op 02-07-1885 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 7] met Barteld Wissink, 30 of 31 jaar oud. Barteld is geboren in 1854 in Zalk en Veecaten, zoon van Berend Wissink en Femmigje Schinkel. Barteld is overleden op 27-09-1936 in Kampen, 81 of 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 138]. Barteld is weduwnaar van Jennegien van Heerde (1860-1884), met wie hij trouwde op 10-06-1880 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 3].
Beroep:
Arbeider
3 Steven Eilander, geboren op 16-05-1868 in Wijhe. Volgt VIII-am.
4 Peter Eilander, geboren op 16-05-1868 in Wijhe. Volgt VIII-an.
5 Gerrit Eilander, geboren op 05-05-1873 in Wijhe. Volgt VIII-ao.
6 Hendrik Eilander, geboren op 03-06-1877 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt VIII-ap.
VII-ab Jan Eilander is geboren op 04-06-1832 in Heerde [bron: Aktenr 45], zoon van Steven Eilander (zie VI-s) en Jenneken Krebbers. Jan is overleden op 04-07-1867 in Kampen, 35 jaar oud [bron: Aktenummer: 157].
Beroep:
Boerenknecht
Jan trouwde, 34 jaar oud, op 02-05-1867 in Kampen [bron: Aktenummer: 45] met Bartje Wissink, 23 jaar oud. Bartje is geboren op 26-07-1843 in Grafhorst, dochter van Jan Wissink en Willempje van Dalfsen. Bartje is overleden in 1907 in Kampen, 63 of 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 268]. Bartje trouwde later op 10-11-1870 in Kampen [bron: Aktenummer: 114] met Rein Pap (1834-1910).
Kind van Jan en Bartje:
1 Jan Eilander, geboren op 20-01-1868 in IJsselmuiden. Jan is overleden op 06-03-1868 in IJsselmuiden, 1 maand oud.
VII-ac Willem Eilander is geboren op 24-05-1836 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 67], zoon van Steven Eilander (zie VI-s) en Jenneken Krebbers. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Willem van Pijkeren en Kornelis Kamphuis (smid). Willem is overleden op 17-07-1907 in Wezep (Gem. Oldebroek), 71 jaar oud [bron: Aktenr: 76]. Hij is begraven in Wezep (Oude Wapenveldseweg). Willem bleef kinderloos.
Beroep:
Boerenknecht
Willem trouwde, 34 jaar oud, op 06-04-1871 in Kampen [bron: Aktenr: 29] met Jantje van Erven, 31 jaar oud. Jantje is geboren op 08-03-1840 in Oldebroek [bron: Aktenr 33], dochter van Willem van Erven en Janna Hofman. Jantje is overleden op 01-12-1911 in Wezep (Gem. Oldebroek), 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 135]. Zij is begraven in Wezep (Oude Wapenveldseweg).
VII-ad Lubbert Eilander is geboren op 29-08-1838 in Heerde [bron: Aktenr 103], zoon van Steven Eilander (zie VI-s) en Jenneken Krebbers. Lubbert is overleden op 05-08-1912 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 73 jaar oud [bron: Aktenr 60].
Beroep:
Boerenknecht
Lubbert trouwde, 26 jaar oud, op 11-05-1865 in Kampen [bron: Aktenr: 50] met Derkje Eikenaar, 21 of 22 jaar oud. Derkje is geboren in 1843 in Dalfsen, dochter van Berend Eikenaar en Hendrikjen Husen. Derkje is overleden op 02-05-1919 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenr 74].
Kinderen van Lubbert en Derkje:
1 Hendrikje Eilander, geboren op 04-12-1865 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 150]. Hendrikje is overleden op 01-06-1948 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 40]. Hendrikje trouwde, 20 jaar oud, op 24-06-1886 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 29] met Hendrik Kamerman, 25 of 26 jaar oud. Hendrik is geboren in 1860 in Nieuwleusen (Ov), zoon van Willem Kamerman en Jennigje Boonen. Hendrik is overleden op 25-01-1941 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 6].
Beroep:
Boerenknecht
2 Jennigje Eilander, geboren op 20-03-1867 in Westenholte (Zwollerkerspel) [bron: Aktenr 40]. Jennigje is overleden op 21-03-1880 in Westenholte (Zwollerkerspel), 13 jaar oud [bron: Aktenr 47].
3 Steven Eilander, geboren op 06-09-1868 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 125]. Steven is overleden op 03-03-1870 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 1 jaar oud [bron: Aktenr 28].
4 Stientien Eilander, geboren op 15-05-1870 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 78]. Stientien is overleden op 17-03-1952 om 21:15 in Hattem, 81 jaar oud [bron: Aktenr 8]. Bij de overlijdensaangifte van Stientien was de volgende getuige aanwezig: Berend Wolter ten Katen (winkelier). Stientien:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 07-05-1892 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr: 32] met Jan Tromp, 25 jaar oud. Jan is geboren op 11-01-1867 in Hattem [bron: Aktenr 007], zoon van Cornelis Tromp en Anna Schakelaar. Jan is overleden op 28-07-1892 in Zwolle, 25 jaar oud [bron: Aktenr 508].
Beroep:
Spoorwegarbeider
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 08-03-1894 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr: 10] met Hendrik Pieter Westenberg, 38 of 39 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 02-06-1900 in Zwolle (Echtscheiding vonnis rechtbank Zwolle; 21 03 1900) [bron: Aktenummer: 39]. Hendrik is geboren in 1855 in Wijhe, zoon van Berend Westenberg en Petronella Borstlap. Hendrik is overleden op 14-12-1930 in IJsselmuiden, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 32].
Beroep:
Kleermaker
(3) trouwde, 34 jaar oud, op 26-05-1904 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr: 41] met Steven Eilander, 36 jaar oud. Zie VIII-am voor persoonsgegevens van Steven.
5 Berend Eilander, geboren op 22-01-1872 in Westenholte (Zwollerkerspel) [bron: Aktenr 10]. Berend is overleden op 03-09-1872 in Westenholte (Zwollerkerspel), 7 maanden oud [bron: Aktenr 73].
6 Berendje Eilander, geboren op 03-12-1874 om 12:00 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 178]. Bij de geboorteaangifte van Berendje was de volgende getuige aanwezig: Daniel Kruidenier en Hendrik Martinus Witteman. Berendje is overleden op 16-06-1882 in Westenholte (Zwollerkerspel), 7 jaar oud [bron: Aktenr 67].
7 Hendrik Eilander, geboren op 29-06-1876 in Westenholte (Zwollerkerspel) [bron: Aktenr 97]. Hendrik is overleden op 15-07-1876 in Westenholte (Zwollerkerspel), 16 dagen oud [bron: Aktenr 88].
8 Hendrik Eilander, geboren op 26-06-1877 in Westenholte (Zwollerkerspel) [bron: Aktenr 88]. Hendrik is overleden op 25-04-1879 in Westenholte (Zwollerkerspel), 1 jaar oud [bron: Aktenr 54].
9 Willem Eilander, geboren op 09-01-1879 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt VIII-aq.
10 Berend Eilander, geboren op 10-07-1883 in Westenholte (Zwollerkerspel) [bron: Aktenr 107]. Berend is overleden op 03-08-1883 in Westenholte (Zwollerkerspel), 24 dagen oud [bron: Aktenr 93].
VIII-a Gerrit Eilander is geboren op 09-09-1803 in Heerde, zoon van Peter Eilander (zie VII-a) en Petronella Ekkenhuis. Hij is gedoopt op 11-09-1803 in Heerde. Gerrit is overleden op 04-08-1874 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 jaar oud [bron: Aktenr: 83]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Berend van der Scheer en Egbert Boeve.
Beroep:
Dekker
Gerrit:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 04-04-1829 in Heerde [bron: Aktenr: 9] met Janna Kers, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Janna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dikkeschei en Willem Coenjes en Berend van Dijk en Willem van Zomeren. Janna is geboren op 31-07-1807 in Heerde, dochter van Jan Kers (Jans) en Geertjen Keijzer (Jacobs). Zij is gedoopt op 02-08-1807 in Heerde. Janna is overleden op 10-10-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde), 51 jaar oud [bron: Aktenr 107].
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 24-01-1863 in Heerde [bron: Aktenr: 1] met Aaltjen Regterschot, 47 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Aaltjen was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Eilander en Johannes Montizaan (klompenmaker) en Albertus Montizaan (horlogemaker) en Jan Willem Montizaan (klompenmaker. Aaltjen is geboren op 04-12-1815 in Heerde, dochter van Lammert Jan Regterschot en Janna van Putten. Aaltjen is overleden op 26-12-1884 in Heerde, 69 jaar oud [bron: Aktenr: 121]. Aaltjen is weduwe van Albert van den Berg (1794-1860), met wie zij trouwde op 05-12-1835 in Heerde [bron: Aktenr: 31].
Kinderen van Gerrit en Janna:
1 Petronella Eilander, geboren op 15-07-1829 in Heerde [bron: Aktenr 67]. Petronella is overleden op 30-05-1859 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 29 jaar oud [bron: Aktenr 67]. Bij de overlijdensaangifte van Petronella was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Brinkhorst en Asjen van Munster. Petronella trouwde, 28 jaar oud, op 17-04-1858 in Heerde [bron: Aktenr: 13] met Gerrit Hogeboom, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Petronella en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter en Jan Hendriks (beiden veldwachter) en Joachim Montizaan en Hendrikus Montizaan (beiden horlogemaker). Gerrit is geboren op 24-08-1826 in Heerde [bron: Aktenr 87], zoon van Gerrit Hogeboom en Geertje Klomp (Jacobs). Gerrit is overleden op 13-08-1869 in Epe, 42 jaar oud [bron: Aktenr: 123].
Beroep:
Boerenknecht
2 Jan Eilander, geboren op 07-04-1831 in Heerde. Volgt IX-a.
3 Petertje Eilander, geboren op 14-10-1833 om 02:00 in Heerde [bron: Aktenr 109]. Bij de geboorteaangifte van Petertje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van den Beld en Bessel van Dijk. Petertje is overleden op 20-06-1859 om 19:00 in Heerde, 25 jaar oud [bron: Aktenr: 87]. Bij de overlijdensaangifte van Petertje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Buitenhuis (papiermakersknecht) en Jacob Berends (papierfabrikant). Petertje trouwde, 24 jaar oud, op 13-01-1858 in Heerde [bron: Aktenr: 1] met Steven Pleiter, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Petertje en Steven was de volgende getuige aanwezig: Jan Eilander (broer van de bruid) en Jacobus Pleiter (neef van de bruidegom) en Aart van de Put (veldwachter) en Hendrikus Drost. Steven is geboren op 23-05-1827 in Heerde [bron: Aktenr 56], zoon van Steven Pleiter en Berendina (Dina) Eikelboom. Steven is overleden op 02-06-1904 om 23:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 77 jaar oud [bron: Aktenr 54]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Haas (arbeider) en Albert van Olst (arbeider). Steven trouwde later op 26-11-1859 in Heerde [bron: Aktenr: 37] met Johanna Lucassen (1837-1889).
Beroep:
Boerenknecht
4 Gerhardus Eilander, geboren op 09-03-1836 in Heerde. Volgt IX-b.
5 Lammertje Eilander, geboren op 18-08-1838 om 03:00 in Heerde [bron: Aktenr 99]. Lammertje is overleden op 24-10-1917 om 02:00 in Heerde, 79 jaar oud [bron: Aktenr 103]. Bij de overlijdensaangifte van Lammertje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Pleiter (landbouwer) en Hendrikus Bredewolt (arbeider). Lammertje:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 19-02-1870 in Heerde [bron: Aktenr: 9] met Albert van Velde, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lammertje en Albert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode) en Daniel Gerrit Haverkamp (winkelier) en Jan van Lohuizen (smid). Albert is geboren op 27-05-1839 in Heerde [bron: Aktenr 68], zoon van Berend van Velde en Fennigje Borstenbroek. Albert is overleden op 05-11-1871 in Heerde, 32 jaar oud [bron: Aktenr: 122].
Notitie bij Albert: Weduwnaar van Aaltje van Boven
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 19-09-1874 in Heerde [bron: Aktenr: 33] met Gerrit Visser, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lammertje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Evert Liefers en Jan van Lohuizen (smid) en Gerrit Jan Houtman (voetbode) en Wicher ten Have (herbergier). Gerrit is geboren op 28-05-1842 om 23:30 in Heerde [bron: Aktenr 62], zoon van Willem Visser en Gerridina Nijbroek. Gerrit is overleden op 17-11-1890 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 48 jaar oud (oorzaak: morbus brightii, nierontsteking) [bron: Aktenr: 108]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Willem Drost en Berend Jan ten Hove. Gerrit is weduwnaar van Lena IJzerman (1837-1874), met wie hij trouwde op 07-12-1866 in Heerde [bron: Aktenr: 38].
Beroep:
Boerenknecht
6 Geertje Eilander, geboren op 16-06-1841 in Heerde [bron: Aktenr 63]. Geertje is overleden op 10-01-1903 om 10:00 in Heerde, 61 jaar oud [bron: Aktenr 2]. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Berend Deur (kleermaker) en Lambert Beekhuis (timmerman). Geertje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 17-08-1866 in Heerde [bron: Aktenr: 25] met Gerrit van Ommen, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Boeve (zwager van de bruidegom) en Teunis Boeve en Gerrit Jan Houtman en Johannes Docter (gemeentebode). Gerrit is geboren op 03-06-1829 in Heerde [bron: Aktenr 56], zoon van Berent van Ommen (Jans) en Aaltjen Schoonderbeek. Gerrit is overleden op 28-05-1893 in Epe, 63 jaar oud [bron: Aktenr: 89]. Gerrit is weduwnaar van Johanna Boeve (1834-1866), met wie hij trouwde op 07-08-1858 in Heerde [bron: Aktenr: 24].
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 03-09-1897 in Heerde [bron: Aktenr: 33] met Klaas IJzerman, 62 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Klaas was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks en Johannes Docter (gemeentebode) en Hendrik Berend Deur (kleermaker) en Jan van Leeuwen Winkelier). Klaas is geboren op 22-01-1835 om 02:00 in Heerde [bron: Aktenr 16], zoon van Peter IJzerman en Harmpje van Ommen. Bij de geboorteaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Berend van Ommen en Hermanus Gosselink. Klaas is overleden op 06-12-1916 om 00:30 in Heerde, 81 jaar oud [bron: Aktenr 115]. Bij de overlijdensaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Draaijer (arbeider) en Willem Dalhuisen (koopman). Klaas is weduwnaar van Hendrikje Meijboom (1839-1873), met wie hij trouwde op 08-07-1865 in Heerde [bron: Aktenr: 25]. Klaas is weduwnaar van Janna Gelderman (1824-1896), met wie hij trouwde op 01-11-1873 in Heerde [bron: Aktenr: 34].
Beroep:
Dagloner
7 Willempje Eilander, geboren op 16-06-1841 in Heerde [bron: Aktenr 62]. Willempje is overleden op 10-05-1894 in Hattem, 52 jaar oud [bron: Aktenummer: 37]. Willempje trouwde, 30 jaar oud, op 16-03-1872 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 11] met Dirk van Pijkeren, 23 jaar oud. Dirk is geboren op 19-04-1848 in Oldebroek [bron: Aktenr 38], zoon van Hermen van Pijkeren en Lutje Wolf. Dirk is overleden op 20-06-1923 in Hattem, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 25].
Beroep:
Landbouwer
8 Peter Eilander, geboren op 15-12-1843 in Heerde. Volgt IX-c.
9 Klasina Eilander, geboren op 09-11-1849 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 146]. Bij de geboorteaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Jannes Smit en Johannes Dikkeschei. Klasina is overleden op 02-03-1928 in Zutphen, 78 jaar oud [bron: Aktenr: 15].
Beroep:
Arbeider
Klasina trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1874 in Heerde [bron: Aktenr: 20] met Lammert Töpfer, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klasina en Lammert was de volgende getuige aanwezig: Frederik Houtman (voetbode) en Maas Jacob Roskam en Wicher ten Have (herbergier) en Ige Heeres. Lammert is geboren op 13-01-1837 in Oldebroek [bron: Aktenr 7], zoon van Johannes Pieter Töpfer en Jannigje Horst. Lammert is overleden op 15-10-1920 in Lochem, 83 jaar oud [bron: Aktenr: 52]. Lammert is weduwnaar van Grietje Schuurman (1832-1873), met wie hij trouwde op 25-04-1861 in Wijhe [bron: Aktenr: 12].
Beroep:
Arbeider
VIII-b Gerhardus Eijlander is geboren in 1797 in Hattem, zoon van Peter Eijlander (zie VII-c) en Aartjen Dalhuis. Hij is gedoopt op 02-11-1797 in Hattem. Gerhardus is overleden op 15-10-1878 in Hattem, 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 52].
Beroep:
Smid
Gerhardus trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 05-11-1824 in Hattem [bron: Aktenummer: 14] met Aaltjen Engberts, 22 of 23 jaar oud. Aaltjen is geboren in 1801 in Meppel, dochter van Jan Engberts en Jentien Touwen. Aaltjen is overleden op 03-05-1874 in Hattem, 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 25].
Kinderen van Gerhardus en Aaltjen:
1 Jansje Eijlander, geboren op 31-05-1825 in Hattem [bron: Aktenr 034]. Jansje is overleden op 27-05-1883 in Mastenbroek (Zwollerkerspel), 57 jaar oud [bron: Aktenr 65]. Jansje trouwde, 18 jaar oud, op 16-02-1844 in Hattem [bron: Aktenummer: 3] met Jan Gerrit van Werven, 31 jaar oud. Jan is geboren op 27-07-1812 in Hattem [bron: Aktenr 044], zoon van Hendrik van Werven (Jans) en Geesje Blaauw (Jans). Jan is overleden op 31-07-1886 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 74 jaar oud. Jan is weduwnaar van Fennigje Broekhuis (Jans) (1816-1840), met wie hij trouwde op 20-06-1835 in Oldebroek [bron: Aktenr 18].
2 Aaltjen Eijlander, geboren op 23-01-1827 in Hattem [bron: Aktenr 006]. Aaltjen is overleden op 11-10-1881 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 54 jaar oud [bron: Aktenr 91]. Aaltjen trouwde, 18 jaar oud, op 10-05-1845 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 13] met Aalt Jonker, 18 of 19 jaar oud. Aalt is geboren in 1826 in Oldebroek, zoon van Jan Jonker en Gerritje van den Esschert. Aalt is overleden.
Beroep:
Landbouwer
3 Piet Hein Eijlander, geboren op 12-01-1829 in Hattem [bron: Aktenr 004]. Piet is overleden op 11-02-1845 in Hattem, 16 jaar oud [bron: Aktenummer: 14].
4 Johanna Eijlander, geboren op 05-01-1831 in Hattem [bron: Aktenr 003]. Johanna is overleden. Johanna:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 13-06-1849 in Hattem [bron: Aktenummer: 12] met Kobus Stolte, 28 jaar oud. Kobus is geboren op 28-09-1820 in Oldebroek [bron: Aktenr 68], zoon van Jannes Stolte en Gargjen Docter. Kobus is overleden op 09-02-1864 in Lemele (Ommen Ambt), 43 jaar oud [bron: Aktenr 11].
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 10-08-1865 in Ommen Ambt [bron: Aktenummer: 17] met Hendrik Jan Aaftink, 37 of 38 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 15-06-1881 in Zwolle (Scheiding) [bron: Aktenummer: 28]. Hendrik is geboren in 1827 in Ommen Ambt, zoon van Albert Aaftink en Evertje Arends. Hendrik is overleden op 17-02-1890 in Ommen Stad, 62 of 63 jaar oud [bron: Aktenr 7].
Beroep:
Arbeider
5 Dirkjen Eijlander, geboren op 30-07-1833 in Hattem [bron: Aktenr 029]. Dirkjen is overleden op 11-10-1904 in Zwolle, 71 jaar oud [bron: Aktenr 485]. Dirkjen trouwde, 19 jaar oud, op 09-12-1852 in Hattem [bron: Aktenummer: 28] met Hendrik Gerrit Theodorus Joachim Willem Jonker, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 26-10-1828 in Oldebroek [bron: Aktenr 94], zoon van Jan Jonker en Gerritje van den Esschert. Hendrik is overleden.
Beroep:
Landbouwer
6 Gerrit Jan Eijlander, geboren op 02-05-1835 in Hattem. Volgt IX-d.
7 Grietjen Eijlander, geboren op 03-03-1838 in Hattem [bron: Aktenr 012]. Grietjen is overleden op 06-04-1876 in Hattem, 38 jaar oud [bron: Aktenummer: 23]. Grietjen trouwde, 23 jaar oud, op 03-04-1861 in Hattem [bron: Aktenummer: 9] met Peter Proper, 22 jaar oud. Peter is geboren op 09-10-1838 in Hattem [bron: Aktenr 066], zoon van Willem Proper en Janna van de Wetering. Peter is overleden op 19-10-1878 in Kampen, 40 jaar oud [bron: Aktenr 272].
Notitie bij Peter: Is verdronken en uit de IJssel opgevist op 19-10-1878
Beroep:
Wagenmaker
8 NN Eijlander, levenloos geboren kind, geboren op 17-11-1840 in Hattem.
9 Alijda Eijlander, geboren op 18-11-1840 in Hattem [bron: Aktenr 068]. Alijda is overleden op 02-02-1913 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 72 jaar oud [bron: Aktenr 8]. Alijda trouwde, 32 jaar oud, op 24-05-1873 in Hattem [bron: Aktenummer: 15] met Hendrik Jan de Weerdt, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 03-12-1842 in Hattem, zoon van Gerrit de Weerdt en Teuntje van Rijssen. Hendrik is overleden in 03-1888 in Zwolle, 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 21 mrt].
Beroep:
Timmerman
VIII-c Ariën Eilander is geboren op 21-10-1801 in Hattem, zoon van Peter Eijlander (zie VII-c) en Aartjen Dalhuis. Ariën is overleden op 26-07-1848 in Hoorn (NH), 46 jaar oud [bron: Aktenummer: 45].
Beroep:
Smidsknecht
Ariën trouwde, 37 jaar oud, op 09-11-1838 in Hattem [bron: Aktenummer: 22] met Dirkje Meinderts, 35 of 36 jaar oud. Dirkje is geboren in 1802 in Dalfsen, dochter van Hendricus Meinderts en Janna Schotman. Dirkje is overleden op 11-01-1878 in Zwolle, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenr 19].
Kinderen van Ariën en Dirkje:
1 Aartjen Eilander, geboren op 05-04-1839 in Hattem. Aartjen is overleden op 21-04-1839 in Hattem, 16 dagen oud [bron: Aktenummer: 24].
2 Aartje Eilander, geboren in 1841 in Nieuwleusen (Ov). Aartje is overleden op 08-10-1916 in Zwolle, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 9 okt]. Aartje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 16-08-1862 in Hattem [bron: Aktenummer: 12] met Peter Sa, 25 jaar oud. Peter is geboren op 16-12-1836 in Hattem [bron: Aktenr 037], zoon van Peter Sa en Cornelia Wildeman. Peter is overleden op 10-07-1919 in Zwolle, 82 jaar oud [bron: Aktenr 374].
Beroep:
Papiermakersknecht
3 Piet Hendrik Eilander, geboren op 01-10-1845 in Hattem. Piet is overleden op 24-10-1845 in Hattem, 23 dagen oud [bron: Aktenummer: 78].
VIII-d Evert Eijlander is geboren op 18-08-1806 in Hattem, zoon van Peter Eijlander (zie VII-c) en Aartjen Dalhuis. Hij is gedoopt op 24-08-1806 in Hattem. Evert is overleden op 19-08-1888 om 16:00 in Heerde, 82 jaar oud [bron: Aktenr: 101]. Bij de overlijdensaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Derk Jan Olthof en Albert Jonker.
Notitie bij Evert: overleden in de buurtschap het Veen
Beroep:
Landbouwer
Evert:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 05-06-1829 in Hattem [bron: Aktenr: 7] met Marrigjen Horst, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Evert en Marrigjen was de volgende getuige aanwezig: Wolter Muller en Gerrit Kelder (commies ter stedelijke middelen) en Teunis Wendt (kleermaker) en Gerhardus Eijlander (smid). Marrigjen is geboren op 27-05-1807 in Hattem, dochter van Lammert Horst en Fennigjen Jans. Zij is gedoopt op 31-05-1807 in Hattem. Marrigjen is overleden op 21-05-1856 om 14:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 48 jaar oud [bron: Aktenr 41]. Bij de overlijdensaangifte van Marrigjen was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Dijkslag en Gerrit de Jong.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 25-10-1856 in Heerde [bron: Aktenr: 22] met Trijntje Visser, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Evert en Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter) en Willem Deur (kleermaker) en Jan Visser. Trijntje is geboren op 09-10-1828 om 03:00 in Hattem [bron: Aktenr 065], dochter van Harmen Visser (Stevens) en Hendrina Mulder (Kobus). Bij de geboorteaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Jan Lunenberg (koster der Hervormden, broodbakker en winkelier) en Lammert Kluiver. Trijntje is overleden op 09-03-1913 om 09:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 84 jaar oud [bron: Aktenr: 19]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Horst en Hendrik Jan Draaijer.
Kinderen van Evert en Marrigjen:
1 Aartjen Eijlander, geboren op 21-08-1830 in Hattem [bron: Aktenr 049]. Aartjen is overleden op 23-11-1858 om 21:00 in Heerde, 28 jaar oud [bron: Aktenr: 125]. Bij de overlijdensaangifte van Aartjen was de volgende getuige aanwezig: Coenraad van Petersen en Steven Pleiter.
Beroep:
Arbeider
Aartjen trouwde, 26 jaar oud, op 30-08-1856 in Heerde [bron: Aktenr: 18] met Evert van de Beek, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aartjen en Evert was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put en Jacobus Pleiter en Jan Hendriks (alledrie veldwachter) en Berend Jan Hendriks (kuiper). Evert is geboren op 14-04-1831 om 21:30 in Heerde [bron: Aktenr A37], zoon van Harmen van de Beek (Willems) en Aaltjen van Laar. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Hannus Leertouwer en Willem van Zomeren. Evert is overleden op 20-08-1915 om 09:00 in Heerde, 84 jaar oud [bron: Aktenr 79]. Bij de overlijdensaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Jacob Bijsterbosch (arbeider) en Arend Bijsterbosch (arbeider). Evert trouwde later op 31-01-1863 in Heerde [bron: Aktenr: 2] met Jennigje van den Belt (1838-1905).
Beroep:
Arbeider
2 Fennigjen Eijlander, geboren op 02-03-1832 in Hattem [bron: Aktenr 012]. Fennigjen is overleden op 27-02-1884 in Genemuiden, 51 jaar oud [bron: Aktenr 7]. Fennigjen trouwde, 23 jaar oud, op 28-09-1855 in Genemuiden [bron: Aktenummer: 11] met Peter Been, 38 of 39 jaar oud. Peter is geboren in 1816 in Genemuiden. Peter is overleden op 30-12-1883 in Genemuiden, 66 of 67 jaar oud [bron: Aktenr 86].
Notitie bij Peter: Weduwnaar van Geesje Klaassen
Beroep:
Visser
3 Peterje Eilander, geboren op 20-10-1833 in Oldebroek. Peterje is overleden op 09-03-1836 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenr 22]. Bij de overlijdensaangifte van Peterje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Eilander en Klaas Boeve (beiden buren van de overledene).
4 Lamberta Eijlander, geboren op 17-12-1835 in Hattem [bron: Aktenr 085]. Lamberta is overleden op 13-04-1845 in Hattem, 9 jaar oud [bron: Aktenummer: 33].
5 Peter Eijlander, geboren op 12-07-1837 in Heerde [bron: Aktenr 75]. Peter is overleden op 19-03-1845 in Hattem, 7 jaar oud [bron: Aktenummer: 26].
6 Machteldjen Eijlander, geboren op 05-02-1840 in Hattem [bron: Aktenr 009]. Machteldjen is overleden op 16-05-1844 in Hattem, 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 38].
7 Lammert Eijlander, geboren op 17-10-1841 in Hattem [bron: Aktenr 060]. Lammert is overleden.
8 Machteldjen Eijlander, geboren op 09-09-1844 in Hattem [bron: Aktenr 072]. Machteldjen is overleden op 07-12-1878 in IJsselmuiden (Gem.Kampen), 34 jaar oud [bron: Aktenr: 43]. Machteldjen trouwde, 23 jaar oud, op 26-04-1868 in Hattem [bron: Aktenr: 18] met Jannes van der Wal, 30 jaar oud. Jannes is geboren op 20-10-1837 in Hattem [bron: Aktenr 056], zoon van Hendrik van der Wal en Gerritdina Blikman. Jannes is overleden op 08-05-1907 in Deventer, 69 jaar oud [bron: Aktenr: 186]. Jannes is weduwnaar van Jannigjen van Dijk (1831-1868), met wie hij trouwde op 24-05-1867 in Hattem [bron: Aktenummer: 11]. Jannes trouwde later op 16-05-1879 in IJsselmuiden [bron: Aktenummer: 8] met Kornelisje van Erven (1857-1893).
Notitie bij Jannes: Weduwnaar van Jannigjen van Dijk
Beroep:
Arbeider
9 Peter Eijlander, geboren op 05-03-1847 in Hattem [bron: Aktenr 017]. Peter is overleden op 12-03-1847 in Hattem, 7 dagen oud [bron: Aktenummer: 14].
10 Trijntje Eijlander, geboren op 19-03-1848 in Hattem [bron: Aktenr 026]. Trijntje is overleden op 09-03-1929 in Deventer, 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 139]. Trijntje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 24-10-1868 in Hattem [bron: Aktenummer: 23] met Jan Schakelaar, 29 jaar oud. Jan is geboren op 05-04-1839 in Hattem [bron: Aktenr 026]. Jan is overleden op 26-04-1887 in Hattem, 48 jaar oud [bron: Aktenummer: 20].
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 08-05-1895 in Hattem [bron: Aktenummer: 8] met Jan Heideveld, 40 jaar oud. Jan is geboren op 05-08-1854 in Hattem [bron: Aktenr 065], zoon van Jan Heideveld en Gesina van der Horst. Jan is overleden op 25-07-1928 in Hattem, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 31].
Notitie bij Jan: Gescheiden echtgenoot van Neeltje Kroes; weduwe van Jan Schakelaar
Beroep:
Arbeider
11 Peter Evert Eilander, geboren op 15-07-1850 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-e.
Kinderen van Evert en Trijntje:
12 Harm Eilander, geboren op 01-08-1857 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-f.
13 Gerhardus Eilander, geboren op 15-05-1859 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-g.
14 Aaltje Eilander, geboren op 13-05-1861 om 16:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 68]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Joachim Montizaan (horlogemaker) en Albertus Montizaan (horlogemaker). Aaltje is overleden op 03-02-1949 om 01:00 in Hattem, 87 jaar oud [bron: Aktenr 5]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Last (aanspreker). Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1886 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr: 3] met Jan Sellies, 24 jaar oud. Jan is geboren op 17-12-1861 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr 22], zoon van Frans Sellies en Grietje Nijmeijer. Jan is overleden op 13-05-1951 in Amsterdam, 89 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Arbeider
15 Hendrikje Eijlander, geboren op 05-11-1862 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 145]. Hendrikje is overleden op 07-01-1864 om 01:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 5]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Jong en Gerrit Liefers.
16 Everdina Eijlander, geboren op 15-12-1863 om 22:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 194]. Bij de geboorteaangifte van Everdina was de volgende getuige aanwezig: Hannes van Noorel en Jacobus Pleiter (veldwachter). Everdina is overleden op 04-09-1915 om 17:30 in Heerde, 51 jaar oud [bron: Aktenr 86]. Bij de overlijdensaangifte van Everdina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Baken (landbouwer) en Hermannus Steenbergen (landbouwer). Everdina trouwde, 24 jaar oud, op 11-02-1888 in Heerde [bron: Aktenummer: 6] met Hein Dikkeschei, 45 jaar oud. Hein is geboren op 05-05-1842 in Heerde [bron: Aktenr 51], zoon van Jan Dikkeschei en Aaltje Pannekoek. Hein is overleden op 20-07-1924 in Heerde, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 48].
Notitie bij Hein: Wedn.v. Gerritje van Vreden;
Beroep:
Kanaalarbeider
17 Berend Eijlander, geboren op 21-01-1866 om 08:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 15]. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Jacob Dul en Johannes Docter (gemeentebode). Berend is overleden op 03-02-1866 om 01:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 13 dagen oud [bron: Aktenr: 13]. Bij de overlijdensaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Arend van Olst en Gerrit Liefers.
18 Hendrikje Eijlander, geboren op 01-02-1867 om 11:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 25]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Hendrikje is overleden op 16-03-1871 om 06:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 4 jaar oud [bron: Aktenr: 27]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Evert Eijlander (de vader) en Johannes Docter (gemeentebode).
19 Stientje Eijlander, geboren op 10-06-1868 om 08:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 85]. Bij de geboorteaangifte van Stientje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Stientje is overleden op 21-03-1871 om 16:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 2 jaar oud [bron: Aktenr: 35]. Bij de overlijdensaangifte van Stientje was de volgende getuige aanwezig: Evert Eijlander (de vader) en Pieter van Regteren Altena.
20 Albert Eijlander, geboren op 24-12-1871 om 21:00 in Heerde (buutschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 178]. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Dries Horst en Peter Klomp. Albert is overleden op 03-02-1891 om 04:00 in Heerde (buurtschap ’t Zuppelt), 19 jaar oud (oorzaak: meningitis cerebralis, hersenvliesontsteking) [bron: Aktenr: 18]. Bij de overlijdensaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Teunis Palm en Steven Wijnhoud.
VIII-e Evert Eijlander is geboren op 14-12-1814 in Epe [bron: Aktenr 73], zoon van Gerrit Eijlander (zie VII-d) en Aaltje Wensink. Evert is overleden op 28-04-1871 in Ede, 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 86].
Notitie bij Evert: Evert Eilander was in die dagen erg bekend.
Hij was blind en piano-leraar en organist in de Herv.kerk te Ede. Bovendien was hij Godsdienstonderwijzer. Voor die dagen was het iets zeer bijzonders dat een blinde man zoveel presteerde. Zijn kinderen zijn allen naar Amerika vertrokken.
Beroep:
Organist
Evert trouwde, 38 jaar oud, op 24-05-1853 in Ede [bron: Aktenummer: 27] met Truitje Glindhorst (Ariensen), 35 jaar oud. Truitje is geboren op 09-10-1817 in Putten, dochter van Rik Ariensen en Aaltje Klaasen. Truitje is overleden in USA.
Notitie bij Truitje: Truitje is met Gerrit (haar zoon) op 20-6-1884 aangekomen in Amerika nadat haar man was overleden
Kinderen van Evert en Truitje:
1 Aaltje Eijlander, geboren op 08-08-1854 in Ede. Aaltje is overleden op 16-10-1929 in Homewood Cook County Illinois, 75 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Naar Amerika vertrokken op 7-7-1884
Aaltje trouwde met Jan van Kleij. Jan is geboren op 25-01-1856 in USA, zoon van Aart van Kleij en Gerrigje Roozendaal. Jan is overleden op 27-05-1923 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 67 jaar oud. Het huwelijk van Aaltje en Jan bleef kinderloos.
2 NN Eijlander, levenloos geboren zoon, geboren op 08-09-1855 in Ede [bron: Aktenummer: 176].
3 Gerritje Eijlander, geboren op 03-10-1857 in Ede. Gerritje is overleden op 31-08-1859 in Ede, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 139].
4 Rijk (Richard) Eijlander, geboren op 19-11-1858 in Ede. Volgt IX-h.
5 Gerrit Eijlander, geboren op 13-11-1859 in Ede. Gerrit is overleden op 23-02-1860 in Ede, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 34].
6 Gerritje Eijlander, geboren op 13-11-1859 in Ede. Gerritje is overleden op 11-08-1860 in Ede, 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 144].
7 Gerrit Eijlander, geboren op 29-09-1862 in Ede. Volgt IX-i.
8 Jan (John) Eijlander, geboren op 22-11-1863 in Ede. Volgt IX-j.
VIII-f Jan Eijlander is geboren op 15-10-1816 in Epe [bron: Aktenr 62], zoon van Gerrit Eijlander (zie VII-d) en Aaltje Wensink. Jan is overleden op 31-01-1886 in Ede, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 16].
Notitie bij Jan: Jan is jarenlang ouderling in de Herv. Kerk geweest. Jan Eijlander is jong naar zijn oom Jacob Eijlander vertrokken die een timmerzaak in Ede had en tevens houthandelaar.
Beroep:
Timmerman
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 20-08-1842 in Ede [bron: Aktenummer: 36] met Aaltje van den Brink, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op 11-01-1817 in Ede. Aaltje is overleden op 22-05-1880 in Ede, 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 124].
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Aaltje Eijlander, geboren op 13-03-1843 in Ede. Aaltje is overleden op 18-07-1897 in Ede, 54 jaar oud [bron: Aktenummer: 189]. Aaltje trouwde, 33 jaar oud, op 11-11-1876 in Ede [bron: Aktenummer: 56] met Cornelis van Leeuwen, 30 jaar oud. Cornelis is geboren op 08-12-1845 in Barneveld. Cornelis is overleden op 22-02-1931 in Ede, 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 61].
Beroep:
Kuiper
2 Gerritje Eijlander, geboren op 09-03-1845 om 13:00 in Ede [bron: Aktenr 70]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Prins en Derk van de Craats. Gerritje is overleden op 23-07-1935 in Ede, 90 jaar oud [bron: Aktenr: 188]. Gerritje trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1871 in Ede [bron: Aktenr: 21] met Hendrik Florus ten Ham, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 24-11-1841 in Lunteren (Gem.Ede), zoon van Hendrik ten Ham en Maartje Blankenspoor. Hendrik is overleden op 18-09-1909 in Ede, 67 jaar oud [bron: Aktenr: 198].
Beroep:
Schoenmaker
3 Anthonia Eijlander, geboren op 21-05-1847 om 22:00 in Ede [bron: Aktenr 95]. Bij de geboorteaangifte van Anthonia was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Prins en Derk van de Craats. Anthonia is overleden op 06-08-1871 in Ede, 24 jaar oud [bron: Aktenummer: 141]. Anthonia bleef ongehuwd.
4 Gerrit Eijlander, geboren op 11-09-1849 in Ede. Volgt IX-k.
5 Catharina Eijlander, geboren op 15-11-1851 in Ede. Catharina is overleden op 29-12-1936 in Ede, 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 307]. Catharina trouwde, 26 jaar oud, op 09-02-1878 in Ede [bron: Aktenummer: 4] met Aalbert Verhoef, 24 jaar oud. Aalbert is geboren op 30-04-1853 in Ede. Aalbert is overleden op 19-12-1935 in Ede, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 286].
Beroep:
Landbouwer
6 Jenneke Eijlander, geboren op 09-03-1857 in Ede. Jenneke is overleden. Jenneke trouwde, 32 jaar oud, op 27-02-1890 in Bunnik [bron: Aktenummer: 2] met Albertus van Overhagen, 31 of 32 jaar oud. Albertus is geboren in 1858 in Bunnik. Albertus is overleden op 24-04-1932 in Bunnik, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 3].
7 Hendrika Eijlander, geboren op 24-09-1858 in Ede. Hendrika is overleden op 10-06-1859 in Ede, 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 106].
VIII-g Evert Eijlander is geboren op 26-01-1810 in Heerde, zoon van Jan Eilander (Everts) (zie VII-f) en Marrigje Bijsterbosch (Abels). Hij is gedoopt op 13-03-1810 in Heerde. Evert is overleden op 13-03-1869 in Ede, 59 jaar oud [bron: Aktenummer: 60].
Beroep:
Boerenknecht
Evert trouwde, 38 jaar oud, op 11-03-1848 in Ede [bron: Aktenummer: 7] met Evertje van Harn, 29 jaar oud. Evertje is geboren op 10-11-1818 in Ede. Evertje is overleden op 13-11-1897 in Ede, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 242].
Kinderen van Evert en Evertje:
1 Jannetje Eijlander, geboren op 06-12-1850 in Ede. Jannetje is overleden op 29-12-1871 in Ede, 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 231]. Jannetje bleef ongehuwd.
2 Jan Eilander, geboren op 25-07-1852 in Ede. Jan is overleden op 04-06-1893 in Ede, 40 jaar oud [bron: Aktenummer: 110]. Jan bleef ongehuwd.
3 Aartje Eilander, geboren op 26-08-1858 in Ede. Aartje is overleden op 13-03-1934 in Ede, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 64].
VIII-h Gerrit Eilander is geboren op 24-11-1819 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 100], zoon van Berend Eilander (Jacobs) (zie VII-g) en Gerredina Kamp (Hendriks). Gerrit is overleden op 12-07-1895 in Windesheim (Zwollerkerspel), 75 jaar oud [bron: Aktenr 83].
Beroep:
Boerenknecht
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 15-09-1845 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr: 31] met Hendrikjen van der Meulen, 23 jaar oud. Hendrikjen is geboren op 17-08-1822 in Dalfsen [bron: Aktenr 72], dochter van Jannes van der Meulen en Gerredina Zomer. Hendrikjen is overleden op 06-04-1881 in Windesheim (Zwollerkerspel), 58 jaar oud [bron: Aktenr 32].
Kinderen van Gerrit en Hendrikjen:
1 Berend Eilander, geboren op 12-02-1846 in Dalfsen. Volgt IX-l.
2 Gerritdina Eilander, geboren op 25-07-1849 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 92]. Zij is gedoopt op 12-08-1849 in Windesheim (Zwollerkerspel). Gerritdina is overleden op 25-06-1943 in Kampen, 93 jaar oud [bron: Aktenummer: 125]. Gerritdina trouwde, 27 jaar oud, op 07-07-1877 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 20] met Tijmen Beekman, 29 jaar oud. Tijmen is geboren op 23-01-1848 in Oldebroek [bron: Aktenr 12], zoon van Tijmen Beekman en Gerrigje van Ommen. Tijmen is overleden op 18-11-1917 in Kampen, 69 jaar oud [bron: Aktenr 296].
Beroep:
Landbouwer
3 Gerrit Eilander, geboren op 15-01-1852 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt IX-m.
4 Johanna Eilander, geboren op 30-05-1855 in Windesheim (Zwollerkerspel) [bron: Aktenr 68]. Johanna is overleden op 02-06-1855 in Windesheim (Zwollerkerspel), 3 dagen oud.
5 Jan Eilander, geboren op 09-08-1856 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 73]. Hij is gedoopt op 07-09-1856 in Windesheim (Zwollerkerspel). Jan is overleden op 18-02-1922 in Barneveld, 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 42]. Jan bleef ongehuwd.
6 Hendrik Jan Eilander, geboren op 26-04-1860 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt IX-n.
7 Berendina Eilander, geboren op 23-01-1863 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 9]. Zij is gedoopt op 03-03-1863 in Windesheim (Zwollerkerspel). Berendina is overleden op 29-06-1869 in Windesheim (Zwollerkerspel), 6 jaar oud [bron: Aktenr 66].
8 Harm Jan Eilander, geboren op 04-07-1866 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt IX-o.
VIII-i Klaas Eilander is geboren op 30-10-1809 in Heerde, zoon van Klaas Eilander (zie VII-h) en Johanna Spijker (Cornelis). Hij is gedoopt op 05-11-1809. Klaas is overleden op 28-04-1880 in Holland Ottowa Michigan (USA), 70 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Schutter bij de 2e afdeling Gelderse schutters.
Klaas is met zijn gezin 1857 vertrokken naar Amerika
Beroep:
Boerenknecht
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 05-09-1835 in Heerde [bron: Aktenr: 24] met Lubbigje Boerendans, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klaas en Lubbigje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Ark (bakker) en Willem van Zomeren en Jan van Straaten (veldwachter) en Johannes Dikkeschei. Lubbigje is geboren op 12-08-1813 in Doornspijk, dochter van Jan Boerendans en Aaltje Westerink. Lubbigje is overleden op 27-01-1884 in Holland Ottowa Michigan (USA), 70 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Lubbigje:
1 Annetje Eilander, geboren op 17-03-1836 in Doornspijk [bron: Aktenr 19]. Annetje is overleden op 14-05-1836 in Doornspijk, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 21].
2 Jan Eilander, geboren op 11-08-1838 in Doornspijk [bron: Aktenr 59]. Jan is overleden op 17-12-1842 in Doornspijk, 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 44].
3 Anna Eilander, geboren op 13-03-1841 in Doornspijk [bron: Aktenr 19]. Anna is overleden op 07-04-1842 in Doornspijk, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 16].
4 Jan Eilander, geboren op 27-08-1843 in Doornspijk. Volgt IX-p.
5 Albert Eilander, geboren op 05-08-1846 in Doornspijk [bron: Aktenr 47]. Albert is overleden op 03-03-1902 in Holland, Ottawa County, Michigan, USA, 55 jaar oud. Hij is begraven in Pilgrim Home cemetery.
Notitie bij Albert: In 1857 geimmigreerd
6 Aaltje (Alice) Eilander, geboren op 07-12-1849 in Doornspijk [bron: Aktenr 84]. Alice is overleden op 24-02-1927 in Holland, Ottawa County, Michigan, USA, 77 jaar oud. Alice trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1877 in Ottawa Michigan (USA) met Gerrit van Kampen, 24 of 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 27-03-1852 in Apeldoorn, zoon van Melis van Kampen en Gerritjen Verbeek. Gerrit is overleden op 06-04-1930 in Holland, Ottawa County, Michigan, 78 jaar oud (oorzaak: Hart- en nierziekten).
Beroep:
Boer
7 Klaas Eilander, geboren op 10-03-1853 in Oldebroek [bron: Aktenr 36]. Klaas is overleden op 11-02-1854 in Oldebroek, 11 maanden oud [bron: Aktenr 20]. Hij is begraven in Oldebroek.
8 Anna Eilander, geboren op 24-09-1855 in Oldebroek [bron: Aktenr 95]. Anna is overleden op 05-03-1934 in Holland Ottowa Michigan (USA), 78 jaar oud. Zij is begraven in Pilgrim Home cemetery. Anna trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1878 met Hendrik van Kampen, 21 of 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 14-05-1856 in Apeldoorn [bron: Aktenr 149], zoon van Melis van Kampen en Gerritjen Verbeek. Hendrik is overleden in 1932, 75 of 76 jaar oud. Hij is begraven in Pilgrim Home cemetery.
VIII-j Kornelis Eilander is geboren op 05-07-1820 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 44], zoon van Klaas Eilander (zie VII-h) en Johanna Spijker (Cornelis). Kornelis is overleden op 02-10-1893 in Holland, Michigan, USA, 73 jaar oud [bron: http://awt.ancestry.com]]. Hij is begraven in Pilgrim Home cemetery.
Notitie bij Kornelis: Op 29 April 1881 vertrokken naar Amerika met het schip de Pollux
Beroep:
Arbeider
Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op 08-11-1845 in Heerde [bron: Aktenr: 26] met Steventje Bredewoud, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Kornelis en Steventje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Smit (timmerman) en Jan Maas van Leeuwen (bakker) en Hendrik Neuteboom en Klaas van den Belt. Steventje is geboren op 28-06-1822 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 61], dochter van Jan Bredewoud (Rutgers) en Janna van den Berg (Stoffers). Steventje is overleden op 24-01-1889 in Holland, Michigan, 66 jaar oud [bron: http://awt.ancestry.com/]. Zij is begraven in Pilgrim Home cemetery.
Kinderen van Kornelis en Steventje:
1 Johanna Eilander, geboren op 10-06-1847 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 53]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Lambert Smit en Johan Joachim Vahl. Johanna is overleden op 26-06-1884 om 01:00 in Heerde, 37 jaar oud (oorzaak: hepatitis, leverontsteking, hydrothorax, vocht in de borstholte) [bron: Aktenr: 68]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Rorije en Harmen de Graaf. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 27-07-1867 in Heerde [bron: Aktenr: 29] met Evert Wonink, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Evert was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put en Jacobus Pleiter (beiden veldwachter) en Johannes Docter (gemeente bode) en Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie). Evert is geboren op 05-07-1834 om 08:00 in Heerde [bron: Aktenr 46], zoon van Arend Woning en Hendrikje Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1834. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Oene en Jan Maas van Leeuwen. Evert is overleden na 1905, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Evert: Hebben aan de Klapperdijk te Wapenveld gewoond.
Evert leefde nog toen zijn zoon Hendrik in 1905 overleed, in de akte wordt niet vermeld overleden.
Beroep:
Landbouwer
2 Jennigje Eilander, geboren op 04-03-1849 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 36]. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Tijmen van Ark en Reinder Boere. Jennigje is overleden op 27-11-1938 in Holland, Michigan, 89 jaar oud. Zij is begraven in Pilgrim Home cemetery.
Notitie bij Jennigje: Jennigje vertrok naar Amerika in 1882 met het schip de Pollux
Jennigje trouwde, 27 jaar oud, op 03-06-1876 in Heerde [bron: Aktenr 25] met Roelof Plakmeijer, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jennigje en Roelof was de volgende getuige aanwezig: Frederik Houtman (nachtwaker) en Gerrit Boeve en Dirk Post (postbode) en Teunis Jansen. Roelof is geboren op 29-01-1846 om 22:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 12], zoon van Timen Plakmeijer en Machteld Palm. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1846. Bij de geboorteaangifte van Roelof was de volgende getuige aanwezig: Gehardus Veenhuizen en Timen van Ark. Roelof is overleden op 17-04-1913 in Holland, Michigan, 67 jaar oud. Hij is begraven in Pilgrim Home cemetery.
Notitie bij Roelof: Dienstplicht:

Roelof is voor de nationale militie voor het jaar 1866 ingeschreven; en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen no. 45, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.
Beroep:
Boerenknecht
3 Janna Eilander, geboren op 24-11-1850 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 165]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Reinder Boeve en Johan Joachim Vahl. Janna is overleden op 25-07-1929 in Holland Ottowa Michigan (USA), 78 jaar oud. Zij is begraven in Pilgrim Home cemetery.
Notitie bij Janna: After marriage, Egbert and Janna made their home in Wappenveld. They emigrated to America on the SS Pollux - April 29 1881, with their two year old daughter Egbertje and Janna’s parents, Kornelis Eilander and Stevenje Bredewoud. They settled on a farm north of Holland which is now 136th avenue near to the farm of Mr. & Mrs. Roelof Plockmeyer. Mrs. Plockmeyer was Janna’s sister.

From a Holland Newspaper
On July 25 (1929) it pleased the Lord to take out ofour midst after several weeks of suffering our beloved mother and grandmother,
JANNA BOEVE/Eilander,
at the age of 78 years and 8 months.
We sadly miss her, but are greatly comforted that for her to livewas Christ, and therefore her death was gain.
Mr. and Mrs. D. H. Brat
Mr. and Mrs. N. Stielstra
Mr. and Mrs. J. Bakker
Mr. and Mrs. William Boeve
35 grandchildren and 1 great-grand-daughter.
Holland, Mich.
Janna trouwde, 24 jaar oud, op 25-09-1875 in Heerde [bron: Aktenr: 34] met Egbert Boeve, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Egbert was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink en Willem Eilander en Wicher ten Have (herbergier) en Willem van der Scheer. Egbert is geboren op 04-08-1849 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 86], zoon van Willem Boeve en Egbertjen Bredenhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1849. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Jan Buis en Gerrit Ramaker. Egbert is overleden op 30-01-1917 in Holland Ottowa Michigan (USA), 67 jaar oud. Hij is begraven in Pilgrim Home cemetery.
Notitie bij Egbert: Het gezin woonde in Wapenveld tot dat ze op de Pollux - April 29 1881 - naar Amerika vertrokken met hun twee jaar oude dochtertje Egbertje en de ouders van Janna, Kornelis Eilander en Stevenje Bredewoud.
Beroep:
Landbouwer
VIII-k Jan Eilander is geboren op 22-05-1830 om 12:00 in Wijhe [bron: Aktenr 47], zoon van Jan Eilander (zie VII-i) en Hendrika Kolk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-05-1830. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Bouwhuis en Willem Rietberg. Jan is overleden op 18-12-1913 in Zwolle, 83 jaar oud [bron: Aktenr 472].
Beroep:
Schipper later Koopman
Jan:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 20-05-1865 in Genemuiden [bron: Aktenummer: 9] met Geesje Mateboer, 28 of 29 jaar oud. Geesje is geboren in 1836 in Genemuiden, dochter van Willem Mateboer en Janna Bos. Geesje is overleden op 22-06-1881 in Zwolle, 44 of 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 23 jun].
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 22-04-1886 in Zwolle [bron: Aktenummer: 34] met Bartha Albers, 53 jaar oud. Bartha is geboren op 13-01-1833 in Deventer [bron: Aktenr 18], dochter van Harmen Albers en Sophia Cellarius. Bartha is overleden op 09-04-1923 in Zwolle, 90 jaar oud [bron: Aktenr 145].
Notitie bij Bartha: Weduwe van Wiepke Pieters de Jong
Bartha bleef kinderloos.
Kinderen van Jan en Geesje:
1 Willem Jan Eilander, geboren op 21-02-1866 in Zwolle [bron: Aktenr 109]. Willem is overleden op 20-07-1869 in Zwolle, 3 jaar oud [bron: Aktenr 362].
2 Hendrika Eilander, geboren op 24-12-1867 in Zwolle [bron: Aktenr 6831]. Hendrika is overleden op 04-02-1869 in Zwolle, 1 jaar oud [bron: Aktenr 72].
3 Hendrika Eilander, geboren op 21-03-1870 in Zwolle [bron: Aktenr 178]. Hendrika is overleden op 20-03-1887 in Zwolle, 16 jaar oud [bron: Aktenr 133].
4 Willem Eilander, geboren op 17-02-1873 in Zwolle [bron: Aktenr 123]. Willem is overleden op 05-04-1875 in Zwolle, 2 jaar oud [bron: Aktenr 210].
5 Willem Eilander, geboren op 15-08-1875 in Zwolle [bron: Aktenr 4936]. Willem is overleden op 27-08-1875 in Zwolle, 12 dagen oud [bron: Aktenr 460].
6 Janna Eilander, geboren op 15-08-1875 in Zwolle [bron: Aktenr 494]. Janna is overleden op 27-08-1875 in Zwolle, 12 dagen oud [bron: Aktenr 461].
VIII-l Toon Eilander is geboren op 10-02-1838 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 18], zoon van Jan Eilander (zie VII-i) en Hendrika Kolk. Toon is overleden op 31-03-1903 in Zwolle, 65 jaar oud [bron: Aktenr 275].
Beroep:
Schipper
Toon trouwde, 28 jaar oud, op 07-07-1866 in Zwolle [bron: Aktenummer: 70] met Johanna Willems, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 25-02-1843 in Zwolle [bron: Aktenr 102], dochter van Coenraad Jan Willems en Hendrika van der Bent. Johanna is overleden in 12-1902 in Zwolle, 59 jaar oud [bron: Aktenr 557].
Notitie bij Johanna: Op 20-12-1902 gevonden in de Achtergracht
Kinderen van Toon en Johanna:
1 Hendrika Eilander, geboren op 07-06-1867 in Zwolle [bron: Aktenr 292]. Hendrika is overleden op 01-02-1890 in Zwolle, 22 jaar oud [bron: Aktenr 84]. Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op 29-11-1888 in Zwolle [bron: Aktenummer: 189] met Jakob van Leijen, 30 jaar oud. Jakob is geboren op 25-01-1858 in Zwolle [bron: Aktenr 51], zoon van Hendrik van Leijen en Johanna Kunst. Jakob is overleden op 11-08-1897 in Zwolle, 39 jaar oud [bron: Aktenr 415].
Beroep:
Pakhuisknecht
2 Jan Eilander, geboren op 27-08-1868 in Zwolle [bron: Aktenr 477]. Jan is overleden op 31-07-1869 in Zwolle, 11 maanden oud [bron: Aktenr 388].
3 Aaltien Eilander, geboren op 05-03-1870 in Zwolle [bron: Aktenr 148]. Aaltien is overleden op 25-08-1871 in Zwolle, 1 jaar oud [bron: Aktenr 477].
4 Cornelia Johanna Eilander, geboren op 06-02-1872 in Zwolle [bron: Aktenr 73]. Cornelia is overleden op 28-07-1872 in Zwolle, 5 maanden oud [bron: Aktenr 297].
5 Cornelia Johanna Eilander, geboren op 13-04-1873 in Zwolle [bron: Aktenr 244]. Cornelia is overleden op 14-07-1873 in Zwolle, 3 maanden oud [bron: Aktenr 330].
6 Willem Jan Eilander, geboren op 05-06-1874 in Zwolle [bron: Aktenr 319]. Willem is overleden op 05-08-1874 in Zwolle, 2 maanden oud [bron: Aktenr 378].
7 Antonius Johannes Eilander, geboren op 07-07-1875 in Zwolle [bron: Aktenr 419]. Antonius is overleden op 25-08-1875 in Zwolle, 1 maand oud [bron: Aktenr 459].
8 Johanna Gerridina Eilander, geboren op 03-09-1876 in Zwolle [bron: Aktenr 518]. Johanna is overleden op 19-11-1959 in Zwolle, 83 jaar oud [bron: Aktenr 688]. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 24-02-1898 [bron: Aktenummer: 2] met Hendrik Jan Oldeman, 24 of 25 jaar oud. Hendrik is geboren in 1873 in Ommen Stad, zoon van Hendrik Oldeman en Geertje Kampman. Hendrik is overleden op 04-05-1915 in Zwolle, 41 of 42 jaar oud [bron: Aktenr 201].
Beroep:
Bakkersknecht
9 Toon Eilander, geboren op 16-08-1878 in Zwolle [bron: Aktenr 474]. Toon is overleden op 10-09-1878 in Zwolle, 25 dagen oud [bron: Aktenr 357].
10 Antonia Eilander, geboren op 10-05-1880 in Zwolle [bron: Aktenr 328]. Antonia is overleden op 23-01-1944 in Zwolle, 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 62]. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Meppelerstraatweg). Antonia trouwde, 22 jaar oud, op 22-01-1903 in Zwolle [bron: Aktenummer: 8] met Petrus Machiel Konkelaar, 26 jaar oud. Petrus is geboren op 14-06-1876 in Winschoten, zoon van Petrus Machiel Konkelaar en Jacoba Bouwknecht. Petrus is overleden op 20-10-1959, 83 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Meppelerstraatweg).
11 Jan Eilander, geboren op 12-05-1881 in Zwolle [bron: Aktenr 320]. Jan is overleden op 19-04-1882 in Zwolle, 11 maanden oud [bron: Aktenr 216].
12 Willem Jan Eilander, geboren op 06-01-1883 in Zwolle [bron: Aktenr 20]. Willem is overleden op 07-01-1885 in Zwolle, 2 jaar oud [bron: Aktenr 18].
VIII-m Klaas Eilander is geboren op 08-10-1839 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 96], zoon van Jan Eilander (zie VII-i) en Hendrika Kolk. Klaas is overleden op 27-08-1925 in Heino (Ov), 85 jaar oud [bron: Aktenr 32]. Hij is begraven in Heino (Algemene Begraafplaats). Klaas bleef kinderloos.
Beroep:
Boerenknecht
Klaas:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-06-1865 in Heino (Ov) [bron: Aktenummer: 7] met Hendrika Koetsen, 26 of 27 jaar oud. Hendrika is geboren in 1838 in Heino (Ov), dochter van Jan Koetsen en Hendrine Poelakker. Hendrika is overleden op 27-03-1878, 39 of 40 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 11-07-1878 in Heino (Ov) [bron: Aktenummer: 8] met Hendrikje Bakenbelt, 25 of 26 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1852 in Heino (Ov), dochter van Gerrit Bakenbelt en Gerrigje Dijk. Hendrikje is overleden op 27-04-1916 in Heino (Ov), 63 of 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
VIII-n Hendrik Bosman is geboren op 13-06-1825 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 60], zoon van Klaas Eilander (Bosman) (zie VII-k) en Johanna Burgers (Hendriks). Hendrik is overleden op 15-06-1896 in Zwolle, 71 jaar oud [bron: Aktenr 281]. Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 23-11-1848 in Zwolle [bron: Aktenr 102] met Cornelia Zegeling, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 30-01-1824 in Harlingen, dochter van Jan Zegeling en Maijke Merkelbach. Cornelia is overleden op 08-08-1866 in Zwolle, 42 jaar oud [bron: Aktenr 535].
Kind van Hendrik en Cornelia:
1 Jan Bosman, geboren op 20-04-1856 in Zwolle. Volgt IX-q.
VIII-o Hendrik Bosman is geboren op 27-04-1830 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47], zoon van Harmen Bosman (zie VII-l) en Annigje Bomhof. Hendrik is overleden op 10-07-1914 om 07:30 in Heerde, 84 jaar oud [bron: Aktenr 70]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan van Marle (landbouwer) en Gerrit Doornink (landbouwer). Hendrik trouwde, 31 jaar oud, op 18-05-1861 in Heerde [bron: Aktenr 25] met Teuntje van Rijssen, 27 jaar oud. Teuntje is geboren op 24-04-1834 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 31], dochter van Tijmen van Rijssen en Gargje Gelderman. Teuntje is overleden op 14-11-1908 in Vorchten (Gem. Heerde), 74 jaar oud [bron: Aktenr 106].
Kinderen van Hendrik en Teuntje:
1 Harmen Bosman, geboren op 27-07-1864 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 137]. Harmen is overleden op 16-06-1920 om 13:30 in Heerde, 55 jaar oud [bron: Aktenr 54]. Bij de overlijdensaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Herman Liefers (landbouwer) en Teunis Eilander (arbeider). Harmen bleef ongehuwd.
2 Gerrigje Bosman, geboren op 04-11-1866 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 158]. Gerrigje is overleden op 11-01-1893 om 05:00 in Heerde, 26 jaar oud [bron: Aktenr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Jan Gelderman en Gerrit van Merle Maten.
3 Reintje Bosman, geboren op 01-04-1870 om 22:00 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 52]. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus van Rijssen (oom van de aangever) en Jan Hendriks (veldwachter). Reintje is overleden op 02-04-1910 om 06:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 40 jaar oud [bron: Aktenr 50]. Bij de overlijdensaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Peter Toorn (arbeider) en Reinder Schrijver (landbouwer). Reintje trouwde, 35 jaar oud, op 10-06-1905 in Heerde [bron: Aktenr 35] met Hermannus van der Scheer, 40 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reintje en Hermannus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bosman (vader van de bruid) en Albert Zwanepol (zwager van de bruidegom) en Harmen Bosman en Timen Bosman (beide broers van de bruid). Hermannus is geboren op 20-11-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 198], zoon van Berend van der Scheer en Egberdina Boeve. Hermannus is overleden op 06-01-1947 om 16:00 in Heerde, 82 jaar oud [bron: Aktenr: 1]. Bij de overlijdensaangifte van Hermannus was de volgende getuige aanwezig: Willem IJzerman.
Beroep:
Arbeider
4 Timen Bosman, geboren op 04-06-1874 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IX-r.
VIII-p Jan Bosman is geboren op 29-09-1835 in Heerde [bron: Aktenr 104], zoon van Harmen Bosman (zie VII-l) en Annigje Bomhof. Jan is overleden op 19-05-1886 in Epe, 50 jaar oud [bron: Aktenr 85]. Jan:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1866 in Heerde [bron: Aktenr 12] met Aaltje Wagenvoorde, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 25-02-1846 in Heerde [bron: Aktenr 31], dochter van Jannes Wagenvoorde en Christina Waterkamp. Aaltje is overleden op 12-03-1876 in Heerde, 30 jaar oud [bron: Aktenr 41].
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 09-05-1878 in Heerde [bron: Aktenr 20] met Janna Berghorst, 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Janna was de volgende getuige aanwezig: Jannes Wagevoort en Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode) en Harmen de Graaf. Janna is geboren op 24-06-1842 in Heerde [bron: Aktenr 68], dochter van Gerrit Berghorst en Elisabeth ten Hove. Janna is overleden op 24-12-1910 in Epe, 68 jaar oud [bron: Aktenr: 150]. Janna is weduwe van Albert Plakmeijer (1839-1874), met wie zij trouwde op 02-03-1867 in Heerde [bron: Aktenr 11]. Janna trouwde later op 16-07-1898 in Epe [bron: Aktenummer: 38] met Frederik de Weerd (1844-1912).
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Annigje Bosman, geboren op 23-01-1867 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 16]. Annigje is overleden op 22-05-1942 om 06:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 75 jaar oud [bron: Aktenr 63]. Bij de overlijdensaangifte van Annigje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker).
Notitie bij Annigje: Weduwe van Jan Martens
Annigje trouwde, 34 jaar oud, op 15-06-1901 in Heerde [bron: Aktenr: 29] met Gerrit Bijsterbosch, 46 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Annigje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Hulleman (behuwd vader van de bruidegom) en Hendrik Jan Wagenvoort (oom van de bruid) en Gerrit Wijgmans (winkelier) en Hendrik Post. Gerrit is geboren op 05-11-1854 om 18:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 141], zoon van Berend Bijsterbosch en Johanna Regterschot. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Joachim Montizaan (horlogemaker). Gerrit is overleden op 23-12-1933 om 21:00 in Heerde, 79 jaar oud [bron: Aktenr 84]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van ’t Veld (aanspreker) en Hendrik Lammert Snel (ambtenaar ter secretarie). Gerrit is weduwnaar van Evertje Hulleman (1864-1897), met wie hij trouwde op 23-05-1885 in Heerde [bron: Aktenr: 18].
Beroep:
Arbeider
2 Johannes Bosman, geboren op 23-09-1868 in Vorchten (Gem. Heerde). Volgt IX-s.
Kinderen van Jan en Janna:
3 Albert Bosman, geboren op 31-08-1879 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt IX-t.
4 Jan Bosman, geboren op 31-07-1882 in Epe. Volgt IX-u.
VIII-q Hendrik Bosman is geboren op 20-02-1825 in Heerde [bron: Aktenr 19], zoon van Albert Bosman (zie VII-m) en Stijntje Rorije (Teunissen). Hendrik is overleden op 20-06-1866 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 41 jaar oud [bron: Aktenr 75]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Albert Bosch en Jan Visser. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 17-11-1849 in Heerde [bron: Aktenr 26] met Trijntje Brouwer, 19 jaar oud. Trijntje is geboren op 22-09-1830 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Dries Brouwer en Elisabeth Mesting. Trijntje is overleden op 13-11-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud [bron: Aktenr 107].
Kind van Hendrik en Trijntje:
1 Willempje Bosman, geboren op 29-01-1864 in Heerde. Willempje is overleden op 20-07-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde), 35 jaar oud [bron: Aktenr 66]. Willempje trouwde, 20 jaar oud, op 22-03-1884 in Heerde [bron: Aktenr 11] met Gerrit Frederiks, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op 16-04-1855 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 46], zoon van Gerrit Frederiks en Berendina Horst. Gerrit is overleden op 29-12-1944 in Heerde, 89 jaar oud [bron: Aktenr 116]. Gerrit trouwde later op 26-11-1904 in Heerde [bron: Aktenr 47] met Mietje Rorije (1861-1935).
VIII-r Teunis Bosman is geboren op 16-08-1826 in Heerde [bron: Aktenr 82], zoon van Albert Bosman (zie VII-m) en Stijntje Rorije (Teunissen). Teunis is overleden op 14-07-1871 in Wapenveld (Gem. Heerde), 44 jaar oud [bron: Aktenr: 82]. Teunis bleef kinderloos.
Beroep:
Dagloner
Teunis trouwde, 31 jaar oud, op 10-04-1858 in Heerde [bron: Aktenr: 11] met Stijna Pleiter, 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Stijna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit voor de Poorte en Evert Jan van Apeldoorn (timmerman) en Joachim Montizaan (horlogemaker) en Hendrikus Montizaan (horlogemaker). Stijna is geboren op 20-11-1821 in Heerde [bron: Aktenr 95], dochter van Steven Pleiter en Berendina (Dina) Eikelboom. Stijna is overleden op 27-09-1881 om 11:00 in Heerde (buurtschap Assendorp), 59 jaar oud [bron: Aktenr: 107]. Bij de overlijdensaangifte van Stijna was de volgende getuige aanwezig: Willem Meijer en Wicher van der Worp. Stijna is weduwe van Jan Tellegen (1823-1854), met wie zij trouwde op 15-06-1849 in Heerde [bron: Aktenr: 15].
Beroep:
Arbeider
VIII-s Jan Bosman is geboren op 24-02-1838 in Heerde [bron: Aktenr 28], zoon van Albert Bosman (zie VII-m) en Hendrika Brouwer (Jans). Jan is overleden op 29-09-1899 in Oldebroek, 61 jaar oud [bron: Aktenr 101]. Jan:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 03-12-1874 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenr 8] met Aaltje Frijlink, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 07-10-1852 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenr 10], dochter van Jan Frijlink en Hermina Goudbeek. Aaltje is overleden op 06-09-1878 in Wilsum (Ov), 25 jaar oud [bron: Aktenr 10].
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 31-05-1879 in Oldebroek [bron: Aktenr 31] met Lamberdina Horst, 48 jaar oud. Lamberdina is geboren op 11-07-1830 in Heerde [bron: Aktenr 73], dochter van Willem Horst en Grietje van Munster. Lamberdina is overleden op 05-08-1891 in Oldebroek, 61 jaar oud [bron: Aktenr 69]. Lamberdina is weduwe van Jan van Erven (ovl. vóór 1879), met wie zij trouwde op 16-03-1861 in Oldebroek [bron: Aktenr 6].
(3) trouwde, 55 jaar oud, op 30-03-1893 in Oldebroek [bron: Aktenr 13] met Egberta van Dieren, 48 jaar oud. Egberta is geboren op 17-07-1844 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr 5], dochter van Harm van Dieren en Grietje van Nuchteren. Egberta is overleden op 20-01-1920 in Oldebroek, 75 jaar oud [bron: Aktenr 7]. Egberta is weduwe van Albert Jan van Bruggen (1852-1892).
Kind van Jan en Aaltje:
1 Albert Bosman, geboren op 23-06-1877 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenr 20]. Albert is overleden op 28-08-1877 in Wilsum (Ov), 2 maanden oud [bron: Aktenr 15].
VIII-t Lambert Eilander is geboren op 12-07-1801 in Heerde, zoon van Jan Eilander (Hendriks) (zie VII-n) en Antje Kruisdijk (Lamberts). Hij is gedoopt op 19-07-1801 in Heerde. Lambert is overleden op 23-03-1864 in Olst (buurtschap Hengforden), 62 jaar oud [bron: Aktenr: 28].
Beroep:
Arbeider
Lambert trouwde, 25 jaar oud, op 30-09-1826 in Heerde [bron: Aktenr: 22] met Lamberdina de Bone, 25 jaar oud. Lamberdina is geboren op 07-07-1801 in Heerde, dochter van Teunis de Boone (Lamberts) en Anna Jans. Lamberdina is overleden op 21-09-1852 in Veessen (Gem. Heerde), 51 jaar oud [bron: Aktenr: 77].
Kinderen van Lambert en Lamberdina:
1 Jennigje Eilander, geboren op 17-02-1827 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 19]. Jennigje is overleden op 21-11-1895 in Deventer, 68 jaar oud [bron: Aktenr: 501]. Jennigje bleef ongehuwd.
2 Teuntje Eilander, geboren op 03-11-1828 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 98]. Teuntje is overleden op 03-03-1909 in Deventer, 80 jaar oud [bron: Aktenr: 95]. Teuntje trouwde, 30 jaar oud, op 21-02-1859 in Heerde [bron: Aktenr: 12] met Kornelis Overmars, 30 of 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teuntje en Kornelis was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwachter) en Gerhardus Veenhuijzen en Joachim Montizaan (horlogemaker) en Hendrikus Montizaan (horlogemaker). Kornelis is geboren in 1828 in Olst, zoon van Willem Overmars en Willemina van Putten. Kornelis is overleden op 05-09-1902 in Deventer, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenr: 330].
Beroep:
Arbeider
3 Jan Eilander, geboren op 26-03-1831 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IX-v.
4 Albert Eilander, geboren op 02-04-1833 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IX-w.
5 Gerrit Eilander, geboren op 13-10-1834 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IX-x.
6 Janna Eilander, geboren op 31-01-1837 om 08:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 8]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Berent Meijer (geregtsdienaar) en Jan de Bone. Janna is overleden op 06-09-1913 in Deventer, 76 jaar oud [bron: Aktenr: 281]. Janna trouwde, 21 jaar oud, op 11-09-1858 in Heerde [bron: Aktenr: 31] met Jan Mulder, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Jan was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter en Jan Hendriks (beiden veldwachter) en Hendrikus Montizaan en Albert Montizaan (beiden horlogemaker). Jan is geboren op 16-02-1838 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 21], zoon van Gerrit Mulder en Reintje Hendriks. Jan is overleden op 06-12-1908 in Diepenveen, 70 jaar oud [bron: Aktenr 68].
Beroep:
Boerenknecht
7 Antonij Eilander, geboren op 21-01-1839 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 10]. Antonij is overleden op 30-01-1839 om 06:00 in Veessen (Gem. Heerde), 9 dagen oud [bron: Aktenr: 8]. Bij de overlijdensaangifte van Antonij was de volgende getuige aanwezig: Berend Logtenberg en Jan Mulder (Gerrits) (beiden buren van de overledene).
8 Antje Eilander, geboren op 10-03-1840 in Heerde [bron: Aktenr 29]. Antje is overleden op 19-04-1919 in Deventer, 79 jaar oud [bron: Aktenr: 214]. Antje trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1869 in Berlijn (Dld) met Eduard Uberschaer. Eduard is overleden vóór 1919.
Beroep:
Tuinman
9 Hendrik Eilander, geboren op 08-02-1842 in Heerde. Volgt IX-y.
10 Lambert Eilander, geboren op 04-06-1846 om 10:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 78]. Bij de geboorteaangifte van Lambert was de volgende getuige aanwezig: Jan van Straaten (veldwachter) en Johannes Dikkeschei. Lambert is overleden.
VIII-u Jan Eilander (Hendriks) is geboren op 10-08-1803 in Heerde, zoon van Jan Eilander (Hendriks) (zie VII-n) en Antje Kruisdijk (Lamberts). Hij is gedoopt op 14-08-1803 in Heerde. Jan is overleden op 15-11-1857 in Olst (buurtschap Duur), 54 jaar oud [bron: Aktenummer : 89].
Notitie bij Jan: Niet kunnende schrijven en ook niet lezen
Beroep:
Daghuurder
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 20-04-1827 in Wijhe [bron: Aktenummer: 7] met Janna Dijkslag, 23 jaar oud. Janna is geboren op 01-06-1803 in Olst, dochter van Hendrik Dijkslag (Willems) en Fennigjen Nijenhuis. Zij is gedoopt op 05-06-1803 in Olst. Janna is overleden op 07-06-1875 in Olst (buurtschap Duur), 72 jaar oud [bron: Aktenummer : 45].
Notitie bij Janna: Geboren op Wijnbergen buurtschap Hengforden te Olst
Kinderen van Jan en Janna:
1 Jennigje Eilander, geboren op 27-07-1826 om 13:00 in Wijhe [bron: Aktenr 59]. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan v d Sedde en Berend Bruggeman. Jennigje is overleden op 29-07-1852 in Olst (buurtschap Duur), 26 jaar oud [bron: Aktenummer : 61]. Jennigje bleef ongehuwd.
2 Gerrigje (Geertje) Eilander, geboren op 03-08-1828 om 12:00 in Wijhe [bron: Aktenr 65]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1828. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bruins en Dirk van Laar. Geertje is overleden op 01-12-1856 in Epe, 28 jaar oud [bron: Aktenummer: 135]. Geertje trouwde, 22 jaar oud, op 28-12-1850 in Olst [bron: Aktenummer: 23] met Evert Jan Wensink, 30 jaar oud. Evert is geboren op 24-12-1820 in Olst, zoon van Harmen Wensink en Gergjen Dijkslag. Evert is overleden op 22-06-1873 in Olst (buurtschap Hengforden), 52 jaar oud [bron: Aktenummer: 73].
Beroep:
Boerenknecht
3 Antonie Eilander, geboren op 03-09-1830 in Wijhe. Volgt IX-z.
4 Hendrik Eilander, geboren op 14-11-1832 in Wijhe. Hendrik is overleden op 03-03-1835 in Wijhe, 2 jaar oud.
5 Hendrik Jan Eilander, geboren op 04-06-1835 in Wijhe. Volgt IX-aa.
6 Fennigje Eilander, geboren op 05-01-1838 om 22:00 in Wijhe [bron: Aktenr 3]. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Ittersum en Hendrik Jan Lieftink. Fennigje is overleden op 31-12-1839 in Olst (buurtschap Duur), 1 jaar oud [bron: Aktenummer : 60].
7 Fredrik Eiland, geboren op 11-10-1840 in Olst. Volgt IX-ab.
8 Gerrit Eilander, geboren op 01-05-1845 in Olst. Gerrit is overleden op 03-09-1851 in Olst (buurtschap Duur), 6 jaar oud [bron: Aktenummer : 52].
VIII-v Steven Eilander is geboren op 24-11-1822 in Heerde [bron: Aktenr 112], zoon van Steven Eilander (zie VII-p) en Gergjen Eikelboom. Steven is overleden op 27-09-1900 in Wijhe, 77 jaar oud.
Beroep:
Bouman
Steven trouwde, 31 jaar oud, op 29-04-1854 in Wijhe [bron: Aktenummer: 9] met Johanna Rietberg, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 17-09-1833 in Wijhe, dochter van Hendrik Jan Rietberg en Maria Kolkman. Johanna is overleden op 20-08-1913 in Wijhe, 79 jaar oud [bron: Aktenr 59].
Kinderen van Steven en Johanna:
1 Gerrigjen Eilander, geboren op 26-01-1855 om 10:00 in Wijhe [bron: Aktenr 13]. Bij de geboorteaangifte van Gerrigjen was de volgende getuige aanwezig: Willem van den Nulft en Hermanus Spantman. Gerrigjen is overleden op 26-01-1927 in Wijhe, 72 jaar oud. Gerrigjen trouwde, 30 jaar oud, op 25-04-1885 in Wijhe [bron: Aktenummer: 12] met Frederik Dijkslag, 46 jaar oud. Frederik is geboren op 11-03-1839 om 22:00 in Wijhe [bron: Aktenr 25], zoon van Gerrit Dijkslag en Hendrika Oldenhof. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Albert Oldenhof en Hendrikus Boerdam. Frederik is overleden op 22-02-1922 in Wijhe, 82 jaar oud [bron: Aktenr 26].
Beroep:
Boerenknecht
2 Hendrik Jan Eilander, geboren op 29-11-1856 om 10:00 in Wijhe [bron: Aktenr 96]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Johannes Elbers en Albert Juttenkamp. Hendrik is overleden op 14-02-1857 in Wijhe, 2 maanden oud.
3 Maria Eilander, geboren op 23-12-1857 om 14:00 in Wijhe [bron: Aktenr 124]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Kappert en Frederik ten Broeke. Maria is overleden op 23-04-1915 in Hoog Zuthem (Zwollerkerspel), 57 jaar oud [bron: Aktenr 31]. Zij is begraven in Windesheim (Zwollerkerspel). Maria trouwde, 19 jaar oud, op 07-06-1877 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 35] met Peter van Dijk, 28 jaar oud. Peter is geboren op 10-08-1848 in Hoog Zuthem (Zwollerkerspel) [bron: Aktenr 66], zoon van Willem van Dijk en Janna van der Meulen. Peter is overleden op 29-09-1925, 77 jaar oud. Hij is begraven in Windesheim (Zwollerkerspel). Peter is weduwnaar van Egbertje van Werven (1853-1877), met wie hij trouwde op 10-06-1875 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 29].
Beroep:
Landbouwer
4 Hendrikjen Eilander, geboren op 25-07-1859 in Wijhe [bron: Aktenr 74]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikjen was de volgende getuige aanwezig: Johannes Elbers en Frederik ten Broeke. Hendrikjen is overleden op 09-05-1938 in Zwolle, 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 233]. Hendrikjen trouwde, 22 jaar oud, op 29-06-1882 in Zwolle [bron: Aktenummer: 95] met Jakob Kijk in de Vegt, 24 jaar oud. Jakob is geboren op 14-06-1858 in Zwolle [bron: Aktenr 259], zoon van Albert Kijk in de Vegt en Ida Scholten. Jakob is overleden op 20-01-1942 in Ermelo, 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 20].
Beroep:
Landbouwer
5 Christina Eilander, geboren op 13-08-1861 om 11:00 in Wijhe [bron: Aktenr 60]. Bij de geboorteaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Pothof en Willem van den Nulft. Christina is overleden op 16-07-1945 in Wijhe, 83 jaar oud [bron: Aktenr: 59]. Zij is begraven in Wijhe (algemene begr.pl. Rust Zacht). Christina trouwde, 32 jaar oud, op 24-02-1894 in Wijhe [bron: Aktenummer: 6] met Rutger Linthorst, 34 jaar oud. Rutger is geboren op 23-01-1860 om 11:00 in Wijhe [bron: Aktenr 10], zoon van Derk Linthorst en Hermina Smeenk. Bij de geboorteaangifte van Rutger was de volgende getuige aanwezig: Lammert Halfwerk (winkelier) en Jozienus Eduard van Assen (kantoorbediende). Rutger is overleden op 17-09-1926 in Wijhe, 66 jaar oud [bron: Aktenr 39]. Hij is begraven in Wijhe (algemene begr.pl. Rust Zacht).
6 Derkje Eilander, geboren op 26-01-1863 om 01:00 in Wijhe [bron: Aktenr 18]. Bij de geboorteaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Lubbertus Grolleman en Willem van den Nulft. Derkje is overleden op 22-02-1865 in Wijhe, 2 jaar oud.
7 Steven Eilander, geboren op 04-05-1864 in Wijhe. Volgt IX-ac.
8 Derkje Eilander, geboren op 30-08-1865 in Wijhe. Derkje is overleden op 21-01-1932 in Zwolle, 66 jaar oud [bron: Aktenr 27]. Derkje trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1893 in Heino (Ov) [bron: Aktenummer: 11] met Hendrik Willem Dekker, 22 of 23 jaar oud. Hendrik is geboren in 1870 in Heino (Ov), zoon van Jan Hendrik Dekker en Grietje Reinders. Hendrik is overleden op 11-09-1916 in Zwolle, 45 of 46 jaar oud [bron: Aktenr 396].
Beroep:
Timmerman
9 Johanna Eilander, geboren op 17-12-1866 om 13:00 in Wijhe [bron: Aktenr 121]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jacob van der Linde en Willem van den Nulft. Johanna is overleden op 17-02-1944 om 00:05 in Zwolle, 77 jaar oud [bron: Aktenr: 124]. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Meppelerstraatweg). Johanna bleef ongehuwd.
10 Hendrika Wilhelmina Eilander, geboren op 24-12-1868 om 12:00 in Wijhe [bron: Aktenr 135]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van der Vegte en Hendrik van Olst. Hendrika is overleden op 23-01-1870 in Wijhe, 1 jaar oud.
11 Hendrika Willemina Eilander, geboren op 10-03-1870 om 20:00 in Wijhe [bron: Aktenr 35]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jacob van der Linde en Frederik ten Broeke. Hendrika is overleden op 24-03-1932 in Zwolle, 62 jaar oud [bron: Aktenr 134]. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster). Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1895 in Wijhe [bron: Aktenummer: 11] met Willem Doornink, 28 jaar oud. Willem is geboren op 25-03-1867 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 56], zoon van Lambert Doornink en Hendrika Post. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Willem Drost en Johannes Docter (gemeentebode). Willem is overleden op 18-02-1953 om 16:30 in Hattem, 85 jaar oud [bron: Aktenr 7]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Louwerens Johannes Spruit (begrafenisondernemer). Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
12 Hendrik Jan Eilander, geboren op 29-03-1871 om 14:00 in Wijhe [bron: Aktenr 42]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jacob van der Linde en Hendrik van Olst. Hendrik is overleden op 24-02-1941 in Zwolle, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 145]. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Meppelerstraatweg). Hendrik bleef ongehuwd.
13 Gerhard Eilander, geboren op 08-05-1872 om 07:00 in Wijhe [bron: Aktenr 52]. Bij de geboorteaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Olst en Gerrit Kappert. Gerhard is overleden op 24-11-1872 in Wijhe, 6 maanden oud.
14 Gerhard Eilander, geboren op 09-11-1873 om 04:00 in Wijhe [bron: Aktenr 109]. Bij de geboorteaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Willem van den Wulft en Hendrikus van Olst. Gerhard is overleden op 23-04-1874 in Wijhe, 5 maanden oud.
15 Jacoba Eilander, geboren op 03-11-1875 om 12:00 in Wijhe [bron: Aktenr 78]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Kappert en Jannes Hartkamp. Jacoba is overleden op 06-07-1955, 79 jaar oud [bron: Aktenrr 375]. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Meppelerstraatweg). Jacoba trouwde, 30 jaar oud, op 25-11-1905 in Wijhe [bron: Aktenummer: 39] met Roelof Roelofs, 39 jaar oud. Roelof is geboren op 20-03-1866 in Oldebroek [bron: Aktenr 45], zoon van Roelof Roelofs en Jannetje van de Waa. Roelof is overleden op 29-05-1938 in Zwolle, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 272].
Notitie bij Roelof: Weduwnaar van Zwiertje Veluwenkamp en Gerritje Dieselhof
VIII-w Koendert Eilander is geboren op 14-01-1826 om 09:00 in Heerde [bron: Aktenr 2], zoon van Steven Eilander (zie VII-p) en Gergjen Eikelboom. Bij de geboorteaangifte van Koendert was de volgende getuige aanwezig: Arend van Olst en Berend voor de Poorte. Koendert is overleden op 22-10-1891 om 21:00 in Heerde, 65 jaar oud (oorzaak: paralysis cordis, hartverlamming) [bron: Aktenr: 110]. Bij de overlijdensaangifte van Koendert was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen (landbouwer) en Gerrit Holtdijk (landbouwer).
Beroep:
Boerenknecht
Koendert trouwde, 25 jaar oud, op 14-03-1851 in Wijhe [bron: Aktenr: 7] met Egberdina IJsseldijk, 23 jaar oud. Egberdina is geboren op 01-11-1827 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 108], dochter van Hendrik IJsseldijk (Arends) en Aaltjen van Tongeren. Egberdina is overleden op 22-03-1903 om 16:00 in Heerde, 75 jaar oud [bron: Aktenr 41]. Bij de overlijdensaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Derk Logtenberg (arbeider) en Arend Niemeijer (arbeider).
Kind van Koendert en Egberdina:
1 Gergje Eilander, geboren op 02-06-1851 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 73]. Gergje is overleden op 26-04-1929 in Apeldoorn, 77 jaar oud [bron: Aktenr: 319]. Gergje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 05-12-1874 in Heerde [bron: Aktenr: 43] met Jan Bijsterbosch, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gergje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Frederik Houtman (voetbode) en Willem Wolf en Jan van Lohuizen (smid) en Wicher ten Have (herbergier). Jan is geboren op 15-03-1846 om 13:00 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 45], zoon van Jacob Bijsterbosch en Hendrikje Bijsterbosch (Jacobs). Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Oene (schoenmaker) en Willem van Zomeren. Jan is overleden op 25-10-1901 om 05:00 in Heerde (buurtschap Markluiden), 55 jaar oud (oorzaak: ophanging) [bron: Aktenr: 94]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Albert Keizer en Willem Jan v Vreden.
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 01-06-1907 in Heerde [bron: Aktenr: 28] met Johan ter Beek, 61 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gergje en Johan was de volgende getuige aanwezig: Hermannus van Ommen en Gerrit Jan Stenfert (schoonzoon van de bruidegom) en Hendrik Jonker (schoonzoon van de bruidegom) en Jacob Bijsterbosch (zoon van de bruid). Johan is geboren op 22-02-1846 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 29], zoon van Hendrik Jan ter Beek en Hendrika Flim. Johan is overleden op 27-02-1908 in Heerde (buurtschap Markluiden), 62 jaar oud [bron: Aktenr: 22].
Notitie bij Johan: Wedn.v. Grietje Ruis;
Beroep:
Landbouwer
VIII-x Roelof Eilander is geboren op 07-04-1838 om 20:00 in Wijhe [bron: Aktenr 46], zoon van Teunis Eilander (zie VII-q) en Oetjen Boers. Bij de geboorteaangifte van Roelof was de volgende getuige aanwezig: Teunis van Nee en Hendrik Jan Averdijk. Roelof is overleden op 13-05-1908 in Wijhe, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 39].
Beroep:
Boerenknecht
Roelof trouwde, 31 jaar oud, op 17-02-1870 in Heino (Ov) [bron: Aktenr: 5] met Willemina Ganseij, 28 of 29 jaar oud. Willemina is geboren in 1841 in Heino (Ov), dochter van Herm Jan Ganseij en Willemina Schuurman. Willemina is overleden op 22-02-1919 in Wijhe, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 21].
Kind van Roelof en Willemina:
1 Tonia Eilander, geboren op 12-09-1871 om 12:30 in Wijhe [bron: Aktenr 90]. Bij de geboorteaangifte van Tonia was de volgende getuige aanwezig: Jacob van der Linde en Wessel Rakhorst. Tonia is overleden op 11-11-1950 in Wijhe, 79 jaar oud [bron: Aktenr: 31]. Zij is begraven in Wijhe (algemene begr.pl. Rust Zacht). Tonia trouwde, 32 jaar oud, op 21-05-1904 in Wijhe [bron: Aktenr: 17] met Albert Klijnoonk, 30 jaar oud. Albert is geboren op 19-08-1873 in Wijhe, zoon van Albert Klijnoonk en Willemina Hartkamp. Albert is overleden op 11-04-1959 in Wijhe, 85 jaar oud. Hij is begraven in Wijhe (algemene begr.pl. Rust Zacht).
VIII-y Teunis Eilander is geboren op 13-08-1848 in Heino (Ov), zoon van Teunis Eilander (zie VII-q) en Oetjen Boers. Teunis is overleden op 24-05-1901 in Heino (Ov), 52 jaar oud [bron: Aktenr 27].
Beroep:
Boerenknecht
Teunis trouwde, 26 jaar oud, op 24-06-1875 in Heino (Ov) [bron: Aktenummer: 8] met Hendrika Hartkamp, 22 of 23 jaar oud. Hendrika is geboren in 1852 in Heino (Ov), dochter van Jan Willem Hartkamp en Gerrigje Smeenk. Hendrika is overleden op 03-12-1921 in Heino (Ov), 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 26].
Kinderen van Teunis en Hendrika:
1 Oeda Eilander, geboren op 21-05-1876 in Heino (Ov). Oeda is overleden op 23-02-1935 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 11]. Oeda trouwde, 35 jaar oud, op 07-03-1912 in Heino (Ov) [bron: Aktenummer: 3] met Lammert Westera, 36 jaar oud. Lammert is geboren op 11-01-1876 in Dalfsen [bron: Aktenr 5], zoon van Willem Westera en Alberta Doorn. Lammert is overleden op 29-10-1955 in Zwolle, 79 jaar oud [bron: Aktenr 578].
2 Jan Willem Eilander, geboren op 19-11-1877 in Heino (Ov). Jan is overleden op 21-12-1906 in Heino (Ov), 29 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
3 Gerrit Eilander, geboren op 22-08-1879 in Heino (Ov). Volgt IX-ad.
4 Teunis Eilander, geboren op 23-08-1881 in Heino (Ov). Volgt IX-ae.
5 Steven Eilander, geboren op 13-11-1882 in Heino (Ov). Volgt IX-af.
6 NN Eijlander, levenloos geboren dochter, geboren op 21-03-1886 in Heino (Ov).
7 Albert Eilander, geboren op 29-07-1887 in Heino (Ov). Albert is overleden op 31-08-1887 in Heino (Ov), 1 maand oud.
8 Albert Eilander, geboren op 25-01-1889 in Heino (Ov). Albert is overleden op 12-03-1890 in Heino (Ov), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 21].
9 Albert Jan Eilander, geboren op 16-04-1889 in Heino (Ov). Volgt IX-ag.
10 Gerrit Willem Eilander, geboren op 29-01-1895 in Heino (Ov). Gerrit is overleden op 27-04-1895 in Heino (Ov), 2 maanden oud.
VIII-z Willem Eilander is geboren op 29-01-1844 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 11], zoon van Teunis Eilander (zie VII-s) en Geertjen van de Hoeve. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Warner Veenhuizen en Jacob Buisman (koopman). Willem is overleden op 31-07-1931 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 87 jaar oud [bron: Aktenr 70]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jan Bredewout (landarbeider) en Dirk Scholten (landarbeider).
Notitie bij Willem: Jachtopziener op landgoed Molecaten, had als bijnaam ,,de kattenschut"
Gewoond hebbende in wijk F398 in Wapenveld
Beroep:
Boerenknecht
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 31-08-1867 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 19] met Eerlandje Knul, 22 jaar oud. Eerlandje is geboren op 14-12-1844 in Oldebroek [bron: Aktenr 117], dochter van Aart Knul en Geertje Mulder. Eerlandje is overleden op 30-11-1918 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 73 jaar oud [bron: Aktenr 136]. Bij de overlijdensaangifte van Eerlandje was de volgende getuige aanwezig: Hermannus van der Scheer (landbouwer) en Roelof Harmsen (landbouwer).
Kinderen van Willem en Eerlandje:
1 Teunis Eilander, geboren op 27-12-1867 in Oldebroek [bron: Aktenr 142]. Teunis is overleden op 23-02-1868 in Oldebroek, 1 maand oud.
2 Teunis Eilander, geboren op 09-06-1870 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 89]. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Teunis is overleden op 10-10-1870 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 maanden oud [bron: Aktenr: 90]. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Willem Drost en Marten Brouwer.
3 Geertje Eilander, geboren op 10-09-1871 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 132]. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Geertje is overleden op 23-03-1959 om 00:15 in Wapenveld (Gem. Heerde), 87 jaar oud [bron: Aktenr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Geertje trouwde met Gerrit Jan Vije. Gerrit is geboren op 21-11-1866. Gerrit is overleden op 17-11-1969 in Wapenveld (Gem. Heerde), 102 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Landbouwer
4 Gerrigje Eilander, geboren op 02-02-1875 in Hattem [bron: Aktenr 11]. Gerrigje is overleden op 20-08-1942 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud [bron: Aktenr 82]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker). Gerrigje trouwde, 29 jaar oud, op 27-08-1904 in Heerde [bron: Aktenr: 36] met Jan Olthuis, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrigje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis (vader van de bruidegom) en Jacob Olthuis (broer van de bruidegom) en Jan Boeve (logementhouder) en Albert Pleiter. Jan is geboren op 16-05-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 70], zoon van Jan Olthuis en Fennigje van Ommen. Jan is overleden op 21-04-1943 om 02:30 in Zwolle, 68 jaar oud [bron: Aktenr 255].
Beroep:
Schoenmaker
5 Berendina Eilander, geboren op 14-10-1876 in Hattem [bron: Aktenr 092]. Berendina is overleden op 10-04-1954 om 00:45 in Zwolle, 77 jaar oud [bron: Aktenr 30]. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Berendina trouwde, 35 jaar oud, op 01-06-1912 in Heerde [bron: Aktenr: 26] met Pieter Johannes de Bruin, 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berendina en Pieter was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas van Oort (zwager van de bruid) en Bernardus Hietbrink en Willem Overbosch (winkellier) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Pieter is geboren op 22-03-1876 in Zegwaart [bron: Aktenr 13], zoon van Gerard de Bruin en Stientje Verhoog. Pieter is overleden op 08-05-1958 in Wapenveld (Gem. Heerde), 82 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Botermaker
6 Cornelisje Eilander, geboren op 19-07-1879 in Hattem [bron: Aktenr 055]. Cornelisje is overleden. Cornelisje trouwde, 21 jaar oud, op 04-05-1901 in Stratum [bron: Aktenummer: 8] met Nicolaas van Oort, 22 jaar oud. Nicolaas is geboren op 24-04-1879 in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, zoon van Klaas van Oort en Martha Beenen. Nicolaas is overleden.
7 Teunis Eilander, geboren op 27-07-1882 in Hattem. Volgt IX-ah.
8 Aaltje Eilander, geboren op 10-02-1885 in Hattem [bron: Aktenr 014]. Aaltje is overleden op 14-06-1960 in Edmonton, Alberta, Canada, 75 jaar oud. Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op 27-05-1905 in Heerde [bron: Aktenr: 32] met Jacob Olthuis, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis (broer van de bruidegom) en Nicolaas van Oort (zwager van de bruidegom) en Jan Boeve (logementhouder) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Jacob is geboren op 23-10-1880 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 164], zoon van Jan Olthuis en Fennigje van Ommen. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen (smid) en Wicher ten Have (herbergier). Jacob is overleden op 16-03-1967 in Edmonton, Alberta, Canada, 86 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Hij immigreerde naar Edmonton, Canada op het Corsicaans schip dat in de Stad van Quebec op 12 Mei 1913 aankwam
Beroep:
Timmerman
9 Willem Eilander, geboren op 09-07-1887 in Hattem [bron: Aktenr 045]. Willem is overleden op 14-05-1889 in Hattem, 1 jaar oud.
VIII-aa Jan Eilander is geboren op 02-05-1856 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62], zoon van Teunis Eilander (zie VII-s) en Geertjen van de Hoeve. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Joachim Montizaan (horlogemaker) en Hendrikus Montizaan (horlogemaker). Jan is overleden op 18-10-1916 in Olst (buurtschap Duur), 60 jaar oud [bron: Aktenr: 62].
Beroep:
Boerenknecht
Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 02-05-1885 in Wijhe [bron: Aktenr: 15] met Alberdina Kloeseman, 21 of 22 jaar oud. Alberdina is geboren in 1863 in Wijhe, dochter van Albert Kloeseman en Alberdine Spandman. Alberdina is overleden op 10-07-1895 in Olst (buurtschap Den Nul), 31 of 32 jaar oud [bron: Aktenummer: 62].
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 12-12-1896 in Heerde [bron: Aktenr: 53] met Anna Schoenman, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Anna was de volgende getuige aanwezig: Teunis Eilander (broer van de bruidegom) en Hendrik Schoenman (broer van de bruid) en Albert Zwanepol en Jan van Leeuwen (winkelier). Anna is geboren op 06-01-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 4], dochter van Filip Schoenman en Arendje van Munster. Anna is overleden op 05-04-1926 in Olst, 59 jaar oud [bron: Aktenummer: 17].
Kinderen van Jan en Alberdina:
1 Teunis Eilander, geboren op 16-08-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ai.
2 Albert Eilander, geboren op 10-01-1889 om 21:00 in Olst [bron: Aktenr 9]. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Derk Jan Willems en Gerrit Horselenberg. Albert is overleden op 02-06-1900 in Olst (buurtschap Duur), 11 jaar oud [bron: Aktenummer: 48].
Kind van Jan en Anna:
3 Jan Eilander, geboren op 26-12-1897 in Heerde. Volgt IX-aj.
VIII-ab Derk Eilander is geboren op 25-12-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 172], zoon van Teunis Eilander (zie VII-s) en Geertjen van de Hoeve. Derk is overleden op 05-03-1934 om 17:00 in Heerde, 75 jaar oud [bron: Aktenr 14]. Bij de overlijdensaangifte van Derk was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van ’t Veld (aanspreker) en Bartus Fiks (slager).
Notitie bij Derk: Gewoond hebbende in wijk F425
Beroep:
Boerenknecht
Derk:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1880 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr: 34] met Harmpje Gelderman, 22 jaar oud. Harmpje is geboren op 30-04-1858 in Harculo (Zwollerkerspel) [bron: Aktenr 56], dochter van Jacob Gelderman en Tonia Bruggeman. Zij is gedoopt op 06-06-1858 in Windesheim (Zwollerkerspel). Harmpje is overleden op 30-04-1896 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 38 jaar oud (oorzaak: pneumonia crouposa, longontsteking) [bron: Aktenr 53]. Bij de overlijdensaangifte van Harmpje was de volgende getuige aanwezig: Derk joostema (landbouwer) en Rutger Veldkamp (arbeider).
Notitie bij Harmpje: Geboren op Harculo 21
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 05-10-1907 in Heerde [bron: Aktenr: 47] met Bartje Zwanepol, 42 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derk en Bartje was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Johannes Martens en Klaas Mensink (vrachtrijder) en Albert Koetzier (herbergier). Bartje is geboren op 23-09-1865 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 123], dochter van Steven Zwanepol en Jennigje Bone. Bartje is overleden op 16-05-1912 om 02:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 46 jaar oud [bron: Aktenr 43]. Bij de overlijdensaangifte van Bartje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Bijsterbosch (landbouwer) en Gerrit Rietberg (arbeider). Bartje is weduwe van Elbert Beekman (1862-1905), met wie zij trouwde op 25-10-1890 in Heerde [bron: Aktenr: 39].
Kinderen van Derk en Harmpje:
1 Geertje Eilander, geboren op 06-10-1880 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 154]. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen (smid) en Jan Hendriks (veldwachter). Geertje is overleden op 22-05-1957 in Zwolle, 76 jaar oud [bron: Aktenr 296]. Geertje trouwde, 33 jaar oud, op 03-01-1914 in Heerde [bron: Aktenr: 1] met Teunis Eilander, 50 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Teunis was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Steven van Laar en Albert Koetzier (vergunninghouder). Zie VIII-ac voor persoonsgegevens van Teunis.
2 Jacob Eilander, geboren op 12-04-1882 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt IX-ak.
3 Teunis Eilander, geboren op 21-03-1883 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 48]. Teunis is overleden op 05-12-1884 in Harculo (Zwollerkerspel), 1 jaar oud [bron: Aktenr 114].
4 Teunis Eilander, geboren op 20-11-1884 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 176]. Teunis is overleden.
5 Antonie Eilander, geboren op 09-05-1891 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt IX-al.
VIII-ac Teunis Eilander is geboren op 09-08-1863 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 107], zoon van Teunis Eilander (zie VII-s) en Geertjen van de Hoeve. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Wonink en Jacob Boeve (logementhouder). Teunis is overleden op 08-05-1932 om 09:00 in Zwolle, 68 jaar oud [bron: Aktenr 197].
Beroep:
Wegwerker
Teunis trouwde, 50 jaar oud, op 03-01-1914 in Heerde [bron: Aktenr: 1] met Geertje Eilander, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Geertje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Steven van Laar en Albert Koetzier (vergunninghouder). Zie VIII-ab,1 voor persoonsgegevens van Geertje.
Kind van Teunis en Geertje:
1 Geertje Eilander, geboren op 13-02-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 33]. Geertje is overleden op 27-03-1979, 65 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Geertje trouwde, 17 jaar oud, op 23-01-1932 in Heerde [bron: Aktenr 2] met Arend Jan Fiks, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Arend was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Wagenvoord (wegwerker) en Willem Veldkamp (zwager van de bruidegom). Arend is geboren op 09-09-1904 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 126], zoon van Berend Fiks en Aaltje Eilander. Bij de geboorteaangifte van Arend was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Albert Koetzier (herbergier). Arend is overleden op 25-02-1976, 71 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Wegwerker
VIII-ad Willem Jan Eilander is geboren op 27-12-1859 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 185], zoon van Willem Arend Eilander (zie VII-t) en Janna Boeve. Willem is overleden op 01-06-1932 om 02:00 in Heerde, 72 jaar oud [bron: Aktenr 46]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Steven Visser (aanspreker) en Jan van de Vrugt (gemeentebode).
Beroep:
Boerenknecht
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 17-03-1883 in Heerde [bron: Aktenr: 7] met Barta Plakmeijer, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Barta was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Lubbertus van Egteren en Steven Johannes van den Berg (klompenmaker) en Johannes Docter (gemeentebode). Barta is geboren op 12-06-1859 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 83], dochter van Timen Plakmeijer en Machteld Palm. Barta is overleden op 23-03-1927 in Heerde, 67 jaar oud [bron: Aktenr: 28].
Kinderen van Willem en Barta:
1 Willem Arend Eilander, geboren op 28-08-1883 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt IX-am.
2 Machteldje Eilander, geboren op 11-10-1885 om 11:00 in Heerde (buurtschap het Veen) [bron: Aktenr 149]. Bij de geboorteaangifte van Machteldje was de volgende getuige aanwezig: Albert Jonker en Johannes Docter (gemeentebode). Machteldje is overleden op 16-11-1885 om 06:00 in Heerde (buurtschap het Veen), 1 maand oud (oorzaak: tussis convulsiva, kinkhoest) [bron: Aktenr: 103]. Bij de overlijdensaangifte van Machteldje was de volgende getuige aanwezig: Albert Jonker en Derk Jan Olthof.
3 Timen Eilander, geboren op 06-05-1887 in Heerde (buurtschap het Veen). Volgt IX-an.
4 Janna Eilander, geboren op 27-10-1889 om 08:00 in Heerde (buurtschap het Veen) [bron: Aktenr 147]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Timen Brummel en Jannes Martens (veldwachter). Janna is overleden op 09-09-1960 om 02:00 in Heerde, 70 jaar oud [bron: Aktenr 45]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Bijsterbosch (aanspreker). Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Janna trouwde, 24 jaar oud, op 20-06-1914 in Heerde [bron: Aktenr: 44] met Arend van Lohuizen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Arend was de volgende getuige aanwezig: Tiemen eilander (broer van de bruid) en Harmen Heideveld (koetsier). Arend is geboren op 11-09-1889 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 126], zoon van Hendrik van Lohuizen en Fijgje Buitenkamp. Arend is overleden op 23-04-1962, 72 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
5 Jan Eilander, geboren op 16-05-1892 in Heerde (buurtschap het Veen). Volgt IX-ao.
6 Marinus Eilander, geboren op 11-08-1895 om 02:00 in Heerde (buurtschap het Veen) [bron: Aktenr 109]. Bij de geboorteaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Marinus is overleden op 18-09-1896 om 09:00 in Heerde (buurtschap het Veen), 1 jaar oud (oorzaak: bronchopneumonia, ontsteking van de longen) [bron: Aktenr 90]. Bij de overlijdensaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Arend Jan van Vreden (arbeider) en Lambert van der Wal (arbeider).
7 Lubbertus Eilander, geboren op 09-11-1897 in Heerde (buurtschap het Veen). Volgt IX-ap.
VIII-ae Hendrik Jan Eilander is geboren op 28-12-1860 in Epe [bron: Aktenr 243], zoon van Willem Arend Eilander (zie VII-t) en Janna Boeve. Hendrik is overleden op 16-04-1930 in Kampen, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 96]. Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 28-04-1888 in Heerde [bron: Aktenummer: 11] met Elsje Liefers, 24 jaar oud. Elsje is geboren op 21-09-1863 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 142], dochter van Evert Liefers en Aaltje IJzerman. Bij de geboorteaangifte van Elsje was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en Aart van de Put (veldwachter). Elsje is overleden op 01-10-1934 in Kampen, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 149].
Kinderen van Hendrik en Elsje:
1 Willem Arend Eilander, geboren op 14-06-1889 in Kampen. Willem is overleden op 18-05-1891 in Kampen, 1 jaar oud.
2 Willem Arend Eilander, geboren op 16-01-1893 in Kampen. Volgt IX-aq.
3 Aaltje Eilander, geboren op 04-07-1896 in Kampen. Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 06-06-1918 in Kampen [bron: Aktenummer: 67] met Arend Wendt, 21 of 22 jaar oud. Arend is geboren in 1896 in Kampen, zoon van Teunis Wendt en Diena van Zoomeren. Arend is overleden op 04-09-1963 in Kampen, 66 of 67 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker
VIII-af Jacob Eilander is geboren op 09-01-1876 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 4], zoon van Jan Eilander (zie VII-u) en Hermina Bredenhoff. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Wicher ten Have (herbergier). Jacob is overleden op 20-12-1966, 90 jaar oud. Hij is begraven in Hengelo (Gld).
Notitie bij Jacob: Op 17-3-1917 ingeschreven in Zutphen komende vanaf Mettmann’
Jacob is op 22-3-1918 zijn paspoort ingenomen voor 20 dagen voor verboden uitvoer, bij vonnis van de rechtbank in Arnhem.
Jacob trouwde met Johanna Christina van Schooten. Johanna is geboren op 02-06-1884 in Brummen [bron: Aktenr 98], dochter van Wessel van Schooten en Maria G. Panhuis. Johanna is overleden op 21-07-1964, 80 jaar oud. Zij is begraven in Hengelo (Gld).
Kinderen van Jacob en Johanna:
1 Maria Wilhelmina Eilander, geboren op 17-02-1905 in Mettmann (Dld). Maria is overleden op 13-04-1968 in Wijlre (L), 63 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 28-05-1926 in Hengelo (0v) [bron: Aktenr 21] met Harmen van Zuilekom, 26 jaar oud. Harmen is geboren op 26-05-1900 in Vorden (Gld) [bron: Aktenr 40], zoon van Harmen van Zuilekom en Hendrika Wuestenenk. Harmen is overleden.
2 Wilhelm Johannes Eilander, geboren op 25-05-1907 in Mettmann (Dld). Volgt IX-ar.
3 Johann Christiaan Eilander, geboren op 02-05-1911 in Mettman (Duitsland). Volgt IX-as.
4 Johanna Christina (Annie) Eilander, geboren op 25-09-1916 in Mettman (Duitsland). Annie is overleden op 23-04-1980 in Loosdrecht, 63 jaar oud. Annie trouwde met Matthijs van Wensveen. Matthijs is geboren op 07-04-1910 in Barneveld [bron: Aktenr 87], zoon van Hendrik van Wensveen en Klazina Maat. Matthijs is overleden op 03-12-1973 in Loosdrecht, 63 jaar oud.
5 Herman Jacob Eilander, geboren op 03-08-1925. Volgt IX-at.
VIII-ag Gerrit Willem Eilander is geboren op 14-11-1868 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 162], zoon van Willem Eilander (zie VII-v) en Gerritje IJzerman. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Gerrit is overleden op 12-09-1926 in Apeldoorn, 57 jaar oud [bron: Aktenr: 455].
Beroep:
Landbouwer en Veehandelaar
Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 13-08-1898 in Heerde [bron: Aktenr: 26] met Evertje Wonink, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Evertje was de volgende getuige aanwezig: Derk Proper en Jacob Vosselman (doodgraver) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jan van Leeuwen (winkelier). Evertje is geboren op 21-04-1875 om 03:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 57], dochter van Evert Wonink en Johanna Eilander (zie VIII-j,1). Bij de geboorteaangifte van Evertje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen (smid) Johannes Docter (gemeentebode). Evertje is overleden op 17-07-1955 om 09:30 in ’s Gravenhage, 80 jaar oud [bron: Aktenr 1477].
Kinderen van Gerrit en Evertje:
1 Willem Eilander, geboren op 05-10-1898 in Heerde. Volgt IX-au.
2 Johanna Eilander, geboren op 02-01-1900 in Epe [bron: Aktenr 3]. Johanna is overleden in 1973, 72 of 73 jaar oud. Johanna trouwde, 43 of 44 jaar oud, in 1944 met Gerrit Jan Hamer, 47 of 48 jaar oud. Gerrit is geboren op 18-11-1896 in Apeldoorn [bron: Aktenr 713], zoon van Delles Cornelis Hamer en Hendrika Veldwijk. Gerrit is overleden.
3 Gerrit Willem Eilander, geboren op 25-08-1903 in Apeldoorn (buurtschap Wormen). Gerrit is overleden op 27-06-1904 in Apeldoorn (buurtschap Oosterhuizen), 10 maanden oud [bron: Aktenummer: 324].
VIII-ah Gerrit Jan Eilander is geboren op 15-10-1844 in Deventer [bron: Aktenr 398], zoon van Teunis Eilander (zie VII-x) en Hendrika Hakeboom. Gerrit is overleden op 01-10-1896 in Amsterdam, 51 jaar oud [bron: Aktenummer: 419].
Beroep:
Boekbinder
Gerrit:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 14-11-1867 in Deventer [bron: Aktenummer: 145] met Maria Draaijer, 24 jaar oud. Maria is geboren op 02-09-1843 in Deventer [bron: Aktenr 338], dochter van Jan Draaijer en Clasina Gerrits. Maria is overleden op 29-04-1870 in Deventer, 26 jaar oud [bron: Aktenummer: 200].
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 08-02-1872 in Deventer [bron: Aktenummer: 7] met Gerritdina Hendrika Kassenberg, 23 jaar oud. Gerritdina is geboren op 28-03-1848 in Deventer, dochter van Hendrik Kassenberg en Gerharda Christina Kluvers. Gerritdina is overleden op 22-08-1910 in Epse (Gem. Gorssel), 62 jaar oud [bron: Aktenr 54].
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 NN Eilander, levenloos geboren dochter, geboren op 27-04-1868 in Deventer [bron: Aktenummer: 143].
2 NN Eilander, levenloos geboren zoon, geboren op 06-04-1869 in Deventer [bron: Aktenummer: 132].
3 NN Eilander, levenloos geboren zoon, geboren op 19-04-1870 in Deventer [bron: Aktenummer: 180].
Kinderen van Gerrit en Gerritdina:
4 Gerharda Christina Eilander, geboren op 18-08-1872 in Deventer [bron: Aktenr 386]. Gerharda is overleden op 29-08-1876 in Deventer, 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 355].
5 Teunis Eilander, geboren op 30-03-1874 in Deventer [bron: Aktenr 170]. Teunis is overleden op 02-09-1876 in Deventer, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 363].
6 Hendrika Eilander, geboren op 26-06-1876 in Deventer [bron: Aktenr 328]. Hendrika is overleden op 29-03-1918 in Olst, 41 jaar oud [bron: Aktenummer: 23]. Zij is begraven in Olst. Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op 12-09-1900 in Deventer [bron: Aktenr: 124] met Bartus Bijsterbosch, 27 jaar oud. Bartus is geboren op 23-01-1873 om 16:00 in Olst [bron: Aktenr 10], zoon van Hendrikus Bijsterbosch en Everdina van ’t Spijker. Bij de geboorteaangifte van Bartus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Hein en Jacobus Lubertus Bijsterbosch. Bartus is overleden op 03-01-1927 in Olst, 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 2]. Hij is begraven in Olst.
Beroep:
Bakker
7 Gerharda Christina Eilander, geboren op 27-08-1877 in Deventer [bron: Aktenr 416]. Gerharda is overleden op 30-06-1956 in Olst, 78 jaar oud [bron: Akrenr 23]. Gerharda trouwde, 27 jaar oud, op 08-03-1905 in Deventer [bron: Aktenummer: 29] met Johan Hendrik Förch, 24 of 25 jaar oud. Johan is geboren in 1880 in Deventer, zoon van Johan Hendrik Förch en Johanna Petronella Klein Onstenk. Johan is overleden op 18-07-1958 in Deventer, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenr 344].
Beroep:
Spoorbeambte
8 Teunis Eilander, geboren op 20-09-1879 in Deventer. Volgt IX-av.
9 NN Eilander, levenloos geboren dochter, geboren op 02-06-1881 in Deventer [bron: Aktenummer: 220].
10 NN Eilander, levenloos geboren dochter, geboren op 23-08-1883 in Deventer [bron: Aktenummer: 369].
VIII-ai Arend Jan Eilander is geboren op 22-01-1853 in Deventer [bron: Aktenr 30], zoon van Teunis Eilander (zie VII-x) en Hendrika Hakeboom. Arend is overleden in 02-1927 in Amsterdam, 73 of 74 jaar oud. Hij is begraven op 15-02-1927 in Amsterdam.
Beroep:
Boekbinder en linieerder
Arend trouwde, 29 jaar oud, op 15-06-1882 in Amsterdam met Alida Anna Lubsen, 26 of 27 jaar oud. Alida is geboren in 1855 in Amsterdam, dochter van Sigismundus Lubsen en Johanna van der Pol. Alida is overleden.
Kinderen van Arend en Alida:
1 Adrianus Andreas Eilander, geboren in 10-1882 in Amsterdam. Adrianus is overleden op 15-02-1883 in Muiden, 4 maanden oud [bron: Aktenr 20].
2 Arend Jan Eilander, geboren op 01-11-1883 in Muiden. Volgt IX-aw.
3 Johanna Wilhelmina Eilander, geboren in 09-1885. Johanna is overleden op 06-12-1885 in Muiden, 3 maanden oud [bron: Aktenr 59].
4 Johannes Sigismundus Eilander, geboren in 1888 in Amsterdam. Johannes is overleden op 23-04-1888 in Amsterdam, geen jaar oud.
5 Johannes Sigismundus Eilander, geboren op 23-04-1889 in Amsterdam. Volgt IX-ax.
6 Alida Anna Eilander, geboren in 1890 in Amsterdam. Alida is overleden. Alida trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 19-07-1917 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.3F;fol.8] met Johan Willem Burgers, 46 of 47 jaar oud. Johan is geboren in 1870 in Arnhem, zoon van Johannes Burgers en Maria van Merwijk. Johan is overleden.
Notitie bij Johan: Weduwnaar van Johanna Hendrika de Heer
Beroep:
Kapper
7 Johanna Maria Eilander, geboren in 1890 in Amsterdam. Johanna is overleden op 08-03-1891 in Amsterdam, 0 of 1 jaar oud.
VIII-aj Theodorus Eilander is geboren op 26-09-1857 in Deventer [bron: Aktenr 399], zoon van Teunis Eilander (zie VII-x) en Hendrika Hakeboom. Theodorus is overleden op 08-03-1906 in Amsterdam, 48 jaar oud.
Beroep:
Agent van politie
Theodorus trouwde, 25 jaar oud, op 16-08-1883 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.19;fol.23] met Cornelia Kemler, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 20-12-1858 in Watergraafsmeer, dochter van Johannes Kemler en Margaretha Maria Bekker. Cornelia is overleden op 14-01-1914 in Amsterdam, 55 jaar oud.
Kinderen van Theodorus en Cornelia:
1 Johannes Theodorus Eilander, geboren op 20-06-1884 in Amsterdam. Johannes is overleden.
2 Hendrika Cornelia Eilander, geboren op 10-05-1886 in Amsterdam. Hendrika is overleden.
Notitie bij Hendrika: Hebben op een woonschip gewoond in Amsterdam en Diemen
Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op 04-01-1911 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.4;fol.2v] met Marinus Hubertus Beekvelt, 28 of 29 jaar oud. Marinus is geboren in 1882 in Amsterdam, zoon van Adrianus Hubertus Beekvelt en Baukje Lutje. Marinus is overleden.
Beroep:
Sjouwerman
3 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 12-01-1888 in Amsterdam.
4 Helena Eilander, geboren in 1889 in Amsterdam. Helena is overleden op 05-07-1889 in Amsterdam, geen jaar oud.
5 Anna Margaretha Eilander, geboren in 1890 in Amsterdam. Anna is overleden op 06-06-1890 in Amsterdam, geen jaar oud.
6 Theodorus Eilander, geboren op 03-01-1892 in Amsterdam. Volgt IX-ay.
7 Gerrit Jan Eilander, geboren op 01-12-1894 in Nieuwer Amstel (NH). Volgt IX-az.
8 Maria Eilander, geboren op 28-10-1898 in Amsterdam. Maria is overleden op 01-12-1970, 72 jaar oud. Zij is begraven in Weesp (Begraafplaats Landscroon). Maria trouwde, 20 jaar oud, op 06-11-1918 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.3I;fol.32v] met Pieter Franciscus Beekvelt, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 17-03-1894 in Amsterdam, zoon van Adrianus Hubertus Beekvelt en Baukje Lutje. Pieter is overleden op 03-?-1974, 79 of 80 jaar oud. Hij is begraven in Weesp (Begraafplaats Landscroon).
Beroep:
Schipper
VIII-ak Steven Eilander is geboren op 09-08-1855 om 16:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 105], zoon van Hendrik Eilander (zie VII-z) en Maria van Bessen. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan (klompenmaker) en Albert Mulderij (postbode). Steven is overleden op 24-03-1937 om 21:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 81 jaar oud [bron: Aktenr 50]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker).
Notitie bij Steven: Gewoond hebbende in wijk F283 (Groteweg, naast Mussennest)
Beroep:
Arbeider
Steven trouwde, 23 jaar oud, op 01-03-1879 in Heerde [bron: Aktenr: 8] met Willempje Vels, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Steven en Willempje was de volgende getuige aanwezig: Egbert Beekman en Albert Bredenoort en Jan van Lohuizen (smid) en Wicher ten Have (herbergier). Willempje is geboren op 08-03-1855 om 03:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 34], dochter van Deeuwes Vels en Egberdina Bredenoort. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Oene (schoenmaker) en Berend Jan Hendriks (kuiper). Willempje is overleden op 09-09-1930 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 75 jaar oud [bron: Aktenr 56]. Bij de overlijdensaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van ’t Veld (aanspreker) en Hendrik Lammert Snel (ambtenaar ter secretarie).
Kinderen van Steven en Willempje:
1 Hendrik Eilander, geboren op 19-06-1879 in Heerde (buurtschap de Werven). Volgt IX-ba.
2 Deuwis Eilander, geboren op 03-08-1882 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 92]. Deuwis is overleden op 30-08-1882 om 08:00 in Heerde (buurtschap de Werven), 27 dagen oud [bron: Aktenr: 89]. Bij de overlijdensaangifte van Deuwis was de volgende getuige aanwezig: Jannes Post en Hendrik Doornink.
3 Marinus Eilander, geboren op 24-02-1884 om 21:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 31]. Bij de geboorteaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Willem Bos en Gerhardus Bos. Marinus is overleden op 17-10-1900 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 16 jaar oud (oorzaak: dysenteria, darminfectie) [bron: Aktenr 97]. Bij de overlijdensaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Mannes de Graaf (arbeider) en Gerrit Willem Viering (arbeider).
4 Dirk Eilander, geboren op 29-12-1885 in Heerde (buurtschap de Werven). Volgt IX-bb.
5 Maria Eilander, geboren op 19-04-1888 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 73]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jan van Leeuwen (winkelier). Maria is overleden op 03-05-1906 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 18 jaar oud [bron: Aktenr 39]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Teunis Blok (arbeider) en Gerrit Blok (werkbaas).
6 Dirkje Eilander, geboren op 30-12-1890 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 179]. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Evert van de Vrugt (vrachtrijder) en Jan van Leeuwen (winkelier). Dirkje is overleden op 07-01-1893 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud (oorzaak: bronchitis) [bron: Aktenr 1]. Bij de overlijdensaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik viering en Johannes Bosman.
7 Egbert Eilander, geboren op 29-12-1893 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bc.
VIII-al Harmen Eilander is geboren op 20-12-1857 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 160], zoon van Hendrik Eilander (zie VII-z) en Maria van Bessen. Bij de geboorteaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Joachim Montizaan (horlogemaker) en Johannes Montizaan (klompenmaker). Harmen is overleden op 06-07-1930 om 02:30 in Zwolle, 72 jaar oud [bron: Aktenr 319]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Harmen trouwde, 34 jaar oud, op 02-07-1892 in Heerde [bron: Aktenr: 25] met Neeltje Sanders, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Harmen en Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Albertus Montizaan (horlogemaker) en Hermanus Johannes Dijk (winkelier) en Hendrik van Dijk (schipper) en Jan Boeve (logementhouder). Neeltje is geboren op 03-02-1871 in Oldebroek [bron: Aktenr 19], dochter van Arnoldus Sanders en Dirkje Boon. Neeltje is overleden op 05-04-1948 in Heerde, 77 jaar oud [bron: Aktenr 29].
Kinderen van Harmen en Neeltje:
1 Hendrik Eilander, geboren op 26-10-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bd.
2 Dirkje Eilander, geboren op 29-12-1893 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 186]. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Wolter van den Vlekkert en Steven Eilander. Dirkje is overleden op 04-11-1918 om 04:30 in Veessen (Gem. Heerde), 24 jaar oud [bron: Aktenr 97]. Bij de overlijdensaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Weerd (landbouwer) en Hendrikus Tempelman (vergunninghouder). Dirkje trouwde, 20 jaar oud, op 06-06-1914 in Heerde [bron: Aktenr: 39] met Evert Jan Hanekamp, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Evert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Eilander (broer van de bruid) en Derk Docter (karman). Evert is geboren op 29-05-1891 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 69], zoon van Jan Hanekamp en Johanna Gelder. Evert is overleden op 27-09-1951 in Hattem, 60 jaar oud [bron: Aktenr 40]. Evert trouwde later op 06-04-1929 in Epe [bron: Aktenr 26] met Geertje Bultman (geb. 1899).
3 NN Eilander, levenloos geboren zoon, geboren op 24-11-1895 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 117]. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Mannes de Graaf (arbeider) en Aart van de Hove (arbeider).
4 Aartje Eilander, geboren op 25-03-1898 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 38]. Bij de geboorteaangifte van Aartje was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Aartje is overleden op 25-10-1900 om 10:00 in Heerde, 2 jaar oud (oorzaak: dysenteria, darminfectie) [bron: Aktenr 100]. Bij de overlijdensaangifte van Aartje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Rietberg (arbeider) en Mannes de Graaf (arbeider).
5 Marinus Eilander, geboren op 31-08-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-be.
6 Arnoldus Eilander, geboren op 06-12-1902 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 170]. Bij de geboorteaangifte van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Willem Overbosch (winkelier). Arnoldus is overleden op 07-02-1903 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 maanden oud [bron: Aktenr 16]. Bij de overlijdensaangifte van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bosman (arbeider) en Gerrit Blok (arbeider).
7 Hermina Neeltje Eilander, geboren op 23-01-1905 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 13]. Bij de geboorteaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Bartus Vels en Sierk van der Veer (veldwachter). Hermina is overleden [bron: Aktenr 68]. Hermina trouwde, 25 jaar oud, op 18-10-1930 in Heerde [bron: Aktenr 68] met Berend Tichelaar, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hermina en Berend was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Eilander (broer van de bruid) en Lambertus Bakker (zwager van de bruidegom). Berend is geboren op 21-03-1902 in Hattem [bron: Aktenr 28], zoon van Harmen Tichelaar en Bartha van Raalten. Berend is overleden.
Beroep:
Slager
8 NN Eilander, geboren op 18-04-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). NN is overleden op 18-04-1908 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), geen dag oud [bron: Aktenr 40]. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Teunis Blok (arbeider) en Gerrit Cornelis Rietberg (arbeider).
9 Steven Eilander, geboren op 20-09-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bf.
VIII-am Steven Eilander is geboren op 16-05-1868 in Wijhe, zoon van Gerrit Eilander (zie VII-aa) en Hendrikje Peters. Steven is overleden op 25-07-1947 om 19:00 in Hattem, 79 jaar oud [bron: Aktenr: 32]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Berend Wolter ten Katen (winkelier).
Beroep:
Agent van politie
Steven:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 07-02-1891 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr: 1] met Geesje van de Hoek, 22 jaar oud. Geesje is geboren op 05-08-1868 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr 16], dochter van Jan van de Hoek en Geertje Jonker. Geesje is overleden op 08-06-1893 in Oldebroek, 24 jaar oud [bron: Aktenr: 34].
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 29-08-1895 in Oldebroek [bron: Aktenr: 33] met Klaasje van de Hoek, 25 jaar oud. Klaasje is geboren op 23-11-1869 in Oldebroek [bron: Aktenr 122], dochter van Jan van de Hoek en Geertje Jonker. Klaasje is overleden op 25-08-1900 in Hattem, 30 jaar oud [bron: Aktenr: 59].
(3) trouwde, 36 jaar oud, op 26-05-1904 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr: 41] met Stientien Eilander, 34 jaar oud. Zie VII-ad,4 voor persoonsgegevens van Stientien.
Kinderen van Steven en Geesje:
1 Hendrikje Eilander, geboren op 20-07-1891 in Oldebroek [bron: Aktenr 100]. Hendrikje is overleden op 14-10-1910 in Hattem, 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 51].
2 Jan Eilander, geboren op 07-03-1893 in Oldebroek. Volgt IX-bg.
Kinderen van Steven en Klaasje:
3 Geertje Eilander, geboren op 22-07-1896 om 04:00 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek) [bron: Aktenr 105]. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Jan Willem Mulder en Hermannus Kroon. Geertje is overleden op 24-06-1974, 77 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster). Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 18-03-1920 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 15] met Willem Meijerink, 24 jaar oud. Willem is geboren op 08-11-1895 in Oldebroek [bron: Aktenr 158], zoon van Jan Meijerink en Willempje Wind. Willem is overleden op 23-09-1979, 83 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Beroep:
Spoorwegarbeider
4 Gerrit Eilander, geboren op 05-06-1900 in Hattem [bron: Aktenr 037]. Gerrit is overleden op 27-07-1900 in Hattem, 1 maand oud.
Kinderen van Steven en Stientien:
5 Dirkje Eilander, geboren op 15-07-1905 in Hattem [bron: Aktenr 70]. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Berend Jan Bendijk (zwager van de bruid) en Derk Jan de Haan (broer van de bruidegom). Dirkje is overleden op 19-12-1966, 61 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Dirkje trouwde, 22 jaar oud, op 29-09-1927 in Hattem [bron: Aktenr 32] met Teunis de Haan, 23 jaar oud. Teunis is geboren op 04-12-1903 in Hattem [bron: Aktenr 118], zoon van Teunis de Haan en Tonia Brehler. Teunis is overleden op 25-01-1972, 68 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
6 Gerrigje Eilander, geboren op 22-04-1907 in Hattem [bron: Aktenr 45]. Gerrigje is overleden op 08-01-1995, 87 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster). Gerrigje trouwde, 23 jaar oud, op 10-07-1930 in Hattem [bron: Aktenr 14] met Gerrit Jan Schoemaker, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrigje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Berend Jan van Groningen (zwager van de bruidegom) en Teunis de Haan (zwager van de bruid). Gerrit is geboren op 15-07-1905 in Zwolle [bron: Aktenr 554], zoon van Gerrit Jan Schoemaker en Antonia Hulzebos. Gerrit is overleden op 07-05-1967, 61 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
7 Lubbertus Hendrikus Eilander, geboren op 17-05-1912 in Hattem. Volgt IX-bh.
VIII-an Peter Eilander is geboren op 16-05-1868 om 22:00 in Wijhe [bron: Aktenr 59], zoon van Gerrit Eilander (zie VII-aa) en Hendrikje Peters. Bij de geboorteaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Berends en Bernard Gerhard Elfrink. Peter is overleden op 03-07-1948 om 17:10 in Oldebroek, 80 jaar oud [bron: Aktenr: 52]. Bij de overlijdensaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Pieter Bax (aanspreker).
Beroep:
Boerenknecht
Peter trouwde, 24 jaar oud, op 23-03-1893 in Oldebroek [bron: Aktenr: 5] met Johanna Kasperink, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 22-12-1869 in Oldebroek [bron: Aktenr 128], dochter van Jacob Kasperink en Dirkjen Jongbloed. Johanna is overleden op 24-08-1943 in Oldebroek, 73 jaar oud [bron: Aktenr: 85].
Kinderen van Peter en Johanna:
1 Gerrit Eilander, geboren op 19-06-1893 in Oldebroek. Volgt IX-bi.
2 Dirkje Eilander, geboren op 26-03-1895 in Oldebroek [bron: Aktenr 46]. Dirkje is overleden op 26-07-1953 om 23:40 in Oldebroek, 58 jaar oud [bron: Aktenr 56]. Bij de overlijdensaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Pieter Bax (aanspreker). Dirkje trouwde, 33 jaar oud, op 11-10-1928 in Oldebroek [bron: Aktenr 50] met Hendrik Jan Heideveld, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Peter Eilander (vader van de bruid) en Jan Schrantee (gemeenteveldwachter). Hendrik is geboren op 28-11-1903 in Oldebroek, zoon van Koenraad Heideveld en Jannetje Burgmeijer. Hendrik is overleden.
3 Hendrikje Eilander, geboren op 10-07-1896 om 09:00 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek) [bron: Aktenr 95]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jan Willem Mulder en Johannes Willem Deetman. Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 19 jaar oud, op 14-10-1915 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 42] met Hendrik Winkeler, 18 of 19 jaar oud. Hendrik is geboren in 1896 in Kampen, zoon van Harm Winkeler en Evertje Riezebos. Hendrik is overleden.
Beroep:
Sigarenmaker
4 Jacob Eilander, geboren op 08-08-1899 in Oldebroek. Jacob is overleden op 02-08-1917 in Wezep (Gem. Oldebroek), 17 jaar oud [bron: Aktenummer: 86]. Hij is begraven in Wezep (Oude Wapenveldseweg).
5 NN Eilander, levenloos geboren dochter, geboren op 11-12-1904 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 121].
6 Johanna Eilander, geboren op 13-08-1909 in Wezep (Gem. Oldebroek) [bron: Aktenr 133]. Johanna is overleden op 27-11-1978 in Urmond (L), 69 jaar oud. Zij is begraven in Urmond (L). Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 27-11-1930 in Oldebroek [bron: Aktenr 56] met Gerard Eikelboom, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Gerard was de volgende getuige aanwezig: Thijs Eikelboom (broer van de bruidegom) en Gerrit Eilander (broer van de bruid). Gerard is geboren op 02-03-1910 in Hattem (Molecaten) [bron: Aktenr 45], zoon van Willem Eikelboom en Tonia van Dijk. Gerard is overleden op 01-04-1978 in Urmond (L), 68 jaar oud. Hij is begraven in Urmond (L).
Beroep:
Grondwerker
VIII-ao Gerrit Eilander is geboren op 05-05-1873 om 18:00 in Wijhe [bron: Aktenr 47], zoon van Gerrit Eilander (zie VII-aa) en Hendrikje Peters. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Veltkamp en Jan Loois. Gerrit is overleden op 18-06-1895 in IJsselmuiden, 22 jaar oud [bron: Aktenummer: 32].
Beroep:
Boerenknecht
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 18-06-1895 in IJsselmuiden [bron: Aktenummer: 18] met Grietje van den Belt, 22 of 23 jaar oud. Grietje is geboren in 1872 in IJsselmuiden, dochter van Dries van den Belt en Jennigje Bastiaan. Grietje is overleden op 31-10-1905 in Doornspijk, 32 of 33 jaar oud [bron: Aktenummer: 45]. Grietje trouwde later op 07-05-1896 in IJsselmuiden [bron: Aktenummer: 10] met Gerrit Kroes (geb. 1872).
VIII-ap Hendrik Eilander is geboren op 03-06-1877 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 77], zoon van Gerrit Eilander (zie VII-aa) en Hendrikje Peters. Hendrik is overleden op 28-04-1960 in IJsselmuiden, 82 jaar oud [bron: Aktenr 20]. Hij is begraven in Kamperveen (Gem. Kampen).
Beroep:
Boerenknecht
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1901 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 3] met Gerrigje Vos, 22 jaar oud. Gerrigje is geboren op 21-10-1878 in Zalk en Veecaten, dochter van Willem Vos en Hendrikje de Haas. Gerrigje is overleden op 17-11-1980, 102 jaar oud. Zij is begraven in Kamperveen (Gem. Kampen).
Kinderen van Hendrik en Gerrigje:
1 Gerrit Eilander, geboren op 30-11-1901 in Kamperveen (Gem. Kampen). Volgt IX-bj.
2 Willem Eilander, geboren op 28-11-1902 in Kamperveen (Gem. Kampen). Volgt IX-bk.
3 Hendrik Eilander, geboren op 12-08-1905 in Kamperveen (Gem. Kampen). Volgt IX-bl.
4 Hendrik Jan Eilander, geboren op 13-09-1908 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 15]. Hendrik is overleden op 04-02-1983 in Kamperveen (Gem. Kampen), 74 jaar oud. Hij is begraven in Kamperveen (Gem. Kampen).
VIII-aq Willem Eilander is geboren op 09-01-1879 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 1], zoon van Lubbert Eilander (zie VII-ad) en Derkje Eikenaar. Willem is overleden op 06-04-1963 in Herxen (Gem.Wijhe), 84 jaar oud. Hij is begraven in Wijhe (algemene begr.pl. Rust Zacht).
Beroep:
Arbeider
Willem:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 15-10-1903 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 45] met Hendrikje Dekker, 23 jaar oud. Hendrikje is geboren op 01-03-1880 in Oldebroek [bron: Aktenr 32], dochter van Lammert Dekker en Geertje van de Beld. Hendrikje is overleden op 29-04-1917 in Zwolle, 37 jaar oud [bron: Aktenr 228].
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 02-10-1920 in Wijhe [bron: Aktenr: 25] met Geertje Bruins, 40 jaar oud. Geertje is geboren op 01-11-1879 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 163], dochter van Antoni Bruins en Diena Pleiter. Geertje is overleden op 28-07-1941 in Wijhe, 61 jaar oud [bron: Aktenr: 39]. Geertje is weduwe van Lambert Jan Platenkamp (1881-1906), met wie zij trouwde op 14-09-1901 in Wijhe [bron: Aktenr 28]. Geertje is weduwe van Hendrik Willem Schanekamp (ovl. 1916), met wie zij trouwde op 12-10-1907.
(3) trouwde, ongeveer 66 jaar oud, omstreeks 1945 met Willemina Geertruida Bredewold, ongeveer 44 jaar oud. Willemina is geboren op 22-01-1901 in Wijhe, dochter van Gerard Bredewold en Harmpje Liefers. Willemina is overleden op 29-12-1995 in Wijhe, 94 jaar oud.
Notitie bij Willemina: Gewettigt bij het huwelijk van de ouders
Kinderen van Willem en Hendrikje:
1 Lubbert Eilander, geboren op 01-03-1904 in Zwolle. Volgt IX-bm.
2 Lammert Eilander, geboren op 26-11-1905 in Zwolle. Volgt IX-bn.
3 Derk Eilander, geboren op 26-09-1907 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt IX-bo.
4 Gerrit Eilander, geboren op 02-02-1909 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt IX-bp.
5 Willem Hendrik Eilander, geboren op 08-02-1911 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt IX-bq.
6 Dirkje Eilander, geboren in 1914 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Dirkje is overleden. Dirkje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 21-05-1938 in Wijhe [bron: Aktenr 17] met Gerrit Jan Peppelenbos, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes van der Worp (zwager van de bruid) en Hendrik Willem Schanekamp. Gerrit is geboren op 19-08-1908 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 129], zoon van Harmen Jan Peppelenbos en Hendrikje van Dijk. Gerrit is overleden.
Beroep:
Landarbeider
7 Evert Eilander, geboren in 01-1916 in Zwolle. Evert is overleden op 17-08-1916 in Zwolle, 7 maanden oud [bron: Aktenr 353].
Kind van Willem en Geertje:
8 Geerhard Eilander, geboren omstreeks 1924. Geerhard is overleden op 27-01-1930 in Wijhe, ongeveer 6 jaar oud [bron: Aktenr 4].
Notitie bij Geerhard: Hij komt al vroeg om het leven doordat hij onder de wielen van tentwagen komt die de kinderen naar school bracht. Hendrik van Munster was de persoon die reed.
IX-a Jan Eilander is geboren op 07-04-1831 om 04:00 in Heerde [bron: Aktenr 35], zoon van Gerrit Eilander (zie VIII-a) en Janna Kers. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Lubbert Eilander en Gerrit IJzerman. Jan is overleden op 20-04-1865 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 34 jaar oud [bron: Aktenr: 53]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Derk van der Scheer en Derk Kluiver.
Beroep:
Rietdekker
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 29-12-1860 in Heerde [bron: Aktenr: 36] met Lena IJzerman, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Lena was de volgende getuige aanwezig: Joachim Montizaan (horlogemaker) en Albert Jan Tiemens (schoenmaker) en Hendrik Kamphuis en Gerrit Dijkslag. Lena is geboren op 06-05-1837 om 12:00 in Heerde [bron: Aktenr 57], dochter van Steven IJzerman en Elsjen van der Scheer (Hendriks). Bij de geboorteaangifte van Lena was de volgende getuige aanwezig: Dries Brouwer en Aart van de Hoeve. Lena is overleden op 26-02-1874 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 36 jaar oud [bron: Aktenr: 26]. Bij de overlijdensaangifte van Lena was de volgende getuige aanwezig: Willem Drost en Jan Liefers. Lena trouwde later op 07-12-1866 in Heerde [bron: Aktenr: 38] met Gerrit Visser (1842-1890).
Kinderen van Jan en Lena:
1 Janna Eilander, geboren op 01-11-1861 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 160]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) en Albertus Montizaan (horlogemaker). Janna is overleden op 31-08-1889 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 27 jaar oud (oorzaak: phthisis tuberculosis, longtuberculose) [bron: Aktenr: 78]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan Visser en Jacob Bredenhoff. Janna trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1885 in Heerde [bron: Aktenr: 15] met Hendrikus van Marle, 26 jaar oud. Hendrikus is geboren op 07-09-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 119], zoon van Jan van Marle en Geertje Bruggeman. Hendrikus is overleden op 28-10-1919 in Heerde, 61 jaar oud [bron: Aktenr: 100]. Hendrikus trouwde later op 23-11-1889 in Heerde [bron: Aktenr: 52] met Chrisje Meijer (1856-1899). Hendrikus trouwde later op 01-02-1902 in Heerde [bron: Aktenr: 5] met Aaltje Bouwmeester (1856-1922).
Beroep:
Landbouwer
2 Elsje Eilander, geboren op 07-05-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88]. Elsje is overleden op 02-03-1950 om 23:30 in Hattem, 85 jaar oud [bron: Aktenr: 15]. Bij de overlijdensaangifte van Elsje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Last (aanspreker). Elsje trouwde, 33 jaar oud, op 20-11-1897 in Heerde [bron: Aktenr: 46] met Albert Jan Gelderman, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elsje en Albert was de volgende getuige aanwezig: Harmen Gelderman (broer van de bruidegom) en Johannes Docter (gemeentebode) en Willem Jan van Apeldoorn (bakker) en Jan van Leeuwen. Albert is geboren op 30-12-1864 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 220], zoon van Harmen Gelderman en Janna van den Berg. Albert is overleden op 11-10-1938 in Hattem, 73 jaar oud [bron: Aktenr: 29].
Beroep:
Arbeider
IX-b Gerhardus Eilander is geboren op 09-03-1836 om 01:00 in Heerde [bron: Aktenr 39], zoon van Gerrit Eilander (zie VIII-a) en Janna Kers. Bij de geboorteaangifte van Gerhardus was de volgende getuige aanwezig: Klaas Boeve en Harm Boeve (Derks). Gerhardus is overleden op 16-04-1885 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 49 jaar oud (oorzaak: collapsus, verslapping van de hartspier) [bron: Aktenr: 26]. Bij de overlijdensaangifte van Gerhardus was de volgende getuige aanwezig: Jan Boone en Dries Bosman.
Beroep:
Boerenknecht
Gerhardus trouwde, 24 jaar oud, op 25-08-1860 in Heerde [bron: Aktenr: 25] met Jennigje van den Berg, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerhardus en Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Steven van den Berg en Wicher van den Berg (beiden broers van de bruid) en Jacobus Pleiter (veldwachter) en Joachim Montizaan (horlogemaker). Jennigje is geboren op 16-02-1838 in Heerde [bron: Aktenr 19], dochter van Albert van den Berg en Aaltjen Regterschot. Jennigje is overleden op 27-09-1926 in Heerde, 88 jaar oud [bron: Aktenr: 77].
Kinderen van Gerhardus en Jennigje:
1 Albert Eilander, geboren op 11-11-1860 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-a.
2 Janna Eilander, geboren op 27-10-1862 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 138]. Janna is overleden op 30-10-1940 om 09:00 in Oldebroek, 78 jaar oud [bron: Aktenr: 90]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan Pelleboer. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Janna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 17-07-1888 in Oldebroek [bron: Aktenr: 33] met Jacob Immeker, 56 jaar oud. Jacob is geboren op 01-04-1832 in Oldebroek [bron: Aktenr 27], zoon van Jan Immeker (Willems) en Marrigjen (Marretje) Klei. Jacob is overleden op 27-11-1895 in Oldebroek, 63 jaar oud [bron: Aktenr 147].
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 24-12-1896 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 38] met Dirk Visser, 24 jaar oud. Dirk is geboren op 22-01-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 9], zoon van Hendrikus Visser en Johanna Regterschot. Dirk is overleden op 12-02-1953 in Oldebroek, 81 jaar oud [bron: Aktenr 18]. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Boerenknecht
3 Gerrit Eilander, geboren op 11-01-1865 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-b.
4 Aaltje Eilander, geboren op 06-10-1866 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 147]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Aart van de Put (veldwachter). Aaltje is overleden op 07-02-1947 in Epe, 80 jaar oud [bron: Aktenr 34]. Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op 02-05-1896 in Epe [bron: Aktenr: 22] met Herman Bosch, 29 jaar oud. Herman is geboren op 16-12-1866 in Epe [bron: Aktenr 237], zoon van Dirk Bosch en Gerritje Bossenbroek. Herman is overleden op 17-07-1959 in Epe, 92 jaar oud [bron: Aktenr 36].
5 Gerrit Jan Eilander, geboren op 19-01-1869 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 13]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Gerrit is overleden op 28-09-1952 om 01:15 in Wapenveld (Gem. Heerde), 83 jaar oud [bron: Aktenr 74]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Gerrit bleef ongehuwd.
6 Gehardus Eilander, geboren in 1870 in Heerde. Gehardus is overleden op 11-03-1871 in Heerde, 0 of 1 jaar oud.
7 NN Eilander, levenloos geboren zoon, geboren op 11-03-1871 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 26].
8 Gerrigje Eilander, geboren op 24-03-1872 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 39]. Bij de geboorteaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Willem Arend Eilander en Gerrit IJzerman. Gerrigje is overleden op 01-08-1931 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 59 jaar oud [bron: Aktenr 71]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Dirk van der Stege (winkelier) en Johannes Voorhorst (fabrieksarbeider). Gerrigje trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1896 in Heerde [bron: Aktenr: 18] met Peter Gelderman, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrigje en Peter was de volgende getuige aanwezig: Gerrit en Arend Gelderman (beiden broers van de bruidegom) en Jan Boeve (logementhouder) en Evert IJzerman. Peter is geboren op 10-12-1861 om 20:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 174], zoon van Teunis Gelderman en Aleida Klomp. Bij de geboorteaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Timen van Ark (bakker) en Albertus Montizaan (horlogemaker). Peter is overleden op 01-01-1926 om 17:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 64 jaar oud [bron: Aktenr 1]. Bij de overlijdensaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Jan Volkers (landarbeider) en Hendrik van Winsum (fabrieksarbeider).
Beroep:
Landbouwer
9 Lamberdina Eilander, geboren op 22-07-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 99]. Lamberdina is overleden op 01-04-1944 in Kampen, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 68]. Lamberdina trouwde, 21 jaar oud, op 16-01-1896 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 1] met Lambertus Bredewoud, 23 of 24 jaar oud. Lambertus is geboren in 1872 in Zalk en Veecaten. Lambertus is overleden op 06-03-1955 in Kampen, 82 of 83 jaar oud [bron: Aktenr 55].
10 Johannes Eilander, geboren op 01-08-1876 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 108]. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Lammert Töpfer (klompenmaker) en Johannes Docter (gemeentebode). Johannes is overleden op 21-08-1953 om 10:30 in Zwolle, 77 jaar oud [bron: Aktenr 455]. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
11 NN Eilander, levenloos geboren dochter, geboren op 15-03-1879 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 43].
IX-c Peter Eilander is geboren op 15-12-1843 in Heerde [bron: Aktenr 158], zoon van Gerrit Eilander (zie VIII-a) en Janna Kers. Peter is overleden op 24-10-1906 in Oldebroek, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 91]. Hij is begraven in Wezep (Oude Wapenveldseweg).
Beroep:
Dagloner
Peter trouwde, 28 jaar oud, op 16-03-1872 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 10] met Jacobje Kroeze, 29 jaar oud. Jacobje is geboren op 01-02-1843 in Oldebroek [bron: Aktenr 20], dochter van Gerrit Kroeze en Zwiertje van Ommen. Jacobje is overleden op 10-04-1887 in Oldebroek, 44 jaar oud [bron: Aktenummer: 42]. Zij is begraven in Wezep (Oude Wapenveldseweg).
Kinderen van Peter en Jacobje:
1 Zwiertje Eilander, geboren op 16-05-1873 in Ermelo. Zwiertje is overleden op 25-05-1931 in Zwolle, 58 jaar oud [bron: Aktenr 287]. Zwiertje bleef ongehuwd.
2 Gerrit Eilander, geboren op 19-06-1874 in Ermelo. Volgt X-c.
3 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 09-11-1875 in Ermelo.
4 Jan Eilander, geboren op 05-12-1876 in Oldebroek [bron: Aktenr 141]. Jan is overleden op 04-01-1878 in Oldebroek, 1 jaar oud.
5 Johanna Eilander, geboren op 29-10-1878 in Oldebroek. Johanna is overleden in 1879 in Oldebroek, 0 of 1 jaar oud.
6 Johanna Eilander, geboren op 19-12-1879 in Oldebroek. Johanna is overleden op 15-05-1881 in Oldebroek, 1 jaar oud.
7 Gerrit Jan Eilander, geboren op 18-01-1883 in Oldebroek [bron: Aktenr 9]. Gerrit is overleden op 12-10-1901 in Oldebroek, 18 jaar oud [bron: Aktenummer: 115]. Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
8 Johanna Eilander, geboren op 08-04-1884 in Oldebroek [bron: Aktenr 44]. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 02-03-1905 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 8] met Hendrik Locht, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 30-12-1882 in Doornspijk [bron: Aktenr 90], zoon van Hendrik Locht en Anthonia Kroeze. Hendrik is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
IX-d Gerrit Jan Eijlander is geboren op 02-05-1835 in Hattem [bron: Aktenr 027], zoon van Gerhardus Eijlander (zie VIII-b) en Aaltjen Engberts. Gerrit is overleden op 13-04-1896 in Hattem, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 33].
Beroep:
Smid
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 06-06-1867 in Hattem [bron: Aktenummer: 14] met Barta van Piekeren, 32 jaar oud. Barta is geboren op 12-04-1835 in Hattem [bron: Aktenr 024], dochter van Hendrikus van Piekeren en Driesjen van Loo. Barta is overleden op 12-11-1903 in Hattem, 68 jaar oud [bron: Aktenr 58].
Kinderen van Gerrit en Barta:
1 Aaltjen Eijlander, geboren op 01-11-1867 in Hattem [bron: Aktenr 093]. Aaltjen is overleden op 12-12-1938 in Hattem, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 37]. Aaltjen trouwde, 25 jaar oud, op 10-06-1893 in Hattem [bron: Aktenummer: 11] met Jan Tijssen, 27 jaar oud. Jan is geboren op 22-04-1866 in Hattem [bron: Aktenr 038]. Jan is overleden.
Beroep:
Arbeider
2 Gerhardus Eijlander, geboren op 26-02-1870 in Hattem. Volgt X-d.
3 Driesje Eijlander, geboren op 14-10-1871 in Hattem [bron: Aktenr 073]. Driesje is overleden op 18-12-1871 in Hattem, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 105].
4 Hendrikus Eijlander, geboren op 27-01-1873 in Hattem [bron: Aktenr 009]. Hendrikus is overleden op 17-09-1935 in Voorst (Gld), 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 104]. Hendrikus bleef ongehuwd.
5 Dries Eijlander, geboren op 19-07-1875 in Hattem [bron: Aktenr 060]. Dries is overleden op 16-06-1931 in Voorst (Gld), 55 jaar oud [bron: Aktenummer: 87]. Dries bleef ongehuwd.
6 Gerrit Jan Eijlander, geboren op 18-11-1877 in Hattem. Volgt X-e.
7 Lubbertus Eijlander, geboren op 22-03-1880 in Hattem. Volgt X-f.
IX-e Peter Evert Eilander is geboren op 15-07-1850 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88], zoon van Evert Eijlander (zie VIII-d) en Marrigjen Horst. Bij de geboorteaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Wolter Tiemens (schoenmaker). Peter is overleden op 16-11-1875 in Wilsum (Ov), 25 jaar oud [bron: Aktenummer: 16].
Beroep:
Boerenknecht
Peter trouwde, 25 jaar oud, op 22-09-1875 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenummer: 5] met Gerrigje Woning, 22 jaar oud. Gerrigje is geboren op 11-01-1853 in Wilsum (Ov), dochter van Ruth Woning en Annigje Eibrink. Gerrigje is overleden op 05-10-1885 in Kampen, 32 jaar oud [bron: Aktenummer: 356]. Gerrigje trouwde later op 03-10-1878 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenummer: 8] met Berend Hofman (geb. 1846).
Kind van Peter en Gerrigje:
1 Marrigje Eilander, geboren op 07-10-1874 in Wilsum (Ov). Marrigje is overleden. Marrigje trouwde, 25 jaar oud, op 09-08-1900 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.25;fol.29] met Anthonie van Zuthem, 26 of 27 jaar oud. Anthonie is geboren in 1873 in Kampen, zoon van Herm van Zuthem en Jannetje van der Weerd. Anthonie is overleden.
Beroep:
Conducteur van een tram
IX-f Harm Eilander is geboren op 01-08-1857 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 87], zoon van Evert Eijlander (zie VIII-d) en Trijntje Visser. Bij de geboorteaangifte van Harm was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan (klompenmaker) en Albertus Montizaan (horlogemaker). Harm is overleden op 27-11-1920 om 20:00 in Heerde, 63 jaar oud [bron: Aktenr 89]. Bij de overlijdensaangifte van Harm was de volgende getuige aanwezig: Lambert Regterschot (arbeider) en Arend Jan Langenberg (arbeider). Hij is begraven in Heerde (Kamperweg).
Beroep:
Boerenknecht
Harm trouwde, 27 jaar oud, op 26-09-1884 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr: 34] met Aaltje Schiphorst, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op 29-01-1861 in Dalfsen, dochter van Jan Schiphorst en Aaltje Troosjes. Aaltje is overleden op 11-04-1931 in Heerde, 70 jaar oud [bron: Aktenr: 40]. Zij is begraven in Heerde (Kamperweg).
Kinderen van Harm en Aaltje:
1 Aaltje Eilander, geboren op 07-12-1884 in Dalfsen. Aaltje is overleden op 22-07-1966, 81 jaar oud. Zij is begraven in Ter Aar. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 04-03-1911 in Heerde [bron: Aktenr: 11] met Johannes Marskamp, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Johannes was de volgende getuige aanwezig: Johannes Vierwinden en Gradus Koopman en Jan Boeve en Cornelis Vinke. Johannes is geboren op 05-09-1886 om 16:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 117], zoon van Gerrit Jan Marskamp en Janna Huisman. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Willem Vels (vrachtrijder) en Johannes Docter (gemeentebode). Johannes is overleden op 13-03-1969, 82 jaar oud. Hij is begraven in Ter Aar.
2 Evert Eilander, geboren op 16-01-1887 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt X-g.
3 Timen Eilander, geboren op 05-02-1890 om 12:00 in Heerde. Bij de geboorteaangifte van Timen was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Steven Bekamp. Timen is overleden op 22-01-1892 om 04:00 in Heerde, 1 jaar oud (oorzaak: dyspepsia, verstoring in het spijsverteringssysteem) [bron: Aktenr: 34]. Bij de overlijdensaangifte van Timen was de volgende getuige aanwezig: Derk Jan Olthof en Albert Jonker.
4 Timen Eilander, geboren op 19-05-1896 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt X-h.
IX-g Gerhardus Eilander is geboren op 15-05-1859 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 75], zoon van Evert Eijlander (zie VIII-d) en Trijntje Visser. Bij de geboorteaangifte van Gerhardus was de volgende getuige aanwezig: Albertus Montizaan (horlogemaker) en Koendert Breken. Gerhardus is overleden op 18-09-1934 om 11:30 in Heerde, 75 jaar oud [bron: Aktenr 65]. Bij de overlijdensaangifte van Gerhardus was de volgende getuige aanwezig: Steven Visser (aanspreker) en Jan van de Vrugt (gemeentebode).
Notitie bij Gerhardus: Stond bekend onder de naam "Bokkeboer"
Beroep:
Boerenknecht
Gerhardus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 17-03-1883 in Heerde [bron: Aktenr: 8] met Gerrigje Buitenkamp, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerhardus en Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier, landbouwer, huurkoetsier) en Lubbertus van Egteren en Johannes Docter (gemeentebode) en Johannes van den Berg (klompenmaker). Gerrigje is geboren op 04-11-1859 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 154], dochter van Jacob Buitenkamp en Stevendina Hulleman. Gerrigje is overleden op 18-08-1904 om 05:00 in Heerde, 44 jaar oud (oorzaak: tuberculosis generalis) [bron: Aktenr 79]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Horst en Arend van Ommen (winkelier).
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 12-10-1907 in Heerde [bron: Aktenr: 49] met Bertha van de Strate, 54 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerhardus en Bertha was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Steven Johannes van den Berg en Harmen Dingerink en Albert Koetzier (herbergier). Bertha is geboren op 31-05-1853 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 79], dochter van Derk van de Strate (Wijchers) en Gergje Brinkhuis. Bertha is overleden op 17-01-1927 om 06:00 in Zwolle, 73 jaar oud [bron: Aktenr: 5]. Bertha is weduwe van Klaas Heideveld (1850-1905), met wie zij trouwde op 07-02-1874 in Heerde [bron: Aktenr: 4].
Kinderen van Gerhardus en Gerrigje:
1 Everdina Eilander, geboren op 06-12-1883 om 23:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 177]. Bij de geboorteaangifte van Everdina was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Hendrik van de Grift. Everdina is overleden op 25-06-1936 om 11:00 in Zwolle, 52 jaar oud [bron: Aktenr 277]. Everdina bleef ongehuwd.
2 Steven Eilander, geboren op 26-06-1885 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt X-i.
3 Trijntje Eilander, geboren op 02-12-1888 om 18:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 182]. Bij de geboorteaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Stijf en Steven Buitenkamp. Trijntje is overleden op 20-11-1974 in Wapenveld (Gem. Heerde), 85 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op 25-01-1908 in Heerde [bron: Aktenr: 3] met Hendrik Bosman, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Trijntje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Hendrik van Dijk en Daniel Dalhuisen en Albert Koetzier (herbergier). Hendrik is geboren op 06-04-1885 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 60], zoon van Dries Bosman en Hendrikje Harmsen. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Hendrik is overleden op 28-10-1975 in Wapenveld (Gem. Heerde), 90 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Arbeider
4 Jacob Eilander, geboren op 14-01-1891 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt X-j.
5 Gerrigje Eilander, geboren op 31-07-1892 om 15:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 99]. Bij de geboorteaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Steven Buitenkamp en Jannes Martens (veldwachter). Gerrigje is overleden op 29-12-1960 om 16:00 in Heerde, 68 jaar oud [bron: Aktenr 65]. Gerrigje trouwde, 43 jaar oud, op 08-08-1935 in Heerde [bron: Aktenr 47] met Harmen Jager, 61 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrigje en Harmen was de volgende getuige aanwezig: Steven Eilander (broer van de bruid) en Berend Jager (broer van de bruidegom). Harmen is geboren op 01-12-1873 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 174], zoon van Derk Jager en Maria Blaauwenoord. Harmen is overleden op 16-03-1955, 81 jaar oud [bron: Aktenr 19]. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Harmen is weduwnaar van Janna Hogeboom (1883-1932), met wie hij trouwde op 29-09-1900 in Heerde [bron: Aktenr: 35].
Beroep:
Boschopzichter
6 Grada Eilander, geboren op 24-06-1896 om 12:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 85]. Bij de geboorteaangifte van Grada was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jonker en Lambert van der Wal (kleermaker). Grada is overleden. Grada trouwde, 36 jaar oud, op 18-08-1932 in Heerde [bron: Aktenr 53] met Elias Fransen, 43 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Grada en Elias was de volgende getuige aanwezig: Jan van de Vrugt (gemeentebode) en Bernardus Antonius Dijkman (volontair ter gemeente secretarie). Elias is geboren op 27-10-1888 in Kampen [bron: Aktenr 555], zoon van Jan Fransen en Aaltje van Doesburg. Elias is overleden.
Beroep:
Timmerman
7 Harmen Eilander, geboren op 26-06-1899 om 21:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 90]. Bij de geboorteaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Vinke (schoenmaker) en Gerrit Schakelaar. Harmen is overleden op 05-06-1900 om 01:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 11 maanden oud [bron: Aktenr 54]. Bij de overlijdensaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Roelof Bijssterbosch (arbeider) en Harmen Horst (arbeider).
IX-h Rijk (Richard) Eijlander is geboren op 19-11-1858 om 19:00 in Ede [bron: Aktenr 282], zoon van Evert Eijlander (zie VIII-e) en Truitje Glindhorst (Ariensen). Bij de geboorteaangifte van Richard was de volgende getuige aanwezig: Derk van de Craats en Arend Busjer. Richard is overleden op 20-12-1941 in Chicago, Cook, IL, United States, 83 jaar oud.
Notitie bij Richard: Op 27 augustus 1883 arriveerde Ryk Eijlander op het schip Leerdam, dat vertrok vanuit Amsterdam, Nederland, in de haven van New York, Castle Garden
Richard:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1887 met Kaatje (Katy) Tanis, ongeveer 25 jaar oud. Katy is geboren op 09-04-1862 in Ouddorp, dochter van Cornelis Paulus Tanis en Johanna Evertsdr (Tanis). Katy is overleden op 09-01-1909 in Arlington, Snohomish County, Washington, 46 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 51 jaar oud, na 1909 met Jantje (Jennie) Eriks (Jansdr), minstens 49 jaar oud. Jennie is geboren op 13-06-1860 in Sint Maarten. Jennie is overleden op 13-07-1942 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 82 jaar oud.
Notitie bij Jennie: Gehuwd geweest met Ouwe Jitzes de Jong
Kinderen van Richard en Katy:
1 Evert (Edward) Eijlander, geboren op 31-08-1888 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Volgt X-k.
2 Cornelius Eijlander, geboren op 24-03-1889 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Volgt X-l.
3 George Garrett Eijlander, geboren op 07-09-1891. Volgt X-m.
4 Johanna Eijlander, geboren op 24-02-1894 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Johanna is overleden op 06-04-1984, 90 jaar oud. Johanna trouwde met Gerrit Jan Kroeze. Gerrit is geboren op 28-02-1894 in Kankakee County, Illinois, zoon van Johannes Kroeze en Geertje Medema. Gerrit is overleden op 07-04-1984 in Everett, Snohomish County, Washington, 90 jaar oud.
5 John Budd Eijlander, geboren op 20-08-1896 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Volgt X-n.
6 Gertrude Eijlander, geboren op 15-10-1898 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Gertrude is overleden in 08-1986 in Washington, 87 jaar oud. Gertrude trouwde met Edward Kroeze. Edward is overleden.
7 NN Eijlander, geboren op 09-01-1909. NN is overleden op 10-01-1909, 1 dag oud.
IX-i Gerrit Eijlander is geboren op 29-09-1862 in Ede, zoon van Evert Eijlander (zie VIII-e) en Truitje Glindhorst (Ariensen). Gerrit is overleden op 05-05-1931 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 68 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Op 20 juni 1884 kwamen Gerrit Eijlander, zijn moeder Truytje , zijn zus Aaltje Eijlander en zijn broer Jan aan op het schip Pennland, dat vertrok uit Antwerpen, België, in de haven van New York, Castle Garden. Hun bestemming was Kensington, tegenwoordig een zuidelijk district van Chicago, met een groot treinstation, Cook County, Illinois.

In april 1930 woonden Garrit Eylander en zijn vrouw Annie in hun eigen huis, ter waarde van $ 2000, aan Indiana Avenue in Zuid-Holland, Thornton Township, Cook County, Illinois.
Beroep:
Schilder
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 31-01-1890 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland) met Annie van Baren, 24 jaar oud. Annie is geboren op 09-03-1865 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), dochter van Aderain van Baren en Gijsbertje Blankensteijn. Annie is overleden op 15-01-1936 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 70 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Annie:
1 Edward Eijlander, geboren op 31-08-1887 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Volgt X-o.
2 Gertrude Eijlander, geboren op 09-05-1891 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Gertrude is overleden in 12-1983 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 92 jaar oud. Gertrude trouwde, 19 jaar oud, op 22-03-1911 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland) met Gerrit Koster, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op 23-09-1887 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Gerrit is overleden op 30-10-1961 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 74 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit Koster Sr stierf in oktober 1961 op 74-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk voor zijn huis in Zuid-Holland, Thornton Township, Cook County, Ilinois.
3 Bertha Eijlander, geboren op 24-04-1892 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Bertha is overleden op 25-08-1985 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 93 jaar oud.
4 Evert Eijlander, geboren op 22-09-1894 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Volgt X-p.
5 Caroline (Carrie) Eijlander, geboren op 13-08-1895 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Carrie is overleden op 12-09-1970 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 75 jaar oud. Carrie:
(1) trouwde in 3 met Peter van der Zee. Peter is geboren op 23-08-1894 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), zoon van Peter van der Zee en Winnie Oppenhuis. Peter is overleden op 21-11-1919 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 25 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 31 jaar oud, na 1926 met John Wiersma, minstens 34 jaar oud. John is geboren op 29-05-1892 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). John is overleden op 04-06-1976 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 84 jaar oud. John is weduwnaar van Nellie van Swol (1893-1926), met wie hij trouwde op 13-09-1913.
6 Richard Eijlander, geboren op 15-09-1896 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Volgt X-q.
7 Jennie Eijlander, geboren op 23-11-1903 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Jennie is overleden op 07-02-1987 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 83 jaar oud. Jennie trouwde met Egbert Holleman. Egbert is geboren op 23-08-1898 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), zoon van William Holleman en Bertha Veld. Egbert is overleden op 05-02-1970 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 71 jaar oud.
8 Alice Eijlander, geboren op 09-03-1911 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Alice is overleden op 25-06-2002 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 91 jaar oud. Alice trouwde met Henry Smits. Henry is geboren in 1910. Henry is overleden in 1986, 75 of 76 jaar oud.
IX-j Jan (John) Eijlander is geboren op 22-11-1863 in Ede [bron: Aktenr 324], zoon van Evert Eijlander (zie VIII-e) en Truitje Glindhorst (Ariensen). John is overleden op 02-07-1930 in Holland, Cook, Illinois,, 66 jaar oud.
Notitie bij John: Naar Amerika vertrokken op 7-7-1884 met het schip Pennland
John trouwde, 35 jaar oud, op 13-11-1899 in Illinois, Usa met Grietje (Maggie) Santefort, 30 jaar oud. Maggie is geboren op 06-10-1869 in South Holland, Cook Co., Ills, dochter van Pieter Peter Santefort en Cornelia van der Bok. Maggie is overleden op 20-12-1941 in Harvey, Cook, Illinois, 72 jaar oud. Maggie is weduwe van Hendrik Ravensloot (ovl. vóór 1899).
Notitie bij Maggie: Ook bekend als Maggie Ravensloot
Kinderen van John en Maggie:
1 Trijntje (Tracy) Eijlander, geboren op 23-07-1902 in South Holland, Cook, Illinois. Tracy is overleden op 04-07-1910 in South Holland, Cook County, Illinois, 7 jaar oud.
2 Edward John Eijlander, geboren op 15-08-1904 in South Holland, Illinois, USA.. Volgt X-r.
3 Jan Nelson Eijlander, geboren op 22-11-1908 in South Holland, Cook County, Illinois, VS.. Volgt X-s.
4 Nelson Jan Eijlander, geboren op 30-03-1912 in South Holland, Cook County, Illinois, VS.. Volgt X-t.
IX-k Gerrit Eijlander is geboren op 11-09-1849 om 18:00 in Ede [bron: Aktenr 205], zoon van Jan Eijlander (zie VIII-f) en Aaltje van den Brink. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Prins en Derk van de Craats. Gerrit is overleden op 09-11-1931 in Ede, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 268].
Beroep:
Timmerman en Aannemer
Gerrit trouwde, 35 jaar oud, op 23-04-1885 in Ede [bron: Aktenummer: 32] met Arisje van der Meer, 33 jaar oud. Arisje is geboren op 24-02-1852 in Ede, dochter van Hendrik van der Meer en Maria Mandersloot. Arisje is overleden op 28-02-1907 in Ede, 55 jaar oud [bron: Aktenummer: 62].
Kinderen van Gerrit en Arisje:
1 Jan Gerrit Eijlander, geboren op 20-07-1886 in Ede. Volgt X-u.
2 Maria Arissina Eijlander, geboren op 30-03-1888 in Ede [bron: Aktenr 119]. Maria is overleden.
3 Hendrik Albertus Eijlander, geboren op 27-04-1890 in Ede. Volgt X-v.
4 Albertus Anthonie Eijlander, geboren op 31-08-1893 in Ede [bron: Aktenr 371]. Albertus is overleden.
IX-l Berend Eilander is geboren op 12-02-1846 in Dalfsen, zoon van Gerrit Eilander (zie VIII-h) en Hendrikjen van der Meulen. Berend is overleden op 13-04-1897 in Kamperveen (Gem. Kampen), 51 jaar oud [bron: Aktenr 4].
Beroep:
Boerenknecht
Berend:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 16-02-1867 in Heerde [bron: Aktenr: 6] met Gerrigje Liefers, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put en Jacobus Pleiter en Jan Hendriks (alledrie veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Gerrigje is geboren op 28-02-1846 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 35], dochter van Gerrit Liefers en Janna van Ommen. Gerrigje is overleden op 10-02-1887 in Kamperveen (Gem. Kampen), 40 jaar oud [bron: Aktenr 5 en 60].
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 16-06-1887 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr 5] met Jentje Boes, 36 jaar oud. Jentje is geboren op 24-06-1850 in Hasselt (Ov) [bron: Aktenr 41], dochter van Hendrik Boes en Jennigje van den Berg. Jentje is overleden op 12-02-1929 in Oldebroek, 78 jaar oud [bron: Aktenr: 8]. Jentje is weduwe van Jan Vos (1844-1884), met wie zij trouwde op 29-05-1873 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr: 4].
Kinderen van Berend en Gerrigje:
1 Johanna Eilander, geboren op 02-07-1867 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 92]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Johanna is overleden in 1950, 82 of 83 jaar oud. Johanna trouwde, 17 jaar oud, op 18-03-1885 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 4] met Evert van Heerde, 18 jaar oud. Evert is geboren op 22-01-1867 in Doornspijk [bron: Aktenr 5], zoon van Dirk van Heerde en Hilligje Bos. Evert is overleden op 03-06-1956 in Colton, South Dakota, USA., 89 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
2 Berendina Eilander, geboren op 10-09-1869 om 21:00 in Wijhe [bron: Aktenr 79]. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Lambert van Keulen en Jan Loois. Berendina is overleden op 12-11-1946 in IJsselmuiden, 77 jaar oud [bron: Aktenr: 66]. Berendina:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 17-07-1888 in IJsselmuiden [bron: Aktenr: 7] met Hendrik Stoel, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 02-07-1859 in IJsselmuiden [bron: Aktenr 25], zoon van Werner Stoel en Arendje Kattenberg. Hendrik is overleden op 10-06-1899 in Vollenhove, Ambt, 39 jaar oud [bron: Aktenr: 12].
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 04-10-1900 in IJsselmuiden [bron: Aktenr: 18] met Hendrik Feijth, 34 jaar oud. Hendrik is geboren op 30-05-1866 in Kampen [bron: Aktenr 241], zoon van Hendrik Feijth en Willemina Staal. Hendrik is overleden op 15-02-1919 in IJsselmuiden, 52 jaar oud [bron: Aktenr 14].
Beroep:
Opperman
3 Gerrit Eilander, geboren op 03-01-1872 in Wijhe. Volgt X-w.
4 Hendrikje Eilander, geboren op 12-10-1874 om 19:00 in Wijhe [bron: Aktenr 76]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jan Cornelis de Groot en Dirk Jan Jansen. Hendrikje is overleden op 11-12-1874 in Herxen (Gem. Wijhe), 1 maand oud.
5 Hendrikje Eilander, geboren op 28-11-1875 om 23:30 in Wijhe [bron: Aktenr 82]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Willem Frederik Rensfen en Johannes Journée. Hendrikje is overleden op 06-05-1877 in Kamperveen (Gem. Kampen), 1 jaar oud.
6 Geesje Eilander, geboren op 20-11-1876 om 02:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 170]. Bij de geboorteaangifte van Geesje was de volgende getuige aanwezig: Frederik Houtman en Wicher ten Have (herbergier). Geesje is overleden op 12-02-1877 om 15:00 in Heerde (buurtschap de Werven), 2 maanden oud [bron: Aktenr: 22]. Bij de overlijdensaangifte van Geesje was de volgende getuige aanwezig: Evert Ridderbroek (schoenmaker) en Albert Dekker.
7 Gerrigje Eilander, geboren op 08-06-1879 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 14]. Gerrigje is overleden op 03-09-1879 in Kamperveen (Gem. Kampen), 2 maanden oud.
8 Berend Eilander, geboren op 15-10-1880 in Kamperveen (Gem. Kampen). Volgt X-x.
9 Gerrigje Eilander, geboren op 14-10-1882 in Kamperveen (Gem. Kampen). Gerrigje is overleden op 16-07-1883 in Kamperveen (Gem. Kampen), 9 maanden oud.
10 Gerrigje Eilander, geboren op 10-10-1886 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 19]. Gerrigje is overleden op 21-05-1888 in Kamperveen (Gem. Kampen), 1 jaar oud.
Kind van Berend en Jentje:
11 Harm Jan Eilander, geboren op 11-04-1888 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 9]. Harm is overleden op 28-05-1888 in Kamperveen (Gem. Kampen), 1 maand oud.
IX-m Gerrit Eilander is geboren op 15-01-1852 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 3], zoon van Gerrit Eilander (zie VIII-h) en Hendrikjen van der Meulen. Hij is gedoopt op 07-03-1852 in Windesheim (Zwollerkerspel). Gerrit is overleden op 07-11-1937 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 84].
Beroep:
Boerenknecht
Gerrit:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21-10-1875 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 46] met Gerritje Beumer, 29 jaar oud. Gerritje is geboren op 15-02-1846 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 24], dochter van Gerrit Beumer en Hendrika Motze. Gerritje is overleden op 07-06-1878 in Windesheim (Zwollerkerspel), 32 jaar oud [bron: Aktenr 54].
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 07-11-1878 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 58] met Egberdina Klompjan, 18 jaar oud. Egberdina is geboren op 08-06-1860 in Dalfsen [bron: Aktenr 90], dochter van Egbert Klompjan en Willemina Bonthuis. Egberdina is overleden op 30-03-1950 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 89 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
Kinderen van Gerrit en Gerritje:
1 Gerrit Eilander, geboren op 26-02-1875 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Gerrit is overleden op 30-12-1885 in Windesheim (Zwollerkerspel), 10 jaar oud [bron: Aktenr 126].
2 Gerrit Jan Eilander, geboren op 11-01-1877 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 1]. Gerrit is overleden op 17-05-1896 in Harculo (Zwollerkerspel), 19 jaar oud [bron: Aktenr 61]. Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Gerrit en Egberdina:
3 Willemina Eilander, geboren op 25-08-1882 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 128]. Willemina is overleden. Willemina trouwde, 24 jaar oud, op 20-09-1906 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 47] met Dries van den Berg, 25 jaar oud. Dries is geboren op 30-01-1881 in Hattem [bron: Aktenr 10], zoon van Elbertus van den Berg en Serresine Barneveld. Dries is overleden op 13-04-1907 in Hattem, 26 jaar oud [bron: Aktenummer: 15].
Notitie bij Dries: Veerknecht op het Grote Katerveer, waar hij door een bedrijfsongeval om het leven is gekomen, doordat een passerende schipper zijn anker uitwierp en de kabel van de veerpont greep, daardoor brak de remketting van de pont. Het ene uiteinde van de ketting trof Dries en verwonde hem zo erg dat hij er aan overleed
Beroep:
Landbouwer later Veerknecht
4 Gerrit Jan Eilander, geboren op 21-07-1904 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt X-y.
IX-n Hendrik Jan Eilander is geboren op 26-04-1860 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 54], zoon van Gerrit Eilander (zie VIII-h) en Hendrikjen van der Meulen. Hij is gedoopt op 03-06-1860 in Windesheim (Zwollerkerspel). Hendrik is overleden op 02-04-1928 in Zwolle, 67 jaar oud [bron: Aktenr 160].
Beroep:
Spoorwegarbeider
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 15-02-1883 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 10] met Hendrikjen Katgert, 22 of 23 jaar oud. Hendrikjen is geboren in 1860 in Wijhe, dochter van NN en Gerridina Katgert. Hendrikjen is overleden op 25-05-1936 in Zwolle, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 244].
Kinderen van Hendrik en Hendrikjen:
1 Hendrikje Eilander, geboren op 17-05-1883 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 80]. Hendrikje is overleden op 17-01-1949 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 65 jaar oud [bron: Aktenr 6]. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Meppelerstraatweg). Hendrikje trouwde, 24 jaar oud, op 10-10-1907 in Zwolle [bron: Aktenummer: 183] met Berend Jan Lans, 26 jaar oud. Berend is geboren op 08-01-1881 in Oldebroek [bron: Aktenr 3], zoon van Berend Lans en Geertje van Pijkeren. Berend is overleden op 12-12-1966, 85 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Meppelerstraatweg).
2 Hendrik Jan Eilander, geboren op 20-09-1884 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt X-z.
3 Albertdiena Eilander, geboren op 01-08-1890 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 114]. Albertdiena is overleden op 06-04-1931 in Amersfoort, 40 jaar oud [bron: Aktenummer: 143]. Albertdiena trouwde, 27 jaar oud, op 06-06-1918 in Zwolle [bron: Aktenummer: 132] met Gerrit Cornelis Carel Ekker, 27 of 28 jaar oud. Gerrit is geboren in 1890 in Amsterdam, zoon van Hendrik Ekker (Meutstege) en Elsje Brinkhuis. Gerrit is overleden.
4 Gerritje Eilander, geboren op 14-07-1893 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 115]. Gerritje is overleden. Gerritje trouwde, 29 jaar oud, op 03-05-1923 in Zwolle [bron: Aktenummer: 105] met Hein de Jong, 29 jaar oud. Hein is geboren op 27-12-1893 in Haskerland (Gem. Joure) [bron: Aktenr 234], zoon van Hendrik de Jong (Hylkes) en Gerritje Bos. Hein is overleden.
Beroep:
Arbeider-Remmer
IX-o Harm Jan Eilander is geboren op 04-07-1866 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 93], zoon van Gerrit Eilander (zie VIII-h) en Hendrikjen van der Meulen. Harm is overleden op 29-05-1949 in Almelo, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 238].
Beroep:
Postbode
Harm trouwde, 21 jaar oud, op 27-10-1887 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 49] met Willempje Verweij, 20 jaar oud. Willempje is geboren op 10-10-1867 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 146], dochter van Willem Hendrik Verweij en Gerrigje de Bone. Willempje is overleden op 22-04-1941 in Almelo, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 179].
Kinderen van Harm en Willempje:
1 Hendrikje Eilander, geboren op 30-01-1889 in Haren. Hendrikje is overleden op 28-12-1942 in Almelo, 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 372]. Hendrikje bleef ongehuwd.
Beroep:
Strijkster
2 Willem Hendrik Eilander, geboren op 04-01-1891 in Haren. Volgt X-aa.
3 Gerrit Eilander, geboren op 06-03-1893 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt X-ab.
4 Gerritje Eilander, geboren op 18-11-1894 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 156]. Gerritje is overleden op 23-03-1914 in Almelo, 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 50]. Gerritje bleef ongehuwd.
Beroep:
Weefster
5 Gerhard Eilander, geboren op 29-01-1897 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt X-ac.
6 Hendrik Jan Eilander, geboren op 26-09-1898 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 134]. Hendrik is overleden op 07-09-1920 in Almelo, 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 227]. Hendrik bleef ongehuwd.
7 Kornelis Johannes Eilander, geboren op 22-02-1901 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt X-ad.
8 Dina Eilander, geboren op 01-05-1903 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 71]. Dina is overleden op 14-10-1947 in Almelo, 44 jaar oud [bron: Aktenummer: 393]. Dina bleef ongehuwd.
IX-p Jan Eilander is geboren op 27-08-1843 in Doornspijk [bron: Aktenr 37], zoon van Klaas Eilander (zie VIII-i) en Lubbigje Boerendans. Jan is overleden in Holland Michigan.
Notitie bij Jan: En dit echtpaar had nog 2 kinderen die zelfmoord hebben gepleegd door verdrinking
Jan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1865 met Geertjen Broekhuis, ongeveer 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1890. Geertjen is geboren op 28-01-1839 in Oldebroek, dochter van Roelof Broekhuis en Jannetje Ponstein. Geertjen is overleden op 18-07-1902 in Holland, Michigan, 63 jaar oud.
Kind van Jan en Geertjen:
1 Klaas (Charles) Eilander, geboren op 07-03-1871 in Holland Michigan. Volgt X-ae.
IX-q Jan Bosman is geboren op 20-04-1856 in Zwolle [bron: Aktenr 192], zoon van Hendrik Bosman (zie VIII-n) en Cornelia Zegeling. Jan is overleden op 16-07-1887 in Zwolle, 31 jaar oud [bron: Aktenr 346]. Jan trouwde, 18 jaar oud, op 31-12-1874 in Zwolle [bron: Aktenr 183] met Johanna Christina Horbeek, 16 jaar oud. Johanna is geboren op 06-05-1858 in Zwolle [bron: Aktenr 217], dochter van Heimert Horbeek en Johanna Christina Poter. Johanna is overleden op 03-12-1913 in Zwolle, 55 jaar oud [bron: Aktenr 444]. Johanna trouwde later op 23-06-1892 in Zwolle [bron: Aktenr 78] met Bernardus Oordijk (geb. 1844). Johanna trouwde later op 10-01-1905 in Zwolle [bron: Aktenr 2] met Antonius van Elsdingen (geb. 1874).
Notitie bij Johanna: Na 1887 weer gehuwd met Bernardus Oordijk
IX-r Timen Bosman is geboren op 04-06-1874 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 77], zoon van Hendrik Bosman (zie VIII-o) en Teuntje van Rijssen. Timen is overleden op 23-02-1957 om 13:30 in Heerde, 82 jaar oud [bron: Aktenr 11]. Bij de overlijdensaangifte van Timen was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Hendrik van Marle (landbouwer).
Beroep:
Boerenknecht
Timen trouwde, 26 jaar oud, op 30-03-1901 in Heerde [bron: Aktenr: 8] met Johanna Marskamp, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Timen en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Harmen Bosman (broer van de bruidegom) en Gerrit Jan Schrijver en Gerrit Wijgmans (winkelier) en Jan van Leeuwen (bierbottelaar). Johanna is geboren op 02-05-1873 om 17:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 68], dochter van Mannes Marskamp en Bartje Hessels. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen (smid) en Daniel Gerrit Haverkamp (winkelier). Johanna is overleden op 27-08-1921 in Heerde, 48 jaar oud [bron: Aktenr: 87].
Kinderen van Timen en Johanna:
1 Hendrik Bosman, geboren op 12-08-1901 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt X-af.
2 Bartha Bosman, geboren op 04-02-1903 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 23]. Bartha is overleden. Bartha trouwde, 34 jaar oud, op 20-03-1937 in Heerde [bron: Aktenr 10] met Albertus Grolleman, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bartha en Albertus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bosman (broer van de bruid) en Berend Broekhuis (zwager van de bruidegom). Albertus is geboren op 25-10-1907 om 18:30 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 172], zoon van Lambert Grolleman en Hendrika Smit. Bij de geboorteaangifte van Albertus was de volgende getuige aanwezig: Derk Gelderman en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Albertus is overleden.
Beroep:
Landbouwer
IX-s Johannes Bosman is geboren op 23-09-1868 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 139], zoon van Jan Bosman (zie VIII-p) en Aaltje Wagenvoorde. Johannes is overleden op 04-08-1947 in Heerde, 78 jaar oud.
Beroep:
Cafehouder
Johannes trouwde met Aaltje Zwarthof. Aaltje is overleden.
IX-t Albert Bosman is geboren op 31-08-1879 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 123], zoon van Jan Bosman (zie VIII-p) en Janna Berghorst. Albert is overleden op 24-12-1966, 87 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Molenaarsknecht
Albert trouwde, 27 jaar oud, op 27-10-1906 in Heerde [bron: Aktenr 42] met Hendrika Berghorst, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Frederik de Weerd (zwager van de bruidegom) en Jacob Bagerman en Hendrik Jan van Neck (herbergier) en Gerrit Hulleman (bakker). Hendrika is geboren op 20-09-1879 om 15:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 133], dochter van Johannes Berghorst en Hermina Brinkman. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Dries van de Kamp en Gerrit Visser (winkelier). Hendrika is overleden op 09-04-1961, 81 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
IX-u Jan Bosman is geboren op 31-07-1882 in Epe [bron: Aktenr 155], zoon van Jan Bosman (zie VIII-p) en Janna Berghorst. Jan is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1907 in Heerde [bron: Aktenr 20] met Gerritje Berghorst, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Frederik de Weerd en Hendrik Nijmeijer (herbergier) en Gerrit Jan Nijhof en Jan Berghorst (broer van de bruid). Gerritje is geboren op 04-02-1885 om 21:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 34], dochter van Jan Berghorst en Egbertje Ruiter. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Berghorst en Johannes Docter (gemeentebode). Gerritje is overleden op 05-05-1926 om 19:00 in Heerde, 41 jaar oud [bron: Aktenr 45]. Bij de overlijdensaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van ’t Veld (aanspreker) en Albert Koetzier (herbergier).
IX-v Jan Eilander is geboren op 26-03-1831 om 16:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 30], zoon van Lambert Eilander (zie VIII-t) en Lamberdina de Bone. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Mannes Bos en Berend Meijer (geregtsdienaar). Jan is overleden op 09-06-1903 in Diepenveen, 72 jaar oud [bron: Aktenr 38].
Beroep:
Dienstknecht
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 15-12-1859 in Wijhe [bron: Aktenummer: 32] met Gerritdina Vrielink, 32 of 33 jaar oud. Gerritdina is geboren in 1826 in Wijhe, dochter van Gerrit Vrielink en Jennigjen Zevers. Gerritdina is overleden op 31-07-1874 in Diepenveen, 47 of 48 jaar oud [bron: Aktenr 46].
Kinderen van Jan en Gerritdina:
1 Hanna Eilander, geboren op 21-05-1860 om 13:00 in Olst [bron: Aktenr 80]. Bij de geboorteaangifte van Hanna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Woerdman en Gerrit Veltkamp. Hanna is overleden op 11-04-1872 in Olst (buurtschap Hengforden), 11 jaar oud [bron: Aktenummer : 30].
2 Lammerdina Eilander, geboren op 09-11-1863 om 09:00 in Olst [bron: Aktenr 123]. Bij de geboorteaangifte van Lammerdina was de volgende getuige aanwezig: Jan van Bremen en Hendrik Jan van Putten. Lammerdina is overleden op 19-07-1885 in Diepenveen (Ov), 21 jaar oud.
3 Johan Eilander, geboren op 25-12-1865 om 05:00 in Olst [bron: Aktenr 145]. Bij de geboorteaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Zwier Hekkert en Lammert Hoogenkamp. Johan is overleden op 31-01-1884 in Diepenveen (Ov), 18 jaar oud.
Beroep:
Palfrenier
4 Gerritje Eilander, geboren op 21-10-1867 om 16:30 in Olst [bron: Aktenr 125]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Herm Karman en Zwier Hekkert. Gerritje is overleden op 01-02-1868 in Olst (buurtschap Hengforden), 3 maanden oud [bron: Aktenummer : 20].
5 Gerritdina Eilander, geboren op 24-02-1870 om 12:00 in Olst [bron: Aktenr 18]. Bij de geboorteaangifte van Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Antonie Haverkamp en Albert Jan wiltink. Gerritdina is overleden.
IX-w Albert Eilander is geboren op 02-04-1833 om 22:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 27], zoon van Lambert Eilander (zie VIII-t) en Lamberdina de Bone. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Jan van Straaten (broodbakker) en Berend Meijer (geregtsdienaar). Albert is overleden op 23-07-1900 om 01:30 in Wijhe, 67 jaar oud [bron: Aktenr: 58]. Bij de overlijdensaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Veldkamp en Pauwel van Diepen.
Beroep:
Dienstknecht en Slager
Albert trouwde, 25 jaar oud, op 29-08-1858 in Wijhe [bron: Aktenr: 26] met Pouwlina Potasse, 24 jaar oud. Pouwlina is geboren op 29-10-1833 in Wijhe, dochter van Jan Potasse en Johanna ten Kleij. Pouwlina is overleden op 15-03-1904 in Wijhe, 70 jaar oud [bron: Aktenr: 19].
Kinderen van Albert en Pouwlina:
1 Lammert Jan Eilander, geboren op 28-11-1858 om 17:00 in Wijhe [bron: Aktenr 104]. Bij de geboorteaangifte van Lammert was de volgende getuige aanwezig: Jan Jansen en Harm Potasse. Lammert is overleden op 06-04-1861 in Wijhe, 2 jaar oud.
2 Johanna Eilander, geboren op 16-07-1860 om 01:00 in Wijhe [bron: Aktenr 78]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Jansen en Jan Meister. Johanna is overleden op 04-04-1944 in Wijhe, 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 15]. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 10-12-1887 in Wijhe [bron: Aktenummer: 31] met Hielke Visser, 24 jaar oud. Hielke is geboren op 30-01-1863 in Workum [bron: Aktenr 12], zoon van Hielke Visser (Jans) en Zwaantje Solkema (Berends). Hielke is overleden op 20-12-1916 in Wijhe, 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 82].
Beroep:
Zadelmaker
3 Lammert Jan Eilander, geboren op 12-01-1863 om 23:00 in Wijhe [bron: Aktenr 7]. Bij de geboorteaangifte van Lammert was de volgende getuige aanwezig: Jan Jansen en Gerrit Jan Keppels. Lammert is overleden op 15-02-1863 in Wijhe, 1 maand oud.
4 Dina Eilander, geboren op 05-01-1864 om 02:00 in Wijhe [bron: Aktenr 2]. Bij de geboorteaangifte van Dina was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Scholten en Derk Journee. Dina is overleden op 20-01-1864 in Wijhe, 15 dagen oud.
5 Lammert Jan Eilander, geboren op 04-01-1865 om 19:00 in Wijhe [bron: Aktenr 2]. Bij de geboorteaangifte van Lammert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Keppels en Wilhelmus Jacobus Dammers. Lammert is overleden op 17-05-1865 in Wijhe, 4 maanden oud.
6 Albert Eilander, geboren op 02-07-1866 in Wijhe. Volgt X-ag.
7 Jan Eilander, geboren op 02-08-1868 om 15:30 in Wijhe [bron: Aktenr 82]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan van Munster en Wilhelmus Jacobus Dammers. Jan is overleden op 10-08-1868 in Wijhe, 8 dagen oud.
8 Lambert Eilander, geboren op 10-07-1871 om 11:00 in Wijhe [bron: Aktenr 74]. Bij de geboorteaangifte van Lambert was de volgende getuige aanwezig: Lambert Kamphuis en Berend Jan Balster. Lambert is overleden op 01-08-1871 in Wijhe, 22 dagen oud.
IX-x Gerrit Eilander is geboren op 13-10-1834 om 10:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 82], zoon van Lambert Eilander (zie VIII-t) en Lamberdina de Bone. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jan van Straaten (veldwachter) en Berend Meijer (geregtsdienaar). Gerrit is overleden op 15-08-1864 in Wijhe, 29 jaar oud [bron: Aktenr 61].
Beroep:
Boerenknecht
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 09-02-1860 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr: 10] met Jacoba Huisman, 24 jaar oud. Jacoba is geboren op 10-12-1835 in Hattem [bron: Aktenr 032], dochter van Harmen Jan Huisman en Janna van de Wetering. Jacoba is overleden op 11-05-1919 in Wijhe, 83 jaar oud [bron: Aktenr 50]. Jacoba trouwde later op 16-09-1865 met Berend Jan Balster.
Kinderen van Gerrit en Jacoba:
1 Lammert Eilander, geboren op 05-07-1860 in Hattem [bron: Aktenr 045]. Lammert is overleden op 21-06-1861 in Zwolle, 11 maanden oud [bron: Aktenr 251].
2 Harm Eilander, geboren op 08-02-1862 in Wijhe. Volgt X-ah.
3 Diena Eilander, geboren op 07-10-1863 om 00:30 in Wijhe [bron: Aktenr 117]. Bij de geboorteaangifte van Diena was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Dokman en Hendrik Rietberg. Diena is overleden op 16-10-1863 in Wijhe, 9 dagen oud.
IX-y Hendrik Eilander is geboren op 08-02-1842 in Heerde [bron: Aktenr 24], zoon van Lambert Eilander (zie VIII-t) en Lamberdina de Bone. Hendrik is overleden op 19-11-1910 in Zalk en Veecaten, 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 20].
Beroep:
Boerenknecht
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 26-04-1866 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 5] met Jannigje (Jantje) Pol, 23 jaar oud. Jantje is geboren op 27-10-1842 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 17], dochter van Aart Pol en Susanna Hempel. Jantje is overleden op 04-03-1923 in Zwolle, 80 jaar oud [bron: Aktenr97].
Kinderen van Hendrik en Jantje:
1 Lammert Jan Eilander, geboren op 24-12-1866 in Zalk en Veecaten. Lammert is overleden.
Notitie bij Lammert: Vertok op jonge leeftijd naar N.O. Indie
2 Arend Jan Eilander, geboren op 10-12-1869 in Ommen. Volgt X-ai.
3 Dina Eilander, geboren op 03-09-1872 in Zalk en Veecaten. Dina is overleden op 02-09-1909 in Zwolle, 36 jaar oud [bron: Aktenr 400]. Dina trouwde, 19 jaar oud, op 21-04-1892 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 4] met Hendrikus van de Steege, 22 jaar oud. Hendrikus is geboren op 21-04-1870 in Oldebroek [bron: Aktenr 49], zoon van Hendrik van de Steege en Johanna van der Worp. Hendrikus is overleden.
Beroep:
Spoorwegarbeider
4 Suzanna Eilander, geboren op 08-01-1875 in Zalk en Veecaten. Suzanna is overleden op 22-05-1927 in Zwolle, 52 jaar oud [bron: Aktenr 259]. Suzanna trouwde, 29 jaar oud, op 03-03-1904 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 2] met Albert Esselink, 26 of 27 jaar oud. Albert is geboren in 1877 in Zalk en Veecaten, zoon van Harm Esselink en Jennigje Dekker. Albert is overleden.
Beroep:
Werkman
5 Johanna Eilander, geboren op 23-10-1877 in Zalk en Veecaten. Johanna is overleden op 03-05-1904 om 16:00 in Den Haag, 26 jaar oud [bron: Aktenr 1391]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1904. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Evert van Montfoort (barbier) en Engelbertus Heilbron. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1900 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr: 7] met Jan Minkes, 24 jaar oud. Jan is geboren op 04-06-1875 in Oranjewoud (Frl) [bron: Aktenr 170], zoon van Siebe Minkes (Hendriks) en Yfke Oostwoud (Jans). Jan is overleden. Jan trouwde later op 07-11-1906 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1933] met Pietje Palstra (geb. 1868). Dit huwelijk werd ontbonden op 17-03-1931.
Beroep:
Tramkoetsier
6 Dirk Eilander, geboren op 27-03-1880 in Zalk en Veecaten. Dirk is overleden op 12-03-1882 in Zalk en Veecaten, 1 jaar oud.
7 Dirk Jan Eilander, geboren op 03-02-1883 in Zalk en Veecaten. Dirk is overleden op 27-02-1883 in Zalk en Veecaten, 24 dagen oud.
8 Dirk Jan Eilander, geboren op 03-02-1884 in Zalk en Veecaten. Dirk is overleden op 02-02-1888 in Zalk en Veecaten, 3 jaar oud.
9 Albert Eilander, geboren op 23-05-1887 in Zalk en Veecaten. Volgt X-aj.
IX-z Antonie Eilander is geboren op 03-09-1830 om 09:00 in Wijhe [bron: Aktenr 81], zoon van Jan Eilander (Hendriks) (zie VIII-u) en Janna Dijkslag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1830. Bij de geboorteaangifte van Antonie was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bruins en Jan van Ittersum. Antonie is overleden op 03-11-1914 in Olst (buurtschap Duur), 84 jaar oud [bron: Aktenr: 58].
Beroep:
Daghuurder
Antonie trouwde, 23 jaar oud, op 02-02-1854 in Olst [bron: Aktenummer: 1] met Diena Halle, 21 jaar oud. Diena is geboren op 14-10-1832 in Olst, dochter van Hermannus Halle en Lena Teller. Diena is overleden op 29-11-1911 in Olst (buurtschap Duur), 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 76].
Kinderen van Antonie en Diena:
1 Johanna Eilander, geboren in 1853 in Olst. Johanna is overleden op 07-12-1921 in Deventer, 67 of 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 457]. Johanna trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 04-05-1877 in Olst [bron: Aktenummer: 16] met Jan Willem Alberts, 25 of 26 jaar oud. Jan is geboren in 1851 in Olst, zoon van Willem Alberts en Berendina Kleiboer. Jan is overleden op 09-03-1940 in Olst, 88 of 89 jaar oud [bron: Aktenummer: 21].
Beroep:
Boerenknecht
2 Leida Eilander, geboren op 25-03-1856 om 02:00 in Olst [bron: Aktenr 38]. Bij de geboorteaangifte van Leida was de volgende getuige aanwezig: Antonij Meiboom en Roelof Harmsen. Leida is overleden op 26-01-1922 in Deventer, 65 jaar oud [bron: Aktenr: 51]. Leida trouwde, 22 jaar oud, op 15-08-1878 in Deventer [bron: Aktenummer: 109] met Harmen Jan van Voorst, 24 jaar oud. Harmen is geboren op 26-05-1854 in Terwolde (Gem. Voorst), zoon van Harmen van Voorst en Berendina van Til. Harmen is overleden op 26-09-1934 in Deventer, 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 335].
Beroep:
Vormer
3 Jan Hendrik Eilander, geboren op 11-09-1858 in Olst [bron: Aktenr 111]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Evert Eijsink en Cornelis Roelof Harmsen. Jan is overleden op 20-09-1859 in Olst (buurtschap Duur), 1 jaar oud [bron: Aktenummer : 73].
4 Jan Hendrik Eilander, geboren op 09-12-1860 in Olst. Volgt X-ak.
5 Hermina Eilander, geboren op 15-01-1864 om 11:00 in Olst [bron: Aktenr 9]. Bij de geboorteaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Evert Eijsink en Gerrit Wonink. Hermina is overleden op 10-01-1910 in Olst (buurtschap Duur), 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 4].
Notitie bij Hermina: Ze kreeg op 25-8-1898 te Olst een levenloos meisje
Hermina bleef ongehuwd.
Beroep:
Naaister
6 Antonie Eilander, geboren op 09-10-1866 om 01:00 in Olst [bron: Aktenr 104]. Bij de geboorteaangifte van Antonie was de volgende getuige aanwezig: Evert Eijsink en Gerrit Wonink. Antonie is overleden op 07-06-1868 in Olst (buurtschap Duur), 1 jaar oud [bron: Aktenummer : 65].
7 Antonie Eilander, geboren op 28-05-1869 in Olst. Volgt X-al.
8 Derk Jan Eilander, geboren op 17-04-1872 in Olst. Volgt X-am.
IX-aa Hendrik Jan Eilander is geboren op 04-06-1835 om 19:00 in Wijhe [bron: Aktenr 46], zoon van Jan Eilander (Hendriks) (zie VIII-u) en Janna Dijkslag. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bruins en Dirk van Laar. Hendrik is overleden op 04-06-1906 in Olst, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 46].
Beroep:
Tuinman
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1861 in Olst [bron: Aktenummer: 10] met Gerrigjen Bruins, 22 jaar oud. Gerrigjen is geboren op 13-10-1838 in Olst, dochter van Gerrit Jan Bruins en Maria Masson. Gerrigjen is overleden op 18-03-1909 in Olst, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 25].
Kinderen van Hendrik en Gerrigjen:
1 Alberdina Johanna Eilander, geboren op 30-11-1861 om 17:00 in Olst [bron: Aktenr 121]. Bij de geboorteaangifte van Alberdina was de volgende getuige aanwezig: Albert Boers en Gerrit Jan Bruins. Alberdina is overleden op 16-08-1863 in Olst, 1 jaar oud [bron: Aktenummer : 59].
2 Jan Hendrik Eilander, geboren op 24-08-1863 in Olst. Volgt X-an.
3 Gerrit Jan Eilander, geboren op 02-07-1865 in Olst. Volgt X-ao.
4 Alberdina Johanna Eilander, geboren op 27-09-1867 om 18:00 in Olst [bron: Aktenr 117]. Bij de geboorteaangifte van Alberdina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Bruins en Berend Stoevenbeld. Alberdina is overleden op 16-03-1953 in Hengelo (Ov), 85 jaar oud. Alberdina trouwde, 32 jaar oud, op 02-11-1899 in Olst [bron: Aktenummer: 25] met Hendrik Hilhorst, 32 jaar oud. Hendrik is geboren op 16-02-1867 in Borculo, zoon van Jan Hilhorst en Janna Hemeltjen. Hendrik is overleden op 26-08-1923 in Haaksbergen, 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 70].
Beroep:
Boekhouder/Procuratiehouder
5 Johan Marinus Eilander, geboren op 12-12-1869 in Olst. Volgt X-ap.
6 NN Eijlander, levenloos geboren kind, geboren op 03-01-1873 in Olst [bron: Aktenummer : 1].
7 Maria Eilander, geboren op 22-04-1874 om 20:00 in Olst [bron: Aktenr 45]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Harm Sondorp en Roelof Boers. Maria is overleden op 13-11-1943 in Almelo, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 397]. Maria:
(1) trouwde, 44 jaar oud, op 03-05-1918 in Hengelo (Ov) [bron: Aktenummer: 52] met Johannes van Kolmeschate, 49 jaar oud. Johannes is geboren op 10-01-1869 in Zwartsluis, zoon van Lambertus van Kolmeschate en Jacoba de Goede. Johannes is overleden op 13-07-1922 in Hengelo (Ov), 53 jaar oud [bron: Aktenr 183].
Notitie bij Johannes: Weduwnaar van Henderika Broeksma
Beroep:
Timmerman
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 19-05-1927 in Hengelo (Ov) [bron: Aktenummer: 89] met Albert Broeksma, 65 jaar oud. Albert is geboren op 04-10-1861 in Almelo, zoon van Albert Broeksma en Fenneke Voerknecht. Albert is overleden op 18-11-1941 in Almelo, 80 jaar oud.
Notitie bij Albert: Weduwnaar van Harmina Jacoba Kiefte
Beroep:
Opzichter bij de gemeente Almelo
8 Hendrik Eilander, geboren op 19-10-1876 in Olst. Volgt X-aq.
9 Cornelis Eilander, geboren op 01-03-1879 om 11:30 in Olst [bron: Aktenr 32]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Heindert van Dijk en Johannes Hendrikus Dalhuisen. Cornelis is overleden op 27-01-1880 in Olst, 10 maanden oud [bron: Aktenummer : 4].
10 Gerritje Eilander, geboren op 26-08-1880 om 14:00 in Olst [bron: Aktenr 104]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Roelof Boers en Berend van Aefst. Gerritje is overleden op 19-04-1953 in Almelo, 72 jaar oud.
Beroep:
Kostjuffrouw
IX-ab Fredrik Eiland is geboren op 11-10-1840 in Olst, zoon van Jan Eilander (Hendriks) (zie VIII-u) en Janna Dijkslag. Fredrik is overleden op 02-12-1924 in Olst, 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 58].
Notitie bij Fredrik: Hier de naam Eiland i.p.v. Eilander
Beroep:
Landbouwer
Fredrik trouwde, 30 jaar oud, op 31-12-1870 in Olst [bron: Aktenummer: 24] met Lamberdina Kronenberg, 25 jaar oud. Lamberdina is geboren op 29-06-1845 in Olst, dochter van Gerrit Kronenberg en Hendrika Brons. Lamberdina is overleden op 09-02-1924 in Olst, 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 10].
Kinderen van Fredrik en Lamberdina:
1 Gerrit Jan Eiland, geboren op 27-11-1868 in Olst. Volgt X-ar.
2 Jan Eiland, geboren op 05-06-1871 in Olst. Volgt X-as.
3 Hendrika Eiland, geboren op 27-10-1873 om 19:00 in Olst [bron: Aktenr 115]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jannes van Deventer en Willem Rensink. Hendrika is overleden op 22-09-1888 in Olst, 14 jaar oud [bron: Aktenummer: 102].
4 Johan Eijlander, geboren op 04-05-1876 in Olst. Johan is overleden op 23-10-1876 in Olst, 5 maanden oud.
5 Fredrik Eiland, geboren op 04-05-1876 om 23:00 in Olst [bron: Aktenr 56]. Bij de geboorteaangifte van Fredrik was de volgende getuige aanwezig: Albert van de Hulst en Hermannus Regterschot. Fredrik is overleden op 24-05-1876 in Olst, 20 dagen oud.
6 Johan Eiland, geboren op 25-11-1877 in Olst. Volgt X-at.
7 Gerritdina Eiland, geboren op 11-12-1880 om 16:00 in Olst [bron: Aktenr 154]. Bij de geboorteaangifte van Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Hermannus van de Hulst en Hendrik Visser. Gerritdina is overleden. Gerritdina trouwde, 22 jaar oud, op 26-09-1903 in Olst [bron: Aktenummer: 19] met Johannes Gerrit Peters, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 08-02-1880 in Apeldoorn [bron: Aktenr 68], zoon van Jan Peters en Willemina Jonker. Johannes is overleden op 29-10-1943 in Apeldoorn, 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 769].
8 Frederika Eiland, geboren op 14-11-1884 om 02:00 in Olst [bron: Aktenr 140]. Bij de geboorteaangifte van Frederika was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Boesveld en Gerlof Weidema. Frederika is overleden op 02-01-1885 in Olst, 1 maand oud.
9 Frederik Eiland, geboren op 20-02-1886 om 04:00 in Olst [bron: Aktenr 30]. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Boesveld en Hermannus van Zoelen. Frederik is overleden op 14-01-1888 in Olst, 1 jaar oud.
10 Hendrika Eiland, geboren op 21-07-1890 om 05:00 in Olst [bron: Aktenr 80]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Derk Bruggeman en Herman Wensink. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op 23-12-1911 in Olst [bron: Aktenummer: 34] met Wybren Duim, 27 jaar oud. Wybren is geboren op 19-12-1884 in Koudum (Noordwolde) [bron: Aktenr 152], zoon van Hendrik Duim en Jetske Jaarsma. Wybren is overleden.
Beroep:
Rijtuigpoetser
IX-ac Steven Eilander is geboren op 04-05-1864 om 19:00 in Wijhe [bron: Aktenr 49], zoon van Steven Eilander (zie VIII-v) en Johanna Rietberg. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Willem van den Nulft en Frederik ten Broeke. Steven is overleden op 25-02-1927 om 05:00 in Den Haag, 62 jaar oud [bron: Aktenr 857]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1927. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Gerard Hendrik Bevers en Jan Tromp. Steven trouwde, 35 jaar oud, op 09-09-1899 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 17] met Trijntje over de Linde, 38 of 39 jaar oud. Trijntje is geboren in 1860 in Zwartsluis, dochter van Andries over de Linde en Trijntje Schurink. Trijntje is overleden. Trijntje bleef kinderloos.
Kind van Steven en Trijntje:
1 Steven Johannes Eilander, geboren op 17-04-1902 in Den Haag [bron: Aktenr 1865]. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Philippus Kok en Engelbertus Heibron. Steven is overleden op 24-01-1924 om 13:00 in Den Haag, 21 jaar oud [bron: Aktenr 357]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Leepel en Jan Tr???. Steven bleef ongehuwd.
Beroep:
Klerk
IX-ad Gerrit Eilander is geboren op 22-08-1879 in Heino (Ov), zoon van Teunis Eilander (zie VIII-y) en Hendrika Hartkamp. Gerrit is overleden op 23-02-1956, 76 jaar oud. Hij is begraven in Heino (Algemene Begraafplaats).
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 47 jaar oud, op 13-04-1927 in Dalfsen [bron: Aktenummer: 10] met Johanna Bosch, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 03-09-1905 in Dalfsen [bron: Aktenr 123], dochter van Cornelis Bosch en Oeda Slotman. Johanna is overleden op 17-11-1971, 66 jaar oud. Zij is begraven in Heino (Algemene Begraafplaats).
Kind van Gerrit en Johanna:
1 Hendrika Eilander, geboren op 22-03-1930 in Heino. Hendrika is overleden op 09-08-1960 om 17:00 in Oldebroek, 30 jaar oud [bron: Aktenr 35]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Pieter Bax (aanspreker). Zij is begraven in Wezep (Stationsweg). Hendrika trouwde met Arend van Werven. Arend is overleden.
IX-ae Teunis Eilander is geboren op 23-08-1881 in Heino (Ov), zoon van Teunis Eilander (zie VIII-y) en Hendrika Hartkamp. Teunis is overleden op 18-11-1923 in Heino (Ov), 42 jaar oud [bron: Aktenr 31]. Teunis trouwde, 23 jaar oud, op 15-09-1904 in Heino (Ov) [bron: Aktenummer: 14] met Gerrigje Wilhelmina Hulzebosch, 19 of 20 jaar oud. Gerrigje is geboren in 1884 in Raalte, dochter van Hendrikus Hulsebosch en Stijntje Eilander (zie VII-v,2). Gerrigje is overleden op 11-05-1939 in Heino (Ov), 54 of 55 jaar oud [bron: Aktenummer: 13].
Kinderen van Teunis en Gerrigje:
1 Teunis Eilander, geboren op 15-10-1904. Volgt X-au.
2 Hendrika Christina Eilander, geboren op 05-06-1907 in Heino (Ov) [bron: Aktenr 23]. Hendrika is overleden op 24-09-2001, 94 jaar oud. Zij is begraven in Dalfsen. Hendrika:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1930 in Heino (Ov) [bron: Aktenr: 6] met Jan Klein, 23 of 24 jaar oud. Jan is geboren in 1906 in Heino (Ov), zoon van Hendrik Klein en Hermina Antonia van der Kolk. Jan is overleden op 02-04-1940 in Dalfsen, 33 of 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 26].
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, minstens 33 jaar oud, na 1940 met Jan van de Werf, minstens 47 jaar oud. Jan is geboren op 28-02-1893 in Dalfsen [bron: Aktenr 26], zoon van Willem Hendrik van de Werf en Hendrika van der Vegt. Jan is overleden op 23-12-1990, 97 jaar oud.
3 Hendrikje Gerritdina Eilander, geboren op 05-07-1918 in Heino (Ov). Hendrikje is overleden op 16-02-2000 in Zwolle, 81 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster). Hendrikje trouwde, 27 jaar oud, op 06-12-1945 in Zwolle met Willem Gelderman, 30 jaar oud. Willem is geboren op 21-01-1915 om 09:00 in Westenholte (Gem.Zwolle) [bron: Aktenr 7], zoon van Teunis Gelderman en Maria Wissink. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van Dijk en Lammert van de Kolk. Willem is overleden op 13-09-1993 in Zwolle, 78 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
4 Jan Willem Eilander, geboren op 20-08-1919. Volgt X-av.
IX-af Steven Eilander is geboren op 13-11-1882 in Heino (Ov), zoon van Teunis Eilander (zie VIII-y) en Hendrika Hartkamp. Steven is overleden op 26-11-1950 in Dalfsen, 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 65]. Hij is begraven in Heino (Ov).
Beroep:
Landbouwer
Steven trouwde, 33 jaar oud, op 11-05-1916 in Heino (Ov) [bron: Aktenummer: 8] met Hendrika Bosch, 24 jaar oud. Hendrika is geboren op 04-03-1892 in Dalfsen [bron: Aktenr 30], dochter van Jan Hendrik Bosch en Aaltje Bijsterbosch. Hendrika is overleden.
IX-ag Albert Jan Eilander is geboren op 16-04-1889 in Heino (Ov), zoon van Teunis Eilander (zie VIII-y) en Hendrika Hartkamp. Albert is overleden op 26-04-1945 in Zwolle, 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 24 en 328].
Beroep:
Landbouwer
Albert:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 22-05-1919 in Heino (Ov) [bron: Aktenummer: 10] met Femia Hermina van der Kolk, 34 of 35 jaar oud. Femia is geboren in 1884 in Heino (Ov), dochter van Hermannus van der Kolk en Hendrikje Brunenberg. Femia is overleden op 07-03-1931 in Heino (Ov), 46 of 47 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, omstreeks 1935 met Gezina Krol, ongeveer 21 jaar oud. Gezina is geboren in 1914 in Nieuwleusen (Ov). Gezina is overleden op 13-01-1946 in Heino (Ov), 31 of 32 jaar oud [bron: Aktenummer: 2].
Kind van Albert en Femia:
1 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 05-01-1922 in Heino (Ov).
IX-ah Teunis Eilander is geboren op 27-07-1882 om 20:00 in Hattem [bron: Aktenr 063], zoon van Willem Eilander (zie VIII-z) en Eerlandje Knul. Teunis is overleden op 15-10-1979, 97 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Teunis: Geboren in het huis in Wijk C nr. 146, Landgoed Molecaten.
Hij is begin 1900 vetrokken naar Wapenveld (Revelingseweg, Bruggenhoek) waar hij een bakkerij begon. wonende in wijk F400.
Johanna Alberdina is een week na haar levenloze zoon overleden, en Teunis trouwde 4 jaar later met Jannetje de zus van Johanna Alberdina.
Beroep:
Bakker
Teunis:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 29-12-1906 in Heerde [bron: Aktenr: 50] met Johanna Alberdina Visser, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Bessel Jan Visser (broer van de bruid) en Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Jan Boeve (hotelhouder) en Jan van Leeuwen (bierbottelaar). Johanna is geboren op 13-02-1879 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 28], dochter van Hendrikus Visser en Johanna Regterschot. Johanna is overleden op 21-06-1927 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 48 jaar oud [bron: Aktenr 58]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Evert Liefers (fabrieksarbeider) en Gerrit Helder (landarbeider).
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 04-06-1931 in Heerde [bron: Aktenr 42] met Jannetje Visser, 42 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Visser (broer van de bruid) en Willem Eilander (zoon van de bruidegom). Jannetje is geboren op 09-11-1888 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 174], dochter van Hendrikus Visser en Johanna Regterschot. Jannetje is overleden op 03-10-1934 in Zwolle, 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 69].
Kinderen van Teunis en Johanna:
1 Willem Eilander, geboren op 04-12-1907 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-aw.
2 Johanna Eilander, geboren op 18-06-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ax.
3 Hendrikus Eilander, geboren op 12-07-1910 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 104]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Jan Boeve (hotelhouder) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Hendrikus is overleden op 14-09-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 81].
4 Eerlandje Eilander, geboren op 09-01-1912 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 4]. Bij de geboorteaangifte van Eerlandje was de volgende getuige aanwezig: Willem Eilander en Jan Scholten. Eerlandje is overleden op 04-06-2000 in Heerde, 88 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Eerlandje trouwde, 26 jaar oud, op 14-04-1938 in Heerde [bron: Aktenr 19] met Petrus Johannes (Jo) Cornelissen, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Eerlandje en Jo was de volgende getuige aanwezig: Geertruida Cornelissen (zuster van de bruidegom) en Willem Eilander (broer van de bruid). Jo is geboren op 02-10-1909 in Groningen [bron: Aktenr 1541], zoon van Antonius Gerardus Cornelissen en Margien Fokkens. Jo is overleden op 20-10-1983 in Zwolle, 74 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Notitie bij Jo: Dit gezin had 13 kinderen
5 Hendriekje Eilander, geboren op 19-10-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 196]. Hendriekje is overleden op 27-10-1979 in Zwolle, 66 jaar oud. Zij is begraven op 31-10-1979 in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Hendriekje: Hendriekje ligt bij haar vader in het graf. Hendriekje is na het overlijden van haar man in Canada weer terug naar Nederland gegaan.
Hendriekje trouwde, 32 jaar oud, op 09-01-1946 in Heerde met James John Paquette, 38 jaar oud. James is geboren op 02-06-1907 in Hay Lakes, Alberta, Canada. James is overleden op 22-07-1953 in Hay Lakes, Alberta, Canada, 46 jaar oud.
6 Geertje (Ge) Eilander, geboren op 08-03-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 59]. Ge is overleden op 21-04-2009 in Zwolle, 93 jaar oud. Zij is begraven op 27-04-2009 in Wapenveld (Kwartelweg). Ge trouwde, 21 jaar oud, op 04-11-1937 in Heerde [bron: Aktenr 71] met Berend Jan Askamp, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ge en Berend was de volgende getuige aanwezig: Berend Jan Askamp (grootvader van de bruidegom) en Geertje Eilander (tante van de bruid). Berend is geboren op 09-07-1912 in Dalfsen [bron: Aktenr 89], zoon van Hendrik Askamp en Hermina Johanna Cramer. Berend is overleden op 27-09-1970 in Zwolle, 58 jaar oud.
Notitie bij Berend: dit gezin had 4 kinderen
7 Teunis Eilander, geboren op 04-07-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ay.
8 Johannes Albertus (Johannes) Eilander, geboren op 05-11-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-az.
9 Dirkje Eilander, geboren op 26-03-1925 in Wapenveld (Gem. Heerde). Dirkje is overleden op 28-11-2010 in Wapenveld (Gem. Heerde), 85 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Dirkje trouwde met Aardt Volkers. Aardt is geboren op 18-06-1925 in Heerde. Aardt is overleden op 03-07-2003 in Wapenveld (Gem. Heerde), 78 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
10 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 13-06-1927 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 57]. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Berend van Dijk (landbouwer) en Sarris van der Scheer (landbouwer).
Kind van Teunis en Jannetje:
11 Jan Eilander, geboren op 22-05-1933 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ba.
IX-ai Teunis Eilander is geboren op 16-08-1885 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 118], zoon van Jan Eilander (zie VIII-aa) en Alberdina Kloeseman. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Teunis is overleden op 11-04-1954 om 22:15 in Heerde, 68 jaar oud [bron: Aktenr 29]. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Johan Freriks.
Notitie bij Teunis: Geboorteaangifte is gedaan door de vroedvrouw Henderina Wijnberg omdat de vader niet aanwezig kon zijn.
Beroep:
Boerenknecht
Teunis:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 29-02-1908 in Heerde [bron: Aktenr: 12] met Berendje Visser, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Berendje was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Aart Veerman en Jan Smit (bierbottelaar) en Albert Koetzier (herbergier). Berendje is geboren op 07-08-1888 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenr 17], dochter van Berend Jan Visser en Hilligje ten Hoeve. Berendje is overleden op 23-09-1921 om 15:00 in Heerde, 33 jaar oud [bron: Aktenr 94]. Bij de overlijdensaangifte van Berendje was de volgende getuige aanwezig: Timen Bosman (landbouwer) en Albert Dijkslag (landbouwer).
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 30-08-1930 in Heerde [bron: Aktenr 54] met Johanna Maria Proper, 56 jaar oud. Johanna is geboren op 23-05-1874 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 117], dochter van Gerrit Proper en Aaltje ter Velde. Johanna is overleden op 06-12-1950 in Epe, 76 jaar oud [bron: Aktenr 106]. Johanna is weduwe van Reinder Jan Vijge (1870-vóór 1918), met wie zij trouwde op 06-05-1899 in Epe [bron: Aktenr 27]. Johanna trouwde voorheen op 27-07-1918 in Epe [bron: Aktenr 49] met Johannes Oosterbroek (geb. 1868). Dit huwelijk werd ontbonden op 16-06-1919 in Zutphen.
Kinderen van Teunis en Berendje:
1 Anna Alberdina Eilander, geboren in 02-1909 om 18:30 in Olst [bron: Aktenr 14]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Abraham Antonie van Heesteren en Jan van Dijk. Anna is overleden op 19-04-1909 om 01:00 in Heerde (buurtschap Assendorp), 2 maanden oud [bron: Aktenr 53 en 39]. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus van Leeuwen (landbouwer) en Aart Veerman (landbouwer).
2 Albert Jan Eilander, geboren op 03-08-1910 in Olst. Volgt X-bb.
3 Hilligje Alberdina Eilander, geboren op 23-08-1913 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 166]. Hilligje is overleden op 24-05-1986, 72 jaar oud. Zij is begraven in Epe (Norelbos). Hilligje trouwde, 21 jaar oud, op 20-04-1935 in Heerde [bron: Aktenr 22] met Johannes Kloezeman, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hilligje en Johannes was de volgende getuige aanwezig: Willem Kloezeman (broer van de bruidegom) en Albert Jan Eilander (broer van de bruid). Johannes is geboren op 21-02-1911 in Epe [bron: Aktenr 55], zoon van Hendrik Jan Kloezeman en Jannetje van de Mars. Johannes is overleden op 14-07-1977, 66 jaar oud. Hij is begraven in Epe (Norelbos).
4 Alberdina Eilander, geboren op 04-01-1917 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 90]. Alberdina is overleden op 29-09-2003, 86 jaar oud. Zij is begraven in Emst (Algemene begraafplaats). Alberdina trouwde, 22 jaar oud, op 09-12-1939 in Heerde [bron: Aktenr 76] met Fredrik Braakman, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Alberdina en Fredrik was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Eilander (broer van de bruid) en Gerrit Jan Braakman (broer van de bruidegom). Fredrik is geboren op 24-10-1915 in Epe, zoon van Hendrik Braakman en Lamberdina Eiland (zie X-ar,1). Fredrik is overleden op 19-04-1992, 76 jaar oud. Hij is begraven in Emst (Algemene begraafplaats).
5 Teuntje Berendina Eilander, geboren op 28-06-1921 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 117]. Teuntje is overleden op 08-02-1987, 65 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Teuntje trouwde met Dirk Rorije. Dirk is geboren op 15-10-1921. Dirk is overleden op 06-06-2006, 84 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
IX-aj Jan Eilander is geboren op 26-12-1897 om 19:00 in Heerde [bron: Aktenr 172], zoon van Jan Eilander (zie VIII-aa) en Anna Schoenman. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Lubbertus van Leeuwen en Josephus Hendrikus Klein Herenbrink. Jan is overleden op 10-08-1967 in Olst, 69 jaar oud.
Beroepen:
Fietsenmaker
Rijwielhandelaar
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 11-12-1920 in Olst [bron: Aktenummer: 54] met Hermina Peppelenbos, 19 jaar oud. Hermina is geboren op 04-02-1901 in Wijhe, dochter van Hendrik Peppelenbos en Johanna Hermina Bomhof. Hermina is overleden op 02-01-1961 in Olst, 59 jaar oud.
Kind van Jan en Hermina:
1 Niet openbaar.
IX-ak Jacob Eilander is geboren op 12-04-1882 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 65], zoon van Derk Eilander (zie VIII-ab) en Harmpje Gelderman. Jacob is overleden op 20-02-1972 in Apeldoorn, 89 jaar oud. Hij is begraven in Apeldoorn.
Notitie bij Jacob: Gewoond hebbende in wijk F285b
Beroep:
Bakker
Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 18-02-1911 in Heerde [bron: Aktenr: 8] met Aaltje Bijsterbosch, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Lubbert IJzerman en Willem Veldkamp en Willem Bosch. Aaltje is geboren op 23-04-1892 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 54], dochter van Klaas Bijsterbosch en Jennigje Bos. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Willem Jan van Apeldoorn (bakker) en Egbert Gijsbertus van den Berg (schoenmaker). Aaltje is overleden op 09-12-1968 in Apeldoorn (buurtschap Wenum), 76 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Kamperweg) grafnr 1395.
Kinderen van Jacob en Aaltje:
1 Harmpje Eilander, geboren op 09-06-1911 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 86]. Bij de geboorteaangifte van Harmpje was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (herbergier) en Lambert Jan Berends (papiermaker). Harmpje is overleden. Harmpje trouwde, 29 jaar oud, op 16-04-1941 in Apeldoorn [bron: Aktenr 117] met Hendrik van de Vlag, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 12-02-1912 in Apeldoorn [bron: Aktenr 118], zoon van Klaas van de Vlag en Jannetje van Ravenzwaaij. Hendrik is overleden.
2 Jennigje Eilander, geboren op 21-09-1912 om 22:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 144]. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijmeijer (herbergier) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Jennigje is overleden. Jennigje trouwde, 24 jaar oud, op 04-02-1937 in Apeldoorn [bron: Aktenr 36] met Willy van den Esschert, 20 of 21 jaar oud. Willy is geboren in 1916 in Epe, zoon van Johannes van den Esschert en Jansje Arentsen. Willy is overleden.
3 Dirk Jacob Eilander, geboren op 13-10-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 191]. Dirk is overleden op 11-04-1938 in Apeldoorn, 23 jaar oud [bron: Aktenummer: 222]. Dirk bleef ongehuwd.
Beroep:
Fabrieksarbeider
4 Aaltje Eilander, geboren in 1918 in Wijhe. Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 07-10-1942 in Apeldoorn [bron: Aktenr 564] met Hendrik van Velsen, 24 of 25 jaar oud. Hendrik is geboren in 1917 in Apeldoorn, zoon van Albert van Velsen en Derkje Alberdina Hendriks. Hendrik is overleden.
5 Geertje Eilander, geboren op 09-03-1919 in Wijhe. Geertje is overleden. Geertje trouwde, 22 jaar oud, op 17-07-1941 in Apeldoorn [bron: Aktenr 288] met Jacob Berends, 25 of 26 jaar oud. Jacob is geboren in 1915 in Apeldoorn, zoon van Peter Berends en Johanna Kers. Jacob is overleden.
6 Egbert Eilander, geboren in 11-1921 in Wijhe. Egbert is overleden op 17-01-1922 in Wijhe, 2 maanden oud [bron: Aktenr 66].
7 Egberdina Eilander, geboren in 03-1926 in Wijhe. Egberdina is overleden op 01-04-1926 in Wijhe, 1 maand oud [bron: Aktenr 17].
IX-al Antonie Eilander is geboren op 09-05-1891 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 71], zoon van Derk Eilander (zie VIII-ab) en Harmpje Gelderman. Antonie is overleden.
Notitie bij Antonie: Dit gezin woonde aan de Revelingseweg 40 te Wapenveld
Beroep:
Fabrieksarbeider
Antonie trouwde, 30 jaar oud, op 22-04-1922 in Heerde [bron: Aktenummer: 15] met Steventje Beekman, 28 jaar oud. Steventje is geboren op 16-06-1893 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 89], dochter van Elbert Beekman en Bartje Zwanepol. Steventje is overleden op 01-10-1951 in Zwolle, 58 jaar oud [bron: Aktenr 520].
Kinderen van Antonie en Steventje:
1 Derkje Harmpje (Derkje) Eilander, geboren op 15-11-1922 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 207]. Derkje is overleden op 11-02-1945 om 09:00 in Zwolle, 22 jaar oud [bron: Aktenummer: 111 en 23]. Zij is begraven op 16-02-1945 in Wapenveld (Gem. Heerde).
Notitie bij Derkje: Derkje werd in de 2e wereldoorlog tijdens een vuurgevecht van 3 vliegtuigen, getroffen door een van de kogels terwijl zij haar haar stond te kammen. Ze werd getoffen in de maagstreek, zwaargewond werd zij met een vrachtauto van D.de Jong naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.
Derkje stierf een dag later om 09:00 uur in het ziekenhuis de Wezenlanden in Zwolle.
Derkje bleef ongehuwd.
Beroep:
Fabrieksarbeidster
2 Egberta Eilander, geboren op 15-01-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde). Egberta is overleden op 24-12-2007 in Wapenveld (Gem. Heerde), 83 jaar oud. Zij is begraven op 29-12-2007 in Wapenveld (Kwartelweg). Egberta trouwde met Berend van Putten. Berend is overleden op 05-02-2001.
3 Antonie Eilander, geboren op 09-06-1925 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-bc.
4 Steventje Eilander, geboren op 31-10-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde). Steventje is overleden op 10-02-1945 om 12:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 18 jaar oud [bron: Aktenr 19]. Bij de overlijdensaangifte van Steventje was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Zij is begraven op 16-02-1945 in Wapenveld (Gem. Heerde).
Notitie bij Steventje: Steventje werd in de 2e wereldoorlog tijdens een vuurgevecht van 3 vliegtuigen, getroffen door een van de kogels terwijl zij buiten bij de pomp aardappelen stond te wassen. Zij overleed vrijwel onmiddelijk.
5 Jan Eilander, geboren in 12-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde). Jan is overleden op 27-07-1928 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 7 maanden oud [bron: Aktenr 71]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Bredewolt (rijwielhersteller) en Reinder Remmerts (fabrieksarbeider).
6 Niet openbaar.
7 Jacob Eilander, geboren op 13-04-1935 in Wapenveld (Gem. Heerde). Jacob is overleden op 22-02-1948 om 23:45 in Wapenveld (Gem. Heerde), 12 jaar oud [bron: Aktenr 18]. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker).
IX-am Willem Arend Eilander is geboren op 28-08-1883 om 12:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 119], zoon van Willem Jan Eilander (zie VIII-ad) en Barta Plakmeijer. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Derk Willem Leertouwer (schoenmaker) en Willem Fiks (wegwerker). Willem is overleden op 02-09-1969, 86 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Willem: Dit echtpaar woonde aan de Sprengenweg 24 in Heerde
Beroep:
Arbeider op een steenfabriek
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 03-11-1906 in Heerde [bron: Aktenr: 44] met Gerritje Boeve, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Steven Okkerse en Albert Koetzier (herbergier) en Sierk van der Veer (gemeenteveldwachter). Gerritje is geboren op 31-10-1884 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 151], dochter van Teunis Boeve en Evertje Plakmeijer. Gerritje is overleden op 10-12-1973, 89 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Willem en Gerritje:
1 Willem Jan Eilander, geboren op 24-06-1907 in Heerde (buurtschap het Veen). Volgt X-bd.
2 Evertje Eilander, geboren op 05-12-1909 om 03:30 in Heerde (buurtschap het Veen) [bron: Aktenr 194]. Bij de geboorteaangifte van Evertje was de volgende getuige aanwezig: Willem Jan Eilander en Zwier Tijssen. Evertje is overleden. Evertje trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1932 in Heerde [bron: Aktenr 25] met Harmen Jan Wilbrink, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Evertje en Harmen was de volgende getuige aanwezig: Lubertus Eilander (oom van de bruid) en Willem Jan Eilander (broer van de bruid). Harmen is geboren op 11-11-1907 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 180], zoon van Hendrik Wilbrink en Gerritje Bonhof. Harmen is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
3 Berthus Eilander, geboren op 08-06-1915 in Heerde. Volgt X-be.
4 Teunis Eilander, geboren op 17-06-1918 in Heerde. Volgt X-bf.
5 Gerritje Eilander, geboren op 12-06-1924 in Heerde. Gerritje is overleden op 01-03-1991, 66 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Gerritje trouwde met Egbert van Essen. Egbert is geboren op 15-01-1920. Egbert is overleden op 05-01-2003, 82 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
6 Willem Arend Eilander, geboren op 17-09-1926 in Heerde. Volgt X-bg.
7 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 09-11-1930 om 08:00 in Heerde [bron: Aktenr 70]. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Jan Horst (landarbeider) en Jan Blaauwenoord (landarbeider).
IX-an Timen Eilander is geboren op 06-05-1887 om 02:00 in Heerde (buurtschap het Veen) [bron: Aktenr 50], zoon van Willem Jan Eilander (zie VIII-ad) en Barta Plakmeijer. Bij de geboorteaangifte van Timen was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Timen is overleden.
Notitie bij Timen: Door de vroedvrouw Henderina Wijnberg aangegeven omdat de vader niet aanwezig kon zijn.
Dit gezin woonde aan de Sprengenweg 34 te Heerde
Beroep:
Arbeider
Timen trouwde, 24 jaar oud, op 06-05-1911 in Heerde [bron: Aktenr: 22] met Johanna (Hanna) Wilbrink, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Timen en Hanna was de volgende getuige aanwezig: Jannes Berghorst en Gerrit Jan Bagerman en Evert Vorderman en Gerrit Jan Horst. Hanna is geboren op 11-04-1890 in Epe [bron: Aktenr 092], dochter van Hendrik Wilbrink en Gerritje Bonhof. Hanna is overleden.
Kinderen van Timen en Hanna:
1 Barta Eilander, geboren op 20-11-1911 om 05:30 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 167]. Bij de geboorteaangifte van Barta was de volgende getuige aanwezig: Willem Jan Eilander en Johannes Wilbrink (wegwerker). Barta is overleden op 21-02-1934 om 21:30 in Heerde, 22 jaar oud [bron: Aktenr 11]. Bij de overlijdensaangifte van Barta was de volgende getuige aanwezig: Toone Tijssen (landarbeider) en Gerrit van der Velde (losarbeider). Barta trouwde, 21 jaar oud, op 15-04-1933 in Heerde [bron: Aktenr 14] met Jan van den Beld, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Barta en Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan van de Vrugt (gemeentebode) en Jan Willem vorderman. Jan is geboren op 19-08-1912 in Heerde [bron: Aktenr 124], zoon van Marinus van den Beld en Aaltje Blaauwenoord. Jan is overleden.
2 Gerritje Eilander, geboren op 12-12-1912 om 08:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 201]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Evert Vorderman (bakker) en Willem Kolk (koopman). Gerritje is overleden op 28-04-1955 om 06:00, 42 jaar oud [bron: Aktenr 30]. Bij de overlijdensaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Jan Boeve (aanspreker). Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Gerritje trouwde, 19 jaar oud, op 11-06-1932 in Heerde [bron: Aktenr 38] met Willem Jan van Dijk, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Willem was de volgende getuige aanwezig: Willem Eilander (oom van de bruid) en Johannes van Dijk (broer van de bruidegom). Willem is geboren op 07-11-1908 in Heerde [bron: Aktenr 178], zoon van Willem van Dijk en Hendrikje Dijkslag. Willem is overleden op 23-11-1982, 74 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Landarbeider
3 Willem Jan Eilander, geboren op 22-09-1914 in Heerde [bron: Aktenr 170]. Willem is overleden op 12-02-1916 om 17:30 in Heerde, 1 jaar oud [bron: Aktenr 22]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Arend Jan Draaijer (arbeider) en Hendrik Nikkels (arbeider).
4 Hendrik Eilander, geboren op 02-05-1916 in Heerde. Volgt X-bh.
5 Willemina Eilander, geboren op 16-07-1918 in Heerde [bron: Aktenr 129]. Willemina is overleden op 17-11-1937 om 06:00 in Heerde, 19 jaar oud [bron: Aktenr 94]. Bij de overlijdensaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Harmen Jan van Lohuizen (fabrieksarbeider).
IX-ao Jan Eilander is geboren op 16-05-1892 om 06:00 in Heerde (buurtschap het Veen) [bron: Aktenr 66], zoon van Willem Jan Eilander (zie VIII-ad) en Barta Plakmeijer. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Derk Hanekamp en Lubbert Schoep. Jan is overleden op 21-02-1973 in Heerde, 80 jaar oud.
Notitie bij Jan: Aangifte gedaan door de vroedvrouw Henderina Wijnberg omdat de vader afwezig was.
Gewoond hebbende in wijk F285
Beroep:
Arbeider
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 02-05-1914 in Heerde [bron: Aktenr: 26] met Janna Tellegen, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Janna was de volgende getuige aanwezig: Willem Arend Eilander (broer van de bruidegom) en Jan Tellegen (broer van de bruid). Janna is geboren op 20-04-1895 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 66], dochter van Steven Tellegen en Hendrika Roke. Janna is overleden.
Kinderen van Jan en Janna:
1 Willem Jan Eilander, geboren op 30-07-1914 in Heerde. Volgt X-bi.
2 Hendrika Eilander, geboren op 18-03-1917 in Heerde [bron: Aktenr 41]. Hendrika is overleden op 08-05-2013 in Heerde, 96 jaar oud. Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1942 in Heerde [bron: Aktenr 33] met Evert van de Beek, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrika en Evert was de volgende getuige aanwezig: Willem Jan Eilander (broer van de bruid) en Albertus van de Beek (broer van de bruidegom). Evert is geboren op 18-01-1914 in Soest, zoon van Gerrit Jan van de Beek en Hermina van der Beek. Evert is overleden op 29-05-1991 in Heerde, 77 jaar oud.
Beroep:
Houtbewerker
3 Barta Eilander, geboren op 08-04-1919 in Heerde [bron: Aktenr 54]. Barta is overleden.
4 Steven Eilander, geboren op 24-11-1921 in Heerde. Volgt X-bj.
IX-ap Lubbertus Eilander is geboren op 09-11-1897 om 12:00 in Heerde (buurtschap het Veen) [bron: Aktenr 144], zoon van Willem Jan Eilander (zie VIII-ad) en Barta Plakmeijer. Bij de geboorteaangifte van Lubbertus was de volgende getuige aanwezig: Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Gerrit Jan van Dijk (winkelier). Lubbertus is overleden op 21-03-1973, 75 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Lubbertus trouwde, 19 jaar oud, op 16-12-1916 in Heerde [bron: Aktenr: 47] met Tonia Wilbrink, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lubbertus en Tonia was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Dijkgraaf en Evert Bagerman. Tonia is geboren op 28-06-1896 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 87], dochter van Hendrik Wilbrink en Gerritje Bonhof. Tonia is overleden op 08-06-1970, 73 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Lubbertus en Tonia:
1 Willem Jan Eilander, geboren op 07-06-1917 in Heerde [bron: Aktenr 94]. Willem is overleden op 21-11-1919 om 06:00 in Heerde, 2 jaar oud [bron: Aktenr 107]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Burgers (landarbeider) en Dirk Jan van Tongeren (arbeider).
2 Hendrik Eilander, geboren op 16-04-1919 in Heerde. Volgt X-bk.
3 Willem Jan Eilander, geboren op 12-05-1920 in Heerde [bron: Aktenr 84]. Willem is overleden op 27-09-1920 om 18:30 in Heerde, 4 maanden oud [bron: Aktenr 74]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Johannes Pannekoek (arbeider) en Arend van de Beld (grondwerker).
4 Gerritje Eilander, geboren op 25-07-1921 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 132]. Gerritje is overleden op 21-02-2013 in Wapenveld (Gem. Heerde), 91 jaar oud. Zij is begraven op 26-02-2013 in Wapenveld (Kwartelweg). Gerritje trouwde, 19 jaar oud, op 31-08-1940 in Heerde [bron: Aktenr 42] met Derk Boerdam, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Derk was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp (zwager van de bruidegom) en Hendrik Eilander (broer van de bruid). Derk is geboren op 10-05-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 74], zoon van Reinder Boerdam en Fennigje Rorije. Derk is overleden op 14-04-2007, 89 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
5 Tonia (Toos) Eilander, geboren op 28-08-1926 in Heerde. Toos is overleden op 11-11-2021 in Apeldoorn, 95 jaar oud. Zij is begraven op 18-11-2021 in Epe (Norelbos). Toos trouwde met André Jonkheid. André is geboren op 24-04-1923. André is overleden op 18-02-1987, 63 jaar oud. Hij is begraven in Epe (Norelbos).
6 Niet openbaar. Volgt X-bl.
IX-aq Willem Arend Eilander is geboren op 16-01-1893 in Kampen, zoon van Hendrik Jan Eilander (zie VIII-ae) en Elsje Liefers. Willem is overleden op 27-01-1983, 90 jaar oud. Hij is begraven in Wezep (Stationsweg). Willem trouwde, 27 jaar oud, op 10-06-1920 in Kampen [bron: Aktenummer: 88] met Jansje van Meteren, 24 jaar oud. Jansje is geboren op 27-07-1895 in Kampen, dochter van Nicolaas van Meteren en Jansje Koster. Jansje is overleden op 05-02-1971, 75 jaar oud. Zij is begraven in Wezep (Stationsweg).
IX-ar Wilhelm Johannes Eilander is geboren op 25-05-1907 in Mettmann (Dld), zoon van Jacob Eilander (zie VIII-af) en Johanna Christina van Schooten. Wilhelm is overleden in 1987, 79 of 80 jaar oud.
Beroep:
Grondwerker
Wilhelm:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20-09-1929 in Hengelo (0v) [bron: Aktenr 29] met Esselina Lenderink, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wilhelm en Esselina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Nijenhuis en Harmen van Zuilekom. Esselina is geboren op 14-03-1907 in Vorden (Gld) [bron: Aktenr 27], dochter van Hermanus Lenderink en Johanna Esselina Hendriksen. Esselina is overleden op 11-08-1941 in Zutphen, 34 jaar oud [bron: Aktenr 76].
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 27-02-1942 in Warnsveld (Gld) [bron: Aktenr 4] met Gardina Wilhelmina Lubbers, 43 jaar oud. Gardina is geboren op 20-01-1899 in Steenderen [bron: Aktenr 5], dochter van Harmen Lubbers en Willemina Cornelissen. Gardina is overleden.
Kinderen van Wilhelm en Esselina:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
IX-as Johann Christiaan Eilander is geboren op 02-05-1911 in Mettman (Duitsland), zoon van Jacob Eilander (zie VIII-af) en Johanna Christina van Schooten. Johann is overleden.
Beroep:
Opperman
Johann trouwde, 25 jaar oud, op 06-11-1936 in Hengelo (Gld) [bron: Aktenr 35] met Gerda Johanna Vruggink, 21 jaar oud. Gerda is geboren op 22-04-1915 in Hengelo (Gld), dochter van Johan Vruggink en Alberdina Enzerink. Gerda is overleden.
Kind van Johann en Gerda:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Egbert Jan van der Veen. Egbert is overleden.
IX-at Herman Jacob Eilander is geboren op 03-08-1925, zoon van Jacob Eilander (zie VIII-af) en Johanna Christina van Schooten. Herman is overleden op 25-04-2006, 80 jaar oud. Hij is begraven op 01-05-2006 in Hengelo (0v). Herman trouwde met Berendina Wilhelmina Wiggerink. Berendina is geboren op 29-03-1926. Berendina is overleden op 30-04-2012, 86 jaar oud. Zij is begraven in Hengelo (0v).
Kinderen van Herman en Berendina:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
IX-au Willem Eilander is geboren op 05-10-1898 om 14:00 in Heerde [bron: Aktenr 131], zoon van Gerrit Willem Eilander (zie VIII-ag) en Evertje Wonink. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Arend Wonink (spoorwegarbeider). Willem is overleden op 07-09-1971 in Ede, 72 jaar oud. Willem trouwde, 41 jaar oud, op 20-03-1940 in Rotterdam [bron: Aktenr 1072] met Wilhelmina Louisa Troost, 34 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 24-09-1905 in Harderwijk [bron: Aktenr 162], dochter van Willem Troost en Neeltje Nagelhout. Wilhelmina is overleden op 25-07-1985 in Harderwijk, 79 jaar oud.
Kinderen van Willem en Wilhelmina:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Volgt X-bm.
IX-av Teunis Eilander is geboren op 20-09-1879 in Deventer [bron: Aktenr 518], zoon van Gerrit Jan Eilander (zie VIII-ah) en Gerritdina Hendrika Kassenberg. Teunis is overleden op 20-07-1928 in Deventer, 48 jaar oud [bron: Aktenr: 279].
Beroep:
Boekbinder
Teunis trouwde, 31 jaar oud, op 20-04-1911 in Deventer [bron: Aktenummer: 37] met Johanna Theodora Visser, 20 of 21 jaar oud. Johanna is geboren in 1890 in Deventer, dochter van Jan Visser en Johanna Albers. Johanna is overleden.
Kind van Teunis en Johanna:
1 Gerrit Jan Eilander, geboren in 05-1915 in Deventer. Gerrit is overleden op 19-11-1915 in Deventer, 6 maanden oud [bron: Aktenr: 360].
IX-aw Arend Jan Eilander is geboren op 01-11-1883 in Muiden, zoon van Arend Jan Eilander (zie VIII-ai) en Alida Anna Lubsen. Arend is overleden op 02-04-1961 in Deventer, 77 jaar oud.
Beroep:
Boekbinder
Arend trouwde, 30 jaar oud, op 04-03-1914 in Deventer [bron: Aktenummer: 34] met Arendina Peters, 28 jaar oud. Arendina is geboren op 27-07-1885 in Apeldoorn [bron: Aktenr 336], dochter van Johannes Hendrikus Peters en Hendrika van der Kolk. Arendina is overleden op 24-08-1936 in Deventer, 51 jaar oud [bron: Aktenummer: 269].
Kinderen van Arend en Arendina:
1 Arend Johan Eilander, geboren op 06-07-1915 in Deventer. Volgt X-bn.
2 Alie Eilander, geboren na 1915. Alie is overleden.
3 Arend Eilander, geboren na 1915. Arend is overleden.
4 Hendrie Eilander, geboren na 1915. Hendrie is overleden.
5 Joop Eilander, geboren na 1915. Joop is overleden.
IX-ax Johannes Sigismundus Eilander is geboren op 23-04-1889 in Amsterdam, zoon van Arend Jan Eilander (zie VIII-ai) en Alida Anna Lubsen. Johannes is overleden.
Beroep:
Horlogemaker
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 31-12-1914 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.4I;fol.44] met Johanna Wilhelmina Maria Hofman, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 26-06-1889 in Hoorn (NH), dochter van Nicolaas Cornelis Hofman en Engelina Maria Bakker. Johanna is overleden op 08-05-1942 in Arnhem, 52 jaar oud [bron: Aktenr 448].
IX-ay Theodorus Eilander is geboren op 03-01-1892 in Amsterdam, zoon van Theodorus Eilander (zie VIII-aj) en Cornelia Kemler. Theodorus is overleden op 05-08-1944 in Broek op Langedijk, 52 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Theodorus trouwde, 30 jaar oud, op 28-06-1922 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.7D;fol.36] met Maria Christina Douwma, 25 jaar oud. Maria is geboren op 12-12-1896 in Amsterdam, dochter van Douwe Marten Douwma en Femmetje Hendrika Rijvordt. Maria is overleden op 25-10-1967 in Broek op Langedijk, 70 jaar oud.
Kinderen van Theodorus en Maria:
1 Theodorus (Theo) Eilander, geboren op 21-06-1924 in Amsterdam. Volgt X-bo.
2 Douwe Marten Eilander, geboren op 14-04-1926 in Amsterdam. Volgt X-bp.
3 Johannes Theodorus (Jan) Eilander, geboren op 04-09-1930 in Amsterdam. Volgt X-bq.
IX-az Gerrit Jan Eilander is geboren op 01-12-1894 in Nieuwer Amstel (NH), zoon van Theodorus Eilander (zie VIII-aj) en Cornelia Kemler. Gerrit is overleden op 08-03-1985 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: In 1918 gewoond hebbende W.B.Bankastraat 34
In 1920 Groot Kattenburg 22
In 1925 Noorderstraat 41
In 1929 Albert Cuijpstr 249
Beroep:
Melkbezorger
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op 05-12-1917 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.2K;fol.26] met Aaltje van Genen, 19 jaar oud. Aaltje is geboren op 06-12-1897 in Hilversum, dochter van Gerrit Frederik van Genen en Evertje van Baak. Aaltje is overleden op 29-10-1982 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Kind van Gerrit en Aaltje:
1 Theodorus Eilander, geboren op 06-06-1920 in Amsterdam. Theodorus is overleden.
IX-ba Hendrik Eilander is geboren op 19-06-1879 om 03:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 89], zoon van Steven Eilander (zie VIII-ak) en Willempje Vels. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen (smid) en Egbert Beekman. Hendrik is overleden op 04-07-1964 in Zwolle, 85 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrik trouwde, 35 jaar oud, op 27-06-1914 in Heerde [bron: Aktenr: 46] met Dirkje Renshoff, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Wicher Renshoff (broer van de bruid) en Gerrit Oosterveld (zwager van de bruid). Dirkje is geboren op 23-08-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 99], dochter van Gerrit Renshoff en Johanna Langenberg. Dirkje is overleden op 24-06-1977 in Wapenveld (Gem. Heerde), 89 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Hendrik en Dirkje:
1 Steven Eilander, geboren op 12-10-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-br.
2 Johanna Eilander, geboren op 17-09-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 160]. Johanna is overleden op 27-12-2007 in Ermelo, 90 jaar oud. Zij is begraven op 02-01-2008 in Wapenveld (Kwartelweg). Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 23-11-1940 in Heerde [bron: Aktenr 60] met Klaas van de Put, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Klaas was de volgende getuige aanwezig: Johannes van de Put (broer van de bruidegom) en Steven Eilander (broer van de bruid). Klaas is geboren op 25-11-1916 in Heerde, zoon van Berend Willem van de Put en Hermina Antonia Slijkhuis. Klaas is overleden op 27-06-1996 in Zwolle, 79 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
3 Willem Eilander, geboren op 29-09-1923. Volgt X-bs.
4 Gerrit Eilander, geboren op 27-03-1926. Gerrit is overleden op 24-02-1971, 44 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
5 Hendrik Eilander, geboren op 03-06-1930 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-bt.
IX-bb Dirk Eilander is geboren op 29-12-1885 om 13:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 183], zoon van Steven Eilander (zie VIII-ak) en Willempje Vels. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Albert Beekman en Willem Fiks (wegwerker). Dirk is overleden op 27-07-1979 in Wapenveld (Gem. Heerde), 93 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Dirk: Gewoond hebbende achter ten Doeschate’s fabriek en Apeldoorns kanaal. Wijk F 265
Beroep:
Arbeider
Dirk trouwde, 31 jaar oud, op 09-06-1917 in Heerde [bron: Aktenr: 29] met Egberdina van den Berg, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Eilander (broer van de bruidegom) en Steven van den Berg (broer van de bruid). Egberdina is geboren op 15-01-1888 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 13], dochter van Jan van den Berg en Janna van der Scheer. Egberdina is overleden op 26-10-1978 in Wapenveld (Gem. Heerde), 90 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Dirk en Egberdina:
1 Steven Eilander, geboren op 20-05-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 97]. Steven is overleden op 01-07-2008 in Wapenveld (Gem. Heerde), 90 jaar oud. Hij is begraven op 05-07-2008 in Wapenveld (Kwartelweg). Steven bleef ongehuwd.
2 Johanna Eilander, geboren op 28-08-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 157]. Johanna is overleden op 06-11-2021 in Wapenveld (Gem. Heerde), 101 jaar oud. Zij is begraven op 12-11-2021 in Wapenveld (Kwartelweg). Johanna trouwde, minstens 22 jaar oud, na 1942 met Reinder van de Put, minstens 24 jaar oud. Reinder is geboren op 11-05-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Berend Willem van de Put en Hermina Antonia Slijkhuis. Reinder is overleden op 22-09-2005, 87 jaar oud. Hij is begraven op 28-09-2005 in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Rijkspolitieambtenaar
IX-bc Egbert Eilander is geboren op 29-12-1893 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 187], zoon van Steven Eilander (zie VIII-ak) en Willempje Vels. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Wolter van den Vlekkert en Harmen Eilander. Egbert is overleden op 06-05-1975 in Heerde, 81 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Arbeider
Egbert trouwde, 25 jaar oud, op 08-02-1919 in Heerde [bron: Aktenr: 8] met Dirkje de Jong, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Dirk Eilander (broer van de bruidegom) en Willem Beekman (zwager van de bruid). Dirkje is geboren op 21-12-1889 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 174], dochter van Willem de Jong en Hendrikje Rorije. Dirkje is overleden op 05-01-1974 in Heerde, 84 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Egbert en Dirkje:
1 Willempje Eilander, geboren op 17-11-1921 in Zwolle. Willempje is overleden op 18-11-1921 om 13:00 in Zwolle, 1 dag oud [bron: Aktenr 105].
2 Willem Steven Eilander, geboren op 08-12-1924. Volgt X-bu.
IX-bd Hendrik Eilander is geboren op 26-10-1892 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 133], zoon van Harmen Eilander (zie VIII-al) en Neeltje Sanders. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Hendrik is overleden op 26-02-1995, 102 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Hendrik: Gewoond hebbende in wijk F270
Beroep:
Fabrieksarbeider
Hendrik trouwde, 20 jaar oud, op 30-08-1913 in Heerde [bron: Aktenr: 41] met Gerritje van Voorst, 21 jaar oud. Gerritje is geboren op 27-08-1892 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 113], dochter van Gerrit Jan van Voorst en Geertje Hagedoorn. Gerritje is overleden op 03-07-1983, 90 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Hendrik en Gerritje:
1 Neeltje Eilander, geboren op 26-11-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 221]. Neeltje is overleden. Neeltje trouwde, 21 jaar oud, op 07-09-1935 in Heerde [bron: Aktenr 50] met Jaap uit de Bulten, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Neeltje en Jaap was de volgende getuige aanwezig: Marinus Eilander (oom van de bruid) en Jacob van der Beek. Jaap is geboren op 12-09-1910 in Gladbeck (D), zoon van Johannes uit de Bulten en Petronella Vollenhoven. Jaap is overleden.
2 Gerrit Jan Eilander, geboren op 15-12-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-bv.
3 Hermina Eilander, geboren op 26-04-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 61]. Hermina is overleden op 08-12-2001 in Hattem, 84 jaar oud. Hermina trouwde, 19 jaar oud, op 19-09-1936 in Heerde [bron: Aktenr 57] met Willem Landman, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hermina en Willem was de volgende getuige aanwezig: Roelof Landman (broer van de bruidegom) en Gerrit Jan Eilander (broer van de bruid). Willem is geboren op 04-03-1915 in Hattem, zoon van Steven Landman en Gerrigje Kwakkel. Willem is overleden.
4 Geertje Eilander, geboren op 02-04-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 49]. Geertje is overleden op 13-01-1980, 60 jaar oud. Geertje trouwde, 20 jaar oud, op 30-12-1939 in Heerde [bron: Aktenr 79] met Peter Bakker, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Peter was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Eilander (broer van de bruid) en Willem Landman (zwager van de bruid). Peter is geboren op 24-07-1911 in Ermelo [bron: Aktenr 83], zoon van Johannes Bakker en Geertje Karsten. Peter is overleden op 19-06-1996, 84 jaar oud.
Beroep:
Chauffeur
5 Dirkje Maria Eilander, geboren op 04-10-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 176]. Dirkje is overleden op 25-07-2012, 91 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Dirkje trouwde, 25 jaar oud, op 30-08-1946 met Walter Rave, 29 jaar oud. Walter is geboren op 21-06-1917 in Hattem [bron: Aktenr 65], zoon van Jan Rave en Alida van Vuren. Walter is overleden op 09-10-1992, 75 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
6 Gerritje Eilander, geboren op 18-05-1922 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 107]. Gerritje is overleden op 05-09-1922 om 23:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud [bron: Aktenr 84]. Bij de overlijdensaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Hermannus Spanhaak (fabrieksarbeider) en Frederik Blom (fabrieksarbeider).
7 Hendrik Eilander, geboren op 22-05-1923. Volgt X-bw.
8 Niet openbaar. Volgt X-bx.
9 Gerritje Eilander, geboren op 30-06-1928. Gerritje is overleden op 18-10-2008, 80 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Gerritje trouwde met Johannes (Hans) Langenberg. Hans is geboren op 08-11-1923. Hans is overleden op 14-05-1999, 75 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
IX-be Marinus Eilander is geboren op 31-08-1900 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 130], zoon van Harmen Eilander (zie VIII-al) en Neeltje Sanders. Bij de geboorteaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Evert Bredewout. Marinus is overleden op 14-10-1989, 89 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Marinus trouwde, 22 jaar oud, op 31-05-1923 in Heerde [bron: Aktenr 29] met Hendrika Christina Hansink, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Marinus en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Eilander (broer van de bruidegom) en Johannes Beernink (zwager van de bruid). Hendrika is geboren op 17-07-1897 in Zwolle [bron: Aktenr 546], dochter van Jacobus Hansink en Johanna Antonia Nitrauw. Hendrika is overleden op 07-02-1973, 75 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Marinus en Hendrika:
1 Harmen Jacobus Eilander, geboren op 22-04-1924 in Heerde. Volgt X-by.
2 Neeltje Eilander, geboren op 11-08-1928. Neeltje is overleden op 24-08-1986, 58 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Neeltje trouwde met Egbert van Dijk. Egbert is geboren op 05-03-1927. Egbert is overleden op 08-03-1996, 69 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Gem. Heerde).
IX-bf Steven Eilander is geboren op 20-09-1911 om 15:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 155], zoon van Harmen Eilander (zie VIII-al) en Neeltje Sanders. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Francicus Klösters (veldwachter) en Evert Vorderman (bakker). Steven is overleden op 04-08-1992, 80 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Steven trouwde, 24 jaar oud, op 16-01-1936 in Heerde [bron: Aktenr 4] met Jenneken Reindina Klazina van de Put, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Steven en Jenneken was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Eilander (broer van de bruidegom) en Klaas Albert Reinder van de Put (broer van de bruid). Jenneken is geboren op 28-07-1914 in Holten, dochter van Klaas van de Put en Reindje Slijkhuis. Jenneken is overleden op 16-07-2000, 85 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Steven en Jenneken:
1 Herman Klaas Eilander, geboren op 14-12-1936 in Heerde. Volgt X-bz.
2 Reinder Cornelis Eilander, geboren op 23-03-1938 in Heerde. Volgt X-ca.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar. Hij is een zoon van Willem Zwerus en Dina van Norel.
4 Niet openbaar. Volgt X-cb.
5 Niet openbaar. Volgt X-cc.
IX-bg Jan Eilander is geboren op 07-03-1893 in Oldebroek [bron: Aktenr 34], zoon van Steven Eilander (zie VIII-am) en Geesje van de Hoek. Jan is overleden op 14-03-1984 in Hattem, 91 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Arbeider
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 09-10-1919 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 45] met Gerridina Wijnhoud, 22 jaar oud. Gerridina is geboren op 17-05-1897 in Oldebroek [bron: Aktenr 75], dochter van Wolter Wijnhoud en Egberta van de Worp. Gerridina is overleden op 22-10-1988 in Hattem, 91 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
IX-bh Lubbertus Hendrikus Eilander is geboren op 17-05-1912 in Hattem [bron: Aktenr 44], zoon van Steven Eilander (zie VIII-am) en Stientien Eilander (zie VII-ad,4). Lubbertus is overleden.
Notitie bij Lubbertus: Brievenbus adres ter hoogte van schippersbeurs
Beroep:
Varensgezel
Lubbertus trouwde, 19 jaar oud, op 23-07-1931 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr: 9] met Epje van den Brink, 17 of 18 jaar oud. Epje is geboren in 1913 in Zalk en Veecaten, dochter van Hendrik van den Brink en Everdine Bomhof. Epje is overleden.
Kinderen van Lubbertus en Epje:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Lubbertus Hendrikus Eilander, geboren op 12-07-1936. Lubbertus is overleden op 06-05-1942 in Utrecht, 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 916].
4 Niet openbaar.
5 Niet openbaar.
IX-bi Gerrit Eilander is geboren op 19-06-1893 in Oldebroek [bron: Aktenr 97], zoon van Peter Eilander (zie VIII-an) en Johanna Kasperink. Gerrit is overleden op 15-03-1968, 74 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op 28-06-1923 in Hattem [bron: Aktenr 21] met Geertje van Driesten, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Geertje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Driesten (broer van de bruid) en Jan van ’t Ende. Geertje is geboren op 30-10-1893 in Epe, dochter van Jan van Driesten en Lammertje Witteveen. Geertje is overleden op 26-09-1968, 74 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Kind van Gerrit en Geertje:
1 Peter Eilander, geboren op 29-12-1924. Volgt X-cd.
IX-bj Gerrit Eilander is geboren op 30-11-1901 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 24], zoon van Hendrik Eilander (zie VIII-ap) en Gerrigje Vos. Gerrit is overleden.
Beroep:
Landarbeider
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1926 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenummer: 2] met Hilligje Rigterink, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Hilligje was de volgende getuige aanwezig: Willem Eilander (broer van de bruidegom) en Jan Rigterink (broer van de bruid). Hilligje is geboren op 13-09-1903 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenr 13], dochter van Klaas Rigterink en Marrigje Veldkamp. Hilligje is overleden.
IX-bk Willem Eilander is geboren op 28-11-1902 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 20], zoon van Hendrik Eilander (zie VIII-ap) en Gerrigje Vos. Willem is overleden op 12-12-1977, 75 jaar oud. Hij is begraven in IJsselmuiden.
Beroep:
Landarbeider
Willem trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1925 in Kampen [bron: Aktenummer: 46] met Jantje Herssenberg, 21 jaar oud. Jantje is geboren op 02-04-1904 in Kampen, dochter van Berend Herssenberg en Eibertje Bleijenberg. Jantje is overleden op 11-06-1995, 91 jaar oud. Zij is begraven in IJsselmuiden.
IX-bl Hendrik Eilander is geboren op 12-08-1905 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 12], zoon van Hendrik Eilander (zie VIII-ap) en Gerrigje Vos. Hendrik is overleden op 23-12-1981, 76 jaar oud. Hij is begraven in Wilsum (Ov).
Beroep:
Landarbeider
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1928 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenummer: 4] met Jentje de Ruiter, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Jentje was de volgende getuige aanwezig: Willem Eilander (broer van de bruidegom) en Rijk de Ruiter (broer van de bruid). Jentje is geboren op 01-08-1906 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenr 17], dochter van Hendrik de Ruiter en Hermina Hofstede. Jentje is overleden op 13-09-1995, 89 jaar oud. Zij is begraven in Wilsum (Ov).
Kind van Hendrik en Jentje:
1 Hendrik Eilander, geboren op 21-05-1930. Volgt X-ce.
IX-bm Lubbert Eilander is geboren op 01-03-1904 om 15:00 in Zwolle [bron: Aktenr 176], zoon van Willem Eilander (zie VIII-aq) en Hendrikje Dekker. Bij de geboorteaangifte van Lubbert was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Lindeboom (koopman) en Gerhardus Nicolaas Hutten. Lubbert is overleden op 14-02-2000, 95 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Beroep:
Timmerman
Lubbert trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1930 in Wijhe [bron: Aktenummer: 13] met Gerritje Egberdina Drosten, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lubbert en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Antonie Platenkamp en Hermannus Schanekamp. Gerritje is geboren op 16-12-1905 in Wijhe, dochter van Antoon Drosten en Hermina Buitenhuis. Gerritje is overleden op 07-01-1978, 72 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
IX-bn Lammert Eilander is geboren op 26-11-1905 in Zwolle [bron: Aktenr 881], zoon van Willem Eilander (zie VIII-aq) en Hendrikje Dekker. Lammert is overleden op 21-05-1983 in Zwolle, 77 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (Kranenburg).
Beroep:
Winkelier
Lammert trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1930 in Wijhe [bron: Aktenummer: 17] met Gerridina Johanna Kolk, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lammert en Gerridina was de volgende getuige aanwezig: Jan Bannink (oom van de bruid) en Gerrit Bruins. Gerridina is geboren op 09-01-1907 in Heino (Ov), dochter van Willem Hendrik Kolk en Berendina Lieftink. Gerridina is overleden op 27-12-1992 in Zwolle, 85 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (Kranenburg).
Kinderen van Lammert en Gerridina:
1 Gerridina Johanna Eilander, geboren op 30-10-1928 in Heino (Ov). Gerridina is overleden op 08-11-2011 in Zwolle, 83 jaar oud. Gerridina trouwde met Piet van Dam. Piet is overleden op 09-03-2004.
2 Niet openbaar.
3 Willem Eilander, geboren op 25-01-1933 in Herxen (Gem. Wijhe). Volgt X-cf.
4 Niet openbaar.
5 Niet openbaar.
6 Niet openbaar.
7 Niet openbaar.
IX-bo Derk Eilander is geboren op 26-09-1907 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 146], zoon van Willem Eilander (zie VIII-aq) en Hendrikje Dekker. Derk is overleden op 14-11-1983, 76 jaar oud. Hij is begraven in Wijhe (algemene begr.pl. Rust Zacht).
Beroep:
Boerenarbeider
Derk trouwde, 21 jaar oud, op 01-12-1928 in Wijhe [bron: Aktenummer: 29] met Geertruida Hendrika Dalhuisen, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derk en Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Bruins (oom van de bruid) en Willem Arnoldus Bruins (oom van de bruid) en Lubbert en Lammert Eilander (broers van de bruidegom) en. Geertruida is geboren op 08-01-1909 in Wijhe, dochter van Derk Dalhuisen en Hendrika Bruins. Geertruida is overleden op 03-07-1993, 84 jaar oud. Zij is begraven in Wijhe (algemene begr.pl. Rust Zacht).
Kinderen van Derk en Geertruida:
1 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 11-10-1933 in Wijhe [bron: Aktenummer: 36].
2 Hendrikje Eilander, geboren op 02-05-1937 in Wijhe. Hendrikje is overleden op 03-05-1937 in Wijhe, 1 dag oud [bron: Aktenummer: 15].
IX-bp Gerrit Eilander is geboren op 02-02-1909 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 20], zoon van Willem Eilander (zie VIII-aq) en Hendrikje Dekker. Gerrit is overleden op 16-02-1975, 66 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht
Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op 21-06-1930 in Wijhe [bron: Aktenummer: 23] met Diena Dalhuisen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Diena was de volgende getuige aanwezig: Lubbert Eilander (broer van de bruidegom) en Gerrit Bruins (oom van de bruid). Diena is geboren op 11-02-1906 in Wijhe, dochter van Derk Dalhuisen en Hendrika Bruins. Diena is overleden op 30-10-2001 in Wijhe, 95 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Diena:
1 Willem Eilander, geboren op 25-07-1933. Volgt X-cg.
2 Gerrit Eilander, geboren in 04-1938 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Gerrit is overleden op 01-07-1938 in Zwolle, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 335].
3 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 18-07-1939 in Zwolle [bron: Aktenummer: 345].
IX-bq Willem Hendrik Eilander is geboren op 08-02-1911 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 27], zoon van Willem Eilander (zie VIII-aq) en Hendrikje Dekker. Willem is overleden.
Beroep:
Chauffeur
Willem trouwde, 21 jaar oud, op 17-12-1932 in Enschede [bron: Aktenr: 381] met Jansje de Wolf, 22 jaar oud. Jansje is geboren op 27-11-1910 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 175], dochter van Lambert de Wolf en Hendrikje Dijkslag. Jansje is overleden.
Kind van Willem en Jansje:
1 NN Eilander, levenloos geboren dochter, geboren op 29-03-1933 in Lonneker (Ov) [bron: Aktenummer: 89].
X-a Albert Eilander is geboren op 11-11-1860 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 140], zoon van Gerhardus Eilander (zie IX-b) en Jennigje van den Berg. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Albertus Montizaan (horlogemaker). Albert is overleden op 30-12-1940 in Epe, 80 jaar oud [bron: Aktenr: 165].
Notitie bij Albert: Had als bijnaam Willem de 13e vanwege zijn dertien kinderen
Beroep:
Bakkersknecht
Albert trouwde, 31 jaar oud, op 19-02-1892 in Heerde [bron: Aktenr: 3] met Gerritje Beumer, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Eilander (broer van de bruidegom) en Gerrit Beumer (broer van de bruid) en Hendrikus Vorderman (bakker) en Johannes Logtenberg (huurkoetsier). Gerritje is geboren op 26-12-1865 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 171], dochter van Hendrik Beumer en Gerritje Grolleman. Gerritje is overleden op 03-04-1951 in Epe, 85 jaar oud [bron: Aktenr 32].
Kinderen van Albert en Gerritje:
1 Gerhardus Hendrik (Gerard) Eilander, geboren op 16-07-1892 in Epe. Volgt XI-a.
2 Gerritje Johanna Eilander, geboren op 15-08-1893 in Epe [bron: Aktenr 173]. Gerritje is overleden op 07-10-1995, 102 jaar oud. Zij is begraven in Maarsen (begraafpl. Oud Zuilen). Gerritje trouwde, 44 jaar oud, op 12-05-1938 in Epe [bron: Aktenr 35] met Jan Vlaming, 43 jaar oud. Jan is geboren op 10-11-1894 in Texel, zoon van Jacob Vlaming en Dirkje Stark. Jan is overleden op 04-12-1982, 88 jaar oud. Hij is begraven in Maarsen (begraafpl. Oud Zuilen). Jan is weduwnaar van Johanna Alida Eilander (1894-1937), met wie hij trouwde op 29-08-1918 in Epe [bron: Aktenummer: 59], zie X-a,3.
Beroep:
Opzichter
3 Johanna Alida Eilander, geboren op 10-12-1894 in Epe [bron: Aktenr 224]. Johanna is overleden op 04-01-1937 in Utrecht, 42 jaar oud [bron: Aktenummer: 39]. Zij is begraven in Maarsen (begraafpl. Oud Zuilen). Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 29-08-1918 in Epe [bron: Aktenummer: 59] met Jan Vlaming, 23 jaar oud. Jan is geboren op 10-11-1894 in Texel, zoon van Jacob Vlaming en Dirkje Stark. Jan is overleden op 04-12-1982, 88 jaar oud. Hij is begraven in Maarsen (begraafpl. Oud Zuilen). Jan trouwde later op 12-05-1938 in Epe [bron: Aktenr 35] met Gerritje Johanna Eilander (1893-1995), zie X-a,2.
Beroep:
Opzichter
4 Hendrik Hermannus Eilander, geboren op 19-12-1895 in Epe. Volgt XI-b.
5 Aleida Geertruida Eilander, geboren op 16-04-1897 in Epe [bron: Aktenr 091]. Aleida is overleden op 28-03-1987 in Epe, 89 jaar oud. Aleida bleef ongehuwd.
6 Hendrika Wilhelmina (Riek) Eilander, geboren op 25-08-1898 in Epe [bron: Aktenr 169]. Riek is overleden op 04-11-1962 in Epe, 64 jaar oud. Zij is begraven in Epe (Tongerseweg). Riek trouwde, 25 jaar oud, op 08-11-1923 in Epe [bron: Aktenr 79] met Barthus Johannes Kasteel, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Riek en Barthus was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Kasteel (broer van de bruidegom) en Gerhardus Hendrik Eilander (broer van de bruid). Barthus is geboren op 23-04-1899 in Epe [bron: Aktenr 093], zoon van Johannes Hendrikus Kasteel en Anna Montizaan. Barthus is overleden op 28-05-1983 in Harderwijk, 84 jaar oud. Hij is begraven in Epe (Tongerseweg).
7 Anna Cornelia Eilander, geboren op 31-03-1900 in Epe [bron: Aktenr 089]. Anna is overleden op 03-11-1981 in Epe, 81 jaar oud. Zij is begraven in Epe (Norelbos). Anna trouwde, 29 jaar oud, op 12-09-1929 in Epe [bron: Aktenr 79] met Christiaan Hassink, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna en Christiaan was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Hassink (broer van de bruidegom) en Gerharus Hendrik Eilander (broer van de bruid). Christiaan is geboren op 29-07-1900 in Zutphen, zoon van Christiaan Hassink en Willemina Alberdina Jonkers. Christiaan is overleden op 19-01-1980 in Epe, 79 jaar oud. Hij is begraven in Epe (Norelbos).
8 Gerdina Lamberta Eilander, geboren op 13-07-1901 in Epe [bron: Aktenr 126]. Gerdina is overleden.
Notitie bij Gerdina: Heeft in de Luijkenstraat 60 in Amsterdam gewoond
9 Albertha Cornelia Eilander, geboren op 08-01-1903 in Epe [bron: Aktenr 015]. Albertha is overleden.
10 Albert Gerrit Eilander, geboren op 06-05-1904 in Epe. Volgt XI-c.
11 Herman Willem Eilander, geboren op 22-08-1905 in Epe. Volgt XI-d.
12 Willem Gerrit Jan Eilander, geboren op 29-04-1910 in Epe. Volgt XI-e.
13 Gerrit Johan Eilander, geboren op 30-03-1912 in Epe [bron: Aktenr 89]. Gerrit is overleden op 06-03-1991 in Rijswijk, 78 jaar oud.
X-b Gerrit Eilander is geboren op 11-01-1865 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 4], zoon van Gerhardus Eilander (zie IX-b) en Jennigje van den Berg. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwachter) en Lubbert Roest (jachtopziener). Gerrit is overleden op 31-01-1941 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 jaar oud (oorzaak: myodegeneratio cordis, ontsteking van de hartspier) [bron: Aktenr 12]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker). Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Gerrit: Gewoond hebbende in wijk F 80
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op 02-05-1896 in Heerde [bron: Aktenr: 17] met Geertje Veldkamp, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Geertje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Hengeveld en Johannes Docter (gemeentebode) en Hendrikus Vorderman (bakker) en Jan Jacob van Ark (timmerman). Geertje is geboren op 18-07-1876 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 100], dochter van Willem Veldkamp en Geertje Boeve. Geertje is overleden op 16-06-1945 in Wapenveld (Gem. Heerde), 68 jaar oud [bron: Aktenr 70]. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Gerrit en Geertje:
1 Jennigje Eilander, geboren op 09-02-1897 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 25]. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Vorderman (bakker) en Jan Horst. Jennigje is overleden op 17-01-1974 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Jennigje trouwde, 21 jaar oud, op 04-05-1918 in Heerde [bron: Aktenr: 13] met Willem IJzerman, 26 jaar oud. Willem is geboren op 13-01-1892 om 23:00 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 4], zoon van Willem IJzerman en Janna ten Hove. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Willem is overleden op 28-03-1982 in Wapenveld (Gem. Heerde), 90 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Arbeider
2 Willem Eilander, geboren op 15-09-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-f.
3 Gerritje Eilander, geboren op 03-09-1902 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 129]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Gerritje is overleden op 14-08-1974 in Wapenveld (Gem. Heerde), 71 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Gerritje trouwde, 18 jaar oud, op 16-07-1921 in Heerde [bron: Aktenr 35] met Hendrik Jan van der Wal, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Coenraad van Dijk (zwager van de bruidegom) en Albert Koetzier (cafehouder). Hendrik is geboren op 04-08-1896 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 104], zoon van Willem van der Wal en Gerritdina Treep. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Abraham Kohen (koopman) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Hendrik is overleden op 31-01-1985 in Wapenveld (Gem. Heerde), 88 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
4 Geertje Eilander, geboren op 17-02-1905 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 30]. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Berend van Ommen en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Geertje is overleden op 15-06-1906 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: scrophulosis, abces bij tbc) [bron: Aktenr 54]. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Harm van Olst (arbeider) en Jannes Rietberg (arbeider).
5 Geertje Eilander, geboren op 09-06-1907 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 90]. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Jan van de Vrugt (gemeenteontvanger) en Harmen Rakhorst (ambtenaar ter secretarie). Geertje is overleden.
Notitie bij Geertje: Geboorteaangifte gedaan door de vroedvrouw Henderina Wijnberg omdat de vader door afwezigheid verhinderd was.
Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 04-10-1930 in Heerde [bron: Aktenr 64] met Willem van der Wal, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van der Wal (oom van de bruidegom) en Willem Eilander (broer van de bruid). Willem is geboren op 03-01-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 5], zoon van Hendrik van der Wal en Berendje Jennegien Bosch. Willem is overleden op 18-01-1958, 52 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Fabrieksarbeider
6 Gerrit Eilander, geboren op 02-06-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-g.
7 Gerhard Eilander, geboren op 04-07-1911 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 105]. Bij de geboorteaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (herbergier) en Willem Bosch (barbier). Gerhard is overleden op 21-09-1923 om 07:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 12 jaar oud (oorzaak: klap van een ringsteekstok) [bron: Aktenr 64]. Bij de overlijdensaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Jan Willem Loman (landarbeider) en Johan Volkers (landbouwer).
Notitie bij Gerhard: Door een tragisch ongeluk overleden, hij heeft een klap gekregen op een feest van een ringsteekstok van één van de deelnemers, hij klaagde over hoofdpijn en de andere morgen bleek hij te zijn overleden.
8 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 30-12-1912 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 94]. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Sarris van der Scheer (landbouwer) en Gerrit Jan ter Haar (landbouwer).
9 Gerrit Jan Eilander, geboren op 30-11-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-h.
10 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 08-10-1920 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 75]. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Visser (landbouwer) en Albertus Zwerus (arbeider).
X-c Gerrit Eilander is geboren op 19-06-1874 in Ermelo, zoon van Peter Eilander (zie IX-c) en Jacobje Kroeze. Gerrit is overleden op 30-09-1967, 93 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op 02-08-1902 in Heerde [bron: Aktenr: 28] met Maria Lodeweges, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Maria was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Niemeijer (neef van de bruid) en Teunis Lodeweges (broer van de bruid) en Gerrit Jan Lodeweges (oom van de bruid) en Klaas IJzerman. Maria is geboren op 03-09-1878 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 130], dochter van Hendrik Lodeweges en Maria Kluin. Maria is overleden op 09-05-1952 in Zwolle, 73 jaar oud [bron: Aktenr 270]. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 NN Eilander, levenloos geboren zoon, geboren op 10-11-1903 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 101].
2 Peter Eilander, geboren op 04-11-1904 in Zwolle. Volgt XI-i.
3 Hendrik Eilander, geboren op 16-05-1906 in Zwolle. Volgt XI-j.
4 Jacob Eilander, geboren op 10-12-1907 in Zwolle. Volgt XI-k.
5 Maria Eilander, geboren op 14-01-1911 in Zwolle [bron: Aktenr 35]. Maria is overleden op 27-10-1982, 71 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Maria trouwde met Hendrik van Es. Hendrik is geboren op 09-12-1895 in Hattem [bron: Aktenr 103], zoon van Hendrik Jan van Es en Jansje Veluwenkamp. Hendrik is overleden op 14-05-1981, 85 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
6 Gerrit Jan Eilander, geboren op 28-09-1912 in Zwolle [bron: Aktenr 659]. Gerrit is overleden op 10-05-1940 in Nordhorn (Dld), 27 jaar oud [bron: Aktenr: 566 en 150].
Notitie bij Gerrit: In Hardenberg staat een gedenksteen van Gerrit Jan, dat hij in die omgeving is gesneuveld.
Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Sergeant der infanterie
X-d Gerhardus Eijlander is geboren op 26-02-1870 in Hattem [bron: Aktenr 019], zoon van Gerrit Jan Eijlander (zie IX-d) en Barta van Piekeren. Gerhardus is overleden.
Beroep:
Werkman
Gerhardus trouwde, 25 jaar oud, op 31-01-1896 in Nederhorst den Berg (NH) [bron: Aktenummer: 2] met Jansje Slagt, 18 of 19 jaar oud. Jansje is geboren in 1877 in Nederhorst den Berg (NH), dochter van Cornelis Slagt en Maria Schepenmaker. Jansje is overleden.
Kinderen van Gerhardus en Jansje:
1 Maria Eijlander, geboren op 21-12-1894 in Nederhorst den Berg (NH). Maria is overleden. Maria:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 04-09-1913 in Weesp [bron: Aktenummer: 56] met Jan Hendrik Brinkert, 22 of 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1924. Jan is geboren in 1890 in Bussum. Jan is overleden.
Beroep:
Schilder
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 08-10-1924 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.8F;fol.47] met Martinus Koopman, 44 of 45 jaar oud. Martinus is geboren in 1879 in Nederhorst den Berg (NH). Martinus is overleden vóór 1928, ten hoogste 49 jaar oud.
(3) trouwde, 33 jaar oud, op 13-06-1928 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.6C;fol.21] met Gerrit Jacob Koopman, 20 of 21 jaar oud. Gerrit is geboren in 1907 in Amsterdam. Gerrit is overleden.
Beroep:
Voogd van de Bg. Inrichting voor Stadsbestedelingen
2 Gerrit Jan Eijlander, geboren in 1896 in Nederhorst den Berg (NH). Gerrit is overleden op 14-03-1897 in Nederhorst den Berg (NH), 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 10].
3 Cornelia Eijlander, geboren in 1898 in Nederhorst den Berg (NH). Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 14-04-1926 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.2A;fol.47] met Martinus Gerardus van Ooij, 19 of 20 jaar oud. Martinus is geboren in 1906 in Amsterdam. Martinus is overleden.
Beroep:
Timmerman
4 NN Eijlander, levenloos geboren dochter, geboren op 15-08-1898 in Nederhorst den Berg (NH) [bron: Aktenummer: 26].
5 Gerrit Jan Eijlander, geboren in 02-1900 in Nederhorst den Berg (NH). Gerrit is overleden op 25-10-1900 in Nederhorst den Berg (NH), 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 29].
6 NN Eijlander, levenloos geboren zoon, geboren op 25-02-1901 in Nederhorst den Berg (NH) [bron: Aktenummer: 7].
7 NN Eijlander, levenloos geboren dochter, geboren op 19-06-1903 in Nederhorst den Berg (NH) [bron: Aktenummer: 23].
X-e Gerrit Jan Eijlander is geboren op 18-11-1877 in Hattem [bron: Aktenr 083], zoon van Gerrit Jan Eijlander (zie IX-d) en Barta van Piekeren. Gerrit is overleden op 29-06-1962, 84 jaar oud. Hij is begraven in IJsselmuiden (de Zandberg).
Beroep:
Smid
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 08-09-1910 in Kampen [bron: Aktenummer: 86] met Annigje Kloek, 29 jaar oud. Annigje is geboren op 17-09-1880 in IJsselmuiden, dochter van Jan Willem Kloek en Gerrigje Huisman. Annigje is overleden op 27-05-1956, 75 jaar oud. Zij is begraven in IJsselmuiden (de Zandberg).
Kinderen van Gerrit en Annigje:
1 Johanna Wilhelmina Eijlander. Johanna is overleden.
2 Hendrikus Eijlander. Hendrikus is overleden.
3 Ger Eijlander. Ger is overleden.
4 Annie Eijlander. Annie is overleden.
5 Jennie Eijlander. Jennie is overleden.
6 Gehardus Eijlander. Volgt XI-l.
7 Gerrit Jan Eijlander, geboren op 13-01-1915 in Kampen. Volgt XI-m.
8 Bartus Eijlander, geboren in 1918 in Kampen. Bartus is overleden op 11-08-1939 in Kampen, 20 of 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 139]. Bartus bleef ongehuwd.
Beroep:
Schilder
X-f Lubbertus Eijlander is geboren op 22-03-1880 in Hattem [bron: Aktenr 027], zoon van Gerrit Jan Eijlander (zie IX-d) en Barta van Piekeren. Lubbertus is overleden op 10-05-1962, 82 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Huisschilder
Lubbertus trouwde, 26 jaar oud, op 07-02-1907 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 6] met Willempje van Essen, 21 jaar oud. Willempje is geboren op 31-01-1886 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 18], dochter van Albert van Essen en Dirkje Ridderbroek. Willempje is overleden op 27-04-1969, 83 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Kinderen van Lubbertus en Willempje:
1 Gerrit Jan Eijlander, geboren op 05-06-1908 in Zwolle. Volgt XI-n.
2 Derkje Eijlander, geboren op 28-03-1910 in Hattem [bron: Aktenr 30]. Derkje is overleden op 12-01-1971, 60 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Derkje trouwde, 29 jaar oud, op 25-05-1939 in Hattem [bron: Aktenr 15] met Arend Jan Bredewolt, 31 jaar oud. Arend is geboren op 23-04-1908 in Heerde [bron: Aktenr 70], zoon van Rijk Bredewolt en Jannetje Wilhelmina van Tongeren. Arend is overleden op 12-01-1979, 70 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
3 Lubbertus Eijlander, geboren op 29-06-1912 in Hattem [bron: Aktenr 59]. Lubbertus is overleden op 29-11-1954 om 11:30 in Hattem, 42 jaar oud [bron: Aktenr 75]. Bij de overlijdensaangifte van Lubbertus was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Lubbertus bleef ongehuwd.
Beroep:
Schilder
4 Albertha Eijlander, geboren op 31-10-1914 in Oldebroek. Albertha is overleden op 24-04-2005, 90 jaar oud. Zij is begraven in Oldebroek (begraafpl. Eekelenburg). Albertha trouwde, 31 jaar oud, op 21-02-1946 met Adriaan Cornelis Mendel, 28 jaar oud. Adriaan is geboren op 07-10-1917. Adriaan is overleden op 23-01-1998, 80 jaar oud. Hij is begraven in Oldebroek (begraafpl. Eekelenburg).
5 Albert Eijlander, geboren op 05-08-1916. Volgt XI-o.
6 Aalt Willem Eijlander, geboren op 05-05-1919 in Oldebroek. Volgt XI-p.
7 Willempje Eijlander, geboren op 27-04-1921 in Oldebroek. Willempje is overleden op 18-06-1994 in Wezep, 73 jaar oud. Willempje trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1943 in Hattem met Dirk Hoksbergen, 23 of 24 jaar oud. Dirk is geboren op 17-01-1919. Dirk is overleden op 22-03-2008, 89 jaar oud.
8 Gerhardus Eijlander, geboren in 01-1925 in Hattem. Gerhardus is overleden op 29-01-1925 in Hattem, geen maand oud [bron: Aktenummer: 6].
9 Gerhardus Eijlander, geboren op 12-08-1926. Volgt XI-q.
X-g Evert Eilander is geboren op 16-01-1887 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 6], zoon van Harm Eilander (zie IX-f) en Aaltje Schiphorst. Evert is overleden op 03-10-1967 in Apeldoorn, 80 jaar oud. Hij is begraven in Ugchelen (Gem.Apeldoorn) (Heidehof) gr.nr 02/1309.
Beroep:
Spoorwegarbeider
Evert trouwde, 27 jaar oud, op 14-02-1914 in Heerde [bron: Aktenr: 6] met Maria van het Veld, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Evert en Maria was de volgende getuige aanwezig: Albert Veldkamp en Johannes van der Beek. Maria is geboren op 02-12-1891 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 158], dochter van Hendrik Jan van het Veld en Klasina Wichers. Maria is overleden op 30-11-1981 in Apeldoorn, 89 jaar oud. Zij is begraven in Ugchelen (Gem.Apeldoorn) (Heidehof) gr.nr 02/1309.
Kinderen van Evert en Maria:
1 Harm Eilander, geboren op 10-12-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-r.
2 Klazina Eilander, geboren op 22-12-1916 in Castricum. Klazina is overleden op 04-12-1986, 69 jaar oud. Zij is begraven in Ugchelen (Gem. Apeldoorn). Klazina trouwde, 30 jaar oud, op 30-04-1947 in Apeldoorn met Jacob Kluft, 26 jaar oud. Jacob is geboren op 12-02-1921 in Apeldoorn [bron: Aktenr 170], zoon van Jacob Kluft en Geertruida Ida Mannessen. Jacob is overleden op 03-06-1982 in Apeldoorn, 61 jaar oud. Hij is begraven in Ugchelen (Gem. Apeldoorn).
3 Albert Eilander, geboren op 10-07-1920 in Dieren [bron: Aktenr 309]. Albert is overleden.
4 Hendrika Johanna Eilander, geboren op 12-07-1926 in Voorst. Hendrika is overleden op 16-06-2011, 84 jaar oud.
X-h Timen Eilander is geboren op 19-05-1896 om 23:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 72], zoon van Harm Eilander (zie IX-f) en Aaltje Schiphorst. Bij de geboorteaangifte van Timen was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Aart IJzerman (vrachtrijder). Timen is overleden op 05-02-1994 in Heerde, 97 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Landbouwer
Timen trouwde, 26 jaar oud, op 26-08-1922 in Heerde [bron: Aktenr: 46] met Elisabeth Verkuil, 28 jaar oud. Elisabeth is geboren op 17-09-1893 in Rheden [bron: Aktenr 336], dochter van Derk Verkuil en Christina Leenen. Elisabeth is overleden op 04-05-1958 in Heerde, 64 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kind van Timen en Elisabeth:
1 Herman Christiaan (Harm) Eilander, geboren op 07-04-1924 in Heerde. Volgt XI-s.
X-i Steven Eilander is geboren op 26-06-1885 om 01:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 92], zoon van Gerhardus Eilander (zie IX-g) en Gerrigje Buitenkamp. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Willem Meijer. Steven is overleden op 10-08-1960 om 16:50 in Heerde, 75 jaar oud [bron: Aktenr 39]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Bijsterbosch (aanspreker). Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Steven: Aangifte gedaan door de vroedvrouw Henderina Wijnberg omdat de vader niet aanwezig kon zijn.
Beroep:
Arbeider
Steven trouwde, 18 jaar oud, op 14-05-1904 in Heerde [bron: Aktenr: 23] met Berendina Draaijer, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Steven en Berendina was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Vorderman (bakker) en Cornelis Vinke (schoenmaker) en Jan van den Vrugt (gemeentebode) en Jan van Leeuwen (bierbottelaar) en Willem Overbosch (winkelier). Berendina is geboren op 03-12-1881 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 170], dochter van Gerrit Draaijer en Hendrikje van Olst. Berendina is overleden op 07-05-1964 in Heerde, 82 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Steven en Berendina:
1 Hendrikje Eilander, geboren op 03-12-1904 om 11:00 in Heerde [bron: Aktenr 180]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Vorderman (bakker) en Gerrit Draaijer. Hendrikje is overleden op 16-03-1992 in Heerde, 87 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Hendrikje trouwde, 20 jaar oud, op 21-02-1925 in Heerde [bron: Aktenr 12] met Albertus Johannes Draaijer, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Albertus was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Eilander (grootvader van de bruid) en Evert Draaijer (broer van de bruidegom). Albertus is geboren op 10-05-1901 om 01:00 in Heerde [bron: Aktenr 71], zoon van Hendrik Draaijer en Geertje van de Vrugt. Bij de geboorteaangifte van Albertus was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Albertus is overleden op 23-10-1973 in Heerde, 72 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Broodventer
2 Gerhardus Eilander, geboren op 25-04-1906 in Heerde (buurtschap het Veen). Volgt XI-t.
3 Gerrit Eilander, geboren op 25-09-1907 in Heerde. Volgt XI-u.
4 Gerrigje Eilander, geboren op 30-05-1909 in Heerde [bron: Aktenr 95]. Gerrigje is overleden op 05-08-1911 in Gahlen (Dld), 2 jaar oud.
5 Steven (Stefan) Eilander, geboren op 23-03-1911 in Gahlen (Dld). Volgt XI-v.
6 Bernhard Eilander, geboren op 08-09-1912 in Gahlen (Dld). Bernhard is overleden op 06-08-1914 om 07:00 in Heerde, 1 jaar oud [bron: Aktenr 79]. Bij de overlijdensaangifte van Bernhard was de volgende getuige aanwezig: Antoon Koopman (arbeider) en Tiemen Wagenaar (arbeider).
7 Gerrigje Eilander, geboren op 16-10-1913 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 195]. Gerrigje is overleden op 21-03-2000, 86 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Gerrigje trouwde, 20 jaar oud, op 19-05-1934 in Heerde [bron: Aktenr 22] met Bartus Draaijer, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrigje en Bartus was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Eilander (broer van de bruid) en Hendrik Draaijer (broer van de bruidegom). Bartus is geboren op 26-12-1911 om 05:30 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 210], zoon van Hendrik Jan Draaijer en Johanna Koopman. Bij de geboorteaangifte van Bartus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Sprokholt en Albert Koetzier (herbergier). Bartus is overleden op 22-06-1998, 86 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Landarbeider
8 Berendina Eilander, geboren op 20-03-1915 in Heerde [bron: Aktenr 53]. Berendina is overleden op 29-12-2011 in Heerde, 96 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Berendina trouwde, 23 jaar oud, op 11-02-1939 in Heede [bron: Aktenr 8] met Jannes ter Velde, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berendina en Jannes was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Eilander (broer van de bruid) en Hendrik de Graaf (zwager van de bruidegom). Jannes is geboren op 31-05-1914 in Heerde, zoon van Aart ter Velde en Tonia Bagerman. Jannes is overleden op 21-04-1996 in Heerde, 81 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
9 Bernhard Eilander, geboren op 17-06-1916 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt XI-w.
10 Eef Eilander, geboren op 21-08-1917 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 144]. Eef is overleden op 04-09-1993, 76 jaar oud. Zij is begraven in Epe (Norelbos). Eef trouwde, 25 jaar oud, op 10-10-1942 in Heerde [bron: Aktenr 74] met Hendrikus Dijkkamp, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Eef en Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Eilander (broer van de bruid) en Arien Dijkkamp (broer van de bruidegom). Hendrikus is geboren op 30-10-1920, zoon van Egbert Dijkkamp en Janna van Essen. Hendrikus is overleden op 14-12-1990, 70 jaar oud. Hij is begraven in Epe (Norelbos).
11 Dirkje Eilander, geboren op 10-01-1919 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 2]. Dirkje is overleden op 08-06-2000, 81 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Dirkje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 03-10-1942 in Heerde [bron: Aktenr 71] met Geerhard Ommen, 29 jaar oud. Geerhard is geboren op 15-09-1913 in Heerde, zoon van Evert van Ommen en Johanna Veldkamp. Geerhard is overleden op 03-06-1944 in Heerde, 30 jaar oud (oorzaak: tuberculosis pulmonum, longtering) [bron: Aktenr 47].
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 01-02-1951 in Heerde met Gerrit Rorije, 42 jaar oud. Gerrit is geboren op 28-09-1908 om 01:30 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 158], zoon van Albert Rorije en Gerrigje van de Worp. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Marinus van de Zedde (bakker) en Jan Boeve (herbergier). Gerrit is overleden op 05-07-1983, 74 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
12 Jacob Eilander, geboren op 19-12-1920 in Heerde. Volgt XI-x.
13 Johanna Eilander, geboren op 28-12-1921 in Heerde [bron: Aktenr 232]. Johanna is overleden op 27-09-1998, 76 jaar oud. Zij is begraven in Nunspeet (Gem. Ermelo). Johanna trouwde met Hendrik Prins. Hendrik is geboren op 23-05-1922 in Epe [bron: Aktenr 126], zoon van Albert Jan Prins en Janna Rozendal. Hendrik is overleden op 10-02-1975, 52 jaar oud. Hij is begraven in Nunspeet (Gem. Ermelo).
14 Teunis Eilander, geboren op 23-10-1923. Volgt XI-y.
X-j Jacob Eilander is geboren op 14-01-1891 om 21:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 8], zoon van Gerhardus Eilander (zie IX-g) en Gerrigje Buitenkamp. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Steven Buitenkamp en Albert Dirk Draaijer. Jacob is overleden op 15-11-1977 in Heerde, 86 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Notitie bij Jacob: Had een manufacturenwinkel aan de Zwolscheweg naast garage v Vreden.
Toen tijdens de oorlogsjaren de handel wat minder ging, werd hij samen met Derk de Graaf ,,de kleine man" klandestiene slachter.
Lange tijd wist ,,Jape" de altijd waakzame politie te ontlopen, maar in November 1941 liep hij tegen de lamp. De rechtbank in Zutphen veroordeelde hem tot 8 en halve maand gevangenisstraf, waarvan er 4 in Zutphen werd doorgebracht en de overige tijd in Veenhuizen.
Beroep:
Arbeider
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 11-01-1919 in Heerde [bron: Aktenr: 4] met Hendrikje Horst, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Steven Eilander (broer van de bruidegom) en Hendrik Horst (broer van de bruid). Hendrikje is geboren op 13-08-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 107], dochter van Jan Horst en Hendrikje Regterschot. Hendrikje is overleden op 24-02-1979 in Heerde, 82 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kind van Jacob en Hendrikje:
1 Dirk Willem Eilander, geboren op 13-01-1930 in Heerde. Volgt XI-z.
X-k Evert (Edward) Eijlander is geboren op 31-08-1888 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), zoon van Rijk (Richard) Eijlander (zie IX-h) en Kaatje (Katy) Tanis. Edward is overleden op 22-03-1976, 87 jaar oud. Edward:
(1) trouwde met Florence. Florence is geboren in 1899. Florence is overleden.
(2) trouwde met Gertrude Kazen. Gertrude is geboren in 1888. Gertrude is overleden in 1954, 65 of 66 jaar oud.
Kinderen van Edward en Gertrude:
1 Katie Tracy Eijlander. Katie is overleden.
2 Jenny Jean Eijlander. Jenny is overleden.
3 Lois Wilson Eijlander. Lois is overleden.
4 Frances Eijlander, geboren in 1917. Frances is overleden in 1999, 81 of 82 jaar oud. Frances:
(1) trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1948 met Slasor. Slasor is overleden.
(2) trouwde, 38 of 39 jaar oud, in 1956 met Elder. Elder is overleden.
5 Edward Samuel Eijlander, geboren op 22-11-1919 in Arlington, Snohomish County, Washington. Volgt XI-aa.
X-l Cornelius Eijlander is geboren op 24-03-1889 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), zoon van Rijk (Richard) Eijlander (zie IX-h) en Kaatje (Katy) Tanis. Cornelius is overleden op 24-07-1970 in Everett, Snohomish, Washington, 81 jaar oud. Cornelius trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1908 met Ida May Sanders, ongeveer 19 jaar oud. Ida is geboren op 02-09-1889 in Buena Vista, Saginaw County, Michigan, dochter van George Russel Sanders en Laura. Ida is overleden op 03-05-1964 in Everett, Snohomish County, Washington, 74 jaar oud.
Kinderen van Cornelius en Ida:
1 Robert Claude (Bob) Eijlander. Bob is overleden.
2 Estelle Carrie Eijlander. Estelle is overleden.
3 Frank Edward Eijlander. Frank is overleden.
4 Vivian Cary Eijlander. Vivian is overleden.
5 John William Eijlander. John is overleden.
6 Richard Russell Eijlander, geboren op 15-04-1909 in Everett, Snohomish County, Washington. Volgt XI-ab.
7 Laura Katharine Eijlander, geboren op 05-02-1911 in Everett, Snohomish County, Washington. Laura is overleden op 04-09-1992 in Oak Harbor, Island County, Washington, 81 jaar oud. Laura:
(1) trouwde met Joseph Feber. Joseph is overleden.
(2) trouwde met Feban Gallagher. Feban is overleden.
(3) trouwde met Hendrikus Biesheuvel. Hendrikus is overleden.
8 George C. Eijlander, geboren op 29-09-1925. George is overleden op 20-07-2009 in Arlington, Snohomish County, Washington, 83 jaar oud.
Notitie bij George: Bronzen medaille verdient in WO II
X-m George Garrett Eijlander is geboren op 07-09-1891, zoon van Rijk (Richard) Eijlander (zie IX-h) en Kaatje (Katy) Tanis. George is overleden op 04-03-1946, 54 jaar oud. George trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1913 met Clara Wyma, ongeveer 16 jaar oud. Clara is geboren op 10-12-1897. Clara is overleden in 06-1976, 78 jaar oud.
Kinderen van George en Clara:
1 Carol Eijlander. Carol is overleden.
2 Joanna Eijlander. Joanna is overleden.
3 Richard Eijlander, geboren in 1918. Richard is overleden.
4 Catherine Eijlander, geboren in 1920. Catherine is overleden in 1976, 55 of 56 jaar oud.
X-n John Budd Eijlander is geboren op 20-08-1896 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), zoon van Rijk (Richard) Eijlander (zie IX-h) en Kaatje (Katy) Tanis. John is overleden op 27-03-1953 in Chicago, Cook County, Illinois, 56 jaar oud. John trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1918 met Margaret L. Miweth, ongeveer 25 jaar oud. Margaret is geboren in 1893 in Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania. Margaret is overleden in 1977 in Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, 83 of 84 jaar oud.
Kinderen van John en Margaret:
1 Kathryn Margaret Eijlander, geboren op 03-10-1919 in Michigan (USA). Kathryn is overleden op 21-07-1997 in Los Angeles, Los Angeles County, California, 77 jaar oud. Kathryn trouwde met Schultz. Hij is overleden.
2 Evelyn M Eijlander, geboren op 24-05-1922 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan. Evelyn is overleden op 04-08-2013, 91 jaar oud. Evelyn trouwde met Wilbur Porter. Wilbur is overleden.
X-o Edward Eijlander is geboren op 31-08-1887 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), zoon van Gerrit Eijlander (zie IX-i) en Annie van Baren. Edward is overleden in 03-1976 in King County, Washington,, 88 jaar oud. Edward trouwde met Gertie Kazen. Gertie is geboren in 02-1888 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), dochter van Peter Kazen en Jennie Kroeze. Gertie is overleden op 03-04-1954 in Marysville, Snohomish County, 66 jaar oud.
X-p Evert Eijlander is geboren op 22-09-1894 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), zoon van Gerrit Eijlander (zie IX-i) en Annie van Baren. Evert is overleden in 02-1983 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 88 jaar oud. Evert trouwde met Alyda van Kalkert. Alyda is geboren op 10-10-1898 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), dochter van Tom van Kalkert en Grace van Hoff. Alyda is overleden op 20-02-1985 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 86 jaar oud.
X-q Richard Eijlander is geboren op 15-09-1896 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), zoon van Gerrit Eijlander (zie IX-i) en Annie van Baren. Richard is overleden op 21-11-1967 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 71 jaar oud. Richard trouwde met Cora van Deursen. Cora is geboren in 1894. Cora is overleden in 1977, 82 of 83 jaar oud.
Kind van Richard en Cora:
1 Ruth Eijlander, geboren op 13-10-1926 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Ruth is overleden op 09-01-1994 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 67 jaar oud. Ruth trouwde met Paul Fouty. Paul is geboren op 09-11-1920 in Crawford County, Illinois, zoon van Roy Fouty en Hazel Hart. Paul is overleden op 27-01-1969 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), 48 jaar oud.
X-r Edward John Eijlander is geboren op 15-08-1904 in South Holland, Illinois, USA., zoon van Jan (John) Eijlander (zie IX-j) en Grietje (Maggie) Santefort. Edward is overleden op 17-06-1998 in ayland, Allegan County, Michigan, VS,, 93 jaar oud. Edward:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1925 met Willemina (Minnie) de Koster, 16 of 17 jaar oud. Minnie is geboren op 02-04-1908 in Phoenix, Cook, Illinois, USA.. Minnie is overleden op 04-02-1979, 70 jaar oud.
(2) trouwde, 77 jaar oud, op 07-11-1981 met Gerrigje Gonlag, 66 jaar oud. Gerrigje is geboren op 08-04-1915 in Phoenix, Cook, Illinois, VS.. Gerrigje is overleden op 01-03-2010 in Chicago Heights, Cook County (Illinois-Usa, 94 jaar oud.
Kinderen van Edward en Minnie:
1 Tracy Eijlander, geboren op 20-10-1925 in South Holland, Illinois, USA.. Tracy is overleden op 21-10-1925 in Oak Ridge., 1 dag oud.
2 John Nelson Eijlander, geboren op 20-10-1926 in South Holland, Illinois, USA.. Volgt XI-ac.
3 Gracy Joann Eijlander, geboren op 18-09-1929 in South Holland, Illinois, USA.. Gracy is overleden op 16-06-2005 in Michigan, 75 jaar oud.
4 Edward Eijlander, geboren op 17-02-1930 in South Holland, Illinois, USA.. Edward is overleden op 21-05-1930 in South Holland, Illinois, USA., 3 maanden oud.
5 Wilma Eijlander, geboren in 1933 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland). Wilma is overleden.
X-s Jan Nelson Eijlander is geboren op 22-11-1908 in South Holland, Cook County, Illinois, VS., zoon van Jan (John) Eijlander (zie IX-j) en Grietje (Maggie) Santefort. Jan is overleden in 1996, 87 of 88 jaar oud. Hij is begraven in Holland Cemetery, Indiana, Usa. Jan trouwde met Nellie Anker. Nellie is geboren op 29-12-1909 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), dochter van Peter J. Anker en Jennie van Dommelen. Nellie is overleden op 05-06-1981 in De Motte, Jasper County, Indiana, 71 jaar oud.
Kinderen van Jan en Nellie:
1 Beverly Jean Eijlander, geboren op 04-12-1938 in Harvey, Cook County, Illinois. Beverly is overleden op 11-06-2014 in De Motte, Jasper County, Indiana, 75 jaar oud. Beverly:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 17-05-1957 met Ronald Ralph Kuiper, ongeveer 22 jaar oud. Ronald is geboren omstreeks 1935. Ronald is overleden op 16-09-2008 in De Motte, Jasper County, Indiana, ongeveer 73 jaar oud.
(2) trouwde, 72 jaar oud, op 05-06-2011 met Ed Miller. Ed is overleden.
2 John Jay Eijlander, geboren op 12-08-1949. John is overleden op 18-12-1957, 8 jaar oud.
X-t Nelson Jan Eijlander is geboren op 30-03-1912 in South Holland, Cook County, Illinois, VS., zoon van Jan (John) Eijlander (zie IX-j) en Grietje (Maggie) Santefort. Nelson is overleden op 30-08-1992 in Harvey, Illinois, 80 jaar oud. Hij is begraven in Holland Cemetery, Indiana, Usa.. Nelson trouwde met Alice J. Swets. Alice is geboren op 18-01-1913 in Cook County (Illinois) (Zuid-Holland), dochter van John Swets en Gertrude Bode. Alice is overleden op 29-07-1992 in Harvey, Cook County, Illinois, 79 jaar oud.
X-u Jan Gerrit Eijlander is geboren op 20-07-1886 in Ede [bron: Aktenr 269], zoon van Gerrit Eijlander (zie IX-k) en Arisje van der Meer. Jan is overleden.
Beroep:
Bouwkundig opzichter;
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 16-08-1912 in Harderwijk [bron: Aktenummer: 35] met Johanna Rikaart, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 06-10-1891 in ’t Harde (Gem. Oldebroek), dochter van Hendrik Rikaart en Arisje van der Meer. Johanna is overleden op 25-03-1947 in Arnhem, 55 jaar oud [bron: Aktenummer: 315].
Kinderen van Jan en Johanna:
1 C Eijlander.
2 Gerrit Eijlander, geboren op 12-11-1920 in Ede.
X-v Hendrik Albertus Eijlander is geboren op 27-04-1890 in Ede [bron: Aktenr 166], zoon van Gerrit Eijlander (zie IX-k) en Arisje van der Meer. Hendrik is overleden.
Beroep:
Timmerman
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 14-06-1917 in Ede [bron: Aktenummer: 86] met Trijntje van der Schaft, 25 of 26 jaar oud. Trijntje is geboren in 1891 in Uithoorn (NH), dochter van Cornelis Johannes van der Schaft en Suinentje Smit. Trijntje is overleden.
X-w Gerrit Eilander is geboren op 03-01-1872 om 10:00 in Wijhe [bron: Aktenr 1], zoon van Berend Eilander (zie IX-l) en Gerrigje Liefers. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Olst en Gerrit Jan Kraaijenbrink. Gerrit is overleden op 21-07-1960 in IJsselmuiden, 88 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Gerrit:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1895 in Kampen [bron: Aktenummer: 60] met Geertje Koops, 19 of 20 jaar oud. Geertje is geboren in 1875 in Kampen, dochter van Johannes Koops en Geertje Oosting. Geertje is overleden op 05-01-1920 in Kampen, 44 of 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 5].
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 09-04-1925 in Kampen [bron: Aktenummer: 35] met Gerrigje van Ommen, 48 jaar oud. Gerrigje is geboren op 01-05-1876 in IJsselmuiden, dochter van Dirk van Ommen en Gerbertje Hoogenhorst. Gerrigje is overleden op 12-12-1956 in Kampen, 80 jaar oud [bron: Aktenr 248].
Kinderen van Gerrit en Geertje:
1 Johannes Eilander, geboren op 31-10-1895 in Kampen. Johannes is overleden op 27-02-1896 in Kampen, 3 maanden oud.
2 Berend Eilander, geboren op 23-03-1897 in Kampen. Volgt XI-ad.
3 Johannes Eilander, geboren op 22-11-1899 in Kampen. Volgt XI-ae.
4 Geertje Eilander, geboren in 1901 in Kampen. Geertje is overleden. Geertje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 08-12-1921 in Kampen [bron: Aktenummer: 170] met Willem Engelsman, 18 jaar oud. Willem is geboren op 15-05-1903 in Doornspijk [bron: Aktenr 47], zoon van Frank Engelsman en Willemina Steert. Willem is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
X-x Berend Eilander is geboren op 15-10-1880 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 24], zoon van Berend Eilander (zie IX-l) en Gerrigje Liefers. Berend is overleden op 29-03-1968 in Kamperveen (Gem. Kampen), 87 jaar oud. Hij is begraven in Kamperveen (Gem. Kampen).
Beroep:
Boerenknecht
Berend trouwde, 21 jaar oud, op 13-03-1902 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 3] met Kaatje Vos, 21 jaar oud. Kaatje is geboren op 28-11-1880 in Zalk en Veecaten, dochter van Willem Vos en Hendrikje de Haas. Kaatje is overleden op 26-03-1964 in Kamperveen (Gem. Kampen), 83 jaar oud. Zij is begraven in Kamperveen (Gem. Kampen).
Kinderen van Berend en Kaatje:
1 Gerrigje Eilander, geboren op 14-07-1902 in Zalk en Veecaten. Gerrigje is overleden op 01-07-1991, 88 jaar oud. Zij is begraven in Oosterwolde (Gem. Doornspijk). Gerrigje trouwde, 23 jaar oud, op 03-06-1926 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 4] met Dries Brokkelkamp, 28 jaar oud. Dries is geboren op 15-08-1897 in Doornspijk [bron: Aktenr 71], zoon van Jan Brokkelkamp en Willempje Bruins. Dries is overleden op 12-12-1986, 89 jaar oud. Hij is begraven in Oosterwolde (Gem. Doornspijk).
Beroep:
Visser
2 Hendrikje Eilander, geboren op 03-02-1904 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 4]. Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 21 jaar oud, op 19-05-1925 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 5] met Derk de Velde Harsenhorst, 27 jaar oud. Derk is geboren op 27-02-1898 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 7], zoon van Zwier de Velde Harsenhorst en Frederika Lodewijk. Derk is overleden.
Beroep:
Arbeider
3 Berend Eilander, geboren op 07-12-1905 in Kamperveen (Gem. Kampen). Volgt XI-af.
4 Willem Eilander, geboren op 05-12-1907 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 13]. Willem is overleden op 12-03-1909 in Kamperveen (Gem. Kampen), 1 jaar oud.
5 Willem Eilander, geboren op 11-07-1910 in Kamperveen (Gem. Kampen). Volgt XI-ag.
6 Johannes Eilander, geboren in 02-1913 in Kamperveen (Gem. Kampen). Johannes is overleden op 17-06-1913 in Kamperveen (Gem. Kampen), 4 maanden oud.
7 Gerrit Eilander, geboren op 08-07-1914 in Kamperveen (Gem. Kampen). Gerrit is overleden op 09-07-1914 in Kamperveen (Gem. Kampen), 1 dag oud.
X-y Gerrit Jan Eilander is geboren op 21-07-1904 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 107], zoon van Gerrit Eilander (zie IX-m) en Egberdina Klompjan. Gerrit is overleden op 13-07-1969, 64 jaar oud. Hij is begraven in Windesheim (Zwollerkerspel).
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op 03-07-1926 in Raalte [bron: Aktenr: 32] met Antonia Hendrika Stoel, 19 jaar oud. Antonia is geboren op 14-08-1906 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 147], dochter van Gerrit Stoel en Annegien Teunissen. Antonia is overleden op 16-09-1969, 63 jaar oud. Zij is begraven in Windesheim (Zwollerkerspel).
Kinderen van Gerrit en Antonia:
1 Gerrit Jan Eilander, geboren op 03-03-1940 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Gerrit is overleden op 18-12-2000 in Zwolle, 60 jaar oud. Hij is begraven in Windesheim (Gem. Zwolle).
2 Gerrit Hendrik (Pietje) Eilander, geboren op 07-01-1947 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Pietje is overleden op 31-08-1948 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 55]. Hij is begraven in Windesheim (Zwollerkerspel).
X-z Hendrik Jan Eilander is geboren op 20-09-1884 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 141], zoon van Hendrik Jan Eilander (zie IX-n) en Hendrikjen Katgert. Hendrik is overleden op 01-01-1965, 80 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Beroep:
Spoorwegarbeider
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 28-11-1907 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 37] met Johanna Everdina Borger, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 31-12-1884 in Zwolle [bron: Aktenr 1], dochter van Gerrit Borger en Hendrika Bijsterbosch. Johanna is overleden op 23-03-1984, 99 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Hendrik Jan Eilander, geboren op 22-09-1908 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt XI-ah.
2 Hendrika Eilander, geboren op 02-10-1909 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 156]. Hendrika is overleden.
X-aa Willem Hendrik Eilander is geboren op 04-01-1891 in Haren, zoon van Harm Jan Eilander (zie IX-o) en Willempje Verweij. Willem is overleden op 14-10-1970 in Almelo, 79 jaar oud.
Beroep:
Verver
Willem trouwde, 29 jaar oud, op 15-05-1920 in Almelo [bron: Aktenummer: 103] met Aleida Gerritdina Johanna Peeters, 27 of 28 jaar oud. Aleida is geboren in 1892 in Almelo Ambt, dochter van Johannes Peeters en Johanna Boom. Aleida is overleden op 12-08-1950 in Almelo, 57 of 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 367].
Kinderen van Willem en Aleida:
1 Willempje Eilander, geboren op 17-05-1925 in Almelo. Willempje trouwde, 21 jaar oud, op 19-12-1946 met Thomas Kolthof.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Evert Verboom. Evert is overleden.
X-ab Gerrit Eilander is geboren op 06-03-1893 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 49], zoon van Harm Jan Eilander (zie IX-o) en Willempje Verweij. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Op 27-6-1938 woonde hij in Amsterdam in de Spuistraat 271
Beroep:
Handelaar
Gerrit trouwde, 34 jaar oud, op 11-01-1928 in Rotterdam [bron: Aktenr 116] met Anna Trarbach, 50 jaar oud. Anna is geboren op 19-09-1877 in Rotterdam [bron: Aktenr 4070], dochter van Johannes Allardus Trarbach en Maria Jacoba Overgaauw. Anna is overleden op 26-09-1959 in Almelo, 82 jaar oud [bron: Aktenr 442].
X-ac Gerhard Eilander is geboren op 29-01-1897 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 17], zoon van Harm Jan Eilander (zie IX-o) en Willempje Verweij. Gerhard is overleden op 01-05-1956 in Coevorden, 59 jaar oud [bron: Aktenr 44].
Beroep:
Kantoorbediende
Gerhard trouwde, 23 jaar oud, op 27-02-1920 in Almelo [bron: Aktenummer: 34] met Jacoba Vredenburg, 27 jaar oud. Jacoba is geboren op 08-02-1893 in Steenwijk [bron: Aktenr 26], dochter van Jacobus Vredenburg en Elisabeth Holm. Jacoba is overleden.
X-ad Kornelis Johannes Eilander is geboren op 22-02-1901 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), zoon van Harm Jan Eilander (zie IX-o) en Willempje Verweij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1901. Kornelis is overleden [bron: Aktenr 42].
Notitie bij Kornelis: Directeur van het Dagblad van het Oosten en van Drukkerij Hilarius
Kornelis trouwde, 27 jaar oud, op 25-07-1928 in Utrecht met Adriana Maria van Leeuwen, 27 jaar oud. Adriana is geboren op 14-03-1901 in Utrecht [bron: Aktenr 711], dochter van Joseph Johannes van Leeuwen en Johanna Gesina van Nus. Adriana is overleden.
X-ae Klaas (Charles) Eilander is geboren op 07-03-1871 in Holland Michigan, zoon van Jan Eilander (zie IX-p) en Geertjen Broekhuis. Charles is overleden op 14-04-1940 in Holland Michigan, 69 jaar oud. Hij is begraven in Pilgrim Home cemetery. Charles trouwde, 22 jaar oud, op 28-08-1893 in Holland Michigan met Johanna Middelhoek, 18 jaar oud. Johanna is geboren op 27-09-1874 in Holland Michigan, dochter van Pieter Middelhoek en Sona Veneklasen. Johanna is overleden op 29-05-1955 in Passaic County, New Jersey, USA, 80 jaar oud. Zij is begraven in Pilgrim Home cemetery.
Kinderen van Charles en Johanna:
1 John Eilander, geboren op 21-04-1894 in Holland Michigan. John is overleden op 16-06-1941 in Holland Michigan, 47 jaar oud. Hij is begraven in Pilgrim Home cemetery.
2 Peter Eilander, geboren op 14-01-1896 in Holland Michigan. Volgt XI-ai.
3 Gerrit Eilander, geboren op 19-04-1898 in Holland Michigan. Gerrit is overleden op 19-12-1899 in Holland Michigan, 1 jaar oud.
4 Jenny Eilander, geboren op 21-01-1900 in Holland Michigan. Jenny is overleden op 22-12-1966 in New Jersey, Usa, 66 jaar oud. Jenny trouwde met William Topp. William is geboren op 07-08-1897 in New Yersey. William is overleden op 12-02-1987 in New Yersey, 89 jaar oud.
5 George Eilander, geboren in 1902 in Holland Michigan. Volgt XI-aj.
6 Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 09-09-1911 in Holland Michigan.
7 Leonard Eilander, geboren op 06-08-1912 in Holland Michigan. Volgt XI-ak.
X-af Hendrik Bosman is geboren op 12-08-1901 om 03:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 114], zoon van Timen Bosman (zie IX-r) en Johanna Marskamp. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Jan Meijer. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 28-12-1929 in Heerde [bron: Aktenr 74] met Johanna Hendrika ten Hove, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 11-06-1899 om 10:30 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 82], dochter van Johannes ten Hove en Hendrikje Bouwhuis. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Maten en Jan Boeve (logementshouder). Johanna is overleden.
Kind van Hendrik en Johanna:
1 Hendrikje Bosman, geboren op 27-09-1931 in Heerde. Hendrikje is overleden op 14-04-1997 in Hattem, 65 jaar oud. Zij is begraven op 18-04-1997 in Hattem (Kerkhofdijk). Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op 23-09-1954 in Heerde met Johan Bijsterbosch, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-09-1954 in Vorchten (Gem. Heerde). Johan is geboren op 10-09-1928 in Heerde, zoon van Derk Bijsterbosch en Hermina (Mina) Nijkamp. Johan is overleden op 26-04-1986 in Hattem, 57 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Boswachter
X-ag Albert Eilander is geboren op 02-07-1866 om 12:00 in Wijhe [bron: Aktenr 65], zoon van Albert Eilander (zie IX-w) en Pouwlina Potasse. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Keppels en Berend Ebbers. Albert is overleden op 31-05-1948 in Olst, 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 25].
Beroep:
Timmerman
Albert:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-1890 in Wijhe [bron: Aktenummer: 13] met Carolina Lodewegens, 17 of 18 jaar oud. Carolina is geboren in 1872 in Olst, dochter van Arend Lodewegens en Hendrikje Meiboom. Carolina is overleden op 18-08-1900 in Wijhe, 27 of 28 jaar oud [bron: Aktenummer: 64].
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 23-08-1902 in Wijhe [bron: Aktenummer: 16] met Jansje Lodewegens, 23 of 24 jaar oud. Jansje is geboren in 1878 in Olst, dochter van Arend Lodewegens en Hendrikje Meiboom. Jansje is overleden op 17-01-1972 in Olst, 93 of 94 jaar oud.
Kinderen van Albert en Carolina:
1 Albertus Eilander, geboren op 08-09-1890 in Wijhe. Albertus is overleden op 12-10-1890 in Wijhe, 1 maand oud.
2 Hendrika Eilander, geboren op 17-08-1891 om 01:00 in Wijhe [bron: Aktenr 59]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Albert Eilander en Egbert van Oene. Hendrika is overleden op 22-08-1891 in Wijhe, 5 dagen oud.
3 Alberdina Eilander, geboren op 29-03-1893 om 15:00 in Wijhe [bron: Aktenr 37]. Bij de geboorteaangifte van Alberdina was de volgende getuige aanwezig: Albert Eilander en Lambert van Oene. Alberdina is overleden.
4 Arend Jan Eilander, geboren op 11-11-1895 in Wijhe. Volgt XI-al.
5 Albert Eilander, geboren op 02-04-1903 om 15:00 in Wijhe [bron: Aktenr 27]. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Potaske en Antonie Waanders. Albert is overleden.
Kinderen van Albert en Jansje:
6 Albert Eilander, geboren in 1904 in Wijhe. Albert is overleden op 22-02-1919 in Olst, 14 of 15 jaar oud [bron: Aktenummer: 18].
Beroep:
Kappers bediende
7 Carolina Eilander, geboren op 09-01-1912 om 03:00 in Olst [bron: Aktenr 6]. Bij de geboorteaangifte van Carolina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Eilander en Henri Thomas van der Zand. Carolina is overleden. Carolina trouwde, 26 jaar oud, op 09-04-1938 in Olst [bron: Aktenr 8] met Hendrik Jacob Paul Maandag, 30 of 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Carolina en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan Lodeweges (oom van de bruid) en Derk Willem Maandag (broer van de bruid). Hendrik is geboren in 1907 in Olst, zoon van Derk Willem Maandag en Jansje Lindeboom. Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik: Weduwnaar van Willemina Gerritdina Withagen
Beroep:
Kantoorbediende
X-ah Harm Eilander is geboren op 08-02-1862 om 11:00 in Wijhe [bron: Aktenr 17], zoon van Gerrit Eilander (zie IX-x) en Jacoba Huisman. Bij de geboorteaangifte van Harm was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Buis en Egbert Knol. Harm is overleden op 12-08-1933 in Wijhe, 71 jaar oud [bron: Aktenr: 29]. Harm trouwde, 30 jaar oud, op 03-04-1892 in Meppel [bron: Aktenummer: 20] met Roelofje van der Haar, 26 jaar oud. Roelofje is geboren op 11-05-1865 in Elst [bron: Aktenr 65], dochter van Lambertus van der Haar en Jentien Roelof Smit. Roelofje is overleden op 27-11-1939 in Deventer, 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 403].
Kinderen van Harm en Roelofje:
1 Gerritdina Lamberta Eilander, geboren op 12-06-1903 om 04:00 in Wijhe [bron: Aktenr 57]. Bij de geboorteaangifte van Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van der Vegte en Reinder Grouwstra. Gerritdina is overleden op 28-11-1980, 77 jaar oud. Zij is begraven in Wijhe (algemene begr.pl. Rust Zacht). Gerritdina trouwde, 20 jaar oud, op 10-11-1923 in Wijhe [bron: Aktenr: 26] met Gerrit Kroes, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritdina en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik en Christiaan Dorus Derk Kroes (broers van de bruidegom). Gerrit is geboren op 27-09-1890 in Bathmen (OV), zoon van Lammert Kroes en Bertha Bannink. Gerrit is overleden op 03-01-1970, 79 jaar oud. Hij is begraven in Wijhe (algemene begr.pl. Rust Zacht).
Beroep:
Arbeider
2 Barbera Eilander, geboren op 30-06-1907 om 00:30 in Wijhe [bron: Aktenr 69]. Bij de geboorteaangifte van Barbera was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van der Vegte en Hendrikus Grijpmoed. Barbera is overleden. Barbera trouwde, 30 jaar oud, op 07-08-1937 in Wijhe [bron: Aktenr 19] met Jan Jansen, 24 of 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Barbera en Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jansen (broer van de bruidegom) en Gerrit Kroes (zwager van de bruid). Jan is geboren in 1912 in Diepenveen (Ov), zoon van Jan Albert Jansen en Maria van den Belt. Jan is overleden.
Beroep:
Bloemist
X-ai Arend Jan Eilander is geboren op 10-12-1869 in Ommen, zoon van Hendrik Eilander (zie IX-y) en Jannigje (Jantje) Pol. Arend is overleden op 03-07-1955 in Naarden, 85 jaar oud.
Beroep:
Stationschef te Nijeveen
Arend trouwde, 30 jaar oud, op 17-06-1900 in Franeker [bron: Aktenummer: 38] met Geertje Oosterhof, 31 jaar oud. Geertje is geboren op 15-03-1869 in Sexbierum (Gem. Barradeel), dochter van Marten Oosterhof (Martens) en Dirkje Reitsma (Sybrandus). Geertje is overleden op 25-11-1944 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Kinderen van Arend en Geertje:
1 Hendrik Eilander, geboren op 17-06-1901 in Abcoude-Baambrugge. Volgt XI-am.
2 Marten Eilander, geboren op 11-10-1904 in Loenen (Utr). Volgt XI-an.
X-aj Albert Eilander is geboren op 23-05-1887 in Zalk en Veecaten, zoon van Hendrik Eilander (zie IX-y) en Jannigje (Jantje) Pol. Albert is overleden op 07-03-1957 in Fort Harrison, Montana,USA, 69 jaar oud. Hij is begraven in Lakeview Cemetery.
Notitie bij Albert: Albert is in 1911 vertrokken naar Amerika, en woonde op 2-6-1956 te Monsana USA
Hij is vanuit Amerika als militair in de eerste wereldoorlog in Duitsland terecht gekomen, en daar heeft hij zijn vrouw ontmoet en ook getrouwd
Albert trouwde met Paula Fries. Paula is geboren op 09-10-1894 in Duitsland. Paula is overleden op 16-04-1988 in Teton County, Montana, USA, 93 jaar oud.
Kind van Albert en Paula:
1 Albert C.H. Eilander, geboren op 15-09-1921 in Montana, USA. Albert is overleden op 11-11-1937 in Pondera County, Montana, USA, 16 jaar oud. Hij is begraven in Lakeview Cemetery.
X-ak Jan Hendrik Eilander is geboren op 09-12-1860 om 19:00 in Olst [bron: Aktenr 141], zoon van Antonie Eilander (zie IX-z) en Diena Halle. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Johannes Oldenhof en Hendrik Meijer. Jan is overleden op 12-09-1929 in Olst (buurtschap Duur), 68 jaar oud [bron: Aktenummer : 53].
Beroep:
Boerenknecht
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 09-11-1883 in Olst [bron: Aktenummer : 29] met Geertruida Egbers, 22 of 23 jaar oud. Geertruida is geboren in 1860 in Olst, dochter van Berend Egbers en Tonia Ulfman. Geertruida is overleden op 02-01-1947 in Olst, 86 of 87 jaar oud [bron: Aktenummer: 1].
Kinderen van Jan en Geertruida:
1 Berendina Eilander, geboren op 30-07-1884 om 12:00 in Olst [bron: Aktenr 88]. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Willem Mattenmaker en Johannes Schlutz. Berendina is overleden.
2 Antonie Eilander, geboren op 25-09-1886 in Olst. Volgt XI-ao.
3 Tonia Eilander, geboren op 05-05-1889 om 05:00 in Olst [bron: Aktenr 51]. Bij de geboorteaangifte van Tonia was de volgende getuige aanwezig: Fredrik Gottlieb Hogenslag en Lammert Egberts. Tonia is overleden. Tonia trouwde, 40 jaar oud, op 08-05-1929 in Deventer [bron: Aktenummer: 67] met Hendrik Jan Seuter, 44 of 45 jaar oud. Hendrik is geboren in 1884 in Deventer, zoon van Johannes Seuter en Alida Hendrika Bouten. Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik: Weduwnaar van Johanna Derkje Lammers
Beroep:
Marmerslijper
4 Geertruida Eilander, geboren op 07-05-1890 in Olst. Geertruida is overleden op 16-07-1890 in Olst, 2 maanden oud [bron: Aktenummer : 63].
5 Johanna Eilander, geboren op 07-05-1890 in Olst. Johanna is overleden op 17-10-1890 in Olst, 5 maanden oud [bron: Aktenummer : 85].
X-al Antonie Eilander is geboren op 28-05-1869 om 14:00 in Olst [bron: Aktenr 54], zoon van Antonie Eilander (zie IX-z) en Diena Halle. Bij de geboorteaangifte van Antonie was de volgende getuige aanwezig: Jannes Heuvink. Antonie is overleden op 07-01-1922 in Wijhe, 52 jaar oud [bron: Aktenr 18].
Beroep:
Boerenknecht
Antonie trouwde, 22 jaar oud, op 25-05-1892 in Olst [bron: Aktenr: 17] met Hendrikje Hillebrand, 25 jaar oud. Hendrikje is geboren op 30-12-1866 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 201], dochter van Jan Gerrit Hillebrand en Klasina Bosman (zie VII-l,7). Hendrikje is overleden op 25-08-1946 in Wijhe, 79 jaar oud [bron: Aktenr: 45].
Kinderen van Antonie en Hendrikje:
1 Hendrik Jan Eilander, geboren op 07-09-1892 in Wijhe. Volgt XI-ap.
2 Antonie Eilander, geboren op 15-01-1895 in Wijhe. Volgt XI-aq.
3 Klasinus Eilander, geboren op 07-06-1897 in Wijhe. Volgt XI-ar.
4 Dina Eilander, geboren op 22-11-1899 om 11:00 in Wijhe [bron: Aktenr 87]. Bij de geboorteaangifte van Dina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Menneken en Gerrit Roddenhof. Dina is overleden.
5 Johannes Eilander, geboren op 23-03-1903 om 22:00 in Wijhe [bron: Aktenr 23]. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Bos en Hubertus Johannes Waterham. Johannes is overleden op 23-01-1931 in Wijhe, 27 jaar oud [bron: Aktenr 3]. Johannes bleef ongehuwd.
6 Dina Klasina Eilander, geboren op 07-06-1907 om 17:00 in Wijhe [bron: Aktenr 60]. Bij de geboorteaangifte van Dina was de volgende getuige aanwezig: Jannes Antonie Broekhuis (gemeentebode) en Hendrik Dijkslag. Dina is overleden. Dina trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1930 in Wijhe [bron: Aktenr: 9] met Berend Hendrikus Sluizeman, 23 of 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dina en Berend was de volgende getuige aanwezig: Derk Jan Bruggeman (zwager van de bruidegom) en Hendrik Jan Eilander (broer van de bruid). Berend is geboren in 1906 in Nieuwer Amstel (NH), zoon van Gerrit Jan Willem Sluizeman en Johanna Gerritdina Zwijnenberg. Berend is overleden.
Beroep:
Smid-bankwerker
7 Hendrikje Eilander, geboren op 01-12-1909 om 23:00 in Wijhe [bron: Aktenr 107]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Antonie Oosterlaan en Lambertus van Olst. Hendrikje is overleden.
X-am Derk Jan Eilander is geboren op 17-04-1872 om 15:00 in Olst [bron: Aktenr 41], zoon van Antonie Eilander (zie IX-z) en Diena Halle. Bij de geboorteaangifte van Derk was de volgende getuige aanwezig: Jannes Heuvink en Cornelis Bruins. Derk is overleden op 07-04-1949 in Apeldoorn, 76 jaar oud [bron: Aktenr: 290].
Beroep:
Daghuurder
Derk trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1896 in Olst [bron: Aktenr: 17] met Jannigje Marskamp, 26 jaar oud. Jannigje is geboren op 08-10-1869 om 17:00 in Heerde (buurtschap het Veen) [bron: Aktenr 144], dochter van Jacob Marskamp en Lammertje Hendrikje Palland. Bij de geboorteaangifte van Jannigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Stijf en Johannes Docter (gemeentebode). Jannigje is overleden op 16-02-1926 in Olst (buurtschap Duur), 56 jaar oud [bron: Aktenr: 6].
Kinderen van Derk en Jannigje:
1 NN Eilander, levenloos geboren zoon, geboren op 25-08-1898 in Olst (buurtschap Den Nul) [bron: Aktenummer: 66].
2 NN Eilander, levenloos geboren dochter, geboren op 10-09-1898 in Olst [bron: Aktenummer: 68].
3 NN Eilander, levenloos geboren zoon, geboren op 22-06-1900 in Deventer [bron: Aktenummer: 291].
4 NN Eilander, levenloos geboren dochter, geboren op 01-10-1901 in Olst (buurtschap Duur) [bron: Aktenummer: 56].
5 NN Eilander, levenloos geboren dochter, geboren op 12-09-1902 in Olst [bron: Aktenummer: 91].
6 NN Eilander, levenloos geboren dochter, geboren op 27-12-1903 om 17:00 in Heerde [bron: Aktenr 131]. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Herman Meijer (predikant) en Hendrik Sleijster (timmerman).
7 Dina Lamberta Eilander, geboren in 1905 in Deventer. Dina is overleden op 24-02-1974 in Apeldoorn, 68 of 69 jaar oud. Zij is begraven in Ugchelen (Gem.Apeldoorn) (Heidehof) gr.nr 03/3812. Dina trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 29-10-1927 in Olst [bron: Aktenummer: 37] met Frederik Buitenhuis, 26 jaar oud. Frederik is geboren op 11-06-1901 in Apeldoorn [bron: Aktenr 412], zoon van Teunis Buitenhuis en Hendrika Antonia Put. Frederik is overleden op 05-05-1971 in Apeldoorn, 69 jaar oud. Hij is begraven in Ugchelen (Gem.Apeldoorn) (Heidehof) gr.nr 03/3812.
Beroep:
Houtbewerker
X-an Jan Hendrik Eilander is geboren op 24-08-1863 om 09:00 in Olst [bron: Aktenr 93], zoon van Hendrik Jan Eilander (zie IX-aa) en Gerrigjen Bruins. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Albert Boers en Cornelis Bruins. Jan is overleden op 03-11-1938 in Hengelo (Ov), 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 286].
Beroep:
Tuinman en Groentenwinkelier
Jan trouwde, 34 jaar oud, op 09-06-1898 in Olst [bron: Aktenummer: 19] met Frederika Woltera Overweg, 32 jaar oud. Frederika is geboren op 23-07-1865 in Olst, dochter van Albert Jan Overweg en Hendrika Proper. Frederika is overleden op 22-05-1932 in Hengelo (Ov), 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 111].
Kind van Jan en Frederika:
1 Albert Jan Eilander, geboren op 29-06-1900 in Hengelo (Ov). Volgt XI-as.
X-ao Gerrit Jan Eilander is geboren op 02-07-1865 om 17:00 in Olst [bron: Aktenr 71], zoon van Hendrik Jan Eilander (zie IX-aa) en Gerrigjen Bruins. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan en Cornelis Bruins. Gerrit is overleden op 22-04-1943 in Culemborg, 77 jaar oud.
Beroep:
Timmerman en Concierge
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 22-09-1892 in Enschede [bron: Aktenummer: 83] met Anna Gezina Jonkers, 29 jaar oud. Anna is geboren op 17-05-1863 in Enschede, dochter van Hendrik Jonkers en Klasina van der Wal. Anna is overleden op 22-08-1927 in Enschede, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 335].
Kinderen van Gerrit en Anna:
1 Hendrik Jan Eilander, geboren op 09-09-1895 in Enschede. Volgt XI-at.
2 Klasina Eilander, geboren in 1897 in Enschede. Klasina is overleden. Klasina trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 08-06-1922 in Enschede [bron: Aktenummer: 161] met Daniël Johannes Terink, 31 jaar oud. Daniël is geboren op 02-10-1890 in Zutphen [bron: Aktenr 416], zoon van Daniël Johannes Terink en Antonia Kramer. Daniël is overleden.
Beroep:
Metaalbewerker
3 Marie Anna Eilander, geboren op 29-12-1903 in Enschede. Marie is overleden op 25-02-1976, 72 jaar oud. Zij is begraven in Culemborg (Hervormde begraafplaats). Marie trouwde, 22 jaar oud, op 26-08-1926 in Enschede [bron: Aktenummer: 225] met Jan Eilander, 24 jaar oud. Zie XI-ax voor persoonsgegevens van Jan.
4 Gerrit Jan Herman (Herman) Eilander, geboren op 22-03-1906 in Enschede. Volgt XI-au.
X-ap Johan Marinus Eilander is geboren op 12-12-1869 om 15:00 in Olst [bron: Aktenr 134], zoon van Hendrik Jan Eilander (zie IX-aa) en Gerrigjen Bruins. Bij de geboorteaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Bruins en Gerrit Vlothuizen. Johan is overleden op 25-10-1924 in Olst, 54 jaar oud [bron: Aktenr: 50]. Hij is begraven in Olst.
Beroep:
Huisschilder
Johan trouwde, 25 jaar oud, op 24-02-1895 in Wijhe [bron: Aktenr: 7] met Gezina Hermina Treep, 22 jaar oud. Gezina is geboren op 01-04-1872 in Zalk en Veecaten, dochter van Marianus Treep en Jantje van Dijk. Gezina is overleden op 28-06-1943 in Olst, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 48]. Zij is begraven in Olst.
Kinderen van Johan en Gezina:
1 Gerritje Eilander, geboren op 08-07-1894 in Zwolle [bron: Aktenr 523]. Gerritje is overleden op 10-09-1952 in Elburg, 58 jaar oud. Zij is begraven in Elburg. Gerritje trouwde, 21 jaar oud, op 27-08-1915 in Olst [bron: Aktenr: 30] met Hendrik Jan Dijkslag, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 28-03-1889 om 10:00 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Jan Dijkslag en Hendrika Dijkslag. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Teunis van den Brink (landbouwer) en Jan Vinke (landbouwer). Hendrik is overleden op 12-11-1957 in Zwolle, 68 jaar oud [bron: Aktenr 612]. Hij is begraven in Elburg.
Beroep:
Schilder
2 Marinus Eilander, geboren op 25-09-1896 in Zwolle [bron: Aktenr 753]. Marinus is overleden op 22-02-1897 in Zwolle, 4 maanden oud [bron: Aktenr 108].
3 Marianus Eilander, geboren op 20-02-1898 in Zwolle. Volgt XI-av.
4 Hendrik Jan Eilander, geboren op 03-08-1899 in Zwolle. Volgt XI-aw.
5 Jan Eilander, geboren op 23-11-1901 in Olst. Volgt XI-ax.
6 Johan Gesinus Eilander, geboren op 23-11-1903 om 07:00 in Olst [bron: Aktenr 123]. Bij de geboorteaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Evert Kruithof en Hendrik Eilander. Johan is overleden.
7 Jantje Eilander, geboren op 10-12-1905 om 17:30 in Olst [bron: Aktenr 123]. Bij de geboorteaangifte van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Antonie van Vreden en Hendrik Eilander. Jantje is overleden op 05-08-1984, 78 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op 14-07-1927 in Olst [bron: Aktenummer: 24] met Johannes Norder, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 14-08-1897 in Pieterbierum (Barradeel) [bron: Aktenr 124], zoon van Hidde Norder en Jaike Herrema. Johannes is overleden op 29-03-1959, 61 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Beroep:
Bouwkundig opzichter
8 Gerrit Jan Eilander, geboren op 03-08-1909 in Olst. Volgt XI-ay.
X-aq Hendrik Eilander is geboren op 19-10-1876 in Olst, zoon van Hendrik Jan Eilander (zie IX-aa) en Gerrigjen Bruins. Hendrik is overleden op 10-02-1951 in Almelo, 74 jaar oud.
Beroep:
Kapper
Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 10-05-1907 in Olst [bron: Aktenummer: 17] met Aartje Alberts, 22 jaar oud. Aartje is geboren op 30-06-1884 in Epe [bron: Aktenr 122], dochter van Willem Alberts en Everdina Bruggers. Aartje is overleden op 26-03-1969 in Almelo, 84 jaar oud.
Kind van Hendrik en Aartje:
1 Everdina Eilander, geboren op 26-09-1909 om 19:30 in Olst [bron: Aktenr 89]. Bij de geboorteaangifte van Everdina was de volgende getuige aanwezig: Johan Marinus Eilander en Gerhard Hengeveld. Everdina is overleden op 15-04-2007 in Almelo, 97 jaar oud. Zij is gecremeerd in Almelo. Everdina bleef ongehuwd.
X-ar Gerrit Jan Eiland is geboren op 27-11-1868 in Olst, zoon van Fredrik Eiland (zie IX-ab) en Lamberdina Kronenberg. Gerrit is overleden op 04-11-1956 om 16:30 in Epe, 87 jaar oud [bron: Aktenr 80]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Albertus Mentink (begrafenisondernemer).
Beroep:
Bakker
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 03-12-1892 in Epe [bron: Aktenr: 39] met Dirkje Johanna Tiemens, 24 jaar oud. Dirkje is geboren op 26-04-1868 in Epe [bron: Aktenr 088], dochter van Harmen Jan Tiemens en Grada Vos. Dirkje is overleden op 14-03-1947 in Epe, 78 jaar oud [bron: Aktenr: 57].
Kinderen van Gerrit en Dirkje:
1 Lamberdina Eiland, geboren op 03-04-1893 in Epe [bron: Aktenr 082]. Lamberdina is overleden op 10-10-1968, 75 jaar oud. Zij is begraven in Emst (Algemene begraafplaats). Lamberdina trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1915 in Epe [bron: Aktenummer: 26] met Hendrik Braakman, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 10-07-1888 in Epe [bron: Aktenr 136]. Hendrik is overleden op 03-09-1982, 94 jaar oud. Hij is begraven in Emst (Algemene begraafplaats).
Beroep:
Landbouwer
2 Hendrik Jan Eiland, geboren op 21-07-1894 in Epe. Hendrik is overleden.
3 Grada Eiland, geboren op 21-07-1894 in Epe [bron: Aktenr 132]. Grada is overleden na 1964, minstens 70 jaar oud. Grada trouwde, 19 jaar oud, op 10-01-1914 in Epe [bron: Aktenummer: 1] met Derk Jan Dalhuisen, 24 jaar oud. Derk is geboren op 12-12-1889 in Epe [bron: Aktenr 262], zoon van Derk Dalhuisen en Aartje Krijgsman. Derk is overleden na 1964, minstens 75 jaar oud.
Beroep:
Dagloner
4 Fredrik Eiland, geboren op 11-08-1896 in Epe. Volgt XI-az.
5 Harmen Jan Eiland, geboren op 29-04-1900 in Epe. Volgt XI-ba.
6 Dirkje Johanna Eiland, geboren op 24-03-1902 in Epe [bron: Aktenr 63]. Dirkje is overleden op 08-04-1903 in Epe, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 42].
7 Gerrit Jan Eiland, geboren op 26-02-1904 in Epe. Volgt XI-bb.
8 NN Eiland, levenloos geboren kind, geboren op 03-02-1907 in Epe [bron: Aktenummer: 17].
X-as Jan Eiland is geboren op 05-06-1871 in Olst, zoon van Fredrik Eiland (zie IX-ab) en Lamberdina Kronenberg. Jan is overleden.
Beroep:
Smidsknecht
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 21-12-1895 in Olst [bron: Aktenummer: 34] met Tonia Hendrina Boerdam, 22 jaar oud. Tonia is geboren op 29-03-1873 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 67], dochter van Teunis Boerdam en Maria Witman. Tonia is overleden op 12-04-1937 in Olst, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 24].
Kinderen van Jan en Tonia:
1 Lammerdina Eiland, geboren op 11-10-1896 om 12:30 in Olst [bron: Aktenr 127]. Bij de geboorteaangifte van Lammerdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Kops Hagendoorn en Willem Vrielink. Lammerdina is overleden op 04-06-1961, 64 jaar oud. Zij is begraven in Doorn. Lammerdina trouwde met Johannes Koster. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1905. Johannes is geboren op 11-08-1884 in Abbekerk, zoon van Dirk Koster en Trijntje Hannesen. Johannes is overleden.
2 Maria Eiland, geboren op 11-02-1898 om 16:00 in Olst [bron: Aktenr 21]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Kronenberg en Gerrit van den Noort. Maria is overleden op 19-02-1919 in Olst, 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 15].
3 Frederika Eiland, geboren op 23-12-1899 om 17:00 in Olst [bron: Aktenr 180]. Bij de geboorteaangifte van Frederika was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Boesveld en Frederik Eiland. Frederika is overleden. Frederika trouwde, 23 jaar oud, op 17-11-1923 in Olst [bron: Aktenummer: 43] met Derk Keurhorst, 28 of 29 jaar oud. Derk is geboren in 1894 in Olst, zoon van Derk Jan Keurhorst en Arendina Johanna Verdonk. Derk is overleden.
Beroep:
Tuinman
4 Teunis Eiland, geboren op 04-03-1901 in Olst. Volgt XI-bc.
X-at Johan Eiland is geboren op 25-11-1877 om 10:00 in Olst [bron: Aktenr 133], zoon van Fredrik Eiland (zie IX-ab) en Lamberdina Kronenberg. Bij de geboorteaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Hermannus van de Hulst en Gerrit van den Noot. Johan is overleden op 11-07-1938 in Apeldoorn, 60 jaar oud [bron: Aktenr: 405]. Hij is begraven in Apeldoorn (Soerenseweg).
Beroep:
Schoenmaker
Johan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 06-09-1902 in Apeldoorn [bron: Aktenr: 161] met Hendrika Dijkslag, 23 jaar oud. Hendrika is geboren op 15-12-1878 om 23:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 194], dochter van Hendrik Dijkslag en Johanna Frank. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Sebus van de Beek en Hendrik Veerman. Hendrika is overleden op 17-09-1924 in Deventer, 45 jaar oud [bron: Aktenr: 427].
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 05-05-1926 in Apeldoorn [bron: Aktenr 128] met Hendrika Zwerus, 30 jaar oud. Hendrika is geboren op 06-04-1896 in Nijbroek (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 89], dochter van Arend Jan Zwerus en Geesje Kers. Hendrika is overleden.
Kind van Johan en Hendrika (1):
1 Frederik Hendrik Eiland, geboren op 17-12-1902 in Apeldoorn. Volgt XI-bd.
Kind van Johan en Hendrika (2):
2 Gerard Zwerus, geboren in 1917. Gerard is overleden op 09-10-1949 in Apeldoorn, 31 of 32 jaar oud. Hij is begraven in Apeldoorn (Soerenseweg).
Beroep:
Timmerman
X-au Teunis Eilander is geboren op 15-10-1904, zoon van Teunis Eilander (zie IX-ae) en Gerrigje Wilhelmina Hulzebosch. Teunis is overleden op 27-09-1978, 73 jaar oud. Hij is begraven in Heino (Ov). Teunis trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1933 met Gerrigje Endeman, 22 jaar oud. Gerrigje is geboren op 06-09-1910, dochter van Harm Jan Endeman en Geesje Knotters. Gerrigje is overleden op 24-11-1991, 81 jaar oud. Zij is begraven in Heino (Ov).
Kinderen van Teunis en Gerrigje:
1 Gerritje Willemina Eilander, geboren omstreeks 1937 in Heino (Ov). Gerritje is overleden op 24-08-1938 in Heino (Ov), ongeveer 1 jaar oud [bron: Aktenr 27].
2 Teunis Eilander, geboren op 06-09-1938. Teunis is overleden op 03-09-1993, 54 jaar oud. Hij is begraven in Heino (Ov).
X-av Jan Willem Eilander is geboren op 20-08-1919, zoon van Teunis Eilander (zie IX-ae) en Gerrigje Wilhelmina Hulzebosch. Jan is overleden op 20-09-1998, 79 jaar oud. Hij is begraven in Heino (Algemene Begraafplaats). Jan trouwde, 26 jaar oud, op 18-04-1946 met Hendrikje Beltman, 30 jaar oud. Hendrikje is geboren op 14-01-1916, dochter van Egbert Beltman en Janna Willemina Dijk. Hendrikje is overleden op 26-12-2000, 84 jaar oud. Zij is begraven in Heino (Algemene Begraafplaats).
X-aw Willem Eilander is geboren op 04-12-1907 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 192], zoon van Teunis Eilander (zie IX-ah) en Johanna Alberdina Visser. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jan Boeve (hotelhouder) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Willem is overleden op 27-06-1997 in Wapenveld (Gem. Heerde), 89 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Willem: Heeft de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver gekregen
Beroep:
Broodbakker
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 12-02-1931 in Heerde [bron: Aktenr 7] met Zwaantje Docter, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Zwaantje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Dijk en Frank Docter (broer van de bruid). Zwaantje is geboren op 05-08-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 120], dochter van Cornelis Docter en Margrietje Visscher. Zwaantje is overleden op 27-04-2001 in Wapenveld (Gem. Heerde), 92 jaar oud. Zij is begraven op 02-05-2001 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Willem en Zwaantje:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Bessel Eikelboom. Bessel is geboren op 14-07-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Berend Jan Eikelboom en Willempje Hulleman. Bessel is overleden op 16-10-2005, 78 jaar oud. Hij is begraven op 21-10-2005 in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
2 Cornelis Eilander, geboren op 12-09-1934 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-be.
3 Teunis (Teun) Eilander, geboren op 21-09-1938 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-bf.
4 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 26-03-1940 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 40].
5 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 24-11-1941 om 08:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 103]. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker).
6 Niet openbaar. Volgt XI-bg.
7 Niet openbaar. Volgt XI-bh.
X-ax Johanna Eilander is geboren op 18-06-1909 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 108], zoon van Teunis Eilander (zie IX-ah) en Johanna Alberdina Visser. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Boeve (hotelhouder) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Johanna is overleden op 22-04-1984, 74 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Johanna: Dit gezin heeft 4 kinderen
Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 07-05-1931 in Heerde [bron: Aktenr 26] met Evert Jan Regterschot, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Evert was de volgende getuige aanwezig: Roelof Buisman (rozenkweker) en Willem Eilander (broer van de bruid). Evert is geboren op 29-12-1904 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 196], dochter van Cornelis Regterschot en Wilhelmina Bredewolt. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Hendrikus de Graaf. Evert is overleden op 24-09-1963, 58 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Rozenkwekersknecht
X-ay Teunis Eilander is geboren op 04-07-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 126], zoon van Teunis Eilander (zie IX-ah) en Johanna Alberdina Visser. Teunis is overleden op 17-07-1988, 70 jaar oud. Hij is begraven op 21-07-1988 in Heerde (Engelmanskamp).
Notitie bij Teunis: Had een autorijschool in Heerde
Beroep:
Rijschoolhouder
Teunis trouwde, 27 jaar oud, op 18-06-1946 in ’s Gravenhage met Maria Cornelia (Miep) Vonk, 22 jaar oud. Miep is geboren op 18-05-1924 in ’s Gravenhage. Miep is overleden in 02-2007 in Heerde, 82 jaar oud.
Kinderen van Teunis en Miep:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Volgt XI-bi.
3 Niet openbaar. Zij ging samenwonen met Niet openbaar.
4 Niet openbaar. Zij ging samenwonen met Niet openbaar.
5 Niet openbaar.
6 Niet openbaar. Volgt XI-bj.
X-az Johannes Albertus (Johannes) Eilander is geboren op 05-11-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 200], zoon van Teunis Eilander (zie IX-ah) en Johanna Alberdina Visser. Johannes is overleden op 05-11-1996, 76 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Johannes: Heeft de bakkerij overgenomen van zijn vader aan de Revelingseweg in Wapenveld (Bruggenhoek)
Beroep:
Bakker
Johannes trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1949 met Hendrika Johanna (Riek) van der Toorn, ongeveer 26 jaar oud. Riek is geboren op 16-08-1923 in Scheveningen. Riek is overleden op 04-04-2005, 81 jaar oud. Zij is begraven op 09-04-2005 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Johannes en Riek:
1 Niet openbaar. Volgt XI-bk.
2 Willem Wolter Eilander, geboren op 28-03-1955 in Heerde. Volgt XI-bl.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar. Hij is een zoon van Niet openbaar.
X-ba Jan Eilander is geboren op 22-05-1933 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Eilander (zie IX-ah) en Jannetje Visser. Jan is overleden op 27-02-1996, 62 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Jan: Had een garagebedrijf aan de Revelingseweg 47 in Wapenveld
Jan trouwde met Gerry Jenny Bredewolt. Gerry is geboren op 24-01-1939, dochter van Jan Evert Bredewolt en Jansje Okkerse. Gerry is overleden op 10-12-2008, 69 jaar oud. Zij is begraven op 13-12-2008 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kind van Jan en Gerry:
1 Niet openbaar. Volgt XI-bm.
X-bb Albert Jan Eilander is geboren op 03-08-1910 om 06:30 in Olst [bron: Aktenr 87], zoon van Teunis Eilander (zie IX-ai) en Berendje Visser. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Jan Bos en Jan van Dijk. Albert is overleden.
Beroep:
Landarbeider
Albert trouwde, 22 jaar oud, op 01-10-1932 in Heerde [bron: Aktenr 63] met Hendrika Vijge, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jan Vijge (broer van de bruid) en Evert van Dijk (behuwd oom van de bruidegom). Hendrika is geboren op 20-06-1907 in Epe [bron: Aktenr 159], dochter van Johannes Vijge en Hendrika Albertus. Hendrika is overleden.
Kind van Albert en Hendrika:
1 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 15-11-1939 om 02:00 in Heerde [bron: Aktenr 76]. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Willem van den Berg (koopman).
X-bc Antonie Eilander is geboren op 09-06-1925 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Antonie Eilander (zie IX-al) en Steventje Beekman. Antonie is overleden op 29-03-1980, 54 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Antonie trouwde met Hendrika Bosman. Hendrika is geboren op 23-05-1928, dochter van Jan Willem Bosman en Johanna Rorije. Hendrika is overleden op 08-01-1992, 63 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
X-bd Willem Jan Eilander is geboren op 24-06-1907 om 04:00 in Heerde (buurtschap het Veen) [bron: Aktenr 98], zoon van Willem Arend Eilander (zie IX-am) en Gerritje Boeve. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jan van de Vrugt (gemeentebode) Harmen Rakhorst (ambtenaar ter secretarie). Willem is overleden op 23-04-1979, 71 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Notitie bij Willem: Geboorteaangifte gedaan door de vroedvrouw Henderina Wijnberg omdat de vader door afwezigheid verhinderd was om aangifte te doen.
Beroep:
Arbeider op een steenfabriek
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1932 in Apeldoorn [bron: Aktenr 194] met Geesje van Tongeren, 21 jaar oud. Geesje is geboren op 26-05-1911 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 82], dochter van Dirk Jan van Tongeren en Wilhelmina Johanna van Velde. Geesje is overleden op 01-08-1996, 85 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Willem en Geesje:
1 Willem Arend (Willem) Eilander, geboren op 06-08-1932 in Apeldoorn. Volgt XI-bn.
2 Dirk Jan Eilander, geboren op 22-04-1934 in Apeldoorn. Dirk is overleden op 26-06-2000, 66 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Dirk bleef ongehuwd.
3 Willem Johannes (Jo) Eilander, geboren op 11-06-1936 in Apeldoorn. Volgt XI-bo.
X-be Berthus Eilander is geboren op 08-06-1915 in Heerde [bron: Aktenr 98], zoon van Willem Arend Eilander (zie IX-am) en Gerritje Boeve. Berthus is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
Berthus trouwde, 27 jaar oud, op 05-09-1942 in Heerde [bron: Aktenr 59] met Mientje Boerdam, 17 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berthus en Mientje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Scholten (oom van de bruid) en Harmen Jan Wilbrink (zwager van de bruidegom). Mientje is geboren op 18-01-1925 in Heerde, dochter van Wicher Boerdam en Fennigje Scholten. Mientje is overleden op 12-03-2016, 91 jaar oud.
Kinderen van Berthus en Mientje:
1 Niet openbaar. Volgt XI-bp.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar. Hij is een zoon van Hendrikus Wolf en Jantje Wolf.
X-bf Teunis Eilander is geboren op 17-06-1918 in Heerde [bron: Aktenr 113], zoon van Willem Arend Eilander (zie IX-am) en Gerritje Boeve. Teunis is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
Teunis trouwde, 24 jaar oud, op 04-07-1942 in Epe [bron: Aktenr 76] met Jacoba Hendrika Bronsink, 24 of 25 jaar oud. Jacoba is geboren in 1917 in Epe, dochter van Andries Bronsink en Rika van de Mars. Jacoba is overleden.
Kinderen van Teunis en Jacoba:
1 Niet openbaar. Volgt XI-bq.
2 Rika Jacoba Eilander, geboren in 02-1951 in Oene (Gem. Epe). Rika is overleden op 28-08-1952 in Oene (Gem. Epe), 1 jaar oud [bron: Aktenr 64].
Notitie bij Rika: Verdronken in de wastobbe toen haar moeder bezig was de was op te hangen
X-bg Willem Arend Eilander is geboren op 17-09-1926 in Heerde, zoon van Willem Arend Eilander (zie IX-am) en Gerritje Boeve. Willem is overleden op 19-11-1970, 44 jaar oud. Hij is begraven in Epe (Norelbos). Willem trouwde met Berendina Hendrika Dokter. Berendina is geboren op 17-10-1923. Berendina is overleden op 14-12-2004, 81 jaar oud. Zij is begraven in Epe (Norelbos).
X-bh Hendrik Eilander is geboren op 02-05-1916 in Heerde [bron: Aktenr 84], zoon van Timen Eilander (zie IX-an) en Johanna (Hanna) Wilbrink. Hendrik is overleden op 04-05-1943 in Arnhem, 27 jaar oud [bron: Aktenummer: 634]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1946. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Hendrik: Hendrik heeft gewoond aan de Oenerweg 35 te Heerde.
Op 3 Mei was Hendrik thuis gebleven omdat het bedrijf ,, de Vulcanus" waar hij werkte die dag staakte, s’middags kwam er iemand die Hendrik vertelde dat hij om 16.00 uur zich moest melden op de fabriek. als hij niet kwam zou er een ander voor hem in de plaats komen.
En op 4 Mei is hij gefusilleerd op de Waterberg te Arnhem
Beroep:
Fabrieksarbeider
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 30-10-1937 in Heerde [bron: Aktenr 69] met Jennigje de Wilde, 23 of 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Essen (behuwd oom van de bruid) en Willem Jan van Dijk (zwager van de bruidegom). Jennigje is geboren in 1913 in Epe, dochter van Gerhard de Wilde en Annigje Burgers. Jennigje is overleden. Jennigje trouwde later op 16-06-1949 in Heerde met Hendrik Jan van Duren (1924-1990).
Kinderen van Hendrik en Jennigje:
1 Niet openbaar.
<