Auteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

Genealogie Hengeveld (Alberts)

I Albert van Linden (Dercx). Albert is overleden. Albert trouwde met Driesien Lamberts. Driesien is overleden.
Kind van Albert en Driesien:
1 Jacob van Linden (Alberts), geboren omstreeks 1670 in Welsum (Gem. Olst). Volgt II.
II Jacob van Linden (Alberts) is geboren omstreeks 1670 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Albert van Linden (Dercx) (zie I) en Driesien Lamberts. Jacob is overleden.
Notitie bij Jacob: Waarschijnlijk woont het echtpaar op erve “Het Zielgoed” te Welsum
Jacob:
(1) trouwde met Aeltien Jansen. Aeltien is overleden vóór 1702.
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 02-04-1702 in Veessen (Gem. Heerde) met Jenneken Hengeveld, 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 22-03-1702 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Jenneken is geboren in 1676 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Gerrit Hengeveld (Thijssens) en Megtelt Gelderman (Jans). Zij is gedoopt op 03-09-1676 in Veessen (Gem. Heerde). Jenneken is overleden.
Kind van Jacob en Aeltien:
1 Maria van Linden (Jacobs), geboren omstreeks 1690 in Welsum (Gem. Olst). Maria is overleden. Maria trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 07-06-1716 in Veessen (Gem. Heerde) met Gerrit Eikelboom (Jans), 33 of 34 jaar oud, nadat zij op 16-05-1716 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is geboren in 1682 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Eijkelboom (Theunissen) en Berentje Gelderman (Jansen). Hij is gedoopt op 24-12-1682 in Veessen (Gem. Heerde). Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: 15-2-1724: Erfdeling tussen Jannes Hengevelt en Berent Schultink als voogden van Gerrit Hengevelt
en Machtelt Jacobs, kinderen van Jacob Alberts, ter ene zijde, en Gerrit Jansen en zijn vrouw Maritje
Jacobs ter andere zijn. Gerrit Jansen heeft schulden van de pacht van de Hofstede en 1/3 van de
Lubbersmate, van de gehele hofstede van Jacob Alberts. Door Gerrit Hengevelt wordt 1/3 uitgekeerd
aan Gerrit Jansen namens zijn vrouw en aan Machtelt Jacobs een som geld [ORA Olst, fol.344].
11-12-1726: Jannes Hengevelt en Berent Schultink, als momberen over Machteltien Jacobs,
onmondige dochter van wijlen Jacob Alberts, voorts Gerrit Hengevelt van der Linde en Aeltien Jacobs,
eheluiden, bekennen getransporteerd te hebben aan Gerrit Jansen en Maria Jacobs eheluiden, hun
aanparten van een zeker land, zijnde een derde part in Lubberts mate, in Welsem gelegen [ORA Olst
nr.5, fol.164].
24-5-1728: Gerrit Jansen en Maria Jacobs, Jacob Hengevelt en Aeltjen Jacobs, en dan nog Jannes
Hengeveld als voogd over Machteld Jacobs, verkopen aan Berent Schultink ¼ deel van de katerstede die door de koper bewoond wordt, 1/12 in de Lubbersmate en 1/20 van Berent Timmermans hofsteede
[ORA Olst nr.5, fol.192].
27-5-1729: Momberschapsverborging Gerrit Jans van den Eijckelboom en Reijnder Schoonhoven, voor de onmondige kinderen van Berent Jans van den Eijckelboom en Beijgien van Schoonhoven, met namen Geertien, Jan, Henrick, Mechtelt, Jannigien en Gerrit van den Eijckelboom [ORA Veluwe en Veluwezoom; Inventarissen onmondigen, nr.493, fol.746].
23-7-1738: Gerrit Jans Eikelboom en Maria Jacobs kopen van Jan Gelderman en Magteld Jacobs een stuk zaailand te Welsum, genaamd ‘De Hofstede’. Ten oosten ligt Hendrik Kosters Dornebosch
hofstede, ten zuiden de katerstede ‘t Verken, ten westen Jacob Jansen met de akker van Evert Berents en ten noorden de kopers zelf. [ORA Olst 5, fol.473].
8-1742: Gerrit Jans Eikelboom en Hermen Jacobs worden aangesteld als momberen over Gargien,
Jacob, Jan, Jennegien en Koert, onmondige kinderen van wijlen Gerrit Hengeveld en Aeltien Jacobs [ORA Olst 20; zie ook 1751, ORA Olst 15, fol.153].
1744: Garrit Jansen pacht het erve Zielgoed te Welsum van het Stift ter Hunnepe voor f 200. Ook
pacht hij een deel van de Oenerwaarden voor f 80 (het grootste deel is in 1720 verkocht). Idem in 1759 [HCO; Stift ter Hunnepe; toegang 190.1 inv.nr. 15].
13-2-1744: Gerrit Jans Eikelboom en Maria Jacobs lenen geld van Johanna Catharina van Markel.
Onderpand is het land ‘De Hofstede’. Op 9-6-1755 is de schuld voldaan [ORA Olst 11/527].
18-10-1747: Gerrit Jans Eikelboom en Berend Veurhorst verkopen aan Derk Derks Koster hun
eigendommelijke katerstede ‘Elsenhoff’, gelegen te Welsum in de buurt van have de Hogenhoff [ORA Olst 5].
1748: Gerrit Jans Eijkelboom woont met 4 kinderen boven de 10 jaar en 2 dienstboden te Welsum
[Volkstelling Olst 1748].
1751: Gerrit Jans Eikelboom woont in Welsum nr.91 in een huis, in eigendom van ’t Stift ter
Hunnepe, met 1 vuurstede en 1 oven [Vuurstedengeld; oude quohier: Willem Jacobs].
Kinderen van Jacob en Jenneken:
2 Gerrit Hengeveld (Jacobs), geboren in 1703 in Olst. Volgt III.
3 Driesijn van Linden (Jacobs), geboren in 1705 in Olst. Zij is gedoopt op 13-09-1705 in Olst. Driesijn is overleden.
4 Maghteltijen van Linden (Jacobs), geboren in 1707 in Olst. Zij is gedoopt op 31-07-1707 in Olst. Maghteltijen is overleden vóór 1743, ten hoogste 36 jaar oud. Maghteltijen trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1735 met Jan Gelderman, ongeveer 30 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1705 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Gelderman en Stijntien Jacobs. Jan is overleden. Jan is weduwnaar van Maria Greve (Geurts) (1706-vóór 1732), met wie hij trouwde op 03-02-1730 in Veessen (Gem. Heerde). Jan trouwde later op 02-02-1743 in Heerde met Anna Evertsz (1708-1769).
III Gerrit Hengeveld (Jacobs) is geboren in 1703 in Olst, zoon van Jacob van Linden (Alberts) (zie II) en Jenneken Hengeveld. Hij is gedoopt op 15-04-1703 in Olst. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1725 met Aeltien Jacobs, ongeveer 25 jaar oud. Aeltien is geboren omstreeks 1700. Aeltien is overleden.
Kinderen van Gerrit en Aeltien:
1 Gerrigjen Roelofs Hengeveld (Gerrits), geboren in 12-1726 in Olst. Gerrigjen is overleden.
2 Jacob Albert Hengeveld (Gerrits), geboren in 1728 in Olst. Volgt IV-a.
3 Jan Hengeveld (Gerrits), geboren in 1732 in Olst. Volgt IV-b.
4 Jennigjen Hengeveld (Gerrits), geboren in 1734 in Olst. Zij is gedoopt op 12-03-1734 in Olst. Jennigjen is overleden vóór 1736, ten hoogste 2 jaar oud.
5 Jennigje Hengeveld (Gerrits), geboren in 1736 in Welsum (Zielgoed). Zij is gedoopt op 19-08-1736 in Olst. Jennigje is overleden op 08-04-1802 in Olst, 65 of 66 jaar oud. Zij is begraven op 12-04-1802 in Olst.
Notitie bij Jennigje: Geboren op het Zielgoed te Welsum
Jennigje trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1754 met Jan Logtenberg (Berends), ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren in 1726 in Olst, zoon van Berend Logtenberg (Jacobs) en Hendrikje Brummelkamp (Jansen). Hij is gedoopt op 17-04-1726. Jan is overleden op 06-05-1800 in Oene (Gem. Epe), 73 of 74 jaar oud.
Notitie bij Jan: Logtenberg wordt ook wel als Lugtenberg genoemd
Beroep:
Landbouwer (vermoedelijk pachter) op de Voorne, Oene.
6 Coert Hengeveld (Gerrits), geboren in 1739 in Olst. Hij is gedoopt op 01-03-1739 in Olst. Coert is overleden.
IV-a Jacob Albert Hengeveld (Gerrits) is geboren in 1728 in Olst, zoon van Gerrit Hengeveld (Jacobs) (zie III) en Aeltien Jacobs. Hij is gedoopt op 22-02-1728 in Olst. Jacob is overleden vóór 30-09-1770, ten hoogste 42 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Ook wel is genoemd Jacob Zielboer, waarschijnlijk omdat hij boerde op het Zielgoed te Welsum
In de doopakte staat Jacob Alberts
Jacob trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1750 met Anna Logtenberg (Berends), 21 of 22 jaar oud. Anna is geboren in 1728 in Olst, dochter van Berend Logtenberg (Jacobs) en Hendrikje Brummelkamp (Jansen). Zij is gedoopt op 21-10-1728 in Olst. Anna is overleden in 1797, 68 of 69 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Anna:
1 Gerrit Hengeveld (Jacobs), geboren omstreeks 1750 in Olst. Volgt V-a.
2 Berend Hengeveld, geboren omstreeks 1751 in Olst. Berend is overleden.
Notitie bij Berend: Vernoemd naar de grootvader van moederskant
Berend bleef ongehuwd.
3 Aaltje Hengeveld (Jacobs), geboren in 1753 in Olst. Zij is gedoopt op 29-06-1753 in Olst. Aaltje is overleden omstreeks 1795, ongeveer 42 jaar oud. Aaltje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 26-02-1779 in Olst [bron: DTB TR van Olst] met Jan Voorhorst (Berends), 34 of 35 jaar oud. Jan is geboren in 1744 in Olst, zoon van Berend Voorhorst (Jans) en Aaltje Eikelboom (Gerrits). Jan is overleden op 19-11-1814 in Olst, 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij Jan: Boer op de Hombrake te Welsum
Hij erft´t Goet to Hoenbroeke mit synen toebehoren, gheleghen in dier buerscap toe Welsum in dien kerspel to Olst" op 17 januari 1775 na de dood van zijn moeder. Op 11-04-1792 wordt hij genoemd als koper van de Saaykampen "het Lange Oever" en "den kleinen Bintriem" na opdracht van zijn broer Jacob. Zie ook notities bij zijn andere broers en zusters.
4 Hendrikje Hengeveld, geboren in 1754 in Olst. Zij is gedoopt op 02-09-1754 in Olst. Hendrikje is overleden.
5 Jacob Hengeveld, geboren in 1755 in Olst. Hij is gedoopt op 30-11-1755 in Olst. Jacob is overleden vóór 1770, ten hoogste 15 jaar oud.
6 Jan Hengeveld, geboren in 1757 in Olst. Hij is gedoopt op 03-07-1757 in Olst. Jan is overleden op 11-03-1844 in Welsum (Gem. Olst), 86 of 87 jaar oud [bron: Aktenummer: 16]. Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
7 Jacomina Hengeveld, geboren in 1758 in Olst. Zij is gedoopt op 03-12-1758 in Olst. Jacomina is overleden op 08-04-1810 in Olst, 51 of 52 jaar oud. Jacomina trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 10-02-1786 in Olst met Albert Voorhorst (Berends), 39 of 40 jaar oud. Albert is geboren in 1746 in Olst, zoon van Berend Voorhorst (Jans) en Aaltje Eikelboom (Gerrits). Hij is gedoopt op 01-05-1746 in Olst. Albert is overleden op 13-08-1807 in Olst, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij Albert: Boer op het Arke te Welsum
Notaris Man te Voorst: Overleden Albert Voorhorst †13-8-1807 Welsum en Jacomina Hengeveld †8-4-1810, de erfenis wordt verdeeld in 7 loten: lot 1, huis en bouwland, kwam in handen van de jongste zoon Jacob. Aaltje werkte als dienstmeid bij Albert Lugtenberg, voogden waren Barend Voorhorst Jz en Hendrik Hengeveld
8 Gerrigjen Hengeveld (Jacobs), geboren in 1760 in Olst. Zij is gedoopt op 13-04-1760 in Olst. Gerrigjen is overleden op 03-07-1822 in Olst, 61 of 62 jaar oud. Gerrigjen trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 27-10-1793 in Olst met Jacob van Voorst (Floors), ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op 11-10-1793 in Olst in ondertrouw zijn gegaan. Jacob is geboren omstreeks 1760, zoon van Floor van Voorst (Teunis) en Geertjen Eikelboom (Gerrits). Jacob is overleden.
Notitie bij Jacob: Boer op de Hogenhof onder Welsum,
9 Aart Hengeveld, geboren in 1761 in Olst. Hij is gedoopt op 16-09-1761 in Olst. Aart is overleden.
10 Hendrik Hengeveld, geboren in 1762 in Olst. Hij is gedoopt op 12-12-1762 in Olst. Hendrik is overleden vóór 1768, ten hoogste 6 jaar oud.
11 Eva Hengeveld (Jacobs), geboren in 1766 in Olst. Zij is gedoopt op 18-05-1766 in Olst. Eva is overleden op 19-04-1838 in Welsum (Gem. Olst), 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 20]. Eva trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 30-04-1797 in Olst met Albert Logtenberg (Jans), 25 of 26 jaar oud. Albert is geboren in 1771 in Oene (Gem. Epe), zoon van Jan Logtenberg (Berends) en Jennigje Hengeveld (Gerrits) (zie III,5). Hij is gedoopt op 30-06-1771 in Oene (Gem. Epe) [bron: Olst: DTBL NG; Dopen 1791-1813; OLS03 Bronscan file: OLS03.BAP]. Albert is overleden op 10-10-1858 in Welsum (Gem. Olst), 86 of 87 jaar oud [bron: Aktenummer: 82].
Notitie bij Albert: Boer op de Schelenberg te Welsum
Beroep:
Landbouwer
12 Hendrik Hengeveld (Jacobs), geboren in 1768 in Olst. Volgt V-b.
13 Jacob Hengeveld, geboren in 1770 in Olst. Hij is gedoopt op 30-09-1770 in Olst. Jacob is overleden.
Notitie bij Jacob: Bij de doop van Jacob was zijn vader al overleden
V-a Gerrit Hengeveld (Jacobs) is geboren omstreeks 1750 in Olst, zoon van Jacob Albert Hengeveld (Gerrits) (zie IV-a) en Anna Logtenberg (Berends). Gerrit is overleden op 31-08-1804 in Olst, ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven op 05-09-1804 in Olst.
Notitie bij Gerrit: Gerrit Hengeveld, zielboer, pachter op het Zielgoed te Welsum, Waarschijnlijk de oudste zoon, omdat hij is vernoemd naar zijn grootvader aan vaders kant (bladzijden in doopboek ontbreken). Hij volgt zijn vader op als boer op "Zielgoed" onder Welsum, welke boerderij hij op 17-07-1804 aankoopt.
Gerrit:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 25-09-1778 in Olst met Hendrika Voorhorst (Berends), 27 of 28 jaar oud. Hendrika is geboren in 1750 in Olst, dochter van Berend Voorhorst (Jans) en Aaltje Eikelboom (Gerrits). Zij is gedoopt op 04-01-1750 in Olst. Hendrika is overleden vóór 1788, ten hoogste 38 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: "De Sandkamp, de Pasjes Akker en het Uitslag, gesprooten uit het erve en goed de Hombrake, geleegen in het carspel van Olst, buerschap Welsum" : Gerrit Jacobs Hengeveld namens zijn vrouw Hendrika Berents Voorhorst, zoals Jan Berent Voorhorst daar in 1775 mee was beleend. Datum: 16 maart 1780 [Bron: OT f. 12, nr. 946].
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1789 in Olst met Geertrui Karrenbeld, ongeveer 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-04-1788 in Olst. Geertrui is geboren in 1762, dochter van Antony Karrenbeld en Janna Hendriks. Zij is gedoopt op 10-01-1762 in Olst. Geertrui is overleden op 15-07-1807 in Olst, 44 of 45 jaar oud.
Notitie bij Geertrui: Ook wel genoemd Geertrui Antonis
Kinderen van Gerrit en Hendrika:
1 Jacob Hengeveld, geboren in 1778 in Welsum (Gem. Olst). Volgt VI-a.
2 Aaltjen Hengeveld, geboren in 1780 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 28-05-1780 in Olst. Aaltjen is overleden vóór 1781, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Aaltje Hengeveld, geboren in 1781 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 05-08-1781 in Olst. Aaltje is overleden.
4 Anna Hengeveld, geboren in 1783 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 23-03-1783 in Olst. Anna is overleden op 10-06-1807 in Terwolde (Gem. Voorst), 23 of 24 jaar oud. Zij is begraven op 15-06-1807 in Terwolde (Gem. Voorst).
Notitie bij Anna: 24 december 1805 te Olst op den Huise Nijendal voor het Gericht gehuwd.
Anna Hengeveld vrouw van Teunis Schokkenkamp onder Grapendal aan een
zenuwentrekkinge. Nagalaten haar man en een kind. Oud 24 jaaren.
Anna trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 24-12-1805 in Olst met Teunis Schokkenkamp, nadat zij op 06-12-1805 in ondertrouw zijn gegaan. Teunis is geboren in Welsum (Gem. Olst), zoon van Hendrik Schokkenkamp (Jacobs) en Jentjen Harms. Teunis is overleden.
5 Maria Hengeveld, geboren in 1786 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 16-07-1786 in Olst. Maria is overleden.
Kinderen van Gerrit en Geertrui:
6 Hendrikjen Hengeveld, geboren in 1789 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 20-12-1789 in Olst. Hendrikjen is overleden op 13-05-1822 in Deventer, 32 of 33 jaar oud [bron: Aktenr 115]. Hendrikjen trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 06-07-1815 in Deventer [bron: Aktenr 36] met Gerrit Beernink, 24 of 25 jaar oud. Gerrit is geboren in 1790 in Deventer, zoon van Hendrik Beernink en Gerritjen Brandlight. Hij is gedoopt op 28-02-1790 in Deventer. Gerrit is overleden op 19-03-1826 in Deventer, 35 of 36 jaar oud [bron: Aktenr 76]. Gerrit trouwde later op 23-11-1822 in Deventer met Adriana Brinkgreve (geb. 1797).
Beroep:
Slachter
7 Janna Hengeveld, geboren op 02-01-1792 in Olst. Zij is gedoopt op 08-01-1792 in Olst. Janna is overleden op 03-05-1875 in Welsum (Gem. Olst), 83 jaar oud [bron: Aktenr 33]. Janna trouwde, 23 jaar oud, op 11-02-1815 in Olst [bron: Aktenummer: 3] met Jacob Voorhorst, 30 of 31 jaar oud. Jacob is geboren in 1784 in Olst, zoon van Jan Voorhorst (Berends) en Aaltje Hengeveld (Jacobs) (zie IV-a,3). Hij is gedoopt op 19-12-1784 in Olst. Jacob is overleden op 27-05-1853 in Olst, 68 of 69 jaar oud.
Beroep:
Bouwman
8 Barta Hengeveld, geboren op 27-07-1793 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 04-08-1793 in Olst. Barta is overleden op 15-06-1822 in Welsum (Gem. Olst), 28 jaar oud [bron: Aktenr 38]. Barta trouwde, 26 jaar oud, op 02-03-1820 in Olst [bron: Aktenummer: 5] met Lammert Overdorp, 37 jaar oud. Lammert is geboren op 19-01-1783 in Olst, zoon van Teunis Overdorp en Stevendina Cornelis. Lammert is overleden op 16-09-1858 in Olst, 75 jaar oud [bron: Aktenr 77]. Lammert trouwde later na 1822 met Aaltje van Voorst.
Beroep:
Bouwman
9 Antonie Hengeveld, geboren op 24-05-1795 in Welsum (Gem. Olst). Hij is gedoopt op 31-05-1795 in Olst. Antonie is overleden op 23-06-1862 in Welsum (Gem. Olst), 67 jaar oud. Antonie bleef ongehuwd.
10 Albert Hengeveld, geboren op 19-02-1797 in Welsum (Gem. Olst). Volgt VI-b.
11 Berend Hengeveld, geboren in 1799 in Welsum (Gem. Olst). Hij is gedoopt op 02-08-1799 in Olst. Berend is overleden vóór 1801, ten hoogste 2 jaar oud.
12 Berend Hengeveld, geboren op 29-03-1801 in Welsum (Gem. Olst). Volgt VI-c.
VI-a Jacob Hengeveld is geboren in 1778 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Gerrit Hengeveld (Jacobs) (zie V-a) en Hendrika Voorhorst (Berends). Hij is gedoopt op 20-12-1778 in Olst. Jacob is overleden op 29-01-1847 in Welsum (Gem. Olst), 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenr 13].
Beroep:
Landbouwer
Jacob trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 01-05-1810 in Oene (Gem. Epe) met Aaltje Voorhorst, 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 13-04-1810 in Oene (Gem. Epe) in ondertrouw zijn gegaan. Aaltje is geboren in 1787 in Welsum (Gem. Olst), dochter van Jan Voorhorst (Berends) en Aaltje Hengeveld (Jacobs) (zie IV-a,3). Zij is gedoopt op 18-03-1787 in Terwolde (Gem. Voorst). Aaltje is overleden op 04-09-1839 in Welsum (Gem. Olst), 51 of 52 jaar oud [bron: Aktenr 43].
Kinderen van Jacob en Aaltje:
1 Albert Hengeveld, geboren op 02-12-1813 in Nijbroek (Gem. Voorst). Volgt VII-a.
2 Johanna Hendrika Hengeveld, geboren in 1816 in Olst. Johanna is overleden op 11-07-1865 in Welsum (Gem. Olst), 48 of 49 jaar oud [bron: Aktenr 50]. Johanna trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 03-10-1850 in Olst [bron: Aktenr 18] met Derk Drost, 34 jaar oud. Derk is geboren op 09-12-1815 in Epe [bron: Aktenr 65], zoon van Lammert Drost en Hendrikje Brummel. Derk is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
3 Aaltje Hengeveld, geboren in 1818 in Welsum (Gem. Olst). Aaltje is overleden op 19-10-1876 in Welsum (Gem. Olst), 57 of 58 jaar oud [bron: Aktenr 94]. Aaltje bleef ongehuwd.
4 Jan Hengeveld, geboren in 1821 in Welsum (Gem. Olst). Volgt VII-b.
5 Anna Hengeveld, geboren op 13-07-1823 in Olst. Anna is overleden op 14-07-1823 in Olst, 1 dag oud [bron: Aktenr 41].
6 Hendrik Hengeveld, geboren op 14-08-1824 in Olst. Volgt VII-c.
7 Berend Jacob Hengeveld, geboren in 02-1827 in Olst. Berend is overleden op 13-04-1827 in Olst, 2 maanden oud [bron: Aktenr 22].
8 Berend Jacob Hengeveld, geboren in 1829 in Welsum (Gem. Olst). Berend is overleden op 14-03-1853 in Welsum (Gem. Olst), 23 of 24 jaar oud [bron: Aktenr 18].
VII-a Albert Hengeveld is geboren op 02-12-1813 in Nijbroek (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 77], zoon van Jacob Hengeveld (zie VI-a) en Aaltje Voorhorst. Albert is overleden op 23-10-1877 in Diepenveen (Ov), 63 jaar oud [bron: Aktenr 63].
Beroep:
Landbouwer
Albert trouwde, 40 jaar oud, op 04-03-1854 in Olst [bron: Aktenr 6] met Gerrigje Dijkhuizen, 32 jaar oud. Gerrigje is geboren op 20-05-1821 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 54], dochter van Berend Dijkhuisen en Cornelia Voorhorst. Gerrigje is overleden op 26-07-1886 in Diepenveen (Ov), 65 jaar oud [bron: Aktenr 46].
Kinderen van Albert en Gerrigje:
1 Jacob Hengeveld, geboren op 23-03-1855 in Voorst (Gld). Volgt VIII-a.
2 Berend Hengeveld, geboren op 08-11-1856 in Twello (Gem. Voorst). Volgt VIII-b.
3 Aleida Johanna Hengeveld, geboren op 31-03-1858 om 13:00 in Voorst (Gld) [bron: Akten 97]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1858. Bij de geboorteaangifte van Aleida was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Beekman en Jan Ketting. Aleida is overleden op 04-03-1886 in Diepenveen (Ov), 27 jaar oud [bron: Aktenr 9]. Aleida trouwde, 25 jaar oud, op 21-02-1884 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 5] met Jan Willem Wiltink, 29 of 30 jaar oud. Jan is geboren in 1854 in Gorssel (Gld), zoon van Lambertus Wiltink en Johanna Bovendorp. Jan is overleden. Jan trouwde later op 15-10-1887 in Olst [bron: Aktenr 19] met Gerrigje Hengeveld (1864-1949), zie VII-c,6.
Beroep:
Landbouwer
4 Cornelis Hengeveld, geboren op 29-09-1859 om 10:00 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 209]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1859. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Beekman en Jan Beumer. Cornelis is overleden op 05-04-1860 in Diepenveen (Ov), 6 maanden oud [bron: Aktenr 29].
5 Cornelis Hengeveld, geboren op 31-07-1862 in Diepenveen (Ov). Volgt VIII-c.
VIII-a Jacob Hengeveld is geboren op 23-03-1855 om 22:00 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 64], zoon van Albert Hengeveld (zie VII-a) en Gerrigje Dijkhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1855. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jan Tesebeld en Jan Ketting. Jacob is overleden op 06-12-1900 in Diepenveen (Ov), 45 jaar oud [bron: Aktenr 63].
Beroep:
Landbouwer
Jacob:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 13-07-1882 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 26] met Gerritdina Hegeman, 25 of 26 jaar oud. Gerritdina is geboren in 1856 in Olst, dochter van Jan Hegeman en Gerritjen Hekkert. Gerritdina is overleden op 10-05-1894 in Diepenveen (Ov), 37 of 38 jaar oud [bron: Aktenr 34].
Notitie bij Gerritdina: Weduwe van Willem Baltink
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 06-06-1895 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 24] met Willemina Christina Kloosterboer, 24 of 25 jaar oud. Willemina is geboren in 1870 in Diepenveen (Ov), dochter van Wolter Kloosterboer en Anneken Voortman. Willemina is overleden op 27-10-1920 in Diepenveen (Ov), 49 of 50 jaar oud [bron: Aktenr 63]. Willemina trouwde later op 03-03-1904 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 4] met Wolter Arend Voortman.
Kinderen van Jacob en Willemina:
1 Gerhard Hengeveld, geboren op 29-02-1896 in Diepenveen (Ov). Volgt IX-a.
2 Wolter Arend Johan Hengeveld, geboren in 1898 in Diepenveen (Ov). Volgt IX-b.
3 Gerritje Alberta Hengeveld, geboren in 1900 in Diepenveen (Ov). Gerritje is overleden. Gerritje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 17-11-1921 in Diepenveen (Ov) met Hendrik Jan Bluemink, 20 of 21 jaar oud. Hendrik is geboren in 1900 in Bathmen (Gem. Deventer), zoon van Egbert Bluemink en Janna Vaarthuis. Hendrik is overleden.
IX-a Gerhard Hengeveld is geboren op 29-02-1896 in Diepenveen (Ov), zoon van Jacob Hengeveld (zie VIII-a) en Willemina Christina Kloosterboer. Gerhard is overleden op 25-11-1979, 83 jaar oud. Hij is begraven in Ruurlo (Gem. Berkelland).
Beroep:
Landbouwer
Gerhard:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 24-03-1921 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 11] met Gerritje van de Mars, 14 jaar oud. Gerritje is geboren op 27-03-1906 in Welsum (Gem. Olst), dochter van Willem van de Mars en Hendrikje Gerrits. Gerritje is overleden op 01-07-1929 in Deventer, 23 jaar oud. Zij is begraven in Terwolde (Gem. Voorst).
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 22-12-1933 in Laren (Gld) [bron: Aktenr 36] met Hendrika Johanna Oonk, 27 jaar oud. Hendrika is geboren op 27-03-1906 in Bredevoort (Gld) [bron: Aktenr 72], dochter van Hendrik Oonk en Dina Gesiena Naves. Hendrika is overleden.
IX-b Wolter Arend Johan Hengeveld is geboren in 1898 in Diepenveen (Ov), zoon van Jacob Hengeveld (zie VIII-a) en Willemina Christina Kloosterboer. Wolter is overleden.
Notitie bij Wolter: Dit echtpaar is een volle neef en nicht van elkaar
Beroep:
Landbouwer
Wolter trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 11-09-1919 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 28] met Gerritje Hengeveld, 26 jaar oud. Zie VIII-c,1 voor persoonsgegevens van Gerritje.
VIII-b Berend Hengeveld is geboren op 08-11-1856 om 16:30 in Twello (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 184], zoon van Albert Hengeveld (zie VII-a) en Gerrigje Dijkhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-11-1856. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Beekman en Jan Ketting. Berend is overleden op 20-12-1933 in Voorst (Gld), 77 jaar oud [bron: Aktenr 135].
Notitie bij Berend: Berend woonde op Erve Belle Rensink onder landgoed de Poll onder Voorst
Beroep:
Landbouwer
Berend:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 06-05-1891 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 15] met Maria Kloosterboer, 23 jaar oud. Maria is geboren op 26-10-1867 om 21:00 in Diepenveen (buurtschap Borgele) [bron: Aktenr 88], dochter van Wolter Kloosterboer en Anneken Voortman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1867. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Oosterwechel en Jan Nieuwenhuis. Maria is overleden op 17-07-1896 in Diepenveen (Ov), 28 jaar oud [bron: Aktenr 60].
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 01-02-1902 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 5] met Gerdina Weenink, 30 jaar oud. Gerdina is geboren op 06-12-1871 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 242], dochter van Harmen Antoon Weenink en Everdina Bleumink. Gerdina is overleden op 26-02-1956 in Bennekom, 84 jaar oud.
Kinderen van Berend en Maria:
1 Gerritjen Hengeveld, geboren op 20-03-1892 om 06:00 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 29]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1892. Bij de geboorteaangifte van Gerritjen was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Dommerholt en Teunis Keurhorst. Gerritjen is overleden. Gerritjen trouwde, 25 jaar oud, op 23-02-1918 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 12] met Jacob Florijn van Voorst, 48 jaar oud. Jacob is geboren op 27-02-1869 in Deventer [bron: Aktenr 111], zoon van Marinus van Voorst en Geertruij Harmsen. Jacob is overleden.
Beroep:
Landbouwer
2 Wolter Hengeveld, geboren op 12-06-1893 om 02:30 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 48]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-06-1893. Bij de geboorteaangifte van Wolter was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Dommerholt en Teunis Keurhorst. Wolter is overleden.
3 Albert Hengeveld, geboren op 11-08-1894 in Diepenveen (Ov). Volgt IX-c.
Kinderen van Berend en Gerdina:
4 Maria Berendina Hengeveld, geboren op 12-06-1903 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 146]. Maria is overleden. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 06-02-1930 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 11] met Lambertus Albert Jacob Schokkenkamp, 29 of 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Lambertus was de volgende getuige aanwezig: Albert Jacob Schokkenkamp (broer van de bruidegom) en Harmen Anton Hengeveld (broer van de bruid). Lambertus is geboren in 1900 in Olst, zoon van Willem Schokkenkamp en Jansje Aaltje van Voorst. Lambertus is overleden.
Beroep:
Landbouwer
5 Everdina Hermina Hengeveld, geboren op 12-06-1903 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 147]. Everdina is overleden. Everdina trouwde, 30 jaar oud, op 15-02-1934 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 12] met Hendrik Teunis Hassink, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 15-12-1904 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 297], zoon van Teunis Hassink en Aaltje Klein Veldink. Hendrik is overleden.
6 Harmen Antoon Hengeveld, geboren op 31-05-1905 in Voorst (Gld). Volgt IX-d.
7 Berta Gerritdina Hengeveld, geboren op 04-05-1911 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 98]. Berta is overleden. Berta trouwde, 29 jaar oud, op 10-07-1940 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 53] met Wolterus Willemsen, 24 of 25 jaar oud. Wolterus is geboren in 1915 in Voorst (Gld), zoon van Wolterus Willemsen en Wendelina Willemink. Wolterus is overleden.
Beroep:
Rijks-landbouw assistent
IX-c Albert Hengeveld is geboren op 11-08-1894 om 22:00 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 67], zoon van Berend Hengeveld (zie VIII-b) en Maria Kloosterboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1894. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Dommerholt en Teunis Keurhorst. Albert is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Albert trouwde, 32 jaar oud, op 27-11-1926 in Olst [bron: Aktenr 40] met Antonia Oosterkamp, 24 of 25 jaar oud. Antonia is geboren in 1901 in Diepenveen (Ov), dochter van Albert Jan Oosterkamp en Christina van Gorssel. Antonia is overleden.
IX-d Harmen Antoon Hengeveld is geboren op 31-05-1905 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 125], zoon van Berend Hengeveld (zie VIII-b) en Gerdina Weenink. Harmen is overleden op 13-12-1952 in Deventer, 47 jaar oud [bron: Aktenr 555].
Beroep:
Landbouwer
Harmen trouwde, 28 jaar oud, op 15-02-1934 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 13] met Gerharda Hassink, 26 jaar oud. Gerharda is geboren op 11-01-1908 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 11], dochter van Teunis Hassink en Aaltje Klein Veldink. Gerharda is overleden.
VIII-c Cornelis Hengeveld is geboren op 31-07-1862 om 14:00 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 72], zoon van Albert Hengeveld (zie VII-a) en Gerrigje Dijkhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1862. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jannes Klein Horsman en Derk Jan Bouwhuis. Cornelis is overleden op 25-01-1927 in Diepenveen (Ov), 64 jaar oud [bron: Aktenr 11].
Beroep:
Landbouwer
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 12-02-1891 in Gorssel (Gld) [bron: Aktenr 4] met Fredrika Gesina Wiltink, 29 of 30 jaar oud. Fredrika is geboren in 1861 in Gorssel (Gld), dochter van Hendrik Wiltink en Harmina Janna Huernink. Fredrika is overleden op 29-12-1941 in Diepenveen (Ov), 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr 76].
Kind van Cornelis en Fredrika:
1 Gerritje Hengeveld, geboren op 30-09-1892 om 03:00 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 89]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1892. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Engbert Jan Dommerholt en Antonius Lebuinus Roesink. Gerritje is overleden. Gerritje trouwde, 26 jaar oud, op 11-09-1919 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 28] met Wolter Arend Johan Hengeveld, 20 of 21 jaar oud. Zie IX-b voor persoonsgegevens van Wolter.
VII-b Jan Hengeveld is geboren in 1821 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Jacob Hengeveld (zie VI-a) en Aaltje Voorhorst. Jan is overleden op 28-12-1873 in Epe, 51 of 52 jaar oud [bron: Aktenr 170].
Beroep:
Landbouwer
Jan:
(1) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 02-05-1855 in Heerde [bron: Aktenr 11] met Lubbertje Drost, 30 jaar oud. Lubbertje is geboren op 20-09-1824 in Epe [bron: Aktenr 111], dochter van Lammert Drost en Hendrikje Brummel. Lubbertje is overleden op 16-08-1868 in Epe, 43 jaar oud [bron: Aktenr 146].
(2) trouwde, 49 of 50 jaar oud, op 21-01-1871 in Epe [bron: Aktenr 2] met Fennigje Beumer, 57 jaar oud. Fennigje is geboren op 11-10-1813 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 49], dochter van Hendrik Beumer (Rijks) en Anna Maria Riphagen. Fennigje is overleden op 04-06-1873 in Oene (Gem. Epe), 59 jaar oud [bron: Aktenummer: 84]. Fennigje is weduwe van Jacob van Emst (1820-1860), met wie zij trouwde op 20-01-1855 in Epe [bron: Aktenummer: 2]. Fennigje is weduwe van Evert Koster (1813-1865), met wie zij trouwde op 19-12-1863 in Epe [bron: Aktenummer: 66].
Kinderen van Jan en Lubbertje:
1 Jacob Hengeveld, geboren op 07-02-1856 om 09:00 in Olst [bron: Aktenr 14]. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Egbert Vlaskamp en Gerrit Eijkelboom. Jacob is overleden op 19-01-1877 in Arnhem, 20 jaar oud [bron: Aktenr 24].
Beroep:
Milicien
2 Albert Jan Hengeveld, geboren op 24-08-1858 in Olst. Volgt VIII-d.
3 Hendrik Hengeveld, geboren op 10-05-1860 om 03:00 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 78]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan Vlaskamp en Jan Fuit. Hendrik is overleden op 15-10-1861 in Welsum (Gem. Olst), 1 jaar oud [bron: Aktenr 78].
4 Lambertus Hengeveld, geboren op 27-02-1862 om 02:00 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 29]. Bij de geboorteaangifte van Lambertus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Kronenberg en Derk van den Beld. Lambertus is overleden op 09-03-1862 in Welsum (Gem. Olst), 10 dagen oud [bron: Aktenr 26].
5 Lubbarta Hendrika Hengeveld, geboren op 13-04-1864 om 01:00 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 49]. Bij de geboorteaangifte van Lubbarta was de volgende getuige aanwezig: Jan Vlaskamp en Jan Tiemens Nijenhuis. Lubbarta is overleden op 03-11-1952, 88 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Lubbarta trouwde, 21 jaar oud, op 16-12-1885 in Hattem [bron: Aktenr 21] met Klaas Mensink, 21 jaar oud. Klaas is geboren op 20-09-1864 in Hattem [bron: Aktenr 87], zoon van Klaas Mensink en Lubberta van Enst. Klaas is overleden op 25-06-1937, 72 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
VIII-d Albert Jan Hengeveld is geboren op 24-08-1858 om 01:00 in Olst [bron: Aktenr 103], zoon van Jan Hengeveld (zie VII-b) en Lubbertje Drost. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Pieter Joseph Klees en Jan Fuit. Albert is overleden op 05-02-1941 in Deventer, 82 jaar oud [bron: Aktenr 61].
Beroep:
Boerenknecht later Tolgaarder
Albert trouwde, 24 jaar oud, op 19-04-1883 in Olst [bron: Aktenr 12] met Reintjen de Wilde, 22 of 23 jaar oud. Reintjen is geboren in 1860 in Olst, dochter van Herm de Wilde en Janna van der Steeg. Reintjen is overleden op 19-01-1939 in Olst, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr 5].
Kinderen van Albert en Reintjen:
1 Luberta Johanna Hengeveld, geboren op 23-11-1883 om 12:00 in Olst [bron: Aktenr 132]. Bij de geboorteaangifte van Luberta was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Hein en Harm de Wilde. Luberta is overleden. Luberta trouwde, 22 jaar oud, op 07-12-1905 in Olst [bron: Aktenr 40] met Wouter van der Lugt, 22 jaar oud. Wouter is geboren op 08-03-1883 in Leusden [bron: Aktenr 16], zoon van Hendrik van der Lugt en Elisabeth Pothoven. Wouter is overleden.
Beroep:
Timmerman
2 Herm Jan Hengeveld, geboren op 02-03-1885 om 05:00 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 24]. Bij de geboorteaangifte van Herm was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Hein en Harm de Wilde. Herm is overleden op 05-05-1886 in Welsum (Gem. Olst), 1 jaar oud [bron: Aktenr 42].
3 Herm Jan Hengeveld, geboren op 09-02-1888 om 21:30 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 18]. Bij de geboorteaangifte van Herm was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Korderijnk en Jacobus Hein. Herm is overleden op 29-07-1889 in Welsum (Gem. Olst), 1 jaar oud [bron: Aktenr 69].
4 Reintjen Hengeveld, geboren op 23-04-1892 om 19:00 in Olst [bron: Aktenr 56]. Bij de geboorteaangifte van Reintjen was de volgende getuige aanwezig: Bartus Waaijenberg en Jan Neuteboom Spijker. Reintjen is overleden. Reintjen trouwde, 20 jaar oud, op 03-08-1912 in Olst [bron: Aktenr 30] met Johannes Ilsink, 23 of 24 jaar oud. Johannes is geboren in 1888 in Deventer, zoon van Albert Jan Ilsink en Hendrika van de Graaf. Johannes is overleden.
Beroep:
Katoenwever
VII-c Hendrik Hengeveld is geboren op 14-08-1824 om 20:30 in Olst, zoon van Jacob Hengeveld (zie VI-a) en Aaltje Voorhorst. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Lammert Willem Voorhorst en Jan Wijnand. Hendrik is overleden op 25-02-1899 om 15:00 in Welsum (Gem. Olst), 74 jaar oud [bron: Aktenr 14].
Notitie bij Hendrik: Dienstplicht:
Hendrik is binnen de Gemeente Olst voor de Nationale Militie ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen het Nr. 41, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
Beroep:
Landbouwer
Hendrik:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 09-12-1854 in Olst [bron: Aktenr 27] met Gerritjen Overdorp, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Gerritjen was de volgende getuige aanwezig: Jan Hengeveld en Marten Brouwer en Hendrik van der Meij en Steven Overdorp. Gerritjen is geboren op 16-11-1826 om 15:00 in Olst, dochter van Gerrit Overdorp en Aleida Jansen. Bij de geboorteaangifte van Gerritjen was de volgende getuige aanwezig: Gosen Leppink en Jan Jansen. Gerritjen is overleden op 04-06-1860 om 20:00 in Welsum (Gem. Olst), 33 jaar oud [bron: Aktenr 49]. Bij de overlijdensaangifte van Gerritjen was de volgende getuige aanwezig: Lammert Jan Voorhorst Hendrikszoon en Gerrit Hendrik Fuit.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 24-08-1861 in Olst [bron: Aktenr 15] met Maria Schoterman, 27 of 28 jaar oud. Maria is geboren in 1833 om 17:00 in Olst, dochter van Evert Schoterman en Hermina Zwiers. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jan Schoterman en Teunis Rensink. Maria is overleden op 30-12-1884 om 07:00 in Welsum (Gem. Olst), 50 of 51 jaar oud [bron: Aktenr 92]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jan Vlaskamp en Albert Nieuwenhuis.
Kinderen van Hendrik en Gerritjen:
1 Gerrit Jacob Hengeveld, geboren op 29-09-1855 om 11:00 in Olst [bron: Aktenr 87]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Egbert Vlaskamp en Berend Voorhorst. Gerrit is overleden op 04-12-1904 in Welsum (Gem. Olst), 49 jaar oud [bron: Aktenr 96]. Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
2 Albert Jan Hengeveld, geboren op 12-01-1857 in Olst. Volgt VIII-e.
3 Aleida Hengeveld, geboren in 1858 in Olst. Aleida is overleden op 25-07-1924 in Welsum (Gem. Olst), 65 of 66 jaar oud [bron: Aktenr 40]. Aleida bleef ongehuwd.
4 Jacob Hengeveld, geboren op 04-08-1859 om 15:00 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 80]. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jan Vlaskamp en Jan Fuit. Jacob is overleden op 12-10-1859 in Welsum (Gem. Olst), 2 maanden oud [bron: Aktenr 77].
Kinderen van Hendrik en Maria:
5 Evert Jan Hengeveld, geboren op 01-07-1862 om 04:00 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 84]. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Derk Drost en Evert Eijkelboom. Evert is overleden op 04-12-1864 in Welsum (Gem. Olst), 2 jaar oud [bron: Aktenr 95].
6 Gerrigje Hengeveld, geboren in 1864 in Olst. Gerrigje is overleden op 23-07-1949 in Diepenveen (Ov), 84 of 85 jaar oud [bron: Aktenr 45]. Gerrigje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 15-10-1887 in Olst [bron: Aktenr 19] met Jan Willem Wiltink, 32 of 33 jaar oud. Jan is geboren in 1854 in Gorssel (Gld), zoon van Lambertus Wiltink en Johanna Bovendorp. Jan is overleden. Jan is weduwnaar van Aleida Johanna Hengeveld (1858-1886), met wie hij trouwde op 21-02-1884 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr 5], zie VII-a,3.
Beroep:
Landbouwer
7 Evert Jan Hengeveld, geboren op 13-12-1864 in Olst. Volgt VIII-f.
8 Jacob Hengeveld, geboren op 10-05-1866 om 03:00 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 63]. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Evert Eijkelboom en Jan Fuit. Jacob is overleden op 01-01-1867 in Welsum (Gem. Olst), 7 maanden oud [bron: Aktenr 1].
9 Hermina Hendrika Hengeveld, geboren op 07-08-1867 om 16:00 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 92]. Bij de geboorteaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Evert Eijkelboom en Derk Drost. Hermina is overleden op 16-03-1868 in Welsum (Gem. Olst), 7 maanden oud [bron: Aktenr 37].
10 Hermina Hendrika Hengeveld, geboren op 24-01-1869 om 08:00 in Olst [bron: Aktenr 13]. Bij de geboorteaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Evert Eijkelboom en Jan Fuit. Hermina is overleden op 20-03-1949 in Olst, 80 jaar oud [bron: Aktenr 25]. Hermina bleef ongehuwd.
11 NN Hengeveld, levenloos geboren zoon, geboren op 21-10-1871 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 96].
VIII-e Albert Jan Hengeveld is geboren op 12-01-1857 om 06:00 in Olst [bron: Aktenr 4], zoon van Hendrik Hengeveld (zie VII-c) en Gerritjen Overdorp. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Jan Hengeveld en Derk Drost. Albert is overleden op 04-03-1941 in Olst, 84 jaar oud [bron: Aktenr 36].
Beroep:
Landbouwer
Albert trouwde, 27 jaar oud, op 13-03-1884 in Olst [bron: Aktenr 6] met Anna Hendrika Slijkhuis, 26 of 27 jaar oud. Anna is geboren in 1857 in Olst, dochter van Antonij Slijkhuis en Hermina Angenis Reinira Beumer. Anna is overleden op 27-10-1941 in Olst, 83 of 84 jaar oud [bron: Aktenr 67].
Kinderen van Albert en Anna:
1 Antonij Hengeveld, geboren op 18-03-1885 in Olst. Volgt IX-e.
2 Hendrik Hengeveld, geboren op 22-01-1887 om 23:00 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 8]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Marten Veldkamp en Johannes van Rijssen. Hendrik is overleden op 02-02-1891 in Welsum (Gem. Olst), 4 jaar oud [bron: Aktenr 18].
3 Hermina Maria Hengeveld, geboren op 30-05-1889 om 05:00 in Olst [bron: Aktenr 57]. Bij de geboorteaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Marten Veldkamp en Johannes van Rijssen. Hermina is overleden. Hermina trouwde, 27 jaar oud, op 04-11-1916 in Olst [bron: Aktenr 26] met Albert Jacob van Voorst, 33 of 34 jaar oud. Albert is geboren in 1882 in Olst, zoon van Albert Jacob van Voorst en Tonia Dijkhuisen. Albert is overleden.
Beroep:
Landbouwer
4 Gerhard Hengeveld, geboren op 04-01-1891 om 07:00 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 4]. Bij de geboorteaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Marten Veldkamp en Johannes van Rijssen. Gerhard is overleden op 11-10-1899 in Welsum (Gem. Olst), 8 jaar oud [bron: Aktenr 74].
5 Hendrik Hengeveld, geboren op 10-05-1894 in Welsum (Gem. Olst). Volgt IX-f.
6 Marinus Hengeveld, geboren op 27-05-1897 om 18:30 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 71]. Bij de geboorteaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Evert van der Worp en Johannes van Rijssen. Marinus is overleden op 26-09-1897 in Welsum (Gem. Olst), 3 maanden oud [bron: Aktenr 75].
IX-e Antonij Hengeveld is geboren op 18-03-1885 om 00:30 in Olst [bron: Aktenr 42], zoon van Albert Jan Hengeveld (zie VIII-e) en Anna Hendrika Slijkhuis. Bij de geboorteaangifte van Antonij was de volgende getuige aanwezig: Johannes van Rijssen en Marten Veldkamp. Antonij is overleden op 09-07-1947 in Deventer, 62 jaar oud [bron: Aktenr 30].
Beroep:
Landbouwer
Antonij trouwde, 45 jaar oud, op 22-03-1930 in Olst [bron: Aktenr 9] met Jacomina Alberta Lankhorst, 29 of 30 jaar oud. Jacomina is geboren in 1900 in Olst, dochter van Teunis Lankhorst en Jennigjen Schokkenkamp. Jacomina is overleden.
IX-f Hendrik Hengeveld is geboren op 10-05-1894 om 10:30 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 64], zoon van Albert Jan Hengeveld (zie VIII-e) en Anna Hendrika Slijkhuis. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Marten Veldkamp en Johannes van Rijssen. Hendrik is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 27-04-1922 in Heerde [bron: Aktenr 17] met Willemina Jalink, 23 jaar oud. Willemina is geboren op 13-03-1899 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 50], dochter van Hendrikus Jalink en Aaltje te Wechel. Willemina is overleden.
VIII-f Evert Jan Hengeveld is geboren op 13-12-1864 om 22:00 in Olst [bron: Aktenr 145], zoon van Hendrik Hengeveld (zie VII-c) en Maria Schoterman. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Evert Eijkelboom en Derk Drost. Evert is overleden op 01-08-1930 om 12:00 in Elst, 65 jaar oud [bron: Aktenr 55].
Notitie bij Evert: Dienstplicht:

Evert Jan is ingeschreven voor de lichting 1884, dat hem bij de loting is ten deel gevallen nr. 3, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van volbrachte broederdienst bij plaatsvervanging van den dienst is vrijgesteld.
Beroep:
Landbouwopzichter
Evert trouwde, 33 jaar oud, op 07-05-1898 in Olst [bron: Aktenr 14] met Gerritje Hoeveman, 28 jaar oud. Gerritje is geboren op 16-04-1870 om 13:00 in Heerde (buurtschap Werven) [bron: Aktenr 61], dochter van Gerrit Hoeveman en Janna Peuzelaar. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Johannes docter (gemeentebode) en Anthonij Wissink (veldwachter). Gerritje is overleden.
Kinderen van Evert en Gerritje:
1 Maria Hengeveld, geboren op 30-06-1899 in Arnhem [bron: Aktenr 849]. Maria is overleden.
2 Johanna Hendrika Hengeveld, geboren op 05-08-1901 in Arnhem [bron: Aktenr 1971]. Johanna is overleden op 26-04-1902 in Arnhem, 8 maanden oud [bron: Aktenr 296].
3 Johanna Hendrika Hengeveld, geboren op 04-06-1907 in Arnhem [bron: Aktenr 652]. Johanna is overleden.
VI-b Albert Hengeveld is geboren op 19-02-1797 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Gerrit Hengeveld (Jacobs) (zie V-a) en Geertrui Karrenbeld. Hij is gedoopt op 26-02-1797 in Olst. Albert is overleden op 16-09-1877 in Wijhe, 80 jaar oud [bron: Aktenr 75].
Beroep:
Koetsier
Albert trouwde, 37 jaar oud, op 24-04-1834 in Wijhe [bron: Aktenr 3] met Johanna van der Zedde, 26 of 27 jaar oud. Johanna is geboren in 1807 in Deventer, dochter van Hendrik Jan van der Zedde en Christina Kok. Johanna is overleden op 25-02-1873 in Wijhe, 65 of 66 jaar oud [bron: Aktenr 25].
Kind van Albert en Johanna:
1 Gerrit Hengeveld, geboren op 22-12-1834 in Wijhe. Gerrit is overleden op 01-01-1835 in Wijhe, 10 dagen oud [bron: Aktenr 1].
VI-c Berend Hengeveld is geboren op 29-03-1801 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Gerrit Hengeveld (Jacobs) (zie V-a) en Geertrui Karrenbeld. Hij is gedoopt op 05-04-1801 in Olst. Berend is overleden op 19-12-1877 in Wijhe (buurtschap Wegterholt), 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 97].
Beroep:
Boerenknecht
Berend:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 28-12-1827 in Wijhe [bron: Aktenummer: 21] met Derkje van der Vecht, 21 of 22 jaar oud. Derkje is geboren in 1805 in Wijhe, dochter van Jan van der Vecht en Aaltje Schutte. Zij is gedoopt op 10-03-1805 in Wijhe. Derkje is overleden op 03-08-1835 in Herxen (Gem. Wijhe), 29 of 30 jaar oud [bron: Aktenummer: 32].
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 30-09-1848 in Wijhe [bron: Aktenummer: 13] met Hendrika Bosman, 29 jaar oud. Hendrika is geboren op 02-11-1818 in Raalte, dochter van Jan Bosman en Aaltje Bisschop. Hendrika is overleden op 27-01-1879 in Wijhe, 60 jaar oud [bron: Aktenr 7].
Kinderen van Berend en Derkje:
1 Geertruida Hengeveld, geboren op 20-10-1828 om 23:00 in Wijhe [bron: Aktenr 26]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-10-1828. Bij de geboorteaangifte van Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Teunis van Nee (grofsmid) en Josephus Uhlman (klerk). Geertruida is overleden op 09-06-1871 in Heino (Ov), 42 jaar oud [bron: Aktenr 25]. Geertruida trouwde, 23 jaar oud, op 03-07-1852 in Heino (Ov) [bron: Aktenr 16] met Hendrik van Dam, 26 of 27 jaar oud. Hendrik is geboren in 1825 in Heino (Ov), zoon van Willem van Dam en Aaltien Lintman. Hendrik is overleden op 13-03-1903 in Heino (Ov), 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenr 10].
2 Gerritjen Hengeveld, geboren op 26-08-1833 om 15:00 in Wijhe [bron: Aktenr 71]. Bij de geboorteaangifte van Gerritjen was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van der Hulst en Berend Bouwmeester. Gerritjen is overleden op 26-07-1857 in Wijhe, 23 jaar oud [bron: Aktenr 53].
Kinderen van Berend en Hendrika:
3 Derk Jan Hengeveld, geboren op 02-01-1849 in Wijhe. Volgt VII-d.
4 Gerrit Jan Hengeveld, geboren op 21-11-1850 in Wijhe. Volgt VII-e.
5 Aleida Hendrika Hengeveld, geboren op 22-11-1852 in Wijhe. Aleida is overleden op 13-03-1937 in Heino (Ov), 84 jaar oud [bron: Aktenr 6]. Zij is begraven in Heino (Ov). Aleida trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1877 in Heino (Ov) [bron: Aktenr 5] met Hendrikus Wienen, 25 jaar oud. Hendrikus is geboren op 30-11-1851 in Heino (Ov), zoon van Jan Wienen en Willemina Hartkamp. Hendrikus is overleden op 25-05-1938, 86 jaar oud. Hij is begraven in Heino (Ov).
Beroep:
Landbouwer
6 Bartha Hengeveld, geboren op 01-09-1854 om 21:00 in Wijhe [bron: Aktenr 72]. Bij de geboorteaangifte van Bartha was de volgende getuige aanwezig: Antonie Grolleman en Willem Arnoldus Bruins. Bartha is overleden op 01-10-1932 in Wijhe, 78 jaar oud [bron: Aktenr 34]. Bartha trouwde, 29 jaar oud, op 27-10-1883 in Wijhe [bron: Aktenr 22] met Lubbertus Marianus Nijenberg, 37 of 38 jaar oud. Lubbertus is geboren in 1845 in Wijhe, zoon van Teunis Nijenberg en Carolina Helena Bentinck. Lubbertus is overleden.
Beroep:
Landbouwer
7 Johanna Hengeveld, geboren op 25-10-1856 om 18:00 in Wijhe [bron: Aktenr 87]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Lubbertus en Hendrik Grolleman. Johanna is overleden op 18-05-1930 in Heino (Ov), 73 jaar oud [bron: Aktenr 11]. Zij is begraven in Heino (Ov). Johanna trouwde, 35 jaar oud, op 27-07-1892 in Wijhe [bron: Aktenr 21] met Albertus van der Kolk, 27 of 28 jaar oud. Albertus is geboren in 1864 in Wijhe, zoon van Jan Willem van der Kolk en Geertje van Munster. Albertus is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
8 Gerhard Hengeveld, geboren op 26-09-1859 om 01:00 in Wijhe [bron: Aktenr 87]. Bij de geboorteaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Lubbertus Grolleman en Hendrik van Olst. Gerhard is overleden op 30-10-1861 in Wijhe, 2 jaar oud [bron: Aktenr 67].
VII-d Derk Jan Hengeveld is geboren op 02-01-1849 om 14:00 in Wijhe [bron: Aktenr 2], zoon van Berend Hengeveld (zie VI-c) en Hendrika Bosman. Bij de geboorteaangifte van Derk was de volgende getuige aanwezig: Antonie en Lubbertus Grolleman. Derk is overleden op 26-06-1921 in Wijhe, 72 jaar oud [bron: Aktenr 36].
Beroep:
Landbouwer
Derk trouwde, 47 jaar oud, op 11-04-1896 in Wijhe [bron: Aktenr 9] met Janna van Munster, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derk en Janna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Hengeveld (broer van de bruidegom) en Albertus van der Kolk (zwager van de bruidegom) en Hendrik v Munster (broer van de bruid) en Hendrik Dwars. Janna is geboren op 07-03-1876 om 15:00 in Wijhe [bron: Aktenr 26], dochter van Willem van Munster en Jansje Harms. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Wijngaarden en Hendrik Dijsselhof. Janna is overleden op 13-04-1960 om 15:00 in Wijhe, 84 jaar oud [bron: Aktenr 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1960. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Willem Jan Panhuis. Zij is begraven in Heino (Ov).
Notitie bij Janna: Janna ligt in het graf bij haar dochter Willemina Berendina
Kinderen van Derk en Janna:
1 Hendrika Johanna Hengeveld, geboren op 30-09-1895 om 12:00 in Wijhe [bron: Aktenr 114]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1895. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Willem v Munster (vader van Janna) en Jan Buis en Berend Jan Keukenkamp. Hendrika is overleden op 26-11-1901 in Wijhe, 6 jaar oud [bron: Aktenr 75].
2 Willemina Berendina Hengeveld, geboren op 15-02-1897 om 11:30 in Wijhe [bron: Aktenr 14]. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Devars en Hendrik Jan Wonink. Willemina is overleden op 14-10-1951 om 09:30 in Wijhe, 54 jaar oud [bron: Aktenr 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1951. Bij de overlijdensaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Hermannus Lambertus Panhuis. Zij is begraven in Heino (Ov). Willemina trouwde, 32 jaar oud, op 27-11-1929 in Wijhe [bron: Aktenr 22] met Kornelis Hietberg, 41 jaar oud. Kornelis is geboren op 26-04-1888 in Wijhe, zoon van Berend Hendrik Hietberg en Jennigje Eikelboom. Kornelis is overleden.
Beroep:
Landbouwer
3 NN Hengeveld, levenloos geboren zoon, geboren op 04-03-1899 in Wijhe [bron: Aktenr 15].
4 Berend Hengeveld, geboren op 26-03-1900 in Wijhe. Volgt VIII-g.
5 Johanna Hendrika Hengeveld, geboren op 21-10-1902 in Wijhe. Johanna is overleden op 07-11-1984, 82 jaar oud. Zij is begraven in Heino (Ov). Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1928 in Wijhe [bron: Aktenr 14] met Gerrit Jan Dijk, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Munster (oom van de bruid) en Willem van Dijk (broer van de bruidegom). Gerrit is geboren op 04-10-1903 in Wijhe, zoon van Jan Willem Dijk en Jenneken van Dijk. Gerrit is overleden op 05-04-1992, 88 jaar oud. Hij is begraven in Heino (Ov).
Beroep:
Landbouwer
6 Gerrigje Hengeveld, geboren op 14-05-1907 om 18:00 in Wijhe [bron: Aktenr 54]. Bij de geboorteaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Hermannus Ogink en Willem Kappert. Gerrigje is overleden op 17-10-1997, 90 jaar oud. Zij is begraven in Raalte. Gerrigje trouwde met Albert Tuten. Albert is geboren op 17-11-1907. Albert is overleden op 15-09-1979, 71 jaar oud. Hij is begraven in Raalte.
VIII-g Berend Hengeveld is geboren op 26-03-1900 om 01:00 in Wijhe [bron: Aktenr 27], zoon van Derk Jan Hengeveld (zie VII-d) en Janna van Munster. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Dwars en Hermannus van Olst. Berend is overleden op 23-10-1984, 84 jaar oud. Hij is begraven in Heino (Ov).
Beroep:
Landbouwer
Berend trouwde, 22 jaar oud, op 01-06-1922 in Heino (Ov) [bron: Aktenr 15] met Marrigje Pothof, 22 jaar oud. Marrigje is geboren op 09-05-1900 in Heino (Ov), dochter van Hermannes Pothof en Hendrikje Westerhof. Marrigje is overleden op 28-09-1986, 86 jaar oud. Zij is begraven in Heino (Ov).
VII-e Gerrit Jan Hengeveld is geboren op 21-11-1850 om 05:00 in Wijhe [bron: Aktenr 94], zoon van Berend Hengeveld (zie VI-c) en Hendrika Bosman. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Antonie en Lubbertus Grolleman. Gerrit is overleden op 18-02-1912 in Wijhe, 61 jaar oud [bron: Aktenr 21].
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 43 jaar oud, op 20-10-1894 in Wijhe [bron: Aktenr 28] met Aaltje Kruisdijk, 32 of 33 jaar oud. Aaltje is geboren in 1861 in Wijhe, dochter van Roelof Kruisdijk en Janna Denekamp. Aaltje is overleden op 09-02-1937 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenr18].
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Hendrika Johanna Hengeveld, geboren op 12-02-1895 om 08:00 in Wijhe [bron: Aktenr 22]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik Wienbeld en Hendrik Jan Wonink. Hendrika is overleden op 27-02-1985, 90 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster). Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op 22-01-1920 in Heino (Ov) [bron: Aktenr 1] met Harm van Milgen, 31 jaar oud. Harm is geboren op 24-05-1888 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 88], zoon van Egbert van Milgen en Hendrikje de Boer. Harm is overleden op 31-07-1975, 87 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Beroep:
Landbouwer
2 Berend Hengeveld, geboren op 24-04-1899 in Wijhe. Volgt VIII-h.
VIII-h Berend Hengeveld is geboren op 24-04-1899 om 02:00 in Wijhe [bron: Aktenr 33], zoon van Gerrit Jan Hengeveld (zie VII-e) en Aaltje Kruisdijk. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Derk Nijland en Hendrik Jan Katerstede. Berend is overleden op 04-03-1967, 67 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Beroep:
Landbouwer
Berend trouwde, 30 jaar oud, op 12-09-1929 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 44] met Johanna Pellinkoft, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 13-04-1907 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 68], dochter van Lambert Pellinkoft en Johanna Dijk. Johanna is overleden op 17-02-1970, 62 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Kind van Berend en Johanna:
1 Gerrit Jan Hengeveld, geboren op 10-07-1932. Gerrit is overleden op 21-05-2008, 75 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster). Gerrit bleef ongehuwd.
V-b Hendrik Hengeveld (Jacobs) is geboren in 1768 in Olst, zoon van Jacob Albert Hengeveld (Gerrits) (zie IV-a) en Anna Logtenberg (Berends). Hij is gedoopt op 13-03-1768 in Olst. Hendrik is overleden op 25-03-1851 in Olst (buurtschap Duur), 82 of 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 21].
Notitie bij Hendrik: Hendrik Jacobs Hengeveld, , wonend op De Dam te Duur. Erfde de Dam van zijn oom Jacob Logtenberg en zijn tante Eva Logtenberg
Beroep:
Landbouwer
Hendrik trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 06-04-1794 in Olst met Aaltje Westrik (Gerrits), ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 22-03-1794 in Olst in ondertrouw zijn gegaan. Aaltje is geboren omstreeks 1768 in Wesepe (Gem. Olst), dochter van Gerrit Westrik (Schoterman) en Jennigje Weleman. Aaltje is overleden op 02-12-1862 in Olst, ongeveer 94 jaar oud [bron: Aktenr 106].
Notitie bij Aaltje: Aaltje wordt ook wel Schotermans genoemd
Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Anna Hengeveld, geboren op 07-07-1794 in Olst. Anna is overleden op 30-03-1880 in Olst, 85 jaar oud [bron: Aktenr 32].
Notitie bij Anna: In 1855 na het overlijden van Aleida Hengelveld krijgt Anna Hengeveld (gehuwd met Gerrit Brascamp) Het boerenerve den grooten Dam genaamd, gelegen in de Buurschap Duur onder Olst met de daaropstaande bouwmanswoning schuur en alle verdere getimmerten, benevens de daarbij behorende bouw en weilanden met de daarop staande houtgewassen.
Anna trouwde, 24 jaar oud, op 29-10-1818 in Olst [bron: Aktenummer: 14] met Gerrit Brascamp, 30 jaar oud. Gerrit is geboren op 23-06-1788 in Olst, zoon van Marten Brascamp (Harmsen) en Aartjen van Enck. Gerrit is overleden op 16-11-1858 in Olst, 70 jaar oud [bron: Aktenr 91].
Notitie bij Gerrit: Landbouwer op "de Roze"
2 Jacob Hengeveld (Hendriks), geboren op 17-12-1795 in Olst. Volgt VI-d.
3 Janna Hengeveld, geboren op 09-06-1797 in Olst. Janna is overleden op 07-02-1876 in Wijhe, 78 jaar oud [bron: Aktenr 12]. Janna trouwde, 24 jaar oud, op 20-12-1821 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 45] met Bernardus Berends, 34 of 35 jaar oud. Bernardus is geboren in 1786 in Beekbergen (Gem. Apeldoorn), zoon van Jan Jacob Berends en Woutertje Derks. Bernardus is overleden op 21-06-1861 in Wijhe, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenr 45].
Beroep:
Papiermaker
4 Gerrit Hengeveld, geboren op 28-02-1799 in Olst. Volgt VI-e.
5 Jacomina Hengeveld, geboren op 23-12-1800 in Olst. Jacomina is overleden op 14-02-1872 in Nijbroek (Gem. Voorst), 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 29]. Jacomina trouwde, 23 jaar oud, op 03-12-1824 in Olst [bron: Aktenummer: 34] met Jan Marten Brink, 23 jaar oud. Jan is geboren op 20-09-1801 in Twello (Gem. Voorst), zoon van Evert Jan Brink en Aartjen van Enck. Jan is overleden.
6 Hendrika Hengeveld, geboren op 14-10-1805 in Olst. Hendrika is overleden op 30-06-1895 in Olst, 89 jaar oud [bron: Aktenummer: 59]. Hendrika trouwde, 30 jaar oud, op 13-05-1836 in Olst [bron: Aktenummer: 8] met Hendrik Dirk ten Wechel, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op 05-04-1803 in Olst, zoon van Harmen ten Wechel en Roelofje Bakhuis. Hendrik is overleden in Olst.
Beroep:
Onderwijzer
7 Berend Jacob Hengeveld, geboren op 10-11-1807 in Olst (buurtschap Duur). Volgt VI-f.
8 Eva Hengeveld, geboren op 02-04-1809 in Olst. Eva is overleden op 11-01-1843 in Wijhe, 33 jaar oud [bron: Aktenummer: 4].
Notitie bij Eva: Overleden op Groot Zwarvelt
Eva bleef kinderloos. Eva trouwde, 29 jaar oud, op 18-04-1838 in Olst [bron: Aktenummer: 6] met Jan Kattenwinkel, 34 jaar oud. Jan is geboren op 29-05-1803 in Wijhe, zoon van Hendrik Jan Kattenwinkel en Hermina Doornink (Willems). Hij is gedoopt op 05-06-1803 in Wijhe. Jan is overleden op 16-12-1894 in Wijhe, 91 jaar oud [bron: Aktenr 110]. Jan is weduwnaar van Maria van Enk (Gerrits) (1802-1835), met wie hij trouwde op 27-04-1825 in Wijhe [bron: Aktenummer: 8]. Jan trouwde later op 01-11-1844 in Wijhe [bron: Aktenr 21] met Maria Bentinck (1817-1882).
Notitie bij Jan: Jan, bijgenaamd “De Heer”, is geboren op herberg “de Brabantsche Wagen”
landbouwer op erve “Groot Swarvelt” te Wijhe en na 1860 op erve “Nieuw Zwervel” te Wijhe, wat hij liet bouwen, tevens is hij wethouder te Wijhe en is hij bestuurslid van Waterschap Salland.

Zijn 1e vrouw Maria was een achternicht van hem
Beroepen:
Landbouwer
Logementhouder
9 Alida Hengeveld, geboren op 01-09-1814 in Olst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1814. Bij de geboorteaangifte van Alida was de volgende getuige aanwezig: Egbert Logtenberg en Gerrit van den Dam. Alida is overleden op 23-10-1855 in Olst, 41 jaar oud [bron: Aktenr 82]. Alida bleef ongehuwd.
VI-d Jacob Hengeveld (Hendriks) is geboren op 17-12-1795 in Olst, zoon van Hendrik Hengeveld (Jacobs) (zie V-b) en Aaltje Westrik (Gerrits). Jacob is overleden op 30-08-1847 in Olst, 51 jaar oud [bron: Aktenr 67]. Jacob bleef kinderloos. Jacob trouwde, 35 jaar oud, op 19-05-1831 in Olst [bron: Aktenummer: 12] met Jennigjen van Werven, 27 jaar oud. Jennigjen is geboren op 30-01-1804 in Olst, dochter van Hendrik van Werven en Gerritje Logtenberg (Jans). Jennigjen is overleden op 28-01-1875 in Olst, 70 jaar oud [bron: Aktenr 12]. Jennigjen trouwde later op 11-01-1849 in Olst [bron: Aktenummer: 1] met Jan Kamphuis (1793-1854).
Notitie bij Jennigjen: Jan Kamphuis is een zwager van Jennigjen die met haar zus Trijntje gehuwd was
VI-e Gerrit Hengeveld is geboren op 28-02-1799 in Olst, zoon van Hendrik Hengeveld (Jacobs) (zie V-b) en Aaltje Westrik (Gerrits). Gerrit is overleden op 11-11-1863 in Olst, 64 jaar oud [bron: Aktenr 88].
Beroep:
Landman
Gerrit:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 18-09-1824 in Voorst (Gld) [bron: Aktenummer: 38] met Heiltjen Bredenoort, 30 jaar oud. Heiltjen is geboren op 09-09-1794 in Terwolde (Gem. Voorst), dochter van Aart Bredenoort (Willems) en Everdina Schokkenkamp (Willems). Heiltjen is overleden op 07-11-1824 in Terwolde (Gem. Voorst), 30 jaar oud [bron: Aktenr 102].
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 14-02-1829 in Voorst (Gld) [bron: Aktenummer: 9] met Mechteld Brink, 26 jaar oud. Mechteld is geboren op 12-12-1802 in Twello (Gem. Voorst), dochter van Evert Jan Brink en Aartjen van Enck. Mechteld is overleden op 01-05-1856 in Olst, 53 jaar oud [bron: Aktenr 29].
Kinderen van Gerrit en Mechteld:
1 Hendrik Hengeveld, geboren op 27-06-1830 om 00:30 in Olst [bron: Aktenr 49]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1830. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Brascamp en Hendrik Oedinkhof. Hendrik is overleden op 10-07-1874 in Olst, 44 jaar oud [bron: Aktenr 48]. Hendrik bleef ongehuwd.
2 Evert Jan Hengeveld, geboren op 20-05-1832 om 04:00 in Olst [bron: Aktenr 33]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1832. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Albert van de Hulst en Willem Kamphuis. Evert is overleden op 23-04-1900 in Olst, 67 jaar oud [bron: Aktenr 38]. Evert bleef ongehuwd.
3 Aartje Hengeveld, geboren op 04-09-1834 om 05:30 in Olst [bron: Aktenr 74]. Bij de geboorteaangifte van Aartje was de volgende getuige aanwezig: Roelof Kamphuis en Willem Kamphuis. Aartje is overleden op 23-07-1865 in Apeldoorn, 30 jaar oud. Aartje trouwde, 22 jaar oud, op 30-05-1857 in Olst [bron: Aktenr 11] met Kornelis Boks, 24 jaar oud. Kornelis is geboren op 10-03-1833 in Beekbergen (Gem.Apeldoorn) [bron: Aktenr 39], zoon van Derk Boks en Johanna Brouwer. Kornelis is overleden op 22-08-1897 in Apeldoorn, 64 jaar oud [bron: Aktenr 286]. Kornelis trouwde later op 25-06-1868 in Apeldoorn met Grada Berendina Pannekoek.
Beroep:
Landbouwer
4 Antonie Hengeveld, geboren op 29-08-1836 om 10:00 in Olst [bron: Aktenr 89]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1836. Bij de geboorteaangifte van Antonie was de volgende getuige aanwezig: Jacob Hengeveld en Roelof Kamphuis. Antonie is overleden op 23-11-1912 in Olst, 76 jaar oud [bron: Aktenr 66]. Antonie bleef ongehuwd.
5 Hendrika Hengeveld, geboren op 27-07-1841 om 08:00 in Olst [bron: Aktenr 76]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Brascamp en Lambert Bongers. Hendrika is overleden op 09-10-1912 in Deventer, 71 jaar oud [bron: Aktenr 343]. Hendrika bleef ongehuwd.
VI-f Berend Jacob Hengeveld is geboren op 10-11-1807 in Olst (buurtschap Duur), zoon van Hendrik Hengeveld (Jacobs) (zie V-b) en Aaltje Westrik (Gerrits). Berend is overleden op 08-05-1892 in Wijhe, 84 jaar oud [bron: Aktenr 60].
Notitie bij Berend: landouwer op erve “De Dam” te Duur en steenfabrikant
Beroep:
Landbouwer
Berend trouwde, 32 jaar oud, op 22-02-1840 in Wijhe [bron: Aktenummer: 3] met Geertje Neuteboom, 27 jaar oud. Geertje is geboren op 06-12-1812 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenrr 34], dochter van Hendrik Neuteboom en Maria Westhoff. Geertje is overleden op 16-11-1852 in Olst (buurtschap Duur), 39 jaar oud [bron: Aktenr 82].
Kinderen van Berend en Geertje:
1 Hendrik Hengeveld, geboren op 10-11-1840 in Olst. Volgt VII-f.
2 Jan Hengeveld, geboren in 1843 in Olst (buurtschap Duur). Jan is overleden op 26-02-1848 in Olst (buurtschap Duur), 4 of 5 jaar oud [bron: Aktenr 17].
3 Maria Aleida Hengeveld, geboren op 18-01-1845 om 04:00 in Olst [bron: Aktenr 7]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Antonie Beumer en Gerrit van Duuren. Maria is overleden op 11-06-1921 in Wijhe, 76 jaar oud [bron: Aktenr 34].
Notitie bij Maria: overleden op erve “ ’t Slot” te Wijhe
Maria trouwde, 27 jaar oud, op 24-02-1872 in Wijhe [bron: Aktenr 5] met Adolf Carel Kattenwinkel, 24 jaar oud. Adolf is geboren op 25-03-1847 in Wijhe, zoon van Jan Kattenwinkel en Maria Bentinck. Adolf is overleden op 29-04-1911 in Wijhe, 64 jaar oud [bron: Aktenr 29].
Notitie bij Adolf: overleden op erve “ ’t Slot” te Wijhe
4 Johanna Hengeveld, geboren in 1848 in Olst (buurtschap Duur). Johanna is overleden op 14-07-1850 in Olst (buurtschap Duur), 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenr 37].
5 Aaltje Hengeveld, geboren op 03-06-1849 in Olst [bron: Aktenr 54]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Beumer en Gerrit van Duren. Aaltje is overleden op 12-10-1936 in Wijhe, 87 jaar oud [bron: Aktenr 55]. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 21-02-1874 in Wijhe [bron: Aktenr 3] met Hendrik Jan Neuteboom, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 17-07-1847 om 18:00 in Wijhe [bron: Aktenr 51], zoon van Pouwel Neuteboom en Heilena van Werven. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan Paulus Westhoff (organist) en Derk Westhoff. Hendrik is overleden op 24-12-1928 in Wijhe, 81 jaar oud [bron: Aktenr 51].
Beroep:
Landbouwer
VII-f Hendrik Hengeveld is geboren op 10-11-1840 om 09:00 in Olst [bron: Aktenr 103], zoon van Berend Jacob Hengeveld (zie VI-f) en Geertje Neuteboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1840. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Hogeland en Gerrit van Duuren. Hendrik is overleden op 03-12-1926 in Deventer, 86 jaar oud [bron: Aktenr 53].
Beroep:
Landbouwer
Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 24-11-1870 in Olst [bron: Aktenr 21] met Gerritjen Oosterkamp, 21 of 22 jaar oud. Gerritjen is geboren in 1848 in Olst, dochter van Gerrit Oosterkamp en Tonia Achterkamp. Gerritjen is overleden op 03-02-1913 in Olst (buurtschap Duur), 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenr 13].
Kinderen van Hendrik en Gerritjen:
1 Geertje Hengeveld, geboren op 15-09-1871 om 00:30 in Olst [bron: Aktenr 89]. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Egbert Jan Brascamp en Gerrit Jan Kemmink. Geertje is overleden op 20-09-1933 in Deventer, 62 jaar oud [bron: Aktenr 305]. Geertje bleef ongehuwd.
2 Theresia Hengeveld, geboren op 01-01-1875 om 00:15 in Olst [bron: Aktenr 1]. Bij de geboorteaangifte van Theresia was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Brascamp en Johannes Overmars. Theresia is overleden. Theresia trouwde, 27 jaar oud, op 08-11-1902 in Olst [bron: Aktenummer: 23] met Willem Antonie Nijenberg, 28 of 29 jaar oud. Willem is geboren in 1873 in Wijhe, zoon van Johannes Willemeinart Nijenberg en Gerritdina van Merle. Willem is overleden.
3 Berend Jacob Hengeveld, geboren op 12-06-1877 om 08:00 in Olst [bron: Aktenr 68]. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Brascamp en Johannes Overmars. Berend is overleden.
4 Gerard Hengeveld, geboren op 20-02-1884 om 20:00 in Olst [bron: Aktenr 31]. Bij de geboorteaangifte van Gerard was de volgende getuige aanwezig: Johannes Overmars en Hendrik Brascamp. Gerard is overleden.
IV-b Jan Hengeveld (Gerrits) is geboren in 1732 in Olst, zoon van Gerrit Hengeveld (Jacobs) (zie III) en Aeltien Jacobs. Hij is gedoopt op 13-01-1732 in Olst. Jan is overleden. Jan trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 23-09-1764 in Epe met Egbertje Drost (Peters), 33 of 34 jaar oud. Egbertje is geboren in 1730 in Epe, dochter van Peter Drost (Aerts) en Willempje van Essen (Hendriks). Zij is gedoopt op 26-02-1730 in Epe. Egbertje is overleden.
Kinderen van Jan en Egbertje:
1 Aaltje Hengeveld, geboren in 1765 in Nijbroek (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 08-09-1765 in Nijbroek (Gem. Voorst). Aaltje is overleden.
2 Gerrit Hengeveld, geboren in 1767 in Nijbroek (Gem. Voorst). Volgt V-c.
3 Peter Hengeveld, geboren in 1769 in Nijbroek (Gem. Voorst). Volgt V-d.
4 Jacob Hengeveld, geboren in 1771 in Nijbroek (Gem. Voorst). Hij is gedoopt op 05-05-1771 in Nijbroek (Gem. Voorst). Jacob is overleden.
V-c Gerrit Hengeveld is geboren in 1767 in Nijbroek (Gem. Voorst), zoon van Jan Hengeveld (Gerrits) (zie IV-b) en Egbertje Drost (Peters). Hij is gedoopt op 28-06-1767 in Nijbroek (Gem. Voorst). Gerrit is overleden op 14-06-1832 in Olst, 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenr 47].
Beroep:
Landbouwer
Gerrit:
(1) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 04-05-1806 in Olst met Johanna Margaretha van der Steeg, 31 of 32 jaar oud, nadat zij op 18-04-1806 in Olst in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren in 1774, dochter van Hendrik van der Steeg en Caatjen Dappers. Johanna is overleden op 04-05-1822 in Olst, 47 of 48 jaar oud [bron: Aktenr 31].
(2) trouwde, 58 of 59 jaar oud, op 04-03-1826 in Epe [bron: Aktenr 11] met Hendrika Brummel (Derks), 29 of 30 jaar oud. Hendrika is geboren in 1796 in Epe, dochter van Derk Brummel (Lamberts) en Hendrikjen Kamphuis (Tijmens). Zij is gedoopt op 26-12-1796 in Epe. Hendrika is overleden op 18-01-1835 in Olst, 38 of 39 jaar oud [bron: Aktenr217].
Kind van Gerrit en Hendrika:
1 Jacoba Margrieta Hengeveld, geboren op 03-06-1827 om 20:00 in Olst [bron: Aktenr 55]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1827. Bij de geboorteaangifte van Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Lambert Voorhorst en Jan Jans. Jacoba is overleden op 27-11-1886 in Raalte, 59 jaar oud [bron: Aktenr 136]. Jacoba:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 18-03-1848 in Epe [bron: Aktenr 4] met Jacob Veldhuis, 34 of 35 jaar oud. Jacob is geboren in 1813, zoon van Fredrik Veldhuis en Maria Rabert. Jacob is overleden op 08-01-1858 in Raalte, 44 of 45 jaar oud [bron: Aktenr 4].
Beroep:
Winkelier
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 22-01-1859 in Raalte [bron: Aktenr 2] met Berend Eijkenaar, 29 of 30 jaar oud. Berend is geboren in 1829 in Raalte, zoon van Gerrit Jan Eijkenaar en Lamberdina Veldhuis. Berend is overleden op 23-05-1913 in Raalte, 83 of 84 jaar oud [bron: Aktenr 57].
Beroep:
Timmerman
V-d Peter Hengeveld is geboren in 1769 in Nijbroek (Gem. Voorst), zoon van Jan Hengeveld (Gerrits) (zie IV-b) en Egbertje Drost (Peters). Hij is gedoopt op 03-09-1769 in Nijbroek (Gem. Voorst). Peter is overleden op 14-01-1848 in Welsum (Gem. Olst), 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr 7]. Peter trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 13-02-1807 in Olst met Anna Voorhorst (Jans), 26 of 27 jaar oud. Anna is geboren in 1780 in Olst, dochter van Jan Voorhorst (Berends) en Aaltje Hengeveld (Jacobs) (zie IV-a,3). Zij is gedoopt op 25-10-1780 in Olst. Anna is overleden op 19-11-1858 in Welsum (Gem. Olst), 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenr 93].
Kinderen van Peter en Anna:
1 Jacob Hengeveld, geboren in 1811 in Welsum (Gem. Olst). Jacob is overleden op 01-06-1825 in Epe, 13 of 14 jaar oud [bron: Aktenr 46].
2 Aaltjen Hengeveld, geboren op 04-03-1813 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 20]. Aaltjen is overleden op 18-05-1885 in Raalte, 72 jaar oud [bron: Aktenr 65]. Aaltjen trouwde, 29 jaar oud, op 30-07-1842 in Olst [bron: Aktenr 7] met Gerrit Willem Knape, 27 of 28 jaar oud. Gerrit is geboren in 1814 in Raalte, zoon van Willem Knape en Hendrica van der Sluis. Gerrit is overleden op 13-12-1901 in Raalte, 86 of 87 jaar oud [bron: Aktenr 155].
3 Everdina Johanna Hengeveld, geboren op 13-08-1815 om 00:30 in Welsum (Gem. Olst). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1815. Bij de geboorteaangifte van Everdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Voorhorst en Hendrik Nijenhuis. Everdina is overleden op 17-01-1894 in Wijhe, 78 jaar oud [bron: Aktenr 14]. Everdina trouwde, 25 jaar oud, op 28-07-1841 in Wijhe [bron: Aktenr 13] met Albert van der Sluis, 25 of 26 jaar oud. Albert is geboren in 1815 in Raalte, zoon van Seine van der Sluis en Willemina Roelofs. Albert is overleden op 22-08-1884 in Wijhe, 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenr 49].
Beroep:
Voerman
4 Jan Hengeveld, geboren op 17-10-1817 om 02:00 in Welsum (Gem. Olst). Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van der Stege en Hendrik Voorhorst. Jan is overleden op 11-11-1842 in Welsum (Gem. Olst), 25 jaar oud [bron: Aktenr 66].
Beroep:
Landbouwer
5 Albert Jan Hengeveld, geboren in 1820 in Welsum (Gem. Olst). Volgt VI-g.
6 Hendrica Hengeveld, geboren in 1824 in Welsum (Gem. Olst). Hendrica is overleden op 24-02-1831 in Welsum (Gem. Olst), 6 of 7 jaar oud [bron: Aktenr 10].
VI-g Albert Jan Hengeveld is geboren in 1820 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Peter Hengeveld (zie V-d) en Anna Voorhorst (Jans). Albert is overleden op 22-01-1853 in Welsum (Gem. Olst), 32 of 33 jaar oud [bron: Aktenr 2].
Beroep:
Landbouwer
Albert trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 28-10-1846 in Olst [bron: Aktenr 27] met Jennigje Voorhorst, 24 of 25 jaar oud. Jennigje is geboren in 1821 in Olst, dochter van Hendrik Voorhorst en Agnita Voorhorst. Jennigje is overleden op 30-11-1867 in Welsum (Gem. Olst), 45 of 46 jaar oud [bron: Aktenr 98]. Jennigje trouwde later op 11-10-1855 in Olst [bron: Aktenr 31] met Evert van de Vlekkert.
Kinderen van Albert en Jennigje:
1 Johanna Hengeveld, geboren op 16-01-1847 om 19:00 in Olst [bron: Aktenr 8]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Fuit en Hendrik Kottrik. Johanna is overleden op 08-09-1915 in Welsum (Gem. Olst), 68 jaar oud [bron: Aktenr 48]. Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 23-12-1875 in Olst [bron: Aktenr 39] met Reindert Voorhorst, 19 of 20 jaar oud. Reindert is geboren in 1855 in Olst, zoon van Aart Voorhorst en Reiniere Dalhuisen. Reindert is overleden op 27-07-1924 in Welsum (Gem. Olst), 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenr 42].
Beroep:
Landbouwer
2 Hendrik Hengeveld, geboren op 24-08-1849 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 72]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jacob Nijenhuis en Albert Voorhorst. Hendrik is overleden op 17-10-1928 in Welsum (Gem. Olst), 79 jaar oud [bron: Aktenr 57]. Hendrik bleef ongehuwd.
3 Peter Hengeveld, geboren in 1851 in Olst. Volgt VII-g.
VII-g Peter Hengeveld is geboren in 1851 in Olst, zoon van Albert Jan Hengeveld (zie VI-g) en Jennigje Voorhorst. Peter is overleden op 22-06-1927 in Welsum (Gem. Olst), 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenr 39].
Beroep:
Landbouwer
Peter trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 13-07-1876 in Olst [bron: Aktenr 26] met Maria Fuit, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1852 in Olst, dochter van Gerrit Hendrik Fuit en Hendrika Voorhorst. Maria is overleden op 02-12-1927 in Welsum (Gem. Olst), 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenr 60].
Kinderen van Peter en Maria:
1 Jennigjen Hengeveld, geboren op 15-06-1877 om 11:00 in Olst [bron: Aktenr 69]. Bij de geboorteaangifte van Jennigjen was de volgende getuige aanwezig: Evert van den Vlekkert en Hendrik Hengeveld. Jennigjen is overleden op 26-12-1927 in Oene (Gem. Epe), 50 jaar oud [bron: Aktenr 131]. Jennigjen trouwde, 26 jaar oud, op 28-05-1904 in Olst [bron: Aktenr 20] met Peter Riphagen, 25 jaar oud. Peter is geboren op 20-08-1878 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 175], zoon van Roelof Riphagen en Jantje Schuurman. Peter is overleden op 19-11-1945 in Oene (Gem. Epe), 67 jaar oud.
2 Gerrit Hengeveld, geboren op 10-01-1879 om 04:00 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 7]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Evert van de Vlekkert en Hendrik Hengeveld. Gerrit is overleden op 02-04-1909 in Welsum (Gem. Olst), 30 jaar oud [bron: Aktenr 34]. Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
3 Albert Jan Hengeveld, geboren op 20-03-1881 in Olst. Volgt VIII-i.
4 Hendrika Hengeveld, geboren op 11-09-1883 om 19:00 in Olst [bron: Aktenr 110]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Hengeveld en Gerrit Vijge. Hendrika is overleden op 20-01-1935 in Olst, 51 jaar oud [bron: Aktenr 7]. Hendrika bleef ongehuwd.
5 Heintje Hengeveld, geboren op 05-04-1886 om 11:00 in Olst [bron: Aktenr 43]. Bij de geboorteaangifte van Heintje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Hengeveld en Gerrit Vijge. Heintje is overleden.
6 Albert Hengeveld, geboren op 19-03-1888 om 11:00 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 33]. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Hengeveld en Gerrit Vijge. Albert is overleden op 27-02-1889 in Welsum (Gem. Olst), 11 maanden oud [bron: Aktenr 19].
7 Jan Hengeveld, geboren op 12-09-1891 om 23:30 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 117]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Lohuizen en Gerrit Vijge. Jan is overleden op 12-10-1891 in Welsum (Gem. Olst), 1 maand oud [bron: Aktenr 93].
8 Jan Hengeveld, geboren op 21-09-1892 in Olst. Volgt VIII-j.
9 Peter Marie Hengeveld, geboren op 26-07-1894 om 05:00 in Olst [bron: Aktenr 91]. Bij de geboorteaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Vijge en Hendrik Hengeveld. Peter is overleden.
VIII-i Albert Jan Hengeveld is geboren op 20-03-1881 om 12:00 in Olst [bron: Aktenr 32], zoon van Peter Hengeveld (zie VII-g) en Maria Fuit. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Evert van den Vlekkert en Hendrik Hengeveld. Albert is overleden in 10-1960 in Oene (Gem. Epe), 79 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Albert trouwde, 30 jaar oud, op 02-12-1911 in Epe [bron: Aktenr 68] met Aaltje van Laar, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op 08-03-1887 in Epe [bron: Aktenr 58], dochter van Hendrik van Laar en Teuntje van Koldenhoven. Aaltje is overleden.
Kind van Albert en Aaltje:
1 Teuntje Hengeveld, geboren in 1916 in Epe. Teuntje is overleden. Teuntje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 23-03-1940 in Heerde [bron: Aktenr 16] met Gerhardus Hermannus van de Beek, 30 jaar oud. Gerhardus is geboren op 13-02-1910 in Heerde [bron: Aktenr 26], zoon van Gerhardus van de Beek en Hermina van de Beek. Gerhardus is overleden.
VIII-j Jan Hengeveld is geboren op 21-09-1892 om 17:00 in Olst [bron: Aktenr 118], zoon van Peter Hengeveld (zie VII-g) en Maria Fuit. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Hengeveld en Gerrit Vijge. Jan is overleden op 31-01-1973 in Kampen, 80 jaar oud.
Beroep:
Smid
Jan trouwde, 37 jaar oud, op 12-06-1930 in Kampen [bron: Aktenr 75] met Petertje Schilder, 23 of 24 jaar oud. Petertje is geboren in 1906 in Kampen, dochter van Arend Schilder en Aaltje Sleurink. Petertje is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 25-09-2020 11:10:06 door P. Heres