Auteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

Genealogie Visscher of Visser

I Herman Visscher (Andries) is geboren omstreeks 1540. Herman is overleden. Herman trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1565 met NN. Zij is overleden.
Kinderen van Herman en NN:
1 Gerrit Visscher (Herm(en)s, geboren omstreeks 1565. Volgt II.
2 Barber Visscher (Herm(en)s, geboren omstreeks 1570. Barber is overleden.
II Gerrit Visscher (Herm(en)s is geboren omstreeks 1565, zoon van Herman Visscher (Andries) (zie I) en NN. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Gerrit bezit een zaalweer In den Haegen (waarschijnlijk Groot Biesterbosch)
De grootte; eenen halven mrg lants betimmert mit een huijs van gbt. ende een schuijrtgen.
Noch eenen camp daer bij gelegen, groot 5 sch.gesaijs. Noch 1 mudde gnt het Boschcampken.
Eenen acker van 1 sch. gesaijs inden Dorperenck, 2 ackers bij Amelincx boschken gelegen, beyde groot 1/2 mld. gesaijs. eenen acker indem Assenderperenck oock groot 1/2 mld. gesaijs ende noch een boschken achter den Hoff gelegen, gr 1/2 mld gesaijs

Zaalweer is: De kern van een herengoed; meestal stond hier een huis op.
mld is: molder; oppervlaktemaat
sch is: schepel; opervlaktemaat
gesaijs is: gesaais (gezaais); te bezaaien akkerland
gnt is: genaamt
Oprukking is: de bezitter van een herengoed moest eens in de 6 jaar belasting betalen zijnde 2 goudguldens.

19-2-1613 Gerrit Hermens Visscher en Marrij Janss bekomen transport na overdracht door Willem Hendricx n.u. (Nomuni uxoris; optredend voor zijn echtgenote) Aeltgen martens, als erfgenaam van haar vader Marten in den Haegen, van enige percelen die tot een bijzondere zaalweer worden gelegd.

10-6-1621 Gerrit Hermens Visscher en Merrie Jans oprukking. (18-5-1627, 20-6-1633, 31-5-1639)

23-12-1639 Gerrit Hermens Visscher approbatie voor een dispositie ten behoeve van zijn kinderen

21-7-1643 Egbert Daniels, scholtis van Heerde, en Juffr. Swane van Heudt oprukking na transport door Gerrit Hermens Visscher en zijn kinderen Jan, Dirck, Dries en Beernt Gerritz Visscher, Egbert Everts en Hermantgen Gerrits Visscher en Gijsbert Jans en Stijne Gerrits Visscher

28-10-1607 Gerrit hermens Visscher oprukking (22-10-1613, 30-10-1619, 6-10-1625, 3-10-1631, 5-10-1637, 25-10-1643)

23-12-1639 Gerrit Hermens Visscher approbatie van een dispositie ten behoeve van Jan Gerritz, zijn oudste zoon, en diens huisvrouw Lambertgen en de andere kinderen. Op verzoek van zijn schoonzoon Egbert Evertsz.
Gerrit trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1590 met Marry Jans. Marry is overleden.
Kinderen van Gerrit en Marry:
1 Jan Visscher (Gerrits), geboren in 1600. Volgt III-a.
2 Hermantgen Visscher (Gerrits), geboren in 1602. Volgt III-b.
3 Dirck Visscher (Gerrits), geboren omstreeks 1604. Volgt III-c.
4 Stijne Visscher (Gerrits), geboren omstreeks 1606. Stijne is overleden. Stijne trouwde, ongeveer 37 jaar oud, in 1643 met Gijsbert Jans. Gijsbert is overleden.
5 Beernt Visscher (Gerrits), geboren omstreeks 1608. Beernt is overleden.
6 Dries Visscher (Gerrits), geboren omstreeks 1610 in Heerde. Volgt III-d.
III-a Jan Visscher (Gerrits) is geboren in 1600, zoon van Gerrit Visscher (Herm(en)s (zie II) en Marry Jans. Jan is overleden na 1648, minstens 48 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1635 met Lambertgen Stevens, ongeveer 35 jaar oud. Lambertgen is geboren omstreeks 1600. Lambertgen is overleden.
Kinderen van Jan en Lambertgen:
1 Steven Visscher (Jansen), geboren omstreeks 1640. Steven is overleden.
Notitie bij Steven: 31-7-1657 Steven Jansz investiture en oprukking als erfgenaam van zijn grootvader Gerrit Hermans Visscher. Bron:Archief Rekenkamer,inv.nr. 1533 fol.32 vso
2 Harmen Visscher (Jansen), geboren omstreeks 1645 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt IV-a.
IV-a Harmen Visscher (Jansen) is geboren omstreeks 1645 in Heerde (buurtschap Hoorn), zoon van Jan Visscher (Gerrits) (zie III-a) en Lambertgen Stevens. Harmen is overleden.
Notitie bij Harmen: 16-1-1677 Hermen Jansen Visscher approbatie voor de tuchting van zijn vrouw Aeltjen Sarris. Bron:Archief Rekenkamer inv.nr. 1535 fol.101
Harmen trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 06-03-1670 in Heerde met Aaltjen Sarris, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op 30-01-1670 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Aaltjen is geboren omstreeks 1647 in Heerde (buurtschap Hoorn), dochter van Sarris Jacobs. Aaltjen is overleden.
Kinderen van Harmen en Aaltjen:
1 Jan Visscher (Herms), geboren in 1672 in Heerde. Volgt V-a.
2 Sarris Visscher (Herms), geboren in 1674 in Heerde. Hij is gedoopt op 17-10-1674 in Heerde. Sarris is overleden vóór 1684 in Heerde, ten hoogste 10 jaar oud.
3 Steven Visser (Herms), geboren in 1678 in Heerde. Volgt V-b.
4 Sarris Visscher (Herms), geboren in 1684 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt V-c.
V-a Jan Visscher (Herms) is geboren in 1672 in Heerde, zoon van Harmen Visscher (Jansen) (zie IV-a) en Aaltjen Sarris. Hij is gedoopt op 25-02-1672 in Heerde. Jan is overleden vóór 1725, ten hoogste 53 jaar oud.
Notitie bij Jan: Hij was diaken van Heerde 1723-1725
Jan trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1703 in Heerde met Gerritje Boeve (Jans), 24 of 25 jaar oud, nadat zij op 06-05-1703 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Gerritje is geboren in 1678 in Heerde, dochter van Jan Boeve (Claesen) en Trijntje Jans. Zij is gedoopt op 28-12-1678 in Heerde. Gerritje is overleden na 1724, minstens 46 jaar oud.
Kinderen van Jan en Gerritje:
1 Trijntje Visscher, geboren in 1704 in Heerde. Zij is gedoopt op 22-06-1704 in Heerde. Trijntje is overleden vóór 1707 in Heerde, ten hoogste 3 jaar oud.
2 Herman Visscher (Jans), geboren in 1705 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-a.
3 Trijntje Visscher, geboren in 1707 in Heerde. Zij is gedoopt op 13-02-1707 in Heerde. Trijntje is overleden vóór 1708 in Heerde, ten hoogste 1 jaar oud.
4 Trijntje Visscher (Jans), geboren in 1708 in Heerde. Zij is gedoopt op 17-12-1708 in Heerde. Trijntje is overleden.
Notitie bij Trijntje: Op Pinksterdag 1733 als lidmaat aangenomen (Lidmatenboek. RAG: DTB 876-272/1)
Trijntje trouwde met Herman Stevens.
5 Aaltje Visscher (Jans), geboren omstreeks 1710 in Wapenveld (Gem. Heerde). Aaltje is overleden op 01-07-1786 in Heerde, ongeveer 76 jaar oud. Zij is begraven op 05-07-1786 in Heerde. Aaltje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 14-02-1734 in Heerde met Timen Bredenhoff (Jacobs), 36 of 37 jaar oud, nadat zij op 30-01-1734 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Timen is geboren in 1697 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Bredenhoff (Gerrits) en Hilligje Timens. Hij is gedoopt op 07-11-1697 in Heerde. Timen is overleden op 20-06-1779 in Heerde, 81 of 82 jaar oud. Hij is begraven op 25-06-1779 in Heerde.
Notitie bij Timen: Timen JACOBS, 36 jaar oud, diaken 1757-1760, ouderling 1768-1771

Met Christmis 1733 aangenomen als lidmaat (RAG: DTB 876-272/9). "Op Paaschen 1757 tot diaken verkozen Timan Jacobs in plaats van Jan van Emst". "Op Paaschen 1760 is verkozen tot diaken Jan Stevensen Visscher in plaats van Tijmen Jacobs". "Op de gewone tijd voor Paaschen 1768 verkozen tot ouderling en gecommitteerd na de classis in Epe". "Op de gewone tijd voor Paaschen 1771 is tot ouderling verkozen Jacob Roelofs in plaats van Tijmen Jacobs". (RAG: DTB 876-229/1, 231/1, 234/5, 235/1, 237/1).

Hij heeft met ,,Jacobs" het patroniem van zijn grootvader van moederszijde meegekregen, waarnaar hij is vernoemd
6 Janna Visscher, geboren in 1712 in Heerde. Zij is gedoopt op 28-01-1712 in Heerde. Janna is overleden.
7 Berend Visscher (Jans), geboren in 1714 in Heerde. Volgt VI-b.
8 Gerrit Visscher (Jans), geboren in 1716 in Heerde. Volgt VI-c.
9 Jannes Visscher, geboren in 1718 in Heerde. Hij is gedoopt op 06-02-1718 in Heerde. Jannes is overleden.
10 Merrie Visscher, geboren in 1719 in Heerde. Zij is gedoopt op 13-08-1719 in Heerde. Merrie is overleden.
11 Jan Visscher, geboren in 1721 in Heerde. Hij is gedoopt op 08-06-1721 in Heerde. Jan is overleden.
12 Stijntje Visscher, geboren in 1723 in Heerde. Zij is gedoopt op 14-11-1723 in Heerde. Stijntje is overleden in Hattem. Stijntje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 25-07-1747 in Hattem met Andries Braskamp, nadat zij op 01-07-1747 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Andries is geboren in Zwartsluis. Andries is overleden.
Notitie bij Andries: Andries Braskamp J:M: onder Hattem laatst gewoond hebbende te Zwartsluis
VI-a Herman Visscher (Jans) is geboren in 1705 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Visscher (Herms) (zie V-a) en Gerritje Boeve (Jans). Hij is gedoopt op 18-08-1705 in Heerde. Herman is overleden op 22-04-1791 in Hattem, 85 of 86 jaar oud. Herman trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 21-11-1734 in Heerde met Gerritje Gerrits, 30 of 31 jaar oud, nadat zij op 06-11-1734 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Gerritje is geboren in 1703 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Hendrik Bredenhoff (Gerrits) en Hilligje Timens. Zij is gedoopt op 10-06-1703 in Heerde. Gerritje is overleden op 15-04-1788 in Hattem, 84 of 85 jaar oud.
Kind van Herman en Gerritje:
1 Jan Visser, geboren in 1740 in Heerde. Volgt VII-a.
VII-a Jan Visser is geboren in 1740 in Heerde, zoon van Herman Visscher (Jans) (zie VI-a) en Gerritje Gerrits. Hij is gedoopt op 16-10-1740 in Heerde. Jan is overleden op 28-05-1782 in Hattem, 41 of 42 jaar oud. Jan trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 12-05-1776 in Hattem met Hendrikjen Kaspers, 32 jaar oud, nadat zij op 27-04-1776 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Hendrikjen is geboren op 08-12-1743 in Hoogeveen. Zij is gedoopt op 08-12-1743. Hendrikjen is overleden op 11-04-1811 in Hattem, 67 jaar oud.
Notitie bij Hendrikjen: Overleden in het huis in Wijk A nr. 239 (aan de Markt), haar buren zijn Digeer BENDER en Lubbertus BAARNEVELD.
Kinderen van Jan en Hendrikjen:
1 Harmen Visser, geboren in 1777 in Hattem. Volgt VIII-a.
2 Berend Visser, geboren op 30-07-1778 in Hattem. Volgt VIII-b.
3 Gerrit Visser, geboren in 1780 in Hattem. Hij is gedoopt op 27-03-1780 in Hattem. Gerrit is overleden op 31-05-1781 in Hattem, 0 of 1 jaar oud. Hij is begraven op 02-06-1781 in Hattem.
4 Gerrit Visser, geboren in 1782 in Hattem. Volgt VIII-c.
VIII-a Harmen Visser is geboren in 1777 in Hattem, zoon van Jan Visser (zie VII-a) en Hendrikjen Kaspers. Hij is gedoopt op 06-04-1777 in Hattem. Harmen is overleden op 09-01-1847 om 19:30 in Hattem, 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 1]. Hij is begraven in Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 043.
Notitie bij Harmen: Overleden te zijner huize in Wijk A nr. 66
Beroep:
Karreman/Dagloner
Harmen trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 11-03-1804 in Hattem met Willemina Aleida van Merle, 19 jaar oud, nadat zij op 24-02-1804 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Willemina is geboren op 25-03-1784 in Hattem, dochter van Dries van Merle en Klaasjen Hulsbergen. Willemina is overleden op 17-02-1857 om 05:30 in Hattem, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 8]. Zij is begraven in Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 043.
Notitie bij Willemina: Overleden te haren huize in Wijk A nr. 69.
Kinderen van Harmen en Willemina:
1 Clasina Visser, geboren in 1804 in Hattem. Zij is gedoopt op 22-07-1804 in Hattem. Clasina is overleden.
2 Hendrikjen Visser, geboren op 20-07-1807 in Hattem. Zij is gedoopt op 27-07-1807 in Hattem. Hendrikjen is overleden.
3 Jan Visser (Karreman), geboren op 19-08-1808 in Hattem. Zij is gedoopt op 04-09-1808 in Hattem. Jan is overleden op 28-04-1886 om 11:00 in Hattem, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 31].
Notitie bij Jan: Overleden te zijner huize in Wijk A nr. 54.
Het patroniem Karreman komt waarschijnlijk omdat zijn vader karreman was
Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
4 Geertruid Visser, geboren op 29-07-1810 in Hattem. Zij is gedoopt op 15-08-1810 in Hattem. Geertruid is overleden.
5 Dries Visser, geboren op 14-06-1813 in Hattem. Volgt IX-a.
6 Harmen Visser, geboren op 31-07-1816 in Hattem [bron: Aktenr 070]. Harmen is overleden.
7 Johanna Jacoba Visser, geboren op 13-04-1820 om 17:00 in Hattem [bron: Aktenr 022]. Johanna is overleden op 21-04-1820 in Hattem, 8 dagen oud [bron: Aktenummer: 8].
8 Marrigjen Visser, geboren op 23-02-1823 in Hattem [bron: Aktenr 010]. Marrigjen is overleden op 04-04-1888 in Hattem, 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 29]. Marrigjen trouwde, 29 jaar oud, op 30-06-1852 in Hattem [bron: Aktenummer: 17] met Willem van der Worp, 27 jaar oud. Willem is geboren op 14-04-1825 in Hattem [bron: Aktenr 023], zoon van Derk van der Worp en Antjen Grollemans. Willem is overleden op 12-07-1916 in Hattem, 91 jaar oud [bron: Aktenummer: 34].
Beroep:
Arbeider
IX-a Dries Visser is geboren op 14-06-1813 om 08:00 in Hattem [bron: Aktenr 032], zoon van Harmen Visser (zie VIII-a) en Willemina Aleida van Merle. Dries is overleden op 12-12-1893 om 01:30 in Dalfsen, 80 jaar oud.
Notitie bij Dries: Ten tijde van zijn overlijden woonde hij in het buurtschap Emmen onder Dalfsen, in het huis nr. 61
Beroep:
Gepensioneerd militair
Dries trouwde, 40 jaar oud, op 26-11-1853 in Dalfsen [bron: Aktenummer: 43] met Gerrigjen Nijkamp, 27 jaar oud. Gerrigjen is geboren op 11-11-1826 in Dalfsen, dochter van Hendrik Jan Nijkamp en Fennigje van Vilsteren. Gerrigjen is overleden op 09-09-1907 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 80 jaar oud.
Notitie bij Gerrigjen: Overleden in het huis nr. 31 in Ittersum.
Kinderen van Dries en Gerrigjen:
1 Harm Jan Visser, geboren op 22-04-1854 in Dalfsen. Volgt X-a.
2 Fennigje Visser, geboren op 16-04-1856 om 02:00 in Dalfsen. Fennigje is overleden.
Notitie bij Fennigje: Geboren in het huis nr. 67 in het buurtschap Emmen.
Fennigje trouwde, 33 jaar oud, op 02-11-1889 in Dalfsen [bron: Aktenummer: 31] met Evert Jan van Kuik, 42 jaar oud. Evert is geboren op 01-03-1847 om 05:00 in Dalfsen, zoon van Derk Jan van Kuik en Wolthera Everdina van der Kolk. Evert is overleden op 18-03-1922 om 09:30 in Dalfsen, 75 jaar oud [bron: Aktenr 37].
Beroep:
Tapper
3 Mina Visser, geboren op 06-02-1858 in Dalfsen. Mina is overleden op 02-06-1859 in Dalfsen, 1 jaar oud.
Notitie bij Mina: Overleden in het huis nr. 28 in het buurtschap Emmen.
4 Hendrik Jan Visser, geboren op 17-04-1860 in Hattem. Volgt X-b.
5 Willemina Aleida Visser, geboren op 04-02-1863 om 16:00 in Hattem [bron: Aktenr 011]. Willemina is overleden op 27-06-1933 om 07:00 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 70 jaar oud.
Notitie bij Willemina: Geboren in het huis in Wijk A nr.6.
Willemina trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1889 in Heino (Ov) [bron: Aktenummer: 11] met Antonij Munnikhuis, 28 jaar oud. Antonij is geboren op 19-09-1860 om 14:00 in Dalfsen, zoon van Evert Munnikhuis en Hendrika Hulzebosch. Antonij is overleden op 01-08-1935 om 19:00 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 74 jaar oud.
Beroep:
Spoorwegarbeider
6 Hendrik Visser, geboren op 14-11-1865 in Hattem. Volgt X-c.
7 Gerrit Jan Visser, geboren op 16-04-1868 in Dalfsen. Volgt X-d.
X-a Harm Jan Visser is geboren op 22-04-1854 om 11:00 in Dalfsen, zoon van Dries Visser (zie IX-a) en Gerrigjen Nijkamp. Harm is overleden op 26-02-1939 in Oldebroek, 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 21].
Notitie bij Harm: Geboren in het huis nr. 67 in het buurtschap Emmen
Beroep:
Boerenknecht
Harm trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1886 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 19] met Jakoba Blok, 26 jaar oud. Jakoba is geboren op 27-09-1859 om 02:00 in Oldebroek, dochter van Aart Blok en Stijntje Woning. Jakoba is overleden op 26-05-1936 in Oldebroek, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 56].
Kinderen van Harm en Jakoba:
1 Dries Visser, geboren op 13-08-1887 in Oldebroek. Volgt XI-a.
2 NN Visser, levenloos geboren dochter, geboren op 13-09-1889 in Oldebroek.
3 Stijntje Visser, geboren op 12-10-1893 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek). Stijntje is overleden op 25-08-1901 in Oldebroek, 7 jaar oud.
4 Aart Visser, geboren op 15-08-1896 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek). Aart is overleden op 25-08-1901 in Oldebroek, 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 94].
XI-a Dries Visser is geboren op 13-08-1887 om 18:00 in Oldebroek [bron: Aktenr 100], zoon van Harm Jan Visser (zie X-a) en Jakoba Blok. Dries is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Dries trouwde, 29 jaar oud, op 26-04-1917 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 16] met Berendje Bastiaan, 26 jaar oud. Berendje is geboren op 12-11-1890 in Oldebroek [bron: Aktenr 151], dochter van Berend Bastiaan en Gerrigje Kip. Berendje is overleden.
Kind van Dries en Berendje:
1 Gerrigje Visser, geboren in 07-1919 in Oldebroek. Gerrigje is overleden op 08-10-1919 in Oldebroek, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 104].
X-b Hendrik Jan Visser is geboren op 17-04-1860 om 17:00 in Hattem [bron: Aktenr 030], zoon van Dries Visser (zie IX-a) en Gerrigjen Nijkamp. Hendrik is overleden op 16-05-1937 om 04:30 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 77 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Geboren in het huis in Wijk A nr. 107
Beroep:
Boerenknecht
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 26-10-1882 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 48] met Johanna Pierik, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 05-10-1854 in Berkum (Zwollerkerspel) Buurtschap Poepershoek, dochter van Lubbert Pierik en Maria Jansen. Johanna is overleden op 19-05-1953 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 98 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Geboren in het huis nr. 13 in Berkum Bruggenhoek
Zij woont in 1882 in Berkum Poepershoek
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Hendrikus Visser, geboren in 09-1883 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt XI-b.
2 Lambertus Visser, geboren in 1885 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt XI-c.
XI-b Hendrikus Visser is geboren in 09-1883 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), zoon van Hendrik Jan Visser (zie X-b) en Johanna Pierik. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1883. Hendrikus is overleden.
Beroep:
Bakker
Hendrikus trouwde, 27 jaar oud, op 08-11-1910 in Zwolle [bron: Aktenummer: 207] met Grada Jacoba Leijendekker, 20 jaar oud. Grada is geboren op 01-05-1890 in Zwolle [bron: Aktenr 300], dochter van Derk Leijendekker en Lucresia ter Wee. Grada is overleden.
Kind van Hendrikus en Grada:
1 Johanna Lucretia Visser, geboren in 1913 in Zwolle. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 30-06-1932 in Amsterdam [bron: Aktenummer: Sloterdijk;reg.S4;fol.20v] met Krisstoffel Kaan, 23 of 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 14-04-1948. Krisstoffel is geboren in 1908 in Amsterdam. Krisstoffel is overleden.
Beroep:
Wagenpoetser
XI-c Lambertus Visser is geboren in 1885 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), zoon van Hendrik Jan Visser (zie X-b) en Johanna Pierik. Lambertus is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Lambertus trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 07-05-1908 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 30] met Margje Snijder, 19 of 20 jaar oud. Margje is geboren in 1888 in Nieuwleusen, dochter van Klaas Snijder en Klaasjen Kragt. Margje is overleden.
X-c Hendrik Visser is geboren op 14-11-1865 om 14:00 in Hattem [bron: Aktenr 090], zoon van Dries Visser (zie IX-a) en Gerrigjen Nijkamp. Hendrik is overleden op 20-11-1956 in Oldebroek, 91 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Geboren in het huis in Wijk A nr. 6
Laatst gewoond hebbende in het huis in Wijk W2
Beroep:
Boerenknecht
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 06-05-1894 in Hasselt (Ov) [bron: Aktenummer: 12] met Margjen Kroes, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Margjen was de volgende getuige aanwezig: Reindert Buter (veehouder) en Gerrit van de Velde (voornaamste bode), Gerrit Rijk in de Vegte (veehouder) en Willem Zwol (veehouder). Margjen is geboren op 17-06-1872 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), dochter van Roelof Kroes en Jentje van Dijk. Margjen is overleden op 21-11-1938 in Oldebroek, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 83].
Kinderen van Hendrik en Margjen:
1 Dries Visser, geboren op 08-01-1895 in Hasselt (Ov). Volgt XI-d.
2 Jentje Visser, geboren op 25-03-1897 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 50]. Jentje is overleden. Jentje trouwde, 22 jaar oud, op 22-05-1919 in Zwolle [bron: Aktenummer: 95] met Jan Docter, 23 jaar oud. Jan is geboren op 02-09-1895 in Zwolle [bron: Aktenr 742], zoon van Hendrik Docter en Janna Rietberg. Jan is overleden.
Beroep:
Gemeente-arbeider
3 Gerrigje Visser, geboren op 28-04-1898 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Gerrigje is overleden. Gerrigje trouwde, 19 jaar oud, op 06-09-1917 in Zwolle [bron: Aktenummer: 192] met Roelof de Wolf, 18 jaar oud. Roelof is geboren op 01-07-1899 in Zwolle [bron: Aktenr 475], zoon van Johannes de Wolf en Aaltje Nienhuis. Roelof is overleden.
Beroep:
Landbouwer
4 Roelofje Visser, geboren op 29-07-1899 in Zwolle. Roelofje is overleden op 14-08-1899 in Zwolle, 16 dagen oud.
5 Roelof Visser, geboren op 05-09-1900 in Zwolle. Roelof is overleden op 27-09-1900 in Zwolle, 22 dagen oud.
6 Roelofje Visser, geboren op 07-12-1901 in Zwolle. Roelofje is overleden. Roelofje trouwde, 19 jaar oud, op 03-03-1921 in Zwolle [bron: Aktenummer: 40] met Frederik Doornweerd, 20 jaar oud. Frederik is geboren op 09-02-1901 in Zwolle [bron: Aktenr 118], zoon van Tijmen Doornweerd en Johanna van der Sluis. Frederik is overleden.
Beroep:
Metaaldraaier
7 Hendrik Visser, geboren op 14-11-1903 in Zwolle. Volgt XI-e.
8 Marrigje Visser, geboren op 16-11-1904 in Zwolle. Marrigje is overleden op 07-03-1905 in Zwolle, 3 maanden oud.
9 Marrigje Visser, geboren op 25-04-1908 in Zwolle. Marrigje is overleden op 08-12-1908 in Zwolle, 7 maanden oud.
10 Roelof Visser, geboren op 19-06-1909 in Zwolle. Volgt XI-f.
11 Marrigje Visser, geboren op 21-11-1910 in Zwolle. Marrigje is overleden. Marrigje trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1933 in Zwolle met K. van der Kolk. K. is overleden.
12 Femmigje Wilhelmina Visser, geboren op 21-11-1912 in Zwolle. Femmigje is overleden. Femmigje trouwde, 22 jaar oud, op 27-06-1935 in Zwolle met F. van Dorp. F. is overleden.
13 Jennigje Visser, geboren op 15-12-1913 in Zwolle. Jennigje is overleden. Jennigje trouwde, 19 jaar oud, op 18-05-1933 in Zwolle met R. van Voorthuizen. R. is overleden.
XI-d Dries Visser is geboren op 08-01-1895 in Hasselt (Ov), zoon van Hendrik Visser (zie X-c) en Margjen Kroes. Dries is overleden op 01-05-1981 in Harderwijk, 86 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Dries trouwde, 23 jaar oud, op 13-03-1918 in Harderwijk [bron: Aktenummer: 18] met Petertje Foppen, 26 jaar oud. Petertje is geboren op 09-09-1891 in Harderwijk [bron: Aktenr 175], dochter van Marten Foppen en Willempje Dooijewaard. Petertje is overleden op 06-07-1981 in Harderwijk, 89 jaar oud.
Kinderen van Dries en Petertje:
1 Marten Visser, geboren op 23-03-1921 in Zwolle. Volgt XII-a.
2 Petronella Visser, geboren in 02-1929 in Harderwijk. Petronella is overleden.
3 Klaas Wouter Visser, geboren in 02-1931 in Harderwijk. Klaas is overleden.
4 Marrigje Visser, geboren in 1933 in Harderwijk. Marrigje is overleden op 17-05-1934 in Harderwijk, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 42].
XII-a Marten Visser is geboren op 23-03-1921 in Zwolle, zoon van Dries Visser (zie XI-d) en Petertje Foppen. Marten is overleden op 21-05-2009 in Ede, 88 jaar oud. Hij is begraven in Harderwijk (begraafpl. Oostergaarde). Marten trouwde met Woutertje Roelofsen. Woutertje is geboren op 10-05-1921 in Harderwijk. Woutertje is overleden op 06-03-2009 in Bennekom, 87 jaar oud. Zij is begraven in Harderwijk (begraafpl. Oostergaarde).
XI-e Hendrik Visser is geboren op 14-11-1903 in Zwolle, zoon van Hendrik Visser (zie X-c) en Margjen Kroes. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 20 jaar oud, op 23-10-1924 in Zwolle met Jantje van Riessen, 18 jaar oud. Jantje is geboren op 11-11-1905 in Hattem, dochter van Gerrit van Riessen en Egberdina Mulder. Jantje is overleden.
XI-f Roelof Visser is geboren op 19-06-1909 in Zwolle, zoon van Hendrik Visser (zie X-c) en Margjen Kroes. Roelof is overleden.
Beroep:
Winkelier
Roelof trouwde, 26 jaar oud, op 14-11-1935 in Hattem [bron: Aktenr 41] met Aleida Johanna Fiechter, 29 jaar oud. Aleida is geboren op 17-09-1906 in Hattem [bron: Aktenr 87], dochter van Arend Jan Fiechter en Wilhelmina Catrina de Weerdt. Aleida is overleden.
X-d Gerrit Jan Visser is geboren op 16-04-1868 in Dalfsen, zoon van Dries Visser (zie IX-a) en Gerrigjen Nijkamp. Gerrit is overleden op 22-04-1953 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 85 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Geboren in het huis nr. 48 in het buurtschap Emmen (Dalfsen)
Laatst gewoond hebbende in het huis Campherbeeklaan 19 te Berkum
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1892 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr: 12] met Diena Post, 21 jaar oud. Diena is geboren op 14-02-1871 in Vollenhove, Ambt, dochter van Lubbert Post en Niesje Bergman. Diena is overleden op 24-07-1951 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 80 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Diena:
1 Dries Visser, geboren op 01-11-1892 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt XI-g.
2 Lubbertus Visser, geboren op 16-12-1893 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt XI-h.
3 Gerrigje Visser, geboren op 28-05-1895 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 77]. Gerrigje is overleden. Gerrigje trouwde, 24 jaar oud, op 27-05-1920 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 37] met Willem van den Berg, 27 jaar oud. Willem is geboren op 14-02-1893 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 33], zoon van Hendrik van den Berg en Gerrigjen Zieleman. Willem is overleden.
Notitie bij Willem: Geboren in Berkum Bruggenhoek 44
4 Harm Jan Visser, geboren op 05-09-1897 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 131]. Harm is overleden op 23-09-1897 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 18 dagen oud.
5 Gerrit Jan Visser, geboren op 10-04-1904 in Zwolle. Volgt XI-i.
6 Niesje Visser, geboren op 16-06-1908 in Zwolle [bron: Aktenr 452]. Niesje is overleden. Niesje trouwde, 23 jaar oud, op 07-04-1932 in Zwolle [bron: Aktenr 59] met Roelof Pierik, 24 jaar oud. Roelof is geboren op 12-11-1907 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 177], zoon van Harm Jan Pierik en Geesje Flierjans. Roelof is overleden.
Beroep:
Tuinbouwer
7 Diena Johanna Visser, geboren op 10-10-1911 in Zwolle [bron: Aktenr 684]. Diena is overleden. Diena trouwde, 28 jaar oud, op 07-03-1940 in Zwolle met A. Pruim. A. is overleden.
8 Hendrik Jan Visser, geboren op 01-04-1913 in Zwolle. Volgt XI-j.
XI-g Dries Visser is geboren op 01-11-1892 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 148], zoon van Gerrit Jan Visser (zie X-d) en Diena Post. Dries is overleden. Dries trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1917 in Zwolle [bron: Aktenummer: 82] met Elisabeth Boer, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 11-09-1891 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 133], dochter van Hendrik Boer en Everdina Brinkman. Elisabeth is overleden.
XI-h Lubbertus Visser is geboren op 16-12-1893 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 196], zoon van Gerrit Jan Visser (zie X-d) en Diena Post. Lubbertus is overleden. Lubbertus trouwde, 25 jaar oud, op 01-05-1919 in Zwolle [bron: Aktenummer: 72] met Jentje Zondervan, 25 of 26 jaar oud. Jentje is geboren in 1893 in Nieuw-Leusen, dochter van Jan Zondervan en Aaltje van Dorsten. Jentje is overleden.
XI-i Gerrit Jan Visser is geboren op 10-04-1904 in Zwolle [bron: Aktenr 304], zoon van Gerrit Jan Visser (zie X-d) en Diena Post. Gerrit is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1929 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 32] met Niesje Meulink, 24 jaar oud. Niesje is geboren op 18-03-1905 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 56], dochter van Hendrik Meulink en Wichertje Borst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1905. Niesje is overleden op 01-10-1938 in Zwolle, 33 jaar oud [bron: Aktenummer: 499].
XI-j Hendrik Jan Visser is geboren op 01-04-1913 in Zwolle, zoon van Gerrit Jan Visser (zie X-d) en Diena Post. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1942 in Zwolle met A. Post. A. is overleden.
VIII-b Berend Visser is geboren op 30-07-1778 in Hattem, zoon van Jan Visser (zie VII-a) en Hendrikjen Kaspers. Berend is overleden op 05-11-1856 om 12:00 in Hattem, 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 45]. Hij is begraven in Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044.
Beroep:
Schoenmaker
Berend trouwde, 24 jaar oud, op 20-01-1803 in Hattem met Janna Langevoort, 24 jaar oud, nadat zij op 24-12-1802 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren op 07-11-1778 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Lubbertus Langevoort (Dirks) en Hendrikjen de Witte (Jans). Zij is gedoopt op 08-11-1778 in Veessen (Gem. Heerde). Janna is overleden op 12-06-1837 om 02:00 in Hattem, 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 24].
Notitie bij Janna: Overleden in het huis in Wijk A nr. 274
Kinderen van Berend en Janna:
1 Hendrikjen Visser, geboren in 1803 in Hattem. Zij is gedoopt op 17-04-1803 in Hattem. Hendrikjen is overleden op 13-07-1887 om 04:30 in Hattem, 83 of 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 31].
Notitie bij Hendrikjen: Overleden te harer huize in Wijk A nr. 66
Hendrikjen trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 12-01-1827 in Hattem [bron: Aktenummer: 1] met Geert Schipper, 21 jaar oud. Geert is geboren op 05-01-1806 in Hattem, zoon van Berend Kaspers en Albertjen Hendriks. Hij is gedoopt op 09-01-1806 in Hattem. Geert is overleden op 30-09-1886 om 23:00 in Hattem, 80 jaar oud.
Notitie bij Geert: Overleden te zijner huize in Wijk A nr. 66
Beroep:
Timmerman
2 Lubbertus Visser, geboren in 1804 in Hattem. Hij is gedoopt op 21-10-1804 in Hattem. Lubbertus is overleden op 18-05-1806 in Hattem, 1 of 2 jaar oud. Hij is begraven op 21-05-1806 in Hattem.
3 Lubbertus Visser, geboren op 08-04-1807 in Hattem. Volgt IX-b.
4 Janna Visser, geboren op 11-09-1809 in Hattem. Zij is gedoopt op 24-09-1809 in Hattem. Janna is overleden op 10-11-1897 in Hattem, 88 jaar oud [bron: Aktenummer: 59].
Notitie bij Janna: Overleden te haren huize in Wijk A nr. 91
Janna trouwde, 29 jaar oud, op 28-08-1839 in Utrecht [bron: Aktenummer: 247] met Wichert ten Have, 23 jaar oud. Wichert is geboren op 19-11-1815 in Elburg [bron: Aktenr 40], zoon van Jennegien ten Have. Wichert is overleden op 11-08-1897 in Hattem, 81 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
5 Dirkjen Visser, geboren op 30-01-1812 om 19:00 in Hattem [bron: Aktenr 010]. Dirkjen is overleden. Dirkjen trouwde, 28 jaar oud, op 05-08-1840 in Vreeswijk [bron: Aktenummer: 8] met Cornelis Verboom, 20 jaar oud. Cornelis is geboren op 18-08-1819 in Vreeswijk [bron: Aktenr 24], zoon van Klasina Verboom. Cornelis is overleden.
6 Jan Visser, geboren op 16-09-1814 in Hattem. Volgt IX-c.
7 Hendrik Visser, geboren op 15-06-1821 in Hattem [bron: Aktenr 029]. Hendrik is overleden.
IX-b Lubbertus Visser is geboren op 08-04-1807 in Hattem, zoon van Berend Visser (zie VIII-b) en Janna Langevoort. Hij is gedoopt op 16-04-1807 in Hattem. Lubbertus is overleden op 13-05-1901 in Hattem, 94 jaar oud [bron: Aktenummer: 19]. Hij is begraven in Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 296.
Notitie bij Lubbertus: Overleden te zijnen huize in Wijk A nr. 235.
Beroep:
Schoenmaker
Lubbertus trouwde, 35 jaar oud, op 06-10-1842 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 25] met Janssien van Weeghel, 24 jaar oud. Janssien is geboren op 04-05-1818 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), dochter van Hendrik van Weeghel en Stientjen Weenen. Janssien is overleden op 29-12-1857 in Hattem, 39 jaar oud [bron: Aktenummer: 58]. Zij is begraven in Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 296.
Kinderen van Lubbertus en Janssien:
1 Berend Visser, geboren op 07-01-1844 in Hattem. Volgt X-e.
2 Hendrik Visser, geboren op 28-10-1846 in Hattem [bron: Aktenr 061]. Hendrik is overleden op 16-08-1851 in Hattem, 4 jaar oud.
3 Christina Visser, geboren op 04-03-1849 om 15:00 in Hattem [bron: Aktenr 020]. Christina is overleden op 07-05-1907 om 09:00 in Hattem, 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 23].
Notitie bij Christina: Overleden te haren huize in Wijk A nr. 410
Christina trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1875 in Hattem [bron: Aktenummer: 13] met Gradus Wendt, 24 jaar oud. Gradus is geboren op 08-04-1851 om 08:30 in Hattem [bron: Aktenr 032], zoon van Toon Wendt en Berendina Bos. Gradus is overleden op 23-10-1945 in Hattem, 94 jaar oud [bron: Aktenummer: 63]. Gradus trouwde later op 13-07-1910 in Hattem [bron: Aktenummer: 9] met Hinderkje Kielema (1862-1926).
Notitie bij Gradus: Geboren in het huis in Wijk A nr. 131.
Beroep:
Kleermaker
4 Johannes Visser, geboren op 06-05-1851 in Hattem [bron: Aktenr 041]. Johannes is overleden op 24-01-1872 in Hattem, 20 jaar oud [bron: Aktenummer: 16]. Hij is begraven in Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 326. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep:
Schoenmaker
5 Hendrik Visser, geboren op 17-02-1854 in Hattem. Volgt X-f.
6 Johanna Visser, geboren op 08-11-1856 om 19:00 in Hattem [bron: Aktenr 071]. Johanna is overleden op 11-07-1932 om 12:00 in Renkum, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 25]. Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 06-11-1889 in Hattem [bron: Aktenummer: 19] met Lubbertus van Olst, 36 jaar oud. Lubbertus is geboren op 04-02-1853 om 19:00 in Hattem [bron: Aktenr 014], zoon van Evert van Olst en Barbera de Haan. Lubbertus is overleden op 27-05-1924 om 07:00 in Hattem, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 20].
Notitie bij Lubbertus: Geboren , in het huis in Wijk A nr. 238a.
Overleden te zijnen huize in Wijk B nr. 103/1
Beroep:
Arbeider
X-e Berend Visser is geboren op 07-01-1844 in Hattem [bron: Aktenr 002], zoon van Lubbertus Visser (zie IX-b) en Janssien van Weeghel. Berend is overleden op 30-01-1925 in Hattem, 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 7].
Notitie bij Berend: Geboren in het huis in Wijk A nr. 94.
Overleden te zijnen huize in Wijk A nr. 220.
Beroep:
Arbeider
Berend trouwde, 33 jaar oud, op 07-07-1877 in Hattem [bron: Aktenummer: 15] met Aaltjen Hoogers, 38 jaar oud. Aaltjen is geboren op 26-09-1838 in Hattem [bron: Aktenr 062], dochter van Hendrik Hoogers en Gargjen Dekker. Aaltjen is overleden op 27-10-1917 in Hattem, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 52].
Notitie bij Aaltjen: Geboren in het huis in Wijk C nr. 20
Overleden te haren huize in Wijk A nr. 235
Wed.v. Marcus Koetsier
Kinderen van Berend en Aaltjen:
1 Janssien Visser, geboren op 09-05-1878 in Hattem [bron: Aktenr 040]. Janssien is overleden.
Notitie bij Janssien: Geboren in het huis in Wijk A nr. 215
Janssien trouwde, 23 jaar oud, op 15-08-1901 in Hattem [bron: Aktenummer: 18] met Jan Brouwer, 26 jaar oud. Jan is geboren op 01-03-1875 in Kampen, zoon van Jan Brouwer en Aaltje Fijn. Jan is overleden na 1925, minstens 50 jaar oud.
Beroep:
Sigarenmaker en winkelier
2 NN Visser, levenloos geboren dochter, geboren op 30-01-1880 in Hattem [bron: Aktenummer: 10].
3 Gerrigjen Visser, geboren op 05-05-1882 in Hattem [bron: Aktenr 043]. Gerrigjen is overleden op 18-09-1949 in Hattem, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 37].
Notitie bij Gerrigjen: Geboren het huis in Wijk A nr. 215
Laatst gewoond hebbende Kruisstraat A336.
Gerrigjen trouwde, 27 jaar oud, op 06-04-1910 in Hattem [bron: Aktenummer: 4] met Hendrik van Doornum, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 17-03-1885 in Hattem [bron: Aktenr 028], zoon van Hendrikus van Doornum en Johanna Alberdina van den Bos. Hendrik is overleden op 07-01-1959 in Warnsveld (Gld), 73 jaar oud [bron: Aktenr 4].
Notitie bij Hendrik: Geboren in het huis in Wijk A nr. 357.
Beroep:
Huisschilder
X-f Hendrik Visser is geboren op 17-02-1854 om 01:00 in Hattem [bron: Aktenr 020], zoon van Lubbertus Visser (zie IX-b) en Janssien van Weeghel. Hendrik is overleden.
Beroep:
Timmerman
Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op 27-05-1886 in Hattem [bron: Aktenummer: 8] met Gerrigje Roseboom, 28 jaar oud. Gerrigje is geboren op 04-02-1858 in Hattem [bron: Aktenr 007], dochter van Willem Hendrik Roseboom en Johanna Berendina Derks. Gerrigje is overleden.
Kind van Hendrik en Gerrigje:
1 Lubbertus Visser, geboren in 1891 in Amsterdam. Volgt XI-k.
XI-k Lubbertus Visser is geboren in 1891 in Amsterdam, zoon van Hendrik Visser (zie X-f) en Gerrigje Roseboom. Lubbertus is overleden.
Beroep:
Timmerman
Lubbertus trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 22-10-1925 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.6F;fol.30] met Cornelia Johanna van Andel, 31 of 32 jaar oud. Cornelia is geboren in 1893 in Dordrecht, dochter van Pieter van Andel en Pieternella Elisabeth Visser. Cornelia is overleden.
IX-c Jan Visser is geboren op 16-09-1814 in Hattem [bron: Aktenr 071], zoon van Berend Visser (zie VIII-b) en Janna Langevoort. Jan is overleden op 25-01-1892 in Hattem, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 9].
Notitie bij Jan: Overleden te zijner huize in Wijk A nr. 54
Beroep:
Schoenmaker
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 08-05-1847 in Hattem [bron: Aktenummer: 7] met Peetje van Oosten, 28 jaar oud. Peetje is geboren op 15-11-1818 in Doornspijk, dochter van Gerrit van Oosten en Willemtje Gerrits. Peetje is overleden op 05-03-1863 in Hattem, 44 jaar oud [bron: Aktenummer: 4]. Zij is begraven in Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 198.
Notitie bij Peetje: Overleden te harer huize in Wijk A nr. 330
Beroep:
Schoenmaker
Kinderen van Jan en Peetje:
1 Johanna Visser, geboren op 03-06-1848 in Hattem [bron: Aktenr 024]. Johanna is overleden.
2 Jan Visser, geboren op 09-10-1851 in Hattem [bron: Aktenr 094]. Jan is overleden op 24-09-1852 in Hattem, 11 maanden oud [bron: Aktenummer: 48]. Hij is begraven in Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 126.
3 Willem Jan Visser, geboren op 10-05-1854 in Hattem [bron: Aktenr 039]. Willem is overleden.
Notitie bij Willem: Geboren in het huis in Wijk A nr. 229
4 Berendina Visser, geboren op 27-03-1858 in Hattem [bron: Aktenr 027]. Berendina is overleden op 22-06-1858 in Hattem, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 46]. Zij is begraven in Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 043.
5 NN Visser, levenloos geboren dochter, geboren op 13-09-1860 in Hattem [bron: Aktenummer: 46]. Zij is begraven in Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 043.
VIII-c Gerrit Visser is geboren in 1782 in Hattem, zoon van Jan Visser (zie VII-a) en Hendrikjen Kaspers. Hij is gedoopt op 15-02-1782 in Hattem. Gerrit is overleden op 09-05-1856 om 19:00 in Hattem, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 21]. Hij is begraven in Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044.
Notitie bij Gerrit: Overleden in het huis in Wijk A nr. 77
Beroep:
Dagloner later Bakker
Gerrit trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 01-01-1804 in Hattem met Hendrina Langevoort, 21 jaar oud, nadat zij op 15-12-1803 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Hendrina is geboren op 10-04-1782 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Lubbertus Langevoort (Dirks) en Hendrikjen de Witte (Jans). Hendrina is overleden op 05-02-1874 om 15:00 in Hattem, 91 jaar oud [bron: Aktenummer: 9]. Zij is begraven in Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044.
Notitie bij Hendrina: Overleden in het huis in Wijk A nr. 98.
Kinderen van Gerrit en Hendrina:
1 Jan Visser, geboren in 1804 in Hattem. Volgt IX-d.
2 Hendrik Visser, geboren op 12-12-1805 in Hattem. Volgt IX-e.
3 Johannes Visser, geboren op 10-12-1807 in Hattem. Volgt IX-f.
4 Lubberta Visser, geboren op 03-03-1810 in Hattem. Zij is gedoopt op 21-03-1810 in Hattem. Lubberta is overleden op 23-06-1831 in Hattem, 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 25]. Zij is begraven in Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044.
Notitie bij Lubberta: Overleden ter harer huize in Wijk A nr. 80
Lubberta bleef ongehuwd.
Beroep:
Naaister
5 Dirk Visser, geboren op 05-12-1813 in Hattem [bron: Aktenr 084]. Dirk is overleden op 06-10-1816 in Hattem, 2 jaar oud.
6 Hendrikje Visser, geboren op 09-11-1815 in Hattem [bron: Aktenr 074]. Hendrikje is overleden op 31-03-1849 in Hattem, 33 jaar oud [bron: Aktenummer: 19]. Hendrikje trouwde, 32 jaar oud, op 21-06-1848 in Hattem [bron: Aktenummer: 8] met Gerrit Jan Beerthuis, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op 11-09-1818 in Borne (Ov) [bron: Aktenr 50], zoon van Gerrit Jan Beerthuis en Jenneken Peters. Gerrit is overleden op 18-09-1862 in Deventer, 44 jaar oud [bron: Aktenr 357]. Gerrit trouwde later op 31-07-1851 in Hattem [bron: Aktenummer: 10] met Neeltje Dijkhof (1828-1862).
Beroep:
Weversbaas
7 Derk Visser, geboren op 04-01-1819 in Hattem. Volgt IX-g.
8 Lubbertus Visser, geboren op 17-07-1820 in Hattem. Volgt IX-h.
9 Gerrigjen Visser, geboren op 30-06-1823 om 20:30 in Hattem [bron: Aktenr 024]. Bij de geboorteaangifte van Gerrigjen was de volgende getuige aanwezig: Abraham SCHUTTE (56 jr, Mr.Glasemaker en verver) en haar oom Berend VISSER (44 jr, Mr.Schoenmaker). Gerrigjen is overleden op 30-06-1859 om 02:00 in Hattem, 36 jaar oud [bron: Aktenummer: 38]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrigjen was de volgende getuige aanwezig: Haar echtgenoot en Jan v Dijk. Zij is begraven in Hattem (Wiessenberg) Vak 2, grafnr. 034.
Notitie bij Gerrigjen: Overleden te harer huize in Wijk B nr. 3
Gerrigjen trouwde, 28 jaar oud, op 04-02-1852 in Hattem [bron: Aktenummer: 2] met Derk de Jong, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrigjen en Derk was de volgende getuige aanwezig: Albert de Jong (schipper) broer, Gerrit de Weert (schipper) zwager bruidegom, Jan Visser (koornmolenaar te Oldebroek broer) en Hendrik Visser (bakker broer) en Derk de Jong (schipper). Derk is geboren op 04-10-1819 om 06:00 in Hattem [bron: Aktenr 046], zoon van Derk de Jong (Jacobs) en Marrigje Hofmeijer (Albers). Bij de geboorteaangifte van Derk was de volgende getuige aanwezig: Jan Gerrits Jochems (landeigenaar) en Hendrikus ten Have (landbouwer). Derk is overleden op 12-06-1898 in Rotterdam, 78 jaar oud [bron: Aktenr 219]. Derk is weduwnaar van Arentje van de Worp (1817-1849), met wie hij trouwde op 23-10-1846 in Hattem [bron: Aktenummer: 12]. Derk trouwde later op 31-12-1860 in Doesburg [bron: Aktenummer: 28] met Lammerdina de Bock (1840-1909).
Notitie bij Derk: Derk onderhield in 1850 al een beurtdienst tussen Apeldoorn en Rotterdam met de tjalk *Vrouwe Gerritje
Beroep:
Schipper
IX-d Jan Visser is geboren in 1804 in Hattem, zoon van Gerrit Visser (zie VIII-c) en Hendrina Langevoort. Hij is gedoopt op 10-05-1804 in Hattem. Jan is overleden op 20-12-1884 om 17:00 in Hattem, 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 85].
Notitie bij Jan: Overleden te zijner huize in Wijk A nr. 27.
Beroepen:
Schutter bij de tweede afdeling Geldersche Schutterij
Winkelier en Korenmolenaar
Jan:
(1) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 06-02-1836 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 2] met Trientjen van Tongeren (Lubberts), 53 jaar oud. Trientjen is geboren op 08-12-1782 in Hattem, dochter van Lubbert van Tongeren en Hendrikje Dries. Trientjen is overleden op 15-03-1865 in Hattem, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 20]. Zij is begraven in Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 177.
Notitie bij Trientjen: Weduwe van Hendrik Neuteboom
(2) trouwde, 62 of 63 jaar oud, op 31-01-1867 in Hattem [bron: Aktenummer: 1] met Johanna Veurink, 33 jaar oud. Johanna is geboren op 07-11-1833 in Gramsbergen, dochter van Evert Veurink en Geertruida Kamphuis. Johanna is overleden op 31-12-1906 in Deventer, 73 jaar oud [bron: Aktenr 486].
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Gerritdina Visser, geboren op 20-02-1868 in Hattem. Gerritdina is overleden op 05-10-1943 in Zwolle, 75 jaar oud. Gerritdina trouwde, 31 jaar oud, op 27-04-1899 in Zwolle [bron: Aktenummer: 61] met Gerard Bomhof, 29 jaar oud. Gerard is geboren op 22-10-1869 in Zwolle [bron: 22-10-1869], zoon van Jan Willem Bomhof en Geertje Oelen. Gerard is overleden op 12-01-1949 in Ermelo, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 28].
Beroep:
Slager
2 Jan Visser, geboren op 20-02-1871 in Oldebroek. Volgt X-g.
3 Gerrit Visser, geboren op 28-10-1873 in Hattem. Volgt X-h.
X-g Jan Visser is geboren op 20-02-1871 in Oldebroek, zoon van Jan Visser (zie IX-d) en Johanna Veurink. Jan is overleden op 09-10-1956 in Zeist, 85 jaar oud.
Beroep:
Gereformeerd Predikant
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 13-07-1897 in Zwolle [bron: Aktenummer: 102] met Janna Elisabeth Wentzel, 27 jaar oud. Janna is geboren op 21-03-1870 in Zwolle [bron: Aktenr 180], dochter van Julius Everhard Wentzel en Magrita Hagedoorn. Janna is overleden na 1956, minstens 86 jaar oud.
Kinderen van Jan en Janna:
1 Johanna Visser, geboren op 15-04-1898 in Borculo. Johanna is overleden.
2 Jan Visser, geboren op 10-10-1903 in Sprang-Capelle (Nbr). Volgt XI-l.
3 Lucretia Leona Visser, geboren op 16-09-1904 in Sprang-Capelle (Nbr). Lucretia is overleden.
4 Hendrik Visser, geboren op 06-06-1906 in Sprang-Capelle (Nbr). Volgt XI-m.
XI-l Jan Visser is geboren op 10-10-1903 in Sprang-Capelle (Nbr), zoon van Jan Visser (zie X-g) en Janna Elisabeth Wentzel. Jan is overleden. Jan trouwde, 34 jaar oud, op 18-05-1938 in Nijkerk met A. van de Veen. A. is overleden.
XI-m Hendrik Visser is geboren op 06-06-1906 in Sprang-Capelle (Nbr), zoon van Jan Visser (zie X-g) en Janna Elisabeth Wentzel. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 05-09-1934 in Dordt met E. Baars. E. is overleden.
X-h Gerrit Visser is geboren op 28-10-1873 in Hattem, zoon van Jan Visser (zie IX-d) en Johanna Veurink. Gerrit is overleden na 1940, minstens 67 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Geboren in het huis in Wijk B nr. 5.
Beroep:
Winkelier
Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 13-08-1903 in Aalten [bron: Aktenummer: 32] met Johanna Breekveldt, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 02-05-1873 in Aalten [bron: Aktenr 61], dochter van Willem Fredrik George Breekveldt en Garritdina Oonk. Johanna is overleden op 17-09-1940 in Arnhem, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 878].
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Johanna Visser, geboren in 06-1905 in Hengelo (0v). Johanna is overleden op 21-08-1905 in Hengelo (0v), 2 maanden oud [bron: Aktenr 203].
2 Mina Visser, geboren op 28-05-1912 in Aalten [bron: Aktenr 140]. Mina is overleden.
IX-e Hendrik Visser is geboren op 12-12-1805 in Hattem, zoon van Gerrit Visser (zie VIII-c) en Hendrina Langevoort. Hendrik is overleden op 09-01-1894 om 12:00 in Hattem, 88 jaar oud [bron: Aktenummer: 4].
Notitie bij Hendrik: Overleden te zijnen huize in Wijk A nr. 29.
Beroep:
Bakker
Hendrik trouwde, 54 jaar oud, op 31-10-1860 in Hattem [bron: Aktenummer: 22] met Gerrigjen Blom, 35 jaar oud. Gerrigjen is geboren op 26-04-1825 in Hattem [bron: Aktenr 026], dochter van Gerrit Hulleman Blom en Willemina Geels. Gerrigjen is overleden op 10-02-1915 in Hattem, 89 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
Notitie bij Gerrigjen: Overleden te haren huize in Wijk A nr. 135
Kinderen van Hendrik en Gerrigjen:
1 Gerritdina Hendrina Visser, geboren op 16-08-1861 in Hattem [bron: Aktenr 070]. Gerritdina is overleden op 18-09-1862 in Hattem, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 36]. Zij is begraven in Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 011.
Notitie bij Gerritdina: Overleden te harer huize in Wijk A nr. 98
2 Hendrina Visser, geboren op 28-11-1864 in Hattem [bron: Aktenr 111]. Hendrina is overleden op 15-02-1901 in Zwolle, 36 jaar oud. Hendrina trouwde, 21 jaar oud, op 28-04-1886 in Hattem [bron: Aktenummer: 5] met Herm de Vries, 22 jaar oud. Herm is geboren op 06-08-1863 in Zwolle, zoon van Herm de Vries en Hendrieka Johanna Meuleman. Herm is overleden op 11-12-1915 in Zwolle, 52 jaar oud.
Beroep:
Touwslager
IX-f Johannes Visser is geboren op 10-12-1807 in Hattem, zoon van Gerrit Visser (zie VIII-c) en Hendrina Langevoort. Hij is gedoopt op 17-12-1807 in Hattem. Johannes is overleden op 16-02-1894 in Hattem, 86 jaar oud [bron: Aktenummer: 18].
Beroep:
Bakker
Johannes:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 31-03-1836 in Grafhorst [bron: Aktenummer: 2] met Geertje Ruitenberg, 26 jaar oud. Geertje is geboren op 30-04-1809 in Grafhorst, dochter van Albert Ruitenberg en Aaltje Dekker (Jans). Geertje is overleden op 31-03-1855 in Grafhorst, 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 4].
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 17-04-1856 in Hattem [bron: Aktenummer: 4] met Janna Beerthuis, 44 jaar oud. Janna is geboren op 15-01-1812 in Borne (Ov), dochter van Gerrit Jan Beerthuis en Jenneken Peters. Janna is overleden op 06-05-1887 om 11:30 in Hattem, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
Kinderen van Johannes en Geertje:
1 Hendrina Visser, geboren op 25-07-1836 in Grafhorst. Hendrina is overleden op 29-07-1836 in Grafhorst, 4 dagen oud [bron: Aktenummer: 6].
2 Gerrit Visscher, geboren op 30-01-1838 in Grafhorst. Volgt X-i.
3 Albert Visser, geboren op 24-04-1839 in Grafhorst. Albert is overleden op 21-08-1839 in Grafhorst, 3 maanden oud.
4 Albert Visser, geboren op 31-05-1840 in Grafhorst. Volgt X-j.
5 Hendrina Visser, geboren op 30-11-1841 in Grafhorst. Hendrina is overleden op 10-02-1906 om 08:00 in Heerde, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 19].
Notitie bij Hendrina: Dienstmeid te Sassenheim
Hendrina trouwde, 41 jaar oud, op 03-12-1882 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Lubbertus Barneveld, 44 jaar oud. Lubbertus is geboren op 30-08-1838 in Hattem, zoon van Coenraad Gerrit Barneveld en Stijntje Koops. Lubbertus is overleden op 05-02-1908 in Heerde, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 13].
Notitie bij Lubbertus: Wedn.v. Johanna Geertruida Gerharda Scholten
Beroep:
Bakker
6 Lubbertus Visser, geboren op 22-04-1843 in Grafhorst. Lubbertus is overleden op 01-04-1845 in Grafhorst, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 5].
7 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 06-04-1844 in Grafhorst.
8 Lubbertus Visser, geboren op 26-04-1845 in Grafhorst. Volgt X-k.
9 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 30-01-1847 in Grafhorst [bron: Aktenummer: 1].
10 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 12-01-1848 in Grafhorst [bron: Aktenummer: 1].
11 Jan Visser, geboren op 20-05-1849 in Grafhorst. Volgt X-l.
12 Aaltje Visser, geboren in 04-1852 in Grafhorst. Aaltje is overleden op 24-01-1853 in Grafhorst, 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 3].
X-i Gerrit Visscher is geboren op 30-01-1838 in Grafhorst, zoon van Johannes Visser (zie IX-f) en Geertje Ruitenberg. Gerrit is overleden op 04-08-1921 om 06:00 in Nunspeet (Gem. Ermelo), 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 56].
Beroep:
Bakker
Gerrit:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 15-07-1861 in Hattem [bron: Aktenummer: 20] met Harmina Kistemaker, 25 jaar oud. Harmina is geboren op 11-11-1835 in Borculo, dochter van Hendrik Kistemaker en Willemina ten Busken. Harmina is overleden op 06-01-1879 in Hattem, 43 jaar oud [bron: Aktenummer: 2]. Zij is begraven in Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 3, grafnr. 105.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 11-01-1883 in Zwolle [bron: Aktenummer: 6] met Josina Vrije, 34 jaar oud. Josina is geboren op 20-05-1848 in Middelburg [bron: Aktenr 191], dochter van Cornelis Johannes Vrije en Neeltje Stroo. Josina is overleden op 29-01-1922 in Amsterdam, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 18].
Kinderen van Gerrit en Harmina:
1 Johan Visser, geboren op 13-08-1861 in Grafhorst. Volgt XI-n.
2 Hendrik Willem Visscher, geboren op 01-11-1863 om 09:30 in Hattem [bron: Aktenr 097]. Hendrik is overleden op 22-04-1865 in Hattem, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 28]. Hij is begraven in Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 177.
3 Hendrik Willem Visscher, geboren op 08-03-1866 in Hattem. Volgt XI-o.
4 Geertje Visscher, geboren op 24-07-1869 om 00:30 in Hattem [bron: Aktenr 054]. Geertje is overleden. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 10-10-1895 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.27;fol.46v] met Antonius Franciscus Nietvelt, 25 of 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 20-02-1920. Antonius is geboren in 1869 in Amsterdam, zoon van Franciscus Antonius Nietvelt en Maria Antonetta van Coezandt. Antonius is overleden.
Beroep:
Koopman
5 Wilhelmina Visscher, geboren op 13-11-1872 om 03:00 in Hattem [bron: Aktenr 083]. Wilhelmina is overleden.
6 Christina Hermanna Visscher, geboren op 04-07-1876 in Hattem [bron: Aktenr 064]. Christina is overleden. Christina trouwde, 23 jaar oud, op 16-08-1899 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.27;fol.3v] met Johannes Sluiter, 24 of 25 jaar oud. Johannes is geboren in 1874 in Amsterdam, zoon van Johannes Sluiter en Johanna Rutten. Johannes is overleden.
Beroep:
Koopman
XI-n Johan Visser is geboren op 13-08-1861 in Grafhorst, zoon van Gerrit Visscher (zie X-i) en Harmina Kistemaker. Johan is overleden op 08-09-1911 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 50 jaar oud [bron: Aktenummer: 73].
Beroep:
Arbeider
Johan trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1886 in Heerde met Jantje van Duren, 20 jaar oud. Jantje is geboren op 26-12-1865 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 173], dochter van Jan van Duren en Hendrikje Dul. Jantje is overleden op 23-12-1910 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 44 jaar oud [bron: Aktenr 125]. Bij de overlijdensaangifte van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Marten Bijsterbosch (arbeider) en Jacob Horst (arbeider).
Kinderen van Johan en Jantje:
1 Hermina Visser, geboren op 01-09-1886 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 115]. Hermina is overleden op 09-12-1887 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), , 1 jaar oud [bron: Aktenr: 97]. Bij de overlijdensaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Wonink en Gerrit Bredenoort.
2 Jan Visser, geboren op 04-09-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XII-b.
3 Gesina Visser, geboren op 18-09-1891 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 122]. Gesina is overleden op 20-01-1892 in Heerde, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 33].
4 Gerritje Visser, geboren op 24-03-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47]. Gerritje is overleden op 04-08-1961 in Zwolle, 65 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Gerritje trouwde, 19 jaar oud, op 11-09-1915 in Heerde [bron: Aktenr: 34] met Johan Scholten, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Johan was de volgende getuige aanwezig: Teunis Scholten (oom van de bruidegom) en Jan Scholten (broer van de bruidegom). Johan is geboren op 22-02-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 27], zoon van Egbert Scholten en Roelofje Veldkamp. Johan is overleden op 09-04-1972, 78 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Johan: Laatst gewoond hebbende in het huis Reigersweg 31 te Wapenveld
Beroep:
Arbeider
5 Hendrik Visser, geboren op 26-05-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XII-c.
6 Hermina Johanna Visser, geboren op 24-03-1904 in Heerde. Hermina is overleden op 16-11-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde), 7 maanden oud [bron: Aktenummer: 108].
XII-b Jan Visser is geboren op 04-09-1887 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 107], zoon van Johan Visser (zie XI-n) en Jantje van Duren. Jan is overleden op 27-02-1960 in Wapenveld (Gem. Heerde), 72 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Jan: Gewoond hebbende aan de Merelweg te Wapenveld (F333)
Dit huis is 3 keer afgebrand
Beroep:
Fabrieksarbeider
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 06-03-1909 in Heerde [bron: Aktenummer: 5] met Berendina Veldkamp, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Berendina was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Veldkamp (oom van de bruid) en Harmen uijt den Bogaarden en Albert Koetzier (herbergier) en Johannes Bredewout. Berendina is geboren op 06-04-1888 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Berend Veldkamp en Dirkje Veldkamp. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Jan Van Leeuwen (winkelier) en Jacobus Pleiter (veldwachter) Dochter van Berend Veldkamp en Dirkje Veldkamp. Berendina is overleden op 06-01-1963 in Wapenveld (Gem. Heerde), 74 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Jan en Berendina:
1 Dirkje Visser, geboren op 23-05-1910 om 09:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 81]. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (herbergier) en Gerrit Jan Bagerman (smid). Dirkje is overleden op 26-09-1987, 77 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Dirkje trouwde, 25 jaar oud, op 15-06-1935 in Heerde [bron: Aktenr 3] met Anton Mensink, 32 jaar oud. Anton is geboren op 15-08-1902 in Hattem [bron: Aktenr 71], zoon van Janna uit de Bulten, stiefzoon van Gerhardus Mensink. Anton is overleden op 21-10-1969, 67 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
2 Jannetje Visser, geboren op 17-02-1914 in Heerde. Jannetje is overleden op 09-02-2009 in Hattem, 94 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Jannetje trouwde, 28 jaar oud, op 24-12-1942 in Heerde [bron: Aktenr 101] met Evert Kouffeld, 29 jaar oud. Evert is geboren op 30-09-1913 in Hattem, zoon van Johannes Matthijs Kouffeld en Marrigje van Dijk. Evert is overleden op 11-03-1980 in Hattem, 66 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Slager
3 Berend Visser, geboren op 05-04-1916 in Heerde. Volgt XIII-a.
4 Johan Visser, geboren op 07-01-1918 in Heerde. Volgt XIII-b.
5 Hendrika Fennigje Visser, geboren op 31-12-1919 in Heerde. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 19 jaar oud, op 16-09-1939 in Heerde [bron: Aktenr 52] met Lubbertus van Rijssen, 19 of 20 jaar oud. Lubbertus is geboren in 1919 in Hattem, zoon van Hendrik van Rijssen en Aaltje Keijl. Lubbertus is overleden.
Beroep:
Smid
6 Berend Jan (Jan) Visser, geboren op 08-04-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XIII-c.
7 Gerrit Visser, geboren op 16-01-1923 in Heerde. Volgt XIII-d.
8 Hendrika Visser, geboren op 16-12-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrika is overleden op 12-02-1927 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van het Veld (aanspreker) en Timen Heerman Dalhuisen (landbouwer).
9 Hendrika Visser, geboren op 13-02-1927 in Heerde. Hendrika is overleden op 01-11-2000, 73 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrika trouwde met Gerrit Willem Remmers. Gerrit is geboren op 01-06-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Remmers en Willempje Fiks. Gerrit is overleden op 07-02-1997, 73 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
10 Heintje Visser is geboren op 22-01-1929. Heintje is overleden op 25-01-1999, 70 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Zij trouwde met Dries Scheffer. Dries is geboren op 01-01-1926. Dries is overleden op 03-01-1996, 70 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
11 Dirk Visser is geboren op 30-06-1930. Volgt XIII-e.
XIII-a Berend Visser is geboren op 05-04-1916 in Heerde, zoon van Jan Visser (zie XII-b) en Berendina Veldkamp. Berend is overleden op 01-12-1986, 70 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Berend trouwde met Johanna Remmerts. Johanna is geboren op 29-12-1923. Johanna is overleden op 01-12-1967, 43 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Berend en Johanna:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
XIII-b Johan Visser (zie foto) is geboren op 07-01-1918 in Heerde, zoon van Jan Visser (zie XII-b) en Berendina Veldkamp. Johan is overleden op 17-05-2005 in Zwolle, 87 jaar oud. Hij is begraven op 23-05-2005 in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Johan: Woonden aan de Parallelweg in Wapenveld samen met zijn broer Berend Jan die weer getrouwd was met de zus van zijn vrouw
Johan trouwde, 24 jaar oud, op 21-03-1942 in Heerde [bron: Aktenr 15] met Geertje Veldkamp, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Geertje was de volgende getuige aanwezig: Willem Veldkamp (broer van de bruid) en Berend Visser (broer van de bruidegom). Geertje is geboren op 05-03-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Johannes Veldkamp en Berendina van Ommen. Geertje is overleden op 27-09-2014 in Wapenveld (Gem. Heerde), 95 jaar oud. Zij is begraven op 01-10-2014 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kind van Johan en Geertje:
1 Berendina (Dinie) Visser, geboren op 13-01-1944 in Wapenveld (Gem. Heerde). Dinie is overleden op 03-05-2013 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 jaar oud. Zij is begraven op 08-05-2013 in Wapenveld (Kwartelweg). Dinie trouwde, 23 jaar oud, op 04-10-1967 in Heerde met Jan Rorije, 23 jaar oud. Jan is geboren op 29-01-1944 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Jan Rorije en Grada Bijsterbosch.
XIII-c Berend Jan (Jan) Visser is geboren op 08-04-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Visser (zie XII-b) en Berendina Veldkamp. Jan is overleden op 21-09-2001 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Jan: Woonden aan de Parallelweg in Wapenveld samen met zijn broer Johan die weer getrouwd was met de zus van zijn vrouw
Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1944 met Johanna Everdina (Jo) Veldkamp, ongeveer 20 jaar oud. Jo is geboren op 16-12-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Johannes Veldkamp en Berendina van Ommen. Jo is overleden op 09-05-1996 in Wapenveld (Gem. Heerde), 71 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Jan en Jo:
1 Niet openbaar. Volgt XIV-a.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
XIV-a Niet openbaar, zoon van Berend Jan (Jan) Visser (zie XIII-c) en Johanna Everdina (Jo) Veldkamp. Hij trouwde met Niet openbaar. Zij is een dochter van Arend Jan van Ommen en Evertje Jager.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar. Volgt XV-a.
2 Niet openbaar. Volgt XV-b.
XV-a Niet openbaar, zoon van Niet openbaar (zie XIV-a) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar. Zij is een dochter van Niet openbaar en Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
XV-b Niet openbaar, zoon van Niet openbaar (zie XIV-a) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar. Zij is een dochter van Niet openbaar en Niet openbaar.
Kind van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
XIII-d Gerrit Visser is geboren op 16-01-1923 in Heerde, zoon van Jan Visser (zie XII-b) en Berendina Veldkamp. Gerrit is overleden op 15-07-1990, 67 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Gerrit trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1947 met Wilhelmina Janna (Willempje) van de Bosch, ongeveer 22 jaar oud. Willempje is geboren op 14-07-1925. Willempje is overleden op 01-04-1998, 72 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Gerrit en Willempje:
1 Berendina (Dieny) Visser, geboren op 01-12-1948. Dieny is overleden op 25-04-2012, 63 jaar oud. Dieny trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Volgt XIV-b.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
XIV-b Niet openbaar, zoon van Gerrit Visser (zie XIII-d) en Wilhelmina Janna (Willempje) van de Bosch. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
XIII-e Dirk Visser, is geboren op 30-06-1930, zoon van Jan Visser (zie XII-b) en Berendina Veldkamp. Dirk is overleden op 09-01-2003, 72 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Dirk trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1959 met Christina Bode, ongeveer 20 jaar oud. Christina is geboren op 13-09-1939. Christina is overleden op 03-09-2018, 78 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg
Kind van Dirk en Christina:
 
1 Niet openbaar

XII-c Hendrik Visser is geboren op 26-05-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 82], zoon van Johan Visser (zie XI-n) en Jantje van Duren. Hendrik is overleden op 21-03-1962 in Wapenveld (Gem. Heerde), 61 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1925 met Hendrika Visser, ongeveer 21 jaar oud. Hendrika is geboren op 12-10-1904 in Heerde [bron: Aktenr 146], dochter van Berend Jan Visser en Hilligje ten Hoeve. Hendrika is overleden op 08-05-1994 in Wapenveld (Gem. Heerde), 89 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).

XI-o Hendrik Willem Visscher is geboren op 08-03-1866 om 00:30 in Hattem [bron: Aktenr 022], zoon van Gerrit Visscher (zie X-i) en Harmina Kistemaker. Hendrik is overleden vóór 1938, ten hoogste 72 jaar oud.
Beroep:
Bakkersknecht
Hendrik trouwde, 19 jaar oud, op 05-11-1885 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 32] met Johanna Hendrika ter Beeke, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 08-08-1862 in Kampen [bron: 8-8-], dochter van Berend ter Beeke en Johanna Margaretha ter Burg. Johanna is overleden op 15-08-1938 in Velsen, 76 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Johanna Margaretha Visscher, geboren op 13-04-1887 in Zalk en Veecaten. Johanna is overleden op 04-06-1956 in Velsen, 69 jaar oud. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 07-08-1913 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.2F;fol.22v] met Henricus Jacobus Canne Meijer, 26 jaar oud. Henricus is geboren op 18-08-1886 in Amsterdam. Henricus is overleden op 06-05-1977, 90 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
2 Hermanus Gerhardus Visscher, geboren in 1889 in Zwolle. Volgt XII-d.
3 Hendrika Wilhelmina Visscher, geboren in 1894 in Amsterdam. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 30-08-1923 in Amsterdam [bron: Aktenummer: Sloterdijk;reg.S2;fol.32] met Hendrik Kuiper, 28 of 29 jaar oud. Hendrik is geboren in 1894 in Amsterdam. Hendrik is overleden.
Beroep:
Timmerman
XII-d Hermanus Gerhardus Visscher is geboren in 1889 in Zwolle, zoon van Hendrik Willem Visscher (zie XI-o) en Johanna Hendrika ter Beeke. Hermanus is overleden.
Beroep:
Meesterknecht in een broodbakkerij
Hermanus trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 27-07-1916 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.3F;fol.15v] met Jannetje Elisabeth Zegel, 27 of 28 jaar oud. Jannetje is geboren in 1888 in Amsterdam. Jannetje is overleden.
X-j Albert Visser is geboren op 31-05-1840 in Grafhorst, zoon van Johannes Visser (zie IX-f) en Geertje Ruitenberg. Albert is overleden op 27-01-1901 in Sas van Gent, 60 jaar oud [bron: Aktenr 7]. Albert trouwde, 24 jaar oud, op 04-06-1864 in Woudrichem [bron: Aktenummer: 5] met Gerritje Hartman, 20 jaar oud. Gerritje is geboren op 25-03-1844 in Woudrichem, dochter van Arie Hartman en Maria van Vugt. Gerritje is overleden op 02-01-1904 in Sas van Gent, 59 jaar oud [bron: Aktenr 1].
Kinderen van Albert en Gerritje:
1 Geertje Visser, geboren op 10-09-1867 in Gorinchem [bron: Aktenummer: 231]. Geertje is overleden. Geertje trouwde, 17 jaar oud, op 26-03-1885 in Sas van Gent [bron: Aktenummer: 2] met Julianus de Meijer, 23 of 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 16-12-1891 in Middelburg. Julianus is geboren in 1861 in Selzaete (B). Julianus is overleden.
2 Maria Visser, geboren op 09-02-1870 in Sliedrecht [bron: Aktenr 38]. Maria is overleden. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 11-02-1892 in Sas van Gent [bron: Aktenummer: 2] met Adolphus Lioen, 28 jaar oud. Adolphus is geboren op 26-02-1863 in Westdorpe (Zld) [bron: Aktenr 14], zoon van Josephus Belzaminus Lioen en Nathalia de Munck. Adolphus is overleden.
3 Johanna Visser, geboren op 10-05-1872 in Sliedrecht [bron: Aktenr 129]. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 18 jaar oud, op 13-11-1890 in Sas van Gent [bron: Aktenummer: 8] met Abraham van Laere, 28 jaar oud. Abraham is geboren op 09-09-1862 in Breskens [bron: Aktenr 48], zoon van Abraham van Laere en Catharina van de Veere. Abraham is overleden.
4 Albert Visser, geboren op 11-08-1876 in Sas van Gent. Volgt XI-p.
5 Hendriena Visser, geboren op 03-06-1878 in Sas van Gent [bron: Aktenr 27]. Hendriena is overleden op 23-09-1952 in Axel (Zld), 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 42]. Hendriena trouwde, 20 jaar oud, op 01-12-1898 in Sas van Gent [bron: Aktenummer: 7] met Jacobus Bonaventura Franciscus Slock, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 13-03-1873 in Sas van Gent [bron: Aktenr 13], zoon van Jacobus Bonaventura Slock en Elisabeth Maria Kalfsvel. Jacobus is overleden.
6 Cornelis Adrianus Visser, geboren op 21-08-1880 in Sas van Gent. Volgt XI-q.
XI-p Albert Visser is geboren op 11-08-1876 in Sas van Gent [bron: Aktenr 27], zoon van Albert Visser (zie X-j) en Gerritje Hartman. Albert is overleden op 24-05-1942 in Apeldoorn, 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 425]. Albert:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 14-04-1900 in Sas van Gent [bron: Aktenummer: 5] met Celina Maria Maenhout, 22 of 23 jaar oud. Celina is geboren in 1877 in Assenede (Belgie), dochter van Carolus Augustus Maenhout en Florence van Schoote. Celina is overleden omstreeks 1930, ongeveer 53 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 54 jaar oud, na 1930 met Hermina Oxener. Hermina is overleden.
Kind van Albert en Celina:
1 Geertruida Visser, geboren in 1900 in Sas van Gent. Geertruida is overleden. Geertruida trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 28-12-1920 in Sas van Gent [bron: Aktenummer: 30] met Marinus Wilhelmus van Rijssel, 24 of 25 jaar oud. Marinus is geboren in 1895 in Sas van Gent. Marinus is overleden.
XI-q Cornelis Adrianus Visser is geboren op 21-08-1880 in Sas van Gent [bron: Aktenr 30], zoon van Albert Visser (zie X-j) en Gerritje Hartman. Cornelis is overleden. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 06-10-1904 in Sas van Gent [bron: Aktenummer: 11] met Dorothea Maria Boscher, 25 jaar oud. Dorothea is geboren op 14-05-1879 in Sas van Gent [bron: Aktenr 14], dochter van Cornelis Gerardus Dominicus Boscher en Serafina Francisca Vermoet. Dorothea is overleden.
X-k Lubbertus Visser is geboren op 26-04-1845 in Grafhorst, zoon van Johannes Visser (zie IX-f) en Geertje Ruitenberg. Lubbertus is overleden op 15-11-1898 in Kampen, 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 378].
Beroep:
Bakker
Lubbertus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 01-08-1872 in Hattem [bron: Aktenummer: 11] met Tonia Aleida Brouwer, 30 jaar oud. Tonia is geboren op 25-03-1842 in Hattem [bron: Aktenr 038], dochter van Jannes Brouwer en Hendrika Jansen. Tonia is overleden op 04-07-1883 in Hattem, 41 jaar oud [bron: Aktenummer: 36].
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 06-08-1885 in Kampen [bron: Aktenummer: 86] met Berendina Hermina Heintje Hagedoorn, 36 of 37 jaar oud. Berendina is geboren in 1848 in Genemuiden, dochter van Hein Hagedoorn en Hermina Berendina Bruintjes. Berendina is overleden.
Kinderen van Lubbertus en Tonia:
1 Geertje Visser, geboren op 16-05-1874 in Hattem [bron: Aktenr 038]. Geertje is overleden op 09-04-1944 in Zwolle, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 288]. Geertje trouwde, 40 jaar oud, op 08-10-1914 in Zwolle [bron: Aktenummer: 168] met Johannes Dirckinck, 45 jaar oud. Johannes is geboren op 25-03-1869 in Zwolle [bron: Aktenr 171], zoon van Roelof Dirckinck en Everdiena van den Belt. Johannes is overleden op 25-05-1960 in Zwolle, 91 jaar oud [bron: Aktenr 334].
Beroep:
Koopman
2 Hendrika Johanna Visser, geboren op 22-11-1878 in Hattem [bron: Aktenr 105]. Hendrika is overleden.
Kind van Lubbertus en Berendina:
3 Hein Visser, geboren in 1890 in Kampen. Volgt XI-r.
XI-r Hein Visser is geboren in 1890 in Kampen, zoon van Lubbertus Visser (zie X-k) en Berendina Hermina Heintje Hagedoorn. Hein is overleden op 07-02-1947 in Kampen, 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 48].
Beroep:
Sigarenmaker
Hein trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 11-09-1930 in Kampen [bron: Aktenummer: 113] met Grietje Post, 36 jaar oud. Grietje is geboren op 16-12-1893 in Urk [bron: Aktenr 8], dochter van Jan Post en Hendrikje Visscher. Grietje is overleden.
X-l Jan Visser is geboren op 20-05-1849 in Grafhorst, zoon van Johannes Visser (zie IX-f) en Geertje Ruitenberg. Jan is overleden.
Beroep:
Stoker
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 03-08-1872 in Epe [bron: Aktenummer: 42] met Johanna Geziena Beerthuis, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 27-02-1852 in Hattem [bron: Aktenr 12], dochter van Gerrit Jan Beerthuis en Neeltje Dijkhof. Johanna is overleden.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Neeltje Visser, geboren op 12-03-1871 in Hattem. Neeltje is overleden op 15-06-1877 in Werkendam, 6 jaar oud [bron: Aktenr 34].
Notitie bij Neeltje: Het kind genaamd Neeltje voorkomende in de nevenstaande acte, is bijgevolg huwelijk tussen Jan VISSER en Johanna Gezina BEERTHUIS gesloten op den derden Augustus 1800 twee en zeventig voor den Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Epe heeft plaatsgehad, door partijen erkend en aangenomen, waarvan zij deze aantekening aan deze acte. De Ambtenaar der Burgerlijke Stand te Hattem (get). C.J.L. Mos.
Hattem 10 Augustus 1872.
De Griffier A.H. Philegen".
2 Geertje Visser, geboren op 06-12-1873 in Sliedrecht [bron: Aktenr 353]. Geertje is overleden op 04-12-1891 in ’s Hertogenbosch, 17 jaar oud [bron: Aktenr 838].
3 Johannes Visser, geboren op 22-01-1876 in Werkendam [bron: Aktenr 9]. Johannes is overleden op 10-07-1891 in ’s Hertogenbosch, 15 jaar oud [bron: Aktenr 523].
4 Neeltje Visser, geboren op 06-07-1878 in Werkendam [bron: Aktenr 56]. Neeltje is overleden op 18-08-1962 in Gravenmoer, 84 jaar oud. Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 08-10-1903 in Almkerk (NB) [bron: Aktenummer: 28] met Adrianus Antonie van der Sluijs, 27 jaar oud. Adrianus is geboren op 23-06-1876 in Drimmelen, zoon van Pieter Willem van der Sluijs en Helena Baan. Adrianus is overleden op 28-11-1941 in Drimmelen, 65 jaar oud.
5 Gerrit Jan Visser, geboren op 19-08-1881 in Werkendam. Volgt XI-s.
6 Henrica Johanna Gesina Visser, geboren in 1886 in ’s-Hertogenbosch. Henrica is overleden op 22-09-1963 in Almkerk (NB), 76 of 77 jaar oud [bron: Aktenr 15]. Henrica trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 11-10-1916 in Almkerk (NB) [bron: Aktenummer: 31] met Adrianus van Delzen, 32 of 33 jaar oud. Adrianus is geboren in 1883 in Leerdam, zoon van Hendrik van Delzen en Margaretha Kon. Adrianus is overleden op 06-06-1964 in Almkerk (NB), 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenr 17].
7 Hendrika Maria Visser, geboren in 1888 in ’s-Hertogenbosch. Hendrika is overleden in 1967, 78 of 79 jaar oud. Hendrika trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 04-04-1912 in Almkerk (NB) [bron: Aktenummer: 7] met Adriaan Cornelis de Later, 28 jaar oud. Adriaan is geboren op 03-10-1883 in Almkerk (NB) [bron: Aktenr 71], zoon van Antonij de Later en Elisabeth van Drunen. Adriaan is overleden op 14-07-1966 in Kille, 82 jaar oud.
8 Johannes Gehardus Visser, geboren op 01-?-1893. Johannes is overleden op 27-02-1894 om 21:00 in ’s Hertogenbosch, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenr 146]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Niet openbaar.
Notitie bij Johannes: Overleden in huis staand Gerwenstraat, wijk M, nummer 107
XI-s Gerrit Jan Visser is geboren op 19-08-1881 in Werkendam [bron: Aktenr 66], zoon van Jan Visser (zie X-l) en Johanna Geziena Beerthuis. Gerrit is overleden op 20-08-1953 in Nieuwendijk, 72 jaar oud.
Beroep:
Machinist
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 24-11-1905 in Made en Drimmelen (Br) [bron: Aktenummer: 34] met Anna Cornelia van Loon, 23 jaar oud. Anna is geboren op 15-12-1881 in Made en Drimmelen, dochter van Adriaan van Loon en Wilhelmina Geertruida van der Sluijs. Anna is overleden op 19-12-1956 in Almkerk (NB), 75 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Anna:
1 Wilhelmina Geertruida Visser, geboren op 28-08-1906 in Raamsdonk. Wilhelmina is overleden op 28-05-1981 in Nieuwendijk, 74 jaar oud. Wilhelmina trouwde met Hendrik Groeneveld. Hendrik is geboren op 26-10-1904 in Werkendam, zoon van Cornelis Groeneveld en Neeltje de Vries. Hendrik is overleden op 01-02-1966 in Nieuwendijk, 61 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
2 Jan Visser, geboren op 10-12-1907 in Raamsdonk. Volgt XII-e.
3 Johannes Gerardus Visser Visser, geboren op 17-04-1914 in Dussen (Nbr). Johannes is overleden.
4 Adriaan Visser, geboren op 25-02-1917 in Dussen (Nbr). Adriaan is overleden op 14-12-1944 in Gorinchem, 27 jaar oud [bron: Aktenr 285]. Hij is begraven in Nieuwendijk.
Notitie bij Adriaan: Zijn naam wordt genoemd op een herinneringsbord aan oorlogsslachtoffers op de begraafplaats te Nieuwendijk, hij was een oorlogsslachtoffer
5 Johanna Gesina Visser, geboren op 13-02-1923 in Dussen (Nbr). Johanna is overleden op 16-11-2004 in Nieuwendijk, 81 jaar oud. Johanna trouwde met Antonie Cornelis de Graaf. Antonie is geboren op 03-11-1911 in Dussen (Nbr). Antonie is overleden op 30-07-1984 in Nieuwendijk, 72 jaar oud.
XII-e Jan Visser is geboren op 10-12-1907 in Raamsdonk, zoon van Gerrit Jan Visser (zie XI-s) en Anna Cornelia van Loon. Jan is overleden op 08-02-1965 in Nieuwendijk, 57 jaar oud. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 16-10-1936 in Almkerk (NB) met Adriana Ottenvanger, 19 jaar oud. Adriana is geboren op 07-07-1917 in Almkerk (NB), dochter van Teunis Cornelis Ottenvanger en Elisabeth Monshouwer. Adriana is overleden op 23-10-2003 in Nieuwendijk, 86 jaar oud.
IX-g Derk Visser is geboren op 04-01-1819 om 20:00 in Hattem [bron: Aktenr 002], zoon van Gerrit Visser (zie VIII-c) en Hendrina Langevoort. Derk is overleden op 16-10-1898 in Zwolle, 79 jaar oud.
Beroep:
Bakker
Derk trouwde, 26 jaar oud, op 24-01-1845 in Hattem [bron: Aktenummer: 1] met Janna Alberdina Jaspers, 23 jaar oud. Janna is geboren op 23-04-1821 in Hattem [bron: Aktenr 018], dochter van Hendrikus Jaspers en Janna van Nee (Jans). Janna is overleden op 07-11-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde), 43 jaar oud [bron: Aktenummer: 108]. Zij is begraven in Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 123.
Kinderen van Derk en Janna:
1 Gerrit Visser, geboren op 18-03-1846 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-m.
2 Hendrikus Visser, geboren op 18-05-1847 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-n.
3 Hendrina Hendrikje Visser, geboren op 11-08-1849 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 93]. Hendrina is overleden op 19-03-1930 in Hattem, 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 12]. Hendrina trouwde, 28 jaar oud, op 06-02-1878 in Hattem [bron: Aktenummer: 2] met Bernardus Foks, 26 jaar oud. Bernardus is geboren op 15-06-1851 in Hattem [bron: Aktenr 053], zoon van Harmen Foks en Johanna Antonia Welink. Bernardus is overleden op 15-03-1892 in Hattem, 40 jaar oud [bron: Aktenummer: 32].
Notitie bij Bernardus: Overleden te zijner huize in Wijk A nr. 225
Beroep:
Huisschilder
4 Johanna Visser, geboren op 16-09-1851 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 99]. Johanna is overleden op 16-07-1937 in Zwolle, 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 322]. Johanna trouwde, 33 jaar oud, op 04-06-1885 in Hattem [bron: Aktenummer: 9] met Albertus Adrianus van Foks, 31 jaar oud. Albertus is geboren op 04-01-1854 in Hattem, zoon van Harmen Foks en Johanna Antonia Welink. Albertus is overleden in 09-1903 in Zwolle, 49 jaar oud [bron: Aktenummer: 8 sep].
Beroep:
Arbeider
5 Jan Visser, geboren op 09-02-1854 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-o.
6 Derk Visser, geboren op 25-07-1857 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-p.
X-m Gerrit Visser is geboren op 18-03-1846 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 46], zoon van Derk Visser (zie IX-g) en Janna Alberdina Jaspers. Gerrit is overleden op 16-12-1906 in Ommen Stad, 60 jaar oud [bron: Aktenr 25].
Beroep:
Gemeenteveldwachter
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 03-05-1873 in Ommen Stad [bron: Aktenummer: 3] met Dedrika van Zuiden, 26 jaar oud. Dedrika is geboren op 07-02-1847 in Dalfsen [bron: Aktenr 19], dochter van Hendrik Wilhelm van Zuiden en Jentje Wenink. Dedrika is overleden op 07-05-1930 in Wolfheze (Gem. Renkum), 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 10].
Kind van Gerrit en Dedrika:
1 Derk Visser, geboren in 1878 in Ommen Stad. Volgt XI-t.
XI-t Derk Visser is geboren in 1878 in Ommen Stad, zoon van Gerrit Visser (zie X-m) en Dedrika van Zuiden. Derk is overleden op 18-02-1947 in Apeldoorn, 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 148].
Beroep:
Gemeenteambtenaar
Derk trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 20-06-1907 in Enschede [bron: Aktenummer: 118] met Egberdina Hendrika Strijker, 30 jaar oud. Egberdina is geboren op 01-11-1876 in Barneveld [bron: Aktenr 164], dochter van Hendrik Reinder Strijker en Willemina Alberdina Scheerman. Egberdina is overleden na 1947, minstens 71 jaar oud.
X-n Hendrikus Visser is geboren op 18-05-1847 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 44], zoon van Derk Visser (zie IX-g) en Janna Alberdina Jaspers. Hendrikus is overleden op 13-03-1925 in Heerde, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 23].
Notitie bij Hendrikus: Gewoond hebbende tussen de Zandbergen en de Kloosterweg in wapenveld
Beroep:
Boerenknecht
Hendrikus trouwde, 24 jaar oud, op 28-10-1871 in Heerde [bron: Aktenummer: 21] met Johanna Regterschot, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 25-08-1849 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 103], dochter van Bessel Regterschot en Johanna Eilander. Johanna is overleden op 01-01-1936 in Heerde, 86 jaar oud [bron: Aktenummer: 1].
Kinderen van Hendrikus en Johanna:
1 Dirk Visser, geboren op 22-01-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-u.
2 Johanna Visser, geboren op 24-07-1876 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 49]. Johanna is overleden op 26-05-1948 om 11:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 42]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 28-05-1904 in Heerde [bron: Aktenummer: 25] met Roelof van der Hoeve, 29 jaar oud. Roelof is geboren op 27-12-1874 in Epe [bron: Aktenr 247], zoon van Jan van de Hoeve en Reintje Jonker. Roelof is overleden op 13-11-1945 in Zwolle, 70 jaar oud [bron: Aktenr 117].
Beroep:
Boerenknecht
3 Johanna Alberdina Visser, geboren op 13-02-1879 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 28]. Johanna is overleden op 21-06-1927 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 48 jaar oud [bron: Aktenr 58]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Evert Liefers (fabrieksarbeider) en Gerrit Helder (landarbeider). Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 29-12-1906 in Heerde [bron: Aktenr: 50] met Teunis Eilander, 24 jaar oud. Teunis is geboren op 27-07-1882 om 20:00 in Hattem [bron: Aktenr 063], zoon van Willem Eilander en Eerlandje Knul. Teunis is overleden op 15-10-1979, 97 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Teunis trouwde later op 04-06-1931 in Heerde [bron: Aktenr 42] met Jannetje Visser (1888-1934), zie X-n,7.
Notitie bij Teunis: Geboren in het huis in Wijk C nr. 146, Landgoed Molecaten.
Hij is begin 1900 vetrokken naar Wapenveld (Revelingseweg, Bruggenhoek) waar hij een bakkerij begon. wonende in wijk F400.
Johanna Alberdina is een week na haar levenloze zoon overleden, en Teunis trouwde 4 jaar later met Jannetje de zus van Johanna Alberdina.
Beroep:
Bakker
4 Bessel Jan Visser, geboren op 10-08-1881 in Heerde (buurtschap Werven). Volgt XI-v.
5 Gerrit Visser, geboren op 27-09-1884 in Heerde (buurtschap Werven). Volgt XI-w.
6 Hendrikje Visser, geboren op 21-08-1886 in Heerde (buurtschap Werven) [bron: Aktenr 109]. Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 24 jaar oud, op 03-09-1910 in Monster (ZH) [bron: Aktenummer: 33] met Johannes Kuivenhoven, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 28-01-1886 in Monster (ZH) [bron: Aktenr 17], zoon van Pieter Kuivenhoven en Lena Looijen. Johannes is overleden.
7 Jannetje Visser, geboren op 09-11-1888 in Heerde (buurtschap Werven) [bron: Aktenr 174]. Jannetje is overleden op 03-10-1934 in Zwolle, 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 69]. Jannetje trouwde, 42 jaar oud, op 04-06-1931 in Heerde [bron: Aktenr 42] met Teunis Eilander, 48 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Teunis was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Visser (broer van de bruid) en Willem Eilander (zoon van de bruidegom). Teunis is geboren op 27-07-1882 om 20:00 in Hattem [bron: Aktenr 063], zoon van Willem Eilander en Eerlandje Knul. Teunis is overleden op 15-10-1979, 97 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Teunis is weduwnaar van Johanna Alberdina Visser (1879-1927), met wie hij trouwde op 29-12-1906 in Heerde [bron: Aktenr: 50], zie X-n,3.
Notitie bij Teunis: Geboren in het huis in Wijk C nr. 146, Landgoed Molecaten.
Hij is begin 1900 vetrokken naar Wapenveld (Revelingseweg, Bruggenhoek) waar hij een bakkerij begon. wonende in wijk F400.
Johanna Alberdina is een week na haar levenloze zoon overleden, en Teunis trouwde 4 jaar later met Jannetje de zus van Johanna Alberdina.
Beroep:
Bakker
8 Dirkje Visser, geboren op 06-01-1891 in Heerde (buurtschap Werven) [bron: Aktenr 3]. Dirkje is overleden op 03-12-1965 in Heerde, 74 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Dirkje trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1915 in Heerde [bron: Aktenummer: 17] met Dirk Hillebrand van Dommelen, 22 jaar oud. Dirk is geboren op 24-05-1892 in Lange Ruigeweide (ZH), zoon van Hendrik van Dommelen en Cornelia Jacoba de Bruijn. Dirk is overleden op 30-07-1979, 87 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Landbouwer
9 Gerritje Visser, geboren op 26-02-1893 in Heerde (buurtschap Werven) [bron: Aktenr 34]. Gerritje is overleden.
10 Hendrikus Visser, geboren op 05-06-1895 in Heerde (buurtschap Werven). Volgt XI-x.
XI-u Dirk Visser is geboren op 22-01-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 9], zoon van Hendrikus Visser (zie X-n) en Johanna Regterschot. Dirk is overleden op 12-02-1953, 81 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Boerenknecht
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 24-12-1896 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 38] met Janna Eilander, 34 jaar oud. Janna is geboren op 27-10-1862 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 138], dochter van Gerhardus Eilander en Jennigje van den Berg. Janna is overleden op 30-10-1940 in Oldebroek, 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 90]. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Janna is weduwe van Jacob Immeker (1832-1895), met wie zij trouwde op 17-07-1888 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 33].
Kinderen van Dirk en Janna:
1 Hendrikus Visser, geboren op 06-10-1897 in Oldebroek. Volgt XII-f.
2 Gerritje Visser, geboren op 01-04-1899 in Oldebroek [bron: Aktenr 62]. Gerritje is overleden op 10-01-1906 in Oldebroek, 6 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
3 Johan Visser, geboren op 02-04-1901 in Oldebroek. Volgt XII-g.
4 Janna Visser, geboren op 12-04-1903 in Oldebroek [bron: Aktenr 72]. Janna is overleden op 03-06-1996, 93 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Janna trouwde met Peter Boeve. Peter is geboren op 08-03-1904. Peter is overleden op 17-05-1975, 71 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
5 Dirkje Visser, geboren op 06-06-1905 in Oldebroek [bron: Aktenr 93]. Dirkje is overleden op 26-03-1907 in Oldebroek, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 35].
6 Gerrit Visser, geboren op 16-03-1907 in Oldebroek [bron: Aktenr 43]. Gerrit is overleden op 13-04-1907 in Oldebroek, 28 dagen oud [bron: Aktenummer: 41].
XII-f Hendrikus Visser is geboren op 06-10-1897 in Oldebroek [bron: Aktenr 147], zoon van Dirk Visser (zie XI-u) en Janna Eilander. Hendrikus is overleden. Hendrikus trouwde, 27 jaar oud, op 30-07-1925 in Oldebroek [bron: Aktenr 38] met Evertje Bakker, 20 jaar oud. Evertje is geboren op 14-01-1905 in Oldebroek [bron: Aktenr 12], dochter van Jakob Bakker en Eibertje Bleijenburg. Evertje is overleden.
XII-g Johan Visser is geboren op 02-04-1901 in Oldebroek [bron: Aktenr 54], zoon van Dirk Visser (zie XI-u) en Janna Eilander. Johan is overleden.
Beroep:
Melkontvanger
Johan trouwde, 28 jaar oud, op 07-12-1929 in Hellendoorn [bron: Aktenummer: 99] met Johanna Willemina Fredrika Lenderink, 21 of 22 jaar oud. Johanna is geboren in 1907 in Olst, dochter van Antonie Lenderink en Zwaantje Markvoort. Johanna is overleden.
XI-v Bessel Jan Visser is geboren op 10-08-1881 om 09:00 in Heerde (buurtschap Werven) [bron: Aktenr 94], zoon van Hendrikus Visser (zie X-n) en Johanna Regterschot. Bessel is overleden op 11-09-1958 om 07:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 77 jaar oud [bron: Aktenr 42]. Bij de overlijdensaangifte van Bessel was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker).
Beroep:
Landarbeider
Bessel trouwde, 44 jaar oud, op 12-06-1926 in Heerde [bron: Aktenr 28] met Geertje Disselhof, 42 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bessel en Geertje was de volgende getuige aanwezig: Jan Disselhof (broer van de bruid) en Hendrik Jan Disselhof (broer van de bruid). Geertje is geboren op 15-04-1884 in Heerde (buurtschap Werven) [bron: Aktenr 51], dochter van Hendrik Disselhof en Geertje van Olst. Geertje is overleden.
XI-w Gerrit Visser is geboren op 27-09-1884 in Heerde (buurtschap Werven) [bron: Aktenr 126], zoon van Hendrikus Visser (zie X-n) en Johanna Regterschot. Gerrit is overleden op 02-12-1976 in Zwolle, 92 jaar oud.
Beroep:
Grondwerker en Nachtwaker
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 13-11-1909 in Heerde [bron: Aktenummer: 41] met Trijntje Harmsen, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 28-12-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Albert Jan Harmsen en Teuntje van de Mars. Trijntje is overleden op 04-12-1945 in Zwolle, 57 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Trijntje:
1 Johanna Visser, geboren op 05-07-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde). Johanna is overleden op 14-11-1981 in Wapenveld (Gem. Heerde), 71 jaar oud.
2 Teuntje Visser, geboren op 04-02-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde). Teuntje is overleden op 29-04-1985 in Zwolle, 72 jaar oud. Teuntje trouwde, 21 jaar oud, op 15-12-1934 in Heerde [bron: Aktenr 74] met Willem Olthuis, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teuntje en Willem was de volgende getuige aanwezig: Klaas Fiks (zwager van de bruidegom) en Kasper Pool (zwager van de bruidegom). Willem is geboren op 19-04-1909 om 03:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 71], zoon van Johannes Olthuis en Lena ten Hoven. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Willem is overleden.
Notitie bij Willem: Gewoond hebbende op F315
Beroep:
Fabrieksarbeider
3 Hendrika Visser, geboren op 02-10-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrika is overleden op 05-12-2003 in Hattem, 89 jaar oud. Hendrika trouwde, 19 jaar oud, op 28-07-1934 in Heerde [bron: Aktenr 40] met Jannes Buzepol, 26 jaar oud. Jannes is geboren op 22-10-1907 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr 24], zoon van Herm Buzepol en Annigje van der Hoek. Jannes is overleden op 06-02-1987 in Zwolle, 79 jaar oud.
Beroep:
Timmerman en Calculator
4 Albert Jan Visser, geboren op 23-01-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XII-h.
5 Trijntje Visser, geboren op 11-03-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Trijntje is overleden op 23-07-2000 in Wezep (Gem. Oldebroek), 79 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Trijntje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 28-11-1942 in Heerde [bron: Aktenr 95] met Willem Jonker, 23 jaar oud. Willem is geboren op 10-01-1919 in Hattem, zoon van Hendrik Jonker en Derkje van den Berg. Willem is overleden op 15-10-1976 in Zwolle, 57 jaar oud.
Beroep:
Transport arbeider
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 31-01-1980 in Heerde met Gerrit van Erven, 58 jaar oud. Gerrit is geboren op 01-06-1921 in Oldebroek. Gerrit is overleden na 2000 in Oldebroek, minstens 79 jaar oud.
6 Gerrit Visser, geboren op 02-06-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerrit is overleden op 21-04-1996 in Gaanderen, 71 jaar oud.
XII-h Albert Jan Visser is geboren op 23-01-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Visser (zie XI-w) en Trijntje Harmsen. Albert is overleden op 02-01-2000 in Wapenveld (Gem. Heerde), 82 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Albert: Had een garage en taxibedrijf aan de Klapperdijk te Wapenveld
Beroep:
Garagehouder
Albert trouwde, 27 jaar oud, op 25-05-1944 in Heerde met Anna Paulina Elisabeth de Haas, 26 jaar oud. Anna is geboren op 13-03-1918 in ’s Gravenhage. Anna is overleden op 17-11-1995 in Wapenveld (Gem. Heerde), 77 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Garagehouder te Wapenveld
Kinderen van Albert en Anna:
1 Niet openbaar. Volgt XIII-f.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
XIII-f Niet openbaar, zoon van Albert Jan Visser (zie XII-h) en Anna Paulina Elisabeth de Haas. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
4 Niet openbaar.
XI-x Hendrikus Visser is geboren op 05-06-1895 in Heerde (buurtschap Werven) [bron: Aktenr 83], zoon van Hendrikus Visser (zie X-n) en Johanna Regterschot. Hendrikus is overleden op 28-05-1978 in Wapenveld (Gem. Heerde), 82 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Hendrikus: Op 23 December 1915 heeft Hendrikus voor 3600 gulden van de erven Jan Liefers de boerderij gekocht (tegenwoordig Hogestraat 2)
Beroep:
Bakkersknecht
Hendrikus trouwde, 21 jaar oud, op 24-08-1916 in Heerde [bron: Aktenummer: 32] met Jansje Wielink, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Jansje was de volgende getuige aanwezig: Aart Vlaskamp en Jan Berend Mulder. Jansje is geboren op 31-07-1894 in Oene (Gem. Epe), dochter van Hendrik Wielink en Jantje ter Steege. Jansje is overleden op 17-01-1972 in Wapenveld (Gem. Heerde), 77 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Hendrikus en Jansje:
1 Johanna Visser, geboren op 31-12-1916 in Heerde. Johanna is overleden op 18-10-2004, 87 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 01-02-1940 in Heerde [bron: Aktenr 7] met Steven Dekker, 25 jaar oud. Steven is geboren op 22-12-1914 in Heerde, zoon van Johannes Dekker en Aaltje Klomp. Steven is overleden op 19-09-1999 in Heerde, 84 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Chauffeur
2 Hendrik Visser, geboren op 22-06-1920 in Heerde.
3 Hendrikus Visser, geboren op 03-03-1926 in Heerde. Volgt XII-i.
4 Jantje Visser, geboren op 05-01-1928 in Heerde. Jantje is overleden op 18-05-1928 in Heerde, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 53].
5 Niet openbaar. Volgt XII-j.
6 Gerrit Visser, geboren op 19-10-1937 in Heerde. Gerrit is overleden op 22-09-2002 in Heerde, 64 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Gem. Heerde).
XII-i Hendrikus Visser is geboren op 03-03-1926 in Heerde, zoon van Hendrikus Visser (zie XI-x) en Jansje Wielink. Hendrikus is overleden op 16-02-2003, 76 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Hendrikus trouwde, 24 jaar oud, op 11-01-1951 in Heerde met Reintje Bijsterbosch, 35 jaar oud. Reintje is geboren op 09-01-1916 in Heerde, dochter van Nikus Bijsterbosch en Roelofje Jonker. Reintje is overleden op 15-04-2001, 85 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
XII-j Niet openbaar, zoon van Hendrikus Visser (zie XI-x) en Jansje Wielink. Hij:
(1) trouwde met Aaltje van Gelder. Aaltje is geboren op 22-02-1930 in Hattem. Aaltje is overleden op 24-01-1983 in Hattem, 52 jaar oud.
(2) trouwde met Niet openbaar.
X-o Jan Visser is geboren op 09-02-1854 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 19], zoon van Derk Visser (zie IX-g) en Janna Alberdina Jaspers. Jan is overleden op 01-03-1895 om 02:00 in Oldebroek, 41 jaar oud [bron: Aktenummer: 49].
Beroep:
Bakker
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 02-01-1879 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 1] met Femma Stegeman, 24 jaar oud. Femma is geboren op 24-05-1854 in Meppel [bron: Aktenummer: 94], dochter van Berent Stegeman en Dina van der Sluis. Femma is overleden op 21-11-1922 in Hoogland (Utr), 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 51]. Femma trouwde later op 06-08-1896 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 30] met Jan Pleiter (1860-1900). Femma trouwde later op 24-04-1902 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 21] met Hendrik Willem van der Velde (1856-1917).
Notitie bij Femma: Toen Jan overleed bleef Femma achter met 10 hongerige monden, zij nam het werk van haar man over en ging brood venten met de handkar, tot aan Hattem toe. zij kreeg dan ook de bijnaam ,,Stoeten Femme"
Femma is 30-9-1921 vertrokken naar Den Haag.
Kinderen van Jan en Femma:
1 Derk Visser, geboren op 17-02-1879 in Zwolle. Volgt XI-y.
2 Berend Visser, geboren op 30-08-1880 in Oldebroek. Volgt XI-z.
3 Johanna Alberdina Visser, geboren op 08-01-1883 in Oldebroek [bron: Aktenr 5]. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 29-12-1904 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 42] met Teunis Ebing, 26 jaar oud. Teunis is geboren op 01-11-1878 in Hoogland (Utr) [bron: Aktenr 54], zoon van Gerrit Ebing en Hillegonda Donker. Teunis is overleden.
Beroep:
Molenaar
4 Albertus Visser, geboren op 08-04-1885 in Oldebroek [bron: Aktenr 44]. Albertus is overleden.
5 Gerrit Visser, geboren op 29-04-1887 in Oldebroek. Volgt XI-aa.
6 Berendina Visser, geboren op 17-06-1889 in Oldebroek [bron: Aktenr 77]. Berendina is overleden. Berendina trouwde, 22 jaar oud, op 31-05-1912 in Nunspeet (Gem. Ermelo) [bron: Aktenummer: 17] met Peter Bakker, 22 jaar oud. Peter is geboren op 12-12-1889 in Nunspeet (Gem. Ermelo), zoon van Peter Bakker en Evertje den Herder. Peter is overleden.
Beroep:
Timmerman
7 Gezina Visser, geboren op 13-01-1892 om 15:00 in Wezep (Gem. Oldebroek) [bron: Aktenr 13]. Gezina is overleden op 16-03-1895 om 14:00 in Oldebroek, 3 jaar oud.
8 Jan Visser, geboren op 01-09-1894 in Wezep (Gem. Oldebroek). Volgt XI-ab.
XI-y Derk Visser is geboren op 17-02-1879 in Zwolle [bron: Aktenr 99], zoon van Jan Visser (zie X-o) en Femma Stegeman. Derk is overleden.
Beroep:
Arbeider
Derk trouwde, 24 jaar oud, op 16-04-1903 in Winschoten [bron: Aktenummer: 16] met Geertruida Kiewiet, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op 02-03-1882 in Winschoten [bron: Aktenummer: 35], dochter van Klaas Kiewiet en Wobke de Boer. Geertruida is overleden op 28-09-1948 in Winschoten, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 178].
Kinderen van Derk en Geertruida:
1 Jan Visser, geboren op 30-04-1903 in Winschoten. Volgt XII-k.
2 Klaas Visser, geboren op 06-10-1904 in Winschoten [bron: Aktenummer: 251]. Klaas is overleden op 12-01-1905 in Winschoten, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 7].
3 Klaas Visser, geboren op 18-02-1906 in Winschoten [bron: Aktenummer 42]. Klaas is overleden.
4 Wobkina Gertrud Visser, geboren in 1910 in Hof Haardt (Dld). Wobkina is overleden. Wobkina trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 16-08-1928 in Winschoten [bron: Aktenummer 64] met Alko Kuiper, 24 jaar oud. Alko is geboren op 21-03-1904 in Heiligerlee (Gem. Scheemda) [bron: Aktenr 43], zoon van Evert Kuiper en Geessien Hogerman. Alko is overleden.
5 Derk Visser, geboren in 11-1918 in Winschoten. Derk is overleden op 01-01-1919 in Winschoten, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 1].
XII-k Jan Visser is geboren op 30-04-1903 in Winschoten [bron: Aktenummer: 103], zoon van Derk Visser (zie XI-y) en Geertruida Kiewiet. Jan is overleden.
Beroep:
Timmerman
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 26-03-1925 in Winschoten [bron: Aktenummer 16] met Beeke Oltmans, 20 jaar oud. Beeke is geboren op 24-04-1904 in Winschoten, dochter van Pieter Oltmans en Frouktje Heeres. Beeke is overleden.
Kinderen van Jan en Beeke:
1 Niet openbaar.
2 Derk Visser, geboren in 12-1927 in Groningen. Derk is overleden op 22-01-1928 om 06:00 in Groningen, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 132].
XI-z Berend Visser is geboren op 30-08-1880 in Oldebroek [bron: Aktenr 105], zoon van Jan Visser (zie X-o) en Femma Stegeman. Berend is overleden.
Beroep:
Melkboer
Berend trouwde, 31 jaar oud, op 23-05-1912 in Winschoten [bron: Aktenummer: 37] met Zwaantje Stubbe, 30 jaar oud. Zwaantje is geboren op 30-05-1881 in Wedde [bron: Aktenummer 24], dochter van Bareld Stubbe en Fenna Nomden. Zwaantje is overleden op 09-05-1957 in Winschoten, 75 jaar oud [bron: Aktenr 80].
Kind van Berend en Zwaantje:
1 Fenna Visser, geboren in 1921 in Winschoten. Fenna is overleden op 20-05-1956 in Winschoten, 34 of 35 jaar oud [bron: Aktenummer 108].
XI-aa Gerrit Visser is geboren op 29-04-1887 in Oldebroek [bron: Aktenr 60], zoon van Jan Visser (zie X-o) en Femma Stegeman. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 13-07-1913 in IJsselstein [bron: Aktenummer: 26] met Maria van Ling, 26 jaar oud. Maria is geboren op 11-12-1886 in Utrecht [bron: Aktenr 2788], dochter van Johannes van Ling en Maria Laseur. Maria is overleden.
XI-ab Jan Visser is geboren op 01-09-1894 in Wezep (Gem. Oldebroek), zoon van Jan Visser (zie X-o) en Femma Stegeman. Jan is overleden.
Beroep:
Bakker
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 20-07-1916 in Hattem [bron: Aktenummer: 17] met Johanna Visser, 20 of 21 jaar oud. Zie X-v,4 voor persoonsgegevens van Johanna.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Hendrika Visser, geboren in 1918 in Hattem. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 14-09-1939 in Hattem [bron: Aktenr 33] met Johann IJpeij, 24 of 25 jaar oud. Johann is geboren in 1914 in Almelo Ambt, zoon van Aise IJpeij en Bernhardina Nepper. Johann is overleden.
2 Frits Stephan Visser, geboren in 1921 in Hattem. Frits is overleden op 26-11-1922 in Hattem, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 46].
X-p Derk Visser is geboren op 25-07-1857 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 84], zoon van Derk Visser (zie IX-g) en Janna Alberdina Jaspers. Derk is overleden op 18-09-1926 in Zwolle, 69 jaar oud.
Beroep:
Bakker
Derk trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1883 in Zwolle [bron: Aktenummer: 64] met Johanna Geertrui Elisabeth Runhaar, 32 jaar oud. Johanna is geboren op 08-04-1851 in Zwolle, dochter van Derk Willem Runhaar en Johanna Geertrui Elisabeth Hoenders. Johanna is overleden op 24-03-1914 in Zwolle, 62 jaar oud.
Kinderen van Derk en Johanna:
1 Derk Visser, geboren op 05-06-1884 in Zwolle. Volgt XI-ac.
2 Johanna Alberdina Visser, geboren op 05-03-1888 in Zwolle [bron: Aktenr 173]. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 33 jaar oud, op 22-11-1921 in Zwolle [bron: Aktenummer: 312] met Bernard Puma, 55 jaar oud. Bernard is geboren op 25-02-1866 in Leermens (Gem. ’t Zandt) [bron: Aktenr 19], zoon van Jan Wijbes Puma en Aaltje Steenema. Bernard is overleden.
Notitie bij Bernard: Weduwnaar van Nieske de Boer
Beroep:
Onderwijzer
3 Derk Willem Visser, geboren op 06-05-1893 in Zwolle. Volgt XI-ad.
4 Hendrik Jan Visser, geboren op 22-08-1895 in Zwolle. Volgt XI-ae.
XI-ac Derk Visser is geboren op 05-06-1884 in Zwolle [bron: Aktenr 394], zoon van Derk Visser (zie X-p) en Johanna Geertrui Elisabeth Runhaar. Derk is overleden op 12-02-1946 in Zaandam, 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 70].
Beroep:
Machinetekenaar
Derk trouwde, 25 jaar oud, op 13-10-1909 in Zaandijk [bron: Aktenummer: 28] met Trijntje Kleiman, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 25-01-1884 in Rotterdam [bron: Aktenr 451], dochter van Hendrik Kleiman en Maria Timmer. Trijntje is overleden op 15-10-1949 in Zaandam, 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 393].
XI-ad Derk Willem Visser is geboren op 06-05-1893 in Zwolle [bron: Aktenr 392], zoon van Derk Visser (zie X-p) en Johanna Geertrui Elisabeth Runhaar. Derk is overleden.
Beroep:
Bankwerker
Derk trouwde, 28 jaar oud, op 28-03-1922 in Zwolle [bron: Aktenummer: 72] met Jantina Hendrika Schuurman, 26 of 27 jaar oud. Jantina is geboren in 1895 in Vollenhove Stad, dochter van Klaas Schuurman en Maria Magrieta Boven. Jantina is overleden.
XI-ae Hendrik Jan Visser is geboren op 22-08-1895 in Zwolle [bron: Aktenr 707], zoon van Derk Visser (zie X-p) en Johanna Geertrui Elisabeth Runhaar. Hendrik is overleden.
Beroep:
Timmerman
Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op 22-11-1927 in Zwolle [bron: Aktenummer: 220] met Cornelia Horsting, 28 jaar oud. Cornelia is geboren op 04-03-1899 in Zwolle [bron: Aktenr 163], dochter van Jan Albert Bernardus Horsting en Derkje Neuteboom. Cornelia is overleden.
IX-h Lubbertus Visser is geboren op 17-07-1820 om 23:00 in Hattem [bron: Aktenr 028], zoon van Gerrit Visser (zie VIII-c) en Hendrina Langevoort. Lubbertus is overleden.
Notitie bij Lubbertus: Geimmigreerd naar Amerika
Beroep:
Bakker
Lubbertus trouwde, 29 jaar oud, op 24-10-1849 in Hattem [bron: Aktenummer: 15] met Wesselina Boeve, 27 jaar oud. Wesselina is geboren op 31-12-1821 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 1], dochter van Gerrit Jan Boeve en Petronella van Delden. Wesselina is overleden in 11-1903 in Holland, Michigan, 81 jaar oud.
Kinderen van Lubbertus en Wesselina:
1 Gerrit Visser, geboren op 27-03-1850 in Hattem [bron: Aktenr 022]. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Geboren in het huis in Wijk A nr. 80
2 Petronella Visser, geboren op 14-05-1852 in Dalfsen [bron: Aktenr 41]. Petronella is overleden.
3 Hendrik Visser, geboren op 29-09-1853 in Dalfsen [bron: Aktenr 126]. Hendrik is overleden.
4 Gerrit Jan Visser, geboren op 03-05-1856 in Dalfsen [bron: Aktenr 68]. Gerrit is overleden op 05-12-1857 in Dalfsen, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 120].
5 Gerrit Jan Visser, geboren op 09-01-1858 in Dalfsen [bron: Aktenr 4]. Gerrit is overleden.
6 Lubbertus Visser, geboren op 17-01-1861 in Dalfsen [bron: Aktenr 9]. Lubbertus is overleden op 30-10-1863 in Dalfsen, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 96].
7 Lubbertus Visser, geboren op 29-06-1864 in Dalfsen [bron: Aktenr 88]. Lubbertus is overleden.
VI-b Berend Visscher (Jans) is geboren in 1714 in Heerde, zoon van Jan Visscher (Herms) (zie V-a) en Gerritje Boeve (Jans). Hij is gedoopt op 06-01-1714 in Heerde. Berend is overleden. Berend trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 13-06-1756 in Heerde met Catharina Wilhelmina van Ingen, nadat zij op 19-05-1756 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is geboren in Zutphen. Catharina is overleden.
Notitie bij Catharina: "Op Paaschen 1751 met attestatie van Zutphen naar Heerde" (RAG: DTB 876-283/24).
VI-c Gerrit Visscher (Jans) is geboren in 1716 in Heerde, zoon van Jan Visscher (Herms) (zie V-a) en Gerritje Boeve (Jans). Hij is gedoopt op 12-07-1716 in Heerde. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 27-02-1752 in Heerde met Trijntje Spijkerboer (Jacobs), nadat zij op 05-02-1752 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Trijntje is geboren in Hattem. Trijntje is overleden op 30-04-1808 in Heerde.
Kinderen van Gerrit en Trijntje:
1 Jacob Visscher (Gerrits). Jacob is overleden.
2 Geertje Visscher (Gerrits), geboren in 1754 in Heerde. Zij is gedoopt op 21-01-1754 in Heerde. Geertje is overleden op 05-08-1815 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 60 of 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 43]. Zij is begraven op 09-08-1815 in Heerde.
Notitie bij Geertje: Overleden te haren huize nr 271
Geertje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 18-02-1781 in Heerde met Jacobus Docter, 34 of 35 jaar oud, nadat zij op 02-02-1781 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Jacobus is geboren in 1746 in Heerde, zoon van Hendrik Docter en Margaritha van Apeldoorn (Hendriks). Hij is gedoopt op 08-05-1746 in Heerde. Jacobus is overleden op 24-02-1815 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 13]. Jacobus is weduwnaar van Jannigjen Ormeling (Lamberts) (ovl. vóór 1781), met wie hij trouwde op 16-04-1770 in Heerde.
Notitie bij Jacobus: Overleden te zijnen huize nr. 271 in Wapenveld
Beroep:
Landbouwer
3 Jan Visscher (Gerrits), geboren op 27-10-1754 in Heerde. Jan is overleden.
4 Jacob Visser (Gerrits), geboren in 1756 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-b.
5 Steven Visscher (Gerrits), geboren in 1761 in Heerde. Hij is gedoopt op 13-08-1761 in Heerde. Steven is overleden vóór 1764 in Heerde, ten hoogste 3 jaar oud.
6 Gerrit Visscher (Gerrits), geboren in 1761 in Heerde. Hij is gedoopt op 11-05-1761 in Heerde. Gerrit is overleden.
7 Gergjen Visser (Gerrits), geboren in 1763 in Heerde. Zij is gedoopt op 05-06-1763 in Heerde. Gergjen is overleden.
8 Steven Visser, geboren omstreeks 1764 in Heerde. Steven is overleden op 13-11-1834 om 21:00 in Heerde, ongeveer 70 jaar oud. Steven bleef ongehuwd.
9 Zarris Visser, geboren in 1770 in Heerde. Hij is gedoopt op 11-03-1770 in Heerde. Zarris is overleden.
VII-b Jacob Visser (Gerrits) is geboren in 1756 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Visscher (Jans) (zie VI-c) en Trijntje Spijkerboer (Jacobs). Hij is gedoopt op 17-10-1756 in Heerde. Jacob is overleden op 17-04-1796 in Heerde, 39 of 40 jaar oud. Jacob trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 11-11-1787 in Heerde met Aaltje Boeve (Claas), 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 19-10-1787 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Aaltje is geboren in 1764 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Claas Boeve (Sarris) en Jennigjen Groenbergen (Lamberts). Zij is gedoopt op 14-10-1764 in Heerde. Aaltje is overleden op 30-06-1834 om 10:30 in Heerde, 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 55]. Aaltje trouwde later op 11-05-1800 in Heerde met Harmen Beerends.
Kinderen van Jacob en Aaltje:
1 Klaas Visser (Jacobs), geboren op 17-12-1788 in Heerde. Volgt VIII-d.
2 Trijntje Visser (Jacobs), geboren op 01-09-1790 in Heerde. Trijntje is overleden op 14-01-1848 om 19:00 in Heerde, 57 jaar oud [bron: Aktenr: 8]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Haverkamp (koopman) en Derk Proper (verver).Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 07-05-1814 in Heerde [bron: Aktenr: 4] met Gerrit Maas van Leeuwen, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op 01-08-1786 in Heerde, zoon van Maas van Leeuwen (Gerrits) en Fennigje van Olst (Arends). Hij is gedoopt op 06-08-1786 in Heerde. Gerrit is overleden op 05-04-1834 in Heerde, 47 jaar oud [bron: Aktenr: 27].
Beroep:
Dagloner
3 Jannigjen Visser (Jacobs), geboren op 05-12-1792 in Heerde. Zij is gedoopt op 09-12-1792 in Heerde. Jannigjen is overleden op 22-07-1854 in Heerde, 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 67]. Jannigjen trouwde, 24 jaar oud, op 30-11-1817 in Heerde [bron: Aktenummer: 9] met Gijsbert Jonker, 26 jaar oud. Gijsbert is geboren op 10-04-1791 in Heerde, zoon van Willem Jonker (Abrahams) en Gerrigje Kappers (Gijsberts). Hij is gedoopt op 13-04-1791 in Heerde. Gijsbert is overleden op 30-11-1864 in Heerde, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 116].
Beroep:
Papiermakersknecht
4 Gerrit Visser (Jacobs), geboren in 1794 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 26-10-1794 in Heerde. Gerrit is overleden op 07-01-1823 in Wapenveld (Gem. Heerde), 28 of 29 jaar oud [bron: Aktenummer: 3].
Notitie bij Gerrit: Overleden te zijnen huize nr. 299
Gerrit bleef ongehuwd.
5 Gergjen Visser (Jacobs), geboren op 05-03-1796 in Heerde. Zij is gedoopt op 09-03-1796 in Heerde. Gergjen is overleden op 03-04-1861 in Heerde, 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 31].
VIII-d Klaas Visser (Jacobs) is geboren op 17-12-1788 in Heerde, zoon van Jacob Visser (Gerrits) (zie VII-b) en Aaltje Boeve (Claas). Hij is gedoopt op 21-12-1788 in Heerde. Klaas is overleden op 20-03-1853 in Heerde (buurtschap Hoorn), 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 27].
Beroep:
Boerenknecht
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 08-04-1814 in Veessen (Gem. Heerde) met Janna Disselhoff (Zwiers), 24 jaar oud. Janna is geboren op 27-02-1790 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Zwier Disselhoff (Jans) en Willempje van Laar (Egberts). Janna is overleden op 01-07-1829 in Olst, 39 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Janna:
1 Jacob Visser, geboren op 15-09-1814 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IX-i.
2 Willem Visser, geboren omstreeks 1818. Willem is overleden op 12-05-1828 in Olst, ongeveer 10 jaar oud [bron: Aktenummer: 31].
3 Zwier Visser, geboren omstreeks 1818 in Olst. Volgt IX-j.
4 Albert Visser, geboren op 29-11-1820 in Olst. Volgt IX-k.
5 Gerrit Jan Visser, geboren in 01-1824 in Olst. Gerrit is overleden op 06-05-1824 in Olst, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 25].
6 Willemina Visser, geboren in 1825 in Olst. Willemina is overleden op 16-02-1866 in Oldebroek, 40 of 41 jaar oud [bron: Aktenummer: 13]. Willemina bleef ongehuwd.
7 Aaltje Visser, geboren omstreeks 1826 in Olst. Aaltje is overleden op 15-04-1827 in Olst, ongeveer 1 jaar oud.
8 Aaltje Visser, geboren op 30-11-1827 in Olst. Aaltje is overleden op 16-02-1902 om 20:00 in Oldebroek, 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 21]. Aaltje trouwde, 32 jaar oud, op 28-07-1860 in Heerde met Hendrik Kroese, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 28-04-1830 om 23:30 in Hattem, zoon van Hendrik Kroese en Gerrigjen van den Berg. Hendrik is overleden op 25-11-1892 om 05:30 in Oldebroek, 62 jaar oud.
IX-i Jacob Visser is geboren op 15-09-1814 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 27], zoon van Klaas Visser (Jacobs) (zie VIII-d) en Janna Disselhoff (Zwiers). Jacob is overleden op 06-03-1877 in Oldebroek, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 33]. Jacob trouwde, 30 jaar oud, op 03-05-1845 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 10] met Neeltje van Veen, 25 jaar oud. Neeltje is geboren op 22-11-1819 in Oldebroek, dochter van Beerd van Veen en Christina van Pijkeren. Neeltje is overleden op 12-04-1905 in Oldebroek, 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 47].
Kinderen van Jacob en Neeltje:
1 Kristina Visser, geboren op 26-07-1846 in Oldebroek [bron: Aktenr 74]. Kristina is overleden op 02-03-1894 in Oldebroek, 47 jaar oud [bron: Aktenummer: 41]. Kristina trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1872 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 26] met Beerd Koele, 25 jaar oud. Beerd is geboren op 04-09-1846 in Oldebroek, zoon van Gerrit Koele en Lubbetje van ’t Hul. Beerd is overleden op 10-04-1898 in Oldebroek, 51 jaar oud.
Beroep:
Rietdekker
2 Jan Visser, geboren op 08-01-1850 in Oldebroek [bron: Aktenr 5]. Jan is overleden op 12-02-1885 in Oldebroek, 35 jaar oud [bron: Aktenummer: 21].
Beroep:
Timmerman
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 28-09-1878 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 28] met Sara Koele, 25 jaar oud. Sara is geboren op 10-11-1852 in Oldebroek, zoon van Gerrit Koele en Lubbetje van ’t Hul. Sara is overleden op 29-09-1880 in Oldebroek, 27 jaar oud [bron: Aktenummer: 100].
3 Beerd Visser, geboren op 08-12-1852 in Oldebroek [bron: Aktenr 123]. Beerd is overleden op 19-03-1887 in Oldebroek, 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 35]. Beerd bleef ongehuwd.
Beroep:
Timmerman
4 Frederik Visser, geboren op 19-02-1864 in Oldebroek [bron: Aktenr 28]. Frederik is overleden op 14-02-1886 in Oldebroek, 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 18].
Beroep:
Timmerman
IX-j Zwier Visser is geboren omstreeks 1818 in Olst, zoon van Klaas Visser (Jacobs) (zie VIII-d) en Janna Disselhoff (Zwiers). Zwier is overleden op 16-02-1886 in Wijhe, ongeveer 68 jaar oud [bron: Aktenr 14].
Beroep:
Boerenknecht
Zwier:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 19-10-1839 in Olst [bron: Aktenummer: 21] met Tonia Wensink, 23 of 24 jaar oud. Tonia is geboren in 1815 in Olst, dochter van Harmen Wensink en Gergjen Dijkslag. Tonia is overleden op 16-05-1845 in Olst (buurtschap Duur), 29 of 30 jaar oud [bron: Aktenummer: 31].
(2) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 15-04-1846 in Olst [bron: Aktenr 7] met Gerrigien Grolleman, ongeveer 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Zwier en Gerrigien was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Eijlers en Jan Distenberg (kleermaker) en Jan Stein Hampe (koopman) en Bernardus Riedeman. Gerrigien is geboren omstreeks 1817 in Wijhe, dochter van Egbert Grolleman en Gerretdina Loman (Wilms). Gerrigien is overleden op 12-12-1898 in Diepenveen, ongeveer 81 jaar oud [bron: Aktenr 73].
Kind van Zwier en Tonia:
1 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 12-11-1839 in Wijhe.
Kinderen van Zwier en Gerrigien:
2 Tonia Visser, geboren op 08-10-1847 in Olst. Tonia is overleden op 15-10-1847 in Olst, 7 dagen oud [bron: Aktenummer: 75].
3 Tonia Visser, geboren omstreeks 1848 in Olst. Tonia is overleden op 26-08-1849 in Olst, ongeveer 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 68].
4 Gerrit Visser, geboren in 1850 in Olst. Volgt X-q.
5 Willem Visser, geboren op 16-11-1852 in Olst. Volgt X-r.
6 Everdina Visser, geboren in 1858 in Wijhe. Everdina is overleden op 02-05-1934 in Epe, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 59]. Everdina:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 02-11-1878 in Wijhe [bron: Aktenummer: 29] met Egbert Tellegen, 29 jaar oud. Egbert is geboren op 06-08-1849 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 90], zoon van Gerrit Willem Tellegen en Hendrikje Keizer. Egbert is overleden vóór 1899, ten hoogste 50 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht
(2) trouwde, 40 of 41 jaar oud, op 23-09-1899 in Epe [bron: Aktenummer: 53] met Harmen Bossenbroek, 32 jaar oud. Harmen is geboren op 30-12-1866 in Nijbroek (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 252], zoon van Jan Bossenbroek en Janna de Weerd. Harmen is overleden.
Beroep:
Landbouwer
X-q Gerrit Visser is geboren in 1850 in Olst, zoon van Zwier Visser (zie IX-j) en Gerrigien Grolleman. Gerrit is overleden op 22-12-1921 in Voorst (Gld), 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenr: 163].
Beroep:
Boerenknecht
Gerrit trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 03-05-1877 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenr: 17] met Berendina Lueks, 24 of 25 jaar oud. Berendina is geboren in 1852 in Bathmen (OV), dochter van Harm Lueks en Hendrika Vroommisse. Berendina is overleden op 08-07-1927 in Voorst (Gld), 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenr: 64].
X-r Willem Visser is geboren op 16-11-1852 in Olst, zoon van Zwier Visser (zie IX-j) en Gerrigien Grolleman. Willem is overleden op 20-07-1913 om 13:00 in Olst, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 51].
Beroep:
Boerenknecht
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 08-05-1880 in Olst [bron: Aktenr: 13] met Johanna Tellegen, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 05-09-1852 in Epe [bron: Aktenr 125], dochter van Hendrikus Tellegen en Aleida Feijth. Johanna is overleden op 18-12-1922 in Olst, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 89].
Kinderen van Willem en Johanna:
1 Gerhard Visser, geboren in 1883 in Olst. Gerhard is overleden op 12-05-1931 in Olst, 47 of 48 jaar oud [bron: Aktenummer: 29]. Gerhard bleef ongehuwd.
2 Hendrik Willem Visser, geboren in 1886 in Olst. Volgt XI-af.
3 Aleida Zwaantje Visser, geboren in 1893 in Olst. Aleida is overleden. Aleida trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 07-09-1929 in Epe [bron: Aktenr 77] met Gerhard Buitenkamp, 45 jaar oud. Gerhard is geboren op 16-09-1883 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 164], zoon van Andries Buitenkamp en Hendrikje Tessemaker. Gerhard is overleden.
Beroep:
Schilder
4 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 02-10-1898 in Olst [bron: Aktenummer: 72].
XI-af Hendrik Willem Visser is geboren in 1886 in Olst, zoon van Willem Visser (zie X-r) en Johanna Tellegen. Hendrik is overleden op 04-04-1947 in Zutphen, 60 of 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 82].
Beroep:
Reiziger
Hendrik trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 04-07-1912 in Markelo [bron: Aktenummer: 23] met Gerritdina Johanna Dollekamp, 23 of 24 jaar oud. Gerritdina is geboren in 1888 in Markelo, dochter van Willem Dollekamp en Hendrika Grevink. Gerritdina is overleden.
Kind van Hendrik en Gerritdina:
1 Willem Visser, geboren op 01-03-1916 in Vorden (Gld). Willem is overleden op 02-03-1916 in Vorden (Gld), 1 dag oud [bron: Aktenummer: 11].
IX-k Albert Visser is geboren op 29-11-1820 in Olst, zoon van Klaas Visser (Jacobs) (zie VIII-d) en Janna Disselhoff (Zwiers). Albert is overleden op 14-10-1864 in Olst, 43 jaar oud [bron: Aktenummer: 80].
Beroep:
Boerenknecht
Albert trouwde, 27 jaar oud, op 19-10-1848 in Olst [bron: Aktenummer: 27] met Janna Schoterman, ongeveer 27 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1821 in Raalte, dochter van Gerrit Jan Schoterman en Hermina Nienhuis. Janna is overleden op 20-02-1888 om 11:00 in Olst, ongeveer 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 28].
Kinderen van Albert en Janna:
1 Johanna Visser, geboren op 05-02-1849 in Olst. Johanna is overleden op 03-08-1914 in Olst, 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 41]. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 24-12-1874 in Olst [bron: Aktenummer: 28] met Albert Jan Eilerts, 20 jaar oud. Albert is geboren op 25-05-1854 in Olst, zoon van Hendrikus Eilerts en Zwaantjen Hoekman. Albert is overleden op 10-03-1913 in Olst, 58 jaar oud.
Beroep:
Daghuurder
2 Gerrit Jan Visser, geboren op 12-09-1850 in Olst. Volgt X-s.
3 Albert Jan Visser, geboren omstreeks 1851 in Olst. Albert is overleden op 08-06-1880 in Olst, ongeveer 29 jaar oud [bron: Aktenummer: 49]. Albert bleef ongehuwd.
Beroep:
Daghuurder
4 Hermannus Visser, geboren op 01-08-1852 in Olst. Volgt X-t.
5 Jan Willem Visser, geboren in 1855 in Olst. Volgt X-u.
6 Antonij Visser, geboren omstreeks 1863 in Olst. Antonij is overleden op 03-11-1881 in Olst, ongeveer 18 jaar oud [bron: Aktenummer: 63]. Antonij bleef ongehuwd.
Beroep:
Daghuurder
X-s Gerrit Jan Visser is geboren op 12-09-1850 in Olst, zoon van Albert Visser (zie IX-k) en Janna Schoterman. Gerrit is overleden op 15-04-1897 in Hengelo (Ov), 46 jaar oud [bron: Aktenummer: 84].
Beroep:
Daghuurder
Gerrit trouwde, 38 jaar oud, op 01-11-1888 in Olst [bron: Aktenummer: 25] met Diena Johanna Bakker, 44 jaar oud. Diena is geboren op 08-11-1843 in Deventer. Diena is overleden omstreeks 1939 in Haarlem (New York USA), ongeveer 96 jaar oud. Diena is weduwe van Geerlig Horsselenberg (1835-1878), met wie zij trouwde op 19-11-1863 in Deventer [bron: Aktenummer: 119].
Notitie bij Diena: Vertrokken op 23 oktober 1907 met dochter Johanna naar Patterson/Haarlem nabij New York (USA), alwaar 2 van haar dochters Willemina (ongehuwd) en Gerritjen, gehuwd met Jan Willem Roerink reeds woonden.
X-t Hermannus Visser is geboren op 01-08-1852 in Olst, zoon van Albert Visser (zie IX-k) en Janna Schoterman. Hermannus is overleden op 07-08-1933 in Deventer, 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 45].
Notitie bij Hermannus: Beroep: Daghuurder (1877, 1883), Koopman te Olst
Hermannus trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1877 in Olst [bron: Aktenummer: 14] met Trijntje Haverkamp, 34 jaar oud. Trijntje is geboren op 31-07-1842 om 06:00 in Olst [bron: Aktenr 74], dochter van Derk Haverkamp en Alida Hansen. Bij de geboorteaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Hengeveld en Egbert Vlaskamp. Trijntje is overleden op 21-02-1922 om 19:00 in Olst, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 28]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Willem Elferink. Trijntje is weduwe van Antonij Tieskens (1843-1873), met wie zij trouwde op 28-04-1869 in Olst [bron: Aktenummer: 12].
Notitie bij Trijntje: Overleden in het huis nr. 88 te Olst
Kinderen van Hermannus en Trijntje:
1 Albert Jan Visser, geboren omstreeks 1880 in Olst. Albert is overleden op 23-06-1883 in Olst, ongeveer 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 52].
2 Albert Jan Visser, geboren in 1884 in Olst. Volgt XI-ag.
XI-ag Albert Jan Visser is geboren in 1884 in Olst, zoon van Hermannus Visser (zie X-t) en Trijntje Haverkamp. Albert is overleden op 18-05-1949 in Almelo, 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 225].
Notitie bij Albert: Beroep: Bouwkundig opzichter
Beroep:
Meubelfabrikant
Albert trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 16-03-1912 in Olst [bron: Aktenr: 6] met Jacomina Johanna Blackstone, 27 of 28 jaar oud. Jacomina is geboren in 1884 in Goes. Jacomina is overleden.
Notitie bij Jacomina: In 1912 wonende te Olst, doch binnen de laatste 6 maanden te Amsterdam.
Kind van Albert en Jacomina:
1 Geertruida Visser, geboren in 1915 in Enschede. Geertruida is overleden op 27-10-1955 in Almelo, 39 of 40 jaar oud [bron: Aktenr 458]. Geertruida trouwde met Pieter Kornelis Izak Okker. Pieter is overleden.
X-u Jan Willem Visser is geboren in 1855 in Olst, zoon van Albert Visser (zie IX-k) en Janna Schoterman. Jan is overleden op 26-09-1943 in Deventer, 87 of 88 jaar oud [bron: Aktenummer: 452].
Beroep:
Blauwverver
Jan trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 23-10-1888 in Heino (Ov) [bron: Aktenummer: 12] met Hendrika Knippenberg, 20 of 21 jaar oud. Hendrika is geboren in 1867 in Wijhe, dochter van Hendrik Knippenberg en Jennigjen Schoterman. Hendrika is overleden op 09-12-1940 in Deventer, 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 474].
V-b Steven Visser (Herms) is geboren in 1678 in Heerde, zoon van Harmen Visscher (Jansen) (zie IV-a) en Aaltjen Sarris. Hij is gedoopt op 29-03-1678 in Heerde. Steven is overleden op 26-12-1750 in Heerde, 71 of 72 jaar oud.
Notitie bij Steven: In 1725 en 1728 vermeld als diaken en in 1731 en 1734 als ouderling in Heerde
Steven ging in ondertrouw, 26 of 27 jaar oud, op 22-02-1705 in Heerde met Geertje Jans. Geertje is overleden op 16-05-1750 in Heerde.
Kinderen van Steven en Geertje:
1 Harmen Visser (Stevens), geboren omstreeks 1708 in Heerde. Volgt VI-d.
2 Geertje Visser (Stevens), geboren in 1710 in Heerde. Zij is gedoopt op 16-03-1710 in Heerde. Geertje is overleden op 04-08-1783 in Apeldoorn, 72 of 73 jaar oud. Geertje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 09-05-1734 in Heerde met Berend Boeve (Hendriks), 21 of 22 jaar oud, nadat zij op 09-04-1734 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Berend is geboren in 1712 in Heerde, zoon van Hendrik Boeve (Theunissen) en Magtelt van Vaassen (Lubberts). Hij is gedoopt op 26-06-1712 in Heerde. Berend is overleden op 24-05-1767 in Apeldoorn, 54 of 55 jaar oud.
3 Jan Visser (Stevens), geboren in 1711 in Heerde. Volgt VI-e.
4 Sarrijs Visser (Stevens), geboren in 1715 in Heerde. Hij is gedoopt op 01-12-1715 in Heerde. Sarrijs is overleden vóór 1721 in Heerde, ten hoogste 6 jaar oud.
5 Aaltje Visser (Stevens), geboren omstreeks 1718 in Heerde. Aaltje is overleden.
Notitie bij Aaltje: Geen bewijs gevonden dat zij inderdaad een dochter is
6 Sarris Visser (Stevens), geboren in 1721 in Heerde. Volgt VI-f.
7 Willemtje Visser (Stevens), geboren omstreeks 1723 in Heerde. Willemtje is overleden.
Notitie bij Willemtje: Geen bewijs gevonden dat zij inderdaad een dochter is
Willemtje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 28-11-1751 in Heerde met Maas van Oene, nadat zij op 06-11-1751 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Maas is overleden.
VI-d Harmen Visser (Stevens) is geboren omstreeks 1708 in Heerde, zoon van Steven Visser (Herms) (zie V-b) en Geertje Jans. Harmen is overleden op 20-10-1788 in Heerde, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Harmen: Geen bewijs gevonden dat hij inderdaad een zoon is
Harmen trouwde met Trijntjen Westhoff (Jans). Trijntjen is overleden op 22-10-1780 in Hattem.
Kind van Harmen en Trijntjen:
1 Steven Visser (Harmszen), geboren in Apeldoorn. Volgt VII-c.
VII-c Steven Visser (Harmszen) is geboren in Apeldoorn, zoon van Harmen Visser (Stevens) (zie VI-d) en Trijntjen Westhoff (Jans). Steven is overleden op 26-11-1797 in Hattem.
Beroep:
Landman
Steven trouwde op 05-05-1776 in Hattem met Hillegjen Aarts, 33 of 34 jaar oud, nadat zij op 13-04-1776 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Hillegjen is geboren in 1742 in Oldebroek, dochter van Aart Franks en Neeltjen Alberts. Zij is gedoopt op 15-04-1742 in Oldebroek. Hillegjen is overleden op 21-06-1823 om 19:00 in Oldebroek, 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij Hillegjen: Overleden in het huis nr. 378, nalatende vier kinderen. Aangevers zijn de buren Willem HOFMEESTER (33 jr, mr. kleermaker) en Joost Duim (22 jr, mr. hoefsmid).
Kinderen van Steven en Hillegjen:
1 Trientjen Visser (Stevens), geboren in 1777 in Hattem. Zij is gedoopt op 16-11-1777 in Hattem. Trientjen is overleden. Trientjen trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 03-05-1811 in Heerde [bron: Aktenummer: 2] met Lammert Scholten, 40 jaar oud. Lammert is geboren op 17-07-1770 in Hattem. Hij is gedoopt op 17-07-1770 in Hattem. Lammert is overleden.
Beroep:
Bakker en Landman
2 Aart Visser (Stevens), geboren in 1781 in Hattem. Hij is gedoopt op 18-02-1781 in Hattem. Aart is overleden op 03-02-1857 in Oldebroek, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 12]. Aart bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
3 Harmen Visser (Stevens), geboren in 1783 in Hattem. Volgt VIII-e.
4 Albert Visser (Stevens), geboren in 1785 in Hattem. Hij is gedoopt op 02-02-1785 in Hattem. Albert is overleden.
5 Jan Visser (Stevens), geboren in 1785 in Hattem. Volgt VIII-f.
VIII-e Harmen Visser (Stevens) is geboren in 1783 in Hattem, zoon van Steven Visser (Harmszen) (zie VII-c) en Hillegjen Aarts. Hij is gedoopt op 01-10-1783 in Hattem. Harmen is overleden op 03-07-1858 om 18:30 in Hattem, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 51]. Hij is begraven in Hattem (Wiessenberg) Vak 2, grafnr. 283.
Notitie bij Harmen: Bouwman in buurtschap Het Veen
Overleden te zijner huize in Wijk C nr. 93.
Beroep:
Arbeider
Harmen trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 26-07-1807 in Hattem met Hendrina Mulder (Kobus), 18 of 19 jaar oud. Hendrina is geboren in 1788 in Hattem, dochter van Kobus Jans en Mergien Jans. Zij is gedoopt op 17-02-1788 in Hattem. Hendrina is overleden op 20-11-1861 om 08:00 in Hattem, 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 77]. Zij is begraven in Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 447,.
Kinderen van Harmen en Hendrina:
1 Steven Visser, geboren op 24-03-1808 in Hattem. Volgt IX-l.
2 Cobus Visser, geboren in 1809 in Hattem. Hij is gedoopt op 20-09-1809 in Hattem. Cobus is overleden op 05-09-1810 in Hattem, 0 of 1 jaar oud.
Notitie bij Cobus: Overleden te zijnen huize in Hattemerveen. De buren zijn Peter HARMS en Jan WIJNEN.
3 Kobus Visser, geboren op 02-12-1810 in Hattem. Hij is gedoopt op 09-12-1810 in Hattem. Kobus is overleden op 24-02-1815 om 11:00 in Hattem, 4 jaar oud.
Notitie bij Kobus: Overleden in het huis in Wijk D nr. 40 in het buurtschap Het Vheen.
4 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 14-03-1812 in Hattem.
5 Hendrik Aarts Visser, geboren op 04-09-1813 om 17:00 in Hattem [bron: Aktenr 054]. Hendrik is overleden op 03-06-1817 in Hattem, 3 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Overleden in het huis Wijk C nr. 47
6 Marrigje Visser, geboren op 08-03-1815 om 23:00 in Hattem [bron: Aktenr 012]. Marrigje is overleden op 05-10-1893 in Holland Michigan, 78 jaar oud.
Notitie bij Marrigje: Dit gezin is in 1846/1847 vertrokken naar Amerika
Marrigje trouwde, 24 jaar oud, op 04-01-1840 in Heerde [bron: Aktenummer: 1] met George Deur, 31 jaar oud. George is geboren op 19-08-1808 in Heerde, zoon van Georg Arnold Deur en Heiltje Laurens. Hij is gedoopt op 28-08-1808 in Heerde. George is overleden op 12-09-1881 in Michigan (USA), 73 jaar oud. George is weduwnaar van Berendina Laudina Brouwer (1812-1839), met wie hij trouwde op 02-04-1831 in Heerde [bron: Aktenummer: 6].
Notitie bij George: 23-1-1847 aangekomen in Allegan in Amerika, hij was daar boer met 30.000 vierkante meter grond
Beroep:
Kleermaker
7 Cobus Visser, geboren op 14-08-1816 om 11:00 in Hattem [bron: Aktenr 075]. Cobus is overleden op 29-03-1832 om 16:30 in Hattem, 15 jaar oud.
8 Hendrikjen Visser, geboren op 11-07-1818 om 00:30 in Hattem [bron: Aktenr 025]. Hendrikjen is overleden op 23-08-1818 om 00:30 in Hattem, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 34].
Notitie bij Hendrikjen: Overleden in het huis in Wijk D nr. 47
9 Hendrikje Visser, geboren op 15-07-1819 om 16:00 in Hattem [bron: Aktenr 031]. Hendrikje is overleden op 29-03-1901 om 20:00 in Heerde, 81 jaar oud (oorzaak: marasmus senilis, afnemen van krachten) [bron: Aktenr 37]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijenhuis (klompenmaker) en Roelof Cornelius van de Put (arbeider). Hendrikje trouwde, 25 jaar oud, op 08-03-1845 in Heerde [bron: Aktenr: 9] met Willem Deur, 23 jaar oud. Willem is geboren op 24-07-1821 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 56], zoon van Karel Deur en Maria de Weert. Willem is overleden op 12-07-1875 in Heerde, 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 85].
Beroep:
Kleermaker
10 Jantjen Visser, geboren op 08-04-1821 om 11:00 in Hattem [bron: Aktenr 015]. Jantjen is overleden.
11 Albert Visser, geboren op 19-09-1822 in Hattem. Volgt IX-m.
12 Berend Visser, geboren op 17-07-1824 in Hattem [bron: Aktenr 036]. Berend is overleden op 16-05-1843 in Hattem, 18 jaar oud [bron: Aktenummer: 34]. Hij is begraven in Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 283.
Notitie bij Berend: Overleden in het huis in Wijk C nr. 88.
Berend bleef ongehuwd.
13 Jan Visser, geboren op 21-03-1826 om 20:00 in Hattem [bron: Aktenr 023]. Jan is overleden op 11-09-1827 om 05:00 in Hattem, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 37].
14 Trijntje Visser, geboren op 09-10-1828 om 03:00 in Hattem [bron: Aktenr 065]. Bij de geboorteaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Jan Lunenberg (koster der Hervormden, broodbakker en winkelier) en Lammert Kluiver. Trijntje is overleden op 09-03-1913 om 09:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 19]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Horst en Hendrik Jan Draaijer. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op 25-10-1856 in Heerde [bron: Aktenummer: 22] met Evert Eijlander, 50 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Trijntje en Evert was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (Tolgaarder/veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter) en Willem Deur (kleermaker) en Jan Visser. Evert is geboren op 18-08-1806 in Hattem, zoon van Peter Eijlander en Aartjen Dalhuis. Hij is gedoopt op 24-08-1806 in Hattem. Evert is overleden op 19-08-1888 om 16:00 in Heerde, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 101]. Bij de overlijdensaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Derk Jan Olthof en Albert Jonker. Evert is weduwnaar van Marrigjen Horst (1807-1856), met wie hij trouwde op 05-06-1829 in Hattem [bron: Aktenummer: 7].
Notitie bij Evert: overleden in de buurtschap het Veen
Beroep:
Landbouwer
15 Janna Visser, geboren op 24-08-1830 om 21:00 in Hattem [bron: Aktenr 050]. Janna is overleden op 27-09-1866 om 04:00 in Heerde, 36 jaar oud [bron: Aktenummer: 109].
Notitie bij Janna: Geboren in het huis in Wijk C nr. 60
In 1856 wonende te Oldebroek, in 1860 wonende te Zwolle.
Janna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1856 in Epe [bron: Aktenummer: 19] met Gerrit Steenbergen, 30 jaar oud. Gerrit is geboren op 24-08-1825 om 12:00 in Heerde [bron: Aktenr 76], zoon van Derk Steenbergen en Jannigje Bitter. Gerrit is overleden op 02-04-1859 om 09:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 33 jaar oud [bron: Aktenr 51].
Beroep:
Dienstknecht
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 04-08-1860 in Heerde [bron: Aktenummer: 24] met Hendrik van As, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 25-09-1831 in Doornspijk, zoon van Regnerus Martinus van As en Gerritje Bosch. Hendrik is overleden op 22-05-1867 in Heerde, 35 jaar oud [bron: Aktenummer: 59].
Beroep:
Kleermaker
IX-l Steven Visser is geboren op 24-03-1808 in Hattem, zoon van Harmen Visser (Stevens) (zie VIII-e) en Hendrina Mulder (Kobus). Hij is gedoopt op 03-04-1808 in Hattem. Steven is overleden op 21-01-1856 in Oldebroek, 47 jaar oud [bron: Aktenummer: 6].
Notitie bij Steven: Flankeur bij de 1e Compagnie van het Flank Bataillon van de 7e Afdeling Infanterie (lichting 1827) (1835)
Beroep:
Militair
Steven trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1835 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 10] met Geesjen Scholten, 21 jaar oud. Geesjen is geboren op 19-02-1814 om 10:00 in Heerde [bron: Aktenr 9], dochter van Lammert Scholten en Trientjen Visser (Stevens) (zie VII-c,1). Geesjen is overleden op 13-11-1890 in Oldebroek, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 109].
Kinderen van Steven en Geesjen:
1 Lammert Visser, geboren in 1836 in Oldebroek. Lammert is overleden op 25-04-1839 in Oldebroek, 2 of 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 39].
2 Trijntje Visser, geboren op 08-11-1837 in Oldebroek [bron: Aktenr 106]. Trijntje is overleden op 06-06-1852 in Oldebroek, 14 jaar oud [bron: Aktenummer: 52].
3 Hendrikje Visser, geboren op 02-07-1843 in Oldebroek [bron: Aktenr 62]. Hendrikje is overleden op 25-04-1866 in Oldebroek, 22 jaar oud [bron: Aktenummer: 34].
4 Hermina Visser, geboren op 17-01-1846 in Oldebroek [bron: Aktenr 4]. Hermina is overleden op 08-03-1929 in Oldebroek, 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 24]. Hermina bleef ongehuwd.
5 Jacob Visser, geboren op 08-02-1848 in Oldebroek [bron: Aktenr 18]. Jacob is overleden op 03-07-1848 in Oldebroek, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 52].
6 Jantje Visser, geboren op 08-02-1848 in Oldebroek [bron: Aktenr 19]. Jantje is overleden op 10-04-1875 in Oldebroek, 27 jaar oud [bron: Aktenummer: 31].
7 Jacob Visser, geboren op 01-12-1849 in Oldebroek [bron: Aktenr 121]. Jacob is overleden op 06-08-1914 in Wezep (Gem. Oldebroek), 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 75]. Jacob bleef ongehuwd.
8 Trijntje Visser, geboren op 20-06-1853 in Oldebroek [bron: Aktenr 71]. Trijntje is overleden op 25-06-1876 in Oldebroek, 23 jaar oud [bron: Aktenummer: 59].
9 Steven Visser, geboren op 31-10-1855 in Oldebroek [bron: Aktenr 109]. Steven is overleden op 26-02-1927 in Oldebroek, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 21]. Steven bleef ongehuwd.
IX-m Albert Visser is geboren op 19-09-1822 om 17:00 in Hattem [bron: Aktenr 054], zoon van Harmen Visser (Stevens) (zie VIII-e) en Hendrina Mulder (Kobus). Albert is overleden op 05-01-1893 in Hattem, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 2].
Notitie bij Albert: Overleden te zijnen huize in Wijk C nr. 159
Het gezin woont in de omgeving van hotel "Dennenheuvel" aan de Veldweg.
Beroep:
Boerenknecht
Albert trouwde, 30 jaar oud, op 30-04-1853 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 16] met Zwiertje Veluwenkamp, 30 jaar oud. Zwiertje is geboren op 29-06-1822 in Oldebroek [bron: Aktenr 52], dochter van Steven Veluwenkamp en Hendrikje Dekker. Zwiertje is overleden op 18-11-1894 in Hattem, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 64].
Kinderen van Albert en Zwiertje:
1 Hendrina Visser, geboren op 26-08-1855 om 07:00 in Hattem [bron: Aktenr 052]. Hendrina is overleden op 01-05-1927 in Oldebroek, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 35]. Hendrina trouwde, 23 jaar oud, op 26-04-1879 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 23] met Antonie Goudbeek, 25 jaar oud. Antonie is geboren op 15-01-1854 om 07:00 in Oldebroek [bron: Aktenr 5], zoon van Albert Goudbeek en Fennetje van der Veen. Antonie is overleden op 17-11-1947 in Hattem, 93 jaar oud [bron: Aktenr 43].
Beroep:
Boerenknecht
2 Steven Visser, geboren op 22-10-1857 in Hattem. Volgt X-v.
3 Hendrik Visser, geboren op 24-09-1859 in Hattem [bron: Aktenr 087]. Hendrik is overleden op 03-08-1942 in Hattem, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 28]. Hendrik bleef ongehuwd.
Beroep:
Koopman
4 Hendrikus Visser, geboren op 30-05-1861 in Hattem. Volgt X-w.
5 Berend Visser, geboren op 04-07-1863 in Hattem. Volgt X-x.
X-v Steven Visser is geboren op 22-10-1857 in Hattem [bron: Aktenr 076], zoon van Albert Visser (zie IX-m) en Zwiertje Veluwenkamp. Steven is overleden op 12-04-1940 in Hattem, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 27].
Beroep:
Dagloner
Steven trouwde, 29 jaar oud, op 09-04-1887 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 16] met Hendrikje Tempelman, 22 jaar oud. Hendrikje is geboren op 11-05-1864 in Oldebroek [bron: Aktenr 67], dochter van Jan Tempelman en Janna van Ommen. Hendrikje is overleden op 25-06-1929 in Hattem, 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 32].
Notitie bij Hendrikje: Overleden te haren huize in Wijk C nr. 297 (Apeldoornseweg)
Kinderen van Steven en Hendrikje:
1 Albert Visser, geboren op 09-11-1887 in Oldebroek. Volgt XI-ah.
2 Jan Visser, geboren op 11-05-1889 in Oldebroek. Volgt XI-ai.
3 Zwier Visser, geboren op 09-01-1892 in Oldebroek. Volgt XI-aj.
4 Johanna Visser, geboren in 1895 in Oldebroek. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 20-07-1916 in Hattem [bron: Aktenummer: 17] met Jan Visser, 21 jaar oud. Zie XI-ab voor persoonsgegevens van Jan.
5 Hendrik Visser, geboren op 26-03-1897 in Hattem. Volgt XI-ak.
6 Jantje Visser, geboren op 08-11-1900 in Hattem [bron: Aktenr 072]. Jantje is overleden.
7 NN Visser, levenloos geboren dochter, geboren op 20-08-1908 in Hattem.
XI-ah Albert Visser is geboren op 09-11-1887 in Oldebroek [bron: Aktenr 141], zoon van Steven Visser (zie X-v) en Hendrikje Tempelman. Albert is overleden op 04-03-1940 in Voorburg, 52 jaar oud [bron: Aktenummer: 82].
Beroep:
Kantoorbediende
Albert trouwde, 33 jaar oud, op 09-03-1921 in Zaandam met Schagen, ongeveer 27 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1894 in Zaandam, dochter van Simon Schagen en Christina Zutticia Hamming. Zij is overleden.
XI-ai Jan Visser is geboren op 11-05-1889 in Oldebroek [bron: Aktenr 65], zoon van Steven Visser (zie X-v) en Hendrikje Tempelman. Jan is overleden.
Beroep:
Elektricien
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 13-10-1921 in Hattem [bron: Aktenummer: 37] met Hendrika Christina Blok, 23 jaar oud. Hendrika is geboren op 31-05-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 75], dochter van Gerrit Blok en Wilmina Fredrika Kaal. Hendrika is overleden.
Kind van Jan en Hendrika:
1 Wilmina Fredrika Visser, geboren in 1930 in Heerde. Wilmina is overleden op 26-07-1946 in Zwolle, 15 of 16 jaar oud.
XI-aj Zwier Visser is geboren op 09-01-1892 in Oldebroek [bron: Aktenr 6], zoon van Steven Visser (zie X-v) en Hendrikje Tempelman. Zwier is overleden.
Beroep:
Elektricien
Zwier trouwde, 30 jaar oud, op 25-10-1922 in Hattem [bron: Aktenummer: 33] met Hendrikjen van Es, 29 jaar oud. Hendrikjen is geboren op 02-12-1892 in Hattem [bron: Aktenr 091], dochter van Hendrik Jan van Es en Jansje Veluwenkamp. Hendrikjen is overleden.
XI-ak Hendrik Visser is geboren op 26-03-1897 in Hattem [bron: Aktenr 035], zoon van Steven Visser (zie X-v) en Hendrikje Tempelman. Hendrik is overleden op 20-10-1932 om 06:00 in Heerde, 35 jaar oud [bron: Aktenummer: 73]. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Garagehouder
Hendrik trouwde, 34 jaar oud, op 04-09-1931 in Heerde [bron: Aktenr 55] met Gerritdina Maria van Laar, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Simon Schagen en Engelina Christina Zutticia (schoonzuster van de bruidegom). Gerritdina is geboren op 04-09-1901 in Epe [bron: Aktenr 158], dochter van Gerrit Steven van Laar en Marrigje Pleiter. Gerritdina is overleden. Gerritdina trouwde later op 12-06-1941 in Heerde [bron: Aktenr 32] met Dries Kers (geb. 1901).
X-w Hendrikus Visser is geboren op 30-05-1861 om 22:00 in Hattem [bron: Aktenr 047], zoon van Albert Visser (zie IX-m) en Zwiertje Veluwenkamp. Hendrikus is overleden op 12-06-1917 in Hattem, 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 31].
Beroep:
Bakkersknecht
Hendrikus trouwde, 28 jaar oud, op 23-04-1890 in Hattem [bron: Aktenummer: 6] met Trijntjen van Es, 21 jaar oud. Trijntjen is geboren op 30-04-1868 in Hattem [bron: Aktenr 026], dochter van Gerrit van Es en Hendrikjen Nijkamp. Trijntjen is overleden op 10-11-1934 in Hattem, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 36].
Kinderen van Hendrikus en Trijntjen:
1 Albert Visser, geboren op 25-05-1891 in Hattem [bron: Aktenr 038]. Albert is overleden op 15-03-1892 in Hattem, 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 31].
2 Hendrikje Visser, geboren op 28-01-1893 in Hattem [bron: Aktenr 008]. Hendrikje is overleden op 10-05-1940 in Hattem, 47 jaar oud [bron: Aktenummer: 32].
Notitie bij Hendrikje: Laatst gewoond hebbende aan boord van een schip te Hattem.
Hendrikje trouwde, 35 jaar oud, op 16-02-1928 in Hattem [bron: Aktenr 2] met Gerrit Kreeft, 32 jaar oud. Gerrit is geboren op 14-05-1895 in Zwartsluis, zoon van Roelof Kreeft en Stientje Melenboer. Gerrit is overleden.
Beroep:
Schipper
3 Albert Visser, geboren op 19-07-1894 in Hattem. Volgt XI-al.
4 Gerritje Visser, geboren op 05-07-1896 in Hattem [bron: Aktenr 057]. Gerritje is overleden.
XI-al Albert Visser is geboren op 19-07-1894 in Hattem [bron: Aktenr 053], zoon van Hendrikus Visser (zie X-w) en Trijntjen van Es. Albert is overleden op 02-05-1958 in Hattem, 63 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Albert trouwde, 29 jaar oud, op 13-09-1923 in Hattem [bron: Aktenrr 33] met Hendrika van Ommen, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Es (oom van de bruidegom) en Johannes Hendrikus Adolf Cramer (oom van de bruid). Hendrika is geboren op 14-03-1896 in Epe [bron: Aktenr 070], dochter van Berend van Ommen en Aaltje van de Wetering. Hendrika is overleden op 06-02-1995 in Hattem, 98 jaar oud.
Kinderen van Albert en Hendrika:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Volgt XII-l.
4 Niet openbaar.
XII-l Niet openbaar, zoon van Albert Visser (zie XI-al) en Hendrika van Ommen. Hij trouwde met Niet openbaar.
X-x Berend Visser is geboren op 04-07-1863 in Hattem [bron: Aktenr 052], zoon van Albert Visser (zie IX-m) en Zwiertje Veluwenkamp. Berend is overleden op 20-05-1935 in Hattem, 71 jaar oud [bron: Aktenr: 17].
Notitie bij Berend: Geboren in het huis in Wijk C nr. 123
Beroep:
Arbeider
Berend:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 03-05-1893 in Hattem [bron: Aktenr: 9] met Hendrina Schakelaar, 21 jaar oud. Hendrina is geboren op 25-12-1871 in Hattem [bron: Aktenr 092]. Hendrina is overleden op 15-03-1895 in Hattem, 23 jaar oud [bron: Aktenr: 17].
Notitie bij Hendrina: Overleden te haren huize in Wijk C nr. 199.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 02-01-1896 in Hattem [bron: Aktenr: 1] met Egberdina Boerdam, 26 jaar oud. Egberdina is geboren op 17-08-1869 om 23:00 in Heerde [bron: Aktenr 109], dochter van Gerrit Boerdam en Reintje Haas. Bij de geboorteaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Egberdina is overleden op 29-12-1945 in Hattem, 76 jaar oud [bron: Aktenr: 75].
Kind van Berend en Hendrina:
1 Zwiertje Visser, geboren op 14-02-1894 in Hattem [bron: Aktenr 015]. Zwiertje is overleden op 03-03-1894 in Hattem, 17 dagen oud [bron: Aktenummer: 22].
Kinderen van Berend en Egberdina:
2 Albert Visser, geboren op 20-10-1897 in Hattem. Volgt XI-am.
3 Gerrit Visser, geboren op 22-10-1901 in Hattem. Volgt XI-an.
4 Zwier Visser, geboren op 13-09-1904 in Hattem. Volgt XI-ao.
5 Reintje Visser, geboren op 12-09-1907 in Hattem [bron: Aktenr 93]. Reintje is overleden op 02-03-1953, 45 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Reintje trouwde, 24 jaar oud, op 14-11-1931 in Heerde [bron: Aktenr 65] met Frederik Regterschot, 29 jaar oud. Frederik is geboren op 10-05-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 71], zoon van Hendrik Regterschot en Ida Nijmeijer. Frederik is overleden op 25-04-1989, 86 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
6 Hendrik Visser, geboren op 08-06-1913 in Hattem. Hendrik is overleden op 13-12-1927 in Hattem, 14 jaar oud [bron: Aktenummer: 57].
XI-am Albert Visser is geboren op 20-10-1897 in Hattem [bron: Aktenr 104], zoon van Berend Visser (zie X-x) en Egberdina Boerdam. Albert is overleden op 01-06-1976 in Hattem, 78 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Arbeider
Albert trouwde, 21 jaar oud, op 10-04-1919 in Hattem [bron: Aktenummer: 5] met Hendrikje Kwakkel, 20 jaar oud. Hendrikje is geboren op 04-05-1898 in Oldebroek [bron: Aktenr 89], dochter van Gerrit Kwakkel en Hendrikje van Dragt. Hendrikje is overleden op 05-02-1946 in Hattem, 47 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Kinderen van Albert en Hendrikje:
1 Egberdina Visser, geboren op 17-12-1919.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
XI-an Gerrit Visser is geboren op 22-10-1901 in Hattem [bron: Aktenr 101], zoon van Berend Visser (zie X-x) en Egberdina Boerdam. Gerrit is overleden.
Beroep:
Tuinman
Gerrit trouwde, 20 jaar oud, op 27-10-1921 in Hattem [bron: Aktenummer: 38] met Aaltje Olthuis, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 13-08-1901 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 115], dochter van Gerrit Jan Olthuis en Maria Koopman. Aaltje is overleden.
Kind van Gerrit en Aaltje:
1 Niet openbaar.
XI-ao Zwier Visser is geboren op 13-09-1904 in Hattem [bron: Aktenr 87], zoon van Berend Visser (zie X-x) en Egberdina Boerdam. Zwier is overleden op 03-02-1968, 63 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Garagehouder
Zwier trouwde, 32 jaar oud, op 13-05-1937 in Hattem [bron: Aktenr 14] met Fennetje Groeneveld, 32 jaar oud. Fennetje is geboren op 10-01-1905 in Oldebroek [bron: Aktenr 10], dochter van Jakob Groeneveld en Jannetje Kwakkel. Fennetje is overleden.
VIII-f Jan Visser (Stevens) is geboren in 1785 in Hattem, zoon van Steven Visser (Harmszen) (zie VII-c) en Hillegjen Aarts. Hij is gedoopt op 02-02-1785 in Hattem. Jan is overleden op 04-05-1854 in Wapenveld (Gem. Heerde), 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 41].
Beroep:
Boerenknecht
Jan trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 04-07-1823 in Hattem [bron: Aktenummer: 11] met Barta Hulsbergen, 35 of 36 jaar oud. Barta is geboren in 1787 in Hattem, dochter van Jan Hulsbergen en Maria van Straten. Zij is gedoopt op 27-01-1787 in Hattem. Barta is overleden op 09-08-1834 in Wapenveld (Gem. Heerde), 46 of 47 jaar oud [bron: Aktenummer: 66]. Zij is begraven in Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 185..
Kinderen van Jan en Barta:
1 Maria Visser, geboren op 26-08-1823 in Hattem. Maria is overleden op 19-07-1824 in Hattem, 10 maanden oud.
2 Hendrikje Visser, geboren op 03-08-1825 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 67]. Hendrikje is overleden op 24-03-1859 in Oene (Gem. Epe), 33 jaar oud [bron: Aktenummer: 35]. Hendrikje trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1851 in Heerde [bron: Aktenummer: 14] met Albert Logtenberg, 45 jaar oud. Albert is geboren op 28-10-1805 in Oene (Gem. Epe), zoon van Jacob Logtenberg (Jans) en Janna Westrik Schoterman (Gerrits). Hij is gedoopt op 03-11-1805 in Oene (Gem. Epe). Albert is overleden op 12-02-1890 in Oene (Gem. Epe), 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 20]. Albert is weduwnaar van Jannigjen van Laar (1818-1849), met wie hij trouwde op 04-03-1848 in Epe [bron: Aktenummer: 3]. Albert trouwde later op 08-02-1868 in Epe [bron: Aktenummer: 3] met Jannetje Overbosch (1835-1910).
Beroep:
Landbouwer
3 Jan Visser, geboren op 15-02-1828 in Heerde. Volgt IX-n.
IX-n Jan Visser is geboren op 15-02-1828 in Heerde, zoon van Jan Visser (Stevens) (zie VIII-f) en Barta Hulsbergen. Jan is overleden op 23-05-1917 in Heerde, 89 jaar oud [bron: Aktenummer: 63].
Beroep:
Landbouwer
Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1853 in Heerde [bron: Aktenummer: 14] met Janna Zielhuis, 25 jaar oud. Janna is geboren op 16-03-1828 in Oldebroek, dochter van Hendrik Zielhuis en Heijltjen Boer. Janna is overleden op 26-12-1869 in Wapenveld (Gem. Heerde), 41 jaar oud [bron: Aktenummer: 129].
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 08-09-1888 in Heerde [bron: Aktenummer: 31] met Willemina Mentz, 51 jaar oud. Willemina is geboren op 17-06-1837 in Heerde, dochter van Johan Justus Mentz en Hendrikje van Keulen. Willemina is overleden op 06-04-1921 in Heerde, 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 40].
Kinderen van Jan en Janna:
1 Jan Visser, geboren op 13-09-1854 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 113]. Jan is overleden op 19-10-1854 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 93].
2 Jan Visser, geboren op 29-08-1855 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-y.
3 Hendrik Visser, geboren op 27-01-1857 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 11]. Hendrik is overleden op 31-01-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 17].
4 Hendrik Visser, geboren op 25-07-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-z.
5 Bartus Visser, geboren op 11-10-1860 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 131]. Bartus is overleden op 19-03-1862 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 23].
6 Barta Visser, geboren op 05-05-1863 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 51]. Barta is overleden op 20-12-1929 in Apeldoorn, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 735]. Zij is begraven in Apeldoorn (Soerenseweg). Barta trouwde, 25 jaar oud, op 14-07-1888 in Heerde [bron: Aktenummer: 23] met Gerrit Jan Gelderman, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op 05-07-1859 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 91], zoon van Jacob Gelderman en Hendrika Josina Abbink. Gerrit is overleden op 19-02-1930 in Apeldoorn, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 106]. Hij is begraven in Apeldoorn (Soerenseweg).
Beroep:
Bakker
7 Heijltje Visser, geboren op 20-11-1865 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 152]. Heijltje is overleden op 05-09-1873 in Wapenveld (Gem. Heerde), 7 jaar oud [bron: Aktenummer: 95].
8 Hendrikus Johannes Visser, geboren op 17-12-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 186]. Hendrikus is overleden op 22-02-1875 in Oldebroek, 7 jaar oud [bron: Aktenummer: 21].
Notitie bij Hendrikus: Overleden ten huize van zijn grootvader Hendrik ZIELHUIS te Oldebroek.
9 Hendrikus Johannes Visser, geboren op 17-12-1867 in Heerde. Hendrikus is overleden op 22-02-1875 in Oldebroek, 7 jaar oud [bron: Aktenummer: 29].
X-y Jan Visser is geboren op 29-08-1855 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 114], zoon van Jan Visser (zie IX-n) en Janna Zielhuis. Jan is overleden op 10-05-1941 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 85 jaar oud [bron: Aktenr 55]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker). Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 08-07-1882 in Heerde [bron: Aktenr: 23] met Geertje IJzerman, 22 jaar oud. Geertje is geboren op 27-03-1860 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 45], dochter van Jacob IJzerman en Hilligje Liefers. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink en Hendrik Bagerman. Geertje is overleden op 19-09-1937 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 77 jaar oud [bron: Aktenr 85]. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker). Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Jan en Geertje:
1 Janna Visser, geboren op 29-10-1882 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 142]. Janna is overleden op 08-12-1914 om 03:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 32 jaar oud [bron: Aktenr 122]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Albert Bosman (arbeider) en Jan Horst (arbeider). Janna trouwde, 22 jaar oud, op 01-04-1905 in Heerde [bron: Aktenummer: 17] met Gerrit IJzerman, 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Evert IJzerman (broer van de bruidegom) en Hendrik van de Beek en Jan Boeve (logementhouder) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Gerrit is geboren op 15-09-1869 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 130], zoon van Hendrik IJzerman en Evertje Liefers. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Gerrit is overleden op 04-05-1949 om 03:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 79 jaar oud [bron: Aktenur: 36]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Pieter Johannes de Bruin. Hij is begraven in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerrit trouwde later op 11-03-1916 in Epe [bron: Aktenr: 17] met Willemina Logtenberg (1884-1960).
Beroep:
Landbouwer
2 Jacob Visser, geboren op 15-12-1884 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 172]. Jacob is overleden.
3 Hilligje Visser, geboren op 23-02-1888 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 36]. Hilligje is overleden op 25-08-1974, 86 jaar oud. Zij is begraven in Nunspeet (Gem. Ermelo). Hilligje trouwde, 23 jaar oud, op 04-08-1911 in Nunspeet (Gem. Ermelo) [bron: Aktenummer: 20] met Gerrit Jan van Olst, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op 23-02-1888 in Nunspeet (Gem. Ermelo) [bron: Aktenr 31], zoon van Hermanus van Olst en Peetje van de Bunte. Gerrit is overleden op 23-04-1945 in Nunspeet (Gem. Ermelo), 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 83]. Hij is begraven in Nunspeet (Gem. Ermelo).
Beroep:
Bakker
4 Jannetje Visser, geboren op 13-04-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 46]. Jannetje is overleden op 18-11-1951, 59 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op 29-01-1916 in Heerde [bron: Aktenummer: 2] met Sarris Langenberg, 26 jaar oud. Sarris is geboren op 04-10-1889 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 135], zoon van Derk Langenberg en Anna van der Scheer. Sarris is overleden op 19-10-1976, 87 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
5 NN Visser, levenloos geboren dochter, geboren op 25-11-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 108].
6 Wilhelmina Visser, geboren op 01-09-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 127]. Wilhelmina is overleden op 28-12-2001, 100 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Wilhelmina: Draagster van het Verzetsherdenkingskruis
Wilhelmina trouwde, 20 jaar oud, op 30-03-1922 in Heerde [bron: Aktenummer: 12] met Willem Dirk van Dommelen, 23 jaar oud. Willem is geboren op 04-07-1898 in Lange Ruigeweide (ZH), zoon van Hendrik van Dommelen en Cornelia Jacoba de Bruijn. Willem is overleden op 02-04-1976, 77 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Landbouwer
X-z Hendrik Visser is geboren op 25-07-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 99], zoon van Jan Visser (zie IX-n) en Janna Zielhuis. Hendrik is overleden op 25-11-1933 om 22:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 75 jaar oud [bron: Aktenr 73]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Fiks (fabrieksarbeider) en Gerrit Liefers (fabrieksarbeider).
Beroep:
Landbouwer
Hendrik trouwde, 45 jaar oud, op 19-03-1904 in Heerde [bron: Aktenr: 9] met Alberta van Ommen, 32 jaar oud. Alberta is geboren op 24-06-1871 in Heerde [bron: Aktenr 90], dochter van Jan van Ommen en Annigje Eikelboom. Alberta is overleden op 16-12-1921 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 50 jaar oud [bron: Aktenr 118]. Bij de overlijdensaangifte van Alberta was de volgende getuige aanwezig: Jacob Bredenhoff (arbeider) en Hendrikus Zwerus (arbeider).
Kinderen van Hendrik en Alberta:
1 Janna Annigje Visser, geboren op 07-05-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde). Janna is overleden op 22-08-1905 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 81]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Niet openbaar.
2 Janna Annigje (Anna) Visser, geboren op 20-07-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 110]. Anna is overleden op 22-07-1970, 65 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Anna trouwde, 25 jaar oud, op 22-11-1930 in Heerde [bron: Aktenr 78] met Hendrik van der Scheer, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Sarris van der Scheer (broer van de bruidegom) en Hendrik IJzerman (neef van de bruidegom). Hendrik is geboren op 09-09-1905 om 03:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 139], zoon van Sarris van der Scheer en Geertje IJzerman. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan van de Vrugt (gemeentebode) en Willem van Dort (ambtenaar ter secretarie). Hendrik is overleden op 10-08-1994, 88 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Landbouwer
3 Jannetje Visser, geboren op 30-12-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Jannetje is overleden op 24-05-1999 in Wapenveld (Gem. Heerde), 90 jaar oud. Zij is begraven op 28-05-1999 in Wapenveld (Kwartelweg). Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op 20-10-1932 in Heerde [bron: Aktenr 66] met Hendrik IJzerman, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van der Scheer (zwager van de bruid) en Egbert Jan IJzerman (broer van de bruidegom). Hendrik is geboren op 04-05-1907 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 70], zoon van Evert IJzerman en Janna Disselhof. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit steven van Laar en Jan Boeve (hotelhouder). Hendrik is overleden op 04-04-1995 in Wapenveld (Gem. Heerde), 87 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Landbouwer
VI-e Jan Visser (Stevens) is geboren in 1711 in Heerde, zoon van Steven Visser (Herms) (zie V-b) en Geertje Jans. Hij is gedoopt op 29-11-1711 in Heerde. Jan is overleden op 03-03-1801 in Heerde, 89 of 90 jaar oud.
Notitie bij Jan: Op Paaschen 1755 aangenomen als lidmaat van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Heerde (RAG: DTB 876-287/9). Hij was medeeigenaar van het huis (in 1984) Kerkstraat 24 te Hattem ergens in de periode 1751 - 1761. Op Paaschen 1760 is verkozen tot diaken Jan Stevensen Visscher in plaats van Tijmen Jacobs. Op Paaschen 1764 is gekozen tot diaken Claas Sarris Boeve in plaats van Jan Stevens Visscher. Op de gewone tijd voor Paaschen 1766 is tot Ouderling verkozen Jan Stevens Visser in plaats van Jan van Emst. Na de classis te Barneveld met de predikant gecommitteerd Jan Stevens Visser als jongste Ouderling gewoonte. Op de gewone tijd voor Paaschen 1770 is tot Ouderling verkozen de Heer Van Marle in plaats van Jan Stevens Visser (RAG: DTB 876-231/1, 232/2, 233/2, 236/1)
Jan:
(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 24-02-1740 in Heerde met Janna Martens, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 06-02-1740 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren omstreeks 1715. Janna is overleden op 24-11-1761 in Heerde, ongeveer 46 jaar oud.
(2) trouwde, 51 of 52 jaar oud, op 10-07-1763 in Heerde met Anna Alberts, nadat zij op 17-06-1763 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Anna is geboren in Oene (Gem. Epe). Anna is overleden op 15-02-1791.
Kinderen van Jan en Janna:
1 Marten Visscher, geboren in 1741 in Heerde. Hij is gedoopt op 17-09-1741 in Heerde. Marten is overleden.
2 Arendje Visser (Jans), geboren in 1743 in Heerde. Zij is gedoopt op 03-03-1743 in Heerde. Arendje is overleden op 09-06-1773 in Heerde, 29 of 30 jaar oud. Arendje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 04-05-1766 in Heerde met Jan van het Spijker (Jans) (Kers), nadat zij op 17-04-1766 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Jan is overleden.
3 Steven Visser (Jans), geboren in 1745 in Heerde. Hij is gedoopt op 08-08-1745 in Heerde. Steven is overleden vóór 1750 in Heerde, ten hoogste 5 jaar oud.
4 Geertjen Visser (Jans), geboren in 1747 in Heerde. Zij is gedoopt op 05-03-1747 in Heerde. Geertjen is overleden op 26-06-1784 in Heerde, 36 of 37 jaar oud. Geertjen trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 29-06-1777 in Heerde met Jan Sarris, nadat zij op 06-06-1777 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Jan is overleden.
5 Steven Visser (Jans), geboren in 1750 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-d.
6 Marrigjen Visser (Jans), geboren in 1760 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 23-11-1760 in Heerde. Marrigjen is overleden op 17-02-1816 om 20:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 55 of 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 5]. Zij is begraven op 23-02-1816 in Heerde.
Notitie bij Marrigjen: Overleden te haren huize nr. 229 in de buurt Horsthoek.
Nam in 1812 officieel de naam Bredenhoff aan
Marrigjen trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 06-01-1782 in Heerde met Jacob Bredenhoff (Tijmens), 29 of 30 jaar oud, nadat zij op 14-12-1781 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Jacob is geboren in 1752 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Timen Bredenhoff (Jacobs) en Aaltje Visscher (Jans) (zie V-a,5). Hij is gedoopt op 06-02-1752 in Heerde. Jacob is overleden op 28-01-1810 in Heerde, 57 of 58 jaar oud (oorzaak: Onbekende besmettelijke ziekte).
Notitie bij Jacob: "Jacob Tijmens J:M: en Marrigjen Jans Visser J:D: beide in Wapenveld onder Heerde". Op 15 april 1792 met attest uit Heerde naar Epe overgekomen; op 23 september 1798 weer met attest teruggegaan naar Heerde. (RAG: DTB 662.5-24/9). "Den 21 September 1798 zijn Jacob Tijmens en Margjen Jans Visser, Ehelieden met attestatie van Epe ingekomen." (RAG: DTB 881.1-25/9).
Naamsaaneming: Bredenhoff, Wed. Jacob Tijmens, Heerde, 1812;
Marrigjen en Jacob waren achterneef/nicht van elkaar
Kinderen van Jan en Anna:
7 Janna Visser, geboren in 1765 in Heerde. Zij is gedoopt op 06-10-1765 in Heerde. Janna is overleden.
8 Aaltje Visser (Jans), geboren in 1768 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 04-12-1768 in Heerde. Aaltje is overleden op 08-06-1851 om 08:00 in Heerde, 82 of 83 jaar oud [bron: Aktenr: 57]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Egbert Keijzer en Egbert van de Wetering. Aaltje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 28-04-1793 in Heerde met Daniël Eilander (Theunissen), 27 of 28 jaar oud, nadat zij op 05-04-1793 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Daniël is geboren in 1765 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Eilander (Lubberts) en Hendrikje Boers (Daniels). Hij is gedoopt op 07-07-1765 in Heerde. Daniël is overleden op 15-08-1834 in Heerde, 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenr: 67].
Beroep:
Landbouwer
9 Hendrikjen Visser (Jans), geboren op 01-02-1772 in Heerde. Zij is gedoopt op 02-02-1772 in Heerde. Hendrikjen is overleden op 16-04-1832 in Olst, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 28]. Hendrikjen:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 01-08-1802 in Heerde met Jan Eilerts, nadat zij op 10-07-1802 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Jan is overleden op 10-05-1815 in Heerde.
Notitie bij Jan: Weduwnaar van Grietje Van Gerrevink,
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 29-12-1822 in Heerde met Johannes Strunk, 49 of 50 jaar oud. Johannes is geboren in 1772 in Wijhe, zoon van Johannes Strunk en Niesje Westenberg. Johannes is overleden op 11-11-1839 in Olst, 66 of 67 jaar oud.
Beroep:
Koopman
10 Albert Visser (Jans), geboren op 26-06-1776 in Heerde. Volgt VII-e.
VII-d Steven Visser (Jans) is geboren in 1750 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Visser (Stevens) (zie VI-e) en Janna Martens. Hij is gedoopt op 17-10-1750 in Heerde. Steven is overleden op 06-02-1830 in Epe (buurtschap Wissel), 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 15]. Steven trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 25-02-1776 met Janna Bredenhoff (Tijmens), 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 02-02-1776 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-02-1776 in Heerde. Janna is geboren in 1749 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Timen Bredenhoff (Jacobs) en Aaltje Visscher (Jans) (zie V-a,5). Zij is gedoopt op 15-06-1749 in Heerde. Janna is overleden op 06-02-1813 in Epe, 63 of 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 6].
Notitie bij Janna: Janna nam in 1814 officieel de naam Bredenhoff aan, Steven was toen al overleden
Kinderen van Steven en Janna:
1 Tijmen Visser, geboren op 08-03-1779 in Epe. Hij is gedoopt op 14-03-1779 in Epe. Tijmen is overleden op 20-04-1782 in Epe, 3 jaar oud.
2 Jan Visser (Stevens), geboren op 22-06-1783 in Epe. Volgt VIII-g.
3 Janna Visser, geboren op 05-02-1786 in Epe. Zij is gedoopt op 12-02-1786 in Epe. Janna is overleden vóór 1790 in Epe, ten hoogste 4 jaar oud.
4 Aaltje Visser, geboren op 14-03-1788 in Epe. Aaltje is overleden op 15-05-1848 in Epe, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 85]. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op 03-04-1813 in Epe [bron: Aktenummer: 12] met Jacob Smit, 30 jaar oud. Jacob is geboren op 24-11-1782 in Epe, zoon van Aalt Smit en Aartje Brouwer. Jacob is overleden op 07-06-1847 in Epe, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 67].
Beroep:
Dagloner
5 Janna Visser, geboren op 09-02-1790 in Epe. Zij is gedoopt op 13-02-1790 in Epe. Janna is overleden op 07-04-1823 in Heerde, 33 jaar oud [bron: Aktenummer: 24].
Notitie bij Janna: Overleden in het huis nr. 91
Janna trouwde, 33 jaar oud, op 15-03-1823 in Heerde [bron: Aktenummer: 4] met Martin Schwilla, 31 jaar oud. Martin is geboren op 16-04-1791 in Bruns Moravië, zoon van Frans Schwilla en Catrina Milles. Martin is overleden.
Notitie bij Martin: Louis SIPON, Sappeur bij het 2e Bataillon der 7e Afdeling Infanterie, Jurjan LUDERS, kleermaker, Peter BLOM, kleermaker, en Harmen Willem HENNIPHOF, straatmaker, allen te Kampen woonachtig, verklaren voor de vrederechter te Kampen ter instantie van Martin SCHWILLA, voormalig Sappeur bij het 2e Bataillon der 7e Afdeling infanterie, wonende te Kampen, wel te weten dat Frans SCHWILLA en Catrina MILLES, vader en moeder, hebben gewoond te Brun in Moravien en aldaar beiden zijn overleden, de vader op den 9e January en de moeder op den 16e September des jaars 1806.
Tevens verklaren de comparanten dat zij alle als gewezen militairen met Martin SCHWILLA hebben gediend.
Zij verklaren ook dat de grootouders van zowel vaders als van moederszijde zijn overleden in respectievelijuk Rubschitz in Moravien en Neudorpf in Moravien.

Een drietal officieren, dienende bij de 7e Afdeling Infanterie, verklaren dat ze Martin SCHWILLA wel kennen en dat deze in dienst is getreden als fusilier bij het 8e Bataillon Infanterie van Ligne op 8 september 1816 en dat ze weten dat hij uit Duitsland is gekomen en daarvoor nooit in Holland heeft gewoond. Op 1 januari 1819 is hij overgegaan naar het 2e Bataillon der 7e Afdeling Infanterie. Van te voren heeft hij gediend als fusilier bij het 25e Regiment Pruisische Infanterie.
6 Tijmen Visser, geboren op 23-04-1793 in Epe. Bij de geboorteaangifte van Tijmen was de volgende getuige aanwezig: Margjen Jans Visser (zus van vader). Hij is gedoopt op 28-04-1793 in Epe. Tijmen is overleden.
VIII-g Jan Visser (Stevens) is geboren op 22-06-1783 in Epe, zoon van Steven Visser (Jans) (zie VII-d) en Janna Bredenhoff (Tijmens). Hij is gedoopt op 29-06-1783 in Epe. Jan is overleden op 13-05-1846 in Epe, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 63].
Beroep:
Dagloner
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 07-02-1812 in Epe [bron: Aktenummer: 1] met Aaltje Groothuis, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op 15-02-1786 in Nunspeet (Gem. Ermelo), dochter van Marten Groothuis en Aartje Willemsen. Aaltje is overleden op 20-01-1851 in Epe, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 4].
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Janna Visser, geboren op 02-09-1813 in Epe [bron: Aktenr 50]. Janna is overleden op 23-03-1887 in Epe, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 39]. Janna trouwde, 21 jaar oud, op 28-03-1835 in Epe [bron: Aktenummer: 15] met Jan van de Vosse, 30 of 31 jaar oud. Jan is geboren in 1804 in Epe, zoon van Gerrit van de Vosse en Weintje Jans. Jan is overleden.
2 Aart Visser, geboren op 14-06-1815 in Epe. Volgt IX-o.
3 Steven Visser, geboren op 18-03-1819 in Epe. Volgt IX-p.
4 Maria Visser, geboren op 21-03-1822 in Epe [bron: Aktenr 47]. Maria is overleden op 12-10-1846 in Epe, 24 jaar oud [bron: Aktenummer: 119]. Maria bleef ongehuwd.
Beroep:
Dienstmeid
5 Teuntje Visser, geboren op 06-11-1824 in Epe [bron: Aktenr 133]. Teuntje is overleden op 08-03-1894 in Epe, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 55]. Teuntje:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 19-02-1853 in Epe [bron: Aktenummer: 8] met Cornelis van Zuuk, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op 29-05-1821 in Epe [bron: Aktenr 59], zoon van Gerrit Pijkeren van Zuuk en Neeltje Ruiter (Kornelis). Cornelis is overleden op 04-09-1857 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 36 jaar oud [bron: Aktenummer: 76].
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 03-07-1858 in Epe [bron: Aktenummer: 28] met Jan ter Velde, 42 jaar oud. Jan is geboren op 30-12-1815 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 31], zoon van Marten ter Velde en Aaltjen Herms. Jan is overleden op 15-04-1887 in Epe, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 51].
Notitie bij Jan: Wedn.v. Lammerdina van Triest
6 Aaltje Visser, geboren op 16-02-1828 om 18:00 in Epe [bron: Aktenr 34]. Aaltje is overleden op 01-01-1877 om 01:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 48 jaar oud [bron: Aktenr: 1]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan en Teun is Hekkert. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 04-05-1850 in Heerde [bron: Aktenr: 17] met Gerrit Haas, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op 27-09-1826 om 18:00 in Oldebroek, zoon van Eibert Haas en Hendrikje Fidder. Gerrit is overleden op 20-10-1908 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 82 jaar oud [bron: Aktenr: 99]. Gerrit trouwde later op 21-02-1878 in Heerde [bron: Aktenr: 4] met Johanna Berendina Leeman (geb. 1831).
Beroep:
Boerenknecht en Milicien
IX-o Aart Visser is geboren op 14-06-1815 in Epe [bron: Aktenr 34], zoon van Jan Visser (Stevens) (zie VIII-g) en Aaltje Groothuis. Aart is overleden op 21-11-1865 in Epe, 50 jaar oud [bron: Aktenummer: 175].
Beroep:
Boerenknecht
Aart trouwde, 27 jaar oud, op 25-06-1842 in Epe [bron: Aktenummer: 24] met Aaltje Stegeman, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op 26-02-1821 in Epe [bron: Aktenr 24], dochter van Lammert Stegeman (Gerrits) en Jannetje Jonker. Aaltje is overleden op 10-11-1890 in Epe, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 141].
Kinderen van Aart en Aaltje:
1 Jannetje Visser, geboren op 29-11-1842 in Epe [bron: Aktenr 184]. Jannetje is overleden op 22-09-1887 in Epe, 44 jaar oud [bron: Aktenummer: 139]. Jannetje trouwde, 22 jaar oud, op 12-08-1865 in Epe [bron: Aktenummer: 43] met Derk van Putten, 35 jaar oud. Derk is geboren op 03-09-1829 in Epe [bron: Aktenr 110]. Derk is overleden.
2 Jan Visser, geboren op 07-11-1845 in Epe. Volgt X-aa.
3 Lammert Visser, geboren op 02-12-1847 in Epe. Volgt X-ab.
4 Aaltje Visser, geboren op 05-07-1850 in Epe [bron: Aktenr 124]. Aaltje is overleden op 20-12-1904 in Welsum (Gem. Olst), 54 jaar oud [bron: Aktenummer: 101]. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 15-12-1876 in Olst [bron: Aktenummer: 43] met Frederik Neuteboom, 25 jaar oud. Frederik is geboren op 06-11-1851 in Nijbroek (Gem. Voorst), zoon van Teunis Neuteboom en Janna Kluin. Frederik is overleden op 03-02-1932 in Olst, 80 jaar oud.
Beroep:
Klompenmaker
5 Gerhardus Visser, geboren op 07-02-1853 in Epe. Volgt X-ac.
6 Jannes Visser, geboren op 29-01-1856 in Epe. Volgt X-ad.
7 Maria Visser, geboren op 28-10-1858 in Epe [bron: Aktenr 218]. Maria is overleden op 01-05-1868 in Epe, 9 jaar oud [bron: Aktenummer: 82].
8 Aaltje Visser, geboren op 15-05-1862 in Epe [bron: Aktenr 99]. Aaltje is overleden op 16-03-1925 in Epe, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 30]. Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op 04-03-1882 in Epe [bron: Aktenummer: 14] met Jannes ter Velde, 26 jaar oud. Jannes is geboren op 22-08-1855 in Epe [bron: Aktenr 139], zoon van Jan ter Velde en Lammerdina van Triest. Jannes is overleden op 19-11-1926 in Epe, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 111].
X-aa Jan Visser is geboren op 07-11-1845 in Epe [bron: Aktenr 149], zoon van Aart Visser (zie IX-o) en Aaltje Stegeman. Jan is overleden op 18-04-1904 in Epe, 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 59].
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 06-03-1875 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Heiltje uit den Bogaard, 26 jaar oud. Heiltje is geboren op 05-01-1849 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 5], dochter van Arent uit den Bogaard en Aartje Overbosch. Heiltje is overleden op 19-02-1892 in Epe, 43 jaar oud [bron: Aktenummer: 37].
Kinderen van Jan en Heiltje:
1 Aart Visser, geboren op 11-11-1875 in Heerde. Volgt XI-ap.
2 Aartje Visser, geboren op 05-10-1877 in Heerde [bron: Aktenr 152]. Aartje is overleden. Aartje trouwde, 30 jaar oud, op 21-03-1908 in Heerde [bron: Aktenummer: 15] met Dirk van den Bosch, 31 jaar oud. Dirk is geboren op 30-10-1876 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 159], zoon van Jan van den Bosch en Derkje Dekker. Dirk is overleden.
3 Arend Jan Visser, geboren op 12-07-1880 in Heerde. Volgt XI-aq.
4 Maria Hendrika Visser, geboren op 15-09-1882 in Heerde [bron: Aktenr 115]. Maria is overleden op 23-07-1895 in Epe, 12 jaar oud [bron: Aktenummer: 141].
5 Bartha Visser, geboren op 26-09-1885 in Heerde [bron: Aktenr 139]. Bartha is overleden.
6 Hendrik Jan Visser, geboren op 05-02-1889 in Epe [bron: Aktenr 032]. Hendrik is overleden op 26-01-1890 in Epe, 11 maanden oud [bron: Aktenummer: 11].
XI-ap Aart Visser is geboren op 11-11-1875 in Heerde [bron: Aktenr 171], zoon van Jan Visser (zie X-aa) en Heiltje uit den Bogaard. Aart is overleden.
Beroep:
Arbeider
Aart:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 09-12-1909 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 47] met Engeltje Kasperink, 27 jaar oud. Engeltje is geboren op 08-12-1882 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr 38], dochter van Hendrik Kasperink en Agatha Labots. Engeltje is overleden op 31-10-1927 in Oldebroek, 44 jaar oud [bron: Aktenummer: 81].
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 08-08-1929 in Oldebroek [bron: Aktenr 51] met Wijmpje Leusink, 36 jaar oud. Wijmpje is geboren op 07-04-1893 in Doornspijk [bron: Aktenr 29], dochter van Jan Leusink en Jennegien Zwiep. Wijmpje is overleden.
Kinderen van Aart en Engeltje:
1 Hendrika Johanna Visser, geboren op 27-09-1910 in Oldebroek [bron: Aktenr 148]. Hendrika is overleden op 04-01-1911 in Oldebroek, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 2].
2 Hendrik Jan Visser, geboren op 14-11-1911 in Oldebroek. Volgt XII-m.
3 Jan Visser, geboren in 09-1913 in Oldebroek. Jan is overleden op 12-10-1913 in Oldebroek, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 87].
4 NN Visser, levenloos geboren kind, geboren op 22-06-1916 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 65].
5 Agatha Wilhelmina Visser, geboren in 04-1918 in Oldebroek. Agatha is overleden op 14-08-1918 in Oldebroek, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 80].
XII-m Hendrik Jan Visser is geboren op 14-11-1911 in Oldebroek [bron: Aktenr 184], zoon van Aart Visser (zie XI-ap) en Engeltje Kasperink. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 17-10-1935 in Oldebroek [bron: Aktenr 45] met Hendrikje Smit, 18 of 19 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1916 in Oldebroek, dochter van Lammert Smit en Hendrikje Hulshof. Hendrikje is overleden.
XI-aq Arend Jan Visser is geboren op 12-07-1880 in Heerde [bron: Aktenr 103], zoon van Jan Visser (zie X-aa) en Heiltje uit den Bogaard. Arend is overleden op 28-10-1932 in Heerde, 52 jaar oud [bron: Aktenummer: 76].
Beroep:
Bakker
Arend trouwde, 27 jaar oud, op 03-08-1907 in Heerde [bron: Aktenummer: 39] met Arendina Boeve, 33 jaar oud. Arendina is geboren op 12-07-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 90], dochter van Arend Boeve en Geharda Visser. Arendina is overleden op 06-09-1973 in Wapenveld (Gem. Heerde), 99 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Arend en Arendina:
1 Hendrik Jan Visser, geboren op 11-06-1908 om 00:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 100]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan Boeve (hotelhouder) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Hendrik is overleden.
2 Arend Visser, geboren op 30-12-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XII-n.
3 Heiltje Visser, geboren op 29-11-1911. Heiltje is overleden.
4 Gerhardus Visser, geboren op 14-03-1913. Gerhardus is overleden.
5 Bertha Visser, geboren op 26-02-1915. Bertha is overleden op 17-03-1969, 54 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Bertha bleef ongehuwd.
6 Arend Jan Visser, geboren op 10-10-1917.
XII-n Arend Visser is geboren op 30-12-1909 05:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Arend Jan Visser (zie XI-aq) en Arendina Boeve. Bij de geboorteaangifte van Arend was de volgende getuige aanwezig: Jan Boeve (hotelhouder) en Aard Barendsen (slager). Arend is overleden op 24-09-1993, 83 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Bakker
Arend trouwde, 32 jaar oud, op 08-01-1942 in Heerde [bron: Aktenr 2] met Hendrikje van Dijk, 31 jaar oud. Hendrikje is geboren op 14-02-1910 in Oldebroek [bron: Aktenr 31], dochter van Gerrit van Dijk en Janna Hendrina Jonker. Hendrikje is overleden op 14-10-1989, 79 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Het huwelijk van Arend en Hendrikje bleef kinderloos.
X-ab Lammert Visser is geboren op 02-12-1847 in Epe [bron: Aktenr 145], zoon van Aart Visser (zie IX-o) en Aaltje Stegeman. Lammert is overleden op 11-12-1913 in Epe, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 143].
Beroep:
Dagloner
Lammert trouwde, 26 jaar oud, op 22-08-1874 in Epe [bron: Aktenr: 40] met Evertje Brummel, 26 jaar oud. Evertje is geboren op 14-07-1848 in Epe [bron: Aktenr 84], dochter van Willem Brummel en Jacomina Broekhuis. Evertje is overleden op 18-02-1915 in Epe, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 23].
Kinderen van Lammert en Evertje:
1 Mina Visser, geboren op 03-03-1875 in Epe [bron: Aktenr 49]. Mina is overleden op 16-05-1939 in Epe, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 60]. Mina trouwde, 20 jaar oud, op 14-12-1895 in Epe [bron: Aktenummer: 64] met Willem Sprokholt, 19 jaar oud. Willem is geboren op 16-01-1876 in Epe [bron: Aktenr 13], zoon van Hendrik Sprokholt en Leentje Kamphuis. Willem is overleden.
Beroep:
Dagloner
2 Aaltje Visser, geboren op 20-10-1877 in Epe [bron: Aktenr 221]. Aaltje is overleden op 26-08-1936 in Epe, 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 84]. Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op 29-01-1898 in Epe [bron: Aktenummer: 5] met Gerrit Dirk Halkers, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 23-12-1872 in Epe [bron: Aktenr 251], zoon van Arend Jan Halkers en Marrigje Apool. Gerrit is overleden op 20-09-1934 in Epe, 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 121].
Beroep:
Dagloner
3 Willem Visser, geboren op 13-06-1880 in Epe. Volgt XI-ar.
4 Aartje Visser, geboren op 03-11-1884 in Epe [bron: Aktenr 214]. Aartje is overleden op 31-05-1904 in Epe, 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 81].
Beroep:
Naaister
5 Lamberta Maria Visser, geboren op 27-06-1888 in Epe [bron: Aktenr 124]. Lamberta is overleden op 21-10-1967, 79 jaar oud. Lamberta:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 29-08-1908 in Epe [bron: Aktenummer: 46] met Jan van Werven, 26 jaar oud. Jan is geboren op 20-08-1882 in Epe [bron: Aktenr 167], zoon van Hermen Jan van Werven en Maria Mulder. Jan is overleden op 08-03-1917 in Epe, 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 52].
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 12-01-1918 in Epe [bron: Aktenummer: 1] met Dirk Kieskamp, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 21-08-1940 in Zutphen. Dirk is geboren op 01-03-1889 in Epe [bron: Aktenr 052], zoon van Lucas Kieskamp en Hermina Veldhuis. Dirk is overleden.
Beroep:
Landbouwer
XI-ar Willem Visser is geboren op 13-06-1880 in Epe [bron: Aktenr 130], zoon van Lammert Visser (zie X-ab) en Evertje Brummel. Willem is overleden op 26-12-1957, 77 jaar oud. Hij is begraven in Epe (Tongerseweg).
Beroep:
Landbouwer
Willem trouwde, 28 jaar oud, op 29-08-1908 in Epe [bron: Aktenr: 47] met Maria van Werven, 20 jaar oud. Maria is geboren op 08-11-1887 in Epe [bron: Aktenr 199], dochter van Hermen Jan van Werven en Maria Mulder. Maria is overleden op 20-09-1987, 99 jaar oud. Zij is begraven in Epe (Tongerseweg).
Kinderen van Willem en Maria:
1 Wim Visser.
2 Maria Visser.
3 Lammert Visser, geboren op 15-03-1909 in Epe. Volgt XII-o.
4 Hermen Jan Visser, geboren op 07-02-1912 in Epe. Volgt XII-p.
5 Evert Visser, geboren op 05-10-1913. Volgt XII-q.
6 Marinus Visser, geboren op 04-06-1915. Volgt XII-r.
7 NN Visser, levenloos geboren kind, geboren op 16-03-1917 in Epe [bron: Aktenummer: 54].
8 NN Visser, levenloos geboren kind, geboren op 14-02-1918 in Epe [bron: Aktenummer: 20].
XII-o Lammert Visser is geboren op 15-03-1909 in Epe [bron: Aktenr 062], zoon van Willem Visser (zie XI-ar) en Maria van Werven. Lammert is overleden.
Beroep:
Molenaarsknecht
Lammert trouwde, 33 jaar oud, op 14-11-1942 in Epe [bron: Aktenr 122] met Hendrika Everdina van Putten, 28 of 29 jaar oud. Hendrika is geboren in 1913 in Epe, dochter van Timen van Putten en Johanna van Niersen. Hendrika is overleden.
XII-p Hermen Jan Visser is geboren op 07-02-1912 in Epe [bron: Aktenr 046], zoon van Willem Visser (zie XI-ar) en Maria van Werven. Hermen is overleden. Hermen trouwde, 25 jaar oud, op 09-10-1937 in Epe [bron: Aktenr 100] met Rika Maria van Putten, 23 of 24 jaar oud. Rika is geboren in 1913 in Epe, dochter van Hendrik van Putten en Maria van Zuuk. Rika is overleden.
XII-q Evert Visser is geboren op 05-10-1913, zoon van Willem Visser (zie XI-ar) en Maria van Werven. Evert is overleden op 13-05-1969, 55 jaar oud. Evert trouwde met Wilhelmina Hennephof. Wilhelmina is geboren op 06-06-1919. Wilhelmina is overleden op 22-09-1982, 63 jaar oud.
XII-r Marinus Visser is geboren op 04-06-1915, zoon van Willem Visser (zie XI-ar) en Maria van Werven. Marinus is overleden op 21-12-1988, 73 jaar oud. Hij is begraven in Epe (Norelbos). Marinus trouwde met Aartje van Rijssen. Aartje is geboren op 03-10-1918. Aartje is overleden op 09-01-1992, 73 jaar oud. Zij is begraven in Epe (Norelbos).
X-ac Gerhardus Visser is geboren op 07-02-1853 in Epe [bron: Aktenr 37], zoon van Aart Visser (zie IX-o) en Aaltje Stegeman. Gerhardus is overleden op 02-09-1897 in Epe, 44 jaar oud [bron: Aktenummer: 117].
Beroep:
Dagloner
Gerhardus trouwde, 26 jaar oud, op 22-02-1879 in Epe [bron: Aktenummer: 11] met Hendrikje Leurink, 27 jaar oud. Hendrikje is geboren op 21-02-1852 in Epe [bron: Aktenr 28]. Hendrikje is overleden op 12-09-1932 in Epe, 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 97].
Kind van Gerhardus en Hendrikje:
1 Aart Jan Visser, geboren op 21-12-1879 in Epe. Volgt XI-as.
XI-as Aart Jan Visser is geboren op 21-12-1879 in Epe [bron: Aktenr 280], zoon van Gerhardus Visser (zie X-ac) en Hendrikje Leurink. Aart is overleden op 20-05-1928 in Epe, 48 jaar oud [bron: Aktenummer: 84].
Beroep:
Dagloner
Aart trouwde, 33 jaar oud, op 03-05-1913 in Epe [bron: Aktenummer: 32] met Leentje Albertus, 24 jaar oud. Leentje is geboren op 04-11-1888 in Epe [bron: Aktenr 218], dochter van Arend Albertus en Jannetje van Assen. Leentje is overleden.
Kinderen van Aart en Leentje:
1 Gerhardus Arend Visser, geboren in 10-1915 in Epe. Gerhardus is overleden op 24-11-1915 in Epe, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 127].
2 Gerhardus Arend Visser, geboren in 12-1920 in Epe. Gerhardus is overleden op 13-10-1921 in Epe, 10 maanden oud [bron: Aktenummer: 113].
X-ad Jannes Visser is geboren op 29-01-1856 in Epe [bron: Aktenr 26], zoon van Aart Visser (zie IX-o) en Aaltje Stegeman. Jannes is overleden op 05-03-1932 in Epe, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 25].
Beroep:
Landbouwer
Jannes trouwde, 26 jaar oud, op 01-04-1882 in Epe [bron: Aktenr: 18] met Aaltje Huiskamp, 27 jaar oud. Aaltje is geboren op 04-02-1855 in Epe [bron: Aktenr 25], dochter van Hermen Huiskamp en Janna Jonker. Aaltje is overleden op 20-02-1936 in Epe, 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 14].
Kinderen van Jannes en Aaltje:
1 Aaltje Visser, geboren op 05-03-1883 in Epe [bron: Aktenr 046]. Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1907 in Epe [bron: Aktenummer: 35] met Cornelis Brummel, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op 15-02-1876 in Epe [bron: Aktenr 38], zoon van Jacob Brummel en Johanna Beersen. Cornelis is overleden.
Beroep:
Landbouwer
2 Herman Visser, geboren op 14-08-1885 in Epe. Volgt XI-at.
3 Maria Johanna Visser, geboren op 13-04-1888 in Epe [bron: Aktenr 081]. Maria is overleden op 28-03-1960, 71 jaar oud. Zij is begraven in Oene (begraafpl. Algemeen). Maria trouwde, 28 jaar oud, op 07-04-1917 in Epe [bron: Aktenr: 19] met Derk Tijssen, 28 jaar oud. Derk is geboren op 16-04-1888 in Epe [bron: Aktenr 083], zoon van Frederikus Koenradus Tijssen en Geertje Bosch. Derk is overleden op 24-08-1975, 87 jaar oud. Hij is begraven in Oene (begraafpl. Algemeen).
Beroep:
Bakker
4 Aart Visser, geboren op 01-01-1891 in Epe. Volgt XI-au.
5 Johannes Visser, geboren op 08-04-1894 in Epe. Volgt XI-av.
6 Johanna Maria Visser, geboren op 31-08-1899 in Epe [bron: Aktenr 179]. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1927 in Epe [bron: Aktenr 38] met Arend Gerhard Roelofs, 27 jaar oud. Arend is geboren op 15-04-1900 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 98], zoon van Willem Roelofs en Aaltje Bosch. Arend is overleden.
XI-at Herman Visser is geboren op 14-08-1885 in Epe [bron: Aktenr 169], zoon van Jannes Visser (zie X-ad) en Aaltje Huiskamp. Herman is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Herman trouwde, 27 jaar oud, op 21-09-1912 in Epe [bron: Aktenr: 58] met Dolphina Egberdina Kieskamp, 24 of 25 jaar oud. Dolphina is geboren in 1887 in Epe, dochter van Dries Kieskamp en Egberdina Zwerus. Dolphina is overleden.
Kinderen van Herman en Dolphina:
1 Jannes Dries Visser, geboren in 1913 in Epe. Volgt XII-s.
2 Dries Jannes Visser, geboren in 1915 in Epe. Volgt XII-t.
3 Egbertus Gerhard Visser, geboren in 1918 in Epe. Volgt XII-u.
XII-s Jannes Dries Visser is geboren in 1913 in Epe, zoon van Herman Visser (zie XI-at) en Dolphina Egberdina Kieskamp. Jannes is overleden. Jannes trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 24-11-1934 in Epe [bron: Aktenr 97] met Aaltje Hendrika Berkhoff, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op 08-09-1910 in Emst (Algemene begraafplaats) [bron: Aktenr 210], dochter van Gerhardus Hendrikus Berkhoff en Aaltje Beekhuis. Aaltje is overleden.
XII-t Dries Jannes Visser is geboren in 1915 in Epe, zoon van Herman Visser (zie XI-at) en Dolphina Egberdina Kieskamp. Dries is overleden. Dries trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 02-04-1938 in Epe [bron: Aktenr 19] met Hendrikje Groothedde, 24 of 25 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1913 in Heerde, dochter van Teunis Groothedde en Hendrika Bouwhuis. Hendrikje is overleden.
XII-u Egbertus Gerhard Visser is geboren in 1918 in Epe, zoon van Herman Visser (zie XI-at) en Dolphina Egberdina Kieskamp. Egbertus is overleden. Egbertus trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 24-10-1942 in Epe [bron: Aktenr 115] met Gerritje van Werven, 23 of 24 jaar oud. Gerritje is geboren in 1918 in Epe, dochter van Gradus van Werven en Hendrika Gorsselman. Gerritje is overleden.
XI-au Aart Visser is geboren op 01-01-1891 in Epe [bron: Aktenr 002], zoon van Jannes Visser (zie X-ad) en Aaltje Huiskamp. Aart is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Aart trouwde, 28 jaar oud, op 03-05-1919 in Epe [bron: Aktenummer: 20] met Derkje Bosch, 25 jaar oud. Derkje is geboren op 03-08-1893 in Epe [bron: Aktenr 162], dochter van Lucas Bosch en Jannetje van Huffelen. Derkje is overleden.
Kind van Aart en Derkje:
1 Jannes Lucas Visser, geboren op 09-10-1920 in Zwolle. Jannes is overleden op 13-10-1920 in Zwolle, 4 dagen oud [bron: Aktenummer: 121].
XI-av Johannes Visser is geboren op 08-04-1894 in Epe [bron: Aktenr 076], zoon van Jannes Visser (zie X-ad) en Aaltje Huiskamp. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 41 jaar oud, op 29-06-1935 in Epe [bron: Aktenr 48] met Tjaaktje Goedhuis, 20 of 21 jaar oud. Tjaaktje is geboren in 1914 in Beilen, dochter van Pieter Goedhuis en Aafke Dijkema. Tjaaktje is overleden.
IX-p Steven Visser is geboren op 18-03-1819 om 04:00 in Epe [bron: Aktenr 41], zoon van Jan Visser (Stevens) (zie VIII-g) en Aaltje Groothuis. Steven is overleden op 23-02-1902 in Epe, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 24].
Beroep:
Landbouwer
Steven trouwde, 28 jaar oud, op 10-04-1847 in Epe [bron: Aktenr: 17] met Hermpje Hulsman, 23 jaar oud. Hermpje is geboren op 07-06-1823 om 11:00 in Epe [bron: Aktenr 67], dochter van Jan Koetzier (Hulsman) en Aaltje van de Beek (Herms). Hermpje is overleden op 21-03-1893 in Epe, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 55].
Kinderen van Steven en Hermpje:
1 Aalt Visser, geboren op 18-01-1848 in Epe [bron: Aktenr 13]. Aalt is overleden op 14-02-1852 in Epe, 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 27].
2 Jan Visser, geboren op 01-01-1850 in Epe. Volgt X-ae.
3 Aaltje Visser, geboren op 22-06-1852 in Epe [bron: Aktenr 93]. Aaltje is overleden op 13-04-1856 in Epe, 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 48].
4 Aalt Visser, geboren op 18-09-1854 in Epe. Volgt X-af.
5 Aaltje Visser, geboren op 21-07-1857 in Epe [bron: Aktenr 108]. Aaltje is overleden op 17-06-1914 in Nunspeet (Gem. Ermelo), 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 49]. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 07-12-1878 in Epe [bron: Aktenummer: 61] met Tijmen Doppenberg, 25 jaar oud. Tijmen is geboren op 09-11-1853 in Ermelo, zoon van Hendrik Doppenberg en Neeltje Timmer. Tijmen is overleden op 08-01-1907 in Vierhouten (Gem. Ermelo), 53 jaar oud.
6 Janna Visser, geboren op 14-02-1860 in Epe [bron: Aktenr 43]. Janna is overleden op 28-03-1920 in Epe, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 41]. Janna trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1885 in Epe [bron: Aktenummer: 28] met Lammert Kleiboer, 22 jaar oud. Lammert is geboren op 21-09-1862 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 178], zoon van Hendrik Kleiboer en Wilhelmina Proper. Lammert is overleden op 04-06-1921 in Epe, 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 55].
Beroep:
Molenaarsknecht
7 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 22-11-1862 in Epe [bron: Aktenummer: 158].
8 Mannes Visser, geboren op 29-07-1864 in Epe. Volgt X-ag.
9 Reijer Visser, geboren op 29-07-1864 in Epe. Volgt X-ah.
X-ae Jan Visser is geboren op 01-01-1850 in Epe [bron: Aktenr 1], zoon van Steven Visser (zie IX-p) en Hermpje Hulsman. Jan is overleden op 08-11-1903 in Nunspeet (Gem. Ermelo), 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 76].
Beroep:
Arbeider
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 11-11-1882 in Heerde [bron: Aktenr: 33] met Elsje van der Hoeve, 26 jaar oud. Elsje is geboren op 30-08-1856 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 110], dochter van Aart van der Hoeve en Berendina Geurts. Elsje is overleden op 26-11-1916 in Nunspeet (Gem. Ermelo), 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 146].
Kinderen van Jan en Elsje:
1 Steven Visser, geboren in 1885 in Nunspeet (Gem. Ermelo). Volgt XI-aw.
2 Aart Visser, geboren op 06-05-1886 in Vierhouten (Gem. Ermelo). Volgt XI-ax.
3 Hermina Visser, geboren in 1890 in Nunspeet (Gem. Ermelo). Hermina is overleden. Hermina trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 01-07-1921 in Nunspeet (Gem. Ermelo) [bron: Aktenummer: 19] met Jannes Kroneman, 25 jaar oud. Jannes is geboren op 23-04-1896 in Doornspijk [bron: Aktenr 38], zoon van Aart Kroneman en Geertje van Assen. Jannes is overleden.
Beroep:
Spoorwegarbeider
XI-aw Steven Visser is geboren in 1885 in Nunspeet (Gem. Ermelo), zoon van Jan Visser (zie X-ae) en Elsje van der Hoeve. Steven is overleden.
Beroep:
Arbeider
Steven trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 10-01-1919 in Nunspeet (Gem. Ermelo) [bron: Aktenummer: 4] met Jentje van den Berg, 33 jaar oud. Jentje is geboren op 06-12-1885 in Nunspeet (Gem. Ermelo) [bron: Aktenr 139], dochter van Aart van den Berg en Jannetje Lokhorst. Jentje is overleden.
Kind van Steven en Jentje:
1 NN Visser, levenloos geboren kind, geboren op 27-10-1919 in Nunspeet (Gem. Ermelo) [bron: Aktenummer: 128].
XI-ax Aart Visser is geboren op 06-05-1886 in Vierhouten (Gem. Ermelo) [bron: Aktenr 63], zoon van Jan Visser (zie X-ae) en Elsje van der Hoeve. Aart is overleden.
Beroep:
Bakker
Aart trouwde, 22 jaar oud, op 06-02-1909 in Apeldoorn [bron: Aktenr: 15] met Rikje Hendriks, 20 jaar oud. Rikje is geboren op 28-02-1888 in Uddel (Gem. Apeldoorn) [bron: Aktenr 105], dochter van Jan Hendriks en Peetje Mouw. Rikje is overleden.
Kinderen van Aart en Rikje:
1 Jan Visser, geboren op 31-10-1909 in Vierhouten (Gem. Ermelo) [bron: Aktenr 129]. Jan is overleden.
2 Jannetje Visser, geboren op 16-06-1912 in Vierhouten (Gem. Ermelo) [bron: Aktenr 97]. Jannetje is overleden.
X-af Aalt Visser is geboren op 18-09-1854 in Epe [bron: Aktenr 150], zoon van Steven Visser (zie IX-p) en Hermpje Hulsman. Aalt is overleden.
Beroep:
Dienstknecht
Aalt trouwde, 23 jaar oud, op 06-12-1877 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 22] met Willempje Pater, 23 jaar oud. Willempje is geboren op 29-05-1854 in Doornspijk [bron: Aktenr 43], dochter van Gerrit Pater en Jantje Hoekert. Willempje is overleden.
X-ag Mannes Visser is geboren op 29-07-1864 in Epe [bron: Aktenr 145], zoon van Steven Visser (zie IX-p) en Hermpje Hulsman. Mannes is overleden op 07-11-1943 in Epe, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 141].
Beroep:
Boerenknecht
Mannes:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 13-02-1892 in Heerde [bron: Aktenummer: 1] met Mientjen van den Beld, 29 jaar oud. Mientjen is geboren op 15-01-1863 in Heerde (buurtschap het Veen) [bron: Aktenr 4], dochter van Aart van den Beld en Johanna Ruis. Mientjen is overleden op 27-12-1900 in Heerde, 37 jaar oud [bron: Aktenummer: 115].
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 11-05-1901 in Heerde [bron: Aktenummer: 15] met Grada Tiemens, 30 jaar oud. Grada is geboren op 22-06-1870 in Epe [bron: Aktenr 141], dochter van Harmen Jan Tiemens en Grada Vos. Grada is overleden na 1943, minstens 73 jaar oud.
Kinderen van Mannes en Mientjen:
1 Steven Visser, geboren op 11-12-1892 in Heerde. Volgt XI-ay.
2 Aart Jan Visser, geboren op 18-04-1894 in Heerde. Volgt XI-az.
3 Hermina Visser, geboren op 20-10-1895 om 13:00 in Heerde [bron: Aktenr 151]. Hermina is overleden op 01-06-1896 in Heerde, 7 maanden oud (oorzaak: pneumonia catharallis, longontsteking) [bron: Aktenr: 62].
Notitie bij Hermina: Overleden in een huis in de Keuterstraat
4 Jannes Visser, geboren op 21-01-1897 om 11:00 in Heerde [bron: Aktenr 13]. Jannes is overleden op 19-04-1898 in Heerde, 1 jaar oud (oorzaak: pneumonia catharallis, longontsteking) [bron: Aktenr: 37].
Notitie bij Jannes: Overleden in een huis in de Keuterstraat
5 Hermina Visser, geboren op 13-04-1898 om 22:00 in Heerde [bron: Aktenr 47]. Hermina is overleden op 07-02-1903 in Heerde, 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 17].
Notitie bij Hermina: Overleden in een huis in de Keuterstraat
6 Jan Visser, geboren op 03-11-1899 om 13:00 in Heerde [bron: Aktenr 157]. Jan is overleden op 10-07-1900 in Heerde, 8 maanden oud (oorzaak: pneumonia catharallis, longontsteking) [bron: Aktenr: 69].
Notitie bij Jan: Overleden in een huis in de Keuterstraat
7 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 23-12-1900 in Heerde [bron: Aktenummer: 110].
Kinderen van Mannes en Grada:
8 Grada Visser, geboren op 04-02-1902 in Heerde [bron: Aktenr 20]. Grada is overleden.
9 Jannes Visser, geboren op 20-01-1905 in Heerde. Jannes is overleden op 07-02-1905 in Heerde, 18 dagen oud [bron: Aktenummer: 16].
Notitie bij Jannes: Overleden in een huis in de Keuterstraat
10 Harm Jan Visser, geboren in 01-1906 in Heerde. Harm is overleden op 08-02-1906 in Heerde, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 18].
Notitie bij Harm: Overleden in een huis in het Dorp.
11 NN Visser, levenloos geboren kind, geboren op 29-08-1907 in Epe [bron: Aktenummer: 119].
12 Johanna Visser, geboren op 21-08-1908 in Epe [bron: Aktenr 193]. Johanna is overleden op 28-11-2006 in Vaassen (Gem.Epe), 98 jaar oud. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 19-08-1933 in Epe [bron: Aktenr 77] met Johan Christiaan de Goeijen, 35 jaar oud. Johan is geboren op 07-10-1897 in Twello (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 244], zoon van Jannes de Goeijen en Gerritje Mulder. Johan is overleden.
13 Harmen Jan Visser, geboren op 30-11-1911 in Epe [bron: Aktenr 295]. Harmen is overleden.
14 Mannes Visser, geboren in 12-1911 in Epe. Mannes is overleden op 03-01-1912 in Epe, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 2].
15 Gerritje Visser, geboren in 1914 in Epe. Gerritje is overleden. Gerritje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 20-11-1941 in Epe [bron: Aktenr 95] met Egbert Willem Scholten, 34 jaar oud. Egbert is geboren op 24-05-1907 in Twello (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 126], zoon van Teunis Scholten en Gerritje Kiezebrink. Egbert is overleden.
Beroep:
Groentenhandelaar
XI-ay Steven Visser is geboren op 11-12-1892 in Heerde [bron: Aktenr 155], zoon van Mannes Visser (zie X-ag) en Mientjen van den Beld. Steven is overleden op 29-03-1976, 83 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Arbeider
Steven trouwde, 27 jaar oud, op 31-07-1920 in Heerde [bron: Aktenummer: 42] met Johanna ten Have, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 16-04-1898 in Mettmann (Dld), dochter van Gerrit ten Have en Hendrikje van Triest. Johanna is overleden op 11-01-1982, 83 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kind van Steven en Johanna:
1 Gerritje Visser, geboren op 11-01-1924 in Heerde. Gerritje is overleden op 18-02-2017 in Heerde, 93 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Gerritje:
(1) begon een relatie met Jacobus Gerrit (Co) Pleiter. Co is geboren op 05-02-1920 in Heerde, zoon van Hendrik Herman Pleiter en Elsje Meijer. Co is overleden op 13-04-1945 om 06:00 in Heerde, 25 jaar oud [bron: Aktenr 41]. Bij de overlijdensaangifte van Co was de volgende getuige aanwezig: Lambert Jan Boeve (aanspreker). Hij is begraven in Heerde (Kamperweg).
Notitie bij Co: Gefusilleerd bij de Klementbrug in Heerde.
Het monument bij de Klementbrug in Heerde is opgericht ter nagedachtenis aan de twaalf Nederlanders (zeven verzetsmensen en vijf burgers) die hier op 13 april 1945 door de bezetter zijn gefusilleerd. Deze gebeurtenis staat bekend als het drama van de Klementbrug.
Beroep:
Manufactuur
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 29-06-1949 in Heerde met Jacob Derk (Jaap) Dijkslag, 36 jaar oud. Jaap is geboren op 07-01-1913 in Heerde, zoon van Albert Dijkslag en Gieltje Johanna Leertouwer. Jaap is overleden op 09-09-1980 in Zwolle, 67 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Notitie bij Jaap: Jacob Derk nam de winkel over van zijn vader en begon er een klompenzaak later met woninginrichting. In 1970 hebben ze hun bedrijf verkocht aan firma Drupsteen uit Hasselt
Beroep:
Winkelier
XI-az Aart Jan Visser is geboren op 18-04-1894 in Heerde [bron: Aktenr 53], zoon van Mannes Visser (zie X-ag) en Mientjen van den Beld. Aart is overleden op 24-08-1948 in Epe, 54 jaar oud [bron: Aktenummer: 93].
Beroep:
Schoenmaker
Aart trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1919 in Epe [bron: Aktenummer: 18] met Grietje van Brug, 27 jaar oud. Grietje is geboren op 31-12-1891 in Wymbritseradeel (Frl) [bron: Aktenummer: A 2], dochter van Alle van Brug en Wijtske ten Cate. Grietje is overleden.
X-ah Reijer Visser is geboren op 29-07-1864 in Epe [bron: Aktenr 146], zoon van Steven Visser (zie IX-p) en Hermpje Hulsman. Reijer is overleden op 08-05-1925 in Epe, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 61].
Beroep:
Dagloner
Reijer trouwde, 25 jaar oud, op 05-07-1890 in Epe [bron: Aktenr: 34] met Fennetje Pijkeren, 23 jaar oud. Fennetje is geboren op 24-08-1866 in Epe [bron: Aktenr 143], dochter van Gerrit Pijkeren en Fennigje Langen. Fennetje is overleden op 25-08-1925 in Epe, 59 jaar oud [bron: Aktenummer: 96].
Kinderen van Reijer en Fennetje:
1 Hermina Visser, geboren op 22-02-1892 in Epe [bron: Aktenr 037]. Hermina is overleden. Hermina trouwde, 26 jaar oud, op 22-06-1918 in Epe [bron: Aktenummer: 37] met Mannes Doppenberg, 27 jaar oud. Mannes is geboren op 06-08-1890 in Ermelo, zoon van Tijmen Doppenberg en Aaltje Visser (zie IX-p,5). Mannes is overleden op 06-07-1966 in Emst (Gem. Epe), 75 jaar oud. Hij is begraven op 09-07-1966 in Emst (Algemene begraafplaats).
Beroep:
Landbouwer
2 NN Visser, levenloos geboren kind, geboren op 04-03-1894 in Epe [bron: Aktenummer: 50].
3 Gerritje Visser, geboren op 07-03-1895 in Epe [bron: Aktenr 061]. Gerritje is overleden op 22-08-1895 in Epe, 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 157].
4 Gerrit Visser, geboren op 05-10-1896 in Epe. Volgt XI-ba.
5 Fennetje Visser, geboren op 17-12-1898 in Epe [bron: Aktenr 246]. Fennetje is overleden. Fennetje trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1926 in Epe [bron: Aktenr 32] met Lammert Kleiboer, 25 jaar oud. Lammert is geboren op 17-03-1901 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 058], zoon van Lammert Kleiboer en Janna Visser (zie IX-p,6). Lammert is overleden.
6 Stiena Visser, geboren op 05-09-1900 in Epe [bron: Aktenr 196]. Stiena is overleden.
7 Reina Visser, geboren op 21-06-1902 in Epe [bron: Aktenr 137]. Reina is overleden op 29-10-1925 in Epe, 23 jaar oud [bron: Aktenummer: 125].
8 Gerritje Visser, geboren op 16-02-1904 in Epe [bron: Aktenr 053]. Gerritje is overleden. Gerritje trouwde, 26 jaar oud, op 05-04-1930 in Epe [bron: Aktenr 20] met Gerrit Berkhoff, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op 26-03-1904 in Epe [bron: Aktenr 87], zoon van Pieter Louis Berkhoff en Hendrikje Doppenberg. Gerrit is overleden.
9 Johanna Hermina Visser, geboren op 25-05-1905 in Epe [bron: Aktenr 138]. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 21-05-1938 in Epe [bron: Aktenr 46] met Anton Asselt, 30 of 31 jaar oud. Anton is geboren in 1907 in Diepenveen, zoon van Tiemen Asselt en Maria Reevoord. Anton is overleden.
XI-ba Gerrit Visser is geboren op 05-10-1896 in Epe [bron: Aktenr 202], zoon van Reijer Visser (zie X-ah) en Fennetje Pijkeren. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 33 jaar oud, op 22-03-1930 in Epe [bron: Aktenr 15] met Derkje van Zuuk, 35 jaar oud. Derkje is geboren op 17-06-1894 in Epe [bron: Aktenr 114], dochter van Reinder van Zuuk en Anna Catharina Nikkels. Derkje is overleden.
VII-e Albert Visser (Jans) is geboren op 26-06-1776 in Heerde, zoon van Jan Visser (Stevens) (zie VI-e) en Anna Alberts. Hij is gedoopt op 30-06-1776 in Heerde. Albert is overleden op 26-06-1847 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 68].
Notitie bij Albert: Overleden te zijnen huize in het Dorp.
Beroep:
Landbouwer
Albert:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 07-07-1805 in Oene (Gem. Epe) met Janna van Olst (Willems), 18 of 19 jaar oud, nadat zij op 15-06-1805 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren in 1786 in Olst, dochter van Willem van IJzack en Maria Jans. Janna is overleden op 25-05-1823 in Heerde, 36 of 37 jaar oud [bron: Aktenr 39].
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 30-04-1825 in Heerde met Grietje Hoekert, 32 jaar oud. Grietje is geboren op 01-10-1792 in Heerde, dochter van Berend Hoekert en Aaltje Wolters. Zij is gedoopt op 07-10-1792 in Heerde. Grietje is overleden op 27-01-1855 in Heerde, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 16].
Kinderen van Albert en Janna:
1 Anna Visser, geboren op 12-12-1805 in Epe. Zij is gedoopt op 15-12-1805 in Epe. Anna is overleden op 24-10-1873 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 110]. Anna:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 18-07-1829 in Heerde [bron: Aktenr 20] met Lambert Meijer, 31 jaar oud. Lambert is geboren op 07-10-1797 in Heerde, zoon van Steven Meijer (Lammerts) en Geertruijt Visser (Hendriks). Lambert is overleden op 07-04-1842 in Heerde, 44 jaar oud [bron: Aktenr 35].
Beroep:
Boerenknecht
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 17-11-1843 in Heerde [bron: Aktenr 27] met Klaas Eilander (Berends), 56 of 57 jaar oud. Klaas is geboren in 1786 in Heerde, zoon van Berend Teunissen en Willemtje Eilander (Klaassen). Hij is gedoopt op 07-02-1786 in Heerde. Klaas is overleden op 04-01-1851 in Wapenveld (Gem. Heerde), 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 2]. Klaas is weduwnaar van Aaltje Gerrits (1783-1839), met wie hij trouwde op 06-05-1810 in Heerde.
Beroep:
Arbeider
2 Maria Visser, geboren op 20-12-1806 in Heerde. Zij is gedoopt op 26-12-1806 in Heerde. Maria is overleden.
3 Jan Visser, geboren op 23-03-1808 in Heerde. Hij is gedoopt op 03-04-1808 in Heerde. Jan is overleden vóór 1811 in Heerde, ten hoogste 3 jaar oud.
4 Willem Visser, geboren op 13-08-1809 in Heerde. Volgt VIII-h.
5 Jan Visser, geboren op 12-12-1810 in Heerde. Volgt VIII-i.
6 Harmen Visser, geboren op 28-08-1812 in Heerde. Volgt VIII-j.
7 Janna Visser, geboren op 02-12-1813 om 18:00 in Heerde [bron: Aktenr 79]. Janna is overleden. Janna trouwde, 27 jaar oud, op 14-01-1841 in Enschede [bron: Aktenr 1] met Cord Henrich Menkes, 39 of 40 jaar oud. Cord is geboren in 1801 in Oldenburg, zoon van Alex Menkes en Anna Elisabeth Vogt. Cord is overleden.
Beroep:
Schrijnwerker
8 Geertjen Visser, geboren op 09-12-1815 in Heerde [bron: Aktenr 76]. Geertjen is overleden op 18-06-1892 in Hattem, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 61].
Notitie bij Geertjen: Overleden te harer huize in Wijk A nr. 296
Geertjen trouwde, 19 jaar oud, op 28-02-1835 in Hattem [bron: Aktenummer: 3] met Hendrik Frederikus Souman, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 18-02-1810 in Hattem, zoon van Willem Frederik Souman en Hendrika Hardon. Hij is gedoopt op 11-03-1810 in Hattem. Hendrik is overleden op 28-09-1896 in Zwolle, 86 jaar oud [bron: Aktenr 460].
Beroep:
Schoenmaker
9 Jennigjen Visser, geboren op 03-08-1818 in Heerde [bron: Aktenr 41]. Jennigjen is overleden op 12-03-1908 in Epe, 89 jaar oud [bron: Aktenummer: 48]. Jennigjen trouwde, 24 jaar oud, op 18-02-1843 in Heerde [bron: Aktenummer: 4] met Albert Gelderman, 23 jaar oud. Albert is geboren op 08-04-1819 in Heerde [bron: Aktenr 34], zoon van Gerrit Gelderman en Aaltje Bokking (Teunis). Albert is overleden op 11-01-1914 in Epe, 94 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
Beroep:
Boerenknecht
10 Andries Visser, geboren op 25-09-1819 in Heerde. Volgt VIII-k.
11 Aaltjen Visser, geboren op 18-06-1821 in Heerde [bron: Aktenr 47]. Aaltjen is overleden op 16-10-1904 in Zwolle, 83 jaar oud [bron: Aktenr 492]. Aaltjen:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 07-11-1850 in Zwolle [bron: Aktenr 128] met Jan van den Bos, 39 jaar oud. Jan is geboren op 03-05-1811 in Zwolle, zoon van Hendrik van den Bos en Catharina Cornelia Luders. Jan is overleden op 06-11-1863 in Zwolle, 52 jaar oud [bron: Aktenr 469].
Notitie bij Jan: Weduwnaar van Egberdina Rigters
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 07-10-1875 in Zwolle [bron: Aktenr 129] met Hendrik Tijdeman, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op 13-05-1842 in Zwolle [bron: Aktenr 202], zoon van Gerrit Tijdeman en Johanna Tusveld. Hendrik is overleden op 11-09-1891 in Zwolle, 49 jaar oud [bron: Aktenr 453].
Notitie bij Hendrik: Weduwnaar van Hendrina Geertruida van den Bosch
Beroep:
Kuiper
12 Hendrikje Visser, geboren op 08-11-1822 in Heerde [bron: Aktenr 105]. Hendrikje is overleden op 20-01-1899 in Ruinen (Dr), 76 jaar oud. Hendrikje trouwde, 27 jaar oud, op 27-04-1850 in Voorst (Gld) met Hendrik Jan Seegers, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 13-03-1820 in Zwolle [bron: Aktenr 114], zoon van Hendrik Seegers en Maria Vaders. Hendrik is overleden op 18-01-1899 in Ruinen (Dr), 78 jaar oud.
Beroep:
Gepensioneerd militair
Kinderen van Albert en Grietje:
13 Aartje Visser, geboren op 28-12-1825 om 16:00 in Heerde [bron: Aktenr 125]. Aartje is overleden op 12-02-1904 om 02:00 in Heerde (buurtschap Assendorp), 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 24]. Aartje trouwde, 31 jaar oud, op 13-05-1857 in Heerde [bron: Aktenummer: 13] met Daniël van de Rorije, 44 jaar oud. Daniël is geboren op 30-10-1812 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 59], zoon van Teunis Rorije (Jans) en Hendrikjen Alberts. Daniël is overleden op 08-02-1881 in Heerde, 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 15].
Beroep:
Arbeider
14 Berend Visser, geboren op 20-03-1829 in Heerde. Volgt VIII-l.
15 Steven Visser, geboren op 15-10-1830 om 22:00 in Heerde [bron: Aktenr 101]. Steven is overleden op 06-11-1830 in Heerde, 22 dagen oud [bron: Aktenummer: 89].
16 Jacob Visser, geboren op 13-09-1834 in Heerde. Volgt VIII-m.
VIII-h Willem Visser is geboren op 13-08-1809 in Heerde, zoon van Albert Visser (Jans) (zie VII-e) en Janna van Olst (Willems). Hij is gedoopt op 27-08-1809 in Heerde. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Door den moeder zelve ten doop gehouden. Willem is overleden op 22-04-1877 in Heerde (buurtschap Hoorn), 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 45].
Beroep:
Dagloner
Willem trouwde in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) met Gerridina Nijbroek. Gerridina is geboren in 1796 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), dochter van Gerrit Nijbroek (Janssen) en Elsje op ’t Zand (Gerrits). Gerridina is overleden op 16-11-1888 in Heerde, 91 of 92 jaar oud [bron: Aktenummer: 135].
Kinderen van Willem en Gerridina:
1 Fennigje Visscher, geboren op 28-01-1836 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 22]. Fennigje is overleden op 09-10-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde), 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 98]. Fennigje trouwde, 25 jaar oud, op 27-04-1861 in Heerde [bron: Aktenummer: 17] met Hendrikus Palm, 22 jaar oud. Hendrikus is geboren op 07-04-1839 in Heerde [bron: Aktenr 40], zoon van Hendrik Palm (Hendriks) en Hendrika Meijer. Hendrikus is overleden op 21-02-1915 om 19:00 in Heerde, 75 jaar oud [bron: Aktenr 22]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Willem van Dijk (arbeider) en Jan van den Beld (arbeider).
Beroep:
Arbeider
2 Elisabeth Visser, geboren op 11-09-1840 in Heerde [bron: Aktenr 93]. Elisabeth is overleden op 13-09-1840 in Heerde, 2 dagen oud [bron: Aktenummer: 71].
3 Hendrik Visser, geboren op 28-05-1842 in Heerde. Volgt IX-q.
4 Gerrit Visser, geboren op 28-05-1842 in Heerde. Volgt IX-r.
IX-q Hendrik Visser is geboren op 28-05-1842 in Heerde [bron: Aktenr 61], zoon van Willem Visser (zie VIII-h) en Gerridina Nijbroek. Hendrik is overleden in 1879 in Kampen, 36 of 37 jaar oud [bron: Aktenummer: 33].
Beroep:
Boerenknecht
Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op 29-04-1875 in Kampen [bron: Aktenummer: 34] met Maria Koning Bastiaan, 22 jaar oud. Maria is geboren op 31-07-1852 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenr 9], dochter van Hendrik Koning Bastiaan en Hilligje ten Hoeve. Maria is overleden. Maria trouwde later op 30-06-1881 in Kampen [bron: Aktenummer: 74] met Jan Boer (geb. 1847).
Kinderen van Hendrik en Maria:
1 Gerritdina Visser, geboren in 1876 in Kampen. Gerritdina is overleden. Gerritdina trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 20-08-1897 in Landsmeer [bron: Aktenummer: 4] met Bernardus Engel, 23 of 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 05-04-1928. Bernardus is geboren in 1873 in Oostzaan, zoon van Lucas Engel en Trijntje Siljaden. Bernardus is overleden.
Beroep:
Machinist
2 Hendrik Visser, geboren in 1878 in Kampen. Volgt X-ai.
X-ai Hendrik Visser is geboren in 1878 in Kampen, zoon van Hendrik Visser (zie IX-q) en Maria Koning Bastiaan. Hendrik is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Hendrik trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 29-03-1906 in Kampen [bron: Aktenummer: 25] met Berendje Lodewijk, 27 of 28 jaar oud. Berendje is geboren in 1878 in Kampen, dochter van Gerrit Jan Lodewijk en Willemina Riezebos. Berendje is overleden.
Kind van Hendrik en Berendje:
1 Hendrik Visser, geboren in 1911 in Raalte. Hendrik is overleden op 15-05-1944 in Zwolle, 32 of 33 jaar oud [bron: Aktenummer: 62]. Hendrik bleef ongehuwd.
IX-r Gerrit Visser is geboren op 28-05-1842 om 23:30 in Heerde [bron: Aktenr 62], zoon van Willem Visser (zie VIII-h) en Gerridina Nijbroek. Gerrit is overleden op 17-11-1890 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 48 jaar oud (oorzaak: morbus brightii, nierontsteking) [bron: Aktenr: 108]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Willem Drost en Berend Jan ten Hove.
Beroep:
Boerenknecht
Gerrit:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 07-12-1866 in Heerde [bron: Aktenr: 38] met Lena IJzerman, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lena en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jan van Lohuizen (smid) en Beert de Brake en Evert Liefers. Lena is geboren op 06-05-1837 om 12:00 in Heerde [bron: Aktenr 57], dochter van Steven IJzerman en Elsjen van der Scheer (Hendriks). Lena is overleden op 26-02-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde), 36 jaar oud [bron: Aktenr: 26]. Lena is weduwe van Jan Eilander (1831-1865), met wie zij trouwde op 29-12-1860 in Heerde [bron: Aktenummer: 36].
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 19-09-1874 in Heerde [bron: Aktenr: 33] met Lammertje Eilander, 36 jaar oud. Lammertje is geboren op 18-08-1838 om 03:00 in Heerde [bron: Aktenr 99], dochter van Gerrit Eilander en Janna Kers. Lammertje is overleden op 24-10-1917 om 02:00 in Heerde, 79 jaar oud [bron: Aktenr 103]. Bij de overlijdensaangifte van Lammertje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Pleiter (landbouwer) en Hendrikus Bredewolt (arbeider). Lammertje is weduwe van Albert van Velde (1839-1871), met wie zij trouwde op 19-02-1870 in Heerde [bron: Aktenr: 9].
Kinderen van Gerrit en Lena:
1 NN Visser, levenloos geboren dochter, geboren op 29-12-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 133].
2 Willem Visser, geboren op 12-12-1868 in Wapenveld (Gem. Heerde)  [bron: Aktenr 178]. Willem is overleden op 23-12-1868 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 11 dagen oud [bron: Aktenr 178]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Dirk Kluiver en Johannes Docter (gemeentebode).
3 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 27-09-1871 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 105].
4 Willem Visser, geboren op 26-02-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 32]. Willem is overleden op 18-03-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde), 20 dagen oud [bron: Aktenummer: 32].
Kinderen van Gerrit en Lammertje:
5 Gerrit Willem Visser, geboren op 26-06-1875 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-aj.
6 Gerritdina Visser, geboren op 14-10-1877 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 156]. Gerritdina is overleden op 18-02-1963, 85 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Gerritdina trouwde, 20 jaar oud, op 08-10-1898 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Hendrik Eikelboom, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritdina en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Egbert van Olst en Jan Boeve (logementhouder) en Anthonie Cornelis van Duren. Hendrik is geboren op 26-03-1875 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 48], zoon van Berend Eikelboom en Janna Krommendijk. Hendrik is overleden op 22-06-1958 om 21:15 in Heerde, 83 jaar oud [bron: Aktenr 29]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Derk de Graaf (aanspreker). Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Arbeider
7 Jan Visser, geboren op 16-04-1881 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ak.
X-aj Gerrit Willem Visser is geboren op 26-06-1875 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 98], zoon van Gerrit Visser (zie IX-r) en Lammertje Eilander. Gerrit is overleden op 15-11-1959, 84 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 16-08-1902 in Heerde [bron: Aktenummer: 33] met Evertje Olthuis, 24 jaar oud. Evertje is geboren op 06-07-1878 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 96], dochter van Derk Olthuis en Hendrikje Port. Evertje is overleden op 31-07-1953, 75 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Gerrit en Evertje:
1 Gerrit Visser, geboren op 19-11-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 161]. Gerrit is overleden op 16-12-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde), 27 dagen oud [bron: Aktenummer: 88].
2 NN Visser, levenloos geboren dochter, geboren op 01-01-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 1].
3 Gerritje Visser, geboren op 03-11-1905 om 18:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 169]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (cafehouder) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Gerritje is overleden op 02-10-1973 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Gerritje trouwde, 21 jaar oud, op 03-09-1927 in Heerde [bron: Aktenr 41] met Gerrit Veldkamp, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Teunis Buter (zwager van de bruidegom) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Gerrit is geboren op 04-08-1902 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 110], zoon van Willem Veldkamp en Marrigje Veluwenkamp. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Naberhuis (veldwachter). Gerrit is overleden op 12-11-1962, 60 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
4 Hendrikje Visser, geboren op 02-08-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrikje is overleden op 01-09-2008 in Wezep (Gem. Oldebroek), 96 jaar oud. Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op 20-10-1934 in Heerde [bron: Aktenr 58] met Teunis Gerard van Ommen, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Teunis was de volgende getuige aanwezig: Dries van Ommen (broer van de bruidegom) en Gerrit Veldkamp (zwager van de bruid). Teunis is geboren op 20-01-1911 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 9], zoon van Berend van Ommen en Gerrigje Koopman. Teunis is overleden.
Beroep:
Rijwielhandelaar
X-ak Jan Visser is geboren op 16-04-1881 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 49], zoon van Gerrit Visser (zie IX-r) en Lammertje Eilander. Jan is overleden op 07-09-1967 in Wapenveld (Gem. Heerde), 86 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Spoorwegarbeider
Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 21-05-1910 in Heerde [bron: Aktenummer: 31] met Klaasje van ’t Veld, 20 jaar oud. Klaasje is geboren op 14-08-1889 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 105], dochter van Hendrik Jan van het Veld en Klasina Wichers. Klaasje is overleden op 05-06-1919 in Zwolle, 29 jaar oud [bron: Aktenummer: 66].
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 23-12-1924 in Heerde [bron: Aktenr 91] met Rika IJzerman, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Rika was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van ’t Veld (de schoonvader van zijn 1e vrouw) en Gerrit Dijkslag (zwager van de bruid). Rika is geboren op 22-08-1891 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 108], dochter van Evert IJzerman en Janna Meijer. Rika is overleden op 02-04-1971 in Zwolle, 79 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Jan en Klaasje:
1 Gerrit Visser, geboren op 28-03-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-bb.
2 Hendrik Jan Visser, geboren op 29-08-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-bc.
3 Louis Visser, geboren op 08-04-1919 in Heerde. Louis is overleden op 19-04-1919 in Heerde, 11 dagen oud [bron: Aktenummer: 50].
XI-bb Gerrit Visser is geboren op 28-03-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Visser (zie X-ak) en Klaasje van ’t Veld. Gerrit is overleden op 23-01-1980, 68 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Bakker
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 22-06-1935 in Heerde [bron: Aktenr 41] met Gerredina Bredewout, 21 jaar oud. Gerredina is geboren op 06-01-1914 in Heerde, dochter van Gerrit Bredewout en Anna Geertruid Joostema. Gerredina is overleden op 27-08-1996, 82 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Kinderen van Gerrit en Gerredina:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
XI-bc Hendrik Jan Visser is geboren op 29-08-1913 om 00:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Visser (zie X-ak) en Klaasje van ’t Veld. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van ’t Veld (brievenbesteller) en Albert Koetzier (herbergier). Hendrik is overleden op 09-07-1980 in Zwolle, 66 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrik trouwde met Gerritdina Johanna Paulina Bijsterbosch. Gerritdina is geboren op 08-03-1917 in Heerde, dochter van Johan Hendrik Bijsterbosch en Gerritje de Brake. Gerritdina is overleden op 25-05-2008 in Heerde, 91 jaar oud [bron: Familieberichten on-line]. Zij is begraven op 30-05-2008 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Hendrik en Gerritdina:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
4 Niet openbaar. Volgt XII-v.
XII-v Niet openbaar, zoon van Hendrik Jan Visser (zie XI-bc) en Gerritdina Johanna Paulina Bijsterbosch. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
VIII-i Jan Visser is geboren op 12-12-1810 in Heerde, zoon van Albert Visser (Jans) (zie VII-e) en Janna van Olst (Willems). Hij is gedoopt op 16-12-1810 in Heerde. Jan is overleden op 06-10-1888 in Heerde, 77 jaar oud (oorzaak: oedema pulmonum, longoedeem) [bron: Aktenr: 119].
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 07-05-1842 in Heerde [bron: Aktenr: 17] met Janna Bosman, 27 jaar oud. Janna is geboren op 23-12-1814 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 53], dochter van Wicher Bosman en Willempje van Tongeren. Janna is overleden op 26-09-1886 om 09:00 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenr: 95]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Harmen van de Straat (koopman) en Gerrit Willem Tabak (metselaar).

Notitie bij Janna: Overleden in de Keuterstraat

Kinderen van Jan en Janna:
1 Jan Willem Visser, geboren op 05-11-1842 in Oene (Gem. Epe). Volgt IX-s.
2 Albert Visser, geboren op 15-10-1844 in Heerde. Volgt IX-t.
3 Wicher Visser, geboren op 10-06-1847 in Heerde. Volgt IX-u.
4 Gerrit Visser, geboren op 19-12-1849 in Heerde. Volgt IX-v.
5 Johannes Visser, geboren op 10-08-1852 in Heerde [bron: Aktenr 122]. Johannes is overleden op 20-04-1853 in Heerde, 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 32].
6 Jannes Visser, geboren op 10-08-1852 in Heerde [bron: Aktenr 121]. Jannes is overleden op 18-03-1880 in Heerde, 27 jaar oud [bron: Aktenummer: 31]. Jannes bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
IX-s Jan Willem Visser is geboren op 05-11-1842 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 176], zoon van Jan Visser (zie VIII-i) en Janna Bosman. Jan is overleden op 21-03-1923 in Raalte, 80 jaar oud [bron: Aktenr 36].
Beroep:
Boerenknecht
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 31-10-1870 in Heerde [bron: Aktenummer: 35] met Willemina Hekkert, 20 of 21 jaar oud. Willemina is geboren in 1849 in Diepenveen (Ov), dochter van Lambertus Hekkert en Hendrika Nijmeijer. Willemina is overleden op 18-09-1908 in Raalte, 58 of 59 jaar oud [bron: Aktenr 130].
Kinderen van Jan en Willemina:
1 Lambertus Visser, geboren in 1869 in Wijhe. Volgt X-al.
2 Johanna Visser, geboren op 11-10-1871 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 148]. Johanna is overleden op 08-12-1871 in Heerde (buurtschap Markluiden), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 132].
3 Jan Visser, geboren op 18-10-1872 in Heerde (buurtschap Markluiden). Volgt X-am.
4 NN Visser, levenloos geboren dochter, geboren op 30-01-1874 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenummer: 14].
5 Hendrika Visser, geboren op 20-01-1875 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 14]. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op 02-12-1897 in Deventer [bron: Aktenummer: 158] met Derk Jan Pannekoek, 20 of 21 jaar oud. Derk is geboren in 1876 in Deventer, zoon van Harmen Pannekoek en Janna Veldhoen. Derk is overleden.
6 Johannes Visser, geboren op 08-05-1876 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 69]. Johannes is overleden op 18-11-1876 in Heerde (buurtschap Markluiden), 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 107].
7 Joanna Visser, geboren in 1878 in Raalte. Joanna is overleden. Joanna trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 10-03-1906 in Raalte [bron: Aktenummer: 8] met Jan Hendrik Meijer, 30 of 31 jaar oud. Jan is geboren in 1875 in Laren. Jan is overleden.
8 Johanna Willemina Visser, geboren in 1882 in Raalte. Johanna is overleden. Johanna:
(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 10-05-1901 in Borne (Ov) [bron: Aktenummer: 8] met Gerhardus Hendrikus Mateboer, 22 of 23 jaar oud. Gerhardus is geboren in 1878 in Genemuiden, zoon van Kornelis Mateboer en Johanna Wanninge. Gerhardus is overleden vóór 1917, ten hoogste 39 jaar oud.
(2) trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 14-04-1917 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 87] met Willem Overweg, 37 jaar oud. Willem is geboren op 22-07-1879 in Epe [bron: Aktenr 166], zoon van Jan Overweg en Gerritje Logtenberg. Willem is overleden.
Beroep:
Arbeider
X-al Lambertus Visser is geboren in 1869 in Wijhe, zoon van Jan Willem Visser (zie IX-s) en Willemina Hekkert. Lambertus is overleden. Lambertus trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 02-10-1890 in Raalte [bron: Aktenummer: 38] met Johanna Hendrika Roelofs, 19 of 20 jaar oud. Johanna is geboren in 1870 in Diepenveen (Ov), dochter van Hermanus Roelofs en Joanna Geertruida van der Velde. Johanna is overleden op 28-06-1925 in Deventer, 54 of 55 jaar oud [bron: Aktenummer: 210].
Kinderen van Lambertus en Johanna:
1 Johanna Geertruida Visser, geboren in 1892 in Raalte. Johanna is overleden op 08-12-1927 in Deventer, 34 of 35 jaar oud [bron: Aktenummer: 416]. Johanna trouwde met Hendrik Lokhorst. Hendrik is overleden.
2 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 17-03-1894 in Deventer [bron: Aktenummer: 134].
3 Hermanus Visser, geboren in 1895 in Deventer. Volgt XI-bd.
4 Lambertus Visser, geboren in 12-1897 in Deventer. Lambertus is overleden op 21-05-1898 in Deventer, 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 187].
5 Wilhelmina Visser, geboren in 1901 in Wald (Dld). Wilhelmina is overleden. Wilhelmina trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 03-03-1921 in Deventer [bron: Aktenummer: 43] met Hendrikus Wilhelmus Johannes Borkent, 23 of 24 jaar oud. Hendrikus is geboren in 1897 in Deventer, zoon van Hendrik Jan Borkent en Willemina Antonia Boers. Hendrikus is overleden.
6 Heinrich Visser, geboren in 1907 in Wald (Dld). Volgt XI-be.
XI-bd Hermanus Visser is geboren in 1895 in Deventer, zoon van Lambertus Visser (zie X-al) en Johanna Hendrika Roelofs. Hermanus is overleden. Hermanus trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 28-05-1921 in Raalte [bron: Aktenummer: 22] met Willemina Pannekoek, 21 of 22 jaar oud. Willemina is geboren in 1899 in Deventer, dochter van Derk Jan Pannekoek en Hendrika Visser (zie IX-s,5). Willemina is overleden.
XI-be Heinrich Visser is geboren in 1907 in Wald (Dld), zoon van Lambertus Visser (zie X-al) en Johanna Hendrika Roelofs. Heinrich is overleden.
Beroep:
Schoenmaker
Heinrich trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 07-10-1926 in Deventer [bron: Aktenummer: 204] met Hendrina Savelkoel, 17 of 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 24-08-1935 in Deventer. Hendrina is geboren in 1908 in Deventer, dochter van Lambertus Cornelis Savelkoel en Aaltjen Braamkolk. Hendrina is overleden.
X-am Jan Visser is geboren op 18-10-1872 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 137], zoon van Jan Willem Visser (zie IX-s) en Willemina Hekkert. Jan is overleden. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 22-01-1898 in Olst [bron: Aktenummer: 2] met Antje Wijnholt, 28 of 29 jaar oud. Antje is geboren in 1869 in Olst, dochter van Jan Wijnhout en Maria van Brummen. Antje is overleden op 02-10-1939 in Raalte, 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 95].
Notitie bij Antje: Ook wel Wijnhout genoemd
Kinderen van Jan en Antje:
1 Jan Willem Visser, geboren in 1902 in Raalte. Volgt XI-bf.
2 Maria Visser, geboren in 1906 in Raalte. Maria is overleden. Maria trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 07-04-1927 in Deventer [bron: Aktenummer: 42] met Hendrik Ruitenbeek, 21 of 22 jaar oud. Hendrik is geboren in 1905 in Deventer, zoon van Hendrik Ruitenbeek en Hendrika Everdina Zurink. Hendrik is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
XI-bf Jan Willem Visser is geboren in 1902 in Raalte, zoon van Jan Visser (zie X-am) en Antje Wijnholt. Jan is overleden.
Beroep:
Mandenmaker
Jan trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 04-06-1932 in Raalte [bron: Aktenummer: 26] met Anna Roelofs, 32 of 33 jaar oud. Anna is geboren in 1899 in Raalte, dochter van Jan Roelofs en Gerardina Joanna Huisman. Anna is overleden.
IX-t Albert Visser is geboren op 15-10-1844 in Heerde [bron: Aktenr 112], zoon van Jan Visser (zie VIII-i) en Janna Bosman. Albert is overleden op 14-04-1893 in Heerde, 48 jaar oud (oorzaak: oedema pulmonum, longoedeem) [bron: Aktenr: 36].
Beroep:
Vrachtrijder
Albert trouwde, 28 jaar oud, op 29-04-1873 in Heerde [bron: Aktenr: 12] met Derkje Ordelman, 27 jaar oud. Derkje is geboren op 02-02-1846 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 15], dochter van Berend Ordelman en Willemina Harens. Derkje is overleden op 13-03-1932 in Heerde, 86 jaar oud [bron: Aktenr: 25].
Notitie bij Derkje: Wed.v. Willem Fiks
Kinderen van Albert en Derkje:
1 Jan Visser, geboren op 17-05-1874 in Heerde [bron: Aktenr 71]. Jan is overleden op 16-09-1874 om 22:00 in Heerde, 3 maanden oud [bron: Aktenr: 100]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Derk Post (postbode) en Aart IJzerman (vrachtrijder).
Notitie bij Jan: Overleden in een huis in de Keuterstraat.
2 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 01-08-1875 in Heerde [bron: Aktenummer: 93].
Notitie bij NN: Overleden in een huis in de Keuterstraat
3 Johanna Visser, geboren op 15-03-1877 in Heerde [bron: Aktenr 49]. Johanna is overleden op 06-12-1942 in Heerde, 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 107]. Johanna bleef ongehuwd.
Beroep:
Mutsennaaister
4 Willemina Visser, geboren op 08-10-1878 in Heerde [bron: Aktenr 145]. Willemina is overleden op 29-06-1960 om 18:30 in Heerde, 81 jaar oud [bron: Aktenr 33]. Bij de overlijdensaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Jakob van Boven (kleermaker en aanspreker). Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Willemina trouwde, 24 jaar oud, op 30-05-1903 in Heerde [bron: Aktenummer: 31] met Marinus Bijsterbosch, 22 jaar oud. Marinus is geboren op 18-08-1880 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 127], zoon van Arent Bijsterbosch en Johanna Lunenberg. Marinus is overleden op 05-03-1946 om 21:00 in Heerde, 65 jaar oud [bron: Aktenr 22]. Bij de overlijdensaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Steven Visser (aanspreker). Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Kwekersknecht
5 Jan Visser, geboren op 14-11-1879 in Heerde [bron: Aktenr 172]. Jan is overleden op 15-01-1881 in Heerde, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 5].
Notitie bij Jan: Overleden te zijnen huize in de Keuterstraat.
6 Berend Visser, geboren op 26-02-1882 in Heerde [bron: Aktenr 33]. Berend is overleden op 15-10-1882 in Heerde, 7 maanden oud [bron: Aktenummer: 102].
7 Jansje Visser, geboren op 17-05-1885 in Heerde [bron: Aktenr 80]. Jansje is overleden op 31-12-1886 in Heerde, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 121].
IX-u Wicher Visser is geboren op 10-06-1847 in Heerde [bron: Aktenr 54], zoon van Jan Visser (zie VIII-i) en Janna Bosman. Wicher is overleden op 28-02-1929 in Heerde, 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 21]. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Wicher: Geboren in een huis aan de Keuterstraat
Beroep:
Arbeider
Wicher trouwde, 29 jaar oud, op 12-08-1876 [bron: Aktenummer: 35] met Geesje van Lohuizen, 28 jaar oud. Geesje is geboren op 30-05-1848 in Heerde [bron: Aktenr 56], dochter van Koendert van Lohuizen en Lamberdina Nijmeijer. Geesje is overleden op 20-04-1932 in Heerde, 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 38]. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Wicher en Geesje:
1 Jan Visser, geboren op 26-11-1876 in Heerde (buurtschap Markluiden). Volgt X-an.
2 Dirk Visser, geboren op 09-02-1879 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 25]. Dirk is overleden.
3 Johannes Visser, geboren op 20-05-1881 in Heerde (buurtschap Markluiden). Volgt X-ao.
4 Koendert Visser, geboren op 19-06-1884 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 77]. Koendert is overleden op 25-05-1939 in Heerde, 54 jaar oud [bron: Aktenummer: 37]. Koendert bleef ongehuwd.
Beroep:
Venter
5 Dirkje Visser, geboren op 19-06-1884 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 76]. Dirkje is overleden op 19-01-1970, 85 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Dirkje trouwde, 30 jaar oud, op 03-04-1915 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Lubbertus Mensink, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Lubbertus was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Hengeveld (oom van de bruidegom) en Jan Mensink (broer van de bruidegom). Lubbertus is geboren op 13-12-1891 in Hattem [bron: Aktenr 106], zoon van Klaas Mensink en Lubbarta Hendrika Hengeveld. Lubbertus is overleden op 26-10-1970, 78 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Metselaar
6 Jannetje Visser, geboren op 20-02-1887 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 19]. Jannetje is overleden op 30-07-1983, 96 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op 19-10-1912 in Heerde [bron: Aktenummer: 46] met Klaas Mensink, 24 jaar oud. Klaas is geboren op 09-01-1888 in Hattem, zoon van Klaas Mensink en Lubbarta Hendrika Hengeveld. Klaas is overleden op 15-11-1949, 61 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Smid
7 Hendrik Jan Visser, geboren op 10-10-1889 in Heerde (buurtschap Markluiden). Volgt X-ap.
8 Wicher Visser, geboren op 07-11-1893 in Heerde (buurtschap Markluiden). Volgt X-aq.
X-an Jan Visser is geboren op 26-11-1876 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 172], zoon van Wicher Visser (zie IX-u) en Geesje van Lohuizen. Jan is overleden. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 06-10-1906 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Janna Koopman, 24 jaar oud. Janna is geboren op 17-10-1881 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 147], dochter van Jan Koopman en Aaltje IJzerman. Janna is overleden.
Kinderen van Jan en Janna:
1 Geesje Visser, geboren op 16-10-1907 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 167]. Geesje is overleden op 30-03-1987 in Olst, 79 jaar oud. Geesje trouwde, 30 jaar oud, op 17-10-1937 in Heerde [bron: Aktenr 68] met Henderik Dijkslag, 39 jaar oud. Henderik is geboren op 20-11-1897 in Olst (buurtschap Den Nul), zoon van Gerrit Eisink en Hendrikjen Dijkslag. Henderik is overleden op 23-02-1988 in Olst, 90 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
2 Aaltje Visser, geboren op 23-07-1910 om 16:30 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 112]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Platenkamp en Willem Bos.Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op 27-03-1930 in Heerde [bron: Aktenr 10] met Johan Gerard Gersen, 26 jaar oud. Johan is geboren op 24-05-1903 in Nijbroek (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 132], zoon van Willem Gersen en Aaltje Loman. Johan is overleden.
Beroep:
Landbouwer
X-ao Johannes Visser is geboren op 20-05-1881 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 67], zoon van Wicher Visser (zie IX-u) en Geesje van Lohuizen. Johannes is overleden op 05-04-1967, 85 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Landbouwer
Johannes trouwde, 53 jaar oud, op 11-08-1934 in Heerde [bron: Aktenr 45] met Berendina Hermina Geurts, 52 jaar oud. Berendina is geboren op 02-11-1881 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 204], dochter van Berend Geurts en Jacomina Nijhof. Berendina is overleden op 05-11-1969, 88 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
X-ap Hendrik Jan Visser is geboren op 10-10-1889 in Heerde (buurtschap Markluiden), zoon van Wicher Visser (zie IX-u) en Geesje van Lohuizen. Hendrik is overleden op 27-01-1971, 81 jaar oud [bron: Aktenr 139]. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 20-03-1920 in Heerde [bron: Aktenummer: 12] met Johanna van Lohuizen, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 31-07-1898 in Heerde (buurtschap ’t Zuppelt) [bron: Aktenr 107], dochter van Koendert van Lohuizen en Grietje Boeve. Johanna is overleden op 16-10-1975, 77 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kind van Hendrik en Johanna:
1 Hendrika Johanna Visser, geboren in 12-1928 in Heerde. Hendrika is overleden op 22-03-1929 in Heerde, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 34].
X-aq Wicher Visser is geboren op 07-11-1893 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 158], zoon van Wicher Visser (zie IX-u) en Geesje van Lohuizen. Wicher is overleden op 21-03-1982, 88 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Wicher trouwde met Janna Martens. Janna is geboren op 20-08-1895 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 116], dochter van Gerrit Martens en Willemina Smit. Janna is overleden op 29-04-1947, 51 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
IX-v Gerrit Visser is geboren op 19-12-1849 om 07:00 in Heerde [bron: Aktenr 157], zoon van Jan Visser (zie VIII-i) en Janna Bosman. Gerrit is overleden op 19-01-1930 in Apeldoorn, 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 30].
Beroep:
Vrachtrijder
Gerrit:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 06-06-1874 in Heerde [bron: Aktenummer: 26] met Aartje van Dijk, 22 jaar oud. Aartje is geboren op 06-11-1851 in Heerde [bron: Aktenr 115], dochter van Jan van Dijk en Bartje Schoonderbeek. Aartje is overleden op 30-01-1890 in Heerde, 38 jaar oud [bron: Aktenummer: 16].
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 08-08-1891 in Heerde [bron: Aktenummer: 28] met Aaltje van Velzen, 45 jaar oud. Aaltje is geboren op 14-03-1846 in Heerde [bron: Aktenr 42], dochter van Berend van Velzen en Fennigje Vossenbroek. Aaltje is overleden op 06-10-1922 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 88].
Notitie bij Aaltje: Wed.v. Harmen Horst;
Kinderen van Gerrit en Aartje:
1 Janna Visser, geboren op 04-12-1874 in Heerde [bron: Aktenr 174]. Janna is overleden op 04-11-1941 in Zwolle, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 625]. Janna trouwde, 36 jaar oud, op 02-11-1911 in Zwolle [bron: Aktenummer: 179] met Joseph Prins, 36 of 37 jaar oud. Joseph is geboren in 1874 in Deventer, zoon van Dirk Jan Prins en Wilhelmina Klein. Joseph is overleden.
2 Bartje Visser, geboren op 09-03-1876 in Heerde [bron: Aktenr 38]. Bartje is overleden op 14-03-1938 in Utrecht, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 489]. Bartje trouwde, 22 jaar oud, op 29-06-1898 in Rotterdam met Gerrit Sporre, 28 of 29 jaar oud. Gerrit is geboren in 1869, zoon van Johannes Sporre en Engelina Catharina Lohman. Gerrit is overleden.
3 Jan Visser, geboren op 10-11-1877 in Heerde. Volgt X-ar.
4 Jannetje Visser, geboren op 04-10-1879 in Heerde [bron: Aktenr 143]. Jannetje is overleden. Jannetje trouwde, 32 jaar oud, op 30-11-1911 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.3H;fol.42] met Klaas Poeze, 43 jaar oud. Klaas is geboren op 19-11-1868 in Hindeloopen [bron: Aktenr 36], zoon van Albert Poeze en Lolk de Boer. Klaas is overleden.
Notitie bij Klaas: Familienaam vader bij huwelijk vermeld als "Pouse"
Beroep:
Onderwijzer
5 Gerrit Visser, geboren op 20-05-1881 in Heerde (buurtschap het Veen). Volgt X-as.
6 Aartje Visser, geboren op 01-12-1885 in Heerde [bron: Aktenr 172]. Aartje is overleden op 22-03-1894 in Heerde, 8 jaar oud (oorzaak: oedema cerebri, hersen oedeem) [bron: Aktenr: 45].
7 Gerritje Visser, geboren op 04-03-1889 in Heerde [bron: Aktenr 32]. Gerritje is overleden op 25-01-1892 in Heerde, 2 jaar oud (oorzaak: bronchitis) [bron: Aktenr: 35].
X-ar Jan Visser is geboren op 10-11-1877 in Heerde [bron: Aktenr 169], zoon van Gerrit Visser (zie IX-v) en Aartje van Dijk. Jan is overleden.
Beroep:
Schoenmakersknecht
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1903 in Rijssen [bron: Aktenummer: 14] met Maria Brugge, 17 of 18 jaar oud. Maria is geboren in 1885 in Rijssen, dochter van Antonie Brugge en Hendrika Volkerink. Maria is overleden.
Kind van Jan en Maria:
1 Aartje Visser, geboren in 1904 in Hengelo (Ov). Aartje is overleden. Aartje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 24-11-1928 in Hengelo (Ov) [bron: Aktenummer: 208] met Jan Wardenier, 27 jaar oud. Jan is geboren op 11-07-1901 in Steenwijkerwold [bron: Aktemnr 97], zoon van Jan Wardenier en Cornelisje Jongbloed. Jan is overleden.
Beroep:
Timmerman
X-as Gerrit Visser is geboren op 20-05-1881 in Heerde (buurtschap het Veen) [bron: Aktenr 66], zoon van Gerrit Visser (zie IX-v) en Aartje van Dijk. Gerrit is overleden.
Beroep:
Slagersknecht
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 21-11-1903 in Epe [bron: Aktenummer: 68] met Johanna ter Haar, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 22-04-1881 in Epe [bron: Aktenr 78], dochter van Gerrit ter Haar en Bartje Jonker. Johanna is overleden.
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Bertha Johanna Visser, geboren op 26-09-1901 in Epe [bron: Aktenr 175]. Bertha is overleden.
2 Gerrit Visser, geboren in 1907 in Wijhe. Volgt XI-bg.
3 Aaltje Visser, geboren in 1908 in Wijhe. Aaltje is overleden op 22-10-1944 in Apeldoorn, 35 of 36 jaar oud [bron: Aktenummer: 909]. Aaltje trouwde met Herman Witteveen. Herman is overleden.
XI-bg Gerrit Visser is geboren in 1907 in Wijhe, zoon van Gerrit Visser (zie X-as) en Johanna ter Haar. Gerrit is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
Gerrit trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 04-05-1929 in Heino (Ov) [bron: Aktenummer: 6] met Gerrigje Roesink, 18 of 19 jaar oud. Gerrigje is geboren in 1910 in Raalte, dochter van Albert Jan Roesink en Willemina Lubberta Hulsebosch. Gerrigje is overleden.
Kinderen van Gerrit en Gerrigje:
1 Albert Jan Visser, geboren in 05-1934 in Epe. Albert is overleden op 17-09-1934 in Epe, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 118].
2 Bartus Visser, geboren in 11-1947 in Epe. Bartus is overleden op 07-03-1948 in Apeldoorn, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 37].
VIII-j Harmen Visser is geboren op 28-08-1812 in Heerde [bron: Aktenr 40], zoon van Albert Visser (Jans) (zie VII-e) en Janna van Olst (Willems). Harmen is overleden op 01-02-1891 in Heerde, 78 jaar oud (oorzaak: oedema pulmonum, longoedeem) [bron: Aktenr: 17].
Beroep:
Boerenknecht
Harmen:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 27-05-1843 in Heerde [bron: Aktenr: 15] met Berendina Bessels, 25 jaar oud. Berendina is geboren op 25-07-1817 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Egbert Bessels en Hendrina de Weert. Berendina is overleden op 05-04-1844 in Vorchten (Gem. Heerde), 26 jaar oud [bron: Aktenr: 39].
Notitie bij Berendina: Berendina waseen buitenechtelijk kind. Gewettigd door het huwelijk van haar moeder op 16 februari 1820 te Heerde. Dochter van Egbert Bessels, en Hendrina de Weert.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 15-04-1846 in Heerde [bron: Aktenr: 8] met Gezina van de Wetering, 36 jaar oud. Gezina is geboren op 21-09-1809 in Heerde, dochter van Jan van de Wetering (Toons) en Willemina Egberts. Zij is gedoopt op 01-10-1809 in Heerde. Gezina is overleden op 09-09-1882 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 72 jaar oud [bron: Aktenr: 93].
Kind van Harmen en Berendina:
1 Hendrik Jan Visser, geboren op 29-02-1844 in Heerde [bron: Aktenr 25]. Hendrik is overleden op 30-01-1846 in Heerde, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 10].
VIII-k Andries Visser is geboren op 25-09-1819 in Heerde [bron: Aktenr 82], zoon van Albert Visser (Jans) (zie VII-e) en Janna van Olst (Willems). Andries is overleden op 10-01-1904 in Lonneker, 84 jaar oud [bron: Aktenr 6].
Beroep:
Landbouwer
Andries trouwde, 24 jaar oud, op 20-09-1844 in Lonneker [bron: Aktenr 28] met Hermina Lutje Schipholt, 25 jaar oud. Hermina is geboren op 28-10-1818 in Lonneker, dochter van Lucas Schipholt (Lutke) en Hendrina Kuipers. Hermina is overleden op 17-09-1885 in Lonneker, 66 jaar oud [bron: Aktenr 111].
Kinderen van Andries en Hermina:
1 Jenneken Visser, geboren op 04-09-1845 in Lonneker [bron: Aktenr 152]. Jenneken is overleden op 05-09-1845 in Lonneker, 1 dag oud [bron: Aktenr 150].
2 Jenneken Visser, geboren op 17-08-1846 in Lonneker [bron: Aktenr 149]. Jenneken is overleden op 06-03-1908 in Lonneker, 61 jaar oud [bron: Aktenr 47]. Jenneken trouwde, 25 jaar oud, op 14-03-1872 in Lonneker [bron: Aktenr 14] met Garrit Jan Nijenhuis, 28 of 29 jaar oud. Garrit is geboren in 1843 in Markelo, zoon van Gerrit Nijenhuis en Jenneken Potman. Garrit is overleden.
Beroep:
Dienstknecht
3 Andries Visser, geboren op 09-08-1848 in Lonneker. Volgt IX-w.
4 Hendrina Visser, geboren op 05-08-1850 in Lonneker [bron: Aktenr 132]. Hendrina is overleden op 31-01-1919 in Lonneker, 68 jaar oud. Hendrina trouwde, 44 jaar oud, op 02-11-1894 in Lonneker [bron: Aktenr 60] met Hendrik Wissink of Geerdink, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 21-01-1865 in Lonneker [bron: Aktenr 16], zoon van Jannes Wissink of Geerdink en Gerritdina Brandriet. Hendrik is overleden op 02-10-1920 in Enschede, 55 jaar oud [bron: Aktenr 386].
5 Jan Visser, geboren op 07-12-1852 in Lonneker [bron: Aktenr 230]. Jan is overleden op 19-06-1896 in Lonneker, 43 jaar oud [bron: Aktenr 93]. Jan bleef ongehuwd.
6 Lukas Visser, geboren op 09-07-1855 in Lonneker. Volgt IX-x.
7 Johanna Visser, geboren op 19-01-1859 in Lonneker [bron: Aktenr 20]. Johanna is overleden op 16-06-1898 in Enschede, 39 jaar oud. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 01-06-1883 in Lonneker [bron: Aktenr 38] met Evert Jan Blikman, 26 jaar oud. Evert is geboren op 26-04-1857 in Laren (Gld) [bron: Aktenr 37], zoon van Herman Blikman en Janna Emsbroek. Evert is overleden op 11-12-1933 in Enschede, 76 jaar oud [bron: Aktenr 494].
Notitie bij Evert: Trouwde later met Hilligje Schuurhuis
Beroep:
Vrachtrijder
IX-w Andries Visser is geboren op 09-08-1848 in Lonneker [bron: Aktenr 135], zoon van Andries Visser (zie VIII-k) en Hermina Lutje Schipholt. Andries is overleden op 17-04-1913 in Lonneker, 64 jaar oud [bron: Aktenr 95].
Beroep:
Landbouwer
Andries trouwde, 27 jaar oud, op 19-08-1875 in Lonneker [bron: Aktenr 58] met Hermina Agterhorst, 21 of 22 jaar oud. Hermina is geboren in 1853 in Lonneker, dochter van Gerrit Jan Agterhorst en Jenneken Horst. Hermina is overleden op 24-06-1912 in Lonneker, 58 of 59 jaar oud [bron: Aktenr 114].
Kinderen van Andries en Hermina:
1 Albert Visser, geboren op 10-02-1876 in Lonneker. Volgt X-at.
2 Gerrit Jan Visser, geboren op 23-08-1878 in Lonneker [bron: Aktenr 268]. Gerrit is overleden op 09-12-1904 in Lonneker, 26 jaar oud [bron: Aktenr 243].
Beroep:
Landbouwer
3 Hermina Visser, geboren op 03-11-1880 in Lonneker [bron: Aktenr 362]. Hermina is overleden.
4 Jan Hendrik Visser, geboren op 04-01-1884 in Lonneker [bron: Aktenr 2]. Jan is overleden op 15-05-1902 in Enschede, 18 jaar oud [bron: Aktenr 156].
5 Andries Visser, geboren op 31-07-1886 in Lonneker [bron: Aktenr 118]. Andries is overleden op 16-07-1909 in Lonneker, 22 jaar oud [bron: Aktenr 153].
Beroep:
Kantoorbediende
6 Herman Visser, geboren op 21-08-1888 in Lonneker [bron: Aktenr 152]. Herman is overleden op 03-01-1944 in Enschede, 55 jaar oud [bron: Aktenr 18]. Herman bleef ongehuwd.
7 Hein Visser, geboren op 07-01-1891 in Lonneker [bron: Aktenr 7]. Hein is overleden.
8 Johanna Hendrika Visser, geboren op 09-11-1893 in Lonneker [bron: Aktenr 228]. Johanna is overleden op 11-11-1950 in Enschede, 57 jaar oud [bron: Aktenr 1068]. Johanna trouwde, 33 jaar oud, op 15-12-1926 in Lonneker [bron: Aktenr 174] met Jan Karel Arnold Brookhuis, 34 of 35 jaar oud. Jan is geboren in 1891 in Oldenzaal, zoon van Johan Bernard Christiaan Wilhelm Brookhuis en Anna Catharina Schutte. Jan is overleden op 27-06-1942 in Enschede, 50 of 51 jaar oud [bron: Aktenr 429].
Beroep:
Handelsagent
9 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 10-05-1896 in Lonneker [bron: Aktenr 80].
10 NN Visser, levenloos geboren dochter, geboren op 08-06-1897 in Lonneker [bron: Aktenr 80].
X-at Albert Visser is geboren op 10-02-1876 in Lonneker [bron: Aktenr 63], zoon van Andries Visser (zie IX-w) en Hermina Agterhorst. Albert is overleden op 17-03-1943 in Enschede, 67 jaar oud [bron: Aktenr 206].
Beroep:
Landbouwer
Albert trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1900 in Lonneker [bron: Aktenr 34] met Aleida Meijeringh, 22 jaar oud. Aleida is geboren op 14-02-1878 in Lonneker [bron: Aktenr 55], dochter van Jan Meijeringh en Jenneken Nijhuis. Aleida is overleden op 03-11-1939 in Enschede, 61 jaar oud [bron: Aktenr 697].
Kinderen van Albert en Aleida:
1 Hermina Johanna Visser, geboren op 07-09-1900 in Lonneker [bron: Aktenr 294]. Hermina is overleden op 28-04-1919 in Enschede, 18 jaar oud [bron: Aktenr 179].
2 Johanna Hermina Visser, geboren op 30-11-1901 in Lonneker [bron: Aktenr 440]. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 31 jaar oud, op 11-02-1933 in Lonneker [bron: Aktenr 18] met Gerhard Johan Gelderman, 28 of 29 jaar oud. Gerhard is geboren in 1904 in Hengelo (0v), zoon van Arend Gelderman en Johanna ter Wengel. Gerhard is overleden.
Beroep:
Textielarbeider
3 Jannetta Hendrika Visser, geboren op 14-04-1904 in Lonneker [bron: Aktenr 168]. Jannetta is overleden. Jannetta trouwde, 26 jaar oud, op 11-10-1930 in Lonneker [bron: Aktenr 185] met Ludwig Herman Langkamp, 27 jaar oud. Ludwig is geboren op 01-05-1903 in Lonneker [bron: Aktenr 181], zoon van Martinus Langkamp en Diena Johanna Koke. Ludwig is overleden op 14-05-1958 in Enschede, 55 jaar oud [bron: Aktenr 400].
4 Albert Jan Hendrik Visser, geboren op 02-12-1907 in Lonneker [bron: Aktenr 520]. Albert is overleden.
5 Alida Albertha Visser, geboren op 26-10-1912 in Lonneker [bron: Aktenr 475]. Alida is overleden.
6 Henni Visser, geboren in 1917 in Lonneker. Henni is overleden op 27-11-1946 in Hellendoorn, 28 of 29 jaar oud [bron: Aktenr 154].
Beroep:
Bouwvakarbeider
IX-x Lukas Visser is geboren op 09-07-1855 in Lonneker [bron: Aktenr 141], zoon van Andries Visser (zie VIII-k) en Hermina Lutje Schipholt. Lukas is overleden op 04-10-1923 in Enschede, 68 jaar oud [bron: Aktenr 295]. Lukas trouwde, 24 jaar oud, op 23-01-1880 in Lonneker [bron: Aktenr 6] met Hendrina Agterhorst, 24 jaar oud. Hendrina is geboren op 08-02-1855 in Lonneker [bron: Aktenr 25], dochter van Gerrit Jan Agterhorst en Jenneken Horst. Hendrina is overleden op 11-10-1921 in Enschede, 66 jaar oud [bron: Aktenr 299].
Kinderen van Lukas en Hendrina:
1 Albert Visser, geboren op 16-04-1880 in Lonneker. Volgt X-au.
2 Johanna Visser, geboren op 06-02-1882 in Lonneker [bron: Aktenr 45]. Johanna is overleden op 23-03-1963 in Enschede, 81 jaar oud [bron: Aktenr 294]. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 27-02-1904 in Enschede [bron: Aktenr 30] met Hermanus Johannes Hintzbergen, 24 jaar oud. Hermanus is geboren op 29-11-1879 in Enschede [bron: Aktenr 156], zoon van George Frederik Hintzbergen en Aaltjen Zwijnenberg. Hermanus is overleden op 25-11-1959 in Enschede, 79 jaar oud [bron: Aktenr 949].
Beroep:
Fabrieksarbeider
3 Gerrit Jan Visser, geboren op 13-04-1886 in Enschede. Volgt X-av.
4 Herman Jan Hendrik Visser, geboren op 19-11-1894 in Enschede [bron: Aktenr 611]. Herman is overleden op 11-06-1895 in Enschede, 6 maanden oud [bron: Aktenr 153].
X-au Albert Visser is geboren op 16-04-1880 in Lonneker [bron: Aktenr 123], zoon van Lukas Visser (zie IX-x) en Hendrina Agterhorst. Albert is overleden op 23-01-1939 in Enschede, 58 jaar oud [bron: Aktenr 47]. Hij is begraven in Enschede (Ooster begraafpl).
Beroep:
Garagehouder
Albert trouwde, 32 jaar oud, op 10-04-1913 in Woerden [bron: Aktenr 11] met Adriana van de Bovenkamp, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 11-02-1889 in Woerden [bron: Aktenr 23], dochter van Peter van de Bovenkamp en Gerritje van der Voorst. Adriana is overleden op 22-07-1972, 83 jaar oud. Zij is begraven in Enschede (Ooster begraafpl).
X-av Gerrit Jan Visser is geboren op 13-04-1886 in Enschede [bron: Aktenr 151], zoon van Lukas Visser (zie IX-x) en Hendrina Agterhorst. Gerrit is overleden.
Beroep:
Wagenmaker
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 14-10-1911 in Enschede [bron: Aktenr 242] met Anna Rougoor, 26 jaar oud. Anna is geboren op 10-04-1885 in Enschede [bron: Aktenr 140], dochter van Jan Gerhard Rougoor en Geertruida Goorhuis. Anna is overleden op 15-10-1947 in Enschede, 62 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Anna:
1 Geertruida Visser, geboren in 03-1917 in Enschede. Geertruida is overleden op 12-04-1917 in Enschede, 1 maand oud [bron: Aktenr 173].
2 Hendrina Visser, geboren in 03-1917 in Enschede. Hendrina is overleden.
VIII-l Berend Visser is geboren op 20-03-1829 in Heerde [bron: Aktenr 36], zoon van Albert Visser (Jans) (zie VII-e) en Grietje Hoekert. Berend is overleden op 28-04-1896 in Heerde, 67 jaar oud (oorzaak: pneumonia, longontsteking) [bron: Aktenr: 51].
Beroep:
Landbouwer
Berend:
(1) trouwde, 39 jaar oud, op 30-01-1869 in Heerde [bron: Aktenr: 4] met Johanna Loghem, 33 jaar oud. Johanna is geboren op 11-06-1835 in Epe [bron: Aktenr 89], dochter van Gerrit Loghem en Hermina van Noorel. Johanna is overleden op 22-06-1881 in Heerde, 46 jaar oud [bron: Aktenummer: 71].
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 13-01-1882 in Heerde [bron: Aktenr: 1] met Geertje de Wilde, 47 jaar oud. Geertje is geboren op 27-12-1834 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 177], dochter van Mijnt de Wilde en Gerrigje Kamphuis. Geertje is overleden op 21-09-1909 in Heerde, 74 jaar oud [bron: Aktenr: 86]. Geertje is weduwe van Willem Stokking (1827-vóór 1859), met wie zij trouwde op 19-04-1857 in Epe [bron: Aktenummer: 15]. Geertje is weduwe van Jan van Triest (1816-1878), met wie zij trouwde op 29-10-1859 in Heerde [bron: Aktenr: 36].
Notitie bij Geertje: Weduwe van Willem Stokking
Kinderen van Berend en Johanna:
1 Grietje Visser, geboren op 13-04-1869 in Heerde [bron: Aktenr 54]. Grietje is overleden op 14-05-1939 in Apeldoorn, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 323]. Grietje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 05-11-1892 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 124] met Peter Bomhof, 24 jaar oud. Peter is geboren op 06-09-1868 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 286], zoon van Lucas Bomhof en Machteld van Brugge. Peter is overleden op 17-12-1906 in Apeldoorn, 38 jaar oud [bron: Aktenummer: 550].
Beroep:
Slager
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 25-09-1919 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 259] met Matil Jaques Chevallier, 39 of 40 jaar oud. Matil is geboren in 1879 in ’s Gravenhage, zoon van Pierre Chevallier en Cornelia Lewis. Matil is overleden.
Beroep:
Spoorweg conducteur
2 Gerrit Visser, geboren op 13-09-1871 in Heerde. Volgt IX-y.
3 Alberta Willemina Visser, geboren op 20-07-1874 in Heerde [bron: Aktenr 97]. Alberta is overleden op 31-01-1927 in Apeldoorn, 52 jaar oud [bron: Aktenummer: 64]. Alberta trouwde, 24 jaar oud, op 19-08-1898 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 31] met Fredrik Reinier Garretsen, 26 jaar oud. Fredrik is geboren op 19-01-1872 in Oldebroek [bron: Aktenr 13], zoon van Frederik Wilhelm Garretsen en Reintje Eeltink. Fredrik is overleden.
Beroep:
Broodbakker
4 Aaltje Visser, geboren op 05-11-1875 in Heerde [bron: Aktenr 166]. Aaltje is overleden op 08-02-1878 in Heerde, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
5 Aaltje Visser, geboren op 02-08-1878 in Heerde (buurtschap Bonenburg) [bron: Aktenr 113]. Aaltje is overleden.
6 NN Visser, levenloos geboren dochter, geboren op 22-06-1881 in Heerde [bron: Aktenummer: 70].
Notitie bij NN: Geboren in een huis in de Wijk den Bonenburg
IX-y Gerrit Visser is geboren op 13-09-1871 in Heerde [bron: Aktenr 133], zoon van Berend Visser (zie VIII-l) en Johanna Loghem. Gerrit is overleden op 27-03-1936 in Heerde, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 27].
Beroep:
Timmerman
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1899 in Heerde [bron: Aktenr: 18] met Roelofje Jonker, 22 jaar oud. Roelofje is geboren op 16-01-1877 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 9], dochter van Teunis Jonker en Klasina Draaijer. Roelofje is overleden op 03-10-1939 in Heerde, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 62].
Kinderen van Gerrit en Roelofje:
1 Johanna Visser, geboren op 16-02-1900 in Heerde [bron: Aktenr 23]. Johanna is overleden op 12-06-1959 in Heerde, 59 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 24-11-1923 in Heerde [bron: Aktenr 63] met Gerhardus van de Beek, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Gerhardus was de volgende getuige aanwezig: Albert van de Beek (broer van de bruidegom) en Teunis Brouwer (oom van de bruid). Gerhardus is geboren op 09-09-1895 in Heerde (buurtschap de Beek) [bron: Aktenr 125], zoon van Albert van de Beek en Aleida Hogeboom. Gerhardus is overleden op 02-06-1972 in Heerde, 76 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Landarbeider
2 Teunis Visser, geboren op 22-01-1902 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt X-aw.
3 Klaas Visser, geboren op 11-12-1910 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 185]. Klaas is overleden op 05-02-1914 om 16:00 in Heerde, 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
4 Betje Visser, geboren in 1916 in Heerde. Betje is overleden. Betje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 17-07-1937 in Heerde [bron: Aktenr 48] met Harm Kaal, 20 of 21 jaar oud. Harm is geboren in 1916 in Deventer, zoon van Jan Kaal en Johanna Hendrika de Haan. Harm is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
X-aw Teunis Visser is geboren op 22-01-1902 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 9], zoon van Gerrit Visser (zie IX-y) en Roelofje Jonker. Teunis is overleden op 12-11-1969, 67 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Metselaar
Teunis trouwde, 23 jaar oud, op 10-10-1925 in Heerde [bron: Aktenr 54] met Johanna Arendina Grolleman, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Zwarthof (zwager van de bruid) en Gerhardus van de Beek (zwager van de bruidegom0. Johanna is geboren op 10-09-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 137], dochter van Derk Grolleman en Hermina Boeve. Johanna is overleden op 10-06-1996, 95 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
VIII-m Jacob Visser is geboren op 13-09-1834 om 20:00 in Heerde, zoon van Albert Visser (Jans) (zie VII-e) en Grietje Hoekert. Jacob is overleden op 05-02-1907 in Hattem, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 5].
Beroep:
Boerenknecht
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 09-02-1860 in Hattem [bron: Aktenummer: 3] met Jantjen Eijkelboom, 31 jaar oud. Jantjen is geboren op 25-07-1828 om 18:00 in Hattem [bron: Aktenr 045], dochter van Derk Eijkelboom (Geurts) en Dina Wildeman. Jantjen is overleden op 18-12-1898 in Hattem, 70 jaar oud.
Notitie bij Jantjen: Gewoond hebbende in Wijk A nr. 176 te Hattem, geboren in het huis in Wijk C nr. 45
Overleden te haren huize in Wijk A nr. 176
Kinderen van Jacob en Jantjen:
1 Dina Visser, geboren op 21-08-1863 om 04:00 in Hattem [bron: Aktenr 069]. Bij de geboorteaangifte van Dina was de volgende getuige aanwezig: Geerlig Eikelboom (arbeider) en Teunis Eijkelboom (arbeider). Dina is overleden op 19-04-1901 om 02:00 in Hattem, 37 jaar oud [bron: Aktenummer: 18].
Notitie bij Dina: Gewoond hebbende Wijk B nr. 119.te Hattem
Dina trouwde, 21 jaar oud, op 21-01-1885 in Hattem [bron: Aktenummer: 2] met Gerrit Wiesenberg, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 09-09-1860 in Oldebroek [bron: Aktenr 88], zoon van Harmen Wiesenberg en Elisabeth Wijne. Gerrit is overleden op 03-08-1932 in Hattem, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 27].
Beroep:
Arbeider
2 Albert Visser, geboren op 02-02-1869 in Hattem. Volgt IX-z.
IX-z Albert Visser is geboren op 02-02-1869 om 05:30 in Hattem [bron: Aktenr 011], zoon van Jacob Visser (zie VIII-m) en Jantjen Eijkelboom. Albert is overleden.
Notitie bij Albert: Geboren in het huis in Wijk C nr. 97
Beroep:
Polderjongen
Albert trouwde, 38 jaar oud, op 10-10-1907 in Alkmaar [bron: Aktenummer: 137] met Aagje Hein, 19 of 20 jaar oud. Aagje is geboren in 1887 in Alkmaar, dochter van Dirk Hein en Wilhelmina Schermer. Aagje is overleden.
VI-f Sarris Visser (Stevens) is geboren in 1721 in Heerde, zoon van Steven Visser (Herms) (zie V-b) en Geertje Jans. Hij is gedoopt op 21-03-1721 in Heerde. Sarris is overleden op 17-11-1801 in Heerde, 79 of 80 jaar oud. Hij is begraven op 23-11-1801 in Heerde. Sarris:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 21-03-1751 in Heerde met Hendrikje Jacobs, nadat zij op 28-02-1751 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Hendrikje is overleden vóór 1767.
(2) trouwde, 45 of 46 jaar oud, op 05-07-1767 in Heerde met Grietjen Waterkamp (Gerrits), 27 of 28 jaar oud, nadat zij op 20-06-1767 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Grietjen is geboren in 1739 in Heerde (buurtschap Hoorn), dochter van Gerrit Teunis. Grietjen is overleden op 26-02-1814 om 19:00 in Heerde, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 11]. Zij is begraven op 02-03-1814 in Heerde.
Notitie bij Grietjen: Overleden in het huis nr. 45 in het dorp Heerde
Kinderen van Sarris en Hendrikje:
1 Steven Visser (Sarris), geboren in 1752 in Heerde. Hij is gedoopt op 06-02-1752 in Heerde. Steven is overleden vóór 1762 in Heerde, ten hoogste 10 jaar oud.
2 Geertjen Visser (Sarris), geboren op 20-05-1753 in Heerde. Geertjen is overleden op 19-07-1814 in Hattem, 61 jaar oud.
Notitie bij Geertjen: Overleden in het huis in Wijk A nr. 84 in den Kerkstraat.
Geertjen trouwde, 22 jaar oud, op 22-10-1775 in Hattem met Jan Ruiter (Jansen), nadat zij op 30-09-1775 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren in Hattem. Jan is overleden omstreeks 1814.
3 Jacob Visser (Sarris), geboren in 1755 in Heerde. Hij is gedoopt op 09-02-1755 in Heerde. Jacob is overleden.
4 Gerritjen Visser (Sarris), geboren in 1756 in Heerde. Zij is gedoopt op 04-03-1756 in Heerde. Gerritjen is overleden vóór 1759 in Heerde, ten hoogste 3 jaar oud.
5 Gerritjen Visser (Sarris), geboren in 1759 in Heerde. Zij is gedoopt op 04-03-1759 in Heerde. Gerritjen is overleden.
6 Steven Visser (Sarris), geboren in 1762 in Heerde. Zij is gedoopt op 14-03-1762 in Heerde. Steven is overleden.
Kinderen van Sarris en Grietjen:
7 Aaltjen Visser (Sarris), geboren in 1768 in Heerde. Zij is gedoopt op 04-04-1768 in Heerde. Aaltjen is overleden op 01-11-1827 in Heerde, 58 of 59 jaar oud [bron: Aktenummer: 46]. Aaltjen bleef ongehuwd.
8 Willempje Visser (Sarris), geboren in 1774 in Heerde. Zij is gedoopt op 24-07-1774 in Heerde. Willempje is overleden op 09-05-1844 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 42]. Willempje bleef ongehuwd.
V-c Sarris Visscher (Herms) is geboren in 1684 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Harmen Visscher (Jansen) (zie IV-a) en Aaltjen Sarris. Hij is gedoopt op 27-10-1684 in Heerde. Sarris is overleden. Sarris trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 15-12-1715 in Heerde met Margaretha Lubbers (Willems), 32 of 33 jaar oud, nadat zij op 23-11-1715 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Margaretha is geboren in 1682 in Heerde (buurtschap Markluiden). Zij is gedoopt op 22-10-1682 in Heerde. Margaretha is overleden.
Notitie bij Margaretha: Jongedochter van Merklant
Kinderen van Sarris en Margaretha:
1 Herman Visscher (Sarris), geboren in 1720 in Heerde. Volgt VI-g.
2 Hendrik Visscher (Sarris), geboren in 1722 in Heerde. Hij is gedoopt op 01-01-1722 in Heerde. Hendrik is overleden vóór 1727 in Heerde, ten hoogste 5 jaar oud.
3 Henrik Visscher (Sarris), geboren in 1727 in Heerde. Volgt VI-h.
4 Gijsbertjen Visscher (Sarris), geboren in 1731 in Heerde. Zij is gedoopt op 01-04-1731 in Heerde. Gijsbertjen is overleden op 26-08-1805 in Heerde, 73 of 74 jaar oud. Gijsbertjen trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 27-03-1757 in Heerde met Albert Keiser (Jans), 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 04-03-1757 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Albert is geboren in 1730 in Heerde, zoon van Jan Keiser (Claassen) en Hendrikje Claas. Hij is gedoopt op 17-09-1730 in Heerde. Albert is overleden op 19-09-1807 in Heerde, 76 of 77 jaar oud.
VI-g Herman Visscher (Sarris) is geboren in 1720 in Heerde, zoon van Sarris Visscher (Herms) (zie V-c) en Margaretha Lubbers (Willems). Hij is gedoopt op 21-01-1720 in Heerde. Herman is overleden.
Notitie bij Herman: Op Michelij (= september) 1741 aangenomen als lidmaat (Lidmatenboek. RAG: DTB 876-276/14)
Herman trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 27-02-1757 in Heerde met Geertien van Emst (Jans), 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 05-02-1757 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Geertien is geboren in 1734 in Heerde, dochter van Jan van Emst en Catharina van Apeldoorn (Hendriks). Zij is gedoopt op 18-12-1734 in Heerde. Geertien is overleden.
Kinderen van Herman en Geertien:
1 Zarris Visser, geboren in 1759 in Heerde. Hij is gedoopt op 18-03-1759 in Heerde. Zarris is overleden.
2 Grietjen Visser, geboren in 1760 in Heerde. Zij is gedoopt op 03-08-1760 in Heerde. Grietjen is overleden.
3 Catarina Visser, geboren in 1762 in Heerde. Zij is gedoopt op 28-02-1762 in Heerde. Catarina is overleden op 21-12-1836 in Heerde, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 91]. Catarina bleef ongehuwd.
4 Sarris Visser, geboren in 1764 in Heerde. Volgt VII-f.
5 Jan Visser, geboren in 1766 in Heerde. Volgt VII-g.
VII-f Sarris Visser is geboren in 1764 in Heerde, zoon van Herman Visscher (Sarris) (zie VI-g) en Geertien van Emst (Jans). Hij is gedoopt op 19-02-1764 in Heerde. Sarris is overleden op 18-03-1853 in Terwolde (Gem. Voorst), 88 of 89 jaar oud [bron: Aktenummer: 44]. Sarris trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 25-05-1794 in Deventer met Jenneken Stokkers (Klein Markerink), 28 of 29 jaar oud. Jenneken is geboren in 1765 in Neede (Gld), dochter van Jan Stokkers en Geertrui Scholten. Jenneken is overleden op 06-05-1839 in Terwolde (Gem. Voorst), 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 77].
Kinderen van Sarris en Jenneken:
1 Hermina Visser, geboren op 01-11-1794 in Neede (Gld). Hermina is overleden.
2 Gerrit Visser, geboren op 07-12-1796 in Neede (Gld). Gerrit is overleden.
3 Gradus Visser, geboren op 29-11-1798 in Neede (Gld). Volgt VIII-n.
4 Jan Visser, geboren op 15-01-1804 in Terwolde (Gem. Voorst). Volgt VIII-o.
5 Berend Visser, geboren in 1806 in Terwolde (Gem. Voorst). Volgt VIII-p.
VIII-n Gradus Visser is geboren op 29-11-1798 in Neede (Gld), zoon van Sarris Visser (zie VII-f) en Jenneken Stokkers (Klein Markerink). Gradus is overleden op 06-04-1864 in Wilp (Gem. Voorst), 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 59].
Beroep:
Smid
Gradus trouwde, 39 jaar oud, op 26-05-1838 in Voorst (Gld) [bron: Aktenummer: 32] met Derkjen Voorhorst, 26 of 27 jaar oud. Derkjen is geboren in 1811 in Terwolde (Gem. Voorst), dochter van Gerrit Voorhorst en Mechteldgen Hoegen. Derkjen is overleden.
Kinderen van Gradus en Derkjen:
1 Sarris Visser, geboren op 31-03-1839 in Wilp (Gem. Voorst). Sarris is overleden op 03-08-1869 in Zutphen, 30 jaar oud [bron: Aktenummer: 140].
Beroep:
Smid
2 Martha Visser, geboren op 12-03-1841 in Wilp (Gem. Voorst). Martha is overleden op 12-01-1876 in Holten, 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 4]. Martha trouwde, 23 jaar oud, op 15-09-1864 in Holten [bron: Aktenummer: 28] met Willem Hoogstoevenbeld, 25 of 26 jaar oud. Willem is geboren in 1838 in Holten, zoon van Hendrik Hoogstoevenbeld en Hendrina Aaftink. Willem is overleden. Willem trouwde later op 25-09-1876 in Diepenveen (Ov) [bron: Aktenummer: 25] met Gerdina Schurink (geb. 1847).
Beroep:
Bakker
3 Jenneken Visser, geboren in 1843 in Wilp (Gem. Voorst). Jenneken is overleden op 04-01-1848 in Wilp (Gem. Voorst), 4 of 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 10].
4 Gerritje Visser, geboren in 1845 in Wilp (Gem. Voorst). Gerritje is overleden op 30-11-1853 in Wilp (Gem. Voorst), 7 of 8 jaar oud [bron: Aktenummer: 148].
5 Berend Visser, geboren op 19-01-1847 in Voorst (Gld). Volgt IX-aa.
IX-aa Berend Visser is geboren op 19-01-1847 in Voorst (Gld), zoon van Gradus Visser (zie VIII-n) en Derkjen Voorhorst. Berend is overleden op 19-04-1901 in Amsterdam, 54 jaar oud.
Beroep:
Smid
Berend:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 14-10-1867 in Voorst (Gld) [bron: Aktenummer: 47] met Elisabeth Lokman, 24 of 25 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1842 in Gorssel (Gld), dochter van Bernardus Lokman en Maria Muileman. Elisabeth is overleden op 08-10-1875 in Wilp (Gem. Voorst), 32 of 33 jaar oud [bron: Aktenr 186].
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 22-04-1876 [bron: Aktenummer: 35] met Johanna Vinke, 19 of 20 jaar oud. Johanna is geboren in 1856 in Twello (Gem. Voorst), dochter van Teunis Vinke en Hendrika Tiemens. Johanna is overleden op 18-06-1931 in Bennebroek, 74 of 75 jaar oud.
Kinderen van Berend en Elisabeth:
1 Gradus Visser, geboren in 1868 in Wilp (Gem. Voorst). Volgt X-ax.
2 Marinus Visser, geboren in 1871 in Wilp (Gem. Voorst). Volgt X-ay.
3 Berendina Visser, geboren in 1874 in Wilp (Gem. Voorst). Berendina is overleden op 06-07-1882 in Wilp (Gem. Voorst), 7 of 8 jaar oud [bron: Aktenr. 91].
Kinderen van Berend en Johanna:
4 Hendrikus Antonie (Henk) Visser, geboren op 21-04-1877 in Wilp (Gem. Voorst). Henk is overleden.
Notitie bij Henk: Verhuisd naar Zaandam in 1902
5 Berend Visser, geboren op 29-01-1879 in Wilp (Gem. Voorst). Volgt X-az.
6 Jacob Visser, geboren op 01-08-1882 in Wilp (Gem. Voorst). Jacob is overleden op 12-08-1882 in Wilp (Gem. Voorst), 11 dagen oud [bron: Aktenummer: 102].
7 Berendina Visser, geboren op 01-08-1882 in Wilp (Gem. Voorst). Berendina is overleden op 01-09-1882 in Wilp (Gem. Voorst), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 107].
8 Johanna Visser, geboren op 20-04-1887 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 199]. Johanna is overleden.
9 Jacob Visser, geboren op 09-07-1888 in Leersum [bron: Aktenummer: 23]. Jacob is overleden op 02-03-1894, 5 jaar oud.
10 Martha Visser, geboren op 09-11-1889. Martha is overleden op 09-05-1890 in Utrecht, 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 819].
11 Hendrika Visser, geboren op 30-05-1891 in Utrecht. Hendrika is overleden op 11-04-1892 in Amsterdam, 10 maanden oud.
12 Theunis (Tinus) Visser, geboren op 11-09-1892 in Amsterdam. Tinus is overleden op 13-05-1893 in Amsterdam, 8 maanden oud.
13 Teunis Visser, geboren op 27-03-1894 in Amsterdam. Teunis is overleden op 11-06-1894 in Amsterdam, 2 maanden oud.
14 Tiemen Visser, geboren op 15-12-1896 in Amsterdam. Tiemen is overleden.
X-ax Gradus Visser is geboren in 1868 in Wilp (Gem. Voorst), zoon van Berend Visser (zie IX-aa) en Elisabeth Lokman. Gradus is overleden op 31-03-1949 in Gorssel (Gld), 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 32].
Beroep:
Smid
Gradus:
(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 17-02-1894 in Voorst (Gld) [bron: Aktenummer: 14] met Maria Hendrika van Dommelen, 20 of 21 jaar oud. Maria is geboren in 1873 in Amerongen, dochter van Dirk van Dommelen en Geertrui van der Waals. Maria is overleden op 24-01-1916 in Gendringen, 42 of 43 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
(2) trouwde, 51 of 52 jaar oud, op 26-08-1920 in Deventer [bron: Aktenummer: 189] met Femmetje Geertruida Johanna Jansen, 41 of 42 jaar oud. Femmetje is geboren in 1878 in Deventer, dochter van Gerrardus Jacobus Jansen en Daatje Voet. Femmetje is overleden op 12-12-1941 in Deventer, 62 of 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 545].
Notitie bij Femmetje: Weduwe van Dirk Willem Jansen
Kinderen van Gradus en Maria:
1 Geertrui Visser, geboren in 1895 in Deventer. Geertrui is overleden. Geertrui trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 27-01-1917 in Gendringen [bron: Aktenummer: 5] met Jan Hendrik Harmelink, 22 jaar oud. Jan is geboren op 14-03-1894 in Pol (Gem. Oude IJsselstreek) [bron: Aktenr 33], zoon van Jan Hendrik Harmelink en Willemina Harmelink. Jan is overleden.
Beroep:
Metselaar
2 Berend Visser, geboren in 1896 in Deventer. Berend is overleden op 13-01-1930 in Zutphen, 33 of 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 4].
3 Elisabeth Visser, geboren in 1899 in Deventer. Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 25-08-1921 in Deventer [bron: Aktenummer: 228] met Gerrit Halfwerk, 29 of 30 jaar oud. Gerrit is geboren in 1891 in Olst, zoon van Geerling Halfwerk en Jennigjen Bennink. Gerrit is overleden.
Beroep:
Dagloner
4 Maria Hendrika Visser, geboren in 1906 in Deventer. Maria is overleden op 18-11-1910 in Ulft (Gem. Gendringen), 3 of 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 133].
5 Marcelis Siebrand Visser, geboren in 1908 in Gendringen. Marcelis is overleden op 19-11-1910 in Ulft (Gem. Gendringen), 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 134].
6 Johanna Catharina Visser, geboren in 10-1909 in Gendringen. Johanna is overleden op 15-11-1910 in Ulft (Gem. Gendringen), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 126].
7 Gerard Visser, geboren in 1916 in Gendringen. Gerard is overleden op 22-03-1917 in Genderingen, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 31].
Kind van Gradus en Femmetje:
8 Henri Visser, geboren in 1925 in Deventer. Henri is overleden op 27-08-1946 in Deventer, 20 of 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 424]. Henri bleef ongehuwd.
Beroep:
Fabrieksarbeider
X-ay Marinus Visser is geboren in 1871 in Wilp (Gem. Voorst), zoon van Berend Visser (zie IX-aa) en Elisabeth Lokman. Marinus is overleden op 30-05-1910 in Zutphen, 38 of 39 jaar oud [bron: Aktenummer: 145].
Beroep:
Smid
Marinus trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 12-08-1896 in Zutphen [bron: Aktenummer: 87] met Henrica ten Bosch, 24 of 25 jaar oud. Henrica is geboren in 1871 in `s Hertogenbosch, dochter van Arend ten Bosch en Elisabeth Lokman. Henrica is overleden op 14-01-1936 in Zutphen, 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 13].
Kind van Marinus en Henrica:
1 Marinus Johannes Visser, geboren in 1908 in Zutphen. Marinus is overleden op 25-02-1910 in Zutphen, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 45].
X-az Berend Visser is geboren op 29-01-1879 in Wilp (Gem. Voorst), zoon van Berend Visser (zie IX-aa) en Johanna Vinke. Berend is overleden op 03-02-1962 in Amsterdam, 83 jaar oud.
Beroep:
Smid
Berend trouwde, 22 jaar oud, op 01-08-1901 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.26;fol.41v] met Niesje Beerman, 23 jaar oud. Niesje is geboren op 01-08-1878 in Amsterdam, dochter van Gerardus Beerman en Maria Johanna Lantman. Niesje is overleden op 04-03-1956 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Kinderen van Berend en Niesje:
1 Johanna Maria Visser, geboren op 19-04-1902 in Amsterdam. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: Op 18-7-1922 verhuisd naar R’dam
Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 01-07-1926 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.6C;fol.42] met Johannes Christiaan Maijer, 25 of 26 jaar oud. Johannes is geboren in 1900 in Amsterdam, zoon van Johannes Hendricus Maijer en Christina Smit. Johannes is overleden.
Beroep:
Handelsreiziger
2 Maria Catharina (Marie) Visser, geboren op 03-12-1904 in Amsterdam. Marie is overleden.
3 Berend Visser, geboren op 05-12-1906 in Amsterdam. Berend is overleden op 21-02-1907 in Amsterdam, 2 maanden oud.
4 Niesje Visser, geboren op 25-11-1908 in Amsterdam. Niesje is overleden.
Notitie bij Niesje: Niesje is vertrokken naar Medan (N.Indie)
5 Berend Visser, geboren op 14-07-1916 in Amsterdam. Volgt XI-bh.
6 Gerardus (Gerrit) Visser, geboren op 20-05-1918 in Amsterdam. Gerrit is overleden op 17-03-2003 in USA, 84 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Woonachtig in Amerika
XI-bh Berend Visser is geboren op 14-07-1916 in Amsterdam, zoon van Berend Visser (zie X-az) en Niesje Beerman. Berend trouwde, 29 jaar oud, op 15-12-1945 in Hoboken (Belgie) met Mathilda Clementina van Dorst, 21 jaar oud. Mathilda is geboren op 21-02-1924 in Hoboken (Belgie), dochter van Johannes van Dorst en Rosalia Josephina Drossaert. Mathilda is overleden.
Kinderen van Berend en Mathilda:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Christiaan Marinus Michael (Chris) Eijspaart. Chris is geboren op 20-09-1947 in Amsterdam, zoon van Arnoldus Franciscus Maria Eijspaart en Dorothea Maria Sanders. Chris is overleden op 04-12-1997 in Soest, 50 jaar oud.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar. Hij is een zoon van Niet openbaar en Niet openbaar.
VIII-o Jan Visser is geboren op 15-01-1804 in Terwolde (Gem. Voorst), zoon van Sarris Visser (zie VII-f) en Jenneken Stokkers (Klein Markerink). Jan is overleden op 08-09-1867 in Voorst (Gld), 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 120].
Beroep:
Smid
Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-10-1828 in Deventer [bron: Aktenummer: 95] met Janna Menop, 32 jaar oud. Janna is geboren op 29-03-1796 in Bathmen (OV), dochter van Willem Menop en Janna Nijenhuis. Janna is overleden op 15-11-1854 in Terwolde (Gem. Voorst), 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 142].
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 10-03-1859 in Deventer [bron: Aktenummer: 23] met Maria Meuleman, 51 jaar oud. Maria is geboren op 12-04-1807 in Gorssel (Gld), dochter van Jannes Meuleman en Elisabeth Sprikkelman. Maria is overleden op 21-04-1870 in Wilp (Gem. Voorst), 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 76].
Kinderen van Jan en Janna:
1 Gerrit Jan Visser, geboren in 1832 in Deventer. Volgt IX-ab.
2 Johanna Visser, geboren in 1835 in Terwolde (Gem. Voorst). Johanna is overleden op 03-05-1861 in Terwolde (Gem. Voorst), 25 of 26 jaar oud [bron: Aktenummer: 61]. Johanna bleef ongehuwd.
3 Sientje Visser, geboren in 1837 in Deventer. Sientje is overleden op 19-08-1843 in Terwolde (Gem. Voorst), 5 of 6 jaar oud [bron: Aktenummer: 123].
IX-ab Gerrit Jan Visser is geboren in 1832 in Deventer, zoon van Jan Visser (zie VIII-o) en Janna Menop. Gerrit is overleden op 23-06-1910 in Deventer, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 225]. Gerrit:
(1) trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 03-05-1860 in Deventer [bron: Aktenummer: 37] met Maria Dijkkamp, 37 jaar oud. Maria is geboren op 12-04-1823 in Heerde [bron: Aktenr 45], dochter van Jan Dijkkamp (Gerrits) en Grietjen Egberts. Maria is overleden in 1865 in Deventer, 41 of 42 jaar oud [bron: Aktenummer: 249].
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 09-11-1865 in Deventer [bron: Aktenummer: 134] met Pietronella Swepink, 31 of 32 jaar oud. Pietronella is geboren in 1833 in Deventer, dochter van Antonie Hendrik Swepink en Elisabeth van Dijk. Pietronella is overleden op 05-01-1907 in Deventer, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Jan Visser, geboren in 1862 in Deventer. Volgt X-ba.
2 Wilmiena Johanna Visser, geboren in 1864 in Deventer. Wilmiena is overleden op 15-12-1895 in Deventer, 30 of 31 jaar oud [bron: Aktenummer: 526]. Wilmiena trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 01-06-1892 in Deventer [bron: Aktenummer: 91] met Johann Balthas Wagner, 27 of 28 jaar oud. Johann is geboren in 1864 in Metzingen (Württemberg Dld), zoon van Christian Wagner en Anna Maria Birkert. Johann is overleden op 23-03-1898 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 33 of 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 106].
Kinderen van Gerrit en Pietronella:
3 Elisabeth Visser, geboren in 1869 in Deventer. Elisabeth is overleden op 30-12-1926 in Deventer, 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 416]. Elisabeth trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 19-12-1894 in Deventer [bron: Aktenummer: 205] met Berend Sivold, 28 of 29 jaar oud. Berend is geboren in 1865 in Zutphen, zoon van Jan Berend Sivold en Janna Heuvelsland. Berend is overleden.
4 Johanna Theodora Visser, geboren in 1872 in Deventer. Johanna is overleden op 19-01-1882 in Deventer, 9 of 10 jaar oud [bron: Aktenummer: 38].
X-ba Jan Visser is geboren in 1862 in Deventer, zoon van Gerrit Jan Visser (zie IX-ab) en Maria Dijkkamp. Jan is overleden op 16-07-1951 in Diepenveen (Ov), 88 of 89 jaar oud [bron: Aktenummer: 38].
Beroep:
Geweermaker
Jan trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 12-07-1888 in Deventer [bron: Aktenummer: 74] met Johanna Albers, 25 of 26 jaar oud. Johanna is geboren in 1862 in Deventer, dochter van Peter Ernst Albers en Derkjen Jansen. Johanna is overleden op 09-08-1936 in Deventer, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 49].
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Johanna Theodora Visser, geboren in 1890 in Deventer. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 20-04-1911 in Deventer [bron: Aktenummer: 37] met Teunis Eilander, 31 jaar oud. Teunis is geboren op 20-09-1879 in Deventer [bron: Aktenr 518], zoon van Gerrit Jan Eilander en Gerritdina Hendrika Kassenberg. Teunis is overleden op 20-07-1928 in Deventer, 48 jaar oud [bron: Aktenummer: 279].
Beroep:
Boekbinder
2 Peter Ernst Visser, geboren in 1891 in Deventer. Volgt XI-bi.
XI-bi Peter Ernst Visser is geboren in 1891 in Deventer, zoon van Jan Visser (zie X-ba) en Johanna Albers. Peter is overleden.
Beroep:
Geweermaker
Peter trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 10-12-1919 in Deventer [bron: Aktenummer: 262] met Arendina Beltman, 27 of 28 jaar oud. Arendina is geboren in 1891 in Deventer, dochter van Jannes Beltman en Jenneken van der Meer. Arendina is overleden.
VIII-p Berend Visser is geboren in 1806 in Terwolde (Gem. Voorst), zoon van Sarris Visser (zie VII-f) en Jenneken Stokkers (Klein Markerink). Berend is overleden op 08-07-1843 in Olst, 36 of 37 jaar oud [bron: Aktenummer: 67].
Beroep:
Smid
Berend trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 31-07-1829 in Olst [bron: Aktenummer: 15] met Gerdina Mol, 23 of 24 jaar oud. Gerdina is geboren in 1805 in Voorst (Gld), dochter van Gerrit Mol (Gosen) en Geertruij Slijkhuis (Arends). Gerdina is overleden op 19-05-1886 in Terwolde (Gem. Voorst), 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 76].
Kinderen van Berend en Gerdina:
1 Sander Visser, geboren op 25-11-1830 in Olst. Sander is overleden op 01-12-1830 in Olst, 6 dagen oud [bron: Aktenummer: 64].
2 Berend Visser, geboren in 1833 in Olst. Berend is overleden op 30-04-1844 in Olst, 10 of 11 jaar oud [bron: Aktenummer: 32].
3 Gerrit Visser, geboren in 1835 in Olst. Volgt IX-ac.
4 Jan Sarris Visser, geboren in 1837 in Olst. Jan is overleden op 16-06-1843 in Olst, 5 of 6 jaar oud [bron: Aktenummer: 62].
5 Geertruida Visser, geboren in 1839 in Olst. Geertruida is overleden op 24-04-1843 in Olst, 3 of 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 53].
6 Hermina Visser, geboren in 11-1840 in Olst. Hermina is overleden op 19-01-1841 in Olst, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 4].
7 Hermina Visser, geboren in 1842 in Olst. Hermina is overleden op 20-06-1843 in Welsum (Gem. Olst), 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 64].
IX-ac Gerrit Visser is geboren in 1835 in Olst, zoon van Berend Visser (zie VIII-p) en Gerdina Mol. Gerrit is overleden op 05-12-1904 in Welsum (Gem. Olst), 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 98].
Beroep:
Landbouwer
Gerrit:
(1) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 27-05-1869 in Voorst (Gld) [bron: Aktenummer: 40] met Helena Voorhorst, 19 of 20 jaar oud. Helena is geboren in 1849 in Terwolde (Gem. Voorst), dochter van Jacob Voorhorst en Heiltjen Voorhorst. Helena is overleden op 29-04-1883 in Terwolde (Gem. Voorst), 33 of 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 81].
(2) trouwde, 52 of 53 jaar oud, op 28-12-1888 in Olst [bron: Aktenummer: 32] met Hendrika Lankhorst, 27 of 28 jaar oud. Hendrika is geboren in 1860 in Olst, dochter van Hendrik Jan Klein Lankhorst en Lulofje Voorhorst. Hendrika is overleden op 17-01-1900 in Welsum (Gem. Olst), 39 of 40 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
Kinderen van Gerrit en Helena:
1 (Pleeg) Jan Visser, geboren in 1868 in Heerde, zoon van Helena Voorhorst. Jan is overleden op 24-09-1870 in Terwolde (Gem. Voorst), 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 171].
2 Berend Visser, geboren op 03-04-1870 in Terwolde (Gem. Voorst). Berend is overleden op 10-04-1870 in Terwolde (Gem. Voorst), 7 dagen oud [bron: Aktenummer: 69].
3 Heiltje Visser, geboren in 1871 in Terwolde (Gem. Voorst). Heiltje is overleden. Heiltje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 22-02-1893 in Voorst (Gld) [bron: Aktenummer: 19] met Hendrik Adriaan Lankhorst, 22 of 23 jaar oud. Hendrik is geboren in 1870 in Olst, zoon van Hendrik Jan Klein Lankhorst en Lulofje Voorhorst. Hendrik is overleden.
Beroep:
Landbouwer
4 NN Visser, levenloos geboren dochter, geboren op 27-07-1874 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 108].
5 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 18-08-1875 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 157].
6 Gerdina Visser, geboren in 01-1879 in Terwolde (Gem. Voorst). Gerdina is overleden op 01-11-1879 in Terwolde (Gem. Voorst), 10 maanden oud [bron: Aktenummer: 189].
Kinderen van Gerrit en Hendrika:
7 Helena Visser, geboren in 01-1900 in Welsum (Gem. Olst). Helena is overleden op 04-10-1900 in Welsum (Gem. Olst), 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 80].
8 Hendrika Visser, geboren in 01-1900 in Welsum (Gem. Olst). Hendrika is overleden op 14-06-1900 in Welsum (Gem. Olst), 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 55].
VII-g Jan Visser is geboren in 1766 in Heerde, zoon van Herman Visscher (Sarris) (zie VI-g) en Geertien van Emst (Jans). Hij is gedoopt op 31-03-1766 in Heerde. Jan is overleden op 13-09-1833 in Apeldoorn, 66 of 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 102].
Beroep:
Smid op het Loo
Jan trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 14-05-1797 in Apeldoorn met Hermina Buitenhof, 28 of 29 jaar oud. Hermina is geboren in 1768 in Apeldoorn, dochter van Frederik Buitenhof. Zij is gedoopt op 17-10-1768 in Apeldoorn. Hermina is overleden op 18-01-1828 in Apeldoorn, 59 of 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 9a].
Notitie bij Hermina: Weduwe van Jan Herberts
Kinderen van Jan en Hermina:
1 Hermanus Visser, geboren op 25-09-1798 in Apeldoorn. Volgt VIII-q.
2 Jan Visser, geboren op 01-05-1802 in Apeldoorn. Volgt VIII-r.
3 Jacoba Visser, geboren op 29-01-1804 in Apeldoorn. Jacoba is overleden op 06-04-1864 in Apeldoorn, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 122]. Jacoba trouwde, 29 jaar oud, op 19-07-1833 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 27] met Franciscus Johannes Jordens, 30 of 31 jaar oud. Franciscus is geboren in 1802 in Zwolle, zoon van Peter Jordens en Hendriena Rigter. Franciscus is overleden op 29-11-1857 in Apeldoorn, 54 of 55 jaar oud [bron: Aktenummer: 280].
Beroep:
Timmerman
4 Gerrit Visser, geboren op 10-08-1807 in Apeldoorn. Gerrit is overleden op 24-10-1888 in Apeldoorn (buurtschap Het Loo), 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 310]. Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Smid
5 Albertus Visser, geboren op 10-04-1810 in Apeldoorn. Albertus is overleden.
VIII-q Hermanus Visser is geboren op 25-09-1798 in Apeldoorn, zoon van Jan Visser (zie VII-g) en Hermina Buitenhof. Hermanus is overleden op 31-03-1856 in Apeldoorn, 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 73].
Beroep:
Smid
Hermanus trouwde, 26 jaar oud, op 30-10-1824 in Epe [bron: Aktenummer: 43] met Aartjen van Laar, 28 jaar oud. Aartjen is geboren op 03-04-1796 in Vaassen (Gem.Epe), dochter van Jannes van Laar en Geertjen van Laar. Zij is gedoopt op 10-04-1796 in Vaassen (Gem.Epe). Aartjen is overleden op 29-08-1868 in Apeldoorn, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 214].
Kinderen van Hermanus en Aartjen:
1 Aartjen Visser, geboren op 20-10-1817 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 60 Geecht als Aartjen Visser in 1824]. Aartjen is overleden op 03-07-1892 in Apeldoorn, 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 373]. Aartjen trouwde, 29 jaar oud, op 20-11-1846 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 38] met Elbertus Jonker, 30 jaar oud. Elbertus is geboren op 16-01-1816 in Apeldoorn (buurtschap Het Loo) [bron: Aktenummer: 9], zoon van Abraham Jonker en Neeltje Nijdeken (Gerrits). Elbertus is overleden op 21-05-1895 in Apeldoorn (buurtschap Het Loo), 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 176].
Beroep:
Verver
2 Johanna Hermina Visser, geboren op 05-11-1825 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 228]. Johanna is overleden op 06-07-1905 in Apeldoorn (buurtschap Het Loo), 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 280]. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1853 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 39] met Jan van Loenen, 23 jaar oud. Jan is geboren op 11-07-1829 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 149], zoon van Hermen Lucas van Loenen en Maria Huisman. Jan is overleden.
Beroep:
Huisknecht
3 Johannes Visser, geboren op 08-01-1828 in Apeldoorn. Volgt IX-ad.
4 Jan Visser, geboren op 01-02-1830 in Apeldoorn [bron: Aktenr 23]. Jan is overleden op 13-01-1832 in Apeldoorn, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
5 Mijntje Visser, geboren op 09-03-1832 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 38]. Mijntje is overleden op 10-11-1833 in Apeldoorn, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 114].
6 Hermina Visser, geboren op 11-03-1835 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 50]. Hermina is overleden op 16-01-1892 in Apeldoorn, 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 72]. Hermina trouwde, 30 jaar oud, op 13-05-1865 [bron: Aktenummer: 36] met Johan Daniel Niessink, 39 jaar oud. Johan is geboren op 13-07-1825 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 152], zoon van Jan Niessink en Gerritje Schouws. Johan is overleden op 21-10-1901 in Ermelo, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 67].
Notitie bij Johan: Weduwnaar van Gerritje Rouwenhorst
Beroep:
Tuinman
IX-ad Johannes Visser is geboren op 08-01-1828 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 11], zoon van Hermanus Visser (zie VIII-q) en Aartjen van Laar. Johannes is overleden op 22-06-1909 in Apeldoorn (buurtschap Het Loo), 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 289].
Beroep:
Grofsmid later Hofbeamte
Johannes:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 11-11-1854 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 78] met Geertjen van Vreden, 32 jaar oud. Geertjen is geboren op 03-09-1822 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 165], dochter van Willem van Vreden en Elsje Knippenberg. Geertjen is overleden op 21-06-1875 in Apeldoorn, 52 jaar oud [bron: Aktenummer: 191].
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 10-03-1877 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 25] met Derkje Rozeboom, 26 jaar oud. Derkje is geboren op 05-01-1851 in Ede, dochter van Gerrit Rozeboom en Hendrijntje van den Brink. Derkje is overleden op 29-04-1933 in Apeldoorn, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 266].
Kinderen van Johannes en Geertjen:
1 Hermanus Visser, geboren op 06-11-1855 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 290]. Hermanus is overleden op 03-09-1874 in Apeldoorn, 18 jaar oud [bron: Aktenummer: 257].
2 Willem Visser, geboren op 18-05-1858 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 157]. Willem is overleden op 11-04-1864 in Apeldoorn, 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 129].
3 Elsje Visser, geboren op 26-10-1860 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 293]. Elsje is overleden op 14-05-1909 in Apeldoorn (buurtschap Het Loo), 48 jaar oud [bron: Aktenummer: 231]. Elsje trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1885 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 57] met Willem de Grip, 26 jaar oud. Willem is geboren op 09-12-1858 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 353], zoon van Jan de Grip en Jacomijntje Brink. Willem is overleden.
Beroep:
Schilder
4 Gerrit Visser, geboren op 12-09-1862 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 294]. Gerrit is overleden op 17-12-1863 in Apeldoorn, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 275].
5 Aartje Visser, geboren op 02-03-1865 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 85]. Aartje is overleden op 30-08-1949 in Apeldoorn, 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 632]. Aartje bleef ongehuwd.
Kinderen van Johannes en Derkje:
6 Hermanus Visser, geboren op 02-07-1879 in Apeldoorn. Volgt X-bb.
7 Geertje Visser, geboren op 24-06-1881 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 268]. Geertje is overleden op 11-10-1949 in Apeldoorn, 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 721]. Geertje bleef ongehuwd.
8 Gerrit Visser, geboren op 01-12-1882 in Apeldoorn (buurtschap Het Loo) [bron: Aktenummer: 524]. Gerrit is overleden op 18-09-1885 in Apeldoorn (buurtschap Het Loo), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 309].
9 Willem Visser, geboren op 19-05-1885 in Apeldoorn. Volgt X-bc.
10 Johanna Hermina Visser, geboren op 23-12-1886 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 594]. Johanna is overleden op 05-09-1923 in Apeldoorn, 36 jaar oud [bron: Aktenummer: 449]. Johanna bleef ongehuwd.
11 Johannes Visser, geboren op 02-01-1891 in Apeldoorn (buurtschap Het Loo) [bron: Aktenummer: 4]. Johannes is overleden op 06-06-1891 in Apeldoorn (buurtschap Het Loo), 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 210].
X-bb Hermanus Visser is geboren op 02-07-1879 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 287], zoon van Johannes Visser (zie IX-ad) en Derkje Rozeboom. Hermanus is overleden in 1973, 93 of 94 jaar oud.
Beroep:
Predikant
Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op 12-11-1907 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 230] met Johanna Wiggers, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 14-04-1878 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 171], dochter van Jan Wiggers en Johanna Zweekhorst. Johanna is overleden.
Kinderen van Hermanus en Johanna:
1 Jan Visser. Volgt XI-bj.
2 Dirk Visser, geboren in 1911. Dirk is overleden op 20-11-1941 in Ouderkerk aan den IJssel, 29 of 30 jaar oud [bron: Aktenummer: 38]. Dirk bleef ongehuwd.
XI-bj Jan Visser, zoon van Hermanus Visser (zie X-bb) en Johanna Wiggers. Jan is overleden in 1981. Jan trouwde met Niet openbaar.
Kind van Jan en Niet openbaar:
1 Niet openbaar. Volgt XII-w.
XII-w Niet openbaar, zoon van Jan Visser (zie XI-bj) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
X-bc Willem Visser is geboren op 19-05-1885 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 228], zoon van Johannes Visser (zie IX-ad) en Derkje Rozeboom. Willem is overleden.
Beroep:
Behanger
Willem trouwde, 28 jaar oud, op 13-11-1913 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 249] met Geertje de Vries, 29 jaar oud. Geertje is geboren op 24-06-1884 in Aengwirden (Frl) [bron: Aktenummer: A 57], dochter van Pier de Vries en Aukje Busman. Geertje is overleden.
VIII-r Jan Visser is geboren op 01-05-1802 in Apeldoorn, zoon van Jan Visser (zie VII-g) en Hermina Buitenhof. Jan is overleden op 13-02-1877 in Apeldoorn, 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 49].
Beroep:
Smid
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 06-11-1829 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 36] met Johanna Kulsdom, 28 of 29 jaar oud. Johanna is geboren in 1800 in Geesteren, dochter van Hendrikus Kulsdom en Geertruid Dieperink. Johanna is overleden op 06-06-1888 in Apeldoorn (buurtschap Wormen), 87 of 88 jaar oud [bron: Aktenummer: 181].
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Hermina Visser, geboren op 14-06-1830 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 135]. Hermina is overleden op 28-03-1897 in Apeldoorn (buurtschap Het Loo), 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 135]. Hermina trouwde, 31 jaar oud, op 08-02-1862 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 5] met Gerrit Bunten, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op 22-04-1833 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 57]. Gerrit is overleden.
Beroep:
Smid
2 Henderika Geertruida Visser, geboren op 19-11-1831 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 201]. Henderika is overleden op 17-05-1854 in Apeldoorn, 22 jaar oud [bron: Aktenummer: 107]. Henderika trouwde, 21 jaar oud, op 24-06-1853 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 47] met Willem Huigen, 20 jaar oud. Willem is geboren op 06-06-1833 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 91], zoon van Jacob Huigen en Henderika Huisman. Willem is overleden op 17-06-1915 in Apeldoorn (buurtschap Brink en Orden), 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 287]. Willem trouwde later na 1854 met Gerritje van Vulpen.
Beroep:
Arbeider
3 Johanna Visser, geboren op 12-01-1833 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 8]. Johanna is overleden op 16-02-1833 in Apeldoorn, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 23].
4 Johanna Visser, geboren op 05-08-1834 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 129]. Johanna is overleden op 07-11-1891 in Apeldoorn (buurtschap Wormen), 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 357]. Johanna trouwde, 37 jaar oud, op 10-02-1872 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 18] met Jan Buurman, 35 jaar oud. Jan is geboren op 29-10-1836 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 228], zoon van Jan Buurman en Janna Berends. Jan is overleden.
Beroep:
Kleermaker
5 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 16-12-1835 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 125].
6 Engelina Henderika Visser, geboren op 03-03-1837 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 44]. Engelina is overleden op 05-02-1882 in Apeldoorn, 44 jaar oud [bron: Aktenummer: 64]. Engelina bleef ongehuwd.
7 NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 01-01-1839 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 3].
8 Geertruida Johanna Visser, geboren op 07-12-1840 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 260]. Geertruida is overleden op 19-03-1910 in Apeldoorn (buurtschap Brink en Orden), 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 179]. Geertruida trouwde, 30 jaar oud, op 29-04-1871 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 39] met Derk Kamphuis, 31 jaar oud. Derk is geboren op 30-04-1839 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 102], zoon van Derk Kamphuis en Maria van Olst. Derk is overleden op 25-07-1923 in Apeldoorn, 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 374].
Beroep:
Papierfabrikant
9 Alberta Visser, geboren op 25-08-1844 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 206]. Alberta is overleden op 24-06-1898 in Apeldoorn, 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 252]. Alberta trouwde, 41 jaar oud, op 05-12-1885 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 115] met Johannes Landaal, 52 jaar oud. Johannes is geboren op 14-02-1833 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 29], zoon van Arie Landaal en Klasina Henderina Heethaar. Johannes is overleden op 09-04-1886 in Apeldoorn (buurtschap Het Loo), 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 117].
Notitie bij Johannes: Wedn.v. Hermina Jordens
Beroep:
Kleermaker
VI-h Henrik Visscher (Sarris) is geboren in 1727 in Heerde, zoon van Sarris Visscher (Herms) (zie V-c) en Margaretha Lubbers (Willems). Hij is gedoopt op 18-05-1727 in Heerde. Henrik is overleden na 1788, minstens 61 jaar oud. Henrik trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 21-08-1757 in Heerde met Anna Boeve (Sarris), 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 29-07-1757 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-08-1757 in Heerde. Anna is geboren in 1731 in Heerde, dochter van Sarris Boeve (Claessen) en Aaltje Boeve (Berents). Zij is gedoopt op 03-05-1731 in Heerde. Anna is overleden.
Kinderen van Henrik en Anna:
1 Zarris Visser (Hendriks), geboren in 1758 in Heerde. Hij is gedoopt op 02-07-1758 in Heerde. Zarris is overleden op 26-08-1758 in Heerde, geen jaar oud.
2 Aaltje Visser (Hendriks), geboren in 1759 in Heerde (buurtschap Markluiden). Zij is gedoopt op 19-11-1759 in Heerde. Aaltje is overleden op 28-08-1826 om 07:00 in Heerde, 66 of 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 41]. Aaltje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 12-06-1785 in Heerde met Hendrik Boeve (Sarris), 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 20-05-1785 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren in 1758 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Sarris Boeve (Herms) en Hendrikjen Boeve (Gerritsdr). Hij is gedoopt op 03-12-1758 in Heerde. Hendrik is overleden op 19-03-1836 in Heerde, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 26].
Beroep:
Landbouwer
3 Grietjen Visser (Hendriks), geboren in 1761 in Heerde. Zij is gedoopt op 21-06-1761 in Heerde. Grietjen is overleden op 15-08-1761 in Heerde, geen jaar oud.
4 Sarris Visser (Hendriks), geboren in 1762 in Heerde (buurtschap Markluiden). Volgt VII-h.
5 Grietjen Visser (Hendriks), geboren op 17-06-1764 in Heerde. Grietjen is overleden op 29-05-1844 in Heerde, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 60]. Grietjen trouwde, 33 jaar oud, op 23-07-1797 in Heerde met Derk Rakhorst, 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 01-07-1797 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Derk is geboren in 1771 in Heerde, zoon van Willem Rakhorst en Geertruit Groothedde. Hij is gedoopt op 28-04-1771 in Heerde. Derk is overleden op 06-06-1820 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 48 of 49 jaar oud [bron: Aktenummer: 60].
6 Willem Visser (Hendriks), geboren in 1766 in Heerde. Volgt VII-i.
7 Klaas Visser (Hendriks), geboren in 1767 in Heerde. Volgt VII-j.
8 Hermen Visser (Hendriks), geboren in 1769 in Heerde. Hij is gedoopt op 26-03-1769 in Heerde. Hermen is overleden.
9 Hendrik Visser (Hendriks), geboren op 02-05-1772 in Heerde. Hij is gedoopt op 10-05-1772 in Heerde. Hendrik is overleden.
VII-h Sarris Visser (Hendriks) is geboren in 1762 in Heerde (buurtschap Markluiden), zoon van Henrik Visscher (Sarris) (zie VI-h) en Anna Boeve (Sarris). Hij is gedoopt op 18-07-1762 in Heerde. Sarris is overleden op 14-05-1810 in Heerde, 47 of 48 jaar oud. Sarris trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 21-08-1791 in Heerde met Beertjen Waterkamp (Gijsberts), 19 of 20 jaar oud, nadat zij op 29-07-1791 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Beertjen is geboren in 1771 in Heerde (buurtschap Assendorp), dochter van Gijsbert Egberts en Aaltjen Gerrits. Zij is gedoopt op 24-11-1771. Beertjen is overleden op 20-01-1840 in Heerde, 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 4].
Kinderen van Sarris en Beertjen:
1 Anna Visser (Sarris), geboren op 17-12-1791 in Heerde. Zij is gedoopt op 25-12-1791 in Heerde. Anna is overleden op 03-11-1846 in Wapenveld (Gem. Heerde), 54 jaar oud [bron: Aktenummer: 91]. Anna trouwde, 31 jaar oud, op 09-05-1823 in Heerde [bron: Aktenummer: 14] met Derk van der Scheer (Berends), 34 jaar oud. Derk is geboren op 07-07-1788 in Heerde, zoon van Berend van der Scheer (Derks) en Gergjen Lamberts. Hij is gedoopt op 13-07-1788 in Heerde. Derk is overleden op 19-01-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde), 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 14].
Notitie bij Derk: Derk was omstreeks 1843 ouderling van de Hervormde kerk te Wapenveld de toenmalige predikant was ds. A.v.Marle
Beroep:
Landbouwer
2 Gijsbert Visser (Sarris), geboren op 20-02-1793 in Heerde. Hij is gedoopt op 24-02-1793 in Heerde. Gijsbert is overleden.
3 Hendrikje Visser (Sarris), geboren op 06-01-1797 om 14:00 in Oene (Gem. Epe). Zij is gedoopt op 15-01-1797 in Oene (Gem. Epe). Hendrikje is overleden op 24-12-1840 om 14:00 in Heerde, 43 jaar oud [bron: Aktenr: 105]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Buitenkamp en Gerhardus Sprokholt. Hendrikje trouwde, 40 jaar oud, op 10-06-1837 in Heerde [bron: Aktenr: 13] met Antonij Bijsterbosch, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antonij en Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Straaten en Hendrik van Essen (Lubberts) (beiden veldwachter) en Johannes Dikkeschei en Willem van Zomeren. Antonij is geboren op 24-01-1800 in Heerde, zoon van Roelof Bijsterbosch (Jacobs) en Gargje/Gerritje Steenbergen (Rutgers). Hij is gedoopt op 02-02-1800 in Heerde. Antonij is overleden op 23-02-1868 in Heerde, 68 jaar oud [bron: Aktenr: 21].
Beroep:
Arbeider
4 Aaltjen Visser (Sarris), geboren op 07-01-1798 in Epe. Aaltjen is overleden op 14-01-1867 om 07:00 in Heerde (buurtschap Markluiden), 69 jaar oud [bron: Aktenr: 10]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltjen was de volgende getuige aanwezig: Michiel Nabuur en Albert Fransen. Aaltjen trouwde, 31 jaar oud, op 08-05-1829 in Heerde [bron: Aktenr: 11] met Rutger Bijsterbosch, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Rutger en Aaltjen was de volgende getuige aanwezig: Jan van Noorel (grondeigenaar) en Willem Coenjes en Berend van Dijk en Willem van Zomeren. Rutger is geboren op 03-12-1794 in Heerde, zoon van Roelof Bijsterbosch (Jacobs) en Gargje/Gerritje Steenbergen (Rutgers). Hij is gedoopt op 07-12-1794 in Heerde. Rutger is overleden op 10-01-1872 om 12:00 in Heerde, 77 jaar oud [bron: Aktenr: 3]. Bij de overlijdensaangifte van Rutger was de volgende getuige aanwezig: Albert Fransen en Jan Willem Visser.
Beroep:
Landbouwer
5 Christina Visser (Sarris), geboren op 29-01-1802 in Heerde. Zij is gedoopt op 31-01-1802 in Heerde. Christina is overleden op 08-01-1842 om 01:00 in Heerde (buurtschap Markluiden), 39 jaar oud [bron: Aktenr: 1]. Christina:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1823 in Heerde [bron: Aktenr: 13] met Gerrit Viege, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 30-05-1797 in Oene (Gem. Epe), zoon van Gerrit Viege (Jans) en Maria Gerrits. Gerrit is overleden op 29-06-1823 in Heerde (buurtschap Markluiden), 26 jaar oud [bron: Aktenr: 46].
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 05-12-1829 in Heerde [bron: Aktenr: 30] met Niekus Bijsterbosch, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Niekus en Christina was de volgende getuige aanwezig: Willem Coenjes en Willem van Zomeren en Johannes Dikkeschei en Berend Boeve. Niekus is geboren op 23-10-1798 in Heerde, zoon van Roelof Bijsterbosch (Jacobs) en Gargje/Gerritje Steenbergen (Rutgers). Hij is gedoopt op 28-10-1798 in Heerde. Niekus is overleden op 16-03-1879 in Heerde (buurtschap Markluiden), 80 jaar oud [bron: Aktenr: 42]. Niekus trouwde later op 29-04-1844 in Heerde [bron: Aktenr: 7] met Geertjen Hanekamp (1822-1861).
Beroep:
Dagloner
6 Hermina Visser (Sarris), geboren op 16-12-1805 in Heerde. Zij is gedoopt op 22-12-1805 in Heerde. Hermina is overleden.
7 Sarrisina Visser (Sarris), geboren op 19-07-1810 in Heerde. Hij is gedoopt op 05-08-1810 in Heerde. Sarrisina is overleden op 20-08-1831 in Heerde, 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 54]. Sarrisina bleef ongehuwd.
VII-i Willem Visser (Hendriks) is geboren in 1766 in Heerde, zoon van Henrik Visscher (Sarris) (zie VI-h) en Anna Boeve (Sarris). Hij is gedoopt op 06-04-1766 in Heerde. Willem is overleden vóór 1810, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij Willem: Door W. Brederode, predikant te Heerde in de echt verbonden
Willem trouwde, 40 of 41 jaar oud, op 10-05-1807 in Heerde met Hendrika Eikenaar (Egberts), 21 of 22 jaar oud, nadat zij op 16-04-1807 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Hendrika is geboren in 1785 in Heino (Ov), dochter van Eibert Eikenaar en Gezina NN. Hendrika is overleden op 08-02-1863 om 08:00 in Heerde (buurtschap Horsthoekerveld), 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 12]. Hendrika trouwde later op 06-03-1811 in Heerde met Albert Tellegen (1772-1863).
Kinderen van Willem en Hendrika:
1 Anna Visser (Willems), geboren op 28-04-1809 in Heerde. Zij is gedoopt op 07-05-1809 in Heerde. Anna is overleden.
2 Willempje Visser (Willems), geboren op 06-07-1810 in Heerde. Zij is gedoopt op 22-07-1810 in Heerde. Willempje is overleden op 10-06-1851 om 19:00 in Heerde (buurtschap Markluiden), 40 jaar oud [bron: Aktenr: 58]. Bij de overlijdensaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van de Grift en Berend van Essen. Willempje trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1833 in Heerde [bron: Aktenr 10] met Jan Klomp, 27 jaar oud. Jan is geboren op 08-08-1805 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Berend Klomp (Berends) en Maria Vinke (Dirks). Hij is gedoopt op 11-08-1805 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden op 01-12-1860 om 17:00 in Heerde (buurtschap Markluiden), 55 jaar oud [bron: Aktenr: 120]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Tellegen en Jan ten Have.
Notitie bij Jan: Schutter bij de mobiele Gelderse Schutterij in 1833
Beroep:
Arbeider, tevens schutter bij de mobiele Gelderse Schutterij
VII-j Klaas Visser (Hendriks) is geboren in 1767 in Heerde, zoon van Henrik Visscher (Sarris) (zie VI-h) en Anna Boeve (Sarris). Hij is gedoopt op 11-10-1767 in Heerde. Klaas is overleden op 16-02-1810 in Heerde (buurtschap Markluiden), 42 of 43 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Getrouwd door Ds W. Brederode, Predikant in de Hervormde Gemeente te Heerde.
Klaas:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 06-08-1797 in Twello (Gem. Voorst) met Hendrika Hissink/Hissing, 22 jaar oud, nadat zij op 15-07-1797 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Hendrika is geboren op 03-07-1775 in Voorst (Gld). Zij is gedoopt op 09-07-1775 in Voorst (Gld). Hendrika is overleden op 18-01-1802 in Heerde, 26 jaar oud.
(2) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 03-06-1804 in Heerde met Janna van Lohuizen (Herms), 29 jaar oud, nadat zij op 12-05-1804 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren op 31-03-1775 in Heerde, dochter van Hermen Lohuizen (Jans) en Trijntje Bijsterbosch (Hendriks). Zij is gedoopt op 02-04-1775 in Heerde. Bij de doop van Janna was de volgende getuige aanwezig: Maria Bijsterbosch (Hendriks). Janna is overleden. Janna trouwde later op 28-08-1813 in Heerde [bron: Aktenummer: 5] met Harmen Gerrits (geb. 1779).
Kinderen van Klaas en Hendrika:
1 Anna Visser, geboren op 17-01-1799 in Heerde. Zij is gedoopt op 27-01-1799 in Heerde. Anna is overleden vóór 1802 in Heerde, ten hoogste 3 jaar oud.
2 Evert Jan Visser, geboren op 27-07-1800 in Heerde. Hij is gedoopt op 03-08-1800 in Heerde. Evert is overleden.
Kinderen van Klaas en Janna:
3 Anna Visser, geboren op 19-03-1805 in Heerde. Zij is gedoopt op 24-03-1805 in Heerde. Anna is overleden op 25-07-1878 in Heerde (buurtschap ’t Zuppelt), 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 76]. Anna trouwde, 31 jaar oud, op 18-02-1837 in Heerde [bron: Aktenummer: 4] met Jan de Boer, 32 jaar oud. Jan is geboren op 22-12-1804 in Vaassen (Gem.Epe). Hij is gedoopt op 26-12-1804 in Vaassen (Gem.Epe). Jan is overleden op 05-06-1878 in Heerde (buurtschap ’t Zuppelt), 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 59].
Beroep:
Papiermakersknecht
4 Trijntje Visser, geboren op 28-10-1806 in Heerde. Zij is gedoopt op 02-11-1806 in Heerde. Trijntje is overleden op 03-01-1879 om 06:00 in Heerde (buurtschap Assendorp), 72 jaar oud [bron: Aktenr: 2]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Pleiter en Hendrikus Stokking. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op 31-05-1827 in Heerde [bron: Aktenr: 13] met Jan Teunis Rorije, 29 jaar oud. Jan is geboren op 10-02-1798 in Heerde, zoon van Teunis Rorije (Jans) en Hendrikjen Alberts. Hij is gedoopt op 17-02-1798 in Heerde. Jan is overleden op 28-01-1873 in Heerde, 74 jaar oud [bron: Aktenr: 15].
Beroep:
Dagloner
5 Klasina Visser, geboren op 31-08-1810 in Heerde. Zij is gedoopt op 16-09-1810 in Heerde. Bij de doop van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Door de moeder zelve ten doop gehouden.. Klasina is overleden op 26-11-1882 om 15:00 in Heerde (buurtschap Markluiden), 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 121]. Klasina trouwde, 33 jaar oud, op 25-11-1843 in Heerde [bron: Aktenummer: 28] met Jacob Kers, 32 jaar oud. Jacob is geboren op 19-01-1811 in Heerde, zoon van Hendrik Kers en Hendrikje van Putten. Hij is gedoopt op 27-01-1811 in Heerde. Jacob is overleden op 04-02-1890 in Heerde, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 23].
Beroep:
Landbouwer
III-b Hermantgen Visscher (Gerrits) is geboren in 1602, zoon van Gerrit Visscher (Herm(en)s (zie II) en Marry Jans. Hermantgen is overleden. Hermantgen trouwde, 36 of 37 jaar oud, in 1639 met Egbert Everts. Egbert is overleden.
III-c Dirck Visscher (Gerrits) is geboren omstreeks 1604, zoon van Gerrit Visscher (Herm(en)s (zie II) en Marry Jans. Dirck is overleden.
Notitie bij Dirck: Derick Gerritsen Gerrit Hermesen Visscher sone tot Wapenfelde en Hermetien Pieters Pieter Jansen in de Hartouwen dochter
Dirck trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 25-08-1633 in Zwolle [bron: Huwelijk: Zwolle, ref. trouwen 1630 -- 1637 – pag. 42] met Hermetien Pieters. Hermetien is overleden.
Kind van Dirck en Hermetien:
1 Marrechien Visscher (Dercks). Marrechien trouwde op 25-10-1659 in Zwolle met Gerrit Visscher (Hendricks). Gerrit is overleden.
III-d Dries Visscher (Gerrits) is geboren omstreeks 1610 in Heerde, zoon van Gerrit Visscher (Herm(en)s (zie II) en Marry Jans. Dries is overleden.
Notitie bij Dries: In het lidmatenboek van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Heerde staat d.d. 8 augustus 1658 Dries Visscher genoemd (RAG: DTB 876-22/8)
Dries trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1635 met NN. Zij is overleden.
Kinderen van Dries en NN:
1 Marnitus Dries, geboren omstreeks 1635 in Heerde. Marnitus is overleden.
Notitie bij Marnitus: Op Kerst 1659 als lidmaat aangenomen Marnitus Dries
2 Niesien Dries, geboren omstreeks 1645. Niesien is overleden. Niesien trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 07-06-1668 in Heerde met Gerrit Jansen, ongeveer 28 jaar oud, nadat zij op 17-05-1668 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is geboren omstreeks 1640. Gerrit is overleden.
3 Claes Visscher (Driessen), geboren omstreeks 1650 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IV-b.
IV-b Claes Visscher (Driessen) is geboren omstreeks 1650 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Dries Visscher (Gerrits) (zie III-d) en NN. Claes is overleden. Claes trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 03-04-1675 in Heerde met Aeltjen Teunis, ongeveer 20 jaar oud, nadat zij op 06-03-1675 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Aeltjen is geboren omstreeks 1655 in Wapenveld (Gem. Heerde). Aeltjen is overleden.
Kinderen van Claes en Aeltjen:
1 NN Visscher (Claassen), geboren in 1676 in Heerde. Hij of zij is gedoopt op 27-02-1676 in Heerde. NN is overleden.
2 Marretje Visscher (Claassen), geboren in 1678 in Heerde. Zij is gedoopt op 22-07-1678 in Heerde. Marretje is overleden.
3 Dries Visscher (Claassen), geboren in 1680 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt V-d.
4 Gerrit Visscher (Claassen), geboren in 1683 in Heerde. Hij is gedoopt op 19-08-1683 in Heerde. Gerrit is overleden.
5 Teunis Visscher (Claassen), geboren in 1687 in Heerde. Hij is gedoopt op 23-07-1687 in Heerde. Teunis is overleden.
6 Gerretje Visscher (Claassen), geboren in 1690 in Heerde. Zij is gedoopt op 27-04-1690 in Heerde. Gerretje is overleden.
V-d Dries Visscher (Claassen) is geboren in 1680 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Claes Visscher (Driessen) (zie IV-b) en Aeltjen Teunis. Hij is gedoopt op 26-12-1680 in Heerde. Dries is overleden.
Notitie bij Dries: Visscher, Dries, "jongeman ""op `t Oever"" in Wapenveld"
Dries:
(1) trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 24-03-1724 in Heerde met Elsje den Eijlander (Gerrits), 33 of 34 jaar oud, nadat zij op 04-03-1724 in ondertrouw zijn gegaan. Elsje is geboren in 1690 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerrit Eijlander (Henrix) en Albertje Stevens. Zij is gedoopt op 09-03-1690 in Heerde. Elsje is overleden vóór 1731, ten hoogste 41 jaar oud.
Notitie bij Elsje: Elsje Eijlander, "jongedochter ""op `t Oever"" in Wapenveld"
(2) trouwde, 50 of 51 jaar oud, op 15-04-1731 met Aaltje Lubbers, nadat zij op 24-03-1731 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-04-1731 in Heerde. Aaltje is geboren in Wapenveld (Gem. Heerde). Aaltje is overleden. Aaltje is weduwe van [misschien] Hendrik Aalberts (ovl. vóór 1731), met wie zij trouwde op 09-01-1724 in Heerde.
Kinderen van Dries en Elsje:
1 Aaltje Visscher, geboren in 1724 in Heerde. Zij is gedoopt op 24-12-1724 in Heerde. Aaltje is overleden.
2 Merrigje Visscher, geboren in 1726 in Heerde. Zij is gedoopt op 10-03-1726 in Heerde. Merrigje is overleden.
3 Clasina Visscher, geboren in 1728 in Heerde. Zij is gedoopt op 08-02-1728 in Heerde. Clasina is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 08-10-2020 10:01:00 door P. Heres