Auteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

Genealogie Voorhorst (Lamberts)

I Jan Voorhorst (Lamberts) is geboren omstreeks 1670. Jan is overleden vóór 1739, ten hoogste 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan Lamberts wonend in de Moriaen te Welsum in 1695, keurnoot te Olst tussen 1715 en
1723,

1682: Jan Lamberts, te Welsum, 1 vuurstede [Vuurstedegeld Salland].
5-1697: Jan Gerrytsen Sweertsen en zijn vrouw Machtelt Gessincks constitueren en maken machtig
Jan Lamberts tot Welsum om uit hun naam te ontvangen zodanige penningen als zij van hun zal.
voorouder te goed hebben. Hij ondertekent Jan Swerts Brevoort, zij Mechtelt Geessing [ORA Olst nr.4 fol.90].
28-2-1698: Jan Lamberts en Hendrikje Gessinks, tevens Jan Lamberts als gemachtigde van Jan
Sweersen Brevoort en Mechtelt Gessinck, verkopen aan Steven Arents en Neeltje Gerrits de helft van huis de Moriaen, met de hof [ORA Olst nr.4, fol.91].
13-11-1699: Jan Gerritsen en Mechteltien Berents hebben verkocht aan Jan Lamberts en Henrickjen Berents hun vierde part in twee hofsteden, de Pennincks en Beemster hofstede, in Welsum gelegen, door Mechteltien Berents van haar ouders aangeërfd [ORA Olst 4 fol.120].
22-1-1706: Jan Lamberts en Jan Alberts worden aangesteld als voogden over Lambert, Reindert, Jan en Gesina, kinderen van Jenneke Reinders bij wijlen Gerrit Lamberts Witte. Zij geeft de kinderen o.a.de Blooshofstede, door haar bewoond, en stukken land [ ORA Olst nr.19, fol.72; Veluwse Geslachten 2010, p.31].
28-2-1708: De erfgenamen van Willem Lulofs Beumer verkopen aan Jan Lamberts en Hendrikje
Berents een stuk land de akker op ’t Honderd stuk genoemd [ORA Olst nr.4, fol.266].
13-4-1711: Willemtien Bomers, weduwe van Albert Berents, e.a, verkopen aan Jan Lamberts te
Welsum en Henrikjen Berents een perceel weideland, het achterland genaamd, uit ’t erve de
Blankemate, te Welsum [ORA Olst nr.4, fol.323].
10-6-1716: Jan Lamberts, self eig. van 2/3 Weggenbrugge (verponding 1-13-4, contributie 1-13-12) en 1 acker op ’t Honderstuck (verp. 1-3) te Welsum. Hij is ook eigenaar van een perceel gebruikt door Tonis Arents (verp. 1-13-10, contr. 1-7). Samen met Jan Alberts, Arent Santcamp en mr. Ber. Timmerman is Jan Lamberts eigenaar van de halve Nederhof (verp. 11-17-9, contr. 12-16-9). Met Jacob Derks, Henr van Duir, Willem Jansen en de wed. Schockenkamp is hij eigenaar van de Blankemate, gebruikt door Harmen Derks (verp. 11-14-0, contr. 14-12-4). Met Henr. Muller, Gerrit Jacobs en mr. Ber. Timmerman (etc) is hij eigenaar van Lulof Bomers plaatse (verp. 17-16-0, contr. 13-10-0) [Verponding Salland; Olst, boerschap Welsum].
12-10-1717: Albert Gerrits en Lamberta van Wijhe bekennen verkocht te hebben aan Jan Lamberts en Henrickjen Berents een achtste part in Hanninks Hofstede in Welsum, dicht voor de Moriaen aan de IJsseldijk [ORA Olst nr.10, fol.379].
2-7-1731: Jacob Beumer en Aeltjen Berents bekennen schuldig te zijn aan Jan Lamberts en Henrickjen Berents een som van 600 gulden. Speciaal onderpand zijn de Blanckemate, aangeërfd van de weduwe van Albert Berents, en de halfscheid van de Geere, waarvan Lulof Beumer de wederhelft toebehoort, beide te Welsum. Op 27-5-1739 verklaart Berent Jans, zoon en erfgenaam van wijlen Jan Lamberts en Hendrikjen Berents, dat hij 489 gulden ontvangen heeft en dat de Blanckemate uit het verband ontslagen is. Op 10-5-1766 is ook het restant afgelost [ORA Olst nr.11, fol.278].
Jan trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1694 met Hendrikje Gesink (Berents), ongeveer 24 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1670, dochter van Berent Berents en Barta Beumer (Luilofs). Hendrikje is overleden vóór 1739, ten hoogste 69 jaar oud.
Kinderen van Jan en Hendrikje:
1 Bette Voorhorst (Jans), geboren in 1695. Zij is gedoopt op 01-12-1695. Bette is overleden.
2 Lulof Voorhorst (Jans), geboren in 1700. Hij is gedoopt op 23-11-1700. Lulof is overleden.
3 Berend Voorhorst (Jans), geboren in 1703. Volgt II-a.
4 Gerrit Voorhorst (Jans), geboren in 1707 in Welsum (Gem. Olst). Volgt II-b.
5 Lammert Voorhorst (Jans), geboren omstreeks 1710. Volgt II-c.
II-a Berend Voorhorst (Jans) is geboren in 1703, zoon van Jan Voorhorst (Lamberts) (zie I) en Hendrikje Gesink (Berents). Hij is gedoopt op 06-08-1703 in Olst. Berend is overleden op 02-04-1771 in Welsum (Gem. Olst), 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berent Janssen Voorhorst na opdracht van Arnold van Suchtelen ten behoeve van Berend en zijn vrouw Aaltien Garrits. Genoemd als leners van "’t Goed to Hoensbroeke mit synen toebehoren, gheleghen in dier buerscap toe Welsum in dien Kerspel tot Olst".
De geschiedenis van het Goed Hoenbroeke (later de Hombrake) gaat terug tot vermeldingen in 1396, toen genaamd ’t Hoembrake, met Herman Badinc als eigenaar. De bovengenoemde Arnold van Suchtelen was provisor van het Elisabeth Gasthuis binnen Deventer, die de nalatenschap regelde van ene
Gheertruyt Luyloffs Luyloffsdochter.

18-3-1739: Berend Voorhorst leent 100 gulden aan Jacob Beumer.
4-5-1739: Berend Voorhorst koopt van Jacob Beumer en diens vrouw Aaltje Berents een stuk land in Welsum, genaamd ‘De Kleine Geersmate’, met ten oosten ’t stift ter Hunnepe, ten westen Luilof Willems Beumer, ten zuiden de straate en ten noorden ’t Cappitel van Deventer.
24-4-1745: Berend Jans Veurhorst heeft op 10 maart van Jannis Gerrits Veurhorst gekocht het halve boomgaardjen te Welsum, voor f. 90 [ORA Olst nr.57, fol.107; 50e penning]
17-10-1747: Berend Veurhorst koopt van Jannes Gerrits Voorhorst en zijn vrouw Gerrigien Teunis hun vrije allodiale eigendommelijke halve boomgaardjes.
18-10-1747: Berend Veurhorst en Gerrit Jans Eikelboom verkopen aan Derk Derks Koster hun eigendommelijke katerstede ‘Elsenhoff’, gelegen te Welsum in de buurt van have de Hogenhoff. Ook verkoopt Berend Veurhorst hem twee akkers bouwland, genaamd ‘De Kleine Geersmate’, gelegen te Welsum tussen de Groote Geersmate van Luilof Jans Beumer en de katerstede van Luilof Willems Beumer.
18-10-1747: Berend Veurhorst verkoopt aan Jacob Jansen zijn eigendommelijke kampje bouwland, genaamd ‘De Hofstede’ met daarbij het boomgaardje, en ook het boomgaardje, genaamd ‘Bartencampje’ te Welsum.
1748: Berent Jans woont met zijn vrouw, 3 kinderen onder de 10 jaar en 4 dienstboden te Welsum [Volkstelling Olst 1748].
19-11-1748: Berend Jansen Voorhorst en Aaltien Garrits worden beleend met het erve en goed Hombraake, onder het gericht van Olst, gelegen in de boerschap Welsum, met alle zijn recht en gerechtigheden, ap- en dependentien. Op 2-4-1771, na de dood van Berend Jans Voorhorst, gaat het leen over op Aeltjen Gerrits (hulder haar zoon Jan Berent Voorhorst). Jan Berent Voorhorst wordt op 17-1-1775 met dit goed beleend, na de dood van zijn moeder [Overijssels Leenrepertorium].
1750: Berend Jans, in Olst, wordt ingedeeld in de 9e klasse (jaarinkomen van 400-600 gulden) en betaalt 4-12 gulden [Personele quotatie 1750].
1751: Berend Jans Veurhorst is eigenaar en bewoner van een huis in Welsum, nr. 92, met 2 vuursteden. (Oude quohier: Albert Derks) [Vuurstedengeld 1751].
20-4-1754: Berent Jans Veurshorst komt voor in het testament van zijn broer Gerrit Jansen Veurhorst (getrouwd met Hermken Burgerinks), in de Engel te Welsum, evenals zijn broers Lammert Jansen Veurhorst en Luilof Jansen Beumer (getrouwd met Angenetha Berents), en Gerrits nicht Janna Bekkenkamps (getrouwd met Berent Lamberts Dingshof). [ORA Olst, 15/173].
26-3-1762: Gerrit Beernts Eykelboom en Eva de Hoog hebben verkocht voor 192 gulden aan Berent Jans Voorhorst en Aaltje Geerits Eykelboom 1/3 part in een huis en hof te Veessen [ORA Veluwe
30-12-1766: Beernt Janssen Voorhorst en Aaltje Gerrits Eijkelboom transporteren aan Jan Gelderman en Anna Everts vijf akkers zaailand in Veessen. Ook transporteren zij aan Jan Beernts Schipper en Jennigjen Jans de halfscheid in een kamp weideland groot 1½ morgen, de Schippershoeve genaamd, waarin de kopers de tweede helft toebehoort [ORA Veluwe en Veluwezoom; Protocol van Bezwaar Veessen; nr.907, fol.296].
5-11-1767: Berent Jans en Aaltje Geerits hebben voor 200 gulden verkocht aan Jan Hogeboom en Geertjen Willems 1/3 deel in een huis en […] met een hoekje voor de agterdeur met nooteboomen, gelegen in Veessen [ORA Veluwe en Veluwezoom; Protocol van Bezwaar Veessen; nr.907, fol.305v].
17xx: Albert Jans Bakhuis en Berent Gerrits Eikelboom worden aangesteld als voogden over de onmondige kinderen van Berend Voorhorst en Aaltje Gerrits Eikelboom: Gerrit, Jan, Jacob, Lammert, Hendrik en Janna [ORA Olst, nr.20.325].
Berend trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1743 in Olst met Aaltje Eikelboom (Gerrits), ongeveer 19 jaar oud. Aaltje is geboren op 06-08-1724 in Olst, dochter van Gerrit Eikelboom (Jans) en Maria van Linden (Jacobs). Aaltje is overleden vóór 17-01-1775 in Welsum (Gem. Olst), ten hoogste 50 jaar oud.
Kinderen van Berend en Aaltje:
1 Jan Voorhorst (Berends), geboren in 1744 in Olst. Volgt III-a.
2 Berendien Voorhorst (Berends), geboren in 1745 in Olst. Berendien is overleden.
3 Albert Voorhorst (Berends), geboren in 1746 in Olst. Volgt III-b.
4 Gerrit Voorhorst (Berends), geboren in 1748. Volgt III-c.
5 Hendrika Voorhorst (Berends), geboren in 1750 in Olst. Zij is gedoopt op 04-01-1750 in Olst. Hendrika is overleden vóór 1788, ten hoogste 38 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: "De Sandkamp, de Pasjes Akker en het Uitslag, gesprooten uit het erve en goed de Hombrake, geleegen in het carspel van Olst, buerschap Welsum" : Gerrit Jacobs Hengeveld namens zijn vrouw Hendrika Berents Voorhorst, zoals Jan Berent Voorhorst daar in 1775 mee was beleend. Datum: 16 maart 1780 [Bron: OT f. 12, nr. 946].
Hendrika trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 25-09-1778 in Olst met Gerrit Hengeveld (Jacobs), ongeveer 28 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1750 in Olst, zoon van Jacob Albert Hengeveld (Gerrits) en Anna Logtenberg (Berends). Gerrit is overleden op 31-08-1804 in Olst, ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven op 05-09-1804 in Olst. Gerrit trouwde later omstreeks 1789 in Olst met Geertrui Karrenbeld (1762-1807).
Notitie bij Gerrit: Gerrit Hengeveld, zielboer, pachter op het Zielgoed te Welsum, Waarschijnlijk de oudste zoon, omdat hij is vernoemd naar zijn grootvader aan vaders kant (bladzijden in doopboek ontbreken). Hij volgt zijn vader op als boer op "Zielgoed" onder Welsum, welke boerderij hij op 17-07-1804 aankoopt.
6 Gerrit Jan Voorhorst, geboren in 1754 in Welsum (Gem. Olst). Volgt III-d.
7 Jacob Voorhorst (Berends), geboren in 1756 in Welsum (Gem. Olst). Volgt III-e.
8 Lammert Voorhorst (Berends), geboren op 05-03-1758 in Olst. Volgt III-f.
9 Hendrik Voorhorst, geboren omstreeks 1760 in Olst. Hendrik is overleden op 16-09-1842 in Veessen (Gem. Heerde), ongeveer 82 jaar oud [bron: Aktenr 75].
Notitie bij Hendrik: Als Hendrik Voorhorst kinderloos en nimmer gehuwd, in Veessen als laatste van zijn generatie sterft, wordt er tbv de successierechten, in zeer omvangrijke aktes vastgesteld wie er allemaal van hem erven. Er blijken erfgenamen in leven te zijn van zeven van zijn broers en zusters, d.w.z.: zes broers en één zus. Als volgt: acht kinderen van zijn broer Jan Voorhorst; zes kinderen van zijn broer Albert Voorhorst; vier kinderen van zijn broer Lammert Voorhorst; drie kinderen van zijn broer Gerrit Jan Voorhorst, zes kinderen van zijn broer Jacob Voorhorst; zes kinderen van zijn broer Gerrit Voorhorst, en één kind van zijn zus Hendrikje Voorhorst. Aldus:
Blijkens de memorie van successie zijn de erfgenamen van Hendrik Voorhorst, die op 82 jarige leeftijd te Veessen overlijdt (zie memorie v successie, kantoor Elburg, gestempeld paginanummer 297 en volgende (beeld 398)): de kinderen en kleinkinderen van wijlen Jan Voorhorst, de kinderen en kleinkinderen van wijlen Albert Voorhorst, de kinderen en kleinkinderen van wijlen Lammert Voorhorst, de kinderen van wijlen Jan Voorhorst, de kinderen van wijlen Jacob Voorhorst, de kinderen en kleinkinderen van wijlen Gerrit Voorhorst en het kind van wijlen Hendrikje Voorhorst.
Hendrik bleef ongehuwd.
10 Berend Voorhorst (Berends), geboren in 1763 in Olst. Berend is overleden.
11 Janna Voorhorst (Berends), geboren in 1768 in Olst. Janna is overleden.
II-b Gerrit Voorhorst (Jans) is geboren in 1707 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Jan Voorhorst (Lamberts) (zie I) en Hendrikje Gesink (Berents). Hij is gedoopt op 11-07-1707 in Olst. Gerrit is overleden in 1754 in Olst, 46 of 47 jaar oud. Gerrit trouwde met Harmke Borgers. Harmke is overleden. Harmke trouwde later na 1754 met Tijs Kroll. Gerrit en Harmke bleven kinderloos.
II-c Lammert Voorhorst (Jans) is geboren omstreeks 1710, zoon van Jan Voorhorst (Lamberts) (zie I) en Hendrikje Gesink (Berents). Lammert is overleden. Lammert trouwde, ongeveer 12 jaar oud, omstreeks 1722 met Everdina Roelofs, ongeveer 17 jaar oud. Everdina is geboren omstreeks 1705, dochter van Roelof Teunissen en Harmken Hendriks. Everdina is overleden.
Kinderen van Lammert en Everdina:
1 Hermina Voorhorst (Lamberts), geboren in 1723. Zij is gedoopt op 21-02-1723 in Olst. Hermina is overleden op 10-12-1813 in Veessen (Gem. Heerde), 89 of 90 jaar oud [bron: Aktenr 19]. Hermina trouwde met Albert Backhuijs (Jansen). Albert is overleden.
2 Barta Voorhorst (Lamberts), geboren in 1724. Zij is gedoopt op 02-07-1724 in Olst. Barta is overleden op 24-12-1803 in Terwolde (Gem. Voorst), 78 of 79 jaar oud.
Notitie bij Barta: Overleden te Terwolde op erve “Hof ter Weerden/ Waarde
Barta trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1750 met Willem Schokkenkamp (Gerrits), ongeveer 22 jaar oud. Willem is geboren in 1728, zoon van Gerrit Schokkenkamp (Hummes) en Gerritje Beumers. Hij is gedoopt op 30-04-1728 in Olst. Willem is overleden op 14-03-1801 in Terwolde (Gem. Voorst), 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Willem: Overleden op erve “Hof ter Weerden/ Waarde
3 Roelof Voorhorst (Lamberts), geboren in 1725. Hij is gedoopt op 20-11-1725 in Olst. Roelof is overleden.
4 Grietjen Voorhorst (Lamberts), geboren in 1727. Zij is gedoopt op 10-02-1727 in Olst. Grietjen is overleden.
5 Jacob Voorhorst (Lamberts), geboren omstreeks 1728 in Olst. Jacob is overleden.
6 Hendrika Voorhorst (Lamberts), geboren in 1729. Zij is gedoopt op 20-02-1729 in Olst. Hendrika is overleden na 16-10-1782, minstens 53 jaar oud. Hendrika:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 25-10-1759 in Olst met Jacob Meijer (Gerrits). Jacob is overleden op 16-10-1782.
(2) trouwde, minstens 53 jaar oud, na 1782 met Gerrit Bredenoord. Gerrit is overleden.
7 Hendrik Voorhorst (Lamberts), geboren in 1731. Volgt III-g.
8 Lulof Voorhorst (Lamberts), geboren in 1737 in Olst. Lulof is overleden.
9 Teunis Voorhorst (Lamberts), geboren omstreeks 1739 in Olst. Volgt III-h.
III-a Jan Voorhorst (Berends) is geboren in 1744 in Olst, zoon van Berend Voorhorst (Jans) (zie II-a) en Aaltje Eikelboom (Gerrits). Jan is overleden op 19-11-1814 in Olst, 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij Jan: Boer op de Hombrake te Welsum
Hij erft´t Goet to Hoenbroeke mit synen toebehoren, gheleghen in dier buerscap toe Welsum in dien kerspel to Olst" op 17 januari 1775 na de dood van zijn moeder. Op 11-04-1792 wordt hij genoemd als koper van de Saaykampen "het Lange Oever" en "den kleinen Bintriem" na opdracht van zijn broer Jacob. Zie ook notities bij zijn andere broers en zusters.
Jan trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 26-02-1779 in Olst [bron: DTB TR van Olst] met Aaltje Hengeveld (Jacobs), 25 of 26 jaar oud. Aaltje is geboren in 1753 in Olst, dochter van Jacob Albert Hengeveld (Gerrits) en Anna Logtenberg (Berends). Zij is gedoopt op 29-06-1753 in Olst. Aaltje is overleden omstreeks 1795, ongeveer 42 jaar oud.
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Aaltje Voorhorst, geboren in 1779. Aaltje is overleden in 1786, 6 of 7 jaar oud.
2 Anna Voorhorst (Jans), geboren in 1780 in Olst. Zij is gedoopt op 25-10-1780 in Olst. Anna is overleden op 19-11-1858 in Welsum (Gem. Olst), 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenr 93]. Anna trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 13-02-1807 in Olst met Peter Hengeveld, 37 of 38 jaar oud. Peter is geboren in 1769 in Nijbroek (Gem. Voorst), zoon van Jan Hengeveld (Gerrits) en Egbertje Drost (Peters). Hij is gedoopt op 03-09-1769 in Nijbroek (Gem. Voorst). Peter is overleden op 14-01-1848 in Welsum (Gem. Olst), 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr 7].
3 Jannes Voorhorst, geboren in 1782 in Olst. Hij is gedoopt op 03-03-1782 in Olst. Jannes is overleden.
4 Berend Voorhorst, geboren in 1783 in Olst. Volgt IV-a.
5 Jacob Voorhorst, geboren in 1784 in Olst. Volgt IV-b.
6 Albert Voorhorst, geboren in 1785. Volgt IV-c.
7 Aaltje Voorhorst, geboren in 1787 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 18-03-1787 in Terwolde (Gem. Voorst). Aaltje is overleden op 04-09-1839 in Welsum (Gem. Olst), 51 of 52 jaar oud [bron: Aktenr 43]. Aaltje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 01-05-1810 in Oene (Gem. Epe) met Jacob Hengeveld, 31 of 32 jaar oud, nadat zij op 13-04-1810 in Oene (Gem. Epe) in ondertrouw zijn gegaan. Jacob is geboren in 1778 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Gerrit Hengeveld (Jacobs) en Hendrika Voorhorst (Berends) (zie II-a,5). Hij is gedoopt op 20-12-1778 in Olst. Jacob is overleden op 29-01-1847 in Welsum (Gem. Olst), 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenr 13].
Beroep:
Landbouwer
8 Jan Voorhorst, geboren in 1788. Hij is gedoopt op 14-09-1788 in Terwolde (Gem. Voorst). Jan is overleden.
9 Jacomina Voorhorst, geboren in 1789. Jacomina is overleden. Jacomina trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 04-02-1815 in Nijbroek (Gem. Voorst) met Hendrik Willem Bredenoord. Hendrik is overleden.
10 Janna Voorhorst, geboren in 1790. Zij is gedoopt op 12-12-1790 in Terwolde (Gem. Voorst). Janna is overleden.
11 Gergjen Voorhorst, geboren in 1792 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 01-01-1792 in Welsum (Gem. Olst). Gergjen is overleden op 13-12-1856 in Welsum (Gem. Olst), 63 of 64 jaar oud. Gergjen trouwde met Hendrik Kok. Hendrik is overleden.
12 Hendrika Voorhorst, geboren in 1793 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 05-09-1793 in Welsum (Gem. Olst). Hendrika is overleden.
III-b Albert Voorhorst (Berends) is geboren in 1746 in Olst, zoon van Berend Voorhorst (Jans) (zie II-a) en Aaltje Eikelboom (Gerrits). Hij is gedoopt op 01-05-1746 in Olst. Albert is overleden op 13-08-1807 in Olst, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij Albert: Boer op het Arke te Welsum
Notaris Man te Voorst: Overleden Albert Voorhorst †13-8-1807 Welsum en Jacomina Hengeveld †8-4-1810, de erfenis wordt verdeeld in 7 loten: lot 1, huis en bouwland, kwam in handen van de jongste zoon Jacob. Aaltje werkte als dienstmeid bij Albert Lugtenberg, voogden waren Barend Voorhorst Jz en Hendrik Hengeveld
Albert trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 10-02-1786 in Olst met Jacomina Hengeveld, 27 of 28 jaar oud. Jacomina is geboren in 1758 in Olst, dochter van Jacob Albert Hengeveld (Gerrits) en Anna Logtenberg (Berends). Zij is gedoopt op 03-12-1758 in Olst. Jacomina is overleden op 08-04-1810 in Olst, 51 of 52 jaar oud.
Kinderen van Albert en Jacomina:
1 Anna Voorhorst, geboren in 1786 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 10-12-1786 in Welsum (Gem. Olst). Anna is overleden op 23-08-1865 in Nijbroek (Gem. Voorst), 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr 130]. Anna trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 12-01-1811 in Epe met Rijkelt Boerdam (Arends), 24 of 25 jaar oud, nadat zij op 21-12-1810 in Epe in ondertrouw zijn gegaan. Rijkelt is geboren in 1786 in Nijbroek (Gem. Voorst), zoon van Arent Boerdam (Jansen) en Willemina Rijkelts. Rijkelt is overleden op 09-11-1844 in Nijbroek (Gem. Voorst), 57 of 58 jaar oud [bron: Aktenr 143].
2 Aaltje Voorhorst, geboren in 1788 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 31-08-1788 in Welsum (Gem. Olst). Aaltje is overleden vóór 1789, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Aaltje Voorhorst, geboren in 1789 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 27-09-1789 in Welsum (Gem. Olst). Aaltje is overleden op 30-06-1852 in Welsum (Gem. Olst), 62 of 63 jaar oud [bron: Aktenummer : 52]. Aaltje trouwde met Hendrik Derk de Weerd. Hendrik is geboren in 1793 in Welsum (Gem. Olst). Hij is gedoopt op 20-07-1793 in Welsum (Gem. Olst). Hendrik is overleden vóór 19-12-1832, ten hoogste 39 jaar oud.
4 Barta Voorhorst, geboren op 09-03-1792 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 14-03-1792 in Welsum (Gem. Olst). Barta is overleden op 18-05-1819 in Olst, 27 jaar oud [bron: Aktenr 31]. Barta trouwde, 24 jaar oud, op 30-05-1816 in Olst [bron: Aktenr 9] met Wolter Voorhorst, 37 of 38 jaar oud. Wolter is geboren in 1778, zoon van Lambert Voorhorst en Fennigje Wolters. Wolter is overleden op 02-12-1831 in Olst, 52 of 53 jaar oud [bron: Aktenr 79].
Notitie bij Wolter: Weduwnaar van Lubbigjen Reinders
Beroep:
Schoenmaker
5 Jacomina (Jacoba) Voorhorst, geboren op 24-08-1794 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 31-08-1794 in Welsum (Gem. Olst). Jacoba is overleden.
6 Berend Voorhorst, geboren op 10-12-1796 in Olst. Volgt IV-d.
7 Janna Maria Voorhorst, geboren op 15-01-1799 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 20-01-1799 in Welsum (Gem. Olst). Janna is overleden op 02-05-1883 in Welsum (Gem. Olst), 84 jaar oud [bron: Aktenr 37]. Janna trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1823 in Olst [bron: Aktenummer: 8] met Gerrit van Voorst (Jacobs), 27 of 28 jaar oud. Gerrit is geboren in 1795 in Olst, zoon van Jacob van Voorst (Floors) en Gerrigjen Hengeveld (Jacobs). Gerrit is overleden op 14-11-1875 in Welsum (Gem. Olst), 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr 86].
Beroep:
Bouwman
8 Jacob Voorhorst, geboren op 29-07-1801 in Welsum (Gem. Olst). Hij is gedoopt op 02-08-1801 in Welsum (Gem. Olst). Jacob is overleden op 24-01-1879 in Welsum (Gem. Olst), 77 jaar oud [bron: Aktenr 7].
Notitie bij Jacob: Dood gevonden
Jacob bleef ongehuwd.
III-c Gerrit Voorhorst (Berends) is geboren in 1748, zoon van Berend Voorhorst (Jans) (zie II-a) en Aaltje Eikelboom (Gerrits). Hij is gedoopt op 04-02-1748 in Olst. Gerrit is overleden op 28-08-1804 in Terwolde (Gem. Voorst), 55 of 56 jaar oud. Gerrit trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 12-12-1773 in Terwolde (Gem. Voorst) met Arendje Wijers, 17 of 18 jaar oud, nadat zij op 06-11-1773 in Terwolde (Gem. Voorst) in ondertrouw zijn gegaan. Arendje is geboren in 1755 in Terwolde (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 14-09-1755 in Terwolde (Gem. Voorst). Arendje is overleden op 11-09-1804 in Terwolde (Gem. Voorst), 48 of 49 jaar oud.
Notitie bij Arendje: Woont Grapendal
Kind van Gerrit en Arendje:
1 Berend Voorhorst (Gerrits), geboren in 1775. Volgt IV-e.
III-d Gerrit Jan Voorhorst is geboren in 1754 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Berend Voorhorst (Jans) (zie II-a) en Aaltje Eikelboom (Gerrits). Hij is gedoopt op 27-10-1754 in Welsum (Gem. Olst). Gerrit is overleden op 25-06-1801 in Veessen (Gem. Heerde), 46 of 47 jaar oud. Gerrit trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 13-09-1789 in Wesepe (Gem. Olst) met Gergje Dingeshof (Berends). Gergje is geboren in Welsum (Gem. Olst). Gergje is overleden op 06-06-1798 in Veessen (Gem. Heerde).
Kinderen van Gerrit en Gergje:
1 Janna Voorhorst, geboren in 1791 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 24-04-1791 in Veessen (Gem. Heerde). Janna is overleden op 27-09-1843 om 03:00, 51 of 52 jaar oud [bron: Aktenr 58]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Loois (kuiper) en Johannes Dikkeschei. Janna trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 02-12-1809 in Heerde met Evert van de Worp, 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 31-10-1809 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Evert is geboren in 1782 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jurrien van de Worp (Dirks) en Arentje Hogeboom (Klaas). Hij is gedoopt op 01-12-1782. Evert is overleden op 14-01-1848 in Veessen (Gem. Heerde), 65 of 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 7].
Beroep:
Schipper
2 Aaltjen Voorhorst, geboren in 1792 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 22-04-1792 in Veessen (Gem. Heerde). Aaltjen is overleden.
3 Berendina Voorhorst, geboren op 29-06-1793 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 07-07-1793. Berendina is overleden op 10-05-1859 om 23:00 in Veessen (Gem. Heerde), 65 jaar oud [bron: Aktenr: 59]. Bij de overlijdensaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Arend Vinke (koopman) en Jurrien van de Worp. Berendina trouwde, 19 jaar oud, op 28-11-1812 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr: 7] met Berend Logtenberg, 20 jaar oud. Berend is geboren op 03-10-1792 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Logtenberg (Jans) en Hilligjen Wijtenhorst (Jans). Hij is gedoopt op 07-10-1792 in Vorchten (Gem. Heerde). Berend is overleden op 26-12-1855 om 19:00 in Veessen (Gem. Heerde), 63 jaar oud [bron: Aktenr 112]. Bij de overlijdensaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Mulder en Teunis Smit.
Beroep:
Arbeider
4 Marie Voorhorst, geboren in 1794 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 22-12-1794 in Veessen (Gem. Heerde). Marie is overleden.
5 Berent Voorhorst, geboren in 1796 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 25-09-1796 in Veessen (Gem. Heerde). Berent is overleden.
6 Maria Voorhorst, geboren in 1798 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 13-05-1798 in Veessen (Gem. Heerde). Maria is overleden.
III-e Jacob Voorhorst (Berends) is geboren in 1756 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Berend Voorhorst (Jans) (zie II-a) en Aaltje Eikelboom (Gerrits). Hij is gedoopt op 25-07-1756 in Welsum (Gem. Olst). Jacob is overleden op 12-11-1834 in Olst, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenr 84].
Notitie bij Jacob: Genoemd in diverse akten waarbij transporten van erven en goederen worden beschreven. Bijvoorbeeld: 15-09-1779: Saaykampen "het Lange Oever" en "den kleinen Bintriem", gelegen in het Carspel Olst, buurschap
Welsum:
Jacob:
(1) trouwde, 53 of 54 jaar oud, op 30-09-1810 in Epe met Hermina de Maat (Gerrits), 19 of 20 jaar oud, nadat zij op 14-09-1810 in Oene (Gem. Epe) in ondertrouw zijn gegaan. Hermina is geboren in 1790 in Welsum (Gem. Olst), dochter van Gerrit de Maat en Lubberta Hagedoorn. Hermina is overleden vóór 1811, ten hoogste 21 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, omstreeks 1811 met Johanna Hermanna van Cleef, ongeveer 15 jaar oud. Johanna is geboren op 04-03-1796 in Epe, dochter van Jan van Cleef en Grada Hagedoorn. Johanna is overleden op 06-01-1858 in Welsum (Gem. Olst), 61 jaar oud [bron: Aktenr 5].
Kinderen van Jacob en Johanna:
1 Berend Voorhorst, geboren op 12-04-1811 in Welsum (Gem. Olst). Volgt IV-f.
2 Aaltjen Voorhorst, geboren op 24-03-1813 in Nijbroek (Gem. Voorst). Aaltjen is overleden op 30-09-1896 in Epe, 83 jaar oud. Aaltjen trouwde, 20 jaar oud, op 10-10-1833 in Olst met Arend Wagenvoord, 22 jaar oud. Arend is geboren op 31-10-1810 in Terwolde (Gem. Voorst), zoon van Jan Wagenvoord en Aaltjen Veldkamp. Hij is gedoopt op 11-11-1810 in Terwolde (Gem. Voorst). Arend is overleden op 23-12-1890 in Heerde, 80 jaar oud [bron: Aktenr 124].
3 Geharda Hendrika Voorhorst, geboren in 1816 in Olst. Geharda is overleden op 06-05-1882 in Voorst (Gld), 65 of 66 jaar oud. Geharda trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 25-04-1835 in Voorst (Gld) met Gerrit Jan Pasman, 28 of 29 jaar oud. Gerrit is geboren in 1806 in Warnsveld (Gld), zoon van Berend Pasman en Jenneken Staarink. Gerrit is overleden op 05-11-1884 in Voorst (Gld), 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenr 165].
Beroep:
Boerenknecht later Doodgraver
4 Gerrit Jan Voorhorst, geboren in 1818 in Voorst (Gld). Volgt IV-g.
5 Hendrik Voorhorst, geboren in 1820 in Olst. Volgt IV-h.
6 Albert Jan Voorhorst, geboren op 01-03-1826 in Olst. Volgt IV-i.
III-f Lammert Voorhorst (Berends) is geboren op 05-03-1758 in Olst, zoon van Berend Voorhorst (Jans) (zie II-a) en Aaltje Eikelboom (Gerrits). Lammert is overleden op 17-10-1824 in Zwolle, 66 jaar oud [bron: Aktenr 245].
Notitie bij Lammert: Grutter in de Korte Voorstraat in Zwolle, kleinburger te Zwolle op 23 augustus 1781, steigermeester aan de Grote Aa vanaf 4 juli 1791

12-8-1779: Lambert Berents Voorhorst koopt van Albert Berents Voorhorst de Luigenborghs akker in Welsum [ORA Olst].
10-2-1781: Lambert Voorhorst, j.m, grutter, wonende in de Korte Voorstraat, gaat in ondertrouw met Maria Hendrika Broekhuis, doende huishoudend werk, wonende in de Korte Voorstraat. Zij trouwen op 12-3-1781 [Ondertrouwboek Zwolle].
2-5-1781: Lambert Berents Voorhorst verkoopt aan Albert Voorhorst de Luigenborghs akker en aan Jan Berents Voorhorst en diens vrouw drie akkers bouwland op ’t Zieloever, genaamd de
Zieloeverakker [ORA Olst].
8-5-1781: Lambert Voorhorst, grutter in Zwolle, wordt beleend met ‘den Legen Enck’, gelegen tussen ’t H. Cruys en ‘t Frankhuis in Assendorp, na opdracht door Johanna Muntz en haar man Petrus Justus Tuessinck. [Leenrepertorium van het Stift Essen].
23-8-1781: Lambert Voorhorst, gereformeerd, krijgt het kleine burgerschap van Zwolle voor 2
brandemmers (f 6,60) [Burgerboek Zwolle].
1782: Testament Lambert Voorhorst en Maria Hendrika Broekhuijs.
6-3-1788: Lambert Voorhorst en Maria Hendrika Broekhuijs kopen van de weduwe van luitenant-
generaal Famars een morgen land buiten de Kamperpoort in Assendorp achter het Kruijsjesgasthuis [Transportregister Zwolle].
2-5-1791: Lambert Voorhorst en Maria Hendrika Broekhuijs verkopen aan Tobias Kok een huis en hof voor de Kamperpoort [Transportregister Zwolle].
4-7-1791: Lambert Voorhorst wordt na het overlijden van Lambert Broekhuijs benoemd tot medesteigermeester aan de Grote Aa, bij het huis van de heer Cameraar Rouse, naast Hendrik
Marsman. [Resol. Schepenen en Raden, p.514].
4-7-1793: Request van Lambert Voorhorst, grutter, wonend achter de Juffertjeswal [ORA Zwolle].
10-12-1794: Lambert Voorhorst wordt medevoogd over de minderjarige zoon van Barend Pijffers, in plaats van wijlen Jan Voskuil.
1796: De grutters Willem van Cleef en Lambert Voorhorst hebben een request ingediend om te
verbieden om gezift en gebuld meel te malen, anders dan voor eigen gebruik. Dit is door de
keurmeesters goedbevonden. [Resol. Provisionele Representanten, p.160].
19-8-1799: Request van Jacob Voorhorst, thans geconfineerd in het Tuchthuis te Zwolle, geassisteerd met zijn broeder Lambertus Voorhorst, wonend te Zwolle, die verzoekt te worden geadmitteerd om boeten en kosten te betalen, hem bij twee sententiën opgelegd, onder borgtocht van zijn broeder. Er wordt besloten dat hij wordt vrijgelaten als hij alle boeten en kosten heeft voldaan. Het overige verzochte wordt van de hand gewezen [Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks; Early Dutch books online].
15-10-1803: Lambert Voorhorst en Maria Hendrika Broekhuijs lenen van de koopman Johan van
Engeland 1000 gulden, tegen 5% rente. Onderpand is een kamp land voor de Kamperpoort achter de Schevemolen.
8-7-1806: Lambert Voorhorst en Maria Hendrika Broekhuijs lenen van Nicolaas Dumpel 2000
gulden, tegen 5% rente. Onderpand is een stuk weideland, de Laage Enk genaamd, gelegen buiten de Kamperpoort tussen het Frankhuis en het heilige kruis, tussen het bezit van A. Noortman en de gemeene weg.
16-3-1807: Lambert Voorhorst en Maria Hendrika Broekhuijs lenen van de weduwe van Hermannus
Eekmans 4000 gulden, tegen 4% rente. Onderpand is een huis en grutterij in de Korte Voorstraat en twee huisjes op de Juffertjeswal.
1808: L. Voorhorst, in de wijk Voorstraat in Zwolle, wordt ingedeeld in klasse 35 (in Zwolle:
jaarinkomen van 500-800 gulden) en betaalt 6 gulden [Personele quotatie 1808].
17-11-1818: Heden overleed, aan de gevolgen eener bezetting op de borst, in den ouderdom van ruim vier-en-zestig Jaren, mijne geliefde Echtgenoote Maria Hendrika Broekhuys; gevende ik langs dezen weg daarvan kennis aan Naastbestaanden en Vrienden, zullende ik mij van deelneming, ook zonder Rouwbeklags Brieven, verzekerd houden. Zwolle, 14 November 1818. Lambt Voorhorst,
[Overijsselsche courant 17-11-1818].
Lammert trouwde, 23 jaar oud, op 12-03-1781 in Zwolle met Maria Hendrika Broekhuijs, 25 of 26 jaar oud. Maria is geboren in 1755 in Zwolle. Zij is gedoopt op 26-06-1755 in Zwolle. Maria is overleden op 14-11-1818 in Zwolle, 62 of 63 jaar oud [bron: Aktenr 3501].
Kinderen van Lammert en Maria:
1 Alijda Voorhorst, geboren op 25-01-1782 in Zwolle. Alijda is overleden op 24-07-1800 in Zwolle, 18 jaar oud.
Notitie bij Alijda: Begraven in de Michaelkerk te Zwolle
2 Lambertus Voorhorst, geboren op 02-11-1783 in Zwolle. Volgt IV-j.
3 Berent Voorhorst, geboren op 24-07-1785 in Zwolle. Berent is overleden op 10-12-1789 in Zwolle, 4 jaar oud (oorzaak: Pokken).
Notitie bij Berent: begraven in de Betlehemse kerk te Zwolle
4 Antoni Johannes Voorhorst, geboren op 03-03-1787 in Zwolle. Antoni is overleden op 28-01-1788 in Zwolle, 10 maanden oud.
Notitie bij Antoni: begraven in de Betlehemse kerk te Zwolle
5 Agnieta Johanna Voorhorst, geboren op 25-12-1788 in Zwolle. Agnieta is overleden op 26-10-1871 in Bennebroek, 82 jaar oud. Agnieta trouwde, 26 jaar oud, op 23-02-1815 in Zwolle [bron: Aktenr 13] met Steven Pluim, 43 jaar oud. Steven is geboren op 31-01-1772 in Zwolle, zoon van Jan Pluim en Anna Doornik. Steven is overleden op 14-12-1844 in Zwolle, 72 jaar oud.
Beroep:
Bakker
6 Berend Voorhorst, geboren op 08-01-1791 in Zwolle. Volgt IV-k.
7 Hendrika Voorhorst, geboren op 21-03-1792 in Zwolle. Hendrika is overleden op 28-08-1794 in Zwolle, 2 jaar oud (oorzaak: Roodvonk).
Notitie bij Hendrika: begraven in de Betlehemse kerk te Zwolle
8 Antonie Johannes Voorhorst, geboren in 1793 in Zwolle. Volgt IV-l.
9 Hendrika Lamberdina Voorhorst, geboren op 21-01-1795 in Zwolle. Hendrika is overleden op 28-03-1795 in Zwolle, 2 maanden oud.
Notitie bij Hendrika: begraven in de Betlehemse kerk te Zwolle
10 Hendrikus Voorhorst, geboren op 27-11-1796 in Zwolle. Hendrikus is overleden op 22-12-1797 in Zwolle, 1 jaar oud (oorzaak: Wormen).
Notitie bij Hendrikus: begraven in de Betlehemse kerk te Zwolle
11 Hendrik Voorhorst, geboren op 23-09-1798 in Zwolle. Hendrik is overleden op 04-06-1799 in Zwolle, 8 maanden oud (oorzaak: Tering).
Notitie bij Hendrik: begraven in de Betlehemse kerk te Zwolle
III-g Hendrik Voorhorst (Lamberts) is geboren in 1731, zoon van Lammert Voorhorst (Jans) (zie II-c) en Everdina Roelofs. Hij is gedoopt op 04-02-1731 in Olst. Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik: Van het echtpaar is verder weinig bekend.
Hendrik trouwde met Hendrica Vos. Hendrica is overleden.
Kinderen van Hendrik en Hendrica:
1 Aleida Voorhorst (Hendriks), geboren in 1762. Zij is gedoopt op 12-04-1762 in Vorchten (Gem. Heerde). Aleida is overleden vóór 1768, ten hoogste 6 jaar oud.
2 Everdina Voorhorst (Hendriks), geboren in 1764. Zij is gedoopt op 26-12-1764 in Vorchten (Gem. Heerde). Everdina is overleden.
3 Aleida Voorhorst (Hendriks), geboren in 1768. Zij is gedoopt op 03-01-1768 in Vorchten (Gem. Heerde). Aleida is overleden.
III-h Teunis Voorhorst (Lamberts) is geboren omstreeks 1739 in Olst, zoon van Lammert Voorhorst (Jans) (zie II-c) en Everdina Roelofs. Teunis is overleden omstreeks 1797, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Teunis: Overleden waarschijnlijk op erve “De Stoltenberg” te Welsum.
Het echtpaar woont op erve “De Stoltenberg” te Welsum, waar ook hun kinderen worden geboren.
Teunis ging in ondertrouw, ongeveer 42 jaar oud, op 11-05-1781 in Terwolde (Gem. Voorst) met Christina Bredenoord (Hendriks), 24 of 25 jaar oud. Christina is geboren in 1756 in Terwolde (Gem. Voorst), dochter van Hendrik Bredenoord (Derks) en Leentje van der Maten (Aerts). Zij is gedoopt op 04-04-1756 in Terwolde (Gem. Voorst). Christina is overleden op 17-05-1836 in Welsum (Gem. Olst), 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr 30]. Christina trouwde later op 31-03-1800 in Olst met Peter van de Worp (Berends) (1774-1844).
Kinderen van Teunis en Christina:
1 Lambert Voorhorst (Teunissen), geboren in 1782 in Welsum (Gem. Olst). Volgt IV-m.
2 Helena Voorhorst (Teunissen), geboren in 1784 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 08-04-1784 in Olst. Helena is overleden op 06-09-1857 in Alkmaar, 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenr 136 en 247].
Notitie bij Helena: De gemeente Alkmaar kocht in 1842 haar huis, en in 1859 besloot de gemente het huis weer te verkopen. Koper bleek burgemeester Maclaine Pont voor f 6000
Helena ging in ondertrouw, 21 of 22 jaar oud, op 25-04-1806 in Amsterdam met Georg Philip Blom, 27 of 28 jaar oud. Georg is geboren in 1778 in ’s Gravenhage. Georg is overleden vóór 1857, ten hoogste 79 jaar oud.
3 Evert Voorhorst (Teunissen), geboren in 1785 in Welsum (Gem. Olst). Volgt IV-n.
4 Hendrika Voorhorst (Teunissen), geboren in 1788 in Olst. Hendrika is overleden op 07-11-1845 in Welsum (Gem. Olst), 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenr 67]. Hendrika trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1810 met Berend Voorhorst, ongeveer 27 jaar oud. Zie IV-a voor persoonsgegevens van Berend.
5 Everdina Voorhorst (Teunissen), geboren in 1789 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 01-11-1789 in Olst. Everdina is overleden op 09-10-1857 in Diemen, 67 of 68 jaar oud [bron: Aktenr 30]. Everdina trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 02-05-1811 in Twello (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 3] met Klaas Hissink, 20 jaar oud. Klaas is geboren op 23-06-1790 in Deventer, zoon van Esse Antoni Hissink en Aaltjen ten Have. Klaas is overleden op 21-09-1855 in Terwolde (Gem. Voorst), 65 jaar oud [bron: Aktenr 139].
6 Jacob Voorhorst (Teunissen), geboren in 1792 in Welsum (Gem. Olst). Hij is gedoopt op 09-04-1792 in Olst. Jacob is overleden vóór 02-10-1794, ten hoogste 2 jaar oud.
7 Jacob Voorhorst (Teunissen), geboren in 1794 in Welsum (Gem. Olst). Hij is gedoopt op 05-10-1794 in Olst. Jacob is overleden.
8 Jacomijna Voorhorst (Teunissen), geboren in 1797 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 22-01-1797 in Olst. Jacomijna is overleden.
IV-a Berend Voorhorst is geboren in 1783 in Olst, zoon van Jan Voorhorst (Berends) (zie III-a) en Aaltje Hengeveld (Jacobs). Hij is gedoopt op 07-09-1783 in Olst. Berend is overleden op 11-12-1849 in Welsum (Gem. Olst), 65 of 66 jaar oud [bron: Aktenr 86]. Berend trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1810 met Hendrika Voorhorst (Teunissen), ongeveer 22 jaar oud. Zie III-h,4 voor persoonsgegevens van Hendrika.
Kinderen van Berend en Hendrika:
1 Aaltjen Voorhorst, geboren in 1811 in Olst. Zij is gedoopt op 14-07-1811 in Olst. Aaltjen is overleden op 07-10-1855 in Welsum (Gem. Olst), 43 of 44 jaar oud. Aaltjen bleef ongehuwd.
2 Tonia Christina Voorhorst, geboren in 1814 in Voorst (Gld). Tonia is overleden op 02-03-1885 in Welsum (Gem. Olst), 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenr 36]. Tonia trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 08-02-1851 in Olst met Theodorus Broekhuis, 26 jaar oud. Theodorus is geboren op 30-06-1824 in Deventer, zoon van Engelbertus Broekhuis en Johanna Cornelia Middelburg. Theodorus is overleden op 27-04-1913 in Wijhe, 88 jaar oud [bron: Aktenr 31].
Beroep:
Landbouwer
3 Janna Maria Voorhorst, geboren in 1815 in Olst. Janna is overleden op 15-08-1868 in Welsum (Gem. Olst), 52 of 53 jaar oud [bron: Aktenr 86]. Janna bleef kinderloos. Janna trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 22-12-1859 in Olst met Gerrit Voorhorst, 22 of 23 jaar oud. Gerrit is geboren in 1836 in Olst, zoon van Lammert Jan Voorhorst en Maria van Voorst. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde later op 31-12-1870 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 64] met Harmken Nordeman (1829-1894).
4 Jan Voorhorst, geboren in 1818 in Olst. Volgt V-a.
5 Teunis Voorhorst, geboren in 1821 in Olst. Volgt V-b.
6 Jacob Voorhorst, geboren in 1824 in Olst. Jacob is overleden op 06-07-1826 in Olst, 1 of 2 jaar oud.
7 Hendrik Jacobs Voorhorst, geboren in 1828 in Olst. Volgt V-c.
IV-b Jacob Voorhorst is geboren in 1784 in Olst, zoon van Jan Voorhorst (Berends) (zie III-a) en Aaltje Hengeveld (Jacobs). Hij is gedoopt op 19-12-1784 in Olst. Jacob is overleden op 27-05-1853 in Olst, 68 of 69 jaar oud.
Beroep:
Bouwman
Jacob trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 11-02-1815 in Olst [bron: Aktenummer: 3] met Janna Hengeveld, 23 jaar oud. Janna is geboren op 02-01-1792 in Olst, dochter van Gerrit Hengeveld (Jacobs) en Geertrui Karrenbeld. Zij is gedoopt op 08-01-1792 in Olst. Janna is overleden op 03-05-1875 in Welsum (Gem. Olst), 83 jaar oud [bron: Aktenr 33].
Kinderen van Jacob en Janna:
1 Aaltjen Voorhorst, geboren in 1816 in Olst. Aaltjen is overleden op 12-08-1882 in Welsum (Gem. Olst), 65 of 66 jaar oud [bron: Aktenr 62]. Aaltjen trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 13-05-1841 in Olst [bron: Aktenr 9] met Lammert Jan Steenbruggen, 30 of 31 jaar oud. Lammert is geboren in 1810 in Olst, zoon van Jan Steenbruggen en Maria ter Linde (Lammers). Lammert is overleden op 24-02-1871 in Welsum (Gem. Olst), 60 of 61 jaar oud [bron: Aktenr 20].
2 Geertrui Voorhorst, geboren in 1818 in Olst. Geertrui is overleden op 15-01-1892 in Wijhe, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenr 9]. Geertrui trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 04-08-1849 in Wijhe [bron: Aktenr 19] met Hendrikus Tichelhoff, 33 of 34 jaar oud. Hendrikus is geboren in 1815 in Wijhe, zoon van Gerrit Tichelhoff en Jannegien Kamphuis. Hendrikus is overleden op 05-06-1886 in Wijhe, 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenr 55].
3 Janna Voorhorst, geboren in 1821 in Olst. Janna is overleden op 31-01-1897 in Welsum (Gem. Olst), 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenr 10]. Janna trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 01-02-1849 in Olst [bron: Aktenr 3] met Gerrit Voorhorst, 26 of 27 jaar oud. Gerrit is geboren in 1822 in Olst, zoon van Lammert Voorhorst (Willems) en Janna Helderman. Gerrit is overleden op 16-08-1894 in Welsum (Gem. Olst), 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenr 63].
4 Gerrigjen Voorhorst, geboren in 1824 in Olst. Gerrigjen is overleden op 13-03-1825 in Olst, 0 of 1 jaar oud.
5 Jan Voorhorst, geboren in 1826 in Olst. Jan is overleden op 23-03-1896 in Welsum (Gem. Olst), 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenr 33]. Jan bleef ongehuwd.
6 Gerrigjen Voorhorst, geboren in 1829 in Olst. Gerrigjen is overleden op 29-11-1902 in Oene (Gem. Epe), 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenr 147]. Gerrigjen trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 08-05-1856 in Olst [bron: Aktenr 20] met Lambertus Dijkhuizen, 30 jaar oud. Lambertus is geboren op 13-11-1825 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 145], zoon van Berend Dijkhuisen en Cornelia Voorhorst. Lambertus is overleden op 02-08-1897 in Epe, 71 jaar oud [bron: Aktenr 105].
7 NN Voorhorst, levenloos geboren kind, geboren op 04-?-1832 in Olst.
8 Hendrika Voorhorst, geboren op 26-09-1833 om 02:00 in Olst [bron: Aktenr 83]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Gerrit v Winsum en Albert Nijland. Hendrika is overleden op 24-02-1924 in Heukelum (Gld), 90 jaar oud [bron: Aktenr 3]. Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op 19-04-1856 in Olst [bron: Aktenr 11] met Gerrit Voorhorst, 44 jaar oud. Zie V-w voor persoonsgegevens van Gerrit.
IV-c Albert Voorhorst is geboren in 1785, zoon van Jan Voorhorst (Berends) (zie III-a) en Aaltje Hengeveld (Jacobs). Hij is gedoopt op 18-12-1785 in Terwolde (Gem. Voorst). Albert is overleden. Albert trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 11-02-1816 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 3] met Johanna Wullink, 17 jaar oud. Johanna is geboren op 06-10-1798 in Wilp (Gem. Voorst), dochter van Jan Willem Wullink en Hendrika Holterman. Johanna is overleden op 12-11-1833 in Wilp (Gem. Voorst), 35 jaar oud [bron: Aktenr 114].
Notitie bij Johanna: Geboren op Erve Het Veen
Kinderen van Albert en Johanna:
1 Jan Willem Voorhorst, geboren op 14-08-1816 in Wilp (Gem. Voorst). Volgt V-d.
2 Aaltjen Voorhorst, geboren op 26-10-1817 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 38]. Aaltjen is overleden.
3 Hendrika Voorhorst, geboren op 16-12-1818 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 156]. Hendrika is overleden op 09-02-1882 in Terwolde (Gem. Voorst), 63 jaar oud [bron: Aktenr 13].
Notitie bij Hendrika: Geboren op Erve ’t Veen en overleden op Erve Haverkamp
Hendrika trouwde, 28 jaar oud, op 27-02-1847 in Twello (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 15] met Derk Kloosterboer, 28 jaar oud. Derk is geboren op 01-02-1819 in Teuge (Gem. Apeldoorn), zoon van Berend Kloosterboer en Willemina Bergheges. Derk is overleden op 03-05-1886 in Terwolde (Gem. Voorst), 67 jaar oud [bron: Aktenr 69].
Notitie bij Derk: Geboren op Erve Slijkhuis en overleden op Erve Haverkamp
Beroep:
Landbouwer
4 Jan Voorhorst, geboren op 03-05-1820 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 75]. Jan is overleden op 09-01-1825 in Wilp (Gem. Voorst), 4 jaar oud [bron: Aktenr 2].
5 Janna Voorhorst, geboren op 17-09-1821 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 136]. Janna is overleden op 09-01-1836 in Wilp (Gem. Voorst), 14 jaar oud [bron: Aktenr 3].
6 Everdina Voorhorst, geboren op 19-02-1823 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 33]. Everdina is overleden op 22-06-1879 in Terwolde (Gem. Voorst), 56 jaar oud [bron: Aktenr 108].
Notitie bij Everdina: Geboren op Erve ’t Veen, E23
Everdina trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1845 in Twello (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 21] met Jan Willem Gerritsen, 23 jaar oud. Jan is geboren op 28-11-1821 in Wilp (Gem. Voorst), zoon van Roelof Gerritsen en Christina Gerritsen. Jan is overleden op 16-08-1900 in Terwolde (Gem. Voorst), 78 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
7 Anna Voorhorst, geboren in 08-1824 in Wilp (Gem. Voorst). Anna is overleden op 12-01-1825 in Wilp (Gem. Voorst), 5 maanden oud [bron: Aktenr 4].
8 Jan Voorhorst, geboren op 20-11-1825 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 182]. Jan is overleden op 26-11-1825 in Wilp (Gem. Voorst), 6 dagen oud [bron: Aktenr 132].
9 Anna Voorhorst, geboren op 15-11-1826 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 110]. Anna is overleden op 17-11-1826 in Wilp (Gem. Voorst), 2 dagen oud [bron: Aktenr 114].
10 NN Voorhorst, levenloos geboren dochter, geboren op 25-11-1827 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 135].
11 NN Voorhorst, levenloos geboren dochter, geboren op 06-10-1828 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 93].
12 NN Voorhorst, levenloos geboren zoon, geboren op 04-02-1830 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 18].
IV-d Berend Voorhorst is geboren op 10-12-1796 in Olst, zoon van Albert Voorhorst (Berends) (zie III-b) en Jacomina Hengeveld. Hij is gedoopt op 18-12-1796 in Olst. Berend is overleden op 16-01-1829 in Terwolde (Gem. Voorst), 32 jaar oud [bron: Aktenr 12].
Beroep:
Daghuurder
Berend trouwde, 23 jaar oud, op 05-08-1820 in Twello (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 43] met Gerritjen Vos, 24 jaar oud. Gerritjen is geboren op 14-10-1795 in Gorssel (Gld), dochter van Teunis Vos en Hermina Ordelman. Zij is gedoopt op 18-10-1795 in Gorssel (Gld). Gerritjen is overleden op 22-08-1873 in Voorst (Gld), 77 jaar oud.
Kinderen van Berend en Gerritjen:
1 Jacomina Voorhorst, geboren op 14-10-1819 in Deventer. Jacomina is overleden op 26-11-1906 in Gorssel (Gld), 87 jaar oud [bron: Aktenr 93].
Notitie bij Jacomina: Jacomina is gewettigd dd. 05-08-1820 bij huwelijk van haar ouders
Jacomina trouwde, 28 jaar oud, op 08-06-1848 in Diepenveen [bron: Aktenr 10] met Derk Wassink, 30 of 31 jaar oud. Derk is geboren in 1817 in Holten, zoon van Jan Wassink en Teuntjen Kriegers. Derk is overleden op 11-05-1870 in Diepenveen, 52 of 53 jaar oud [bron: Aktenr 26].
2 Hermina Voorhorst, geboren op 10-02-1821 in Olst. Hermina is overleden op 02-03-1821 in Olst, 20 dagen oud [bron: Aktenr 14].
3 Albert Voorhorst, geboren op 15-06-1822 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 89]. Albert is overleden op 20-07-1822 in Terwolde (Gem. Voorst), 1 maand oud [bron: Aktenr 68].
4 Harmina Voorhorst, geboren in 1824 in Terwolde (Gem. Voorst). Harmina is overleden op 19-02-1912 in Voorst (Gld), 87 of 88 jaar oud [bron: Aktenr 25]. Harmina trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 12-02-1852 in Diepenveen [bron: Aktenr 5] met Jan Smeenk, 34 of 35 jaar oud. Jan is geboren in 1817 in Diepenveen, zoon van Roelof Smeenk en Gerritjen Biesters. Jan is overleden op 16-06-1880 in Twello (Gem. Voorst), 62 of 63 jaar oud [bron: Aktenr 98].
5 Aaltjen Voorhorst, geboren op 28-02-1826 in Terwolde (Gem. Voorst). Aaltjen is overleden op 08-03-1826 in Terwolde (Gem. Voorst), 8 dagen oud [bron: Aktenr 22].
6 Maria Voorhorst, geboren op 28-02-1826 in Terwolde (Gem. Voorst). Maria is overleden op 20-03-1826 in Terwolde (Gem. Voorst), 20 dagen oud [bron: Aktenr 28].
7 Albert Voorhorst, geboren op 17-02-1827 in Terwolde (Gem. Voorst). Volgt V-e.
8 Jakob Voorhorst, geboren op 10-09-1828 in Terwolde (Gem. Voorst). Volgt V-f.
9 Janna Maria Voorhorst, geboren op 10-09-1828 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 140a]. Janna is overleden op 24-12-1896 in Wijhe, 68 jaar oud [bron: Aktenr 95]. Janna trouwde, 29 jaar oud, op 03-07-1858 in Olst [bron: Aktenr 28] met Albert Bennink, 32 jaar oud. Albert is geboren op 08-02-1826 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 12], zoon van Gerhardus Bennink (Jans) en Marrigje Koning. Albert is overleden op 15-10-1899 in Wijhe, 73 jaar oud [bron: Aktenr 75].
IV-e Berend Voorhorst (Gerrits) is geboren in 1775, zoon van Gerrit Voorhorst (Berends) (zie III-c) en Arendje Wijers. Berend is overleden op 30-01-1836 in Olst, 60 of 61 jaar oud [bron: Aktenr 8]. Berend trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 08-02-1807 in Terwolde (Gem. Voorst) met Leentje Bredenoord (Aarts), 21 jaar oud. Leentje is geboren op 23-12-1785 in Terwolde (Gem. Voorst), dochter van Aart Bredenoord en Everdina Schokkenkamp. Leentje is overleden op 16-01-1831 in Welsum (Gem. Olst), 45 jaar oud [bron: Aktenr 3].
Notitie bij Leentje: ook wel Helena genoemd
Kinderen van Berend en Leentje:
1 Arendje Voorhorst, geboren in 1807 in Voorst (Gld). Arendje is overleden op 01-04-1858 om 13:00 in Veessen (Gem. Heerde), 50 of 51 jaar oud [bron: Aktenr 45]. Bij de overlijdensaangifte van Arendje was de volgende getuige aanwezig: Jan Verweij (tuinman) en Jan Derk Kamphuis (smid). Arendje bleef ongehuwd.
2 Aart Voorhorst, geboren op 20-08-1809 in Terwolde (Gem. Voorst). Volgt V-g.
3 Evert Jacob Voorhorst, geboren in 1814 in Welsum (Gem. Olst). Volgt V-h.
4 Gerrit Willem Voorhorst, geboren op 07-10-1816 in Olst. Volgt V-i.
5 Everdina Voorhorst, geboren op 24-10-1818 in Welsum (Gem. Olst). Everdina is overleden op 05-10-1852 in Terwolde (Gem. Voorst), 33 jaar oud [bron: Aktenr 140]. Everdina trouwde, 19 jaar oud, op 20-09-1838 in Olst [bron: Aktenr 25] met Gerrit Jan Mol, 37 jaar oud. Gerrit is geboren op 08-10-1800 in Twello (Gem. Voorst), zoon van Gerrit Mol (Goossen) en Geertruij Slijkhuis (Arendsen). Gerrit is overleden op 18-11-1873 in Terwolde (Gem. Voorst), 73 jaar oud [bron: Aktenr 196].
Beroep:
Landbouwer
6 Mechteld Voorhorst, geboren in 1820 in Olst. Mechteld is overleden. Mechteld:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 12-04-1844 in Olst [bron: Aktenr 6] met Jan Boer, 34 jaar oud. Jan is geboren op 17-11-1809 in Hattem, zoon van Roelof Boer (Hendriks) en Aaltjen Scholten. Hij is gedoopt op 26-11-1809 in Hattem. Jan is overleden op 17-02-1859 in Heerde, 49 jaar oud [bron: Aktenr 22].
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 02-06-1860 in Heerde [bron: Aktenr 18] met Harmen Tiemens, 27 jaar oud. Harmen is geboren op 17-11-1832 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 155], zoon van Gerrit Tiemens en Gerhardina Brinkman. Harmen is overleden.
Beroep:
Landbouwer
7 Heile Mina Voorhorst, geboren in 09-1821 in Olst. Heile is overleden op 22-05-1822 in Olst, 8 maanden oud [bron: Aktenr 37].
8 Heiltjen Voorhorst, geboren in 1823 in Olst. Heiltjen is overleden op 12-02-1852 in Terwolde (Gem. Voorst), 28 of 29 jaar oud [bron: Aktenr 27]. Heiltjen trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 11-07-1846 in Olst [bron: Aktenr 16] met Jacob Voorhorst, 26 of 27 jaar oud. Zie V-x voor persoonsgegevens van Jacob.
9 Lambert Voorhorst, geboren in 1824 in Olst. Lambert is overleden op 25-03-1835 in Welsum (Gem. Olst), 10 of 11 jaar oud [bron: Aktenr 11].
IV-f Berend Voorhorst is geboren op 12-04-1811 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Jacob Voorhorst (Berends) (zie III-e) en Johanna Hermanna van Cleef. Hij is gedoopt op 21-04-1811 in Olst. Berend is overleden op 14-01-1865 in Welsum (Gem. Olst), 53 jaar oud [bron: Aktenr 1].
Beroep:
Landbouwer
Berend trouwde, 23 jaar oud, op 26-11-1834 in Olst met Gerritje van Essen, 23 jaar oud. Gerritje is geboren op 11-12-1810 in Voorst (Gld), dochter van Hendrik van Essen en Hendrika Lammers. Gerritje is overleden op 14-08-1847 in Welsum (Gem. Olst), 36 jaar oud [bron: Aktenr 62].
Kinderen van Berend en Gerritje:
1 Jacob Voorhorst, geboren op 23-02-1835 in Nijbroek (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 36]. Jacob is overleden op 17-03-1837 in Nijbroek (Gem. Voorst), 2 jaar oud.
2 Hendrikjen Voorhorst, geboren op 01-07-1837 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 108]. Hendrikjen is overleden op 28-03-1901 in Deventer, 63 jaar oud [bron: Aktenr 152]. Hendrikjen trouwde, 28 jaar oud, op 01-02-1866 in Deventer [bron: Aktenr 8] met Gerrit Jan Jansen, 52 of 53 jaar oud. Gerrit is geboren in 1813 in Gorssel (Gld), zoon van Egbert Jansen en Alberdina Stegeman. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Gescheiden echtgenoot Hermina Leusveld
Beroep:
Slager
3 Jacob Voorhorst, geboren op 29-04-1839 in Voorst (Gld). Volgt V-j.
4 Johannes Voorhorst, geboren op 13-08-1841 in Nijbroek (Gem. Voorst). Volgt V-k.
5 Heintjen Voorhorst, geboren in 1845 in Welsum (Gem. Olst). Heintjen is overleden op 12-09-1847 in Welsum (Gem. Olst), 1 of 2 jaar oud.
IV-g Gerrit Jan Voorhorst is geboren in 1818 in Voorst (Gld), zoon van Jacob Voorhorst (Berends) (zie III-e) en Johanna Hermanna van Cleef. Gerrit is overleden op 29-01-1887 in Voorst (Gld), 68 of 69 jaar oud. Gerrit trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 22-09-1849 in Voorst (Gld) met Meggelina Tijman, 33 jaar oud. Meggelina is geboren op 09-04-1816 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 24], dochter van Jan Tijman en Dora Welhuizen. Meggelina is overleden op 17-02-1902 in Voorst (Gld), 85 jaar oud [bron: Aktenr 39].
Kinderen van Gerrit en Meggelina:
1 Johanna Voorhorst, geboren op 31-08-1850 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 149]. Johanna is overleden op 12-02-1855 in Voorst (Gld), 4 jaar oud [bron: Aktenr 29].
2 Doortje Voorhorst, geboren op 04-03-1852 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 38]. Doortje is overleden.
3 Jacoba Voorhorst, geboren op 28-03-1857 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 74]. Jacoba is overleden.
IV-h Hendrik Voorhorst is geboren in 1820 in Olst, zoon van Jacob Voorhorst (Berends) (zie III-e) en Johanna Hermanna van Cleef. Hendrik is overleden op 16-02-1881 in Wilp (Gem. Voorst), 60 of 61 jaar oud [bron: Aktenr 32].
Beroep:
Arbeider
Hendrik:
(1) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 11-11-1854 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 62] met Hendrika ten Broek(e), 26 of 27 jaar oud. Hendrika is geboren in 1827 in Olst, dochter van Arend van Broek en Teuntje Hendriks. Hendrika is overleden op 03-02-1864 in Wilp (Gem. Voorst), 36 of 37 jaar oud.
(2) trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 23-07-1864 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 42] met Willemina de Wilde, 30 jaar oud. Willemina is geboren op 01-08-1833 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 123], dochter van Willem de Wilde en Hendrika Nijhof. Willemina is overleden op 08-10-1912 in Deventer, 79 jaar oud [bron: Aktenr 341]. Willemina trouwde later na 1881 met Lambertus Post.
Kinderen van Hendrik en Hendrika:
1 Arend Voorhorst, geboren op 06-02-1855 in Wilp (Gem. Voorst). Volgt V-l.
2 Jacob Voorhorst, geboren op 03-02-1858 in Wilp (Gem. Voorst). Volgt V-m.
3 Antonie Voorhorst, geboren op 01-10-1859 in Wilp (Gem. Voorst). Volgt V-n.
4 Johanna Voorhorst, geboren op 20-03-1861 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 64]. Johanna is overleden.
Kinderen van Hendrik en Willemina:
5 Jan Willem Voorhorst, geboren op 20-09-1865 in Wilp (Gem. Voorst). Jan is overleden op 25-07-1888 in Voorst (Gld), 22 jaar oud.
6 Hendrika Voorhorst, geboren in 1867 in Voorst (Gld). Hendrika is overleden op 02-12-1952 in Deventer, 84 of 85 jaar oud. Hendrika trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 26-05-1897 in Deventer met Wilhelm Leeuwenkamp, 34 of 35 jaar oud. Wilhelm is geboren in 1862 in Deventer. Wilhelm is overleden.
Beroep:
Smid
7 Hendrik Willem Voorhorst, geboren op 28-10-1869 in Wilp (Gem. Voorst). Volgt V-o.
8 Aaltje Voorhorst, geboren op 10-03-1874 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 69]. Aaltje is overleden op 05-09-1927 in Deventer, 53 jaar oud. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 13-12-1902 in Voorst (Gld) met Joseph Franciscus Pustus, 28 jaar oud. Joseph is geboren op 14-02-1874 in Eibergen [bron: Aktenr 21], zoon van Johannes Pustus en Berendina Jansen. Joseph is overleden op 26-02-1953 in Deventer, 79 jaar oud [bron: Aktenr 109]. Joseph trouwde later na 1927 met Alberdina Grada Slief.
Beroep:
Fabrieksarbeider
9 Willemina Voorhorst, geboren op 06-04-1876 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 82]. Willemina is overleden op 26-04-1934 in Apeldoorn, 58 jaar oud [bron: Aktenr 249]. Willemina:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op 27-01-1894 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 6] met Hendrik Kassenberg, 21 of 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 06-07-1921 in Zutphen. Hendrik is geboren in 1872, zoon van Mannis Kassenberg en Hendrika Besseling. Hendrik is overleden.
Beroep:
Daghuurder
(2) trouwde, minstens 45 jaar oud, na 1921 met Gijsbert Methorst. Gijsbert is overleden.
IV-i Albert Jan Voorhorst is geboren op 01-03-1826 in Olst, zoon van Jacob Voorhorst (Berends) (zie III-e) en Johanna Hermanna van Cleef. Albert is overleden op 25-08-1865 in Zutphen, 39 jaar oud.
Beroep:
Wijnkoopersgezel
Albert trouwde, 26 jaar oud, op 28-07-1852 in Zutphen met Jacoba Wilten, 28 jaar oud. Jacoba is geboren op 16-11-1823 in Zutphen [bron: Aktenr 279], dochter van Jacob Wilten en Adriana Mast. Jacoba is overleden op 21-11-1870 in Zutphen, 47 jaar oud [bron: Aktenr 433].
Kinderen van Albert en Jacoba:
1 Herman Voorhorst, geboren op 05-11-1853 in Zutphen [bron: Aktenr 374]. Herman is overleden op 21-02-1858 in Zutphen, 4 jaar oud [bron: Aktenr 54].
2 Adrianus Voorhorst, geboren op 28-09-1856 in Zutphen [bron: Aktenr 283]. Adrianus is overleden op 08-10-1856 in Zutphen, 10 dagen oud [bron: Aktenr 284].
3 Herman Voorhorst, geboren op 29-06-1858 in Zutphen [bron: Aktenr 220]. Herman is overleden op 30-04-1901 in Winterswijk, 42 jaar oud [bron: Aktenr 93]. Herman bleef ongehuwd.
Beroep:
Behangersknecht
4 Dina Voorhorst, geboren op 15-03-1862 in Zutphen [bron: Aktenr 100]. Dina is overleden op 15-07-1863 in Zutphen, 1 jaar oud.
5 Albert Jan Voorhorst, geboren op 21-03-1865 in Zutphen [bron: Aktenr 124]. Albert is overleden op 19-07-1865 in Zutphen, 3 maanden oud [bron: Aktenr 282].
IV-j Lambertus Voorhorst is geboren op 02-11-1783 in Zwolle, zoon van Lammert Voorhorst (Berends) (zie III-f) en Maria Hendrika Broekhuijs. Hij is gedoopt op 05-11-1783 in Zwolle. Lambertus is overleden op 14-03-1866 in Nieuwleusen (Ov), 82 jaar oud [bron: Aktenr 17].
Notitie bij Lambertus: Lambertus was koopman, grutter, bakker, gewezen rijdende commies in 1813, verhuist van Zwolle naar Rouveen op 21 december 1813,

31-3-1806: Lambertus Voorhorst verkrijgt het patent voor grutter en winkelier in kruidenierswaren.
28-5-1813: In de marge van de huwelijkseakte van Lambert Voorhorst en Geesien Wienvoorden staat ingeschreven dat zij Cornelia Lamberta, geboren 18-4-1807, erkennen als hun dochter [B.S.
Huwelijken Zwolle].
1832: Lammert Voorhorst, grutter, is eigenaar van de percelen 173k (huis en erf, 0.09.50 ha),
(bouwland, 2.84.20 ha), 173a (grasgrond, 0.18.80 ha) en 180 (bouwland, 0.71.70, doorgehaald),
gelegen in sectie D, Oost Nieuwleusen [OAT Kadaster 1832].
1-5-1835: Lambert Voorhorst en kinderen verkopen publiekelijk op 5 mei 1835 ten huize van Barteld van Holten, te Nieuwleusen: 1. Een voor 5 jaren geheel nieuw getimmerd huis, waarin eene bakkerij en grutterij, met grutten molen en verdere grutters gereedschappen, staande te Nieuwleusen aan de Zwolsche weg, tegen over de kerk. 2. Een kamp bouwland, met het daarop staande huis, groot 3 bunders 93 roeden, mede aldaar gelegen. 3. Drie dubbele akkers bouwland, groot 1 bunder 7 roeden, gelegen in den Ooster Hulst, onder Nieuwleusen. De aanwijzing zal geschieden door opgenoemde Lambert Voorhorst [Overijsselsche Courant 1-5-1835].
20-9-1839: Ten verzoeke van Hendrik Blom, tuinman, wonende in Zwollerkerspel; en ten laste van 1.
Lambert Voorhorst, zonder beroep, wonende te Nieuwleusen, zoo voor zich, als in hoedanigheid van vader en voogd over zijne minderjarige kinderen Cornelis Johannes, door hem bij nu wijlen Geesje Wijnvoorden in eerste huwelijk verwekt; Gerrit, Johannes Albertus, Zwaantje en Agneta Johanna, door hem bij nu wijlen Alijda Johanna Ottink in tweede huwelijk verwekt; 2. Maria Hendrika Voorshorst, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Jan van Mekeren, bakker te Nieuwleusen;
3. Gerrit Jan van Mekeren zelve; 4. Lamberta Cornelia Voorhorst, meerderjarig, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Delft; zal worden overgegaan tot den verkoop bij geregtelijke uitwinning, aan den meestbiedende of hoogstafmijnende, van het na te melden onroerend goed, te weten: 1. een perceel grasgrond en bouwland, in de gemeente Nieuwleusen [nr. D172i, 2 bunders 84 roeden 20 ellen groot];
2. een huis en erf, in de gemeente Nieuwleusen [nr. D172k, 9 roeden 50 ellen groot]; 3. een perceel bouwland in de gemeente Nieuwleusen [nr. D173a, 27 roeden 30 ellen groot]; 4. een perceel bouwland op de Ooster Bouwlanden in de gemeente Nieuwleusen [nr. D539, 52 roeden]. De toewijzing zal plaatsvinden op 23 october op het raadshuis in Zwolle. Executant is procureur J.J. de Boer
[Overijsselsche courant 20-9-1839].
Beroep:
Koopman
Lambertus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 28-05-1813 in Zwolle met Geesje Wijnvoorden, 31 jaar oud. Geesje is geboren op 05-06-1781 in Zwolle, dochter van Cornelis Wijnvoorden en Johanna Klaassen. Zij is gedoopt op 07-06-1781 in Zwolle. Geesje is overleden op 08-02-1821 in Nieuwleusen (Ov), 39 jaar oud [bron: Aktenr 3].
Beroep:
Gruttersvrouw
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 14-04-1821 in Nieuwleusen (Ov) [bron: Aktenr 8] met Aleida Johanna Ottink, 23 jaar oud. Aleida is geboren op 03-10-1797 in Uelsen (Dld), dochter van Gerrit Ottink en Zwenne Stegink. Aleida is overleden op 25-04-1832 in Nieuwleusen (Ov), 34 jaar oud [bron: Aktenr 11].
Notitie bij Aleida: Ook wel Anna Johanna genoemd
Kinderen van Lambertus en Geesje:
1 Cornelia Lamberta Voorhorst, geboren op 18-04-1807 in Zwolle [bron: Aktenr 196]. Cornelia is overleden op 06-12-1839 in Delft, 32 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: erkend door de vader 28-5-1813
Cornelia trouwde met Cornelis van Schie. Cornelis is geboren op 18-06-1810 in Delft, zoon van Cornelis van Schie en Jannetje Kunst. Hij is gedoopt op 09-08-1810 in Delft. Cornelis is overleden op 30-12-1839 in Delft, 29 jaar oud.
2 Maria Hendrika Voorhorst, geboren op 18-05-1815 in Rouveen/Staphorst. Maria is overleden op 17-02-1858 in Nieuwleusen (Ov), 42 jaar oud [bron: Aktenr 16]. Maria trouwde, 16 jaar oud, op 17-01-1832 in Nieuwleusen (Ov) [bron: Aktenr 1] met Gerrit Jan van Mekeren, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op 21-01-1808 in Hattem, zoon van Jurrien van Mekeren en Aaltjen van Straten. Hij is gedoopt op 04-02-1808 in Hattem. Gerrit is overleden op 15-04-1891 in Nieuwleusen (Ov), 83 jaar oud [bron: Aktenr 33].
Beroep:
Bakker
3 Cornelis Johannes Voorhorst, geboren op 14-11-1817 in Rouveen/Staphorst. Volgt V-p.
Kinderen van Lambertus en Aleida:
4 Gerrit Voorhorst, geboren in 1824 in Nieuwleusen (Ov). Volgt V-q.
5 Johannes Albertus Voorhorst, geboren in 1825 in Nieuwleusden. Volgt V-r.
6 Zwaantje Maria Voorhorst, geboren in 1827 in Nieuwleusen (Ov). Zwaantje is overleden op 05-11-1884 in Avereest (Ov), 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenr 117]. Zwaantje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 03-05-1855 in Avereest (Ov) [bron: Aktenr 19] met Gerrit Jan Westerhof, 34 of 35 jaar oud. Gerrit is geboren in 1820 in Nieuwleusen (Ov), zoon van Hendrik Jan Westerhof en Ida Dorgelo. Gerrit is overleden op 29-11-1898 in Avereest (Ov), 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenr 107].
7 Lambertus Voorhorst, geboren op 16-04-1832 in Nieuwleusden. Lambertus is overleden op 25-08-1832 in Nieuwleusen (Ov), 4 maanden oud [bron: Aktenr 17].
8 Antoni Voorhorst, geboren op 16-04-1832 in Nieuwleusen (Ov). Antoni is overleden op 10-05-1832 in Nieuwleusen (Ov), 24 dagen oud [bron: Aktenr 13].
IV-k Berend Voorhorst is geboren op 08-01-1791 in Zwolle, zoon van Lammert Voorhorst (Berends) (zie III-f) en Maria Hendrika Broekhuijs. Hij is gedoopt op 09-01-1791 in Zwolle. Berend is overleden op 01-09-1830 in Zwolle, 39 jaar oud [bron: Aktenr 284].
Beroep:
Commies belastingen
Berend trouwde, 31 jaar oud, op 06-06-1822 in Zwolle met Freule Cornelia Gerhardina van Raab van Canstein, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Freule was de volgende getuige aanwezig: Lambert Voorhorst, Hendrik Bartels (grutter), Gerhard Leen (rector der Latijnsche Scholen, zwager van de bruid), Lambertus Meijlink (60, landeigenaar). Freule is geboren op 18-06-1798 in Dikninge (Dr), dochter van Johan Jacob Wilhelm van Raab van Canstein en Anna Johanna Kinderman. Zij is gedoopt op 24-06-1798 in IJhorst (Gem.Staphorst). Freule is overleden op 04-06-1866 in Aalten, 67 jaar oud.
Kinderen van Berend en Freule:
1 Georgine Philippine Jacomine Voorhorst, geboren op 04-07-1822 in Zwolle [bron: Aktenr 258]. Georgine is overleden op 13-03-1827 in Hasselt (Ov), 4 jaar oud.
2 Marie Anne Voorhorst, geboren op 27-04-1824 in Zwolle [bron: Aktenr 172]. Marie is overleden op 18-09-1893 in Lochem, 69 jaar oud [bron: Aktenr 57]. Marie trouwde, 20 jaar oud, op 27-04-1844 in Aalten [bron: Aktenr 10] met Goossen Sanders, 29 jaar oud. Goossen is geboren op 20-12-1814 in Dalfsen, zoon van Jan Sanders en Maria Visscher. Goossen is overleden op 03-05-1872 in Leeuwen (Gem. West Maas en Waal), 57 jaar oud.
Beroep:
Heelmeester
3 George Philippus Bellenden Voorhorst, geboren op 14-01-1828 in Aalten. George is overleden op 28-01-1829 in Zwolle, 1 jaar oud [bron: Aktenr 48].
IV-l Antonie Johannes Voorhorst is geboren in 1793 in Zwolle, zoon van Lammert Voorhorst (Berends) (zie III-f) en Maria Hendrika Broekhuijs. Hij is gedoopt op 05-09-1793 in Zwolle. Antonie is overleden op 13-02-1830 in Nieuwleusen (Ov), 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij Antonie: Antonie Johannes Voorhorst was zo ernstig aan zijn rechterarm gehandicapt, dat hij ten enenmale ongeschikt was voor militaire dienst.
Twee van de vier kinderen uit het gezin waren doofstom.
Beroep:
Ontvanger van de directe belastingen en accijnzen
Antonie trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 07-06-1819 in Wierden (Ov) met freule Theresia Cipperiana van Raab van Canstein, 22 jaar oud. freule is geboren op 25-09-1796 in Dikninge (Dr), dochter van Johan Jacob Wilhelm van Raab van Canstein en Anna Johanna Kinderman. freule is overleden op 03-02-1879 in Aalten, 82 jaar oud.
Kinderen van Antonie en freule:
1 Anton Johan Voorhorst, geboren op 30-05-1822 in Wierden (Ov). Anton is overleden op 27-09-1858 in Aalten, 36 jaar oud. Anton bleef ongehuwd.
2 Jan Jacob Willem Voorhorst, geboren op 26-04-1825 in Aalten. Volgt V-s.
3 Adrianus Hidde Heremiet Voorhorst, geboren op 18-02-1827 in Aalten. Volgt V-t.
4 Sarus Jacobus Johannes Voorhorst, geboren in 1829 in Nieuwleusen (Ov). Volgt V-u.
IV-m Lambert Voorhorst (Teunissen) is geboren in 1782 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Teunis Voorhorst (Lamberts) (zie III-h) en Christina Bredenoord (Hendriks). Hij is gedoopt op 01-04-1782 in Olst. Lambert is overleden op 19-05-1832 in Olst, 49 of 50 jaar oud [bron: Aktenr 40]. Lambert trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1801 met Willemina Pessink, ongeveer 21 jaar oud. Willemina is geboren in 1780, dochter van Hendrik Pessink en Aaltjen van der Haar. Willemina is overleden op 21-03-1821 in Olst, 40 of 41 jaar oud [bron: Aktenr 17].
Kinderen van Lambert en Willemina:
1 Wilhelmina Voorhorst. Wilhelmina is overleden.
2 Teunis Voorhorst, geboren in 1802 in Olst. Volgt V-v.
3 Janna Voorhorst, geboren in 1803. Janna is overleden in 1833, 29 of 30 jaar oud.
4 Jacomina Voorhorst, geboren op 08-02-1806 in Olst. Jacomina is overleden op 19-06-1883 in Welsum (Gem. Olst), 77 jaar oud [bron: Aktenr 49]. Jacomina trouwde, 28 jaar oud, op 27-03-1834 in Olst [bron: Aktenr 7] met Hendrikus Distelhof, 24 jaar oud. Hendrikus is geboren op 04-08-1809 in Wijhe, zoon van Hendrik Distelhof en Christina Westrik. Hendrikus is overleden op 07-04-1889 in Epe, 79 jaar oud [bron: Aktenr 84]. Hendrikus is weduwnaar van Janna Voorhorst (1803-vóór 1834), met wie hij trouwde op 29-09-1832 in Olst [bron: Aktenr 18].
5 Hendrik Willem Voorhorst, geboren in 1815 in Olst. Hendrik is overleden op 28-10-1834 in Delft, 18 of 19 jaar oud [bron: Aktenr 82].
Beroep:
Fuselier
6 Christina Aleida Voorhorst, geboren in 1819. Christina is overleden op 19-06-1856 in Voorst (Gld), 36 of 37 jaar oud [bron: Aktenr 76]. Christina:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 15-08-1840 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 34] met Jacob Smies, 29 of 30 jaar oud. Jacob is geboren in 1810, zoon van Derk Smies (Harms) en Hendrika Jansen. Jacob is overleden op 27-11-1842 in Voorst (Gld), 31 of 32 jaar oud [bron: Aktenr 138].
(2) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 14-10-1843 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 43] met Gerrit Ruimerman, 27 of 28 jaar oud. Gerrit is geboren in 1815, zoon van Jan Ruimerman en Hendrika Johanna Wentink. Gerrit is overleden op 05-01-1848 in Voorst (Gld), 32 of 33 jaar oud [bron: Aktenr 9].
(3) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 04-11-1848 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 49] met Gradus Elskamp, 25 of 26 jaar oud. Gradus is geboren in 1822, zoon van Harmen Elskamp en Jannetjen Pol. Gradus is overleden op 19-02-1865 in Voorst (Gld), 42 of 43 jaar oud [bron: Aktenr 34]. Gradus trouwde later na 1856 met Johanna Vrielink.
IV-n Evert Voorhorst (Teunissen) is geboren in 1785 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Teunis Voorhorst (Lamberts) (zie III-h) en Christina Bredenoord (Hendriks). Hij is gedoopt op 13-11-1785 in Olst. Evert is overleden op 12-05-1863 in Welsum (Gem. Olst), 77 of 78 jaar oud. Evert trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 24-02-1809 in Olst met Aaltje Voorhorst, 21 of 22 jaar oud. Aaltje is geboren in 1787. Aaltje is overleden op 06-04-1834 in Welsum (Gem. Olst), 46 of 47 jaar oud [bron: Aktenr 21].
Kinderen van Evert en Aaltje:
1 Tonia Gerharda Voorhorst, geboren op 15-11-1809 in Welsum (Gem. Olst). Zij is gedoopt op 26-11-1809 in Olst. Tonia is overleden op 25-08-1861 in Leeuwarden, 51 jaar oud [bron: Aktenr 477]. Tonia trouwde, 28 jaar oud, op 27-06-1838 in Leeuwarden [bron: Aktenr 109] met Jan Georg Vermeulen, 18 jaar oud. Jan is geboren op 21-07-1819 in Leeuwarden [bron: Aktenr 166], zoon van Roelof Vermeulen en Engelina Elisabeth Breimer. Jan is overleden in Amsterdam. Jan trouwde later op 18-03-1863 in Leeuwarden met Cornelia Elisabeth Christiana van ’t Hull.
Beroep:
Oppasser
2 Gerrit Voorhorst, geboren op 06-01-1812 in Welsum (Gem. Olst). Volgt V-w.
3 Jacomina Voorhorst, geboren op 28-05-1814 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 32]. Jacomina is overleden op 11-10-1862 in Brummen, 48 jaar oud [bron: Aktenr 121].
Notitie bij Jacomina: Ook wel genoemd Christina Jacomina Voorhorst
Jacomina trouwde, 23 jaar oud, op 25-10-1837 in Wijhe met Gerlag Jan van Gendt, 23 of 24 jaar oud. Gerlag is geboren in 1813 in Douai (F), zoon van Fredrik Willem van Gendt en Antonia Maria Thirion. Gerlag is overleden op 12-10-1877 in Oosterhout, 63 of 64 jaar oud. Gerlag is weduwnaar van Heilena Doornink (Gerrits) (1809-1835), met wie hij trouwde op 23-11-1832 in Heerde [bron: Aktenr 15].
4 Arendina Voorhorst, geboren in 1817 in Olst. Arendina is overleden op 28-03-1858 in Welsum (Gem. Olst), 40 of 41 jaar oud [bron: Aktenr 36]. Arendina trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 29-12-1849 in Olst [bron: Aktenr 31] met Hendrik Jan Beumer, 32 of 33 jaar oud. Hendrik is geboren in 1816 in Olst, zoon van Philip Otto Beumer en Everdina Hengeveld. Hendrik is overleden op 09-10-1879 in Welsum (Gem. Olst), 62 of 63 jaar oud [bron: Aktenr 76].
Notitie bij Hendrik: Weduwnaar van Willemina Slijkhuis
5 Jacob Voorhorst, geboren in 1819 in Olst. Volgt V-x.
6 Wilhelmina Voorhorst, geboren in 12-1821 in Olst [bron: Aktenr 21]. Wilhelmina is overleden op 28-03-1822 in Olst, 3 maanden oud.
7 Willem Voorhorst, geboren in 1824 in Olst. Volgt V-y.
8 NN Voorhorst, levenloos geboren dochter, geboren op 30-04-1828 in Olst [bron: Aktenr 21].
9 Lulofje Voorhorst, geboren in 1830 in Olst. Lulofje is overleden op 06-01-1885 in Welsum (Gem. Olst), 54 of 55 jaar oud. Lulofje:
(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 19-02-1859 in Olst met Hendrik Jan Klein Lankhorst, 23 of 24 jaar oud. Hendrik is geboren in 1835 in Olst, zoon van Hendrik Klein Lankhorst en Hendrika Herms. Hendrik is overleden op 03-11-1873 in Welsum (Gem. Olst), 37 of 38 jaar oud [bron: Aktenr 102].
(2) trouwde, 46 of 47 jaar oud, op 15-02-1877 in Olst [bron: Aktenr 3] met Albert Hassink, 61 of 62 jaar oud. Albert is geboren in 1815 in Wilp (Gem. Voorst), zoon van Jan Hassink en Hendrika Soerhuis (Willems). Albert is overleden op 06-06-1898 in Welsum (Gem. Olst), 82 of 83 jaar oud [bron: Aktenr 43].
Beroep:
Landbouwer
V-a Jan Voorhorst is geboren in 1818 in Olst, zoon van Berend Voorhorst (zie IV-a) en Hendrika Voorhorst (Teunissen) (zie III-h,4). Jan is overleden op 18-09-1889 in Welsum (Gem. Olst), 70 of 71 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 25-11-1858 in Olst met Jacomina Voorhorst, 19 of 20 jaar oud. Jacomina is geboren in 1838 in Olst, dochter van Lammert Jan Voorhorst en Maria van Voorst. Jacomina is overleden op 11-05-1867 in Welsum (Gem. Olst), 28 of 29 jaar oud [bron: Aktenr 44].
Kinderen van Jan en Jacomina:
1 Maria Voorhorst, geboren in 1860 in Olst. Maria is overleden op 10-10-1935 in Olst, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenr 41]. Maria trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 03-04-1890 [bron: Aktenr 5] met Adrianus Martinus Hendinus Voorhorst, 30 of 31 jaar oud. Zie VI-d voor persoonsgegevens van Adrianus.
2 Hendrika Voorhorst, geboren in 1862 in Olst. Hendrika is overleden op 26-07-1929 in Welsum (Gem. Olst), 66 of 67 jaar oud [bron: Aktenr 47]. Hendrika bleef ongehuwd.
3 Berendina Johanna Voorhorst, geboren in 1866 in Olst. Berendina is overleden op 19-02-1888 in Welsum (Gem. Olst), 21 of 22 jaar oud [bron: Aktenr 27].
V-b Teunis Voorhorst is geboren in 1821 in Olst, zoon van Berend Voorhorst (zie IV-a) en Hendrika Voorhorst (Teunissen) (zie III-h,4). Teunis is overleden op 29-06-1904 in Apeldoorn (buurtschap Wormen), 82 of 83 jaar oud [bron: Aktenr 329].
Beroep:
Landbouwer
Teunis trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 26-10-1850 in Olst met Gerrigjen Voorhorst, 8 of 9 jaar oud. Gerrigjen is geboren in 1841 in Olst, dochter van Lammert Jan Voorhorst en Maria van Voorst. Gerrigjen is overleden op 13-12-1893 in Apeldoorn (buurtschap Wormen), 51 of 52 jaar oud [bron: Aktenr 371].
Kinderen van Teunis en Gerrigjen:
1 Berend Jan Voorhorst, geboren in 1851 in Olst. Berend is overleden op 15-02-1858 in Welsum (Gem. Olst), 6 of 7 jaar oud [bron: Aktenr 20].
2 Hendrika Voorhorst, geboren in 1853 in Diepenveen. Hendrika is overleden op 04-07-1892 in Deventer, 38 of 39 jaar oud [bron: Aktenr 409]. Hendrika trouwde met Johannes Martinus Hendrikus de Witte. Johannes is overleden. Johannes is weduwnaar van Aaltje Voorhorst (1857-1918), zie V-b,4.
3 Marinus Voorhorst, geboren in 1854. Marinus is overleden op 30-07-1918 in Apeldoorn, 63 of 64 jaar oud [bron: Aktenr 354]. Marinus bleef ongehuwd.
4 Aaltje Voorhorst, geboren in 1857. Aaltje is overleden op 13-04-1918 in Apeldoorn, 60 of 61 jaar oud [bron: Aktenr 180]. Aaltje trouwde met Johannes Martinus Hendrikus de Witte. Johannes is overleden. Johannes trouwde later met Hendrika Voorhorst (1853-1892), zie V-b,2.
5 Berend Jan Voorhorst, geboren op 24-02-1859 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 53]. Berend is overleden.
6 Gerrit Jacob Voorhorst, geboren op 08-02-1862 in Terwolde (Gem. Voorst). Volgt VI-a.
7 Tonia Voorhorst, geboren op 15-10-1864 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 221]. Tonia is overleden.
8 Hendrik Jan Voorhorst, geboren op 28-08-1867 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 191]. Hendrik is overleden op 29-06-1868 in Apeldoorn, 10 maanden oud [bron: Aktenr 150].
Notitie bij Hendrik: In de overlijdensakte staat: oud 22 maanden (ergens zit er een fout)
9 Hendrik Jan Voorhorst, geboren op 28-04-1869 in Apeldoorn. Volgt VI-b.
V-c Hendrik Jacobs Voorhorst is geboren in 1828 in Olst, zoon van Berend Voorhorst (zie IV-a) en Hendrika Voorhorst (Teunissen) (zie III-h,4). Hendrik is overleden op 13-03-1887 in Welsum (Gem. Olst), 58 of 59 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Hendrik trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 25-02-1860 in Olst met Lammerdina Voorhorst, 17 of 18 jaar oud. Lammerdina is geboren in 1842 in Olst, dochter van Lammert Jan Voorhorst en Maria van Voorst. Lammerdina is overleden.
Kind van Hendrik en Lammerdina:
1 Lamberta Voorhorst, geboren in 1863 in Olst. Lamberta is overleden op 17-10-1895 in Welsum (Gem. Olst), 31 of 32 jaar oud [bron: Aktenr 94]. Lamberta trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 10-11-1887 in Olst [bron: Aktenr 20] met Hendrik Lankhorst, 26 of 27 jaar oud. Hendrik is geboren in 1860 in Olst, zoon van Antonie Johannes Lankhorst en Jacomina van Delden. Hendrik is overleden op 12-03-1929 in Welsum (Gem. Olst), 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenr 16].
V-d Jan Willem Voorhorst is geboren op 14-08-1816 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 33], zoon van Albert Voorhorst (zie IV-c) en Johanna Wullink. Jan is overleden op 15-09-1873 in Wilp (Gem. Voorst), 57 jaar oud [bron: Aktenr 156].
Notitie bij Jan: Geboren op Erve Bellinkhof
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 22-02-1849 in Twello (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 13] met Krisjen Wiltink, 19 jaar oud. Krisjen is geboren op 21-07-1829 in Gorssel (Gld) [bron: Aktenr 44], dochter van Klaas A.Z. Wiltink en Willemina Bovendorp. Krisjen is overleden op 15-01-1870 in Wilp (Gem. Voorst), 40 jaar oud [bron: Aktenr 9].
Kind van Jan en Krisjen:
1 Willemina Voorhorst, geboren op 29-05-1851 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 122]. Willemina is overleden op 28-01-1934 in Gorssel (Gld), 82 jaar oud [bron: Aktenr 9]. Willemina trouwde, 33 jaar oud, op 17-01-1885 in Gorssel (Gld) [bron: Aktenr 3] met Hendrik Karel Wiltink, 36 jaar oud. Hendrik is geboren op 07-05-1848 in Gorssel (Gld) [bron: Aktenr 35], zoon van Antoni Wiltink en Willemina Christina Bovendorp. Hendrik is overleden op 25-10-1905 in Gorssel (Gld), 57 jaar oud [bron: Aktenr 79].
V-e Albert Voorhorst is geboren op 17-02-1827 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 39], zoon van Berend Voorhorst (zie IV-d) en Gerritjen Vos. Albert is overleden op 16-05-1869 in Deventer, 42 jaar oud [bron: Aktenr 183].
Beroep:
Gevangenbewaarder
Albert trouwde, 38 jaar oud, op 22-06-1865 in Deventer [bron: Aktenr 72] met Maria Willemina Bieleman, 31 jaar oud. Maria is geboren op 16-06-1834 in Deventer [bron: Aktenr 197], dochter van Harmen Bieleman en Willemina Huurenkamp. Maria is overleden op 16-03-1893 in Deventer, 58 jaar oud [bron: Aktenr 116].
Kinderen van Albert en Maria:
1 Berendina Johanna Voorhorst, geboren op 02-08-1866 in Deventer [bron: Aktenr 315]. Berendina is overleden op 10-04-1958 in Gorssel (Gld), 91 jaar oud [bron: Aktenr 17]. Berendina bleef ongehuwd.
2 Harmina Maria Voorhorst, geboren op 30-09-1868 in Deventer [bron: Aktenr 425]. Harmina is overleden op 28-11-1951 in Zutphen, 83 jaar oud [bron: Aktenr 404]. Harmina bleef ongehuwd.
V-f Jakob Voorhorst is geboren op 10-09-1828 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 140], zoon van Berend Voorhorst (zie IV-d) en Gerritjen Vos. Jakob is overleden op 29-04-1917 in Wilp (Gem. Voorst), 88 jaar oud [bron: Aktenr 73]. Jakob trouwde, 36 jaar oud, op 24-11-1864 in Deventer [bron: Aktenr 133] met Gerritjen Beernink, 30 of 31 jaar oud. Gerritjen is geboren in 1833 in Diepenveen, dochter van Anneken Beernink. Gerritjen is overleden op 26-12-1918 in Voorst (Gld), 84 of 85 jaar oud [bron: Aktenr 223].
Kinderen van Jakob en Gerritjen:
1 Berend Voorhorst, geboren op 18-01-1866 in Deventer [bron: Aktenr 25]. Berend is overleden op 08-06-1932 in Deventer, 66 jaar oud [bron: Aktenr 223]. Berend bleef ongehuwd.
2 Gerritjen Voorhorst, geboren op 25-10-1867 in Deventer. Gerritjen is overleden op 03-12-1930 in Deventer, 63 jaar oud [bron: Aktenr 467]. Gerritjen bleef ongehuwd.
3 Anna Alberta Voorhorst, geboren op 26-05-1870 in Deventer [bron: Aktenr 262]. Anna is overleden op 02-02-1949 in Deventer, 78 jaar oud [bron: Aktenr 75]. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 29-04-1897 in Deventer [bron: Aktenr 35] met Hendrikus Koning, 28 jaar oud. Hendrikus is geboren op 08-04-1869 in Deventer [bron: Aktenr 190], zoon van Egbert Koning en Maria Elisabeth Rouwendal. Hendrikus is overleden op 27-07-1938 in Deventer, 69 jaar oud [bron: Aktenr 273].
Beroep:
Huisschilder
4 Gerritdina Jacoba Voorhorst, geboren op 10-07-1874 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 155]. Gerritdina is overleden op 02-08-1875 in Wilp (Gem. Voorst), 1 jaar oud [bron: Aktenr 145].
V-g Aart Voorhorst is geboren op 20-08-1809 in Terwolde (Gem. Voorst), zoon van Berend Voorhorst (Gerrits) (zie IV-e) en Leentje Bredenoord (Aarts). Hij is gedoopt op 27-08-1809 in Terwolde (Gem. Voorst). Aart is overleden op 20-10-1890 in Welsum (Gem. Olst), 81 jaar oud [bron: Aktenr 93]. Aart:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 03-05-1837 in Olst [bron: Aktenr 8] met Gergje Voorhorst, 29 of 30 jaar oud. Gergje is geboren in 1807 in Olst, dochter van Reindert Voorhorst en Lammerdina Berends. Gergje is overleden op 05-10-1841 in Welsum (Gem. Olst), 33 of 34 jaar oud [bron: Aktenr 54].
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 28-12-1843 in Heerde [bron: Aktenr 33] met Hendrikjen van Werven, 20 jaar oud. Hendrikjen is geboren op 26-07-1823 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek) [bron: Aktenr 80], dochter van Hendrik van Werven (Jans) en Geesje Blaauw (Jans). Hendrikjen is overleden op 04-02-1845 in Welsum (Gem. Olst), 21 jaar oud [bron: Aktenr 9].
(3) trouwde, 36 jaar oud, op 09-05-1846 in Epe [bron: Aktenr 24] met Reiniere Dalhuisen, 27 jaar oud. Reiniere is geboren op 01-01-1819 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 1], dochter van Jan Dalhuisen en Jennigjen Riphagen (Lulofs). Reiniere is overleden op 19-02-1906 in Olst, 87 jaar oud [bron: Aktenr 40]. Reiniere is weduwe van Jonas Riphagen (1818-1844), met wie zij trouwde op 29-07-1837 in Epe [bron: Aktenr 20].
Kind van Aart en Hendrikjen:
1 Barta Voorhorst, geboren in 1845 in Olst. Barta is overleden op 26-09-1846 in Welsum (Gem. Olst), 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenr 71].
Kinderen van Aart en Reiniere:
2 Reindert Voorhorst, geboren in 1855 in Olst. Volgt VI-c.
3 Adrianus Martinus Hendinus Voorhorst, geboren in 1859 in Olst. Volgt VI-d.
V-h Evert Jacob Voorhorst is geboren in 1814 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Berend Voorhorst (Gerrits) (zie IV-e) en Leentje Bredenoord (Aarts). Evert is overleden op 10-02-1857 in Epe, 42 of 43 jaar oud [bron: Aktenr 24]. Evert:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 23-02-1839 in Epe [bron: Aktenr 10] met Jacoba (Jansje) Dalhuisen (Jans), 23 jaar oud. Jansje is geboren op 29-08-1815 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 34], dochter van Jan Dalhuisen en Jennigjen Riphagen (Lulofs). Jansje is overleden op 03-04-1853 in Apeldoorn, 37 jaar oud [bron: Aktenr 65].
(2) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 21-12-1853 in Apeldoorn [bron: Aktenr 78] met Johanna Dalhuisen, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 25-02-1829 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 39], dochter van Lulof Dalhuisen en Maria Dijkhof. Johanna is overleden op 10-01-1885 in Apeldoorn, 55 jaar oud [bron: Aktenummer: 19].
Kinderen van Evert en Jansje:
1 Berend Voorhorst, geboren in 12-1839 in Welsum (Gem. Olst). Berend is overleden op 30-01-1840 in Welsum (Gem. Olst), 1 maand oud [bron: Aktenr 8].
2 Berend Voorhorst, geboren in 01-1841 in Welsum (Gem. Olst). Berend is overleden op 11-07-1841 in Welsum (Gem. Olst), 6 maanden oud [bron: Aktenr 36].
3 Jennigje Voorhorst, geboren in 1842 in Olst. Jennigje is overleden op 13-03-1923 in Deventer, 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenr 84]. Jennigje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 08-11-1866 in Deventer [bron: Aktenr 127] met Gerrit Jan Vrielink, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op 30-09-1839 in Deventer [bron: Aktenr 399], zoon van Willem Vrielink en Berendina Paalman. Gerrit is overleden op 02-09-1907 in Deventer, 67 jaar oud [bron: Aktenr 316].
Beroep:
Timmerman
4 Helena Voorhorst, geboren in 06-1843 in Welsum (Gem. Olst). Helena is overleden op 22-10-1843 in Welsum (Gem. Olst), 4 maanden oud [bron: Aktenr 85].
5 Helena Voorhorst, geboren in 1845 in Olst. Helena is overleden op 10-03-1847 in Wijhe, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenr 28].
6 Berendina Voorhorst, geboren in 06-1846 in Welsum (Gem. Olst). Berendina is overleden op 01-08-1846 in Welsum (Gem. Olst), 2 maanden oud [bron: Aktenr 52].
7 Jansje Voorhorst, geboren op 04-05-1849 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 91]. Jansje is overleden op 28-05-1849 in Terwolde (Gem. Voorst), 24 dagen oud [bron: Aktenr 68].
8 Berend Jan Voorhorst, geboren op 05-02-1852 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 22]. Berend is overleden op 18-08-1852 in Terwolde (Gem. Voorst), 6 maanden oud [bron: Aktenr 119].
Kinderen van Evert en Johanna:
9 Lulof Voorhorst, geboren op 09-04-1854 in Apeldoorn. Volgt VI-e.
10 Jacoba Voorhorst, geboren op 12-01-1856 in Epe [bron: Aktenr 14]. Jacoba is overleden op 10-03-1935 in Apeldoorn, 79 jaar oud [bron: Aktenr 196]. Jacoba trouwde met Marinus van de Kraats. Marinus is overleden.
V-i Gerrit Willem Voorhorst is geboren op 07-10-1816 in Olst, zoon van Berend Voorhorst (Gerrits) (zie IV-e) en Leentje Bredenoord (Aarts). Gerrit is overleden op 12-08-1846 in Welsum (Gem. Olst), 29 jaar oud [bron: Aktenr 55].
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 19 jaar oud, op 08-09-1836 in Olst [bron: Aktenr 18] met Everdina Bredenoord, 21 jaar oud. Everdina is geboren op 23-06-1815 in Olst, dochter van Hendrik Willem Bredenoord en Jacomina Voorhorst (zie III-a,9). Everdina is overleden op 05-07-1883 in Welsum (Gem. Olst), 68 jaar oud [bron: Aktenr 56].
Kinderen van Gerrit en Everdina:
1 Helena Voorhorst, geboren in 1839 in Olst. Helena is overleden op 22-03-1900 in Welsum (Gem. Olst), 60 of 61 jaar oud [bron: Aktenr 25]. Helena trouwde met Derk Jansen. Derk is overleden.
2 Jacomina Voorhorst, geboren in 1841 in Olst. Jacomina is overleden op 12-11-1873 in Welsum (Gem. Olst), 31 of 32 jaar oud [bron: Aktenr 105]. Jacomina bleef ongehuwd.
V-j Jacob Voorhorst is geboren op 29-04-1839 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 104], zoon van Berend Voorhorst (zie IV-f) en Gerritje van Essen. Jacob is overleden op 08-03-1905 in Deventer, 65 jaar oud.
Beroep:
Dagloner
Jacob trouwde, 30 jaar oud, op 03-06-1869 in Deventer met Hermina Rutgers, 24 of 25 jaar oud. Hermina is geboren in 1844 in Olst, dochter van Egbert Rutgers en Cathrina Maria van der Worp. Hermina is overleden op 04-03-1902 in Deventer, 57 of 58 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Hermina:
1 Bernard Voorhorst, geboren op 31-10-1871 in Deventer [bron: Aktenr 489]. Bernard is overleden op 24-04-1873 in Deventer, 1 jaar oud.
2 Bernard Voorhorst, geboren op 21-06-1874 in Deventer. Volgt VI-f.
3 Egbert Voorhorst, geboren op 30-09-1876 in Deventer [bron: Aktenr 509]. Egbert is overleden op 04-11-1921 in Rheden, 45 jaar oud [bron: Aktenr 227]. Egbert bleef ongehuwd.
Beroep:
Marskramer
4 Gerhard Voorhorst, geboren in 1880 in Deventer. Volgt VI-g.
V-k Johannes Voorhorst is geboren op 13-08-1841 in Nijbroek (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 143], zoon van Berend Voorhorst (zie IV-f) en Gerritje van Essen. Johannes is overleden op 04-01-1907 in Deventer, 65 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker
Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 17-03-1877 in Voorst (Gld) met Harmina Veldhoen, 34 of 35 jaar oud. Harmina is geboren in 1842 in Voorst (Gld), dochter van Huigo Veldhoen en Jannetje Bellert. Harmina is overleden op 19-04-1920 in Deventer, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenr 172].
Kinderen van Johannes en Harmina:
1 Jannetje Voorhorst, geboren in 1878 in Olst. Jannetje is overleden. Jannetje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 11-04-1901 in Deventer met Hein Zeilmaker, 20 of 21 jaar oud. Hein is geboren in 1880 in Deventer. Hein is overleden.
Beroep:
Schipper
2 Bartha Grada Voorhorst, geboren op 10-10-1881 in Epe [bron: Aktenr 193]. Bartha is overleden op 30-11-1882 in Deventer, 1 jaar oud.
3 Bernard Gerhard Voorhorst, geboren in 1885 in Deventer. Volgt VI-h.
V-l Arend Voorhorst is geboren op 06-02-1855 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 27], zoon van Hendrik Voorhorst (zie IV-h) en Hendrika ten Broek(e). Arend is overleden op 21-05-1924 in Voorst (Gld), 69 jaar oud [bron: Aktenr 74].
Beroep:
Boerenknecht
Arend trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1882 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 32] met Willemina Scholten, 20 of 21 jaar oud. Willemina is geboren in 1861, dochter van Jan Scholten en Hendrika Derks. Willemina is overleden op 06-09-1907 in Wilp (Gem. Voorst), 45 of 46 jaar oud [bron: Aktenr 122].
Kinderen van Arend en Willemina:
1 Hendrik Jan Voorhorst, geboren op 31-03-1883 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 70]. Hendrik is overleden op 15-03-1929 in Voorst (Gld), 45 jaar oud [bron: Aktenr 52]. Hendrik bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
2 Willem Jan Voorhorst, geboren op 12-12-1890 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 278]. Willem is overleden op 26-02-1950 in Voorst (Gld), 59 jaar oud [bron: Aktenr 33]. Willem bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
3 Aaltje Hendrika Voorhorst, geboren op 13-02-1894 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 50]. Aaltje is overleden.
4 NN Voorhorst, levenloos geboren zoon, geboren op 25-06-1898 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 121].
V-m Jacob Voorhorst is geboren op 03-02-1858 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 37], zoon van Hendrik Voorhorst (zie IV-h) en Hendrika ten Broek(e). Jacob is overleden op 28-12-1912 in Wilp (Gem. Voorst), 54 jaar oud [bron: Aktenr 149].
Beroep:
Milicien
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 28-04-1883 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 24] met Johanna Wendelina Aleida Koldenhof, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 07-04-1858 in Twello (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 100], dochter van Berend Koldenhof en Willemina Johanna van ’t Loo. Johanna is overleden op 19-11-1924 in Voorst (Gld), 66 jaar oud [bron: Aktenr 140].
Kinderen van Jacob en Johanna:
1 Hendrika Voorhorst, geboren op 27-07-1883 in Apeldoorn [bron: Aktenr 316]. Hendrika is overleden op 21-02-1917 in Warnsveld (Gld), 33 jaar oud [bron: Aktenr 16]. Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op 03-11-1906 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 71] met Arend Jan Veldhoen, 22 of 23 jaar oud. Arend is geboren in 1883, zoon van Arend Veldhoen en Janna van ’t Spijker. Arend is overleden.
Beroep:
Pakhuisknecht
2 Willemina Berendina Voorhorst, geboren op 13-03-1885 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 52]. Willemina is overleden. Willemina trouwde, 21 jaar oud, op 23-02-1907 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 17] met Hendrik Bonhof, 23 of 24 jaar oud. Hendrik is geboren in 1883, zoon van Tijmen Bonhof en Bartha Berghorst. Hendrik is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
3 Berend Hendrik Voorhorst, geboren op 06-08-1890 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 173]. Berend is overleden.
4 Jacoba Johanna Voorhorst, geboren op 04-08-1893 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 197]. Jacoba is overleden. Jacoba trouwde, 26 jaar oud, op 07-01-1920 in Deventer [bron: Aktenr 1] met Jan Wijnand Rugenbrink, 25 of 26 jaar oud. Jan is geboren in 1894, zoon van Jan Rugenbrink en Josefina Maria Dibbets. Jan is overleden.
Beroep:
Monteur
V-n Antonie Voorhorst is geboren op 01-10-1859 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 212], zoon van Hendrik Voorhorst (zie IV-h) en Hendrika ten Broek(e). Antonie is overleden op 17-09-1937 in Voorst (Gld), 77 jaar oud. Antonie trouwde, 33 jaar oud, op 15-04-1893 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 27] met Hendrika Waanders, 33 jaar oud. Hendrika is geboren op 01-08-1859 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 165], dochter van Willem Waanders en Maria Penterman. Hendrika is overleden op 11-12-1918 in Voorst (Gld), 59 jaar oud [bron: Aktenr 215].
Kinderen van Antonie en Hendrika:
1 Antonie Voorhorst, geboren op 04-10-1894 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 245]. Antonie is overleden.
2 Maria Willemina Voorhorst, geboren op 29-03-1896 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 79]. Maria is overleden.
3 Hendrik Voorhorst, geboren op 27-04-1897 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 101]. Hendrik is overleden op 16-09-1898 in Voorst (Gld), 1 jaar oud [bron: Aktenr 169].
4 NN Voorhorst, levenloos geboren dochter, geboren op 11-09-1898 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 166].
V-o Hendrik Willem Voorhorst is geboren op 28-10-1869 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 222], zoon van Hendrik Voorhorst (zie IV-h) en Willemina de Wilde. Hendrik is overleden op 08-10-1952 in Apeldoorn, 82 jaar oud [bron: Aktenr 701].
Beroep:
Dagloner
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 15-02-1894 in Deventer [bron: Aktenr 119] met Johanna Duchatteau, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 18-09-1872 in Deventer [bron: Aktenr 431], dochter van Petrus Duchatteau en Johanna de Poorter. Johanna is overleden op 27-04-1904 in Deventer, 31 jaar oud [bron: Aktenr 176].
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Hendrik Willem Voorhorst, geboren in 1898 in Deventer. Hendrik is overleden op 02-09-1900 in Deventer, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenr 379].
2 Wilhelmina Voorhorst, geboren in 1899. Wilhelmina is overleden. Wilhelmina trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 09-11-1922 in Apeldoorn [bron: Aktenr 402] met Huibert Kool, 27 jaar oud. Huibert is geboren op 14-09-1895 in Apeldoorn [bron: Aktenr 568], zoon van Huibert Kool en Hendrika Johanna Jansen. Huibert is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
3 Hendrika Petronella Voorhorst, geboren in 1902 in Deventer. Hendrika is overleden op 08-01-1904 in Deventer, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenr 16].
V-p Cornelis Johannes Voorhorst is geboren op 14-11-1817 in Rouveen/Staphorst, zoon van Lambertus Voorhorst (zie IV-j) en Geesje Wijnvoorden. Cornelis is overleden op 31-01-1889 in Overisel Michigan (USA), 71 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: arriveren 7-10-1846 in Amerika
Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 17-07-1849 in Allagan, Michigan (USA) met Frederika Klein Heksel, 23 jaar oud. Frederika is geboren op 08-05-1826 in Hellendoorn, dochter van Jan Klein Heksel en Janna Kuipers. Frederika is overleden op 21-09-1865 in Overisel Michigan (USA), 39 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Frederika:
1 Johanna Gesina Voorhorst, geboren op 01-05-1850 in Overisel Michigan (USA). Johanna is overleden op 01-05-1880 in Overisel Michigan (USA), 30 jaar oud. Johanna trouwde, 29 jaar oud, op 24-10-1879 in Overisel Michigan (USA) met Johann Rebo van Keppel, 37 jaar oud. Johann is geboren op 24-10-1842 in Rijssen, zoon van Steven van Keppel en Anna Catharina Vlierman. Johann is overleden op 05-10-1930 in Cadillac, Wexford (Michigan USA), 87 jaar oud.
Notitie bij Johann: weduwnaar van Aaltje Wiggers, hertrouwt 1881 Wilhelmina Wolterink
Johanna en Johann bleven kinderloos.
2 John C. Voorhorst, geboren in 07-1851 in Overisel Michigan (USA). Volgt VI-i.
3 Frederick Voorhorst, geboren op 25-03-1853 in Overisel Allegan County, Michigan. Volgt VI-j.
4 Mary Voorhorst, geboren in 1854 in Overisel Allegan County, Michigan. Mary is overleden in 1894 in Overisel Allegan County, Michigan, 39 of 40 jaar oud.
5 Albert Voorhorst, geboren in 1856 in Overisel Allegan County, Michigan. Volgt VI-k.
6 Jantje Voorhorst, geboren in 1858 in Overisel Allegan County, Michigan. Jantje is overleden.
7 Alice Aaltje Voorhorst, geboren op 17-03-1859 in Overisel Allegan County, Michigan. Alice is overleden op 25-12-1930 in Charlotte, Mecklenburg North Carolina, 71 jaar oud. Alice trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1883 in Michigan (USA) met Albert Oltmans, 28 of 29 jaar oud. Albert is geboren op 19-11-1854 in Zuidbroek (Gr). Albert is overleden op 11-06-1939 in Minato-Ku (Tokio, Japan), 84 jaar oud.
8 Helen Voorhorst, geboren op 27-07-1861 in Overisel Allegan County, Michigan. Helen is overleden in 1934 in Cambridge, Washington, 72 of 73 jaar oud. Helen trouwde, 24 jaar oud, op 30-07-1885 in Overisel Allegan County, Michigan met Harmen Anne Fortuin, 30 jaar oud. Harmen is geboren op 07-06-1855 in Barradeel (Frl), zoon van Anne Fortuin (Harmens) en Pietje Dijkstra (Willems). Harmen is overleden op 10-03-1907 in Los Angeles (USA), 51 jaar oud.
9 Geziena Voorhorst, geboren in 1862 in Overisel Allegan County, Michigan. Geziena is overleden.
10 Dina Hendrika Voorhorst, geboren op 27-05-1863 in Overisel Allegan County, Michigan. Dina is overleden op 05-05-1867 in Overisel Allegan County, Michigan, 3 jaar oud.
11 Benjamin Voorhorst, geboren op 21-09-1865 in Overisel Allegan County, Michigan. Volgt VI-l.
V-q Gerrit Voorhorst is geboren in 1824 in Nieuwleusen (Ov), zoon van Lambertus Voorhorst (zie IV-j) en Aleida Johanna Ottink. Gerrit is overleden op 03-01-1897 in Nieuwleusen (Ov), 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenr 1].
Beroep:
Schoenmaker
Gerrit trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 24-07-1846 in Ruinerwold (Dr) [bron: Aktenr 6] met Hilligje Weide (Lucas), 31 of 32 jaar oud. Hilligje is geboren in 1814 in Ruinerwold (Dr), dochter van Lucas Weide (Freriks) en Jentjen Smit (Roelofs). Hilligje is overleden op 10-11-1897 in Nieuwleusen (Ov), 82 of 83 jaar oud [bron: Aktenr 29].
V-r Johannes Albertus Voorhorst is geboren in 1825 in Nieuwleusden, zoon van Lambertus Voorhorst (zie IV-j) en Aleida Johanna Ottink. Johannes is overleden op 06-09-1904 in Nieuwleusen (Ov), 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr 36].
Beroep:
Landbouwer
Johannes trouwde, 52 of 53 jaar oud, op 02-05-1878 in Nieuwleusen (Ov) [bron: Aktenr 5] met Geesjen IJs, 35 of 36 jaar oud. Geesjen is geboren in 1842 in Nieuwleusen (Ov), dochter van Albert IJs en Janna Zieleman. Geesjen is overleden op 05-03-1891 in Nieuwleusden, 48 of 49 jaar oud [bron: Aktenr 22].
Kinderen van Johannes en Geesjen:
1 Aaltje Voorhorst, geboren in 1879 in Nieuwleusen (Ov). Aaltje is overleden. Aaltje:
(1) trouwde, 15 of 16 jaar oud, op 03-10-1895 in Nieuwleusen (Ov) [bron: Aktenr 21] met Geert Evenboer, 29 of 30 jaar oud. Geert is geboren in 1865 in Nieuwleusen (Ov), zoon van Hendrik Evenboer en Hendrikje Schoemaker. Geert is overleden op 17-02-1917 in Staphorst, 51 of 52 jaar oud [bron: Aktenr 17].
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 03-02-1921 in Nieuwleusen (Ov) [bron: Aktenr 1] met Jan Kijk in de Vegte, 56 of 57 jaar oud. Jan is geboren in 1864 in Hasselt (Ov), zoon van Arend Kijk in de Vegte en Klaasje van der Sluis. Jan is overleden op 21-11-1943 in Staphorst, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr 98].
Notitie bij Jan: Weduwnaar van Hendrikje Belt
Beroep:
Landbouwer
2 Janna Voorhorst, geboren in 1881 in Nieuwleusen (Ov). Janna is overleden op 12-05-1914 in Nieuwleusen (Ov), 32 of 33 jaar oud [bron: Aktenr 23]. Janna trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 24-08-1899 in Nieuwleusen (Ov) [bron: Aktenr 23] met Jan Bruggeman, 28 of 29 jaar oud. Jan is geboren in 1870 in Nieuwleusen (Ov), zoon van Gerrit Bruggeman en Femmigje Dunnink. Jan is overleden op 05-07-1951 in Nieuwleusen (Ov), 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenr 19].
Beroep:
Boerenknecht
3 Albert Lambertus Voorhorst, geboren in 1883 in Nieuwleusen (Ov). Volgt VI-m.
V-s Jan Jacob Willem Voorhorst is geboren op 26-04-1825 in Aalten [bron: Aktenr 57], zoon van Antonie Johannes Voorhorst (zie IV-l) en freule Theresia Cipperiana van Raab van Canstein. Jan is overleden op 24-01-1900 in Zelhem (Gld), 74 jaar oud [bron: Aktenr 8].
Beroep:
Geneesheer
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 14-01-1853 in Aalten [bron: Aktenr 1] met barones Conradina Frederika Christina van Reede, 30 of 31 jaar oud. barones is geboren in 1822 in Utrecht, dochter van Fredrik Godart van Reede en Christina Fredrika Kellerman. barones is overleden op 01-02-1888 in Zelhem (Gld), 65 of 66 jaar oud [bron: Aktenr 12].
Kinderen van Jan en barones:
1 Jerôme Theresius Alphonsus Voorhorst, geboren op 27-10-1853 [bron: Aktenr 130]. Jerôme is overleden op 17-06-1855 in Zaltbommel, 1 jaar oud [bron: Aktenr 59].
2 Etienne Theodoor Francois Voorhorst, geboren op 21-02-1855 in Zaltbommel. Volgt VI-n.
3 Jacobus Johannes Klijnpennink Voorhorst, geboren op 22-05-1861 in Vledder (Dr). Jacobus is overleden op 05-08-1862 in Frederiksoord (Gem. Vledder), 1 jaar oud.
4 Coenradina Frederika Christina Voorhorst, geboren op 11-10-1862 in Frederiksoord (Gem. Vledder) [bron: Aktenr 66]. Coenradina is overleden op 11-04-1866 in Frederiksoord (Gem. Vledder), 3 jaar oud [bron: Aktenr 19].
V-t Adrianus Hidde Heremiet Voorhorst is geboren op 18-02-1827 in Aalten [bron: Aktenr 24], zoon van Antonie Johannes Voorhorst (zie IV-l) en freule Theresia Cipperiana van Raab van Canstein. Adrianus is overleden op 11-04-1895 in Diepenheim, 68 jaar oud [bron: Aktenr 7].
Notitie bij Adrianus: Adrianus Hidde Heremiet was een verdienstelijk kunstenaar: schrijnwerker, steengraveur en schilder, met ‘dieren’ als onderwerp. Hij is doofstom geboren, en werd in 1836 opgenomen in het Doofstommeninstituut in Groningen, waar zijn oom Wessel Ottenhoff (getrouwd met de eveneens doof geboren Anna Godefrida van Raab van Canstein) de scepter zwaaide.
Beroep:
Tekenaar
Adrianus trouwde, 51 jaar oud, op 08-01-1879 in Deventer met Anna Johanna Raab van Canstein, 51 jaar oud. Anna is geboren op 12-12-1827 in Aalten, dochter van Adrianus Raab van Canstein en Catharina Alberta Schultz. Anna is overleden op 08-09-1905 in Diepenheim, 77 jaar oud [bron: Aktenr 23].
V-u Sarus Jacobus Johannes Voorhorst is geboren in 1829 in Nieuwleusen (Ov), zoon van Antonie Johannes Voorhorst (zie IV-l) en freule Theresia Cipperiana van Raab van Canstein. Sarus is overleden op 19-05-1867 in Aalten, 37 of 38 jaar oud [bron: Aktenr 58]. Sarus trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 19-08-1852 in Aalten [bron: Aktenr 41] met Marianne Godarda Christina van Reede, 30 jaar oud. Marianne is geboren op 09-01-1822 in Utrecht, dochter van Fredrik Godart van Reede en Christina Fredrika Kellerman. Marianne is overleden op 10-02-1873 in Aalten, 51 jaar oud [bron: Aktenr 12].
Kinderen van Sarus en Marianne:
1 Maria Theresia Voorhorst, geboren op 01-12-1852 in Aalten [bron: Aktenr 155]. Maria is overleden op 16-01-1937 in Utrecht, 84 jaar oud [bron: Aktenr 147]. Maria trouwde, 33 jaar oud, op 26-05-1886 in Zwolle [bron: Aktenr 66] met Albertus Jacobus van der Weijde, 29 jaar oud. Albertus is geboren op 09-06-1856 in Utrecht [bron: Aktenr 816], zoon van Cornelis van der Weijde en Anna Maria Reiniera Morren. Albertus is overleden.
Beroep:
Arts
2 Antoon Frederik Voorhorst, geboren op 19-04-1854 in Aalten [bron: Aktenr 47]. Antoon is overleden.
V-v Teunis Voorhorst is geboren in 1802 in Olst, zoon van Lambert Voorhorst (Teunissen) (zie IV-m) en Willemina Pessink. Teunis is overleden op 15-02-1874 in Apeldoorn, 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenr 50].
Beroep:
Arbeider
Teunis trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 01-12-1826 in Apeldoorn [bron: Aktenr 42] met Maria Esman, 20 of 21 jaar oud. Maria is geboren in 1805 in Vaassen (Gem.Epe), dochter van Johannes Esman en Hendrika Koenen. Maria is overleden op 05-03-1864 in Apeldoorn, 58 of 59 jaar oud [bron: Aktenr 82].
Kinderen van Teunis en Maria:
1 Willemiena Voorhorst, geboren op 03-05-1827 in Apeldoorn [bron: Aktenr 111]. Willemiena is overleden op 27-09-1893 in Zwolle, 66 jaar oud [bron: Aktenr 424]. Willemiena trouwde, 38 jaar oud, op 24-06-1865 in Apeldoorn [bron: Aktenr 54] met Albertus Marinus van Essen, 30 jaar oud. Albertus is geboren op 16-01-1835 in Apeldoorn [bron: Aktenr 15], zoon van Hermanus van Essen en Hendrika Koldenhof. Albertus is overleden op 02-04-1910 in Zwolle, 75 jaar oud [bron: Aktenr 138].
2 Hendrika Voorhorst, geboren op 26-08-1829 in Apeldoorn [bron: Aktenr 171]. Hendrika is overleden op 07-08-1868 in Epe, 38 jaar oud [bron: Aktenr 139]. Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op 13-09-1856 in Epe [bron: Aktenr 35] met Hermannus Logtenberg, 28 jaar oud. Hermannus is geboren op 03-06-1828 in Epe [bron: Aktenr 85], zoon van Steven Logtenberg en Hendrika Bouwmeester. Hermannus is overleden op 23-12-1880 in Epe, 52 jaar oud [bron: Aktenr 185].
Notitie bij Hermannus: Huwt na overlijden van Hendrika weer met Alberdina Johanna Wolbrink
3 Lambert Voorhorst, geboren op 30-10-1833 in Vaassen (Gem.Epe). Volgt VI-o.
4 Johannes Voorhorst, geboren op 11-04-1836 in Vaassen (Gem.Epe). Volgt VI-p.
5 Hendrik Willem Voorhorst, geboren op 21-07-1839 in Apeldoorn. Volgt VI-q.
6 Christiaan Voorhorst, geboren op 22-09-1842 in Apeldoorn [bron: Aktenr 183]. Christiaan is overleden op 02-06-1843 in Apeldoorn, 8 maanden oud [bron: Aktenr 101].
7 Christina Voorhorst, geboren op 31-05-1844 in Apeldoorn [bron: Aktenr 140]. Christina is overleden op 18-11-1865 in Apeldoorn, 21 jaar oud [bron: Aktenr 310]. Christina trouwde, 21 jaar oud, op 14-10-1865 in Apeldoorn [bron: Aktenr 82] met Hendrikus Rodijk, 28 jaar oud. Hendrikus is geboren op 18-05-1837 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 72], zoon van Gerrit Rodijk en Hendrika Pannekoek. Hendrikus is overleden op 26-01-1919 in Apeldoorn, 81 jaar oud [bron: Aktenr 108].
Notitie bij Hendrikus: Na overlijden van Christina weer gehuwd met Johanna Geertruida Wijnhuis
8 Johanna Voorhorst, geboren op 19-03-1851 in Apeldoorn [bron: Aktenr 86]. Johanna is overleden op 25-07-1932 in Apeldoorn, 81 jaar oud [bron: Aktenr 433]. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 24-01-1874 in Apeldoorn [bron: Aktenr 7] met Arnoldus Hendrik Timmer, 30 jaar oud. Arnoldus is geboren op 04-05-1843 in Beekbergen (Gem. Apeldoorn) [bron: Aktenr 97], zoon van Christiaan Timmer en Elisabeth Coerten. Arnoldus is overleden op 01-03-1922 in Apeldoorn, 78 jaar oud [bron: Aktenr 199].
Notitie bij Arnoldus: Weduwnaar van Johanna Wilhelmina Jonker
V-w Gerrit Voorhorst is geboren op 06-01-1812 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Evert Voorhorst (Teunissen) (zie IV-n) en Aaltje Voorhorst. Gerrit is overleden op 08-01-1877 in Welsum (Gem. Olst), 65 jaar oud [bron: Aktenr 2]. Gerrit trouwde, 44 jaar oud, op 19-04-1856 in Olst [bron: Aktenr 11] met Hendrika Voorhorst, 22 jaar oud. Zie IV-b,8 voor persoonsgegevens van Hendrika.
Kind van Gerrit en Hendrika:
1 NN Voorhorst, levenloos geboren dochter, geboren op 23-02-1857 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 15].
V-x Jacob Voorhorst is geboren in 1819 in Olst, zoon van Evert Voorhorst (Teunissen) (zie IV-n) en Aaltje Voorhorst. Jacob is overleden op 16-09-1876 in Terwolde (Gem. Voorst), 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenr 152].
Beroep:
Landbouwer
Jacob:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 11-07-1846 in Olst [bron: Aktenr 16] met Heiltjen Voorhorst, 22 of 23 jaar oud. Zie IV-e,8 voor persoonsgegevens van Heiltjen.
(2) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 12-04-1856 in Olst [bron: Aktenr 9] met Hermina Jacoba Lankhorst, 15 of 16 jaar oud. Hermina is geboren in 1840 in Olst, dochter van Hendrik Klein Lankhorst en Hendrika Herms. Hermina is overleden op 19-03-1858 in Terwolde (Gem. Voorst), 17 of 18 jaar oud.
(3) trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 09-04-1859 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 29] met Reiniera Jacomina van Delden, 26 jaar oud. Reiniera is geboren op 30-07-1832 in Apeldoorn [bron: Aktenr 112], dochter van Teunis van Delden en Willemina Schokkenkamp. Reiniera is overleden op 17-10-1924 in Deventer, 92 jaar oud [bron: Aktenr 311].
Kinderen van Jacob en Heiltjen:
1 Aaltje Voorhorst, geboren op 06-05-1847 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 77]. Aaltje is overleden op 26-07-1905 in Wilp (Gem. Voorst), 58 jaar oud [bron: Aktenr 121]. Aaltje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1870 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 25] met Evert Willemsen, 33 jaar oud. Evert is geboren op 03-05-1837 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 75], zoon van Gerhardus Willemsen en Johanna Christina Kroon. Evert is overleden op 27-03-1881 in Wilp (Gem. Voorst), 43 jaar oud [bron: Aktenr 55].
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 02-03-1883 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 9] met Gerrit van de Water, 33 jaar oud. Gerrit is geboren op 28-06-1849 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 119], zoon van Willem Jan van de Water en Lucretia Willemsen. Gerrit is overleden op 28-02-1923 in Voorst (Gld), 73 jaar oud [bron: Aktenr 23].
Beroep:
Landbouwer
2 Helena Voorhorst, geboren in 1849 in Terwolde (Gem. Voorst). Helena is overleden op 29-04-1883 in Terwolde (Gem. Voorst), 33 of 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 81]. Helena trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 27-05-1869 in Voorst (Gld) [bron: Aktenummer: 40] met Gerrit Visser, 33 of 34 jaar oud. Gerrit is geboren in 1835 in Olst, zoon van Berend Visser en Gerdina Mol. Gerrit is overleden op 05-12-1904 in Welsum (Gem. Olst), 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 98]. Gerrit trouwde later op 28-12-1888 in Olst [bron: Aktenummer: 32] met Hendrika Lankhorst (1860-1900).
Beroep:
Landbouwer
Kind van Jacob en Hermina:
3 Heiltje Voorhorst, geboren op 10-10-1857 in Terwolde (Gem. Voorst). Heiltje is overleden op 24-10-1857 in Terwolde (Gem. Voorst), 14 dagen oud [bron: Aktenr 161].
Kind van Jacob en Reiniera:
4 Heilmina Jacoba Reiniera Voorhorst, geboren op 22-09-1864 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 191]. Heilmina is overleden op 19-05-1866 in Terwolde (Gem. Voorst), 1 jaar oud [bron: Aktenr 72].
V-y Willem Voorhorst is geboren in 1824 in Olst, zoon van Evert Voorhorst (Teunissen) (zie IV-n) en Aaltje Voorhorst. Willem is overleden op 02-08-1895 in Welsum (Gem. Olst), 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenr 74]. Willem:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 29-03-1851 in Olst [bron: Aktenr 7] met Hendrika Johanna Klein Lankhorst, 22 of 23 jaar oud. Hendrika is geboren in 1828 in Olst, dochter van Hendrik Klein Lankhorst en Hendrika Herms. Hendrika is overleden op 28-11-1859 in Welsum (Gem. Olst), 30 of 31 jaar oud [bron: Aktenr 91].
(2) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 01-11-1861 in Heerde [bron: Aktenr 45] met Arendjen Kraaijenbrink, 23 jaar oud. Arendjen is geboren op 12-08-1838 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 96], dochter van Arend Jan Kraaijenbrink en Willemina Eikelboom. Arendjen is overleden op 23-12-1866 in Welsum (Gem. Olst), 28 jaar oud [bron: Aktenr 106].
Kinderen van Willem en Hendrika:
1 Hendrika Voorhorst, geboren in 07-1852 in Welsum (Gem. Olst). Hendrika is overleden op 25-12-1852 in Welsum (Gem. Olst), 5 maanden oud [bron: Aktenr 95].
2 Hendrika Voorhorst, geboren op 04-03-1855 in Welsum (Gem. Olst). Hendrika is overleden op 21-03-1855 in Welsum (Gem. Olst), 17 dagen oud [bron: Aktenr 29].
3 Hendrik Jan Voorhorst, geboren op 18-01-1856 in Welsum (Gem. Olst). Hendrik is overleden op 27-01-1856 in Welsum (Gem. Olst), 9 dagen oud [bron: Aktenr 7].
Kind van Willem en Arendjen:
4 Willem Voorhorst, geboren in 1866 in Olst. Willem is overleden op 09-11-1895 in Welsum (Gem. Olst), 28 of 29 jaar oud [bron: Aktenr 104]. Willem bleef ongehuwd.
Beroep:
Arts
VI-a Gerrit Jacob Voorhorst is geboren op 08-02-1862 in Terwolde (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 29], zoon van Teunis Voorhorst (zie V-b) en Gerrigjen Voorhorst. Gerrit is overleden op 02-09-1946 in Apeldoorn, 84 jaar oud [bron: Aktenr 714].
Beroep:
Gemeente-Wegwerker
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 09-08-1884 in Apeldoorn [bron: Aktenr 85] met Cornelia van de Weterink, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 16-06-1862 in Hellendoorn [bron: Aktenr 76], dochter van Gerrit van de Weterink en Matje Wijnbergen. Cornelia is overleden op 30-03-1938 in Apeldoorn, 75 jaar oud [bron: Aktenr 195].
Kinderen van Gerrit en Cornelia:
1 Teunis Gerrit Voorhorst, geboren op 20-04-1885 in Apeldoorn (buurtschap Zevenhuizen) [bron: Aktenr 176]. Teunis is overleden op 06-03-1886 in Apeldoorn (buurtschap Zevenhuizen), 10 maanden oud [bron: Aktenr 69].
2 Tonia Gerritdina Voorhorst, geboren op 27-05-1886 in Apeldoorn [bron: Aktenr 255]. Tonia is overleden op 13-04-1974 in Apeldoorn, 87 jaar oud. Zij is begraven in Apeldoorn ( begraafpl. Heidehof). Tonia trouwde, 19 jaar oud, op 25-11-1905 in Apeldoorn [bron: Aktenr 211] met Willem van den Bosch, 23 jaar oud. Willem is geboren op 27-12-1881 in Drie (Gem. Ermelo) [bron: Aktenr 154], zoon van Hendrik van den Bosch en Gerrigje Mulder. Willem is overleden op 21-03-1972 in Apeldoorn, 90 jaar oud. Hij is begraven in Apeldoorn ( begraafpl. Heidehof).
3 Gerrit Voorhorst, geboren op 25-12-1888 in Apeldoorn [bron: Aktenr 613]. Gerrit is overleden.
4 Gerritje Voorhorst, geboren op 21-05-1891 in Apeldoorn [bron: Aktenr 280]. Gerritje is overleden.
5 Marten Voorhorst, geboren op 28-08-1895 in Apeldoorn [bron: Aktenr 542]. Marten is overleden op 21-09-1945 in Apeldoorn, 50 jaar oud [bron: Aktenr 1336]. Marten bleef ongehuwd.
Beroep:
Koopman
VI-b Hendrik Jan Voorhorst is geboren op 28-04-1869 in Apeldoorn [bron: Aktenr 157], zoon van Teunis Voorhorst (zie V-b) en Gerrigjen Voorhorst. Hendrik is overleden op 26-05-1927 in Apeldoorn, 58 jaar oud [bron: Aktenr 300].
Beroep:
Spoorwegarbeider
Hendrik:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 12-03-1898 in Apeldoorn [bron: Aktenr 27] met Beerdje Rikkers, 21 jaar oud. Beerdje is geboren op 13-02-1877 in Ermelo [bron: Aktenr 31], dochter van Peter Rikkers en Petertje van den Bosch. Beerdje is overleden op 12-12-1906 in Ugchelen (Gem.Apeldoorn), 29 jaar oud [bron: Aktenr 535].
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 14-09-1907 in Apeldoorn [bron: Aktenr 191] met Jannetje Visch, 29 jaar oud. Jannetje is geboren op 31-07-1878 in Epe [bron: Aktenr 161], dochter van Dirk Visch en Johanna Eilers. Jannetje is overleden.
Kinderen van Hendrik en Beerdje:
1 Gerrit Voorhorst, geboren op 08-12-1898 in Apeldoorn [bron: Aktenr 777]. Gerrit is overleden.
2 Petertje Voorhorst, geboren in 07-1900 in Apeldoorn (buurtschap Wormen). Petertje is overleden op 11-09-1900 in Apeldoorn (buurtschap Wormen), 2 maanden oud [bron: Aktenr 386].
3 Peter Voorhorst, geboren op 23-06-1901 in Apeldoorn [bron: Aktenr 442]. Peter is overleden op 19-03-1917 in Apeldoorn, 15 jaar oud [bron: Aktenr 198].
4 Tonia Voorhorst, geboren op 22-08-1903 in Apeldoorn (buurtschap Wormen) [bron: Aktenr 648]. Tonia is overleden.
Kinderen van Hendrik en Jannetje:
5 Dirk Voorhorst, geboren op 24-06-1908 in Apeldoorn (buurtschap Wormen) [bron: Aktenr 547]. Dirk is overleden op 24-09-1908 in Apeldoorn (buurtschap Wormen), 3 maanden oud [bron: Aktenr 451].
6 Dirk Voorhorst, geboren op 26-10-1909 in Apeldoorn (buurtschap Wormen) [bron: Aktenr 880]. Dirk is overleden.
7 Johannes Voorhorst, geboren op 04-02-1911 in Apeldoorn (buurtschap Wormen) [bron: Aktenr 104]. Johannes is overleden.
VI-c Reindert Voorhorst is geboren in 1855 in Olst, zoon van Aart Voorhorst (zie V-g) en Reiniere Dalhuisen. Reindert is overleden op 27-07-1924 in Welsum (Gem. Olst), 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenr 42].
Beroep:
Landbouwer
Reindert trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 23-12-1875 in Olst [bron: Aktenr 39] met Johanna Hengeveld, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 16-01-1847 om 19:00 in Olst [bron: Aktenr 8], dochter van Albert Jan Hengeveld en Jennigje Voorhorst. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Fuit en Hendrik Kottrik. Johanna is overleden op 08-09-1915 in Welsum (Gem. Olst), 68 jaar oud [bron: Aktenr 48].
Kinderen van Reindert en Johanna:
1 Jennigjen Voorhorst, geboren op 03-10-1879 in Olst. Jennigjen is overleden op 07-05-1946 in Deventer, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 257]. Zij is begraven in Olst. Jennigjen trouwde, 26 jaar oud, op 25-07-1906 in Olst [bron: Aktenummer: 15] met Jan Willem Wolter Logtenberg, 27 jaar oud. Jan is geboren op 08-11-1878 in Olst, zoon van Albert Logtenberg en Hendrika Hassink. Jan is overleden op 08-10-1936 in Deventer, 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 41]. Hij is begraven in Olst.
Beroep:
Landbouwer
2 Albert Jan Voorhorst, geboren op 09-10-1885. Volgt VII-a.
VI-d Adrianus Martinus Hendinus Voorhorst is geboren in 1859 in Olst, zoon van Aart Voorhorst (zie V-g) en Reiniere Dalhuisen. Adrianus is overleden op 13-05-1932 in Welsum (Gem. Olst), 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenr 35].
Beroep:
Spekslager
Adrianus trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 03-04-1890 [bron: Aktenr 5] met Maria Voorhorst, 29 of 30 jaar oud. Zie V-a,1 voor persoonsgegevens van Maria.
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Aart Voorhorst, geboren op 27-06-1891 om 01:00 in Olst. Aart is overleden.
2 Reiniera Hendrika Voorhorst, geboren op 28-08-1894 in Welsum (Gem. Olst). Reiniera is overleden op 05-09-1894 in Welsum (Gem. Olst), 8 dagen oud [bron: Aktenr 73].
3 Jacomina Hendrika Voorhorst, geboren in 1902 in Olst. Jacomina is overleden op 02-08-1960 om 02:45 in Vorchten (Gem. Heerde), 57 of 58 jaar oud [bron: Aktenr 38]. Bij de overlijdensaangifte van Jacomina was de volgende getuige aanwezig: Jan Klei (landbouwer). Jacomina trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 02-05-1929 in Olst [bron: Aktenr 12] met Bartus Doornink, 33 jaar oud. Bartus is geboren op 20-11-1895 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 166], zoon van Gerrit Jan Doornink en Willempje Kok. Bartus is overleden.
Beroep:
Landbouwer
VI-e Lulof Voorhorst is geboren op 09-04-1854 in Apeldoorn [bron: Aktenr 104], zoon van Evert Jacob Voorhorst (zie V-h) en Johanna Dalhuisen. Lulof is overleden op 08-05-1921 in Apeldoorn, 67 jaar oud [bron: Aktenr 224]. Lulof:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 27-11-1880 in Apeldoorn met Harmina van Til, 27 jaar oud. Harmina is geboren op 08-01-1853 in Apeldoorn [bron: Aktenr 3], dochter van Peter van Til en Maria Jacoba de Graaf. Harmina is overleden op 01-11-1911 in Apeldoorn, 58 jaar oud [bron: Aktenr 483].
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 19-12-1912 in Apeldoorn [bron: Aktenr 274] met Tonia de Ruijter, 43 jaar oud. Tonia is geboren op 03-12-1869 in Apeldoorn [bron: Aktenr 415], dochter van Elbartus de Ruijter en Johanna Huisman. Tonia is overleden op 31-03-1958 in Apeldoorn, 88 jaar oud [bron: Aktenr 322].
VI-f Bernard Voorhorst is geboren op 21-06-1874 in Deventer [bron: Aktenr 300], zoon van Jacob Voorhorst (zie V-j) en Hermina Rutgers. Bernard is overleden op 06-02-1945 in Deventer, 70 jaar oud. Bernard trouwde, 24 jaar oud, op 13-10-1898 in Deventer met Aleida Koning, 27 jaar oud. Aleida is geboren op 07-02-1871 in Deventer [bron: Aktenr 72], dochter van Egbert Koning en Maria Elisabeth Rouwendal. Aleida is overleden op 13-09-1937 in Deventer, 66 jaar oud.
Kinderen van Bernard en Aleida:
1 Hermina Maria Elisabeth Voorhorst, geboren in 06-1900 in Deventer. Hermina is overleden op 20-07-1900 in Deventer, 1 maand oud.
2 Engelbertus Jacobus Voorhorst, geboren in 1901 in Deventer. Volgt VII-b.
VI-g Gerhard Voorhorst is geboren in 1880 in Deventer, zoon van Jacob Voorhorst (zie V-j) en Hermina Rutgers. Gerhard is overleden.
Beroep:
Kruideniersbediende
Gerhard trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 10-09-1902 in Deventer met Hendrika Versteege, 19 of 20 jaar oud. Hendrika is geboren in 1882 in Deventer, dochter van Jan Hendrik Versteege en Johanna Gardina Hoefman. Hendrika is overleden.
Kinderen van Gerhard en Hendrika:
1 Hermina Jacoba Voorhorst, geboren in 1903 in Deventer. Hermina is overleden. Hermina trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 02-07-1931 in Deventer met Egbert Johannes Peusken, 30 of 31 jaar oud. Egbert is geboren in 1900 in Deventer, zoon van Antonius Hendrikus Peusken en Hendrika van Ommen. Egbert is overleden.
Beroep:
Onderwijzer
2 NN Voorhorst, levenloos geboren kind, geboren op 17-11-1909 in Deventer.
VI-h Bernard Gerhard Voorhorst is geboren in 1885 in Deventer, zoon van Johannes Voorhorst (zie V-k) en Harmina Veldhoen. Bernard is overleden.
Beroep:
Pakhuisknecht
Bernard:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 23-11-1910 in Deventer met Hendrika Johanna Gerrits, 25 of 26 jaar oud. Hendrika is geboren in 1884 in Deventer. Hendrika is overleden op 08-12-1925 in Deventer, 40 of 41 jaar oud.
(2) trouwde, 45 of 46 jaar oud, op 18-02-1931 in Deventer met Gerritdina Leferink, 47 of 48 jaar oud. Gerritdina is geboren in 1883 in Diepenveen (Ov). Gerritdina is overleden op 10-10-1960 in Deventer, 76 of 77 jaar oud.
VI-i John C. Voorhorst is geboren in 07-1851 in Overisel Michigan (USA), zoon van Cornelis Johannes Voorhorst (zie V-p) en Frederika Klein Heksel. John is overleden op 20-03-1911 in Le Roy, Osceola Michigan (USA), 59 jaar oud. John trouwde, 28 jaar oud, op 23-04-1880 in Overisel Michigan (USA) met Alice Antje Bliek, 20 of 21 jaar oud. Alice is geboren in 1859 in Ottawa (USA), dochter van Cornelis Bliek en Grietje Blink. Alice is overleden op 29-06-1891 in Le Roy, Osceola, Michigan, 31 of 32 jaar oud.
Kinderen van John en Alice:
1 Clarence Voorhorst, geboren op 15-01-1881 in Le Roy, Osceola. Volgt VII-c.
2 Albert Lester Voorhorst, geboren op 23-11-1882 in Le Roy, Osceola. Volgt VII-d.
3 Ray Gordon Voorhorst, geboren op 13-03-1886 in Le Roy, Osceola. Ray is overleden op 16-08-1962, 76 jaar oud. Hij is begraven in Maple Hille Cemetery.
4 Lena Voorhorst, geboren op 03-06-1888 in Le Roy, Osceola. Lena is overleden in 1890 in Le Roy, Osceola, 1 of 2 jaar oud.
VI-j Frederick Voorhorst is geboren op 25-03-1853 in Overisel Allegan County, Michigan, zoon van Cornelis Johannes Voorhorst (zie V-p) en Frederika Klein Heksel. Frederick is overleden op 24-04-1908 in Overisel Allegan County, Michigan, 55 jaar oud. Frederick trouwde, 23 jaar oud, op 04-10-1876 in Overisel Allegan County, Michigan met Mary Koppelman, 20 jaar oud. Mary is geboren op 17-04-1856 in Hellendoorn, dochter van Roelof Koppelman en Jenneken Teesselink. Mary is overleden op 14-12-1917 in Overisel Allegan County, Michigan, 61 jaar oud.
VI-k Albert Voorhorst is geboren in 1856 in Overisel Allegan County, Michigan, zoon van Cornelis Johannes Voorhorst (zie V-p) en Frederika Klein Heksel. Albert is overleden op 16-03-1911 in Overisel Allegan County, Michigan, 54 of 55 jaar oud. Albert trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 11-09-1889 in Overisel Allegan County, Michigan met Gerritdiena Diena Vrieling, 26 jaar oud. Gerritdiena is geboren op 23-08-1863 in Overisel Allegan County, Michigan, dochter van Jan Vrieling en Wilhelmina Teesselink. Gerritdiena is overleden in Holland Ottawa co MI.
VI-l Benjamin Voorhorst is geboren op 21-09-1865 in Overisel Allegan County, Michigan, zoon van Cornelis Johannes Voorhorst (zie V-p) en Frederika Klein Heksel. Benjamin is overleden op 23-09-1918 in Overisel Michigan (USA), 53 jaar oud. Benjamin:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 27-12-1893 in Overisel Allegan County, Michigan met Jenny Kollen, 24 jaar oud. Jenny is geboren op 01-06-1869 in Overisel Allegan County, Michigan, dochter van Hendrik Jan Kollen en Wilhelmina Kronemeijer. Jenny is overleden op 16-03-1897 in Overisel Allegan County, Michigan, 27 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 20-06-1901 in Overisel Allegan County, Michigan met Emma Martha Immink, 31 jaar oud. Emma is geboren op 26-04-1870 in Filmore Allegan County. Emma is overleden op 20-04-1958 in Hamilton Allegan County, Michigan, 87 jaar oud.
Kinderen van Benjamin en Jenny:
1 NN Voorhorst, levenloos geboren zoon, geboren op 28-07-1894 in Overisel Allegan County, Michigan.
2 Folrence Winnifred Voorhorst, geboren in 1895 in Overisel Allegan County, Michigan. Folrence is overleden in 1985, 89 of 90 jaar oud.
3 Janette K Voorhorst, geboren op 10-11-1896 in Overisel Allegan County, Michigan. Janette is overleden op 24-06-1897 in Overisel Allegan County, Michigan, 7 maanden oud.
VI-m Albert Lambertus Voorhorst is geboren in 1883 in Nieuwleusen (Ov), zoon van Johannes Albertus Voorhorst (zie V-r) en Geesjen IJs. Albert is overleden op 14-12-1958 in Avereest (Ov), 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenr 67]. Albert trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 29-03-1906 in Nieuwleusen (Ov) [bron: Aktenr 2] met Klaasje Paasman, 19 of 20 jaar oud. Klaasje is geboren in 1886 in Nieuwleusen (Ov), dochter van Jannes Paasman en Femmigje Vonder. Klaasje is overleden op 29-03-1946 in Balkbrug, 59 of 60 jaar oud.
Kinderen van Albert en Klaasje:
1 Geesjen Voorhorst, geboren in 1907 in Staphorst. Geesjen is overleden. Geesjen trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 13-05-1932 in Avereest (Ov) [bron: Aktenr 24] met Jakob Bouwer, 25 of 26 jaar oud. Jakob is geboren in 1906 in Ommen Ambt, zoon van Jakob Bouwer en Hendrikje Klein. Jakob is overleden.
Beroep:
Landbouwer
2 Johannes Voorhorst, geboren in 09-1908 in Staphorst. Johannes is overleden op 25-04-1909 in Staphorst, 7 maanden oud [bron: Aktenr 36].
3 Johannes Albertus Voorhorst, geboren in 1913 in Staphorst. Johannes is overleden op 21-03-1915 in Staphorst, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenr 46].
4 Jannes Voorhorst, geboren in 02-1915 in Staphorst. Jannes is overleden op 21-03-1915 in Staphorst, 1 maand oud [bron: Aktenr 45].
VI-n Etienne Theodoor Francois Voorhorst is geboren op 21-02-1855 in Zaltbommel [bron: Aktenr 17], zoon van Jan Jacob Willem Voorhorst (zie V-s) en barones Conradina Frederika Christina van Reede. Etienne is overleden.
Beroep:
Stationschef
Etienne trouwde, 29 jaar oud, op 07-08-1884 in Geertruidenberg (Nbr) [bron: Aktenr 7] met Debora Egena Schaddele, 23 jaar oud. Debora is geboren op 28-10-1860 in Geertruidenberg (Nbr) [bron: Aktenr 32], dochter van Willem Schaddele en Dirkje Degenaars. Debora is overleden.
Kinderen van Etienne en Debora:
1 Jan Jacob Willem Voorhorst, geboren in 1885 in Olst. Jan is overleden op 07-05-1887 in Olst, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenr 52].
2 Coenradina Frederika Christina Voorhorst, geboren in 1886. Coenradina is overleden in 1890, 3 of 4 jaar oud.
3 Maria Theresia Voorhorst, geboren in 1888 in Olst. Maria is overleden op 31-08-1951 in Naarden, 62 of 63 jaar oud [bron: Aktenr 104]. Maria trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 24-11-1913 in ’s Gravenhage met Johan Barend Hendrik Soodt, 26 jaar oud. Johan is geboren op 11-08-1887 in Leeuwarden [bron: Aktenr 543], zoon van Gerhard Hendrik Soodt en Elisabeth Eggers. Johan is overleden.
4 Elisabeth Voorhorst, geboren in 1889. Elisabeth is overleden in 1890, 0 of 1 jaar oud.
5 Johanna Coenradina Voorhorst, geboren in 02-1892 in Oldenzaal. Johanna is overleden op 08-08-1892 in Groningen, 6 maanden oud [bron: Aktenr 738].
6 Jan Jacob Willem Voorhorst, geboren op 18-09-1893 in Culemborg. Jan is overleden op 26-12-1893 in Culemborg, 3 maanden oud [bron: Aktenr 125].
VI-o Lambert Voorhorst is geboren op 30-10-1833 in Vaassen (Gem.Epe), zoon van Teunis Voorhorst (zie V-v) en Maria Esman. Lambert is overleden op 28-01-1872 in Apeldoorn, 38 jaar oud [bron: Aktenr 23].
Beroep:
Houtzager
Lambert trouwde, 24 jaar oud, op 24-07-1858 in Apeldoorn [bron: Aktenr 57] met Henderika (Heintje) Peters, 20 jaar oud. Heintje is geboren op 03-03-1838 in Apeldoorn [bron: Aktenr 61], dochter van Hendrik Peters en Berendiena Esman. Heintje is overleden op 20-12-1892 in Apeldoorn, 54 jaar oud [bron: Aktenr 586].
Kinderen van Lambert en Heintje:
1 Maria Voorhorst, geboren op 01-01-1859 in Apeldoorn [bron: Aktenr 1]. Maria is overleden op 03-05-1866 in Apeldoorn, 7 jaar oud [bron: Aktenr 118].
2 Berendiena Voorhorst, geboren op 28-08-1861 in Apeldoorn [bron: Aktenr 264]. Berendiena is overleden op 17-05-1952 in Apeldoorn, 90 jaar oud [bron: Aktenr 378]. Berendiena trouwde, 27 jaar oud, op 16-02-1889 in Apeldoorn [bron: Aktenr 17] met Martinus Diks, 23 jaar oud. Martinus is geboren op 18-11-1865 in Apeldoorn [bron: Aktenr 388], zoon van Albertus Diks en Willemina Gerritsen. Martinus is overleden op 10-07-1955 in Apeldoorn, 89 jaar oud [bron: Aktenr 541].
VI-p Johannes Voorhorst is geboren op 11-04-1836 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 63], zoon van Teunis Voorhorst (zie V-v) en Maria Esman. Johannes is overleden op 15-09-1912 in Apeldoorn, 76 jaar oud [bron: Aktenr 400].
Beroep:
Kruidenier
Johannes:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 31-01-1863 in Apeldoorn met Geertruijda Johanna Wolbrink, 20 jaar oud. Geertruijda is geboren op 05-03-1842 in Voorst (Gld), dochter van Jan Wolbrink en Wilhelmina Streppel. Geertruijda is overleden op 19-07-1874 in Apeldoorn, 32 jaar oud [bron: Aktenr 224].
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 14-11-1874 in Apeldoorn met Geertruida Horstink, 29 jaar oud. Geertruida is geboren op 30-03-1845 in Apeldoorn [bron: Aktenr 82], dochter van Gerrit Jan Horstink en Janna Jansen. Geertruida is overleden op 10-03-1878 in Apeldoorn, 32 jaar oud [bron: Aktenr 69].
(3) trouwde, 42 jaar oud, op 27-07-1878 in Apeldoorn met Geertrui Wezenberg, 28 jaar oud. Geertrui is geboren op 03-07-1850 in Vaassen (Gem.Epe), dochter van Hendrikus Wezenberg en Maria Timmer. Geertrui is overleden op 10-09-1925 in Groningen, 75 jaar oud.
Notitie bij Geertrui: Eerder gehuwd geweest met Albertus Bouwmeester
Kinderen van Johannes en Geertruijda:
1 Teunis Voorhorst, geboren op 24-10-1863 in Apeldoorn. Volgt VII-e.
2 Willemina Christina Voorhorst, geboren op 06-05-1866 in Apeldoorn [bron: Aktenr 147]. Willemina is overleden op 01-12-1937 in Apeldoorn, 71 jaar oud. Willemina trouwde, 30 jaar oud, op 05-09-1896 in Apeldoorn [bron: Aktenr 143] met Johannes Masselink, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 20-07-1867 in Steenderen [bron: Aktenr 51], zoon van Wilhelmus Masselink en Margaritha Leissink. Johannes is overleden.
Beroep:
Timmerman
3 Martinus Johannes Voorhorst, geboren op 19-01-1869 in Apeldoorn [bron: Aktenr 26]. Martinus is overleden.
4 Johanna Maria Voorhorst, geboren op 20-05-1871 in Apeldoorn [bron: Aktenr 198]. Johanna is overleden op 13-05-1949 in Wormer, 77 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Geertruida:
5 Geertruida Johanna Voorhorst, geboren op 14-03-1876 in Apeldoorn [bron: Aktenr 138]. Geertruida is overleden op 15-10-1876 in Apeldoorn, 7 maanden oud [bron: Aktenr 262].
6 Johannes Voorhorst, geboren op 13-02-1878 in Apeldoorn [bron: Aktenr 77]. Johannes is overleden op 12-09-1878 in Apeldoorn, 6 maanden oud [bron: Aktenr 248].
Kinderen van Johannes en Geertrui:
7 Geertruida Johanna Voorhorst, geboren op 24-07-1879 in Apeldoorn [bron: Aktenr 314]. Geertruida is overleden op 02-05-1957 in Apeldoorn, 77 jaar oud. Geertruida trouwde, 38 jaar oud, op 11-10-1917 in Apeldoorn [bron: Aktenr 253] met Carel Verhoef, 39 jaar oud. Carel is geboren op 27-07-1878 in Amersfoort [bron: Aktenr 247], zoon van Hendrik Verhoef en Johanna van Duijst. Carel is overleden op 22-05-1921 in Apeldoorn, 42 jaar oud [bron: Aktenr 246].
Notitie bij Carel: Weduwnaar van Everarda Hazekamp
Beroep:
Remmer
8 Maria Johanna Voorhorst, geboren op 13-12-1881 in Apeldoorn [bron: Aktenr 505]. Maria is overleden op 07-09-1931 in Apeldoorn, 49 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1907 in Apeldoorn [bron: Aktenr 98] met Hendrikus Cornelis Vughts, 26 jaar oud. Hendrikus is geboren op 19-03-1881 in Apeldoorn, zoon van Martinus Vughts en Agnes Taten. Hendrikus is overleden op 11-07-1945 in De Bilt, 64 jaar oud.
Beroep:
Loodgieter
9 Johannes Martinus Voorhorst, geboren op 31-07-1883 in Apeldoorn. Volgt VII-f.
10 Bernardus Lambartus Voorhorst, geboren op 27-03-1885 in Apeldoorn. Volgt VII-g.
11 Hendrika Maria Voorhorst, geboren op 26-11-1887 in Apeldoorn [bron: Aktenr 582]. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 29 jaar oud, op 14-06-1917 in Apeldoorn [bron: Aktenr 156] met Leonardus Wagenaar, 23 jaar oud. Leonardus is geboren op 05-11-1893 in Groningen [bron: Aktenr 1438], zoon van Folkert Wagenaar en Antje Groothuis. Leonardus is overleden.
Beroep:
Tabaksbewerker
12 Hendrika Johanna Voorhorst, geboren op 26-03-1890 in Apeldoorn [bron: Aktenr 177]. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op 17-06-1916 in Apeldoorn [bron: Aktenr 127] met Egbert Berend Masselink, 24 jaar oud. Egbert is geboren op 19-04-1892 in Apeldoorn [bron: Aktenr234], zoon van Reinder Masselink en Lijsje Peters. Egbert is overleden.
Beroep:
Koetsier
13 NN Voorhorst, levenloos geboren kind, geboren op 26-08-1892 in Apeldoorn.
VI-q Hendrik Willem Voorhorst is geboren op 21-07-1839 in Apeldoorn [bron: Aktenr 166], zoon van Teunis Voorhorst (zie V-v) en Maria Esman. Hendrik is overleden op 20-09-1918 in Apeldoorn, 79 jaar oud [bron: Aktenr 473]. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 21-01-1865 in Apeldoorn [bron: Aktenr 4] met Berendina van der Linden, 24 jaar oud. Berendina is geboren op 19-02-1840 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 30], dochter van Johannes van der Linden en Johanna Boxtart. Berendina is overleden op 01-08-1923 in Apeldoorn, 83 jaar oud [bron: Aktenr 387].
Kinderen van Hendrik en Berendina:
1 Johanna Maria Voorhorst, geboren op 24-02-1866 in Apeldoorn [bron: Aktenr 72]. Johanna is overleden op 15-11-1944 in Apeldoorn, 78 jaar oud [bron: Aktenr 1045]. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 01-02-1890 in Apeldoorn [bron: Aktenr 15] met Hendrikus Antonius Berghuis, 27 jaar oud. Hendrikus is geboren op 16-06-1862 in Apeldoorn [bron: Aktenr 201], zoon van Johannes Wilhelmus Berghuis en Maria Jansen. Hendrikus is overleden op 07-11-1947 in Apeldoorn, 85 jaar oud [bron: Aktenr 821].
Beroep:
Dagloner
2 Hendrika Willemina Voorhorst, geboren op 18-03-1871 in Apeldoorn [bron: Aktenr 116]. Hendrika is overleden op 20-07-1947 in Rotterdam, 76 jaar oud [bron: Aktenr 3043]. Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op 31-07-1897 in Apeldoorn [bron: Aktenr 101] met Johannes ten Teije, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 08-11-1867 in Apeldoorn [bron: Aktenr 386], zoon van Arnoldus ten Teije en Johanna Nieuwenhuis. Johannes is overleden op 21-12-1951 in Noordwijkerhout, 84 jaar oud [bron: Aktenr 404]. Hij is begraven in Rotterdam.
Notitie bij Johannes: Overleden te Noordwijkerhout
Beroep:
Timmerman
3 Tonia Voorhorst, geboren op 27-07-1873 in Apeldoorn [bron: Aktenr 253]. Tonia is overleden. Tonia trouwde, 27 jaar oud, op 03-10-1900 in Rotterdam met Jan de Vries, 30 of 31 jaar oud. Jan is geboren in 1869 in Medemblik, zoon van Jan de Vries en Trijntje Halvemaan. Jan is overleden.
4 Lammerdina Voorhorst, geboren op 28-12-1875 in Apeldoorn [bron: Aktenr 493]. Lammerdina is overleden op 25-12-1949 in Apeldoorn, 73 jaar oud [bron: Aktenr 912]. Lammerdina trouwde, 33 jaar oud, op 01-07-1909 in Apeldoorn [bron: Aktenr 114] met Martinus Gradus Huis in ’t Veld, 27 jaar oud. Martinus is geboren op 01-05-1882 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 87], zoon van Willem Huis in ’t Veld en Gerritdina Voortman. Martinus is overleden op 13-01-1955 in Apeldoorn, 72 jaar oud [bron: Aktenr 45].
5 Bernardus Voorhorst, geboren op 14-08-1880 in Apeldoorn. Volgt VII-h.
VII-a Albert Jan Voorhorst is geboren op 09-10-1885, zoon van Reindert Voorhorst (zie VI-c) en Johanna Hengeveld. Albert is overleden op 19-06-1972 in Welsum (Gem. Olst), 86 jaar oud. Albert trouwde, 36 jaar oud, op 05-05-1922 met Jacomina Cornelia Steenbruggen, 29 jaar oud. Jacomina is geboren op 12-05-1892 in Heerde [bron: Aktenr 61], dochter van Jan Steenbruggen en Johanna Nieuwenhuis. Jacomina is overleden in 1984, 91 of 92 jaar oud.
Kinderen van Albert en Jacomina:
1 Jan Voorhorst, geboren op 27-02-1924 in Welsum (Gem. Olst). Volgt VIII-a.
2 Reindert Voorhorst, geboren op 08-05-1927 in Welsum (Gem. Olst). Volgt VIII-b.
VII-b Engelbertus Jacobus Voorhorst is geboren in 1901 in Deventer, zoon van Bernard Voorhorst (zie VI-f) en Aleida Koning. Engelbertus is overleden.
Beroep:
Kantoorbediende
Engelbertus trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 13-10-1928 in Almelo met Wilhelmina Cathrina Toerse, 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 20-02-1902 in Avereest (Ov) [bron: Aktenr 34], dochter van Albertus Toerse en Jantje Drogt. Wilhelmina is overleden.
VII-c Clarence Voorhorst is geboren op 15-01-1881 in Le Roy, Osceola, zoon van John C. Voorhorst (zie VI-i) en Alice Antje Bliek. Clarence is overleden in 1935 in Columbia, USA, 53 of 54 jaar oud. Clarence trouwde, 32 jaar oud, op 01-03-1913 in Osceola Michigan USA met Nellie A. Sprague, 23 jaar oud. Nellie is geboren op 02-03-1889 in Osceola Michigan USA, dochter van James Benedict Sprague en Mary Barbara Gugle. Nellie is overleden op 03-01-1960 in Fint, Genesee Michigan, 70 jaar oud.
VII-d Albert Lester Voorhorst is geboren op 23-11-1882 in Le Roy, Osceola, zoon van John C. Voorhorst (zie VI-i) en Alice Antje Bliek. Albert is overleden in 1941, 58 of 59 jaar oud. Hij is begraven in Maple Hill Cemetrery, Le Roy. Albert trouwde met Iva B. Tate. Iva is overleden.
VII-e Teunis Voorhorst is geboren op 24-10-1863 in Apeldoorn [bron: Aktenr 348], zoon van Johannes Voorhorst (zie VI-p) en Geertruijda Johanna Wolbrink. Teunis is overleden op 01-01-1953 in Zwolle, 89 jaar oud [bron: Aktenr 8].
Beroep:
Metselaar
Teunis trouwde, 26 jaar oud, op 21-08-1890 in Zwolle [bron: Aktenr 138] met Hendrika van der Kolk, 22 jaar oud. Hendrika is geboren op 06-01-1868 in Zwolle [bron: Aktenr 8], dochter van Hendrikus van der Kolk en Anna Horstman. Hendrika is overleden op 04-05-1947 in Zwolle, 79 jaar oud [bron: Aktenr 288].
Kinderen van Teunis en Hendrika:
1 Johanna Geertruida Voorhorst, geboren op 11-07-1893 in Zwolle [bron: Aktenr 547]. Johanna is overleden.
2 Antonia Geertruida Voorhorst, geboren op 29-04-1896 in Zwolle [bron: Aktenr 364]. Antonia is overleden.
3 Gertrud Hendika Voorhorst, geboren in 1899 in Epe (D) Westfalen. Gertrud is overleden op 07-02-1908 in Zwolle, 8 of 9 jaar oud [bron: Aktenr 70].
4 Antonius Voorhorst, geboren op 25-01-1904 in Zwolle. Volgt VIII-c.
5 Bernardus Johannes Voorhorst, geboren op 05-04-1906 in Zwolle. Volgt VIII-d.
6 Geertruida Hendrika Voorhorst, geboren op 11-03-1908 in Zwolle [bron: Aktenr 211]. Geertruida is overleden.
VII-f Johannes Martinus Voorhorst is geboren op 31-07-1883 in Apeldoorn [bron: Aktenr 323], zoon van Johannes Voorhorst (zie VI-p) en Geertrui Wezenberg. Johannes is overleden op 09-08-1953 in Utrecht, 70 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 27-04-1911 in Apeldoorn [bron: Aktenr 79] met Johanna Aleida Balk, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 25-02-1889 in Apeldoorn [bron: Aktenr 105], dochter van Arnoldus Johannes Balk en Johanna Maria van der Linder. Johanna is overleden.
VII-g Bernardus Lambartus Voorhorst is geboren op 27-03-1885 in Apeldoorn [bron: Aktenr 145], zoon van Johannes Voorhorst (zie VI-p) en Geertrui Wezenberg. Bernardus is overleden op 26-07-1948 in Apeldoorn, 63 jaar oud.
Beroep:
Tramkoetsier
Bernardus trouwde, 29 jaar oud, op 02-05-1914 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 27] met Wilhelmina Berendina Huurling, 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 01-10-1885 in Twello (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 203], dochter van Johan Huurling en Lammerdina Smeenk. Wilhelmina is overleden.
VII-h Bernardus Voorhorst is geboren op 14-08-1880 in Apeldoorn [bron: Aktenr 337], zoon van Hendrik Willem Voorhorst (zie VI-q) en Berendina van der Linden. Bernardus is overleden op 18-01-1954 in Apeldoorn, 73 jaar oud [bron: Aktenr 54].
Beroep:
Schilder
Bernardus trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1905 in Apeldoorn [bron: Aktenr 84] met Willemina Aarsen, 23 jaar oud. Willemina is geboren op 20-02-1882 in Apeldoorn [bron: Aktenr 96], dochter van Willem Aarsen en Hendrika Linthorst. Willemina is overleden op 27-09-1948 in Apeldoorn, 66 jaar oud [bron: Aktenr 636].
Kinderen van Bernardus en Willemina:
1 Bernardina Henrica Wilhelmina Voorhorst, geboren op 11-03-1906 in Apeldoorn (buurtschap Brink en Orden) [bron: Aktenr 230]. Bernardina is overleden op 09-06-1906 in Apeldoorn (buurtschap Brink en Orden), 2 maanden oud [bron: Aktenr 272].
2 Hendrika Willemina Bernardina Voorhorst, geboren op 07-06-1907 in Apeldoorn [bron: Aktenr 514]. Hendrika is overleden.
3 Wilhelmus Antonius Theodorus Voorhorst, geboren op 08-07-1909 in Apeldoorn (buurtschap Zevenhuizen) [bron: Aktenr 578]. Wilhelmus is overleden.
4 Hendrikus Johannes Voorhorst, geboren op 13-10-1910 in Apeldoorn (buurtschap Zevenhuizen) [bron: Aktenr 813]. Hendrikus is overleden op 07-11-1910 in Apeldoorn (buurtschap Zevenhuizen), 25 dagen oud [bron: Aktenr 544].
5 Johannes Hendrikus Voorhorst, geboren op 29-10-1911 in Apeldoorn (buurtschap Zevenhuizen) [bron: Aktenr 876]. Johannes is overleden.
6 Johannes Hendrikus Voorhorst, geboren in 1912 in Apeldoorn. Johannes is overleden op 12-09-1927 in Apeldoorn, 14 of 15 jaar oud [bron: Aktenr 487].
Beroep:
Loopknecht
7 Hendrika Maria Voorhorst, geboren in 05-1913 in Apeldoorn (buurtschap Zevenhuizen). Hendrika is overleden op 27-07-1913 in Apeldoorn (buurtschap Zevenhuizen), 2 maanden oud [bron: Aktenr 317].
8 Martinus Lambertus Voorhorst, geboren in 09-1914 in Apeldoorn (buurtschap Zevenhuizen). Martinus is overleden op 04-10-1914 in Apeldoorn (buurtschap Zevenhuizen), 1 maand oud [bron: Aktenr 405].
9 Maria Juliana Voorhorst, geboren in 01-1918 in Apeldoorn. Maria is overleden op 26-06-1918 in Apeldoorn, 5 maanden oud [bron: Aktenr 294].
VIII-a Jan Voorhorst is geboren op 27-02-1924 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Albert Jan Voorhorst (zie VII-a) en Jacomina Cornelia Steenbruggen. Jan is overleden op 22-11-1997 in Deventer, 73 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan was veehouder op “de Stoltenberg” te Welsum
Jan trouwde met Niet openbaar. Zij is een dochter van Johan Kattenwinkel en Maria Hillegonda Kattenwinkel.
Kinderen van Jan en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
VIII-b Reindert Voorhorst is geboren op 08-05-1927 in Welsum (Gem. Olst), zoon van Albert Jan Voorhorst (zie VII-a) en Jacomina Cornelia Steenbruggen. Reindert is overleden op 14-05-1995, 68 jaar oud. Hij is begraven in Wijhe. Reindert trouwde, 26 jaar oud, op 11-11-1953 in Welsum (Gem. Olst) met Willemina Johanna (Mini) Kattenwinkel, 22 jaar oud. Mini is geboren op 15-01-1931 in Wijhe, dochter van Jan Kattenwinkel en Heilena Susanna Wagteveld. Mini is overleden op 30-05-2014 in Wijhe, 83 jaar oud. Zij is begraven op 06-06-2014 in Wijhe.
VIII-c Antonius Voorhorst is geboren op 25-01-1904 in Zwolle [bron: Aktenr 65], zoon van Teunis Voorhorst (zie VII-e) en Hendrika van der Kolk. Antonius is overleden op 26-10-1971 in Zwolle, 67 jaar oud. Antonius trouwde met Susanna Poiesz. Susanna is geboren op 21-06-1902. Susanna is overleden op 25-02-1977 in Zwolle, 74 jaar oud. Zij is begraven in RK kerkhof Zwolle.
VIII-d Bernardus Johannes Voorhorst is geboren op 05-04-1906 in Zwolle [bron: Aktenr 260], zoon van Teunis Voorhorst (zie VII-e) en Hendrika van der Kolk. Bernardus is overleden op 14-03-1980 in Zwolle, 73 jaar oud. Hij is begraven in RK kerkhof Zwolle. Bernardus trouwde met Klasiena Maria Trentelman. Klasiena is geboren op 20-02-1913. Klasiena is overleden op 28-02-1994 in Zwolle, 81 jaar oud. Zij is begraven in RK kerkhof Zwolle.
Kind van Bernardus en Klasiena:
1 Hendrika Gerritdina Eufemia Maria Voorhorst, geboren op 14-01-1944. Hendrika is overleden in 06-1945 in Zwolle, 1 jaar oud. Zij is begraven in RK kerkhof Zwolle.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 05-01-2021 19:04:38 door P. Heres