Auteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

Parenteel Houtman

I Evert Holtman. Evert is overleden.
Notitie bij Evert: Pastoor te H÷vel in Duitsland
Kinderen van Evert uit onbekende relatie:
1 Albertus Holtman. Volgt II-a.
2 Heinrich Holtman. Volgt II-b.
II-a Albertus Holtman, zoon van Evert Holtman (zie I). Albertus is overleden.
Notitie bij Albertus: koster te Epe in Duitsland
Albertus trouwde met Styne.
Kind van Albertus en Styne:
1 Nicolaus Holtman, geboren in Ahaus (Dld). Volgt III-a.
II-b Heinrich Holtman, zoon van Evert Holtman (zie I). Heinrich is overleden.
Notitie bij Heinrich: Pastoor te Walstedde bij H÷vel in Duitsland
Kind van Heinrich uit onbekende relatie:
1 Johannes Holtman, geboren in 1536 in Almelo. Volgt III-b.
III-a Nicolaus Holtman is geboren in Ahaus (Dld), zoon van Albertus Holtman (zie II-a) en Styne.
Notitie bij Nicolaus: Verbonden aan het st Aegidii in MŘnster
Kind van Nicolaus uit onbekende relatie:
1 Theodor Holtman. Volgt IV.
III-b Johannes Holtman is geboren in 1536 in Almelo, zoon van Heinrich Holtman (zie II-b). Johannes is overleden in 1616 in Epe (Dld), 79 of 80 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Actief als pastoor in Almelo en Epe
Johannes trouwde met Fenne. Fenne is overleden.
Kinderen van Johannes en Fenne:
1 Henrick Holtman, geboren omstreeks 1550. Henrick is overleden.
Notitie bij Henrick: Opgeleid tot stadssecretaris in Weesp
2 Johan Holtman, geboren omstreeks 1560. Johan is overleden.
Notitie bij Johan: Opgeleid tot stadssecretaris in Almelo
IV Theodor Holtman, zoon van Nicolaus Holtman (zie III-a).
Kinderen van Theodor uit onbekende relatie:
1 Johannes Holtman. Volgt V-a.
2 Adolf Holtman, geboren omstreeks 1570 in Ahaus (Dld). Volgt V-b.
V-a Johannes Holtman, zoon van Theodor Holtman (zie IV). Johannes is overleden. Johannes trouwde met Catharina Neiteler (Neteler). Catharina is geboren in Werne (Dld). Catharina is overleden.
Kind van Johannes en Catharina:
1 Johannes Holtman, geboren in Coesfeld (Dld). Volgt VI-a.
V-b Adolf Holtman is geboren omstreeks 1570 in Ahaus (Dld), zoon van Theodor Holtman (zie IV). Adolf is overleden na 1632, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Das BŘrgerbuch der Stadt Ahaus 1400-1811, bearb. von A.L. Kohl, Beitrńge zur Geschichte der Stadt Ahaus 1, Ahaus 1979, blz. 31, nr. 409: ’Anno Domini 1590 den 3 maii is Swenne Symers, ehehusfrouwe Adolph Holtmans, borgersche geworden.’
. Idem, blz. 33, nr. 412: ’Anno 1591 am 6 julij haitt Gese Loijermans, die zwaite ehehausfrouwe Adolphenn Holtmans, ir burgerrecht gewunnenn.’
. Idem, blz. 34, nr. 435: ’Nachbeschrevene sein anno 1595 am 10 januarii burger und bur(ger)schenn geworden’ [...] ’Johenneken Temmincks, Adolffen Holtmans hausfrouwen.’
. Als ’werth opt Seldam’ wordt hij vermeld in 1629 en 1630; in 1632 heeft hij een vordering ’wegen die verterenge van de masschopie’. (HCO, RA Landgericht Delden, inv.nr. 11, blz. 40/1, 75/4, 103/1-3
Adolf:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 03-05-1590 met Swenne Symers. Swenne is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 06-07-1591 met Gese Loijermans. Gese is overleden.
(3) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10-01-1595 met Johanna Temmincks. Johanna is overleden.
Kinderen van Adolf en Gese:
1 Jan Holtman, geboren omstreeks 1593. Jan is overleden.
2 Albert Holtman, geboren omstreeks 1594 in Ahaus (Dld). Volgt VI-b.
VI-a Johannes Holtman is geboren in Coesfeld (Dld), zoon van Johannes Holtman (zie V-a) en Catharina Neiteler (Neteler). Johannes is overleden in 1666.
Notitie bij Johannes: Hij was de eerste inwoner van de nieuwe kosterij te St. Aegidii die in 1618 door Hoyel werd gesticht.
Johannes trouwde met Catharina van Wolden. Catharina is overleden in 1634.
VI-b Albert Holtman is geboren omstreeks 1594 in Ahaus (Dld), zoon van Adolf Holtman (zie V-b) en Gese Loijermans. Albert is overleden.
Notitie bij Albert: Op 15.10.1629 dragen Johan Meijer, hofmeijer van Wedehoen, en zijn vrouw Roleffken ten Broill over aan hun dochter Eijlken Meijer en haar man Albert Holtman: die wonninge end herberge opt Seldam, mit die dartho gehorende brougerietschap sampt landerijen end andersins den huise annex, die bezit waren geweest van Johan’s schoonouders Hartger en Geesken ten Broijll; Eijlken zal aan haar broer Johan een bedrag van 100 gl. uitkeren; indien Eijlken of haar kinderen zouden overlijden, dan gaat het bezit over op haar broers en zusters, niet op haar man Albert Holtman. (HCO, RA Landgericht Delden, inv.nr. 11, blz. 114/2-115/1)
Beroep:
Herbergier op Zeldam
Albert trouwde, ten hoogste 33 jaar oud, vˇˇr 1627 met Eelke Meijer, ten hoogste 27 jaar oud. Eelke is geboren omstreeks 1600, dochter van Johan Meijer en Roelofje ten Broll. Eelke is overleden.
Kinderen van Albert en Eelke:
1 Adolf Holtman, geboren omstreeks 1627. Volgt VII-a.
2 Jan (Johan) Holtman, geboren omstreeks 1629. Volgt VII-b.
3 Hartger Holtman, geboren omstreeks 1630. Hartger is overleden.
Notitie bij Hartger: Vertrok naar Moskou in Rusland
4 Arent Holtman, geboren omstreeks 1640. Volgt VII-c.
VII-a Adolf Holtman is geboren omstreeks 1627, zoon van Albert Holtman (zie VI-b) en Eelke Meijer. Adolf is overleden in 1710 in Amsterdam, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: DTB 1057, p.21vo en p.22]. Hij is begraven op 19-09-1710 in Westerkerk.
Notitie bij Adolf: Vertrok naar Vologda, in Rusland, op sijn ouderdom alhier tot Amsterdam weerderom is gekoomen en een soon in sijn huis in Moscou gelaeten, en hij met twee soonen en twee dochters is in Amsterdam coomen woonen op de Ceijsersgraft over de Gouden Ceetingh en daer overleeden 1711 of 12 en twee soonen naegelaeten, eene genaemt Abraham Houtman, eene Jacob Houtman, gewoont over de Comedie, ongetrout overl

Op 19 juli 1704 het pakhuis ‘Pruyssenbosch’ door de familie Swanen was overgedragen aan Adolf Houtman. Dat was een grote en zeer bekende koopman op Rusland, die afwisselend daar en in Amsterdam woonde.
Een pand op de Brouwersgracht, dat de Mekofse Weestadon heet, heeft ook aan de familie toebehoord.
Op 19 september 1710 werd hij in de Westerkerk begraven.

In 1687 in Moskou begonnen met het te werk stellen van timmerlieden uit Zaandam, voor tsaar Peter.
Beroep:
Koopman in Rusland
Adolf trouwde met Sara Hendrix.
Kinderen van Adolf en Sara:
1 Jacob Holtman. Jacob is overleden.
Notitie bij Jacob: Voor notaris H. Outgers legateerde Adolf Houtman op 2 juni 1705 het pakhuis ‘Pruyssebos’ aan zijn zoon Jacob.

Op 28 juni 1713 droegen vier takken van nakomelingen hun 4/5 deel van het pakhuis van ouds ‘Pruyssebos’
en nu de ‘Merkofse weedaston’ over aan Jacob Houtman, die zo eigenaar van het geheel werd.
Jacob bleef ongehuwd.
2 Cornelia Houtman. Volgt VIII-a.
3 Abraham Houtman, geboren omstreeks 1660 in Moskou. Volgt VIII-b.
4 Anna Sebilla Houtman, geboren op 16-07-1667. Volgt VIII-c.
5 Isaak Holtman, geboren op 16-07-1667 in Moskou. Volgt VIII-d.
VII-b Jan (Johan) Holtman is geboren omstreeks 1629, zoon van Albert Holtman (zie VI-b) en Eelke Meijer. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Vertok naar Vologda in Rusland
Ook wel genoemd van Bouchshorn
In 1660 handelde samen met zijn broer Adolf
Jan trouwde met NN.
Kinderen van Jan en NN:
1 Hendrik Holtman. Volgt VIII-e.
2 Jacob Holtman.
3 Maria Houtman, geboren op 17-09-1682 in Vologda (Rusl). Volgt VIII-f.
VII-c Arent Holtman is geboren omstreeks 1640, zoon van Albert Holtman (zie VI-b) en Eelke Meijer. Arent is overleden. Arent trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 28-05-1676 in Delden Ambt met Geertruid te Lintelo. Geertruid is geboren in Lintelo (Gem. Aalten). Geertruid is overleden.
Notitie bij Geertruid: Zij woonde bij haar huwelijk op het Zeldam te Delden
Kinderen van Arent en Geertruid:
1 Eelke Holtman, geboren in 1682 in Delden Ambt. Volgt VIII-g.
2 Roelofjen Holtman, geboren in 1685 in Delden Ambt. Zij is gedoopt op 19-07-1685 in Goor (Ov). Roelofjen is overleden.
3 Albert Houtman, geboren in 1688 in Delden Ambt. Volgt VIII-h.
4 Gesina Holtman, geboren omstreeks 1690. Volgt VIII-i.
VIII-a Cornelia Houtman, dochter van Adolf Holtman (zie VII-a) en Sara Hendrix. Cornelia is overleden. Cornelia:
(1) trouwde in 1673 met Willem Dutry. Het huwelijk werd ontbonden vˇˇr 1715. Willem is overleden.
(2) ging in ondertrouw op 09-08-1715 in Amsterdam met Arnoldus van der Meulen. Arnoldus is overleden.
Notitie bij Arnoldus: Naam eerdere vrouw Johanna Ubelman
Kind van Cornelia en Willem:
1 Sara Dutry. Volgt IX-a.
VIII-b Abraham Houtman is geboren omstreeks 1660 in Moskou, zoon van Adolf Holtman (zie VII-a) en Sara Hendrix. Abraham is overleden op 27-05-1723 in Sint George d’Elmina (Ghana), ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Abraham: Abraham Houtman, geb. Te Moskou, st. te Sint George d’Elmina 27 Mei 1723 , (zoon van Adolph Houtman, voornaam koopman, eerst te Moskou, daarna te Archangel, vriend van Tsaar Peter I , en van Sara Hendrix), voornaam koopman op Moscovie te Amsterdam, waar hij 27 Oct. 1693 poorter werd; hij woonde op de Kloveniersburgwal; Comm. 1706; hij maakte slechte zaken en was genoodzaakt als Generaal-Directeur ter Noord- en Zuidkust van Afrika naar Sint George d’Elmina te vertrekken, waar hij 25 Sept. 1722 dit ambt aanvaardde;
Abraham:
(1) trouwde met Catrina Bos. Catrina is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 18-01-1701 in Amsterdam [bron: DTB 532, p.302] met Geertuida Hovius, 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 28-12-1700 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Geertuida is geboren in 1678, dochter van Pieter Hovius en Margaretha van Steekelenburgh van Montfoort. Geertuida is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: DTB 1057, p.101vo en p.102].
Kinderen van Abraham en Geertuida:
1 Sebilla Margareta Houtman, geboren in 1702 in Amsterdam [bron: 68 p. 328 nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Sebilla was de volgende getuige aanwezig: Adolf Houtman en Maria Binoij. Zij is gedoopt op 14-05-1702 in Amsterdam. Sebilla is overleden.
Notitie bij Sebilla: Extract uyt het vierde Register der authorisatien van de Weeskamer der Stad Amsterdam fol«: 27

Den 22 Februarij 1725 hebben Weesmeesteren Francois van der Schagen en Abraham Manselot (als bij haer Ed:Achtb: gequalificeerd, omme in, en omtrent de nalatenschap van Adolph Houtman de neef, ’t regt waer te nemen van Sibilla Margareta oud 22 jaeren, de minderjarige nagelate dogter van deze: Abraham Houtman, in zijn leven Generaal in Guinea en Geertruijd Hovius) geauthoriseerd ende gequalificeert, ten meesten prijse te mogen verkopen, aan de koper of kopers behoorlijk te transporteeren, op te dragen en quyt te schelden
Een huys en Erve Staande ende gelegen op de Keysersgragt bij de Huyde Straat en
Een hofstede met zijn getimmerde en desself landeigen gelegen in de Diemer of Watergragtsmeer aan de Maliebaan, genaamt Vrijheyd Blijheyd,
De kooppenningen te ontfangen en de portie van de voorsz. minderjarige bij Reekeningh te verantwoorden, Present de Heeren Jacob Valckenier en Jan Elias Huydekoper Heer van Maarsseveen, etd. Weesmeesteren = getekent J. Boreel

deze Copie gecollationeert en met het origineel bevonden te accordeeren in Amsterdam den 19 october 1725 bij mij Jan Ardinois, Not. Publ.
2 Adolf Houtman, geboren in 1703 in Amsterdam [bron: 68 p. 350 nr. 6]. Hij is gedoopt op 19-09-1703 in Amsterdam. Adolf is overleden.
3 Geertruij Elisabeth Houtman, geboren in 1704 in Amsterdam [bron: 69 p. 13 (folio 7) nr. 8]. Zij is gedoopt op 10-09-1704 in Amsterdam. Geertruij is overleden.
VIII-c Anna Sebilla Houtman is geboren op 16-07-1667, dochter van Adolf Holtman (zie VII-a) en Sara Hendrix. Anna is overleden op 28-01-1738, 70 jaar oud. Anna trouwde met Matthijs Romswinkel. Matthijs is geboren op 19-03-1647 in Mulheim (Dld). Matthijs is overleden op 05-01-1719 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Kinderen van Anna en Matthijs:
1 Matthijs Romswinkel, geboren in 1691 in Amsterdam [bron: 13 p.13]. Hij is gedoopt op 22-02-1691 in Amsterdam. Matthijs is overleden vˇˇr 1695, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Abraham Romswinkel, geboren in 1692 in Amsterdam [bron: 108 p.91]. Hij is gedoopt op 01-02-1692 in Amsterdam. Abraham is overleden.
3 Matthijs Romswinkel, geboren in 1695 in Amsterdam [bron: 108 p.146]. Hij is gedoopt op 27-05-1695 in Amsterdam. Matthijs is overleden in 1747, 51 of 52 jaar oud.
VIII-d Isaak Holtman is geboren op 16-07-1667 in Moskou, zoon van Adolf Holtman (zie VII-a) en Sara Hendrix. Isaak is overleden op 28-01-1738, 70 jaar oud.
Notitie bij Isaak: In 1695 vertrok zijn vader uit Rusland en zette Isaak de handel verder
Isaak:
(1) trouwde met Suzanna van Sweeden. Suzanna is geboren op 19-03-1647 in Mulheim (Dld). Suzanna is overleden op 05-01-1719 in Amsterdam, 71 jaar oud.
(2) trouwde met Anna Elbing(h). Anna is overleden.
Kind van Isaak en Anna:
1 Adolf Holtman. Adolf is overleden.
VIII-e Hendrik Holtman, zoon van Jan (Johan) Holtman (zie VII-b) en NN. Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik: Hendrik Houtman was gevestigd te Vologda en lid van de Nederlandse koopmansfamilie Houtman, die in de handel op Rusland een vooraanstaande plaats innam.
Had in Rusland als voornaam: Andrej Al’ferev
Hendrik trouwde met Kathrina Verkuylen. Kathrina is overleden.
Kind van Hendrik en Kathrina:
1 Elisabeth Holtman. Volgt IX-b.
VIII-f Maria Houtman is geboren op 17-09-1682 in Vologda (Rusl), dochter van Jan (Johan) Holtman (zie VII-b) en NN. Maria is overleden op 25-09-1771, 89 jaar oud.
Notitie bij Maria: Ool wel genoemd Maria Houtman van Bouchshorn
Maria trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1715 met Graaf Willem Douglas (Willem) Skenninge en Stjarnorp, 31 of 32 jaar oud. Willem is geboren op 06-01-1683 in Stockholm. Willem is overleden op 08-04-1763 in Stjarnorp, Ostergotland (Zweden), 80 jaar oud.
Kinderen van Maria en Willem:
1 Johan Willem Douglas, geboren op 24-08-1718 in Vologda (Rusl). Johan is overleden op 27-05-1770, 51 jaar oud.
2 Graaf Otto Willem (Otto Willem) van Skenninge en Stjarnorp, geboren op 26-02-1721 in Vologda (Rusl). Otto Willem is overleden op 14-09-1776 in Stjarnorp, Ostergotland (Zweden), 55 jaar oud.
VIII-g Eelke Holtman is geboren in 1682 in Delden Ambt, dochter van Arent Holtman (zie VII-c) en Geertruid te Lintelo. Zij is gedoopt op 02-03-1682 in Delden Ambt. Eelke is overleden. Eelke trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 25-05-1710 in Delden Ambt met Evert te Wengel. Evert is overleden.
Notitie bij Evert: Weduwnaar van Aaltje ten Thije
VIII-h Albert Houtman is geboren in 1688 in Delden Ambt, zoon van Arent Holtman (zie VII-c) en Geertruid te Lintelo. Hij is gedoopt op 07-12-1688 in Delden Ambt. Albert is overleden na 1764, minstens 76 jaar oud.
Notitie bij Albert: Uit het slaght-register van de naem van Houtman, soo verre mij ondergeteijČkende bekent is tot nu toe. Beginnende van 1594 den eersten oorspronk. Voor het eerste heeft doenmaels mijn grootvaeder, genaemt Albert Houtman, gesprooten uit MŘnsterland van een plaetse genaemt Aehuis en heeft daer gelaeten een broer, welke een prijster was en genaemt Jan Houtman en noch eenen broeder, de naem ik niet weettende. En van die broeders kinderen eenne bij mij aen huis koommende, sigh als neef van mijn vaeder Arendt Houtman verklaarde, en hem eetten en drank gegeven en hem hebbe laeten reijsen met eenigh linnen en hammen nae Holland, soo dat hem naederhandt niet weeder hebbe gesijen.
Nu deese voornoemde Albert Houtman de eerste, heeft verscheiden soons gehadt, te weeten eenne Adolf genaemt, de tweede Jan Houtman genaemt, de derde Hartger, welke alle nae Moskoffen bent gegaen en daer mannen van capitallen geworden.
De eerste, Adolf Houtman, op sijn ouderdom alhier tot Amsterdam weerderom is gekoomen en een soon in sijn huis in Moscou gelaeten, en hij met twee soonen en twee dochters is in Amsterdam coomen woonen op de Ceijsersgraft over de Gouden Ceetingh en daer overleeden 1711 of 12 en twee soonen naegelaeten, eene genaemt Abraham Houtman, eene Jacob Houtman, gewoont over de Comedie, ongetrout overleeden. De eerstgemelde nae Suernaemen gegaen en overleeden; de twee dochters getrout, eenne aen de h[eer] Romswinkel, eenne aen de h[eer] Dubeij, soo dat mijn vaeder Arendt Houtman in reghte erfhuis is blijffen bewoonen en ik no[c]h bewoonne in Overijssel of bij Gelderland geleegen, de plaetse genaemt Zeldam, gehoorenČde onder Delden, acht ueren boven Deventer.
En mijn vaeder is genaemt Arendt Houtman en heefft van sijn (sijn) vaeders kant drie broers, hadde verscheiden neeffen gehat, waeronder Jans waer genaemt en verscheiden naems. En soo verre bij mij is bewust, soo heeft aen mijn soon eenne neef bekent gemaakt alhier op een begraffenisČse en sigh verklaert voor een neef te sijnde van mijn soon Adolf Houtman, die alhier heeft gewoont in Groene Hart bij de Tiggelbrugh. En die neef soude genaemt geweest hebben Jan Houtman en dat soude geweest sijn 1742, doon deese Jan Houtman sigh aen mijn soon verklaerde voor frinde. Maer cort daernae is mijn soon overleden en so dat ik in cortte moet seggen als dat in OverijsČsel of Gelderlandt geen Houtman bennen, of sij moet oorspronkellijk weesen uit het erfhuis van Alb[ert] Houtman of de soon Arendt Houtman. En voor het naeste in Amsterdam seer weinigh die de naem van Houtman voeren, of sij bennen van mijn faemilie, soo in Amsterdam selfs in Den Haagh en GelderČlandt.
’t Welk altemets het casjet soude uitwijssen, ’t welk als desnoots sijnde soude kunen aentooČnen, en noch verscheiden bewijsdoomen, darbij noch de naemen in de voorgaende oude jaeren in steenen en op den huise in de ijsseren wintveeren bent uitgehouwen, en de naem van Arend Houtman met het cerkenboek sal overeenkomstigh weesen. Als mijn vaeder en ik nu tot de jaeren van ouderdom gekomen, ruim 77 jaeren, soo dat ik alles wel van vaeders kant en ooms kantte hebbe gehoort, soo dat ik oordeelle een verre neef te sijn van deesen overleeden Jan Houtman.

Sulks getuighe ik met mijne onderteijkinge van mijn handt, binnen Amsterdam den 13 meij 1764, [w.g.] Albert Houtman.
Albert trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1713 in Delden Ambt met Aleida Meilink, 21 of 22 jaar oud, nadat zij op 19-11-1713 in ondertrouw zijn gegaan. Aleida is geboren in 1691 in Delden Ambt, dochter van Herman Berent Meilink en Frederica Sophia Soomeren. Zij is gedoopt op 22-02-1691 in Delden Ambt. Aleida is overleden.
Kinderen van Albert en Aleida:
1 Herman Berent Houtman, geboren in 1716 in Delden Ambt. Hij is gedoopt op 19-04-1716 in Delden Ambt. Herman is overleden.
2 Adolf Houtman, geboren in 1718 in Delden Ambt. Volgt IX-c.
3 Anna Houtman, geboren in 1719 in Delden Ambt. Volgt IX-d.
4 Arnoldus Houtman, geboren in 1721 in Delden Ambt. Volgt IX-e.
5 Frederik Houtman, geboren in 1727 in Delden Ambt. Volgt IX-f.
6 Maria Geertrui Houtman, geboren in 1729 in Delden Ambt. Zij is gedoopt op 17-07-1729 in Delden Ambt. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: lidmaat Delden pinksteren 1750; dimm. naar Delft 4.5.1754
7 Otto Jan Houtman, geboren in 1731 in Delden Ambt. Volgt IX-g.
VIII-i Gesina Holtman is geboren omstreeks 1690, dochter van Arent Holtman (zie VII-c) en Geertruid te Lintelo. Gesina is overleden.
Notitie bij Gesina: Ze hadden 4 kinderen allen in Amsterdam getrouwd

Gesijna Holtman woonde bij haar huwelijk op de boerderij van Jan ten Bruggencate op het Zeldam te Delden. De vroegere naam van deze streek was Kotwig/Kottwijck.
In de gevel staat prijkt een steen met initialen van het huwelijk. Deze boerderij stond aan de handelsroute van Oldenzaal naar Deventer.
De broer van Jan was afkomstig uit Amelo en heeft een deel van de inventaris opgekocht van het Sint Antoniusklooster in Albergen, een Twents mannenklooster. Dit klooster had bezittingen in Oldenzaal, Ootmarsum, Enter, Zwolle, Deventer en Nijmegen. De klooster-oversten moesten regelmatig naar Oldenzaal toe voor officiŰle handelingen.
De drie zandstenen kruisvensters en platen (waarschijnlijk grafzerken) uit de vijftiende eeuw die in de boerderij zijn aangetroffen, zijn de oudste kloosterkozijnen die Twente nog rijk is.
Gesina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 19-01-1716 in Enter [bron: Delden Trouwen NG] met Jan ten Bruggenkate, ten hoogste 31 jaar oud, nadat zij op 15-12-1715 in Almelo in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren na 1685, zoon van Herman ten Bruggenkate en Geesken Rompelmans. Jan is overleden op 20-03-1738, ten hoogste 53 jaar oud.
Notitie bij Jan: Na zijn huwelijk gaat Jan ten Bruggencate op de boerderij van zijn vrouw Gesijna’s familie wonen. In 1721 koopt Jan’s broer Lambert de ramen van het klooster in Albergen, en hij geeft die aan Jan, die ze gebruikt voor een nieuwe boerderij. Deze boerderij staat nog steeds in Zeldam, aan de Rappardsweg 5 in Zeldam.
Jan ten Bruggencate gaat op 18 dec 1732 in dienst van de VOC. Hij was een huistimmerman. Hij vaart uit vanuit Texel op het schip "Vis" onder Master Lukas Semeyns.
Kinderen van Gesina en Jan:
1 Harmannus ten Bruggenkate, geboren in 1717 in Amsterdam. Harmannus is overleden.
2 Geesje ten Bruggenkate, geboren in 1720 in Amsterdam. Geesje is overleden.
IX-a Sara Dutry, dochter van Willem Dutry en Cornelia Houtman (zie VIII-a). Sara is overleden in 03-1757 in Utrecht. Zij is begraven in ┤s-Gravenhage (Kloosterkerk). Sara trouwde op 31-10-1719 in Amsterdam met Everard Francois Schimmelpenningh, 26 of 27 jaar oud. Everard is geboren in 1692 in ’s Gravenhage. Hij is gedoopt op 23-11-1692 in ’s Gravenhage. Everard is overleden op 09-05-1752, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Everard: Deze was raadsheer van de prins van Oranje.
IX-b Elisabeth Holtman, dochter van Hendrik Holtman (zie VIII-e) en Kathrina Verkuylen. Elisabeth is overleden vˇˇr 1749. Elisabeth trouwde in 1739 met Frederik Christoffel Thienen, ongeveer 24 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1715. Frederik is overleden. Frederik trouwde later in 1749 met Maria Riemsnyder.
Notitie bij Frederik: Predikant te Archangel in Rusland
Beroep:
Dominee
Kind van Elisabeth en Frederik:
1 Maria Thienen, geboren op 06-08-1747 in Aalsmeer. Maria is overleden op 19-05-1786 in Aalsmeer, 38 jaar oud.
IX-c Adolf Houtman is geboren in 1718 in Delden Ambt [bron: http://www.twentebestand.nl/], zoon van Albert Houtman (zie VIII-h) en Aleida Meilink. Hij is gedoopt op 09-01-1718 in Delden Ambt. Adolf is overleden vˇˇr 1746, ten hoogste 28 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Wonende op de Zeedijk in Amsterdam ten tijde van zijn 2e huwelijk
Adolf:
(1) ging in ondertrouw, 20 of 21 jaar oud, op 16-01-1739 in Amsterdam met Catrina Goethals. Catrina is overleden vˇˇr 1741.
(2) ging in ondertrouw, 21 of 22 jaar oud, op 14-07-1740 in Amsterdam met Jacomina Elshof, 17 of 18 jaar oud. Jacomina is geboren in 1722 in Amsterdam. Jacomina is overleden in 1763 in Amsterdam, 40 of 41 jaar oud. Zij is begraven op 19-03-1763 in Amsterdam. Jacomina ging later in ondertrouw op 26-08-1746 in Amsterdam met Barendt ten Tije.
Kind van Adolf en Catrina:
1 Jan Houtman, geboren in 1740 in Amsterdam. Volgt X-a.
Kinderen van Adolf en Jacomina:
2 Jannetjen Houtman, geboren in 1741 in Amsterdam. Bij de geboorteaangifte van Jannetjen was de volgende getuige aanwezig: Albert Houtman en Maria Heijn. Zij is gedoopt op 04-10-1741 in Amsterdam. Jannetjen is overleden.
3 Alida Houtman, geboren in 1743 in Amsterdam [bron: 110 p. 724 (folio 362v) nr. 19]. Zij is gedoopt op 10-02-1743 in Amsterdam. Alida is overleden.
IX-d Anna Houtman is geboren in 1719 in Delden Ambt, dochter van Albert Houtman (zie VIII-h) en Aleida Meilink. Zij is gedoopt op 07-12-1719 in Delden Ambt. Anna is overleden op 05-06-1779 in Delft, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Anna: lidmaat Delden pasen 1742; dimm. naar Den Haag 17.6.1742
Anna trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 17-11-1747 in ’s Gravenhage met Hendrik ten Kate, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op 02-08-1716 in Delden Ambt, zoon van Hendrik ten Kate en Geertruid Seppenwolde. Hendrik is overleden op 07-06-1763 in Amsterdam, 46 jaar oud.
Kinderen van Anna en Hendrik:
1 Anna ten Kate, geboren in 1748 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 08-09-1748 in Amsterdam. Anna is overleden.
2 Geertrui ten Kate, geboren in 1748 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 08-09-1748 in Amsterdam. Geertrui is overleden.
3 Alida ten Kate, geboren in 1748 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 08-09-1748 in Amsterdam. Alida is overleden.
4 Alijda ten Kate, geboren in 1755 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 11-05-1755 in Amsterdam. Alijda is overleden.
5 Alijda ten Kate, geboren in 1756 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 04-08-1756 in Amsterdam. Alijda is overleden.
6 Gerrit ten Kate, geboren in 1761 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 17-06-1761 in Amsterdam. Gerrit is overleden.
IX-e Arnoldus Houtman is geboren in 1721 in Delden Ambt, zoon van Albert Houtman (zie VIII-h) en Aleida Meilink. Hij is gedoopt op 06-05-1721 in Delden Ambt. Arnoldus is overleden.
Notitie bij Arnoldus: Arnold woonde toen hij huwde in de in de Roosestraat te Amsterdam

Arnoldus Houtman van Seldam wedr. Maria Kiel op de Prinsegragt
Rebacka Meilink van Twello oud 33 jaar in de ouwenbrughsteeg haar moeder Clara Margretha Woertman te Twello
Arnoldus:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 23-07-1745 in Amsterdam met Maria Kiel, 29 of 30 jaar oud. Maria is geboren in 1715 in Amsterdam [bron: 48 p. 349 (folio 174v)], dochter van Willem Kiel en Margrietje Linthorst. Zij is gedoopt op 17-02-1715 in Amsterdam. Maria is overleden in 1750 in Amsterdam, 34 of 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: DTB 1123, p.56vo en p.57]. Zij is begraven op 29-07-1750 in Wester Kerk en Kerkhof.
Notitie bij Maria: Gedoopt door pastor Gerardus Puppius Hondius in de Hervormd, Nieuwe kerk
(2) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 31-12-1750 in Amsterdam met Rebecca Meilink, 37 jaar oud. Rebecca is geboren op 12-02-1713 in Twello (Gem. Voorst), dochter van Jan Meijling en Clara Margaretha Waerdman. Rebecca is overleden op 21-04-1755 in Amsterdam, 42 jaar oud. Rebecca trouwde later op 20-07-1753 in Amsterdam met Aart Taaij.
Kinderen van Arnoldus en Maria:
1 Margrietje Houtman, geboren in 1746 in Amsterdam [bron: 82 p. 67 (folio 33]. Bij de geboorteaangifte van Margrietje was de volgende getuige aanwezig: Willem Kiel Alieda Meiling. Zij is gedoopt op 03-08-1746 in Amsterdam. Margrietje is overleden vˇˇr 1748, ten hoogste 2 jaar oud.
Notitie bij Margrietje: Gedoopt door pastor Johannes Noordbeek in de Hervormde Nieuwe kerk
2 Margrietje Houtman, geboren in 1748 in Amsterdam [bron: 111 p. 140 (folio 70v) nr. 14]. Bij de geboorteaangifte van Margrietje was de volgende getuige aanwezig: Pieter Kiel en Bartha Kouthamer. Zij is gedoopt op 28-06-1748 in Amsterdam. Margrietje is overleden.
Notitie bij Margrietje: Gedoopt door pastor BroŰrius Brouwer in de Herv. Westerkerk
3 Albertus Houtman, geboren in 1750 in Amsterdam [bron: 111 p. 193 (folio 97) nr. 13]. Bij de geboorteaangifte van Albertus was de volgende getuige aanwezig: Herman Barent Houtman en Lucretia van Amtsen. Hij is gedoopt op 19-07-1750 in Amsterdam. Albertus is overleden.
Notitie bij Albertus: Gedoopt door pastor Wilhelmus Peiffers in de Herv. Westerkerk
IX-f Frederik Houtman is geboren in 1727 in Delden Ambt, zoon van Albert Houtman (zie VIII-h) en Aleida Meilink. Hij is gedoopt op 07-05-1727 in Delden Ambt [bron: D.& T. boeken Delden Ger.]. Frederik is overleden.
Notitie bij Frederik: De familie woonde op het Holtman op het Zeldam waar ze een herberg hadden. Dit pand bestaat nog, Rapperdsweg 5 in Ambt Delden.
Frederik trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 05-03-1761 in Delden Ambt met Geertrui Heutink, 29 jaar oud. Geertrui is geboren op 07-05-1731 in Enschede, dochter van Jan Heutink en Elisabeth Honhoff. Geertrui is overleden.
Kinderen van Frederik en Geertrui:
1 Aleida Houtman, geboren in 1761 in Delden Ambt. Zij is gedoopt op 18-11-1761 in Delden Ambt. Aleida is overleden vˇˇr 1764, ten hoogste 3 jaar oud.
2 Aleida Houtman, geboren in 1764 in Delden Ambt. Volgt X-b.
3 Berend Jan Houtman, geboren in 1765 in Delden Ambt. Volgt X-c.
4 Albert Houtman, geboren in 1767 in Delden Ambt. Hij is gedoopt op 25-10-1767 in Delden Ambt. Albert is overleden.
5 Anna Elisabeth Houtman, geboren in 1769 in Delden Ambt. Volgt X-d.
6 Barendina Houtman, geboren in 1772 in Delden Ambt. Zij is gedoopt op 14-06-1772 in Delden Ambt. Barendina is overleden.
7 Adolf Houtman, geboren in 1776 in Delden Ambt. Hij is gedoopt op 09-03-1776 in Delden Ambt. Adolf is overleden.
IX-g Otto Jan Houtman is geboren in 1731 in Delden Ambt, zoon van Albert Houtman (zie VIII-h) en Aleida Meilink. Hij is gedoopt op 18-11-1731 in Delden Ambt. Otto is overleden.
Notitie bij Otto: lidmaat Delden pinksteren 1751; dimm. naar Amsterdam 4.11.1751

Transportakte Amsterdam (hieruit blijkt dat hij in de Hartenstraat heeft gewoond)

datum overdracht:
28-03-1764
verkoper:
Tichelaar, Erven Jacobus
koper:
Houtman, Otto Jan
straatnaam:
Hartenstraat
straatnaam in bron:
Hartenstraat (ZZ)
omschrijving:
Het Zwarte Kruis in de gevel, huis en erf
Otto ging in ondertrouw, 31 of 32 jaar oud, op 03-06-1763 in Amsterdam [bron: DTB 607, p.287] met Margaretha Frieswijk. Margaretha is overleden.
Kind van Otto en Margaretha:
1 Albertus Jacobus Houtman, geboren in 1778 in Amsterdam [bron: 58 p. 128 (oud pag. 128) nr. 11]. Bij de geboorteaangifte van Albertus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Friesewijk en Telghuijs, Helena. Hij is gedoopt op 19-07-1778 in Amsterdam. Albertus is overleden in 09-1778 in Amsterdam, geen jaar oud. Hij is begraven op 05-09-1778 in Amsterdam (Wester kerkhof).
X-a Jan Houtman is geboren in 1740 in Amsterdam [bron: 110 p. 635 (folio 318) nr. 8], zoon van Adolf Houtman (zie IX-c) en Catrina Goethals. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Geertruij Blak en Philippus Dulleman. Hij is gedoopt op 05-02-1740 in Amsterdam. Jan is overleden op 04-04-1816 in Delden Ambt, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 37].
Notitie bij Jan: Hij was grutter, koopman, burgemeester van Delden 1772-1795, kerkeraadslid gedurende vele ambtstermijnen in de periode 1766-1806 (diaken en ouderling)
Jan:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 15-04-1764 in Delden Ambt met Catharina van Heek, 27 of 28 jaar oud. Catharina is geboren in 1736 in Delden Stad, dochter van Herm van Heek en Harberdina Steenbergen. Zij is gedoopt op 02-12-1736 in Delden Stad. Catharina is overleden vˇˇr 1783, ten hoogste 47 jaar oud.
(2) trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 19-03-1783 in Hengelo (0v) met Petronella Schuts, ongeveer 27 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1756. Petronella is overleden op 14-02-1818 in Delden Stad, ongeveer 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 14].
Kind van Jan en Catharina:
1 Hermanna Houtman, geboren op 30-08-1767 in Delden Stad. Hermanna is overleden.
Kinderen van Jan en Petronella:
2 Johanna Houtman, geboren op 25-04-1784 in Delden Stad. Johanna is overleden op 15-08-1830 in Delden Stad, 46 jaar oud [bron: Aktenummer: 24]. Johanna bleef ongehuwd.
3 Antonie Adolf Houtman, geboren op 15-04-1787 in Delden Stad. Volgt XI-a.
4 Albert Otto Jan Houtman, geboren op 12-07-1793 in Delden Stad. Hij is gedoopt op 13-07-1793 in Delden Stad. Albert is overleden op 18-03-1813 in Enkhuizen, 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 69].
Beroep:
Fuselier
X-b Aleida Houtman is geboren in 1764 in Delden Ambt, dochter van Frederik Houtman (zie IX-f) en Geertrui Heutink. Zij is gedoopt op 18-03-1764 in Delden Ambt [bron: D.& T. boeken Delden Ger.]. Aleida is overleden op 21-02-1837 in Elburg, 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
Notitie bij Aleida: Vˇˇr haar huwelijk woonde ze in Haarlem en Holten

Verschenen Aaldert Berghorst mede namens zijn onmondige kinderen verkoopt voor f 111,- aan Manus Kuiper en Alida Houtman echtel. een hof voor de Goorpoort enz get 14 mrt 1801

Verschenen Hendrik Hoeve Lzn en Janna Gerrits echtel. verkopen voor f 45,- aan Manus Kuiper en Aleida Houtman echtel. een boog aan de stadsmuur in het Zuiderkwartier achter de plaats van het Feithenhof alhier get 6 juni 1801

Op verzoek van Willem Kuiper en Egbert Hoen als voogden over de onmondige kinderen van Aleida Houtman weduwe van Manus Kuiper verzoekende approbatie (goedkeuring) van het overgelegde concept magescheid over vaders versterf betreffende het ongerede ofwel het huis met de smederij enz. in de Zuiderbloemstraat op de hoek van de Bloemsteeg getaxeert op f 1500,- een hof voor de Goorpoort op f 110 en een booge achter in de steeg op f 40,- tesamen f 1650,- verder aan ijzerwerk f 285,- verder aan huisraad kleren schulden enz alles uitgebreid beschreven uit te keren aan de 2 kinderen f 792,- waarvoor zij tot onderpand stelt het huis met de smederij get 8 juli 1802
Aleida:
(1) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 14-10-1796 in Elburg met Manus Kuiper, 28 jaar oud, nadat zij op 21-09-1796 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan. Manus is geboren op 15-11-1767 in Holten. Manus is overleden in 01-1802 in Holten, 34 jaar oud.
Beroep:
Smidsbaas
(2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 08-07-1802 in Elburg [bron: http://www.streekarchivariaat.nl/] met Jan Teunissen, 30 of 31 jaar oud. Jan is geboren in 1771 in Heerde [bron: 0176 Retroacta Burgerlijke stand], zoon van Pieter Teunissen en Hendrikje Kleijbrink. Hij is gedoopt op 13-01-1771 in Heerde. Jan is overleden op 14-10-1808 in Elburg, 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij Jan: Verschenen Mr H.A. Julien als gevolm. van Weimetje en Johanna Hengeveld en mede Abraham Hengeveld en Grietje Snee echtel. en Gerhardus van Driesten en en Aleida Hengeveld echtel. en voor Stijntje en Janna Hengeveld en Geertje Hengeveld wed. Barend Zwart enz allen erfgenamen van Jan Koning en Machteldje Hengeveld in leven echtel. verkopen voor f 1000,- aan Cornelis van Hulsen en Asuerus Ambtmeier en echtel. een huis en wheere op de Beekstraat en hoek van de Susterenstraat gemerkt no 73 get 7 mei 1808

Dezelfden verkopen voor f 425,- aan Jan Teunissen en Aleida Houtman echtel. een huis en wheere in de Bloemstraat no 223 naast hendrik Jan Prijs

Verschenen Jan Teunissen en Aleida Houtmen echtel. welke verklaren elkaar te betuchtigen uit een zuivere affectie en liefde over al hun na te laten goederen get 10 oct 1808
Kinderen van Aleida en Manus:
1 Geertrui Kuiper, geboren in 1798 in Elburg. Volgt XI-b.
2 Barend Kuiper, geboren op 26-01-1800 in Elburg. Barend is overleden.
3 Manus Kuiper, geboren op 28-02-1802 in Elburg. Volgt XI-c.
Kinderen van Aleida en Jan:
4 Hendrikje Houtman (Teunissen), geboren op 11-12-1803 in Elburg. Volgt XI-d.
5 Frederik Houtman, geboren op 11-04-1805 in Elburg. Volgt XI-e.
6 Pieter Willem Houtman (Teunissen), geboren op 10-07-1806 in Elburg. Volgt XI-f.
7 Barend Houtman, geboren op 24-04-1808 in Elburg. Volgt XI-g.
X-c Berend Jan Houtman is geboren in 1765 in Delden Ambt, zoon van Frederik Houtman (zie IX-f) en Geertrui Heutink. Hij is gedoopt op 24-11-1765 in Delden Ambt. Berend is overleden op 31-12-1827 in Delden Ambt, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 1].
Beroep:
Landbouwer
Berend trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1791 met Berendina ter Braak, ongeveer 22 jaar oud. Berendina is geboren in 1769 in Delden Ambt. Berendina is overleden op 09-05-1823 in Delden Ambt, 53 of 54 jaar oud [bron: Aktenummer: 39].
Kinderen van Berend en Berendina:
1 Geertruid Houtman, geboren op 20-07-1792 in Delden Ambt. Volgt XI-h.
2 Gerritdina Houtman, geboren op 05-01-1795 in Delden Ambt [bron: D.& T. boeken Delden Ger]. Zij is gedoopt op 11-01-1795 in Delden Ambt. Gerritdina is overleden vˇˇr 1801, ten hoogste 6 jaar oud.
3 Berendina Houtman, geboren in 1798 in Delden Ambt. Volgt XI-i.
4 Gerrit Jan Houtman, geboren op 27-10-1799 in Delden Ambt [bron: D.& T. boeken Delden Ger.]. Hij is gedoopt op 03-11-1799 in Delden Ambt. Gerrit is overleden.
5 Gerridina Houtman, geboren op 21-06-1801 in Delden Ambt. Volgt XI-j.
6 Fenne Houtman, geboren op 15-12-1804 in Delden Ambt [bron: D.& T. boeken Delden Ger.]. Zij is gedoopt op 16-12-1804 in Delden Ambt. Fenne is overleden op 20-10-1806 in Delden Ambt, 1 jaar oud [bron: Delden Richterambt. Register van aangegeven lijken Inventarisnr. 102; 1806-1808].
7 Dirk Houtman, geboren op 15-04-1808 in Delden Ambt [bron: D.& T. boeken Delden Ger.]. Dirk is overleden op 09-12-1853 in Delden Ambt, 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 72]. Dirk bleef ongehuwd.
Beroep:
Kleermaker
X-d Anna Elisabeth Houtman is geboren in 1769 in Delden Ambt, dochter van Frederik Houtman (zie IX-f) en Geertrui Heutink. Zij is gedoopt op 25-04-1769 in Delden Ambt. Anna is overleden op 28-01-1826 in Goor (Ov), 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 5]. Anna trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 10-11-1791 met Jan Derk Eeftink, 30 of 31 jaar oud, nadat zij op 16-10-1791 in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren in 1760. Jan is overleden op 13-08-1813 in Goor (Ov), 52 of 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 43]. Jan is weduwnaar van Gerardina Brok (ovl. vˇˇr 1791).
Kind van Anna en Jan:
1 Otto Jan Eeftink, geboren in 1796 in Goor (Ov). Volgt XI-k.
XI-a Antonie Adolf Houtman is geboren op 15-04-1787 in Delden Stad, zoon van Jan Houtman (zie X-a) en Petronella Schuts. Antonie is overleden op 02-03-1853 om 10:00 in Delden Stad, 65 jaar oud [bron: Aktenr 5].
Notitie bij Antonie: Wonende aan de Straatweg nr 4 te Delden
Beroep:
Bakker later Vrachtrijder
Antonie trouwde, 29 jaar oud, op 22-12-1816 in Delden [bron: Aktenummer: 27] met Grada Zegers, 26 jaar oud. Grada is geboren op 10-11-1790 in Neede (Gld), dochter van Gerrit Zegers en Pieternella Schuts. Grada is overleden op 31-01-1857 in Delden Stad, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 5].
Kinderen van Antonie en Grada:
1 Johanna Petronella Gerritdine Houtman, geboren in 1819 in Delden Stad. Johanna is overleden op 24-08-1827 in Delden Stad, 7 of 8 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
2 Gerrit Jan Houtman, geboren in 1822 in Delden Stad. Volgt XII-a.
XI-b Geertrui Kuiper is geboren in 1798 in Elburg, dochter van Manus Kuiper en Aleida Houtman (zie X-b). Zij is gedoopt op 18-01-1798 in Elburg. Geertrui is overleden. Geertrui trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 19-05-1821 in Elburg [bron: Aktenummer: 8] met Gerrit Jan Sipkes, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op 13-06-1798 in Amsterdam. Gerrit is overleden.
Beroep:
Timmerman
XI-c Manus Kuiper is geboren op 28-02-1802 in Elburg, zoon van Manus Kuiper en Aleida Houtman (zie X-b). Manus is overleden.
Beroep:
Smidsbaas
Manus trouwde, 28 jaar oud, op 09-10-1830 in Elburg [bron: Aktenummer: 18] met Matje ten Hoove, 29 of 30 jaar oud. Matje is geboren in 1800 in Elburg. Matje is overleden.
XI-d Hendrikje Houtman (Teunissen) is geboren op 11-12-1803 in Elburg, dochter van Jan Teunissen en Aleida Houtman (zie X-b). Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 34 jaar oud, op 10-05-1838 in Elburg [bron: Aktenummer: 4] met Jurgen Coenraad ten Hove, 28 of 29 jaar oud. Jurgen is geboren in 1809 in Elburg, zoon van Hendrik ten Hove en Willemina Wanink. Jurgen is overleden op 06-02-1841 in Elburg, 31 of 32 jaar oud [bron: Aktenummer: 5].
Beroep:
Kleermaker
Kinderen van Hendrikje en Jurgen:
1 Willemina ten Hove, geboren op 07-03-1839 in Elburg. Volgt XII-b.
2 Alijda ten Hove, geboren op 27-06-1840 in Elburg [bron: Aktenr 35]. Alijda is overleden op 07-01-1858 in Elburg, 17 jaar oud [bron: Aktenummer: 2].
XI-e Frederik Houtman is geboren op 11-04-1805 in Elburg, zoon van Jan Teunissen en Aleida Houtman (zie X-b). Frederik is overleden op 08-10-1879 in Heerde, 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 129].
Beroep:
Smid
Frederik:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 24-02-1838 in Epe [bron: Aktenummer: 6] met Jannetje ter Velde, 27 jaar oud. Jannetje is geboren op 21-12-1810 in Vaassen (Gem.Epe), dochter van Berend ter Velde en Derkje Aalberts. Zij is gedoopt op 26-12-1810 in Vaassen (Gem.Epe). Jannetje is overleden op 22-09-1860 in Heerde, 49 jaar oud [bron: Aktenummer: 103].
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 01-02-1862 in Heerde met Hendrikje van Straaten, 45 jaar oud. Hendrikje is geboren op 08-06-1816 in Epe [bron: Aktenr 35], dochter van Jan van Straaten en Egbertjen Vlims. Hendrikje is overleden op 20-01-1901 in Epe, 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 13].
Kinderen van Frederik en Jannetje:
1 Gerrit Jan Houtman, geboren op 07-08-1840 in Heerde. Volgt XII-c.
2 Derkje Houtman, geboren op 12-01-1843 in Heerde. Volgt XII-d.
3 Aleida Houtman, geboren op 31-01-1846 in Heerde [bron: Aktenr 13]. Aleida is overleden op 01-04-1922 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 50]. Aleida bleef ongehuwd.
4 Geesje Houtman, geboren op 12-07-1850 in Heerde [bron: Aktenr 84]. Geesje is overleden op 16-12-1909 in Heerde, 59 jaar oud [bron: Aktenummer: 120]. Geesje bleef ongehuwd.
Beroep:
Naaister
XI-f Pieter Willem Houtman (Teunissen) is geboren op 10-07-1806 in Elburg, zoon van Jan Teunissen en Aleida Houtman (zie X-b). Pieter is overleden op 19-06-1865 in Elburg, 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 44].
Beroep:
Timmerman
Pieter trouwde, 33 jaar oud, op 21-11-1839 in Elburg met Anna Maria Beile, 21 of 22 jaar oud. Anna is geboren in 1817 in ’s Gravenhage, dochter van Dorothea Beile. Anna is overleden op 01-04-1862 in Elburg, 44 of 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
Kinderen van Pieter en Anna:
1 Aleida Houtman, geboren op 21-02-1841 in Elburg. Volgt XII-e.
2 Alexander Houtman, geboren op 09-08-1843 in Elburg. Volgt XII-f.
3 Jan Houtman, geboren op 24-01-1846 in Elburg [bron: Aktenr 6]. Jan is overleden op 14-04-1856 in Elburg, 10 jaar oud [bron: Aktenummer: 17].
4 NN Houtman, levenloos geboren zoon, geboren op 10-10-1848 in Elburg [bron: Aktenummer: 55].
5 Manes Houtman, geboren op 27-06-1851 in Elburg. Volgt XII-g.
XI-g Barend Houtman is geboren op 24-04-1808 in Elburg, zoon van Jan Teunissen en Aleida Houtman (zie X-b). Barend is overleden op 02-03-1856 in Doornspijk, 47 jaar oud [bron: Aktenummer: 11].
Beroep:
Timmermansbaas
Barend trouwde, 30 jaar oud, op 19-10-1838 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 10] met Alida Geertruida van Rulder, 24 jaar oud. Alida is geboren op 19-09-1814 in Oosterwolde (Gem.Doornspijk) [bron: Aktenr 10], dochter van Jan van Rulder en Jannigje Bisschop. Alida is overleden op 17-05-1853 in Doornspijk, 38 jaar oud [bron: Aktenummer: 27].
Kinderen van Barend en Alida:
1 Alida Houtman, geboren op 26-09-1839 in Doornspijk. Volgt XII-h.
2 Jan Houtman, geboren op 25-08-1843 in Doornspijk. Volgt XII-i.
3 NN Houtman, levenloos geboren zoon, geboren op 17-08-1845 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 39].
4 Johanna Houtman, geboren op 09-03-1849 in Doornspijk. Volgt XII-j.
XI-h Geertruid Houtman is geboren op 20-07-1792 in Delden Ambt, dochter van Berend Jan Houtman (zie X-c) en Berendina ter Braak. Zij is gedoopt op 22-07-1792 in Delden Ambt. Geertruid is overleden op 20-09-1830 in Hengelo (0v), 38 jaar oud [bron: Aktenummer: 68]. Geertruid trouwde, 20 jaar oud, op 30-12-1812 in Hengelo (0v) [bron: Aktenummer: 15] met Jan Wegink (Giesberts), 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1785, zoon van Jannes Wegink en Maria Giesberts. Jan is overleden in 1866, 80 of 81 jaar oud. Jan trouwde later op 20-12-1833 in Delden Stad [bron: Aktenummer: 15] met Geertruid ten Hagen (geb. 1788).
Beroep:
Bouwman
Kind van Geertruid en Jan:
1 Berend Jan Giesbert, geboren in 1819 in Hengelo (0v). Volgt XII-k.
XI-i Berendina Houtman is geboren in 1798 in Delden Ambt, dochter van Berend Jan Houtman (zie X-c) en Berendina ter Braak. Berendina is overleden op 11-02-1842 in Diepenheim, 43 of 44 jaar oud [bron: Aktenummer: 10]. Berendina trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 21-06-1826 in Diepenheim [bron: Aktenr 4] met Jan Willem Kraaijenbeld, 23 of 24 jaar oud. Jan is geboren in 1802 in Diepenheim, zoon van Hendrik Kraaijenbeld en Engele Kamperman. Jan is overleden.
XI-j Gerridina Houtman is geboren op 21-06-1801 in Delden Ambt, dochter van Berend Jan Houtman (zie X-c) en Berendina ter Braak. Gerridina is overleden op 28-08-1871 in Delden Ambt, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 42]. Gerridina trouwde, 22 jaar oud, op 01-07-1823 in Markelo [bron: Aktenummer: 4] met Gerrit Jan Leuvelink, 30 of 31 jaar oud. Gerrit is geboren in 1792 in Markelo, zoon van Jan Leuvelink en Johanna Brummelman. Gerrit is overleden op 13-08-1871 in Delden Ambt, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 39].
Beroep:
Koopman
XI-k Otto Jan Eeftink is geboren in 1796 in Goor (Ov), zoon van Jan Derk Eeftink en Anna Elisabeth Houtman (zie X-d). Otto is overleden op 10-04-1869 in Goor (Ov), 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 20].
Beroep:
Wever
Otto trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 23-02-1827 in Goor (Ov) [bron: Aktenummer: 2] met Jenneken Leetink, 22 of 23 jaar oud. Jenneken is geboren in 1804 in Markelo. Jenneken is overleden.
XII-a Gerrit Jan Houtman is geboren in 1822 in Delden Stad, zoon van Antonie Adolf Houtman (zie XI-a) en Grada Zegers. Gerrit is overleden op 03-02-1887 in Delden Stad, 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 13].
Beroep:
Vrachtrijder
Gerrit trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 25-04-1854 in Delden Stad [bron: Aktenummer: 5] met Janna Hesselink, 32 of 33 jaar oud. Janna is geboren in 1821 in Hengelo (0v), dochter van Jan Hesselink en Jenneken Dekkers. Janna is overleden op 03-10-1889 in Delden Stad, 67 of 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 25].
Kinderen van Gerrit en Janna:
1 Antonij Adolf Houtman, geboren op 24-07-1855 in Delden Stad. Volgt XIII-a.
2 Jan Houtman, geboren in 1857 in Delden Stad. Volgt XIII-b.
3 Gerhardus Johannes Houtman, geboren in 1859 in Delden Stad. Volgt XIII-c.
4 Johanna Grada Houtman, geboren in 1862 in Delden. Volgt XIII-d.
XII-b Willemina ten Hove is geboren op 07-03-1839 in Elburg [bron: Aktenr 31], dochter van Jurgen Coenraad ten Hove en Hendrikje Houtman (Teunissen) (zie XI-d). Willemina is overleden op 26-01-1890 in Elburg, 50 jaar oud [bron: Aktenummer: 17]. Willemina trouwde, 42 jaar oud, op 15-12-1881 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.27;fol.16v] met Johannes Kroon, 31 of 32 jaar oud. Johannes is geboren in 1849 in Woudbrugge, zoon van Albert Kroon en Lijntje den Hertog. Johannes is overleden.
Beroep:
Gevangenbewaarder
Kind van Willemina en Johannes:
1 Lijntje Kroon, geboren in 1884. Lijntje is overleden.
XII-c Gerrit Jan Houtman is geboren op 07-08-1840 in Heerde [bron: Aktenr 75], zoon van Frederik Houtman (zie XI-e) en Jannetje ter Velde. Gerrit is overleden op 10-07-1913 in Heerde, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 57].
Beroep:
Voetbode later vrachtrijder
Gerrit trouwde, 35 jaar oud, op 15-01-1876 in Heerde [bron: Aktenummer: 1] met Grietjen Meijer, 25 jaar oud. Grietjen is geboren op 06-02-1850 in Hattem [bron: Aktenr 012], dochter van Harmen Meijer en Hermina van Ommen. Grietjen is overleden op 16-02-1914 in Heerde, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 15].
Kinderen van Gerrit en Grietjen:
1 Jannetje Houtman, geboren op 24-04-1877 in Heerde [bron: Aktenr 75]. Jannetje is overleden op 25-04-1877 in Heerde, 1 dag oud.
2 Jannetje Houtman, geboren op 04-07-1878 in Heerde. Volgt XIII-e.
3 NN Houtman, levenloos geboren zoon, geboren op 07-03-1882 in Heerde [bron: Aktenummer: 30].
4 Harmen Houtman, geboren op 01-11-1883 in Heerde. Volgt XIII-f.
5 NN Houtman, levenloos geboren dochter, geboren op 26-12-1887 in Heerde [bron: Aktenummer: 103].
6 Frederik Houtman, geboren op 17-02-1889 in Heerde. Volgt XIII-g.
7 Jan Willem Houtman, geboren op 02-10-1892 in Heerde. Volgt XIII-h.
XII-d Derkje Houtman is geboren op 12-01-1843 in Heerde [bron: Aktenr 2], dochter van Frederik Houtman (zie XI-e) en Jannetje ter Velde. Derkje is overleden op 23-10-1880 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 37 jaar oud [bron: Aktenummer: 103]. Derkje trouwde, 24 jaar oud, op 07-03-1867 in Heerde [bron: Aktenummer: 12] met Jan van Boven, 29 jaar oud. Jan is geboren op 28-10-1837 in Oldebroek [bron: Aktenr 94], zoon van Jan van Boven en Jannigje Wienen. Jan is overleden. Jan trouwde later op 26-03-1881 in Heerde [bron: Aktenummer: 4] met Antonia Nijmeijer (geb. 1859).
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Derkje en Jan:
1 Gerrit van Boven. Gerrit is overleden op 29-11-1879 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenummer: 159].
2 Willem van Boven, geboren op 12-08-1871 in Heerde. Volgt XIII-i.
3 Jennigje van Boven, geboren in 1875 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Jennigje is overleden op 05-12-1879 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 3 of 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 164].
4 Gerrit van Boven, geboren op 15-08-1880 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Gerrit is overleden op 17-09-1880 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 94].
XII-e Aleida Houtman is geboren op 21-02-1841 in Elburg, dochter van Pieter Willem Houtman (Teunissen) (zie XI-f) en Anna Maria Beile. Aleida is overleden op 26-12-1914 in Elburg, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 43]. Aleida trouwde, 26 jaar oud, op 26-10-1867 in Elburg [bron: Aktenummer: 25] met Peter van Tongeren, 26 jaar oud. Peter is geboren op 13-12-1840 in Epe [bron: Aktenr 174], zoon van Goossen van Tongeren en Johanna Gerhardina Wijnbergen. Peter is overleden op 14-05-1941 in Elburg, 100 jaar oud [bron: Aktenummer: 18].
Beroep:
Kalkbrander/Winkellier
Kinderen van Aleida en Peter:
1 Johanna Gerhardina van Tongeren, geboren in 1869 in Elburg. Volgt XIII-j.
2 Peter Willem van Tongeren, geboren in 10-1870 in Elburg. Peter is overleden op 06-06-1871 in Elburg, 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 49].
3 Anna Maria van Tongeren, geboren in 1873 in Elburg. Anna is overleden op 29-01-1885 in Elburg, 11 of 12 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
4 Goossen Peter van Tongeren, geboren in 1877 in Elburg. Goossen is overleden op 26-07-1878 in Elburg, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 32].
5 Aleida Petronella van Tongeren, geboren in 1880 in Elburg. Volgt XIII-k.
6 Goosen Peter van Tongeren, geboren op 16-03-1882 in Elburg. Goosen is overleden op 04-02-1955 in Elburg, 72 jaar oud.
7 Anna Maria van Tongeren, geboren in 1886 in Elburg. Volgt XIII-l.
XII-f Alexander Houtman is geboren op 09-08-1843 in Elburg [bron: Aktenr 30], zoon van Pieter Willem Houtman (Teunissen) (zie XI-f) en Anna Maria Beile. Alexander is overleden vˇˇr 1911 in Zwolle, ten hoogste 68 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
Alexander:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 14-02-1867 in Zwolle [bron: Aktenummer: 10] met Aleida Flik, 30 jaar oud. Aleida is geboren op 19-12-1836 in Zwolle [bron: Aktenr 509], dochter van Peter Flik en Egberdina Weber. Aleida is overleden op 04-11-1870 in Zwolle, 33 jaar oud [bron: Aktenr 476].
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 09-03-1871 in Zwolle [bron: Aktenummer: 8] met HendriŰtta Louisa Hendriks, 30 jaar oud. HendriŰtta is geboren op 09-02-1841 in Zwolle, dochter van Jan Hendriks en Hilligjen Koetsier. HendriŰtta is overleden op 16-02-1911 in Loosduinen, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 17].
Notitie bij HendriŰtta: Weduwe van Cornelis Welbooren
Kinderen van Alexander en Aleida:
1 Anna Maria Houtman, geboren op 20-06-1867 in Zwolle [bron: Aktenr 317]. Anna is overleden op 29-05-1872 in Zwolle, 4 jaar oud [bron: Aktenr 220].
2 Egberdina Geertruida Houtman, geboren op 21-06-1869 in Zwolle [bron: Aktenr 302]. Egberdina is overleden op 02-04-1875 in Zwolle, 5 jaar oud [bron: Aktenr 202].
3 Peter Houtman, geboren op 02-10-1870 in Zwolle [bron: Aktenr 601]. Peter is overleden op 11-05-1871 in Zwolle, 7 maanden oud [bron: Aktenr 315].
Kinderen van Alexander en HendriŰtta:
4 Jan Houtman, geboren op 30-09-1871 in Zwolle [bron: Aktenr 553]. Jan is overleden.
5 Anna Maria Houtman, geboren op 03-11-1872 in Zwolle [bron: Aktenr 610]. Anna is overleden op 29-07-1885 in Zwolle, 12 jaar oud [bron: Aktenr 415].
6 Pieter Willem Houtman, geboren op 25-12-1873 in Zwolle [bron: Aktenr 780]. Pieter is overleden.
7 Hendrietta Louisa Houtman, geboren op 10-01-1876 in Zwolle [bron: Aktenr 23]. Hendrietta is overleden.
8 Johan Arnold Houtman, geboren op 10-02-1877 in Zwolle. Volgt XIII-m.
9 Alexander Houtman, geboren op 28-01-1879 in Zwolle. Volgt XIII-n.
10 Hilligje Houtman, geboren op 17-03-1880 in Zwolle [bron: Aktenr 202]. Hilligje is overleden op 26-09-1880 in Zwolle, 6 maanden oud [bron: Aktenr 457].
11 NN Houtman, levenloos geboren dochter, geboren op 22-04-1881 in Zwolle [bron: Aktenr 210].
12 Hermannes Houtman, geboren op 15-07-1882 in Zwolle [bron: Aktenr 481]. Hermannes is overleden op 02-10-1882 in Zwolle, 2 maanden oud [bron: Aktenr 479].
13 Hermanes Hilleginus Houtman, geboren op 10-11-1883 in Zwolle [bron: Aktenr 703]. Hermanes is overleden. Hermanes trouwde, 26 jaar oud, op 04-05-1910 in Den Haag met Berendina Jonker. Berendina is overleden.
14 NN Houtman, levenloos geboren dochter, geboren op 22-12-1886 in Zwolle [bron: Aktenr 589].
XII-g Manes Houtman is geboren op 27-06-1851 in Elburg, zoon van Pieter Willem Houtman (Teunissen) (zie XI-f) en Anna Maria Beile. Manes is overleden.
Beroep:
Timmerman
Manes trouwde, 23 jaar oud, op 04-09-1874 in Nijmegen [bron: Aktenummer: 154] met Catharina Cornelia Gladbeek, 24 jaar oud. Catharina is geboren op 24-04-1850 in Tiel, dochter van Cornelis Gladbeek en Jacoba van der Lienden. Catharina is overleden op 15-02-1933 in ’s Gravenhage, 82 jaar oud.
Kinderen van Manes en Catharina:
1 Anna Maria Houtman, geboren op 02-09-1876 in Voorschoten. Volgt XIII-o.
2 Jacoba Wilhelmina Houtman, geboren op 21-06-1878 in Voorschoten [bron: Aktenr 35]. Jacoba is overleden.
3 Pieter Willem Houtman, geboren in 1882. Volgt XIII-p.
4 Houtman, geboren op 09-03-1883 in ’s Gravenhage. Zij is overleden.
XII-h Alida Houtman is geboren op 26-09-1839 in Doornspijk [bron: Aktenr 60], dochter van Barend Houtman (zie XI-g) en Alida Geertruida van Rulder. Alida is overleden op 24-02-1907 in Doornspijk, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 7]. Alida trouwde, 20 jaar oud, op 16-02-1860 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 2] met Hendrik Barneveld, 25 of 26 jaar oud. Hendrik is geboren in 1834 in Zalk en Veecaten, zoon van Hendrik Barneveld en Jannigje Gerrits. Hendrik is overleden op 18-01-1894 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 59 of 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 11].
Beroep:
Dagloner
Kinderen van Alida en Hendrik:
1 Barend Barneveld, geboren op 10-12-1861 in Doornspijk. Volgt XIII-q.
2 Jennigje Barneveld, geboren op 09-10-1863 in Doornspijk. Volgt XIII-r.
3 Hendrik Jan Barneveld, geboren op 29-05-1866 in Doornspijk. Volgt XIII-s.
4 Alida Barneveld, geboren op 12-10-1868 in Doornspijk. Volgt XIII-t.
5 Jannus Barneveld, geboren op 03-11-1870 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot). Jannus is overleden op 06-11-1870 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 3 dagen oud [bron: Aktenummer: 63].
6 Jannes Barneveld, geboren op 07-12-1871 in Doornspijk [bron: Aktenr 83]. Jannes is overleden op 03-01-1872 in Doornspijk, 27 dagen oud [bron: Aktenummer: 4].
7 Johanna Barneveld, geboren op 12-02-1873 in Doornspijk. Volgt XIII-u.
8 Jantje Barneveld, geboren op 27-01-1877 in Doornspijk. Volgt XIII-v.
XII-i Jan Houtman is geboren op 25-08-1843 in Doornspijk [bron: Aktenr 36], zoon van Barend Houtman (zie XI-g) en Alida Geertruida van Rulder. Jan is overleden op 05-04-1904 in Doornspijk, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 20].
Beroep:
Boerenknecht
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 17-04-1869 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 13] met Grietje Koops, 28 jaar oud. Grietje is geboren op 15-09-1840 in Doornspijk [bron: Aktenr 55], dochter van Willem Koops en Janna Slenk. Grietje is overleden op 26-08-1892 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 51 jaar oud [bron: Aktenummer: 67].
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Barend Houtman, geboren op 12-05-1870 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot). Volgt XIII-w.
2 Willem Houtman, geboren op 12-10-1871 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot). Willem is overleden op 28-03-1894 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 22 jaar oud [bron: Aktenummer: 26]. Hij is begraven op 31-03-1894 in Doornspijk.
Beroep:
Dagloner
3 Alida Houtman, geboren op 08-12-1872 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot) [bron: Aktenr 90]. Alida is overleden op 10-12-1892 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 20 jaar oud [bron: Aktenummer: 84].
4 Janna Houtman, geboren op 14-11-1874 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot) [bron: Aktenr 82]. Janna is overleden op 03-09-1892 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 17 jaar oud [bron: Aktenummer: 71].
5 Johannes Houtman, geboren op 16-12-1876 in Doornspijk [bron: Aktenr 93]. Johannes is overleden op 06-03-1879 in Doornspijk, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
6 Johannes Houtman, geboren op 06-01-1880 in Doornspijk [bron: Aktenr 4]. Johannes is overleden op 04-03-1882 in Doornspijk, 2 jaar oud [bron: Aktenr 19].
XII-j Johanna Houtman is geboren op 09-03-1849 in Doornspijk [bron: Aktenr 23], dochter van Barend Houtman (zie XI-g) en Alida Geertruida van Rulder. Johanna is overleden op 30-07-1876 in Kampen, 27 jaar oud [bron: Aktenr 321]. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 08-05-1869 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 16] met Gerrit Kooiker, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op 15-06-1842 in Doornspijk [bron: Aktenr 45], zoon van Berend Kooiker en Grietje van der Snee. Gerrit is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Johanna en Gerrit:
1 Grietje Kooiker, geboren in 1871 in Kampen. Volgt XIII-x.
2 Alida Kooiker, geboren in 1873 in Kampen. Volgt XIII-y.
XII-k Berend Jan Giesbert is geboren in 1819 in Hengelo (0v), zoon van Jan Wegink (Giesberts) en Geertruid Houtman (zie XI-h). Berend is overleden.
Beroep:
Militair
Berend trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 19-06-1857 in Hengelo (0v) [bron: Aktenummer: 19] met Berndina ter Weer, 43 of 44 jaar oud. Berndina is geboren in 1813 in Hengelo (0v). Berndina is overleden.
XIII-a Antonij Adolf Houtman is geboren op 24-07-1855 in Delden Stad, zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XII-a) en Janna Hesselink. Antonij is overleden op 16-01-1922 in Delden Stad, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 3].
Beroep:
Landbouwer
Antonij trouwde, 26 jaar oud, op 19-08-1881 in Delden Stad [bron: Aktenummer: 7] met Berendina Koenderink, 25 of 26 jaar oud. Berendina is geboren in 1855 in Wierden (Ov), dochter van Jan Roelof Koenderink en Berendina Wes. Berendina is overleden op 22-12-1938 in Delden Stad, 82 of 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 34].
Kinderen van Antonij en Berendina:
1 Johanna Grada Houtman, geboren in 1881 in Wierden (Ov). Johanna is overleden op 16-11-1883 in Delden Stad, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 44].
2 Johannes Gerardus Houtman, geboren in 1885 in Delden Stad. Volgt XIV-a.
3 Gerritdina Johanna Houtman, geboren op 17-08-1886 in Delden Stad. Volgt XIV-b.
4 Rika Houtman, geboren in 1890 in Delden Stad. Rika is overleden op 17-06-1931 in Delden Stad, 40 of 41 jaar oud [bron: Aktenummer: 27]. Rika bleef ongehuwd.
XIII-b Jan Houtman is geboren in 1857 in Delden Stad, zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XII-a) en Janna Hesselink. Jan is overleden op 07-12-1886 in Delden Ambt, 28 of 29 jaar oud [bron: Aktenummer: 69].
Beroep:
Tuinknecht
Jan trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 27-11-1879 in Delden Ambt [bron: Aktenummer: 20] met Geertruid Truitman, 19 of 20 jaar oud. Geertruid is geboren in 1859 in Delden Ambt, dochter van Berend Jan Truitman en Harremina Scholten. Geertruid is overleden op 06-02-1938 in Delden Ambt, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 3].
Kinderen van Jan en Geertruid:
1 Johanna Houtman, geboren op 10-02-1880 in Delden Ambt. Volgt XIV-c.
2 Berend Jan Houtman, geboren in 1881 in Delden Ambt. Berend is overleden op 10-10-1942 in Delden Ambt, 60 of 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 34]. Berend bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
3 Gerrit Jan Houtman, geboren op 15-06-1883 in Delden Ambt. Volgt XIV-d.
XIII-c Gerhardus Johannes Houtman is geboren in 1859 in Delden Stad, zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XII-a) en Janna Hesselink. Gerhardus is overleden op 27-12-1935 in Utrecht, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 2015].
Notitie bij Gerhardus: Wonende te Breukelen-Nijenrode
Gerhardus trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 13-05-1892 in Breukelen [bron: Aktenummer: 3] met Louise Catharina van Sprang, 33 of 34 jaar oud. Louise is geboren in 1858 in Breukelen-Nijenrode (Utr), dochter van Hendrik van Sprang en Louise Catharina van der Horst. Louise is overleden op 08-03-1937 in Utrecht, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 11]. Zij is begraven in Breukelen-Nijenrode (Utr).
Kind van Gerhardus en Louise:
1 Louisa Janna Houtman, geboren in 1893 in Amsterdam. Volgt XIV-e.
XIII-d Johanna Grada Houtman is geboren in 1862 in Delden, dochter van Gerrit Jan Houtman (zie XII-a) en Janna Hesselink. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 13-03-1896 in De Bilt [bron: Aktenummer: 5] met Hendrik Willem van Dort, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 22-03-1868 in Koudekerke (ZH) [bron: Aktenr 12], zoon van Theodorus van Dort en Maagje van Zuijlen. Hendrik is overleden op 12-05-1930 in Vught, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 70].
XIII-e Jannetje Houtman is geboren op 04-07-1878 in Heerde [bron: Aktenr 95], dochter van Gerrit Jan Houtman (zie XII-c) en Grietjen Meijer. Jannetje is overleden op 12-01-1906 in Heerde (buurtschap Markluiden), 27 jaar oud [bron: Aktenummer: 5]. Jannetje trouwde, 26 jaar oud, op 10-09-1904 in Heerde [bron: Aktenummer: 38] met Berend Logtenberg, 24 jaar oud. Berend is geboren op 26-08-1880 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 133], zoon van Hermannus Logtenberg en Aaltje van Ommen. Berend is overleden op 18-02-1970 in Heerde, 89 jaar oud. Berend trouwde later op 30-03-1907 in Heerde [bron: Aktenummer: 9] met Jennigje Bredenoort (1884-1956).
Notitie bij Berend: Berend Logtenberg voelde zich niet thuis in de Ger.Kerk.
In 1907 schreef hij zich in samen met Arend v Olst bij de Chr.Ger.kerk in Apeldoorn, waarheen de reis per fiets werd gemaakt.
Arend v Olst had er meermalen een voettocht van 4 uur voor over.
Later werd er gekerkt in de woning van R.van Putten, de schoonvader van Hendrikje Logtenberg.
Berend Logtenberg en Arend v Olst kunnen we de stichters van de Chr.Ger.Kerk noemen.
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Jannetje en Berend:
1 Aaltje Logtenberg, geboren op 07-01-1905 in Heerde [bron: Aktenr 10]. Aaltje is overleden op 16-01-1991 in Zwolle, 86 jaar oud. Aaltje bleef ongehuwd.
2 Grietje Logtenberg, geboren op 04-01-1906 in Heerde (buurtschap Markluiden). Volgt XIV-f.
XIII-f Harmen Houtman is geboren op 01-11-1883 in Heerde [bron: Aktenr 151], zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XII-c) en Grietjen Meijer. Harmen is overleden op 24-03-1963 in Heerde, 79 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Vrachtrijder
Harmen trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1909 in Heerde [bron: Aktenummer: 18] met Hermina van Ommen, 27 jaar oud. Hermina is geboren op 11-03-1882 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 36], dochter van Berend van Ommen en Willempje Logtenberg. Hermina is overleden op 06-12-1969 in Heerde, 87 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Harmen en Hermina:
1 Gerrit Jan Houtman, geboren op 26-01-1911 in Heerde. Volgt XIV-g.
2 Willempje Houtman, geboren op 14-12-1912 in Heerde [bron: Aktenr 207]. Willempje is overleden op 08-09-2000 in Heerde, 87 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Willempje bleef ongehuwd.
3 Grietje Houtman, geboren omstreeks 1924 in Heerde. Volgt XIV-h.
XIII-g Frederik Houtman is geboren op 17-02-1889 in Heerde [bron: Aktenr 22], zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XII-c) en Grietjen Meijer. Frederik is overleden op 12-03-1967 in Heerde, 78 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Frederik: Woonden in de Kannaalstraat vlak naast de Geref. Kerk
Beroep:
Timmerman
Frederik trouwde, 25 jaar oud, op 04-04-1914 in Heerde [bron: Aktenummer: 16] met Neeltje IJzerman, 25 jaar oud. Neeltje is geboren op 27-07-1888 in Heerde [bron: Aktenr 121], dochter van Gerrit IJzerman en Aaltje Logtenberg. Neeltje is overleden op 16-06-1981 in Heerde, 92 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kind van Frederik en Neeltje:
1 Grietje Houtman, geboren op 08-02-1915 in Heerde. Grietje is overleden op 03-03-1957 in Zwolle, 42 jaar oud [bron: Aktenr 131]. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Grietje bleef ongehuwd.
XIII-h Jan Willem Houtman is geboren op 02-10-1892 in Heerde [bron: Aktenr 127], zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XII-c) en Grietjen Meijer. Jan is overleden op 04-08-1955 in Heerde, 62 jaar oud [bron: Aktenr 434]. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Landbouwer
Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 17-08-1918 in Heerde [bron: Aktenummer: 42] met Jennigje van Ommen, 22 jaar oud. Jennigje is geboren op 11-10-1895 in Wijhe, dochter van Berend van Ommen en Gerrigje Koopman. Jennigje is overleden op 20-05-1929 in Zwolle, 33 jaar oud [bron: Aktenummer: 69]. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 19-06-1930 in Heerde [bron: Aktenr 27] met Jannetje Jonker, 40 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Harmen houtman (broer van de bruidegom) en Evert Jonker (broer van de bruid). Jannetje is geboren op 07-05-1890 in Epe [bron: Aktenr 106], dochter van Hendrik Jonker en Egbertje Kasteel. Jannetje is overleden op 19-02-1958 in Heerde, 67 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Jan en Jennigje:
1 Gerrit Jan Houtman, geboren op 06-12-1918 in Heerde. Volgt XIV-i.
2 Berend Houtman, geboren omstreeks 1920. Berend is overleden.
XIII-i Willem van Boven is geboren op 12-08-1871 in Heerde, zoon van Jan van Boven en Derkje Houtman (zie XII-d). Willem is overleden op 05-03-1941 in ’s Gravenhage, 69 jaar oud.
Beroep:
Koopman in ijzerwaren
Willem:
(1) trouwde met Frederika Jongsma. Frederika is overleden vˇˇr 1926.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 21-04-1926 in ’s Gravenhage met Elisabeth Clara Verdonck, 52 jaar oud. Elisabeth is geboren op 16-01-1874 in ’s Gravenhage. Elisabeth is overleden op 10-01-1944 in ’s Gravenhage, 69 jaar oud.
XIII-j Johanna Gerhardina van Tongeren is geboren in 1869 in Elburg, dochter van Peter van Tongeren en Aleida Houtman (zie XII-e). Johanna is overleden. Johanna trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 29-04-1896 in Elburg [bron: Aktenummer: 8] met Geurt Stoffels, 31 jaar oud. Geurt is geboren op 10-03-1865 in Elburg [bron: Aktenr 35]. Geurt is overleden op 23-09-1956 in Bolsward, 91 jaar oud.
Beroep:
Molenaar
XIII-k Aleida Petronella van Tongeren is geboren in 1880 in Elburg, dochter van Peter van Tongeren en Aleida Houtman (zie XII-e). Aleida is overleden. Aleida trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 27-02-1903 in Elburg [bron: Aktenummer: 4] met Johannes van den Pol, 26 of 27 jaar oud. Johannes is geboren in 1876 in Nijkerk. Johannes is overleden op 24-06-1950 in Elburg, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenr 20].
Beroep:
Koopman
XIII-l Anna Maria van Tongeren is geboren in 1886 in Elburg, dochter van Peter van Tongeren en Aleida Houtman (zie XII-e). Anna is overleden op 04-11-1924 in Elburg, 37 of 38 jaar oud [bron: Aktenummer: 32]. Anna trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 29-10-1908 in Elburg [bron: Aktenummer: 18] met Pieter van Zoeren, 22 of 23 jaar oud. Pieter is geboren in 1885 in Elburg. Pieter is overleden.
Beroep:
Vleeschhouwer
XIII-m Johan Arnold Houtman is geboren op 10-02-1877 in Zwolle [bron: Aktenr 100], zoon van Alexander Houtman (zie XII-f) en HendriŰtta Louisa Hendriks. Johan is overleden. Johan trouwde, 22 jaar oud, op 15-11-1899 met Akke Blinksma (Attes), 26 jaar oud. Akke is geboren op 11-07-1873 in Utingeradeel (Frl), dochter van Atte Blinksma (Heeres) en Trijntje Elzinga (Freerks). Akke is overleden.
Kinderen van Johan en Akke:
1 Johan Arnold Houtman, geboren op 02-04-1900 in Den Haag. Johan is overleden.
2 Trijntje Houtman, geboren op 31-01-1902 in Den Haag. Trijntje is overleden.
3 Petronella Maria Geertruida Houtman, geboren op 09-03-1904 in Den Haag. Volgt XIV-j.
4 Alexander Houtman, geboren op 12-03-1906 in Den Haag. Alexander is overleden.
XIII-n Alexander Houtman is geboren op 28-01-1879 in Zwolle [bron: Aktenr 60], zoon van Alexander Houtman (zie XII-f) en HendriŰtta Louisa Hendriks. Alexander is overleden. Alexander trouwde, 55 jaar oud, op 31-01-1934 in ’s Gravenhage met Adriana Maria Binee, 46 jaar oud. Adriana is geboren op 08-01-1888, dochter van Johannes Binee en Alida Maria Heemskerk. Adriana is overleden op 06-05-1950, 62 jaar oud. Zij is begraven in Gouda (Begraafpl. Oud).
XIII-o Anna Maria Houtman is geboren op 02-09-1876 in Voorschoten, dochter van Manes Houtman (zie XII-g) en Catharina Cornelia Gladbeek. Anna is overleden op 07-01-1925 in ’s Gravenhage, 48 jaar oud. Anna trouwde met Thomas S. Anema. Thomas is geboren op 28-09-1873 in Minnertsga. Thomas is overleden op 30-03-1952, 78 jaar oud.
XIII-p Pieter Willem Houtman is geboren in 1882, zoon van Manes Houtman (zie XII-g) en Catharina Cornelia Gladbeek. Pieter is overleden op 12-04-1945 in ’s Gravenhage, 62 of 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 499]. Pieter trouwde met Martina Johanna Wijt. Martina is geboren op 28-06-1885. Martina is overleden op 25-07-1974, 89 jaar oud.
XIII-q Barend Barneveld is geboren op 10-12-1861 in Doornspijk [bron: Aktenr 96], zoon van Hendrik Barneveld en Alida Houtman (zie XII-h). Barend is overleden op 19-02-1947 in Elburg, 85 jaar oud.
Beroep:
Dienstknecht
Barend trouwde, 21 jaar oud, op 20-04-1883 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 9] met Jantje Aperloo, 25 of 26 jaar oud. Jantje is geboren in 1857 in Doornspijk. Jantje is overleden.
XIII-r Jennigje Barneveld is geboren op 09-10-1863 in Doornspijk [bron: Aktenr 79], dochter van Hendrik Barneveld en Alida Houtman (zie XII-h). Jennigje is overleden. Jennigje trouwde, 22 jaar oud, op 15-05-1886 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 2] met Jan Boerman, 21 of 22 jaar oud. Jan is geboren in 1864 in Kamperveen (Gem. Kampen). Jan is overleden.
XIII-s Hendrik Jan Barneveld is geboren op 29-05-1866 in Doornspijk, zoon van Hendrik Barneveld en Alida Houtman (zie XII-h). Hendrik is overleden.
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 22-08-1889 in Kampen [bron: Aktenummer: 72] met Maria Draaijer, 28 jaar oud. Maria is geboren op 08-03-1861 om 23:00 in Wijhe [bron: Aktenr 26], dochter van Albert Draaijer en Gerritdina Bruggeman. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Derk Veldkamp en Antonie Goossens van der Wulft. Zij is gedoopt op 07-04-1861 in Windesheim (Zwollerkerspel). Maria is overleden op 23-02-1941 in Kampen, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 45]. Maria is weduwe van Hendrikus Bruins (1860-1887), met wie zij trouwde op 04-05-1882 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 30].
XIII-t Alida Barneveld is geboren op 12-10-1868 in Doornspijk [bron: Aktenr 62], dochter van Hendrik Barneveld en Alida Houtman (zie XII-h). Alida is overleden op 28-06-1935 in Doornspijk, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 33]. Alida trouwde, 19 jaar oud, op 20-07-1888 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 15] met Reinder Schoonhoven, 26 of 27 jaar oud. Reinder is geboren in 1861 in Doornspijk. Reinder is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
XIII-u Johanna Barneveld is geboren op 12-02-1873 in Doornspijk [bron: Aktenr 12], dochter van Hendrik Barneveld en Alida Houtman (zie XII-h). Johanna is overleden. Johanna trouwde, 19 jaar oud, op 19-05-1892 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 4] met Jan Mulder, 29 of 30 jaar oud. Jan is geboren in 1862 in Oldebroek. Jan is overleden.
XIII-v Jantje Barneveld is geboren op 27-01-1877 in Doornspijk [bron: Aktenr 11], dochter van Hendrik Barneveld en Alida Houtman (zie XII-h). Jantje is overleden op 23-01-1926 in Doornspijk (buurtschap Zuiderrot), 48 jaar oud [bron: Aktenummer: 8]. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op 29-04-1898 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 9] met Jakob Wolfsen, 26 jaar oud. Jakob is geboren op 15-01-1872 in Oldebroek [bron: Aktenr 7]. Jakob is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
XIII-w Barend Houtman is geboren op 12-05-1870 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot) [bron: Aktenr 37], zoon van Jan Houtman (zie XII-i) en Grietje Koops. Barend is overleden op 11-02-1895 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 24 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
Beroep:
Landbouwer
Barend trouwde, 23 jaar oud, op 12-04-1894 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 1] met Teuntje Palland, 21 jaar oud. Teuntje is geboren op 08-10-1872 om 18:00 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 12], dochter van Teunis Palland en Willempje van Dijk. Teuntje is overleden. Teuntje trouwde later op 23-01-1896 in Doornspijk [bron: Aktenr 4] met Mannes Bruins (geb. 1870).
Kind van Barend en Teuntje:
1 Grietje Houtman, geboren op 11-10-1894 in Doornspijk. Volgt XIV-k.
XIII-x Grietje Kooiker is geboren in 1871 in Kampen, dochter van Gerrit Kooiker en Johanna Houtman (zie XII-j). Grietje is overleden. Grietje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 08-04-1897 in Kampen [bron: Aktenummer: 28] met Peter Vierhuis, 22 of 23 jaar oud. Peter is geboren in 1874 in Kamperveen (Gem. Kampen). Peter is overleden.
XIII-y Alida Kooiker is geboren in 1873 in Kampen, dochter van Gerrit Kooiker en Johanna Houtman (zie XII-j). Alida is overleden. Alida trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 09-04-1896 in Kampen [bron: Aktenummer: 27] met Hendrik de Goede, 20 of 21 jaar oud. Hendrik is geboren in 1875 in Genemuiden. Hendrik is overleden.
XIV-a Johannes Gerardus Houtman is geboren in 1885 in Delden Stad, zoon van Antonij Adolf Houtman (zie XIII-a) en Berendina Koenderink. Johannes is overleden op 10-07-1959 in Zeist, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 309].
Beroep:
Administrateur
Johannes trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 12-07-1921 in Hengelo (0v) [bron: Aktenummer: 120] met Hendrika Bos, 24 of 25 jaar oud. Hendrika is geboren in 1896 in Hengelo (0v), dochter van Peter Bos en Hermina Berendina ten Peze. Hendrika is overleden.
Kind van Johannes en Hendrika:
1 Antonie Adolf Houtman, geboren in 1928. Antonie is overleden op 09-10-1948 in Zeist, 19 of 20 jaar oud [bron: Aktenummer: 388]. Antonie bleef ongehuwd.
XIV-b Gerritdina Johanna Houtman is geboren op 17-08-1886 in Delden Stad, dochter van Antonij Adolf Houtman (zie XIII-a) en Berendina Koenderink. Gerritdina is overleden op 21-09-1954 in Delden Stad, 68 jaar oud [bron: Aktenr 46]. Zij is begraven in Delden. Gerritdina trouwde, 37 jaar oud, op 18-10-1923 in Delden Stad [bron: Aktenummer: 8] met Hendrik Jan Brinkatte, 39 jaar oud. Hendrik is geboren op 26-05-1884 in Hengelo (0v), zoon van Gerhardus Brinkatte en Dina Fikkert. Hendrik is overleden op 10-01-1955, 70 jaar oud. Hij is begraven in Delden.
Beroep:
Melkventer
XIV-c Johanna Houtman is geboren op 10-02-1880 in Delden Ambt, dochter van Jan Houtman (zie XIII-b) en Geertruid Truitman. Johanna is overleden op 26-08-1957 in Delden Ambt, 77 jaar oud [bron: Aktenr 15]. Zij is begraven in Delden. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 05-04-1907 in Delden Ambt [bron: Aktenummer: 5] met Gerhard Trutmans, 36 jaar oud. Gerhard is geboren op 22-09-1870 in Delden Ambt, zoon van Jan Trutmans en Anna Willemina Tijhuis. Gerhard is overleden op 29-11-1950 in Delden Ambt, 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 35].
Beroep:
Landbouwer
XIV-d Gerrit Jan Houtman is geboren op 15-06-1883 in Delden Ambt, zoon van Jan Houtman (zie XIII-b) en Geertruid Truitman. Gerrit is overleden op 02-12-1960 in Hengelo (0v), 77 jaar oud [bron: Aktenr 482]. Hij is begraven in Delden.
Beroep:
Timmerman
Gerrit trouwde, 34 jaar oud, op 24-08-1917 in Delden Ambt [bron: Aktenummer: 12] met Jansjen Hobbes, 32 jaar oud. Jansjen is geboren op 18-04-1885 in Delden Ambt, dochter van Hendrik Hobbes en Jansjen Leuierink. Jansjen is overleden op 21-01-1965, 79 jaar oud. Zij is begraven in Delden.
XIV-e Louisa Janna Houtman is geboren in 1893 in Amsterdam, dochter van Gerhardus Johannes Houtman (zie XIII-c) en Louise Catharina van Sprang. Louisa is overleden. Louisa trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 15-09-1921 in Breukelen-Nijenrode (Utr) [bron: Aktenummer: 18] met Jan Hendrik Eshuis, 27 of 28 jaar oud. Jan is geboren in 1893 in Delden Stad, zoon van Frederik Eshuis en Arendina Burgers. Jan is overleden.
XIV-f Grietje Logtenberg is geboren op 04-01-1906 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 7], dochter van Berend Logtenberg en Jannetje Houtman (zie XIII-e). Grietje is overleden op 20-12-1964 in Soest, 58 jaar oud (oorzaak: Verkeersongeluk). Grietje trouwde, 38 jaar oud, op 14-09-1944 in Zeist met Koert Ester, 45 jaar oud. Koert is geboren op 21-01-1899 in Utrecht [bron: Aktenr 180], zoon van Willem Ester en Wilhelmina Winkel. Koert is overleden op 23-02-1975 in Heemstede, 76 jaar oud.
XIV-g Gerrit Jan Houtman is geboren op 26-01-1911 in Heerde [bron: Aktenr 13], zoon van Harmen Houtman (zie XIII-f) en Hermina van Ommen. Gerrit is overleden op 16-03-2002 in Heerde, 91 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Gerrit trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1945 met Aaltje Johanna van Ommen, ongeveer 33 jaar oud. Aaltje is geboren op 14-04-1912 in Heerde [bron: Aktenr 51], dochter van Jan van Ommen en Gerritje Gelderman. Aaltje is overleden op 17-11-2008 in Heerde, 96 jaar oud. Zij is begraven op 22-11-2008 in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Harmen (Harry) Houtman, geboren op 02-08-1946 in Heerde. Volgt XV-a.
2 Jan Houtman, geboren omstreeks 1948 in Heerde. Volgt XV-b.
XIV-h Grietje Houtman is geboren omstreeks 1924 in Heerde, dochter van Harmen Houtman (zie XIII-f) en Hermina van Ommen. Grietje trouwde met Sarris van der Scheer. Sarris is geboren omstreeks 1924, zoon van Sarris van der Scheer en Jennigje Broekhuis. Sarris is overleden.
Kinderen van Grietje en Sarris:
1 Janny van der Scheer. Volgt XV-c.
2 Rienk van der Scheer.
3 Sarris van der Scheer, geboren in 1959 in Wapenveld (Gem. Heerde). Sarris is overleden op 03-11-2012, 52 of 53 jaar oud. Sarris bleef ongehuwd.
XIV-i Gerrit Jan Houtman is geboren op 06-12-1918 in Heerde, zoon van Jan Willem Houtman (zie XIII-h) en Jennigje van Ommen. Gerrit is overleden op 20-05-1989 in Heerde, 70 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Vrachtrijder
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 01-05-1946 in Arnhem met Cornelia Jacoba Johanna de Beus, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 09-12-1921 in Arnhem, dochter van Gerrit de Beus en Antje de Gooijer. Cornelia is overleden op 27-02-2002 in Heerde, 80 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Gerrit en Cornelia:
1 Jennie Houtman.
2 Jan Willem Houtman, geboren in 1952. Volgt XV-d.
XIV-j Petronella Maria Geertruida Houtman is geboren op 09-03-1904 in Den Haag, dochter van Johan Arnold Houtman (zie XIII-m) en Akke Blinksma (Attes). Petronella is overleden. Petronella trouwde, 27 jaar oud, op 05-08-1931 met Hermanus Gerardus van Teijlingen. Hermanus is overleden.
XIV-k Grietje Houtman is geboren op 11-10-1894 in Doornspijk [bron: Aktenr 88], dochter van Barend Houtman (zie XIII-w) en Teuntje Palland. Grietje is overleden. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 10-02-1915 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 1] met Albert Evink, 25 jaar oud. Albert is geboren op 04-08-1889 in Doornspijk [bron: Aktenr 71], zoon van Teunis Evink en Engeltje van ’t Hul. Albert is overleden.
XV-a Harmen (Harry) Houtman is geboren op 02-08-1946 in Heerde, zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XIV-g) en Aaltje Johanna van Ommen. Harry is overleden op 10-12-1999 in Heerde, 53 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Harry trouwde met Teunie???.
Kinderen van Harry en Teunie:
1 Henrie Houtman.
2 Justin Houtman.
3 Johan Houtman.
XV-b Jan Houtman is geboren omstreeks 1948 in Heerde, zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XIV-g) en Aaltje Johanna van Ommen. Jan trouwde met Abelien Jager.
Kinderen van Jan en Abelien:
1 Marjan Houtman.
2 Linda Houtman.
3 Gert Jan Houtman.
4 Jiska Anouk Houtman.
5 Marja Houtman, geboren op 06-02-1979 in Heerde. Volgt XVI.
XV-c Janny van der Scheer, dochter van Sarris van der Scheer en Grietje Houtman (zie XIV-h). Janny trouwde met Jan Liefers. Jan is geboren op 15-09-1952 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Liefers en Janna Hendrika Marskamp. Jan is overleden op 23-08-2009 in Wapenveld (Gem. Heerde), 56 jaar oud. Hij is begraven op 28-08-2009 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Janny en Jan:
1 Thijs Liefers.
2 Annerie Liefers.
3 Marije Liefers.
XV-d Jan Willem Houtman is geboren in 1952, zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XIV-i) en Cornelia Jacoba Johanna de Beus. Jan is overleden op 07-07-2010 in Heerde, 57 of 58 jaar oud. Hij is begraven op 17-07-2010 in Heerde (Engelmanskamp). Jan trouwde met Corrie Rooiman. Corrie is geboren op 06-09-1956 in Neede (Gld). Corrie is overleden op 27-07-2015 in Heerde, 58 jaar oud. Zij is begraven op 01-08-2015 in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Jan en Corrie:
1 Gert Jan Houtman.
2 Jolien Houtman.
3 Janneke Houtman.
XVI Marja Houtman is geboren op 06-02-1979 in Heerde, dochter van Jan Houtman (zie XV-b) en Abelien Jager. Marja trouwde met Erwin van Olst. Erwin is geboren op 14-12-1974 in Heerde, zoon van Geert van Olst en Willy Maat.
Kinderen van Marja en Erwin:
1 Jiska van Olst.
2 Anouk van Olst.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 10-02-2017 14:43:17 door Piet Heres