uteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

Parenteel Houtman

I Evert Holtman. Evert is overleden.
Kinderen van Evert uit onbekende relatie:
1 Albertus Holtman. Volgt II-a.
2 Heinrich Holtman. Volgt II-b.
II-a Albertus Holtman, zoon van Evert Holtman (zie I). Albertus is overleden.
Notitie bij Albertus: koster te Epe in Duitsland
Albertus trouwde met Styne.
Kind van Albertus en Styne:
1 Nicolaus Holtman, geboren in Ahaus (Dld). Volgt III-a.
II-b Heinrich Holtman, zoon van Evert Holtman (zie I). Heinrich is overleden.
Notitie bij Heinrich: Pastoor te Walstedde bij Hövel in Duitsland
Kind van Heinrich uit onbekende relatie:
1 Johannes Holtman, geboren in 1536 in Almelo. Volgt III-b.
III-a Nicolaus Holtman is geboren in Ahaus (Dld), zoon van Albertus Holtman (zie II-a) en Styne.
Notitie bij Nicolaus: Verbonden aan het st Aegidii in Münster
Kind van Nicolaus uit onbekende relatie:
1 Theodor Holtman. Volgt IV.
III-b Johannes Holtman is geboren in 1536 in Almelo, zoon van Heinrich Holtman (zie II-b). Johannes is overleden in 1616 in Epe (Dld), 79 of 80 jaar oud. Johannes trouwde met Fenne. Fenne is overleden.
Kinderen van Johannes en Fenne:
1 Henrick Holtman, geboren omstreeks 1550. Henrick is overleden.
Notitie bij Henrick: Opgeleid tot stadssecretaris in Weesp
2 Johan Holtman, geboren omstreeks 1560. Johan is overleden.
Notitie bij Johan: Opgeleid tot stadssecretaris in Almelo
IV Theodor Holtman, zoon van Nicolaus Holtman (zie III-a).
Kinderen van Theodor uit onbekende relatie:
1 Johannes Holtman. Volgt V-a.
2 Adolf Holtman, geboren omstreeks 1570 in Ahaus (Dld). Volgt V-b.
V-a Johannes Holtman, zoon van Theodor Holtman (zie IV). Johannes is overleden. Johannes trouwde met Catharina Neiteler (Neteler). Catharina is geboren in Werne (Dld). Catharina is overleden.
Kind van Johannes en Catharina:
1 Johannes Holtman, geboren in Coesfeld (Dld). Volgt VI-a.
V-b Adolf Holtman is geboren omstreeks 1570 in Ahaus (Dld), zoon van Theodor Holtman (zie IV). Adolf is overleden na 1632, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Das Bürgerbuch der Stadt Ahaus 1400-1811, bearb. von A.L. Kohl, Beiträge zur Geschichte der Stadt Ahaus 1, Ahaus 1979, blz. 31, nr. 409: ’Anno Domini 1590 den 3 maii is Swenne Symers, ehehusfrouwe Adolph Holtmans, borgersche geworden.’
. Idem, blz. 33, nr. 412: ’Anno 1591 am 6 julij haitt Gese Loijermans, die zwaite ehehausfrouwe Adolphenn Holtmans, ir burgerrecht gewunnenn.’
. Idem, blz. 34, nr. 435: ’Nachbeschrevene sein anno 1595 am 10 januarii burger und bur(ger)schenn geworden’ [...] ’Johenneken Temmincks, Adolffen Holtmans hausfrouwen.’
. Als ’werth opt Seldam’ wordt hij vermeld in 1629 en 1630; in 1632 heeft hij een vordering ’wegen die verterenge van de masschopie’. (HCO, RA Landgericht Delden, inv.nr. 11, blz. 40/1, 75/4, 103/1-3
Adolf:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 03-05-1590 met Swenne Symers. Swenne is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 06-07-1591 met Gese Loijermans. Gese is overleden.
(3) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10-01-1595 met Johanna Temmincks. Johanna is overleden.
Kinderen van Adolf en Gese:
1 Jan Holtman, geboren omstreeks 1593. Jan is overleden.
2 Albert Holtman, geboren omstreeks 1594 in Ahaus (Dld). Volgt VI-b.
VI-a Johannes Holtman is geboren in Coesfeld (Dld), zoon van Johannes Holtman (zie V-a) en Catharina Neiteler (Neteler). Johannes is overleden in 1666.
Notitie bij Johannes: Hij was de eerste inwoner van de nieuwe kosterij te St. Aegidii die in 1618 door Hoyel werd gesticht.
Johannes trouwde met Catharina van Wolden. Catharina is overleden in 1634.
VI-b Albert Holtman is geboren omstreeks 1594 in Ahaus (Dld), zoon van Adolf Holtman (zie V-b) en Gese Loijermans. Albert is overleden.
Notitie bij Albert: Op 15.10.1629 dragen Johan Meijer, hofmeijer van Wedehoen, en zijn vrouw Roleffken ten Broill over aan hun dochter Eijlken Meijer en haar man Albert Holtman: die wonninge end herberge opt Seldam, mit die dartho gehorende brougerietschap sampt landerijen end andersins den huise annex, die bezit waren geweest van Johan’s schoonouders Hartger en Geesken ten Broijll; Eijlken zal aan haar broer Johan een bedrag van 100 gl. uitkeren; indien Eijlken of haar kinderen zouden overlijden, dan gaat het bezit over op haar broers en zusters, niet op haar man Albert Holtman. (HCO, RA Landgericht Delden, inv.nr. 11, blz. 114/2-115/1)
Beroep:
Herbergier op Zeldam
Albert trouwde, ten hoogste 33 jaar oud, vóór 1627 met Eelke Meijer, ten hoogste 27 jaar oud. Eelke is geboren omstreeks 1600, dochter van Johan Meijer en Roelofje ten Broll. Eelke is overleden.
Kinderen van Albert en Eelke:
1 Adolf Holtman, geboren omstreeks 1627. Volgt VII-a.
2 Jan (Johan) Holtman, geboren omstreeks 1629. Volgt VII-b.
3 Hartger Holtman, geboren omstreeks 1630. Hartger is overleden.
Notitie bij Hartger: Vertrok naar Moskou in Rusland
4 Arent Holtman, geboren omstreeks 1640. Volgt VII-c.
VII-a Adolf Holtman is geboren omstreeks 1627, zoon van Albert Holtman (zie VI-b) en Eelke Meijer. Adolf is overleden in 1710 in Amsterdam, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: DTB 1057, p.21vo en p.22]. Hij is begraven op 19-09-1710 in de Westerkerk.
Notitie bij Adolf: Vertrok naar Vologda, in Rusland, op sijn ouderdom alhier tot Amsterdam weerderom is gekoomen en een soon in sijn huis in Moscou gelaeten, en hij met twee soonen en twee dochters is in Amsterdam coomen woonen op de Ceijsersgraft over de Gouden Ceetingh en daer overleeden 1711 of 12 en twee soonen naegelaeten, eene genaemt Abraham Houtman, eene Jacob Houtman, gewoont over de Comedie, ongetrout overl

Op 19 juli 1704 het pakhuis ‘Pruyssenbosch’ door de familie Swanen was overgedragen aan Adolf Houtman. Dat was een grote en zeer bekende koopman op Rusland, die afwisselend daar en in Amsterdam woonde.
Een pand op de Brouwersgracht, dat de Mekofse Weestadon heet, heeft ook aan de familie toebehoord.
Op 19 september 1710 werd hij in de Westerkerk begraven.

In 1687 in Moskou begonnen met het te werk stellen van timmerlieden uit Zaandam, voor tsaar Peter.
Beroep:
Koopman in Rusland
Adolf trouwde met Sara Hendrix. Sara is overleden.
Kinderen van Adolf en Sara:
1 Jacob Holtman. Jacob is overleden.
Notitie bij Jacob: Voor notaris H. Outgers legateerde Adolf Houtman op 2 juni 1705 het pakhuis ‘Pruyssebos’ aan zijn zoon Jacob.

Op 28 juni 1713 droegen vier takken van nakomelingen hun 4/5 deel van het pakhuis van ouds ‘Pruyssebos’
en nu de ‘Merkofse weedaston’ over aan Jacob Houtman, die zo eigenaar van het geheel werd.
Jacob bleef ongehuwd.
2 Cornelia Houtman. Volgt VIII-a.
3 Abraham Houtman, geboren omstreeks 1660 in Moskou. Volgt VIII-b.
4 Anna Sebilla Houtman, geboren op 16-07-1667. Volgt VIII-c.
5 Isaak Holtman, geboren op 16-07-1667 in Moskou. Volgt VIII-d.
VII-b Jan (Johan) Holtman is geboren omstreeks 1629, zoon van Albert Holtman (zie VI-b) en Eelke Meijer. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Vertok naar Vologda in Rusland
Ook wel genoemd van Bouchshorn
In 1660 handelde hij samen met zijn broer Adolf
Jan trouwde met NN. Zij is overleden.
Kinderen van Jan en NN:
1 Hendrik Holtman. Volgt VIII-e.
2 Jacob Holtman.
3 Maria Houtman, geboren op 17-09-1682 in Vologda (Rusl). Volgt VIII-f.
VII-c Arent Holtman is geboren omstreeks 1640, zoon van Albert Holtman (zie VI-b) en Eelke Meijer. Arent is overleden. Arent trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 28-05-1676 in Delden Ambt met Geertruid te Lintelo. Geertruid is geboren in Lintelo (Gem. Aalten). Geertruid is overleden.
Notitie bij Geertruid: Zij woonde bij haar huwelijk op het Zeldam te Delden
Kinderen van Arent en Geertruid:
1 Eelke Holtman, geboren in 1682 in Delden Ambt. Volgt VIII-g.
2 Roelofjen Holtman, geboren in 1685 in Delden Ambt. Zij is gedoopt op 19-07-1685 in Goor (Ov). Roelofjen is overleden.
3 Albert Houtman, geboren in 1688 in Delden Ambt. Volgt VIII-h.
4 Gesina Holtman, geboren omstreeks 1690. Volgt VIII-i.
VIII-a Cornelia Houtman, dochter van Adolf Holtman (zie VII-a) en Sara Hendrix. Cornelia is overleden. Cornelia:
(1) trouwde in 1673 met Guilliaume Dutry. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1715. Guilliaume is overleden.
(2) ging in ondertrouw op 09-08-1715 in Amsterdam met Arnoldus van der Meulen. Arnoldus is overleden.
Notitie bij Arnoldus: Naam eerdere vrouw Johanna Ubelman
Kind van Cornelia en Guilliaume:
1 Sara Dutry. Volgt IX-a.
VIII-b Abraham Houtman is geboren omstreeks 1660 in Moskou, zoon van Adolf Holtman (zie VII-a) en Sara Hendrix. Abraham is overleden op 27-05-1723 in Sint George d’Elmina (Ghana), ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Abraham: Abraham Houtman, geb. Te Moskou, st. te Sint George d’Elmina 27 Mei 1723 , (zoon van Adolph Houtman, voornaam koopman, eerst te Moskou, daarna te Archangel, vriend van Tsaar Peter I , en van Sara Hendrix), voornaam koopman op Moscovie te Amsterdam, waar hij 27 Oct. 1693 poorter werd; hij woonde op de Kloveniersburgwal; Comm. 1706; hij maakte slechte zaken en was genoodzaakt als Generaal-Directeur ter Noord- en Zuidkust van Afrika naar Sint George d’Elmina te vertrekken, waar hij 25 Sept. 1722 dit ambt aanvaardde;
Abraham:
(1) trouwde met Catrina Bos. Catrina is overleden vóór 1701.
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 18-01-1701 in Amsterdam [bron: DTB 532, p.302] met Geertuida Hovius, 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 28-12-1700 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Geertuida is geboren in 1678, dochter van Pieter Hovius en Margaretha van Steekelenburgh van Montfoort. Geertuida is overleden.
Kinderen van Abraham en Geertuida:
1 Sebilla Margareta Houtman, geboren in 1702 in Amsterdam [bron: 68 p. 328 nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Sebilla was de volgende getuige aanwezig: Adolf Houtman en Maria Binoij. Zij is gedoopt op 14-05-1702 in Amsterdam. Sebilla is overleden.
Notitie bij Sebilla: Gedoopt in de Nieuwezijdskapel

Extract uyt het vierde Register der authorisatien van de Weeskamer der Stad Amsterdam fol©: 27

Den 22 Februarij 1725 hebben Weesmeesteren Francois van der Schagen en Abraham Manselot (als bij haer Ed:Achtb: gequalificeerd, omme in, en omtrent de nalatenschap van Adolph Houtman de neef, ’t regt waer te nemen van Sibilla Margareta oud 22 jaeren, de minderjarige nagelate dogter van deze: Abraham Houtman, in zijn leven Generaal in Guinea en Geertruijd Hovius) geauthoriseerd ende gequalificeert, ten meesten prijse te mogen verkopen, aan de koper of kopers behoorlijk te transporteeren, op te dragen en quyt te schelden
Een huys en Erve Staande ende gelegen op de Keysersgragt bij de Huyde Straat en
Een hofstede met zijn getimmerde en desself landeigen gelegen in de Diemer of Watergragtsmeer aan de Maliebaan, genaamt Vrijheyd Blijheyd,
De kooppenningen te ontfangen en de portie van de voorsz. minderjarige bij Reekeningh te verantwoorden, Present de Heeren Jacob Valckenier en Jan Elias Huydekoper Heer van Maarsseveen, etd. Weesmeesteren = getekent J. Boreel

deze Copie gecollationeert en met het origineel bevonden te accordeeren in Amsterdam den 19 october 1725 bij mij Jan Ardinois, Not. Publ.
2 Adolf Houtman, geboren in 1703 in Amsterdam [bron: 68 p. 350 nr. 6]. Hij is gedoopt op 19-09-1703 in Amsterdam. Adolf is overleden.
3 Geertruij Elisabeth Houtman, geboren in 1704 in Amsterdam [bron: 69 p. 13 (folio 7) nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Geertruij was de volgende getuige aanwezig: Theodora Steklenburgh en Maria Elburg. Zij is gedoopt op 10-09-1704 in Amsterdam. Geertruij is overleden.
Notitie bij Geertruij: Gedoopt in de Nieuwezijds Kapel
VIII-c Anna Sebilla Houtman is geboren op 16-07-1667, dochter van Adolf Holtman (zie VII-a) en Sara Hendrix. Anna is overleden op 28-01-1738, 70 jaar oud. Anna trouwde met Matthijs Romswinkel. Matthijs is geboren op 19-03-1647 in Mulheim (Dld). Matthijs is overleden op 05-01-1719 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Kinderen van Anna en Matthijs:
1 Matthijs Romswinkel, geboren in 1691 in Amsterdam [bron: 13 p.13]. Hij is gedoopt op 22-02-1691 in Amsterdam. Matthijs is overleden vóór 1695, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Abraham Romswinkel, geboren in 1692 in Amsterdam [bron: 108 p.91]. Hij is gedoopt op 01-02-1692 in Amsterdam. Abraham is overleden.
3 Matthijs Romswinkel, geboren in 1695 in Amsterdam [bron: 108 p.146]. Hij is gedoopt op 27-05-1695 in Amsterdam. Matthijs is overleden in 1747, 51 of 52 jaar oud.
VIII-d Isaak Holtman is geboren op 16-07-1667 in Moskou, zoon van Adolf Holtman (zie VII-a) en Sara Hendrix. Isaak is overleden op 28-01-1738, 70 jaar oud.
Notitie bij Isaak: In 1695 vertrok zijn vader uit Rusland en zette Isaak de handel verder
Isaak:
(1) trouwde met Suzanna van Sweeden. Suzanna is geboren op 19-03-1647 in Mulheim (Dld). Suzanna is overleden op 05-01-1719 in Amsterdam, 71 jaar oud.
(2) trouwde met Anna Elbing(h). Anna is overleden.
Kind van Isaak en Anna:
1 Adolf Holtman. Adolf is overleden.
VIII-e Hendrik Holtman, zoon van Jan (Johan) Holtman (zie VII-b) en NN. Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik: Hendrik Houtman was gevestigd te Vologda en lid van de Nederlandse koopmansfamilie Houtman, die in de handel op Rusland een vooraanstaande plaats innam.
Had in Rusland als voornaam: Andrej Al’ferev
Hendrik trouwde met Kathrina Verkuylen. Kathrina is overleden.
Kind van Hendrik en Kathrina:
1 Elisabeth Holtman. Volgt IX-b.
VIII-f Maria Houtman is geboren op 17-09-1682 in Vologda (Rusl), dochter van Jan (Johan) Holtman (zie VII-b) en NN. Maria is overleden op 25-09-1771, 89 jaar oud.
Notitie bij Maria: Ool wel genoemd Maria Houtman van Bouchshorn
Maria trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1715 met Graaf Willem Douglas (Willem) Skenninge en Stjarnorp, 31 of 32 jaar oud. Willem is geboren op 06-01-1683 in Stockholm. Willem is overleden op 08-04-1763 in Stjarnorp, Ostergotland (Zweden), 80 jaar oud.
Kinderen van Maria en Willem:
1 Johan Willem Douglas, geboren op 24-08-1718 in Vologda (Rusl). Johan is overleden op 27-05-1770, 51 jaar oud.
2 Graaf Otto Willem (Otto Willem) van Skenninge en Stjarnorp, geboren op 26-02-1721 in Vologda (Rusl). Otto Willem is overleden op 14-09-1776 in Stjarnorp, Ostergotland (Zweden), 55 jaar oud.
VIII-g Eelke Holtman is geboren in 1682 in Delden Ambt, dochter van Arent Holtman (zie VII-c) en Geertruid te Lintelo. Zij is gedoopt op 02-03-1682 in Delden Ambt. Eelke is overleden. Eelke trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 25-05-1710 in Delden Ambt met Evert te Wengel. Evert is overleden.
Notitie bij Evert: Weduwnaar van Aaltje ten Thije
VIII-h Albert Houtman is geboren in 1688 in Delden Ambt, zoon van Arent Holtman (zie VII-c) en Geertruid te Lintelo. Hij is gedoopt op 07-12-1688 in Delden Ambt. Albert is overleden na 1764, minstens 76 jaar oud.
Notitie bij Albert: Uit het slaght-register van de naem van Houtman, soo verre mij ondergeteij¬kende bekent is tot nu toe. Beginnende van 1594 den eersten oorspronk. Voor het eerste heeft doenmaels mijn grootvaeder, genaemt Albert Houtman, gesprooten uit Münsterland van een plaetse genaemt Aehuis en heeft daer gelaeten een broer, welke een prijster was en genaemt Jan Houtman en noch eenen broeder, de naem ik niet weettende. En van die broeders kinderen eenne bij mij aen huis koommende, sigh als neef van mijn vaeder Arendt Houtman verklaarde, en hem eetten en drank gegeven en hem hebbe laeten reijsen met eenigh linnen en hammen nae Holland, soo dat hem naederhandt niet weeder hebbe gesijen.
Nu deese voornoemde Albert Houtman de eerste, heeft verscheiden soons gehadt, te weeten eenne Adolf genaemt, de tweede Jan Houtman genaemt, de derde Hartger, welke alle nae Moskoffen bent gegaen en daer mannen van capitallen geworden.
De eerste, Adolf Houtman, op sijn ouderdom alhier tot Amsterdam weerderom is gekoomen en een soon in sijn huis in Moscou gelaeten, en hij met twee soonen en twee dochters is in Amsterdam coomen woonen op de Ceijsersgraft over de Gouden Ceetingh en daer overleeden 1711 of 12 en twee soonen naegelaeten, eene genaemt Abraham Houtman, eene Jacob Houtman, gewoont over de Comedie, ongetrout overleeden. De eerstgemelde nae Suernaemen gegaen en overleeden; de twee dochters getrout, eenne aen de h[eer] Romswinkel, eenne aen de h[eer] Dubeij, soo dat mijn vaeder Arendt Houtman in reghte erfhuis is blijffen bewoonen en ik no[c]h bewoonne in Overijssel of bij Gelderland geleegen, de plaetse genaemt Zeldam, gehooren¬de onder Delden, acht ueren boven Deventer.
En mijn vaeder is genaemt Arendt Houtman en heefft van sijn (sijn) vaeders kant drie broers, hadde verscheiden neeffen gehat, waeronder Jans waer genaemt en verscheiden naems. En soo verre bij mij is bewust, soo heeft aen mijn soon eenne neef bekent gemaakt alhier op een begraffenis¬se en sigh verklaert voor een neef te sijnde van mijn soon Adolf Houtman, die alhier heeft gewoont in Groene Hart bij de Tiggelbrugh. En die neef soude genaemt geweest hebben Jan Houtman en dat soude geweest sijn 1742, doon deese Jan Houtman sigh aen mijn soon verklaerde voor frinde. Maer cort daernae is mijn soon overleden en so dat ik in cortte moet seggen als dat in Overijs¬sel of Gelderlandt geen Houtman bennen, of sij moet oorspronkellijk weesen uit het erfhuis van Alb[ert] Houtman of de soon Arendt Houtman. En voor het naeste in Amsterdam seer weinigh die de naem van Houtman voeren, of sij bennen van mijn faemilie, soo in Amsterdam selfs in Den Haagh en Gelder¬landt.
’t Welk altemets het casjet soude uitwijssen, ’t welk als desnoots sijnde soude kunen aentoo¬nen, en noch verscheiden bewijsdoomen, darbij noch de naemen in de voorgaende oude jaeren in steenen en op den huise in de ijsseren wintveeren bent uitgehouwen, en de naem van Arend Houtman met het cerkenboek sal overeenkomstigh weesen. Als mijn vaeder en ik nu tot de jaeren van ouderdom gekomen, ruim 77 jaeren, soo dat ik alles wel van vaeders kant en ooms kantte hebbe gehoort, soo dat ik oordeelle een verre neef te sijn van deesen overleeden Jan Houtman.

Sulks getuighe ik met mijne onderteijkinge van mijn handt, binnen Amsterdam den 13 meij 1764, [w.g.] Albert Houtman.
Albert trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1713 in Delden Ambt met Aleida Meilink, 21 of 22 jaar oud, nadat zij op 19-11-1713 in ondertrouw zijn gegaan. Aleida is geboren in 1691 in Delden Ambt, dochter van Herman Berent Meilink en Frederica Sophia Soomeren. Zij is gedoopt op 22-02-1691 in Delden Ambt. Aleida is overleden.
Kinderen van Albert en Aleida:
1 Hermen Barent Houtman, geboren in 1716 in Delden Ambt. Volgt IX-c.
2 Adolf Houtman, geboren in 1718 in Delden Ambt. Volgt IX-d.
3 Anna Houtman, geboren in 1719 in Delden Ambt. Volgt IX-e.
4 Arnoldus Houtman, geboren in 1721 in Delden Ambt. Volgt IX-f.
5 Frederik Houtman, geboren in 1727 in Delden Ambt. Volgt IX-g.
6 Maria Geertrui Houtman, geboren in 1729 in Delden Ambt. Zij is gedoopt op 17-07-1729 in Delden Ambt. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: lidmaat Delden pinksteren 1750; dimm. naar Delft 4.5.1754
7 Otto Jan Houtman, geboren in 1731 in Delden Ambt. Volgt IX-h.
VIII-i Gesina Holtman is geboren omstreeks 1690, dochter van Arent Holtman (zie VII-c) en Geertruid te Lintelo. Gesina is overleden.
Notitie bij Gesina: Ze hadden 4 kinderen allen in Amsterdam getrouwd

Gesijna Holtman woonde bij haar huwelijk op de boerderij van Jan ten Bruggencate op het Zeldam te Delden. De vroegere naam van deze streek was Kotwig/Kottwijck.
In de gevel staat prijkt een steen met initialen van het huwelijk. Deze boerderij stond aan de handelsroute van Oldenzaal naar Deventer.
De broer van Jan was afkomstig uit Amelo en heeft een deel van de inventaris opgekocht van het Sint Antoniusklooster in Albergen, een Twents mannenklooster. Dit klooster had bezittingen in Oldenzaal, Ootmarsum, Enter, Zwolle, Deventer en Nijmegen. De klooster-oversten moesten regelmatig naar Oldenzaal toe voor officiële handelingen.
De drie zandstenen kruisvensters en platen (waarschijnlijk grafzerken) uit de vijftiende eeuw die in de boerderij zijn aangetroffen, zijn de oudste kloosterkozijnen die Twente nog rijk is.
Gesina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 19-01-1716 in Enter [bron: Delden Trouwen NG] met Jan ten Bruggenkate, ten hoogste 31 jaar oud, nadat zij op 15-12-1715 in Almelo in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren na 1685, zoon van Herman ten Bruggenkate en Geesken Rompelmans. Jan is overleden op 20-03-1738, ten hoogste 53 jaar oud.
Notitie bij Jan: Na zijn huwelijk gaat Jan ten Bruggencate op de boerderij van zijn vrouw Gesijna’s familie wonen. In 1721 koopt Jan’s broer Lambert de ramen van het klooster in Albergen, en hij geeft die aan Jan, die ze gebruikt voor een nieuwe boerderij. Deze boerderij staat nog steeds in Zeldam, aan de Rappardsweg 5 in Zeldam.
Jan ten Bruggencate gaat op 18 dec 1732 in dienst van de VOC. Hij was een huistimmerman. Hij vaart uit vanuit Texel op het schip "Vis" onder Master Lukas Semeyns.
Kinderen van Gesina en Jan:
1 Harmannus ten Bruggenkate, geboren in 1717 in Amsterdam. Harmannus is overleden.
2 Geesje ten Bruggenkate, geboren in 1720 in Amsterdam. Geesje is overleden.
IX-a Sara Dutry, dochter van Guilliaume Dutry en Cornelia Houtman (zie VIII-a). Sara is overleden in 03-1757 in Utrecht. Zij is begraven in ´s-Gravenhage (Kloosterkerk). Sara trouwde op 31-10-1719 in Amsterdam met Everard Francois Schimmelpenningh, 26 of 27 jaar oud. Everard is geboren in 1692 in ’s Gravenhage. Hij is gedoopt op 23-11-1692 in ’s Gravenhage. Everard is overleden op 09-05-1752, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Everard: Deze was raadsheer van de prins van Oranje.
IX-b Elisabeth Holtman, dochter van Hendrik Holtman (zie VIII-e) en Kathrina Verkuylen. Elisabeth is overleden vóór 1749. Elisabeth trouwde in 1739 met Frederik Christoffel Thienen, ongeveer 24 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1715. Frederik is overleden. Frederik trouwde later in 1749 met Maria Riemsnyder.
Notitie bij Frederik: Predikant te Archangel in Rusland
Beroep:
Dominee
Kind van Elisabeth en Frederik:
1 Maria Thienen, geboren op 06-08-1747 in Aalsmeer. Maria is overleden op 19-05-1786 in Aalsmeer, 38 jaar oud.
IX-c Hermen Barent Houtman is geboren in 1716 in Delden Ambt, zoon van Albert Houtman (zie VIII-h) en Aleida Meilink. Hij is gedoopt op 19-04-1716 in Delden Ambt. Hermen is overleden. Hermen trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 21-04-1749 in Delft met Lucretia van Anssum, 19 jaar oud, nadat zij op 05-04-1749 in ondertrouw zijn gegaan. Lucretia is geboren op 29-01-1730 in Delft, dochter van Hermanus van Anssum en Maria Evermoet Mensink. Bij de geboorteaangifte van Lucretia was de volgende getuige aanwezig: Sophia Langeloff en Arnoldus Mensinck. Lucretia is overleden.
Kinderen van Hermen en Lucretia:
1 Maria Evermoet Houtman, geboren in 1751 in Delft. Volgt X-a.
2 Alida Houtman, geboren op 22-10-1752 in Den Haag. Volgt X-b.
3 Frederika Sophia Houtman, geboren op 05-01-1755 in Den Haag. Volgt X-c.
4 Lucretia Geertrui Houtman, geboren in 07-1757 in Den Haag. Volgt X-d.
5 Hermanus Houtman, geboren in 09-1759 in Den Haag. Volgt X-e.
IX-d Adolf Houtman is geboren in 1718 in Delden Ambt [bron: http://www.twentebestand.nl/], zoon van Albert Houtman (zie VIII-h) en Aleida Meilink. Hij is gedoopt op 09-01-1718 in Delden Ambt. Adolf is overleden vóór 1746, ten hoogste 28 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Wonende op de Zeedijk in Amsterdam ten tijde van zijn 2e huwelijk
Adolf:
(1) ging in ondertrouw, 20 of 21 jaar oud, op 16-01-1739 in Amsterdam met Catrina Goethals, 19 of 20 jaar oud. Catrina is geboren in 1719, dochter van Goethals en Niessie Buijs. Catrina is overleden vóór 1741, ten hoogste 22 jaar oud.
(2) ging in ondertrouw, 21 of 22 jaar oud, op 14-07-1740 in Amsterdam met Jacomina Elshoff, 17 of 18 jaar oud. Jacomina is geboren in 1722 in Amsterdam. Jacomina is overleden in 1763 in Amsterdam, 40 of 41 jaar oud. Zij is begraven op 19-03-1763 in Amsterdam. Jacomina ging later in ondertrouw op 26-08-1746 in Amsterdam met Barendt ten Tije.
Kind van Adolf en Catrina:
1 Jan Houtman, geboren in 1740 in Amsterdam. Volgt X-f.
Kinderen van Adolf en Jacomina:
2 Jannetjen Houtman, geboren in 1741 in Amsterdam [bron: p.651(folio 326), nr.4]. Bij de geboorteaangifte van Jannetjen was de volgende getuige aanwezig: Albert Houtman en Maria Heijn. Zij is gedoopt op 04-10-1741 in Amsterdam. Jannetjen is overleden.
Notitie bij Jannetjen: Gedoopt in de Noorderkerk
3 Alida Houtman, geboren in 1743 in Amsterdam [bron: 110 p. 724 (folio 362v) nr. 19]. Zij is gedoopt op 10-02-1743 in Amsterdam. Alida is overleden.
IX-e Anna Houtman is geboren in 1719 in Delden Ambt, dochter van Albert Houtman (zie VIII-h) en Aleida Meilink. Zij is gedoopt op 07-12-1719 in Delden Ambt. Anna is overleden op 05-06-1779 in Delft, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Anna: lidmaat Delden pasen 1742; dimm. naar Den Haag 17.6.1742
Anna trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 17-11-1747 in ’s Gravenhage met Hendrik ten Kate, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op 02-08-1716 in Delden Ambt, zoon van Hendrik ten Kate en Geertruid Seppenwolde. Hendrik is overleden op 07-06-1763 in Amsterdam, 46 jaar oud.
Kinderen van Anna en Hendrik:
1 Anna ten Kate, geboren in 1748 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 08-09-1748 in Amsterdam. Anna is overleden.
2 Geertrui ten Kate, geboren in 1748 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 08-09-1748 in Amsterdam. Geertrui is overleden.
3 Alida ten Kate, geboren in 1748 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 08-09-1748 in Amsterdam. Alida is overleden.
4 Alijda ten Kate, geboren in 1755 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 11-05-1755 in Amsterdam. Alijda is overleden.
5 Alijda ten Kate, geboren in 1756 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 04-08-1756 in Amsterdam. Alijda is overleden.
6 Gerrit ten Kate, geboren in 1761 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 17-06-1761 in Amsterdam. Gerrit is overleden.
IX-f Arnoldus Houtman is geboren in 1721 in Delden Ambt, zoon van Albert Houtman (zie VIII-h) en Aleida Meilink. Hij is gedoopt op 06-05-1721 in Delden Ambt. Arnoldus is overleden op 02-07-1752 in Amsterdam, 30 of 31 jaar oud.
Notitie bij Arnoldus: Arnold woonde toen hij huwde in de in de Roosestraat te Amsterdam

Arnoldus Houtman van Seldam wedr. Maria Kiel op de Prinsegragt
Rebacka Meilink van Twello oud 33 jaar in de ouwenbrughsteeg haar moeder Clara Margretha Woertman te Twello
Arnoldus is overleden in de Angelierstraat bij de 1e Dwarstraat
Arnoldus:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 23-07-1745 in Amsterdam met Maria Kiel, 29 of 30 jaar oud. Maria is geboren in 1715 in Amsterdam [bron: 48 p. 349 (folio 174v)], dochter van Willem Kiel en Margrietje Linthorst. Zij is gedoopt op 17-02-1715 in Amsterdam. Maria is overleden in 1750 in Amsterdam, 34 of 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: DTB 1123, p.56vo en p.57]. Zij is begraven op 29-07-1750 in Wester Kerk en Kerkhof.
Notitie bij Maria: Gedoopt door pastor Gerardus Puppius Hondius in de Hervormd, Nieuwe kerk
(2) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 31-12-1750 in Amsterdam met Rebecca Meilink, 37 jaar oud. Rebecca is geboren op 12-02-1713 in Twello (Gem. Voorst), dochter van Jan Meijling en Clara Margaretha Woertman. Rebecca is overleden op 21-04-1755 in Amsterdam, 42 jaar oud. Rebecca trouwde later op 20-07-1753 in Amsterdam met Aart Taaij.
Kinderen van Arnoldus en Maria:
1 Margrietje Houtman, geboren in 1746 in Amsterdam [bron: 82 p. 67 (folio 33]. Bij de geboorteaangifte van Margrietje was de volgende getuige aanwezig: Willem Kiel Alieda Meiling. Zij is gedoopt op 03-08-1746 in Amsterdam. Margrietje is overleden vóór 1748, ten hoogste 2 jaar oud.
Notitie bij Margrietje: Gedoopt door pastor Johannes Noordbeek in de Hervormde Nieuwe kerk
2 Margrietje Houtman, geboren in 1748 in Amsterdam [bron: 111 p. 140 (folio 70v) nr. 14]. Bij de geboorteaangifte van Margrietje was de volgende getuige aanwezig: Pieter Kiel en Bartha Kouthamer. Zij is gedoopt op 28-06-1748 in Amsterdam. Margrietje is overleden.
Notitie bij Margrietje: Gedoopt door pastor Broërius Brouwer in de Herv. Westerkerk
3 Albertus Houtman, geboren in 1750 in Amsterdam [bron: 111 p. 193 (folio 97) nr. 13]. Bij de geboorteaangifte van Albertus was de volgende getuige aanwezig: Harmen Barend Houtman en Lucretia van Amtsen (oom en tante). Hij is gedoopt op 19-07-1750 in Amsterdam. Albertus is overleden.
Notitie bij Albertus: Gedoopt door pastor Wilhelmus Peiffers in de Herv. Westerkerk
IX-g Frederik Houtman is geboren in 1727 in Delden Ambt, zoon van Albert Houtman (zie VIII-h) en Aleida Meilink. Hij is gedoopt op 07-05-1727 in Delden Ambt [bron: D.& T. boeken Delden Ger.]. Frederik is overleden.
Notitie bij Frederik: De familie woonde op het Holtman op het Zeldam waar ze een herberg hadden. Dit pand bestaat nog, Rapperdsweg 5 in Ambt Delden.
Frederik trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 05-03-1761 in Delden Ambt met Geertrui Heutink, 29 jaar oud. Geertrui is geboren op 07-05-1731 in Enschede, dochter van Jan Heutink en Elisabeth Honhoff. Geertrui is overleden.
Kinderen van Frederik en Geertrui:
1 Aleida Houtman, geboren in 1761 in Delden Ambt. Zij is gedoopt op 18-11-1761 in Delden Ambt. Aleida is overleden vóór 1764, ten hoogste 3 jaar oud.
2 Aleida Houtman, geboren in 1764 in Delden Ambt. Volgt X-g.
3 Berend Jan Houtman, geboren in 1765 in Delden Ambt. Volgt X-h.
4 Albert Houtman, geboren in 1767 in Delden Ambt. Hij is gedoopt op 25-10-1767 in Delden Ambt. Albert is overleden.
5 Anna Elisabeth Houtman, geboren in 1769 in Delden Ambt. Volgt X-i.
6 Barendina Houtman, geboren in 1772 in Delden Ambt. Zij is gedoopt op 14-06-1772 in Delden Ambt. Barendina is overleden.
7 Adolf Houtman, geboren in 1776 in Delden Ambt. Hij is gedoopt op 09-03-1776 in Delden Ambt. Adolf is overleden.
IX-h Otto Jan Houtman is geboren in 1731 in Delden Ambt, zoon van Albert Houtman (zie VIII-h) en Aleida Meilink. Hij is gedoopt op 18-11-1731 in Delden Ambt. Otto is overleden.
Notitie bij Otto: lidmaat Delden pinksteren 1751; dimm. naar Amsterdam 4.11.1751

Transportakte Amsterdam (hieruit blijkt dat hij in de Hartenstraat heeft gewoond)

datum overdracht:
28-03-1764
verkoper:
Tichelaar, Erven Jacobus
koper:
Houtman, Otto Jan
straatnaam:
Hartenstraat
straatnaam in bron:
Hartenstraat (ZZ)
omschrijving:
Het Zwarte Kruis in de gevel, huis en erf
Otto ging in ondertrouw, 31 of 32 jaar oud, op 03-06-1763 in Amsterdam [bron: DTB 607, p.287] met Margaretha Frieswijk. Margaretha is overleden.
Kind van Otto en Margaretha:
1 Albertus Jacobus Houtman, geboren in 1778 in Amsterdam [bron: 58 p. 128 (oud pag. 128) nr. 11]. Bij de geboorteaangifte van Albertus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Friesewijk en Telghuijs, Helena. Hij is gedoopt op 19-07-1778 in Amsterdam. Albertus is overleden in 09-1778 in Amsterdam, geen jaar oud. Hij is begraven op 05-09-1778 in Amsterdam (Wester kerkhof).
X-a Maria Evermoet Houtman is geboren in 1751 in Delft, dochter van Hermen Barent Houtman (zie IX-c) en Lucretia van Anssum. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: haar stiefgrootvader de zilversmid Adriaan van den Ende en haar grootmoeder Maria Evermoet Mensing. Zij is gedoopt op 28-01-1751 in Delft. Maria is overleden. Maria trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 18-11-1771 in ’s Gravenhage met Matthijs Goedersoon, 19 of 20 jaar oud, nadat zij op 03-11-1771 in ’s Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Matthijs is geboren in 1751 in ’s Gravenhage, zoon van Dominicus Goedersoon en Johanna Otterloo. Hij is gedoopt op 09-06-1751 in ’s Gravenhage. Matthijs is overleden.
Kinderen van Maria en Matthijs:
1 Dominicus Goedersoon, geboren op 16-08-1772 in Zevenbergen. Dominicus is overleden.
2 Maria Lucretia Goedersoon, geboren op 20-03-1774 in Zevenbergen. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Frederica Sophia Houtman. Maria is overleden in 02-1775 in ’s Gravenhage, 10 maanden oud. Zij is begraven op 10-02-1775 in Rijswijk.
3 Lucretia Hermina Goedersoon, geboren op 17-04-1775 in ’s Gravenhage. Volgt XI-a.
4 Alida Goedersoon, geboren op 27-08-1777 in ’s Gravenhage. Volgt XI-b.
5 Harmen Barend Goedersoon, geboren op 25-08-1779 in ’s Gravenhage. Harmen is overleden.
6 Margaretha Goedersoon, geboren op 12-03-1783 in ’s Gravenhage. Volgt XI-c.
7 Matthijs Franciscus Goedersoon, geboren op 15-06-1785 in ’s Gravenhage. Matthijs is overleden.
Notitie bij Matthijs: Gedoopt in de Grote Kerk in ’s Gravenhage door Ds Lieftink
8 Maria Goedersoon, geboren op 27-10-1789 in ’s Gravenhage. Zij is gedoopt op 01-11-1789 in ’s Gravenhage. Maria is overleden.
X-b Alida Houtman is geboren op 22-10-1752 in Den Haag, dochter van Hermen Barent Houtman (zie IX-c) en Lucretia van Anssum. Alida is overleden op 23-02-1836 in Den Haag, 83 jaar oud [bron: Aktenr 324]. Alida:
(1) trouwde met Cornelis ten Berge. Cornelis is overleden vóór 1779.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 07-02-1779 in Eethen (Nbr) met Jan Kips, 17 of 18 jaar oud. Jan is geboren in 1761 in Sleeuwijk, zoon van Jochem Kips en Aaltje Akkerhuis. Jan is overleden op 17-09-1840 in Den Haag, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr 1182].
X-c Frederika Sophia Houtman is geboren op 05-01-1755 in Den Haag, dochter van Hermen Barent Houtman (zie IX-c) en Lucretia van Anssum. Frederika is overleden in 02-1811 in Leiden, 55 of 56 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Frederika was de volgende getuige aanwezig: Salomon van Ansum en Maria Evermoet Mensink. Zij is begraven op 26-02-1811 in Leiden.
Notitie bij Frederika: Ze woonde in de Breestraat toen ze overleed.
Frederika trouwde, 26 jaar oud, op 21-04-1781 in Leiden met Adriaan Willem Voorstad, nadat zij op 21-04-1781 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Adriaan is geboren in Leiden. Adriaan is overleden.
Kind van Frederika en Adriaan:
1 Lucretia Hermina Voorstad, geboren in 10-1784 in Leiden. Zij is gedoopt op 13-10-1784 in Leiden. Lucretia is overleden.
X-d Lucretia Geertrui Houtman is geboren in 07-1757 in Den Haag, dochter van Hermen Barent Houtman (zie IX-c) en Lucretia van Anssum. Zij is gedoopt op 31-07-1757 in Den Haag. Lucretia is overleden. Lucretia trouwde, 33 jaar oud, op 06-05-1791 in Amsterdam met Jean Daniel Henrionet van Straatsburg.
X-e Hermanus Houtman is geboren in 09-1759 in Den Haag, zoon van Hermen Barent Houtman (zie IX-c) en Lucretia van Anssum. Hij is gedoopt op 26-09-1759 in Den Haag. Hermanus is overleden.
Notitie bij Hermanus: Hermanus en Petronella waren achterneef en achternicht van elkaar
Hermanus trouwde, 29 jaar oud, op 20-02-1789 in Amsterdam met Petronella Catharina Ort/Orth. Petronella is een dochter van Johannes Ort/Orth en Petronella Helena van Ansum. Petronella is overleden.
Kinderen van Hermanus en Petronella:
1 Johannes Houtman, geboren in 09-1789 in Amsterdam. Volgt XI-d.
2 Hermanus Barend Houtman, geboren in 1794 in Amsterdam. Volgt XI-e.
X-f Jan Houtman is geboren in 1740 in Amsterdam [bron: 110 p. 635 (folio 318) nr. 8], zoon van Adolf Houtman (zie IX-d) en Catrina Goethals. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Geertruij Blak en Philippus Dulleman. Hij is gedoopt op 05-02-1740 in Amsterdam. Jan is overleden op 04-04-1816 in Delden Ambt, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 37].
Notitie bij Jan: Hij was grutter, koopman, burgemeester van Delden 1772-1795, kerkeraadslid gedurende vele ambtstermijnen in de periode 1766-1806 (diaken en ouderling)
Jan:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 15-04-1764 in Delden Ambt met Catharina van Heek, 27 of 28 jaar oud. Catharina is geboren in 1736 in Delden Stad, dochter van Herm van Heek en Harberdina Steenbergen. Zij is gedoopt op 02-12-1736 in Delden Stad. Catharina is overleden vóór 1783, ten hoogste 47 jaar oud.
(2) trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 19-03-1783 in Hengelo (0v) met Petronella Schuts, ongeveer 27 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1756. Petronella is overleden op 14-02-1818 in Delden Stad, ongeveer 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 14].
Kind van Jan en Catharina:
1 Hermanna Houtman, geboren op 30-08-1767 in Delden Stad. Hermanna is overleden.
Kinderen van Jan en Petronella:
2 Johanna Houtman, geboren op 25-04-1784 in Delden Stad. Johanna is overleden op 15-08-1830 in Delden Stad, 46 jaar oud [bron: Aktenummer: 24]. Johanna bleef ongehuwd.
3 Antonie Adolf Houtman, geboren op 15-04-1787 in Delden Stad. Volgt XI-f.
4 Albert Otto Jan Houtman, geboren op 12-07-1793 in Delden Stad. Hij is gedoopt op 13-07-1793 in Delden Stad. Albert is overleden op 18-03-1813 in Enkhuizen, 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 69].
Beroep:
Fuselier
X-g Aleida Houtman is geboren in 1764 in Delden Ambt, dochter van Frederik Houtman (zie IX-g) en Geertrui Heutink. Zij is gedoopt op 18-03-1764 in Delden Ambt [bron: D.& T. boeken Delden Ger.]. Aleida is overleden op 21-02-1837 in Elburg, 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
Notitie bij Aleida: Vóór haar huwelijk woonde ze in Haarlem en Holten

Verschenen Aaldert Berghorst mede namens zijn onmondige kinderen verkoopt voor f 111,- aan Manus Kuiper en Alida Houtman echtel. een hof voor de Goorpoort enz get 14 mrt 1801

Verschenen Hendrik Hoeve Lzn en Janna Gerrits echtel. verkopen voor f 45,- aan Manus Kuiper en Aleida Houtman echtel. een boog aan de stadsmuur in het Zuiderkwartier achter de plaats van het Feithenhof alhier get 6 juni 1801

Op verzoek van Willem Kuiper en Egbert Hoen als voogden over de onmondige kinderen van Aleida Houtman weduwe van Manus Kuiper verzoekende approbatie (goedkeuring) van het overgelegde concept magescheid over vaders versterf betreffende het ongerede ofwel het huis met de smederij enz. in de Zuiderbloemstraat op de hoek van de Bloemsteeg getaxeert op f 1500,- een hof voor de Goorpoort op f 110 en een booge achter in de steeg op f 40,- tesamen f 1650,- verder aan ijzerwerk f 285,- verder aan huisraad kleren schulden enz alles uitgebreid beschreven uit te keren aan de 2 kinderen f 792,- waarvoor zij tot onderpand stelt het huis met de smederij get 8 juli 1802
Aleida:
(1) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 14-10-1796 in Elburg met Manus Kuiper, 28 jaar oud, nadat zij op 21-09-1796 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan. Manus is geboren op 15-11-1767 in Holten. Manus is overleden in 01-1802 in Holten, 34 jaar oud.
Beroep:
Smidsbaas
(2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 08-07-1802 in Elburg [bron: http://www.streekarchivariaat.nl/] met Jan Teunissen, 30 of 31 jaar oud. Jan is geboren in 1771 in Heerde [bron: 0176 Retroacta Burgerlijke stand], zoon van Pieter Teunissen en Hendrikje Kleijbrink. Hij is gedoopt op 13-01-1771 in Heerde. Jan is overleden op 14-10-1808 in Elburg, 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij Jan: Verschenen Mr H.A. Julien als gevolm. van Weimetje en Johanna Hengeveld en mede Abraham Hengeveld en Grietje Snee echtel. en Gerhardus van Driesten en en Aleida Hengeveld echtel. en voor Stijntje en Janna Hengeveld en Geertje Hengeveld wed. Barend Zwart enz allen erfgenamen van Jan Koning en Machteldje Hengeveld in leven echtel. verkopen voor f 1000,- aan Cornelis van Hulsen en Asuerus Ambtmeier en echtel. een huis en wheere op de Beekstraat en hoek van de Susterenstraat gemerkt no 73 get 7 mei 1808

Dezelfden verkopen voor f 425,- aan Jan Teunissen en Aleida Houtman echtel. een huis en wheere in de Bloemstraat no 223 naast hendrik Jan Prijs

Verschenen Jan Teunissen en Aleida Houtmen echtel. welke verklaren elkaar te betuchtigen uit een zuivere affectie en liefde over al hun na te laten goederen get 10 oct 1808.
Hij heeft misschien al een voorgevoel gehad want 4 dagen later is Jan overleden.
Kinderen van Aleida en Manus:
1 Geertrui Kuiper, geboren in 1798 in Elburg. Volgt XI-g.
2 Barend Kuiper, geboren op 26-01-1800 in Elburg. Barend is overleden.
3 Manus Kuiper, geboren op 28-02-1802 in Elburg. Volgt XI-h.
Kinderen van Aleida en Jan:
4 Hendrikje Houtman (Teunissen), geboren op 11-12-1803 in Elburg. Volgt XI-i.
5 Fredrik Houtman, geboren op 11-04-1805 in Elburg. Volgt XI-j.
6 Pieter Willem Houtman (Teunissen), geboren op 10-07-1806 in Elburg. Volgt XI-k.
7 Barend Houtman, geboren op 24-04-1808 in Elburg. Volgt XI-l.
X-h Berend Jan Houtman is geboren in 1765 in Delden Ambt, zoon van Frederik Houtman (zie IX-g) en Geertrui Heutink. Hij is gedoopt op 24-11-1765 in Delden Ambt. Berend is overleden op 31-12-1827 in Delden Ambt, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 1].
Beroep:
Landbouwer
Berend trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 06-04-1792 in Delden Stad met Berendina ter Braak, 25 of 26 jaar oud. Berendina is geboren in 1766 in Delden Ambt, dochter van Dirk ter Braak en Gerritje Hallers. Zij is gedoopt op 16-11-1766 in Delden Ambt. Berendina is overleden op 09-05-1823 in Delden Ambt, 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 39].
Kinderen van Berend en Berendina:
1 Geertruid Houtman, geboren op 20-07-1792 in Delden Ambt. Volgt XI-m.
2 Gerritdina Houtman, geboren op 05-01-1795 in Delden Ambt [bron: D.& T. boeken Delden Ger]. Zij is gedoopt op 11-01-1795 in Delden Ambt. Gerritdina is overleden vóór 1801, ten hoogste 6 jaar oud.
3 Berendina Houtman, geboren in 1798 in Delden Ambt. Volgt XI-n.
4 Gerrit Jan Houtman, geboren op 27-10-1799 in Delden Ambt [bron: D.& T. boeken Delden Ger.]. Hij is gedoopt op 03-11-1799 in Delden Ambt. Gerrit is overleden.
5 Gerridina Houtman, geboren op 21-06-1801 in Delden Ambt. Volgt XI-o.
6 Fenne Houtman, geboren op 15-12-1804 in Delden Ambt [bron: D.& T. boeken Delden Ger.]. Zij is gedoopt op 16-12-1804 in Delden Ambt. Fenne is overleden op 20-10-1806 in Delden Ambt, 1 jaar oud [bron: Delden Richterambt. Register van aangegeven lijken Inventarisnr. 102; 1806-1808].
7 Dirk Houtman, geboren op 15-04-1808 in Delden Ambt [bron: D.& T. boeken Delden Ger.]. Dirk is overleden op 09-12-1853 in Delden Ambt, 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 72]. Dirk bleef ongehuwd.
Beroep:
Kleermaker
X-i Anna Elisabeth Houtman is geboren in 1769 in Delden Ambt, dochter van Frederik Houtman (zie IX-g) en Geertrui Heutink. Zij is gedoopt op 25-04-1769 in Delden Ambt. Anna is overleden op 28-01-1826 in Goor (Ov), 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 5]. Anna trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 10-11-1791 met Jan Derk Eeftink, 30 of 31 jaar oud, nadat zij op 16-10-1791 in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren in 1760. Jan is overleden op 13-08-1813 in Goor (Ov), 52 of 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 43]. Jan is weduwnaar van Gerardina Brok (ovl. vóór 1791).
Kind van Anna en Jan:
1 Otto Jan Eeftink, geboren in 1796 in Goor (Ov). Volgt XI-p.
XI-a Lucretia Hermina Goedersoon is geboren op 17-04-1775 in ’s Gravenhage, dochter van Matthijs Goedersoon en Maria Evermoet Houtman (zie X-a). Bij de geboorteaangifte van Lucretia was de volgende getuige aanwezig: Dominicus Goedersoon en Lucretia van Anssum. Lucretia is overleden. Lucretia:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 13-03-1796 in ’s Gravenhage met Jan Spruijt van Opstal. Jan is geboren in Geertruidenberg (Nbr). Jan is overleden op 21-05-1802 in Chama (Afrika).
(2) trouwde, ongeveer 49 jaar oud, omstreeks 1824 met Pieter Jansen, ongeveer 66 jaar oud. Pieter is geboren in 1758, zoon van Jacobus Jansen en Diedora Verhaer. Hij is gedoopt op 19-04-1758 in ’s Hertogenbosch. Pieter is overleden op 27-06-1851 in Huissen (Gld), 92 of 93 jaar oud [bron: Aktenr 27].
Beroep:
Majoor
XI-b Alida Goedersoon is geboren op 27-08-1777 in ’s Gravenhage, dochter van Matthijs Goedersoon en Maria Evermoet Houtman (zie X-a). Bij de geboorteaangifte van Alida was de volgende getuige aanwezig: Alida Houtman. Alida is overleden op 01-11-1806 in Amsterdam, 29 jaar oud.
Notitie bij Alida: Gedoopt in de Grote Kerk te Amsterdam
Alida ging in ondertrouw, 18 jaar oud, op 08-11-1795 in ’s Gravenhage met Johan Conrad Schreijer. Johan is overleden.
XI-c Margaretha Goedersoon is geboren op 12-03-1783 in ’s Gravenhage, dochter van Matthijs Goedersoon en Maria Evermoet Houtman (zie X-a). Bij de doop van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Otto Jan Houtman en Margaretha Frieswijk. Margaretha is overleden op 27-12-1826 in Ommerschans, 43 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: Bij overlijden wonende te Ommerschans in het Gesticht als koloniste
Margaretha trouwde, 17 jaar oud, op 11-12-1800 in Sprang-Capelle (Nbr) met Willem Gerard van der Poel. Willem is overleden vóór 1826.
XI-d Johannes Houtman is geboren in 09-1789 in Amsterdam, dochter van Hermanus Houtman (zie X-e) en Petronella Catharina Ort/Orth. Zij is gedoopt op 25-09-1789 in Amsterdam. Johannes is overleden.
Beroep:
Notaris
Johannes trouwde, 41 jaar oud, op 15-04-1831 in Amsterdam [bron: Aktenr Reg.1 fol. 71] met Margaretha Johanna Huijsenbeek, 41 jaar oud. Margaretha is geboren in 08-1789 in Amsterdam, zoon van Nicolaas Huijsenbeek en Catharina van der Woude. Hij is gedoopt op 23-08-1789 in Amsterdam. Margaretha is overleden op 09-12-1854 in Amsterdam, 65 jaar oud.
XI-e Hermanus Barend Houtman is geboren in 1794 in Amsterdam, zoon van Hermanus Houtman (zie X-e) en Petronella Catharina Ort/Orth. Hij is gedoopt op 22-08-1794 in Amsterdam. Hermanus is overleden op 25-02-1875 in Pekalongan, Java, 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij Hermanus: Gedoopt in de Westerkerk
Beroep:
Officier van gezondheid
Hermanus:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 16-09-1818 in Amsterdam [bron: Aktenr Reg.3 fol. 105] met Hendrina Jacoba Schimmel, 26 jaar oud. Hendrina is geboren op 07-09-1792 in Amsterdam, dochter van Gijsbertus Schimmel en Margaretha Tersteeg. Zij is gedoopt op 12-09-1792 in Amsterdam. Hendrina is overleden op 26-07-1825 in Pekalongan, Java, 32 jaar oud.
Notitie bij Hendrina: Gedoopt in de Noorderkerk
(2) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 29-05-1826 in Pekalongan, Java [bron: Bataviasche Courant] met Johanna Adriana Beijer. Johanna is overleden.
Kind van Hermanus en Hendrina:
1 Maria Theodora Houtman, geboren op 03-03-1822 in Batavia (Indonesie). Volgt XII-a.
XI-f Antonie Adolf Houtman is geboren op 15-04-1787 in Delden Stad, zoon van Jan Houtman (zie X-f) en Petronella Schuts. Antonie is overleden op 02-03-1853 om 10:00 in Delden Stad, 65 jaar oud [bron: Aktenr 5].
Notitie bij Antonie: Wonende aan de Straatweg nr 4 te Delden
Beroep:
Bakker later Vrachtrijder
Antonie trouwde, 29 jaar oud, op 22-12-1816 in Delden [bron: Aktenummer: 27] met Grada Zegers, 26 jaar oud. Grada is geboren op 10-11-1790 in Neede (Gld), dochter van Gerrit Zegers en Pieternella Schuts. Grada is overleden op 31-01-1857 in Delden Stad, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 5].
Kinderen van Antonie en Grada:
1 Johanna Petronella Gerritdine Houtman, geboren op 09-12-1818 in Delden Stad. Johanna is overleden op 24-08-1827 in Delden Stad, 8 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
2 Gerrit Jan Houtman, geboren op 19-02-1822 in Delden Stad. Volgt XII-b.
3 Maria Alberdina Houtman, geboren op 20-09-1825 in Delden Stad. Volgt XII-c.
XI-g Geertrui Kuiper is geboren in 1798 in Elburg, dochter van Aleida Houtman (zie X-g), dochter van Manus Kuiper. Zij is gedoopt op 18-01-1798 in Elburg. Geertrui is overleden. Geertrui trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 19-05-1821 in Elburg [bron: Aktenummer: 8] met Gerrit Jan Sipkes, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op 13-06-1798 in Amsterdam. Gerrit is overleden.
Beroep:
Timmerman
XI-h Manus Kuiper is geboren op 28-02-1802 in Elburg, zoon van Aleida Houtman (zie X-g), zoon van Manus Kuiper. Manus is overleden.
Beroep:
Smidsbaas
Manus trouwde, 28 jaar oud, op 09-10-1830 in Elburg [bron: Aktenummer: 18] met Matje ten Hoove, 29 of 30 jaar oud. Matje is geboren in 1800 in Elburg. Matje is overleden.
XI-i Hendrikje Houtman (Teunissen) is geboren op 11-12-1803 in Elburg, dochter van Jan Teunissen, dochter van Aleida Houtman (zie X-g). Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 34 jaar oud, op 10-05-1838 in Elburg [bron: Aktenummer: 4] met Jurgen Coenraad ten Hove, 28 of 29 jaar oud. Jurgen is geboren in 1809 in Elburg, zoon van Hendrik ten Hove en Willemina Wanink. Jurgen is overleden op 06-02-1841 in Elburg, 31 of 32 jaar oud [bron: Aktenummer: 5].
Beroep:
Kleermaker
Kinderen van Hendrikje en Jurgen:
1 Willemina ten Hove, geboren op 07-03-1839 in Elburg. Volgt XII-d.
2 Alijda ten Hove, geboren op 27-06-1840 in Elburg [bron: Aktenr 35]. Alijda is overleden op 07-01-1858 in Elburg, 17 jaar oud [bron: Aktenummer: 2].
XI-j Fredrik Houtman is geboren op 11-04-1805 in Elburg, zoon van Jan Teunissen, zoon van Aleida Houtman (zie X-g). Fredrik is overleden op 08-10-1879 om 18:00 in Heerde, 74 jaar oud [bron: Aktenr: 129]. Bij de overlijdensaangifte van Fredrik was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode).
Beroep:
Smid
Fredrik:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 24-02-1838 in Epe [bron: Aktenr: 6] met Jannetje van Velde, 27 jaar oud. Jannetje is geboren op 21-12-1810 in Vaassen (Gem.Epe), dochter van Berend ter Velde en Derkje Aalberts. Zij is gedoopt op 26-12-1810 in Vaassen (Gem.Epe). Jannetje is overleden op 22-09-1860 in Heerde, 49 jaar oud [bron: Aktenr: 103].
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 01-02-1862 in Heerde met Hendrikje van Straaten, 45 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fredrik en Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit voor de Poorte en Timen van Ark (bakker) en Maas Bredenhof en Albertus Montizaan (horlogemaker).Hendrikje is geboren op 08-06-1816 in Epe [bron: Aktenr 35], dochter van Jan van Straaten en Egbertjen Vlims. Hendrikje is overleden op 20-01-1901 in Epe, 84 jaar oud [bron: Aktenr: 13]. Hendrikje bleef kinderloos.
Kinderen van Fredrik en Jannetje:
1 Gerrit Jan Houtman, geboren op 07-08-1840 in Heerde. Volgt XII-e.
2 Derkje Houtman, geboren op 12-01-1843 in Heerde. Volgt XII-f.
3 Aleida Houtman, geboren op 31-01-1846 om 21:00 in Heerde [bron: Aktenr 13]. Bij de geboorteaangifte van Aleida was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Aleida is overleden op 01-04-1922 om 18:00 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenr 50]. Bij de overlijdensaangifte van Aleida was de volgende getuige aanwezig: Egbert Brummel (landbouwer en Hendrik Jan Koetsier (petroleumventer). Aleida bleef ongehuwd.
4 Geesje Houtman, geboren op 12-07-1850 om 22:00 in Heerde [bron: Aktenr 84]. Bij de geboorteaangifte van Geesje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwachter) en Hendrik Brink. Geesje is overleden op 16-12-1909 om 11:00 in Heerde, 59 jaar oud [bron: Aktenr 120]. Bij de overlijdensaangifte van Geesje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Beekhuis (meubelmaker) en Jurrien Mondria (kuiper). Geesje bleef ongehuwd.
Beroep:
Naaister
XI-k Pieter Willem Houtman (Teunissen) is geboren op 10-07-1806 in Elburg, zoon van Jan Teunissen, zoon van Aleida Houtman (zie X-g). Pieter is overleden op 19-06-1865 in Elburg, 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 44].
Beroep:
Timmerman
Pieter trouwde, 33 jaar oud, op 21-11-1839 in Elburg met Anna Maria Beile, 21 of 22 jaar oud. Anna is geboren in 1817 in ’s Gravenhage, dochter van Dorothea Beile. Anna is overleden op 01-04-1862 in Elburg, 44 of 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
Kinderen van Pieter en Anna:
1 Aleida Houtman, geboren op 21-02-1841 in Elburg. Volgt XII-g.
2 Alexander Houtman, geboren op 09-08-1843 in Elburg. Volgt XII-h.
3 Jan Houtman, geboren op 24-01-1846 in Elburg [bron: Aktenr 6]. Jan is overleden op 14-04-1856 in Elburg, 10 jaar oud [bron: Aktenummer: 17].
4 NN Houtman, levenloos geboren zoon, geboren op 10-10-1848 in Elburg [bron: Aktenummer: 55].
5 Manes Houtman, geboren op 27-06-1851 in Elburg. Volgt XII-i.
6 Johan Arnold Houtman, geboren op 01-01-1855 in Elburg. Volgt XII-j.
XI-l Barend Houtman is geboren op 24-04-1808 in Elburg, zoon van Jan Teunissen, zoon van Aleida Houtman (zie X-g). Barend is overleden op 02-03-1856 in Doornspijk, 47 jaar oud [bron: Aktenummer: 11].
Beroep:
Timmermansbaas
Barend trouwde, 30 jaar oud, op 19-10-1838 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 10] met Alida Geertruida van Rulder, 24 jaar oud. Alida is geboren op 19-09-1814 in Oosterwolde (Gem.Doornspijk) [bron: Aktenr 10], dochter van Jan van Rulder en Jannigje Bisschop. Alida is overleden op 17-05-1853 in Doornspijk, 38 jaar oud [bron: Aktenummer: 27].
Kinderen van Barend en Alida:
1 Alida Houtman, geboren op 26-09-1839 in Doornspijk. Volgt XII-k.
2 Jan Houtman, geboren op 25-08-1843 in Doornspijk. Volgt XII-l.
3 NN Houtman, levenloos geboren zoon, geboren op 17-08-1845 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 39].
4 Johanna Houtman, geboren op 09-03-1849 in Doornspijk. Volgt XII-m.
XI-m Geertruid Houtman is geboren op 20-07-1792 in Delden Ambt, dochter van Berend Jan Houtman (zie X-h) en Berendina ter Braak. Zij is gedoopt op 22-07-1792 in Delden Ambt. Geertruid is overleden op 20-09-1830 in Hengelo (0v), 38 jaar oud [bron: Aktenummer: 68]. Geertruid trouwde, 20 jaar oud, op 30-12-1812 in Hengelo (0v) [bron: Aktenummer: 15] met Jan Wegink (Giesberts), 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1785, zoon van Jannes Wegink en Maria Giesberts. Jan is overleden in 1866, 80 of 81 jaar oud. Jan trouwde later op 20-12-1833 in Delden Stad [bron: Aktenummer: 15] met Geertruid ten Hagen (geb. 1788).
Beroep:
Bouwman
Kind van Geertruid en Jan:
1 Berend Jan Giesbert, geboren in 1819 in Hengelo (0v). Volgt XII-n.
XI-n Berendina Houtman is geboren in 1798 in Delden Ambt, dochter van Berend Jan Houtman (zie X-h) en Berendina ter Braak. Berendina is overleden op 11-02-1842 in Diepenheim, 43 of 44 jaar oud [bron: Aktenummer: 10]. Berendina trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 21-06-1826 in Diepenheim [bron: Aktenr 4] met Jan Willem Kraaijenbeld, 23 of 24 jaar oud. Jan is geboren in 1802 in Diepenheim, zoon van Hendrik Kraaijenbeld en Engele Kamperman. Jan is overleden.
XI-o Gerridina Houtman is geboren op 21-06-1801 in Delden Ambt, dochter van Berend Jan Houtman (zie X-h) en Berendina ter Braak. Gerridina is overleden op 28-08-1871 in Delden Ambt, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 42]. Gerridina trouwde, 22 jaar oud, op 01-07-1823 in Markelo [bron: Aktenummer: 4] met Gerrit Jan Leuvelink, 30 of 31 jaar oud. Gerrit is geboren in 1792 in Markelo, zoon van Jan Leuvelink en Johanna Brummelman. Gerrit is overleden op 13-08-1871 in Delden Ambt, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 39].
Beroep:
Koopman
XI-p Otto Jan Eeftink is geboren in 1796 in Goor (Ov), zoon van Jan Derk Eeftink en Anna Elisabeth Houtman (zie X-i). Otto is overleden op 10-04-1869 in Goor (Ov), 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 20].
Beroep:
Wever
Otto trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 23-02-1827 in Goor (Ov) [bron: Aktenummer: 2] met Jenneken Leetink, 22 of 23 jaar oud. Jenneken is geboren in 1804 in Markelo. Jenneken is overleden.
XII-a Maria Theodora Houtman is geboren op 03-03-1822 in Batavia (Indonesie), dochter van Hermanus Barend Houtman (zie XI-e) en Hendrina Jacoba Schimmel. Maria is overleden op 12-10-1904 in Meester Cornelis (Batavia), 82 jaar oud. Maria trouwde, 16 jaar oud, op 25-07-1838 met Hendrik Pieter Barkmeijer, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op 17-06-1807 in Batavia (Indonesie). Hendrik is overleden.
XII-b Gerrit Jan Houtman is geboren op 19-02-1822 in Delden Stad [bron: Aktenr 4], zoon van Antonie Adolf Houtman (zie XI-f) en Grada Zegers. Gerrit is overleden op 03-02-1887 in Delden Stad, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 13].
Beroep:
Vrachtrijder
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 25-04-1854 in Delden Stad [bron: Aktenummer: 5] met Janna Hesselink, 32 of 33 jaar oud. Janna is geboren in 1821 in Hengelo (0v), dochter van Jan Hesselink en Jenneken Dekkers. Janna is overleden op 03-10-1889 in Delden Stad, 67 of 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 25].
Kinderen van Gerrit en Janna:
1 Antonij Adolf Houtman, geboren op 24-07-1855 in Delden Stad. Volgt XIII-a.
2 Jan Houtman, geboren op 22-12-1856 in Delden Stad. Volgt XIII-b.
3 Gerhardus Johannes Houtman, geboren op 10-06-1859 in Delden Stad. Volgt XIII-c.
4 Johanna Grada Houtman, geboren op 28-11-1861 in Delden. Volgt XIII-d.
XII-c Maria Alberdina Houtman is geboren op 20-09-1825 in Delden Stad [bron: Aktenr 29], dochter van Antonie Adolf Houtman (zie XI-f) en Grada Zegers. Maria is overleden op 12-10-1911 in Gorssel (Gld), 86 jaar oud [bron: Aktenr 67]. Maria trouwde, 35 jaar oud, op 14-12-1860 in Vorden (Gld) [bron: Aktenr 21] met Willem Palsenbarg, 47 jaar oud. Willem is geboren op 03-09-1813 in Ruurlo (Gem. Berkelland) [bron: Aktenr 39], zoon van Hendrik Palsenbarg en Christine ten Arve. Willem is overleden op 29-05-1895 in Epse (Gem. Gorssel), 81 jaar oud [bron: Aktenr 50].
Notitie bij Willem: Weduwnaar van Jenneken Lenderink
Beroep:
Tolgaarder
XII-d Willemina ten Hove is geboren op 07-03-1839 in Elburg [bron: Aktenr 31], dochter van Jurgen Coenraad ten Hove en Hendrikje Houtman (Teunissen) (zie XI-i). Willemina is overleden op 26-01-1890 in Elburg, 50 jaar oud [bron: Aktenummer: 17]. Willemina trouwde, 42 jaar oud, op 15-12-1881 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.27;fol.16v] met Johannes Kroon, 31 of 32 jaar oud. Johannes is geboren in 1849 in Woudbrugge, zoon van Albert Kroon en Lijntje den Hertog. Johannes is overleden.
Beroep:
Gevangenbewaarder
Kind van Willemina en Johannes:
1 Lijntje Kroon, geboren in 1884. Lijntje is overleden.
XII-e Gerrit Jan Houtman is geboren op 07-08-1840 in Heerde [bron: Aktenr 75], zoon van Fredrik Houtman (zie XI-j) en Jannetje van Velde. Gerrit is overleden op 10-07-1913 om 20:30 in Heerde, 72 jaar oud [bron: Aktenr 57]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Berend Smit (landbouwer) en Lambert Beekhuis (meubelmaker).
Beroep:
Voetbode later vrachtrijder
Gerrit trouwde, 35 jaar oud, op 15-01-1876 in Heerde [bron: Aktenr: 1] met Grietjen Meijer, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Grietjen was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen (smid) en Wicher ten Have (herbergier) en Maas Jacob Roskam en Daniel Gerrit Haverkamp (winkelier). Grietjen is geboren op 06-02-1850 in Hattem [bron: Aktenr 012], dochter van Harmen Meijer en Hermina van Ommen. Grietjen is overleden op 16-02-1914 om 01:30 in Heerde, 64 jaar oud [bron: Aktenr 15]. Bij de overlijdensaangifte van Grietjen was de volgende getuige aanwezig: Berend Smit (landbouwer) en Lambert Beekhuis (meubelmaker).
Kinderen van Gerrit en Grietjen:
1 Jannetje Houtman, geboren op 24-04-1877 om 06:00 in Heerde [bron: Aktenr 75]. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen (smid) en Wicher ten Have (herbergier). Jannetje is overleden op 25-04-1877 om 13:00 in Heerde, 1 dag oud [bron: Aktenr 47]. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Maas Jacob Roskamp en Wicher ten Have (herbergier).
2 Jannetje Houtman, geboren op 04-07-1878 in Heerde. Volgt XIII-e.
3 NN Houtman, levenloos geboren zoon, geboren op 07-03-1882 in Heerde [bron: Aktenummer: 30].
4 Harmen Houtman, geboren op 01-11-1883 in Heerde. Volgt XIII-f.
5 NN Houtman, levenloos geboren dochter, geboren op 26-12-1887 in Heerde [bron: Aktenummer: 103].
6 Frederik Houtman, geboren op 17-02-1889 in Heerde. Volgt XIII-g.
7 Jan Willem Houtman, geboren op 02-10-1892 in Heerde. Volgt XIII-h.
XII-f Derkje Houtman is geboren op 12-01-1843 om 19:00 in Heerde [bron: Aktenr 2], dochter van Fredrik Houtman (zie XI-j) en Jannetje van Velde. Bij de geboorteaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Maas van Apeldoorn (schoenmaker) en Berend Koster (kuiper). Derkje is overleden op 23-10-1880 om 06:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 37 jaar oud [bron: Aktenr: 103]. Bij de overlijdensaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Andries van der Hoeven (gepensioeneerd militair) en Jannes Slijkhuis. Derkje trouwde, 24 jaar oud, op 07-03-1867 in Heerde [bron: Aktenr: 12] met Jan van Boven, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derkje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Houtman (broer van de bruid) en Aart van de Put (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jan van Lohuizen (smid). Jan is geboren op 28-10-1837 in Oldebroek [bron: Aktenr 94], zoon van Jan van Boven en Jannigje Wienen. Jan is overleden. Jan trouwde later op 26-03-1881 in Heerde [bron: Aktenr: 4] met Antonia Nijmeijer (geb. 1859).
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Derkje en Jan:
1 Gerrit van Boven. Gerrit is overleden op 29-11-1879 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenummer: 159].
2 Willem van Boven, geboren op 12-08-1871 in Heerde. Volgt XIII-i.
3 Jennigje van Boven, geboren in 1875 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Jennigje is overleden op 05-12-1879 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 3 of 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 164].
4 Gerrit van Boven, geboren op 15-08-1880 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Gerrit is overleden op 17-09-1880 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 94].
XII-g Aleida Houtman is geboren op 21-02-1841 in Elburg, dochter van Pieter Willem Houtman (Teunissen) (zie XI-k) en Anna Maria Beile. Aleida is overleden op 26-12-1914 in Elburg, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 43]. Aleida trouwde, 26 jaar oud, op 26-10-1867 in Elburg [bron: Aktenummer: 25] met Peter van Tongeren, 26 jaar oud. Peter is geboren op 13-12-1840 in Epe [bron: Aktenr 174], zoon van Goossen van Tongeren en Johanna Gerhardina Wijnbergen. Peter is overleden op 14-05-1941 in Elburg, 100 jaar oud [bron: Aktenummer: 18].
Beroep:
Kalkbrander/Winkellier
Kinderen van Aleida en Peter:
1 Johanna Gerhardina van Tongeren, geboren op 27-09-1868 in Elburg. Volgt XIII-j.
2 Peter Willem van Tongeren, geboren in 10-1870 in Elburg. Peter is overleden op 06-06-1871 in Elburg, 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 49].
3 Anna Maria van Tongeren, geboren in 1873 in Elburg. Anna is overleden op 29-01-1885 in Elburg, 11 of 12 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
4 Goossen Peter van Tongeren, geboren in 1877 in Elburg. Goossen is overleden op 26-07-1878 in Elburg, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 32].
5 Aleida Petronella van Tongeren, geboren in 1880 in Elburg. Volgt XIII-k.
6 Goosen Peter van Tongeren, geboren op 16-03-1882 in Elburg. Goosen is overleden op 04-02-1955 in Elburg, 72 jaar oud.
7 Anna Maria van Tongeren, geboren in 1886 in Elburg. Volgt XIII-l.
XII-h Alexander Houtman is geboren op 09-08-1843 in Elburg, zoon van Pieter Willem Houtman (Teunissen) (zie XI-k) en Anna Maria Beile. Alexander is overleden op 26-04-1902 in ’s Gravenhage, 58 jaar oud [bron: Aktenr 1211].
Beroep:
Timmerman
Alexander:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 14-02-1867 in Zwolle [bron: Aktenummer: 10] met Aleida Flik, 30 jaar oud. Aleida is geboren op 19-12-1836 in Zwolle [bron: Aktenr 509], dochter van Peter Flik en Egberdina Weber. Aleida is overleden op 04-11-1870 in Zwolle, 33 jaar oud [bron: Aktenr 476].
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 09-03-1871 in Zwolle [bron: Aktenummer: 8] met Hendriëtta Louisa Hendriks, 30 jaar oud. Hendriëtta is geboren op 09-02-1841 in Zwolle [bron: Aktenr 68], dochter van Jan Hendriks en Hilligjen Koetsier. Hendriëtta is overleden op 16-02-1911 in Loosduinen, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 17].
Notitie bij Hendriëtta: Weduwe van Cornelis Welbooren
Kinderen van Alexander en Aleida:
1 Anna Maria Houtman, geboren op 20-06-1867 in Zwolle [bron: Aktenr 317]. Anna is overleden op 29-05-1872 in Zwolle, 4 jaar oud [bron: Aktenr 220].
2 Egberdina Geertruida Houtman, geboren op 21-06-1869 in Zwolle [bron: Aktenr 302]. Egberdina is overleden op 02-04-1875 in Zwolle, 5 jaar oud [bron: Aktenr 202].
3 Peter Houtman, geboren op 02-10-1870 in Zwolle [bron: Aktenr 601]. Peter is overleden op 11-05-1871 in Zwolle, 7 maanden oud [bron: Aktenr 315].
Kinderen van Alexander en Hendriëtta:
4 Jan Houtman, geboren op 30-09-1871 in Zwolle. Volgt XIII-m.
5 Anna Maria Houtman, geboren op 03-11-1872 in Zwolle [bron: Aktenr 610]. Anna is overleden op 29-07-1885 in Zwolle, 12 jaar oud [bron: Aktenr 415].
6 Pieter Willem Houtman, geboren op 25-12-1873 in Zwolle. Volgt XIII-n.
7 Hendrietta Louisa Houtman, geboren op 10-01-1876 in Zwolle. Volgt XIII-o.
8 Johan Arnold Houtman, geboren op 10-02-1877 in Zwolle. Volgt XIII-p.
9 Alexander Houtman, geboren op 28-01-1879 in Zwolle. Volgt XIII-q.
10 Hilligje Houtman, geboren op 17-03-1880 in Zwolle [bron: Aktenr 202]. Hilligje is overleden op 26-09-1880 in Zwolle, 6 maanden oud [bron: Aktenr 457].
11 NN Houtman, levenloos geboren dochter, geboren op 22-04-1881 in Zwolle [bron: Aktenr 210].
12 Hermannes Houtman, geboren op 15-07-1882 in Zwolle [bron: Aktenr 481]. Hermannes is overleden op 02-10-1882 in Zwolle, 2 maanden oud [bron: Aktenr 479].
13 Hermanes Hilleginus Houtman, geboren op 10-11-1883 in Zwolle. Volgt XIII-r.
14 NN Houtman, levenloos geboren dochter, geboren op 22-12-1886 in Zwolle [bron: Aktenr 589].
XII-i Manes Houtman is geboren op 27-06-1851 in Elburg, zoon van Pieter Willem Houtman (Teunissen) (zie XI-k) en Anna Maria Beile. Manes is overleden op 16-12-1934 in ’s Gravenhage, 83 jaar oud [bron: Aktenr 4159].
Beroep:
Timmerman later Bouwaannemer
Manes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-09-1874 in Nijmegen [bron: Aktenummer: 154] met Catharina Cornelia Gladbeek, 24 jaar oud. Catharina is geboren op 25-04-1850 om 06:00 in Tiel [bron: Aktenr 62], dochter van Cornelis Gladbeek en Jacoba van der Lienden. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Manes van Westering en Gerrit Jan van den Keulen. Catharina is overleden op 15-02-1933 in ’s Gravenhage, 82 jaar oud.
(2) trouwde, 82 jaar oud, op 27-10-1933 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 199] met Elizabeth Nogarede, 56 jaar oud. Elizabeth is geboren op 17-02-1877 in Rotterdam [bron: Aktenr 783], dochter van Frans Kornelis Jacobus Abraham Nogarede en Anna Hendrika Maria Isaacs. Elizabeth is overleden op 31-03-1962 in ’s Gravenhage, 85 jaar oud.
Kinderen van Manes en Catharina:
1 Anna Maria Houtman, geboren op 02-09-1876 in Voorschoten. Volgt XIII-s.
2 Jacoba Wilhelmina Houtman, geboren op 21-06-1878 in Voorschoten. Volgt XIII-t.
3 Pieter Willem Houtman, geboren in 08-1879 in ’s Gravenhage. Pieter is overleden op 31-03-1880 om 02:00 in ’s Gravenhage, 7 maanden oud. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Johan Jacob Schmidt (bode) Dirk van der Tas.
4 Pieter Willem Houtman, geboren in 1882 in ’s Gravenhage. Volgt XIII-u.
5 Catharina Cornelia Houtman, geboren op 09-03-1883 in ’s Gravenhage. Volgt XIII-v.
6 Johan Arnold Houtman, geboren op 17-06-1885 in ’s Gravenhage. Volgt XIII-w.
7 Klazina Sophia Houtman, geboren op 27-03-1887 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1371]. Klazina is overleden.
XII-j Johan Arnold Houtman is geboren op 01-01-1855 in Elburg [bron: Aktenr 2], zoon van Pieter Willem Houtman (Teunissen) (zie XI-k) en Anna Maria Beile. Johan is overleden op 15-08-1897 in ’s Gravenhage, 42 jaar oud [bron: Aktenr 2076].
Beroep:
Timmerman
Johan trouwde, 25 jaar oud, op 07-07-1880 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 551] met Klazina Sophia Jona, 22 jaar oud. Klazina is geboren op 03-08-1857 in ’s Gravenhage, dochter van David Jona en Susanna Maria Gezellen. Klazina is overleden op 13-05-1932 in ’s Gravenhage, 74 jaar oud [bron: Aktenr 1833]. Klazina trouwde later op 06-04-1905 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 377] met Machiel Leender van Breen (1838-1925).
XII-k Alida Houtman is geboren op 26-09-1839 in Doornspijk [bron: Aktenr 60], dochter van Barend Houtman (zie XI-l) en Alida Geertruida van Rulder. Alida is overleden op 24-02-1907 in Doornspijk, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 7]. Alida trouwde, 20 jaar oud, op 16-02-1860 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 2] met Hendrik Barneveld, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 22-02-1833 in Zalk en Veecaten, zoon van Hendrik Barneveld en Jannigje Gerrits. Hendrik is overleden op 18-01-1894 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 11].
Beroep:
Dagloner
Kinderen van Alida en Hendrik:
1 Barend Barneveld, geboren op 10-12-1861 in Doornspijk. Volgt XIII-x.
2 Jennigje Barneveld, geboren op 09-10-1863 in Doornspijk. Volgt XIII-y.
3 Hendrik Jan Barneveld, geboren op 29-05-1866 in Doornspijk. Volgt XIII-z.
4 Alida Barneveld, geboren op 12-10-1868 in Doornspijk. Volgt XIII-aa.
5 Jannus Barneveld, geboren op 03-11-1870 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot). Jannus is overleden op 06-11-1870 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 3 dagen oud [bron: Aktenummer: 63].
6 Jannes Barneveld, geboren op 07-12-1871 in Doornspijk [bron: Aktenr 83]. Jannes is overleden op 03-01-1872 in Doornspijk, 27 dagen oud [bron: Aktenummer: 4].
7 Johanna Barneveld, geboren op 12-02-1873 in Doornspijk. Volgt XIII-ab.
8 Jantje Barneveld, geboren op 27-01-1877 in Doornspijk. Volgt XIII-ac.
XII-l Jan Houtman is geboren op 25-08-1843 in Doornspijk [bron: Aktenr 36], zoon van Barend Houtman (zie XI-l) en Alida Geertruida van Rulder. Jan is overleden op 05-04-1904 in Doornspijk, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 20].
Beroep:
Boerenknecht
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 17-04-1869 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 13] met Grietje Koops, 28 jaar oud. Grietje is geboren op 15-09-1840 in Doornspijk [bron: Aktenr 55], dochter van Willem Koops en Janna Slenk. Grietje is overleden op 26-08-1892 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 51 jaar oud [bron: Aktenummer: 67].
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Barend Houtman, geboren op 12-05-1870 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot). Volgt XIII-ad.
2 Willem Houtman, geboren op 12-10-1871 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot) [bron: Aktenr 70]. Willem is overleden op 28-03-1894 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 22 jaar oud [bron: Aktenummer: 26]. Hij is begraven op 31-03-1894 in Doornspijk.
Beroep:
Dagloner
3 Alida Houtman, geboren op 08-12-1872 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot) [bron: Aktenr 90]. Alida is overleden op 10-12-1892 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 20 jaar oud [bron: Aktenummer: 84].
4 Janna Houtman, geboren op 14-11-1874 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot) [bron: Aktenr 82]. Janna is overleden op 03-09-1892 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 17 jaar oud [bron: Aktenummer: 71].
5 Johannes Houtman, geboren op 16-12-1876 in Doornspijk [bron: Aktenr 93]. Johannes is overleden op 06-03-1879 in Doornspijk, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
6 Johannes Houtman, geboren op 06-01-1880 in Doornspijk [bron: Aktenr 4]. Johannes is overleden op 04-03-1882 in Doornspijk, 2 jaar oud [bron: Aktenr 19].
XII-m Johanna Houtman is geboren op 09-03-1849 in Doornspijk [bron: Aktenr 23], dochter van Barend Houtman (zie XI-l) en Alida Geertruida van Rulder. Johanna is overleden op 30-07-1876 in Kampen, 27 jaar oud [bron: Aktenr 321]. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 08-05-1869 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 16] met Gerrit Kooiker, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op 15-06-1842 in Doornspijk [bron: Aktenr 45], zoon van Berend Kooiker en Grietje van der Snee. Gerrit is overleden op 30-07-1913 in Kampen, 71 jaar oud [bron: Aktenr 177]. Gerrit trouwde later op 15-03-1877 in Kampen met Petertje van Enk.
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Johanna en Gerrit:
1 Grietje Kooiker, geboren in 1871 in Kampen. Volgt XIII-ae.
2 Alida Kooiker, geboren in 1873 in Kampen. Volgt XIII-af.
XII-n Berend Jan Giesbert is geboren in 1819 in Hengelo (0v), zoon van Jan Wegink (Giesberts) en Geertruid Houtman (zie XI-m). Berend is overleden.
Beroep:
Militair
Berend trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 19-06-1857 in Hengelo (0v) [bron: Aktenummer: 19] met Berndina ter Weer, 43 of 44 jaar oud. Berndina is geboren in 1813 in Hengelo (0v). Berndina is overleden.
XIII-a Antonij Adolf Houtman is geboren op 24-07-1855 in Delden Stad [bron: Aktenr 17], zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XII-b) en Janna Hesselink. Antonij is overleden op 16-01-1922 in Delden Stad, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 3].
Beroep:
Landbouwer
Antonij trouwde, 26 jaar oud, op 19-08-1881 in Delden Stad [bron: Aktenummer: 7] met Berendina Koenderink, 25 jaar oud. Berendina is geboren op 25-10-1855 in Wierden (Ov), dochter van Jan Roelof Koenderink en Berendina Wes. Berendina is overleden op 22-12-1938 in Delden Stad, 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 34].
Kinderen van Antonij en Berendina:
1 Johanna Grada Houtman, geboren in 1881 in Wierden (Ov). Johanna is overleden op 16-11-1883 in Delden Stad, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 44].
2 Johannes Gerardus Houtman, geboren in 1885 in Delden Stad. Volgt XIV-a.
3 Gerritdina Johanna Houtman, geboren op 17-08-1886 in Delden Stad. Volgt XIV-b.
4 Rika Houtman, geboren in 1890 in Delden Stad. Rika is overleden op 17-06-1931 in Delden Stad, 40 of 41 jaar oud [bron: Aktenummer: 27]. Rika bleef ongehuwd.
XIII-b Jan Houtman is geboren op 22-12-1856 om 21:00 in Delden Stad [bron: Aktenr 32], zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XII-b) en Janna Hesselink. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jacob van Ommen en Gerrit Jan Bannink. Jan is overleden op 07-12-1886 in Delden Ambt, 29 jaar oud [bron: Aktenummer: 69].
Beroep:
Tuinknecht
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 27-11-1879 in Delden Ambt [bron: Aktenummer: 20] met Geertruid Truitman, 19 of 20 jaar oud. Geertruid is geboren in 1859 in Delden Ambt, dochter van Berend Jan Truitman en Harremina Scholten. Geertruid is overleden op 06-02-1938 in Delden Ambt, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 3].
Kinderen van Jan en Geertruid:
1 Johanna Houtman, geboren op 10-02-1880 in Delden Ambt. Volgt XIV-c.
2 Berend Jan Houtman, geboren in 1881 in Delden Ambt. Berend is overleden op 10-10-1942 in Delden Ambt, 60 of 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 34]. Berend bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
3 Gerrit Jan Houtman, geboren op 15-06-1883 in Delden Ambt. Volgt XIV-d.
XIII-c Gerhardus Johannes Houtman is geboren op 10-06-1859 in Delden Stad [bron: Aktenr 23], zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XII-b) en Janna Hesselink. Gerhardus is overleden op 27-12-1935 in Utrecht, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 2015].
Notitie bij Gerhardus: Wonende te Breukelen-Nijenrode
Gerhardus trouwde, 32 jaar oud, op 13-05-1892 in Breukelen [bron: Aktenummer: 3] met Louise Catharina van Sprang, 33 of 34 jaar oud. Louise is geboren in 1858 in Breukelen-Nijenrode (Utr), dochter van Hendrik van Sprang en Louise Catharina van der Horst. Louise is overleden op 08-03-1937 in Utrecht, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 11]. Zij is begraven in Breukelen-Nijenrode (Utr).
Kind van Gerhardus en Louise:
1 Louisa Janna Houtman, geboren in 1893 in Amsterdam. Volgt XIV-e.
XIII-d Johanna Grada Houtman is geboren op 28-11-1861 in Delden [bron: Aktenr 51], dochter van Gerrit Jan Houtman (zie XII-b) en Janna Hesselink. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 34 jaar oud, op 13-03-1896 in De Bilt [bron: Aktenummer: 5] met Hendrik Willem van Dort, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 22-03-1868 in Koudekerke (ZH) [bron: Aktenr 12], zoon van Theodorus van Dort en Maagje van Zuijlen. Hendrik is overleden op 12-05-1930 in Vught, 62 jaar oud [bron: Aktenr 70].
XIII-e Jannetje Houtman is geboren op 04-07-1878 om 20:00 in Heerde [bron: Aktenr 95], dochter van Gerrit Jan Houtman (zie XII-e) en Grietjen Meijer. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Jannetje is overleden op 12-01-1906 om 19:00 in Heerde (buurtschap Markluiden), 27 jaar oud [bron: Aktenr 5]. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Jan Logtenberg (landbouwer) en Johan Bijsterbosch (jachtopziener). Jannetje trouwde, 26 jaar oud, op 10-09-1904 in Heerde [bron: Aktenr: 38] met Berend Logtenberg, 24 jaar oud. Berend is geboren op 26-08-1880 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 133], zoon van Hermannus Logtenberg en Aaltje van Ommen. Berend is overleden op 18-02-1970 in Heerde, 89 jaar oud. Berend trouwde later op 30-03-1907 in Heerde [bron: Aktenr: 9] met Jennigje Bredenoort (1884-1956).
Notitie bij Berend: Berend Logtenberg voelde zich niet thuis in de Ger.Kerk.
In 1907 schreef hij zich in samen met Arend v Olst bij de Chr.Ger.kerk in Apeldoorn, waarheen de reis per fiets werd gemaakt.
Arend v Olst had er meermalen een voettocht van 4 uur voor over.
Later werd er gekerkt in de woning van R.van Putten, de schoonvader van Hendrikje Logtenberg.
Berend Logtenberg en Arend v Olst kunnen we de stichters van de Chr.Ger.Kerk noemen.
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Jannetje en Berend:
1 Aaltje Logtenberg, geboren op 07-01-1905 in Heerde [bron: Aktenr 10]. Aaltje is overleden op 16-01-1991 in Zwolle, 86 jaar oud. Aaltje bleef ongehuwd.
2 Grietje Logtenberg, geboren op 04-01-1906 in Heerde (buurtschap Markluiden). Volgt XIV-f.
XIII-f Harmen Houtman is geboren op 01-11-1883 om 01:00 in Heerde [bron: Aktenr 151], zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XII-e) en Grietjen Meijer. Bij de geboorteaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Maas Jacob Roskam en Steven Johannes van den Berg (klompenmaker). Harmen is overleden op 24-03-1963 in Heerde, 79 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Vrachtrijder
Harmen trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1909 in Heerde [bron: Aktenr: 18] met Hermina van Ommen, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Harmen en Hermina was de volgende getuige aanwezig: Jan Meijer (oom van de bruidegom) en Aart van Ommen (broer van de bruid) en Willem Jan van Apeldoorn en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Hermina is geboren op 11-03-1882 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 36], dochter van Berend van Ommen en Willempje Logtenberg. Hermina is overleden op 06-12-1969 in Heerde, 87 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Harmen en Hermina:
1 Gerrit Jan Houtman, geboren op 26-01-1911 in Heerde. Volgt XIV-g.
2 Willempje Houtman, geboren op 14-12-1912 om 01:00 in Heerde [bron: Aktenr 207]. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijmeijer (vergunninghouder) en Berend Smit. Willempje is overleden op 08-09-2000 in Heerde, 87 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Willempje bleef ongehuwd.
3 Niet openbaar. Volgt XIV-h.
XIII-g Frederik Houtman is geboren op 17-02-1889 om 03:00 in Heerde [bron: Aktenr 22], zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XII-e) en Grietjen Meijer. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Steven Bekamp. Frederik is overleden op 12-03-1967 in Heerde, 78 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Frederik: Woonden in de Kanaalstraat vlak naast de Geref. Kerk
Beroep:
Timmerman
Frederik trouwde, 25 jaar oud, op 04-04-1914 in Heerde [bron: Aktenummer: 16] met Neeltje IJzerman, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Frederik en Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Houtman (broer van de bruidegom) en Bartus IJzerman (broer van de bruid). Neeltje is geboren op 27-07-1888 om 04:00 in Heerde [bron: Aktenr 121], dochter van Gerrit IJzerman en Aaltje Logtenberg. Bij de geboorteaangifte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Derk van Tongeren (schilder) en Klaas IJzerman. Neeltje is overleden op 16-06-1981 in Heerde, 92 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Frederik en Neeltje:
1 Grietje Houtman, geboren op 08-02-1915 in Heerde [bron: Aktenr 32]. Grietje is overleden op 03-03-1957 in Zwolle, 42 jaar oud [bron: Aktenr 131]. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Grietje bleef ongehuwd.
2 Aaltje Houtman, geboren op 24-01-1917 in Heerde. Volgt XIV-i.
XIII-h Jan Willem Houtman is geboren op 02-10-1892 om 09:00 in Heerde [bron: Aktenr 127], zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XII-e) en Grietjen Meijer. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Evert Wonink en Johannes Docter (gemeentebode). Jan is overleden op 04-08-1955 in Heerde, 62 jaar oud [bron: Aktenr 434]. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Landbouwer
Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 17-08-1918 in Heerde [bron: Aktenr: 42] met Jennigje van Ommen, 22 jaar oud. Jennigje is geboren op 11-10-1895 in Wijhe, dochter van Berend van Ommen en Gerrigje Koopman. Jennigje is overleden op 20-05-1929 om 09:30 in Zwolle, 33 jaar oud [bron: Aktenr 69]. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 19-06-1930 in Heerde [bron: Aktenr 27] met Jannetje Jonker, 40 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Houtman (broer van de bruidegom) en Evert Jonker (broer van de bruid). Jannetje is geboren op 07-05-1890 in Epe [bron: Aktenr 106], dochter van Hendrik Jonker en Egbertje Kasteel. Jannetje is overleden op 19-02-1958 in Heerde, 67 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Jan en Jennigje:
1 Gerrit Jan Houtman, geboren op 06-12-1918 in Heerde. Volgt XIV-j.
2 Berend Houtman, is geboren op 30-04-1921 in Heerde [bron: Aktenr 88]. Berend is overleden.
Kind van Jan en Jannetje:
3 Egbertje (Bets) Houtman, geboren op 26-07-1931 in Heerde. Volgt XIV-k.
XIII-i Willem van Boven is geboren op 12-08-1871 in Heerde, zoon van Jan van Boven en Derkje Houtman (zie XII-f). Willem is overleden op 05-03-1941 in ’s Gravenhage, 69 jaar oud.
Beroep:
Koopman in ijzerwaren
Willem:
(1) trouwde, ten hoogste 15 jaar oud, vóór 1886 met Frederika Jongsma, ten hoogste 15 jaar oud. Frederika is geboren op 06-04-1871 in Leek (Gr) [bron: Aktenr 49], dochter van Eelke Jongsma en Gelske de Vries. Frederika is overleden op 01-11-1920 in Zutphen, 49 jaar oud [bron: Aktenr 226].
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 21-04-1926 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 374] met Elisabeth Clara Verdonck, 52 jaar oud. Elisabeth is geboren op 16-01-1874 in ’s Gravenhage, dochter van Dirk Coenraad Pieter Verdonck en Elisabeth Theresia van de Ruit. Elisabeth is overleden op 10-01-1944 in ’s Gravenhage, 69 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Weduwe van Cornelis Hubertus Petrus van Bommel
XIII-j Johanna Gerhardina van Tongeren is geboren op 27-09-1868 in Elburg [bron: Aktenr 59], dochter van Peter van Tongeren en Aleida Houtman (zie XII-g). Johanna is overleden. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 29-04-1896 in Elburg [bron: Aktenummer: 8] met Geurt Stoffels, 31 jaar oud. Geurt is geboren op 10-03-1865 in Elburg [bron: Aktenr 35]. Geurt is overleden op 23-09-1956 in Bolsward, 91 jaar oud.
Beroep:
Molenaar
XIII-k Aleida Petronella van Tongeren is geboren in 1880 in Elburg, dochter van Peter van Tongeren en Aleida Houtman (zie XII-g). Aleida is overleden. Aleida trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 27-02-1903 in Elburg [bron: Aktenummer: 4] met Johannes van den Pol, 26 of 27 jaar oud. Johannes is geboren in 1876 in Nijkerk. Johannes is overleden op 24-06-1950 in Elburg, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenr 20].
Beroep:
Koopman
XIII-l Anna Maria van Tongeren is geboren in 1886 in Elburg, dochter van Peter van Tongeren en Aleida Houtman (zie XII-g). Anna is overleden op 04-11-1924 in Elburg, 37 of 38 jaar oud [bron: Aktenummer: 32]. Anna trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 29-10-1908 in Elburg [bron: Aktenummer: 18] met Pieter van Zoeren, 22 of 23 jaar oud. Pieter is geboren in 1885 in Elburg. Pieter is overleden.
Beroep:
Vleeschhouwer
XIII-m Jan Houtman is geboren op 30-09-1871 in Zwolle [bron: Aktenr 553], zoon van Alexander Houtman (zie XII-h) en Hendriëtta Louisa Hendriks. Jan is overleden op 19-03-1938 in ’s Gravenhage, 66 jaar oud [bron: Aktenr 573]. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 16-08-1899 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 961] met Mietje Schutte, 23 of 24 jaar oud. Mietje is geboren in 1875, dochter van Jan Hendrik Schutte en Elsje Schutte. Mietje is overleden op 02-04-1956 in ’s Gravenhage, 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenr 777].
Kinderen van Jan en Mietje:
1 Henrietha Louisa Houtman, geboren op 21-11-1899 in ’s Gravenhage. Volgt XIV-l.
2 Jan Houtman, geboren op 11-05-1901 om 18:00 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 2224]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Johan Arnold Houtman (kapper). Jan is overleden op 08-02-1903 in Zwolle, 1 jaar oud [bron: Aktenr 146].
3 Elsje Houtman, geboren in 1903. Volgt XIV-m.
4 Jan Hendrik Houtman, geboren op 05-01-1906 in Zwolle. Volgt XIV-n.
5 Hendrika Houtman, geboren in 1912. Volgt XIV-o.
XIII-n Pieter Willem Houtman is geboren op 25-12-1873 in Zwolle [bron: Aktenr 780], zoon van Alexander Houtman (zie XII-h) en Hendriëtta Louisa Hendriks. Pieter is overleden op 23-12-1946 in ’s Gravenhage, 72 jaar oud [bron: Aktenr 2767].
Beroep:
Kapper
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 31-05-1899 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 620] met Jannetje Wilhelmina Frederika Verhulst, 23 of 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 24-12-1929 in Den Haag. Jannetje is geboren in 1875, dochter van Johannes Verhulst en Maria Cornelia Hendrika Romijn. Jannetje is overleden.
Kind van Pieter en Jannetje:
1 Pieter Willem Houtman, geboren op 06-05-1900 in ’s Gravenhage. Volgt XIV-p.
XIII-o Hendrietta Louisa Houtman is geboren op 10-01-1876 in Zwolle [bron: Aktenr 23], dochter van Alexander Houtman (zie XII-h) en Hendriëtta Louisa Hendriks. Hendrietta is overleden op 09-01-1948 in ’s Gravenhage, 71 jaar oud [bron: Aktenr 52]. Hendrietta trouwde, 31 jaar oud, op 08-01-1908 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 83] met Hendrik Johannes Wissenburgh, 43 of 44 jaar oud. Hendrik is geboren in 1864, zoon van Willem Frederik Lodewijk Wissenburgh en Maria de Loos. Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik: Weduwnaar van Johanna Hendrika Konijnenburg
Beroep:
Stoffeerder
XIII-p Johan Arnold Houtman is geboren op 10-02-1877 in Zwolle [bron: Aktenr 100], zoon van Alexander Houtman (zie XII-h) en Hendriëtta Louisa Hendriks. Johan is overleden op 12-03-1946 in Rotterdam, 69 jaar oud [bron: Aktenr 1946.1166].
Beroep:
Winkelbediende later Zaalwachter
Johan trouwde, 22 jaar oud, op 15-11-1899 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1385] met Akke Blinksma (Attes), 26 jaar oud. Akke is geboren op 11-07-1873 in Utingeradeel (Frl), dochter van Atte Blinksma (Heeres) en Trijntje Elzinga (Freerks). Akke is overleden.
Kinderen van Johan en Akke:
1 Johan Arnold Houtman, geboren op 02-04-1900 in Den Haag. Volgt XIV-q.
2 Trijntje Houtman, geboren op 31-01-1902 in Den Haag. Trijntje is overleden.
3 Henrietta Louisa Houtman, geboren op 31-01-1903 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 590]. Henrietta is overleden.
4 Petronella Maria Geertruida Houtman, geboren op 09-03-1904 in Den Haag. Volgt XIV-r.
5 Alexander Houtman, geboren op 12-03-1906 in Den Haag [bron: Aktenr 1539]. Alexander is overleden op 22-07-1926 in ’s Gravenhage, 20 jaar oud [bron: Aktenr 2183].
Beroep:
Postbeambte
XIII-q Alexander Houtman is geboren op 28-01-1879 in Zwolle [bron: Aktenr 60], zoon van Alexander Houtman (zie XII-h) en Hendriëtta Louisa Hendriks. Alexander is overleden. Alexander:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 21-02-1900 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 211] met Hendrika Helena Jebbink, 24 jaar oud. Hendrika is geboren op 22-07-1875 in Zutphen [bron: Aktenr 254], dochter van Antonie Helena Jebbink en Hendrika Helena Jansen. Hendrika is overleden op 29-04-1930 in ’s Gravenhage, 54 jaar oud.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 31-01-1934 in ’s Gravenhage met Adriana Maria Binee, 46 jaar oud. Adriana is geboren op 08-01-1888, dochter van Johannes Binee en Alida Maria Heemskerk. Adriana is overleden op 06-05-1950, 62 jaar oud. Zij is begraven in Gouda (Begraafpl. Oud).
Kinderen van Alexander en Hendrika:
1 Henrietta Louisa Houtman, geboren op 04-09-1900 in ’s Gravenhage. Volgt XIV-s.
2 Hendrika Helena Houtman, geboren op 01-08-1904 in ’s Gravenhage. Volgt XIV-t.
XIII-r Hermanes Hilleginus Houtman is geboren op 10-11-1883 in Zwolle [bron: Aktenr 703], zoon van Alexander Houtman (zie XII-h) en Hendriëtta Louisa Hendriks. Hermanes is overleden. Hermanes trouwde, 26 jaar oud, op 04-05-1910 in Den Haag met Berendina Jonker. Berendina is overleden.
XIII-s Anna Maria Houtman is geboren op 02-09-1876 in Voorschoten, dochter van Manes Houtman (zie XII-i) en Catharina Cornelia Gladbeek. Anna is overleden op 07-01-1925 om 23:30 in ’s Gravenhage, 48 jaar oud [bron: Aktenr 75]. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Gerard Hendrik Bevers en Jan Tromp. Anna trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1904 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 535] met Thomas Anema, 30 jaar oud. Thomas is geboren op 28-09-1873 in Minnertsga, zoon van Seerp Annes Anema en Thoma Antje Dijkstra. Thomas is overleden op 30-03-1952, 78 jaar oud. Thomas trouwde later op 26-04-1927 in ’s Gravenhage met Jacoba Elisabeth Kuijken (geb. 1907).
XIII-t Jacoba Wilhelmina Houtman is geboren op 21-06-1878 in Voorschoten [bron: Aktenr 35], dochter van Manes Houtman (zie XII-i) en Catharina Cornelia Gladbeek. Jacoba is overleden op 11-12-1929 in ’s Gravenhage, 51 jaar oud [bron: Aktenr 193]. Jacoba trouwde, 32 jaar oud, op 17-02-1911 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 277] met Hendrik Jacobus van Arkel, 29 of 30 jaar oud. Hendrik is geboren in 1881, zoon van Hubertus van Arkel en Debora van der Ben. Hendrik is overleden op 14-11-1946 in ’s Gravenhage, 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenr 299]. Hendrik is weduwnaar van Catharina Cornelia Houtman (1883-1910), met wie hij trouwde op 13-12-1907 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 2228], zie XIII-v. Hendrik trouwde later na 1929 met Jacoba Geertruida Elisabeth Blommendaal.
Beroep:
Adjunct-administrateur
XIII-u Pieter Willem Houtman is geboren in 1882 in ’s Gravenhage, zoon van Manes Houtman (zie XII-i) en Catharina Cornelia Gladbeek. Pieter is overleden op 12-04-1945 in ’s Gravenhage, 62 of 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 499]. Pieter trouwde met Martina Johanna Wijt. Martina is geboren op 28-06-1885. Martina is overleden op 25-07-1974, 89 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Martina:
1 Martina Susanna Houtman, geboren op 27-04-1910 in Pasoeroean (Indonesie). Volgt XIV-u.
2 Hermanus Johannes Houtman, geboren op 29-03-1912. Volgt XIV-v.
XIII-v Catharina Cornelia Houtman is geboren op 09-03-1883 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1087], dochter van Manes Houtman (zie XII-i) en Catharina Cornelia Gladbeek. Catharina is overleden op 15-05-1910 in Tandjong Pandan (Billiton), 27 jaar oud. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 13-12-1907 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 2228] met Hendrik Jacobus van Arkel, 25 of 26 jaar oud. Hendrik is geboren in 1881, zoon van Hubertus van Arkel en Debora van der Ben. Hendrik is overleden op 14-11-1946 in ’s Gravenhage, 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenr 299]. Hendrik trouwde later op 17-02-1911 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 277] met Jacoba Wilhelmina Houtman (1878-1929), zie XIII-t. Hendrik trouwde later na 1929 met Jacoba Geertruida Elisabeth Blommendaal.
Beroep:
Adjunct-administrateur
XIII-w Johan Arnold Houtman is geboren op 17-06-1885 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 2349], zoon van Manes Houtman (zie XII-i) en Catharina Cornelia Gladbeek. Johan is overleden op 13-01-1962, 76 jaar oud. Hij is begraven in ’s Gravenhage. Johan trouwde met Henriette Marie-Christine van Steijn van Hensbroeck. Henriette is overleden.
Kind van Johan en Henriette:
1 Frederik Maarten Joan Houtman, geboren op 29-04-1918 in Poerwokerto, Java, Indonesië.. Frederik is overleden op 05-01-2011 in Amsterdam, 92 jaar oud.
Beroep:
grafisch ontwerper, grafisch vormgever, docent grafische school te Utrecht, zenleraar
XIII-x Barend Barneveld is geboren op 10-12-1861 in Doornspijk [bron: Aktenr 96], zoon van Hendrik Barneveld en Alida Houtman (zie XII-k). Barend is overleden op 19-02-1947 in Elburg, 85 jaar oud.
Beroep:
Dienstknecht
Barend trouwde, 21 jaar oud, op 20-04-1883 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 9] met Jantje Aperloo, 25 of 26 jaar oud. Jantje is geboren in 1857 in Doornspijk. Jantje is overleden.
XIII-y Jennigje Barneveld is geboren op 09-10-1863 in Doornspijk [bron: Aktenr 79], dochter van Hendrik Barneveld en Alida Houtman (zie XII-k). Jennigje is overleden. Jennigje trouwde, 22 jaar oud, op 15-05-1886 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 2] met Jan Boerman, 21 of 22 jaar oud. Jan is geboren in 1864 in Kamperveen (Gem. Kampen). Jan is overleden.
XIII-z Hendrik Jan Barneveld is geboren op 29-05-1866 in Doornspijk, zoon van Hendrik Barneveld en Alida Houtman (zie XII-k). Hendrik is overleden.
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 22-08-1889 in Kampen [bron: Aktenummer: 72] met Maria Draaijer, 28 jaar oud. Maria is geboren op 08-03-1861 om 23:00 in Wijhe [bron: Aktenr 27], dochter van Albert Draaijer en Gerritdina Bruggeman. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Derk Veldkamp en Antonie Goossens van der Wulft. Zij is gedoopt op 07-04-1861 in Windesheim (Zwollerkerspel). Maria is overleden op 23-02-1941 in Kampen, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 45]. Maria is weduwe van Hendrikus Bruins (1860-1887), met wie zij trouwde op 04-05-1882 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 30].
XIII-aa Alida Barneveld is geboren op 12-10-1868 in Doornspijk [bron: Aktenr 62], dochter van Hendrik Barneveld en Alida Houtman (zie XII-k). Alida is overleden op 28-06-1935 in Doornspijk, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 33]. Alida trouwde, 19 jaar oud, op 20-07-1888 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 15] met Reinder Schoonhoven, 26 of 27 jaar oud. Reinder is geboren in 1861 in Doornspijk. Reinder is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
XIII-ab Johanna Barneveld is geboren op 12-02-1873 in Doornspijk [bron: Aktenr 12], dochter van Hendrik Barneveld en Alida Houtman (zie XII-k). Johanna is overleden. Johanna trouwde, 19 jaar oud, op 19-05-1892 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 4] met Jan Mulder, 29 of 30 jaar oud. Jan is geboren in 1862 in Oldebroek. Jan is overleden.
XIII-ac Jantje Barneveld is geboren op 27-01-1877 in Doornspijk [bron: Aktenr 11], dochter van Hendrik Barneveld en Alida Houtman (zie XII-k). Jantje is overleden op 23-01-1926 in Doornspijk (buurtschap Zuiderrot), 48 jaar oud [bron: Aktenummer: 8]. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op 29-04-1898 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 9] met Jakob Wolfsen, 26 jaar oud. Jakob is geboren op 15-01-1872 in Oldebroek [bron: Aktenr 7]. Jakob is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
XIII-ad Barend Houtman is geboren op 12-05-1870 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), zoon van Jan Houtman (zie XII-l) en Grietje Koops. Barend is overleden op 11-02-1895 in Doornspijk (buurtschap Noorderrot), 24 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
Beroep:
Landbouwer
Barend trouwde, 23 jaar oud, op 12-04-1894 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 1] met Teuntje Palland, 21 jaar oud. Teuntje is geboren op 08-10-1872 in Kamperveen (Gem. Kampen), dochter van Teunis Palland en Willempje van Dijk. Teuntje is overleden op 02-05-1898 in Doornspijk, 25 jaar oud [bron: Aktenr 25]. Teuntje trouwde later op 23-01-1896 in Doornspijk [bron: Aktenr 4] met Mannes Bruins (geb. 1870).
Kind van Barend en Teuntje:
1 Grietje Houtman, geboren op 11-10-1894 in Doornspijk. Volgt XIV-w.
XIII-ae Grietje Kooiker is geboren in 1871 in Kampen, dochter van Gerrit Kooiker en Johanna Houtman (zie XII-m). Grietje is overleden. Grietje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 08-04-1897 in Kampen [bron: Aktenummer: 28] met Peter Vierhuis, 22 of 23 jaar oud. Peter is geboren in 1874 in Kamperveen (Gem. Kampen). Peter is overleden.
XIII-af Alida Kooiker is geboren in 1873 in Kampen, dochter van Gerrit Kooiker en Johanna Houtman (zie XII-m). Alida is overleden. Alida trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 09-04-1896 in Kampen [bron: Aktenummer: 27] met Hendrik de Goede, 20 of 21 jaar oud. Hendrik is geboren in 1875 in Genemuiden. Hendrik is overleden.
XIV-a Johannes Gerardus Houtman is geboren in 1885 in Delden Stad, zoon van Antonij Adolf Houtman (zie XIII-a) en Berendina Koenderink. Johannes is overleden op 10-07-1959 in Zeist, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 309].
Beroep:
Administrateur
Johannes trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 12-07-1921 in Hengelo (0v) [bron: Aktenummer: 120] met Hendrika Bos, 24 of 25 jaar oud. Hendrika is geboren in 1896 in Hengelo (0v), dochter van Peter Bos en Hermina Berendina ten Peze. Hendrika is overleden.
Kind van Johannes en Hendrika:
1 Antonie Adolf Houtman, geboren in 1928. Antonie is overleden op 09-10-1948 in Zeist, 19 of 20 jaar oud [bron: Aktenummer: 388]. Antonie bleef ongehuwd.
XIV-b Gerritdina Johanna Houtman is geboren op 17-08-1886 in Delden Stad, dochter van Antonij Adolf Houtman (zie XIII-a) en Berendina Koenderink. Gerritdina is overleden op 21-09-1954 in Delden Stad, 68 jaar oud [bron: Aktenr 46]. Zij is begraven in Delden. Gerritdina trouwde, 37 jaar oud, op 18-10-1923 in Delden Stad [bron: Aktenummer: 8] met Hendrik Jan Brinkatte, 39 jaar oud. Hendrik is geboren op 26-05-1884 in Hengelo (0v), zoon van Gerhardus Brinkatte en Dina Fikkert. Hendrik is overleden op 10-01-1955, 70 jaar oud. Hij is begraven in Delden.
Beroep:
Melkventer
XIV-c Johanna Houtman is geboren op 10-02-1880 in Delden Ambt, dochter van Jan Houtman (zie XIII-b) en Geertruid Truitman. Johanna is overleden op 26-08-1957 in Delden Ambt, 77 jaar oud [bron: Aktenr 15]. Zij is begraven in Delden. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 05-04-1907 in Delden Ambt [bron: Aktenummer: 5] met Gerhard Trutmans, 36 jaar oud. Gerhard is geboren op 22-09-1870 in Delden Ambt, zoon van Jan Trutmans en Anna Willemina Tijhuis. Gerhard is overleden op 29-11-1950 in Delden Ambt, 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 35].
Beroep:
Landbouwer
XIV-d Gerrit Jan Houtman is geboren op 15-06-1883 in Delden Ambt, zoon van Jan Houtman (zie XIII-b) en Geertruid Truitman. Gerrit is overleden op 02-12-1960 in Hengelo (0v), 77 jaar oud [bron: Aktenr 482]. Hij is begraven in Delden.
Beroep:
Timmerman
Gerrit trouwde, 34 jaar oud, op 24-08-1917 in Delden Ambt [bron: Aktenummer: 12] met Jansjen Hobbes, 32 jaar oud. Jansjen is geboren op 18-04-1885 in Delden Ambt, dochter van Hendrik Hobbes en Jansjen Leuierink. Jansjen is overleden op 21-01-1965, 79 jaar oud. Zij is begraven in Delden.
XIV-e Louisa Janna Houtman is geboren in 1893 in Amsterdam, dochter van Gerhardus Johannes Houtman (zie XIII-c) en Louise Catharina van Sprang. Louisa is overleden. Louisa trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 15-09-1921 in Breukelen-Nijenrode (Utr) [bron: Aktenummer: 18] met Jan Hendrik Eshuis, 27 of 28 jaar oud. Jan is geboren in 1893 in Delden Stad, zoon van Frederik Eshuis en Arendina Burgers. Jan is overleden.
XIV-f Grietje Logtenberg is geboren op 04-01-1906 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 7], dochter van Berend Logtenberg en Jannetje Houtman (zie XIII-e). Grietje is overleden op 20-12-1964 in Soest, 58 jaar oud (oorzaak: Verkeersongeluk). Grietje trouwde, 38 jaar oud, op 14-09-1944 in Zeist met Koert Ester, 45 jaar oud. Koert is geboren op 21-01-1899 in Utrecht [bron: Aktenr 180], zoon van Willem Ester en Wilhelmina Winkel. Koert is overleden op 23-02-1975 in Heemstede, 76 jaar oud.
XIV-g Gerrit Jan Houtman is geboren op 26-01-1911 om 10:00 in Heerde [bron: Aktenr 13], zoon van Harmen Houtman (zie XIII-f) en Hermina van Ommen. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijmeijer (herbergier) en Berend Smit (smid). Gerrit is overleden op 16-03-2002 in Heerde, 91 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Gerrit trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1945 met Aaltje Johanna van Ommen, ongeveer 33 jaar oud. Aaltje is geboren op 14-04-1912 in Heerde [bron: Aktenr 51], dochter van Jan van Ommen en Gerritje Gelderman. Aaltje is overleden op 17-11-2008 in Heerde, 96 jaar oud. Zij is begraven op 22-11-2008 in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Harmen (Harry) Houtman, geboren op 02-08-1946 in Heerde. Volgt XV-a.
2 Niet openbaar. Volgt XV-b.
XIV-h Niet openbaar, dochter van Harmen Houtman (zie XIII-f) en Hermina van Ommen. Zij trouwde met Sarris van der Scheer. Sarris is geboren op 13-07-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Sarris van der Scheer en Jennigje Broekhuis. Sarris is overleden.
Kinderen van Niet openbaar en Sarris:
1 Niet openbaar. Volgt XV-c.
2 Sarris van der Scheer, geboren op 27-07-1959 in Wapenveld (Gem. Heerde). Sarris is overleden op 03-11-2012 in Beekbergen (Gem. Apeldoorn), 53 jaar oud. Hij is begraven op 09-11-2012 in Wapenveld (Kwartelweg). Sarris bleef ongehuwd.
3 Niet openbaar. Volgt XV-d.
XIV-i Aaltje Houtman is geboren op 24-01-1917 in Heerde [bron: Aktenr 13], dochter van Frederik Houtman (zie XIII-g) en Neeltje IJzerman. Aaltje is overleden op 02-06-1990, 73 jaar oud. Zij is begraven in Emmeloord. Aaltje trouwde met Marinus Begthel. Marinus is geboren op 20-12-1918. Marinus is overleden op 23-10-2006, 87 jaar oud. Hij is begraven in Emmeloord.
XIV-j Gerrit Jan Houtman is geboren op 06-12-1918 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 224], zoon van Jan Willem Houtman (zie XIII-h) en Jennigje van Ommen. Gerrit is overleden op 20-05-1989 in Heerde, 70 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Vrachtrijder
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 01-05-1946 in Arnhem met Cornelia Jacoba Johanna de Beus, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 09-12-1921 in Arnhem, dochter van Gerrit de Beus en Antje de Gooijer. Cornelia is overleden op 27-02-2002 in Heerde, 80 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Gerrit en Cornelia:
1 Niet openbaar.
2 Jan Willem Houtman, geboren op 14-02-1952. Volgt XV-e.
XIV-k Egbertje (Bets) Houtman is geboren op 26-07-1931 in Heerde, dochter van Jan Willem Houtman (zie XIII-h) en Jannetje Jonker. Bets is overleden op 04-03-2019 in Heerde, 87 jaar oud. Zij is begraven op 09-03-2019 in Heerde (Engelmanskamp). Bets trouwde met Paulus van Dorp. Paulus is geboren op 20-12-1929 in Epe. Paulus is overleden op 08-07-2022 in Heerde, 92 jaar oud. Hij is begraven op 14-07-2022 in Heerde (Engelmanskamp).
XIV-l Henrietha Louisa Houtman is geboren op 21-11-1899 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 5248], dochter van Jan Houtman (zie XIII-m) en Mietje Schutte. Henrietha is overleden. Henrietha trouwde, 20 jaar oud, op 01-09-1920 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1311] met Johannes Adrianus Hendrikus Antonius Geermans, 34 of 35 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 11-04-1925. Johannes is geboren in 1885, zoon van Adrianus Geermans en Cornelia Bernardina Buiteman. Johannes is overleden.
Beroep:
Glashandelaar
XIV-m Elsje Houtman is geboren in 1903, dochter van Jan Houtman (zie XIII-m) en Mietje Schutte. Elsje is overleden. Elsje trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 27-07-1921 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1116] met Jacobus Hendricus Vergeest, 20 of 21 jaar oud. Jacobus is geboren in 1900, zoon van Henricus Vergeest en Hendrika Francina Schouten. Jacobus is overleden.
Beroep:
Groentenhandelaar
XIV-n Jan Hendrik Houtman is geboren op 05-01-1906 in Zwolle [bron: Aktenr 21], zoon van Jan Houtman (zie XIII-m) en Mietje Schutte. Jan is overleden.
Beroep:
Timmerman
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 13-04-1932 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 426] met Hendrika Helena Streumer, 23 of 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 18-08-1936. Hendrika is geboren in 1908, dochter van Johannes Streumer en Hendrika Helena Camu. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde voorheen op 05-10-1927 in Utrecht met Willem van Geffen. Dit huwelijk werd ontbonden op 16-02-1931 in Utrecht.
XIV-o Hendrika Houtman is geboren in 1912, dochter van Jan Houtman (zie XIII-m) en Mietje Schutte. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 16 of 17 jaar oud, op 18-12-1929 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1757] met Willem Jansen, 22 of 23 jaar oud. Willem is geboren in 1906, zoon van Johannes Jansen en Hendrina Sloffer. Willem is overleden.
Beroep:
Kapper
XIV-p Pieter Willem Houtman is geboren op 06-05-1900 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 2085], kind van Pieter Willem Houtman (zie XIII-n) en Jannetje Wilhelmina Frederika Verhulst. Pieter is overleden.
Beroep:
Bankwerker
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 10-09-1930 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1328] met Sophia Helena Keij, 30 jaar oud. Sophia is geboren op 23-06-1900 in ’s Gravenhage, kind van Dirk Keij en Cornelia Verbeek. Sophia is overleden.
XIV-q Johan Arnold Houtman is geboren op 02-04-1900 in Den Haag [bron: Aktenr 1571], zoon van Johan Arnold Houtman (zie XIII-p) en Akke Blinksma (Attes). Johan is overleden. Johan trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1922 in Schoonhoven (ZH) [bron: Aktenr 15] met Aaltje Brouwer, 18 of 19 jaar oud. Aaltje is geboren in 1903, dochter van Hendrik Brouwer en Gerrigje Borst. Aaltje is overleden.
XIV-r Petronella Maria Geertruida Houtman is geboren op 09-03-1904 in Den Haag [bron: Aktenr 1290], dochter van Johan Arnold Houtman (zie XIII-p) en Akke Blinksma (Attes). Petronella is overleden. Petronella trouwde, 27 jaar oud, op 05-08-1931 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1045] met Hermanus Gerardus van Teijlingen, 25 jaar oud. Hermanus is geboren op 23-08-1905 in ’s Gravenhage, zoon van Hermanus van Teijlingen en Geertruida Keijzer. Hermanus is overleden.
Beroep:
Kantoorbediende
XIV-s Henrietta Louisa Houtman is geboren op 04-09-1900 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 3978], dochter van Alexander Houtman (zie XIII-q) en Hendrika Helena Jebbink. Henrietta is overleden op 07-12-1951 in ’s Gravenhage, 51 jaar oud [bron: Aktenr 2315]. Henrietta trouwde, 22 jaar oud, op 03-01-1923 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 5] met Franciscus Johannes van der Wansem, 23 of 24 jaar oud. Franciscus is geboren in 1899, zoon van Johannes Jacobus van der Wansem en Clasina Pieternella Wouterse. Franciscus is overleden.
Beroep:
Bouwkundig opzichter
XIV-t Hendrika Helena Houtman is geboren op 01-08-1904 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 3755], dochter van Alexander Houtman (zie XIII-q) en Hendrika Helena Jebbink. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op 13-11-1929 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1654] met Louis Cornelis Willem Poerstamper, 25 of 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrika en Louis was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Egbertus Overweg (leraar Duits) en Franciscus Johannes van der Wansem (bouwkundig opzichter). Louis is geboren in 1903, zoon van Hermanus Poerstamper en Catharina Anna Hamel. Louis is overleden.
Beroep:
Scheikundige
XIV-u Martina Susanna Houtman is geboren op 27-04-1910 in Pasoeroean (Indonesie), dochter van Pieter Willem Houtman (zie XIII-u) en Martina Johanna Wijt. Martina is overleden in 2002 in Laren (NH), 91 of 92 jaar oud. Martina trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1936 in ’s Gravenhage met Hendrik Nicolaas Companjen, 25 of 26 jaar oud. Hendrik is geboren in 1910 in Semarang (Java), zoon van Nicolaas Companjen en Anne Marie Jeanne Hissink. Hendrik is overleden op 17-04-1938 in Den Haag, 27 of 28 jaar oud [bron: Aktenr 111].
XIV-v Hermanus Johannes Houtman is geboren op 29-03-1912, zoon van Pieter Willem Houtman (zie XIII-u) en Martina Johanna Wijt. Hermanus is overleden.
Notitie bij Hermanus: Laan van Nieuw Oosteinde 159, Voorburg
Beroep:
Mijningenieur
Hermanus trouwde, 22 jaar oud, op 26-06-1934 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 225] met Hillegonda Margaretha Jellema, 22 jaar oud. Hillegonda is geboren op 29-03-1912 in Delft [bron: Aktenr 252], dochter van Auke Jellema en Margaretha Catharina Spaans. Bij de geboorteaangifte van Hillegonda was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik van Velzen en Jacobus Charles Brink. Hillegonda is overleden op 08-03-1944 in Delft, 31 jaar oud.
Notitie bij Hillegonda: Geboren in de Voorstraat 35
In 1947 wonende Laan van Nieuw-Oosteinde 159, Voorburg;
XIV-w Grietje Houtman is geboren op 11-10-1894 in Doornspijk [bron: Aktenr 88], dochter van Barend Houtman (zie XIII-ad) en Teuntje Palland. Grietje is overleden in 1944 in Ottawa County, Michigan, 49 of 50 jaar oud. Zij is begraven in Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa, Michigan. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 10-02-1915 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenummer: 1] met Albert Evink, 25 jaar oud. Albert is geboren op 04-08-1889 in Doornspijk [bron: Aktenr 71], zoon van Teunis Evink en Engeltje van ’t Hul. Albert is overleden in 1956 in USA, 66 of 67 jaar oud. Hij is begraven in Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa, Michigan, Usa.
XV-a Harmen (Harry) Houtman is geboren op 02-08-1946 in Heerde, zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XIV-g) en Aaltje Johanna van Ommen. Harry is overleden op 10-12-1999 in Heerde, 53 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Harry trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Harry en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
XV-b Niet openbaar, zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XIV-g) en Aaltje Johanna van Ommen. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
4 Niet openbaar.
5 Niet openbaar. Volgt XVI.
XV-c Niet openbaar, dochter van Sarris van der Scheer en Niet openbaar (zie XIV-h). Zij trouwde met Jan Liefers. Jan is geboren op 15-09-1952 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Liefers en Janna Hendrika Marskamp. Jan is overleden op 23-08-2009 in Wapenveld (Gem. Heerde), 56 jaar oud. Hij is begraven op 28-08-2009 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Niet openbaar en Jan:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
XV-d Niet openbaar, zoon van Sarris van der Scheer en Niet openbaar (zie XIV-h). Hij trouwde met Niet openbaar.
XV-e Jan Willem Houtman is geboren op 14-02-1952, zoon van Gerrit Jan Houtman (zie XIV-j) en Cornelia Jacoba Johanna de Beus. Jan is overleden op 07-07-2010 in Heerde, 58 jaar oud. Hij is begraven op 17-07-2010 in Heerde (Engelmanskamp). Jan trouwde met Corrie Rooiman. Corrie is geboren op 06-09-1956 in Neede (Gld). Corrie is overleden op 27-07-2015 in Heerde, 58 jaar oud. Zij is begraven op 01-08-2015 in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Jan en Corrie:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
XVI Niet openbaar, dochter van Niet openbaar (zie XV-b) en Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar. Hij is een zoon van Geert van Olst en Willy Maat.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 22-10-2020 14:17:10 door P. Heres