Verhoor van Coenraad Mertens na het stelen van een koekepan