Auteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

Parenteel Heres

Deze familie heeft in de Zuid-Oost hoek van Friesland gewoond (zie plattegrond).
Ze hebben daar veelal aan turfafgravingen gedaan en kanalen gegraven.
Vanaf ca 1750 zijn ze vertrokken naar Abcoude/Baambrugge e.o.
Ook daar hebben velen gewerkt in de turfafgravingen.
Vele kinderen hebben later een betere baan gehad (zie de beroepen bij diverse personen)
Ongeveer 1822 zijn ze vertrokken naar Smilde daar hebben ze niet lang gewoond want in 1848 vertrokken ze naar de Veluwe en enkelen naar Groningen.
Vanaf 1900 zijn er enkelen vertrokken naar Enschede e.o. waarschijnlijk om te werken in de textiel.
De meesten van deze familie wonen nu nog op de Veluwe.

De naam HERES is afkomstig van HERE wat betekent MAN.
Zie de eerste voorvaderen die de naam HERE hadden.

I Jan Tijaerdts (Tjeerds) is geboren omstreeks 1590 in Tjerkgaast. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Gestandaardiseerde namen: JAN TJEERDS en AALTJE HERES
Jan trouwde [bron: Trouwregister Gerecht Doniawerstal, Aktenr 185] met Aall (Aaltje) Heredr (Heres). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-04-1619 in Doniawerstal (Frl) [bron: Trouwregister Gerecht Doniawerstal 1601-1632 Inventarisnr.: 207]. Aaltje is geboren omstreeks 1595 in buurtschap de Scharren (Gem.Doniawerstal). Aaltje is overleden.
Kind van Jan en Aaltje:
1 Heere Jans, geboren omstreeks 1622. Volgt II.
1660  II Heere Jans is geboren omstreeks 1622, zoon van Jan Tijaerdts (Tjeerds) (zie I) en Aall (Aaltje) Heredr (Heres). Heere is overleden vóór 22-05-1670 in buurtschap de Scharren (Gem.Doniawerstal), ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij Heere: Heere Jans woonde voor 1670 in de Scharren onder Nijega (gemeente
Doniawerstal).
Heere trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1650 met Ebeltien Uilkes, ongeveer 20 jaar oud. Ebeltien is geboren omstreeks 1630 in Joure, dochter van Uilke??? en NN. Ebeltien is overleden vóór 18-05-1675 in buurtschap de Scharren (Gem.Doniawerstal), ten hoogste 45 jaar oud [bron: Weesboek Doniawerstal 1661-1693, akte nr. 319, folio 568 d.d. 29 mei 1675]. Ebeltien trouwde later in 1670 [bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)] met Eise Uilkes (geb. ±1630).
Notitie bij Ebeltien: Weesboek Doniawerstal 1661-1693, akte nr. 319, folio 568 d.d. 29 mei 1675: Inventarisatie ten sterfhuize van Ebel Uilkes (weduwe van Heere Jans) wonende in de Scharren (onder Nijega Doniawerstal). Tevens akte nr. 313 fol. 561 d.d. 3 augustus 1676, en nr. 341 folio 22 d.d. 16 april 1679.
Ebeltien Uilkes is na het overlijden van haar eerste man Heere Jans nog getrouwd geweest met Eise Uilkes
Kinderen van Heere en Ebeltien:
1 Acke (Aukje) Heeres, geboren omstreeks 1652 in buurtschap de Scharren (Gem.Doniawerstal). Aukje is overleden.
2 Uilke Heeres, geboren omstreeks 1655 in buurtschap de Scharren (Gem.Doniawerstal). Volgt III-a.
3 Tjeerd Heeres, geboren omstreeks 1657 in buurtschap de Scharren (Gem.Doniawerstal). Volgt III-b.
4 Hiske Heeres, geboren omstreeks 1658 in buurtschap de Scharren (Gem.Doniawerstal). Hiske is overleden.
5 Heere Heres, geboren in 1670 in Joure. Hij is gedoopt op 22-05-1670 in Joure/Westermeer/Snikzwaag [bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)]. Heere is overleden.
1698 en 1728  III-a Uilke Heeres is geboren omstreeks 1655 in buurtschap de Scharren (Gem.Doniawerstal), zoon van Heere Jans (zie II) en Ebeltien Uilkes. Uilke is overleden. Uilke trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1685 met Geertien Roelofs, ongeveer 25 jaar oud. Geertien is geboren omstreeks 1660 in Katlijk (Friesland), dochter van Roelof Jelles en Hil Rieuwerts. Geertien is overleden.
Kinderen van Uilke en Geertien:
1 Heere Uilkes, geboren omstreeks 1688 in Katlijk (Schoterland). Volgt IV-a.
2 Roel Uilkes, geboren omstreeks 1689 in Katlijk (Schoterland). Roel is overleden na 1728, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Roel: Bijzonderheden:
Locatie: Katlijk
Stemnr.: 30
Aantal stemmen: 1

Eigenaar voor 1/2, en gebruiker voor ’t geheel
Uilke Heeres
Eigenaar voor 1/4
Roel Uilkes
Eigenaar voor 1/4
Rieuwert Roelofs


Bronvermelding

Stem- en floreenkohieren 1728, inventarisnummer 3519
Gemeente: Schoterland
Periode: 1728
Beroep:
Koopman te Mildam
3 Ybeltje Uilkes, geboren omstreeks 1690 in Katlijk (Schoterland). Volgt IV-b.
4 Akke Uilkes, geboren omstreeks 1691 in Katlijk (Schoterland). Volgt IV-c.
5 Hiltien Uilkes, geboren omstreeks 1692 in Katlijk (Schoterland). Volgt IV-d.
6 Jan Uilkes, geboren omstreeks 1694 in Katlijk (Schoterland). Volgt IV-e.
IV-a Heere Uilkes is geboren omstreeks 1688 in Katlijk (Schoterland), zoon van Uilke Heeres (zie III-a) en Geertien Roelofs. Heere is overleden vóór 08-05-1760, ten hoogste 72 jaar oud. Heere:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-12-1713 in Heerenveen [bron: DTB nr: 598, 1673 - 1743 Attestatie afgegeven 9 december 1713,] met Auckien (Aukje) Rouckes, 28 of 29 jaar oud. Aukje is geboren in 1684 in Heerenveen, dochter van Rouke Jarichs en Hiltje Iebeles. Zij is gedoopt op 13-04-1684 in Joure/Westermeer/Snikzwaag [bron: Doop Herv. gem. 1643-1743 DTB: 358]. Aukje is overleden vóór 1720, ten hoogste 36 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 05-05-1720 in Joure [bron: DTB nr: 360, 1637 - 1744 Trouwregister Hervormde gemeente Joure-Westermeer-Snikzwaag,] met Oentje Yges, 24 of 25 jaar oud. Oentje is geboren in 1695 in buurtschap de Scharren (Gem.Doniawerstal), dochter van Yge (Iege) Hylckes/Hielkes en Antie (Antje) Rinties. Zij is gedoopt op 05-12-1695 in Joure/Westermeer/Snikzwaag [bron: Doop Herv. gem. 1643-1743 DTB: 358]. Oentje is overleden na 08-05-1760, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Oentje: Foto akte 1364; folio 655 dd. 8-5-1760: Procuratie van Oentje Yges weduwe van Heere Ulkes op dhr. B. Munnich secretaris te Joure in Friesland
(Bron: Utrechts archief, toegang 34-1; Abcoude, inv.nr. 17; Abcoude, index op het protocol en de minuten van notaris Antipas Tradeé 1758-1760)
Dit betekent dat Oentje na 1760 is overleden en Heere voor 1760
Notitie bij overlijden van Oentje: Foto akte 1364; folio 655 dd. 8-5-1760: Procuratie van Oentje Yges weduwe van Heere Ulkes op dhr. B. Munnich secretaris te Joure in Friesland
(Bron: Utrechts archief, toegang 34-1; Abcoude, inv.nr. 17; Abcoude, index op het protocol en de minuten van notaris Antipas Tradeé 1758-1760)
Kinderen van Heere en Oentje:
1 Geertje Heeres, geboren in 1721 in Joure. Zij is gedoopt op 23-03-1721 in Joure/Westermeer/Snikzwaag [bron: Doop Herv. gem. 1643-1743 DTB: 358]. Geertje is overleden vóór 1723, ten hoogste 2 jaar oud.
2 Uleke (Uilke) Heeres, geboren in 1722 in Joure. Volgt V-a.
3 Geertje Heeres, geboren in 1723 in Joure. Zij is gedoopt op 26-09-1723 in Joure/Westermeer/Snikzwaag [bron: Doop Herv. gem. 1643-1743 DTB: 358]. Geertje is overleden.
4 Yge (Iege) Heeres, geboren in 1725 in Joure. Hij is gedoopt op 10-05-1725 in Joure/Westermeer/Snikzwaag [bron: Doop Herv. gem. 1643-1743 DTB: 358]. Iege is overleden vóór 1731, ten hoogste 6 jaar oud.
5 Antie (Antje) Heeres, geboren in 1727 in Joure. Zij is gedoopt op 23-02-1727 in Joure/Westermeer/Snikzwaag [bron: Doop Herv. gem. 1643-1743 DTB: 358]. Antje is overleden.
6 Ige (Iege) Heeres, geboren in 1731 in Joure. Volgt V-b.
 
9-4-1774  V-a Uleke (Uilke) Heeres is geboren in 1722 in Joure, zoon van Heere Uilkes (zie IV-a) en Oentje Yges. Hij is gedoopt op 08-03-1722 in Joure/Westermeer/Snikzwaag [bron: Doop Herv. gem. 1643-1743 DTB: 358]. Uilke is overleden op 01-03-1780 in Nieuwer Sluis, 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Uilke: Hij is later vertokken naar Nieuwersluys
Op 12-11-1750 woonde hij in Amsterdam aan de Ouwe Schans Oostzijde in de stal van de heer Bontekooning. Daar hebben ze niet lang gewoond want Augustus 1751 wordt dochter Antie in Abcoude geboren.
Dit heb ik op kunnen maken uit een bedankbrief van 12 November die hij stuurde naar Tjeerd Jeens (Tjeerd was een Mr brouwer uit Heerenveen) om hem te bedanken voor het geleende geld.

 (zie bij foto's familie Heres voor de brief)

Beroep:
Castelain in ’t gerechtshuys te Abcoude
Uilke:
(1) trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 19-04-1750 in Amsterdam met Anna Brouwer, 23 of 24 jaar oud. Anna is geboren in 1726 in Amsterdam [bron: 50 p. 116 (folio 58v) nr. 2], dochter van Hendrik Brouwer en Elisabeth Koeleman. Zij is gedoopt op 13-02-1726 in Amsterdam. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Jan Brouwer en Johanna Brouwer. Anna is overleden vóór 1760, ten hoogste 34 jaar oud.
Notitie bij Anna: Gedoopt door pastor Thomas van Son in de Nieuwe kerk te Amsterdam
(2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 04-09-1760 in Abcoude [bron: Algemeen Toegangnr: 45 Inventarisnr: 14] met Anna Maria Holthuisen. Anna is geboren in Amsterdam. Anna is overleden na 1793.
Kinderen van Uilke en Anna (1):
1 Antje Heeres, geboren in 1751 in Abcoude [bron: 25p 367 (folio 184) #2 (Amsterdam)]. Zij is gedoopt op 20-08-1751 in Amsterdam. Bij de doop van Antje was de volgende getuige aanwezig: IJge Heeres en Aafke IJges. Antje is overleden vóór 1752, ten hoogste 1 jaar oud.
Notitie bij Antje: Gedoopt in de Hervormde Oude Kerk in Amsterdam door Ds. Rutgerus Perizonus
2 Antje Heeres, geboren in 1752 in Abcoude. Volgt VI-a.
3 Johannes (Jan) Heeres, geboren op 04-11-1754 in Abcoude. Volgt VI-b.
4 Elisabeth Heeres, geboren op 16-09-1759 in Abcoude. Volgt VI-c.
Kinderen van Uilke en Anna (2):
5 IJge Heeres, geboren op 09-08-1761 in Abcoude. Bij de geboorteaangifte van IJge was de volgende getuige aanwezig: Antje Heeres. IJge is overleden vóór 1767, ten hoogste 6 jaar oud.
6 Anna Maria Heeres, geboren op 08-07-1764 in Baambrugge. Anna is overleden.
7 Geertje Heeres, geboren omstreeks 1765 in Baambrugge. Geertje is overleden.
8 Ige Heeres, geboren op 05-04-1767 in Joure. Volgt VI-d.
VI-a Antje Heeres is geboren in 1752 in Abcoude, dochter van Uleke (Uilke) Heeres (zie V-a) en Anna Brouwer. Zij is gedoopt op 05-11-1752 in Abcoude. Bij de doop van Antje was de volgende getuige aanwezig: Johan van Santen en Trijntje Brouwer. Antje is overleden. Antje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 13-07-1777 in Abcoude met Laurens van Weeningen, ongeveer 38 jaar oud. Laurens is geboren omstreeks 1739 in Abcoude. Laurens is overleden op 10-12-1804 in Abcoude, ongeveer 65 jaar oud.
6-5-1791  VI-b Johannes (Jan) Heeres is geboren op 04-11-1754 in Abcoude, zoon van Uleke (Uilke) Heeres (zie V-a) en Anna Brouwer. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Trijntje Brouwer. Hij is gedoopt op 10-11-1754 in Abcoude. Jan is overleden na 1815, minstens 61 jaar oud.
Notitie bij Jan: Schuldbekentenis - f 1.200,- ter voldoening van wisselbrief
Datering: 22-10-1784
Aktenummer: 15
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: Z. C. VAN LEENE
Samenvatting: f 1.200,- ter voldoening van wisselbrief
Personen: Schuldenaar: (Johannes) Jan Heeres
Woonplaats: Abcoude
Borg: Gerard Cramer, schoonvader
Woonplaats: Utrecht
Borg: Anna Maria Holthuysen, stiefmoeder wed. Ulke Heres, vader
Woonplaats: Nieuwersluys
Schuldeiser: Daniel Stephan
Woonplaats: Amsterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U207a019.


Borgtocht - voor een plecht groot f.4000-0-0 gepasseerd door hun schoonzoon Johannes Heeres, gehuwd met Johanna Berendina Cramer, kastelein te Abcoude, gevestigd op zyn huis en herberg het Fortuyn aldaar, verbindt zy haar erfportie uit de nalatenschap van Hillegonda
Datering:
24-11-1789
Aktenummer:
98
Datum:
24-11-1789
Soort akte:
Borgtocht
Rol:
Genoemd
Samenvatting:
voor een plecht groot f.4000-0-0 gepasseerd door hun schoonzoon Johannes Heeres, gehuwd met Johanna Berendina Cramer, kastelein te Abcoude, gevestigd op zyn huis en herberg het Fortuyn aldaar, verbindt zy haar erfportie uit de nalatenschap van Hillegonda
Notaris:
T. KOPPEN
Personen:

Borg: Berendina Herpeslager
Voornaam: Berendina
Achternaam: Herpeslager
Rol in akte: Borg
Echtgenoot: geh. met Gerardus Cramer
Woonplaats: Utrecht

Belanghebbende: Arie Sol
Voornaam: Arie
Achternaam: Sol
Rol in akte: Belanghebbende
Aktedatum:
24-11-1789
Bijzonderheden:
in de marge: cassatie d.d. 1-9-1804
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U270a010

Het ziet er naar uit dat Jan Heeres mede door leningen en schade tijdens de inval van de Fransen het hoofd niet boven water heeft kunnen houden

VERKOOP VAN DE HERBERG ’T FORTUIN


01-03-1792 Advertentie in de Amsterdamsche Courant

Op Maandag den 5den Maart, des voormiddags ten 10 uuren, zal in de Audiëntie van den Ed. Hove van Utrecht, by Decreet (om gereed Geld) worden geveild en verkogt : zekere van ouds vermaarde en wel ter Neeringstaand

HERBERG met zyn ERVE, STALLINGEN, TUIN en TUINHUIZEN, genaamd HET FORTUIN.

Item een TUIN en TUINHUIS, genaamd NIEUWERLUST, staande naast elkanderen in den Dorpe van Abcoude, Bosset’s Gerecht; bewoond wordende by den Gecondd. JAN HEERES; breeder by affiges.de Biljetten en nader onderricht is te bekomen ten Comptoiren van de Procureurs W. GEERLING; N. W. BUDDINGH en H. J. VAN LOENEN; of van den Pander JOH. VAN NOORT, allen binnen Utrecht.

RHC Breukelen Dorpsgerechten 16 nr 18 05-03-1792

Verkoper : Jan Heeres

Koper : Anthony Waijon

Prijs : fl 9.000,--

Zeekere huisinge en erve met stallingen, tuin, tuinhuizen daartegen over en bij staande. Met alle de bebouwingen en beplantingen van dien.
Zijnde een herberg genaamd De Fortuijn. Staande en gelegen in Abkoude
Bossets gerecht. Daar het volgende perceel ten zuiden en de erven
Hendrik du Trou ten noorden en naast belend zijn.
En de stallinge, tuin en tuinhuizen tot dit perceel gehorende en over dezelve gelegen. Belend ten zuiden het Marktveld van Abkoude en ten noorden d’erven Florens Eilbracht. Belast met twee plechten één groot fl 9.000,-- en de andere fl 4.000,--. Getekend Oud nr 50 nieuw nr 40.

Publicatie in Delpher
1795 J. Heeres dient een schadeclaim in vanwege plundering bij de inval van de Fransen. Groot ƒ 1.281:0:-
Beroep:
Gerechtsbode en kastelein van herberg het Fortuyn
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 23-04-1780 in Abcoude [bron: Algemeen Toegangnummer: 45 Inventarisnummer: 14 Soort bron: Trouwboek Pagina: 135v] met Johanna Barendina Cramer, 17 of 18 jaar oud. Johanna is geboren in 1762 in Utrecht, dochter van Gerardus Cramer en Berendina Herpeslager. Zij is gedoopt op 02-10-1762 in Utrecht. Johanna is overleden op 06-08-1793 in Abcoude, 30 of 31 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Gedoopt in de Jacobikerk
Overleden in de Hoornstraat
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Jan Martinus Heeres, geboren op 04-02-1780 in Abcoude. Jan is overleden in 1781, 0 of 1 jaar oud. Hij is begraven op 03-04-1781 in Abcoude.
2 Uleke Johannes Heeres, geboren in 1781 in Abcoude. Bij de geboorteaangifte van Uleke was de volgende getuige aanwezig: Anna Maria Holthuizen. Hij is gedoopt op 04-02-1781 in Abcoude. Uleke is overleden vóór 1782, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Uleke Johannes Heeres, geboren op 15-12-1782 in Abcoude-Proostdij. Bij de geboorteaangifte van Uleke was de volgende getuige aanwezig: Anna Maria Holthuizen. Uleke is overleden in 1803, 20 of 21 jaar oud. Hij is begraven op 21-10-1803 in Abcoude-Proosdij.
4 Gerhardus Heeres, geboren op 27-02-1785 in Abcoude. Bij de geboorteaangifte van Gerhardus was de volgende getuige aanwezig: Barendina Harpenslager. Gerhardus is overleden vóór 1786 in Abcoude, ten hoogste 1 jaar oud.
5 Gerhardus Heeres, geboren op 13-08-1786 in Abcoude-Proostdij. Gerhardus is overleden.
6 Ige Heeres, geboren op 20-01-1790 in Abcoude. Volgt VII.
7 Nicolaas Antonie Heeres, geboren in 1792. Hij is gedoopt op 23-05-1792 in Utrecht. Bij de doop van Nicolaas was de volgende getuige aanwezig: Berendina Herpenslager (grootmoeder). Nicolaas is overleden.
Notitie bij Nicolaas: In 1810 geregistreerd als militair in ’s Gravenhage.
Landmacht: Supplementen Stamboeken Bataafs-Franse tijd 1795-1810
8 Gerarda Barendina Heeres, geboren omstreeks 1793. Gerarda is overleden in 1807, ongeveer 14 jaar oud. Zij is begraven op 03-12-1807 in Abcoude-Proosdij.
VII Ige Heeres is geboren op 20-01-1790 in Abcoude, zoon van Johannes (Jan) Heeres (zie VI-b) en Johanna Barendina Cramer. Hij is gedoopt op 24-01-1790 in Abcoude. Ige is overleden op 23-11-1851 om 09:00 in Veenhuizen (Gem. Norg), 61 jaar oud [bron: Aktenr 177]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1851. Bij de overlijdensaangifte van Ige was de volgende getuige aanwezig: Laurents Vrieze en Johannes van de Ven. Hij is begraven in Abcoude.
Notitie bij Ige:  In de kantlijn van een akte stond een aantekening:
Ige Heeres verdronken den 24 november 1851.
Verdronken? In de Veenhuizer hoofdvaart   

Waarschijnlijk heeft hij turf gegraven in de grensstreek van Noord-Holland en Utrecht.
Ige is tot zijn dood in Veenhuizen gebleven. (maar niet meer in de kolonie)
Voor brieven uit de strafkolonie zie: http://allekolonisten.nl/nl/

Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Ige Heeres, geboren op 20-01-1790; plaats van herkomst: Abkoude; godsdienst: gereformeerd.; aangekomen op 18-07-1822; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenvader; vertrokken op 31-08-1822.
Uit de contributie van het Arr. Amsterdam.
Op aankomstdatum geplaatst in kolonie II, Wilhelminaoord.
Op 31-08-1822 naar Ommerschans. Hier werden landlopers en bedelaars opgesloten en aan het werk gezet. Maar ook kolonisten konden hier terechtkomen, bijvoorbeeld als straf voor drankmisbruik, ontucht, verkwisting, brutaliteit of desertie.
Maar waarom? Wat heeft hij dan voor vreselijks gedaan dat hij zo zwaar gestraft wordt?
We hebben geen idee. De raad van tucht bestaat in dit stadium van de koloniale geschiedenis nog niet, het zal een individuele beslissing van de hoogste gezagsdrager zijn. En dat is niet directeur Wouter Visser, want die heeft ’uit hoofde van buitengewone famille zaken een verlof van 14 dagen’ gekregen. Zijn plek wordt ad interim overgenomen door de adjunct-directeur voor de administratie Gijsbert Falck, en die is - in tegenstelling tot Visser - niet zo’n brievenschrijver. Het maandblad de Star vermeldt slechts: ’De kolonisten volharden in hun goed gedrag.’
Dus we tasten volledig in het duister!
Met de geboorte van Jacob woonde hij nog in de maatschappij van Weldadigheid in het 1e etablisemeent. Hij kon al wel schrijven want hij tekent onder alle akte’s
Op 14-09-1824 is het gezin van huis nummer 84 in Ommerschans naar Veenhuizen verhuist nr. 15, dit waren arbeidershuizen. De arbeidershuizen was een woning van 4.20 bij 4.70 meter, en daar leefde Ige met zijn gezin van 10 kinderen in.
Niet weer terug in vrij kolonie.
Op 13 Jini 1853 verlaten Trijntje Pieters, nu aangeduid als de weduwe Heeres, en dochter Johanna Margaretha de kolonie Veenhuizen.

Nederland was in het begin van de negentiende eeuw, na de Franse overheersing, sterk verarmd. Veel gezinnen leefden in de steden en op het platteland in kommervolle situaties.
Voor de kolonisten betekende plaatsing in de zogenaamde “vrije kolonies” een geweldige ingreep in hun leven. Velen werden vanuit de grote stad ‘overgeplant’ in een voor hen vreemde omgeving als het Drentse platteland. Sommigen wisten zich goed te redden, maar anderen keerden weer graag terug naar de plaats van herkomst

In 1822 werd er een bedelaarskolonie gesticht door de in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid. Deze Maatschappij had als doel paupers, bedelaars, landlopers, wezen en vondelingen op te voeden tot ’zedelijkheid en een eerlijk zelfbestaan’, door hen onder te brengen in landbouwkolonies op te ontginnen gronden. De eerste drie kolonies (Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelmina’s oord) waren voor bewoners die zich vrijwillig verbonden om te worden opgeleid tot zelfstandige pachtboeren.

Beroep:
Arbeider
Ige trouwde, 20 jaar oud, op 13-01-1811 in Abcoude [bron: Algemeen Toegangnr: 45 Inventarisnr: 15] met Trijntje Pieterse, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op 31-07-1790 in Indijken (Friesland) [bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag], dochter van Pieter Pieterse (Dirkse) en Dieuwke Sibles. Zij is gedoopt op 22-08-1790 in Langweer. Trijntje is overleden op 17-02-1865 om 06:00 in Vinkeveen en Waverveen, 74 jaar oud [bron: Aktenr: 20+18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1865. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Anthony Smeenk (schoonzoon) en Arend van ’t Kooij. Zij is begraven in Abcoude.
Notitie bij Trijntje: Trijntje Pieters vader heette Pieter Dirks/Derks (of Durks) en daarom werd het in Utrecht de ene keer Pietersen en de andere keer Dirksen/Derksen.

Ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenmoeder, aangekomen op 18-07-1822; ; vertrokken op 31-08-1822.

Ze is na het overlijden van haar man van Veenhuizen naar haar zoon Sibble in Heerde gegaan. Overleden in Vinkeveen en Waverveen Wijk C nr 305
Kinderen van Ige en Trijntje:
1 Johannes Heeres, geboren op 31-05-1811 in Abcoude-Baambrugge. Volgt VIII-a.
2 Pieter Heeres, geboren op 22-08-1812 in Abcoude-Baambrugge [bron: Aktenr 21]. Pieter is overleden op 18-12-1812 in Abcoude-Baambrugge, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 32]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1812.
3 Johanna Barendina Heeres, geboren op 24-12-1813 in Abcoude-Baambrugge [bron: Aktenr 29]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-12-1813. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: Ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistendochter, aangekomen op 18-07-1822; ; vertrokken op 31-08-1822.
4 Pieter Heeres, geboren op 06-06-1815 in Abcoude-Baambrugge. Volgt VIII-b.
5 Dieuwertje Heres, geboren op 24-06-1816 in Abcoude-Proostdij. Volgt VIII-c.
6 Sibble Heeres, geboren op 08-11-1818 in Abcoude-Proostdij. Volgt VIII-d.
7 Dirk Heeres, geboren op 27-08-1821 in Abcoude-Proostdij. Volgt VIII-e.
8 Jacob Heeres, geboren op 30-09-1824 om 22:00 in Veenhuizen (Gem. Norg) [bron: Aktenummer: 20]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1824. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Laurens Vrieze en Maarten Cornelis Huisman. Jacob is overleden op 11-09-1826 om 23:00 in Veenhuizen (Gem. Norg), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 142]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1826. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Aalbert Brand en Maarten Cornelis Huisman.
Notitie bij Jacob: Overleden in Veenhuizen in het 1e etablisement van de kolonie van Weldadigheid.
Trijntje Pieters, oud 34 jaar
op 30 SEP 1824 op de locatie Veenhuizen, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, dat de naam Jacob gekregen heeft.
9 Douwe Heeres, geboren op 05-07-1827 in Veenhuizen (Gem. Norg). Volgt VIII-f.
10 Gerarda Berendina Heeres, geboren op 29-05-1830 in Veenhuizen (Gem. Norg). Volgt VIII-g.
11 Johanna Margaretha Heeres, geboren op 28-03-1833 in Veenhuizen (Gem. Norg). Volgt VIII-h.
22-2-1815 en 22-10-1784  VIII-a Johannes Heeres is geboren op 31-05-1811 in Abcoude-Baambrugge [bron: Aktenummer: 7], zoon van Ige Heeres (zie VII) en Trijntje Pieterse. Johannes is overleden op 14-02-1896 in ’s Gravenhage, 84 jaar oud [bron: Aktenr 401]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1896. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Christiaan August Donkaarts en Engelbertus Heilbron.
Notitie bij Johannes: Ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenzoon, aangekomen op 18-07-1822; vertrokken op 31-08-1822.
Wonenende in Zutphen in Wijk A304a
Johannes was trompetter bij het 4e regiment dragonders (legerkamp Zutphen)
Beroep:
Trompetter
Johannes trouwde, 48 jaar oud, op 18-04-1860 in Zutphen [bron: Aktenummer: 30] met Elisabeth Seitzinger, 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Frederik Lieder en Michael Ruseler en Johannes Pisoo en Frederik Wiekey. Elisabeth is geboren op 15-07-1823 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 920], dochter van Johan Friedrich Seitzinger en Angeniet Walter. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Frans Teerink (flankeur) en Remco Bruins (tamboer). Elisabeth is overleden op 26-12-1904 om 18:00 in ’s Gravenhage, 81 jaar oud [bron: Aktenr 3866]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1904. Bij de overlijdensaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Evert Jan Montfoort.
Notitie bij Elisabeth: Zou Elisabeth iemand van lichte zeden zijn geweest, gezien dat ze al 6 kinderen heeft gehad voordat ze trouwde met Johannes waarvan 1 nog in leven toen ze trouwde.
Beroep:
Naaister
Kind van Johannes en Elisabeth:
1 (Stief) Barbara Rosina Seitzinger, geboren op 16-01-1850 om 09:00 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 109], dochter van Elisabeth Seitzinger. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1850. Bij de geboorteaangifte van Barbara was de volgende getuige aanwezig: Johan Karel Michael Straub en Bastiaan Heilboom. Barbara is overleden op 07-10-1867 om 03:00 in Woensel en Eckart (Nbr), 17 jaar oud [bron: Aktenr 67]. Bij de overlijdensaangifte van Barbara was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Gruijthuijsen en Arnoldus Verhoeven (beiden buren van overledene).
Notitie bij Barbara: Erkend bij huwelijk van haar moeder
VIII-b Pieter Heeres is geboren op 06-06-1815 in Abcoude-Baambrugge [bron: Aktenr 24], zoon van Ige Heeres (zie VII) en Trijntje Pieterse. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Johannes Spruijt en Steven Hendrik van Holten (zadelmaker). Pieter is overleden op 05-11-1869 om 01:00 in Coevorden, 54 jaar oud [bron: Aktenr: 54]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1869. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Christoffel Tabbert en Hendrik Scheermans.
Notitie bij Pieter: Ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenzoon, aangekomen op 18-07-1822; ; vertrokken op 31-08-1822.
Bij overlijden woonachtig in de Benthemerstraat 351
Beroep:
Voermansknecht
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 12-05-1842 in Groningen [bron: Aktenummer: 81] met Hemmechien Egges, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Hemmechien was de volgende getuige aanwezig: Jan Deddes en Jan de Groef (Pieters) en Jan Goudschaal (Pieters) en Leonardus Cornelis Fens. Hemmechien is geboren op 15-02-1817 om 03:00 in Scheemda [bron: Aktenummer 11], dochter van Matthies Andries Egges en Remke Elzes Bruggers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1817. Bij de geboorteaangifte van Hemmechien was de volgende getuige aanwezig: Johanna Barlicnkhoff (medicijndokter) en Lammert Jan Kant. Hemmechien is overleden op 21-02-1896 om 13:00 in Drouwen (Gem. Borger), 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 19]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1896. Bij de overlijdensaangifte van Hemmechien was de volgende getuige aanwezig: Jan Hoiting en Hendrik Woering (beiden buren).
Notitie bij Hemmechien: Geboren in het huis 112 te Scheemda
Kinderen van Pieter en Hemmechien:
1 Trijntje Heeres, geboren op 07-02-1843 in Groningen. Volgt IX-a.
2 Remke Heeres, geboren op 03-06-1845 in Vries. Volgt IX-b.
3 Ige Heeres, geboren op 28-02-1848 om 18:30 in Vries [bron: Aktenummer: 12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1848. Bij de geboorteaangifte van Ige was de volgende getuige aanwezig: Roelof (Jans) Horsman en Roelof (Geerts) Horsman. Ige is overleden op 07-02-1868 om 13:00 in Coevorden, 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1868. Bij de overlijdensaangifte van Ige was de volgende getuige aanwezig: Andries Kluitenberg en Carel Hendrik Antonius Douwers.
Notitie bij Ige: Overleden in de Benthemerstraat 239
Ige bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
4 Mattehus Andrehus Heeres, geboren op 06-11-1854 in Vries. Volgt IX-c.
5 Douwe Heeres, geboren op 28-04-1858 om 23:00 in Assen [bron: Aktenr 42]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1858. Bij de geboorteaangifte van Douwe was de volgende getuige aanwezig: Frank Marius Engers. Douwe is overleden op 12-08-1861 om 14:00 in Coevorden, 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1861. Bij de overlijdensaangifte van Douwe was de volgende getuige aanwezig: Carel Hendrik Antonius Dommers en Hendrik Dilling.
Notitie bij Douwe: Geboren aan de Rolderweg 386 te Assen
Overleden in de Benthemerstraat 239 te Coevorden
IX-a Trijntje Heeres is geboren op 07-02-1843 om 02:00 in Groningen [bron: Aktenummer 107], dochter van Pieter Heeres (zie VIII-b) en Hemmechien Egges. Bij de geboorteaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Zuidema (voermansknecht) en Menne Hajema. Trijntje is overleden op 23-05-1922 om 10:00 in Drouwen (Gem. Borger), 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 70]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1922. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Jan Brouwer en Lambert Eding. Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op 13-08-1870 in Coevorden [bron: Aktenummer: 16] met Albertus Scholten, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Trijntje en Albertus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jongen (zwager van de bruid) en Bernardus van Aalst en Elzo Egges en Berend Bitter. Albertus is geboren op 23-10-1844 om 19:00 in Dalen (Dr) [bron: Aktenr 84], zoon van Jan Harm Scholten (Zwart) en Johanna Sibon. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1844. Bij de geboorteaangifte van Albertus was de volgende getuige aanwezig: Roelof Boelken en Arend Wessels. Albertus is overleden op 07-10-1917 om 23:00 in Drouwen (Gem. Borger), 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 95]. Bij de overlijdensaangifte van Albertus was de volgende getuige aanwezig: Lambertus v Schoonebelt en Jan Brouwer.
Beroep:
Molenaarsknecht
Kinderen van Trijntje en Albertus:
1 Johanna Scholten, geboren op 25-08-1870 in Coevorden. Volgt X-a.
2 Hemmechien Scholten, geboren op 18-01-1872 in Coevorden. Volgt X-b.
3 Bernardus Scholten, geboren op 25-01-1874 in Sleen. Volgt X-c.
4 Remkeliena Johanna Scholten, geboren op 14-03-1876 in Sleen. Volgt X-d.
5 Evert Scholten, geboren op 07-12-1877 in Drouwen (Gem. Borger). Volgt X-e.
6 Pieter Tijo Matheus Andreus Scholten, geboren op 05-08-1879 om 02:30 in Drouwen (Gem. Borger) [bron: Aktenummer: 129]. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Roelof Vlieghuis en Martinus Stevens. Pieter is overleden op 03-01-1880 om 16:00 in Drouwen (Gem. Borger), 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 3]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Derk Ensing en Roelof Tiems.
7 Pieter Igo Matheus Andreus Scholten, geboren op 12-09-1880 om 23:00 in Drouwen (Gem. Borger) [bron: Aktenummer: 155]. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Lambert Beuving en Roelof Vlieghuis. Pieter is overleden op 30-09-1880 om 18:00 in Drouwen (Gem. Borger), 18 dagen oud [bron: Aktenummer: 91]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Roelof Tiems en Derk Ensing.
8 Pieter Scholten, geboren op 09-02-1882 in Drouwen (Gem. Borger). Volgt X-f.
9 Elisabeth Scholten, geboren op 30-08-1885 in Drouwen (Gem. Borger). Volgt X-g.
X-a Johanna Scholten is geboren op 25-08-1870 om 01:00 in Coevorden [bron: Aktenr: 47], dochter van Albertus Scholten en Trijntje Heeres (zie IX-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1870. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Berend Bitter (veldwachter) en Arend Dikhuizen (onderwijzer). Johanna is overleden op 18-07-1914 in Warmond (ZH), 43 jaar oud [bron: Aktenr 20]. Johanna trouwde, 38 jaar oud, op 31-07-1909 in Borger (Dr) [bron: Aktenr: 40] met August Frederik Knoop, 45 jaar oud. August is geboren op 03-05-1864 in Warmond (ZH) [bron: Aktenr 23], zoon van Wilhelmus Knoop en Emilie Knecht. August is overleden op 29-08-1943 in Warmond (ZH), 79 jaar oud. August trouwde later op 22-12-1915 in Bloemendaal (NH) [bron: Aktenr: 48] met Anna Vermeer (geb. 1884).
X-b Hemmechien Scholten is geboren op 18-01-1872 om 05:00 in Coevorden [bron: Aktenr: 6], dochter van Albertus Scholten en Trijntje Heeres (zie IX-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1872. Bij de geboorteaangifte van Hemmechien was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Scheerman en Gerhardus v Engen. Hemmechien is overleden op 30-04-1955 om 21:00 in Wieringermeer (NH), 83 jaar oud [bron: Aktenr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Hemmechien was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van der Male (voorganger begrafenis vereniging. Hemmechien trouwde, 25 jaar oud, op 27-03-1897 in Borger (Dr) [bron: Aktenr: 6] met Jan IJpelaar, 24 jaar oud. Jan is geboren op 29-04-1872 in Borger (Dr) [bron: Aktenr 63], zoon van Petrus IJpelaar (Drajer) en Wichertje Smit. Jan is overleden op 28-03-1955 in Dalen (Dr), 82 jaar oud [bron: Aktenr 10].
Kinderen van Hemmechien en Jan:
1 Wiechertje IJpelaar, geboren op 22-12-1897 in Dalerveen (Gem.Dalen). Volgt XI-a.
2 Trijntje IJpelaar, geboren op 14-11-1898 in Dalerveen (Gem.Dalen). Volgt XI-b.
3 Peternella IJpelaar, geboren op 31-08-1900 in Dalerveen (Gem.Dalen). Volgt XI-c.
4 Alberta IJpelaar, geboren op 26-07-1901 in Dalerveen (Gem.Dalen). Volgt XI-d.
XI-a Wiechertje IJpelaar is geboren op 22-12-1897 om 20:00 in Dalerveen (Gem.Dalen) [bron: Aktenr: 93], dochter van Jan IJpelaar en Hemmechien Scholten (zie X-b). Bij de geboorteaangifte van Wiechertje was de volgende getuige aanwezig: Bertus Kip (tapper) en Hendrik Meijering (rietdekker). Wiechertje is overleden. Wiechertje trouwde, 22 jaar oud, op 29-05-1920 in Anloo [bron: Aktenr: 31] met Markus Venema, 24 jaar oud. Markus is geboren op 30-08-1895 om 15:00 in Windeweer (Gem. Hoogezand) [bron: Aktenr 227], zoon van Jan Venema Venema en Geessien Pannenborg. Bij de geboorteaangifte van Markus was de volgende getuige aanwezig: Reinder Koekoek en Pieter Oldenziel. Markus is overleden.
XI-b Trijntje IJpelaar is geboren op 14-11-1898 in Dalerveen (Gem.Dalen) [bron: Aktenr: 95], dochter van Jan IJpelaar en Hemmechien Scholten (zie X-b). Trijntje is overleden. Trijntje is overleden op 22-10-1945 om 11:00 in Marum (Gr), 46 jaar oud [bron: Aktenr 60]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Wietze Sikkema (leedaanzegger). Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op 28-06-1919 in Marum (Gr) [bron: Aktenr: 24] met Gerben Heuker, 27 jaar oud. Gerben is geboren op 16-08-1891 [bron: Aktenr: 24] in Noorwijk (Gem. Marum), zoon van Weit Heuker en Aalje de Boer. Gerben is overleden. XI-c Peternella IJpelaar is geboren op 31-08-1900 in Dalerveen (Gem.Dalen) [bron: Aktenummer: 55], dochter van Jan IJpelaar en Hemmechien Scholten (zie X-b). Peternella is overleden. Peternella trouwde, 24 jaar oud, op 20-02-1925 in Dalem [bron: Aktenr 7] met Albert Geert Velema, 22 jaar oud. Albert is geboren op 19-06-1902 in Winschoten [bron: Aktenr 145], zoon van Jans Velema en Lammerdina Buiskool. Albert is overleden op 02-06-1947 in Hoogeveen, 44 jaar oud [bron: Aktenr 126]. Hij is begraven in Dalen (Dr).
Beroep:
Botermaker
XI-d Alberta IJpelaar is geboren op 26-07-1901 in Dalerveen (Gem.Dalen) [bron: Aktenummer: 44], dochter van Jan IJpelaar en Hemmechien Scholten (zie X-b). Alberta is overleden. Alberta trouwde, 28 jaar oud, op 31-05-1930 in Marum (Gr) [bron: Aktenr 33] met Wiebe Heuker, 29 jaar oud. Wiebe is geboren op 20-11-1900 in Noordwijk (Gem. Marum) [bron: Aktenr 129], zoon van Weit Heuker en Aagje de Boer. Wiebe is overleden.
X-c Bernardus Scholten is geboren op 25-01-1874 om 16:00 in Sleen [bron: Aktenr: 9], zoon van Albertus Scholten en Trijntje Heeres (zie IX-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1874. Bij de geboorteaangifte van Bernardus was de volgende getuige aanwezig: Willem Weggemans (klerk) en Pieter de Vries (veldwachter). Bernardus is overleden op 10-04-1964 om 16:00 in Amsterdam, 90 jaar oud [bron: Aktenr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Bernardus was de volgende getuige aanwezig: Willem Weggemans (klerk) en Pieter de Vries (veldwachter). Bernardus trouwde, 26 jaar oud, op 11-10-1900 in Borger (Dr) [bron: Aktenr: 41] met Ettina Nijland, 27 jaar oud. Ettina is geboren op 18-12-1872 in Borger (Dr) [bron: Aktenr 176], dochter van Hendrik Nijland en Everdina Trip. Ettina is overleden op 27-12-1939 in Borger (Dr), 67 jaar oud.
Kinderen van Bernardus en Ettina:
1 Albertus Scholten, geboren op 24-01-1901 in Nieuwbuinen (Gem.Borger). Albertus is overleden op 09-01-1907 in Borger (Dr), 5 jaar oud. Albertus bleef ongehuwd.
2 Hendrik Scholten, geboren op 07-02-1902 in Nieuwbuinen (Gem.Borger). Hendrik is overleden.
3 Trientje Scholten, geboren op 22-02-1904 in Nieuwbuinen (Gem.Borger). Trientje is overleden.
4 Everdina Scholten, geboren op 22-05-1906 in Nieuwbuinen (Gem.Borger). Everdina is overleden.
5 Albertus Scholten, geboren op 24-10-1908 in Borger (Dr). Albertus is overleden op 20-05-1909 in Nieuwbuinen (Gem.Borger), 6 maanden oud.
6 Roelfina Scholten, geboren op 02-10-1911 in Nieuwbuinen (Gem.Borger). Roelfina is overleden.
X-d Remkeliena Johanna Scholten is geboren op 14-03-1876 om 17:00 in Sleen [bron: Aktenr: 29], dochter van Albertus Scholten en Trijntje Heeres (zie IX-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1876. Bij de geboorteaangifte van Remkeliena was de volgende getuige aanwezig: Willem Weggemans (klerk) en Pieter de Vries (veldwachter). Remkeliena is overleden op 19-12-1960 om 03:15 in ’s Gravenhage, 84 jaar oud [bron: Aktenr A2560]. Bij de overlijdensaangifte van Remkeliena was de volgende getuige aanwezig: Jan Petrus Casteelen (bedienaar). Remkeliena trouwde, 30 jaar oud, op 31-10-1906 in Rotterdam met Gijsbertus Jansen, 26 jaar oud. Gijsbertus is geboren op 07-08-1880 in Rotterdam [bron: Aktenr 3619], zoon van Gerrit Jan Jansen en Maria Petronella Heschlé. Gijsbertus is overleden op 26-02-1961 om 02:45 in ’s Gravenhage, 80 jaar oud [bron: Aktenr A500]. Bij de overlijdensaangifte van Gijsbertus was de volgende getuige aanwezig: Jan Petrus Casteelen (bedienaar).
X-e Evert Scholten is geboren op 07-12-1877 om 13:30 in Drouwen (Gem. Borger) [bron: Aktenummer: 184], zoon van Albertus Scholten en Trijntje Heeres (zie IX-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1877. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Jan Sebastiaan Dermois en Jan Bakker. Evert is overleden op 12-06-1945 in Borger (buurtschap Eesergroen), 67 jaar oud [bron: Aktenr: 61].
Beroep:
Landbouwer
Evert trouwde, 29 jaar oud, op 13-04-1907 in Gasselte [bron: Aktenummer: 3] met Harremtien Lanting, 39 jaar oud. Harremtien is geboren op 11-09-1867 om 02:00 in Gieten [bron: Aktenr 56], dochter van Roelof Lanting en Lummegien Offeren. Bij de geboorteaangifte van Harremtien was de volgende getuige aanwezig: Harm Bartelds en Hendrik Niman Joling. Harremtien is overleden op 24-12-1956 in Borger (buurtschap Eesergroen), 89 jaar oud [bron: Aktenr 73]. Harremtien is weduwe van Kornelis Rekers (±1865-1906), met wie zij trouwde omstreeks 1892.
Kind van Evert en Harremtien:
1 Trijntje Scholten, geboren in 12-1908 in Gasselte. Trijntje is overleden op 23-04-1909 in Gasselte, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 10].
X-f Pieter Scholten is geboren op 09-02-1882 om 23:00 in Drouwen (Gem. Borger) [bron: Aktenr: 17], zoon van Albertus Scholten en Trijntje Heeres (zie IX-a). Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jacob Wighers en Jan Bakker. Pieter is overleden op 10-08-1954 om 14:30 in Wieringermeer (NH), 72 jaar oud [bron: Aktenr 14]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van der Male (voorganger begrafenis vereniging). Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 20-09-1913 in Gasselte [bron: Aktenr: 30] met Aaltje Rekers, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Evert Scholten (broer van de bruidegom) en Klaas Lanting (oom van de bruid). Aaltje is geboren op 01-10-1893 om 22:00 in Gasselte [bron: Aktenr 60], dochter van Kornelis Rekers en Harremtien Lanting. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Lomulder (bakker) en Engel Oost (gemeenteontvanger). Aaltje is overleden op 09-10-1926 om 13:00 in Borger (Dr), 33 jaar oud [bron: Aktenr 99].
X-g Elisabeth Scholten is geboren op 30-08-1885 om 23:00 in Drouwen (Gem. Borger) [bron: Aktenr: 150], dochter van Albertus Scholten en Trijntje Heeres (zie IX-a). Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Hoogenkerk en Geerhard Lubbi. Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 27 jaar oud, op 01-02-1913 in Borger (Dr) [bron: Aktenr: 6] met Jakobus van den Berg, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elisabeth en Jakobus was de volgende getuige aanwezig: Bernardus Scholten (broer van de bruid) en Pieter Scholten (broer van de bruid) en Evert Scholten (broer van de bruid) Jan IJpelaar (zwager van de bruid). Jakobus is geboren op 19-03-1885 in Ouwerkerk [bron: Aktenr 7], zoon van Marinus van den Berg en Dana Adriana Verstraate. Jakobus is overleden op 04-06-1964 om 06:45 in Utrecht, 79 jaar oud [bron: Aktenr 669]. Bij de overlijdensaangifte van Jakobus was de volgende getuige aanwezig: Antonius Martinus van der Paauw.
IX-b Remke Heeres is geboren op 03-06-1845 om 02:00 in Vries [bron: Aktenr 18], dochter van Pieter Heeres (zie VIII-b) en Hemmechien Egges. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1845. Bij de geboorteaangifte van Remke was de volgende getuige aanwezig: Roelof (Jans) Horsman en Roelof (Geerts) Horsman. Remke is overleden op 29-01-1926 om 24:00 in Rotterdam, 80 jaar oud [bron: Aktenr 469]. Bij de overlijdensaangifte van Remke was de volgende getuige aanwezig: Pieter Adrianus Ponsen (lijkbezorger). Remke trouwde, 22 jaar oud, op 16-04-1868 in Coevorden [bron: Aktenummer: 5] met Johannes Jongen, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Remke en Johannes was de volgende getuige aanwezig: Berend Bitter (veldwachter) en Pieter Heuvel en Hendrik Geers en Klaas Jonker. Johannes is geboren op 27-12-1836 om 06:00 in Goes [bron: Aktenr 218], zoon van Johan Pieter Jongen en Catharina Delnaaij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1836. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Pieter den Boer en Anthonij Driesprong. Johannes is overleden op 30-07-1914 om 18:00 in Rotterdam, 77 jaar oud [bron: Aktenr 3302]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Christianus Brezet (lijkbezorger) Johannes Adrianus van Leusden.
Notitie bij Johannes: Geboren in Wijk B nummer 130
Overleden in de Schiebroeksestraat nummer 41
Beroep:
Rijksambtenaar
Remke en Johannes bleven kinderloos.
IX-c Mattehus Andrehus Heeres is geboren op 06-11-1854 om 07:00 in Vries [bron: Aktenummer: 49], zoon van Pieter Heeres (zie VIII-b) en Hemmechien Egges. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1854. Bij de geboorteaangifte van Mattehus was de volgende getuige aanwezig: Albertus Tisfingh en Bob de Vries (veldwachter). Mattehus is overleden op 04-07-1913 om 15:00 in ’s Gravenhage, 58 jaar oud [bron: Aktenr 2092]. Bij de overlijdensaangifte van Mattehus was de volgende getuige aanwezig: Dirk Jacobus Jouvenaar en Albertus Mook.
Notitie bij Mattehus: Hij is ingelijfd 6 Mei 1874 bij het 1e regiment huzaren en op 1 Juni 1879 bij het 3e regiment huzaren en op 21 September 1880 de dienst verlaten.
Hij is in 1875 veroordeeld door de krijgsraad in Noord Holland.
Op 1-7-1896 kocht hij een huis van Teunis Hartevel voor zeven duizend gulden in \s Gravenhage sectie Z-W 543
Beroep:
Brievenbesteller
Mattehus trouwde, 25 jaar oud, op 27-10-1880 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 867] met Elisabeth Schraders, 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Mattehus en Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Antoon Gramser en Rudolf Caspareck en Willem Johannes Krijgers en Johannes van der Does. Elisabeth is geboren op 24-09-1845 om 05:00 in Haarlem [bron: Aktenr 25-09], dochter van Hendrik Jacobus Schraders en Elisabeth Visser. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Johannes Ebbekink en Derk van Gelder. Elisabeth is overleden op 04-02-1937 om 03:00 in ’s Gravenhage, 91 jaar oud [bron: Aktenr 324].
Notitie bij Elisabeth: Geboren in een huis staande in de Kruistraat Wijk 6 nummer 363
Kinderen van Mattehus en Elisabeth:
1 Pieter Jacobus Mattheus Heeres, geboren op 22-03-1886 in ’s Gravenhage. Volgt X-h.
2 Elisabeth Alida Maria Heeres, geboren op 26-07-1887 om 22:30 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 3013]. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Abraham Jan Steunebrink en Johannes Martinus Geneste. Elisabeth is overleden op 29-11-1887 om 14:00 in ’s Gravenhage, 4 maanden oud [bron: Aktenr 2929]. Bij de overlijdensaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Johannes Aalsloot en Cornelis van Kampen.
X-h Pieter Jacobus Mattheus Heeres is geboren op 22-03-1886 om 05:00 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1240], zoon van Mattehus Andrehus Heeres (zie IX-c) en Elisabeth Schraders. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Willem Karel Frederik Küh en Frederik Cornelis de Heus. Pieter is overleden op 13-06-1952 om 07:00 in ’s Gravenhage, 66 jaar oud [bron: Aktenr 1161]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1952. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Alphonsus Rikhof (bedienaar).       Notitie bij Pieter: In 1938 gewoond hebbende in de Danckertstraat 51 in Den Haag
Beroep:
Wijnhandelaar
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 07-06-1907 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1011] met Maria Catharina Sophia van Duinen, 23 jaar oud, Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Maria was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jongen en Johannes Gerardus van Os en Gijsbertus Jansen en Nicolaas Gense (oom van de bruid). Maria is geboren op 11-01-1884 om 23:00 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 156], in ’s Gravenhage, dochter van Cornelis Johannes van Duinen en Anna Maria Margaretha Gense. Maria is overleden op 24-12-1958 om 07:00 in ’s Gravenhage, 74 jaar oud [bron: Aktenr 2570]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Antonia Everdina de Klein.
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Elisabeth Anna Maria Agnes Heeres, geboren op 24-09-1908 om 07:00 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 5331]. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Johannes van Duinen (grootvader van moeders kant) en Mattheus Andreas Heeres (grootvader van vaders kant). Elisabeth is overleden.
2 Cornelis Johannes Mattheus Petrus Heeres, geboren in 10-1909 in ’s Gravenhage. Cornelis is overleden op 12-11-1909 om 16:00 in ’s Gravenhage, 1 maand oud [bron: Aktenr 3270]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Bernardus Johannes Arens en Engelbertus Heilbron.
3 Anna Marie Margaretha Heeres, geboren op 14-07-1912 om 13:00 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 3687]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Johannes van Duinen (grootvader van moeders kant) en Mattheus Andreas Heeres. Anna is overleden op 18-04-1953 om 09:20 in ’s Gravenhage, 40 jaar oud [bron: Aktenr 891]. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Alphones Rikhof (bedienaar). Anna bleef ongehuwd.
4 NN Heeres, levenloos geboren dochter, geboren op 13-04-1915 in ’s Gravenhage. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Bernardus Johannes Arens en Jan Tr?.
VIII-c Dieuwertje Heres is geboren op 24-06-1816 in Abcoude-Proostdij, dochter van Ige Heeres (zie VII) en Trijntje Pieterse. Dieuwertje is overleden op 31-01-1905 om 19:30 in Abcoude-Proostdij, 88 jaar oud [bron: Aktenummer: 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1905. Bij de overlijdensaangifte van Dieuwertje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Verweij en Barend Kraal (veldwachter).
Notitie bij Dieuwertje: Ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistendochter, aangekomen op 18-07-1822; ; vertrokken op 31-08-1822.

Zij heeft in Abcoude Proostdij in woning C 45 gewoond
Dieuwertje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 05-05-1839 in Ouder Amstel [bron: Aktenummer: 10] met Hendrik van Scherpenzeel, 34 of 35 jaar oud, nadat zij op 22-04-1839 in Norg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Notaris H.H. van Lier te Norg (toegang 0114.66), 22 april 1839, aktenr. 56]. Bij het burgerlijk huwelijk van Dieuwertje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Willem van Bennekom en Tijs van der Horst en Evert van Poorthuizen en Jacob de Wilde. Hendrik is geboren in 1804 in Uithoorn (NH), zoon van Hendrik van Scherpenzeel en Magcheltje Vogel. Hendrik is overleden op 09-11-1855 om 11:00 in Vinkeveen en Waverveen, 50 of 51 jaar oud [bron: Aktenummer: 76]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1855. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Willem Pronk en Gerardus Jacobus Kruijf.
Notitie bij Hendrik: Overleden op nummer 255b
Beroep:
Veenman
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 09-04-1859 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 12] met Antonie Smeenk, 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dieuwertje en Antonie was de volgende getuige aanwezig: Antonie Merks en Hendrik Gerveel en Gerardus Jacobus Kruijf en Matthijs Vermolen. Antonie is geboren op 18-10-1823 in Nieuwer Amstel (NH), zoon van Hendrik Jan Smeenk en Johanna Schuurman. Antonie is overleden op 03-01-1909 in Watergraafsmeer, 85 jaar oud [bron: Aktenr 1]. Antonie is weduwnaar van Helena Blanken (1826-1859), met wie hij trouwde op 28-03-1850 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 4].
Kinderen van Dieuwertje en Hendrik:
1 Machteldje van Scherpenzeel, geboren op 01-04-1840 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt IX-d.
2 Ige van Scherpenzeel, geboren op 15-05-1841 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 46]. Ige is overleden op 20-02-1842 in Vinkeveen en Waverveen, 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 10].
3 Catharina van Scherpenzeel, geboren op 05-06-1843 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 33]. Catharina is overleden op 09-08-1843 in Vinkeveen en Waverveen, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 33].
4 Ige van Scherpenzeel, geboren op 28-01-1846 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 10]. Ige is overleden op 16-03-1847 in Vinkeveen en Waverveen, 1 jaar oud [bron: Aktenr 24].
5 Hendrika van Scherpenzeel, geboren op 29-06-1852 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt IX-e.
6 Catharina van Scherpenzeel, geboren op 15-09-1854 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt IX-f.
Kind van Dieuwertje en Antonie:
7 Johanna Smeenk, geboren op 24-09-1861 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt IX-g.
IX-d Machteldje van Scherpenzeel is geboren op 01-04-1840 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 3], dochter van Hendrik van Scherpenzeel en Dieuwertje Heres (zie VIII-c). Machteldje is overleden op 18-01-1918 om 05:00 in Abcoude-Proostdij, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1918.
Notitie bij Machteldje: Overleden in een huis Wijk C nummer 26
Machteldje trouwde, 25 jaar oud, op 05-10-1865 in Watergraafsmeer [bron: Aktenummer: 4] met Tijmen van Eijkeren, 24 of 25 jaar oud. Tijmen is geboren in 1840 in Ouder Amstel, zoon van Tijmen van Eijkeren en Joosje Verwij. Tijmen is overleden op 16-05-1913 in Abcoude-Proostdij, 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 9].
Beroep:
Veehouder/Melkverkoper
Kinderen van Machteldje en Tijmen:
1 Teunis van Eikeren, geboren in 1867 in Amsterdam. Volgt X-i.
2 Dievertje van Eikeren, geboren in 1868 in Ouder Amstel. Volgt X-j.
3 Joosje van Eikeren, geboren in 1869 in Ouder Amstel. Volgt X-k.
4 Hendrikje van Eikeren, geboren in 1871 in Ouder Amstel. Volgt X-l.
5 Dirkje van Eikeren, geboren in 04-1874 in Vinkeveen en Waverveen. Dirkje is overleden op 07-05-1874 in Vinkeveen en Waverveen, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 35].
6 Dirk van Eikeren, geboren in 09-1876 in Vinkeveen en Waverveen. Dirk is overleden op 04-11-1876 in Vinkeveen en Waverveen, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 77].
7 Anthonia van Eikeren, geboren in 01-1880 in Vinkeveen en Waverveen. Anthonia is overleden op 30-06-1880 in Vinkeveen en Waverveen, 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 47].
8 Tijmen van Eikeren, geboren op 31-07-1882 in Abcoude-Proostdij [bron: Aktenummer: 34]. Tijmen is overleden.
9 Jacob van Eikeren, geboren op 12-10-1885 in Abcoude-Proostdij [bron: Aktenummer: 58]. Jacob is overleden op 27-10-1885 in Abcoude-Proostdij, 15 dagen oud [bron: Aktenummer: 47]. Jacob bleef ongehuwd.
X-i Teunis van Eikeren is geboren in 1867 in Amsterdam, zoon van Tijmen van Eijkeren en Machteldje van Scherpenzeel (zie IX-d). Teunis is overleden. Teunis trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 24-08-1888 in Diemen [bron: Aktenummer: 17] met Arietje Pijl, 23 of 24 jaar oud. Arietje is geboren in 1864 in Diemen. Arietje is overleden.
X-j Dievertje van Eikeren is geboren in 1868 in Ouder Amstel, dochter van Tijmen van Eijkeren en Machteldje van Scherpenzeel (zie IX-d). Dievertje is overleden. Dievertje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 07-03-1890 in Diemen [bron: Aktenummer: 7] met Arie Pijl, 21 of 22 jaar oud. Arie is geboren in 1868 in Diemen. Arie is overleden.
X-k Joosje van Eikeren is geboren in 1869 in Ouder Amstel, dochter van Tijmen van Eijkeren en Machteldje van Scherpenzeel (zie IX-d). Joosje is overleden op 05-12-1931 in Abcoude-Proostdij, 61 of 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 19]. Joosje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 23-04-1897 in Diemen [bron: Aktenummer: 5] met Cornelis Verweij, 25 of 26 jaar oud. Cornelis is geboren in 1871 in Watergraafsmeer. Cornelis is overleden.
X-l Hendrikje van Eikeren is geboren in 1871 in Ouder Amstel, dochter van Tijmen van Eijkeren en Machteldje van Scherpenzeel (zie IX-d). Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 08-05-1903 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 14] met Cornelis de Vries, 28 of 29 jaar oud. Cornelis is geboren in 1874 in Mijdrecht. Cornelis is overleden.
IX-e Hendrika van Scherpenzeel is geboren op 29-06-1852 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 62], dochter van Hendrik van Scherpenzeel en Dieuwertje Heres (zie VIII-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1852. Hendrika is overleden op 05-06-1889 in Vinkeveen en Waverveen, 36 jaar oud. Hendrika trouwde, 20 jaar oud, op 23-05-1873 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 23] met Eliza de Vries, 28 jaar oud. Eliza is geboren op 03-06-1844 in Ouder Amstel, zoon van Hendrik de Vries en Aaltje Keijzer. Eliza is overleden op 01-01-1920 in Nieuwer Amstel (NH), 75 jaar oud [bron: Aktenr 1]. Bij de overlijdensaangifte van Eliza was de volgende getuige aanwezig: Cornelis de Vries (zijn zoon). Eliza trouwde later op 11-03-1891 in Ouder Amstel [bron: Aktenummer: 7] met Alida Roos (1859-1918).
Notitie bij Eliza: Op weg van de Oude-jaarskerkdienst naar huis onwel geworden, werd de volgende ochtend pas gevonden
Beroep:
Melkverkoper
Kinderen van Hendrika en Eliza:
1 Hendrik de Vries, geboren in 1874 in Amsterdam. Volgt X-m.
2 Hendrik Antonie de Vries, geboren op 29-11-1875 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 116]. Hendrik is overleden op 29-01-1876 in Vinkeveen en Waverveen, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 13].
3 Teunis de Vries, geboren in 1877. Teunis is overleden.
4 Dieuwertje de Vries, geboren op 21-12-1877 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt X-n.
5 Aaltje de Vries, geboren op 25-05-1879 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt X-o.
6 Hendrik Cornelis de Vries, geboren op 20-12-1880 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 153]. Hendrik is overleden op 26-03-1881 in Vinkeveen en Waverveen, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 31].
7 Hendrik de Vries, geboren op 20-09-1883 in Diemen. Volgt X-p.
8 Cornelis de Vries, geboren in 1886. Volgt X-q.
X-m Hendrik de Vries is geboren in 1874 in Amsterdam, zoon van Eliza de Vries en Hendrika van Scherpenzeel (zie IX-e). Hendrik is overleden op 01-02-1926 in Haarlem, 51 of 52 jaar oud. Hendrik trouwde met Catharina de Bruin. Catharina is overleden.
X-n Dieuwertje de Vries is geboren op 21-12-1877 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 132], dochter van Eliza de Vries en Hendrika van Scherpenzeel (zie IX-e). Dieuwertje is overleden in 1956, 78 of 79 jaar oud. Dieuwertje trouwde, 19 jaar oud, op 06-01-1897 in Ouder Amstel [bron: Aktenummer: 1] met Willem Kuijl, 19 of 20 jaar oud. Willem is geboren in 1877. Willem is overleden in 1956, 78 of 79 jaar oud.
Beroep:
Kruitwerker
Kind van Dieuwertje en Willem:
1 Willem Kuijl. Volgt XI-e.
XI-e Willem Kuijl, zoon van Willem Kuijl en Dieuwertje de Vries (zie X-n). Willem is overleden. Willem trouwde met Jenneke Maria Roos. Jenneke is overleden.
X-o Aaltje de Vries is geboren op 25-05-1879 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 57], dochter van Eliza de Vries en Hendrika van Scherpenzeel (zie IX-e). Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 31 jaar oud, op 13-04-1911 in Nieuwer Amstel (NH) [bron: Aktenummer: 9] met Pieter van Mourik, 38 of 39 jaar oud. Pieter is geboren in 1872 in Nieuwer Amstel (NH). Pieter is overleden.
X-p Hendrik de Vries is geboren op 20-09-1883 in Diemen, zoon van Eliza de Vries en Hendrika van Scherpenzeel (zie IX-e). Hendrik is overleden.
Beroep:
Kruitwerker
Hendrik:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 06-11-1907 in Ouder Amstel [bron: Aktenummer: 17] met Henderika Bouterse, 20 of 21 jaar oud. Henderika is geboren in 1886 in Groningen. Henderika is overleden vóór 1912, ten hoogste 26 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 27-03-1912 in Nieuwer Amstel (NH) [bron: Aktenummer: 5] met Geesje Bouwknegt, 35 of 36 jaar oud. Geesje is geboren in 1876 in Harlingen. Geesje is overleden.
Kind van Hendrik en Geesje:
1 Harmen Eliza de Vries, geboren in 1914. Harmen is overleden in 1999, 84 of 85 jaar oud.
X-q Cornelis de Vries is geboren in 1886, zoon van Eliza de Vries en Hendrika van Scherpenzeel (zie IX-e). Cornelis is overleden.
Beroep:
Kruitwerker
Cornelis trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 19-06-1912 in Ouder Amstel [bron: Aktenummer: 15] met Neeltje van Ingen, 21 of 22 jaar oud. Neeltje is geboren in 1890 in Ouder Amstel. Neeltje is overleden.
IX-f Catharina van Scherpenzeel is geboren op 15-09-1854 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenr: 79], dochter van Hendrik van Scherpenzeel en Dieuwertje Heres (zie VIII-c). Catharina is overleden. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 12-05-1876 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenr: 13] met Hendrikus Sterk, 24 jaar oud. Hendrikus is geboren op 30-11-1851 om 14:00 in Ameide (ZH) [bron: Aktenr 27], zoon van Marinus Sterk en Aaltje van der Stroom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1851. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van der Grijn (rietdekker) en Willem v Erp (tolwachter). Hendrikus is overleden.
IX-g Johanna Smeenk is geboren op 24-09-1861 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 87], dochter van Antonie Smeenk en Dieuwertje Heres (zie VIII-c). Johanna is overleden omstreeks 1935, ongeveer 74 jaar oud. Johanna trouwde, 18 jaar oud, op 10-09-1880 in Vinkeveen en Waverveen [bron: Aktenummer: 18] met Johannes Cornelis de Ridder, 20 jaar oud. Johannes is geboren op 11-06-1860 in Middelburg [bron: Aktenr 223], zoon van Daniel de Ridder en Cornelia Lamotte. Johannes is overleden omstreeks 1930, ongeveer 70 jaar oud.
Kind van Johanna en Johannes:
1 Dieuwetje de Ridder, geboren op 13-12-1883 in Abcoude-Proosdij. Volgt X-r.
X-r Dieuwetje de Ridder is geboren op 13-12-1883 in Abcoude-Proosdij, dochter van Johannes Cornelis de Ridder en Johanna Smeenk (zie IX-g). Dieuwetje is overleden. Dieuwetje trouwde, 23 jaar oud, op 21-11-1907 in Watergraafsmeer met Willem Lindhout, 23 jaar oud. Willem is geboren op 24-06-1884 in Stavoren, zoon van Meeuwis Lindhout en Geertje Atsma. Willem is overleden op 30-04-1959 in Amsterdam, 74 jaar oud.
9-8-1854 en Volkstelling 1840  VIII-d Sibble Heeres is geboren op 08-11-1818 om 01:00 in Abcoude-Proostdij [bron: BS Abcoude-Proosdij Geboorte-acte nr. 35. d.d. 9 november 1818.], zoon van Ige Heeres (zie VII) en Trijntje Pieterse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1818. Bij de geboorteaangifte van Sibble was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Spruijt, van beroep vroedmeester, en van Pieter Welken,van beroep veldwachter. Sibble is overleden op 09-02-1890 om 22:00 in Heerde (buurtschap de Beek), 71 jaar oud (oorzaak: Bronchopneumonie (ontsteking van de longen)) [bron: BS Heerde Overlijdensacte nr. 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1890. Bij de overlijdensaangifte van Sibble was de volgende getuige aanwezig: Arent Bijsterbosch+Harmen v d Beek. Hij is begraven in Heerde.
Notitie bij Sibble: Ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenzoon, aangekomen op 18-07-1822; vertrokken op 31-08-1822.

Vanaf hier wordt HEERES met één E geschreven, behalve bij de beide dochters

Gewoond in de buurtschap Hoorn gem.Heerde, later verhuist naar de Horsthoek, en weer later naar de wijk de Beek
Op 1 September 1848 zijn Sibble Heeres en Jannetje Montizaan met attestatie van Smilde naar Heerde gekomen. (gewoond hebbende in Smilde in het huis nummer 24 Wijk B)
Hij gaat op 22-08-1889 in Heerde naar A 255 verhuizen, buurtschap de Beek.
Leed aan influenza, influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen.                                Op 1Mei 1837 in militaire dienst.
Beroep:
Landbouwer
Sibble trouwde, 25 jaar oud, op 21-08-1844 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 363] met Jannetje Montizaan, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sibble en Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas Leendert Orth en Christiaan Manschot en Frederik Willem Franck en Alexander van Dijk. Jannetje is geboren op 24-03-1818 om 14:00 in Boxtel [bron: Aktenr 15], dochter van Derk Montizaan en Johanna (Anneke) Borren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1818. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Jan Schoop en Pieter Kusters (beiden papiermaker). Jannetje is overleden op 22-11-1880 om 21:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 62 jaar oud (oorzaak: oedeem (vocht in de longen)) [bron: Aktenummer: 112]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1880. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Berend v d Grift+Christinus Kolk. Zij is begraven in Heerde.
Notitie bij Jannetje: Montizaan wordt ook wel is genoemd als Montesan en Montesaan en Monteson

De oudste dochter van Derk en Anneken, Jannetje, genoemd naar Derks moeder, werd dienstbode. Ze trouwde in 1844 in ’s-Gravenhage met de landbouwer Sibble Heeres uit Abcoude Proosdij, zoon van Ige Heeres en Trijntje Pieterse. Ze gingen eerst naar Smilde, waar hun eerste twee kinderen werden geboren, en vestigden zich daarna in Heerde.

Zij was dienstbode in ’s-Gravenhage.
Zij leed aan: bronchitis capellaris,
Kinderen van Sibble en Jannetje:
1 Elieonardus Petrus Adrianus Heres, geboren op 13-08-1845 in Smilde. Volgt IX-h.
2 Ige Heres, geboren op 27-01-1847 in Smilde. Volgt IX-i.
3 Annatjan Heres, geboren op 02-08-1849 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt IX-j.
4 Theodorus Heres, geboren op 04-11-1850 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt IX-k.
5 Derkje Heeres, geboren op 25-05-1853 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt IX-l.
6 Clara Alberta Heeres, geboren op 12-08-1856 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt IX-m.
IX-h Elieonardus Petrus Adrianus Heres is geboren op 13-08-1845 om 23:00 in Smilde [bron: Aktenr 113], zoon van Sibble Heeres (zie VIII-d) en Jannetje Montizaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1845. Bij de geboorteaangifte van Elieonardus was de volgende getuige aanwezig: Klaas Smid, (bakker) Lubbertus Straatman, (politiebode). Elieonardus is overleden op 27-10-1921 om 05:00 in Enschede, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 322]. Bij de overlijdensaangifte van Elieonardus was de volgende getuige aanwezig: Hartger Langman (aanspreker) en Tjeerd Boersma (aanspreker).
Notitie bij Elieonardus: Hij is op 21-1-1870 van Epe naar Heerde verhuisd
Na gewoond te hebben in Heerde is hij op 22-7-1919 verhuisd naar Gronau
en is bij zijn dochter Maria in gaan wonen aan de Lipperkerkstraat.
(uit het uittreksel van de gem.Enschede blijkt dat Johanna toen al was overleden)
Beroep:
Landbouwer en later Schilder
Elieonardus trouwde, 24 jaar oud, op 19-01-1870 in Heerde [bron: Aktenummer: 1] met Johanna Hofman, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elieonardus en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Willem Montizaan (neef van de bruidegom) Roelof v d Hoeve (behuwd vader van de bruid) Hendrik Bijsterbosch-Johannes Docter (gemeentebode). Johanna is geboren op 09-04-1844 om 03:00 in Epe [bron: Aktenr 55], dochter van Hannes Hofman en Maria van Norel (Hendriks). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1844. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik v Norel en Jan Mensink (veldwachter). Johanna is overleden op 13-04-1900 om 10:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 38]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1900. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Ruis en Jacob Dijkslag.
Kinderen van Elieonardus en Johanna:
1 Sibble Heres, geboren op 17-05-1871 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt X-s.
2 Maria Heres, geboren op 24-06-1875 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt X-t.
3 Jannes Heres, geboren op 26-02-1879 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt X-u.
X-s Sibble Heres is geboren op 17-05-1871 om 23:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 76], zoon van Elieonardus Petrus Adrianus Heres (zie IX-h) en Johanna Hofman. Bij de geboorteaangifte van Sibble was de volgende getuige aanwezig: Johannes Johannes Montizaan en Johannes Docter. Sibble is overleden op 16-02-1908 om 00:30 in Enschede, 36 jaar oud [bron: Aktenr: 65]. Bij de overlijdensaangifte van Sibble was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bennink (aanspreker) en Lambertus Getkate (gemeente bode)
Notitie bij Sibble: Tijdens zijn huwelijk woonde Sibble in Wanneperveen
Sibble is gaan wonen in Kamperveen (Geelkatenweg 3) en op 23-2-1900 weer verhuist naar de Veenstraat in Enschede
Beroep:
Brievenbesteller
Sibble trouwde, 27 jaar oud, op 26-11-1898 in Avereest (Ov) [bron: Aktenummer: 37] met Johanna Brunink, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sibble en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Heineman, Jan-Veldman, Albert-Mittendorff, Bernardus Alex-Mittendorff, Gerhardus Herman Mittendorff.. Johanna is geboren op 22-01-1870 om 14:00 in Avereest (Ov) [bron: Aktenr 11], dochter van Roelof Brunink en Beertje Gort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1870. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Harm Baas en Hendrik Kleinmeijer. Johanna is overleden op 01-06-1947 om 23:00 in Enschede, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 510]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1947. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Albert Herman Baltus (aanspreker).
Notitie bij Johanna: Johanna is na het overlijden van Sibble op 11-3-1908 vertrokken naar Avereest naar haar ouders en op 11-6-1908 weer van Avereest naar Enschede en op 30-6-1926 naar Deventer naar Beldongplein 5
Kinderen van Sibble en Johanna:
1 Elieonardus Petrus Adrianus Roelof Heres, geboren op 08-05-1900 om 22:00 in Enschede [bron: Aktenr 320]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1900. Bij de geboorteaangifte van Elieonardus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Hendrik Hellwich en Lodewijk Roosink. Elieonardus is overleden op 11-01-1901 in Enschede, 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1901.
Notitie bij Elieonardus: Geboren huis staande aan de Goolkatenweg
2 Bertha Johanna Heres, geboren op 06-07-1902 in Enschede. Volgt XI-f.
XI-f Bertha Johanna Heres is geboren op 06-07-1902 om 11:30 in Enschede [bron: Aktenr 545], dochter van Sibble Heres (zie X-s) en Johanna Brunink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1902. Bij de geboorteaangifte van Bertha was de volgende getuige aanwezig: Gerhard Blumink en Pieter Hendrik Wouter Gerstel. Bertha is overleden op 08-03-1963 in Epe, 60 jaar oud. Zij is begraven in Epe Tongerseweg.
Notitie bij Bertha: Geboren in een huis staand aan de Wagelerstraat
Op 4-5-1908 vertrokken van de Wagelerstr. 3 te Enschede naar Avereest naar opa en oma Brunink samen met de moeder nadat Sibble op 16-2-1908 was overleden, moeder is op 11-6-1908 weer opnieuw vertrokken naar Enschede.
Bertha Johanna is alleen achter gebleven bij opa en oma, maar is op 13-11-1908 weer naar moeder terug gegaan die inmiddels alweer in Enschede woonde
Bertha bleef kinderloos. Bertha trouwde, 18 jaar oud, op 23-04-1921 in Enschede [bron: Aktenummer: 98] met Jan Trip, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bertha en Jan was de volgende getuige aanwezig: Julius Jaeger (machinist) en Albertus Cornelis van Berg (beeldenmaker). Jan is geboren op 09-10-1896 om 21:30 in Onstwedde [bron: Aktenr 314], zoon van Abraham Trip en Harmina Kolthof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1896. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Wilk Veldhuis (veldwachter) en Johannes Franciscus Meijer (klerk). Jan is overleden op 03-12-1973 in Epe, 77 jaar oud. Hij is begraven in Epe Tongerseweg.
Beroep:
Spoorbeambte
X-t Maria Heres is geboren op 24-06-1875 om 19:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 97], dochter van Elieonardus Petrus Adrianus Heres (zie IX-h) en Johanna Hofman. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Roelof van der Hoeve en Berent Hoksbergen. Maria is overleden op 05-03-1949 om 20:00 in Enschede, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 269]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1949. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Eize Buitenbos (aanspreker). Maria trouwde, 20 jaar oud, op 19-03-1896 in Heerde [bron: Aktenummer: 14] met Willem de Olde, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Willem was de volgende getuige aanwezig: Christoffel Dragt (oom van de bruidegom) en Theodorus Heres (oom van de bruid) en Albert Hendrik Dragt en Jan Willem Dragt. Willem is geboren op 08-05-1873 om 07:00 in Vollenhove Stad [bron: Aktenr 31], zoon van Willem de Olde en Barta Bosman. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Saartje Goldsteen (vroedvrouw) en Cornelis Lefferts (veldwachter) en Casimir Frederik Seidel (gemeenteontvanger). Willem is overleden op 13-09-1943 om 20:00 in Enschede, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 623]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-09-1943. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Eize Buitenbos (aanspreker).
Notitie bij Willem: Ook gewoond hebbende te Zwolle en op 1-2-1911 verhuisd naar de Richtersweg 44 in Enschede.
Vader 14 dagen voor de geboorte overleden.
Beroep:
Schilder
Kinderen van Maria en Willem:
1 Willem de Olde, geboren op 21-08-1896 in Zwolle. Volgt XI-g.
2 Elieonardus Petrus Adrianus de Olde, geboren op 04-10-1897 in Zwolle. Volgt XI-h.
3 Barta de Olde, geboren op 08-02-1899 om 23:00 in Zwolle [bron: Aktenr 99]. Bij de geboorteaangifte van Barta was de volgende getuige aanwezig: Geert de Groot en Reint Dragt. Barta is overleden op 18-12-1900 in Zwolle, 1 jaar oud [bron: Aktenr 610].
4 Johan de Olde, geboren op 10-12-1900 in Zwolle. Volgt XI-i.
5 Bertus de Olde, geboren op 19-04-1902 in Zwolle. Volgt XI-j.
6 Jan de Olde, geboren in 05-1903 in Zwolle. Jan is overleden op 21-04-1904 in Zwolle, 11 maanden oud [bron: Aktenr 181].
7 Barta de Olde, geboren op 29-08-1904 in Zwolle. Volgt XI-k.
8 Simon de Olde, geboren op 03-06-1906 om 19:00 in Zwolle [bron: Aktenr 450]. Bij de geboorteaangifte van Simon was de volgende getuige aanwezig: Reint Dragt en Evert van den Bos. Simon is overleden op 07-10-1906 in Zwolle, 4 maanden oud [bron: Aktenr 542].
Notitie bij Simon: Geboren in Zwolle in de Tuinstraat
9 Marinus de Olde, geboren op 24-12-1908 in Zwolle. Volgt XI-l.
XI-g Willem de Olde is geboren op 21-08-1896 in Zwolle, zoon van Willem de Olde en Maria Heres (zie X-t). Willem is overleden op 07-09-1953 in Enschede, 57 jaar oud [bron: Aktenr 684].
Notitie bij Willem: Op 1-2-1911 verhuist naar Enschede, tijdens zijn huwelijk eerst gewoond hebbende in Lonneker en later naar Enschede aan de
Toekomststr.184 en op 1 Mei Joh.Wijnoltsstr. 134
Beroep:
Schilder
Willem:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 12-07-1923 in Enschede [bron: Aktenummer: 205] met Gerritdina Johanna Schreurs, 29 jaar oud. Gerritdina is geboren op 18-02-1894 in Enschede, dochter van Hendrik Jan Schreurs en Gerritdina Johanna Elderink. Gerritdina is overleden op 01-04-1941 in Enschede, 47 jaar oud.
Notitie bij Gerritdina: Achternaam niet goed meer te lezen
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 29-05-1943 in Enschede met Johanna Maria Amerom, 41 jaar oud. Johanna is geboren op 27-09-1901 in Enschede. Johanna is overleden.
Kinderen van Willem en Gerritdina:
1 Willem de Olde, geboren op 28-05-1924 in Lonneker (Ov). Willem is overleden op 04-08-1924 in Lonneker (Ov), 2 maanden oud.
2 Willem de Olde, geboren op 25-09-1925 in Lonneker (Ov). Willem is overleden.
3 Gerritdina Johanna de Olde, geboren op 23-12-1927 in Lonneker (Ov). Gerritdina is overleden op 06-03-1929 in Lonneker (Ov), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 148].
4 Maria de Olde, geboren op 22-01-1929 in Lonneker (Ov).
5 Gerritdina Johanna de Olde, geboren op 09-05-1930 in Lonneker (Ov).
6 Hendrik Jan de Olde, geboren op 19-10-1932 in Lonneker (Ov).
XI-h Elieonardus Petrus Adrianus de Olde is geboren op 04-10-1897 in Zwolle [bron: Aktenr 766], zoon van Willem de Olde en Maria Heres (zie X-t). Elieonardus is overleden op 24-12-1955 in Deventer, 58 jaar oud [bron: Aktenr 608].
Notitie bij Elieonardus: Op 1-2-1911 verhuist naar Enschede
Tijdens zijn huwelijk gewoond hebbende Kottendijk 16 en op 2 Aug. 1926 verhuist naar Brinkstr.40 en op 2 Mei 1945 Groningervoetpad 67 en met zijn 2e huwelijk op 24 Juni 1947 naar Voorstweg 15
Beroep:
Schilder en Verfhandel
Elieonardus:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 01-04-1926 in Enschede [bron: Aktenummer: 60] met Roelofina Hendrika Maten, 35 jaar oud. Roelofina is geboren op 06-06-1890 in Voorst (Gld), dochter van Berend Jan Maten en Johanna Willemsen. Roelofina is overleden op 14-04-1945 in Enschede, 54 jaar oud [bron: Aktenummer: 570].
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 24-06-1947 in Enschede met Jantje de Boer, 45 jaar oud. Jantje is geboren op 10-11-1901 in Lonneker (Ov) [bron: Aktenr 404], dochter van Reinder de Boer en Eltje Scholma. Jantje is overleden.
Kinderen van Elieonardus en Roelofina:
1 Elieonardus Petrus Adrianus de Olde, geboren op 23-03-1927 in Enschede.
2 Willem de Olde, geboren op 18-02-1931 in Enschede.
3 Johanna Hendrika de Olde, geboren op 10-12-1932 in Enschede.
4 Jan de Olde, geboren op 30-08-1933 in Enschede.
5 Berend Jan de Olde, geboren op 10-03-1934 in Enschede.
XI-i Johan de Olde is geboren op 10-12-1900 om 23:30 in Zwolle [bron: Aktenr 870], zoon van Willem de Olde en Maria Heres (zie X-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1900. Bij de geboorteaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Roelof Rozeboom (schilder) en Reint Dragt (schipper). Johan is overleden op 16-06-1955 in Enschede, 54 jaar oud [bron: Aktenr 532]. Hij is begraven in Enschede (Ooster begraafpl)
Notitie bij Johan: Tijdens zijn huwelijk gewoond hebbende aan Schievoetpad 2C48-4 te Lonneker en op 5-9-1932 verhuisd naar Groninger voetpad 67/69 en op 30 Jan. 1935 Zweedeweg 7
Beroep:
Schilder later Drogist
Johan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 21-06-1930 in Lonneker (Ov) [bron: Aktenummer: 103] met Johanna Hendrika van Munster, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 30-08-1904 in Lonneker (Ov) [bron: Aktenr 366], dochter van Hendrik van Munster en Johanna Gerritdina ter Heegde. Johanna is overleden op 13-08-1932 in Lonneker (Ov), 27 jaar oud [bron: Aktenummer: 144].
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 30-01-1935 in Apeldoorn met Willemina de Weerd, 42 jaar oud. Willemina is geboren op 30-11-1892 in Apeldoorn [bron: Aktenr 647], dochter van Willem de Weerd en Hendrika Kreuning. Willemina is overleden op 07-09-1968, 75 jaar oud. Zij is begraven in Enschede (Ooster begraafpl).
XI-j Bertus de Olde is geboren op 19-04-1902 in Zwolle [bron: Aktenr 311], zoon van Willem de Olde en Maria Heres (zie X-t). Bertus is overleden op 03-03-1972 in Enschede, 69 jaar oud. Hij is begraven in Enschede (Ooster begraafpl).
Notitie bij Bertus: Op 1-2-1911 verhuist naar Enshede
Tijdens zijn huwelijk gewoond hebbende aan de Lipperkerstr. L212 en nr 502
Beroep:
Schilder
Bertus trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1930 in Enschede [bron: Aktenr: 197] met Evertje de Olde, 23 jaar oud. Evertje is geboren op 15-06-1906 in Vollenhove Ambt, dochter van Jan de Olde en Reintje IJspeert. Evertje is overleden op 25-03-1992, 85 jaar oud. Zij is begraven in Enschede (Ooster begraafpl).
Kinderen van Bertus en Evertje:
1 Willem de Olde, geboren op 10-03-1931 in Enschede. Volgt XII-a.
2 Jan de Olde, geboren op 15-08-1932 in Lonneker (Ov). Volgt XII-b.
3 Marinus de Olde, geboren op 03-12-1936 in Enschede. Volgt XII-c.
4 Reinard de Olde, geboren op 04-11-1938 in Enschede. Reinard is overleden op 05-02-1941 in Enschede, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 104].
5 Willem Elieonardus Johan de Olde, geboren op 29-05-1940 in Enschede.
XII-a Willem de Olde is geboren op 10-03-1931 in Enschede, zoon van Bertus de Olde (zie XI-j) en Evertje de Olde. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 13-09-1956 in Enschede met C Sandee.
XII-b Jan de Olde is geboren op 15-08-1932 in Lonneker (Ov), zoon van Bertus de Olde (zie XI-j) en Evertje de Olde. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 10-10-1957 in Enschede met F Lucasse.
XII-c Marinus de Olde is geboren op 03-12-1936 in Enschede, zoon van Bertus de Olde (zie XI-j) en Evertje de Olde. Marinus is overleden op 07-03-2012, 75 jaar oud. Hij is begraven in Enschede (Ooster begraafpl). Marinus trouwde, 26 jaar oud, op 25-07-1963 in Wolphaartsdijk met Maatje (Maddie) Dekker, 25 jaar oud. Maddie is geboren op 11-06-1938. Maddie is overleden op 04-07-2006, 68 jaar oud. Zij is begraven in Enschede (Ooster begraafpl
XI-k Barta de Olde is geboren op 29-08-1904 om 15:30 in Zwolle [bron: Aktenr 684], dochter van Willem de Olde en Maria Heres (zie X-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1904. Bij de geboorteaangifte van Barta was de volgende getuige aanwezig: Wolter Hendrikus Johannes Bieleveld (schilder) en Derk Schutte (schilder). Barta is overleden op 06-12-1995, 91 jaar oud. Zij is begraven in Enschede (Oosterbegraafplaats).
Notitie bij Barta: Op 1-2-1911 verhuist naar Lipperkerkstraat 240 in Enschede
Barta trouwde, 24 jaar oud, op 06-12-1928 in Enschede [bron: Aktenummer: 495] met Andries Jan Wiecherink, 26 jaar oud. Andries is geboren op 06-09-1902 in Lonneker (Ov) [bron: Aktenr 377], zoon van Hendrik Wiecherink en Gesina Johanna Heupers. Andries is overleden op 28-10-1965 in Enschede, 63 jaar oud. Hij is begraven in Enschede (Ooster begraafpl).
Beroep:
Machinist
Kind van Barta en Andries:
1 NN Wiecherink, levenloos geboren dochter, geboren op 22-01-1941 in Enschede [bron: Aktenummer: 66].
XI-l Marinus de Olde is geboren op 24-12-1908 om 15:00 in Zwolle, zoon van Willem de Olde en Maria Heres (zie X-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1908. Bij de geboorteaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Evert van den Bos (timmerman) en Cornelis van den Bos (timmerman). Marinus is overleden op 20-06-1973 in Kampen, 64 jaar oud.
Notitie bij Marinus: Geboren aan de Deventerstraat in Zwolle
Op 1-2-1911 verhuist naar de Perikweg 30 in Enschede
Tijdens zijn huwelijk gewoond hebbende in Kampen in de Pr.Hendikstr.8 en op 1 Sept. 1950 Pr.Bernhardstr.8 en op 8 Nov. Pr.Bernhardstr. 6 en op 21 Nov.1969 Pr.Bernhardstr. 6-8
Beroep:
Schilder
Marinus trouwde, 39 jaar oud, op 22-04-1948 in Kampen met Gerrigje Eenkhoorn, 37 jaar oud. Gerrigje is geboren op 19-05-1910 in Genemuiden. Gerrigje is overleden.
Kinderen van Marinus en Gerrigje:
1 Maria Hendrikje de Olde, geboren op 24-10-1949 in Kampen.
2 Johannes Willem de Olde, geboren op 18-05-1951 in Kampen.
3 Bertha de Olde, geboren op 25-11-1953 in Kampen.
4 Hendrikje de Olde, geboren op 25-11-1953 in Kampen.
X-u Jannes Heres (zie foto) is geboren op 26-02-1879 om 01:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 36], zoon van Elieonardus Petrus Adrianus Heres (zie IX-h) en Johanna Hofman. Bij de geboorteaangifte van Jannes was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have en Egbert Rorije. Jannes is overleden op 01-02-1958 om 03:00 in Hilversum, 78 jaar oud [bron: Aktenr 92]. Bij de overlijdensaangifte van Jannes was de volgende getuige aanwezig: Hendrika Schoonhoven.
Beroep:
Landbouwer en later Concierge
Jannes:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 22-09-1900 in Heerde [bron: Aktenr: 32] met Geesje Huisman, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannes en Geesje was de volgende getuige aanwezig: Sibble Heres (broer van de bruidegom) en Willem de Olde (zwager van de bruidegom) en Johannes Lambertus van Apeldoorn (oom van de bruidegom) en Hendrik Berend Deur (oom van de bruid). Geesje is geboren op 29-08-1875 om 05:00 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 93], dochter van Lubbert Huisman en Heintje Deur. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1875 [bron: Zwollerkerspel]. Bij de geboorteaangifte van Geesje was de volgende getuige aanwezig: Daniel Kruidenier (veldwachter) en Hendrik Martinus Wittenaar (veldwachter). Geesje is overleden op 04-04-1943 om 21:00 in Zeist, 67 jaar oud [bron: Aktenr: 227]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1943. Bij de overlijdensaangifte van Geesje was de volgende getuige aanwezig: Gradus Marinus Pothoven (bedienaar).
Notitie bij Geesje: Geboren in Spoolde in huis met nummer 47.
Geesje kon in 1932 nog niet schrijven blijkens de huwelijksakte van haar dochter Maria.
(2) trouwde, minstens 64 jaar oud, na 1943 met Aaltje Rijneveld, minstens 55 jaar oud. Aaltje is geboren op 11-12-1888 in Lange Ruigeweide (ZH) [bron: Aktenr 24], dochter van Klaas Rijneveld en Jannigje Terlouw. Aaltje is overleden op 05-02-1953 om 20:00 in Maartensdijk, 64 jaar oud [bron: Aktenr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van der Heijden (begrafenisondernemer).
Notitie bij Aaltje: Weduwe van Jan Gerrit van Oord
Kinderen van Jannes en Geesje:
1 Johanna Heres, geboren op 22-06-1901 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt XI-m.
2 Lubbertus Heres, geboren op 21-04-1903 om 04:00 in Zwolle [bron: Aktenr 300]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1903. Bij de geboorteaangifte van Lubbertus was de volgende getuige aanwezig: Jan Dunnink en Herman van der Wal. Lubbertus is overleden op 16-09-1903 om 08:00 in Zwolle, 4 maanden oud [bron: Aktenr 573]. Bij de overlijdensaangifte van Lubbertus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan de Roode en Lambertus visscher (beiden aanspreker).
Notitie bij Lubbertus: Geboren aan de Assendorpermiddelweg in de buurtschap Assendorp
3 Heintje Heres, geboren op 21-03-1904 in Zwolle. Volgt XI-n.
4 Maria Heres, geboren op 13-03-1905 in Zwolle. Volgt XI-o.
5 Lubbertus Heres, geboren in 07-1907 in Hilversum. Lubbertus is overleden op 10-05-1908 om 03:00 in Hilversum, 10 maanden oud [bron: Aktenr 187]. Bij de overlijdensaangifte van Lubbertus was de volgende getuige aanwezig: Hidde Haarsma (aanspreker) en Matheus van den Dool.
6 Gerarda Petronella Adriana Heres, geboren in 04-1909 in Hilversum. Volgt XI-p.
XI-m Johanna Heres (zie foto) is geboren op 22-06-1901 om 10:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 94], dochter van Jannes Heres (zie X-u) en Geesje Huisman. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Willem Overbosch en Johannes Docter (gemeentebode). Johanna is overleden op 22-06-1982 in Hilversum, 81 jaar oud. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 05-10-1921 in Hilversum [bron: Aktenr: 261] met Barend van Norden, 22 jaar oud, nadat zij in 09-1921 in Hilversum in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Barend was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus Pels en Hendrik van der Haar. De scheiding werd uitgesproken op 14-12-1931 (Echtscheiding). Barend is geboren op 02-11-1898 om 18:00 in Hilversum, zoon van Cornelis van Norden en Gasina Arentshorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1898. Bij de geboorteaangifte van Barend was de volgende getuige aanwezig: Barend v Norden en Gerrit Schmale. Barend is overleden op 10-03-1986 in Hilversum, 87 jaar oud.
Beroep:
Bakker
Kinderen van Johanna en Barend:
1 Gesina (Sita) van Norden, geboren op 19-03-1922 in Hilversum. Sita is overleden op 06-03-2011 in Hilversum, 88 jaar oud. Zij is begraven op 14-03-2011 in Hilversum (begraafpl. Zuiderhof). Sita bleef ongehuwd.
2 Geesje van Norden, geboren op 12-05-1926 in Hilversum. Volgt XII-d.
XII-d Geesje van Norden is geboren op 12-05-1926 in Hilversum, dochter van Barend van Norden en Johanna Heres (zie XI-m). Geesje is overleden op 15-05-2009 in Hilversum, 83 jaar oud. Zij is begraven op 20-05-2009 in Hilversum (begraafpl. Zuiderhof). Geesje trouwde met Hijmen Brouwer. Hijmen is geboren op 19-09-1924 in Hilversum.
XI-n Heintje Heres is geboren op 21-03-1904 om 18:00 in Zwolle [bron: Aktenr 241], dochter van Jannes Heres (zie X-u) en Geesje Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1904. Bij de geboorteaangifte van Heintje was de volgende getuige aanwezig: Reint Dragt en Willem de Olde. Heintje is overleden op 16-12-1968 in Bussum, 64 jaar oud.
Notitie bij Heintje: Geboren aan de Middelweg in de buurtschap Assendorp
Heintje trouwde, 18 jaar oud, op 05-04-1922 in Hilversum [bron: Aktenummer: 52] met Johannes Jacobus Pel, 22 jaar oud, nadat zij op 25-03-1922 in Hilversum in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Heintje en Johannes was de volgende getuige aanwezig: Frans Martinus Pel (broer van de bruidegom) en Peter Johan Dooijse Meij. De scheiding werd geregistreerd op 03-12-1955 (Echtscheiding). Johannes is geboren op 26-01-1900 om 16:00 in Utrecht [bron: Aktenummer : 235], zoon van Frans Pels en Frederika Gijsberta Grondijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1900. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Jacob Valk en Jan Tjabing. Johannes is overleden omstreeks 1977 in Hilversum, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Geboren aan de Vleutenseweg 20
Beroep:
Kleermaker
Kinderen van Heintje en Johannes:
1 Frans Pel, geboren op 15-08-1922 in Hilversum. Frans is overleden op 06-12-1985 in Den Dolder, 63 jaar oud.
2 Geesje Pel, geboren op 18-01-1924 in Hilversum. Geesje is overleden op 09-03-1988 in Kortenhoef (NH), 64 jaar oud.
3 Freek Pel, geboren op 16-05-1925 in Hilversum. Freek is overleden omstreeks 1995 in Hilversum, ongeveer 70 jaar oud.
4 Joop Pel, geboren omstreeks 1927 in Hilversum. Joop is overleden omstreeks 1989 in Hilversum, ongeveer 62 jaar oud.
5 Jans Pel, geboren omstreeks 1929 in Hilversum. Jans is overleden omstreeks 1949 in Hilversum, ongeveer 20 jaar oud.
6 Wim Pel, geboren op 26-08-1932 in Hilversum. Wim is overleden op 10-12-1993 in Den Dolder, 61 jaar oud.
XI-o Maria Heres is geboren op 13-03-1905 om 22:00 in Zwolle [bron: Aktenr 209], dochter van Jannes Heres (zie X-u) en Geesje Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1905. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Willem de Olde en Derk Schutte. Maria is overleden op 07-11-1944 om 06:00 in Harlingen, 39 jaar oud [bron: Aktenr 139]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Harmen Dirk Postma (aanspreker).
Notitie bij Maria: Geboren huis staande aan de Tuinstraat
Maria trouwde, 27 jaar oud, op 22-06-1932 in Hilversum [bron: Aktenr 211] met Cornelis van der Poel, 24 of 25 jaar oud, nadat zij op 11-06-1932 in ’s Gravenhage en Hilversum in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Antoon Reindert van der Mooren en Johanna Heres (zuster van de bruid). Cornelis is geboren in 1907 in Hilversum, zoon van Hendrik van der Poel en Gerritje de Gooijer. Cornelis is overleden.
Beroep:
Agent van politie
XI-p Gerarda Petronella Adriana Heres is geboren in 04-1909 in Hilversum, dochter van Jannes Heres (zie X-u) en Geesje Huisman. Gerarda is overleden op 30-11-2002 in Hilversum, 93 jaar oud. Gerarda:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1935 met Antonie Reindert van der Mooren, ongeveer 29 jaar oud. Antonie is geboren op 15-03-1906 in Nieuwpoort, zoon van Antonie van der Mooren en Maartje Blankert. Antonie is overleden op 24-05-1938 om 18:00 in Hilversum, 32 jaar oud [bron: Aktenr 275]. Bij de overlijdensaangifte van Antonie was de volgende getuige aanwezig: Bernardus Bouman (kantoorbediende).
(2) trouwde, minstens 29 jaar oud, na 1938 met Antonius Snoek, minstens 45 jaar oud. Antonius is geboren op 30-12-1893 in Amersfoort, zoon van Albertus Snoek en Johanna Hendrika Sleuring. Antonius is overleden op 19-02-1952 in Hilversum, 58 jaar oud [bron: Aktenr 149].
Notitie bij Antonius: Gescheiden van Alida Bakker.
Beroep:
Matroos
Kind van Gerarda en Antonie:
1 NN van der Mooren, levenloos geboren kind, geboren op 13-03-1937 in Hilversum [bron: Aktenr 145].
IX-i Ige Heres is geboren op 27-01-1847 om 21:00 in Smilde [bron: Aktenr 17], zoon van Sibble Heeres (zie VIII-d) en Jannetje Montizaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1847. Bij de geboorteaangifte van Ige was de volgende getuige aanwezig: Johannes Gastnier en Lubbertus Straatman. Ige is overleden op 14-04-1910 om 00:30 in Oene (Gem. Epe), 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 63]. Bij de overlijdensaangifte van Ige was de volgende getuige aanwezig: Teunis van Koldenhoven en Antonie Ham.
Notitie bij Ige: Sibble Heeres, oud 29 jaar, van beroep arbeider, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Jannetje Montesaan, oud 29 jaar, eergisteren, alhier op 27 januarij 1847 des avonds ten negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, in het huis nummer 25 Wijk B hetzelve de voornaam Ige gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Gastnier, oud 35 jaar, van beroep timmerman, en van Lubbertus Straatman, oud 66 jaar, van beroep politiebode, beide wonende te Smilde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen
Beroep:
Dagloner
Ige trouwde, 31 jaar oud, op 27-07-1878 in Epe [bron: Aktenummer: 35] met Geertruida Hendrika Stenverst, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ige en Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Montizaan (oom van de bruidegom) en Jan Derk Schaftenaar (veldwachter) en Gerrit Jan Jonker (ambtsbode) en Arend Meiboom (hoofdonderwijzer te Vierhouten). Geertruida is geboren op 11-08-1854 om 17:00 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 121], dochter van Jan Hendrik Stenverst en Janna Schuurman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1854. Bij de geboorteaangifte van Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Arend Gerrit v Apeldoorn (schoenmaker) en Gerrit v Laar (gemeentebode). Geertruida is overleden op 03-12-1919 om 07:30 in Oene (Gem. Epe), 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 156]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1919. Bij de overlijdensaangifte van Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Jan van Koldenhoven en Wicher Riphagen. Zij is begraven [bron: Aktenummer: 156]. Geertruida is weduwe van Hendrik Dalhuizen (1843-1877), met wie zij trouwde op 12-08-1876 in Epe [bron: Aktenummer: 55].
Kinderen van Ige en Geertruida:
1 Sibble Heres, geboren op 26-04-1879 om 12:30 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 103]. Bij de geboorteaangifte van Sibble was de volgende getuige aanwezig: Jan Willem Montizaan en Arien Geerhof. Sibble is overleden op 12-03-1898 om 18:00 in Oene (Gem. Epe), 18 jaar oud [bron: Aktenummer: 45]. Bij de overlijdensaangifte van Sibble was de volgende getuige aanwezig: Marten ter Velde en Gerrit Palm. Sibble bleef ongehuwd.
2 Johannes Heres, geboren op 05-10-1881 om 13:00 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 190]. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Lammert Jan Fuit en Hendrikus Montizaan. Johannes is overleden op 19-10-1882 om 12:00 in Epe, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 145]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1882. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Keizer en Willem Ham.
3 Johannes Heres, geboren op 15-04-1883 om 17:00 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 69]. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Gerhard Christiaan Scholten en Hendrik Jan Bultman. Johannes is overleden op 10-01-1964 in Epe, 80 jaar oud [bron: Aktenr 3]. Johannes bleef ongehuwd.
4 Hendrikus Heres, geboren op 03-05-1884 om 07:00 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 92]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Reinder Berends en Harmen Hanekamp. Hendrikus is overleden op 13-05-1884 om 07:00 in Epe, 10 dagen oud [bron: Aktenummer: 77]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-05-1884. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Keizer en Willem Ham.
5 Jacob Heres, geboren op 20-04-1888 om 02:00 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 085]. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Montizaan en Reinder van Zuuk. Jacob is overleden op 15-09-1888 om 01:00 in Epe, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 133]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1888. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Gerrit Schoemaker en Berend Jan Willem Booneman.
4-1-1882  IX-j Annatjan Heres is geboren op 02-08-1849 om 01:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: BS Heerde Geboorte-acte nr. 85. d.d. 2 augustus 1849.], zoon van Sibble Heeres (zie VIII-d) en Jannetje Montizaan. Bij de geboorteaangifte van Annatjan was de volgende getuige aanwezig: Reindert Boere+Timen v Ark. Annatjan is overleden op 26-12-1935 om 05:00 in Heerde, 86 jaar oud (oorzaak: pneumonia (longontsteking)) [bron: Aktenummer: 79]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1935. Bij de overlijdensaangifte van Annatjan was de volgende getuige aanwezig: Marinus Wichers. Hij is begraven in Heerde.
Notitie bij Annatjan: Tijdens zijn huwelijk heeft het gezin gewoond Horsthoek Weze 46 (Sectie H)
Had op hoge leeftijd aderverkalking
Beroep:
Boerenknecht
Annatjan trouwde, 32 jaar oud, op 12-11-1881 in Epe [bron: Aktenummer: 47] met Driesje Beekhuis, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Annatjan en Driesje was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Montizaan (oom van de bruidegom) en Hendrik Prijs-Reindert Bredenoord-Gerrit Jan Jonker (ambtsbode). Driesje is geboren op 27-12-1852 om 09:00 in Epe [bron: Aktenr 192], dochter van Hendrik Beekhuis en Janna Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1852. Bij de geboorteaangifte van Driesje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jacob Scholten (broodbakker) en Jannes Jonker (ijzersmid). Driesje is overleden op 20-07-1910 om 01:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 57 jaar oud (oorzaak: degeneratio cordis (klepgebrek aan het hart)) [bron: Aktenummer: 83]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-07-1910. Bij de overlijdensaangifte van Driesje was de volgende getuige aanwezig: Tiemen Marskamp en Gerrit Bijsterbosch. Driesje is weduwe van Albertus van Lohuizen (1850-1878), met wie zij trouwde op 30-03-1878 in Epe [bron: Aktenummer: 13].
Kinderen van Annatjan en Driesje:
1 Jannetje Heres, geboren op 01-11-1882 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt X-v.
2 Hendrik Heres, geboren op 23-01-1885 om 03:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 21]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Berend van de Grift en Johannes Docter. Hendrik is overleden op 12-09-1937 om 07:30 in Heerde, 52 jaar oud (oorzaak: Hersenbloeding) [bron: Aktenr 83]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1937. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Lammert Regterschot. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Hendrik bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
3 Sibble Heres, geboren op 26-12-1887 om 03:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 158]. Bij de geboorteaangifte van Sibble was de volgende getuige aanwezig: Berend v d Grift en Johannes Docter. Sibble is overleden op 14-03-1890 om 11:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 2 jaar oud (oorzaak: Tuberculose) [bron: Aktenr 37]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1890. Bij de overlijdensaangifte van Sibble was de volgende getuige aanwezig: Berend van de Grift en Teunis Bagerman.
4 Janna Heres, geboren op 23-04-1891 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt X-w.
5 Sibble Heres, geboren op 16-12-1895 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt X-x.
X-v Jannetje Heres is geboren op 01-11-1882 om 21:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 147], dochter van Annatjan Heres (zie IX-j) en Driesje Beekhuis. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have en Gerrit Marskamp. Jannetje is overleden op 03-11-1960 in Heerde, 78 jaar oud. Zij is begraven op 08-11-1960 in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Jannetje trouwde, 21 jaar oud, op 02-04-1904 in Heerde [bron: Aktenummer: 13] met Albert van Vemde, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Albert was de volgende getuige aanwezig: Harmen uijt den Bogaard en Johannes Docter en Jan Boeve (logementshouder) en Harmen Pluim. Albert is geboren op 13-08-1878 om 17:00 in Heerde (buurtschap ’t Zuppelt) [bron: Aktenr 120], zoon van Willem van Vemde en Aaltje van Meekeren. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Daniel Gerrit Haverkamp (winkelier) en Jaccob Klomp. Albert is overleden op 09-06-1961 in Heerde, 82 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Jannetje en Albert:
1 Willem van Vemde, geboren op 07-07-1904 in Wijhe. Volgt XI-q.
2 Arend Jan van Vemde, geboren op 07-07-1907 in Heerde. Volgt XI-r.
XI-q Willem van Vemde is geboren op 07-07-1904 om 03:00 in Wijhe [bron: Aktenr 75], zoon van Albert van Vemde en Jannetje Heres (zie X-v). Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Meulhof en Hendrik Hermannus Rietman. Willem is overleden op 05-12-1983, 79 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Notitie bij Willem: Geboren in de buurtschap Marle
Willem trouwde met Johanna Everdina Kers. Johanna is geboren op 06-03-1903 in Heerde [bron: Aktenr 42], dochter van Jan Kers en Hendrika Egberdina Beekman. Johanna is overleden op 06-05-1989, 86 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
XI-r Arend Jan van Vemde is geboren op 07-07-1907 in Heerde, zoon van Albert van Vemde en Jannetje Heres (zie X-v). Arend is overleden op 27-01-1996, 88 jaar oud. Hij is begraven in Heerde. Arend trouwde, 29 jaar oud, op 22-05-1937 met Hendrikje Kers, 25 jaar oud. Hendrikje is geboren op 30-08-1911 in Heerde [bron: Aktenr 143]. Hendrikje is overleden op 17-08-1996 in Heerde, 84 jaar oud.
X-w Janna Heres (zie foto) is geboren op 23-04-1891 om 06:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 52], dochter van Annatjan Heres (zie IX-j) en Driesje Beekhuis. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Berend van de Grift en Johannes Docter. Janna is overleden op 10-12-1981 in Heerde, 90 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Janna trouwde, 29 jaar oud, op 19-03-1921 in Heerde [bron: Aktenummer: 14] met Gerrit Hendrik Rorije, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Daam Rorije (vader van de bruidegom) en Wicher Rorije (broer van de bruidegom). Gerrit is geboren op 03-04-1889 om 22:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 46], zoon van Daam Rorije en Johanna Hendrika Berkenbos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1889. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Egbert Gijsbertus van den Berg (kleermaker). Gerrit is overleden op 18-05-1970 in Heerde, 81 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Janna en Gerrit:
1 Johanna Hendrika Driesje Rorije, geboren op 12-10-1923 in Heerde. Volgt XI-s.
2 Driesje Daatje Rorije, geboren op 18-07-1927 in Heerde. Volgt XI-t.
XI-s Johanna Hendrika Driesje Rorije is geboren op 12-10-1923 in Heerde, dochter van Gerrit Hendrik Rorije en Janna Heres (zie X-w). Johanna trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1948 met Evert Bagerman, 26 of 27 jaar oud. Evert is geboren op 18-10-1921 in Heerde, zoon van Evert Bagerman en Gerritje Schipper. Evert is overleden op 05-03-1993, 71 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Johanna en Evert:
1 Jannetje Gerritje Bagerman, geboren op 01-01-1949 in Zwolle. Volgt XII-e.

2 Gerrit Hendrik Bagerman is geboren op 15-01-1953 in Vaassen (Gem.Epe). Volgt XII-f.

3  Gerritje Eveline Bagerman, geboren op 08-04-1955.
XII-e Jannetje Gerritje Bagerman is geboren op 01-01-1949 in Zwolle, dochter van Evert Bagerman en Johanna Hendrika Driesje Rorije (zie XI-s). Jannetje trouwde, 18 jaar oud, op 22-09-1967 in Heerde met Rudolf Bijsterbosch, 22 jaar oud. Rudolf is geboren op 23-04-1945 in Wezep (Gem. Oldebroek), zoon van Gerrit Bijsterbosch en Hendrikje de Groot. Rudolf is overleden op 28-04-1972 in Zwolle, 27 jaar oud. Hij is begraven in Wezep (Gem. Oldebroek).
Beroep:
Stratenmaker

(2) begon een relatie, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1977 met Gerrit van Pijkeren

Kinderen van Jannetje en Rudolf:
1 Johanna Hendrikje Bijsterbosch, geboren op 24-02-1968 in Wezep (Gem. Oldebroek).
Beroep:
Administratief Medewerkster
2 Hendrikje Bijsterbosch, geboren op 29-11-1970 in Wezep (Gem. Oldebroek).
XII-f Gerrit Hendrik Bagerman is geboren op 15-01-1953 in Vaassen (Gem.Epe), zoon van Evert Bagerman (zie XI-s) en Johanna Hendrika Driesje Rorije. Gerrit trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1979 met Erica van Zuuk.
XI-t Driesje Daatje Rorije is geboren op 18-07-1927 in Heerde, dochter van Gerrit Hendrik Rorije en Janna Heres (zie X-w). Driesje trouwde met Alexander Ockhuijsen.
X-x Sibble Heres  (zie foto) is geboren op 16-12-1895 om 21:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 179], zoon van Annatjan Heres (zie IX-j) en Driesje Beekhuis. Bij de geboorteaangifte van Sibble was de volgende getuige aanwezig: Willem Bartelds en Johannes Docter. Sibble is overleden op 15-01-1978 in Heerde, 82 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Sibble trouwde, 41 jaar oud, op 23-01-1937 in Heerde [bron: Aktenr 6] Hendrikje uit de Bulten, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sibble en Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Heres (broer van de bruidegom) en Hendrik uit de Bulten (broer van de bruid). Hendrikje is geboren op 27-09-1906 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek) [bron: Aktenr 161], dochter van Albert uit de Bulten en Hendrikje Pap. Hendrikje is overleden op 11-01-1993 in Heerde, 86 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Sibble en Hendrikje:
1 (Pleeg) Albertus Hendrikus (Albert) Heres, geboren op 20-01-1929 in Oldebroek. Volgt XI-u.
2 Gerrit Heres, geboren op 06-11-1937 in Heerde. Volgt XI-v.
3 Hendrikus Dries Heres, geboren op 08-07-1940 in Heerde. Hendrikus is overleden op 27-12-2000 in Heerde, 60 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Hendrikus bleef ongehuwd.
XI-u Albertus Hendrikus (Albert) Heres is geboren op 20-01-1929 in Oldebroek, zoon van Hendrikje uit de Bulten, pleegzoon van Sibble Heres (zie X-x). Albert is overleden op 16-09-2001 in Deventer, 72 jaar oud. Hij is begraven op 21-09-2001 in Deventer( Begraafplaats Steenbrugge, Raalterweg).
Beroep:
Rijksambtenaar bij ministerie van Defensie
Albert trouwde, 25 jaar oud, op 22-12-1954 met Alberta (Bertha) Keurhorst, 25 jaar oud. Bertha is geboren op 04-03-1929 in Vaassen (Gem.Epe), dochter van Johannes Keurhorst en Alberta Groothedde. Bertha is overleden op 30-04-2011 in Ermelo, 82 jaar oud. Zij is begraven op 05-05-2011 in Deventer (Begraafplaats Steenbrugge, Raalterweg).
Kinderen van Albert en Bertha:
1 Sibble Johannes Heres, geboren op 21-03-1957 in Etten Leur. Sibble is overleden op 21-11-1990 in Deventer, 33 jaar oud. Hij is begraven in Diepenveen (Algemene Begraafplaats, Raalterweg). Sibble bleef ongehuwd.
2 Johannes (Jowan) Heres, geboren op 13-08-1958 in Etten Leur. Volgt XII-g.
3 Hendrina Heres, geboren op 28-02-1960 in Rucphen. Volgt XII-h.
4 Alberta Enrica Heres, geboren op 05-12-1964 in Rucphen. Volgt XII-i.
XII-g Johannes (Jowan) Heres is geboren op 13-08-1958 in Etten Leur, zoon van Albertus Hendrikus (Albert) Heres (zie XI-u) en Alberta (Bertha) Keurhorst.
Notitie bij Jowan: Huwelijk ingezegend door Ds. J. Koster.
Jowan trouwde, 25 jaar oud, op 29-06-1984 met Maria Magdalena (Marleen) Visser, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-06-1984 in Oud Beierland. Marleen is geboren op 10-08-1961 in Oud Beierland.
Kinderen van Jowan en Marleen:
1 Francijntje (Francien) Heres, geboren op 31-03-1985 in Ermelo. Volgt XIII-a.
2 Albertus Hendrikus (Albert) Heres, geboren op 13-06-1986 in Ermelo. Volgt XIII-b.
3 Wiekert (Wiegert) Heres, geboren op 24-05-1988 in Ermelo.
4 Alberta Sibbelien (Annelies) Heres, geboren op 19-06-1990 in Ermelo.
5 Maria Magdalena (Mirjam) Heres, geboren op 22-09-1992 in Ermelo.
6 Johanna (Hanna) Heres, geboren op 30-12-2001 in Ermelo.
XIII-a Francijntje (Francien) Heres is geboren op 31-03-1985 in Ermelo, dochter van Johannes (Jowan) Heres (zie XII-g) en Maria Magdalena (Marleen) Visser. Francien trouwde, 21 jaar oud, op 16-11-2006 in Ermelo met Pieter den Oudsten, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 30-10-1983 in Lelystad.
Notitie bij Pieter: Huwelijk ingezegend door Ds L.Blok
Kind van Francien en Pieter:
1 Maria Magdalena (Marije) den Oudsten, geboren op 25-11-2010 om 19:54 in Nijkerkerveen.
XIII-b Albertus Hendrikus (Albert) Heres is geboren op 13-06-1986 in Ermelo, zoon van Johannes (Jowan) Heres (zie XII-g) en Maria Magdalena (Marleen) Visser.
Notitie bij Albert: Huwelijk ingezegend door Ds A.B. van der Heiden
Albert trouwde, 22 jaar oud, op 04-09-2008 met Agnes van Rumpt, 21 jaar oud. Agnes is geboren op 01-10-1986 in Zoetermeer.
Kind van Albert en Agnes:
1 Johannes (Jelmer) Heres, geboren op 12-06-2009 in Woerden.
XII-h Hendrina Heres is geboren op 28-02-1960 in Rucphen, dochter van Albertus Hendrikus (Albert) Heres (zie XI-u) en Alberta (Bertha) Keurhorst. Hendrina trouwde met Mannus van den Berg. Mannus is geboren op 28-02-1964.
Kinderen van Hendrina en Mannus:
1 Mannus (Anco) van den Berg, geboren op 02-07-1989 in Houten.
2 Albertus Hendrikus (Henri) van den Berg, geboren op 21-09-1993 in Houten.
XII-i Alberta Enrica Heres is geboren op 05-12-1964 in Rucphen, dochter van Albertus Hendrikus (Albert) Heres (zie XI-u) en Alberta (Bertha) Keurhorst. Alberta trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1985 met Gerrit Evert Keurhorst, ongeveer 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 23-02-1960 in Polsbroek.
Beroep:
Huismeester, technisch onderwijsassistent
Kinderen van Alberta en Gerrit:
1 Hendrik Jan (Erik) Keurhorst, geboren op 14-12-1986 in Stroe. Volgt XIII-c.
2 Albertha (Annet) Keurhorst, geboren op 15-07-1989 in Stroe.
3 Hermina Francina (Rene) Keurhorst, geboren op 25-04-1995 in Barneveld.
XIII-c Hendrik Jan (Erik) Keurhorst is geboren op 14-12-1986 in Stroe, zoon van Gerrit Evert Keurhorst en Alberta Enrica Heres (zie XII-i). Erik trouwde, 17 jaar oud, op 21-10-2004 met Woutera Cornelia (Corinne) Sprokelholt.
Kinderen van Erik en Corinne:
1 Gerritje Albertha (Silvie) Keurhorst, geboren op 20-04-2005 in Ede.
2 Gerrit Jan (Dave) Keurhorst, geboren op 03-12-2008.
XI-v Gerrit Heres is geboren op 06-11-1937 in Heerde, zoon van Sibble Heres (zie X-x) en Hendrikje uit de Bulten. Gerrit trouwde, 64 jaar oud, in 09-2002 in Heerde met Francisca Guus Speldekamp, 26 jaar oud. Francisca is geboren op 22-12-1975.
Kinderen van Gerrit en Francisca:
1 (Pleeg) Ryan Heres, geboren vóór 2000, zoon van Francisca Guus Speldekamp.
2 Antijn Nicole Heres, geboren op 28-08-2002 in Heerde.
IX-k Theodorus Heres (zie foto) is geboren op 04-11-1850 om 23:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 156], zoon van Sibble Heeres (zie VIII-d) en Jannetje Montizaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1850. Bij de geboorteaangifte van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Jochem Montizaan en Albert Dijk. Theodorus is overleden op 18-11-1924 om 08:00 in Heerde, 74 jaar oud (oorzaak: myodegeneratio cordis (hartziekte)) [bron: Aktenummer: 79]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1924. Bij de overlijdensaangifte van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Draaijer en Gerrit Jan Kamphuis. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Theodorus: Het gezin heeft gewoond op de hoek Meester Nijhofstr/Elburgerweg 18 A
Theodora heeft na het overlijden van haar ouders tot ca 1950 daar alleen gewoond.
Afkondiging huwelijk van Theodorus is gedaan op 23 Februari 1873 en op 2 Maart 1873
Theodorus is in 1869 vrijgesteld van militaire dienst ivm dat 2 broers al in militaire dienst waren, hij had lotingsnummer 17
Beroep:
Landbouwer, Gruttersknecht, Karman
Theodorus trouwde, 22 jaar oud, op 08-03-1873 in Epe [bron: Aktenummer: 15] met Hendrika Logtenberg, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Theodorus en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Montizaan (horlogemaker) en Geurt Scholten en Martinus Fichter (koopman) en Albert Logtenberg). Hendrika is geboren op 03-09-1848 om 07:00 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 116], dochter van Berend Logtenberg (Jacobs) en Willemina Kamphuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-09-1848. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jan v Wiglinkhuizen en Jannes v Egteren (veldwachter). Hendrika is overleden op 25-05-1921 om 07:00 in Heerde, 72 jaar oud (oorzaak: emphysema (longziekte)) [bron: Aktenummer: 58]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1921. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Klosters en Jacob de Graaf. Zij is begraven op 28-05-1921 in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Theodorus en Hendrika:
1 Jannetje Heres, geboren op 27-02-1874 in Heerde. Volgt X-y.
2 Willemina Heres, geboren op 05-05-1875 in Heerde. Volgt X-z.
3 Sibble Heres, geboren op 04-02-1877 in Heerde. Volgt X-aa.
4 Berend Heres, geboren op 14-03-1879 in Heerde. Volgt X-ab.
5 Hendrika Heres, geboren op 06-09-1881 in Heerde. Volgt X-ac.
6 Theodora (Dora) Heres, geboren op 19-11-1883 om 20:00 in Heerde [bron: Aktenr 162]. Bij de geboorteaangifte van Dora was de volgende getuige aanwezig: Hendrik ten Have en Wicher ten Have. Dora is overleden op 17-01-1952 om 14:00 in Kampen, 68 jaar oud [bron: Aktenr: 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1952. Bij de overlijdensaangifte van Dora was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas v Dooren (aanspreker).
Notitie bij Dora: Dora is in 1951 bij haar zus Jannetje ingetrokken nadat de man van Jannetje was overleden
Dora bleef ongehuwd.
7 Gerrit Heres, geboren op 25-01-1885 in Heerde. Volgt X-ad.
8 Dirk Heres, geboren op 12-07-1889 om 10:00 in Heerde [bron: Aktenr 89]. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have en Egbert Gijsbertus van den Berg. Dirk is overleden op 17-02-1942 om 07:00 in Heerde, 52 jaar oud (oorzaak: emphysema pulmonum = Chronische bronchitis) [bron: Aktenr: 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1942. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Johan Borg (aanspreker).
Notitie bij Dirk: Gewoond hebbende op A506 in Heerde
Dirk bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
9 Pieter (Piet) Heres, geboren op 17-03-1891 in Heerde. Volgt X-ae.
X-y Jannetje Heres is geboren op 27-02-1874 om 03:00 in Heerde [bron: Aktenr 31], dochter van Theodorus Heres (zie IX-k) en Hendrika Logtenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1874. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Marskamp en Gerrit Jan Lodeweges (klompenmaker0. Jannetje is overleden op 14-03-1968 in Kampen, 94 jaar oud. Zij is begraven in IJsselmuiden (Agemene begr.pl.).
Notitie bij Jannetje: Kinderen Gerretje en Rika liggen bij ouders in het graf

Jannetje Heres huwde op 7 maart 1901 te Kampen met de sigarenfabrikant Klaas Roosendaal, geboren op 5 januari 1869 in Hattem. Zijn naam komt echter niet voor in de lijst van sigarenfabrikanten zoals opgemaakt door de oud-archivaris W.A. Fasel. Volgens de persoonskaart van Klaas van na 1909 was hij winkelier in koloniale waren.
Jannetje trouwde, 27 jaar oud, op 07-03-1901 in Kampen [bron: Aktenummer: 19] met Klaas Roosendaal, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Klaas was de volgende getuige aanwezig: W.Roosendaal en G.Groen en P.H.Lotgerink en K.Rouw. Klaas is geboren op 05-01-1869 om 02:30 in Hattem [bron: Aktenr 001], zoon van Willem Roosendaal en Jantje van den Berg (van Hulsbergen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1869. Bij de geboorteaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Wolter ten Katen en Hendrik Mink (beiden schipper). Klaas is overleden op 01-02-1951 om 23:00 in Kampen, 82 jaar oud [bron: Aktenr 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1951. Bij de overlijdensaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Nicolaas van Dooren (aanspreker). Hij is begraven in IJsselmuiden (Agemene begr.pl.).
Notitie bij Klaas: Klaas is geboren op het schip van zijn vader, en heeft daar toevallig in Hattem gelegen
Het gezin woonde aan de Valkstraat 2.te Kampen.
Klaas is in het leger geweest van 8-5-1889 t/m 7-5-1896
Beroep:
Sigarenmaker en winkelier in koloniale waren
Kinderen van Jannetje en Klaas:
1 Jansje Roosendaal, geboren op 12-07-1901 in Kampen. Volgt XI-w.
2 NN Roosendaal, levenloos geboren kind, geboren op 01-07-1902 om 11:00 in Kampen [bron: Aktenummer: 184]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-1902.
3 NN Roosendaal, levenloos geboren kind, geboren op 02-07-1902 om 11:00 in Kampen [bron: Aktenummer: 185].
4 Rika (Riek) Roosendaal, geboren op 02-09-1903 om 09:00 in Kampen [bron: Aktenr 409]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1903. Bij de geboorteaangifte van Riek was de volgende getuige aanwezig: Klaas Riesebos en Albertus Roosendaal (sigarenmaker). Riek is overleden op 01-12-1985 in Kampen, 82 jaar oud. Zij is begraven in IJsselmuiden (Agemene begr.pl.). Riek bleef ongehuwd.
5 Wilhelmina Roosendaal, geboren op 28-06-1905 in Kampen. Volgt XI-x.
6 Gerritje Roosendaal, geboren op 31-05-1906 in Kampen. Gerritje is overleden op 03-06-1906 in Kampen, 3 dagen oud [bron: Aktenr 137].
7 Theodoor Roosendaal, geboren in 06-1906 in Kampen. Theodoor is overleden op 01-02-1907 in Kampen, 8 maanden oud [bron: Aktenr 40].
8 Theodora Roosendaal, geboren op 12-05-1908 in Kampen. Volgt XI-y.
9 Gerretje (Gerrie) Roosendaal, geboren op 09-08-1912 om 15:30 in Kampen [bron: Aktenr 341]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-08-1912. Bij de geboorteaangifte van Gerrie was de volgende getuige aanwezig: Willem Roosendaal (winkelier) en Jan Willem Fijn (meesterknecht sigarenmaker). Gerrie is overleden op 08-06-1993 in Kampen, 80 jaar oud. Zij is begraven in IJsselmuiden. Gerrie bleef ongehuwd.
10 Aaltje Roosendaal, geboren op 25-11-1916 in Kampen. Aaltje is overleden op 21-08-2008, 91 jaar oud. Zij is begraven in IJsselmuiden.
XI-w Jansje Roosendaal is geboren op 12-07-1901 om 11:00 in Kampen [bron: Aktenr 343], dochter van Klaas Roosendaal en Jannetje Heres (zie X-y). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-07-1901. Bij de geboorteaangifte van Jansje was de volgende getuige aanwezig: Albertus Roosendaal (beurtschipper) en Jan Jansen Bouhuijs (kruidenier). Jansje is overleden op 08-11-1980, 79 jaar oud.
Notitie bij Jansje: Jansje vertrok rond 1923 naar Huize ’Weiburg’ in Harderwijk.
Jansje trouwde, 22 jaar oud, op 27-09-1923 in Kampen [bron: Aktenummer: 130] met Jan Jans, 23 jaar oud. Jan is geboren op 17-08-1900 in Kampen, zoon van Folkert Jans en Tjaltje Rouwendaal. Jan is overleden op 29-12-1983, 83 jaar oud.
Adjudant
XI-x Wilhelmina Roosendaal is geboren op 28-06-1905 om 06:30 in Kampen [bron: Aktenr 294], dochter van Klaas Roosendaal en Jannetje Heres (zie X-y). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1905. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Albertus Roosendaal (sigarenfabrikant) en Willem Roosendaal (schipper). Wilhelmina is overleden op 28-08-1996 in Kampen, 91 jaar oud. Zij is begraven in IJsselmuiden. Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op 02-08-1928 in Kampen [bron: Aktenummer: 102] met Klaas Scholten, 21 jaar oud. Klaas is geboren op 09-06-1907 in Kampen, zoon van Egbert Scholten en Jantje Schilder. Klaas is overleden op 20-01-1983, 75 jaar oud. Hij is begraven in IJsselmuiden.
Beroep:
Timmerman
XI-y Theodora Roosendaal is geboren op 12-05-1908 om 21:30 in Kampen [bron: Aktenr 214], dochter van Klaas Roosendaal en Jannetje Heres (zie X-y). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1908. Bij de geboorteaangifte van Theodora was de volgende getuige aanwezig: Albertus Roosendaal (sigarenfabrikant) en Willem Roosendaal (winkelier). Theodora is overleden op 26-11-2010, 102 jaar oud. Zij is begraven in IJsselmuiden. Theodora trouwde, 27 jaar oud, op 29-05-1935 met Johannes Muller, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 27-01-1908. Johannes is overleden op 03-12-1972, 64 jaar oud. Hij is begraven in IJsselmuiden.
X-z Willemina Heres is geboren op 05-05-1875 om 10:00 in Heerde (buurtschap het Veen) [bron: Aktenr 68], dochter van Theodorus Heres (zie IX-k) en Hendrika Logtenberg. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Marskamp en Klaas Jan Roskam. Willemina is overleden op 09-03-1946 om 11:00 in Kampen, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 72 Liggen op grafnr. 2-7-114]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1946. Zij is begraven op 13-03-1946 in IJsselmuiden (Agemene begr.pl.). Willemina trouwde, 36 jaar oud, op 01-02-1912 [bron: Aktenummer: 3] met Jan Willem Fijn, 38 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willemina en Jan was de volgende getuige aanwezig: K.Roosendaal en W.Roosendaalen J.Brouwer en S.Heres. Jan is geboren op 21-03-1873 om 22:00 in Kampen [bron: Aktenr 139], zoon van Hendrik Fijn en Hilligje Wissink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1873. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Dirk Nieuwenhuis en Peter Antonie Bruitsma. Jan is overleden op 06-04-1942 om 01:00 in Kampen, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 69]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-04-1942. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Geert Last (aanspreker). Hij is begraven op 10-04-1942 in IJsselmuiden (Agemene begr.pl.). Jan is weduwnaar van Grietje de Groot (1871-1910), met wie hij trouwde op 19-03-1896 in Kampen [bron: Aktenummer: 21].
Notitie bij Jan: Jan Willem is geboren in de Hofstraat Wijk1 nummer 93
Het gezin woonde op het adres Valkstraat 13 in Kampen.
De voltrekking van hun huwelijk is gedaan door de ambtenaar Anthonie Adriaan Cornelis van der Mijle
Beroep:
Meesterknecht op een sigarenfabriek
Kinderen van Willemina en Jan:
1 Hendrika Wilhelmina Heres, geboren op 01-08-1896 in Heerde. Volgt XI-z.
2 Theodorus Fijn, geboren op 03-05-1915 in Kampen. Theodorus is overleden.
XI-z Hendrika Wilhelmina Heres is geboren op 01-08-1896 om 13:00 in Heerde [bron: Aktenr 102], dochter van Willemina Heres (zie X-z), pleegdochter van Jan Willem Fijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1896. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Hendrika is overleden op 22-03-1989 in Heerde, 92 jaar oud. Zij is begraven in Heerde.
Notitie bij Hendrika: Aangifte van de geboorte van Hendrika heeft de vroedvrouw Henderina Wijnberg gedaan
Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op 13-05-1922 in Heerde [bron: Aktenummer: 26] met Willem Arend Veldkamp, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrika en Willem was de volgende getuige aanwezig: Roelof Deur (zwager van de bruidegom) en Dirk Heres (oom van de bruid). Willem is geboren op 22-10-1899 om 08:00 in Heerde [bron: Aktenr 151], zoon van Berent Veldkamp en Johanna Eilander. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Zevenbergen (hoofd ener school) en Jan Boeve (logementhouder). Willem is overleden op 16-03-1966 in Heerde, 66 jaar oud. Hij is begraven in Heerde.
Beroep:
Schildersknecht, en later een eigen schildersbedrijf begonnen.
Kinderen van Hendrika en Willem:
1 Berend Johannes Veldkamp, geboren op 31-07-1923 in Heerde. Volgt XII-j.
2 Johanna (Annie) Veldkamp, geboren op 02-04-1925 in Heerde. Annie is ongehuwd.
XII-j Berend Johannes Veldkamp is geboren op 31-07-1923 in Heerde, zoon van Willem Arend Veldkamp en Hendrika Wilhelmina Heres (zie XI-z).
Beroep:
Had een schildersbedrijf
Berend trouwde met ??? Regterschot.
X-aa Sibble Heres is geboren op 04-02-1877 om 01:00 in Heerde [bron: Aktenr 24], zoon van Theodorus Heres (zie IX-k) en Hendrika Logtenberg. Bij de geboorteaangifte van Sibble was de volgende getuige aanwezig: Marten IJzerman en Lammert Topfer. Sibble is overleden op 18-02-1963 in Westenholte (Gem.Zwolle), 86 jaar oud. Hij is begraven in (Westenholte) begr.pl.Voorst vak C 028.
Notitie bij Sibble: Gewoond hebbende wijk B nummer 43, Hasselterdijk, en het huis waarin ze woonden noemden ze "Twistvliet"
Beroep:
Boerenknecht
Sibble trouwde, 23 jaar oud, op 14-06-1900 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 41] met Hilligje Westera, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sibble en Hilligje was de volgende getuige aanwezig: Albertus v d Kolk (gemeenteontvanger) Klaas v Os en Harm Deuzeman (beiden veldwachter) Jan v d Kolk (gemeentesecretaris). Hilligje is geboren op 31-08-1877 om 15:00 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr 31], dochter van Willem Westera en Annigje Boom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1877. Bij de geboorteaangifte van Hilligje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Westera en Arent Westera. Hilligje is overleden op 27-01-1949 om 13:30 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 78 of 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1949. Bij de overlijdensaangifte van Hilligje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Vaders (aanspreker). Zij is begraven in (Westenholte) begr.pl.Voorst vak C 028.
Notitie bij Hilligje: Hilligje is geboren in Wijk B nummer 20
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Sibble en Hilligje:
1 Hendrika (Riek) Heres, geboren op 07-11-1900 in Zalk en Veecaten. Volgt XI-aa.
2 Anna Heres, geboren op 26-08-1902 in Zwolle. Volgt XI-ab.
3 Theodorus Heres, geboren op 21-10-1904 in Zwolle. Volgt XI-ac.
4 Willem Heres, geboren op 23-11-1906 in Zwolle. Volgt XI-ad.
XI-aa Hendrika (Riek) Heres is geboren op 07-11-1900 om 11:00 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr 30], dochter van Sibble Heres (zie X-aa) en Hilligje Westera. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1900. Bij de geboorteaangifte van Riek was de volgende getuige aanwezig: Klaas Roozendaal en Egbert van der Stege. Riek is overleden op 29-04-1951 om 10:00 in Zwolle, 50 jaar oud [bron: Aktenr 221]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1951. Bij de overlijdensaangifte van Riek was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Vaders (aanspreker).
Notitie bij Riek: Hendrika is geboren Wijk B nummer 43
Riek trouwde, 27 jaar oud, op 06-09-1928 in Zwolle [bron: Aktenummer: 177] met Wietze Westerbeek, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Riek en Wietze was de volgende getuige aanwezig: Albert Westerbeek (broer van de bruidegom) en Theodorus Heres (broer van de bruid). Wietze is geboren op 25-04-1900 om 06:00 in Harlingen [bron: Aktenr A93], zoon van Willem Westerbeek en Houkje Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1900. Bij de geboorteaangifte van Wietze was de volgende getuige aanwezig: Roelof v d Meulen en Jan Draaijer. Wietze is overleden op 27-03-1950 om 00:15 in Zwolle, 49 jaar oud [bron: Aktenummer: 183]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1950. Bij de overlijdensaangifte van Wietze was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Vaders (aanspreker).
Notitie bij Wietze: Tijdens geboorte wonende in Wijk H te harlingen
Beroep:
Sleepbootkapitein
Kind van Riek en Wietze:
1 Wim Westerbeek, geboren op 16-05-1931 in Zwolle.
XI-ab Anna Heres (zie foto) is geboren op 26-08-1902 om 21:30 in Zwolle [bron: Aktenr 638], dochter van Sibble Heres (zie X-aa) en Hilligje Westera. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1902. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Harm Koster en Hendrik Blomberg. Anna is overleden op 23-02-1993 in Zwolle, 90 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Notitie bij Anna: Geboren aan de Hasselterdijk
Anna trouwde, 23 jaar oud, op 08-07-1926 in Zwolle [bron: Aktenummer: 124] met Johan Wagenaar, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna en Johan was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Wagenaar (broer van de bruidegom) en Wietze Westerbeek (zwager van de bruid). Johan is geboren op 28-04-1900 om 23:00 in Wijhe [bron: Aktenr 41], zoon van Koendert Wagenaar en Hendrikje Martens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1900. Bij de geboorteaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik Wienbelt (smid) en Hendrikus Schurink (koopman). Johan is overleden op 19-07-1978 in Zwolle, 78 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Notitie bij Johan: Johan en Anna hadden een kruideniers-winkel annex rookwaren, op de hoek van de Schellerweg nr. 128 .
Maar voor die tijd was Johan huisknegt te Ter Pelkwijkpark nr. 22 in Zwolle en later is hij nog kelner geweest.
Beroep:
Landbouwer
Kind van Anna en Johan:
1 Hendrikje Wagenaar, geboren op 07-06-1928 in Zwolle. Volgt XII-k.
XII-k Hendrikje Wagenaar is geboren op 07-06-1928 in Zwolle, dochter van Johan Wagenaar en Anna Heres (zie XI-ab). Hendrikje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1952 met Kornelis Lok, ongeveer 26 jaar oud. Kornelis is geboren op 24-09-1926 in Vollenhove Ambt.
Kinderen van Hendrikje en Kornelis:
1 Johanna Lok, geboren op 19-06-1953.
2 Petronella Lammigje Lok, geboren op 27-06-1958.
3 Peter Johan Lok, geboren op 15-03-1965.
4 Marco Marcel Lok, geboren op 30-01-1970.
XI-ac Theodorus Heres is geboren op 21-10-1904 om 17:00 in Zwolle [bron: Aktenr 835], zoon van Sibble Heres (zie X-aa) en Hilligje Westera. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1904. Bij de geboorteaangifte van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Frederikus uit de Bogaard en Hendrik Johan Hannesfen. Theodorus is overleden op 27-02-1964 in Zwolle, 59 jaar oud. Hij is begraven in Westenholte (Begr.pl. Voorst) vak c 029.
Notitie bij Theodorus: Geboren in huis staande aan het Frankhuis
Beroep:
Ploegbaas
Theodorus trouwde, 25 jaar oud, op 24-07-1930 in Zwolle [bron: Aktenummer: 151] met Hendrikje Wietten, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Theodorus en Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Willem Heres (broer van de bruidegom) en Gerrit Willem Lubbers (zwager van de bruid). Hendrikje is geboren op 02-07-1906 om 15:30 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 120], dochter van Gerrit Jan Wietten en Johanna Hermina van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1906. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jan Buijsman en Hermanus Hageman. Hendrikje is overleden op 25-01-1989 in Zwolle, 82 jaar oud. Zij is begraven in Westenholte (Begr.pl. Voorst) vak c 029.
Kind van Theodorus en Hendrikje:
1 Hilligje (Hillie) Heres, geboren op 27-05-1935 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt XII-l.
XII-l Hilligje (Hillie) Heres is geboren op 27-05-1935 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), dochter van Theodorus Heres (zie XI-ac) en Hendrikje Wietten. Hillie is overleden op 12-01-1999 in Heerde, 63 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Hillie ging in ondertrouw, 17 jaar oud, op 31-01-1953 met Willem Albert van Ree. Willem is geboren op 22-08-1933. Willem is overleden op 18-02-2010, 76 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kind van Hillie en Willem:

 
1 Niet openbaar.
XI-ad Willem Heres is geboren op 23-11-1906 om 06:30 in Zwolle [bron: Aktenr 924], zoon van Sibble Heres (zie X-aa) en Hilligje Westera. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1906. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Willem Westera en Jan van Brummen. Willem is overleden op 03-03-1980 in Hattem, 73 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Notitie bij Willem: Geboren huis staand aan de Hasselterdijk
Willem was een groot damfanaat en is enkele malen damkampioen van Hattem geweest o.a. in 1944
Beroep:
Boekdrukker
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 03-12-1929 in Zwolle [bron: Aktenummer: 270] met Jennigje (Jennigje) Brinkhuis, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Johan Brinkhuis (zwager van de bruid) en Hendrik Israel. Jennigje is geboren op 30-11-1909 om 22:30 in Zwolle [bron: Aktenr 896], dochter van Wouter Brinkhuis en Jennigje Jongerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1909. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Geerlig Brinhuis (slager) en Johannes Albertus Caron (ambtenaar ter secretarie). Jennigje is overleden op 11-01-2011 in Hattem, 101 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Notitie bij Jennigje: Geboren in een huis staande achter de Broeren.
Jennigje had een tweelingzuster Frederika die 1 uur vroeger is geboren
Kinderen van Willem en Jennigje:
1 Hilligje (Hillie) Heres, geboren op 20-04-1930 in Zwolle. Volgt XII-m.
2 Jenny Heres, geboren op 04-07-1946 in Hattem. Volgt XII-n.
XII-m Hilligje (Hillie) Heres is geboren op 20-04-1930 in Zwolle, dochter van Willem Heres (zie XI-ad) en Jennigje (Jennigje) Brinkhuis. Hillie trouwde met Jan Willem Stobbink. Jan is geboren op 23-12-1928 in Hattemmerbroek (Gem. Oldebroek). Jan is overleden op 17-03-2018 in Zwolle, 89 jaar oud.
Kinderen van Hillie en Jan:
1 Lammy Stobbink.
2 Wim Stobbink.
XII-n Jenny Heres is geboren op 04-07-1946 in Hattem, dochter van Willem Heres (zie XI-ad) en Jennigje (Jennigje) Brinkhuis. Jenny trouwde met Arend Jan de Haas. Arend is geboren op 28-05-1946 in Kampen.
X-ab Berend Heres is geboren op 14-03-1879 om 03:00 in Heerde [bron: Aktenr 42], zoon van Theodorus Heres (zie IX-k) en Hendrika Logtenberg. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have en Johannes Docter. Berend is overleden op 23-11-1957 in Zwolle, 78 jaar oud [bron: Aktenr 636]. Hij is begraven in Wijhe (algemene begr.pl.).
Notitie bij Berend: Gewoond hebbende in de Assendorp (Heerde) en later verhuisd naar Wijhe
Beroep:
Arbeider later knecht in dienst bij Baron de Vos van Steenwijk te Wijhe.
Berend trouwde, 22 jaar oud, op 27-04-1901 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Hermina van Olst, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Hermina was de volgende getuige aanwezig: Jurrien Mondria (zwager van de bruid) Willem Jan v Apeldoorn-Gerrit Krijgsman-Willem Overbosch. Hermina is geboren op 06-06-1878 om 21:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 86], dochter van Harmen van Olst en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1878. Bij de geboorteaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Jan v Lohuizen (smid) en Wicher ten Have (herbergier). Hermina is overleden op 05-09-1953 om 21:00 in Wijhe, 75 jaar oud [bron: Aktenr 32]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1953. Bij de overlijdensaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Johannes van de Mars.
Kinderen van Berend en Hermina:
1 NN Heres, levenloos geboren dochter, geboren op 03-09-1901 om 16:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 81].Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1901. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Steenbergen (landbouwer) en Albert Tellegen (arbeider). Zij is begraven [bron: Aktenr 81].
2 Theodorus Heres, geboren op 06-12-1902 om 17:00 in Heerde [bron: Aktenr 171]. Bij de geboorteaangifte van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Teunis de Graaf en Aart Oldenhof. Theodorus is overleden op 13-12-1903 om 12:00 in Heerde, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 124]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1903. Bij de overlijdensaangifte van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Willem Post en Hendrik Draaijer.
3 Derkje Heres, geboren op 01-06-1904 in Heerde. Volgt XI-ae.
4 Theodorus Heres, geboren op 23-05-1906 om 10:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 92]. Bij de geboorteaangifte van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Vorderman (bakker) en Theodorus Heres (grootvader). Theodorus is overleden op 24-01-1907 om 23:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1907. Bij de overlijdensaangifte van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van der Beek en Johannes de Brake.
5 Harmen Heres, geboren op 20-09-1908 om 11:30 in Heerde [bron: Aktenr 153]. Bij de geboorteaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (cafehouder) en Gerrit Dezijn. Harmen is overleden op 08-08-1930 om 08:30 in Wijhe, 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 34]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1930. Bij de overlijdensaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Emst en Johannes van der Sluis.
Notitie bij Harmen: Familiegraf hier ligt Harmen ook
Harmen bleef ongehuwd.
Beroep:
Bakkersknecht
6 Hendrika (Riek) Heres, geboren op 29-11-1910 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt XI-af.
7 Theodorus Heres, geboren op 06-02-1913 in Wijhe. Volgt XI-ag.
8 Berendina Hermina Heres, geboren op 04-05-1917 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 70]. Berendina is overleden op 13-08-1917 om 03:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 3 maanden oud [bron: Aktenr 88]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1917. Bij de overlijdensaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Steven Okkerse en Evert Jan van Rijssen.
9 Berendina Hermina Heres, geboren op 07-09-1918 in Heerde. Berendina is overleden op 14-09-1918 om 12:00 in Heerde, 7 dagen oud [bron: Aktenummer: 75]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1918. Bij de overlijdensaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Steven Okkerse en Evert Jan van Rijssen.
10 NN Heres, levenloos geboren kind, geboren op 01-03-1922 om 20:00 in Wijhe [bron: Aktenr 29]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1922.
XI-ae Derkje Heres is geboren op 01-06-1904 om 08:00 in Heerde [bron: Aktenr 77], dochter van Berend Heres (zie X-ab) en Hermina van Olst. Bij de geboorteaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Willem Overbosch (winkelier) en Aart Oldenhof. Derkje is overleden op 24-09-1980 in Wijhe, 76 jaar oud. Derkje trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1928 in Wijhe [bron: Aktenummer: 15] met Jan van Aefst, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derkje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Jannes Wonink (oom van de bruidegom) en Sibble Heres (oom van de bruid). Jan is geboren op 03-06-1902 om 18:00 in Wijhe (buurtschap Wengelo) [bron: Aktenr 60], zoon van Hein van Aefst en Hendrika Wonink. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Antonie Deusjes en Hendrik Jan Wonink. Jan is overleden.
Beroep:
Voerman
Kinderen van Derkje en Jan:
1 Heintje Hendrika van Aefst, geboren op 22-04-1929 in Wijhe. Heintje is overleden op 08-04-1932 in Zwolle, 2 jaar oud [bron: Aktenr 11]. Zij is begraven in Wijhe.
2 Hermina Berendina van Aefst, geboren op 13-08-1931 in Wijhe. Hermina is overleden op 12-02-1959 in Wijhe, 27 jaar oud [bron: Aktenr 7]. Zij is begraven in Wijhe.
3 Hein Hendrik van Aefst, geboren op 24-06-1936 in Wijhe. Volgt XII-o.
4 Berend van Aefst, geboren op 17-05-1943 in Wijhe.
XII-o Hein Hendrik van Aefst is geboren op 24-06-1936 in Wijhe, zoon van Jan van Aefst en Derkje Heres (zie XI-ae). Hein is overleden op 07-11-2003 in Zwolle, 67 jaar oud. Hein trouwde met Jantje Wessels. Jantje is overleden.
XI-af Hendrika (Riek) Heres is geboren op 29-11-1910 om 23:30 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 177], dochter van Berend Heres (zie X-ab) en Hermina van Olst. Bij de geboorteaangifte van Riek was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Heres (grootvader) en Harmen Olthuis. Riek is overleden op 24-12-1994 in Tiel, 84 jaar oud. Zij is begraven op 29-12-1994 in Tiel (Begraafpl. Papesteeg). Riek trouwde, 30 jaar oud, op 27-09-1941 in Wijhe met Richard van Keulen, 29 jaar oud. Richard is geboren op 31-07-1912 om 02:00 in Wijhe [bron: Aktenr 65], zoon van Willem Jan van Keulen en Berendina Meester. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1912. Bij de geboorteaangifte van Richard was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Meester (bakker) en Klaas ten Hove. Richard is overleden op 15-02-1978 in Tiel, 65 jaar oud. Hij is begraven op 19-02-1978 in Tiel (Begraafpl. Papesteeg).
Kinderen van Riek en Richard:
1 Willem Jan van Keulen, geboren op 17-09-1942 in Windesheim (Zwollerkerspel). Willem is overleden op 16-10-2006, 64 jaar oud.
2 Hermina van Keulen, geboren op 03-09-1945 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle).
3 Harmen (Harry) van Keulen, geboren op 15-02-1952 in Tiel.
XI-ag Theodorus Heres is geboren op 06-02-1913 in Heerde [bron: Aktenr 25, zoon van Berend Heres (zie X-ab) en Hermina van Olst. Theodorus is overleden op 03-08-2002 in Wijhe, 89 jaar oud. Hij is begraven in Wijhe (algemene begr.pl.).
Beroep:
Schilder
Theodorus trouwde, 27 jaar oud, op 28-09-1940 in Wijhe [bron: Aktenr 33] met Hendrikje van Lohuizen, 28 jaar oud, nadat zij op 20-09-1940 in Wijhe in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Theodorus en Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Lubbertus Reindert van Lohuizen (broer van de bruid) en Jan van Aefst (zwager van de bruidegom). Hendrikje is geboren op 16-12-1911 om 23:30 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 204], dochter van Herman van Lohuizen en Asselina Brunenberg. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Willem Scheeland en Gerrit Pieter Blaas. Hendrikje is overleden op 19-06-1979 in Wijhe, 67 jaar oud. Zij is begraven in Wijhe (algemene begr.pl.).
Kinderen van Theodorus en Hendrikje:
1 Asselien Heres.
2 Hermina Berendina (Hermien) Heres, geboren op 24-09-1941 in Wijhe. Hermien is overleden op 12-12-1947 in Zwolle, 6 jaar oud [bron: Aktenummer: 67]. Zij is begraven in Wijhe (algemene begr.pl.).
3 Hermina Berendina (Hermien) Heres, geboren na 1947.
X-ac Hendrika Heres is geboren op 06-09-1881 om 20:00 in Heerde [bron: Aktenr 116], dochter van Theodorus Heres (zie IX-k) en Hendrika Logtenberg. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen en Johannes Docter (gemeentebode). Hendrika is overleden op 21-01-1951 in Zwolle, 69 jaar oud [bron: Aktenr: 37]. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op 02-05-1903 in Heerde [bron: Aktenr: 18] met Bartus IJzerman, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrika en Bartus was de volgende getuige aanwezig: Klaas IJzerman (oom van de bruidegom) en Jan Jacob van Ark en Hendrik Draaijer en Hendrik Jan v Neck (logementhouder). Bartus is geboren op 04-05-1875 om 03:00 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 66], zoon van Gerrit IJzerman en Aaltje Logtenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1875. Bij de geboorteaangifte van Bartus was de volgende getuige aanwezig: Berend IJzerman en Aart IJzerman (vrachtrijder). Bartus is overleden op 24-11-1965 in Heerde, 90 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Bartus: Hij was tuinman op de Bonenburg in Heerde
Beroep:
Tuinknecht
Kinderen van Hendrika en Bartus:
1 Aaltje (Alie) IJzerman, geboren op 11-10-1903 in Heerde (buurtschap Markluiden). Volgt XI-ah.
2 Hendrika (Riek) IJzerman, geboren op 06-01-1905 in Heerde (buurtschap Markluiden). Volgt XI-ai.
3 Gerritje IJzerman, geboren op 04-01-1914 in Heerde. Volgt XI-aj.
4 Theodorus IJzerman, geboren op 18-05-1915 in Heerde. Volgt XI-ak.
XI-ah Aaltje (Alie) IJzerman is geboren op 11-10-1903 om 05:00 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 143], dochter van Bartus IJzerman en Hendrika Heres (zie X-ac). Bij de geboorteaangifte van Alie was de volgende getuige aanwezig: Gerrit IJzerman en Hendrik Jan van Neck (logementhouder). Alie is overleden op 09-05-1995 in Heerde, 91 jaar oud. Zij is begraven op 13-05-1995 in Vaassen (Gem.Epe). Alie trouwde, 25 jaar oud, op 12-09-1929 in Heerde [bron: Aktenr 53] met Berend van Ommen, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Alie en Berend was de volgende getuige aanwezig: Willem IJzerman (oom van de bruid) en Steven van Ommen (broer van de bruidegom). Berend is geboren op 17-05-1903 in Heerde, zoon van Albert Jan van Ommen en Gerrigje Rorije. Berend is overleden op 30-09-1988 in Epe, 85 jaar oud.
Beroep:
Monteur
Kinderen van Alie en Berend:
1 Gerrie Hilberta van Ommen, geboren op 22-07-1930 in Epe.
2 Bartus Hendrik van Ommen, geboren op 11-08-1933 in Epe. Bartus is overleden op 24-09-1998, 65 jaar oud.
3 Albert Jan van Ommen, geboren op 15-01-1937 in Epe.
4 Henri Bernard van Ommen, geboren op 27-06-1941 in Epe. Henri is overleden op 21-05-2014 in Troisdorf, Duitsland,, 72 jaar oud.
XI-ai Hendrika (Riek) IJzerman is geboren op 06-01-1905 om 13:00 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 5], dochter van Bartus IJzerman en Hendrika Heres (zie X-ac). Bij de geboorteaangifte van Riek was de volgende getuige aanwezig: Gerrit IJzerman en Hendrik Jan van Neck (logementhouder). Riek is overleden in Canada.
Notitie bij Riek: Na 1948 geimmigreerd naar Canada
Riek trouwde met Jacob Mosterd. Jacob is geboren op 26-01-1904 in Apeldoorn (buurtschap Wormen) [bron: Aktenr 83], zoon van Teunis Mosterd en Jannigje Fluit. Jacob is overleden in Canada.
XI-aj Gerritje IJzerman is geboren op 04-01-1914 in Heerde, dochter van Bartus IJzerman en Hendrika Heres (zie X-ac). Gerritje is overleden op 22-05-2004 in Apeldoorn, 90 jaar oud. Gerritje trouwde, 25 jaar oud, op 30-11-1939 in Epe met Johannes Brummelkamp, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 06-09-1915 in Epe. Johannes is overleden op 16-09-1997 in Vaassen (Gem.Epe), 82 jaar oud. Hij is begraven op 20-09-1997 in Apeldoorn.
Kinderen van Gerritje en Johannes:
1 Elly Brummelkamp.
2 Hetty Brummelkamp.
3 Joost Brummelkamp.
XI-ak Theodorus IJzerman is geboren op 18-05-1915 in Heerde, zoon van Bartus IJzerman en Hendrika Heres (zie X-ac). Theodorus is overleden op 24-04-2002 in Heerde, 86 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Theodorus trouwde, 27 jaar oud, op 04-02-1943 in Heerde met Jacoba Stefiena (Coba) Klomp, 26 jaar oud. Coba is geboren op 05-06-1916 in Heerde, dochter van Marinus Klomp en Johanna Wonink. Coba is overleden op 21-01-2013 in Heerde, 96 jaar oud. Zij is begraven op 25-01-2013 in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Theodorus en Coba:
1 Bartus (Bart) IJzerman, geboren op 04-11-1943 in Heerde. Volgt XII-p.
2 Johanna (Annie) IJzerman, geboren op 22-02-1946 in Heerde. Volgt XII-q.
3 Hendrik (Henk) IJzerman, geboren op 25-10-1949 in Heerde. Volgt XII-r.
XII-p Bartus (Bart) IJzerman is geboren op 04-11-1943 in Heerde, zoon van Theodorus IJzerman (zie XI-ak) en Jacoba Stefiena (Coba) Klomp. Bart is overleden op 07-03-2013 in Heerde, 69 jaar oud. Hij is begraven op 12-03-2013 in Heerde (Engelmanskamp).
Beroepen:
Huisschilder
Huisschilder
Bart trouwde, 25 jaar oud, op 26-06-1969 in Heerde met Hendrika (Riekje) van Ommen, 23 jaar oud. Riekje is geboren op 06-06-1946 in Heerde, dochter van Arend Jan van Ommen en Evertje Jager.
Kinderen van Bart en Riekje:
1 Richard Marcel IJzerman, geboren op 18-12-1974 in Zwolle.
2 Arnold Theodoor IJzerman, geboren op 17-05-1977 in Heerde. Volgt XIII-d.
XIII-d Arnold Theodoor IJzerman is geboren op 17-05-1977 in Heerde, zoon van Bartus (Bart) IJzerman (zie XII-p) en Hendrika (Riekje) van Ommen. Arnold trouwde met Karen Hoetink.
Kind van Arnold en Karen:
1 Bas IJzerman, geboren in 03-2005.
XII-q Johanna (Annie) IJzerman is geboren op 22-02-1946 in Heerde, dochter van Theodorus IJzerman (zie XI-ak) en Jacoba Stefiena (Coba) Klomp. Annie trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 30-?-1968 in Heerde met Adriaan Cornelis (Adri) van de Steenhoven, 25 of 26 jaar oud. Adri is geboren op 24-12-1942 in Dirksland (Goeree-Overflakkee), zoon van Cornelis van de Steenhoven en Jacoba Anthonia Zeedijk.
Kinderen van Annie en Adri:
1 Cornelis Theodorus (Theo) van de Steenhoven, geboren op 22-08-1969 in Heerde.
2 Andriaan (Andre) van de Steenhoven, geboren op 19-05-1972 in Heerde.
3 Anton Johan (Hans) van de Steenhoven, geboren op 25-08-1974 in Heerde.
XII-r Hendrik (Henk) IJzerman is geboren op 25-10-1949 in Heerde, zoon van Theodorus IJzerman (zie XI-ak) en Jacoba Stefiena (Coba) Klomp. Henk is overleden op 11-12-2016 in Heerde, 67 jaar oud. Hij is begraven op 17-12-2016 in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Drukker
Henk trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1972 in Heerde met Jenny Marijke Kwakkel, 20 jaar oud. Jenny is geboren op 09-10-1951 in Heerde, dochter van Gerrit Kwakkel en Jenny Keijl.
Kinderen van Henk en Jenny:
1 Christiaan Ronald (Ronald) IJzerman, geboren op 11-07-1974 in Heerde. Volgt XIII-e.
2 Jenny Jacoba Marjolein IJzerman, geboren op 22-12-1976 in Heerde. Volgt XIII-f.
3 Belinda IJzerman, geboren op 02-04-1980 in Heerde. Volgt XIII-g.
XIII-e Christiaan Ronald (Ronald) IJzerman is geboren op 11-07-1974 in Heerde, zoon van Hendrik (Henk) IJzerman (zie XII-r) en Jenny Marijke Kwakkel. Ronald trouwde, 26 jaar oud, op 01-06-2001 met Suzanne Maria Agatha van der Stoop, 27 jaar oud. Suzanne is geboren op 12-01-1974 in Vlijmen.
Kinderen van Ronald en Suzanne:
1 Laura Maria IJzerman, geboren op 28-05-2003 in ’s-Hertogenbosch.
2 Martijn Floris IJzerman, geboren op 06-12-2004 in ’s Hertogenbosch.
XIII-f Jenny Jacoba Marjolein IJzerman is geboren op 22-12-1976 in Heerde, dochter van Hendrik (Henk) IJzerman (zie XII-r) en Jenny Marijke Kwakkel. Jenny trouwde, 23 jaar oud, op 29-06-2000 met Daniel Poll Jonker, 22 jaar oud. Daniel is geboren op 27-02-1978.
XIII-g Belinda IJzerman is geboren op 02-04-1980 in Heerde, dochter van Hendrik (Henk) IJzerman (zie XII-r) en Jenny Marijke Kwakkel. Belinda trouwde, 24 jaar oud, op 16-04-2004 met Arjan Berends, 27 jaar oud. Arjan is geboren op 29-10-1976.
X-ad Gerrit Heres  (zie foto) is geboren op 25-01-1885 om 17:00 in Heerde [bron: Aktenr 25], zoon van Theodorus Heres (zie IX-k) en Hendrika Logtenberg. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have en Klaas van Zalk. Gerrit is overleden op 25-05-1961 in Oldebroek, 76 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 24-04-1909 in Heerde [bron: Aktenr: 13] met Jennigje Dijkslag, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Harmen en Arend Jan Gelderman (ooms van de bruid) en Harmen de Graaf en Frederik Kok. Jennigje is geboren op 04-05-1882 om 06:00 in Heerde (buurtschap Werven) [bron: Aktenr 53 (erkend:17.4.1885)], dochter van Gerrigje Gelderman, pleegdochter van Lambert Jan Dijkslag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1882. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) Jacob Bredenoort. Jennigje is overleden op 28-12-1951 om 08:15 in Oldebroek, 69 jaar oud [bron: Aktenr 93]. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Harmpje van der Beek. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Kinderen van Gerrit en Jennigje:
1 Hendrika Heres, geboren op 12-10-1909 in Heerde (buurtschap Markluiden). Volgt XI-al.
2 Lambert Jan Heres, geboren op 16-12-1912 om 03:00 in Heerde [bron: Aktenr 204]. Bij de geboorteaangifte van Lambert was de volgende getuige aanwezig: Peter IJzerman (vrachtrijder) en Bartus Vels. Lambert is overleden op 17-02-1971 in Hattem, 58 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Lambert bleef ongehuwd.
3 Theodorus Heres, geboren op 04-06-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-am.
4 Gerrigje Heres, geboren op 25-02-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-an.
5 NN Heres, levenloos geboren kind, geboren op 07-01-1920 om 01:30 in Heerde [bron: Aktenummer: 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1920. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Jacob Bredewoud (fabrieksarbeider) en Hendrik van der weerd (fabrieksarbeider).
6 Janna Heres, geboren op 14-09-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-ao.
7 Jannetje Heres, geboren op 01-08-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-ap.
XI-al Hendrika Heres is geboren op 12-10-1909 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 166], dochter van Gerrit Heres (zie X-ad) en Jennigje Dijkslag. Hendrika is overleden op 28-01-1978 in Hattem, 68 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Hendrika trouwde, 29 jaar oud, op 03-11-1938 in Oldebroek [bron: Aktenr 52] met Antonie Kamp, 24 jaar oud. Antonie is geboren op 05-02-1914, zoon van Johannes Kamp en Zwiertje Goudbeek. Antonie is overleden op 07-07-1992 in Hattem, 78 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Kind van Hendrika en Antonie:
1 Johannes Kamp, geboren op 13-08-1941 in Hattem. Volgt XII-s.
XII-s Johannes Kamp is geboren op 13-08-1941 in Hattem, zoon van Antonie Kamp en Hendrika Heres (zie XI-al). Johannes trouwde met Berendina Draaijer. Berendina is geboren op 02-09-1940 in Heerde.
XI-am Theodorus Heres is geboren op 04-06-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Heres (zie X-ad) en Jennigje Dijkslag. Theodorus is overleden op 22-12-1995 in Putten, 80 jaar oud. Theodorus trouwde, 39 jaar oud, op 11-06-1954 in Putten met Grietje van de Weitgraven, 37 jaar oud. Grietje is geboren op 05-09-1916 in Putten, dochter van Evert van de Weitgraven en Hendrika van Elten. Grietje is overleden op 16-11-1984 in Putten, 68 jaar oud.
Kind van Theodorus en Grietje:
1 Jenneke Heres, geboren op 07-02-1957 in Putten. Volgt XII-t.
XII-t Jenneke Heres is geboren op 07-02-1957 in Putten, dochter van Theodorus Heres (zie XI-am) en Grietje van de Weitgraven. Jenneke trouwde met Rijk Beek.
Kind van Jenneke en Rijk:
1 Esmee Beek.
XI-an Gerrigje Heres is geboren op 25-02-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerrit Heres (zie X-ad) en Jennigje Dijkslag. Gerrigje is overleden op 23-04-1986 in Hattem, 68 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Gerrigje bleef kinderloos. Gerrigje trouwde met Johan Tijssen. Johan is geboren in 1916 in Hattem. Johan is overleden in 1991 in Hattem, 74 of 75 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
XI-ao Janna Heres (zie foto) is geboren op 14-09-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerrit Heres (zie X-ad) en Jennigje Dijkslag. Janna is overleden op 13-09-1988 in Hattem, 66 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Janna trouwde, 20 jaar oud, op 09-04-1942 in Oldebroek [bron: Aktenr 14] met Jan Scheffer, 25 jaar oud. Jan is geboren op 13-06-1916 in Hattem, zoon van Berend Scheffer en Driesje de Ruiter. Jan is overleden op 21-08-1992 in Zwolle, 76 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Kinderen van Janna en Jan:
1 NN Scheffer, levenloos geboren kind, geboren op 18-06-1942 in Zwolle [bron: Aktenummer: 344].
2 Driesje Scheffer, geboren op 21-08-1943 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek). Volgt XII-u.
3 Jennigje Scheffer, geboren op 06-05-1946 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek). Volgt XII-v.
4 Berend Scheffer, geboren op 09-06-1947 in Zwolle. Volgt XII-w.
5 Gerrit Scheffer, geboren op 25-05-1948 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek). Volgt XII-x.
6 Jan Scheffer, geboren op 23-06-1951 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek). Volgt XII-y.
7 Jansje Scheffer, geboren op 06-05-1953 in Hattem. Jansje is overleden op 20-06-1955 in Hattem, 2 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
8 Johan Scheffer, geboren op 27-02-1957 in Hattem. Volgt XII-z.
9 Hendrika Johanna Scheffer, geboren op 15-05-1960 in Hattem. Volgt XII-aa.
XII-u Driesje Scheffer is geboren op 21-08-1943 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek), dochter van Jan Scheffer en Janna Heres (zie XI-ao). Driesje trouwde met Gerrit Pluim. Gerrit is geboren op 09-11-1937 in Hattem.
XII-v Jennigje Scheffer is geboren op 06-05-1946 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek), dochter van Jan Scheffer en Janna Heres (zie XI-ao). Jennigje is overleden op 17-03-2008 in Zwolle, 61 jaar oud. Zij is begraven op 22-03-2008 in Heerde (Engelmanskamp). Jennigje trouwde, 23 jaar oud, op 19-09-1969 in Heerde met Herman Blok, 29 jaar oud. Herman is geboren op 10-02-1940 in Heerde, zoon van Johan Blok en Jannetje Stijf. Herman is overleden op 05-04-2023 in Heerde, 83 jaar oud. Hij is begraven op 11-04-2023 in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Jennigje en Herman:
1 Jannetje (Jannita) Blok, geboren op 01-01-1971 in Heerde. Volgt XIII-h.
2 Janna (Miranda) Blok, geboren op 18-08-1973 in Zwolle. Volgt XIII-i.
3 Johan Blok, geboren op 05-05-1984 in Zwolle. Volgt XIII-j.
XIII-h Jannetje (Jannita) Blok is geboren op 01-01-1971 in Heerde, dochter van Herman Blok en Jennigje Scheffer (zie XII-v). Jannita trouwde met G.W. Kolk. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 2007.
Kinderen van Jannita en G.W.:
1 Kirsten Kolk, geboren op 30-11-1994 in Zwolle.
2 Tristan Kolk, geboren op 20-05-1998 in Zwolle.
XIII-i Janna (Miranda) Blok is geboren op 18-08-1973 in Zwolle, dochter van Herman Blok en Jennigje Scheffer (zie XII-v). Miranda trouwde, 19 jaar oud, op 09-06-1993 met Bart Broekhuis.
Kinderen van Miranda en Bart:
1 Philip Rowan Broekhuis, geboren op 03-10-1997 in Zwolle.
2 Jennina Ismay (Ismay) Broekhuis, geboren op 17-10-1999 in Hattem.
3 Aïsha Dian (Aïsha) Broekhuis, geboren op 22-04-2007 in Hattem.
XIII-j Johan Blok is geboren op 05-05-1984 in Zwolle, zoon van Herman Blok en Jennigje Scheffer (zie XII-v). Johan trouwde, 25 jaar oud, op 23-04-2010 in Heerde met Jorien Berends.
Kinderen van Johan en Jorien:
1 Mirthe Blok, geboren op 19-06-2011.
2 Ise-Lynn Blok, geboren op 01-10-2013.
3 Silvan Blok, geboren op 28-05-2016.
XII-w Berend Scheffer is geboren op 09-06-1947 in Zwolle, zoon van Jan Scheffer en Janna Heres (zie XI-ao). Berend trouwde met Tonia (Tonnie) Boerdam. Tonnie is geboren op 06-02-1946 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Derk Boerdam en Gerritje Eilander.
XII-x Gerrit Scheffer is geboren op 25-05-1948 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek), zoon van Jan Scheffer en Janna Heres (zie XI-ao). Gerrit is overleden op 14-04-1998 in Zwolle, 49 jaar oud. Gerrit trouwde met Tiny van de Berg. Tiny is geboren op 15-01-1976 in IJsselmuiden.
XII-y Jan Scheffer is geboren op 23-06-1951 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek), zoon van Jan Scheffer en Janna Heres (zie XI-ao). Jan is overleden op 25-12-1999 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek), 48 jaar oud. Jan trouwde met Geke van Ommen. Geke is geboren op 05-09-1951 in Zwolle.
XII-z Johan Scheffer is geboren op 27-02-1957 in Hattem, zoon van Jan Scheffer en Janna Heres (zie XI-ao). Johan trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1995 met Petronella Abbema. De scheiding werd uitgesproken.
XII-aa Hendrika Johanna Scheffer is geboren op 15-05-1960 in Hattem, dochter van Jan Scheffer en Janna Heres (zie XI-ao). Hendrika trouwde met Bert Meulink. Bert is geboren op 06-10-1950 in Haskerland (Gem. Joure).
XI-ap Jannetje Heres is geboren op 01-08-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerrit Heres (zie X-ad) en Jennigje Dijkslag. Jannetje is overleden op 18-11-1995 in Elburg, 72 jaar oud. Zij is begraven in ’t Harde. Jannetje bleef kinderloos. Jannetje trouwde met Aalt Hulleman. Aalt is geboren op 02-02-1918 in Elburg. Aalt is overleden op 25-07-1991 in Elburg, 73 jaar oud. Hij is begraven in ’t Harde.
X-ae Pieter (Piet) Heres (zie foto) is geboren op 17-03-1891 om 06:00 in Heerde [bron: Aktenr 38], zoon van Theodorus Heres (zie IX-k) en Hendrika Logtenberg. Bij de geboorteaangifte van Piet was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter en Roelof Cornelis van de Put. Piet is overleden op 18-08-1984 in Heerde, 93 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Notitie bij Piet: Na eerst gewerkt te hebben als boerenknecht in Voorst is hij op latere leeftijd een bodedienst begonnen, overgenomen van B.v.Huffelen
Gewoond hebbende aan de Hagedoornstr. (Blikken Trommel), dit huis is gekocht op 25-2-1930 van de hr. Lammers.
De naam Blikken Trommel komt volgens onderstaand verhaal daar vandaan.
In het tegenwoordige cafe van Neck naast de de Hervormde kerk woonde rond 1900 een cafehouder.
Deze cafehouder hield ook kostgangers zoals men toen zei ,,commensaals".
Onder hen was ook een commensaal die naar men zei nog wel enig geld bezat.
Volgens neven en nichten bewaarde ,,eumpie" zijn geld in een blikken trommeltje.
Op zekere morgen vond men de man dood onderaan de trap. Neven en nichten kwamen opdraven om hun aandeel uit de blikken trommel op te eisen.
Maar de trommel bleek spoorloos te zijn.
De cafehouder die naar men zei geen geld bezat kocht een jaar later een stuk grond achter de kerk, en liet daar een driedubbele woning opzetten.
Al gauw ging toen het gerucht, waar doet hij dat van en hoe komt hij aan dat geld.
Zou hij soms die trommel gevonden hebben?
En zo onstond al gauw de naam Blikken Trommel.
Beroep:
Bodedienst
Piet trouwde, 30 jaar oud, op 07-05-1921 in Heerde [bron: Aktenummer: 24] met Geharda Hendrika (Gerretje) van Ommen, 22 jaar oud, nadat zij op 23-04-1921 in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Piet en Gerretje was de volgende getuige aanwezig: Jan Willem Fijn (meesterknecht op een sigarenfabriek) en Gerrit Jan Overweg (klompenmaker). Gerretje is geboren op 21-07-1898 om 19:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 103], dochter van Aart van Ommen en Clasina Wilhelmina Bomhof. Bij de geboorteaangifte van Gerretje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter en Berend Jan Draaijer. Gerretje is overleden op 10-04-1991 in Heerde, 92 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Piet en Gerretje:
1 Theodorus Heres, geboren op 25-06-1923 in Heerde. Volgt XI-aq.
2 Aart Heres, geboren op 04-09-1924 in Heerde. Volgt XI-ar.
3 Hendrika (Rie) Heres, geboren op 26-01-1929 in Heerde. Volgt XI-as.
XI-aq Theodorus Heres is geboren op 25-06-1923 in Heerde, zoon van Pieter (Piet) Heres (zie X-ae) en Geharda Hendrika (Gerretje) van Ommen. Theodorus is overleden op 13-08-1991 in Heerde, 68 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Notitie bij Theodorus: Gewerkt op de ijzergieterij en later de bodedienst overgenomen van zijn vader
Beroep:
Bodedienst
Theodorus trouwde, 33 jaar oud, op 15-08-1956 in Heerde met Jacoba (Coba) Kemper, 26 jaar oud. Coba is geboren op 14-07-1930 in Heerde, dochter van Bart Kemper en Hendrikje Bredenoort. Coba is overleden op 04-12-2015 in Heerde, 85 jaar oud. Zij is begraven op 10-12-2015 in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Theodorus en Coba:
1 Pieter (Piet) Heres, geboren op 10-01-1957 in Heerde. Volgt XII-ab.
2 Bart Heres, geboren op 09-05-1958 in Heerde. Bart is ongehuwd.
3 Gerhard Hendrik (Gert) Heres, geboren op 03-01-1960 in Heerde. Volgt XII-ac.
4 Hendrikje Wilhelmina (Hermien) Heres, geboren op 06-10-1966 in Heerde. Volgt XII-ad.
XII-ab Pieter (Piet) Heres is geboren op 10-01-1957 in Heerde, zoon van Theodorus Heres (zie XI-aq) en Jacoba (Coba) Kemper.
Notitie bij Piet: Is verhuisd naar Hawai en daar ook getrouwd
Beroep:
Evangelist
Piet trouwde, 29 jaar oud, op 26-04-1986 in Kaila Kona (Hawai) met Dawn Denise Wolfe, 27 jaar oud. Dawn is geboren op 29-01-1959 in Pennsylvania (USA).
Kinderen van Piet en Dawn:
1 John Paul Benjamin (John Paul) Heres, geboren op 17-01-1990 in Kealekekua (Hawai). Volgt XIII-k.
2 Jordan Kyle Heres, geboren op 13-12-1992 in Kealekekua (Hawai). Volgt XIII-l.
XIII-k John Paul Benjamin (John Paul) Heres is geboren op 17-01-1990 in Kealekekua (Hawai), zoon van Pieter (Piet) Heres (zie XII-ab) en Dawn Denise Wolfe. John Paul trouwde, 24 jaar oud, op 10-11-2014 met Kelsi Cook.
Kind van John Paul en Kelsi:
 
1 Sloane Kalei Heres, geboren op 21-06-2019 in Hawai.
XIII-l Jordan Kyle Heres is geboren op 13-12-1992 in Kealekekua (Hawai), zoon van Pieter (Piet) Heres (zie XII-ab) en Dawn Denise Wolfe. Jordan trouwde, 22 jaar oud, op 06-09-2015 met Ingrid Dyk. Ingrid is geboren op 14-02 (jaar onbekend).
XII-ac Gerhard Hendrik (Gert) Heres is geboren op 03-01-1960 in Heerde, zoon van Theodorus Heres (zie XI-aq) en Jacoba (Coba) Kemper. Gert trouwde, 24 jaar oud, op 21-12-1984 in Heerde met Jeanet Westerink, 22 jaar oud. Jeanet is geboren op 29-04-1962, dochter van Abraham Westerink en Gerrigje van ’t Goor.
Kinderen van Gert en Jeanet:
1 Frank Theodor (Frank) Heres, geboren op 19-02-1989 in Heerde.
2 Abraham Nick (Nick) Heres, geboren op 19-04-1991 in Heerde. Volgt XIII-m.
3 Maarten Thomas (Maarten) Heres, geboren op 13-07-1994 in Zwolle.
XIII-m Abraham Nick (Nick) Heres is geboren op 19-04-1991 in Heerde, zoon van Gerhard Hendrik (Gert) Heres (zie XII-ac) en Jeanet Westerink. Nick begon een relatie met Rosalie???.
XII-ad Hendrikje Wilhelmina (Hermien) Heres is geboren op 06-10-1966 in Heerde, dochter van Theodorus Heres (zie XI-aq) en Jacoba (Coba) Kemper. Hermien trouwde, 24 jaar oud, op 05-06-1991 in Heerde met Jan Vos, 29 jaar oud. Jan is geboren op 08-01-1962.
Kinderen van Hermien en Jan:
1 Gerrit Theodorus Raymond (Remon) Vos, geboren op 06-11-1996 in IJsselmuiden (Gem.Kampen).
2 Alexander Jeroen Jacob (Jeroen) Vos, geboren op 19-04-2001 in IJsselmuiden (Gem.Kampen).
3 Alma Jacobijn (Marjolijn) Vos, geboren op 18-10-2004 in IJsselmuiden (Gem.Kampen).
XI-ar Aart Heres (zie foto) is geboren op 04-09-1924 in Heerde, zoon van Pieter (Piet) Heres (zie X-ae) en Geharda Hendrika (Gerretje) van Ommen. Aart is overleden op 09-05-2015 om 02:00 in Heerde, 90 jaar oud. Hij is begraven op 15-05-2015 in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Huisschilder
Aart trouwde, 18 jaar oud, op 05-09-1942 in Heerde [bron: Aktenr 58] met Hendrika Adriana Gerritje Willemina (Riek) Scholten, (zie foto) 18 jaar oud nadat zij op 20-06-1942 in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Aart en Riek was de volgende getuige aanwezig: Teunis Haverkamp (oom van de bruid) en Arend Jan van Ommen (oom van de bruidegom). Riek is geboren op 11-04-1924 in Heerde, dochter van Gerrit Willem (Gerrit) Scholten en Adriana Haverkamp. Riek is overleden op 25-09-2002 om 02:15 in Heerde, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-09-2002. Zij is begraven op 30-09-2002 in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Aart en Riek:
1 Pieter (Piet) Heres, geboren op 25-10-1942 in Heerde. Volgt XII-ae.
2 Adriaan (Adri) Heres, geboren op 10-01-1944 in Heerde. Volgt XII-af.
3 Geharda-Hendrika (Gerda) Heres, geboren op 25-02-1945 in Heerde. Volgt XII-ag.
4 Gerritje Willemina (Willy) Heres, geboren op 10-11-1955 in Heerde. Volgt XII-ah.
XII-ae Pieter (Piet) Heres is geboren op 25-10-1942 om 04:20 in Heerde, zoon van Aart Heres (zie XI-ar) en Hendrika Adriana Gerritje Willemina (Riek) Scholten. Hij is gedoopt op 13-12-1942 in Heerde.
Beroep:
Uitvoerder
Piet trouwde, 23 jaar oud, op 03-12-1965 in Heerde [bron: Aktenr 117] met Johanna Veldkamp, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Piet en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Veldkamp en Adri Heres. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-12-1965 in Heerde. Johanna is geboren op 31-05-1944 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Willem Veldkamp en Derkje Kommer. Zij is gedoopt op 18-06-1944 in Wapenveld (Gem. Heerde).
Kinderen van Piet en Johanna:
1 Hendrika Adriana Gerritje Willemina (Rina) Heres, geboren op 07-06-1967 in Zwolle. Volgt XIII-n.
2 Aart Heres, geboren op 12-02-1969 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XIII-o.
XIII-n Hendrika Adriana Gerritje Willemina (Rina) Heres is geboren op 07-06-1967 om 04:10 in Zwolle, dochter van Pieter (Piet) Heres (zie XII-ae) en Johanna Veldkamp. Bij de geboorte woog Rina 2750 gr Rina trouwde, 27 jaar oud, op 08-07-1994 in Zaandam met Gaby Snijder, 24 jaar oud, nadat zij op 09-05-1994 in ondertrouw zijn gegaan. Gaby is geboren op 09-05-1970 in Zaandam, zoon van Ellen Snijder.
Kinderen van Rina en Gaby:
1 Jamie Snijder, geboren op 08-09-1996 om 01:15 in Amsterdam.
2 Noah Snijder, geboren op 22-03-2000 om 04:28 in Amsterdam.
XIII-o Aart Heres is geboren op 12-02-1969 om 06:15 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Pieter (Piet) Heres (zie XII-ae) en Johanna Veldkamp. Aart is overleden op 02-12-2012 om 20:42 in Zwolle, 43 jaar oud [bron: Aktenr 201429]. Hij is gecremeerd op 07-12-2012 in Zwolle (Kranenburg).
Beroep:
Metaalbewerker
Aart trouwde met NN.
Kinderen van Aart en NN:
1 Lotte Heres, geboren op 24-10-1999 om 15:15 in Zwolle [bron: Aktenr 1K2663].
2 Tom Heres, geboren op 03-07-2003 om 11:47 in Zwolle [bron: Aktenr 101707]. Bij de geboorte woog Tom 3630 gr Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-2003.
XII-af Adriaan (Adri) Heres is geboren op 10-01-1944 in Heerde, zoon van Aart Heres (zie XI-ar) en Hendrika Adriana Gerritje Willemina (Riek) Scholten. Adri is overleden op 02-07-2008 om 23:15 in Heerde, 64 jaar oud. Hij is begraven op 07-07-2008 in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Technisch medewerker bij Sikkens
Adri trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1967 in Heerde met Adriana (Marry) Schipper, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-04-1967 in Heerde. Marry is geboren op 27-07-1945 in Apeldoorn, adoptiedochter van Albert Schipper en Wilhelmina Johanna Boswijk.
Kinderen van Adri en Marry:
1 Wilma Heres, geboren op 19-06-1969 in Wapenveld (Gem. Heerde).
2 Erika Heres, geboren op 23-01-1972 in Wapenveld (Gem. Heerde).
XII-ag Geharda-Hendrika (Gerda) Heres is geboren op 25-02-1945 in Heerde, dochter van Aart Heres (zie XI-ar) en Hendrika Adriana Gerritje Willemina (Riek) Scholten. Gerda:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1965 met Harmen Gerrit (Herman) Riphagen, 21 of 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1975. Herman is geboren op 13-04-1943 in Oene (Gem. Epe), zoon van Johannes Marianes Riphagen en Gerritje IJzerman. Herman trouwde later omstreeks 1990 in Amsterdam met Giza Anka Belgraver (1946-2005). Dit huwelijk werd ontbonden omstreeks 2000.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 18-11-1977 in Oldebroek met Frederik Hendrik (Frits) Konijnenberg, 32 jaar oud. Frits is geboren op 04-09-1945 in Nieuwer Amstel (NH), zoon van Hendrik Konijnenberg en Cornelia Maria Visscher. Frits is overleden op 20-02-2007 om 22:00 in Heerde, 61 jaar oud. Hij is begraven op 26-02-2007 in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Gerda en Herman:
1 Gerritje (Geri) Riphagen, geboren op 22-03-1966 in Zwolle. Volgt XIII-p.
2 Ria Riphagen, geboren op 29-02-1968 in Epe. Volgt XIII-q.
 
XIII-p Gerritje (Geri) Riphagen is geboren op 22-03-1966 in Zwolle, dochter van Harmen Gerrit (Herman) Riphagen en Geharda-Hendrika (Gerda) Heres (zie XII-ag), pleegdochter van Frederik Hendrik (Frits) Konijnenberg. Geri trouwde, 20 jaar oud, op 22-08-1986 in Kampen met Joan Smit, 23 jaar oud. Joan is geboren op 08-07-1963 in Kampen.
Kinderen van Geri en Joan:
1 Raimon Smit, geboren op 06-11-1989 in Kampen.
2 Marielle Smit, geboren op 12-04-1992 in Kampen.
XIII-q Ria Riphagen is geboren op 29-02-1968 in Epe, dochter van Harmen Gerrit (Herman) Riphagen en Geharda-Hendrika (Gerda) Heres (zie XII-ag), pleegdochter van Frederik Hendrik (Frits) Konijnenberg. Ria trouwde, 25 jaar oud, op 11-06-1993 in Kampen met Andre Bos, 26 jaar oud. Andre is geboren op 14-03-1967 in Kampen.
Kind van Ria en Andre:
1 Bodhi Bos, geboren op 17-11-2001 in IJsselmuiden (Gem.Kampen).
XII-ah Gerritje Willemina (Willy) Heres is geboren op 10-11-1955 in Heerde, dochter van Aart Heres (zie XI-ar) en Hendrika Adriana Gerritje Willemina (Riek) Scholten. Willy trouwde, 50 jaar oud, op 01-09-2006 in Denekamp met Hendrikus Johannes (Rien) Odendaal, 60 jaar oud, nadat zij op 23-02-2006 in Apeldoorn in ondertrouw zijn gegaan. Rien is geboren op 04-05-1946 in Hilversum, zoon van Willem Odendaal en Hilligje Klinge.
Kinderen van Willy uit onbekende relatie:
1 Marc Bronk, geboren op 14-10-1980 in Haarlem.
2 Erik Bronk, geboren op 09-11-1982 in Haarlem.
XI-as Hendrika (Rie) Heres is geboren op 26-01-1929 in Heerde, dochter van Pieter (Piet) Heres (zie X-ae) en Geharda Hendrika (Gerretje) van Ommen. Rie trouwde, 25 jaar oud, op 03-11-1954 in Heerde met Hendrik Willem (Henk) Mondria, 26 jaar oud. Henk is geboren op 06-07-1928 in Heerde, zoon van Jan Mondria en Gerritje Sleijster. Henk is overleden op 13-09-2005 in Ermelo, 77 jaar oud. Hij is begraven op 17-09-2005 in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Schilder
Kinderen van Rie en Henk:
1 Gerritje (Gepke) Mondria, geboren op 27-09-1955 in Heerde.
Beroep:
Onderwijzeres
2 Gerharda Hendrika (Gerda) Mondria, geboren op 16-02-1957. Volgt XII-ai.
3 Jeanette Mondria, geboren op 12-03-1960 in Heerde. Volgt XII-aj.
4 Jan Pieter Mondria, geboren op 30-03-1963 in Heerde. Volgt XII-ak.
5 Rienk Mondria, geboren op 30-07-1965 in Heerde. Volgt XII-al.
XII-ai Gerharda Hendrika (Gerda) Mondria is geboren op 16-02-1957, dochter van Hendrik Willem (Henk) Mondria en Hendrika (Rie) Heres (zie XI-as). Gerda trouwde met Schuit. De scheiding werd geregistreerd na 1992 (Echtscheiding).
Kind van Gerda en Schuit:
1 Jolien Schuit, geboren op 29-12-1992.
XII-aj Jeanette Mondria is geboren op 12-03-1960 in Heerde, dochter van Hendrik Willem (Henk) Mondria en Hendrika (Rie) Heres (zie XI-as). Jeanette:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 15-10-1980 in Heerde met Hendrik Johannes (Henk) Radstaak, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken omstreeks 2008. Henk is geboren op 16-06-1956 in Varsseveld.
(2) ging samenwonen, minstens 48 jaar oud, na 2008 met René Kampinga.
Kinderen van Jeanette en Henk:
1 Sjoerd Radstaak, geboren op 27-01-1985 in Ede.
2 Manon Radstaak, geboren op 08-01-1988 in Barneveld.
3 Lieke Radstaak, geboren op 07-08-1995.
XII-ak Jan Pieter Mondria is geboren op 30-03-1963 in Heerde, zoon van Hendrik Willem (Henk) Mondria en Hendrika (Rie) Heres (zie XI-as). Jan trouwde, 28 jaar oud, op 24-12-1991 in Dalfsen met Christa Lenderink. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 2000.
Kinderen van Jan en Christa:
1 Yickee Mondria, geboren op 04-03-1992 in Zwolle.
2 Ceraya Mondria, geboren op 26-11-1993 in Wapenveld (Gem. Heerde).
XII-al Rienk Mondria is geboren op 30-07-1965 in Heerde, zoon van Hendrik Willem (Henk) Mondria en Hendrika (Rie) Heres (zie XI-as). Rienk:
(1) ging samenwonen met Paula Karsing. Het samenwonen werd beëindigd in 2000. Paula is geboren in Hattem.
(2) ging samenwonen, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 2000 met Johanna Wilhelmina (Wilma) Holterman, ongeveer 40 jaar oud. Wilma is geboren op 29-07-1960 in Dalfsen.
Kind van Rienk en Paula:
1 Puck Mondria, geboren op 05-05-1994.
IX-l Derkje Heeres (zie foto) is geboren op 25-05-1853 om 01:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 76], dochter van Sibble Heeres (zie VIII-d) en Jannetje Montizaan. Bij de geboorteaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan, en Hendrik Kamphuis. Derkje is overleden op 29-11-1938 om 02:30 in Zwolle, 85 jaar oud [bron: Aktenr 92 en 585]. Bij de overlijdensaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik v Bremen. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Derkje: Gaat op 30-04-1875 naar ‘s-Gravenhage.
Overleden in een huis staande aan de Bleekerstraat, daar stond het r.k. ziekenhuis
maar er lagen zieken van alle geloven. nu staat daar nog het ziekenhuis de Wezenlanden
Derkje trouwde, 37 jaar oud, op 19-06-1890 in Heerde [bron: Aktenummer: 24] met Johannes Lambertus van Apeldoorn, 54 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derkje en Johannes was de volgende getuige aanwezig: Willem Jan en Hendrik v Apeldoorn (broers van de bruidegom) en Elieonardus Petrus Adrianus en Theodorus Heres (broers van de bruid). Johannes is geboren op 14-03-1836 om 10:00 in Heerde [bron: Aktenr 42], zoon van Johannes Lodewijk van Apeldoorn en Hendrina Berends. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1836. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Jan uit den Bogaart (schoenmaker) en Hendrik v d Beek (schoenmaker). Johannes is overleden op 11-10-1924 om 19:30 in Heerde, 88 jaar oud [bron: Aktenr 70]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1924. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Willem Klein Tijssink (aanspreker) en Harmen Rakhorst (gemeente secretaris). Hij is begraven op 15-10-1924 in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Johannes: Johannes Lambertus van Apeldoorn woonde op A 205 (Bonenburgerlaan) te Heerde, thans warenhuis Koops

Uit de Nieuwe Rotterdamse Courant van woensdag 8 mei 1901 over een bezoek van de verslaggever aan het (gerestaureerde ?) smederijmuseum in Kasteel de Haar:
“Maar van zekere zijde beschouwd interessanter nog is een gesmeed ijzeren haardstel gemerkt1880 en gemaakt door J.L. van Apeldoorn smid te Heerde, merkwaardig omdat deze smid eenvoudig volgens intuitieis te werk gegeaan en zonder het zelf te weteneen artiest was in zijn vak, een artiest, tevens meester in het handwerk. Wie op de bovenzalende haardstellen gesmeed onder toezicht althans naar het project van een kunstenaar, vergelijkt met het werk van dezen smid te Heerde, zal geen ogenblik aarzelen het laatste te verkiezen en om vorm en eenvoudige versiering van de handvatten en om de practische bruikbaarheid, die bij de nieuwerwetsche tang boven, veel te wenschen overlaat.
Beroep:
Smid
Derkje en Johannes bleven kinderloos.
IX-m Clara Alberta Heeres is geboren op 12-08-1856 om 23:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 98], dochter van Sibble Heeres (zie VIII-d) en Jannetje Montizaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1856. Bij de geboorteaangifte van Clara was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan en Hendrik Montizaan. Clara is overleden op 05-01-1917 om 18:00 in Utrecht, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1917.
Notitie bij Clara: Clara Albertha Heres is op 2 december 1916 naar Utrecht gegaan naar een
krankzinnigengesticht en aldaar overleden op 5 Januari 1917.
Clara trouwde, 23 jaar oud, op 26-06-1880 in Heerde [bron: Aktenummer: 23] met Jan Hekkert, 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Clara en Jan was de volgende getuige aanwezig: Annatjan Heres (broer van de bruid) en Johannes en Albertus Montizaan (ooms van de bruid) en Timen v Ark. Jan is geboren op 25-04-1845 om 23:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 58], zoon van Evert Hekkert en Aaltje de Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1845. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Draaijer. Jan is overleden op 03-08-1898 om 15:00 in Heerde (buurtschap de Beek), 53 jaar oud [bron: Aktenr 74]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1898. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Harmen van de Beek en Arend Bijsterbosch. Jan is weduwnaar van Aaltje Koetsier (1852-1875), met wie hij trouwde op 27-02-1875 in Heerde [bron: Aktenummer: 9].
Notitie bij Jan: Gewoond hebbende in de Beek en Hoornerveen huisnr 749 (gem.Heerde)
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Clara en Jan:
1 Aaltje Hekkert, geboren op 19-07-1881 in Heerde. Volgt X-af.
2 Sibble Hekkert, geboren op 03-10-1883 in Heerde. Volgt X-ag.
3 Everdina Hekkert, geboren op 13-05-1886 in Heerde. Volgt X-ah.
4 Jannes Hekkert, geboren op 03-12-1888 in Heerde (buurtschap de Beek). Volgt X-ai.
5 Dirkje Hekkert, geboren op 05-08-1891 in Heerde (buurtschap de Beek). Volgt X-aj.
6 Jannetje Hekkert, geboren op 03-10-1893 om 06:00 in Heerde (buurtschap de Beek) [bron: Aktenr 139]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1893. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Albertus Montizaan (horlogemaker) en Johannes Docter (gemeentebode). Jannetje is overleden op 20-01-1914 om 20:00 in Heerde, 20 jaar oud [bron: Aktenr 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1914. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Daniel de Graaf en Albert Dijkslag. Zij is begraven in Heerde (Kamperweg). Jannetje bleef ongehuwd.
Beroep:
Naaister
7 Clara Alberta Hekkert, geboren op 05-09-1895 in Heerde (buurtschap de Beek). Volgt X-ak.
X-af Aaltje Hekkert is geboren op 19-07-1881 om 14:30 in Heerde [bron: Aktenr 84], dochter van Jan Hekkert en Clara Alberta Heeres (zie IX-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1881. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Albertus Montizaan (horlogemaker). Aaltje is overleden op 08-01-1969 in Kampen, 87 jaar oud. Zij is begraven in IJsselmuiden (Agemene begr.pl.) Graf klasse 2, perk 10, nr. 45. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 03-08-1905 in Kampen [bron: Aktenummer: 87] met Herman (Herman) Leidekker, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Herman was de volgende getuige aanwezig: Johan Heinrich Reindert van der Noort, Jan Leidekker en Willem Leidekker. Herman is geboren op 21-02-1879 om 03:00 in Kampen, zoon van Willem Leidekker en Geesje Schrijver. Bij de geboorteaangifte van Herman was de volgende getuige aanwezig: Hermannus Schrijver. Herman is overleden op 22-02-1956 in Kampen, 77 jaar oud. Hij is begraven in IJsselmuiden (Agemene begr.pl.) Graf klasse 2, perk 10, nr. 45.
Notitie bij Herman: Geheelonthouder en gewoond hebbende Hofstraat 69
Beroep:
Sigarensorteerder
Kinderen van Aaltje en Herman:
1 Willem Leidekker, geboren op 28-07-1906 in Kampen. Volgt XI-at.
2 Jan Leidekker, geboren op 21-08-1908 in Kampen. Volgt XI-au.
3 Aart Leidekker, geboren op 31-10-1910 in Kampen. Volgt XI-av.
4 Clara Alberta (Bep) Leidekker, geboren op 05-02-1913 in Kampen. Volgt XI-aw.
5 Johan Heinrich Reindert (Bob) Leidekker, geboren op 21-01-1915 in Kampen. Volgt XI-ax.
6 Jannus Leidekker, geboren op 02-07-1917 in Kampen. Volgt XI-ay.
7 Evert Leidekker, geboren op 08-02-1920 in Kampen. Volgt XI-az.
8 Hermannus (Herman) Leidekker, geboren op 09-08-1922 in Kampen. Volgt XI-ba.
9 Dirkje (Dikkie) Leidekker, geboren op 19-10-1927 in Kampen. Volgt XI-bb.
XI-at Willem Leidekker is geboren op 28-07-1906 in Kampen, zoon van Herman (Herman) Leidekker en Aaltje Hekkert (zie X-af). Willem is overleden op 23-07-1941 in Harderwijk, 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 78]. Hij is begraven op 26-07-1941 in IJsselmuiden (Agemene begr.pl.). Willem trouwde, 27 jaar oud, op 24-05-1934 met Johanna van ’t Ende, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 04-10-1911. Johanna is overleden op 09-09-1980 in Kampen, 68 jaar oud. Zij is begraven op 13-09-1980 in IJsselmuiden (Agemene begr.pl.).
XI-au Jan Leidekker is geboren op 21-08-1908 in Kampen, zoon van Herman (Herman) Leidekker en Aaltje Hekkert (zie X-af). Jan is overleden op 05-01-1981 in Zwolle, 72 jaar oud. Hij is begraven op 09-01-1981 in IJsselmuiden (Agemene begr.pl.). Jan:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 29-07-1937 met Janna Potkamp, 29 jaar oud. Janna is geboren op 19-11-1907 in Kampen. Janna is overleden op 08-10-1964 in Kampen, 56 jaar oud. Zij is begraven op 12-10-1964 in IJsselmuiden (Agemene begr.pl.).
(2) trouwde, minstens 56 jaar oud, na 1964 met Henderika Luitina (Riet) Haveman, minstens 39 jaar oud. Riet is geboren op 11-05-1925. Riet is overleden.
XI-av Aart Leidekker is geboren op 31-10-1910 in Kampen, zoon van Herman (Herman) Leidekker en Aaltje Hekkert (zie X-af). Aart is overleden op 26-07-1986 in Den Helder, 75 jaar oud.
Notitie bij Aart: Sigarenmaker in Kampen bij Uiltje, later in Veenendaal bij Ritmeester
Beroep:
Sigarenmaker
Aart trouwde, 25 jaar oud, op 22-05-1936 in Kampen met Johanna (Jo) van Stal, 23 jaar oud. Jo is geboren op 04-03-1913 in Kampen. Jo is overleden op 21-05-1994 in Den Helder, 81 jaar oud.
Kind van Aart en Jo:
1 Aaltje Leidekker, geboren op 20-12-1946 in Kampen. Volgt XII-am.
XII-am Aaltje Leidekker is geboren op 20-12-1946 om 19:30 in Kampen, dochter van Aart Leidekker (zie XI-av) en Johanna (Jo) van Stal. Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op 26-07-1967 in Veenendaal met Aris van Beek, 25 jaar oud. Aris is geboren op 20-12-1941 in Ederveen (Gem. Ede).
Beroep:
Militair bij de Kon. Marine
Kinderen van Aaltje en Aris:
1 Jolanda Mariëlle van Beek, geboren op 26-09-1971 in Den Helder. Volgt XIII-r.
2 Rene Leonard van Beek, geboren op 20-07-1977 in Den Helder. Volgt XIII-s.
XIII-r Jolanda Mariëlle van Beek is geboren op 26-09-1971 om 07:00 in Den Helder, dochter van Aris van Beek en Aaltje Leidekker (zie XII-am). Jolanda trouwde, 27 jaar oud, op 19-11-1998 in Den Helder met Edwin Jeroen Snoek, 28 jaar oud. Edwin is geboren op 06-03-1970 in Den Helder.
Kinderen van Jolanda en Edwin:
1 Nino Anthony Snoek, geboren op 15-09-2000 in Alkmaar.
2 Mila Larissa Snoek, geboren op 26-01-2002 in Alkmaar.
XIII-s Rene Leonard van Beek is geboren op 20-07-1977 om 03:55 in Den Helder, zoon van Aris van Beek en Aaltje Leidekker (zie XII-am). Rene trouwde, 27 jaar oud, op 11-11-2004 met Margje Slot, 34 jaar oud. Margje is geboren op 13-09-1970 in Eerbeek (Gem. Apeldoorn).
Kind van Rene en Margje:
1 Kilian van Beek, geboren op 06-12-2004 in Den Helder.
XI-aw Clara Alberta (Bep) Leidekker is geboren op 05-02-1913 in Kampen, dochter van Herman (Herman) Leidekker en Aaltje Hekkert (zie X-af). Bep is overleden op 18-12-1950 in Kampen, 37 jaar oud [bron: Aktenummer: 240]. Zij is begraven in IJsselmuiden (Agemene begr.pl.).
Notitie bij Bep: Clara Alberta ligt begraven bij haar ouders. Graf klasse 2, perk 10, nr. 45.
Bep trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1942 met Martinus (Tinus) de Wilde. Tinus is overleden op 26-10-1980 in Kampen. Hij is begraven in IJsselmuiden (Agemene begr.pl.).
Kind van Bep en Tinus:
1 NN de Wilde, levenloos geboren kind, geboren op 18-03-1943 in Kampen [bron: Aktenummer: 58].
XI-ax Johan Heinrich Reindert (Bob) Leidekker is geboren op 21-01-1915 in Kampen, zoon van Herman (Herman) Leidekker en Aaltje Hekkert (zie X-af). Bob is overleden op 11-09-1980 in Kampen, 65 jaar oud. Hij is begraven in Kampen (Nieuwe alg.Begraafplaats). Bob trouwde, 25 jaar oud, op 01-05-1940 met Aaltje Potkamp, 30 jaar oud. Aaltje is geboren op 14-01-1910. Aaltje is overleden op 02-10-1972 in Kampen, 62 jaar oud. Zij is begraven in Kampen (Nieuwe alg.Begraafplaats).
XI-ay Jannus Leidekker is geboren op 02-07-1917 in Kampen, zoon van Herman (Herman) Leidekker en Aaltje Hekkert (zie X-af). Jannus is overleden op 07-09-2002, 85 jaar oud. Jannus trouwde met Marry van Dijk. Marry is geboren op 30-11-1919.
XI-az Evert Leidekker is geboren op 08-02-1920 in Kampen, zoon van Herman (Herman) Leidekker en Aaltje Hekkert (zie X-af). Evert is overleden op 07-10-1998 in Veenendaal, 78 jaar oud. Hij is begraven in Veenendaal. Evert trouwde met Jannetje Wegen (Jans). Jannetje is geboren in 1921. Jannetje is overleden op 25-06-2000 in Veenendaal, 78 of 79 jaar oud. Zij is begraven in Veenendaal.
Kind van Evert en Jannetje:
1 Hermanus Leidekker, geboren in 04-1946 in Ede. Hermanus is overleden op 22-11-1946 in Ede, 7 maanden oud [bron: Aktenummer: 422].
XI-ba Hermannus (Herman) Leidekker is geboren op 09-08-1922 in Kampen, zoon van Herman (Herman) Leidekker en Aaltje Hekkert (zie X-af). Herman is overleden in 1998, 75 of 76 jaar oud. Hij is begraven in Veenendaal. Herman trouwde met Sophia (Fia) van Beek. Fia is overleden. Zij is begraven in Veenendaal.
XI-bb Dirkje (Dikkie) Leidekker is geboren op 19-10-1927 in Kampen, dochter van Herman (Herman) Leidekker en Aaltje Hekkert (zie X-af). Dikkie trouwde, 26 jaar oud, op 21-01-1954 in Kampen met Jan Plender, 24 jaar oud. Jan is geboren op 10-05-1929 in IJsselmuiden. Jan is overleden op 29-09-1985 in Amersfoort, 56 jaar oud. Hij is begraven op 03-10-1985 in Amersfoort.
Kind van Dikkie en Jan:
1 Alie Plender. Volgt XII-an.
XII-an Alie Plender, dochter van Jan Plender en Dirkje (Dikkie) Leidekker (zie XI-bb). Alie trouwde met Hendrik Jan Beens. Hendrik is geboren in Steenwijk.
X-ag Sibble Hekkert is geboren op 03-10-1883 om 15:00 in Heerde [bron: Aktenr 134], zoon van Jan Hekkert en Clara Alberta Heeres (zie IX-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1883. Bij de geboorteaangifte van Sibble was de volgende getuige aanwezig: Albertus Montizaan (horlogemaker) en Johannes Docter (gemeentebode). Sibble is overleden op 22-11-1914 om 03:00 in Heerde, 31 jaar oud [bron: Aktenr 119]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1914. Bij de overlijdensaangifte van Sibble was de volgende getuige aanwezig: Arend Bijsterbosch en Albert van de Beek.
Beroep:
Arbeider
Sibble trouwde, 26 jaar oud, op 20-11-1909 in Heerde [bron: Aktenummer: 44] met Gerrigje van de Worp, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sibble en Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Hekkert (oom van de bruid) Albert Koetzier en Jan van de Vrugt en Hendrik van Setten. Gerrigje is geboren op 06-07-1888 om 05:00 in Oldebroek [bron: Aktenr 75], dochter van Harmen van de Worp en Aaltje van het Hul. Bij de geboorteaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Gijsbertus van de Munt en Onno Wolthuis. Gerrigje is overleden na 1945, minstens 57 jaar oud. Gerrigje trouwde later op 18-03-1916 in Heerde [bron: Aktenummer: 14] met Jan de Jong (1884-1945).
Kinderen van Sibble en Gerrigje:
1 Jan Hekkert, geboren op 22-12-1910 in Heerde. Jan is overleden op 27-12-1910 in Heerde, 5 dagen oud [bron: Aktenummer: 127].
2 Jan Hekkert, geboren in 1912 in Olst. Volgt XI-bc.
XI-bc Jan Hekkert is geboren in 1912 in Olst, zoon van Sibble Hekkert (zie X-ag) en Gerrigje van de Worp. Jan is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 25-09-1937 in Olst [bron: Aktenr 30] met Gezina Gerdina Wonink, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Gezina was de volgende getuige aanwezig: Jan de Jong en Hermannus Wonink (oom van de bruid). Gezina is geboren op 08-12-1912 om 11:15 in Olst [bron: Aktenr 137], dochter van Hendrik Jan Wonink en Gerritje Everts. Bij de geboorteaangifte van Gezina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Keulen en Jan Logtenberg. Gezina is overleden.
X-ah Everdina Hekkert is geboren op 13-05-1886 om 11:00 in Heerde [bron: Aktenr 60], dochter van Jan Hekkert en Clara Alberta Heeres (zie IX-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1886. Bij de geboorteaangifte van Everdina was de volgende getuige aanwezig: Albertus Montizaan (horlogemaker) en Aart Schouten. Everdina is overleden. Everdina trouwde, 25 jaar oud, op 03-08-1911 in Kampen [bron: Aktenummer: 85] met Willem van der Weg, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Everdina en Willem was de volgende getuige aanwezig: Aalt van Weg (broer van de bruidegom) en Albertus van Assendorp en Willem Leidekker (zwager van de bruidegom) Hermanus Leidekker. Willem is geboren op 29-03-1888 in Kampen, zoon van Hermanus van der Weg en Hendrikje Naberman. Willem is overleden op 08-05-1946 in Beverwijk, 58 jaar oud [bron: Aktenr 113].
Beroep:
Sigarenmaker
X-ai Jannes Hekkert is geboren op 03-12-1888 om 01:00 in Heerde (buurtschap de Beek) [bron: Aktenr 183], zoon van Jan Hekkert en Clara Alberta Heeres (zie IX-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-12-1888. Bij de geboorteaangifte van Jannes was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan (landbouwer) en Albertus Montizaan (horlogemaker). Jannes is overleden.
Beroep:
Bakker
Jannes trouwde, 28 jaar oud, op 18-08-1917 in Heerde [bron: Aktenummer: 39] met Johanna Koopman, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannes en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Leidekker (zwager van de bruidegom) en Gerrit Koopman (broer van de bruid). Johanna is geboren op 12-04-1893 om 14:30 in Wijhe [bron: Aktenr 42], dochter van Gradus Koopman en Hendrekien van de Riet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1893. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Willem Bosch en Antonie Broekhuis. Johanna is overleden.
X-aj Dirkje Hekkert is geboren op 05-08-1891 om 07:00 in Heerde (buurtschap de Beek) [bron: Aktenr 101], dochter van Jan Hekkert en Clara Alberta Heeres (zie IX-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1891. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan (landbouwer) en Albertus Montizaan (horlogemaker). Dirkje is overleden op 21-11-1963 in Heerde, 72 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Modiste
Dirkje trouwde, 22 jaar oud, op 18-12-1913 in Heerde [bron: Aktenummer: 62] met Hendrik van Setten, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 22-09-1886 in Baarn, zoon van Willem van Setten en Everdina Berendse. Hendrik is overleden op 21-04-1969 in Heerde, 82 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Manufacturier
Kinderen van Dirkje en Hendrik:
1 Everdina van Setten, geboren op 21-11-1917 in Heerde. Everdina is overleden.
2 Clara Alberta van Setten, geboren op 08-04-1919 in Heerde. Clara is overleden.
X-ak Clara Alberta Hekkert is geboren op 05-09-1895 om 11:00 in Heerde (buurtschap de Beek) [bron: Aktenr 124], dochter van Jan Hekkert en Clara Alberta Heeres (zie IX-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1895. Bij de geboorteaangifte van Clara was de volgende getuige aanwezig: Harmen v d Beek en Arent Bijsterbosch. Clara is overleden op 25-03-1979 in Apeldoorn, 83 jaar oud. Clara trouwde, 23 jaar oud, op 07-11-1918 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 290] met Frank van Luttikhuizen, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Clara en Frank was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Bos en Hendrik Muis. Frank is geboren op 01-10-1892 om 19:00 in Apeldoorn [bron: Aktenr 537], zoon van Evert Jan van Luttikhuizen en Reintje Jeths. Bij de geboorteaangifte van Frank was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert van Laar en Jacob van Ark. Frank is overleden op 11-06-1967 in Apeldoorn, 74 jaar oud.
Beroep:
Winkelbediende en Wisselloper
Kinderen van Clara en Frank:
1 Frank van Luttikhuizen. Volgt XI-bd.
2 Evert Jan van Luttikhuizen, geboren op 14-04-1919 in Apeldoorn. Evert is overleden op 13-12-1943 in Chungkai (Thailand), 24 jaar oud (oorzaak: Cholera). Hij is begraven in Ereveld Chungkai,.
3 Reina Clara Albertha van Luttikhuizen, geboren op 11-04-1928 in Apeldoorn. Volgt XI-be.
4 Gerrit van Luttikhuizen, geboren op 03-08-1930 in Apeldoorn. Gerrit is overleden op 02-04-1931 in Apeldoorn, 7 maanden oud.
5 Willem van Luttikhuizen, geboren op 03-08-1930 in Apeldoorn. Willem is overleden op 11-08-1930 in Apeldoorn, 8 dagen oud.
XI-bd Frank van Luttikhuizen, zoon van Frank van Luttikhuizen en Clara Alberta Hekkert (zie X-ak). Frank trouwde met Wilhelmina Hendrika (Willy) van der Klis.
XI-be Reina Clara Albertha van Luttikhuizen is geboren op 11-04-1928 in Apeldoorn, dochter van Frank van Luttikhuizen en Clara Alberta Hekkert (zie X-ak). Reina is overleden op 04-10-1996 in Apeldoorn, 68 jaar oud. Reina trouwde met Andries Jonker. Het huwelijk werd ontbonden in 1974.
VIII-e Dirk Heeres is geboren op 27-08-1821 in Abcoude-Proostdij [bron: Aktenummer: 27], zoon van Ige Heeres (zie VII) en Trijntje Pieterse. Dirk is overleden op 18-11-1892 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenzoon, aangekomen op 18-07-1822; ; vertrokken op 31-08-1822.
Waarschijnlijk gewoond in de Sledemennerstraat T 117 en later T 138 in Groningen.
Dirk is na het overlijden van zijn vrouw, met zijn dochter Lukkina en haar echtgenoot in Mei 1891 naar Amsterdam verhuisd.
Beroep:
Postillon en Logementhouder
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1845 in Groningen [bron: Aktenummer: 104] met Aaffien Hazekamp, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Aaffien was de volgende getuige aanwezig: Gerkes Meinder Hazekamp (broer van de bruid) en Pieter Timmer en Kars Jan Holman en Geert Venema. Aaffien is geboren op 23-10-1822 om 18:00 in Slochteren [bron: Aktenummer 86], dochter van Meindert Gerkes Hazekamp en Lukkien Mentes Boerema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1822. Bij de geboorteaangifte van Aaffien was de volgende getuige aanwezig: Marten Tulp en Willem Huizinga. Aaffien is overleden op 28-03-1891 om 23:00 in Groningen, 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 373]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1891. Bij de overlijdensaangifte van Aaffien was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Johannes de Boois (leedaanzegger) en Paul Johannes Leonard van Keulen.
Notitie bij Aaffien: Geboren in het huis nummer 59
Kinderen van Dirk en Aaffien:
1 NN Heeres, levenloos geboren zoon, geboren op 03-08-1846 in Groningen [bron: Aktenummer: 563].
2 NN Heeres, levenloos geboren zoon, geboren op 12-09-1847 in Groningen [bron: Aktenummer: 869].
3 Trijntje Heeres, geboren op 25-01-1849 in Groningen. Volgt IX-n.
4 Meindert Gerkes Heeres, geboren op 16-09-1851 om 01:00 in Groningen [bron: Aktenummer 859]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1851. Bij de geboorteaangifte van Meindert was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Evaverius Conelius Antonius Crane en Christiaan Kerremand. Meindert is overleden op 02-10-1855 om 22:00 in Groningen, 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 823]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1855. Bij de overlijdensaangifte van Meindert was de volgende getuige aanwezig: Petrus Deelman en Albertus Jacobus Falkena.
Notitie bij Meindert: Geboren in de behuizing O199
Overleden in de Slemenderstraat letter 80 F117
5 Lukkina Heeres, geboren op 09-11-1854 in Groningen. Volgt IX-o.
6 Alagonda Heeres, geboren op 25-11-1858 om 03:00 in Groningen [bron: Aktenummer 965]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-11-1858. Bij de geboorteaangifte van Alagonda was de volgende getuige aanwezig: Gerke (Meinderts) Hazekamp en Douwe Heeres. Alagonda is overleden op 01-09-1859 om 07:00 in Groningen, 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 859]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1859. Bij de overlijdensaangifte van Alagonda was de volgende getuige aanwezig: Petrus Deelman (leedaanzegger) en Jacobus Valkema.
Notitie bij Alagonda: Geboren en overleden in de behuizing in de Slemenderstraat met letter F nummer 117
IX-n Trijntje Heeres is geboren op 25-01-1849 om 09:00 in Groningen [bron: Aktenummer 96], dochter van Dirk Heeres (zie VIII-e) en Aaffien Hazekamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1849. Bij de geboorteaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Willem Vuursteen en Hendrik Visker. Trijntje is overleden op 07-04-1886 om 06:00 in Groningen, 37 jaar oud [bron: Aktenummer: 345]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-04-1886. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Johannes de Boois en Paul Johannes Leonard Medee.
Notitie bij Trijntje: Geboren in de behuizing H 72
Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 16-03-1871 in Groningen [bron: Aktenummer: 37] met Hindrik Wilkens, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Trijntje en Hindrik was de volgende getuige aanwezig: Willem Wilkins en Willem Jager en Aldert van Santen en Roelf Grasmaijer. Hindrik is geboren op 18-12-1845 om 06:00 in Groningen [bron: Aktenummer 1042], zoon van Menno Wilkens en Geertje Franssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1845. Bij de geboorteaangifte van Hindrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Smit (schipper) en Joachim Krebs (pannenbakker). Hindrik is overleden op 10-06-1920 om 12:30 in Groningen, 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 737]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-06-1920. Bij de overlijdensaangifte van Hindrik was de volgende getuige aanwezig: Pieter Albers en Fake Henstra. Hindrik trouwde later op 01-12-1887 in Groningen [bron: Aktenummer: 379] met Trijntje Jelles Vegter (1855-1932).
Notitie bij Hindrik: Geboren in de behuizing getekend met de letter P nummer 331
Hindrik is op 15-12-1865 ingelijfd in de militaire dienst en ontslagen op 15-12-1869
Beroep:
Scheepskapitein/Hoofdconducteur;
Kinderen van Trijntje en Hindrik:
1 Aaffiena Geertiena Wilkens, geboren op 16-03-1876 in Meppel. Volgt X-al.
2 Geertina Catrina Wilkens, geboren op 27-06-1878 in Groningen. Volgt X-am.
3 Dirkina Wilkens, geboren op 08-10-1879 in Groningen [bron: Aktenr 1292]. Dirkina is overleden.
X-al Aaffiena Geertiena Wilkens is geboren op 16-03-1876 om 02:00 in Meppel [bron: Aktenummer: 68], dochter van Hindrik Wilkens en Trijntje Heeres (zie IX-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1876. Bij de geboorteaangifte van Aaffiena was de volgende getuige aanwezig: Otto Krap (leerling machinist) en Arnold Willem Bouwmeester (klerk). Aaffiena is overleden.
Notitie bij Aaffiena: Geboren in Wijk 7 nummer 99
Aaffiena trouwde, 21 jaar oud, op 12-08-1897 in Groningen [bron: Aktenr: 331] met Berend Backer, 26 jaar oud. Berend is geboren op 29-07-1871 in Groningen [bron: Aktenr 757], zoon van Claas Backer (Folkerts) en Johanna van Linschoten. Berend is overleden op 26-11-1913 in Rotterdam, 42 jaar oud [bron: Aktenr 234].
Beroep:
Boekhouder
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 23-02-1916 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr B11] met Hendrik Gerardus Woortman, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 04-09-1889 in Sneek [bron: Aktenr 0225], zoon van Gerardus Woortman en Elizabeth Danus. Hendrik is overleden op 27-02-1918 in ’s Gravenhage, 28 jaar oud.
Beroep:
    Boekhouder
X-am Geertina Catrina Wilkens is geboren op 27-06-1878 om 15:00 in Groningen [bron: Aktenummer: 865], dochter van Hindrik Wilkens en Trijntje Heeres (zie IX-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1878. Bij de geboorteaangifte van Geertina was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Hemmes Friese (commies) en Hendrikus Sjobbema (klerk). Geertina is overleden. Geertina trouwde, 27 jaar oud, op 14-09-1905 in Groningen [bron: Aktenummer: 398] met Cornelis Benink, 32 jaar oud. Cornelis is geboren op 17-01-1873 in Midwolda, zoon van Wolter Benink en Grietje Kleveringa. Cornelis is overleden op 21-10-1955 in Rotterdam, 82 jaar oud.
Beroep:
Reiziger
IX-o Lukkina Heeres is geboren op 09-11-1854 om 09:00 in Groningen [bron: Aktenummer 931], dochter van Dirk Heeres (zie VIII-e) en Aaffien Hazekamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-11-1854. Bij de geboorteaangifte van Lukkina was de volgende getuige aanwezig: Henderikus Mulder en Douwe Heeres. Lukkina is overleden op 10-07-1893 in Amsterdam, 38 jaar oud [bron: https://www.delpher.nl/nl/kranten/]
Notitie bij Lukkina: Geboren in de behuizing F117.
Er zijn 9 adressen in Amsterdam bekend waar ze gewoond heeft.
Lukkina trouwde, 30 jaar oud, op 12-03-1885 in Groningen [bron: Aktenummer: 40] met Gerhard Anton Friedrich Twenhöfel, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lukkina en Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Douwe Heeres (oom van de bruid) en Hendrik Wilkens (zwager van de bruid) en Jacob van Dingen (kruidenier) en Jacob Hoogeboom. Gerhard is geboren op 13-09-1853 in Amsterdam, zoon van Gerhard Anton Friedrich Twenhöfel en Margaretha Christina Teunis. Gerhard is overleden op 30-01-1929 in Amsterdam, 75 jaar oud. Gerhard trouwde later op 21-12-1893 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.33;fol.35] met Anna Rosina Weijrauch (geb. 1855).
Notitie bij Gerhard: Geboren Haringpakkerij 241
Beroep:
Kantoorbediende later Koffiehuishouder
VIII-f Douwe Heeres is geboren op 05-07-1827 om 07:00 in Veenhuizen (Gem. Norg) [bron: Aktenr: 45], zoon van Ige Heeres (zie VII) en Trijntje Pieterse. Bij de geboorteaangifte van Douwe was de volgende getuige aanwezig: Roelof Oost en Jan (Lamberts) Westerhuis. Douwe is overleden op 06-01-1904 om 09:30 in Groningen, 76 jaar oud [bron: Aktenr: 24]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1904. Bij de overlijdensaangifte van Douwe was de volgende getuige aanwezig: Meester Theunis Haakma Tresling en Pieter Westerhoff.
Notitie bij Douwe: Trijntje Pieters, oud 36 jaar
op 5 JUL 1827 op de locatie Veenhuizen, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, dat de naam Douwe gekregen heeft.
Beroep:
Pakhuisknecht vanaf 1875 Steenhouwer
Douwe trouwde, 26 jaar oud, op 10-06-1854 in Appingedam [bron: Aktenr: 17] met Grietje van der Tuin, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 30-11-1830 om 12:00 in Tjamsweer (Gem. Appingedam) [bron: Aktenr 105], dochter van Tonnis van der Tuin (Harms) en Jantje Boer (Aaldriks). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1830. Bij de geboorteaangifte van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Luitje Biezinga en Wolter Steenhuis. Grietje is overleden op 30-12-1895 om 01:00 in Groningen, 65 jaar oud [bron: Aktenr: 1188]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1895. Bij de overlijdensaangifte van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Jonkheer van Iddelinge en Theodorus Johannes de Boois (leedaanzegger).
Notitie bij Grietje: Geboren in Tjamsweer in een huis nummer 89
Overleden in het Pieternella en vrouw Ludewe Vinkhuis Gasthuis in Groningen
Kinderen van Douwe en Grietje:
1 Trijntje Heeres, geboren op 01-11-1854 in Groningen. Volgt IX-p.
2 Jantje Heeres, geboren op 13-11-1856 om 07:00 in Groningen [bron: Aktenummer 962]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1856. Bij de geboorteaangifte van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Petrus Delicaat en Auke (Tammo’s) Kappenburg. Jantje is overleden op 24-11-1859 om 00:30 in Groningen, 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 1410]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1859. Bij de overlijdensaangifte van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Petrus Deelman (leedaanzegger) en Albertus Jacobus Yalkema.
Notitie bij Jantje: Geboren in de behuizing met de letter A en G212b
3 Tonnis Heeres, geboren op 27-03-1859 in Groningen. Volgt IX-q.
4 Jantje Heeres, geboren op 22-05-1862 in Groningen. Volgt IX-r.
5 Dievertje Heeres, geboren op 23-12-1864 om 12:00 in Groningen [bron: Aktenummer 1204]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1864. Bij de geboorteaangifte van Dievertje was de volgende getuige aanwezig: Jan Inden en Dirk Donies. Dievertje is overleden op 14-02-1868 om 20:00 in Groningen, 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 118]. Bij de overlijdensaangifte van Dievertje was de volgende getuige aanwezig: Petrus Daalman en Geert Starke.
Notitie bij Dievertje: Geboren in de behuizing met de letter G212 a
6 Ige Heeres, geboren op 17-02-1868 in Groningen. Volgt IX-s.
7 Grietje Heeres, geboren op 26-02-1875 in Groningen. Volgt IX-t.
IX-p Trijntje Heeres is geboren op 01-11-1854 om 06:00 in Groningen [bron: Aktenummer 911], dochter van Douwe Heeres (zie VIII-f) en Grietje van der Tuin. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1854. Bij de geboorteaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Dirk Heeres en Jacobus Fhilippus Bucher. Trijntje is overleden op 07-03-1902 om 23:00 in Groningen, 47 jaar oud [bron: Aktenummer: 248]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Carolus Johannes v Erp en Pieter Westerhoff.
Notitie bij Trijntje: Geboren in de behuizing met de letter G212
Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1878 in Groningen [bron: Aktenummer: 137] met Evert Haupt, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Trijntje en Evert was de volgende getuige aanwezig: Evert Postema (oom van de bruidegom) en Daniel Frederik Taapken (neef van de bruidegom) en Dirk Heeres (oom van de bruid) en Jan Dijkman. Evert is geboren op 31-07-1854 om 23:00 in Groningen [bron: Aktenummer 656], zoon van Hendrik Haupt en Harmanna Klazina Gerbers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1854. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Haupt (barbier) en Evert Holbes Postnia (tabaksverver). Evert is overleden op 19-04-1941 om 09:00 in Peize, 86 jaar oud [bron: Aktenummer: 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1941. Bij de overlijdensaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Roelof Steenbergen.
Beroep:
Metselaar
Kinderen van Trijntje en Evert:
1 Hendrik Haupt, geboren op 28-06-1879 om 01:00 in Groningen [bron: Aktenummer 804]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1879. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Hemmes Friese (commies) en Hendrikus Sjobbema (klerk). Hendrik is overleden op 28-12-1961 in Peize (Dr), 82 jaar oud. Hendrik bleef ongehuwd.
2 Douwe Haupt, geboren op 30-11-1883 in Groningen. Volgt X-an.
3 NN Haupt, levenloos geboren dochter, geboren op 02-11-1889 in Groningen [bron: Aktenummer: 1015].
X-an Douwe Haupt is geboren op 30-11-1883 om 21:00 in Groningen [bron: Aktenummer 1462], zoon van Evert Haupt en Trijntje Heeres (zie IX-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1883. Bij de geboorteaangifte van Douwe was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Sjobbema (commies) en Paul Johann Leonard Medu (klerk). Douwe is overleden op 26-10-1964 in Groningen, 80 jaar oud.
Beroep:
Metselaar later Reiziger
Douwe trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1906 in Groningen [bron: Aktenummer: 144] met Cornelia Johanna van der Togt, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Douwe en Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Haupt (broer van de bruidegom) en Johan Boerstra (zwager van de bruidegom) en Lukas Scholtens Hoogland en Timan Abel Veldman. Cornelia is geboren op 29-05-1887 in Groningen, dochter van Arnoldus Hendrik van der Togt en Johanna Lindeman. Cornelia is overleden op 24-11-1968 in Peize (Dr), 81 jaar oud.
Kind van Douwe en Cornelia:
1 Trijntje Haupt, geboren op 06-03-1907 in Groningen. Volgt XI-bf.
XI-bf Trijntje Haupt is geboren op 06-03-1907 in Groningen, dochter van Douwe Haupt (zie X-an) en Cornelia Johanna van der Togt. Trijntje is overleden op 17-06-1999 in Haulerwijk (Frl), 92 jaar oud. Zij is begraven op 21-06-1999 in Peize (Dr). Trijntje trouwde, 18 jaar oud, op 14-05-1925 in Groningen [bron: Aktenr 268] met Peter Beuker, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Trijntje en Peter was de volgende getuige aanwezig: Jan Gerrit Beuker (broer van de bruidegom) en Hendrik Haupt (oom van de bruid). Peter is geboren op 18-08-1903 in Utrecht, zoon van Jan Gerrit Beuker en Jacomina Hunterlerslag. Peter is overleden op 14-10-1970 in Groningen, 67 jaar oud.
Notitie bij Peter: Peter heeft kort voor zijn huwelijk nog gewoond in Deventer
Beroep:
Handelsreiziger
IX-q Tonnis Heeres is geboren op 27-03-1859 om 21:00 in Groningen [bron: Aktenummer 260], zoon van Douwe Heeres (zie VIII-f) en Grietje van der Tuin. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1859. Bij de geboorteaangifte van Tonnis was de volgende getuige aanwezig: Heere Hesfelds van der Woude en Johannes Weening. Tonnis is overleden op 09-03-1914 om 09:30 in Amersfoort, 54 jaar oud [bron: Aktenummer: 71]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1914. Bij de overlijdensaangifte van Tonnis was de volgende getuige aanwezig: Dirk Meester (aanspreker) en Hermanus van Manen.
Notitie bij Tonnis: Geboren in de behuizing met de letter G212 a
Beroep:
Timmerman later ambtenaar bij de driehoeksmeting
Tonnis trouwde, 43 jaar oud, op 13-03-1903 in Zwaag (NH) [bron: Aktenummer: 2] met Cornelia Hermina Renooij, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Tonnis en Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Jan Straaijer (zwager van de bruidegom) en Gerrit Renooij en Cornelis Smit (zwager van de bruid) en Klaas Avis (zwager van de bruid). Cornelia is geboren op 06-10-1879 om 07:00 in Zwaag (NH) [bron: Aktenr 38], dochter van Volkert Renooij en Cornelia Hermina Koster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1879. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Pieter Koster (wagenmaker) en Dirk v Schouw (smid). Cornelia is overleden op 09-10-1938 om 18:30 in Zaandam, 59 jaar oud [bron: Aktenummer: 323]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Johannes Joseph de Mie (aanspreker). Cornelia trouwde later op 11-08-1924 in Leiden [bron: Aktenr 338] met Willem van der Giesen (1872-1950).
Kind van Tonnis en Cornelia:
 
1 Tonnes Heeres is geboren op 01-01-1910 om 01:00 in Nunspeet (Gem. Ermelo) [bron: Aktenr 1], zoon van Tonnis Heeres en Cornelia Hermina Renooij. Bij de geboorteaangifte van Tonnes was de volgende getuige aanwezig: Willem Wichbold Nijholt (gemeentebode) en Elias Karel Hendrik ten Broek (meubelmaker). Tonnes is overleden.
Beroep:
    Rijksambtenaar    
Tonnes trouwde, 30 jaar oud, op 03-07-1940 in Zaandam [bron: Aktenr 185] met Maria Mattia Johanna Wiersma, 24 jaar oud, nadat zij op 22-06-1940 in Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Tonnes en Maria was de volgende getuige aanwezig: Jan Straaijer (oom van de bruidegom) en Jan Wiersma (broer van de bruid). Maria is geboren op 03-03-1916 om 13:00 in Zaandam [bron: Aktenr: 117], dochter van Johannes Wiersma en Trijntje van Scheijen. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jan Brand (gemeentebode) en Wouter Kuijper (gemeentebode). Maria is overleden.                                                                                            Notitie bij Maria: Geboren in de Ooievaarstraat 27 in Zaandam
 
IX-r Jantje Heeres is geboren op 22-05-1862 om 09:30 in Groningen [bron: Aktenummer 480], dochter van Douwe Heeres (zie VIII-f) en Grietje van der Tuin. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1862. Bij de geboorteaangifte van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Johannes Martinus en Christianus Keijzer. Jantje is overleden op 30-09-1925 om 14:30 in Amersfoort, 63 jaar oud [bron: Aktenr: 279]. Bij de overlijdensaangifte van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Dirk Meester en Hermanus Arnoldus v Zwieten.
Notitie bij Jantje: Geboren in de behuizing met de letter G212 a
Na het overlijden van Pieter maakte Jantje van het (ruime) huis een pension en was dus pensionhoudster. Ze moest nu immers zelf haar gezin met vier kinderen onderhouden.
Jantje trouwde, 24 jaar oud, op 28-11-1886 in Groningen [bron: Aktenummer: 318] met Pieter Hovingh, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jantje en Pieter was de volgende getuige aanwezig: Warnold Hovingh (broer van de bruidegom) en Tonnis Heeres (broer van de bruid) en Dirk Heeres (oom van de bruid) en Pieter Frans Muis. Pieter is geboren op 02-04-1858 om 03:00 in Groningen [bron: Aktenummer 320], zoon van Jacob Hovingh en Martje Wieringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1858. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Berend Dijkhuizen (kleermaker) en Eltje Schuurman Kamphuis (kuiper). Pieter is overleden op 22-03-1900 om 17:00 in Nunspeet (Gem. Ermelo), 41 jaar oud [bron: Aktenummer: 19]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Petrus Jacobus Drost en Gerard Harjus.
Beroep:
Rijksambtenaar
Kinderen van Jantje en Pieter:
1 Martha Grietje Hovingh, geboren op 11-06-1888 in Barneveld. Volgt X-ao.
2 Douwe Hovingh, geboren op 06-10-1889 in Barneveld. Volgt X-ap.
3 Grietje Hovingh, geboren op 15-07-1892 om 23:30 in Barneveld [bron: Aktenr 126]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-07-1892. Bij de geboorteaangifte van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Cornelis Rutgers (commies) en Hendrik Bouwheer (gemeentebode). Grietje is overleden op 28-04-1893 om 19:30 in Barneveld, 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 67]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1893.
4 Grietje Jantje Hovingh, geboren op 22-07-1895 in Barneveld. Volgt X-aq.
5 Jacoba Hovingh, geboren op 03-03-1899 in Elburg. Volgt X-ar.
X-ao Martha Grietje Hovingh is geboren op 11-06-1888 in Barneveld [bron: Aktenr 88], dochter van Pieter Hovingh en Jantje Heeres (zie IX-r). Martha is overleden op 03-03-1947 in Apeldoorn, 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 197]. Martha:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 24-12-1906 in Ermelo [bron: Aktenummer: 18] met Antoine Bernard Barkeij, 33 of 34 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 06-05-1921 (Echtscheiding) [bron: Zutphen]. Antoine is geboren in 1872 in Voorburg. Antoine is overleden.
Beroep:
Klerk
(2) trouwde, minstens 41 jaar oud, na 1929 met Wilhelm Hendrikus Magendans, minstens 53 jaar oud. Wilhelm is geboren in 1876 in Arnhem. Wilhelm is overleden. Wilhelm trouwde voorheen op 05-05-1900 [bron: Aktenummer: 14] met Johanna Honders (1878-1929).
Beroep:
Pakhuisknecht
X-ap Douwe Hovingh is geboren op 06-10-1889 om 03:00 in Barneveld [bron: Aktenr 184], zoon van Pieter Hovingh en Jantje Heeres (zie IX-r). Bij de geboorteaangifte van Douwe was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Cornelis Rutgers en Hendrik Bouwheer (gemeentebode). Douwe is overleden op 17-11-1965 in Rotterdam, 76 jaar oud.
Beroep:
Hoofdonderwijzer
Douwe trouwde, 31 jaar oud, op 13-10-1920 in Rotterdam met Gesina Fijtje (Fijtje) de Haas, 22 jaar oud. Fijtje is geboren op 20-06-1898 in ’s Gravenhage, dochter van Frans de Haas en Fijtje Gesina Meijer. Fijtje is overleden in 1984, 85 of 86 jaar oud.
Kind van Douwe en Fijtje:
1 Pieter Frans Hovingh, geboren in 1927. Volgt XI-bg.
XI-bg Pieter Frans Hovingh is geboren in 1927, zoon van Douwe Hovingh (zie X-ap) en Gesina Fijtje (Fijtje) de Haas. Pieter is overleden in 2014, 86 of 87 jaar oud. Pieter trouwde met M.E.J. (Ria) Horst.
X-aq Grietje Jantje Hovingh is geboren op 22-07-1895 om 23:30 in Barneveld [bron: Aktenr 132], dochter van Pieter Hovingh en Jantje Heeres (zie IX-r). Bij de geboorteaangifte van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Cornelis Rutgers (commies) en Hendrik Bouwheer (gemeentebode). Grietje is overleden op 03-05-1979 in Amersfoort, 83 jaar oud. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op 14-01-1915 in Amersfoort [bron: Aktenummer: 8] met Albert Gelderman, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Grietje en Albert was de volgende getuige aanwezig: Steven Jansen en Hermanus van Manen. Albert is geboren op 10-12-1888 om 06:30 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr 33], zoon van Willem Gelderman en Elisabeth van de Wetering. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Schutte en Jan Barneveld. Albert is overleden op 23-05-1973 in Amersfoort, 84 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Albert:
1 Willem Pieter Gelderman, geboren op 14-03-1922 in Amersfoort. Volgt XI-bh.
2 Jantina Elisabeth (Ina) Gelderman, geboren op 12-02-1926 in Amersfoort. Volgt XI-bi.
XI-bh Willem Pieter Gelderman is geboren op 14-03-1922 in Amersfoort, zoon van Albert Gelderman en Grietje Jantje Hovingh (zie X-aq). Willem is overleden op 30-03-1998 in Vledder (Dr), 76 jaar oud. Willem trouwde met Fransica Verhoef.
Kinderen van Willem en Fransica:
1 Albert Willem Gelderman, geboren in 1953.
2 Cornelis Johannes Gelderman, geboren in 1956.
XI-bi Jantina Elisabeth (Ina) Gelderman is geboren op 12-02-1926 in Amersfoort, dochter van Albert Gelderman en Grietje Jantje Hovingh (zie X-aq). Ina trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1954 met Cornelis de Jong, 28 of 29 jaar oud. Cornelis is geboren in 1925 in Leeuwarden. Cornelis is overleden in 2010 in Tilburg, 84 of 85 jaar oud.
Kinderen van Ina en Cornelis:
1 Lieuwe Albert de Jong, geboren in 1957 in Leeuwarden.
2 Margaretha Anna Jantina (Maria) de Jong, geboren in 1961 in Leeuwarden.
X-ar Jacoba Hovingh is geboren op 03-03-1899 om 12:30 in Elburg [bron: Aktenr 26], dochter van Pieter Hovingh en Jantje Heeres (zie IX-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1899. Bij de geboorteaangifte van Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Johannes Cornelis Janknegt en Aart Hooijer. Jacoba is overleden op 14-04-1959 in Amersfoort, 60 jaar oud [bron: Aktenr 248]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1959. Jacoba trouwde, 20 jaar oud, op 20-11-1919 in Amersfoort [bron: Inventarisnr: 83] met Petrus Johannes Jacob Hartwich, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacoba en Petrus was de volgende getuige aanwezig: Johan Frederik Ferdinand Hartwich (broer van de bruidegom) en Douwe Hovingh (broer van de bruid). Petrus is geboren op 24-07-1891 in Utrecht, zoon van Johan Frederik Ferdinand Hartwich en Jacoba Constantina Belderink. Petrus is overleden.
IX-s Ige Heeres is geboren op 17-02-1868 om 04:00 in Groningen [bron: Aktenummer 180], zoon van Douwe Heeres (zie VIII-f) en Grietje van der Tuin. Bij de geboorteaangifte van Ige was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Hannes Frieze en Antonie Mannekes. Ige is overleden op 01-01-1936 om 23:30 in Haren, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1936. Bij de overlijdensaangifte van Ige was de volgende getuige aanwezig: Jacob Kamp (aanspreker). Hij is begraven op 06-01-1936 in Nieuwe Begraafplaats.
Notitie bij Ige: Gewoond hebbende aan de Meerweg 96 in Haren
Beroep:
Kommies rijks bel.
Ige trouwde, 28 jaar oud, op 21-10-1896 in Nieuweschans [bron: Aktenummer: 7] met Trientje Pals, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ige en Trientje was de volgende getuige aanwezig: Leendert Luitjens Stel en Adrianus Bervoets en Leendert Gelling en Folkert Gelling. Trientje is geboren op 20-03-1872 om 16:00 in Hamdijk (Gem. Nieuweschans) [bron: Aktenummer 11], dochter van Luken Pals en Hilke Sap. Bij de geboorteaangifte van Trientje was de volgende getuige aanwezig: Johan Peter Meffert (veldwachter) en Jan Schuurman (klerk). Trientje is overleden op 23-09-1956 om 04:00 in Groningen, 84 jaar oud [bron: Aktenummer 1352]. Bij de overlijdensaangifte van Trientje was de volgende getuige aanwezig: Jan Bellinga (leedaanzegger).
Kinderen van Ige en Trientje:
1 Hillechina Grietje (Gien) Heeres, geboren op 21-07-1899 in Valthermond (Gem. Odoorn). Volgt X-as.
2 Grietje Jantina (Gré) Heeres, geboren op 27-12-1903 in Beerta (Gr). Volgt X-at.
X-as Hillechina Grietje (Gien) Heeres is geboren op 21-07-1899 om 01:00 in Valthermond (Gem. Odoorn) [bron: Aktenr: 225], dochter van Ige Heeres (zie IX-s) en Trientje Pals. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1899. Bij de geboorteaangifte van Gien was de volgende getuige aanwezig: Albert Vriend en Hendrik Steenstra. Gien is overleden op 24-02-1964 om 12:30 in Groningen, 64 jaar oud [bron: Aktenr 349]. Bij de overlijdensaangifte van Gien was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Geertsma. Gien trouwde, 26 jaar oud, op 11-01-1926 in Groningen [bron: Aktenr 10] met Berend Gesinus Buitingh, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gien en Berend was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van der Laan (zwager van de bruidegom) en Johannes Bouwman (oom van de bruid). Berend is geboren op 18-08-1897 om 01:30 in Amersfoort [bron: Aktenr : 386], zoon van Willem Buitingh en Christina de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1897. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Hulst en Arie Schimmel. Berend is overleden op 28-07-1971, 73 jaar oud. Berend trouwde later na 1964 met Wubbina Anna Kerstholt (1911-1990).
Beroep:
Rijksklerk
X-at Grietje Jantina (Gré) Heeres is geboren op 27-12-1903 om 11:00 in Beerta (Gr) [bron: Aktenummer 145], dochter van Ige Heeres (zie IX-s) en Trientje Pals. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1903. Bij de geboorteaangifte van Gré was de volgende getuige aanwezig: Luitjen Luitjens (hoofdcommies) en Gerard Egbertus Schuth (veldwachter). Gré is overleden. Gré trouwde, 26 jaar oud, op 30-05-1930 in Winschoten [bron: Aktenummer 47] met Jan Reinder Binsma, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gré en Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Vries (zwager van de bruidegom) en Berend Gesinus Buitingh (zwager van de bruid). Jan is geboren op 03-04-1898 om 13:00 in Boornbergum (Gem.Smallingerland) (Fr) [bron: Aktenummer: A 106], zoon van Luitzen Binsma en Wietske Kielstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1898. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Pieter Zeeman en Ebele Nieuwholt (beiden klerk). Jan is overleden.
Beroep:
Ambtenaar ter secretarie
Kind van Gré en Jan:
1Trijntje Hillechina (Tineke) Binsma is geboren op 14-06-1932 in Winschoten, dochter van Jan Reinder Binsma en Grietje Jantina (Gré) Heeres (zie I). Tineke is overleden op 23-07-2020 in Amsterdam, 88 jaar oud. Tineke trouwde met Jan Liefting. Jan is overleden.
2 Wietske Aukje Binsma, geboren in 07-1937 in Winschoten. Wietske is overleden op 10-08-1937 in Groningen, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 134].
IX-t Grietje Heeres  ( zie foto) is geboren op 26-02-1875 om 21:00 in Groningen [bron: Aktenummer 269], dochter van Douwe Heeres (zie VIII-f) en Grietje van der Tuin. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1875. Bij de geboorteaangifte van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Henderikus (Hemmes) Vriese en Henderikus Sjobbemig. Grietje is overleden op 20-05-1960 om 17:00 in Alkmaar, 85 jaar oud [bron: Aktenr 309]. Bij de overlijdensaangifte van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Barend Verhoeve (begrafenisondernemer). Zij is begraven in Alkmaar (begraafpl. Westerweg). Grietje trouwde, 24 jaar oud, op 15-10-1899 in Alkmaar [bron: Aktenummer: 115] met Jan Straaijer, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Grietje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Tonnis Heeres (broer van de bruid) en Cornelis Komen en Franciscus Storm en Jacobus Emmerig. Jan is geboren op 20-02-1873 om 06:30 in Burgh (Zl) [bron: Aktenr 6], zoon van Cornelis Straaijer en Wolfrina van den Bos. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bakker (veldwachter) en Jacob Verton (schoenmaker). Jan is overleden op 05-12-1959 om 14:00 in Alkmaar, 86 jaar oud [bron: Aktenr 638]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Barend Verhoeve (begrafenisondernemer). Hij is begraven in Alkmaar (begraafpl. Westerweg).
Beroep:
Rijksveldwachter
Kind van Grietje en Jan:
1 Cornelis Douwe Straaijer, geboren op 30-07-1904 in Blokker (NH). Volgt X-au.
X-au Cornelis Douwe Straaijer is geboren op 30-07-1904 in Blokker (NH), zoon van Jan Straaijer en Grietje Heeres (zie IX-t). Cornelis is overleden op 02-08-1993 in Heiloo (NH), 89 jaar oud. Hij is gecremeerd op 06-08-1993 in Schagen.
Beroep:
Kantoorbediende
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 26-09-1929 in Westwoud (NH) [bron: Aktenr 3] met Trijntje Smit, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Wouter Groen (oom van de bruid) en Jacobus Gerrits (oom van de bruid). Trijntje is geboren op 08-09-1908 in Westwoud (NH), dochter van Dirk Smit en Antje Smit. Trijntje is overleden.
VIII-g Gerarda Berendina Heeres is geboren op 29-05-1830 om 10:00 in Veenhuizen (Gem. Norg) [bron: Aktenummer: 39], dochter van Ige Heeres (zie VII) en Trijntje Pieterse. Bij de geboorteaangifte van Gerarda was de volgende getuige aanwezig: Johannes Vrieze. Gerarda is overleden op 12-01-1892 om 18:00 in ’s Gravenhage, 61 jaar oud [bron: Aktenr 202]. Bij de overlijdensaangifte van Gerarda was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Antoon Borrebach en Franciscus van O??.
Notitie bij Gerarda: Bij het huwelijk van Gerarda was de moeder niet aanwezig, ze heeft schriftelijk toestemming gegeven
Gerarda trouwde, 27 jaar oud, op 09-12-1857 in Den Haag [bron: Aktenr 556] met Pieter van Weenen, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerarda en Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jacob Breedveld en Willem Greuf en Johannes Heneman en Hendrik van Weenen (broer van de bruidegom). Pieter is geboren op 06-09-1826 om 09:00 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1370], zoon van Hendrik van Weenen en Willemina van der Blom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1826. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Thomas van ’t Laak en Christiaan Helsheimer (schoenmaker). Pieter is overleden op 12-06-1878 om 01:00 in ’s Gravenhage, 51 jaar oud [bron: Aktenr 1424]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Dirk Jacobus Jouvenaar en Wilhelmus Gluhoff.
Notitie bij Pieter: 1e huwelijksafkondiging 15-11-1857
Beroep:
Commies bij de belasting
Kinderen van Gerarda en Pieter:
1 Pieter François van Weenen, geboren op 19-04-1858 in ’s Gravenhage. Volgt IX-u.
2 Gerardus Lodewijk van Weenen, geboren in 1865 in ’s Gravenhage. Volgt IX-v.
3 Albert Theodor van Weenen, geboren op 27-05-1868 om 10:00 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 1358]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1868. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Jan Greshoff en Pieter van Koert. Albert is overleden op 18-06-1868 om 12:00 in ’s Gravenhage, 22 dagen oud [bron: Aktenr 1288]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-06-1868. Bij de overlijdensaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Martinus Adrianud Dicken en Johan Jacob Schmidt.
4 Sophia Mathilda van Weenen, geboren in 1872 in ’s Gravenhage. Volgt IX-w.
IX-u Pieter François van Weenen is geboren op 19-04-1858 in ’s Gravenhage, zoon van Pieter van Weenen en Gerarda Berendina Heeres (zie VIII-g). Pieter is overleden op 03-05-1930 om 07:00 in ’s Gravenhage, 72 jaar oud [bron: Aktenr 1494]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1930. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Pieter Kerst en Antonius Adam.
Beroep:
Bediende
Pieter:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op 05-08-1896 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 883] met Catharina Hendrica Aleida Leissner, 31 jaar oud. Catharina is geboren op 06-01-1865 in Arnhem [bron: Aktenr 23], dochter van Hendrik Hermanus Leissner en Hendrica Kan. Catharina is overleden op 30-09-1901 in ’s Gravenhage, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 20-02-1902 in Schiedam [bron: Aktenummer: 20] met Bastiaantje Hoek, 31 jaar oud. Bastiaantje is geboren op 12-12-1870 in Oud Beierland [bron: Aktenr 233], dochter van Willem Hoek en Maartje Schipper. Bastiaantje is overleden.
IX-v Gerardus Lodewijk van Weenen is geboren in 1865 in ’s Gravenhage, zoon van Pieter van Weenen en Gerarda Berendina Heeres (zie VIII-g). Gerardus is overleden op 27-01-1919 om 22:00 in ’s Gravenhage, 53 of 54 jaar oud [bron: Aktenr 437]. Bij de overlijdensaangifte van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Willem van Rijn en Jan Tro??.
Beroep:
Sergeant der infanterie
Gerardus trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 11-01-1889 in Hoorn (NH) [bron: Aktenummer: 4] met Christina Catharina Tinkelenberg, 19 of 20 jaar oud. Christina is geboren in 1869 in Hoorn (NH). Christina is overleden.
IX-w Sophia Mathilda van Weenen is geboren in 1872 in ’s Gravenhage, dochter van Pieter van Weenen en Gerarda Berendina Heeres (zie VIII-g). Sophia is overleden. Sophia trouwde, 40 of 41 jaar oud, op 13-02-1913 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.2A;fol.1] met Jacob Gerrit van Bruggen, 49 of 50 jaar oud. Jacob is geboren in 1863 in Den Helder. Jacob is overleden.
Notitie bij Jacob: Gescheiden van Klaasje Dekker
Beroep:
Commies bij de posterijen
VIII-h Johanna Margaretha Heeres is geboren op 28-03-1833 om 23:00 in Veenhuizen (Gem. Norg) [bron: Aktenummer: 18], dochter van Ige Heeres (zie VII) en Trijntje Pieterse. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Damens en Martinus van der Heide. Johanna is overleden op 19-10-1884 om 19:30 in Nijmegen, 51 jaar oud [bron: Aktenummer: 664]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1884. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Willem Thijssens (echtgenoot) Dirk van Willigen.
Notitie bij Johanna: Ten tijde van de geboorte van Tienes Ige woonde Johanna in Heerde
Bij overlijden gewoond hebbende Marienburg in Nijmegen
Beroep:
Naaister
Johanna trouwde, 34 jaar oud, op 26-06-1867 in Utrecht [bron: Aktenummer: 332] met Willem Thijssens, 43 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Willem was de volgende getuige aanwezig: Johannes Matthijs Timp en Cornelis v Gelderen en Cornelis Martinus v Giesen. Willem is geboren op 06-05-1824 in Maastricht [bron: Aktenr 279], zoon van Jacobus Thijssens en Maria Barbara Frederiks. Willem is overleden op 21-01-1902 om 18:30 in Groningen, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 73]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1902. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Willem Zagro (controleur van het Academisch ziekenhuis) en Pieter Westerhoff (klerk). Willem trouwde later op 10-04-1885 in Vlissingen [bron: Aktenr: 21] met Lena Wijnhoven (1829-1913).
Notitie bij Willem: In 1868 wonende in de Ganssteeg Wijk K nummer 220
Beroep:
Onderofficier
Kind van Johanna uit onbekende relatie:
1 Tinus Ige Heeres, geboren op 12-09-1855 om 05:30 in Groningen [bron: Aktenummer: 788]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1855. Bij de geboorteaangifte van Tinus was de volgende getuige aanwezig: Albertus Jacobus Falkema en Roelof v Hering. Tinus is overleden op 11-11-1855 om 11:00 in Heveskes (Gem. Delfzijl), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 121]. Bij de overlijdensaangifte van Tinus was de volgende getuige aanwezig: Pieter Jacobs Veenhuis (winkelier) en Willem Alberts Dijkgat (stelmaker/wagenmaker).
Notitie bij Tinus: Geboren in het Provinciaal Stads Ziekenhuis
Kinderen van Johanna en Willem:
2 Cornelis Hubertus Thijssens, geboren op 19-04-1862 in Amersfoort. Volgt IX-x.
3 Willem Thijssens, geboren op 28-04-1868 in Utrecht. Volgt IX-y.
IX-x Cornelis Hubertus Thijssens is geboren op 19-04-1862 om 19:30 in Amersfoort [bron: Aktenr: 136 (erkend bij huwelijk ouders Utrecht d.d. 26-06-1867)], zoon van Willem Thijssens en Johanna Margaretha Heeres (zie VIII-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1862. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Kammeijer (sergeant) en Bernardus Eijken (sergeant). Cornelis is overleden vóór 1937, ten hoogste 75 jaar oud. 
Notitie bij Cornelis: Cornelis Hubertus wordt in de geboorteakte benoemd als Heeres
Erkend bij huwelijk ouders Utrecht d.d. 26-06-1867
Beroep:
Letterzetter
Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 25-11-1891 in Amersfoort [bron: Aktenummer: 99] met Clara Eleonora Adriana Abelman, 22 jaar oud. Clara is geboren op 25-02-1869 om 05:00 in Amersfoort [bron: Aktenr 68], dochter van Willem Abelman en Cornelia Hesselin de Ruiter. Bij de geboorteaangifte van Clara was de volgende getuige aanwezig: Lois Abelman (kleermaker) en Gerrit Frans Boon (behanger). Clara is overleden op 17-11-1937 om 15:30 in Nieuwer Amstel (NH), 68 jaar oud [bron: Aktenr 128]. Bij de overlijdensaangifte van Clara was de volgende getuige aanwezig: Antonie Korf (aanspreker).
IX-y Willem Thijssens is geboren op 28-04-1868 om 14:00 in Utrecht [bron: Aktenr: 761], zoon van Willem Thijssens en Johanna Margaretha Heeres (zie VIII-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1868. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Karel Hendrik Overeem (korporaal) en Johannes Kuiper (kanonnier). Willem is overleden op 08-09-1929 om 19:30 in Vlissingen, 61 jaar oud [bron: Aktenr 159]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Josephus Antonius Belfroid (lijkdienaar). Willem trouwde, 24 jaar oud, op 24-08-1892 in Vlissingen [bron: Aktenr: 64] met Catharina Vis, 38 jaar oud. Catharina is geboren op 10-05-1854 in Vlissingen [bron: Aktenr 92], dochter van Matthijs Vis en Alida van Elven. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Schalk Cornelis Schmidt (winkelier) en Lambertus Hendrinus Sterzenbach (winkelier). Catharina is overleden op 10-12-1896 om 13:00 in Vlissingen, 42 jaar oud [bron: Aktenr 278]. Bij de overlijdensaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Joseph Johannes Sorel (lijkdienaar).
VI-c Elisabeth Heeres is geboren op 16-09-1759 in Abcoude, dochter van Uleke (Uilke) Heeres (zie V-a) en Anna Brouwer. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Annetje Heeres. Elisabeth is overleden op 06-08-1783 in Amsterdam, 23 jaar oud. Elisabeth trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1780 met Dirk Coersen (Dirkszn), ongeveer 25 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1755. Dirk is overleden.
Kinderen van Elisabeth en Dirk:
1 Maragrieta Coersen, geboren in 1781 [bron: 58p 281 (\h281)#4]. Zij is gedoopt op 26-08-1781 in Amsterdam. Bij de doop van Maragrieta was de volgende getuige aanwezig: Dirk Coersen en Anna Maria Holthuijsen (wed.van Uleke Heeres). Maragrieta is overleden.
Notitie bij Maragrieta: Maragrieta is gedoopt op ,,Bededag"in de Hervormde Nieuwe Kerk te Amsterdam door Ds. Dirk Semeins van Binnevest.
2 Uelke Coersen, geboren in 1782 [bron: 84p 286 (folio143v) #14 (Amsterdam)]. Hij is gedoopt op 04-12-1782 in Amsterdam. Bij de doop van Uelke was de volgende getuige aanwezig: Dirk Coersen jr en Anna Maria Holthuijsen (wed. van Uleke Heeres). Uelke is overleden.
Notitie bij Uelke: Uelke is gedoopt op ,,Bededag" in de Hervormde Noorderkerk in Amsterdam door Ds.IJsbrandus Hoefhamer.
VI-d Ige Heeres is geboren op 05-04-1767 in Joure, zoon van Uleke (Uilke) Heeres (zie V-a) en Anna Maria Holthuisen. Ige is overleden op 13-02-1810 in Abcoude, 42 jaar oud [bron: http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010720548%3Ampeg21%3Ap004%3Aa0024]. Ige trouwde, 15 jaar oud, op 14-04-1782 in Abcoude [bron: Toegangnr: 45 Inventarisnr: 14 Soort bron: Trouwboek Pagina: 136v] met Catharina Elisabeth van Weeningen, 40 of 41 jaar oud. Catharina is geboren in 1741 in Abcoude. Catharina is overleden op 27-08-1819 in Abcoude-Proostdij, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenr: 32]. Bij de overlijdensaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Pieter Rotteveel (schoenmaker) en Pieter Wilken (veldwachter). Ige en Catharina bleven kinderloos.
V-b Ige (Iege) Heeres is geboren in 1731 in Joure, zoon van Heere Uilkes (zie IV-a) en Oentje Yges. Hij is gedoopt op 27-10-1731 in Joure/Westermeer/Snikzwaag [bron: Doop Herv. gem. 1643-1743 DTB: 358]. Iege is overleden.
Notitie bij Iege: Deze Ige is later waarschijnlijk verhuisd naar Abcoude.
Want in het archief van Utrecht komt hij weer voor, dat hij als beroep had: Schepen
Beroep:
Schepen
Iege trouwde met ???????. ??? is overleden.
Kind van Iege en ???:
1 Boukje Heeres. Boukje is overleden.
IV-b Ybeltje Uilkes is geboren omstreeks 1690 in Katlijk (Schoterland), dochter van Uilke Heeres (zie III-a) en Geertien Roelofs. Ybeltje is overleden na 1757, minstens 67 jaar oud. Ybeltje trouwde met Wybe Jelles. Wybe is geboren in Mildam/Katlijk, zoon van Jelle Taes en Jouck Wybes. Wybe is overleden.
Notitie bij Wybe: Kleinkinderen van dit gezin zijn deTalsma’s uit Katlijk.
IV-c Akke Uilkes is geboren omstreeks 1691 in Katlijk (Schoterland), dochter van Uilke Heeres (zie III-a) en Geertien Roelofs. Akke is overleden. Akke trouwde in buurtschap de Scharren (Gem.Doniawerstal) met Lourens Idses. Lourens is geboren in ?????, zoon van Ids Cleises en NN. Lourens is overleden.
IV-d Hiltien Uilkes is geboren omstreeks 1692 in Katlijk (Schoterland), dochter van Uilke Heeres (zie III-a) en Geertien Roelofs. Hiltien is overleden. Hiltien trouwde in Nieuweschoot met Jacob Ryckelds. Jacob is geboren in ?????, zoon van Ryckeld Jans en Lamck Jans. Jacob is overleden.
IV-e Jan Uilkes is geboren omstreeks 1694 in Katlijk (Schoterland), zoon van Uilke Heeres (zie III-a) en Geertien Roelofs. Jan is overleden. Jan bleef kinderloos. Jan trouwde met Gerritje Folkerts. Gerritje is geboren in ?????. Gerritje is overleden.
III-b Tjeerd Heeres is geboren omstreeks 1657 in buurtschap de Scharren (Gem.Doniawerstal), zoon van Heere Jans (zie II) en Ebeltien Uilkes. Tjeerd is overleden vóór 1698, ten hoogste 41 jaar oud. Tjeerd trouwde met Antie (Antje) Gerrits. Antje is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 10-05-2019 13:02:46 door Piet Heres