Auteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

1698 en 1728    Stemkohieren

4-1-1882        Geldlening aan Annatjan Heeres

9-8-1854        Verkoop van huis aan Sibble Heeres en Volkstelling

22-2-1815       Verkoop grond als gerechtsbode

1660              Historie van het dorpje Katlijk (Schoterland-Friesland) 

21-11-1744      Oud rechterlijk archief van Alof Gerrits

22-10-1784      Schuldbekentenis

9-4-1774          Procuratie  

6-5-1791        Schuldbekentenis Johannes Heeres

2-3-1799       Verhoor van Coenraad Mertens na het stelen van een koekemes                           

1840             Volkstelling 1840

18-9-1771  aanstelling van Coenraad Mertens tot Schoter